Page 1

VISION 2018 En specialtidning från Länstidningen Östergötland och Länstidningen Värmlandsbygden · December 2017

Framtidens lantbruksmaskiner från Väderstad Sidan 6

Smarta hem ger ökad säkerhet Sidan 8

Framtidens IT utgår från kundbehov Sidan 12

Är baljväxter framtidens mat? Sidan 14

Lyckat första år för Grön gryning Så lämnar vi snart 2017, går vidare in i 2018 med optimism, framtidstro och glädje. Det är vad vi vill förmedla med Vision 2018, den temabilaga i Länstidningen som du nu håller i din hand. Det är blott några veckor som återstår av det gamla året, dags att blicka framåt och känna förväntan och inspiration inför det nya som komma ska.

Sidan 20

Ljus framtid för svenska skogen Sidan 22


2

VISION 2018 • december 2017

VISION 2018

VISION 2018 utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland, Örebro län och Värmland.

Veckans Peter Borring:

Visioner inför 2018 Så här när man ska framtidsspana in i det nya året är det lite intressant att kika på vad jag trodde om detta året som vi nu lämnar bakom oss. Jag skrev bland annat att jag trodde 2017 skulle bli året som märkningen från Sverige skulle ta fart. Så blev det verkligen, med en introduktion under 2016 och cirka 700 artiklar med i märkningen till cirka 11 000 under 2017 så har den verkligen tagit fart och underlättat för allt fler att välja svensk råvara. Tyvärr måste jag säga att en icke oväsentlig del kanaliseras till handelns egna märkesvaror där ju affärsidén är att sänka priset till konsument och förädlingsled, vilket i förlängningen ändå verkar prisdämpande för producenten.

Jag trodde också att eko skulle fortsätta öka så mycket att det vid utgången för 2017 skulle utgöra tolv procent av värdet på all svensk mat. En mattning av ökningstakten har tydligt kunnat skönjas varför det är sannolikt att jag då var lite för optimistisk i min bedömning. Jag trodde också att utmaningarna skulle bli än större när det gäller att försvara äganderätten och brukandet av skog och mark. Så har det blivit men vi har också fått några

ljusglimtar i form av att Skogsstyrelsen själva velat har förtydligande av politiken hur den ska tolka artskyddsförordningen och flera domar gällande bombmurklor och lavskrika som mera pekar i en riktning som gynnar stärkt äganderätt än tidigare tolkningar. Med detta i ryggen, vad ska vi då tro om 2018? Med låga spannmålspriser, mindre höstsått och därmed risk för stort utbud av vårspannmål och dåliga priser på det nästa år, brist på halm och en kanske svagt planande ekomarknad, tendenser till sänkta mjölkpriser, är det lätt att bli dyster. Lägger man sedan till att EU-kommissionen kommer att lägga en grov stomme på förslag för ny jordbrukspolitik för åren 2021-2028 som med Brexit och inre spänningar i EU, garanterat kommer innehålla mindre pengar till oss bönder, blir man inte gladare. Det finns dock ljusglimtar. I kölvattnet av alla olika hållbarhetsdiskussioner kommer alltjämt intresset för mat och råvaror som uppfattas som hållbara och hälsosamma ha stort fokus. Där kan all svensk mat och skogsråvara stå stadigt och vi har verkligen pole-position. Den ska vi vara rädda om samtidigt som vi inte får vika för att fortsätta pra-

ta konkurrenskraft, inte minst med det som beskrivs i stycket ovanför i beaktande. Vi vet att vi har ett bra vattenfotavtryck för svenska produkter och här tror jag att vattenfrågorna kommer bli viktigare i debatten under 2018. När det handlar om att beskriva för samhället vikten av både jordbruket men framförallt skogsbrukets potential, i att bygga en cirkulär bioekonomi, har vi alltjämt utmaningar men samtidigt ser vi att när det ska bli verkstad av nationella och regionala livsmedelsstrategier och det nationella skogsprogrammet kommer ökat nyttjade och brukande av de areella näringarna hamna i fokus under just 2018. Eftersom att det är valår tror jag att just frågor kopplade till våra näringar och framförallt landsbygden kan bli en bubblare. Det trodde vi förra valet också, men till nästa års val är skillnaden att vi fått in Trump i ovala rummet, Britterna beslutat sig för att lämna och Sverigedemokraterna växt sig än starkare. Allt detta har förvånat den stora urbaniserade mellanklass som utgör normen i samhällsdebatten. Dock inte oss som sett hur Sverige slitits isär geografiskt. Vi ser redan nu hur politiken i högre grad försöker fånga de frågor

som lett till att missnöjeskrafter som samtliga tre exempel ovan alla är uttryck för enligt mitt förmenande. Sammantaget tror jag att vi därför har stora möjligheter att få se och synas mera under 2018 från det gröna näringslivet. Höstregnen fyller vattennivåerna vilket ger oss bättre startläge än 2017. Jag tror inte heller att vi kommer få någon dramatisk sänkning på gris- och nötkött och bara vi kan få ut materialet ur skogen borde även priserna på de produkterna kunna hållas på en bra hög nivå. Räntan kommer inte öka lavinartat och antalet företagare som måste börja slussa in en ny generation blir inte färre. Det finns således all anledning att se fram emot ett spännande 2018 och önska alla en God jul och ett riktigt Gott nytt år och stort Lycka till med vad ni än företar er! PETER BORRING peter.borring@telia.com

Peter Borring är regionordförande för LRF Östergötland

Pilbåge kan bli framtidens jaktmetod Naturintresse bakom att många tar jägarexamen Från att ha varit en livsnödvändighet är jakt numera ett fritidsintresse. Allt fler känner behovet av att varva ner och söka sig ut i naturen och intresset för jakt ökar.

– Tittar vi bakåt på hur folk levde förr var jakten betydelsefull. I mitten av 1800-talet levde 88 procent på landsbygden medan 11,3 procent var stadsbor. I början av 1930-talet tog industrialiseringen fart och människor sökte sig till städerna, en utveckling som ökade i snabb takt. 1970 var det enbart 8,1 procent sysselsatt med jord- och skogsbruk och idag är det nog ännu färre. I och med detta har människans uppfattning av jakt påverkats, menar Sören Karlsson, jägare från Skärkind. Jan Lingheimer, kassör i Östgöta jägargille håller med. – Förr växte barnen upp där jakt var en naturlig del av livet. De var med när deras pappa, morfar och farfar jagade och slaktade vilt. Där-

igenom kom kunskapen om jakt. Jan vill poängtera att dagens ungdom oavsett om de bor på landsbygden eller i tätorterna börjar komma tillbaka till jakten. De vill ta jägarexamen och har ett stort intresse av den vilda faunan. – Bakgrunden till det tror

jag är friluftslivet som betyder mycket. Dessutom skaffar allt fler hund och intresset att vara ute i skog och mark med hunden vidareutvecklas till ett jaktintresse. Det blir ett roligt sammarbete mellan hund och människa. – En välskött jakt och ett korrekt tillvaratagande med god viltvård är bästa sättet att i framtiden bemöta motståndet mot jakt. Det finns generationer som är emot jakt, inte minst med tanke på att allt fler väljer att bli vegetarianer och veganer. Men att äta viltkött är mycket klimatsmart, inflikar Sören. Under 1990-talet fanns det mycket mer vilt än vad det gör idag eftersom populatio-

nen sjunkit markant. Men den viltstam vi har idag är bättre med friska och jämnare djur. Tittar vi på skogsbruket så har viltskadorna minskat men nu kommer ett nytt problem med kronhjorten som breder ut sig allt mer och som gör skador på skogen. Jakt är därmed inte enbart ämnat för att fylla upp frysboxen utan det är en stor del av skogsvården, fortätter Jan. Enligt Älgskadefondsföreningen ökar viltolyckorna. Under år 2016 anmäldes 58 579 olyckor och för i år är prognosen högre med 70 000 olyckor där vilt är inblandad. Vildsvinsolyckor i trafiken

har ökat med 56 procent från första halvåret 2016 och fortsätter den ökningen blir vildsvinsolyckor statistiskt sett högre än olyckor mellan bil och älg. De flest inrapporterade olyckorna med vilt är rådjur som utgör omkring tre fjärdedelar av samtliga viltolyckor. Därför anser Jan och Sören

Jordbrukaren Grundad 1926 • Produktion: Länstidningen Östergötland AB ANSVARIG UTGIVARE och TIDNINGSCHEF Gunilla Norlén E–post: gunilla.norlen@kurirengruppen.se REDAKTION E–post: redaktionen@lanstidningen.se Länstidningen ansvarar inte för insänt, ej beställt material. Allt material i Länstidningen kan komma att lagras i digital form och publiceras på Länstidningens hemsida. Förbehåll mot sådan lagring och/eller publicering ska göras innan materialet publiceras.

Missnöjd? Du kan anmäla publicering som du anser är felaktig till PO, Allmänhetens pressombudsman. Adress: Box 22310, 104 22 Stockholm. Tel: 08-692 46 00. Fax: 08-692 46 05. ANNONSAVDELNING. E–post: annons@lanstidningen.se Felaktiga annonser: reklamation ska göras inom sju dagar från införing. Tidningens ansvar för fel är högst annonskostnaden. För skada på grund av uteblivet eller felaktigt införande ansvaras inte. Reklamation godtas inte om felet framgår av korrektur kunden fått.

att jakten på vilt är viktigt för att få ner olycksstatistiken i trafiken. – Förutom vilt- och naturvård är jakt en viktig del av vårt välbefinnande. Det har ett högt rekreationsvärde som jag tror kommer att öka i takt med det stressiga liv vi lever. Inte minst den sociala biten där vi jägare träffas ute i naturen varje lördag, säger Sören. Att gå jägarexamen är po-

pulärt men både Sören och Jan hävdar att inte alla kommer att bli jägare trots att de tagit sin examen. – Mycket handlar om att lära sig om vår natur och fauna. Hur de olika djurslagen lever och hur det går att se skillnad på dem. Jakt förknippas med kulvapen men nu vill Svenska jägarförbundet introducera bågjakt som en jaktform i Sverige. Enligt deras hemsida motsvarar bågjakten alla krav som kan ställas på jakt om den utförs korrekt med dagens moderna och effektiva bågar och

Alla som tar jägarexamen blir inte jägare. Mycket handlar om att lära sig om det vilda, säger Jan Lingheimer och Sören Karlsson, här tillsammans med jakthunden Pang.

pilar. Bågjägaren ska avlägga jägarexamen och licens för skjutvapen samt bågjägarexamen där det ingår teoretiska och praktiska prov. Dessutom ska bågjakten omfatta hög etik och att djuren fälls snabbt. Förutom att pilarnas räck-

vidd är mindre än med skjutvapen menar Svenska jägarförbundet att det finns fler fördelar med bågjakt. Bly

hamnar varken i naturen eller i köttet samt jakt i stadsnära områden stör inte allmänheten. Svenska jägarförbundet har samlat in stora mängder av fakta och erfarenheter för att kunna ta ställning i frågan och hoppas därmed på bågjakten som en framtida jaktmetod. Text och bild: CARINA LARSSON

Post- och besöksadress: Drottninggatan 20 C 591 35 Motala Telefon (växel): 0141-560 03 • Telefax: 0141-560 07 • Hemsida: www.lanstidningen.se Öppettider: Måndag - fredag 09.00-16.00 TRYCKNING Jordbrukaren trycks hos Pressgrannar AB i Linköping, ett Svanengodkänt tryckeri. MILJÖ Svanen & Våtmarksfonden. Pressgrannar är Svanengodkänt och ingår tillsammans med bl.a. Sveaskog, Holmen, Skogssällskapet, Ragnsells, som stödjande företag i Svensk Våtmarksfond (http://www.vatmarksfonden.com/) som arbetar med att restaurera torrlagda våtmarker i Sverige och även skapa nya. Läs mer på www.pressgrannar.se

PRENUMERATIONER LÄNSTIDNINGEN ÖSTERGÖTLAND E–post: pren@lanstidningen.se Prenumerationspris: Helår 425:– . Halvår 230:– Kvartal 125:– Postgiro: 51 49 70–3 Utebliven tidning? Ring 0141-560 03. Postutdelning Jordbrukaren kommer med posten.


VISION 2018 • december 2017

3

VISION 2018 utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland, Örebro län och Värmland.

VISION 2018

$ "

$ $ $ $ $

"

"

Vi hjälper dig med allt inom bygg & anläggning. Här köper du även sand, grus, bergkross och matjord.

VIKINGSTAD ÅKERI FÖRSÄLJNING AB

!

#

Modell HK

VIKINGSTAD ÅKERI AB

%

#

NORDIC 32HS 30

Svensktillverkade jordkällare. I plast. Sandström tillverkar färdiginredda gammaldags jordkällare i modern tappning. Tillverkade i glasfiberarmerad plast. En lätt, stark och välbeprövad konstruktion, som håller i flera mansåldrar. Mer information får du på vår hemsida eller per telefon. Välkommen!

Direktförsäljning till företag, lantbruk och privatpersoner. Vi säljer i huvudsak drivmedel, eldningsolja och smörjmedel och ordnar självklart med transporten. Telefon: 013-809 00 · www.vikingstadakeri.se Besöksadress: Fålåsavägen 11, VIKINGSTAD

www.jordkallare.se / 0910 - 941 00

www.sandstromwebshop.se www.jordbrukaren.se

Kvalitet & säkerhet från

Lyfthöjd 288 cm Tipplast 1200 kg Bredd 105-126 cm Höjd

220 cm

FOPS [falling object protective structure]

ISO-godkänd säkerhetsbåge ingår i priset på alla Schäffer

Skrukeby Maskin Mjölby När du behöver ett riktigt lyft! 0142-809 60 • 070-399 90 09 Se mer på: www.skrukeby.se

N 59O 6601806 E 12O 422173 NULÄGESANALYS I GETEBOL, VÄRMLAND

TA UT RIKTNINGEN I DITT SKOGSÄGANDE Tomas Johansson, skogsrådgivare, 072-749 33 34, tomas.johansson@meraskog.com Joakim Nyrén, skogsrådgivare, 070-645 56 03, joakim.nyren@meraskog.com www.meraskog.com

nya generationens skogsägande


4

VISION 2018

VISION 2018 • december 2017 VISION 2018 utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland, Örebro län och Värmland.

Bestäm själv – även vid oförmåga Framtidsfullmakt är en ny lag från 1 juli 2017 LINKÖPING (JB)

Från och med den 1 juli 2017 gäller en ny lag om framtidsfullmakter där det nu ges en möjlighet att upprätta fullmakt som ska träda i kraft när fullmaktsgivaren blivit oförmögen att företräda sig själv.

’’Framtidsfullmakt’’ har diskuterats under många år inom svensk lagstiftning Många drabbas förr eller senare i livet av sjukdom, exempelvis demens, som gör det svårt att ta hand om sig själv och sin ekonomi. Behovet av hjälp ökar med allt fler äldre i befolkningen. Den här typen av fullmakt har efterfrågats länge och man kan själv medan man är pigg skriva in hur och vad som ska gälla för såväl personliga som ekonomiska intressen, men inte frågor om till exempel sjukvård. Inom jord- och skogsbruk blir ägarnas genomsnittsålder högre och högre för varje år som går och det kan kännas tryggt att man kan skriva in vem som ska förvalta sin fastighet när man inte längre är i stånd att sköta allt själv. Enligt den nya lagen måste fullmaktsgivaren vara frisk och ha sunt och fullt förstånd för att kunna upprätta en framtidsfullmakt.

Vad innebär en Framtidsfullmakt? • Framtidsfullmakten måste vara skriftlig och ska undertecknas. Den ska bevittnas av två vittnen med samma regler som vid testamentsbevittning. • Det ska framgå att det är en framtidsfullmakt, vem eller vilka som är fullmaktshavare, vilka angelägenheter fullmakten omfattar och övriga villkor som gäller. Den bör dateras och det bör göras anteckningar om fullmaktsgivarens hälsotillstånd. • Fullmakten kan återkallas av fullmaktsgivaren och om denne får god man eller förvaltare upphör framtidsfullmakten. • Fullmakten börjar gälla när fullmaktsgivaren inte längre kan fatta sina egna beslut på grund av sjukdom, psykisk störning, försämrat hälsotillstånd eller liknande. Det är den utpekade fullmaktshavaren som har att ta ställning till när den tidpunkten har inträtt. Denne ska då informera fullmaktsgivaren men också make eller sambo och närmaste släktingar.

