Jordbrukaren nr 9, 2019

Page 1

En branschtidning i Länstidningen

Lantmannatidningen Jordbrukaren • Till lantbrukare sedan 1926

Lantmannatidningen Jordbrukaren • Till Östergötlands lantbrukare sedan 1926

Nummer 9 • Årgång 93 September 2019

Karin Perers, ordförande i Mellanskog, vill att regeringen tillsätter en utredning om artskyddsförordningen. Bild: THERESE ASPLUND

Skogsägare vann viktigt principmål SKOG. Mark- och miljödomstolen i Östersund beslutade nyligen att en markägare i Hälsingland har rätt att avverka sin skog. Domstolen ändrar därmed Skogsstyrelsens beslut om avverkningsförbud på grund av förekomst av fågeln lavskrika. – Det är här fallet, som pågått i tre långa år, fick ett lyckligt slut, men det löser inte problemen framåt. Återigen står det klart att artskyddsförordningen måste ses över och vi ser fram emot att regeringen ska tillsätta en utredning om detta, säger Karin Perers, ordförande i Mellanskog. SISTA SIDAN

Vill stävja vildsvinsstammen LANTBRUK. Magnus Oskarsson riksdagsman (KD) och landsbygdspolitisk talesperson har träffat många förtvivlade bönder och han betonar att något måste göras omedelbart. – Vi är beredda att vända snart sagt varje sten i arbetet att ta fram förslag på hur den växande vildsvinsstammen ska minskas, säger Magnus Oscarsson.

Gustaf Wedén, Öja gård, och en av vattenbufflarna har närkontakt efter dagens mjölkning. Bild: CARINA LARSSON

De gör egen mozarella Öja gård har både vattenbufflar och eget mejeri LANTBRUK. I Sverige finns två tillverkare av buffelmozzarella, Ängsholmens gårdsmejeri utanför Uppsala samt Öja gård som ligger mellan Katrineholm och Eskilstuna. Den som står för tillverkningen på Öja gård är

på Länstidningen Östergötland och samtidigt är lantbrukare får Jordbrukaren två gånger.

efter en tid kom hans bror på en idé. Varför inte skaffa vattenbufflar? Till gården finns en del mark som inte längre är odlingsbar men som skulle passa perfekt som bete för vattenbufflar.. SIDAN 4

Hampan kan stärka italienska jordbruket 2016 legaliserades hampaodling för icke-farmaceutisk användning i Italien. Markarealerna tillägnade växten ökade från 400 hektar 2013 till 4 000 hektar 2018. Lagen infördes med syftet att öka den industriella hampaproduktionen. I Umbrien ligger företaget La Canapaie som börjat odla hampa för att röra sig i en mer ekologisk riktning.. Mitt i det böljande prunkande landskapet breder hampafältet ut sig. Hampaväxterna känns som en naturlig del av omgivningen. SIDAN 10

SIDAN 8

Du som är prenumerant

Ebba Wedén medan maken Gustaf ansvarar för mjölkningen av gårdens vattenbufflar. Gustaf Wedén övertog gården 2009. Då hade det inte funnits någon djurproduktion här på väldigt länge. Till en början hade Gustaf får men

VECKANS BORRING

HÄST

GÅRD TILL SALU

Marken – vår välsignelse och förbannelse

Ryttarprofil får professur i ridkonst

Anrik gård med fint byggnadsbestånd

SIDAN 2

SIDAN 8

SIDAN 6


2

Nummer 9 • September 2019

AKTUELLT

Tipsa Länstidningen om det som händer nära dig! Ring redaktionen 0141-560 03 eller e-posta redaktionen@lanstidningen.se

Veckans Peter Borring:

Kopplingen till marken är vår välsignelse och förbannelse

Komplett inredning för ert lösdriftsstall Vi hjälper er med: • Inredning • Ritningar • Montering • Foderhäckar • Gummimattor • Utgödsling • Skruvar och silos

PM4300 En stabil klövverkningsstol med vevar för framben, bakben och maggördel. Grindar för indrivning ingår. Mått: 190x82x175 cm.

Behandlingsboxar och vågar, få full koll på när djuren är slaktfärdiga.

Alla har nog exempel i sin släkt på hur forna släktingar arrenderat eller ägt gårdar i helt andra delar av landskapet, eller rent av andra delar av Sverige, för att sedan flytta till en ”bättre” gård. dag äga ett antal stora fina gårdar. Jag kan på många sätt beundra den resan. Inte bara för att man är en bra affärsman och duktig på att driva lantbruk och bygga upp gårdarnas värde för att klara en sådan livsresa, utan också för att det krävs att man har modet att lyfta bopålarna till en helt ny bygd. Ett mod eller en vilja som många av oss saknar, men som också är vår välsignelse för det är kopplingen till marken som ger det långsiktiga ansvar som de som inte äger något tror man kan lagstifta fram. Må så gott i det välmående men alltmer utsatta Markägarsverige önskar Peter PETER BORRING peter.borring@telia.com

Peter Borring är regionordförande för LRF Östergötland

Rekordpriser på skogsmark

NSER KI V SBenny Andersson

E IC

Behandling och vågsystem

för att man själv ska göra något bra av detta under de 30-40 åren som man möjligen beslutar om denna mark. Jag brukar säga att vi har en karta på delar av vår mark från 1879. Det finns ingen miljölagstiftning i världen som kan bygga in samma ansvarskänsla för marken som den kartan. Som bonde präglas man som person av hur ens gård är beskaffad och vilken produktion som det finns förutsättningar för. Är man uppvuxen på en slättgård är man förmodligen rätt orienterad utifrån att odla så mycket och det man kan på fälten, och det mentala steget att ens tänka tanken att sälja allt och bli djurbonde i skogsbygd är nog för många mycket främmande. Självklart det omvända, den som är uppvuxen på en skogsfastighet med lite jordbruk i omgivningen, skulle känna sig ”luftlandsatt” om man hamnar på en växtodlingsgård i ett blåsigt slättlandskap. Idag köper vi bara till mark. Slättbonden som gillar skog och jakt, köper skog, mellanbygdsbonden som behöver mer mark köper eller arrenderar till åkermark i kanten på slätten. Jag hävdar att vi bönder var rörligare förr. Alla har nog exempel i sin släkt på hur forna släktingar arrenderat eller ägt gårdar i helt andra delar av landskapet, eller rent av andra delar av Sverige, för att sedan flytta till en ”bättre” gård. Omvänt också sälja och flytta till en gård som passade en mera. Det är rätt ovanligt idag, men det finns exempel. I Östergötland finns en man som arbetat sig upp runt Sverige till att i

M A

kan du göra det i vilket hus som helst, bara det uppfyller dina krav. Älskar man lastbilar, eller grävmaskiner kan man utgå med den verksamheten lite varstans ifrån, för själva jobbet utförs oftast aldrig hemma i alla fall. Men jorden ligger där den ligger. Ofta kanske flera generationer har brukat den innan en själv. Är det skogsmark det handlar om kanske man till och med ser tydliga spår av träd som man själv eller ens föräldrar planterat som barn. Kopplingen till tidigare generationer blir tydlig. Även om tidigare ägare inte är ens släktingar så finns oftast spår på ens gård från forna tider som gör att man själv känner ansvar att hantera resursen mark på ett klokt sätt vilket skapar en ödmjukhet in-

