Page 1

Health Good

No.01 September 2012

Happy

ชีวิตที่ � มีความสุขต้องทำ�อย่างไร

สมุนไพรไทย เพื่อสุขภาพ

8

ท่าบริหาร� สายตาคู่สวย

‘‘แค่ร่างกายแข็งแรง ก็มีความสุขแล้ว’’� เจ-เจตมนต์ มละโยธา

เกี๊ยวน้ำ�สายรุ้ง� สาหร่ายไส้หมูสับ

7สุดยอดอาหาร ควรทานทุกวัน

Antigravity Yoga

โยคะรูปแบบใหม่� สำ�หรับสาวรักสุขาพ

เคล็ดลับความสุข และความสำ�เร็จ นก- สินจัย เปล่งพาณิช

สมุนไพรไทยพื้นบ้าน

การนอนไม่หลับ� เป็นเรื่องทรมานอย่างยิ่ง


5

6

8

10 11

Mental health Good การนอนไม่หลับเป็นเรื่องทรมานอย่างยิ่ง ชีวิตที่ Happy มีความสุขต้องทำ�อย่างไร

Cover Story Interview แค่ร่างกายแข็งแรงก็มีความสุขแล้ว เจ เจตมนต์ มละโยธา

10 Exercises Good

Real life Interview เคล็ดลับความสุขและความสำ�เร็จของ นก สินจัย เปล่งพาณิช

Exercises Good

AntiGravity Yoga โยคะรูปแบบใหม่สำ�หรับสาวรักสุขภาพ

8 Real life Good

8 ท่าบริหารสายตาคู่สวย

12 13

14 15

14 EAt smart Good

.......................................................................................

4

.................................................................................................................

Contents

No.01 September 2012

Herbal Good สมุนไพรไทยเพื่อสุขภาพ ความงามพื้นบ้าน

Eat smart Good เกี๊ยวน้ำ�สายรุ้งสาหร่ายไส้หมูสับ 7 สุดยอดอาหารที่ควรทานทุกวัน


‘‘Editor Talk’’

สวัสดีค่ะสาวๆผู้อ่านที่รักสุขภาพทุกคร ตอนนี้อากาศบ้านเราแปรปรวนบ่อยนอกจากร้อนแล้ว ฝนก็ยังตกได้ทุกวันไม่มีวันไหนที่ไม่ตก ฝนตกทีไรจะไปไหนหรือทำ�อะไรก็ดูลำ�บากไปหมดจริงไหม ค่ะ อันที่จริงถ้าไม่มีความจำ�เป็นอะไร บ.ก.ก็อยากให้สาวๆผู้อ่านทุกคนอยู่บ้านดีกว่าคะ ต้องรักษา สุขภาพไว้เดี๋ยวจะไม่สบายกันได้นะค่ะ นิตยสาร Health Good ฉบับนี้มีเรื่องดีๆสาระประโยชน์เกี่ยวกับสุขภาพมาฝากสาวๆผู้ อ่าน ในแต่ละคอลัมน์กันคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพจิตที่ดี อาหารเพื่อสุขภาพ สมุนไพรเพื่อสุขภาพ กีฬา เพื่อสุขภาพอย่างโยคะรูปแบบใหม่ที่กำ�ลังฮิตในตอนนี้และบทสัมภาษณ์ดีๆที่ในฉบับนี้คุณสินจัยเปล่งพาณิช ได้มาแชร์ประสบการณ์ดีๆในการใช้ชีวิตให้มีความสุขได้ง่ายๆอีกด้วยคะ สุดท้าย บ.ก. ขอให้ผู้อ่านทุกๆคนดูแลสุขภาพตัวเองดีๆนะค่ะและขอเป็นกำ�ลังใจให้ทุกๆคนใน ทุกๆเรื่องที่เข้ามา ขอให้สนุกกับการอ่านค่า!!

นันท์นภัส

นันท์นภัส คงธเนศ บรรณาธิการ

Our team

Health Good

Editor Content Editor Graphic Designer Photographer

นันท์นภัส คงธเนศ เกศสรี เอี่ยมอำ�ไพ พรรวี เรือนไทย กันต์กมล บพิตรพิทักษ์


Mental Health

Good

การนอนไม่หลับ

เ ป็ นเ รื่ อ ง ท ร ม า น อ ย่ า ง ยิ่

ข้อปฏิบัติต่อไปนี้ เป็นเพียงคำ�แนะนำ�เบื้องต้นอย่าง ง่ายๆ เพื่อให้นอนหลับอย่างมีคุณภาพมากขึ้น อาจช่วย แก้ปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวกับการนอนได้ระดับหนึ่งแต่ถ้า ทำ�ได้เป็นประจำ�จะเกิดเป็นนิสัยการนอนหลับที่ดีในระยะ ยาวค่ะ