– Det går att begränsa fullmaktshavarens rätt så att denne bara har rätt att utföra vissa åtgärder vilket kan vara aktuellt för en jordbrukare. Det kan till exempel anges att fullmaktshavaren bara får sköta betalningar, ansökningar med mera, men inte arrendera ut, sälja av eller ge bort fastigheten. säger Katarina Wiklund jurist och vd på Hushållningssällskapet Östergötland Det kan vara svårt att for-

mulera en fullmakt så att den blir korrekt och gäller så som fullmaktsgiven avsett. Därför kan det vara bra att diskutera igenom vad fullmakten ska gälla för och låta en jurist skriva för att få en korrekt och gällande framtidsfullmakt.

Det som kan kännas lite konstigt är att det är fullmaktshavaren som avgör när fullmakten träder i kraft. För att detta inte ska missbrukas finnas det en möjlighet att få frågan prövad i domstol. Fullmaktshavaren har en

plikt att vara lojal mot och samråda med fullmaktsgivaren, som också ska få utse en särskild granskare. Granskaren och överförmyndaren ska ha rätt att begära redovisning av uppdraget och få agera om fullmaktshavaren till exempel missbrukar sitt förtroende. Katarina Wiklund

jurist och vd, Hushållningssällskapet Östergötland

Katarina Wiklund, jurist och vd vid Hushållningssällskapet Östergötland, berättar om hur en framtidsfullmakt låter fullmaktsgivaren bestämma över hur ekonomiska och personliga intressen ska skötas om fullmaktsgivaren själv blir oförmögen.

Skogsföretag satsar på fler drönare i skogsbruket Södra satsar nu på fler drönare i skogen. Med den digitala tekniken blir fältpersonalens arbete inte bara snabbare och mer heltäckande utan även mer säkert.

– Vi ser många användningsområden där drönarna kan effektivisera skogsarbetet, inte minst vid inventering av stormskadad skog. Genom inköp av utrustning och satsning på ökad kompetens tar vi nu ytterligare ett steg i utvecklingen mot framtidens digitala skogsbruk, säger Johan Malmqvist, projektledare i Södra. Södra har sedan slutet av

2015 på försök använt drönare för bland annat inventering av skogsskador. Testerna har fallit väl ut och man ser en stor potential framåt när det gäller den digitala tekniken. I somras ändrades reglerna i kameraövervakningslagen vilket har gjort det enklare att använda drönare i skogsbruket.

Nu tar Södra ytterligare steg i den digitala utvecklingen genom en omfattande investering i drönarteknik och kompetensutveckling av personalen. – Vi har skaffat drönarutrust-

ning till samtliga våra skogliga verksamhetsområden och under hösten har vi utbildat 51 av våra skogliga tjänstemän till drönarpiloter. Det innebär att vi nu står väl rustade för att jobba vidare med tekniken, säger Johan Malmqvist. Drönaren är ett digitalt hjälpmedel som effektiviserar det manuella arbetet för Södras fältpersonal. – Tekniken är mycket kostnadseffektiv. På kort tid får man en bra överblick över skogen. Den stora förtjänsten ligger just i att man inte behöver lägga onödig tid på kontroll. Med drönaren ser du snabbt om och var du behöver göra en manuell inspektion eller åtgärd. Detta möjliggör ett effektivare arbetssätt som i förlängningen gynnar våra skogsägande medlemmar. Dessutom gör drönaren arbetet sä-

Den stora förtjänsten ligger just i att man inte behöver lägga onödig tid på kontroll. krare för skogsinspektorn, inte minst vid inventering av vindfällen efter en storm, säger Johan Malmqvist. Men det är inte bara vid inventering av skogsskador som drönartekniken kan göra stor nytta. – Uppföljning av åtgärder, till exempel plantering och röjning, är ett möjligt användningsområde. Underlag för att påvisa åtgärd och utföra planering är ett annat. Ett öga från luften ger en mycket bättre bild än att titta in i en tät skog från marken, säger Johan Malmqvist. Drönare effektiviserar det manuella arbetet för Södras fältpersonal. Bild: HENRIK BJÖRNSSON


VISION 2018 • december 2017

5

VISION 2018 utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland, Örebro län och Värmland.

Jordnära söker professionella behandlare

Grepp i vinter! Skruvdubb till alla däck! BestGrip punkterar inte däcket

- HVB-ungdomar Vi söker dig som har; • god psykisk form och god självkännedom • förmåga att möta ungdomar respektfullt och med lösningsfokus • B-körkort • 2-års adekvat eftergymnasial utbildning passande målgruppen • praktisk erfarenhet av arbete på HVB-hem • förmåga att jobba både i team och självständigt Kontakta vår personalutvecklare Kristina Eriksson på mejl med CV: kristina@jordnaraomsorg.se

www.omsorgsbolagen-jordnara.se

VISION 2018

Biobränslepannor Satseldade- och flödesmatade pannor Säljare norra och mellersta Sverige

Andreas Brunåker Lantmästare 1500

S lip p s n ö ! k e d jo r n a Hittills använda på maskiner över 105 ton!

076-846 22 22

1910 Härdad

1911-3

Andreas.brunaker@faust.dk

Härdad

mail@faust.dk www.faust.dk

www.best-grip.se

BestGrip AB • Kungsgatan 65 • 632 21 Eskilstuna Tel: 016-551 99 21 • Mobil: 070-666 20 89 E-post: info@best-grip.se

Hållbart och närproducerat Svensktillverkad stallinredning som tål hårda tag

Vi önskar alla kunder en riktgt

God jul

facebook.com/ydregrinden @ydregrinden Tel. 0381 - 502 50 | www.ydre-grinden.se Stallinredning • Stalltillbehör • Gödselhantering • Foderhantering • Byggnation • Ventilation

VI INSTALLERAR VÄRMEPUMPAR OCH BORRAR FÖR ENERGI OCH VATTEN

BERGVÄRME INSTALLATION

SVERIGES STÖRSTA ÅTERFÖRSÄLJARE AV Borrar & installerar i hela Östergötlands län

Genom att låna kraft från naturen ger vi din vardag den perfekta temperaturen. Våra produkter tar tillvara på den lagrade solenergin i mark och luft, värmer upp eller svalkar ditt hem med hänsyn till både plånbok och miljö. Vi kallar det

ENERGY FOR LIFE

SUPPORT

365

DAG A R OM ÅRE T!

Norrköping 011-16 35 34 | Linköping ng 013-17 80 80 | Motala 0141-508 30 | Vadstena 0143-249 20 | Åtvidaberg Å 0120-154 00 info@vadstenavillavarme.se | www.vadstenavillavarme.se

• Kvalitets system enligt ISO 9001:2008 • Miljölednings system ISO 14001:2004 • Arbetsmiljö system 18001:2007 • Cer tifieringsnummer 5715 på respektive


6

VISION 2018

VISION 2018 • december 2017 VISION 2018 utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland, Örebro län och Värmland.

Effektivisering har gått framåt och körhastigheten har ökat, men mycket är sig likt från från 50-talets jordbruk, menar Bo Stark på Väderstadverken.

Inga stora revolutioner i sikte Framtidens lantbruksmaskiner från Väderstad VÄDERSTAD (JB)

Det pratas ofta om stora nyheter inom lantbrukets maskiner. Bo Stark, på Väderstadverken, anser dock att utvecklingen inte alls är så snabb som en del vill göra gällande. Mycket handlar istället om att göra maskinerna effektivare och mer hållbara.

Från en blygsam start på 1960-talet har Väderstadverken vuxit till att finnas på 40 marknader i lika många länder. Företagets lantbruksmaskiner är mycket välkända och i framkant i utvecklingen. För att börja bakifrån i ”kristallkulan”, är det nånting som är på väg helt ut inom jordbruksmaskiner? – Nej, jag tycker inte det, säger Bo Stark, marknadschef för Norden på Väderstadverken. Folk säger att utvecklingen går otroligt fort, det tycker inte jag. – Saker och ting är rätt så sig likt. Det blir ju en del sådana här paradigmskiften. Han tar jämförelsen med bensin- och dieselbilar som ”ska” ersättas med elbilar. – Det där går för fort men är det jättestor skillnad för den som kör? Det är fortfa-

rande en och en halv mil till Mjölby, på med vinterdäcken när snön kommer och på med sommardäcken sedan. – Den absolut största skillnaden är kanske för dem som säljer de här bilarna, som lever på sin service och sina reservdelar. Servicen blir ett minimum på en elbil jämfört med en dieselbil. – Inom lantbruket så var ju den stora skillnaden när de började mekaniseringen och kom in på dieseldrivna traktorer, fortsätter Bo Stark. Med dem kom ju kraften. De första traktorerna hade 30-40 hästkrafter och då hade man två skär på plogen efter den. – En normal lantbrukstraktor idag har 250 hästkrafter. Det har blivit en väldig effektivitet där. – Den trenden som jag välkomnar är att det ekologiska och det konventionella håller på att närma sig varandra lite grand. En viktig orsak till det menar han är att det knappt kommer några nya kempreparat. Att ta fram ett sådant kostar ofantliga summor och på sikt kanske det inte ens får användas.

Ser du några förändringar för lantbrukaren? – Om man ser från 50-talet och framåt är det ungefär li-

kadant, säger Bo Stark. Man bearbetar jorden, sår, skördar, tröskar och så vidare. – Det som har hänt är att maskinerna blivit bredare, alltså inte nödvändigtvis tyngre per arbetsmeter. – Körhastigheten har ökat och det har vi bidragit med genom de maskiner vi lanserat. Man kan nog enkelt säga att när vi kom med den nya välten i slutet av 70-talet så ökade man körhastigheten på fält från ungefär fem kilometer i timmen till ungefär tio tolv. Man fördubblade hastigheten. Hastigheten har ökats även på Väderstads boggiharvar. Man har ungefär fördubblat körhastigheten, vilket förstås även här ökar effektiviteten med det dubbla och dessutom görs flera moment samtidigt. Att en maskin kan utföra flera moment är uppenbart något som ligger i tiden. – Med Rapidsåmaskinen så gör vi en jordbearbetning, vi sår gödning, vi sår utsäde, vi vältar och vi gör en efterharvning, berättar Bo Stark vidare. Det är många moment vi gör i tolv fjorton kilometer i timmen. GPS-styrning är ingen nyhet, för traktorer kom den för femton år sedan. Det som har hänt är att den är enklare, den är billigare och pre-

Bo Stark, marknadschef för Norden på Väderstadverken.

cisionen har ökat. Den är ett mycket bra hjälpmedel för lantbrukaren. – Alla traktorer som säljs idag på över 150-200 hk har det här. Kapaciteten ökar säkert mellan tio och tjugo procent. Effektiviteten och kapaciteten i det här fallet är samma sak. Det visas bland annat underhållsfria lager i er katalog. Hur viktigt är det med sådana och liknande? – Det är egentligen en hörnpelare när vi säljer ma-

skiner i österled. En Rapid går 400 hektar i snitt i Sverige och i Ryssland går den säkert 5000 hektar i snitt. Det vi säljer på är att våra maskiner är hållbara. Vi har bland annat högkvalitativa lager och slitdelar. Att öka effektiviteten och kapaciteten handlar inte bara om maskiner. Bo Stark säger: – Jag tror man ska sträva efter att köra så lite som möjligt men de åtgärder och körningar som krävs ska du ju genomföra. Många lantbru-

kare lyckas väldigt bra med plogen och jag tror de ska fortsätta plöja. De behärskar den tekniken och gör de sakerna rätt. – Det som jag tycker sticker ut när man träffar de här lantbrukarna som får riktiga toppskördar, de som lyckas riktigt bra, det är de som gör rätt saker vi precis rätt tillfälle. Text: BO BÄCKMAN Bild: VÄDERSTADVERKEN


VISION 2018 • december 2017

7

Vi tillverkar och monterar BETONGELEMENT Återförsäljare för till Villor • Lantbruksbyggnader • Industrilokaler Svensktillverkad

BAMSESÅGEN - ett flexibelt sågverk! KEDJESÅG, KLINGSÅG & TIMMERFRÄS!

KÖPER · SÄLJER · FÖRMEDLAR

LANTBRUKSMASKINER

070-816 29 05 www.backhemmet.se

M A S KI N

Vision är en specialutgåva av tidningen Jordbrukaren. Vill du annonsera i Jordbrukaren så ring 0141-560 03!

Komplett kedjesågverk fr. 40.700:-

ar du filmer På vår hemsida hitt ingar! och aktuella visn

TIMMERFRÄS

Vill du lära dig att timra?

• Kutterspån • Lantbruksspecial • Spån-/Halmpellets • Impregnerade stängselstolpar

KNUTMALL FÖR TIMRING

Nu utökar vi med produktion i södra Sverige!

ogsutrustWebbshop med sk rktyg ning och timringsve

Vi har återförsäljare i Östergötland, Örebro, Värmland, södra Sörmland och Norra småland. Ring för närmare info

0705-87 98 79 • info@yesbox.se www.yesbox.se

SWEDISH QUALITY PRODUCT

www.bamseprodukter.se

info@bamseprodukter.se 0910-880 19


8

VISION 2018

VISION 2018 • december 2017 VISION 2018 utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland, Örebro län och Värmland.

Smarta hem ger ökad säkerhet Trygghet för gammal och ung NORRKÖPING (JB)

Sedan 2006 har Pierre Ramsten i Norrköping sett till att säkra privatparsoner och mindre företag mot objudna gäster genom att installera larm. Under åren har det skett en ständig utveckling vilket Pierre bekräftar.

– De trådbundna larmen har sett ut ungefär likadant under en lång tid. Men sedan började de trådlösa komma in på marknaden vilka inte var så värst bra i början. Batteritiden var kort och räckvidden var dålig. De trådlösa larmen har hela tiden utvecklats men det som präglat de sista åren är larmöverföringen. I och med att Telia släcker ner det fasta nätet måste vi få ut larmen på ett säkert sätt. Det är här internet kommer in och därmed möjliggjort att det går att skicka bilder i larmen via kameror. De trådlösa larmen är idag

mycket bra medan de trådbundna ligger på samma nivå som de alltid gjort. Det är endast designen som ändrats. Stora företag har nästan alltid trådbundna medan privatpersoner har trådlösa larm vilket har med försäkringsbolagens krav att göra. – Den enda akilleshälen ett trådlöst larm har är att det måste bytas batterier vilket man slipper med ett trådbundet larm. Hos privatpersoner är det inga större problem, de kommer hem och upptäcker

Allt som behövs för att känna sig trygg.

att batteriet tagit slut medan ett större företag kanske saknar någon som ansvarar för säkerheten över larmet. Det som idag är stort på marknaden är att privatpersoner kan ladda ner en app till sin mobiltelefon. Med den kan de styra sitt larm var de än befinner sig. Det går även att styra över belysningen och tända eller släcka lampor, larma och larma av garageprotar eller fjärrstyra värmen med mobilen och surfplattan. De möjligheterna är integrerade i det som kallas Smarta hem, förklarar Pierre. Smarta hem och bredban-

det gör vardagen mycket enklare, appen håller koll på hemmet och allt som sker går att se i mobilen. Att kunna styra sina hem med hjälp av mobiltelefonen känns säkert och det går att

automatisera hur mycket eller litet som önskas. Vissa kan dock känna en oro över att få sin internetuppkoppling hackad därför är det oerhört viktigt med säkra lösenord. Speciellt viktigt vid Smarta hemlösningar som är beroende av Wifi. Ett svagt lösenord kan öppna dörren till det egna hemmet vidöppet för hackare. – När larmöverföringens analoga telenätet har släckts ska det istället föras över till internet. Vilket betyder att larmcentralerna fått uppdatera hela sitt register för att klara av att ta emot larmen och de har fått investera i nytt. Det är först då som det nya systemet har kunnat integreras och gett möjligheten till mottagandet av bilder. Larmen kommer numera med den nya tekniken in till larm-

Pierre Ramsten menar att ”Smarta hem” flyttar in i allt fler privatpersoners boende.

centralen mycket snabbare nu än tidigare. Pierre får många frågor gällande larm med kameraövervakning. – Det handlar nog mest om integriteten. Trots att det går att koppla bort den funktionen när det inte går ett larm så är vetskapen om att någon kan titta in i ens hem skrämmande. Därför väljer vissa att enbart ha larm utan kamera trots att integritetspolicyn från larmcentralerna är oerhört hög, säger Pierre. Om utvecklingen gällande

larm hela tiden förbättras tror Pierre att den utvecklingen kommer att fortsätta i framtiden.