Det är något speciellt med jordoch skogsbrukare som gör det till en näringsverksamhet som är svår att jämföra med andra. Oavsett om man är yngre eller äldre, man eller kvinna, långvarig arrendator, eller markägare så finns den där som ett kitt. Kopplingen och känslan till marken. Den är svår att förklara för den som inte är intresserad av just själva brukandet. Inte ens, eller kanske framförallt, är det extra svår att förklara för den som har ett stort naturintresse och gärna vistas i skog och mark, men saknar ägande eller annan tydlig koppling till egen mark. Jämför man annan näringsverksamhet, så kan man tänka att gillar man att meka med bilar och vill driva en bilverkstad, så

Brånstorp, 585 91 Eksjö Tel 0380-810 34

Vi köper & säljer

BEGAGNADE TRAKTORDELAR Nya startmotorer och gener. Även andra nya delar.

Halm och grovfoder Diesel och oljor Spannmål, konv & KRAV Gödning Vallfrö och utsäde Anders eller Elisabeth når ni på:

NYHET!! Latexskivor 30 eller 40 mm. Toppduk på rulle som är 8 mm på mitten och tjockare i ytterkanterna.

Huber 8GS Wings

BS-häcken Marknadens stabilaste och säkraste runda foderhäck. 15 st ätfack med insvängda rör.

TRAKTORER KÖPES för demont, kontant betalning. Hämtas!

Tel 013-23 44 65/66 www.jordbrukaren.se

Villa- & fastighetsägare! TILLÄGGSISOLERA VINDEN OCH SPARA PÅ DIN VÄRMEKOSTNAD REJÄLT! …och samtidigt ökar du värdet på din fastighet. Kostnadsfri besiktning av vinden. Tel 0142-570 10 • hjertqvist@mb-isolering.se

Tel: 0533-32180

info@bsagro.nu

www.BSagro.nu

Jordbrukaren Grundad 1926 • Produktion: Länstidningen Östergötland AB ANSVARIG UTGIVARE och TIDNINGSCHEF Gunilla Norlén E–post: gunilla.norlen@kurirengruppen.se REDAKTION E–post: redaktionen@lanstidningen.se Länstidningen ansvarar inte för insänt, ej beställt material. Allt material i Länstidningen kan komma att lagras i digital form och publiceras på Länstidningens hemsida. Förbehåll mot sådan lagring och/eller publicering ska göras innan materialet publiceras.

Missnöjd? Du kan anmäla publicering som du anser är felaktig till PO, Allmänhetens pressombudsman. Adress: Box 22310, 104 22 Stockholm. Tel: 08-692 46 00. Fax: 08-692 46 05. ANNONSAVDELNING. E–post: annons@lanstidningen.se Felaktiga annonser: reklamation ska göras inom sju dagar från införing. Tidningens ansvar för fel är högst annonskostnaden. För skada på grund av uteblivet eller felaktigt införande ansvaras inte. Reklamation godtas inte om felet framgår av korrektur kunden fått.

www.mb-isolering.se

Företaget är VI STÖDJER miljödeklarerat MISSING PEOPLE SWEDEN och kvalitets201 certifierat.

LRF Konsult, Sveriges största fastighetsmäklare av skogsfastigheter har sammanställt statistik över första halvårets försäljningar.

Statistiken visar att genomsnittspriset på skogsmark har fortsatt att stiga till rekordnivåer i södra Sverige medan prisbilden i resterande del av landet har vikit. Marknaden för skogsfastigheter i södra Sverige är glödhet. Genomsnittspriset har stigit hela 7,5 procent till 707 kr per skogskubikmeter. Aldrig någonsin har LRF Konsults statistik visat ett genomsnittspris över 700 kr. I mellersta och norra Sverige är dock trenden nedåtgående med minus 5,4 procent respektive 2,4 procent.

Post- och besöksadress: Drottninggatan 20 C 591 35 Motala Telefon (växel): 0141-560 03 • Telefax: 0141-560 07 • Hemsida: www.lanstidningen.se Öppettider: Måndag - fredag 09.00-16.00 TRYCKNING Jordbrukaren trycks hos Pressgrannar AB i Linköping, ett Svanengodkänt tryckeri. MILJÖ Svanen & Våtmarksfonden. Pressgrannar är Svanengodkänt och ingår tillsammans med bl.a. Sveaskog, Holmen, Skogssällskapet, Ragnsells, som stödjande företag i Svensk Våtmarksfond (http://www.vatmarksfonden.com/) som arbetar med att restaurera torrlagda våtmarker i Sverige och även skapa nya. Läs mer på www.pressgrannar.se

PRENUMERATIONER LÄNSTIDNINGEN ÖSTERGÖTLAND E–post: pren@lanstidningen.se Prenumerationspris: Helår 425:– . Halvår 230:– Bankgiro: 386-0020 Utebliven tidning? Ring 0141-560 03. Postutdelning Jordbrukaren kommer med posten.


Nummer 9 • September 2019

3

Den nya milstolpen inom mjölkning

CE-MÄRKTA TAKSTOLAR Vi tillverkar CE-märkta takstolar på beställning samt konstruerar och gör hållfasthetsberäkningar. Det ger stor frihet åt arkitekten och trygghet för dig som kund!

gan online på Gör offertförfrå takstolar.se gs ko www.carlens

SOFAB Sanering & färg AB

Ingår i Vimmerbyhus och Carlenskogs-gruppen

Vimmerby

0492-757 55

Vi utför tvättning och sanering av djurstallar och ekonomibyggnader samt målning Försäljning och service av högtryckstvättar

Visste du? Det första numret av Jordbrukaren utkom redan 1926.

Mobil 070-53 00 751, även 0142-400 13 www.sofabskanninge.se

Lely Astronaut A5 Mer än 25 år efter att Lely introducerade den första Lely Astronaut sätter vi den nya milstolpen för mjölkning: Lely Astronaut A5 Med bakgrund av erfarenheter från flera tusen användare världen över så överglänser detta intelligenta system sig själv angående kokomfort, användarvänlighet och investeringsavkastning, den är designat så lantbrukaren kan utmärka sig.

NYHET!

Godkända avlopp presenterar ett nytt reningsverk som heter MÄLAREN.

Huvudsponsorer:

Ett reningsverk som renar enligt svenska normer utan kemikalier.

Läs mer om Astronaut A5 på lely.com/milestone

För mer information www.godkandaavlopp.se

Lely Center Valdemarsvik • Tlf.: 0493-120 60

JORDBRUKARDAG Lördag 21/9 kl. 10-14 vid Bjursunds Slakteri i Valdemarsvik Slaktdjursbedömning av nöt kl. 10-11. Utlottning av presentkort och köttlåda på starttalongen cirka kl. 12.

