Page 1

STREET STYLE?


alamode

team

Editor

นางสาวอาลียาห์ ดีเสมอ 54032238

Photographer

นางสาวดารารัตน์ พวงพา 54038625

Graphic Designer นางสาวนารีรัตน์ โภคทรัพย์ 54046047

Content Editor

นายนิติท ัศน์ ศุภการกำ�จร 54047861

อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์นันภัส หวังศรีโรจน์

อาจารย์ช ุมพล มียิ่ง

Editor talk จะหมดหน้าฝนแล้ว หน้าหนาว กำ�ลังจะมาถึง เรียกได้วา่ เป็นช่วงเวลา แห่งความเหงา เป็นฤดูกาลทีท่ ำ�ร้าย คนโสด อย่างทีว่ า่ กันว่า กอดเนือ้ ย่อม อุ่นกว่ากอดผ้าห่มแน่นอน คนโสด ใช่วา่ จะหนาวไปตลอดนะ กอดผ้าห่ม ไม่อนุ่ งัน้ ก็ลองกอดตัวเองดู อาจจะ อุน่ กว่ากอดก้อนเนือ้ งอกก็ ได้ ฮ่าๆๆ

alamode team


CONTENTS talk with Guruguru Street style มาจากไหน? 03 Fashionista มาดูไอดอลกัน 04 Chill out เดินชอปเดินชิมแหล่งรวมเด็กแนว 05 Over heat มารู้จักกับstreet soccerกัน 07

Relax tip ดูแลตัวเองหน่อย 09 Less talk more music 11 What news 12 IT ITEEN 13


talk with Guruguru STREET FASHION คำ�นี้มาจากไหน?

สวัสดีค่ะ ฉบับนี้มาพบกับพี่กูรูกูรู้อีกเช่นเคย ช่วง นี้นะคะเด็กๆไม่ว่าพี่กูรูกูรู้จะเดินไปที่ไหนมองไปทางใด ก็ เห็นแต่คนแต่งตัวแนวๆกันทั้งนั้นเลย มันคงเป็นstreet fashionอย่างที่เคยได้ยินมาแน่ๆ เอ....อย่างนี้ก็ชักสงสัยแล้วสินะ คะ ว่าไอ้street fashionเนี่ย มันเกิดมาจากไหนกันแน่? พี่กูรูกูรู้ มีคำ�ตอบค่ะ :) แรกเริ่มเดิมทีคำ�ว่า street fashion เกิดขึ้นที่มหานคร ลอนดอนค่ะ เพราะที่นี่ไม่มีห้องเสื้อชั้นสูง หรือที่เรียก Haute Couture เพราะด้วยโครงสร้างของประชากรคนอังกฤษ ที่ สามารถแบ่งชั้นของประชากรได้ด้วยระบบภาษี จึงทำ�ให้คนชั้น กลางเป็นประชากรหลักของประเทศ!! และมีคนชั้นล่าง(รายได้ น้อย)บ้างเล็กน้อย ส่วนชนชั้นสูงนั้นน้อยมาก ผู้คนส่วนใหญ่ เลยค่อนข้างมีวิถีชีวิตในระดับที่ไม่ได้แตกต่างกันมากนัก เมื่อ คนชั้นสูงมีน้อยก็ทำ�ให้วิถีชีวิตแฟชั่นแบบคนชั้น Aristocrat ไม่ ได้เป็นแบบแผนให้คนทั่วประเทศปฎิบัติตามเฉกเช่นแบบชาว ฝรั่งเศส คนชนชั้นกลางจำ�นวนมากจึงมีบทบาทในการแสดงออก ทางแฟชั่น และเหมือนเป็นตัวแทนภาพลักษณ์ของชาวอังกฤษ ในเรื่องรสนิยมด้านแฟชั่น ประกอบกับนโยบายผลิตประชากร ในยุคหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ทำ�ให้เกิดปรากฎการณ์ baby boom เกิดหนุ่มสาววัยรุ่นยุค60’s มากมายที่ไม่มีกำ�ลังซื้อแฟชั่น หรูหราซึ่งช่วงนั้นจะได้รับอิทธิพลจาก Haute Couture ของ ฝรั่งเศสทำ�ให้แฟชั่นยุคนั้นจะดูไฮโซ Exclusive ยาวบานรุ่มร่าม จับเดรปตีเกล็ดแยกย้วย เอวคอดอกชันตั้งด้วยสเตย์รัดหน้า ท้อง(โชคดีที่ไม่เกิดยุคนั้น) ทำ�ให้วัยรุ่นยุคเบบี้บูมก่อปฏิกิริยา ปฏิเสธแฟชั่นเหล่านั้นเพราะใส่แล้วแก่ทันตาเห็น แล้วคิดว่าทำ�ไม๊ ทำ�ไม ถึงไม่มีชุดเก๋ๆ ให้วัยรุ่นใส่บ้าง(ว่ะคะ!!) ผลทำ�ให้ทุกคน มีปฏิกิริยาออกมาในแนวเดียวกันหมดคือปฏิเสธความหรูหรา

