Summer Workshop 2022

Page 1

Eesti Tekstiilikunstnike Liidu

suvine töötuba

Köitev

12.–14.08. 2022 Heimtalis, Anu Raua Kääriku talus ja loomekeskuses.

Foto Sigrid Huik
Kääriku talu august
Foto Liisa Kallam

Eesti Tekstiilikunstnike Liidu suvine töötuba Köi TE v

12. - 14.08 Heimtalis, Anu Raua Kääriku talus ja loomekeskuses.

Üheteistkümnendat korda toimunud

ETeKLi suvises töötoas osales koos Anu Rauaga täpselt üksteist kunstnikku. Tekstiilikunstnikud kutsusid juhendajaks nahakunstnik Helen Polli. Helen õpetas raamatu valmistamise põhitõdesid, sai selgeks kuidas valmib poogen ja kuidas poognatest saab raamat. Kokku sai köidetud nii tekstiili kui paberit, valmis pehmemaid ja kõvemaid köiteid. Kaante peale ja vahele said tekstiilsed jutustused, mälestused, mustrid, iga raamat autori nägu ja tegu.

Kõigilt kunstnikelt jäi üks signeeritud autoriköide kingituseks Anu Raua keskusele.

Köitvat tegevust leidus suvepäevadel enamgi – traditsiooniks saanud ühissöömised Kääriku talu pika laua taga mõnusa sumina saatel, hommikuudused ujumised, saunajutud ja tiigisulpsud.

Laupäevase pärastlõuna sisustas vestlusõhtu Eesti Naisüliõpilasseltsi suvepäevalistega, tekstiilikunstnikud tutvustasid oma tegemisi ja Aet Ollisaar andis ülevaate eesti tekstiilikunsti hetkeseisust.

Pühapäeval sai köidetud teostest tore kirev väljapanek loomekeskuse õuel. Suvepäevadele andis värvika ja rõõmsa lõpetuse aialippide käpikumustriliseks maalimine.

Köitmas olid tekstiilikunstnikud:

Ene Pars, Aet Ollisaar, Epp Mardi, Heli Kelt, Eve Selisaar, Liisa Kallam, Ülle Saatmäe, Ainikki Eiskop, Sigrid Huik ja juhendaja nahakunstnik Helen Poll.

Töötoa toimumist toetas Eesti Kultuurkapital.

Foto Heli Kelt

Liisa Kallam ja Ülle Saatmäe kuulavad

Helen Polli nõuandeid

Fotod Epp Mardi

Ülle Saatmäe ja Aet Ollisaar
Foto Epp Mardi
Ene Pars, Sigrid Huik Fotod Liisa Kallam
Huik
Sigrid
Fotod Liisa Kallam
Epp Mardi
Fotod Liisa Kallam
Ülle Saatmäe
Fotod Liisa Kallam Helen Poll, Heli Kelt Fotod Liisa Kallam Ainikki Eiskop Aet Ollisaar Foto Liisa Kallam
FotoAet Ollisaar
Foto Liisa Kallam
Ainikki Eiskop Fotod Liisa Kallam
Epp Mardi
Fotod Liisa Kallam
Sigrid Huik
Fotod Liisa Kallam
Ülle Saatmäe
Fotod Liisa Kallam Liisa Kallam Fotod Liisa Kallam Heli Kelt Fotod Liisa Kallam Eve Selisaar Fotod Liisa Kallam Ene Pars Fotod Liisa Kallam
Aet Ollisaar
Fotod Liisa Kallam Värvimisaktsioon. Foto Sigrid Huik
Kirjatud teibad Foto Heli Kelt
Anu Raud Foto Aet Ollisaar
Foto Heli Kelt Foto Aet Ollisaar
Foto Aet Ollisaar Foto Heli Kelt
Loomekeskuse õhtud Foto Epp Mardi

KÖITEV. ETeKLi suvepäevadel 2022 osalesid Aet Ollisaar, Epp Mardi, Ülle Saatmäe, Liisa Kallam, Anu Raud, Ainikki Eiskop, Sigrid Huik, Ene Pars, Eve Selisaar, Heli Kelt, Helen Poll. Foto Sigrid Huik

Fotod Sigrid Huik, Heli Kelt, Aet Ollisaar, Liisa Kallam, Epp Mardi

Kujundus Kadi Pajupuu

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.