Page 1

GEiEG MARÇ 2014

18è CiCle d'AudiovisuAls de MuntAnyA i AventurA del GeieG

NÚMERO: 802

www.geieg.cat

CorAl vilA, entrenAdorA del PriMer eQuiP de ruGBi FeMenÍ del GeieG

el Fitness es PosA en ForMA! oBertes les insCriPCions de lA 51a novetAts en sAlut, esPort i BenestAr ediCió de lA PujAdA Als ÀnGels!!


2

03 04 06 07 08 10 12 14 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 42 44 46 47

GEiEG

MARÇ 2014

sumari

EDITORIAL OPINIÓ AGENDA GENT SOCIS CAP ALS CENT Girona, de Carles Rahola, ressenyada al Butlletí REPORTATGE El fitness es posa en forma! Novetats en salut, esport i benestar ENTREvISTA Coral vila, entrenadora del primer equip de rugbi femení del GEiEG ENTITAT Convenis amb Centres Mèdics Dentals Girona, la Botiga Escatidor i Reno ENTITAT Renovació de l’acord de mecenatge amb El Punt-Avui ENTITAT El Jardí de la Pau creix amb la plantada d’un pi pinyoner SOCIOCuLTuRAL 18è Cicle d'Audiovisuals de Muntanya i Aventura del GEiEG SOCIOCuLTuRAL Obertes les inscripcions de la 51a edició de la Pujada als Àngels SOCIOCuLTuRAL Al GEiEG donem marxa a la Setmana Santa SERvEIS Extreme Fit INSTAL·LACIONS Comencem a pensar en l’estiu CAMPIONATS SOCIALS Champions, uEFA i Copa es juguen al GEiEG SECCIONS Pàdel, bàsquet, handbol, escola de futbol, rugbi, hoquei, muntanya, judo, atletisme, esquí, patinatge, tennis, halterofília, waterpolo i natació EXPOSICIONS Les ciutats europees de Josep Pla CINEMA La dimensió poc coneguda. Pioneres del cinema ART L’abstracció de Romà vallès / La Retirada - Exilis de Guerrero Medina BREuS


editorial

MARÇ 2014

GEiEG

GEiEG

3

Març marçot

fundat el 1919

M

arç. És un mes mogut. Si busqueu en el refranyer, trobareu moltes referències a la climatologia. És el mes més actiu en els conreus. Sembla que la natura comença a encrespar-se i ens en porta un dia de fred i tres de bonança, dos de pluges, un amb boiFrancesc Cayuela ra i un punt de sol. El març un dia es lleva amb President el peu dret i a l’altre amb l’esquerra. Però sempre és un mes viu, molt viu i actiu, precisament per això: per la seva inconsistència. El març també és el mes més muntanyenc per als grupistes. Potser aquest despertar sotragat de la natura fa que tinguem més ganes de gaudir de la muntanya i l’aire lliure. Abrigar-te al matí com si t’hi anés la vida i arribar al migdia sentint l’escalf del sol prematur de primavera. Viure el març és viure 31 dies de sorpreses. I no cal entossudir-se. Ja hem superat la barrera de les 50 pujades a Peu als Àngels. L’any passat semblava que havíem assolit una fita i enguany, en canvi, sembla que com si res, la pujada continua amunt. Un any més tornarem a aglutinar corredors enjogassats amb la sorpresa meteorològica, amb la del seu propi cos, amb l’ambient de la cursa, amb les anècdotes, fins i tot amb les sorpreses que es repeteixen cada any però que no deixen de ser-ho. És també per tradició, el mes dels Audiovisuals de Muntanya, un cicle que es manté en plena forma des de fa 18 edicions i que enguany no decebrà, doncs no hem deixat perdre l’essència i l’argument principal que el va originar: l’amor a la muntanya i a l’aventura i l’admiració i respecte vers el coratge de l’esportista. Quatre dijous amb quatre grans pel·lícules i relats. Joan Cardona, Mireia Miró, Iván Faure i Josep Maria Esquirol, ens aproparan, encara que sigui en la comoditat d’una sala dels Ocine (ves que el març no ens portés dijous tempestuosos), als endinsaments més intrèpids cap a la natura. I de forma més divertida, el dissabte 15, volem veure la sala plena de nens i nenes, gaudint, gratuïtament de la pel·lícula “Els Croods”, perquè la natura és molt divertida compartida en família! Bon març a tots. Ens hi veiem!

Grup Excursionista i Esportiu Gironí BUTLLETÍ: Núm. 802 / MARÇ 2014 · EDITA: GEiEG DIPÒSIT LEGAL: GI-6-1958 DIRECTOR: Francesc Cayuela COORDINACIÓ I REDACCIÓ: Sònia Corominas i Carles Alonso DISSENY: Juanjo Valeros CONSELL DE REDACCIÓ: Francesc Cayuela, Josep Albert Cirera, César de Tiburcio, Eva Berenguer, Sònia Corominas, Núria Frigola, Carles Alonso, Juanjo Valeros i Maria Àngels Mendoza GERENT: Josep Albert Cirera PUBLICITAT: Núria Frigola i Maria Àngels Mendoza REALITZACIÓ: Hermes Comunicacions, S.A. IMPRESSIÓ: Rotimprès TIRADA: 6.500 exemplars · DIFUSIÓ: 18.000 MANIPULACIÓ: Giroassist NOTA: Els articles signats són responsabilitat exclusiva dels seus autors i no s'identifiquen necessàriament amb l'opinió d'aquest butlletí. El butlletí del GEiEG es distribueix entre els seus 18.000 socis, de forma gratuïta i arriba, així mateix, a la corporació municipal, a les entitats oficials i culturals locals i comarcals, com també a clubs i federacions dels esports en què la nostra entitat té representació per les seves activitats. President: Francesc Cayuela / Vicepresident 1r.: Guillem Nadal / Vicepresident 2n: Josep Lluís Eusebio / Secretari General: Marc Ferrer / Sotssecretària General: Nidia Camacho / Tresorer: Rafael García / Administrador: Pere Buixeda / Cap Comissió Intal.lacions: Jordi Sanabras / Cap Comissió Esportiva: Fredi Guillazo / Cap Comissió Sociocultural: Cristina Verdaguer / Cap CERA: Cristina Taulats / Vocals Comissió Esportiva: Narcís Caula i Ricard Figueras / Vocals Comissió Instal.lacions: David Anda i Daniel Berney / Vocal Comissió Sociocultural: Pau Sanz

En la seva dilatada existència, al GEiEG, li han estat atorgades nombroses distincions com a reconeixement a la tasca realitzada. Les més significatives són: COPA STADIUM (1947) MEDALLA D’OR DE LA CIUTAT DE GIRONA (1952) MEDALLA D'OR DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA (1960) CREU DE SANT JORDI (1994) DISTINCIÓ ATHENEA (1995) DECLARACIÓ D’ENTITAT D'UTILITAT PÚBLICA (2000) PREMI CATALUNYA A LA GESTIÓ EN L'ESPORT (2002) PREMI IMPORTANT DEL TURISME (2002) PREMI ESPECIAL ANY EUROPEU DE L’EDUCACIÓ EN L’ESPORT (2004) MENCIÓ PER EQUIP DELS V PREMIS FAIR PLAY (2005) PREMI DESTÍ GIRONA (2007)

Oficines i complexos esportius Punt d’atenció al soci i oficines centrals Horari: 10h-13h i 16h-20h Esglèsia de St. Miquel, 18 Tel. 972 22 66 35 17003 Girona

@

GEiEG Sant Ponç Carrer de l’Esport, 16 Tel. 972 20 10 47 Fax 972 20 98 39 17007 Girona

Lloc web

www.geieg.cat

geieg@ geieg.cat

Amb la col·laboració de: GEiEG Sant Narcís Carrer Empúries, 47 Tel. 972 23 44 59 Fax 972 24 41 97 17005 Girona

GEiEG Palau Sacosta Esglèsia de St. Miquel, 18 Tel. 972 22 66 35 Fax 972 20 35 20 17003 Girona

Atenció al soci

902 366 101

de dilluns a dijous: 9.30h-13h i 15.30h-19h divendres: 8h-13h


4

GEiEG

MARÇ 2014

L’esport que ens humanitza

opinió Francesc Solà Periodista www.solacaros.cat

S

empre he entès l’esport com un fet social. Més enllà de l’esperit de superació, l’ànim de créixer individualment i l’estímul de competir sempre hi he trobat un punt de connexió amb altres persones, i estic convençut que és aquesta l’essència de moltes persones que gaudeixen fent esport. La meva carrera esportiva s’ha desgranat especialment per tots els camps de futbol de la província però els grans records que m’emporto són els compartits amb el grup. Un equip de futbol, en aquest cas, o podria ser un pilot de ciclistes, companys de curses de muntanya, de la selecció d’esgrima, dels rivals a la piscina... la dimensió de l’esport és tan gran com variada la llista de motius que ens impulsen a practicarlo. Aquest mes de març, per exemple, tindrà lloc una nova edició de la Pujada als Àngels del GEiEG, la cursa de muntanya més antiga de l’estat. L’èxit d’aquesta iniciativa cal trobar-la en la força de la gent, la motivació dels organitzadors i el bon gust de boca que s’enduen a casa els participants, tant el que s’ho pren com una competició desbocada com el que puja als Àngels per tradició. És aquest, el fet social, el que em reconforta. Vivim en un món que es mou a un ritme trepidant, on els cops de colze i les empentes per avançar més ràpid que els altres són una constant. Però sempre hi ha qui està disposat a estirar el fre de mà, a posar-hi un punt de serenor i humani-

tat, i l’esport és un canal òptim per aconseguir-ho. Quan ens calcem unes bambes, ens posem una samarreta o agafem la pilota ho fem disposats a compartir reptes i assolir somnis. No ens aturaran pel carrer a demanar-nos autògrafs però no ens cal, perquè ja ens va bé tenir a qui admirar a la tele però necessitem tenir algú al costat amb qui parlar mentre arrenquem a suar. I mentre tinguem aquesta inquietud de superar-nos i compartir-ho seguirà creixent l’èxit de les curses populars, de l’esport en edats escolars i d’iniciatives com les del GEiEG, que conjuguen la puresa de l’esport i la competició amb el fet irracional de sentir que formem part d’un grup humà. Mira si n’és de senzill i meravellós al mateix temps.


6

GEiEG

elgegòmetre Gener

agenda

MARÇ 2014

agendadelgeieg

- lleuresPort - ACtivitAts de nAdAl

FeBrer MArç

- CiCle d’AudiovisuAls de MuntAnyA i AventurA - PujAdA A Peu Als ÀnGels

ABril

- sAnt jordi

MAiG

- eXPosiCió de Flors - trAvessAdA PoPulAr - torneiG internACionAl de BotXes - APleC del GruP - troFeu d’entrenAMent eXtreM de Fitness - torneiG de PÀdel triPle PArellA

juny

- iniCi de les ACtivitAts d’estiu - torneiG d’interinstituts de ruGBi 7 - FestA del PedAl - 6 Hores tennis

juliol

- CAsAls i CAMPus - MullA’t Per l’esClerosi MúltiPle

AGost

- CAsAls i CAMPus

seteMBre

- CloendA de les ACtivitAts d’estiu - torneiG d’HoQuei BAse lA BolA - diAdA del BÀsQuet

oCtuBre

- ConCurs inFAntil de PinturA rÀPidA - iniCi de les lliGues soCiAls de PÀdel, esQuAiX, FutBol 5 i FutBol 7 - ConCurs de PesCA FluviAl

noveMBre

- ConCurs de sArdAnes - troFeu de Fires d'HAlteroFÍliA - ConCurs inFAntil de PesCA - torneiG de BotXes

deseMBre

- 100X100 del GeieG - ConCert de nAdAl - ACtivitAts de nAdAl - MissA del GAll - QuinA - lleuresPort

Dijous 6 de març - 20 h - CICLE D’AUDIOVISUALS DE MUNTANYA I AVENTURA GEIEG Els Pirineus, una gran travessa amb esquís, Joan Cardona Dissabte i diumenge 8 i 9 de març – SORTIDA DE LA SUBSECCIÓ INFANTIL DE MUNTANYA Dijous 13 de març - 20 h - CICLE D’AUDIOVISUALS DE MUNTANYA I AVENTURA GEIEG Un nou inici sense dorsal, Mireia Miró Dissabte 15 de març - 12 h - CICLE D’AUDIOVISUALS DE MUNTANYA I AVENTURA GEIEG Sessió especial infantil. Els Croods: una aventura prehistòrica Diumenge 16 de març - 9h 51a PUJADA A PEU ALS ÀNGELS Diumenge 16 de març - SORTIDA SOCIAL A ROCACORBA. SECCIÓ DE MUNTANYA Dijous 20 de març - 20 h - CICLE D’AUDIOVISUALS DE MUNTANYA I AVENTURA GEIEG En bici per quatre continents, Iván Faure Diumenge 23 de març - MUNTANYA HIVERNAL. Gran carena: Pic de la Dona, Pic de Bastiments, Pic del Freser i Pic de l’Infern. Dijous 27 de març - 20 h - CICLE D’AUDIOVISUALS DE MUNTANYA I AVENTURA GEIEG Territori Mixt, Josep Mª Esquirol Diumenge 30 de març - TRAVESSA COSTOJA SADERNES


gent

MARÇ 2014

GEiEG

gentdelgeieg Emili Busquets Pórtules 64 anys Botiguer i soci del GEiEG

- Emili, et soci del GEiEG? - Sí! - Quants anys fa? - No t’ho sabria dir del cert… potser cinquanta! - Dels primers de la llista doncs! - Doncs no ho sé. Desconec quin número dec tenir actualment. - Com et vares fer soci del GEiEG? Per tradició familiar? - No, no. La família no hi va tenir res a veure. Amb quinze o setze anys i com que m’agradava l’esport, vaig decidir fer-me soci. - Quin esport practicaves? - Atletisme popular! La pujada als àngels és la primera cursa que vaig fer. Ara això de les pujades ja no són el meu fort. - Vares aconseguir algun podi?