03

ปฏิเสธเรือนร่างแบบเอวคอดอกชันสะโพกผาย มาสู่เรือนร่าง แบบใหม่อกแฟบไม่เน้นเอวสะโพกเล็กตัวผอม ซึ่งเป็นเรือนร่าง แบบเด็กๆ ที่ยังไม่ค่อยจะมีทรวดทรง แฟชั่นยุค 60’sนั้นจึงเป็น รูปทรงเสื้อผ้าเด็กที่สั้นกุดทรง A ชุดsackและมีดีเทลเก๋ๆเรียบๆ ไม่ฉวัดเฉวียนรุ่มร่าม แต่สีสันสดจัดจี๊ดจ๊าด ตรงข้ามกับคำ�ว่า Good Taste โดยสิ้นเชิง ซึ่งสมัยนี้ก็มีพวกไฮโซ(ทั้งจริงและ พยายามจะจริง)บ้าbrand กัดแขวะแนวสตรีทเหมือนกันว่า ไม่มี taste เมื่อกระแสแฟชั่นชนชั้นกลางได้ก่อตัวและลุกลามไปทั่ว เกาะอังกฤษ และก็ข้ามน้ำ�ข้ามทะเลไปยังฝั่งยุโรปรวมถึงอเมริกา ยิ่งทำ�ให้บทบาทแฟชั่นของชนชั้นกลางยิ่งชัดเจนและมีพลังมาก และสามารถพูดได้เลยว่าจวบจนบัดนี้ยังไม่มีแบรนด์ใด หรือ ดีไซเนอร์คนไหน ห้องเสื้อชั้นสูงไหนๆสามารถจูงจมูกคนอังกฤษ ให้แต่งตัวแนวอื่นได้ ทั้งนี้เป็นเพราะคนอังกฤษจะมีทัศนคติที่ ค่อนข้างปฏิเสธสังคมมีความรุนแรงและชัดเจนทางความคิดการ แสดงออก มีใจรักเสรีภาพแบบสุดขั้ว ที่สำ�คัญที่สุดคือรู้จักตัว ตนของตนเองอย่างชัดเจน นั่นยิ่งทำ�ให้ยิ่งเกิดการรวมกลุ่มแก๊ง ค์เป็นชนกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยในสังคม ที่มีวิถีปฎิบัติตามครรลอง ของตนเองมากมายนับไม่ถ้วน เสรีภาพในการแสดงออกที่อยู่ใน สายเลือด ทำ�ให้ถนนทุกสายในเกาะอังกฤษได้ก่อเกิดให้กำ�เนิด ความหลากหลายของแฟชั่น ผู้คนสนุกกับการแต่งตัวกันอย่าง แตกต่างโดยที่สไตล์ของแต่ละคนมีความแตกต่างบนพื้นฐานของ ทัศนคติในการเป็นตัวของตัวเอง ที่เล่ามาทั้งหมดเพียงเพื่อจะบอกว่า แฟชั่นที่เกาะอังกฤษ เกิดขึ้นทุกวี่วันไม่ว่าจะเป็นตรอกซอกซอยไหน นี่จึงเป็นที่มาของ คำ�ว่าstreet fashion นี่เองล่ะค่ะ

พี่กูรูกูรู้ :)


Fashionista

Street fashion ที่เห็นได้ทั่วไป บนท้องถนนนั้น มาดูกันว่าที่เข้า ตามันเป็นยังไง!!!!