Övriga sponsorer: Anders Svets & Fordon Lantmännen Maskin Häggbergs Holmen Cafe Kårtorp Proman LRF Konsult Södra Åhmans Traktorcentrum Bilbyter Rejmes

Arrangörer:

Kerstin Magnusson, skog & lantbruk Valdemarsviks Sparbank

AKTIVITETER FÖR HELA FAMILJEN: Utställning | Försäljning: Maskiner - Serviceföretag Förnödenheter | Grålleklubben med veterantraktorer | Café Kårtorp säljer kaffe, bröd & varmkorv | Möjlighet att slipa knivar/kvarnsatser | Lerduveskytte | Luftgevärsskytte | Hoppborg för alla barn. PRISUTDELNING 25/9 kl. 19.00: för slaktdjursbedömningen och buffé på Grännäs Restaurang, Valdemarsvik. Anmälan till prisutdelningen 25/9 görs till caroline.rundqvist@valdemarsvikssparbank.se tel. 0123-129 13 senast 23/9. Läs mer på www.valdemarsvikssparbank.se


4

LANTBRUK

Nummer 9 • September 2019 Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland och Örebro län.

I Öjas gårdsmejeri tillverkas buffelmozzarella till många av Sveriges ledande restauranger.

Ebba har lärt sig göra mozzarella hos experter i Italien.

Här tillverkas svensk mozzarella Öja gård i Södermanland har både vattenbufflar och eget mejeri ESKILSTUNA (JB)

Skär buffelmozzarella och tomater i skivor, garnera med färsk basilika och avsluta med att ringla över en god olivolja. En enkel men mycket god italiensk förrätt som också med fördel kan ingå på det svenska buffébordet.

I mitten av 1980-talet hittade mozzarellan till våra breddgrader. Men buffelmozzarella tillverkades redan på 1100-talet i de italienska klostren i Italiens södra regioner. I Sverige finns två tillverkare av buffelmozzarella, Ängsholmens gårdsmejeri utanför Uppsala samt Öja gård som ligger mellan Katrineholm och Eskilstuna. Dejürss i Hälleforsnäs och Frägsta mejeri i Hälsingland är ytterligare två mejerier som tillverkar Mozzarella men den görs av komjölk. Den som står för tillverkningen på Öja gård är Ebba Wedén medan maken Gustaf ansvarar för mjölkningen av gårdens vattenbufflar. – Gustaf övertog gården

2009. Då hade det inte funnits någon djurproduktion här på väldigt länge. Till en början hade Gustaf får men efter en tid kom hans bror på en idé. Varför inte skaffa vattenbufflar? Till gården finns en del mark som inte längre är odlingsbar men som skulle passa perfekt som bete för vattenbufflar. Gustaf åkte till England och gjorde ett besök på en buffelfarm. Han fann det hela intressant och bestämde sig därmed att köpa fyra dräktiga bufflar som kom till Öja 2012 från Tyskland, berättar Ebba. Många i Gustafs omgivning tyckte det var spännande med bufflarna. De menade att han skulle börja göra buffelmozzarella nu när grundämnet för tillverkningen fanns på plats. Men det var först när

Ebba kom in i bilden 2013 som det hela blev verklighet. – Tänkte jag ta tag i mozzarellaprojektet. Vi åkte ner till Italien och tittade vilka maskiner som krävdes vid tillverkningen. Men kom fram till att det viktigaste inte var maskinerna utan att lära sig hantverket först och främst. All mozzarella som tillverkas på Öja görs för hand, fortsätter Ebba. Tillverkning av mozzarella är svårt och kräver kunskap. För att lära sig hantverket på italienskt traditionellt sätt reste Ebba till signor Rocco och hans minimejeri i Italien. Hon har också haft en ovärderlig hjälp av mozzarellaläraren Angelo även han bosatt i Italien. – När det kom kalvar våren 2015 började vi mjölka bufflarna på samma sätt som kor mjölkades under 1960-talet. Det vill säga med spann och vakuumpump. Nu har vi rörmjölkning vilket underlättar i arbetet. Buffelmjölk innehåller cirka åtta procent fett medan vanlig komjölk har en fetthalt på mellan tre till fem procent. Till skillnad från mozzarella gjort av komjölk får buffelmozzarella en helt annan karaktär och är gräddigare i smaken, förklarar Ebba. Det tar Ebba ungefär en

dag för att tillverka buffelmozzarella som sker i olika steg. – Mjölken värms upp och det tillsätts bakteriekultur som sätter fart på processen. PH-värdet ska sjunka och det skapas goda smaker på mjölken. Därefter tillsätts löpe och när mjölken vilat ett tag skär jag massan i valnötsstora bitar. Sen får massan mogna några timmar och bitarna sjunker under tiden till botten och har skilt sig från vasslen. När ostmassan börjar bli färdig separeras den från vasslen och Ebba gör ett prov genom att ta lite ostmassa, skära den i små bitar och häl-

Gustaf och en av vattenbufflarna har närkontakt efter dagens mjölkning.

la över varmt vatten. Massan ska vara som en gummisnodd att dra ut. Känns den som en gammal gummisnodd som smulas sönder när hon drar i den är massan övermogen och fibrerna går av. Det är ett svårt steg att avgöra exakt när massan är som allra bäst. – När massan är exakt mo-

gen tar jag upp den för att rinna av på ett sluttande bord. Sen skär jag den i bitar och lägger allt i ett kar och häller på varmt vatten. – Därefter ska ostmassan stretchas genom att jag rör i massan med en pinne för att dra ut bitarna till långa trådar medan jag snurrar pinnen. När allt är som en enda stor deg knipsar jag med fingrarna av ostbollar som trillar ner i kallt vatten. Där ligger de till

en stund innan bollarna flyttas över till en saltlag, paketeras i burkar som märks upp. Då är mozzarellan klar att avnjutas, förklarar Ebba. – Vattenbufflar är trevliga

att handskas med. Snälla och vill gärna bli kliade på ryggen när de mjölkats klart och ska gå ut i hagen. De är till skillnad från kor inga högmjölkare utan ger omkring åtta liter per buffelko och dag. I vår besättning finns trettiosex vattenbufflar varav fjorton är kor. För tillfället mjölkar vi åtta kor, berättar Gustaf. Öjas buffelmozzarella säljs till privatpersoner men också till olika restauranger som tillexempel Operakällaren i Stockholm. – Det är fantastiskt roligt och lärorikt att få jobba med

Vattenbuffel är ingen vanlig syn på den svenska landsbygden. Men i hagarna på Öja finns de.

de stora svenska kockarna inom restaurangbranschen. De vet hur de vill ha det och vi försöker vara lyhörda för deras önskemål och gör de jus-

teringar som behövs, säger Ebba. Text och bild: CARINA LARSSON


Nummer 9 • September 2019

5

SkogsSkogs- & J Jordbruksmaskiner ordbruksmaskiner Verkstad o ch fförsäljning örsäljning Verkstad och

!

!

" !

Vii pressaarr diin d aulslanngg! hyddr

Välkommen att annonsera i Jordbrukaren!

På jakt efter fyrhjuling?

Ring 0141-560 03 så hjälper vi dig!