การดื่มเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของคาเฟอีน เช่น กาแฟ ชา ชาเขียว น้ำ�อัดลม เครื่องดื่มบำ�รุงกำ�ลัง ฯลฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลัง อาหารมื้อเที่ยง เช่นอาจดื่มกาแฟ 1-2 แก้วเฉพาะในช่วงเช้า ทั้งนี้ เนื่องจากคาเฟอีนทำ�ให้สมองตื่นตัวขึ้น และออกฤทธิ์ได้นานไม่ ต่ำ�กว่า 6-7 ชั่วโมง การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ รวมถึงเหล้า เบียร์ หรือ ไวน์ ในช่วงเวลา 4-6 ชม. ก่อนนอน เนื่องจากในช่วงแรกเครื่องดื่มดัง กล่าว อาจทำ�ให้ท่านหลับเร็วขึ้น แต่เมื่อหมดฤทธิ์ใน 3-4 ชม.แล้ว ช่วงการนอนต่อมาท่านจะตื่นแล้วนอนหลับไม่สนิท มึนศีรษะ และไม่สดชื่นเมื่อตื่นนอน ถ้าสามารถปรับให้เกิดความเคยชินในท่านอนตะแคง นอนศีรษะสูงเล็กน้อย (ถ้าทำ�ได้โดยที่ไม่ฝืนจนเกินไป) ก็อาจช่วยบรรเทาอาการ โรคดังกล่าวได้ในบางราย ควรหลับอย่างต่อเนื่องอย่างน้อย 6-8 ชม. และควรเข้านอนก่อนเที่ยงคืน พยายามอยู่บนที่นอน เมื่อง่วงนอนจริงๆ เท่านั้น และปรับท่านอนให้เหมาะสมกับตนเอง ถ้าไม่สามารถหลับได้หลังจากเข้านอนแล้ว เกิน 30 นาที ให้ลองออกจากห้องนอน แล้วทำ�กิจกรรมอย่างสงบ เช่น อ่านหนังสือ ทำ�ใจ สบายๆ หรือฟังวิทยุเบาๆ เมื่อเกิดความง่วงแล้ว จึงเข้าไปนอนอีกครั้ง รักษาความสมดุลและความสม่ำ�เสมอ ในกิจวัตรประจำ�วันต่างๆ เช่น เวลาการรับประทานอาหาร เวลาหลับตื่น หรือเวลาออกกำ�ลัง กาย เพื่อการทำ�งานของระบบต่างของร่างกายจะได้ปรับตัวตามนาฬิกาธรรมชาติภายในตนเองง่ายขึ้น การออกกำ�ลังกายอย่างสม่ำ�เสมอ ใน เวลาช่วงเช้า หรือเย็น ที่ห่างจากเวลานอนอย่างน้อย 4-6 ชม. การควบคุมน้ำ�หนักตัวไม่ให้มากเกินไป เนื่องจากจะทำ�ให้อึดอัด และเป็นความเสี่ยงโรคต่างๆ จำ�นวนมาก รวมถึงภาวะอุดกั้นทางเดิน หายใจขณะหลับด้วย หาวิธีผ่อนคลายความเครียดต่าง ๆ เช่น การแบ่งเวลาเพื่อใคร่ครวญและหาทางแก้ปัญหาอย่างเหมาะสม การทำ�สมาธิ การฝึกการผ่อน คลายกล้ามเนื้อ หรือการปรึกษาหารือกับผู้ที่ไว้วางใจ ฯลฯ


ชีวิตที่

H a p p y มีความสุขต้องทำ�อย่างไร ? “ถ้าเคยมีใครตั้งคำ�ถามแบบนั้นกับตัวคุณ แล้วคุณ เองก็ยังไม่รู้คำ�ตอบว่าความสุขนั้นคืออะไร ลองมาดูวิธี การดี ๆ ที่ได้นำ�มาบอกกล่าวกัน ถึง 5 วิธีที่ทำ�ให้ชีวิต แฮปปี้มากกว่าใคร ๆ โดยทั้ง 5 วิธีการที่ว่านั้น ได้แก่.. อะไรบ้าง มาลองดูกันเลยค่ะ”

1. รู้จักตัวเอง

4. ใช้ชีวิตอย่างสมดุล

2. มีไอดอลประจำ�ใจ

5. มองโลกในแง่บวก

การที่ชีวิตของคนเราจะแฮปปี้ได้นั้น จะต้องเริ่มจากตัวเอง ก่อน เพราะเราต้องรู้ตัวเราเองก่อนว่าชอบหรือไม่ชอบอะไรบ้าง ต้องรู้ว่าอะไรที่เราทำ�ไปแล้วเรารู้สึกสบายใจ ไม่ต้องมานั่งเป็น กังวล หรืออะไรที่เรารู้สึกแย่ ๆ และอยากจะเลี่ยง ซึ่งเมื่อเราได้ รู้จักตัวเองเป็นอย่างดีแล้ว ก็จะเป็นตัวช่วยสำ�คัญให้สามารถ จัดการกับสิ่งต่าง ๆ ที่เข้ามาในชีวิต

อีกหนึ่งส่วนสำ�คัญที่สามารถช่วยให้คุณ ๆ ได้มีความสุขกัน ได้ง่าย ๆ ก็คือการยึดถือหลักการวิธีการใช้ชีวิต หลักความคิด และการประพฤติปฏิบัติตัวตามบุคคลที่คุณชื่นชอบหรือนับถือ ซึ่งบุคคลนั้น ๆ อาจจะเป็นได้ทั้งศิลปินดาราที่คุณชื่นชอบ ตัว การ์ตูนที่คุณโปรดปราน อาจารย์ เจ้านาย หรือแม้แต่คุณพ่อ และคุณแม่รวมถึงคนอื่น ๆ ในครอบครัว

ทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้มักจะมีอยู่แบบคู่ขนานอยู่เสมอ ๆ เช่น เตี้ยกับสูง รวยกับจน ซีเรียสกับชิล ๆ ฯลฯ ฉะนั้นแล้ว หากจะให้ชีวิต คุณแฮปปี้ขึ้นมาได้ ก็ต้องมีการปรับทุก ๆ อย่างให้อยู่ในความสมดุล ยกตัวอย่างเช่น ถ้าคุณเป็นคนใจร้อน ไม่รอบคอบ ก็ควรที่จะมีสติให้ มากกว่านี้ มีเหตุมีผลกว่านี้สักหน่อย ค่อย ๆ ระงับอารมณ์ที่พุ่งแรง ให้เย็นลง หรือกลับกันถ้าคุณเป็นคนที่เอื่อยเฉื่อย ชักช้า ก็ปรับตัวเอง ให้เร็วกว่านี้สักหน่อย จะได้ทำ�สิ่งอื่น ๆ ได้รวดเร็วมากขึ้น เคยมีนักวิจัยทำ�การศึกษาเอาไว้ว่า “คนที่มองโลกในแง่บวกจะ มีอัตราการเสียชีวิตเพราะเจ็บไข้ได้ป่วยน้อยกว่าคนที่มองโลกในแง่ ลบ” อีกทั้งเมื่อมีการมองโลกในแง่ดีอยู่เสมอ ๆ แล้ว ก็จะเป็นตัวช่วย ชั้นดีให้ชีวิตได้จัดการกับทุกสิ่งทุกอย่างที่แย่ ๆ ได้อย่างสบาย ๆ หาย ห่วง ดังนั้นแล้ว มองโลกและสิ่งต่าง ๆ ในแง่บวกเข้าไว้ ทั้งร่างกาย และจิตใจจะได้แฮปปี้ ๆ ควบคู่