CHILLOUT

ตลาดนัดจตุจักร แหล่งรวมหลายสไตล์

เป็นที่ทราบกันดีว่า ตลาดนัดจตุจักรเป็น แหล่ ง ช๊ อ ปปิ้ ง ที่ ผู้ ค น นิ ย มมาจั บ จ่ า ยกั น เป็ น อั น ดั บ ต้นๆ ของเมืองไทย ทั้งยังเป็นแหล่งรายได้หลัก ของประเทศอีกด้วย และยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ นั ก ท่ อง เ ที่ ย วส่ ว นใ ห ญ่ ที่ ม า เ ที่ ย ว ป ระ เ ท ศ ไท ย นั้ น นิยมมาซื้อของฝากจากที่นี่เช่นกัน ตลาดนัดจตัุจักร เปิดขายในวันเสาร์ และอาทิตย์ ส่วนใหญ่สินค้าที่นี่ จะเป็นเสื้อผ้า ของฝาก ของที่ระลึก และรวมไปถึงสินค้าที่มา จาก จังหวัดต่างๆ ในประเทศไทย เรียกได้ว่ามาที่ ตลาดนัดจตุจักรแห่งนี้ ที่เดียวคุ้มเลย...

วันเสาร์-อาทิตย์นี้ ใคร ว่ า งก็ ช วนเพื่ อ นๆไปเดิ น เล่ น ชิวๆ ช๊อปปิ้งสินค้าราคาถูกกัน ที่ตลาดนัดจตุจักร รับรองได้เลย ว่าสนุกและได้ของกลับบ้านเยอะ แยะแน่นอน แต่ ข อแนะนำ � อี ก อย่ า ง นึงว่า ถ้าหากอยากได้สิ้นสินค้า ราคาส่ง อย่างเสื้อผ้าหรือเครื่อง ประดับ แนะนำ�ให้ไปเดินช๊อป ปิ้งในคืนวันศุกรสุดสัปดาห์์ ช่วง เวลาประมาณ 01.00น. จนถึง ช่วง 08.00น. ของเช้าวันเสาร์ จะเป็น ช่วงเวลาที่พ่อค้า-แม่ค้า เขามาเปิดร้านขายส่งสิน ค้ากัน หลักการซื้อสินค้าก็คือ ซื้อ 3 ชิ้น ขึ้นไปก็จะได้ในราคาส่ง เหมาะ กับการยกก๊วนไปช๊อปปิ้งจริงๆ

05

ตลาดนัดจตุจักรแบ่งออกเป็น 27 โครงการ แบ่งเป็น หมวดหมู่ตามประเภทของสินค้า ผู้คนหรือนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ นิยมที่มาช๊อปปิ้งที่นี่ ประเด็นหลักเลยก็คือ ราคาถูก เป็นกันเอง พ่อค้า-แม่ค้าใจดี เรียกได้ว่า ต่อราคากันมันเลยทีเดียว และถ้าพูด ถึงสินค้าประเภทเเสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย หรือเครื่องประดับแฟชั่น ที่ตลาดนัดจตุจักรแห่งนี้ ก็มีให้เลือกซื้อกันหลากหลายสไตล์เลย แถมยังราคาถูกอีก เสาร์-อาทิตย์นี้ก็จัดไปเลยละกัน ตลาดนัดจตุจักร นอกจากจะเป็นแหล่งรวบรวมสินค้า หลายหลากประเภทหลากหลายสไตล์แล้ว ยังเป็นพื้นที่หรือเวที ของคนที่มีความสามารถในด้านต่างๆ ชอบมาโชว์ คล้ายๆกับการ แสดงเปิดหมวกเพื่อรายได้ หรือนำ�ไปช่วยเหลือสังคม มาถึงของกินอร่อยๆ กันบ้างดีกว่า ตลาดนัดจตุจักรมี ร้านอาหารมากมาย เลือกกินแทบไม่ถูก เยอะแยะไปหมด งั้น... ขอแนะนำ�ร้านที่ขึ้นชื่อดีกว่า เดินเหนื่อยๆ แล้วหาอะไรเย็นๆ หวานๆ กินกันดีกว่า ต้องร้านนี้เลย “จตุจักรเฉาก๊วย” อย่างที่รู้ กันดี เฉาก๊วยช่วยแก้อาการร้อนใน เหมาะแก้การเดินช๊อปปิ้งที่ อากาศร้อนๆ แบบนี้มาก เพิ่มพลังดับอากาศร้อนกันแล้ว เราก็ไป เดินช๊อปปิ้งต่อกันเลยดีกว่า

ลุย!!