Ett strå vassare

Vi säljer även ammunition ammuniition

Båghallar Konsilos

Silotorkar Pannor

Planlager Spannmålskärror

Mobiltorkar Elevatorer

GRIPARTS JL Agriparts SKÖVDE 0500-42 51 00 | www.jlagriparts.se

w www.lantbruksservice.se w w. l a n t b r u k s s e r v i c e . s e

På jak På akt kt efftter motorsåg åg? Husqvarna 445 II e Ord.pris 6.000:-

Nu

3990:-

Eksjö Lantbruks Service AB Reserrvvdelar • Hydraulik Hydraulik • Foder Foder Verkstad V erkstad • Reservdelar Skog & trädgårdsbutik trädgårdsbutik Skog

Gjuterigatan Gjuterigatan 2, 2, Eksjö Eksjö T el: 00381-390 Tel: 381-390 0000 Öppet: Vardag Ö ppet: V Va ardag 7-17 7-17

MARKKARTERING Ett samarbete mellan Hushållningssällskapen i Sverige

Bli precisionsodlare. Boka din markkartering nu!

. -( + &, , ** "1' + 1, ()"&** ** )/#! %

## (

# ' '0 ## (

+* + '0

markkartering.se Magnus Westöö 070-209 48 06, magnus.westoo@hushallningssallskapet.se

$)

%

(


6

Nummer 9 • September 2019

GÅRD TILL SALU

Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland och Örebro län.

Gård med fint byggnadsbestånd VÄLKOMMEN TILL ANRIKA TORNBY I FORNÅSA SOCKEN Tornby, veckans gård till salu, erbjuder god arrondering, ett representativt boende, bördiga åker- och skogsmarker samt ett väl underhållet byggnadsbestånd med bra hyresintäkter.

Tornby omnämns första gången redan på 1300-talet och ägdes bland annat av drottning Kristina år 1645. 1658 ärvdes gården av kvartermästare Johan Tornér. Hans son, Otto Johan Tornér adlades 1680 av kung Karl den XI. Tornby utsågs till säteri och skulle hålla en knekt till Kronan. Knektkistan där soldatens kläder förvarades finns ännu kvar i mangårdsbyggnadens källare. 1694 såldes egendomen till kapten Johan Gustav Boije av Gennäs och 1818-1850 ägdes gården av rusthållare Sven Andersson och Johan Peter Wallman. Sven Andersson blev sedermera känd 1854 i samband med det stora rånet mot Östgötabanken vid Stora torget i Linköping. Bytet blev ett av de största i historien och Sven Andersson var bekant med rånarna. Delar av bytet delades efter rånet upp av de inblandade i Tornbys gamla mangårdsbyggnad. 1880 köptes gården av nuvarande ägarens släktingar Albertina och Per Adolf Karlsson, Rocklunda, Ekebyborna. Dottern Agnes och svärsonen Per David Karlsson övertog gården 1892 och det var Per David som utvecklade stenindustrin på Tornbys mark. Där tillverkades byggnadssten som golvplattor, fönsterbänkar, trappor och grindstolpar av kalksten vilket vi än i dag ser prov på bland annat i Tornbys mangårdsbyggnads husgrund och grindstolpar. Nuvarande ägare övertog gården i början av 70-talet och har bedrivit verksamhet på den fram till idag. Tornbys mangårdsbyggnad uppfördes 1891 i två plan. Byggnaden omges av en park med vackra ädellövträd, gräsytor och fin utsikt över gårdens åkermark. Bostaden har en boarea om 300 kvm och rymmer totalt åtta rum, möblerbara hallar samt kök, har genomgående tvåglasfönster och uppvärmning sker via vattenburet system från jordvärmepump. Genom bostadens huvudentré välkomnas du av en större hall med trappa till övervåningen. Till vänster i fil med hallen ligger kontor med parkettgolv och till höger det gamla telefonrummet. Bredvid det ma-

trummet, båda med parkettgolv. Rakt innanför hallen finns ett sällskapsrum med fiskbensparkett och i fil med det ytterligare ett större sällskapsrum också med fiskbensparkett samt en öppen spis. Innanför matrummet ligger köket och i anslutning till köket finns en utbyggnad som rymmer groventré, toalett med dusch och bastu. Övre plan rymmer stor möblerbar hall, i anslutning till den finns fyra sovrum samt ett mindre gästrum. Från ett av sovrummen kommer man ut till en balkong. Här finns också badrum med toalett, badkar och dusch renoverat samt två stora garderober. I källarplanet som sträcker sig under hela bostaden finns pannrum, matkällare samt ett flertal förråd. I anslutning till mangårdsbyggnaden finns ett mindre bilgarage. Vid gårdscentrum finns förutom mangårdsbyggnaden ytterligare två bostäder, Stora och Lilla huset. Stora huset är uppfört i ett och ett halvt plan. Bostadsytan uppgår till 100 kvm. Nedre plan rymmer hall, kök, två rum samt badrum med wc och dusch. Övre plan rymmer två sovrum, wc samt garderober. I källaren finns utrymme för värmepump, tvättstuga, förråd samt ett inrett rum med egen ingång. I anslutning till bostaden finns ett trädgårdsförråd. Bostaden med uthus är uthyrd till en kallhyra om 7 200 kr per månad. Lilla huset, 86 kvm, som ligger i anslutning till stora huset är uppfört i ett plan. Här bor du trivsamt i hall, pannrum, kök renoverat 1995 samt kombinerad tvättstuga och badrum med dusch och wc. Bostaden målades om interiört 2015. Under en del av bostaden finns källare som rymmer förråd. I anslutning till bostaden finns ett trädgårdsförråd. Här finns också en jordkällare av kalksten i gott skick. Bostaden med uthus är uthyrd till en kallhyra om 6 300 kr per månad. På fastighetens ägor finns ytterligare sex bostäder som tillsammans är uthyrda för 25 300 kr i kallhyra per månad. På de västra delarna av fastigheten ligger det gamla Stenhuggeriet med tillhörande stenbrott. Här har brutits kalksten fram till och med 1977. Själva stenbrottet är idag vattenfyllt och sträcker sig över ett område om cirka 8 000 kvm och bedöms vara åtta meter djupt på det djupaste stället. Stenbrottet har nyttjats som bevatt-

ningsdamm vid bevattning av grödor. På fastigheten finns också en kontorsbyggnad, ett sliperi/verkstad, smedja/garage, liksom två lagerbyggnader. Vid fastighetens gårdscentrum finns ett flertal ekonomibyggnader uppförda. Den största av dem är ladugården om 1 399 kvm. Här finns även en äldre spannmålsanläggning om 206 kvm med varmluftstork och spannmålslagring som ingår i jordbruksarrendet. Den norra delen av byggnaden rymmer gamla spannmålslager i tre plan. Norr om magasinet/torkanläggningen ligger gårdens maskinhall, 317 kvm. Centralt placerad bland ekonomibyggnaderna finns ett öppet vagnslider kombinerat med snickarbod. I södra delen av gårdscentrum ligger två ekonomibyggnader, Hönshuset om drygt 60 kvm och Smedjan om drygt 60 kvm. Tornbys åkermark är välarronderad och ligger till största del samlad runt fastighetens gårdscentrum. Åkermarken uppgår till 95,81 ha och jordarna är lättare med tillfredsställande dränering. Åkermarken ligger inom tidigare region ett för gårdsstöd och har bra avkastningsförmåga. Markerna har under lång tid brukats i konventionell drift med klassisk slättväxtföljd. Åkermarken är utarrenderad enligt ett femårigt arrendeavtal till och med 2021-03-13.