3. ต้องควบคุมตัวเองให้เป็น

เรื่องของภาวะทางอารมณ์ การตัดสินใจ การใช้คำ�พูดคำ�จา และการแสดงพฤติกรรมต่าง ๆ เหล่านี้ คุณควรที่จะรู้จักควบคุม ให้ดี ๆ เพราะหากไม่มีการควบคุมหรือปล่อยปละละเลย ไม่ สนใจ นึกอยากจะทำ�อะไรก็ทำ� ก็อาจจะเป็นชนวนเหตุให้เรื่อง ราวแย่ ๆ ตามมาในชีวิตก็เป็นได้ ที่สำ�คัญไปกว่านั้น หากใครที่ เป็นคนมีอารมณ์นิด ๆ หน่อย ๆ น้ำ�โหก็พุ่งปรี๊ดแล้วล่ะก็ ยิ่งเป็น บุคคลที่ต้องหัดควบคุมตัวเองโดยด่วนเลย ผู้เรียบเรียง กันต์กมล บพิตรพิทักษ์


คติประจำ�ใจ

HEALTH GOOD TIPS

By Pornrawee

“ความสุขของเรา น่าจะเป็น ช่วงเวลาใดๆที่เรามีสมาธิ ไม่ว่าจะเป็น เวลาเราทำ�งาน แล้วเราอินกับมัน หรือเวลาอยู่กับลูก เวลากินข้าว อะไร ก็ตามที่เราเกิดสมาธิ ก็จะทำ�ให้เรามี ความสุขและอีกแบบนึง ที่เราคิดช่วง นี้คือแค่ไม่ทุกข์ก็พอแล้ว แค่ไม่ป่วยก็ดี มากแล้ว”

ชีวิตที่มีความสุข คนบางคนมีทุกอย่างที่คนอื่นอยากได้อยากมี แต่เขาไม่มีความสุข คนบางคนมีความสุขกับเท่าที่มีนับ เพียงสิ่งภายนอกคงวัดกันได้ยากว่าใครมีความสุขกว่า ใครเพราะมันอยู่ที่ใจที่แตกต่างกันแต่สิ่งหนึ่งที่เป็นดัชนี วัดความสุขได้แน่นอน คือสุขภาพที่ดี

แล้วความสุขของพี่คืออะไร ? ความสุขของเราน่าจะเป็นช่วงเวลาใดๆ ที่เรามีสมาธิไม่ ว่าจะเป็นเวลาเราทำ�งานแล้วเราอินกับมัน หรือเวลาอยู่กับ ลูกเวลากินข้าว อะไรก็ตามที่เรามีสมาธิ หรือเราเกิดสมาธิก็ จะทำ�ให้เรามีความสุข และอีกแบบนึงที่เราคิดช่วงนี้คือแค่ ไม่ทุกข์ก็พอแล้ว แค่ไม่ป่วยก็ดีมากแล้วแค่ร่างกายแข็งแรงมี ความสุขแล้ว


Cover Story Interview

by Pronrawee

เคล็ดลับการรักษาคุณภาพการเป็นนักแสดงที่ดี จากเนื้อเพลงที่ เจ เจตมนต์ มละโยธา เขียนและร้อง ออกมาฟังดูเป็นเพลงรักโรแมนติกหวานชวนฝัน หากได้นั่งลง พูดคุยทำ�ความรู้จักกับเขาแล้ว จะพบว่าความช่างสังเกตในราย ละเอียดเล็กน้อยรอบตัวและความอ่อนโยนต่อความสัมพันธ์ คือ ตัวตนที่เขาเป็นอยู่จริงๆ สิ่งที่ทุกคนเห็นเจตมนต์คือภาพของชายหนุ่มที่มีความ สุขกับชีวิตมีครอบครัวที่อบอุ่น มีความสุขกับหน้าที่การงาน ดูเหมือนว่าเขามีทุกอย่างที่ต้องการ ได้ทำ�ทุกอย่างที่รักแต่เขา กล่าวทำ�นองว่าแท้จริงแล้วความสุขหรือทุกข์ของเราอยู่ที่ทัศนคติ เจตมนต์บอกว่าแม้แต่แบรด พิตต์ ก็ไม่ใช่คนที่น่าอิจฉา เพราะทุก คนต่างก็ต้องมีปัญหาต่างๆในชีวิตเหมือนกัน อยู่ที่แต่ละคนจะ จัดการความรู้สึกที่มากระทบจิตใจได้อย่างไร “เราว่าคนที่น่าอิจฉาที่สุดน่าจะเป็นคนที่มีความทุกข์ได้ยาก มีอะไรเข้ามาก็ไม่ค่อยกระทบกระเทือน ถ้าจะกระทบกระเทือน ก็จัดการมันได้อย่างดีและรวดเร็ว และเป็นคนที่มีความสุขได้ง่าย”

เคยทำ�งานหนักจนส่งผลกระทบถึงสุขภาพบ้างรึเปล่า ไม่เคยครับ เราว่าเวลาสุขภาพไม่ดีมันน่าจะเกิดจาก ปัจจัยอื่น เช่น การกิน หรือว่าอากาศ เราคิดว่าการทำ�งานหนัก ไม่น่าจะทำ�ให้สุขภาพแย่ ถ้าเกิดเราได้ทำ�งานที่เราชอบก็น่าจะ ทำ�ได้ยิ่งช่วงทำ�อัลบั้มนี่เราชอบมากเลย ตอนทำ�อัลบั้มแรกเดือน นึงอยู่ในห้องอัด เข้าถ้ำ� จำ�ศีล ออกมาหนวดเครารุงรัง น้ำ�หนักลด ก็แข็งแรง ไม่ได้ป่วยอะไรนะ เราว่าปัจจัยที่ทำ�ให้ป่วย น่าจะเป็นเรื่องอื่นมากกว่า