- No, mai. Jo sempre he estat popular! (riu) - Ara ets usuari del GEiEG? - Puntualment a l’estiu utilitzo la piscina de Sant Ponç, però res més. Però m’agrada ser soci del GEiEG! - I perquè? - Doncs perquè fomenta l’esport base, l’esport amateur, el no professional. I toquen molts esports, donen opció a molta gent a trobar el que més els hi agrada. Em fa sentir bé ser del GEiEG. - Te’n sents orgullós? - Sí, i tant! El GEiEG representa per Girona el mateix que el Barça per Catalunya. El GEiEG és història de Girona! Sempre ha estat un club de la ciutat i per la ciutat. - Emili, a l’encapçalament de l’entrevista poso que ets comerciant? - No, botiguer! - Doncs botiguer, que m’agrada molt!

socis GEiEG:

15% de descompte en adquirir les entrades a les taquilles de manera anticipada. informació: www.auditorigirona.org

7


8

GEiEG

socis

MARÇ 2014

DESCOMPTES I AVANTATGES PELS SOCIS DEL GEIEG CENTRES MÈDICS DENTALS Juli Garreta, 1, entresòl GIRONA tel. 972 22 64 69 • Finançament personalitzat • 1a visita sense compromís i gratuïta • Fins un 20% de descompte en tractaments • Higiene bucal: 12 euros

MUSEU DEL CINEMA - COL·LECCIÓ TOMÀS MALLOL Sèquia 1 - 17001 Girona / Telèfon 972 41 27 77 museu_cinema@ajgirona.org • Entrada gratuïta

MUSEU D’ART Pujada de la Catedral, 12 - 17004 Girona Telèfon 972 20 38 34 - museuart_girona.cultura@gencat.cat • Entrada gratuïta

FUNDACIÓ JOSEP PLA Nou, 51 - 17200 Palafrugell Telèfon 972 30 55 77 / www.fundaciojoseppla.cat • Preu reduït en les activitats

AUDITORI DE GIRONA www.auditorigirona.org • 15% de descompte (excepte Càpsules i espectacles de públic familiar) • Cal adquirir les localitats a taquilla

MUSEU DEL JOGUET DE CATALUNYA - FIGUERES Hotel París Sant Pere, 1 - 17600 Figueres tel. 972 504 585 - www.mjc.cat • 20% de descompte

MUSEU D’ARQUEOLOGIA DE CATALUNYA - EMPÚRIES 17130 Empúries - L'Escala Tel. 972 77 02 08 macempuries.cultura@gencat.cat Entrada a preu reduït

MUSEU D’ARQUEOLOGIA DE CATALUNYA GIRONA: Pedret, 95- 17007 Girona - Tel. 972 20 46 37 ULLASTRET: Afores s/n Puig de Sant Andreu - 17114 Ullastret el. i Fax 972 17 90 58 • 30% de descompte en el preu de l’entrada

Migdia, 40 - 17002 GIRONA Tel. 972 21 72 95 info@esports-ferrer.com 10% en totes les compres, excepte equipacions i ofertes

MUSEU DE L’EXILI C/ Major nº 43-47 - 17700 La Jonquera info@museuexili.cat • 50% de descompte en l'entrada general del museu

PARC DE LES COVES PREHISTÒRIQUES DE SERINYÀ CENTRE DE VISITANTS DEL GIRONÈS Av. de França, 221 17840 Sarrià de Ter / Tel.: 972 011 669 centredevisitants@girones.cat - www.turismegirones.cat • 50% reducció en l'entrada al Centre d'Interpretació del Territori • Condicions especials

Telèfon 972 59 33 10 coves_serinya@plaestany.net - www.plaestany.org/coves • 2 entrades al preu d’1

CINEMA TRUFFAUT Portal Nou, 7 - 17004 Girona Telèfon 972 22 50 44 info@cinematruffaut.com • Entrada reduïda tot l’any: 4,50 euros, excepte festius

MUSEU D’HISTÒRIA DELS JUEUS Força, 8 - 17004 Girona / Telèfon 972 21 67 61 callgirona@ajgirona.org • Entrada gratuïta

MUSEU D’HISTÒRIA DE GIRONA Força 27 · 17004 Girona Telèfon 972 22 22 29 - museu@ajgirona.org • Entrada gratuïta

EL GRAN MUSEU DE LA MÀGIA LA CASA MÀGICA- COL·LECCIÓ XEVI Av. Església, 1 - 17246 Sta. Cristina d’Aro tel. 667 29 25 00 wwww.xevi-ilusionista.com Visites guiades: Estiu: de dijous a diumenges i festius: 19h Hivern: diumenges i festius: 12h • 20% de descompte; 2 entrades per targeta

LA MERCÈ Pujada de la Mercè, 12 -17004 Girona Tel 972 22 33 05 www.ajuntament.gi/ccm ccm@ajgirona.org • 25% de descompte en les activitats de l’EMA i de l’Aula d’Humanitats

CINEMES OCINE Pont de la Barca 12-14 - 17001 Girona telèfon 902 170 831 www.ocine.es • PREU DEL DIA DE L’ESPECTADOR de dilluns a dijous laborables, excepte vigilies i festius


socis

MARÇ 2014

GEiEG

9

FESTIVAL TEMPORADA ALTA

HELEN DORON GIRONA

www.temporada-alta.cat • 15% de descompte per al titular i l’acompanyant

C/ Príncep, 1 – 17002 Girona (entre Creu i Emili Grahit) T: 972 206685 – girona@helendoron.com - www.helendoron.es • Socis del GEiEG: 50% de descompte en la matrícula a qualsevol dels cursos de Helen Doron English Girona

FIRA DE GIRONA PALAU DE FIRES Pg. de la Devesa, 34-36 tel. 972 41 91 00 / info@firagirona.com • Preus especials en l’entrada a les fires de l’any.

BOTIGUES D’EL COR DE GIRONA Establiments de la plaça del Vi, pujada del Pont de Pedra i carrer Ciutadans (Barri Vell). • Descomptes diversos segons el comerç

NUTRICIÓ MATERNOINFANTIL I DEL’ADOLESCÈNCIA. DRA. AMÈLIA SOS SEQUEIRO Centre Giromèdic. C/ Juli Garreta 12 Baixos 972 22 47 71 • 20% de descompte pels socis i primera visita informativa gratuïta

CARDIA OFERTES ESPECIALS PELS SOCIS EN RELLOTGES SUUNTO C/ Argenteria,22 - 17004 Girona Telf 972 204 690 C/ 11 de Setembre, 36 - 17320 Palamós Telf 972 314 813 C/ Lasauca, 1 - 17600 Figueres Telf 972 511 545 Telefon d'informació 972 20 46 90 - www.perequera.com Email: info@perequera.com

LÒGICA GIRONINA

Plaça Poeta Marquins nº 9, planta 1A Telf: 972 20 97 82 www. cardia.cat • 20% de descompte pels socis del GEiEG

PERRUQUERIA CEBADO Emili Grahit, 6 - 972 412 091 - www.cebadogirona2@gmail.com • 10% de descompte de dimars a dijous pels socis del GEiEG amb acreditació (no acumulable a d’altres promocions)

• Matrícula gratuïta presentant el carnet de soci del GEiEG

ESPAI DE LES TAPES - LA NONNA OMEDICUS – CLÍNICA DE L‘LOZÓ Passeig Mn. Lluis Constans, 130 - 17820 Banyoles Tel.: 972 095 847 – info@omedicus.com – www.omedicus.com • 1a Consulta diagnòstica i informativa gratuïta. • Fins al 20% de descompte en les sessions de tractament. (no inclou Prova d’Estrès Oxidatiu) • Descompte especial pels esportistes en les sessions amb factors de creixement plasmàtic activats amb ozó.

ESPORTS PARRA - C/ Ultònia, nº 19. Telf: 972 21 04 10 - C/ Migdia, nº 1. Telf: 972 20 04 29 • Oferim un descompte del 10% a les nostres botigues (excepte promocions i descomptes)

MARGARIT Canonge Dorca, 7 - 17005 GIRONA Tel 972 201 575 www.margarit.com info@margarit.com • Ofertes especials per a socis

GINKGO - Espai de Salut C/ Barcelona, 93. Telf: 972 219 627 C/ Empúries, 36. Telf: 972 237 091 • 5% descompte en tot MONTEPIO GIRONA Juli Garreta, 14, Bxs. - 17002 – GIRONA Tel. 972 486 486 - www.montepiogirona.cat • Descomptes especials en els Certificats Mèdics Oficials:

Permís de conduir, Llicència d’Armes, Habilitació per personal de seguretat privada, Carnet d’operador de grua mòbil/torre, Llicència per a la tinença d’animals potencialment perillosos i Títol de patró d’embarcació.

• 3 primeres quotes gratis per noves altes en Assegurances de SalutMontepio.

Espai Gironès (Salt) - localdesalt204@hotmail.com 972 439 465 - 691 010 062 • 25% de descompte per als socis del GEiEG, durant tota la setmana excepte dissabtes (15%) per qualsevol menjar a la carta. Begudes excloses. Imprescindible acreditació.

ÒPTICA AGUSTÍ Plaça Catalunya. 8 - Tel. 972 20 42 28 - 17004 - Girona C/ Bailen, 2 - Tel. 972 22 83 79 - 17002 - Girona • 20% de descompte per als socis del GEiEG. Imprescindible acreditació.

EN GRESCA C/ Sarrià de Ter, 28 - 17005 Girona (Antic PIG) www.engresca.cat • Begudes sense alcohol gratis pels socis del GEiEG (cal ensenyar la targeta de soci).

GENCIANA Ronda Pare Claret, 15 - 17001 - Girona www.genciana.es • 10% de descompte amb tots els productes menys alimentació pels socis del Geieg que s’acreditin amb la targeta

NOUS CURSOS DE SUPERVIVÈNCIA A L'AIGUA PER A NADONS DE 6 MESOS A 1 ANY!!! http://www.youtube.com/watch?v=fwvv5IyPkXM MÉS INFORMACIÓ: Melanie Llenas: 687 531 778 • Oferta de llançament: 10% descompte per a socis

FREYBURG Av. Ramon Folch, 13 - Girona Tel: 972 20 74 30 - www.freyburg.es • 10% de descompte amb begudes per tots els socis que s’acreditin amb la targeta del GEiEG

REPSOL Gasolinera Repsol de Vila-roja • Targeta gratuïta per tots els socis del GEiEG i descompte directe de 3 cèntims el litre.

HOLOVITAL C/ Pare Maria Claret, nº 14 2 - 2ª. Telf: 972 20 53 35 17002 Girona • Primera visita gratuïta • Tracte preferencial als socis del GEiEG.

La targeta del GEiEG t’ofereix descomptes i avantatges, aprofita’ls!