Tornbys skogsmark ligger samlad i de västra delarna av fastigheten. Markerna är bördiga och domineras av granskogar i växtlig ålder. Enligt skogsbruksplanen uppgår den produktiva skogsmarksarealen till 83 ha och det totala virkesförrådet till 14 673 skogskubik eller 177 skogskubik per ha. Medelboniteten uppskattas till hela 11,5 skogskubik per ha och den löpande tillväxten uppgår till 725 skogskubik per år. Jakten på älg, rådjur och övrigt småvilt är idag upplåten på ett år i taget och nuvarande period löper till och med 2020-06-30. Skriftligt anbud skall vara Areal, Linköping tillhanda senast torsdagen den 3 oktober 2019. Säljarna förbehåller sig dock fri prövningsrätt samt rätten att när som helst under processens gång avsluta försäljningen utan särskilt meddelande till intressenterna.

Källa och bild: AREAL LINKÖPING

KORTA FAKTA TORNBY GÅRD, FORNÅSA Areal: 219 ha fördelat på 96 ha åkermark, 83 ha skogsmark och ca 40 ha övrig mark. Mangårdsbyggnad: 300 kvm i två plan, uppförd 1891. Vattenburen jordvärre. Utöver mangårdsbyggnaden finns ytterligare åtta bostäder, både åretruntbostäder och torp på fastigheten. Samtliga i väl underhållet skick. Prisidé: 45 000 000 SEK Anbudsdag: 3/10 2019 Ansvarig mäklare: Mats Nilsson, Areal Linköping. Tel: 072-531 70 88. E-post: mats.nilsson@areal.se.


Nummer 9 • September 2019

7

Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Ă–stergĂśtland, sĂśdra SĂśdermanland, norra SmĂĽland och Ă–rebro län.

T! NYHE

VA-produkter

Biobränslepannor

Vi har breddat sortimentet med produkter fÜr vatten & avlopp I VA-sortimentet finner ni mark rÜr & delar, vägtrummor, munkbrunnar, fiberduk, markrännor, pumpbrunnar, avskiljare fÜr olja/ fett samt slamavskiljare & reningsverk fÜr enskilda avlopp.

Satseldade- och flĂśdesmatade pannor Vi mĂĽlar fĂśljande fasader:

VI SKICKAR Ă–VER HELA SVERIGE! MĂĽnga av produkterna finns i lager fĂśr omgĂĽende leveranser. Kontakta oss fĂśr prislista eller offert till ert projekt.

!

"&

& #" #!"

&

&

& &

!!

& ! & $ "$

" ' '

Säljare norra och mellersta Sverige

Andreas BrunĂĽker

RÜdfärgade Reveterade Oljefärgade

info@infrapipe.se 013-39 30 90

$' !

AKTUELLT

Lantmästare

076-846 22 22

Vi utfĂśr även: Epoxibeläggningar HandmĂĽlning Hetvattentvättning Invändig mĂĽlning i stall Ă„ven färg- och tapetbutik Uthyrning av liftar

&

Andreas.brunaker@faust.dk

mail@faust.dk www.faust.dk

ARNE ANDERSSONS MĂ…LERI

"$

+* )

) " *++(,. -/ ** ) %%%'!

'!

MERASYSTEMPLĂ… MERASYSTEM Ă…T AB A TAKPLĂ…T T A AKPLĂ… Ă…T - T TAKPANNOR A AKP PAN ANNOR A - FALSTAK FAL ALST TAK A MERASYSTEM SYSTEM tillverkar välbeprĂśvade produkter till lant brukssektorn. TillfĂśrlitligt, snabb och priseffektivt

"

Tel 070-643 06 52 www.sofabskanninge.se

Estelle falstak

FĂ„RG • TAPET • GOLV • KAKEL Välkomna in till oss! Mineralvägen 14. Motala. 0141-545 40. Vardag 07-18. LĂśrdag 10-15. SĂśndag 10-14

Klassisk pannplĂĽt

info@merasystem.se nfo@merasystem.se | www w..merasystem.se .merasystem.s tel 0410-205 30 | fax 0410-211 66


8

LANTBRUK

Nummer 9 • September 2019 Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland och Örebro län.

Vill stävja vildsvinsstammen Omedelbara åtgärder föreslås inför höstbudgeten SVERIGE (JB)

Trots upprepade rapporter om vildsvinens skadeverkningar verkar myndigheter stå handfallna när vildsvinsstammen endast växer. I ATL (Lantbrukens affärstidning) flaggar man för att vildsvinssituationen får rött ljus.

De landskap som sticker ut är Halland, Kalmar, Jönköping, Östergötland, Västmanland och Södermanland eftersom de är värst drabbade. Kristdemokraterna som ett landsbygdsparti lägger därför i höstens budget fram ett förslag för att minska den alltmer växande vildsvinsfarmen. Som alltid när det gäller lantbruksfrågor finns det en uppförsbacke för att få gehör för frågor som ger stöd till landets lantbrukare. De flesta människor som bor i storstäder är långt ifrån den vardag som en lantbrukare möter varje dag. – Jag får nog snart lägga av med djuren eftersom mina åkrar och beten är förstörda av vildsvinen, kommenterade en bonde. Han brukade en gård, som utöver köttproduktion, i hög grad bidrar till ett underbart kulturlandskap. kan bli hur många som helst från uppgivna och förtvivlade bönder. Där måste en opinion skapas av hela befolkning men allmänheten kanske vaknar först när grisarna kommer in i städerna och bökar upp i fritidsområden samt villaträdgårdar. (En situation som är verklighet i exempelvis Berlin). Jordbruksverkets rapport om vildsvinen från 2010 visar med all önskvärd tydlighet hur jordbruken drabbas och hur kostnaderna ökar. I dag

Exemplen

Delar av åker som är rejält sönderbökad av vildsvin.