เคยทำ�งานหนักจนส่งผลกระทบถึงสุขภาพบ้างรึเปล่า วิดพื้น ฮ่าๆ วิดพื้นตรงช่องลมนั่นแหละ 10 ที แล้วก็เดิน เยอะเราว่าการเดินเยอะก็ช่วยได้

ดูแลสุขภาพแค่ไหน เราดูแลเรื่องโภชนาการบ้าง ดีที่เราไม่ค่อยกินรสจัดอยู่ แล้วอาจเพราะเรารู้สึกว่า เราทำ�ลายสุขภาพอยู่แล้วเราเลยต้อง ดูแลเพื่อที่จะวางใจที่จะทำ�ลายมันได้ ฮ่าๆไปทำ�งานก็เจอควัน บุหรี่ คือเราก็รู้ว่ามันมีอะไรที่จะทำ�ให้สุขภาพเราเสื่อมโทรมได้ เราก็ต้องดูแลหน่อย แล้วเราก็ออกกำ�ลังนิดหน่อย

ในหนึ่งวันทำ�อะไรบ้าง ? ช่วงเวลามันขึ้นอยู่กับการตื่นของลูก ตื่นหกโมงเช้า เริ่มมาก็จัดการลูกน้อย มีคุณย่าและภรรยาช่วยๆ กัน แต่ที่ต้องทำ�ด้วยกันก็คือตอนอาบน้ำ� แต่ว่าหน้าที่ผม คือ พาขึ้นไปดาดฟ้า รดน้ำ�ต้นไม้ จะเห็นกว้างๆ ท้องฟ้า นู่นนี่นั่น ร้องเพลง เด็กๆ ทุกคนแหละ ชอบความเพลิดเพลิน กินนม แล้วก็นั่งรถเข็นพาเข้าไปในหมู่บ้าน ไปคุยกับหมาไซบีเรียน ในหมู่บ้านกลับมาก็กินข้าว พอกลางวันคุณย่าก็รับหน้าที่ เข้า ออฟฟิศ ที่สมอลล์รูมนี่ ฝ่ายโปรดักชั่นก็จะเริ่มงานกันเย็นหน่อย ทำ�กันดึก คือไม่รู้มันกระทบชิ่งมาจากไหนจากมหา’ลัยมั้ง ทำ�งาน กันดึกมาจนปัจจุบัน พอมาทำ�เพลงก็กว่าจะเริ่มงานกันก็สาม สี่โมง กลับสามสี่ทุ่ม พี่โชคดีที่งานของพี่เป็นอย่างนี้ พี่ก็มีเวลา ได้อยู่กับลูกมากกว่าคนที่ทำ�งานออฟฟิศทั่วไป ดีมากเลยเราว่า ความใกล้ชิด มันช่วยให้มี การพัฒนาด้าน จิตใจและสมอง ของเด็ก


Real life Interview


เคล็ดลับความสุข และความสำ�เร็จของ นก-สินจัย เปล่งพานิช

by Pronrawee

หากจะอ่ยชื่อนักแสดงหญิงระดับคุณภาพขึ้นมาซักคน

มีวิธีดูแลตัวเองให้สวยสดใสอยู่เสมออย่างไร?

ชื่อของ นก-สินจัย เปล่งพานิช คงเป็นรายชื่ออันดับ ต้นๆ ที่คนไทยจะประทับเอาไว้ในใจ ด้วยผลงานการแสดงใน หลากหลายบทบาท ตลอดระยะเวลากว่า 2 ทศวรรษ โดยไม่ว่า จะเป็นบทไหน นก สินจัยก็สามารถสวมความเป็นตัวละครนั้นได้ อย่างยอดเยี่ยม ไม่ว่าจะเป็น บทพยาบาลอาภัพรัก สนุกสนาน บทของละครเพลง ละครเวที ถึงวันนี้ นก สินจัย ยังคงทุ่มเทอย่างเต็มที่กับบทบา ท่อันแสนท้าทายในงานของการเป็นนักแสดง คงยังจะเป็นการ พิสูจน์ให้ทุกคนได้เห็นถึงความสามารถในการแสดงของเธออีก ต่อไป นก สินจัย ก็ได้ให้เกียรติมาพูดคุยกับเรา ถึงเรื่องราวเคล็ด ลับความสุขและความสำ�เร็จของเธอ

ถ้านกรับงานหนึ่ง ก็จะไม่รับงานอื่น อย่างเวลาที่เล่น ละครเวที ก็คือไม่มีละครไม่มีจ๊อบอะไรอย่างอื่นทั้งสิ้น ก็คือซ้อม ละครเวทีอย่างเดียว ซ้อมเสร็จก็กลับบ้านตื่นมาก็เข้ามาซ้อม ไม่มี งานอย่างอื่นทั้งสิ้น เพราะฉะนั้นนกก็จะไม่มีภาระอย่างอื่น ให้ต้องเกิดความกังวล แล้วก็ไม่ต้องเหนื่อยจากที่อื่นแล้วถึงมา ทำ�งาน