– Framför allt gällande uppkopplingen som kommer att bli betydligt snabbare än vad den är idag. Bättre kameror, likaså integrationen med Smarta hemlösningar. Designen utvecklas hela tiden, folk vill ha snygga grejer även då det gäller larmutrustning. Tidigare handlade det enbart om det funktionella men nu ska det kombineras med snygg design. Även batteritiden förbättras

i jämförelse med batterierna i de gamla larmen. Batterierna höll max två år till skillnad mot åtta år som det är idag. Många hinner inte byta ut batterierna innan det är dags att flytta till ett nytt boende.

Många funktioner talar starkt för det trådlösa eftersom där händer det mest inom hemlarmen. För oss installatörer har allt blivit mycket enklare när larmen är uppkopplade mot internet. Vi klarar av att ge kunden bättre service eftersom jag kan koppla upp mig mot en larmutrustning utan att behöva besöka kunden. Hör någon av sig för att till exempel få en husdjursfunktion på detektorn kan jag ordna det från mitt kontor. Eller om något krånglar kan jag koppla bort larmet utan att det för den skull falsklarmar, berättar Pierre. Text och bild: CARINA LARSSON

Skärgårdshus, funkisvillor och vindsvåningar Detta är svenskarnas drömbostäder Svenskarna är riktiga bostadsnördar och många tillbringar flera timmar framför skärmen där de drömmer sig bort bland bostadsannonser. Men hur ser egentligen svenskarnas drömboende ut just nu?

Svensk Fastighetsförmedlings senaste Trendrapport visar att majoriteten vill bo i skärgårdshus med stora fönster och utsikt över havet. Och husen får med fördel även ligga i närhet av natur, bra kommunikationer och matbutiker. Svensk Fastighetsförmedling presenterar för femte gången Trendrapporten, en riksrepresentativ undersökning genomförd av Kantar Sifo där svenskarna gett sin syn på framtidens boende. Över 2 300 personer har svarat på frågor rörande ekonomi, bo-

Topplista – Så ser svenskarnas drömboende ut 1. Skärgårdshus med stora fönster och havsutsikt 2. Funkisvilla med altan och stor trädgård 3. Vindsvåning med takterrass 4. Röd stuga i skogen med vita knutar och öppen spis 5. Bondgård på landet med lada och djurhållning

stadsbyte och inredning. Årets rapport visar att svenskarnas drömboende är ett skärgårdshus med stora fönster och havsutsikt. Det uppger hela 28 procent. Funkisvilla med altan och stor trädgård och vindsvåning med takterrass är andra typer av boenden som många drömmer om. När svenskarna får välja vad de värdesätter att bo nära hamnar natur och grönområden i topp, vilket så många

som sex av tio uppger. Det är främst kvinnor som vill bo nära naturen, det svarar hela 70 procent medan motsvarande siffra bland män endast är 53 procent. Samtidigt som längtan till naturen är stor visar resultatet att många värdesätter att bo i närheten av bra kommunikationer, matbutiker och sina jobb. – Trendrapporten är vår framtidsspaning och resultatet visar att det finns en stor längtan till landet och naturen bland svenskarna. Det är intressant att många drömmer om landet samtidigt som vi ser en fortsatt urbaniseringstrend och att svenskarna värdesätter närhet till bra kommunikationer, matbutiker och arbete. För oss som mäklarkedja är det otroligt viktigt att vi håller oss uppdaterade på vad våra kunder efterfrågor så att vi kan hjälpa fler att matchas ihop med sina

Röd stuga i skogen med vita knutar och öppen spis, på fjärde plats bland svenskarnas drömboende. Allra mest drömmer vi om skärgårdshus med havsutsikt.

drömbostäder, säger Tanja Ilic, vd på Svensk Fastighetsförmedling. Trendrapporten visar också att 42 procent av svenskarna är beredda att betala extra för

sjö- och havsutsikt i sina framtida bostäder. Möjligheten att tillbringa tid utomhus värderas också högt. Trädgård, terrass och balkong är nämligen attribut

som många är beredda att betala extra för. Däremot är barnvagnsutrymme, festlokal och innergårdar inte lika eftertraktade bland svenskarna.


VISION 2018 • december 2017

9

VISION 2018 utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland, Örebro län och Värmland.

VISION 2018

Skydd för golv och vägg VINSCH PÅ KÖPET!

Kodiak 700 4x4 Ny bränslesnålare motor. In/ urkopplingsbar 4-hjulsdrift, hög/lågväxel. Finns även med servo. Fler färger beroende på modell.

I över 30 år har vi utfört och tillverkat Epoxy som kan utföras på de flesta ytor. Golv till vägg! • Kyckling-/Svin/Djurstallar • Industri/garagegolv • Lager-/Utställningshallar • Trä-/Plastbåtar m m

fr. 66.320:- exkl. moms MÅN-FRE 8-18, LÖR 10-14

Skåningstorpsvägen 6 · SKÖVDE Mer info: www.epoxyfabriken.se eller ring Kjell 0705-83 16 76

Dags att boka auktion! Funderar du på auktion 2018? Ska jag sälja själv eller ska jag ha auktion? Med en klubbauktion har man fördelen av att allt är färdigt samma dag, det blir städat, man vet slutresultatet. Vi förbereder nu auktioner 2018. Ska ni få den dag som passar er auktion är det dags att att boka nu. Ring Sajab Auktioner för förfrågan 0730-291 659!

WWW.MOTORSPORT.SE VIMMERBY 0492-134 60 GAMLEBY 0493-102 62

en nder r! ra ku å v t yt å n r alla a t k t s Go Vi ön

God

Jul &

Vi utför borrningar för små och stora fastigheter.

Bokade auktioner 2018

VÄRME • VATTEN • KYLA

10 mars Sättra Gård, Åby 7 april Varv Löneboställe, Motala Samlingsauktioner ej fastställda.

Vi borrar till alla värmepumpsmärken samt vattenhål

Välkomna! Certifierad borrare

Se oss på Facebook

Tel. 070-575 80 34 · info@ostgotaborrning.se

www.ostgotaborrning.se

Axial-Flow 5140 Komplett med 25 fots Varicut skärbord och bordvagn, redo för 2018 års skörd

0,45 %

jeppe reklame-vejen

FINANSIERING

SÄG ADJÖ TILL KÄRNSKADOR – 25 FOTS ROTORTRÖSKA FÖR 1 950 000:-* Axial-Flow 5140 komplett med 25 fots Varicut skärbord och bordvagn, redo för 2018 års skörd *Går ej att kombinera med övriga kampanjer!

www.caseih.se

Kontakta oss idag! FOR THOSE WHO DEMAND MORE

Karlstad · Blekegatan 10 · 054-80 83 80 Odensbacken · Industrivägen 8 · 070-2085317


10

VISION 2018

VISION 2018 • december 2017 VISION 2018 utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland, Örebro län och Värmland.

Skylten utanför visar tydligt att här inne finns ett skyddsrum. Det är som synes rejäla dörrar som skyddar rummen. Längre in skymtar nästa skyddsdörr.

Skyddsrum används ofta som lägenhetsförråd, de måste dock kunna ställas i ordning som skyddsrum inom två dygn.

Framtidens skyddsrum är sig lika Nyproduktion och modernisering viktig men inledningsvis krävs prioriteringar SVERIGE (JB)

Försvar och beredskap ses över och rustas upp. Skyddsrummen är en del i befolkningsskyddet men någon allmän utbyggnad är inte nära förestående. Än så länge vet man inte om eller hur många eller hur många nya skyddsrum som behövs.

Det finns sammanlagt omkring 65 000 skyddsrum i Sverige. De är fördelade utifrån befolkningstäthet och har plats för 7 miljoner personer. Fördelningen av antal skyddsrum och platser i dessa varierar kraftigt mellan kommunerna. Många av de här skyddsrummen är från 40- och 50-talen. Sedan 2002 har inga skyddsrum byggts vid nybyggnation av hus. Totalförsvaret och beredskapen ses nu över och ska åter ökas i kapacitet både civilt och militärt. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, lämnade in en rapport om läget, skriven

på regeringens uppdrag, den 15 september. Vad händer med skyddsrummen nu? Blir det en allmän utbyggnad? – Skyddsrummen har varit en del av det som kallas befolkningsskydd, säger Ove Brunnström enheten för räddningstjänst på MSB. De ska lösa någon typ av utmaning i en hotbildsanalys. – Ska det ske en nyproduktion idag då behöver vi för det första en inriktning från regeringen och det någonting som vi avvaktar tills vidare. Det måste naturligtvis också hänga ihop med den försvarsmaktsplanering som pågår. Skyddsrummen ska ju uppfylla någonting i anslutning till den, som en lösning till ett scenario: "Om det här sker så hur skyddar vi befolkningen på bästa sätt?". Då kanske skyddsrum är en lösning och det kan finnas anledning att man påbörjar en nyproduktion där det pekats ut. – Vi har sagt att hela landet är viktigt men det kommer in-

ledningsvis krävas prioriteringar. Då har vi sagt att områden som regeringen har pekat ut som militärt strategiska där ska eventuellt någon form av nyproduktion ske, förutsatt att vi får den inriktningen. Prioriteringen betyder sannolikt i klartext Nordkalotten, Stockholmsområdet, Gotland och Öresundsregionen. MSB presenterade i rapporten från september en beräkning av kostnaden för en eventuell utbyggnad. 500 nya skyddsrum med plats för totalt 50 000 personer skulle, med tilltagna marginaler, kosta 200 miljoner per år eller 10 000 kronor per skyddsrumsplats vid nybyggnation. Att inreda ett skyddsrum i en befintlig byggnad beräknas kosta det dubbla. Vet ni hur de eventuella framtida skyddsrummen kommer skilja sig åt mot dem som finns idag? – Inte som det ser ut just nu, säger Ove Brunnström. De tekniska beskrivningar som finns liknar väldigt mycket de

som fanns på 40-talet. Sedan finns det att det är dimensionerat med bra ventilationssystem, med filter bland annat. Hur det ska se ut i framtiden törs jag inte säga. – Sedan skriver vi som en framtidsvision att möjligtvis kan kommunerna få återta den del av ansvaret som de hade innan 2006 när Räddningsverket tog över hela ansvaret för skyddsrumsverksamheten. MSB genomför årliga kontroller av skyddsrummen. Man ser över 1-2 procent om året eller 1 000 skyddsrum per år. Nästa år ska kontrollerna fördubblas. De här skyddsrummen som finns, står de emot det de är tänkta för? – Vad jag känner till så håller skyddsrummen måtten för att tåla fysisk påverkan. Det kan vara så att i vissa fall kan komponenter som filter som behöver moderniseras. Klarar de radioaktivitet, kemiska - och biologiska hot? – Det finns variationer i fil-

skyddsrumsplatser för 9 000 i den ena kommunen och plats för 100 i den andra. Skillnaderna är inget unikt för Värmland.

500 nya skyddsrum med plats för totalt 50 000 personer skulle, med tilltagna marginaler, kosta 200 miljoner per år. Att inreda ett skyddsrum i en befintlig byggnad beräknas kosta det dubbla.

ter av modernare former av filter och där har man gjort påpekanden att de äldre filtren anses omoderna. Det är inte det att de inte fungerar men man ska byta ut och modernisera. Det är en kostnad vi skjuter framför oss. Antalet skyddsrum i kommunerna kan variera kraftigt. Ett exempel är två grannkommuner i Värmland. Båda har en befolkning på ungefär 12 000 människor. Det finns

Hur kommer det här sig? – Det kan se konstigt ut för den som läser det, säger Ove Brunnström. På femtio- och sextiotalet byggdes inga skyddsrum i de här större orternas centrumkärnor. Tanken var att om det blev kärnvapenkrig så skulle man utrymma centrumkärnorna. De skyddsrum som byggdes skulle vara för dem som var tvungna att vara kvar och fullgöra arbeten. Sedan finns förstås flera förklaringar till den här variationen, det handlar om sådant som begreppet skyddsrumstätort, ett prioriterat kärnbestånd som är viktigt att bevara, och även delvis om den hotbild som fanns under andra världskriget. Den nuvarande hotbilden är en annan men ökar varje vecka. Text och bild: BO BÄCKMAN

Vädervarning: Kall vinter kan ge höga elpriser SMHI varnar för att årets vinter kan bli den kallaste på länge. Det kommer i så fall sannolikt leda till högre elpriser.

den enskilt största påverkansfaktorn. Bortsett från väderprogno-

– Om vintern blir mild eller kall är oftast det som är mest avgörande för hur priserna blir, säger Jonas Stenbeck, chef Vattenfall försäljning. Efter fyra milda vintrar på raken ser årets december och

framförallt januari ut att bli kallare än på länge, enligt en prognos från SMHI som hänvisar till flera olika index som pekar på detta. En ovanligt kall vinter skulle få stor påverkan på elpriset, då temperaturen är

sen ser det lugnt ut på elmarknaden just nu. Under november har spotpriserna stabiliserats, mycket tack vare att kärnkraften är tillbaka i full kapacitet efter årets revisioner. Priserna har legat på en jämn nivå över nästan hela landet.

Undantaget är södra Sverige, som påverkas mer av det högre elpriset i framförallt Danmark och Tyskland. I Sverige låg snittpriset i

elområde ett, två och tre på 31,04 öre/kWh och i elområde fyra (södra Sverige) på 33,69 öre/kWh i november. Situationen i vattenkraften är god för tillfället, främst tack

vare rikligt med nederbörd i oktober. – Oktober är normalt årets regnigaste månad och i år var det extra regnigt med 30 procent mer nederbörd än vanligt, säger Jonas Stenbeck, chef Vattenfall försäljning. Förutsättningarna finns alltså för stabila elpriser i vinter. Men Vattenfall tror ändå på fortsatt stigande priser, fram-

förallt om det blir kallare samt att efterfrågan på kol i Europa påverkar även elpriserna i Sverige. – Just nu ser det relativt stabilt ut när det gäller det rörliga elpriset, men den som inte vill oroa sig för högre elpriser i vinter kan det vara läge att binda sitt elpris, säger Jonas Stenbeck, chef för Vattenfall försäljning.


VISION 2018 • december 2017

11

SKROT           

Boka annonsplats pĂĽ 0141-560 03 eller 054-21 70 10

Vi kÜper & säljer Halm och grovfoder Diesel och oljor Spannmül, konv & KRAV GÜdning VallfrÜ och utsäde

kÜpes & hämtas med kranbil. Uppställning av flak Demontering av stÜrre maskiner & objekt, kan även gÜras pü plats fÜr bortforsling!

CE-MÄRKTA TAKSTOLAR Vi tillverkar CE-märkta takstolar pü beställning samt konstruerar och gÜr hüllfasthetsberäkningar. Det ger stor frihet üt arkitekten och trygghet fÜr dig som kund!

gan online pĂĽ GĂśr offertfĂśrfrĂĽ takstolar.se gs ko ns rle ca www.

Ă–stgĂśta Metall & Skrot AB Anders eller Elisabeth nĂĽr ni pĂĽ:

Tel 013-23 44 65/66   

  

 

 

INSERV K S

Benny Andersson BrĂĽnstorp, 585 91 EksjĂś Tel 0380-810 34

E IC

Att synas är bra fÜr affärerna!

VISION 2018

M A

VISION 2018 utkommer till alla jordbrukare i ÖstergÜtland, sÜdra SÜdermanland, norra Smüland, Örebro län och Värmland.

BEGAGNADE TRAKTORDELAR Nya startmotorer och gener. Ă„ven andra nya delar.

SpĂĽrgatan 1B, Ă…tvidaberg 0120-100 32

Daniel 0708-87 24 54 Michael 0708-79 17 30 IngĂĽr i Vimmerbyhus och Carlenskogs-gruppen

www.jordbrukaren.se

Vimmerby

0492-757 36

TRAKTORER KÖPES fÜr demont, kontant betalning. Hämtas!