ตลาดนัดรถไฟ

ตลาดแนวๆ ของคนแนวๆ

ตลาดนัดกลางคืนแนวๆ คลาสสิคเก่าๆ ที่วัยรุ่น นิยมมาช๊อป โดยเฉพาะคนที่ชื่นชอบของเก่าๆ ของมือสอง ตลาดนัดรถไฟแบ่งออกเป็น 3 โซนใหญ่ๆ ก็คือ โซนของ เก่าเก็บสะสม โซนสินค้าทั่วไป และโซนสินค้าไอเดีย ตลาด นัดรถไฟตั้งอยู่หลังสวนจตุจักร ตรงข้ามตลาด อตก. โซน ขายสัตว์เลี้ยง เปิดทุกวัน ศุกร์ เสาร์และอาทิตย์ เริ่มตั้งแต่ ประมาณ 18.00 น.ไปจนถึง 01.00 น.

นอกจากร้านนั่งดื่มชิวๆ อย่างร้าน Rod’s แล้ว ในโซน ตลาดนัดด้านในก็ยังมีร้านเครื่อง ดื่ ม อี ก มากมายไว้ ใ ห้ คุ ณ เลื อ ก ตามสไตล์ของคุณเองเลย ม า ถึ ง เ รื่ อ ง ข อ ง กิ น อร่อยๆ กันบ้างดีกว่า ในตลาด นัดรถไฟนี้ ถ้าพูดถึงเรื่อง ของกินที่ขึ้นชื่อที่วัยรุ่น ส่วนใหญ่ เมื่ อ มาตลาดนั ด รถไฟแล้ ว เขา ชอบกินกัน ก็ต้องขอแนะนำ� ร้านนี้เลย “กุ๋ยช่ายทอดป้า เอี่ ย ม”ความอร่ อ ยอยู่ ต รงที่ กุ๋ ย ช่ายทอด กรอบๆ กรอบนอก นุ่มใน ที่ทอดกันใหม่ๆ ราดด้วย น้ำ�จิ้มรสเด็ด เสริฟกันร้อนๆ เพิ่ม ความเก๋ด้วยการขายที่ใส่ใบตอง แห้ง ที่เมื่อได้กินทีไรก็ทำ�ให้รู้สึก ว่าได้ย้อนยุคไปพร้อมกับตลาด นัดรถไฟเลยทีเดียว มาต่อกัน เลยด้ ว ยร้ า นน้ำ � อั ด ลมโบราณ แหวกแนวด้ ว ยการจั ด ร้ า นที่ ตั้ ง อยู่บนรถเก่าคลาสสิค ขอบอก เลยว่า ได้ฟิวส์สุดๆ กินอิ่มกันไปแล้ว คราวนี้

ลุย!!

ตลาดนัดรถไฟ ยังมีร้านนั่งดื่ม นั่งกินชิวๆ มีให้เลือก มากมายหลายร้าน ในวันนี้ของแนะนำ�ร้าน Rod’s เป็นร้าน นั่งดื่มชิวๆ บรรยากาศภายในร้านถูกตกแต่งด้วยเฟอร์นิเจอร์ เก่าๆ ทำ�ให้รู้สึกถึงความคลาสสิค และมีวงดนตรีมาเล่นให้ฟัง สดๆ กันเลย ร้าน Rod’s จะมีอยู่ 2 โซน คือ โซนด้านหน้า ตลาดนัดรถไฟ เปิดวันอังคาร-วันอาทิตย์ ส่วนโซนด้านในจะ อยู่บริเวณโกดังสินค้ามือสอง เปิดวันศุกร์-วันอาทิตย์ เหมาะ สำ�หรับคนที่ชอบบรรยากาศนั่งชิว ชอบฟังดนตรีแนวคลาสสิค ร้าน Rod’s ทั้งสองโซน ถูกใจคุณแน่นอน!!


over heat

STREET SOCCER “ ไร้กฎ ไร้กติกา ไม่ว่าที่ไหนก็เล่นได้ ”