เคล็ดลับการรักษาคุณภาพการเป็นนักแสดงที่ดี

หลังจบงานเรือ่ ง หนึ่ง นกก็จะให้เวลาตัวเอง 2-3 เดือน ก่อนที่จะรับงานใหม่ ช่วง นี้ก็จะพักฟื้นฟูร่างกาย เช่น อาจจะไปออกกำ�ลัง ไป เที่ยว แล้วก็ทานอาหาร พักผ่อน ตามประสาของเรา อย่างเต็มที่ ทำ�ในสิ่งที่เรา อยากทำ�น่ะค่ะ อย่างตอนนี้ก็จะชอบปลูกต้นไม้ ชอบดอกไม้ อย่างดอกไม้นี่ นกมีความรู้สึกว่า เวลาที่ได้รับดอกไม้เราก็จะ รู้สึกสดชื่น ในขณะเดียวกัน ก็คิดว่าการที่ได้ให้ดอกไม้ใคร ก็ คงเป็นการให้ความสดชื่น ที่ช่วยเติมเต็มให้กับชีวิตในแต่ละวัน ด้วยเหตุนี้ นกก็จะชอบถ่ายรูปดอกไม้ แล้วโพสต์ลงใน Twittter ในทุกเช้าเหมือนเป็นการส่งดอกไม้ให้กับทุกคน

นกคิดว่าคงเป็นเรื่องการตั้งใจทำ�งานค่ะ ซึ่งจริงๆ ก็เป็น แนวคิดสำ�หรับทุกอาชีพนะคะไม่ใช่แค่นักแสดงอาชีพเดียว คือ เพียงแค่เราตั้งใจทำ�งาน แล้วทำ�หน้าที่ของเราให้ดีที่สุด ตรงนี้ ก็เป็นพื้นฐานที่ดีในการทำ�งานอยู่แล้ว แต่ทั้งนี้สิ่งที่สำ�คัญมาก สำ�หรับการทำ�งานตรงนี้ก็คือ ต้องมีความรับผิดชอบงานทุกงาน ล้วนแล้วแต่มีภาระหน้าที่หนักในตัวเองอยู่แล้ว อย่างเป็นนัก แสดงภาระของเราก็คือ เราต้องมีความพร้อมทางด้านร่างกาย จิตใจ ถามว่างานหนักไหมเราเหนื่อยไหม ก็หนักและเหนื่อย แต่ แม้จะต้องเหนื่อยแต่เราก็ยังต้องยิ้ม ต้องผลิต การแสดงดีๆ ออกไป นี่คือความรับผิดชอบที่นักแสดงต้องแบก รับไว้ หม่อมน้อย (หม่อมหลวงพันธุ์เทวนพ เทวกุล) เคยสอนนกว่า “เรา ต้องศรัทธาในงาน” นกไม่รู้ว่าเด็กๆ สมัยนี้จะเข้าใจคำ�นี้หรือเปล่า สำ�หรับนก “ศรัทธา” ก็คือความรับผิดชอบความรักในหน้าที่การงานของตัว เอง ในอาชีพ ถ้าเรารักอาชีพ เราก็จะเคารพ ทั้งงานของตัวเอง แล้วก็เคารพผู้ที่ร่วมงานด้วย

ความสุขในแบบฉบับของ นก สินจัย เปล่งพานิชคืออะไร ? ความสุขของนกก็คือได้ทำ�งานที่รัก แล้วก็มีเวลาให้ตัวเองบ้าง แค่ นี้ก็เป็นความสุขแล้วค่ะ

Health Good ของ นก สินจัย เปล่งพานิช คืออะไร?


Exercises

Good

‘‘AntiGravity

Yoga’’

โยคะรูปแบบใหม่ สำ�หรับสาวรักสุขภาพ การออกกำ�ลังกายรูปแบบใหม่ ที่สาวๆ รักสุขภาพไม่ควรพลาด กับ

การเล่น โยคะ รูปแบบใหม่กลางอากาศ โอ๊ะโอ…!!!การเล่นโยคะชนิดใหม่นี้

เป็นที่นิยมมากในหลากหลายประเทศ ซึ่งมีชื่อเรียกทั่วไปว่า AntiGravity Yoga เป็นการใช้ยางยืด เพื่อพยุงตัวอยู่กลางอากาศในขณะที่เล่นโยคะ ท่าทางต่างๆ การเล่นโยคะต้านแรงโน้มถ่วงนี้ ถูกคิดค้นโดย นายคริสโตเฟอร์ ฮาร์ริสัน ซึ่งเป็นอดีตนักยิมนาสติกและนักเต้นบรอดเวย์ เค้ากล่าวว่า การออกกำ�ลังกายรูปแบบใหม่นี้ “จะช่วยเพิ่ม ประสิทธิภาพการเคลื่อนไหวกระดูกช่วงข้อต่อ ลดแรงกดทับที่มีต่อกระดูก คุณสาวๆ จะสามารถรับรู้ได้ถึงการเคลื่อนไหวที่ดีขึ้น และในขณะเดียวกันนั้น ก็ยังสามารถช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อได้อีกด้วย นอกจากนั้น ยังเป็นการช่วย พัฒนาสภาพจิตใจให้มั่นคง เหมือนกับการเล่นโยคะแบบธรรมดาทั่วไปได้ แถมยังเหมาะกับทุกเพศทุกวัยด้วยล่ะค่ะ” การเล่นโยคะแบบนี้ ไม่ยากอย่างที่คิดนะคะ เพียงแค่ต้องอยู่ภายใต้ การฝึกสอนของผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นเองค่ะ วิธีการเล่น ก็จะคล้ายๆ กับการเล่น โยคะ ทั่วไป เพราะ AntiGravity Yoga จะเป็นการผสมผสานระหว่างโยคะ แบบดั้งเดิม กับกายกรรมกลางอากาศ และพิลาเทส์ (Pilates) โดยอาศัย อุปกรณ์เพียงอย่างเดียว ก็คือ เปลยางที่ห้อยลงมาจากเพดาน นั่นเองค่ะ ดูๆ ไปแล้วก็เหมือนกับว่า กำ�ลังอยู่ในรังไหมยังไงยังงั้นเลยล่ะค่ะ คุณสาวๆ ที่สนใจ ก็อย่าลืมไปฝึกเล่น AntiGravity Yoga กันดูนะคะ คุณจะได้ทั้ง ความแข็งแรงของสุขภาพ แถมยังได้รับความสนุกสนาน แปลกใหม่ จากการเล่นโยคะแบบนี้อีกด้วยนะคะ