Till Ă–stergĂśtland sĂśker vi en

MiljÜ-och ekorüdgivare inom lantbruk Läs mer pü www.hushallningssallskapet.se

Din lokala fÜnsterleverantÜr Smidig • Kraftfull • Prisvärd Kvalitets traktorer frün Branson, 30-74 hk, 4WD, manuell alt. hydrostatisk transmission, med eller utan hytt m m. Nytt litet smidigt skogsekipage med hela 40 cm markfrigüng, Skogsutrustad Branson 3100, 30 hk. Griplastarvagn med eller utan 4WD m m.

info@traktorimport www.traktorimport.se Tel 0534-127 00, Jordbrov 23, ED

Trä- Trä/Alu-PVC-fÜnster Kompletta lÜsningar vid fÜnsterbyte VisningsfÜnster finns hos oss i Borensberg Bra lÜsningar fÜr lantbruk och gürdar Visselmyravägen 7 • 0707-32 81 76 www.borenfonster.se

MAFA

G ot ul & J d o G

Strukturkross

Ă…r t Nytt

25 Ă…R MED LELY ROBOTAUTOMATIK

Vad Ünskar du dig till jul? I 25 ür har Lely hjälpt lantbrukare Üver hela världen med att uppfylla sina drÜmmar och Ünskningar fÜr deras mjÜlkproduktion. Lely Astronaut mjÜlkningsrobot kan anpassas fÜr just dina behov, med tillvalspaket som exempelvis Öka mjÜlkmängden, 5HSURGXNWLRQRFK)RGHUHƪHNWLYLWHW9DGÑQVNDUGXIÑUGLQ mjÜlkproduktion? Kontakta oss och hÜr vad vi kan gÜra fÜr dig! Morgondagens Lantbruk är nügot, du väljer.

www.lely.com

Lely Center Valdemarsvik / Avesta • Tel: 0493 120 60

Tel. 0431-44 52 60

info@mafa.se


12

VISION 2016

VISION 2018 • december 2017 VISION 2018 utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland, Örebro län och Värmland.

Digitalisering med kunden i fokus Framtidens IT utgår från behov ÅTVIDABERG (JB)

Temat för årets entreprenörsdag i Åtvidaberg var digitalisering. David Ståhlberg inledde raden av föredrag med att tala under rubriken Digitalisering med kunden i fokus. Han presenterade mycket av nytänkandet inom företagande.

Länstidningen har tidigare berättat om entreprenörsdagen i Åtvidaberg. Ett av de föredrag som hölls där behöver en egen plats med tanke på vad som då sades av David Ståhlberg. Han var först ut i entreprenörsdagens rad av föredrag och talade under rubriken Digitalisering med kunden i fokus. David Ståhlberg är digital rådgivare, författare och har varit chef på Google. En ytterst central del i ämnet är vad ordet digitalisering egentligen står för. Det är inget nytt längre. – Alla ni i rummet jobbar

med digitalisering på ett eller annat sätt. Då är det ingen nyhet längre utan något som alla ägnar sig åt, sa han. Vad berättar då utvecklingen om framtiden och digitaliseringen? Davis Ståhlberg ställde en intressant fråga till publiken om vad bolagen Apple, Google/ Alpha-

bet, Microsoft, Facebook och Amazon har gemensamt. – De är de fem högst värderade bolagen på börsen i USA. De har alla ny teknik, nya affärsmodeller i hjärtat av sina verksamheter och alla är relativt unga. Ganska nyligen värderades Apple till 900 miljarder dollar. Amazon ökade sitt börsvärde när de släppte sin Q3rapport med 62 miljarder dollar, på en dag. De här bolagen spelar större och större roll i våra liv och våra affärsverksamheter. – Så kan man vända på bilden och vad har vi där? Nokia. Nu verkar det som att de är på väg tillbaka i någon form. Från att ha legat i framkant

med mobiltelefoner har det sedan inte gått så bra för Nokia. – Så hände det något så att spelreglerna förändrades helt och fullt, iPhone kom och Samsung och så vidare. Mycket är IT men det är inte allt. David Ståhlberg utvecklade detta vidare: – Det man ofta landar i det är en bild som är ungefär att digitalisering är mycket mer än IT. Det handlar bara till en del om teknologi. Det handlar om affärsmodeller. En annan del i den nya är att den unga generationen vill ha en annan typ av ledar-

skap. Även om det man haft fungerat mycket bra så har även de här rollerna förändrats. Marknadsföring och försäljning är inte längre två olika funktioner utan de integreras tillsammans. Åter kom några bolag som exempel. Det var Spotify, Scania med flera. – Det som sticker ut för mig är att de här bolagen varit väldigt duktiga på att förstå sina kunder. De har förstått sina kunders behov och har affärsutvecklat från det kundbehovet. Kanske Scania är det tyd-

ligaste exemplet. – Scania har sett sig som en lastbilstillverkare men man har insett att lastbil är bara ett medel för kunden att uppnå ett mål. ”Egentligen är vi i logistikbranschen”. Med den insikten har man börjat utrusta lastbilarna med sensorer som skickar data till Scania som Scania sedan kan använda för att hjälpa åkerierna att ruttplanera, att köra bränslesnålare, minska ställtiderna och så vidare. Man kan ta betalt per ton och kilometer istället för hela lastbilen. Det är inte lastbilarna i sig man är ute efter utan lösning på ett problem i det här fallet att flytta saker från A till B. Som exempel på icke kundcentrerade produkter tog David Ståhlberg en hög-

Det var nästan helt fullsatt när David Ståhlberg höll ett föredrag med rubriken Digitalisering med kunden i fokus. David Ståhlberg är digital rådgivare, författare och har varit chef på Google.

teknologisk hårborste som kan se om man har kluvna hårtoppar, armbandet som kan se ens promille och den uppkopplade soptunnan. – Det är rätt få av oss som

känt att om bara min soptunna varit lite smartare så hade mitt liv varit betydligt bättre, kommenterade han. Man utgår från vad som är möjligt med ny teknik. Vad gör den här soptunnan egentligen? Det finns en streckkodsläsare så innan man slänger det tomma mjölkpaketet så skan-

nar man koden och det är nu magin sker: Den lägger till mjölk på inköpslistan. – Hur gör man med bananskal? En sorts sammanfattning av det här väldigt initierade och innehållsrika föredraget kan, som David Ståhlberg själv uttryckte det, vara: – Digitalisering får inte handla om teknik för teknikens skull. Man ska se till vilket behov som finns och affärsutveckla därifrån. Först därefter kommer tekniken in.

David Ståhlberg under sitt föredrag. ”Höj ambitionsnivån och lär av de bästa”, sa han bland annat.

Text och bild: BO BÄCKMAN

Framtidens IT: I småföretagarnas verklighet De digitala tjänsterna har utvecklats snabbt under de senaste åren. Idag är de även anpassade för småföretag men man bör tänka sig för vid valet. För landsbygden betyder digitaliseringen både möjligheter och risk för en trist utveckling.

Idag kan man ta en bild på fakturan eller timredovisningen med sin mobiltelefon och den går rakt in i bokföringen och systemet. Sådana digitala tjänster gör vardagen enklare för företagen. LRF Konsult tillhandahåller den här sortens tjänster för olika sorters företag. Man har också vid träffar uppmanat sina kunder att använda dem. Är det framtidens melodi? – Det tror jag definitivt att det är, säger Roland Sjödahl, auktoriserad redovisningskonsult på LRF Konsult. Sedan är det jättesvårt att veta hur fort det kommer att gå. Bland våra kunder finns småföretag med tonvikt på jord och skog

men det är även en del andra typer av småföretag som hantverkare. – Nu finns det ju system som är anpassade efter småföretag. Det har det inte funnits förut. Om man går tillbaka fem år var systemen anpassade efter väldigt stora företag. – Jag tror också att det överhuvud taget är som om du tänker Spotify och alla de här typerna av digitala tjänster bygger på att informationen om allting är så tillgänglig. Har du bara tillgång till ett sökprogram så kan du ta reda på i stort sett vad som helst. – Jag tror det kommer bli en prispress på alla möjliga olika typer av tjänster för folk kan ta reda på så mycket själva idag som de inte kunde för 10-15 år sedan.

Man pratar om att utnyttja befintliga digitala plattformar som nära nog är gratis och att det skulle vara bra. Om man då skulle hitta en digital plattform som erbjuder ungefär det som ni erbjuder vad har man då för garantier?

– Noll garantier, säger Roland Sjödahl. Det är ju det man köper av en seriös byrå om det är juristtjänster eller ekonomitjänster eller något sådant. Det är en form av kvalitetssäkring som vi tillhandahåller. På de andra tjänsterna har du ingen form av garanti. – Om du anlitar oss för att upprätta bokslutet eller deklarationen och så vidare och det visar sig att det här var helt åt pipan... man får skattetillägg och Skatteverket ifrågasätter allting. Det är klart att då kommer du till mig och säger att det här har ni gjort fel och begär att vi ska betala det här åt dig. Jag har ju anlitat er i god tro att ni kunde det här. Det här betyder bland annat som man brukar säga att man får det man betalar för. – Du kanske har ett hus du vill hyra ut och så hittar du en mall för ett hyreskontrakt på nätet. ”Det där blir bra det skriver vi på”. Det kanske visar sig att den inte alls stämmer med förutsättningarna och vad som ska ingå eller inte. Det kostar ett par tusenlappar

att fråga en jurist om det där, hur avtalet ska se ut. Det är en bedömning var och en måste göra. På det viset kommer väl ni ha en tryggad marknad inom det här? – Det tror vi, säger Roland Sjödahl, men vi tror att de här tjänsterna som löpande bokföring och den typen av enklare tjänster kanske inte ens kommer utföras i Sverige. Många företag har sin löpande bokföring i Indien. Sådant blir väldigt svårt att konkurrera med. Då blir det mer typen av automatiska tjänster. – Fakturan kanske aldrig har funnits i pappersformat utan den kommer som en pdf eller som en bild. En automatiskt tjänst läser av den och lär sig vartefter vilka som ska bokföras var. Istället är det rådgivning och annat runt omkring med skattesystem och annat som vi måste bli duktigare på om vi ska ha en marknad framöver också. Roland Sjödahl som tillsammans med sin fru har eget

Roland Sjödahl, auktoriserad redovisningskonsult på LRF Konsult.

lantbruk känner av egen erfarenhet till hur saker och ting är på landsbygden. Numera är deras eget lantbruk digitaliserat. Vad betyder digitaliseringen för landsbygden? – Jag kan se både för- och nackdelar, säger han. Jag kan se hur postmängden har minskat när jag får alla fakturorna digitalt. Då tänker jag hur länge kommer det finnas ett underlag för att bära ut post varje dag på landsbygden framöver? Istället kanske vi ser till att ha bredband överallt på

landsbygden och det kanske bara är bra. Man kan se det utifrån olika synvinklar. – Det kanske inte gör något att vi får post två gånger i veckan men det kommer definitivt att bli en annan sorts klyfta i samhället mellan den som kan använda en dator och den som inte kan. Idag köper man tjänster för att spara tid. Förr var inte tiden dyrbar och man köpte inte heller nya saker förrän de gamla gick sönder. Text och bild: BO BÄCKMAN


VISION 2018 • december 2017

13

VISION 2018 utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland, Örebro län och Värmland.

VISION 2018

Bibbi Kringlund vid bostaden i Aplungstorp.

Anders Kringlund har hämtat fönster.

Bibbi Kringlund, mat- och vinexpert.

Den stora byggnaden från sjösidan.

Muraren Lennart Nilsson hjälper Bibbi att mura en spis.

Här är det mysigt att böka!

Nu bygger Kringlunds sin livsdröm Kulinarika på Aplungen APLUNGSTORP (JB)

Bibbi och Anders Kringlund håller på att förverkliga sin stora dröm, de gör en företagsidé av ett jordbruk. Bibbi är känd som konsult, föreläsare, skribent om mat och vin, catering, musteri samt i dagarna diplomerad pomolog. Anders var till nyligen chef på Coop i Sunne men är nu byggnadsledare för ett bygge på 250 kvadratmeter.

När bygget är klart ska här ges kurser, hållas fester som bröllop och annat, allt inom affärsnamnet Kulinarika där Bibbi är boss. De bor förföriskt vackert vid foten av Fryksdalshöjden, med endast sjön Aplungen emellan. Bibbi Kringlund har en lång matresa bakom sig då hon så tidigt som i 13-års åldern arbetade lite extra på Sil-

legården, i Västra Ämtervik. Hon har ägnat sitt liv åt att ta vara på det naturen ger. Hon har arbetat som kock i elva år och har en filosofie kandidatexamen i restaurang- och måltidskunskap från Grythyttan och hon är även proffs på vin, så kallad sommelier. – Jag har jobbat inom samma område i 30 år och lett dryckesprovningar i 16 år. För fyra år sen startade jag mitt musteri där jag fastnade för äpplen. I år har det varit mindre skördar än förra året så jag har jobbat i ett behagligt tempo och mustat två dagar per vecka, berättar Bibbi. – Det har varit ett fantastiskt år då jag fått flera utmärkelser av namnkunniga juryer. I maj fick jag ta emot silvermedalj i SM i Svensk Ciderhantering. Det var 130 bidrag med så jag är jättestolt över att bli tvåa. I september blev jag vald till Årets matentreprenör i Värmlands län. I november fick jag min Po-

mologexamination och blev diplomerad pomolog efter ett års studier, berättar Bibbi som är jätteglad över allt som visar att hon kan sin sak. Bibbi har några enkla tips för att hålla sig frisk. Hon har ett fullspikat schema men ser ändå till att ha egen tid emellanåt då hon styrketränar, något som är ett måste då det är många tunga lyft hela tiden. – Man måste se till att ha bra flås. Jag promenerar ofta och det är bra meditation. Man ska vara medveten om att det finns en väldigt stark koppling mellan hur man mår och hur man uppfattar smaker och det är superviktigt i min bransch. Vi kan i bästa fall ta in 1 billion olika lukter om vi är på topp. Vi kommer tvåa efter hunden, säger Bibbi. – Man ska vara medveten om att ett glas äppelmust är lika med sex äpplen. Har man känslig mage får man ta det lite lugnt, men Anders

dricker ett glas om dagen. Det innehåller antioxidanter och C-vitaminer. Det finns en äppelsort som innehåller lika mycket C-vitamin som en apelsin, berättar Bibbi. Vi kollar runt i nybygget som är 27,6 meter långt och 9 meter brett. Här finns muraren Lennart Nilsson på plats och murar upp den vedeldade spisen. På utsidan av huset finns två män som jobbar med fönster. Längs hela långsidan mot sjön ska det göras en altan, som kan förlängas med tält vid behov. – Detta är vad vi drömt om så länge. Vi har ritat huset själva och Anders är väldigt bra på inredning. Vi startade i april/maj och har ett hopp om att det ska stå klart på vårkanten 2018. I går grävde vi ner jordvärmen, säger Bibbi. – Vi har en treårsplan då vi ska ta emot mycket folk. Sen ska vår dryckesförädling växa och utvecklas. Därefter ska vi

inhysa grupper med ett tjugotal personer som är intresserade av mat. Vi pratar runt bland grannar och vill ha dem involverade så att de kanske kan tänka sig att hyra ut rum. Vi har ett starkt stöd hos Västra Ämterviksborna. – När allt står klart ska vi först bjuda hit grannar, sen får det bli en större invigning. Vi har redan två bröllop inbokade. Detta blir en matoch vingård, en matstudio, säger Bibbi. Här har Bibbi Kringlund bott under sitt liv och är fjärde generationen på gården, som varit ett lantbruk med mjölkkor och grisuppfödning men som nu blir en vingård med förädling av äpplen. – Vi har två hektar jord så

där ska vi sätta rader med äppelträd. Det borde kunna röra sig om 8 000 låga inympade äppelträd. Jag är ju pomolog nu och har lärt mig att beskära, säger Bibbi och skrattar.

Det är helt otroligt vilken energi som finns hos den här kvinnan och ett sådant intresse och engagemang. Hon anlitar lokalbefolkningen till det hon behöver hjälp med och på så sätt är hon och nu även maken Anders, riktiga stöttepelare för landsbygden. På gården finns två grisar

som är utegrisar och väldigt keliga. När Bibbi kliar den ena på huvudet så njuter han så han nästan lägger sig i geggan. Det finns höns också men igår var det påhälsning i hönsgården inne i lagården, ett mårddjur av något slag tog åtta hönor, något som inte Bibbi hetsar upp sig för. Nej, så är det i naturen, ett givande och ett tagande. Vi önskar paret Kringlund lycka till med sina framtidsplaner. Text och bild: INGEGERD LÖWGRENJANSSON


14

VISION 2018

VISION 2018 • december 2017 VISION 2018 utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland, Örebro län och Värmland.

Baljväxter är framtidens mat? Bönor, linser och ärtor kommer tillbaka SVERIGE (JB)

Bland den mat som förväntas bli vanligare framöver finns baljväxter. De är nyttiga på alla sätt och har en god potential för jordbruket. Det är egentligen ingen ny mat utan snarare en sorts renässans för en del sorter och med en helt ny bredd.

