Page 1

postgraduaat

Thomas More, meer dan K.H.Kempen en Lessius.

muzikale vorming van jonge kinderen (0-4 jaar) doelgroep duur wanneer plaats

2013 2014

Mechelen

bachelors in het onderwijs; opvoeders, agogisch werkers; muziekleerkrachten, muziektherapeuten; muzikanten oktober 2013 - mei 2014, ongeveer 18 lesdagen (praktijkoefeningen en thematische studiedagen) zaterdag Klankendaal, Flemish Centre for Music Education (FCME), Mechelen

De opleiding richt zich tot wie reeds beschikt over een muzikale achtergrond, pedagogisch-didactisch inzicht en ervaring, goede communicatieve vaardigheden en een positieve stimulerende houding ten aanzien van jonge kinderen (en hun ouders). Kinderen van nul tot vier jaar muziek laten beleven, gaat uit van integratie van het muzikale spel in dagelijkse opvoedingssituaties op een natuurlijke wijze. Tijdens de opleiding leer je kleuters, peuters, dreumesen en baby’s begeleiden in de muzikale interactie, aangepast aan de emotionele, motorische, zintuiglijke, sociale en cognitieve ontwikkelingsfasen van het kind. Je leert kinderen, ouders en begeleiders observeren, inspireren en stimuleren in het muzikale spel. Om de opleiding te kunnen volgen moeten kandidaat-studenten slagen voor de toelatingsproef. De opdracht wordt meegegeven op de infosessies van 22 juni.

Contact | Lerarenopleiding Campus De Vest, Zandpoortvest 60, B–2800 Mechelen tel + 32 (0)15 36 92 65

www.thomasmore.be/pg-mv4


Het postgraduaat muzikale vorming van jonge kinderen (0-4 jaar) telt 20 studiepunten (SP). De toelatingsproef tot de opleiding omvat een opdracht die de kandidaat thuis kan voorbereiden. Tijdens de proef bespreken we deze met de kandidaat en beoordelen wij het zingen van een lied.

Infosessies met bekendmaking van de opdracht voor de toelatingsproef - zaterdag 22 juni: om 10 uur en om 14 uur Toelatingsproef - zaterdagen 29 juni en 7 september vanaf 13.30 uur - aanmelden via Jos Maes: jos.maes@fcme.be Plaats (infosessies, toelatingsproef en lessen) KLANKENDAAL - Flemish Centre for Music Education vzw Tervuursesteenweg 84, 2800 Mechelen, tel. 015 346 658 info@klankendaal.be, www.klankendaal.be

Domeinen Muzisch-creatieve vorming Reflectieve vorming

Didactische vorming Verantwoordelijke uitgever: Machteld Verbruggen, Zandpoortvest 13, 2800 Mechelen (februari 2013) Alle info onder voorbehoud van wijzigingen.

Praktijk

Infodagen 2013 • • • •

zaterdag 23 maart, 10 – 17 uur woensdag 15 mei, 16 – 20 uur zaterdag 29 juni, 10 – 13 uur zaterdag 7 september, 10 – 13 uur

www.thomasmore.be

Postgraduaat  
Postgraduaat  

Postgraduaat 4-8

Advertisement