8 ท่ า บ ริ ห า ร สายตาคู ่ ส วย “อ่านหนังสือนานๆ ทำ�งาน

หนักๆ มีอาการปวดตุบๆ หรือ อ่อนล้าที่ดวงตากันบ้างหรือ เปล่า นั่นเพราะคุณได้ใช้ดวงตา คู่สวยทำ�งานหนักเกินไปโดยไม่ ได้พักบำ�รุงหรือให้อาหารเสริม แก่ดวงตาเลยนั่นเอง สำ�หรับ วันนี้มี “เคล็ดไม่ลับ” 5 วิธี ง่ายๆ ในการบริหารดวงตามา ฝากกันค่ะ รับรองว่านอกจาก เวลาเล็กๆ น้อยๆ แล้วไม่มีอะไร ยุ่งยากเลยสักนิดเดียว”

1. เมื่อรู้สึกเมื่อยตา ให้ลอง

หยุดจ้องหน้าจอสักพัก แล้ว กะพริบตาถี่ๆ ติดกันประมาณ 10 ครั้ง (เป็น 1 ชุด) ทำ�วันละ ประมาณ 5 ชุด

2. หลับตาให้แน่นที่สุดเท่า ทีจ ่ ะทำ�ได้ประมาณ 1 วินาที จากนั้นค่อยๆ คลายออก แล้ว ใช้นิ้วก้อยนวดวนเบาๆ ตรง บริเวณดวงตา ทำ�วันละ 3 ครั้ง

3. กลอกตาไปมาให้รอบ

ทิศทาง เริ่มจากบนลงล่างก่อน แล้วค่อยทำ�ซ้ายไปขวา อย่าง ละ 3 ครั้ง วิธีนี้จะช่วยกระตุ้นให้ กล้้ามเนื้อตาทำ�งานได้ดีขึ้น

4. การทำ�โยคะท่ายืนด้วย

ศีรษะ ถือเป็นวิธีบริหารดวงตา 6. ปรับจุดโฟกัสของ ที่ยอดเยี่ยมอันหนึ่ง เนื่องจาก สายตา พยายามมองไปที่วัตถุ เลือดที่ตกลงไปที่ศีรษะจะเข้าไป ที่อยู่ระยะไกล และดึงสายตาให้ ช่วยกระตุ้นการไหลเวียนเลือด กลับมายังวัตถุใดๆ ที่อยู่ใกล้ตัว ของดวงตา ซึ่งจะช่วยให้สายตา ทำ�ซ้ำ�ๆ กันประมาณ 5 ครั้ง ดีขึ้นอย่าง มาก ส่วนคน Tips for Eye Health ที่ไม่ได้ฝึก 7. หลับตาลง แล้ว การเลือกทานอาหารที่มี โยคะ สามารถ ทำ�ได้โดยการ ประโยชน์ต่อดวงตา อย่างเช่น ใช้นิ้วนางทั้งสอง นั่งเก้าอี้ แล้ว ผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ ที่ขึ้นชื่อ เรื่องข้างนวดบนเปลือก ห้อยศีรษะลง การช่วยคลายความเหนื่อยล้าของตาเบาๆ จากนั้น ไประหว่างเข่า ดวงตา และชะลอการเสื่อมของจอ ให้กดปลายนิ้วลง ประสาทตาอีกด้วย เล็กน้อยเพื่อนวดลูก ทั้งสองข้าง ตา โดยจะต้องนวด ทำ�ให้ได้นาน ประมาณ 5 นาที เมื่อทำ�เสร็จก็ เป็นวงรอบๆ ดวงตา ทำ�ครั้งละ อย่าผลีผลามยกตัวขึ้น เดี๋ยวจะ ประมาณ 2-3 นาที เกิดอาการหน้ามืดวิงเวียนได้

5. ยื่นแขนข้างหนึ่งออกไป

ข้างหน้า แล้วค่อยๆ เลื่อน ออกด้านข้างจนเป็นแนวเดียว กับหัวไหล่ ในขณะที่เลื่อนอยู่ ให้มองตามปลายนิ้วไปด้วย โดยที่ไม่ต้องขยับศีรษะ จาก นั้นเลื่อนกลับมาที่เดิมอย่าง ช้าๆ โดยที่ห้ามละสายตาจาก ปลายนิ้วเด็ดขาด เสร็จแล้วทำ� อีกข้างหนึ่ง ด้วยวิธีการเดิม ควร ทำ�อย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง

8. นั่งโดยให้ข้อศอกเท้า

ลงไปที่โต๊ะทำ�งาน จากนั้น เอามือทั้ง 2 ข้าง ปิดตาไว้ แบบหลวมๆ กะพริบตาถี่ๆ 2-3 ครั้งแล้วหลับตาลง ผ่อน คลายดวงตาและใบหน้าใน ท่านี้ประมาณ 5 นาที ค่อยเอา มือออก ท่านี้ถือเป็นสุดยอด ของการบริหารสายตาที่ใช้งาน หนัก ไม่ว่าจะนั่งอยู่หน้าจอ คอมพิวเตอร์ หรือการทำ�งานที่ ประณีตมากๆ ผู้เรียบเรียง นันท์นภัส คงธเนศ


Herbal good

สมุ น ไพรไทย

เพื ่ อ สุ ข ภาพ

ผู้เรียบเรียง เกศสรี เอี่ยมอำ�ไพ

องเฟ้อ ย็น ขับลม แก้ท้องอืด ท้ มเ วา ค ่ ไล อ ่ งื เห บ ั ยข ว ช่ ช้ขิงแก่ ขิงมีฤทธิ์อุ่น ายอบอุ่น ในทางยานิยมใ งก า ่ ร ห้ ำ�ใ ะท แล ร หา อา ของ ‘ขิง’ ช่วยให้เจริญ ใยอาหารมาก สรรพคุณ มี จะ ละ นแ อ ร้ ด ็ เผ ง ่ ิ ะย จ ่ เพราะขิงยิ่งแก มีดังน้ี... ขิง ช่ แตกต้มกับน้ำ�ดื่ม .