Man diskuterar och experimenterar med olika sorters nya födoämnen som man hoppas delvis ska kunna ersätta eller komplettera kosten i framtiden. En stor del i det här är ju förstås klimathänsyn och hållbarhet. Insekter, alger, vattenväxter, kanin med mera förekommer i detta. Något som börjar segla upp som ett intressant alternativ eller komplement i våra livsmedel är baljväxter, alltså bönor, linser och ärtor. Det är egentligen ingen ny mat men baljväxter har fallit undan, troligen för en ökad odling av spannmål och därmed en minskad konsumtion av baljväxter. Länstidningen berättade i

början av året om det stora projekt om baljväxter som startats och senare om ett seminarium. Forskare från flera universitet inledde projektet som drivs tillsammans med flera livsmedelsföretag. Man har fokus på att ta fram ”klimatsmarta och proteinrika livsmedel från inhemskt odlade baljväxter som bönor, och ärter”. Varför ska man då odla och äta mer baljväxter? Är de klimatsmarta,

FAKTA: PROJEKTET NEW LEGUME FOODS Forskare från SLU, Linnéuniversitetet och Internationella Handelshögskolan i Jönköping (JIBS) deltar. Förutom de tre lärosätena medverkar Fazer, KalmarÖlands Trädgårdsprodukter, Oatly, Orkla Foods Sverige, Region Kalmar och Region Skåne. Genom en bred tvärvetenskaplig ansats och nära samverkan mellan akademi, industri och regionförbund tar projektet därmed ett helhetsgrepp kring frågor om konsumenters inställning, odlingsförutsättningar, produktutveckling och hållbarhetsanalys på produkt- och systemnivå. Källa: Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

hälsosamma och ekonomiskt intressanta för lantbruket? Ja. Efterfrågas de av konsumenter? Ja och efterfrågan ökar. Projektledaren för New Legume Foods, Elin Röös, SLU, har bland annat sett på en global studie och jämfört hållbarheten mellan animalieproduktion och vegetabilier. Det är i sig ingen stor nyhet att det krävs mer för att få ett kilo nötkött än ett kilo spannmål men här finns en jämförelse som kan vara värd att känna till. Odlar vi en kvadratmeter åker så kan vi på den få ut ungefär 600 gram spannmål, baljväxter och oljeväxter. Det här kan en stillasittande kvinna hyggligt livnära sig på men går den kvadratmetern till mat via gris får vi ut i storleksordningen 85 gram kotlett. Det är det man vill upp-

Bönor kan användas till exklusiva rätter.

nå, att vi äter baljväxterna själva istället för att äta dem via ett djur. En vinst för lantbrukaren med att odla bönor, om man verkar i rätt region, är att bönor kräver en startgiva om 20 kilo per hektar jämfört med de 160-200 kilo som krävs för spannmål. Efter att ha odlat bönor ett år behövs 40 kilo mindre startgiva till nästa gröda och man tjänar 20 kilo gödning på att odla ett hektar baljväxter. 130 kilo sådda bönor på ett hektar ger två ton. En böna ner tjugo bönor upp.

Vidare har det konstaterats att man blir mätt länge på bönor och att de påverkar blodsockret positivt ett halvt dygn efter måltid. Att kunna reglera aptiten så långt efter intag har betydelse för energiintaget och alltså förhindra uppkomst av övervikt och fetma. Det finns en lång lista med sådana här positiva effekter av att äta baljväxter. Nå, är något såhär nyttigt verkligen gott? Ja, och det fina med baljväxter är också den stora variationen av användningsområden. De går att använda till sallader, i grytor, i bakning, i efterrätter,

som proteinet i måltiden med mera. Man kan äta bönor färska, de kan torkas, de kan frysas. Det är dags att ändra bilden

av bönor och ärtor som bara bruna bönor respektive ärtor med fläsk eller för all del en burk vita bönor i tomatsås. Varför inte damma av den underbara klassikern bondbönsoppa? Framtidens mat lär innehålla mycket baljväxter att avnjuta i många smaklika former.

Det är dags att ändra bilden av bönor och ärtor som bara bruna bönor respektive ärtor med fläsk eller för all del en burk vita bönor i tomatsås, även om de exemplen är nog så goda.

Text och bild: BO BÄCKMAN

Inleder satsning på skogsetanol till lastbilar Nyligen invigde Circle K sin första pump för SEKAB:s drivmedel ED95. Drivmedlet består av etanol gjord av restprodukter från svensk skog och minskar klimatutsläppen med 90 procent. Matvaruföretaget Axfood har köpt in en ny etanollastbil som kommer att tanka vid det nya tankstället i Linköping.

– I Sverige har vi goda förutsättningar att använda skogsråvara för tillverkning av hållbara drivmedel. Vi har valt att bland annat satsa på drivmedel med skogsetanol för att minska våra klimatutsläpp så mycket som möjligt, säger Åsa Domeij, hållbarhetschef, Axfood. Den 30 november invigde Circle K sin första ED95pump vid tankstationen på Rydsvägen i Linköping. Det är även det första publika tankstället som erbjuder ED95 där all etanol är gjord av restprodukter från svensk

skog. Tankstället kommer bland annat att användas av Axfoods nya etanollastbil som distribuerar livsmedel i Linköping. – För att nå målet om ett fossilfritt Sverige måste utsläppen från transportsektorn minska. Vi vill göra det enkelt att välja fossilfria alternativ och det känns extra roligt att nu kunna erbjuda ett drivmedel med så goda klimategenskaper som ED95, säger Johan Söderberg, Senior Director Fuel, Circle K. Tankstället innebär också

startskottet för ett långsiktigt samarbete mellan Circle K och etanolföretaget SEKAB, där ED95 med skogsetanol kan komma att erbjudas på fler tankstationer i framtiden. – Det gläder oss att Axfood och Circle K har valt att satsa på ED95. Vår lokalproducerade skogsetanol minskar utsläppen av koldioxid från lastbilar med 90 procent jämfört med diesel, en ren vinst både för miljön och klimatet, säger Sofia Winternell, affärsutvecklare SEKAB Biofuels & Chemicals. Drivmedlet ED95 består till 95 procent av etanol och används i lastbilar och bussar med anpassade motorer. Det innebär att ED95 ger en garanterad övergång till hållbara transporter då lastbilen alltid tankar förnybart.

Circle K har invigt sin första pump för drivmedlet ED95 som görs på restprodukter från svensk skog. En av kunderna vid pumpstationen i Linköping blir matvaruföretaget Axfood, som köpt in en ny etanollastbil. ED95 minskar klimatutsläppen med 90 procent jämfört med fossila bränslen.


VISION 2018 • december 2017

15

VI KOPER DITT SKROT!

Gårdsarmatur Byt ut din 125W kvicksilverlampa mot en 20W Led-lampa Ger ett likvärdigt ljus Livslängd mer än 50 000 tim 220V. IP65. 50 mm rörfäste Väggfäste 180:20W 1 990:- + moms och frakt

Levererar färdig betong certifierad av

Blixholmsvägen 1 602 38 Norrköping Tel: 011-165180

VIMMERBY · Tel 0492-152 55 · www.geba.se

GST Trade AB 026-12 41 09, 070-770 21 78 www.nordled.se

Ska du sälja din gård?

VI FINNS DÄR DU FINNS! ÖSTERS O CH GÖTLAND DS SÖRMLAN ELJ MINSTA O BOLAG !

Kontakta oss, vi kan Östergötland! Vill du ha en värdering inför generationsskifte kan vi även hjälpa dig med det.

DIESEL, ELDNINGSOLJA & TEXACO SMÖRJMEDEL. Hämtlager: Alholmsgatan 15 A (vid Slottshagen) i Norrköping Öppet mån-fre 08.00-16.30 011-49 60 400 info@ostkustenenergi.se www.ostkustenenergi.se

Gustaf Eriksson 0703-51 05 77 Linköping Rebecca Regnander 0709-99 23 75 Norrköping

NYHET

Levereras med marknadens bästa garanti på 10 år Monteras mycket enkelt, utan förborrning, gjutning eller annat krångel Egen tillverkning i Sverige

VÄLKOMMEN VINTER Sveriges mest sålda farthinder har räddat liv i över 35 år!

SPORTSMAN 570 X2 NORDIC PRO EDITION • SKAPAD FÖR DE NORDISKA KRAVEN • 2-SITS, INTEGRERAT PASSAGERARSÄTE • EU TRAKTOR B*, 50 KM/H

Smart & Flexande farthinder i extremt hållbart specialgummi. Fungerar suveränt på både grusväg och asfalt då farthindret är mycket stabilt.

• BEGRÄNSAT ANTAL

114 875:inkl. moms NORDIC PRO PACK! •

FABRIKSINSTALLERAD VINSCH 3500attHD När temperaturen faller grusas inte dina möjligheter arbeta.

Skickas FRAKTFRITT över hela Sverige vid beställning över 2 000 kr. Levereras komplett med monterade reflexer och fästjärn.

• BATTERI KALLARE KLIMAT Sportsman 570FÖR X2 Nordic Pro Edition är en mångsidig flakförsedd • MOTOR-, med HANDSAMTpåTUMVÄRMARE arbetskamrat lastkapacitet 140 kg. Den har uppfällbart

• INTEGRERAT PLOGRAMSFÄSTE integrerat passagerarsäte i flaket. Hög markfrigång och , en-, två-, och • 26” DÄCK PÅ ALUMINIUMFÄLG ärlig fyrhjulsdrift är standard. Enhjulsdriften säkerställer körning utan

Pris från 795 kr st exkl. moms

att skada underlaget. bästa vän året runt. VÄRDE ÖVERDin11 000 KR

För effektiv fartsänkning beställ direkt från vårt svenska lager.

NORDIC PRO PACK!

SNART KOMMER SNÖN Uppgradera din ORV med ett plogpaket för att klara vinterns snöröjning. Kontakta din närmaste återförsäljare för information om vilken plog som passar just din maskin.

• FABRIKSINSTALLERAD VINSCH 3500 HD • BATTERI FÖR KALLARE KLIMAT • MOTOR-, HAND- SAMT TUMVÄRMARE • INTEGRERAT PLOGRAMSFÄSTE • 26” DÄCK PÅ ALUMINIUMFÄLG

FARTHINDRET

MARKVÅRDSMASKINER ÖST AB

Polaris har branschens mest kompletta sortiment av tillbehör.

VÄRDE ÖVER13, 11 595 00051 KR Kungsvägen MJÖLBY

www.mvmost.se

vxl: 0142-800 40 · Jonas: 0142-185 62 e-post: jonas@mvmost.se

* En EU-traktor är en fyrhjuling eller sexhjuling registrerad som Traktor A eller Traktor B. Traktor A får köras med antingen AM-behörighet (från 15 år), med traktorkort eller körkortsklass B på allmän väg. Maximal hastighet är 40 km/h. Traktor B får också köras på allmän väg i maximalt 50 km/h och kräver körkortsklass B (från 18 år).

Polaris säljs genom ett rikstäckande återförsäljarnät med service och kompetens för din trygghet.

PROTECTING PEOPLE

www.flexibump.se

VÄ L J T R Y G G T – VÄ L J P O L A R I S

FLEXIBUMP AB, Floragatan 3, 591 35 Motala


16

VISION 2018

VISION 2018 • december 2017 VISION 2018 utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland, Örebro län och Värmland.

Det var det första seminariet på klustret som hölls via videolänk. Fyra orter deltog från var sin lokalisering och hade möjlighet att ställa frågor i realtid till föredragshållarna efter respektive föredrag. Föredragshållaren syntes i rutan till vänster ovanför stora bilden på projektorduken och klustrets deltagare syntes i den högra.

Premiär för seminarium via videolänk Många vill se en renässans för baljväxter VRETA KLOSTER (JB)

Det första seminariet via videolänk på Vreta Kluster handlade om baljväxter. Man anser med rätta att till exempel bönor länge varit eftersatta och att det är dags för en renässans. Baljväxter har en stor potential som rör de flesta aspekter av grödan.

Länstidningen berättade i början av året om det stora projekt om balväxter som startats. Med tanken att utveckla odlandet, förädlandet och intresset för baljväxter som mat inledde forskare från SLU, Linnéuniversitetet och Internationella Handelshögskolan i Jönköping (JIBS) projektet. Det här är ett projekt som drivs tillsammans med flera livsmedelsföretag. Man har fokus på att ta fram ”klimatsmarta och proteinrika livs-

medel från inhemskt odlade baljväxter som bönor, linser och ärter”. Ett seminarium med titeln Mer baljväxter på åkern och tallriken - hur kommer vi dit? anordnades av SLU Framtidens mat och Partnerskap Alnarp (PA). På Vreta Kluster deltog man då det var inte vilket seminarium som helst. Det var det första på klustret som hölls via videolänk. Fyra orter deltog från var sin

lokalisering och hade möjlighet att ställa frågor i realtid till föredragshållarna efter respektive föredrag. Det här är bland mycket annat en tidsbesparande och en klimatsmart lösning, då den sparar många och långa resor. Under seminariet kom det fram mängder av intressanta fakta kring baljväxter. Cornelia Witthöft, Linnéuniversitetet, hade rubriken Baljväxternas förträfflighet! Exempel på

produkter och användningsområden och hälsomässiga fördelar på sitt föredrag och det fick åhörarna tydliga fakta på. Hon redogjorde för vad som händer i kroppen och vilken nytta de här processerna är för vår hälsa. Den så ofta förekommande skämtsamheten kring bieffekten av att äta till exempel bruna bönor och ärtsoppa tog hon också upp. För att slippa den oönskade inte sällan kraftiga vind som uppstår efter förtäringen rekommenderar hon att äta bönor några dagar i rad. Kroppen vänjer sig då och reagerar därefter inte lika kraftigt. Författare av boken Bönor, ärtor och linser, Jenny Damberg, berättade om goda och varierade rätter man kan göra av baljväxter, företrädesvis bönor. Med allt ifrån enkla mycket snabbt tillredda till tidsödande avancerade rätter kan baljväxter få en välförtjänt

KONFERENSDELTAGARE: Cornelia Witthöft, Linnéuniversitetet, Baljväxternas förträfflighet! Exempel på produkter och användningsområden och hälsomässiga fördelar. Jenny Damberg, författare av boken Bönor, ärtor och linser, Andreas Stephan, Jönköping International Business School, Varför är hälsomedvetna kunder intresserade av baljväxter? resultat från ett masterarbete Georg Carlsson, SLU, Svenska lantbrukares erfarenheter av att odla baljväxter, resultat från ett masterarbete Pernilla Tidåker och Elin Röös, SLU, Är baljväxter miljövänliga? Hur kan vi veta det? om hållbarhetsbedömningar av jordbrukssystem och produkter. Thomas Isaksson från Regionförbundet i Kalmar, Baljväxter i Kalmarregionen Elin Röös, SLU, presentation av forskningsprojektet New Legume Foods Lina Svanberg, Rise, presentation av forskningsprojektet MegaLegume. Arrangör: SLU Framtidens mat och Partnerskap Alnarp (PA)

plats i varje hems meny. Under föredraget lät hon en korg med maränger gjorda på spadet av kikärter, istället för äggvita, gå runt i publiken som smakade av dem. Man kan faktiskt använda baljväxter i bakning och desserter.

Jenny Damberg visade den här mångsidigheten hos dem och uppmanade även till att använda mycket kryddor och andra ingredienser i rätterna då exempelvis bönor kan upplevas som tråkigt platta i smaken som de är.

Föredragen handlade om de flesta aspekter av baljväxter. Konsumentperspektivet berördes och inte minst odlarledets erfarenheter belystes. Baljväxter är frostkänsliga och man ska till exempel så bönor sent. De kan lätt bli en del av växtföljden på många håll, dock inte överallt då de kräver en del särskilda förhållanden som att de föredrar vissa jordar. Man kan också se en jordförbättrande effekter av bönor. Efterfrågan på baljväxter ökar. Här, i baljväxterna, finns en

mångfasetterad och stor potential från jord till bord som kan bli något inför framtiden. Det framkom tydligt under klustrets första seminarium via videolänk som väl också får anses vara något för framtida sammankomster. Text och bild: BO BÄCKMAN

Fröodling inomhus ska ge oss starkare björkar Södra är först i Sverige med att anlägga en växthusplantage för björk. Genom att odla björkfrö inomhus blir tillgången mer stabil, och plantorna får en jämnare och högre kvalitet.