จบไปแล้ ว นะครั บ สำ � หรั บ ศึ ก แห่ ง ศั ก ดิ์ ศ รี วั น แดงเดื อ ด แมนยู Vs ลิ เ วอร์ พู ล ผลที่ อ อกสมใจแฟนผี เ ขาละ ส่ ว นแฟนหงส์ ต้ อ งก็ สู้ ต่ อ ไปนะ ถึ ง ผลจะออกมาเป็ น ไงแต่กีฬาต้องมีผลแพ้ชนะ ดูให้เป็นกีฬา อย่าดูเป็นผีพนันนะครับ คอลั ม น์ Man of The Match วั น นี้ เลยขอเอาใจแฟนๆ ฟุ ต บอลกั น หน่ อ ย ละกัน แต่เอ๊ะฟุตบอลธรรมดาชาวบ้านชาวช่องเขาก็เขียนกันไปเยอะแล้วนี้หว่า แล้ว เราจะนำ�เสนออะไรได้ละฟะ แหะๆ แต่อย่างที่บอกจะเอาใจแฟนบอลมัน ก็ต้องเรื่อง ฟุตบอลเท่านั้น จัดไปงั้นขอเสนอนี้เลย Street Soccer


Street Soccer หลายคนคงคุ้นๆ มันเหนือเกินคำ�บรรยายของผู้เล่น ผู้เล่นบางคน ชื่ อ กั น บ้ า ง วั น นี้ เ ลยจะพาไปรู้ จั ก กั บ หยิบเอาท่าเต้นฮิปฮ๊อพมาผสมผสานกับการเล่น ให้ดูสวยงาม เพลินตา จนคนดูไม่อยากดูการยิง ฟุตบอลข้างถนนกันเลย Street Soccer เป็นกีฬา มีวิธีการเล่นคล้าย ฟุตบอล 11 คน ทั่วไป เตะลูกบอลให้มันเข้า ประตู ใครเตะเข้าเยอะกว่าก็ชนะ ( อ้าวแล้วยังงี้ มันแตกต่างกันยังไงฟะ) แต่ Street Soccer ไม่มี กฎกติกาที่ชัดเจน สามารถเล่นที่ไหนก็ได้ด้วย จำ�นวนคนเล่นตั้งแต่ 1 ต่อ 1 คนขึ้นไป ไม่ต้อง ใส่ชุดกีฬา ใส่ชุดอื่นเล่น ยกเว้นชุดหนัง(กำ�พร้า) นะ ฮะฮ่า Street Soccer เป็นกีฬาที่มีความ สวยงาม ในท่วงท่า ลีลา แต่แฝงไปด้วย เบสิคพืน้ ฐานของฟุตบอล ไม่ว่าจะเป็น การเลี้ยงลูก การ เดาะลูก การยิงประตู เหมือนเป็นการผสมกัน ระหว่าง ฟุตบอล กับ X-game จะบอกว่าเป็น ฟุตบอลแนว ฮิปฮ๊อพ ก็ว่าได้ด้วยท่วงท่า ลีลา ที่

ประตู แต่อยากดูการเล่นท่าลีลามากกว่าเลย ฮะ ฮ่า ตอนนี้ทางฝั่งยุโรป อเมริกา กำ�ลังนิยมเล่น กันอย่างแพร่หลาย ที่นี้นักบอลไทยทางบอลดี ทางบ้านแย่ทั้งหลายไม่ต้องเสียเงินเช่าสนามให้ เปลือง แค่มโี กล์อย่างเดียวไม่วา่ จะเป็น ลานจอด รถ ริมถนนในซอยบ้าน ใต้ตึก ที่ไหนก็ได้แค่อย่า เดือดร้อนชาวบ้านเป็นพอ คุณก็สามารถออกไป วาดลวดลาย Street Soccer ได้เลย แล้วอย่า ลืมคิดท่าพิเศษ เท่ห์ๆ ไว้โชว์สาวๆด้วยนะ อิอิ


การหัวเราะเป็นยาอายุวัฒนะ!! การหัวเราะเป็นยาอายุวัฒนะ เมื่อมีการยิ้มหรือหัวเราะ ร่างกายจะผลิตฮอร์โมน “ความสุข” ชื่อ “เอ็นโด ฟีน” ซึ่งช่วยให้สามารถต่อสู้กับความกลัวความเครียด ระบบย่อยอาหารดีขึ้นกระตุ้มการเจริญอาหารและระบบ ต่าง ๆ ในร่างกายมีการผ่อนคลาย การไหลเวียนของโลหิตดีขึ้นร่างกายได้ดีขึ้น สามารถต่อต้านและช่วยบรรเทา อาการกังวล และเจ็บปวดต่อโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ ได้ และช่วยในการปรับปรุงสมดุลของฮอร์โมนต่าง ๆ ในร่างกาย 