10 GEiEG

MARÇ 2014

cap als cent

Girona, de Carles Rahola, ressenyada al Butlletí A punt de complir-se 75 anys de l’afusellament de l’escriptor i periodista gironí Carles Rahola a mans de les tropes franquistes, hem volgut recordar-lo, i no només perquè representa una figura cabdal de la cultura gironina del segle XX, sinó també perquè ens sentim propers a ell i als seus valors, uns valors que avui més que mai s’haurien de reforçar i sobretot transmetre. El desig per preservar la cultura i l’esforç per difondre-la s’ha considerat de suma importància per al Grup. I així ha estat sempre, des dels seus inicis; les accions, petites o majúscules, que així ho avalen i se’n fan ressò al llarg de la nostra història són nombroses. En el Butlletí de gener de 1926, destaca una ‘secció’ on, sota el nom de ‘Llibres’ i amb la firma de Santaló, podem llegir una ressenya de Girona (Tallers Gràfics Reproducció d’un frangment de la secció “Llibres” del Butlletí. d’El Autonomista, Girona, 1925), de Carles Rahola. És aquesta una obra de la coneguda com a segona època de l’autor, centrada en la divul- que “podrien estudiar-se diverses èpoques i reconstruir el passat gació d’episodis històrics catalans i, sobretot, gironins: d’aquestes comarques”; Sant Nicolau; l’ex col·legiata de Sant Feliu; els banys àrabs, la catedral de Santa Maria... “Acaba de sortir dels tallers gràfics d’EL AUTONOMISTA, acuradís- La significació i descripció de tot això és el llibre. I el llegidor més simament impresa i il·lustrada amb fotografies selectes de l’artis- curiós que per a capir millor la producció vol copsar l’estat d’ànim, ta V. Fargnoli, la conferència donada per l’autor amb motiu del ter- el punt de mira de l’autor, les seves qualitats espirituals, fàcilment cer Congrés de la Premsa Catalana-Balear celebrat a Girona en el hi veurà les d’una modèstia, d’una companyia i d’una infància plemes de maig d’enguany. Honorant-se a sí mateix l’Excm. Ajunta- nes de simpatia, amarades per un sentiment viu de solidaritat hument acordà la seva publicació. D’aquesta manera serà permesa mana en el temps i en l’espai i per un daler de pau i de llibertat uniuna difusió més considerable d’unes pàgines (seixanta) que són versals... M. SANTALÓ un breviari perfecte de la riquesa monumental de Girona, una guia espiritual on En Carles Rahola, amb passió d’enamorat i amb un estil clar, diàfan, a l’abast de tothom, dona el màxim relleu i sug- A continuació, es reprodueix “una de les pàgines referents a Sant gereix tota l’amplitud de significació històrica, geogràfica i lírica de Pere de Galligans” i, al final de l’article, expressa la voluntat del les joies artístiques de la vella i bella Gerunda. Girona serà, per ca- Butlletí de “donar compte mensualment, dels llibres i revistes que da gironí, un breviari; per cada mestre, l’auxiliar més capaç; per s’enviïn l’Administració, P. Cort-Reial, 7.” Posteriorment, el maig de 1926, i tal i com queda recollit en el Butcada pare, un inspirador excel·lent; per tot foraster, el millor guia. Hom hi troba, en ordre cronològic descrits el “mur ciclopi”, fona- lletí d’aquest mes, serà el propi Carles Rahola qui donarà aquesta ment de l’acròpoli gironina; els “sarcòfags romans” de Sant Feliu, obra, entre d’altres, a la Biblioteca grupista: “Don Carles Rahola mostrant-nos la transició entre les concepcions gentil i cristiana autor conegut arreu on interessa la història de Catalunya ens ha del món; “Sant Pere de Galligans”, alçat en la Vall Umbrosa pels dedicat els seus dos darrers llibres Girona i L’empordà a la Crónibenedictins migs soldats i mig monjos, font d’inspiració inexhau- ca d’en Muntaner afermant de nou l’apreci que li inspiren totes les rible de literats i de pintors, dolç refugi que serva amb cura la Co- coses genuïnament gironines.” missió de Monuments, en l’interior del qual es troba el Museu arEVA BERENGUER queològic amb una col·lecció notable de romanalles de l’art en les


12 GEiEG

MARÇ 2014

reportatge

TEXT I FOTOS: SÒNIA COROMINAS

EL FITNESS ES POSA EN FORMA! NOVETATS EN SALUT, ESPORT I BENESTAR Si bé l’esport base és el referent del GEiEG des de fa anys els serveis van prenent força. Ara bé? Què definim nosaltres com a serveis? Doncs totes aquelles activitats que abasteixen als grupistes de benestar, salut i oci. En l’àrea de condició física i salut hi tenim activitats dirigides de sala i aquàtiques. Aquestes són ideals per a iniciar-se en la pràctica esportiva i incorporar-la com un hàbit aprenent, des del primer dia, la seva correcta execució gràcies a l'equip de tècnics esportius professionals que aconsellen i guien perquè obtinguis el millor rendiment de la teva pràctica mentre tu fas esport i fas salut. El ventall de possibilitats en aquesta àrea s’ha vist modificada i ampliada a principis d’any amb l’ànim que dins el GEiEG tu hi trobis la millor opció. Quina és la teva? ESTIRAMENTS: augmentaràs la flexibilitat mitjançant un treball correctiu centrat en la postura de l'esquena i els estiraments de la musculatura.

IOGA: Mitjançant diferents postures (asanes), el ioga realitza un estirament de tot el cos treballant la respiració. Ajuda a aconseguir i mantenir un cos sa i relaxat, obtenint així una gran energia i vitalitat. CONSCIÈNCIA CORPORAL: Com el seu nom indica és una activitat que ens apropa a una consciència tant muscular com postural. Ens fa millorar el control dels moviments del nostre cos envers què ens envolta.

STEPS: La classe es fa amb música, coreografiada i amb el plus d’anar pujant i baixant un estep (esglaó). Dirigida a millorar la condició física general i la coordinació. POWER PUMP:Sessió precoreografiada de baixa coordinació on es realitza un treball de tonificació amb l’ajuda de barres, peses i manuelles. GAC:Classe dirigida a qui vulgui gaudir d'una bona condició física basada en la resistència cardiovascular, la força i resistència muscular, tonificant cames, glutis i abdominals. PILATES: El mètode Pilates és una educació corporal molt completa on es treballa el cos de manera global, des de la musculatura més profunda fins a la més perifèrica, i en la qual intervenen tant la ment com el cos. FITNESS MUSCULAR I CARDIOVASCULAR: L'objectiu és millorar la forma física amb el treball de sobrecàrrega muscular i/o cardiovascular per a gaudir d’una bona condició física. ACTIVITAT FÍSICA PER A LA GENT GRAN: Si tens més de 60 anys i vols millorar la teva condició física i gaudir d’un bon clima de relació social aquestes són les teves classes! ENERGY CYCLING: sobre una bicicleta estàtica i acompanyat de música tindràs una bona sessió cardiovascular intensa però ap-


reportatge

MARÇ 2014

GEiEG 13

ta per a tot tipus de gent. I si t’agrada més l’aigua que el terra per a tu l’ideal és el...

per tant, un nou repte a superar. Estaràs molt ben acompanyat i instruït pels nostres tècnics altament qualificats.

FITNESS AQUÀTIC: I és que els beneficis que es poden obtenir de realitzar exercici dins l'aigua són molts. Podem treballar la força, la resistència muscular, millorar la flexibilitat, treballar la coordinació motriu global i l'agilitat, millorar la condició física general i afavorir el retorn venós mitjançant la pressió que l'aigua realitza sobre el cos. La coordinació de moviments és més lenta i fàcil d'assimilar. Tot això sense risc de lesions, ja que al treballar en suspensió quan ho fem a la piscina de 50m i a mig cos quan ho fem a la piscina de 25m, disminueix l'impacte en les articulacions. Dins l’aigua també s’hi fan classes aquàtiques més concretes per a embarassades, gent gran.

I vinga, si no en tens prou... t’atreveixes amb l’EXTREME FIT? Unes pàgines més endavant, a l’apartat de serveis d’aquest mateix butlletí, t’expliquem en què consisteix i quines són les seves característiques i avantatges. Aquí te n’avanço una d’important: si sempre dius que no tens temps aquesta és la teva activitat. Se t’han acabat les excuses! Evidentment, totes aquestes activitats es desenvolupen en els nostres complexos esportius de Sant Narcís i Sant Ponç. Ambdós complexos esportius tenen sala de musculació i exercici cardiovascular amb equipaments moderns. La característica general més important d'aquestes instal·lacions és la seva amplitud i la quantitat de maquinària per l'entrenament de la força i la musculació en general. Amplis finestrals acompanyen la sensació de benestar i allunyats de les massificacions permeten l'entrenament personalitzat i relaxat. Hi ha els entrenaments personalitzats que comprenen els gimnasos de fitness i cardiovascular i la preparació física específica, a més dels entrenaments personals. I sabeu, sobradament que a Sant Ponç podeu gaudir de dues sensacionals piscines cobertes i climatitzades, de 25 i 50m, amb un sistema de cloració salina que les fan úniques a la ciutat i d’una fantàstica zona wellnes d’accés gratuït per ser practicant de fitness al GEiEG. No oblidis però que això només és la punta d'iceberg. Recorda que pots jugar a pàdel, a tennis, a esquaix a les mateixes instal·lacions o que, tot això del fitness et serveix per assolir la forma física que necessites si ets practicant d’altres esports. Consulta al nostre web fitnessgeieg.com tota la informació: els horaris, les classes, mira els nostres vídeos, fes-te a la idea de com són les nostres instal·lacions i consulta els preus que ara, precisament, són millors que mai!! 30€ si vens a només a Sant Narcís i 22,5€ si vols gaudir de tot i a tot arreu fen-te soci del GEIEG!! T’ajudem amb els teus propòsits! Vens?

Però ATENCIÓ A LES NOVES ACTIVITATS!!! Si vols riure, ballar, passar-t’ho bé mentre fas exercici t’estem esperant a les noves classes de ZUMBA ®! LA FESTA DE BALL I EL CONDICIONAMENT FÍSIC ORIGINAL Estàs preparat per divertir-te i posar-te en forma? Oblida l'entrenament! Tan sols deixa't portar per la música i posa't en forma a les classes de Zumba ® que inclouen ritmes exòtics barrejats amb música llatina i internacional, plena d'energia. Abans que te n'adonis, t'estaràs posant en forma i el teu nivell d'energia estarà al màxim. És fàcil, efectiva i realment emocionant. Si ets molt més tècnic, t’agrada estar dins les sales de musculació i vols intensitat has de provar l’ACTIVITAT TIPUS CROSS FIT! Aquesta activitat consisteix en un programa de preparació física que es basa en un circuit d'alta intensitat amb un nombre determinat d'estacions o exercicis. Aquests han de ser completats en un temps límit, en grup o individualment, però sempre sota la supervisió d'un instructor. Cada entrenament és diferent de l'anterior i


14 GEiEG

entrevista

MARÇ 2014

TEXT: SÒNIA COROMINAS / FOTOS: SÒNIA COROMINAS/ARXIU

Coral Vila ENTRENADORA DEL PRIMER EQUIP DE RUGBI FEMENÍ DEL GEiEG

Quan el rugbi es converteix en el teu recés personal Coral Vila és a punt de complir els 42 anys. Si no fos pels seus genolls encara saltaria al camp a passar-ho bé i a competir. Entrenadora del rugbi femení del GEiEG i de la selecció espanyola categoria A amb ella al capdavant vivim al GEiEG el rugbi femení més engrescador des de fa 10 anys. - Com, quan i perquè vares donar les teves primeres passes en el món del rugbi? - Jo havia vist el rugbi quan feia atletisme en el GEiEG a les pistes de la Devesa on compartíem estadi amb la gent del rugbi. Aquest va ser el primer contacte visual amb aquest esport. Em resultava curiós i diferent, atractiu, però poca cosa més. Quan vaig entrar a INEF algunes companyes amb les que jugava a futbol sala intentaven engrescar-me a participar en l’equip de rugbi. A segon curs es va convertir en assignatura anual però aquí tampoc hi acabava de veure el què. No vaig sucumbir fins a tercer quan vaig deixar la pràctica de l’atletisme. - I què et va seduir del rugbi? - La varietat tècnica de l’esport, la resolució tàctica i sobretot l’ambient d’equip. De seguida va ser com una segona família on trobar-s’hi molt a gust. - El fet que el rugbi sigui un esport minoritari també fa que els components d’equip es cohesionin com a grup i hi hagi més sentit de germanor? - No t’ho sabria dir. Jo crec més en que són les característiques de l’esport en sí les que aconsegueixen aquesta unió. - Ets capaç de fer-me un ràpid esbós de la teva trajectòria esportiva? - En acabar INEF i vaig tornar a Girona. Ja hi havia un grup de noies que les entrenava la Inès Eritja i jo m’hi vaig afegir. Ella ho va deixar al cap de poc temps i jo em vaig quedar al capdavant. Va ser un equip difícil de portar. Tant, que al cap de tres anys l’equip es va desfer. Hagués pogut tornar a jugar amb l’INEF, o buscar un club a Barcelona però no. L’opció presa va ser marxar a França a jugar amb el Toulouges, on hi vaig estar tres anys. Després d’aquest període varen canviar les meves prioritats i vaig voler ser mare. Després del naixement de la Laia, es va posar en contacte amb mi la Sònia del Rio, jugadora que havia començat a l’anterior equip, i em va demanar si volia entrenar un grup de noies universitàries que ella i un jugador, en Martin, estaven engrescant per fer un equip. D’això ja fa 10 anys. - Quines característiques ha de tenir una jugadora de rugbi?