10 år senare är det ökade problem och kostnaderna skenar iväg. Förslaget som nu KD lägger lyfter upp sju åtgärder som omedelbart måste genomföras. De vill i lag reglera utfodringen. Jägarna måste få sälja kött från vildsvin direkt till konsumenterna, naturligtvis trikintestat och spårbart varifrån köttet kommer. Vidare förespråkar de att

jägare ska kunna sälja kött för upp till 45 000 per år skattefritt och uppmanar livsmedelsverket att förenkla köttets väg

från jägare till konsument utan att livsmedelsäkerheten riskeras. När det gäller vildsvinsjakt skulle drönare kunna vara ett effektivt hjälpmedel. För att öka avskjutningen behövs ekonomiska incitament. Rapporten föreslår att mål för antalet vildsvin som ska skjutas sätts upp i de värst drabbade länen. Om ett jaktlag uppfyller en viss kvot ska en summa pengar fördelas via jägarorganisationerna till laget. Rapporten tar även upp bidrag för att kunna sätta upp

stängsel kring odlingar där vildsvinstrycket är särskilt hårt. Magnus Oskarsson riksdagsman (KD) och landsbygdspolitisk talesperson har träffat många förtvivlade bönder och han betonar att något måste göras omedelbart. Han betonar särskilt den ohämmad utfodringen av vildsvin och trycker på att omfattningen måste regleras i lag. – Vi är beredda att vända snart sagt varje sten i arbetet att ta fram förslag på hur den växande vildsvinsstammen ska

– Vi är beredda att vända snart sagt varje sten i arbetet att ta fram förslag på hur den växande vildsvinsstammen ska minskas, säger Magnus Oscarsson (KD).

minskas. Jaktreglerna för flera arter behöver också ses över. Ett förslag är därför att tillsätta en statlig snabbutredning angående jakten på överetablerade viltarter, säger Magnus Oscarsson.

Text: BIRGITTA WIDÉN Bild: MAGNUS OSCARSSON

Ryttarprofil får professur i ridkonst Den isländske ryttaren och tränaren Eyjólfur Ìsólfsson blir från 1 september 2019 adjungerad professor i ridkonst vid SLU. Professuren har särskild koppling till islandshästridning.

Eyjólfur Ìsólfsson har sin bakgrund i Islands ledande hästsportcenter Hólar, där han varit lärare och verkat som lektor. Han har fem gånger blivit isländsk champion och är "Master Trainer", den högsta tränarnivån på Island. Eyjólfur Ìsólfsson har pro-

ducerat uppskattade utbildningsmaterial och är internationellt flitigt utnyttjad för kurser i islandshästridning.

Han börjar sin anställning som adjungerad professor på hippologenheten vid SLU på 10 procent av heltid den 1 september. Anställningen har möjlig-

gjorts tack vare finansiering av Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS). HNS finansierar även de två adjungerade professurer i ridkonst som inrättades vid SLU 2011. Då utsågs de internationellt välkända ridsportprofilerna Ky-

ra Kyrklund (inriktning dressyr) och Jan Jönsson (inriktning unghästutbildning och coachning) till professorer i ridkonst på 10–20 procent. Nu har turen kommit till en

förstärkning av hippologutbildningens islandshästinriktning. Islandshästridningen är den hästsportgren som ökat mest i landet under de senaste decennierna. Idag finns ca 30 000 islandshästar, vilket innebär att rasen är den tredje största i Sverige. Islandshästen används för såväl fritids- och turridning som inom tävlingsverksamhet som bland annat bygger på att

hästen har tölt som en speciell gångart. I och med att islandshästsporten har vuxit så kraftigt finns ett stort behov av välutbildade ridlärare och tränare. Hippologutbildningen vid SLU har därför sedan 2010 en inriktning mot islandshästridning på Hästnäringens riksanläggning Wången i Jämtland. Denna inriktning får nu en

välbehövlig förstärkning genom engagemanget av en av de internationellt absolut främsta tränarna och utbildarna av islandshästar och deras ryttare.

Eyjólfur Ìsólfsson, adjungerad professor i ridkonst vid SLU. Bild: ANDREAS HEJNDORF


Nummer 9 • September 2019

9

AKTUELLT

Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland och Örebro län.

Från missväxt till tillväxt!

(

* !

+#

%

)

&"" ' $

070-696 19 44

20 000 läsare kan se din annons! Ring 0141-560 03 så hjälper vi dig att få ut ditt budskap!

DINAPOLIS BALVAGNAR • Last 14-20 ton • Plattform 7-13 meter • 2- och 3-axlade med fjädrande parallellaxlar • Med eller utan balfixering Beställ NU om Du behöver vagn till skörden

Svensktillverkade jordkällare. I plast. Sandström tillverkar färdiginredda gammaldags jordkällare i modern tappning. Tillverkade i glasfiberarmerad plast. En lätt, stark och välbeprövad konstruktion, som håller i flera mansåldrar. Mer information får du på vår hemsida eller per telefon. Välkommen!

+# +#

LANTBRUKSKONSULT AB

www.jordkallare.se / 0910 - 941 00

Tel 0708-85 02 79, info@lantbrukskonsult.se, www.lantbrukskonsult.se

• Nyförsäljning • Auktoriserad service

- vi isolerar skarvfritt med polyuretan

AKTIVITETER AKTIVITETER FFÖR ÖR BBARN, ARN, SSERVERING, ERVERING, MUSIK, MUSIK, LANTHANDEL, LANTHANDEL, LOPPISBOD, LOPPISBOD, M MUSEISHOP USEISHOP TITTA GÄRNA IN PÅ VÅRA NYA KONTAKTSIDOR: www.lantbruksmuseum.se FACEBOOK: lantbruksmuseum

NILFISK ALTO

LANTBRUKSMUSEET LJUSFALLSHAMMAR

• Ventilation och kyllager: Potatis, morötter, bär och frukt • Värme och kondens: Maskinhallar, djurstallar och industrihallar • Tankar: Ackumulatorer och vattentankar - Massagolv och slitbeläggningar på stål och betong polyurea, polyuretan och epoxi • Foderbord, truckgångar, industrigolv etc

FÄRGBUTIK med Teknos-färger samt äkta Falu Rödfärg Passa även på att boka rödmålning inför säsongen 2020!

Butik Östanåg 1, Skänninge. Tel 0705-300 751

0581-62 80 30 · www.polyterm.se

Du har väl sett vår hemsida? www.jordbrukaren.se

www.sofabskanninge.se

UPP TILL 90 DAGARS KREDIT MOT RÄNTA!

Beställ på 011-49 60 400 – dygnet runt, alla dagar i veckan!

BRÄNSLE TILL SKÖRDEN!

Välkommen till Östergötlands & Sörmlands minsta oljebolag.

Jacob Johansson Chaufför/Försäljning 011-49 60 401 jacob.johansson @ostkustenenergi.se

DIESEL, ELDNINGSOLJA & TEXACO SMÖRJMEDEL.

Ostkusten Energi är ett lokalt alternativ till dom stora oljebolagen. Vi garanterar alltid bästa service och ett personligt engagemang. Som återförsäljare till Preem erbjuder vi ett fullständigt produktsortiment av bränsle & smörjmedel.

Entré: 50 kr (under 16 år gratis. Fri parkering.

Området tillgängligt för personer med rörelsehinder.

SOFAB Sanering & färg AB

#

Kvinnornas och männens arbete på gården ute och inne • Gårdens djur • Maskiner • Uppbyggda miljöer

Vi säljer även djurtransportvagnar upp till 11.25 meter och spannmålsvagnar upp till 22 ton. Egen import utan mellanhänder så fördelaktiga priser

www.sandstromwebshop.se

$ "% "%

Jonas Gustafsson Chaufför/Försäljning 011-49 60 402 jonas.gustafsson @ostkustenenergi.se

Helena Johansson Administration/Försäljning 011-49 60 403 helena.johansson @ostkustenenergi.se

Mikael Strömberg Chaufför/Försäljning 011-49 60 404 mikael.stromberg @ostkustenenergi.se

Marcus Petersson Chaufför/Försäljning 011-49 60 405


10

LANTBRUK

Nummer 9 • September 2019 Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland och Örebro län.