การเก็บกวาดสิ่งที่ไม่ต้องการในร่างกาย เช่น คอเลสเตอรอล ไขมันส่วนเกินและขยะต่าง ๆ จากจิตใจด้วยการ หัวเราะให้ความตึงเครียดผ่อนคลายลง ให้ผลดีกว่าการออกก�ำลังกาย ทุกชนิด เป็นการพักผ่อนที่ดีที่สุด ท�ำให้สุขภาพดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ถ้า หัวเราะ 1 นาที เท่ากับได้พักผ่อนนานถึง 45 นาที การหัวเราะ ถือ เป็นการออกก�ำลังกายชนิดหนึ่ง คนที่หัวเราะมาก ๆ จะมีชีวิตยืนยาวนัก วิทยาศาสตร์ให้ความส�ำคัญกับการหัวเราะนี้มากถึงขนาดเปิดเว็บไซต์ เสาะหาซุปเป้อร์โจ๊ก  เราเกิดมาแล้วก็รู้จักกับการหัวเราะกันตั้งแต่ก่อนจะพูดได้เสียอีก  ผู้ใหญ่จะหัวเราะสักวันละ 20 ครั้งได้ ส่วนเด็กๆจะหัวเราะได้ถึงวันละ 200 ครั้ง นักปรัชญาที่ส�ำคัญๆในประวัติศาสตร์ตั้งแต่ เพลโต้ อริสโตเติ้ล ค้านท์ และ ฮูเม่ ต่างก็ เขียนถึง การหัวเราะ กันมาแล้วทั้งนั้น นักวิทยาศาสตร์ต้องยอมรับว่า การหัวเราะ ไม่ใช่พฤติกรรมที่ได้มาจาก การเรียนรู้ แม้ว่าสาเหตุของการหัวเราะจะต่างกันไปบ้างตามสังคมที่ต่างกัน แต่การหัวเราะก็เป็นพฤติกรรมที่เกิดกับ ทุกวัย ตั้งแต่ทารกวัยสามสี่เดือน แม้แต่เด็กหูหนวก ตาบอด เป็นใบ้ ก็ยังหัวเราะกันได้ เราเองก็คงจะผ่านความรู้สึก ว่า การหัวเราะนั้นควบคุมไม่ได้ หรือเกิดเหมือนเป็นโรคติดต่อ หลักฐานต่างๆเหล่านี้ บ่งไปในทางที่ว่า การหัวเราะเป็น พฤติกรรมที่มีมาอยู่แล้วในตัวเรา ทั้งด้านกายภาพและจิตภาพ คล้ายๆกับมีโปรแกรมเขียนติดมาแต่เกิดอย่างนั้น 

“คนเราไม่ได้หัวเราะเมื่อได้ยินเรื่องข�ำๆแต่เพียงอย่างเดียว เรายังมีการหัวเราะแก้เขิน แก้ประหม่า หรือตกใจ แม้แต่หัวเราะเพราะไม่รู้จะท�ำอะไร คิดอะไรไม่ออกก็หัวเราะเอาลูกเดียว บ้างก็หัวเราะ ตามๆเค้าไปเหมือนได้รับโรคติดต่อก็มี”

09


แน่ใจหรือ? การเดินออกกำ�ลังของคุณถูกวิธี การเดินเป็นเรื่องง่าย ๆ แค่วางเท้าข้างหนึ่งไว้ข้างหน้าอีกข้างหนึ่ง แค่นั้นใช่หรือไม่?...ตอบได้ว่าทั้งใช่และ ไม่ใช่ แต่คุณจะได้ประโยชน์จากการเดินได้มากที่สุด หากแก้ไขข้อผิดพลาด