- Depèn del nivell al que vulguis arribar. A l’equip venen noies esportistes, que deriven d’altres disciplines, i de vegades en venen que la seva pràctica esportiva ha estat més aviat minsa. I n’he vist en ambdós casos arribar a ser grans jugadores. A nivell personal crec que només els cal que s’hi trobin a gust, que s’ho passin bé i que prenguin una certa responsabilitat. No és massa complicat. - I les característiques d’una mare de família – jugadora de rugbi? - Primer cal trobar una parella que entengui que el rugbi és una part important de la teva vida. És curiós però això sembla que és més habitual en les jugadores que en els jugadors! Jo he pogut combinar-ho sempre i he obtingut consideració i prioritat davant, potser, del meu marit. Per altra part, les nenes ho han viscut com quelcom natural des de sempre. Ara: quan és temps de fer de mare, faig de mare, amb tot els “ets i uts”. - Venen les teves filles a veure els partits? - Els hi encanta l’ambient. En els partits potser s’avorreixen una mica però els hi agrada. Les noies, a més, les mimen moltíssim!


entrevista - Les imagines jugant a rugbi? - La Laia, la gran, hi juga des que vàrem començar amb l’”escoleta” però la Laura no en té ganes això que, amb el geni que té, apuntaria maneres! Totes dues fan taekondo perquè així ho han decidit. - El rugbi com a esport base com va? Quina rebuda té? - Millor, molt millor que temps enrere. Ara no hi ha tant desconeixement del que és aquest esport. És més senzill trobar gent que de bones a primeres ja saben que no anem ni amb casc ni amb cuirassa. I està clar: com tots els esports té adeptes i detractors. Però nens i nenes que de vegades no han destacat mai en cap esport, en el rugbi s’hi senten còmodes. És una tasca satisfactòria. - Quina ha estat o pot ser la teva major satisfacció esportiva? - Com a jugadora n’he tingut moltes perquè poder jugar amb la selecció o en dos mundials, o contra Austràlia o altres grans potències, o en competicions internacionals d’alt nivell quan estàs en plena forma et fa gaudir molt del que fas i sentir-te molt satisfeta del teu paper i contribució dins l’equip. És genial quan saps que et valoren esportivament i valoren el teu paper dins de l’equip. Com a entrenadora la satisfacció més gran és la pròpia feina. Els dimecres i divendres des del primer moment en que obro la porta del vestidor tinc una sensació de benestar, de felicitat, que a l’endemà, en tornar a la feina, em dóna la sensació que vinc de passar un cap de setmana. La desconnexió de la resta de coses durant aquest parell d’hores d’entrenament és sensacional. Em fa sentir molt lliure. - Exerceixes “de mama” dins l’equip? - Després de la primera experiència he optat per donar responsabilitats a tothom. L’equip és de totes i per a totes. Jo superviso i sense voler vigilo. Em recolzo molt amb les capitanes, però és cert que les noies responen molt bé a aquesta llibertat i responsabilitat controlada. Això no difereix gaire de fer de mama. - Com veus el rugbi? - Hi ha un desequilibri entre el que s’està aconseguint a nivell de clubs i a nivell federatiu i l’impuls que ens aniria bé que els mitjans de comunicació donessin als esports minoritaris. - I hi ha desequilibri entre el masculí i el femení? - Si, sens dubte. Però al GEIEG aquesta diferència no hi ha estat mai i ens tracta molt bé. - Avui quan repassava el teu currículum pensava que davant meu hi teniu una “crack” i en canvi se’t reconeix en el món del rugbi però a nivell esportiu general...Esperaries una mica més de reconeixement? - No ho sé. Suposo que tant sols hagués fet tot el que he fet en categoria masculina el reconeixement hi hagués estat. En femení ja et dic jo que per més que facis mai tindràs el reconeixement que se li

MARÇ 2014

GEiEG 15

atorga a un home de característiques similars. Pels que si que em sento molt valorada és pel meu entorn proper, que en el fons són els que m’acompanyen dia a dia. - I el reconeixement passa pel tractament dels mitjans de comunicació? - L’esport femení no ven però perquè ningú tampoc l’exposa a l’aparador. - El teu vincle amb el GEiEG és quelcom emocional, sentimental, racional...? - Jo val a dir que sóc molt pràctica i amb aquestes coses sóc molt poc sentimental. Ara bé, la relació amb l’equip, amb el grup de noies, amb aquest benestar que sento quan estic aquí això sí que és emocional i d’això em costaria molt desprendre’m. Però la rotació de jugadores deu fer important i deu fer difícil mantenir aquest lligam. De les que vàrem començar fa 10 anys en som 4. Essent noies universitàries és habitual que quan acaben els estudis derivin cap a altres camins i també moltes venen de fora a estudiar a Girona. Actualment hi ha gent de Lleida, de Barcelona, de Mataró i de la resta de la província. Seria bo que tinguéssim més gironines, així no ens marxarien tan fàcilment quan acabessin els estudis. - I tu que has tocat tots els pals (jugadora, entrenadora i seleccionadora) amb quin et quedes? - He gaudit i gaudeixo de tot. T’he de dir que si els meus genolls estiguessin en forma encara saltaria al mig del camp a fer els meus partits. - I com a seleccionadora? - El gaudi és diferent. En la selecció totes les jugadores tenen un mateix nivell tècnic i és apassionant entrenar un equip tant equilibrat. Tothom va al màxim i tot és molt intens. - I a la selecció, què passa amb aquesta vessant més social d’equip que tant t’agrada? - La gent del rugbi és molt senzilla i el bon rotllo forma part del tarannà dels jugadors i jugadores juguin on juguin. - Què els hi dius a les jugadores abans d’un partit? - S’ha de sortir del camp amb la satisfacció de la feina ben feta.

elperfil Un llibre: “The power of one” Bryce Courtenay Una música: La dels Celtas Cortos Una pel·lícula: La Vida es Bella, de Roberto Benigni Una ciutat: Katmandú Una admiració: la constància Una sensació: La d’entrar al vestidor Un desig: que la gent que s’esforça pugui arribar on vol i es mereix


16 GEiEG

MARÇ 2014

entitat

Conveni

Per la salut dels nostres socis Centres Mèdics Dentals Girona i el GEiEG han renovat l'acord de mecenatge que uneix aquest prestigiós centre amb la nostra Entitat des de ja fa uns anys. CMDG va néixer l’any 1994 com un projecte de tres professionals orientat a oferir els tractaments dentals més avantguardistes unificats en una sola consulta. Molt s'ha avançat des de llavors en tots els àmbits d’aquesta especialitat. CMD disposa de consultes a Girona, la Bisbal d’Empordà, Banyoles, Olot, Torroella de Montgrí i Oviedo i ofereixen avantatges importants als nostres socis i sòcies amb primeres visites gratuïtes, descomptes i finançament. A la foto, el President Cayuela amb el Dr. Compte, Director de Centres Mèdics Dentals Girona.

Conveni

Escatidor, Reno i GEiEG: l’impuls mutu La Botiga ESCATIDOR, la marca RENO i el GEiEG han signat la renovació de l'acord de col·laboració que els uneix des de ja fa un temps. ESCATIDOR és la botiga de referència de les comarques gironines en material d'hoquei patins i patinatge. Distribuïdors d'EDEA, RENO, ROLL LINE, SKATER, entre moltes altres marques sempre dona un tracte acurat, atent i professional a tots els que practiquen esport sobre rodes. Amb aquest acord, el GEiEG, i especialment la secció d’hoquei patins i la de patinatge aconsegueixen tenir un tracte preferencial molt important.

Antonio Martínez i Pere Barriuso amb el president del GEiEG, Francesc Cayuela en el moment de tancar l’acord. Foto: Carles Alonso.


entitat

MARÇ 2014

Mecenatge

Renovació de l’acord de mecenatge amb El Punt-Avui Falta ben poc perquè El Punt-Avui compleixi 35 anys. El primer diari escrit en català després de la guerra civil sortia el 23 d’abril de 1976 i a les seves pàgines s’hi ha vist escrita tota la història des d’aquell punt de partida. El GEiEG ha omplert pàgines i pàgines d’aquest emblemàtic mitjà de comunicació com a entitat gironina d’alt contingut esportiu, però també social i cultural. Per això ha estat una satisfacció signar, aquest passat mes de febrer, la renovació del nostre conveni de col·laboració i mecenatge un any més que reafirma el valor i el compromís d’ambdues entitats amb la societat gironina. A la foto Anna M. Ribas, Gerent Comercial d’Hermes Comunicacions SA i el President del GEiEG, Francesc Cayuela. Foto: Sònia Corominas.

GEiEG 17


18 GEiEG

MARÇ 2014

entitat

Commemoració

El Jardí de la Pau creix amb la plantada d’un pi pinyoner

Diversos moments de la plantada. En el marc de la 8à edició de Plantem la Pau 2014, a càrrec dels Amics de la UNESCO de Girona, i per tal de commemorar el dia escolar de la No violència i la Pau (DENIP), el passat 31 de gener va tenir lloc la visita al Jardí de la Pau del GEiEG, situat al complex de Palau, i la plantada d’un pi pinyoner, a l’espai on ja hi creixen una alzina, una olivera, un xiprer, un llorer, un roure, un ametller i un plàtan. L’acte va comptar amb la presència del regidor de Serveis Socials, Cooperació i Participació de l’Ajuntament, Eduard Berloso, l’inspector dels Serveis Territorials d’Ensenyament Jordi Campeny, la presidenta dels Amics de la UNESCO, Dolors Reig, i el president

del GEiEG, Francesc Cayuela, acompanyat de Josep Lluís Eusebio, vicepresident i Narcís Caula, membre de la Junta Directiva. Els alumnes de 6è de l’escola Migdia de Girona van fer una animada lectura conjunta de poemes escrits especialment per a aquesta diada, que va incloure els texts dels poetes Francesc Compte, Xavier Díez, Imma d’Espona, Rosa Font, Joan Gratacós, Carme Garriga, Carme Jordi, Carme Muñoz, Lluís Lucero, Rosa M. Noguer, Isabel Oliva i Consol Vidal. En homenatge a diferents efemèrides, es van llegir també texts dels escriptors Miquel Costa i Llobera, Joan Vinyoli, Montserrat Vayreda, Maria Perpinyà i Salvador Sunyer.


sociocultural

MARÇ 2014

GEiEG 19

Audiovisuals

18è Cicle d'Audiovisuals de Muntanya i Aventura del GEiEG Els Pirineus, una gran travessa amb esquís Joan Cardona Dijous 6 de març a les 20 hores Dirigida per Jordi Canyigueral, la pel·lícula narra el gran repte assolit per quatre esquiadors catalans: en Joan Cardona, l’Alfons Gaston, en Xevi Sadurní i en Jordi Palomares, quatre amics que van compartir una experiència inoblidable i que va marcar una fita en les seves vides, després de compartir 11 etapes, 420 km transcorreguts, 28.000 m pujats i un total de 95 hores. Un repte esportiu, de descoberta, aventura i gestió en un entorn tant conegut i alhora tant sorprenent. Els Pirineus amb esquís, uns cims que els van fer gaudir i que també els van ensenyar com del mateix mode poden ser, i en qüestió de breus instants, d’afables i cruels.

Un nou inici sense dorsal Mireia Miró Dijous 13 de març a les 20 hores Mireia Miró és esquiadora de muntanya i corredora de trail running. Després que una lesió al genoll la portés el 2013 a prendre la decisió de deixar la competició d’alt nivell, Mireia se centra ara en preparar nombrosos projectes esportius i personals, sempre relacionats amb el món del outdoor. Així, a través de la projecció, la Mireia explicarà els projectes que ha estat duent a terme durant aquests mesos així com els reptes que li depara el futur. I, com sempre, compartirà la que és la seva gran ambició, poder gaudir de la seva passió en l’entorn que més li agrada.

En bici per quatre continents Iván Faure Dijous 20 de març a les 20 hores Des de fa uns anys, l’Iván va decidir que la millor forma de viatjar pel món era pedalant, amb total independència, només amb una bi-

ci i unes alforges com a companys de viatge. Va començar creuant Austràlia de costa a costa, en un viatge de 6.000 kilòmetres pel continent oceànic. El següent repte, recórrer Àsia durant 13 mesos de ruta per 15 països i més de 12.000 kilòmetres en total. Després, la seva curiositat per seguir descobrint món el va dur a l’Àfrica del Nord, en una nova aventura, per visitar Algèria i Tunísia. I, per acabar, acompanyat del seu germà Xavier i de la seva cadira de rodes elèctrica, per Europa, realitzant una travessia per Holanda, Bèlgica i Luxemburg. Un viatge ben diferent als anteriors però amb la mateixa filosofia.