Här skördas hampan.

Så här kan hampaöl drickas.

Party med hampaöl.

Italien har ökat produktionen Odling av industrihampa kan stärka jordbruket ITALIEN (JB)

Sedan hampalagen reglerades i Italien 2016 har produktionen ökat explosionsartat. Butiker för ”cannabis light” breder ut sig över landet, och produkter som hamparicotta och hampaöl har blivit populära. Hampans hållbarhetsaspekt är minst lika viktig som den ekonomiska.

Fram till 1940-talet var Italien världens största tillverkare av hampa efter Sovjetunionen. Efter kriget och i takt med att syntetfibrer tog över, minskade odlingen av hampa. Den nedåtgående trenden fortsatte när kampanjen mot olagligt narkotikamissbruk stärktes. 2016 legaliserades hampaodling för icke-farmaceutisk användning i Italien. Markarealerna tillägnade växten ökade från 400 hektar 2013 till 4 000 hektar 2018. Lagen infördes med syftet att öka den industriella hampaproduktionen. Italienarna har utnyttjat lagförändringen för att producera alltifrån hamparicotta, -vitlök och -pasta till miljövänliga tegelstenar och hampakosmetika. Italien är idag den fjärde största hampaproducenten i Europa. Lagen tillåter odling av väx-

ter med en THC-halt på upp till 0,2 procent, och marknaden för försäljning av lätt cannabis exploderade. Idag finns fler än 500 cannabis light-butiker i Italien. Den inkonsekventa regleringen tillåter att blommorna köps, men det är fortfarande olagligt att röka eller äta dem. Blommorna används ofta till örtte eller som väldoft för garderober, men majoriteten av kunder smular sönder dem, rullar och röker dem. – Hampaboomen är ett utmärkt exempel på jordbruksföretagens möjligheter att tänja på gränserna, säger Roberto Moncalvo, presidenten för Coldiretti, Italiens största lantbrukareförening.

Edoardo Gammaitoni, en av ägarna till Le Canapaie.

Ett viktigt syfte med att främja hampaproduktionen är dess miljöfördelar. Hampan kräver inte några bekämpningsmedel, förhindrar ogräs från att växa och förbättrar jordstrukturen. I Umbrien ligger företaget La

Canapaie. Mitt i det böljande prunkande landskapet breder hampafältet ut sig. Grönskande kullar omger fältet och naturen är vildvuxen, nästan djungelaktig. Hampaväxterna känns som en naturlig del av omgivningen. La Canapaie började odla hampa för att röra sig i en mer ekologisk riktning. – Odlingsmarken är fri från föroreningar eftersom luften är mycket ren här, och hampan växer utomhus i det frodiga umbriska landskapet utan bevattning, eftersom hampan är en mycket tålig och snabbväxande gröda, säger Edoardo Gammaitoni. Hampan odlades flitigt på landsbygden i regionen Umbrien fram till 1950-talet. Om hampan för två generationer sedan främst användes för textilier, så är det främsta användningsområdet idag livsmedel. – Våra mor- och farföräldrar kommer ihåg och har berättat för oss hur de odlade hampa, främst för att producera textilier. Det senaste året har vi prövat att använda hampafibern för att tillverka väskor, påsar och dukar med broderier, säger Edoardo.

Hampa börjar också mer och mer nyttjas som isoleringsmaterial eftersom man slipper lim och andra syntetiska material. Till andra naturliga isoleringsmaterial måste flamskyddsmedel tillsättas, men hampa brinner dåligt. Andra fördelar är att hampakalk är ett hygroskopiskt material, vilket innebär att väggarna både absorberar och frigör fukt från luften beroende på fuktighetsnivån. Detta eliminerar kondens, förhindrar mögeluppkomst och håller en inre fuktighet på 4060 procent; något som hämmar tillväxten av virus och bakterier. Allt detta uppnås utan att det behövs mekaniska ventilationssystem eller impregnering. En annan produkt på frammarsch i Italien är papper av hampa, i och med den låga halten lignin, 20 procent, jämfört med träfiber. De stora mängder syror som används för att bearbeta träet, en dyr och förorenande process, är inte nödvändig med hampapapper. De klorbaserade föreningarna som behövs för papperet som görs av träfiber behövs inte heller eftersom hampafibern redan är vit. Hampa är viktig både ur ett hållbarhetsperspektiv och som ekonomisk faktor. Lagen har därför betytt extra mycket för de fattigare regionerna. På Sicilien finns föreningen Rete Canapa Sicilia, vars mål är att främja och marknadsfö-

Kontroll av plantorna.

ra användningen av hampa. Hampa har räddat verksamheten för många av föreningens drygt 20 producenter. Stor del av skörden blir till pasta, olja och mjöl. Hampa genererar mycket större nettoresultat än vete. Enligt Italiens råd för lantbruksforskning och analys av jordbruksekonomi har år med "monokulturell veteodling" i delar av Italien orsakat jorderosion och andra risker. Odlingsarealer avsedda för durumvete minskade med mer än fyra procent under 2018. Utvecklingen mot hampajordbruk hjälper till att kompensera detta. Canapa Mundi är sedan 2015 Italiens internationella årliga hampamässa, och den största branschhändelsen i

Italien. Här möts producenter, konsumenter, bönder, distributörer, återförsäljare, föreningar och kunder från hela världen. Livsmedel, kläder, bioplaster, odlingsprodukter, byggtekniker och verktyg säljs i de många stånden. Mässan lyfter fram hampans kvalitativa och hållbara egenskaper samt respekten för de historiska rötterna. Och det är i denna anda La Canapaie och många andra producenter verkar. –

Våra

blomställningar

handplockas och vi producerar ungefär 150 kilo torkad råvara per säsong. Hampafröna kallpressar vi sedan för att producera olja och mjöl. Av en del av mjölet tillverkar vi pasta. Men vårt hampaöl är utan tve-

kan den bäst säljande produkten, säger Edoardo. På senare år har även den kallpressade hampaoljan blivit populär, även om den kanske inte är ett direkt konkurrerande hot mot landets olivolja. – Hampaoljan är eftertraktad

eftersom den är så näringsrik. Den kommer från plantans frö, medan olivoljan kommer från själva frukten, säger Edoardo. Om inte lagen regleras på nytt kommer hampan sannolikt att hitta många nya och kreativa användningsområden i Italien. Text och bild: CIA ERANDER DANIEL GAHNERTZ


Nummer 9 • September 2019

11

AKTUELLT

Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Ă–stergĂśtland, sĂśdra SĂśdermanland, norra SmĂĽland och Ă–rebro län.

Vi tillverkar och monterar BETONGELEMENT

FĂśnster och dĂśrrar till stallar, garage och industrier m.m.