Anläggningen har förlagts till Södras plantskola i Falkenberg. Där utvecklar nu Södra tillsammans med Svenska Skogsplantor verk-

samheten. Fördelen med inomhusodling är att träden bara korsar sig med varandra, och därigenom upprätthålls den höga kvaliteten på fröna

från de utvalda björkarna. Den tidiga blomningen som kommer av inomhusodling gör att externpollinering minimeras. På senare år har det varit

brist på högförädlat björkfrö, och efterfrågan på björkplantor har varit större än till-

gången. Genom den nya metoden kommer Södra nu att kunna möta den efterfrågan som finns på ett bättre sätt. – Genom att vi är öppna för nya metoder kan vi också utveckla vår verksamhet hela tiden. På så sätt bidrar vi än mer till våra ägare och deras skogar, men också till samhäl-

let i stort som tjänar på en välutvecklad skog, säger Johan Jonsson, chef för Södra Skogsplantor. Björkarna som står i växthuset på plantskolan sedan i somras är de 20 bästa björkarna från Skogforsk. Björkarna har etablerat sig väl och

nu återstår för plantskolans personal att sköta dem och få dem att producera frö. Det kommer att göras genom att anpassa vattningen och gödslingen samt med viss beskärning av kronan. De kommer att hålla sig vitala i cirka tio år, därefter ger de plats för nya träd.


VISION 2018 • december 2017

17

VISION 2018

VISION 2018 utkommer till alla jordbrukare i ÖstergÜtland, sÜdra SÜdermanland, norra Smüland, Örebro län och Värmland.

csÂŤÂ¤Â˜Â’ ž

672&.‡67259675˜

ZZZWRUYRPDVNLQVH 0ž Ă‚Ăˆ Ă­Ă­ 

P{¤¤s„ ž

0ž Ă‚Ăˆ ĂŽĂŽ Närproducera 

de

�¤¢

ž

kWh sĂśkes

0ž ªÍ ÊÎè 9,+$5 

38/9(5

Vi kĂśper din el

èíðí Ïèê ĂŠĂŽ 7259 KÄ‚Ç€Ć?ĞƊŽžÄš ĆľĆ‰ĆŒĹ˝ÄšĆľÄ?ÄžĆŒÄ‚ĆŒÄ¨Ć‚ĆŒĹśÇ‡Ä?Ä‚ĆŒĞů Ĺ?ĹŹĹ?ĹŻĹ˝Ç Ä‚ĆŠÄžĹŻĹŻÄžĆŒĹ?Ĺ?Ĺ?Ä‚Ç Ä‚ĆŠĹ?Ć‚ĆŒÇ€Ĺ?ĚĞƚÄ?ĊĚĞ ĞŜŏĞůƚĹ˝Ä?ŚůƂŜĆ?ĂžƚÄ¨Ć‚ĆŒÄšĹ?Ĺ?Ä‚ĆŠĆ?ćůŊĂĞůĞŜ Ć&#x;ĹŻĹŻĹ˝Ć?Ć?͘sĹ?Ä‡ĆŒĞƊÄ‚Ç€ĚĞĞůÄ?ŽůĂĹ?Ĺ?EĹ˝ĆŒÄšÄž Ĺś Ć?ŽžĹŹĆ‚Ć‰ÄžĆŒžĞĆ?ĆšĹśÄ‡ĆŒĆ‰ĆŒĹ˝ÄšĆľÄ?ÄžĆŒÄ‚ÄšÍ•Ä¨Ć‚ĆŒĹśÇ‡Í˛ Ä?Ä‚ĆŒĞůĹ˝Ä?ĹšĹšÄ‚ĆŒĹŻÄŠĹśĹ?ÄžĆŒÄ¨Ä‚ĆŒÄžĹśĹšÄžĆšÄ‚Ç€Ä‚ĆŠ Ć?ŏƂƚĂĂĚžĹ?ĹśĹ?Ć?ĆšĆŒÄ‚Ć&#x;ŽŜĞŜĆ&#x;ĹŻĹŻÄ?ĊĚĞĆ?ĆšĹ˝ĆŒÄ‚ Ĺ˝Ä?ĹšĆ?žĊĹŹĆľĹśÄšÄžĆŒÍ˜

:

Â˜ÂŤÂ‘Âą ĂˆÂąÂžĂ–ÂąÂŞsĂ‚Â˘Â˜ÂŤĂźĂ‚Âˆ

Vill du veta mer? ZĹ?ĹśĹ?Ĺ˝Ć?Ć?ƉĊϏϳϳϭÍ´ϭϲĎ­ĎłĎ­Ď´ÄžĹŻĹŻÄžĆŒ ĞͲƉŽĆ?ƚĂĆ‰ĆŒĹ˝ÄšĆľĹŹĆ&#x;ŽŜΛÄ?Ĺ?džĹ?Ă͘Ć?Äž

Överlüta gürden? Välkommen till Areal Vi hjälper dig med fÜrsäljning, generationsskifte, upplÜsning av samägande eller värdering. Välkommen att hÜra av dig.

FĂśr ut ditt budskap! Boka annonsplats pĂĽ 0141-560 03 eller 054-21 70 10

LinkĂśping | 013-24 20 00 Vadstena | 0143-134 50

Vüra artiklar finns ocksü att läsa pü www.jordbrukaren.se

Skogs- & Jordbruksmaskiner Verkstad och fÜrsäljning

# # !

" PĂĽ jakt efter fyrhjuling? Husqvarna 445e ord pris 6 000:-

Vi Ünskar alla kunder, leverantÜrer och anställda en riktigt

God Jul & Gott nytt ĂĽr!

www.lantbruksservice.se

$

V i p r es s a r d i n h y d r a u l s l a ng !

ven Vi säljer äion ammunit

Lagermaskiner Nu

Bensindrivna gräsklippare och trimmers. Husqvarna och Stihl-Viking.

3 990:-

EksjÜ Lantbruks Service AB Verkstad • Reservdelar • Hydraulik • Foder Skog & trädgürdsbutik

Gjuterigatan 2, EksjĂś Tel: 0381-390 00 Ă–ppet: Vardag 7-17


18

VISION 2018 • december 2017

VISION 2018

VISION 2018 utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland, Örebro län och Värmland.

LRF-medlemmar i Valdemarsviks kommun lyssnade koncentrerat på Peter Borrings föredragande. Borring pratade bland annat om utvecklingsscenarier för EU:s jordbrukspolitik.

Viktiga framtidsfrågor för lantbruket Ringarums LRF-avdelning var värd för årsmötet VALDEMARSVIK (JB)

Vid årsmötet med de tre LRF-avdelningarna i Valdemarsviks kommun, var regionordförande Peter Borring inbjuden gäst.

Peter Borring konstaterade inledningsvis att den livsmedelsstrategi som antagits närmast var att betrakta som ett paradigmskifte, då man för första gången vill ta ett helhetsgrepp över detta ämne. Vidare att ett ord som självförsörjningsgrad har smugit sig in i det svenska språket igen. Det senare kanske Putins förtjänst. Eftersom Ringarums LRF-

avdelning i år var värd för tillställningen, var det dess ordförande Tobias Karlsson som välkomnade. De övriga lokalavdelningarna var Gryt, respektive Tryserum – Östra Ed. Sen var det dags för Peter Borring att ta vid. Hans huvudämne för kvällen var CAP, Common Agricultural

Policy, eller helt enkelt EU:s gemensamma jordbrukspolitik, som ska uppdateras från och med 2021/2022. Men Borring tog inledningsvis upp några aktuella frågor. – En fråga är hur vi ska hantera den urbana befolkningen och den vegetariska förskjutningen. Man måste förstå att djuren är motorn i den ekologiska odlingen och det attraktiva och öppna landskap som är en förutsättning för exempelvis besöksnäringen, framhöll Borring. Vidare pekade han på att de, som han menade skenande viltstammarna, och då främst vildsvinen var den största begränsningen för en utökad produktion i jordbruket. Han tog även upp frågan om ett eventuellt förbud mot användandet av bekämpningsmedlet Glyfosat. – Det skulle innebära i storleksordningen 100 000 flera

! $ "( %! ! . "

traktortimmar, vilket innebär högre kostnader både i pengar och för miljön. Alternativet skulle bli en ökad import av varor från länder där medlet, eller ännu värre, är tillåtna. När det sedan gäller EU:s framtida jordbrukspolitik är det en synnerligen komplex fråga med många olika faktorer som spelar in. En sådan är Brexit, som anses vara den enskilt största faktorn, vilken kan medföra att budgetneddragningen kan komma att hamna i storleksordningen 15 – 30 procent. Fast det kan bli både mer och mindre. När det gäller LRF:s över-

gripande ståndpunkter i frågan, framhålls bland annat att CAP ska vara ett stöd för LRF:s vision om tillväxt, lönsamhet attraktionskraft i det hållbara samhället och för arbetet med den nationella livsmedelsstrategin. – EU:s jordbrukspolitik ska både vara stabil och be-

$ ( % "!% *$,

griplig, något som den inte alltid levt upp till. Den ska inte heller utgöra ett hinder i utvecklingen av jordbruksföretag eller för ägarskiften av jordbruksfastigheter. Peter Borring lyfte avslut-

ningsvis frågan om vad vi själva vill. Självklart är det bra att se på omvärlden och förhålla sig till den, men inte låta detta ta överhanden, utan ställa sig frågan: ”Var ska vi vara om 15 år?” – Jag vill skicka med den frågan ut i avdelningarna att diskutera det här. Det är mest troligt och även mest önskvärt att CAP förändras enligt samma tidsplan som EU:s budget 2021. Det är viktigt att vi i LRF är förberedda. Efter inmundigande av smörgåstårta vidtog sedan de tre årsmötena. Några större beslut togs inte på dessa. Man kan emellertid konstatera att Tryserum – Östra Ed är utan vice ordförande, se-

( % "! $ -$ $

&

Regionordföranden i LRF, Peter Borring, gästade samlingen där de tre LRF-avdelningarna också genomförde sina respektive årsmöten.

dan Helena Hägg avgick som ordförande förra året och Sven-Inge Andersson tog över rodret. I Gryt heter ordföranden Anders Magnusson och som tidigare nämnts ba-

sar Tobias Karlsson över Ringarum, sedan förra årets årsmöte. Text och bild: HANS ANDERSSON

!

%" ! $ ' " && -$ & & $,! -# ! $ "( %! ! " ! -%! ! $ " % '& " ,$%$ "( %! ! $ & "! $ % && " -$ & % "!" % $, (! ! !* !! $." ! ! " %&$' &'$ $ ! $ ( -$ & # ! $ ! " !" -$ ! ( ! $ & "!%% & ! -($ '$ % +$ ! ! % & ( $ $ ( % "! . %# &% ! ( "!" % & !&* ! "!& & "%% -$

"! "! "!

#"%& #"%& #"%&

$ ! "$

& "! "

'$ (

! "# ! $ $ ( % "! % "$ !% $ $ $ ( % "! % "& $ $ ( % "! %

!

+ # '%&

))) $ $ ( % "! % ))) $ $ ( % "! % ))) $ $ ( % "! %

! "# ! "$ !% $ "&

+

$


VISION 2018 • december 2017

19

VISION 2018 utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland, Örebro län och Värmland.

Vi välkomnar alla kunder på

Julfika!

Vi inspekterar din skog från ovan!

VISION 2018

VÅRA TREVLIGA RESOR 19/1 27/1 2/3 13/3

GRÜNE WOCHE Berlin 4 d ............................................3 895 kr MC-MÄSSAN i Göteborg .................................................495 kr FÅRFESTEN i Kil ...............................................................315 kr ULLARED ..........................................................................295 kr Även 10/4, 15/5, 11/9, 9/10, 6/11, 27/11, 11/12

Med en drönare kan vi upptäcka saker du inte alltid ser ifrån marken. Den är snabb och får mycket bättre överblick, med ett bättre resultat.

Kaffe och skinkmacka fre 15 dec kl 10–12

Förebygg och upptäck skador på din skog: Hitta vindfällen, granbarkborreangrepp, toppbrott med mera. Begär offert idag!

Auktioner Tänker du sälja är du välkommen att höra av dig för rådgivning eller om ett datum som passar dig

BOKADE AUKTIONER 2018 2/3 Gårdsauktion, Sjögården Öggestorp, Tenhult. Maskiner o Redskap 10/3 Samlingsauktion, Brännebrona, Götene. 17/3 Samlingsauktion, Granngården, Sala. 24/3 Maskinauktion, Axima Floby. 7/4 Gårdsauktion, Algutstorps Prästgård, Vårgårda. Maskiner o Redskap. 21/4 Gårdsauktion, Vijvägen, Bergby. Maskiner o Verkstadsinventarier. 28/4 Samlingsauktion, Örsta, Kumla. 5/5 Samlingsauktion, Flakeberg, Grästorp. 15/9 Samlingsauktion, Falköping.

Även 23/3, 10/4, 13/4, 27/4 m fl

22/3 TRÄDGÅRDSMÄSSAN i Älvsjö ......................................415 kr 23/3 ROSTOCK 3 d, Penta Hotel ............................................2 595 kr 13/4 FLENSBURG 3 d ............................................................3 285 kr Även 4/5

14/4 MAMMA MIA THE PARTY..........................................1 785 kr 10/5 ROSTOCK 3 d (Kristi Himmelsfärd) ................................2 350 kr Även 22/6 (Midsommar) Expressbussar dagligen Östergötland - Stockholm / Stockholm - Östergötland

2018

Nu pågår bokning av auktioner 2018!

16/3 DANSRESA Weissenhäuser Strand 3 d ..........................2 895 kr 20/3 BURG 3 d, Wisser’s Hotel................................................1 710 kr

DB SKOG PEFC-certifierade för hållbart skogsbruk

Skogs- och drönartjänster Tel 0142-121 50 • info@blaklintsbuss.se www.blaklintsbuss.se

070-250 20 11 · www.dbskog.nu

GÅRDSVETERINÄRERNA AMBULERANDE VETERINÄRPRAKTIK

Vi skarvar inte

i LINKÖPING och NORRKÖPING med OMNEJD Modern djursjukvård med hög kompetens och ett trevligt bemötande för dig och dina djur. Vi fokuserar främst på HÄSTAR och LANTBRUKSDJUR men även hembesök till HUND och KATT på dagtid. Vid akutfall så har vi jourveterinärer tillgängliga dygnet runt alla vardagar för behandling ute i fält.

Tel 0515-811 51 · Lawrence Jonsson, 070-688 34 15 Ombud för Östergötland, Småland och Öland: Lars-Gunnar Hyllman, 0702-648146

070-55 50 123 · gardsveterinarerna@outlook.com

www.farmarauktioner.se

www.gårdsveterinärerna.se

BERGVÄRME? VATTENBRUNN? Ring FBB!

• Villa o vindsisolering - mer boyta och tunnare väggar • Kyl- och ventilationslager • Maskin-, lager- och djurhallar • Accumulatortankar • Försäljning av PIR/ Polyuretan skivor

Vi isolerar med polyuretan marknadens bästa isolermaterial. Halva tjockleken jämfört med ”vanlig” isolering.

Ring/maila er förfrågan till: 0705-94 26 92 • jorgen@polyterm.se Kontor/Fabrik: 0581-62 08 30. Adress: Hagalundsvägen Fellingsbro www.polyterm.se

Mats och Niklas Jonasson Kättestad, Nykil

FBB är Östergötlands mest anlitade borrentreprenör. Vi hjälper dig hela vägen till borrning Kvalitet & nytänkande och pumpinstallation. sedan 1979 Självklart med ROT-avdrag! www.fbb.se Vi önskar alla våra kunder en God Jul & Gott nytt år!

Ring oss på 0122-100 64 och prata borrning!

FBB

Finspångs Brunnsborrning AB

”Fyrklövern har den spetskompetens inom lantbruk vi behöver.”

Vill du veta mer om vad Mats och Niklas tycker om Fyrklövern? Gå in på www.4klovern.se

För oss är ekonomi och juridik naturligt


20

VISION 2018

VISION 2018 • december 2017 VISION 2018 utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland, Örebro län och Värmland.

Torfolk gård har under året haft två praktikanter som fått arrendera lite mark och hyra maskiner för egen grönsaksodling.

Michael och Lars vill absolut se fler jordbrukare då det lokala och småskaliga jordbruket ökar i popularitet och de kommer att behövas.

Lyckat första år för Grön gryning Vill underlätta för människor att etablera sig som jordbrukare HÖJE (JB)

För ett år sedan var första upptaktsmötet till det som nu är den ekonomiska föreningen Grön gryning. – Men du får inte skriva att vi har en färdig modell, för det är det absolut inte men det är på gång, poängterar Michael Kjellstrand.