Territori Mixt Josep Mª Esquirol Dijous 27 de març a les 20 hores Territori Mixt narra la trajectòria de l’escalador i alpinista Josep Mª Esquirol a partir del seu primer viatge a la vall de Yosemite, a Califòrnia, que va significar un abans i un després en la seva forma de viure l'escalada. De manera cronològica i amb la combinació de fotografia i vídeo, la projecció descriu les diferents activitats d'alpinisme, escalada en roca i escalada en gel que, des de Catalunya als Alps francesos i suïssos, Estats Units, Jordània, Nepal, Canadà i el Cercle Polar Àrtic, entre d’altres, més han marcat a aquest esportista català i com, al llarg d’aquests viatges, han anat canviant les seves motivacions en el món de l'escalada.

Els Croods: una aventura prehistòrica Kirk DeMicco, Chris Sanders Dissabte 15 de març a les 12 hores Divertida i emocionant comèdia prehistòrica que narra les aventures de la primera família del món, els Croods, en el que serà el seu primer viatge per l’Edat de Pedra. Al seu davant, un desconegut i increïble món ple de criatures fantàstiques que canviarà per sempre la seva forma de veure la vida.

Accés lliure - Aforament limitat - Presentat per Mateu Ciurana


20 GEiEG

MARÇ 2014

sociocultural

Pujada als Àngels

Obertes les inscripcions de la 51a edició de la Pujada als Àngels!!

Foto: Sònia Corominas. Ho has vist anunciat i encara no t’hi has inscrit? Saps que la vols fer, però et fa mandra? No esperis més i apunta’t! Sinó ja saps què passa, que et quedes rovellat!!! El pròxim 16 de març des del GEiEG et donem la solució per estirar les cames. Organitzem la 51a Pujada a Peu als Àngels. La prova tindrà la modalitat A (per a corredors/es que vulguin participar-hi d’una forma més competitiva) i la modalitat B (per a amics i famílies que vulguin realitzar la pujada d’una forma més lúdica amb la companyia dels seus). Com cada any, la sortida es realitzarà des de la Pujada de Sta. Llúcia (Galligants) a les 9h del matí i finalitzarà en el primer graó del Santuari de la Mare de Déu dels Àngels. Allà hi haurà esmorzar per a tots els participants als qui també se’ls farà entrega de la medalla commemorativa. Enguany donarem els premis a: •1r, 2n i 3r classificat en categoria masculina. •1a, 2a i 3a classificada en categoria femenina. •Premi a l’atleta masculí i femení més gran.

Els preus de les inscripcions seran els següents segons la modalitat a la que us vulgueu inscriure: MODALITAT A: Soci GEiEG 7 euros / No Soci 12 euros MODALITAT B: Soci GEiEG 3 euros / No Soci 8 euros Recordeu, tota la informació relacionada amb l’esdeveniment i les inscripcions a: - www.pujadaalsangelsgeieg.com - Directament als complexos esportius del GEiEG a Palau, Sant Narcís o Sant Ponç. Per a la recollida dels dorsals: DISSABTE 15 de març: De 9:00h a 13:00h i de 15:00h a 19:00h: Recollida de dorsals (modalitat A i B) i xips (Modalitat A) al Complex Esportiu GEiEG Palau Sacosta ( C/ Església de Sant Miquel, 18. tel. 972 22 66 35) DIUMENGE 16 de març: 7:30h a 8:30h: Recollida de dorsals (modalitat A i B) i xips (Modalitat A)a la Pl. dels Jurats (Plaça annexa al punt de sortida) No dubteu més! agafeu l’agenda i tatxeu la data!!! Us hi esperem a tots!!!


sociocultural Activitats de Setmana Santa

Al GEiEG donem marxa a la Setmana Santa Aquesta és la novena edició de les activitats de Setmana Santa, un projecte que va engegar fa anys l’Àrea de Lleure de l’entitat i que té com a principal objectiu oferir una proposta educativa i esportiva de qualitat com a millor opció durant les vacances escolars. Tot i que l’essència ha estat sempre la mateixa, les activitats que s’han anat organitzant han variat al llarg dels anys. Per aquesta edició les activitats que us proposem pels dies 14, 15, 16 i 17 d’abril són les següents: Casal, Campus de Tecnificació de Futbol, Campus de Gimnàstica Rítmica i com a novetat, Campus de Funky (a través de l’escola de ball Avança). Les dues primeres activitats es desenvoluparan al GEiEG de Palau i la resta, al GEiEG de Sant Narcís. El període per poder inscriure a tots els nens i nenes que tinguin ganes d’aprendre i passar-ho bé durant 4 dies fantàstics serà: Del 17 al 28 de març (de dilluns a divendres i de les 17h a les 19:30h). Per a més informació podeu trucar a qualsevol de les instal·lacions de l’entitat o visitar la nostra pàgina web www.geieg.cat .

Una imatge del casal de Setmana Santa.

MARÇ 2014

GEiEG 21


22 GEiEG

MARÇ 2014

Condicionament físic

Extreme Fit Aquest mètode d’entrenament és un dels més valorats en els darrers temps ja que és una perfecta combinació de diferents tècniques d’entrenament que ajuden a tonificar el cos, a cremar calories i a agafar un bon to muscular amb una breu dedicació de temps. L'Extreme Fitness és un programa de condicionament físic que utilitza moviments i materials derivats de la gimnàstica, l'aixecament de peses, l'aixecament de potència, l'esprint /marxa, el Kettlebells, les pilotes medicinals i moltes altres disciplines esportives. L'Extreme Fit se centra en la importància del moviment a través d’exercicis funcionals. Això produeix un nivell de condició física que és molt transferible a totes les activitats atlètiques i/o tasques físiques quotidianes. Extreme Fit pretén obtenir els màxims resultats en un temps mínim, i creu a desafiar tots els aspectes del cos humà. Els nostres entrenaments posen a prova el teu cos, amb el focus en extreure el màxim rendiment durant cada entrenament. Això és el que fa que aquest tipus d’entrenament sigui el condicionament perfecte, per a tothom que vol resultats reals. Utilitzarem un cicle d'entrenament de 30 minuts. Suficients per posar-te a prova amb un entrenament intens i molt compatible amb la vida quotidiana regida pel rellotge. L’activitat estarà limitada en nombre d’assistents a 10 per tal de garantir un servei de qualitat. El benefici d’executar l’activitat amb un grup, és que estaràs supervisat per un entrenador que garantirà una bona tècnica i t’animarà a aconseguir la teva millor marca personal. Foto: Carles Alonso. L’ambient i la intensitat quan s'entrena amb un grup de persones d'idees afins simplement no es poden crear d'una altra manera. Els tècnics d’Extreme Fit et guiaran de la millor manera perquè comencis a aconseguir un nivell de forma física com mai havies cregut possible. Si bé és veritat que si accedim a articles de la xarxa o hi busquem informació sobre aquesta pràctica hi trobarem moltes promeses de transformació del teu cos en 60 dies i baixades de pes espectaculars, però al GEiEG entenem que fer aquest tipus de promeses és del tot contraproduent, doncs al cap i a la fi, depèn del propi practicant i del seu compromís amb l’assiduïtat, l’alimentació i el manteniment de la resta d’hàbits saludables i fins i tot dels objectius que s’hagi marcat el que faran que els resultats puguin ser més o menys espectaculars.

serveis


instal·lacions

MARÇ 2014

GEiEG 23

Estiu

Comencem a pensar en l’estiu

A l’esquerra, una imatge de les moreres l’any 2004. A la dreta la tala a mitja execució. Durant el mes de febrer l’equip de manteniment de l’entitat ha continuat treballant en el dia a dia perquè tot funcioni correctament. D’aquesta manera, en el Complex de Sant Ponç s’ha treballat amb les millores dels filtres de la piscina infantil, per així tenir-la preparada de cara a fer el salt a “l’aigua amb sal”. En una altra instal·lació, més concretament a Sant Narcís, s’està portant a terme un nou vestuari a la part superior de les pistes poliesportives que

facilitarà l’ús a les seccions de patinatge i hoquei patins, habituals en la utilització de la pista Thoro. També s’ha procedit a la tala de les dues moreres que ens donaven ombra des de fa tants anys a la part inferior de la piscina, entre aquesta mateixa i la terrassa del bar. El motiu? La malaltia dels arbres que havien buidat gairebé la soca i feien que els arbres suposessin un perill. En el seu lloc hi ha dues noves moreres, que de ben segur començaran a regalar-nos ombra el proper estiu.


24 GEiEG

campionats socials

MARÇ 2014

Futbol 7

Champions, UEFA i Copa es juguen al GEiEG Actualment, en el Campionat de Futbol 7 del GEiEG trobem en joc les competicions de Champions, Uefa i Copa. I així estan les classificacions en aquest punt.

CHAMPIONS GRUP 1: POS EQUIP

1 2 3 4

KITEPIRINHA EL 9DC-NEXE IMPRESSIONS ATHLÈTIC GERUNDA BRODATS KON7P

PJ

PG

PE

PP

GF

GC

PTS

4 4 4 4

3 2 1 1

1 1 0 0

0 1 3 3

10 9 9 8

3 5 14 14

10 7 3 3

PJ

PG

PE

PP

GF

GC

PTS

3 3 3 3

1 1 1 0

2 1 1 2

0 1 1 1

13 11 10 8

8 10 11 13

5 4 4 2

GRUP 2: POS EQUIP

1 2 3 4

LOS DEL BAR TRIDENT SENSES GAMBOA FC LOKEMOTIVA DE MOSCÚ

UEFA 1 2 3 4 5

L'ÈXERCIT DE LA CINTA VERMELLA AUTO GIRONA TEIXITS AGELL FC L DE LOSERS SUC DE TRO

PJ

PG

PE

PP

GF

GC

PTS

3 3 3 3 2

2 1 1 1 0

1 2 1 0 0

0 0 1 2 2

8 2 7 10 1

3 8 7 11 11

7 5 4 3 0

GRUP 2: POS EQUIP

1 2

VUI DIR NOU I EL XAVA

LA EÑE FC SKONTO DE RISA SENGLARS

PJ

PG

PE

PP

GF

GC

PTS

2 2

2 1

0 1

0 0

11 2

3 1

6 4

2 3 3

1 1 0

0 0 1

1 2 2

9 6 3

2 8 9

3 3 1

En la competició de Copa, trobem els següents encreuaments a vuitens de final: LOS DEL BAR TRIDENT SENSES

GRUP 1: POS EQUIP

3 4 5

VUI DIR NOU I EL XAVA LOKEMOTIVA DE MOSCÚ TEIXITS AGELL FC

GAMBOA FC KITEPIRINHA

AUTO GIRONA BRODATS KON7P EL 9DC-NEXE IMPRESSIONS SENGLARS LA EÑE FC L'EXÈRCIT DE LA CINTA VERMELLA ATHLÈTIC GERUNDA SKONTO DE RISA


seccions Pàdel

Campionat de Catalunya per equips El passat mes de febrer es va disputar a les instal·lacions del Club Star Pàdel de Tarragona el Campionat per equips de 4a categoria amb una representació del GEiEG. L’experiència va ser positiva ja que l’equip va arribar a les semifinals superant a equips com el Tennis Park de Tarragona, el Valldoreix i el x3 Club Girona Pàdel. Amb aquest resultat l’equip aconsegueix pujar a la tercera categoria i serà aquí que competirà la propera temporada. Els representants grupistes varen ser Nacho Hernández, Miquel Serra, Germán Rodríguez, Jordi Bautista, Raimon Nadal, David Collgros, Marc Ferrer, Xevi Sastregener, Eduardo Rial, Xevi Ramos, Jaume Iglesias, Joan Escatllar i Marc Requena.

IV LLIGA MIXTA Posem en marxa una nova edició de la lliga social mixta. El campionat s’iniciarà el 3 de març i finalitzarà el 8 de juny i estarà organitzada en tres rondes. Els partits es jugaran al millor de 9 jocs (amb tie break amb 8/8) i els grups es faran a partir de la classificació de l’any passat. Les inscripcions tindran un preu d’11,20 euros per persona i es podran formalitzar a la recepció del Sant Ponç del 17 al 28 de febrer.