ทั้งการแกว่งแขนมากเกินไป การก้าวยาว ๆ และการกระแทกเท้าระหว่างเดินก็เป็น “การเคลื่อนไหวที่ผิด” ด้วยเช่นกัน 1.เดินตัวโค้งง “นักเดินหลายคนบาดเจ็บขึ้นมา เพราะเขาไม่เดินให้ลำ�ตัวเหยียดตรง” ปัญหาในการวางบุคลิกภาพท่าทางที่สำ�คัญที่สุดสองอย่างก็คือ การเดินโดยโค้งตัวให้ศีรษะ ห้อยไปด้านหน้า หรือไม่ก็แหงนไปข้างหลัง ไม่ว่าจะเป็นอย่างไหน การที่ร่างกายไม่อยู่ใน ท่าตั้งตรงจะทำ�ให้ร่างกายเสียสมดุล ทำ�ให้หลังส่วนล่างเกิดความเครียด ผลก็คือทำ�ให้เกิด ความเจ็บปวด         2.แกว่งแขนมากเกินไป แน่นอนที่แขนของคุณควร จะแกว่งเวลาเดิน แต่หากแขนแกว่งออกข้างในไปข้างนอก คุณ กำ�ลังส่งพลังออกไปด้านข้างแทนที่จะส่งไปในแนวที่เดิน “อีก อย่างหนึ่ง หากคุณแกว่งแขนสูงไปด้านหน้า คุณก็ส่งพลังงานขึ้นด้านบนแทนที่จะไปข้างหน้า” ซึ่งนี่ทำ�ให้ร่างกายเสียสมดุลและทำ�ให้เดินได้ช้าลงด้วย 3.ก้าวยาวเกินไปการก้าวเท้ายาวเกินไปทีจ่ ริงแล้วจะทำ�ให้คณ ุ เดินช้าลง เพราะการยืน่ ส้นเท้าออกไปข้างหน้ามากเกินไป ทำ�ให้ไม่สามารถสร้างแรงเคลื่อนตัวไปข้างหน้าได้ และเมื่อ เวลายื่นเท้าออกไปข้างหน้ามาก ๆ มันก็จะทำ�หน้าที่คล้ายกับเบรก คือคุณจะย้ายน้ำ�หนักตัว จากส้นเท้าไปยังปลายเท้าได้ยากขึ้น ทำ�ให้สูญเสียพลังในการเดินไปข้างหน้า 4.ไม่มีการอุ่นเครื่องเสียก่อนแน่นอนที่การตรงเข้าทำ�การบริหารร่างกายทันทีเป็นการประหยัดเวลา แต่ อีกไม่นานคุณก็ต้องรับผลจากการกระทำ�เช่นนี้ การเริ่มต้นอย่างรวดเร็วเกินไป รังแต่จะทำ�ให้เพิ่มโอกาสที่จะล้มเหลว ก่อนที่จะได้ประโยชน์ใด ๆ จากการเดินเต็มที่ แล้วยังทำ�ให้คุณเจ็บปวด กล้ามเนื้อและง่ายต่อการได้รับบาดเจ็บ 5.ไม่มีการผ่อนการหยุด การไม่ค่อย ๆ ผ่อนก่อนหยุดบริหาร และไม่ท�ำ การบริหารยืดหยุน่ หลังการออกกำ�ลังกายจะทำ�ให้รสู้ กึ เฉือ่ ยชา ไปชั่วคราวและทำ�ให้สูญเสียความยืดหยุ่นของร่างกาย


อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยจริงๆ แดดเปรี้ยงอยู่ดีๆ สักพักฝนมาซะงั้น จะออกจากบ้านแต่ละทีคดิ แล้วคิดอีก เอาเถอะหากใครไม่ได้ออกไปไหน เบือ่ กับการหย่อนตูดเล่น Facebook หาไรฟังเพลินหูดีกันดีกว่า Single : พูด Artist : The Yers Genre : Post Punk ปล่อยซิงเกิ้ลออกมาทีไรก็เจ๋งทุกที เพลงนี้เนื้อหาโดน ดนตรีเจ๋งเอาไป 10 กะโหลก Single : Unreal Artist : Yellow Fang Genre : Post rock วง Post Rock หญิงล้วนมาพร้อมดนตรีฟังสบายๆ เนื้อ เพลงน่าค้นหา เป็นวงหญิงล้วมมากด้วยฝีมือจริงๆ

11

Single :Sleep Alone Artist :Two Door Cinema Culb Genre :Indie rock/Dance rock วง Indy Rock มีกลิ่นอาย Electronic เพลงนี้เยี่ยมมาก แถม MV ทำ�ออกมาน่าดูอีก ไปหาดูกันนะ Single : Lady Artist : 25 Hours Genre : Alternative ชื่อวง การันตีฝีมือ เพลงนี้ออกดนตรีออกแนว Disco 70 ทำ�ออกมาลงดัวเลยทีเดียว ได้ ซุปตาเมืองไทย อั้ม เล่น MV ให้อีก