Michael berättar att det hela bygger på en idé som Olle Göransson på Torfolk gård närt i många år; om att underlätta och möjliggöra och för människor att etablera sig som jordbrukare. – Grundproblematiken är att det är oerhört svårt att vara jordbrukare eller livsmedelsföretagare om man inte är uppväxt inom det, säger Olle. – Förr så hade nästan alla någon släkting som höll på med någon form av jordbruk men med industrialiseringen och effektiviseringen av jordbruket så försvann det, inflikar Michael. Grön gryning behövs för att fylla det kunskapstomrum som har blivit i och med att det blivit färre och färre jordbrukare. – Om man till exempel går ut från en lantbruksskola och vill börja som jordbrukare så är det svårt, man har ingenting. Man har inte mark, maskiner eller kapital, säger Olle. – Och på banken är de troligen inte intresserade av någon som vill ha en bit mark för att odla lite morötter. Där pratar vi om att de vill låna ut pengar för att köpa 90 hektar mark och det är kanske inte alla som kan eller vågar det och det är där vi kommer in, säger Michael . Projektet vänder sig till de som redan har kunskap till att vara jordbrukare eller livsmedelsföretagare men som saknar det praktiska.

Michael Kjellstrand och Olle Göransson hoppas på att Grön gryning ska sprida sig som ett koncept där jordbrukare som vill börja i mindre skala ska få en chans.

– Ja, man kan inte komma till oss med drömmar om att bli jordbrukare utan kunskap, man måste veta vad man håller på med. Teorin måste finnas, poängterar Michael. Medlemmarna i föreningen består av sju jordbrukare och livsmedelsföretagare, ett antal människor som vill etablera sig inom dessa branscher och så några till. Jordbrukare är med i projektet för att hyra ut sina maskiner och mark till andra aspirerande jordbrukare. – Det finns ju mycket mark

och många maskiner som inte brukas samtidigt som det finns en massa människor som vill och kan använda detta och vi vill vara länken mellan dessa två och skapa flera aktiva jordbrukare, säger Olle. Just nu så har Grön gryning

skickat in en stödansökan till Jordbruksverket för finansiering för att kunna driva projektet i tre år. Det behövs för att bland annat kunna ha en anställd som sköter det administrativa.

Under året som gått har Olle haft två syrier som praktiserat på hans gård. I Syrien arbetade de som jordbrukare och vill gärna göra det i Sverige också men saknar precis de sakerna som Grön gryning kan erbjuda. Så de har fått arrendera lite mark och hyrt maskiner av Olle för att odla grönsaker. – Det som vi har gjort under året är ju egentligen mer som ett experiment. De har hyrt mark och maskiner av mig samtidigt som de jobbat

här som praktikanter. De har lärt sig om hur det svenska jordbruket fungerar och jag har också lärt mig om hur man tänker kring jordbruk i Syrien, berättar Olle. Olle och Lars hoppas att

projektet kommer att leda till flera jordbrukare som får regionen att blomstra. – Det finns ett egenvärde i det, att fler arbetar med jordbruk och markerna hålls öppna. Vi vill framför allt skapa sysselsättning på landsbygden,

säger Olle Göransson. Att det skulle innebära ökad konkurrens slår de snabbt ifrån sig. – Konkurrensen ökar inte utan det ökar mångfalden och då ökar också styrkan på marknaden och då får man lättare avkastning för sina grödor, säger Michael bestämt. Grön gryning planerar att komma igång ordentligt till nästa odlingssäsong. Text och bild: MIMMI TÖRNBERG


VISION 2018 • december 2017

21

Alla kunder Ăśnskas

God Jul & Gott Nytt År! Strükanders Färg & Müleri AB Strü Gürd, Vadstena 0143-109 36, 070-603 99 45 www.stragard.se

Marknadens bästa stÜldskydd!

4190:inkl moms"

Välkomna till Bleckenstad Gürdsbutik 5 km s MjÜlby längs riksv 32

MARIANNELUND

Ă–ppet: Tors-fre 14-18 LĂśrdag 10-14 SĂśndag 13-16 Tel 0142-101 13

Hos oss hittar du: vildsvinskorv, ostkaka, goda ostar, potatis, grÜnsaker, ägg, morotsmarmelad och presentartiklar.

www.bleckenstad.se

Enkel montering pĂĽ alla kranar.

med 2 kanal radio.

13.900:+ moms o frakt

Ring och boka annonsplats pĂĽ 0141-560 03 eller 054-21 70 10.

Beg. reservdelar Demontering av traktorer och entreprenadmaskiner. Vi har även ett stort lager av nya delar.

FrĂĽn FrĂĽn yttre yttre rymden rymden

A Aha! ha! Klimatsmart! Klimatsmart!

VitlĂśk VitlĂśk frĂĽn frĂĽn Gusum Gusum

ĂĽrens lopp lopp har har mĂĽnga mĂĽnga m musikaler usika Under aler U nder ĂĽrens passerat Ku ulturskolan i Ă–deshĂśg. Ă–deshĂśg. p asserat Kulturskolan I ĂĽĂĽrr fick Moa Frisk Frisk ta ta ssig fick Moa ig an an ututomjordingar o mjordingar frĂĽn frĂĽn yttre ytttre rymden. rymden.

TTemperaturskillnaden emperaturskillnaden ffrün rün iistiden stiden ttill ill nu n u äärr sex sex grader grader och och frün frün nu nu 2100 blir detsamma ttill ill üürr 2 100 b lir d etsamma om o m vvii inte inte ändrar ändrar vüra vüra vvanor. anor.

Mask i magen Mask magen ledde ledde fram fram till till att att vi vi har har en vitlĂśkssort vitlĂśkssort som en som heter heter GuGusum, fast fast den sum, den kanske kanske egentegentheta ligen ligen borde borde h eta Asplund. Asplund.

1188

1144

1155

Bowling ger gemenskap ÅTVIDABERG. I avvvaktan pü sin tur analyserar Ebbe Kaarlsson, Claes Nejdeby och Uno HallingstrÜm resultaten pü skärmarna i bowlinghallen. Det är skojj att spela, men allra viktigast är kanske den socialla biten. Bowlinghalllen, Atvidbowll, tar gärna emot fler eftermiddagsspelande daglediga.

Snälla k i Västra a VÄSTRA HARG G december är det dag, och den kak värd att fiira. D och sü blir man sägs det. Gruppe till i fÜrsamlimgshemmet där de s j u n g e r o c h g Ü r ro l i g a s a k e r t i l l sammans. Det dofttade alldeles ljuvligt den dagen barnen fÜrva n d l a d e l ok a l e n t i l l e t t b a g er i . SIDAN 10

Allt färre für hjärttinfarkt H Ä L S A . E n m yc k e t g l ä d j a d e nyhet är att antalet hjärtinfarkkter minskat rejjält i antal. Den positiva utveckllingen beror bland annat pü forskningsbaserade livsstilsrüd om rÜkning och kostvanor. SIDAN 12

H HOLMERTZ OLMERTZ

Ett vakande Ăśga pĂĽ va ardagen Sidan 2

Marcus Adolfs fsson och BjÜrn Larsson, Billa gürd, tillsammans med Karin Lorin, Bosttä ällets vedugnsbageri och Anna Tillby, Opplunda ekoägg, under träffffe en pü Billa infÜ Ür ürets julmarknad. Det är trevligt och hÜjer upplevelsen när landsbygdsfÜretag ka an gÜra saker tillsammans, menar de.

Julstämning i stallet Ständig utveckling pü omtyckta Billa gürd GAMMA AL LKIL. Just nu är det julmarknadernas tid. De ffiinns Üverallt och locka r a lla som vill ha en fÜ rsmak av julstämning och handla

nügot gott eller ffiint till stundande julhelg. Julmarknaden pü Billa gürd utanfÜÜr LinkÜping har nu funnits nügra ür och den växer och utv tveck-

las hela tiden. Inte minst populära är de inbjudna landsbygdsfÜÜretagarna som finns pü plats fÜr att sälja lokalt fÜrädlade produkter. Samar-

LINKĂ–PING LINKĂ–PING

S Ă–DERKĂ–PING SĂ–DERKĂ–PING

Regiondagar med fokus pĂĽ maten

Startskott fÜr affären i Östra Ryd

Sidan 9

Sidan 13

PRENUMERERA PĂ… LĂ„NSTIDNINGEN! RING 0141-560 03!

Maskintransporter Transporter av maskiner av alla slag, även bodar, husmoduler och liknande. Transporter Üver hela landet. Mats 070 - 223 55 49

" "# $"

#%# &!

b e t e p ü l a n d s by g d e n ä r v i k t i g t f Ü r att komma upp i volym och kunna erbjuda besÜkare en stÜrre bredd av produkter. SIDORNA 20-21

" #&! $&

Ge dina nära och kära en julklapp som räcker länge sü für du en Trissl lott fÜr varje p prenumeration du ger bort!

En prenumeration pü Länstidningarna ÖstergÜtland eller Värmlandsbygden är till glädje och nytta under ett helt ür. Varje vecka rapporterar vi frün respektive läns alla kommuner och fokus ligger pü det lokala.

Klicka bara pĂĽ Jordbrukarens framsida pĂĽ www.jordbrukaren.se

(Nya bütar av äldre ürsmodell) Pioner 8 Mini -14 pink Pioner 10 Classic -16 vit,rÜd el svart Pioner 12 Classic -15 vit Pioner 12 Maxi -16 vit,rÜd el svart Pioner Maxi Classic -11 vit Pioner 13 -14 svart Pioner 14 Active -15 vit Pioner 15 -11 vit Pioner 15 -14 svart (skÜnhetsfel) Pioner Viking -15 vit el svart med Yamaha F40 FETL ny -17 + extra utr

GomÊr & Andersson ¡ GÜran Dyks gata 5, LinkÜping www.gomer-andersson.se

Tel 0381-710 10 | www.weimer.se

MaskinfÜrsäljning FÜrsäljning av begagnade maskiner.

Fynda bland vĂĽra lagerbĂĽtar!

Funderar du pü att sälja din gürd? Vi har fÜrmedlat jord- och skogsfastigheter sedan 1929. Vi har all den kunskap och erfarenhet som krävs fÜr att hjälpa dig med allt frün fÜrmedling till avstyckningar och fastighetsbildningar. Välkommen att kontakta Johan Carlfjord fÜr en kostnadsfri värdering, 013-37 52 04.

We-1400

BesĂśk vĂĽr nya hemsida - nu sĂśkbar

Gäller bütar i lager och längst t o m 15/2 -18

Välkomna att julhandla i vür mysiga gürdsbutik!

Dragkraft 1400/1700/2200 kp Manuell och radiostyrd.

Nu kan du läsa Jordbrukaren pü nätet!

0DFFURÂ?VWlWQLQJVUHNRQGLWLRQHUDUHWlWDUOlFNDQGHWlWQLQJDUDY JXPPLWH[SDFNER[DURFKR-ULQJDULDOODFLUNXOHUDQGH ROMHV\VWHPXQGHUGULIWVQDEEWRFKSHUPDQHQW ,QJHQGHPRQWHULQJNUlYV

GlÜm inte att beställa vüra populära julkartonger i god tid!

,]HVEYPZMRWGL

Jordbrukaren utkommer var tredje vecka dag till alla jord-, lant- och skogsbruksfÜretag i hela ÖstergÜtland, sÜdra SÜdermanland, norra Smüland, Örebro län samt Värmlands län.

Ĺ?,Ç&#x2021;Ä&#x161;Ć&#x152;Ä&#x201A;ƾůĆ?Ç&#x2021;Ć?Ć&#x161;Ä&#x17E;Ĺľ-^Ä&#x17E;Ć&#x152;Ç&#x20AC;Ĺ˝Ć?Ć&#x161;Ç&#x2021;Ć&#x152;ĹśĹ?ĹśĹ?-sÄ&#x2021;Ç&#x2020;Ä&#x17E;ĹŻĹŻÄ&#x160;Ä&#x161;Ä&#x201A; ĆľĆ&#x161;ŽžÄ&#x201A;Ć&#x161;ĹŻÄ&#x160;Ä&#x161;Ä&#x201A;-sÄ&#x17E;Ç&#x20AC;Ä&#x201A;Ç&#x2020;Ä&#x17E;ĹŻĆ&#x161;Ä&#x2021;Ć&#x161;ĹśĹ?ĹśĹ?-<ŽŜÇ&#x20AC;Ä&#x17E;Ć&#x152;Ć&#x161;Ä&#x17E;Ć&#x152;Í?

BRORSSONS TRAKTORDELAR

Tel 0496-107 55 â&#x20AC;˘ traktordelar@brorssons.se Onlinebutik pĂĽ www.brorssons.se

Hitta din mĂĽlgrupp med en annons i Jordbrukaren!

WĆ&#x152;Ĺ˝Ä?ĹŻÄ&#x17E;žžÄ&#x17E;Ä&#x161;ŽůŊÄ&#x17E;ĹŻÄ&#x2021;Ä?ĹŹÄ&#x201A;Ĺ?Ä&#x17E;

.RQWDNWXSSJLIWHU 8OWUn+8680 7HO-+HPVLGDZZZOXEULFRVH(PDLOLQIR#OXEULFRVH

Installeras pü traktorns eller fordonets Databus, vilket kräver att en kod eller key card används pü manÜverpanelen fÜr att fordonet ska vara mÜjligt att starta. Billig fÜrsäkring fÜr att ditt fordon är kvar där du lämnade det. FÜr mer info se www.brorssons.se onlinebutik, sÜk pü VLC5501.

JUST NU

9LGIUnJRURPSURGXNWHQ 7YHNDLQWHULQJRVVSn -

Dessutom ingür krÜnikor, evenemangstips, TV-programmen och flera kryss. Allt levereras varje fredag bekvämt hem i brevlüdan. Prenumeranter annonserar dessutom gratis pü Länsmarknaden.

Erbjudandet gäller när du tecknar prenumeration pü vür hemsida, se:

www.lanstidningen.se www.varmlandsbygden.se

(12.700:-) Nu 9.990:(19.800:-) Nu 16.900:-

Nu 17.900:(23.600:-) Nu 20.900:(26.900:-) (32.900:-) (38.600:-) (38.600:-)

Nu Nu Nu Nu Nu

22.900:23.900:28.900:29.900:29.900:-

(140.000:-) Nu 118.900:-

Fabriksgatan 26 ¡ MOTALA 0141-38 18 00 www.motalaboat.se

Hushüllningssällskapets

Rüdgivarbrev Fü nyheter och konkreta rüd som rÜr din odling. Breven är ett uppskattat underlag fÜr vüra kunder och hjälper münga fatta snabba beslut LVLWWDUEHWH%UHYHQ¿QQVEnGHI|UNRQYHQWLRQHOO och ekologisk odling. 9LKDUlYHQHWWVSHFL¿NWEUHYI|UYDOORGODUH och ett marknadsbrev fÜr dig som vill ha den senaste informationen om vad som händer pü lantbruksmarknaden.

Vill veta mer om vĂĽra brev, ring 013-35 53 00 eller skicka epost till info.e@hushallningssallskapet.se


22

VISION 2018

VISION 2018 • december 2017 VISION 2018 utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland, Örebro län och Värmland.

I Boxholms skogars markbestånd finns södra Sveriges största vildmark

En ljus framtid för svenska skogen En del av lösningen för att minimera klimatpåverkan BOXHOLM (JB)

För den svenska befolkningen spelar skogen en viktig roll. Inte bara som beståndsdel i många av de produkter vi dagligen använder, utan också som en viktig del när det gäller rekreation, upplevelser och hälsa. Johan Carpholm, vd hos Boxholms Skogar AB, tror att skogen går en ljus framtid till mötes. Men den moderna människan måste bli bättre på att behandla naturen mer respektfullt.