MARÇ 2014

GEiEG 25


26 GEiEG

seccions

MARÇ 2014

Bàsquet

Quatre jugadores júniors ja han debutat en el primer equip A banda de ser un dels equips més joves de la categoria amb una mitjana de 21 anys i de comptar amb el treball i participació de les joves companyes del Sénior B de Segona Catalana, el nostre primer equip ja ha fet debutar a quatre jugadores de l'equip júnior a la principal i més important categoria del bàsquet català. Les que ja han debutat en aquesta Primera Divisió Nacional "Copa Catalunya" són Sara Ramió, Paula López, Janina Pairó i Marina Serra, i de ben segur que més jugadores júniors seguiran pujant al primer equip, essent això una constatació més del bon treball del planter que s'està portant a terme amb les jugadores de la casa i de la bona salut dels equips de base de la secció.

Les quatre jugadores júniors que ja han debutat amb el primer equip (d'esquerra a dreta): Sara, Paula, Janina i Marina. Fotos: Secció de bàsquet.

Realitzant temporades excel·lents El Cadet B va accedir amb èxit a la Lliga Interterritorial que s'està celebrant des del mes de gener, després d'una molt treballada Fase Prèvia. El conjunt de Raúl Maqueda i Joel Rodríguez conserva totes les opcions de classificar entre els dos primers llocs i disputar la Fase Final pel Títol d'aquesta competició que tindrà lloc a partir de mitjans del mes de maig. El Júnior B, dirigit per Carles Surís, està portant a terme una tem-

porada triomfal on, de moment, es manté invicte en una llarga Lliga Regular de Nivell A de 22 jornades, i a finals d'aquest mateix mes de març iniciarà la Fase Final pel títol que disputaran els millors quatre equips de Girona. Gairebé el mateix està protagonitzant el Cadet Vermell de Marc Serra, si bé no de forma invicta, sí que ha quedat líder de la Lliga Regular de Nivell A i també disputarà la Fase Final pel títol que jugaran els cinc millors equips de Girona. En aquest cas la lliga ja comença a principis d'aquest mes de març.

L'equip Júnior B que entrena Carles Surís.

Equip Cadet B amb els seus tècnics Raúl Maqueda i Joel Rodríguez.


seccions Handbol

Un equip, una secció

Des de la fundació del GEiEG el 1919, l’entitat grupista s’ha consolidat com un dels referents nacionals en el foment dels esports, especialment els d’equip. La secció d’handbol, n’és sense cap dubte un dels seus màxims exponents, i des de ben petits és precisament el que s’intenta inculcar als joves jugadors, que formin un equip. Un grup de persones per si sol no constitueix un equip, ja que són molts els components que el configuren, i la fortalesa del mateix radica en les diferències dels propis integrants compenetrats més que no pas en les seves similituds. Etimològicament parlant, la paraula equip prové del francès “equiper” (embarcar), i no pot ser més il·lustratiu el mot que, aglutinant tots i cada un dels partícips en un equip, per definició els convida a remar en una mateixa direcció donat que el destí al qual opten no glorifica cap individu en particular, per talentosa que hagi estat la seva gesta, sinó que atorga al conjunt el mèrit assolit. Més enllà del reconeixement pels objectius aconseguits, són innumerables les virtuts que es deriven de la realització d’un equip com a tal. És innegable que el talent individual sovint ens enlluerna i acompanyat per altres tipus d’adulacions, ens inviten a pensar que (un) l’individu està per sobre del col·lectiu, vet aquí el problema! Així doncs, és imprescindible, en tant que suposa la base sobre la qual s’aixecarà tot un projecte, conformar un grup humà. No tant per la possibilitat d’optar als èxits esportius sinó pel mateix enriquiment personal dels jugadors, petits i grans que sigui quin sigui el rol que exerceixin dins del col·lectiu aprendran o ensenyaran, guanyaran o perdran, atacaran o defensaran, però el més important és que ho faran junts. Compartiran el sentiment de ràbia, impotència i frustració quan siguin derrotats, o l’alegria, la joia i l’excitació de la victòria, tastaran el regust amarg del dolor que pateix un company lesionat, o l’ansietat d’una mare que viu cada partit com un suplici. Dit això, és necessari remarcar com la nostra secció s’erigeix com un dels estendards d’aquest creixement col·lectiu i personal, en el marc del desenvolupament d’un esport, duent a terme activitats de caràcter social, o lúdic festiu, com la graellada celebrada a les instal·lacions del GEiEG de Palau pels membres del Primer Equip d’Handbol, que reflecteix el bon ambient i la germanor que es respira en el que és la nostra punta de llança de l’handbol. Al mateix temps, es procura des de la secció conscienciar als més grans de la importància que acudeixin als partits dels més menuts, doncs al cap i a la fi aquests últims sovint imiten o copien els seus “ídols”, i veure’ls com a públic assistent encoratja als nens, arrenca un somriure a les famílies, i ens enriqueix a tots, fent-nos sentir orgullosos de la nostra secció. I vostès no es preocupin que tal com digué una gran persona, jo faig el que vostè no pugui fer, i vostè fa el que jo no pugui, i així tots junts podrem fer grans coses.

MARÇ 2014

GEiEG 27


28 GEiEG

MARÇ 2014

seccions

Escola de futbol

Inici de la segona fase de partits del Consell Esportiu Continuant la seva programació formativa, i treballant dia a dia, es comença a observar una millora en l'estil de joc, de joc col·lectiu i de joc individual en els equips de l’Escola. Aquesta evolució positiva és palpable en els equips Benjamins de l’Escola, que endinsats en la segona fase del calendari de partits que organitza el consell Esportiu del Gironès, estan exhibint bon joc a cada partit. El Benjami A està format per: Jan Gratacós, Joan de Castro, Pol Garrote, Sergi Comas, Jan Sureda, Guillem Bouzas i Joel Poch. L’entrenador és en Sergi de Lara. El Benjamí B està format per: Isaac Frigola, Gerard Juncà, Enric Cat, Aniol Anglada, Marc Alfonso, Gerard Molina, Joan Garrido, Blai Fernandez, Marcel Nogués i Miquel Fàbrega. L’entrenador és L’Enric Testart.

Els equips Benjamí A i Benjamí B. Foto: Escola de Futbol.


seccions

MARÇ 2014

Rugbi

Campiones de Catalunya!!!

A dalt, l’equip femení del GEiEG, campiones de Catalunya. Fotos: Secció de rugbi. El passat 26 de gener entrarà a la història del GEiEG. I és que l’equip femení va aconseguir el primer títol oficial: el Campionat de Catalunya absolut. El recorregut de l’equip femení ha tingut dues fases ben diferenciades. Una, on la tipologia de jugadores feia més difícil un treball qualitatiu. I la segona que s’engega a partir del 2003, gràcies a l’esforç de na Sònia del Rio, al convèncer na Coral Vila a entrenar al GEiEG després del seu pas per l’INEF i les seves estades a Itàlia i França. L’equip es va anar forjant amb noies universitàries que varen fer el procés més senzill, tant pel nivell social i econòmic com pel compromís de les mateixes. Eren més constants i més capaces d’entendre, esforçar-se i millorar. És així com, a poc a poc, el projecte ha anat agafant forma fins arribar al punt on ens trobem avui. El camí del sènior femení en aquesta segona època tampoc, però, ha estat fàcil. El problema sempre ha estat de captació de jugadores i el “fer entendre” que el rugbi no és aquell esport on la pilota ovalada es tira endavant amb la mà fins a fer “touch down”. De mica en mica això s’ha fet entendre i el rugbi femení s’ha guanyat el seu lloc merescut. El grup de jugadores ha anat creixent al llarg dels anys gràcies a l’interès de les seves pròpies jugadores, gràcies a la dedicació i implicació i, sobretot, gràcies a un sentiment d’unió que ha fet que les grupistes formin un equip molt cohesionat. Indubtablement, quan hi ha ganes de treballar s’evoluciona i es creix qualitativament. Això ha passat en el GEiEG. Dels primers anys de la Copa de la Reina, fins el títol de Campiones de Catalunya absolutes, derrotant per primer cop a l’INEF, el rival a batre, tres cops en la mateixa competició, només ha passat una dècada, temps suficient per gaudir d’un esport que té l’etiqueta de dur (pel seu contacte físic) però que és un dels més nobles compartint tots els valors del nostre GEiEG.

GEiEG 29


30 GEiEG

MARÇ 2014

seccions

Hoquei

El primer equip classificat per jugar la Copa Generalitat L´equip d´hoquei de Nacional Catalana del GEIEG s´ha classificat, per segon any consecutiu, per jugar la Copa Generalitat. Aquest torneig el juguen els quatre primers classificats al final de la 1ª volta de la competició. El passat dissabte 1 de febrer, a Taradell, l´equip format per Càndid Ballart, Ferran Ortega, Nino Garcia, Romà Suis, Pau Basart, Umberto Méndez, Lluís Grau, Pol Vives, Aitor Ortiz i Guillem Coll va jugar la semifinal amb l´equip amfitrió, el Taradell. Tot i mostrar un molt bon joc i tenir ocasions per a classificar-se per la final, el GEIEG va caure per un ajustat 4-2. Tal i com va passar la temporada passada, quan el GEIEG va caure en les semifinals amb el Caldes a la tanda de faltes directes, l´equip que s´ha imposat al GEIEG ha L’equip del GEiEG a Taradell. Foto: Secció d’Hoquei. guanyat el torneig.


32 GEiEG

MARÇ 2014

seccions

Muntanya

Quins farts de pedalar! BTT 2 de gener: La primera bicicletada de l'any per Les Gavarres. Encetem les activitats del 2014!! 4 de gener: Es fa un dinar de colles BTT de Girona amb gran èxit. Això si: després d’una ruta per BTT de gener. Foto: Secció de muntanya. Sant Grau. 6 de gener: Sortida pels camins SUBSECCIÓ INFANTIL DE MUNTANYA de Les Gavarres, entorns de Montnegre i Els Àngels. Els reis no ens 12 de gener: Sant Miquel de les Formigues. hi havien deixat res. 7 de gener: Ruta de camins pels entorns de Mas Llunès i Bescanó. Els tres grups de mainada de la subsecció infantil de muntanya van 9 de gener: El Montgrí i plans de L'Empordà. Sortida de travessa in- enfilar-se a aquest bonic cim de la zona de les Guilleries, en un dia tegral del massís del Montgrí. un xic rúfol, però que va omplir de boires misterioses el bosc. Els 16 de gener: Sortida pel riu Celrè que ens portaran a Sant Miquel. tres grups van recórrer camins adequats a la seva edat i capacitats 25 de gener: Bicicletada pels entorns de Vidreres. i es van trobar en un punt de la ruta per compartir experiències. Per 30 de gener: Bicicletada per Púbol i els seus entorns. a més informació: sub.infantil. geieg@gmail.com

Judo

Medalla de bronze per Maria Trota en el 2n rànquing català infantil La judoka de la secció del GEiEG, Maria Trota, va aconseguir el passat cap de setmana la medalla de bronze en el 2n rànquing català infantil que es va dur a terme a El Masnou (Barcelona). La grupista no va estar sola a la competició maresmenca i la varen acompanyar Àlex Cremades (5è classificat a la categoria de -46kg); Alba Rodríguez (5a classificada a la categoria de -44kg) i Meritxell Brugués. Els judokes grupistes encara tenen possibilitats de classificar-se pel Campionat d'Espanya.

III Torneig per equips de judo a Frontignan Part dels integrants de la secció de judo del GEiEG es va desplaçar el primer cap de setmana de febrer a Frontignan per a disputar el III Torneig per equips. Els gironins que varen presentar un equip format per: Héctor Garcia i Theo Fabré (benjamins), Alex Cremades (Infantil), Vidal Sanchís i Telma González (Cadets) i Víctor Expósito i Louis Castaldo (sènior) varen disputar la final perdent-la davant el club amfitrió, el Judo Kwai Frontignan per un 6-2. Amb el sotscampionat, els grupistes continuen creixent com a conjunt, en una temporada que està essent molt positiva pels deixebles de Pedro.

D'esquerra a dreta: Maria Trota, Alba Rodriguez, Meritxell Brugués i Àlex Cremades. Foto: Secció de judo.


seccions

MARÇ 2014

Atletisme

L’atletisme porta marxa!

A dalt, la Nuria Rovira al pòdium. A l’esquerra, la Maria Ribas a la pista. Fotos: David Fajula / Secció d’atletisme. El diumenge 2 de febrer es va celebrar el Campionat de Catalunya Promesa amb molt bons resultats per als atletes Grupistes. L’atleta Núria Rovira va aconseguir el primer lloc a la prova de pes amb un llançament de 10,56. També va participar en la prova de llargada on va aconseguir el quart lloc amb un salt de 4,86. La Lola Cofan va arribar en cinquè lloc a la final dels 400 metres llisos amb un temps de 1,04,54. L’atleta Mònica Santos va arribar a la final de 60 mll on va aconseguir el sisè lloc amb un temps de 8,42, i Pol Oller també va ser finalista a la prova de 60 m llisos i va arribar en vuitè lloc amb un temps de 7, 29. El cap de setmana següent, en el Campionat d’Espanya Promesa, l’atleta Núria Rovira va aconseguir la 8a posició millorant en 100 punts la seva millor marca.