ทุบพอ

ด ประมาณ 2-3 เหง้ามา

อาเจียนโดยนำ�ขิงแก่ส วยรักษาอาการคลื่นไส้

้วบด น้ำ�สารส้มจนเกรียม แล บ กั ว ่ ั ดค ย อี ะเ ล ้ ให บ ุ ท ่ โดยนำ�ขิงแก ขิง รักษาอาการปวดฟัน ่มีอาการปวด จนเป็นผง พอกบริเวณที ้ำ�ผึ้ง ระมาณครึ่งถ้วย ผสมน ป ด้ ไ ้ ให � ำ น้ น ้ คั มา สด ง ขิ ะ โดยนำ� เกลือลงไปเล็ก รักษาอาการไอ ขับเสมห ้ขิงสดฝนกับมะนาว เติม ใช อ ื หร ง ้ ั คร 3 ละ น วั ม ่ กับน้ำ� 2 ถ้วย ดื ประมาณ 1 ช้อนชา ต้ม บ่อยๆ น้อย ใช้กวาดคอหรือจิบ เดือนในช่วงก่อน รักษาอาการปวดประจำ� ัม ต้มกับน้ำ� ำ�ขิงแห้งประมาณ 30 กร ยน โด น อ ื เด � จำ ระ ป ี ม ่ ี หรือระหว่างท และดื่มบ่อยๆ ้ง 2 กรัม แก่สด 7 กรัม และขิงแห รักษาไข้หวัด โดยนำ�ขิง ง้า การ หรือใช้ขิงแก่ 2-3 เห อา ษา ก รั อ ่ ื เพ ม ่ ดื ดง หวัด ต้มกับน้ำ�ตาลทรายแ งื่อลดอาการไข้ เนื่องจาก เห บ ขั อ ่ ื เพ บ อา ว ้ แล � ำ น้ กับ นำ�มาทุบให้ละเอียด ต้ม ครั้ง ชงกับน้ำ�อุ่น ดื่มวันละ 1 บด ง ้ แห ง ิ ข ช้ ยใ โด ง ว ่ งร อ ยด แก้อาการท้องเสีย ท้ วก โดยตำ�ขิงสดให้ละเอี นล อ ร้ � ำ น้ ก ถู อ รื ห ้ หม ฟไ รักษาแผล ที่เกิดจากไ ป็นหนอง ่อบรรเทาอาการอักเสบเ นำ�กากมาพอกที่แผลพื

. .. y a d o t e r a c h Healt


ความงามพื ้ น บ้ า น ผู้เรียบเรียง เกศสรี เอี่ยมอำ�ไพ

เช่ื่อได้ว่าการที่มีใบหน้าไม่สดใส หมองคล้ำ� ถือว่าเป็นอีกหนึ่ง เรื่องที่สาวๆ ทั้งหลายกำ�ลังเกิดความกังวลใจเป็นอย่างมาก ไม่ ต้องกังวลเลยค่ะ สำ�หรับสาวๆ ที่อยากจะมีใบหน้าที่สวย ผิวหน้าใส ไร้สิว วันนี้ Herbal Good เรามีสูตรวิธีการพอกหน้าด้วยขมิ้น

ขั้นตอนการทำ� นำ�ขมิ้นสดมาล้างให้สะอาด หั่นเป็นชิ้นเล็กๆ ปั่นรวม กับ ดินสอพอง และมะนาว ปั่นจนละเอียดเป็นเนื้อเดียวกัน จะได้เนื้อครีม เข้มข้น และเหนียว ใช้สำ�หรับพอกหน้า ก่อนเข้านอน โดยพอกทิ้งไว้ประมาณ 15 - 20 นาที แล้วล้างออก ด้วยน้ำ�สะอาด จะรู้สึกว่าผิวหน้าสดชื่น เต่งตึง ทำ�เป็นประจำ� สัปดาห์ละ 3 - 4 ครั้งภายในเวลาไม่ถึงเดือน จะสังเกตุได้ว่า ผิวหน้าดูดีขึ้น อย่างเห็นได้ชัด

ส่วนผสม ขมิ้นสด

เล็กน้อย

ดินสอพอง

2-3

เม็ด

มะนาว

1

ผล


Eat smart

Good

“อาหารสุขภาพที่ช่วยให้คุณทานอาหารได้มากขึ้น แถมเป็นการ เพิ่มสีสันให้กับบนโต๊ะอาหารของคุณ ให้มีสีสันที่สวยงาม แถมถ้าคุณ แม่บ้านได้ลองทำ�เมนูนี้แล้วล่ะก็ คนในครอบครัวจะต้องแปลกใจกับสี สวยๆ ที่เพิ่มขึ้นมาบนโต๊ะของคุณ แล้วจะทำ�ให้เด็กๆ ทานข้าวได้เยอะ ขึ้น ก็ยิ่งเป็นการดีเลยใช่ไหมล่ะค่ะ ลองนำ�สูตรที่เรานำ�มาเสนอไปลอง ทำ�กันดูน่ะค่ะ เมนูอาหารของวันจะได้มีสีสันเพิ่มมากขึ้น”

วิธีการทำ� “เกี้ยวน้ำ�สายรุ้งใส้หมูสับ”

อุปกรณ์ที่ใช้ทำ� “เกี้ยวน้ำ�สายรุ้งไส้หมูสับ 1. แป้งสาลี 2. สีผสมอาหาร 3. น้ำ�เปล่า หรือน้ำ�อุ่น 4. ไข่ไก่ 5. เกลือ 6. หมูสับ 7. เครื่องรีดแป้ง หรือไม้สำ�หรับคลึงแป้ง 8. ผงปรุงรส เพื่อทำ�น้ำ�ชุป