What News The Last FaTFEST มหกรรมดนตรี Festival ของคลื่นวิทยุเด็กแนว FaT Radio

เด็ ก แนวทั้ ง หลายเตรี ย มตั ว ให้ พ ร้ อ ม แล้ ว ไปเจอกั น วั น เสาร์ - อาทิ ต ย์ ที่ 3-4 พฤศจิ ก ายน 55 ณ ริ ม ทะเลสาบ เมิองทองธานี งานเริ่ม 4 โมงเย็น ยัน เกือบเที่ยงคืน นะจ๊ะ บัตรราคา 500 บาท เข้างานได้ 2 วัน ด่วน!!! ซื้อ” บั ต รนาว “ เข้ า งานได้ 2 วั น ราคา 300 เฉพาะ 15 – 30 กั น ยายน เท่ า นั้ น เริ่ ม จำ � หน่ า ยบั ต ร 15 กั น ยายนนี้ เป็นต้นไป จำ�หน่ายบัตรที่ WeBooking, www.webooking.com Tel: 02-900-9999 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ FaT Radio Tel: 02-641-5394 SMS: 4874145, Facebook.com/fatradio, Twitter: @1045fatradio


ใครที่กำ�ลังมองหารองเท้า... ในที่สุด! มีแอพพลิเคชั่นเฉพาะแบรนด์รองเท้ายี่ห้อ vans ถ้าคุณรักรองเท้า ยี่ห้อนี้จะมีประโยชน์มาก

App Street Hot

House of Vans

Graffiti Me!

ใครที่กำ�ลังมองหารองเท้า... ในที่สุด!

มีแอพพลิเคชั่นเฉพาะแบรนด์รองเท้ายี่ห้อ vans ถ้า คุณรักรองเท้ายี่ห้อนี้จะมีประโยชน์มาก

คุณสมบัติของแอพพลิเคชั่น • ดูรุ่นรองเท้า vans และราคาได้อย่างไม่ตกเทรน • ตรวจสอบฟีดบล็อกรองเท้า • เรียกดูสินค้าแนะนำ� • แบ่งปันโพสต์บล็อกที่คุณชื่นชอบและผลิตภัณฑ์ที่มี เพื่อนของคุณ • รวม Facebook และอีเมล์คุณสามารถแบ่งปัน ภาพถ่ายและข่าวได้อย่างง่ายดาย • รวม Facebook twitter และอีเมล์คุณสามารถแบ่ง ปันภาพถ่ายและข่าวได้อย่างง่ายดาย

แอพพลิเคชั่นแต่งรูป แนว Graffiti ศิลปะบนกำ�แพงสุดอาร์ต สุดแนว ภาพวาด ที่เกิดจากการขีดเขียนไปบนผนัง ตอนนี้ได้มี แอพที่แต่งภาพ ได้ในแนว กราฟฟิตี้ แล้วใคร ชอบแนวนี้ไม่ควรพลาด

คุณสมบัติของแอพพลิเคชั่น • รองรับ Facebook, Twitter และ E-mail สามารถแบ่งปันภาพวาดของคุณกับบันทึก ไว้ใน iPhone • โหมดสีอัตโนมัติ เป็นที่ที่ผู้ใช้สามารถเพิ่ม ตัวกรองสีปรับภาพ • ช่วยให้โหมด ‘สีที่กำ�หนดเอง’ รวมถึงใช้นิ้ว ของคุณเพื่อฉีดสีพื้นที่ของภาพของคุณ

13


SPECAIL THANKS คุณอัฟเปอร์ ร้านจตุจักรเฉาก๊วย - ตลาดนัดจตุจักร ร้าน one man - ตลาดนัดจตุจกร ร้านกุ๋ยช่ายทอดป้าเอี่ยม - ตลาดนัดรถไฟ ร้าน Rod’s - ตลาดนัดรถไฟ ร้าน kuza - ตลาดนัดรถไฟ Graffiti Me! - http://itunes.apple.com/us/app/graffiti-me!/ id537205429?mt=8 vans - http://itunes.apple.com/us/app/vans-house-of-vans/ id380351932?mt=8 http://health.kapook.com/view43651.html http://women.thaiza.com www.welovestreetfashion.com 25 hours two door cinema club yellow fang the yers www.streetsoccerthailand.com ภาพสวยๆ จาก www.google.co.th

JRI312_01_Alamode  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you