La Maria amb la Selecció Catalana La Maria Ribas Calm, atleta infantil va estar seleccionada amb la Selecció Catalana en el I premi de Marxa d'Errenteria campionat d'Euskadi. La Maria porta uns quants anys a la casa i cada vegada més els seus resultats són més bons amb la marxa atlètica. De petita la marxa era una de les proves que li anava més bé i li sortia natural. A poc a poc, la Maria ha anat millorant la seva tècnica fins a arribar a campionats de Catalunya quedant de les tres primeres de Catalunya i aconseguint aquest repte tan important per ella. En aquesta categoria no hi ha campionats d'Espanya, és per això, que per ella arribar a quedar seleccionada amb la catalana és l'èxit més gran

GEiEG 33


34 GEiEG

MARÇ 2014

seccions

Esquí

Un inici de temporada prometedor

Esquiadors del GEiEG juntament amb altres del CAEI, CEAC, LMCE, MLEC, CET i GRAN. Tal com us informàvem en la nostra anterior revista, l’equip de competició d’esquí del GEiEG es va posar en marxa amb un entrenament molt acurat, per tal de poder afrontar la temporada amb un nivell important. Han començat les curses i l’esforç està donant els seus fruits. El que volem en aquest escrit és informar-vos del treball dels nostres corredors. Els components de l’equip han participat fins ara com ara en vàries competicions en les quals s’han obtingut molt bons resultats. Els Alevins II (U12), amb la participació de Pol Garcia i Oriol Abella, a les curses del Pista Pista a la Molina i el 13è Trofeu Marmota a Vallter 2000, amb uns resultats excel·lents per part dels dos components d’aquesta categoria, obtenint un 11è lloc a La Equip d’esquí del GEiEG. Fotos: Secció d’esquí. Molina i una meritòria participació a Vallter 2000. Els Infantils I (U14) i Infantils II (U16), han competit ja en vàries carreres. Joan Berney, Arnau Pallí, Ferran Palom i tant de U14 com U16 en l’apartat de Dames va estar liderat per les Quim Malagelada han estat presents a La Masella, amb molt bons corredores Catalanes. Elsa Maristany 1a - CAEI (U14), Carla Grau resultats, obtenint Joan Berney i Arnau Pallí la classificació per la 1a. CET (U16). Un gran èxit que ens congratula. Respecte als hoprimera Fase de la Copa d’Espanya. La participació, també a la Ma- mes cal destacar les actuacions d'Álvaro Chalbaud 11è – CAEI sella, dels Infantils II l’Àlex Malagelada, Genis Esteva i Pau Anton (U14), i Álvaro Vidaor 5è – CAEI (U16). Finalment la participació de dos dels nostres components Infantils Malaud, va ser molt positiva en una categoria molt difícil. I (U14), Joan Berney i Arnau Pallí, a la primera Fase de la Copa El Juvenil Miquel Pérez participa a d’Espanya, que es va celebrar a Candanchú els dies 31/01, 1 i 2 de la Lliga Catalana amb resultats febrer, va ser ben llustrada doncs en Joan Berney va obtenir el termolt prometedors cer lloc del Gegant. Volem destacar que aquest mes de gener es va celebrar a Andorra L’equip segueix treballant amb les previsions de la participació a di(Ordino Arcalís) la Copa Pirineus en la que se seleccionen els mi- ferents curses de cara a aquests proper mesos en totes les catellors corredors de França, Andorra i Catalunya, i entre els quals va gories, i esperem poder-vos seguir informant dels èxits de la secser seleccionat Joan Berney a la categoria U14, juntament amb co- ció d’esquí que són fruit de l’intens treball i dedicació que tant els rredors del CAEI, CEAC, LMCE, MLEC, CET, i GRAN. Els resultats components com els entrenadors hi estan posant.


seccions

MARÇ 2014

GEiEG 35

Patinatge

Comencem temporada! Durant el passat mes de febrer la secció de patinatge ha començat de ple la temporada de proves en l'àmbit individual, on tenim patinadores a tots els nivells. Les proves que s’han de passar per poder arribar finalment a la competició són les següents: Iniciació C, Iniciació B, Iniciació A i Certificat d’Aptitud, totes elles obligatòries. Així doncs, durant el mes passat hem participat en dues d’elles. Iniciació C: Laura Cabrefiga, Irene Sastregener, Anna Bachs, Sandra Fernández, Clàudia Fernández, Paula López, Andrea Jiménez, Laura Frigola i Natàlia Pardo; i també a Iniciació B: Laura Ferrer, Marta Camarena i Gemma Jofre. Totes elles s’entrenen de valent per a poder superar la prova, tot i que a vegades els nervis ens juguen males passades. Superin Xou Juvenil i Xou Petit al Campionat Provincial de Xou. Foto: Sílvia Casademont. la prova o no, se seguirà treballant. Les proves de nivell només són petits obstaclesque serveixen per a mar- pat en el “Trofeo Latina” a Madrid, amb els grups de xou (juvenil i car-nos objectius! petit), amb dues grans actuacionsque demostren que daca any ens A part de les proves individuals, aquest mes de febrer hem partici- superem!


36 GEiEG

MARÇ 2014

seccions

Tennis

Finalitzen les primeres competicions per equips de l’any Campionat de Catalunya Aleví L’equip format per Àlex de Tiburcio, Àlex Avellana, Bernat Baena, Marvin Armengol i Aniol Rodríguez va salvar la Categoria Argent en guanyar a primera ronda al CT. Torelló (1-4). En segona ronda es va enfrontar al cap de sèrie número 1, el CT. Cabrils, amb el que va perdre per 7-0. El següent enfrontament va ser un WO. a favor del Grup contra el CT. Tennis Park i el darrer enfrontament va ser contra el CE. Sánchez Casal on va cedir per un molt ajustat 4-3.

Equip aleví de tennis del GEiEG. Foto: Secció de tennis.

Campionat de Catalunya Júnior El GEiEG va presentar un equip masculí i un altre femení. En aquesta competició va quedar ben palès l’alt nivell dels jugadors que hi ha a Catalunya en aquestes categories. L'equip femení ha perdut la primera categoria catalana en caure en els seus enfrontaments contra l’Andrés Gimeno (4-0), el CT. Mataró (0-4), CE. Hispano-Francès (0-4) i el CT. Castellar (3-1). Des de la secció som conscients que era molt difícil mantenir la categoria, ja que la majoria d’equips en el grup Or estan formats per jugadores semi professionals. Així doncs, volem animar a les nostres jugadores Júniors, Emma Casellas, Patricia Alarcón, Clara Álvarez i Joana Ramió a què continuïn treballant amb il·lusió.

L’equip masculí format per Pol Cordón, Pau Pradas, Pau Cudiach i Ferran Casellas, van perdre a primera ronda de Categoria Bronze contra el C. Patí Vic per 3-2.

Properes competicions -Catalunya Infantil per equips -Gironí Júnior equips -Superminitennis gironí -Gironí Aleví individual -Gironí Cadet individual

Halterofília

Petits esportistes, grans promeses El passat dissabte dia 1 de febrer es va celebrar en el gimnàs d’halterofília del GEiEG el Campionat de Catalunya de tècnica per a aixecadors menors de 12 anys. Hi varen participar dos aixecadors del Grup que portaren a terme una gran competició. Eduardo Raudales, va aconseguir el primer lloc en els nascuts l’any 2003 aconseguint la marca mínima que li obre la participació en el Campionat d’Espanya. En els nascuts el 2004, Jasson Raudales va aconseguir el primer lloc i la marca per a participar també en Campionat que es celebrarà a Madrid del 28 al 30 de març d’enguany. Eduardo i Jasson Raudales. Foto: Carles Alonso.


38 GEiEG

MARÇ 2014

seccions

Waterpolo

Adquirint ritme de competició

Una acció de l’equip masculí Absolut. Foto: Secció de waterpolo. Aquest article per error no va ser publicat en el darrer número de la revista. Preguem disculpeu les molèsties. Els equips de waterpolo absoluts poc a poc van adquirint el ritme de la competició. Els nois aconseguiren una victòria local davant d’uns dels capdavanters de la classificació, el Mataró B, per 10-8. Un gran treball en defensa i una gran encert en l’atac que ha marcat la diferència respecte altres partits com l’anterior, amb el Poble Nou (7-9), on tot i que els grupistes van manar en l’ electrònic durant tot el matx, al final els errors en atac varen ser aprofitats pels barcelonins per aconseguir la victòria. Davant el CN Granollers els jugadors grupistes també manaven en l’ electrònic fins a l’ inici de la quarta part i també aquests errors en l’atac els varen fer perdre un partit que a priori no es podia deixar escapar. L’equip femení, després d’una àmplia derrota com a local davant del Martorell, es va refer a la difícil piscina del Sta. Eulàlia amb un meritori empat 8-8 i en l’ últim partit disputat el novembre va aconseguir un treballat empat a 6 davant del CN Vallirana després d’anar tot el partit darrera del marcador. Amb un gran parcial entre la tercera i quarta part varen aconseguir un punt molt important que les va permetre col·locar-se en la cinquena posició de la classificació. En l’últim partit del desembre CN Horta no varen poder aconseguir la victòria davant d’ un dels equips punters del campionat, el CN Horta. Les categories de la secció van progressant en cada partit. Els equips alevins han aconseguit bons resultats: GEiEG 4 –Minorisa 5 on els gironins varen perdre en els últims instants. Davant del CW Angles el resultat final va ser de 4 a 12 i en el seu desplaçament a Hospitalet varen aconseguir una brillant victòria per 3 a 5. En el da-

rrer partit de l’any varen aconseguir la victòria a la piscina del Minorisa finalitzant la primera fase en la segona posició. En l’altre grup, amb el combinat amb el CNB/GEIEG davant del Sta. Eulàlia, varen perdre per diferència sense opcions amb un bon equip i, l’últim partit davant del CW Figueres (11-8) va ser molt competit i aquest es va decantar pels de l’Alt Empordà per qüestió de detalls com pèrdues de pilota o poc encert en els metres finals. L’ equip infantil ha finalitzat la primera fase amb una derrota davant del CN Olot (6-15) i una victòria davant del CW Figueres (9-12) i es va iniciar la segona fase davant del CN St. Andreu Femení amb una derrota. Els altres equips que acompanyaran als gironins en aquesta segona fase seran el Badia i Sta. Eulàlia. Els cadets masculins i femenins van progressant en les assimilacions dels sistemes de joc. La composició dels equips grupistes és, en majoria, de primer any i els rivals als quals s’enfronten són físicament més forts i amb sistemes de joc més consolidats que el nostre. Tot i així el paper dels nostres equips són d’allò més satisfactoris. Finalment cal destacar el debut de l’equip més petit de la secció: els benjamins que varen demostrar moltes ganes i ens varen oferir un bon joc davant del combinat del Figueres/Banyoles. El nostre equip, juntament amb el Banyoles i Figueres, varen fer un entrenament conjunt específic a St. Ponç finalitzant amb partidets d’equips formats pels jugadors dels equips de la província amb un gran èxit de participació i amb el que els nens varen gaudir d’ una bona matinal waterpolistíca. També cal destacar la participació dels alevins, infantils i cadets masculins en el Trofeu de Sallent que es va fer el 28 de desembre en bons resultats: primera posició pels alevins, infantils segons i cadets tercers.


40 GEiEG

MARÇ 2014

seccions

Natació

Txell Font, protagonista grupista en els Campionats de Catalunya Per error aquest article no va ser publicat en el darrer número. Demanem disculpes. Del 20 al 23 de desembre a les instal·lacions del CN Sabadell es varen celebrar els Campionats de Catalunya Júnior i Infantil amb la participació dels nedadors grupistes: Èric Moreno, Àlex Moreno, Txell Font, Elsa Romero, Irene Soler i Marta Romo. Cal destacar la gran actuació en tot el campionat de Txell Font qui es classificà en les set proves per la final aconseguint ser Campiona de Catalunya en 200 esquena, Subcampiona en 100 esquena i medalla de bronze en 100 lliures. La resta de nedadors també varen lluïr-se millorant els seus registres.