– Skogen går en ljus framtid till mötes, menar Johan Carpholm, vd och ansvarig för jakt, fiske och fastigheter hos Boxholms Skogar AB. Skogen och skogsbruket spelar en stor roll i den svenska befolkningens vardag, inte minst som beståndsdel i produkter vi använder mer eller mindre dagligen till exempel papper, förpackningar, kartong, pellets och ved. Genom den tekniska utvecklingen är skogen och brukandet av den också en del av lösningen för att minimera klimatpåverkan. Boxholms Skogar är en av de tio största markägarna i Sverige och förvaltar cirka 36 600 hektar, varav 34 200 är produktiv skogsmark. Skogsbruket är företagets huvud-

verksamhet. Johan Carpholm berättar att det pågår en utveckling av användning av skogens produkter för att skapa ett mer hållbart samhälle. En utveckling som sannolikt kommer att fortgå och nya tekniska framsteg görs kontinuerligt. – Skogens produkter kan, förutom att utgöra enskilda byggelement bestående av enbart trä, även användas genom ny teknik som beståndsdel i byggelement som i högre grad kan ersätta stål och betong, säger Johan. Det innebär en ökad användning av klimatsmarta produkter som består av förnyelsebar råvara. Växande skogar binder koldioxid och produkter bestående av trä lagrar koldioxid under hela sin livslängd. Biobränsle som består av produkter från skogen blir dessutom allt viktigare och många fjärrvärmenät försörjs idag av skogsbränsle. Jakt och fiske är en naturlig verksamhetsgren som är kopplad till ett markägande. Boxholms skogars förvaltning innefattar cirka 16 500 hektar vatten varav 3 400 hektar är mindre skogssjöar och här finns södra Sveriges största vildmark. Företaget erbjuder olika upplevelser kopplade till storslagen natur och spännande äventyr. Konferensanläggningen Sundet, som ligger alldeles vid sjön Sommens

Boxholms skogars vd Johan Carpholm ser positivt på framtiden även om företaget med jämna mellanrum möter nya utmaningar.

strand, har plats för övernattande gäster. Det erbjuds färdiga ”paket” av upplevelser och det finns också möjlighet att skräddarsy ett program för den som vill. – Vi får mycket från skogen

i vår vardag, inte bara produkterna vi använder, fortsätter Johan. Vi får också energi i form av olika rekreationsaktiviteter allt från den traditionella hundpromenaden, svamp- och bärplockningen till de mer nya aktiviteterna såsom geocaching (en GPSstödd variant av skattjakt) och airsoft (liknande paintball fast med ett effektbegränsat vapen). Det finns plats för alla i skogen menar Johan men det kräver också att människor visar

hänsyn gentemot varandra och mot naturen. – Den moderna människan har blivit sämre på framförallt det senare och lämnar ofta skräp och spår efter sig i naturen. Detta är en tråkig utveckling och fortsätter den kan det leda till att ”friluftslivet” blir kanaliserat till vissa områden. Man kan som markägare blir tvingad att stänga vägar med mera därför att det skräpas ned och förstörs allt för mycket. När det gäller jakt och fiske menar Johan att dessa områden mera är kopplade till förvaltningen av mark och vatten. Den tekniska utvecklingen är enorm även inom dessa områden. – Förr jagade och fiskade man för att få mat och så är det delvis idag också. Skogen har

Genom den tekniska utvecklingen är skogen och brukandet av den också en del av lösningen för att minimera klimatpåverkan.

ett fantastiskt skafferi med klimatsmart och närproducerad föda. Jakten och fisket engagerar många människor och det är en resurs värd att vårda och utveckla. Detta för att så många som möjligt skall kunna få ta del av dessa resurser under ordnade former. – Teknikutvecklingen bidrar framförallt till att vi lär oss mer och får feedback på åtgärder på ett enklare och snabbare sätt. Det borgar för att vi skall kunna bli ännu bättre på att förvalta dessa resurser utifrån kunskap och utifrån naturens egna förutsättningar. Inga enskilda intressen får ta övertaget och inverka negativt på andra arter eller sysselsättningar, understryker Johan bestämt.

Johan Carpholm ser mycket positivt på framtiden även om de inom företaget med jämna mellanrum möter nya utmaningar. – Men ännu har ingen utmaning varit för stor utan istället bidragit till att vi har kunnat utveckla verksamheten framåt. Vi tror och hoppas att det ska kunna fortsätta så också framöver. Vi ser framför oss en skog som är till glädje och nytta för alla, både ur en produktions-, biologiskt och mänsklig aspekt, avslutar Johan. Text: GEN LARSSON Bild: JOHAN CARPHOL


VISION 2018 • december 2017

23

VISION 2018 utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland, Örebro län och Värmland.

Dramatisk förändring väntar Framtidens väder diskuterades

VISION 2018

”Färmartanken” AdBluetankar 125-9000 liter ADR/IBC-behållare 250-3000 liter, gårdstankar i både plåt och plast och transporttankar för eget bruk 100-400 liter finns i vårt sortiment.

LINKÖPING (JB)

Färmartanken AB, tel 0321-317 07

Det så kallade tvågradersmålet är kanske inte det bästa för att möta klimatförändringarna men det finns och är beslutat. Vädret, vattennivåer i haven med mera kommer fortsätta förändras. Med det följer en rad konsekvenser för Sverige och världen.

info@farmartanken.com www.farmartanken.com

Välkommen att prata tankar med oss!

Suzuki LTA 500XP Arbetsmaskinen

99 900 kr inkl moms

När stormar, orkaner, översvämningar, torka som den 2017, ovanligt kalla eller varma perioder inträffar så kommer det här med klimatförändringar vanligen upp till diskussion. Mycket av sådana här väder kan dock sorteras in bland naturliga variationer. Människans påverkan på sådant som halten av växthusgaser går ändå inte att bortse från, inte heller vad de betyder för klimatet i framtiden. ”Vi står sannolikt inför en dramatisk förändring av klimatet på jorden och det kommer att påverka vårt samhälle på olika sätt." kan man läsa hos SMHI. Man pratar om olika scenarior för framtidens klimat. Variabler som mängden utsläpp läggs in i dessa. Om man helt sluta släppa ut mer CO2, håller samma nivå som nu eller till och med ökar utsläppen spelar in. Scenariorna visar därmed olika klimatutveckling. Professor Markku Rummukainen, Lunds universitet, skrev i en rapport från 2015 ”Att begränsa den globala uppvärmningen till under två grader - tvågradersmålet - är ett övergripande mål i klimatpolitiken såväl internationellt som i Sverige”. Han diskuterar målet utifrån flera as-

Lars Bärring, forskare SMHI Rossby Centre.

Pär Holmgren, meteorolog och naturskadespecialist talade om klimatet på årets brandkonferens i Linköping.

pekter. Bland annat hävdar han att om målet ska anses realistiskt beror det på vilka åtgärder som kan genomföras för att minska människans klimatpåverkan. Två grader betyder dessutom mycket olika konsekvenser beroende på var i världen man tittar. Det var 2015. Under årets brandkonferens i Linköping höll Pär Holmgren, före detta tv-meteorolog, nu naturskadespecialist på Länsförsäkringar, ett föredrag om väder och klimat. Si eller så många grader är en sak men det finns också annat att se på menade han.

våra världshav kan få stiga. – Två graders uppvärmning leder på lite längre sikt till att världshaven stiger med i storleksordningen 10 meter. Det här är vi överens om numera. Det är inte ens mycket än så länge i vårt samhälle som pekar på att vi kommer lyckas att hålla uppvärmningen under två grader.

– Det är inte som så att den

biologiska mångfalden totalkollapsar om man kommer upp i 2,5 - 3grader eller att den inte påverkas om man stannar vid 1-1,5 grader, berättade han. Det börjar bli ett smygande växande problem redan nu. – Jag och många med mig har i flera år sagt att tänk om vi istället för ett tvågradersmål istället satte ett mål för hur mycket vi är beredda att

Försäljning och leverans av: Certifierad betong · Cementrör · Lock Grus · Makadam · Sand · Trekammarbrunnar · VA-produkter · Trädgårdsplattor

Världshaven kommer att

stiga med en meter under det här århundradet, sedan accelererar det och stiger med två meter nästa. Vad det betyder för låglänta länder är uppenbart. Man pratar till och med om framtida klimatflyktingar. För Sveriges del betyder det förändrade klimatet att det blir varmare men även att sommarregnen kan bli häftigare. Samtidigt är risken för torrare marker i framtiden hög. Med det förändrade klimatet kommer behovet av att anpassa exempelvis de sorters träd man planterar. Skadeangrepp kommer öka men å andra sidan så kommer tillväxten också att öka. Tjälen som redan nu ofta lyser med

sin frånvaro på många håll kommer bli ovanlig, i alla fall att den ligger längre perioder. Jordbruk som är beroende av mycket vatten har en utmaning som å andra sidan riskerar att kompenseras med vattensjuka marker ett annat år. Det finns även andra samhälleliga utmaningar på grund av klimatförändringar. Att världshaven stiger är inget som endast berör andra delar av jorden. Även om det är förhållandevis mindre påverkan här så kommer delar av våra kuster täckas av vatten och vattennära stadsbebyggelse hotas. Det här går inte att stoppa även om utsläppen helt skulle upphöra idag men man kan dämpa konsekvenserna av och takten på klimatförändringarna. För alla som inte tror att klimatförändringar är ett kinesiskt påhitt så är det kanske inte längre så tokigt att ”prata om vädret”.

Text och bild: BO BÄCKMAN

TJ:s Pumpservice AB ”Ett bra vatten är bättre”

Tegelbruksv 1, Kisa · 0494 -128 50 www.kisamotorservice.se

3EKO-IXERVAGNAR fÚRALLABEHoV...

&YLLTÚMMAre för omgående leverans.

Nya & begagnade. sTömningsfläktar från 11 till 37 kw med mycket hög kapacitet s+ASTmËKTARKK1600 och KK1800

Vi utför grävarbeten! Diplomerade för avloppsanläggningar

Skrukeby Maskin 0142-809 60, 070-659 67 63

NILFISK ALTO • Nyförsäljning • Auktoriserad service

FÄRGBUTIK med Teknos-färger

GRUS & CEMENT AB

Över 35 år i branschen Vattenpumpar • Vattenfilter • Installationer • Service Rörarbeten • Försäljning • Brunnsrenoveringar

Passa även på att boka rödmålning inför säsongen 2017!

Åtvidaberg · 0120-105 05, 0706-38 10 88

Mobil: 070-628 14 06 • www.pumpen.nu

SOFAB Sanering & färg AB

Öppet: Måndag-fredag 07.00-16.00

samt äkta Falu Rödfärg

Butik Östanåg 1, Skänninge. Tel 0705-300 751

www.sofabskanninge.se

Är du behov av nytt avlopp? Vi säljer, projekterar och tecknar serviceavtal. Kompletta avloppslösningar från Klargester som har 60 års erfarenhet. 590 33 Fornåsa, 013-39 30 90 alvestadtanken.se, info@alvestadtanken.se

Skörda solenergi! RT! FRI OFFE

Solcellsbyggarna Boxholm AB Boxholm · 070-696 49 22 www.solcellsbyggarna.se

Auktoriserad Grundfos Servicepartner Perfecta & VM-pumpar service Reservdelar, inst-material o nya pumpar i lager Besöksadress: Laduvägen 10, 592 91 Vadstena Tel 0143-127 22, mobil 070-248 50 38 · www.pumptjanst.se

Vi har reservdelarna till din tröska, nytt och begagnat!

Fönster och dörrar till stallar, garage och industrier m.m.

0514-310 10 info@westerbyggtra.se • www.westerbyggtra.se

För fler reservdelar, besök vår hemsida www.laholmstraktordem.se • 0430-222 70


Vision 2018 VISION 2018

Charlotta Mellander, professor vid Handelshögskolan i Jönköping.

VISION 2018 December 2017

VISION 2018 utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland, Örebro län och Värmland.

Professor Erik Westholm, talar om att klimatförändringen är på riktigt.

Anders Pertun, VD för Hotell Selma Spa, välkomnar konferensen.

Gunilla Kindstrand, journalist pratar om klimatet.

Jakob Ebner, projektledare Länsstyrelsen Dalarna och Birgitta Lasslo, Länsstyrelsen Dalarna.

Två dagar om klimat och urbanisering Framtidskonferens på Selma spa i Sunne SUNNE (JB)

Länsstyrelserna i Värmland och Dalarna hade nyligen en gemensam konferens med tema LandsbygdService-BID, på hotell Selma spa i Sunne. Samhället förändras i rasande takt. Att spana in i framtiden, upptäcka mönster och trender och utveckla verktyg, som ger oss möjlighet att anpassa oss till ständigt nya verkligheter, är viktigt för att utveckla vår landsbygd. Detta är precis vad Framtidskonferensen vill göra.

Det här var en tvådagars konferens och man började den första förmiddagen med ett besök i Torsby. Platsutvecklingskonceptet BID (Business Improvement District), som länsstyrelserna har utvecklat med kommunerna Torsby, Filipstad, Orsa, Rättvik och Ludvika, presenterades och utvecklades. I Torsby har det hänt saker, där Eva Larsson är BID-manager, har man hittat nya vägar till samarbete och samfinansiering, vilket innebär att tillgängliga resurser kan användas på ett effektivare sätt. En av föredragshållarna är

Gerrard Gibbons från Liverpool i Storbritannien, som under 20 års tid, med BID som utvecklingsverktyg, ledde stadens förändring från sliten arbetarstad till Europas kulturhuvudstad 2008. Första eftermiddagen tillbringas på hotell Selma Spa där vd Anders Pertun hälsar alla välkomna. – 2008 började jag arbeta här, säger han. Hotellet ägs av norrmannen Petter Stordalen. När Hotell Selma Spa öppnades 1991, var det Sveriges första spahotell. Susanne Lanefeldt arbetade här och som väl alla minns så stod hon framför sina gymnastikgrup-

84 personer deltar i Framtidskonferensen på hotell Selma Spa i Sunne.

per och instruerade dem: ”Knip och knip” med påföljd att anläggningen i folkmun kallas för Knipholken. – Vi har hela tiden försökt sticka ut för det kom till fler och fler spahotell i Sverige och konkurrensen hårdnade. Gästernas förväntningar var större än vad vi kunde ge. Lasse Åberg blev föredömet för oss med sin ”Hälsoresan”, där gurkskivor på ögonlocken och handduksturban på huvudet, blev den nya varumärkesplattform som jobbades fram. – Vi jobbar med hållbar mat och dryck, hållbar träning. Vår målgrupp: ”Anna 36 från Västerås”, har blivit det vi jobbar för, berättar Anders Pertun. – 2007 låg vi illa till men idag är det fullt med bilar på

parkeringen med cyklar eller skidbox på taket. Här finns träningsmöjligheter både ute och inne, relaxspa och god mat i en härlig miljö. Det är viktigt att definiera sin målgrupp, avslutar Anders Pertun vd för Selma Spa. Charlotta Mellander, pro-

fessor vid Handelshögskolan i Jönköping, berättar om hur viktig platsen blivit för den ekonomiska utvecklingen och om hur globala trender påverkar gapet mellan stad och land. Om vad som faktiskt får människor att flytta eller stanna kvar. – Det finns lyckliga platser. Man talar väldigt mycket om city-stad-urban ihop med reklam och det är en synnerligen snabb utveckling. Vi måste förstå vilket tryck de

stora städerna har på sig att bygga lägenheter med mera. Vad hände egentligen? Jo, bakom urbaniseringsvågen ligger ekonomin. Ta 1940-talet. Ville man ha jobb fick men flytta. Det fanns massor av jobb som inte krävde någon utbildning. I dag flyttar jobben till kunderna. De starkaste platserna i dag är där folk vill bo och med all den teknologi som finns i dag kan man bo var som helst. Man kan jobba på distans till exempel, säger Charlotta. – Det är 18-35-åringar som

flyttar över kommungränserna och dessa unga är en viktig målgrupp och de vill helst till Stockholm! Vi måste göra det attraktivt att bo på landet, berättar Charlotta Mellander.

Erik Westholm, professor Stad och Land, Sveriges lantbruksuniversitet är nästa talare som säger: – Vi talar om urbanisering och den rullar förstås vidare men kom ihåg, befolkningen i alla kommuner utom i Norrbotten, ökar. Detta inte minst av våra invandrare så det är inte så illa. Detta är viktigt att framhålla, säger Erik Westholm. – Landsbygden förlorar sina butiker, men landsbygdsborna har aldrig haft det så bra som i dag. Livsvillkoren på landet är lika som dem i staden. Men vi måste begränsa konsumtionen och det är bråttom och måste ske nu för vi lånar ur framtiden, säger Erik Westholm! Det blir paneldebatt och efter det föredrag av Gerrard

Gibbons, Eva Larsson och Gunilla Kindstrand. Efter en fullspäckad dag får man egen tid till relax och spa innan middagen tar över. I morgon väntar ännu en fullspäckad dag med handel – e-handel och landsbygdshandel. Möjligheter och erfarenheter, Svenska stadskärnor, landsbygdsutveckling och till slut frågar man sig: Hur vill vi gå vidare med BID? Det blir reflektioner. Dagens föredrag har gjort att man förstår att det är väldigt bra att två länsstyrelser gått samman och jobbar ihop för ett är säkert: Tillsammans är vi starka!

Text och bild: INGEGERD LÖWGRENJANSSON

Vision 2018  
Vision 2018