วิธีห่อ “แผ่นเกี้ยวน้ำ�สายรุ้งใส้หมู วิธีทำ�แผ่นเกี้ยว : โดยการนวดแป้งสาลี ผสมไข่ไก่ เกลืออีกเล็กน้อย

พร้อมทั้งสีผสมอาหาร (เลือกสีตามใจชอบ) นวดแป้งจนแป้งนวล ไม่ติดมือ แต่ ถ้าแป้งยังไม่เข้าที่ให้ผสมน้ำ�ลไปเล็กน้อย เพื่อนวดให้แป้งเนียนข้น

วิธีห่อเกี้ยว : นำ�แผ่นเกี้ยวที่เราได้ตัดไว้ ใส่หมูสับลง

ไปตรง กึ่งกลางแผ่นเกี้ยวที่ห่อให้ได้รูปสวยงาม พักเอาไว้ นำ�เกี้ยวที่ทำ�เสร็จไปต้มน้ำ�ให้เดือด เทใส่ตะแกงแล้วแช่ใน น้ำ�เย็น พักให้สะเด็ดน้ำ� แล้วจึงต้มน้ำ�ซุป หรือน้ำ�สต๊อกตั้ง ไฟให้เดือด ใส่เกี้ยวลงไป ปรุงรสได้ตามใจชอบ


“ไม่ว่าใคร ๆ ก็ล้วนแล้วอยากจะมีสุขภาพที่ดีไม่ต่าง กัน ดังนั้น การดูแลตัวเองด้วยการออกกำ�ลังกาย และการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ จึงเป็นวิธีง่าย ๆ ที่หลาย ๆ คนเลือกใช้และที่สำ�คัญ มันให้ผลลัพธ์ที่ดี ซะด้วยสิ โดยเฉพาะเรื่องการรับประทานอาหารที่ทำ�ให้ สุขภาพดีจากภายใน ยิ่งเป็นสิ่งที่ต้องทำ�ให้ได้ทุกวันเลย”

7 สุดยอดอาหารที่ควรทานทุกวัน

________________________________________________________________________________________ 1. เบอร์รี่ คุณ ๆ รู้ไหมว่า ผลไม้ ตระกูลเบอร์รี่นั้น ช่วย ในเรื่องของระบบย่อยอาหารได้มากเลยที เดียว แถมยังมีแอนตี้อ๊อกซิแดนท์ช่วยให้ผิว อ่อนเยาว์ และที่สำ�คัญ ยังมีวิตามิน C ที่ ช่วยในเรื่องผิวพรรณและหวัด

2. ใข่ไก่ ไข่ไก่เป็นแหล่งของ โปรตีนคุณภาพสูง ที่ทำ�ให้คุณได้พลังงาน แต่ไม่อ้วน แถมมีประโยชน์ในการบำ�รุง สายตา อ้อ แถมยังมีลูทีนที่จะป้องกันผิวคุณ จากการทำ�ลายของแสงแดด

3. ถั่ว ถั่วเป็นแหล่ง ของเหล็ก ซึ่งเป็นสารอาหารที่ช่วยในการ ส่งผ่านออกซิเจนจากปอดไปยังเซลล์ต่าง ๆ ของร่างกาย นอกจากนี้ ถั่วยังมีไฟเบอร์ช่วย ให้ร่างกายขับถ่ายได้ง่าย

4. บร็อคโคลี่ เป็นแหล่งของ วิตามินซี เอ และเค เป็นผักที่มีเบต้าแคโรทีน สูง ช่วยบำ�รุงสายตา และมีสารไอโซธิโอไซ ยาเนทส์ (Isothiocyanates) ที่ช่วยต่อต้าน มะเร็งปอด รวมถึงมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ นอกจากนี้ วิตามินเคยังเป็นสารอาหารที่ช่วย เสริมสร้างความแข็งแรงของกระดูก

5. โยเกิร์ต

6. ส้ม เป็นแหล่ง วิตามิน C คุณภาพ ที่มีประโยชน์ต่อการสร้าง เซลล์เม็ดเลือดขาว และช่วยสร้างภูมิต้านทาน โรค รวมทั้งยังมีไฟเบอร์สูง เป็นแหล่งของ แอนตี้อ๊อกซิแดนท์ ที่จะช่วยปกป้องเซลล์ผิว จากการถูกทำ�ลาย และเสริมสร้างคอลลาเจน ในผิว เรียกว่าคุณประโยชน์ครบครันเลยที เดียว

7. ชา

แม้ว่าชาจะ อาหารสุขภาพที่หลาย ๆ คนมักจะซื้อ เป็นหนึ่งในเครื่องดื่มที่ไม่ได้ให้ผลดีต่อสุขภาพ ไว้ติดบ้าน เอาไว้ทานยามหิว และนั่นเป็นสิ่ง เท่าไหร่ แต่รู้ไหมว่า การดื่มชาในปริมาณที่พอ ที่ดีแล้วค่ะ เพราะในโยเกิร์ตนั้นมีสารอาหาร เหมาะ จะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเป็นอัลไซ ที่จำ�เป็นต่อร่างกายมากมาย ไม่ว่าจะเป็น เมอร์ มะเร็ง และทำ�ให้สุขภาพฟันและกระดูก โพแทสเซียม ฟอสฟอรัส สังกะสี วิตามินบี แข็งแรงขึ้น เพราะในชานั้นมีสารแอนตี้อ๊อกซิ 12 และโปรตีน ดังนั้น ถ้าคุณทานโยเกิร์ตให้ แดนท์ที่เรียกว่า ฟลาโวนอยด์ (flavonoids) ที่ ได้วันละ 1 ถ้วย จะทำ�ให้สุขภาพคุณดี ให้ผลลัพธ์ที่ดีต่อสุขภาพ

By Pornrawee


JRI312_Health_Good_สาขาวิชาวารสารสนเทศผ่านสื่อใหม่ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม  

สาขาวิชาวารสารสนเทศผ่านสื่อใหม่ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you