Trofeu Raül Ramos El 6 de desembre es va celebrar a les instal·lacions del CN Olot el tradicional Trofeu Raül Ramos-1a. etapa del Circuit de Natació del Girosona amb la participació dels nostres nedadors de categoria infantil: Àlex Moreno, Txell Font, Irene Soler i Elsa Romero, i, els juniors-absoluts: Eric Moreno, David Jiménez, Marcos Díaz, Ariadna López, Berta Llenas i Mar Romero. Els nedadors grupistes més destacats i que varen participar en les finals: Txell Font 100 esquena 1.10.45 (2a) i els 100 estils 1.13.49 (2a); Àlex Moreno 200 esquena 2.45.04 (6e); Elsa Romero 100 esquena 1.16.82 (7a) i 100 crol 1.08.72 (8a); Eric Moreno 100 esquena 1.04.41 (4a) i 200 esquena 2.21.25 (5e) i David Jiménez en els 200 papallona 2.27.64 (4a).

Les millors marques Els nedadors de categoria infantil, júnior i absoluts varen participar en la 2a Jornada de Lliga que es va organitzar a la piscina del CN Vic. Els millors nedadors de la secció en les proves celebrades en categoria júnior i absoluta: 400 lliures Eric Moreno 4.49.50(2) i 200 estils 2.31.78 (4a) i en els 50 lliures Berta Llenas(2) 30.29. Els infantils en la prova de 400 lliures Àlex Moreno 5.13.66(6e); Txell Font 4.58.82 (1a) i Irene Soler 5.41.08 (6e) i en els 200 estils Àlex Moreno 2.44.68 (2), Txell Font 2.36.81 (1a) i Irene Soler 2.55.58 (3a). I els alevins es varen desplaçar a Centelles per competir en la 2a Jornada de Lliga Aleví en les proves de 100m crol, braça i esquena i els 200m braça. Els millors grupistes varen ser en la prova de 100 braça, la Cristina Bolance 1.46.80(7a); a 100 esquena, Pere Daura 1.20.98 (3a) i Judit Espígol 1.28.80(7a); a 100 lliures, Sergi Casteis 1.12.80 (2) i a 200 braça Pere Daura 3.27.12 (7e) i Judit Espígol 3.27.20 (5a). Els alevins també varen competir en la 1a Jornada de Fons i Estils que es va celebrar a Banyoles el 21 de desembre. L’ equip benjamí participa en la 2a jornada de relleus per equips.

Txell Font. Foto: Secció de natació. Aquest cop en l’estil de papallona i la distància de 50M. Tot i la dificultat de la tècnica de la papallona cal destacar que tots els nens/es varen aprofitar les sessions d’entrenaments previs i varen participar i nedar la prova amb gran destresa. També varen competir en la 1a Jornada de la Lliga Benjamina celebrada a Figueres.

Natació Màster: èxit del 100x100 del GEiEG per La Marató Els màsters grupistes varen organitzar la 3a Edició del 100x100 del GEiEG per la Marató amb gran èxit de participació. La piscina de St. Ponç es va omplir des de les 9 fins a les 13.30 hores de braçades amb 128 nedadors participants amb un total de 453.350 mts aconseguits per una gran objectiu: la solidaritat. També han participat en el Trofeu Fons i Estils i el Gran Premi Marrugat de Badia amb bons resultats, tot i ser de les primeres competicions de la temporada. L’objectiu de l’equip és la preparació dels Campionats d’ Espanya.


42 GEiEG

MARÇ 2014

cultura

Les ciutats europees de Josep Pla

Fundació Josep Pla

tantment i d’escoltar i conversar a totes hores. Així es convertí en el primer escriptor modern de llibres de viatges en català. (...) Aquesta mostra vol donar una visió succinta d’aquesta gran labor de divulgació de la realitat de la nostra Europa que Pla dugué a terme al llarg de la seva vida. Donem com a punts de referència sis ciutats per les quals l’escriptor sentí singular fascinació: París, Madrid, Roma, Berlín, Londres i Atenes. Hem prestat especial atenció al profund coneixement que Pla mostra del literats i pensadors de les cultures que aquestes ciutats simbolitzen”. Teresa Lloret, comissària de l’exposició

exposicions

TEXT.

“El viatger ideal serà sempre per a mi Stendhal. A Stendhal li interessa sobretot el que passà successivament per davant dels seus ulls, absolutament tot: la gent, la conversació, la manera de viure, la política, els costums, l’arqueologia –i l’art, naturalment. Viatjar amb un criteri d’especialització em sembla una mica ridícul”. L’exposició, comissariada per Teresa Lloret, mostra l’Europa que l’escriptor empordanès va viure i escriure, i també l’efecte que aquesta experiència cosmopolita va tenir sobre l’autor. Presentada a Brussel·les i posteriorment al Palau Robert de Barcelona, fins el 18 de maig es pot veure a la Fundació Josep Pla, a Palafrugell. “Josep Pla, des de molt jove, es dedicà activament al periodisme: des de 1920 i al llarg de vint anys fou corresponsal de premsa de dos importants periòdics catalans, La Publicitat i La Veu de Catalunya, i del madrileny El Sol, i viatjà per tot Europa (París, Gènova, Itàlia, Berlín, Moscou, Londres, Estocolm...). En aquesta incessant activitat no deixà mai d’observar la realitat, de llegir cons-

Josep Pla. Viatge a la Catalunya Vella. Barcelona: Ed. Destino, OC IX, 1968, p. 304

LES CIUTATS EUROPEES DE JOSEP PLA Entrada amb carnet del GEiEG: 1,50 €. Fins al 18 de maig

FUNDACIÓ JOSEP PLA Carrer Nou, 51, 17200 Palafrugell Horaris: De dilluns a divendres: de 9 a 14 h i de 16 a 18.30 hores; dissabtes: de 10.30 a 14 hores i de 16 a 19 hores; diumenges i festius (excepte dilluns): de 10.30 a 14 hores.

Com a socis del GEiEG teniu el 50% de descompte a les activitats guiades que la Fundació Josep Pla convoca regularment i que podeu consultar a l’Agenda del web www.fundaciojoseppla.cat


44 GEiEG

MARÇ 2014

cultura

La dimensió poc coneguda. Pioneres del cinema

cinema

TEXT.

www.museudelcinema.cat

Dones en el cinema: directores, muntadores, guionistes i actrius El Museu del Cinema acull l'exposició "La dimensió poc coneguda: Pioneres del cinema", mostra que ens apropa a la tasca que les dones han desenvolupat en l'àmbit cinematogràfic a través de quatre assaigs audiovisuals dedicats a cineastes, muntadores, guionistes i actrius. La ideació, el guió i la realització del material videogràfic i de l'exposició ha anat a càrrec d’Íngrid Guardiola i Marta Sureda. Els vídeos s’acompanyen de retrats d'una pionera de cada ofici i han estat realitzats per l'artista Andrea Btoy. El projecte, que va ser seleccionat per a les Ajudes Kreas 2013 de l'Ajuntament de Girona, consisteix en un treball d'investigació de caràcter educatiu, creatiu i divulgatiu on el visitant de l’exposició pot també consultar i ampliar els continguts d’aquestes peces audiovisuals a través d'un espai virtual online amb entrevistes a professionals i experts dels diferents àmbits. En paral·lel a l’exposició, el Cinema Truffaut (www.cinematruffaut.com) dedicarà el seu cicle trimestral de filmoteca, d’abril a juny, a dones cineastes, i es podran veure treballs d’Agnès Varda, Marguerite Duras, Claire Denis o Pilar Miró, entre d’altres.

LA DIMENSIÓ POC CONEGUDA. PIONERES DEL CINEMA Entrada lliure. Fins a l’1 de juny

MUSEU DEL CINEMA Carrer de la Sèquia, 1, 17001 Girona Horaris març i abril: dimarts a divendres de 10 a 18 hores; dissabte de 10 a 20 hores; diumenge d'11 a 15 hores www.museudelcinema.cat


El Punt - Ara


46 GEiEG

cultura

MARÇ 2014

L’abstracció de Romà Vallès La Galeria El Claustre de Figueres exhibeix una selecció d’obres de l’artista Romà Vallès. Romà Vallès (Barcelona, 1923) és un dels referents pictòrics del corrent informalista i de l’expressió abstracta dins del territori català i balear, emergit als anys cinquanta. Al llarg dels anys, la seva obra ha anat solidificant un substrat del sentit de l’espai, la utilització de la matèria, la violència del signe gestual i la uniformitat d’una paleta de colors que emana espiritualitat. Romà Vallès investiga sobre la pintura de manera constant. Les seves creacions són el reflex d’una recerca constant de la forma i del seu contingut intel·lectual, dins d’una espessor matèrica. En aquestes composicions, el color s’eleva per sobre de l’orografia plàstica. La trajectòria de Romà Vallès és una de les més coherents i respectades de l’àmbit nacional. Aquest fet l’ha convertit en un dels puntals del panorama artístic del segle XX. Les obres de Vallès es caracteritzen per una intensa explosió d’energia, que va més enllà del marc establert. La matèria, el gestualisme i la indagació de l’espai són els principals trets característics de la seva pintura. Els potents traços es combinen amb

A la imatge, una obra de Romà Vallès. gestos de subtil fluïdesa, que s’escampen per la superfície dels seus quadres; també cal·ligràfics, dibuixen un espai còsmic que, combinat amb densos empastaments de matèria, es presenten com a elements transitoris del present més immediat.

art

TEXT.

Bonart

La Retirada - Exilis de Guerrero Medina La Retirada - Exilis és el títol de l’exposició de José María Guerrero Medina que, de manera simultània, es presenta al Museu Memorial de l’Exili (Mume) de La Jonquera i a l’associació Populart. L’exposició, que es podrà visitar fins l’11 de maig, commemora el 75è aniversari de la retirada republicana i la caiguda de Figueres en mans dels rebels franquistes, fet que marcava la fi de la Guerra Civil espanyola a Catalunya. El treball que José María Guerrero Medina (Jaén, 1942) exhibeix en aquesta mostra està centrat en les conseqüències humanes de la derrota republicana, en la qual el paisatge i la figura humana tenen una centralitat indiscutible. A través de documents fílmics i fotogràfics de l’època, i també dels testimoniatges escrits, Guerrero Medina realitza una relectura pictòrica d’aquella tragèdia. L’aposta pictòrica de Guerrero Medina ens aproxima emocionalment al drama de l’èxode, a la fractura i la ferida de l’exili. Les seves composicions es plantegen com una epopeia que recorda, en alguns aspectes, la pintura històrica del segle XIX. No obstant això, Guerrero Medina hi incorpora el seu arsenal neofigurativista i expressionista oníric, tot fixant l’atenció en les conseqüències que els grans esdeveniments històrics tenen sobre les persones. Guerrero

A la imatge, La Retirada Exilis de Guerrero Medina. Medina aconsegueix congelar unes imatges que formen part de la nostra història recent per, a través de la pintura, poder tornar a mirar-les d’una manera més reflexiva.


breus

MARÇ 2014

GEiEG 47

COL·LABORACIÓ DE GEIEG EN EL RODATGE D’UN CURTMETRATGE SOBRE JUAN EDUARDO CIRLOT

El GEiEG va col·laborar en el curtmetratge d’Eva Berenguer i Martín González Bahamonte ‘El retorno de Ofelia’, peça audiovisual rodada a les instal·lacions del complex esportiu de Sant Ponç. El curtmetratge va ser presentat en els Cinemes Truffaut de Girona el passat dia 27 de gener, en el marc del Festival d’Art Independent Pepe Sales 2014, que enguany ha girat entorn de la figura del creador català Juan Eduardo Cirlot. Fotograma del curtmetratge El retorno d’Ofelia, protagonitzat per Estel Blasi

CAMPIONS

AUTORIA FOTOGRÀFICA Jofre Roca i Sandra López, integrants de l'escola d'atletisme del GEiEG es proclamaren Campió i Sotscampiona de Catalunya de cros en categoria benjamí. També el grupista Gerard Vila va guanyar la cursa Open de Fontblanca, primera prova de la Copa Catalana, amb el francès Paul Chavannes. Felicitats a tots!

En el darrer butlletí no es varen signar les fotografies que il·lustraven la notícia del Cicle d’Audiovisuals de Muntanya i Aventura del GEiEG. L’autoria de la foto on sortia Joan Cardona (al centre), entrenador de la selecció catalana d’esquí de muntanya, amb dos dels seus components: Xevi Sadurní (dreta) i Jordi Palomares, durant l’ascensió al Puigmal, és d’Alfons Gaston.

ES BUSCA Em dic LLUÍS RIERA i sóc el soci núm. 215. Busco un company per jugar a tennis taula dos matins a la setmana a Sant Narcís. Tel. 972 20 02 14 (deixeu missatge si no us puc respondre al moment). Gràcies!


Butlleti març 2014  

Butlletí GEiEG març 2014

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you