VI KOPER DITT SKROT!

till Villor • Lantbruksbyggnader • Industrilokaler

Blixholmsvägen 1 602 38 NorrkÜping Tel: 011-165180

0514-310 10 info@westerbyggtra.se • www.westerbyggtra.se

SkĂśrda solenergi! RT! FRI OFFE

Suzuki LTA 500XP

VINSCH PĂ… KĂ–PET!

Arbetsmaskinen

Kodiak 700 4x4

Solcellsbyggarna Boxholm AB

Ny bränslesnülare motor. In/ urkopplingsbar 4-hjulsdrift, hÜg/lügväxel. Finns även med servo. Fler färger beroende pü modell.

Boxholm ¡ 070-696 49 22 www.solcellsbyggarna.se

106 900 kr inkl moms

fr. 66.320:- exkl. moms

Levererar färdig betong certifierad av

MĂ…N-FRE 8-18, LĂ–R 10-14 WWW.MOTORSPORT.SE VIMMERBY 0492-134 60 GAMLEBY 0493-102 62

Tegelbruksv 1, Kisa ¡ 0494 -128 50 www.kisamotorservice.se

FASTIGHETSMARKNAD VIMMERBY ¡ Tel 0492-152 55 ¡ www.geba.se 20 000 läsare kan se din annons! Boka plats pü 0141-560 03.

Kampanj solkraft – Bygg 2019! ex. Lantbrukspaket nyckelfärdig anl. 110 paneler, 181 kvm, poly Ă 275 Watt = 30250 Watt pĂĽ taket. Inkl montering pĂĽ plĂĽttak: 239 000:- + moms Dessutom stĂśd pĂĽ 20% (avgĂĽr 27 800:- ) medan pengar finns kvar.

Vi har även villapaket!

3EKO -IXERVAGNAR fĂšR ALLA BEHoV...

&YLLTĂšMMAre fĂśr omgĂĽende leverans.

Nya & begagnade. s TĂśmningsfläktar frĂĽn 11 till 37 kw med mycket hĂśg kapacitet s +ASTmĂ‹KTAR KK1600 och KK1800

Ă–verlĂĽta gĂĽrden?

TRĂ„ & MILJĂ– AB ¡ GISTAD stefan@traochmiljo.se ¡ 0708-27 34 88 www.traochmiljo.se

Välkommen till Areal. Vi hjälper dig med fÜrsäljning, generationsskifte, upplÜsning av samägande eller värdering. Välkommen att hÜra av dig.

VIKINGSTAD Ă…KERI AB Vi hjälper dig med allt inom bygg & anläggning. Här kĂśper du även sand, grus, bergkross och matjord.

VIKINGSTAD Ă…KERI FĂ–RSĂ„LJNING AB DirektfĂśrsäljning till fĂśretag, lantbruk och privatpersoner. Vi säljer i huvudsak drivmedel, eldningsolja och smĂśrjmedel och ordnar självklart med transporten. Telefon: 013-809 00 ¡ www.vikingstadakeri.se BesĂśksadress: FĂĽlĂĽsavägen 11, VIKINGSTAD

LinkĂśping | 013-24 20 00 Vadstena | 0143-134 50

Ska du sälja din gürd?

www.laholmstraktordem.se

BesĂśk hemsidan fĂśr att se vĂĽrt sortiment!

Kontakta oss, vi kan Ă–stergĂśtland! Vill du ha en värdering infĂśr generationsskifte kan vi även hjälpa dig med det.

NÜt, lamm, gris och vilt. Era Ünskemül. efter KÜttklassning utfÜres. NÜt hängmÜras. Djurtransporter fÜrmedlas.

Proffs pĂĽ ĂĽtertag & kĂśttlĂĽdor

BOKA NU:

BesÜk vür butik pü fügelbovägen 32 i NykÜping eller besÜk vür sida www.rinkebykottochvilt.se

HĂśstens slakt!

VILT KĂ–PES!

KONTROLLSLAKTERI KS 149 Kontakt/bokningar/priser: info@rinkebyslakteri.se www.rinkebyslakteri.se 070-52 10 800 Vi finns mellan NykÜping och NorrkÜping, Nära avfart JÜnüker.

Gustaf Eriksson 0703-51 05 77 Caroline LundĂŠn 0763-20 20 70 Rebecca Regnander 0709-99 23 75

Djurtransport ordnas

Västra Ă–stergĂśtland Västra Ă–stergĂśtland Ă–stra Ă–stergĂśtland


NUMMER 9 September 2019 Ă…rgĂĽng 93

Lantmannatidningen Jordbrukaren • Till ÖstergÜtlands lantbrukare sedan 1926

EFTERTEXT

Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Ă–stergĂśtland, sĂśdra SĂśdermanland, norra SmĂĽland och Ă–rebro län.

Vinst fĂśr markägare Principiellt artskyddsmĂĽl om lavskrika Mark- och miljĂśdomstolen i Ă–stersund beslutade nyligen att en markägare i Hälsingland har rätt att avverka sin skog. Domstolen ändrar därmed Skogsstyrelsens beslut om avverkningsfĂśrbud pĂĽ grund av fĂśrekomst av fĂĽgeln lavskrika.

– Detta är en mycket glädjande och viktig vinst fĂśr den aktuella skogsägaren. Avverkningen hade fĂśrbjudits pĂĽ lĂśsa grunder och med stora ekonomiska konsekvenser som fĂśljd, utan att skogsägaren erbjudits nĂĽgon ersättning, säger Paul Christensson, ordfĂśrande LRF Skogsägarna. Domstolen konstaterar att artskyddsfĂśrordningen innebär en Ăśverimplementering av EU-direktiven. Domstolen pekar ocksĂĽ pĂĽ den bristfälliga myndighetsutĂśvningen som ligger till grund fĂśr tvisten. I fall av rĂĽdighetsinskränkningar av det här slaget

mĂĽste myndigheten visa att ĂĽtgärden pĂĽverkar en art negativt och domstolen konstaterar att Skogsstyrelsen brustit i sitt utredningsansvar. – Det är här fallet, som pĂĽgĂĽtt i tre lĂĽnga ĂĽr, fick ett lyckligt slut, men det lĂśser inte problemen framĂĽt. Ă…terigen stĂĽr det klart att artskyddsfĂśrordningen mĂĽste ses Ăśver och vi ser fram emot att regeringen ska tillsätta en utredning om detta, säger Karin Perers, ordfĂśrande i Mellanskog. LRF Skogsägarna anser att det är oacceptabelt att myndigheterna testar uppenbart felaktigt utformad lagstiftning pĂĽ enskilda medborgare. Vad gäller artskyddsfĂśrordningen har det funnits flera oklarheter vad avser tillämpningen. I sĂĽdana fall ska myndigheterna vända sig till lagstiftaren istället fĂśr att tvinga medborgare infĂśr domstol. LRF har tillsammans med Mellanskog bistĂĽtt skogsägaren i detta principiellt viktiga mĂĽl.

LUFT/VATTENVÄRMEPUMP & VEDELDNING 2ƞȒȥ3 11"+3ê/*"-2*-"+ ,+20 &/ ǖǗ - 00 / ,)&( &+(,--)&+$0-/&+ &-"/ǽ

+01 ))"/ ! *,1 "Ćœ+1)&$ ")Č’Çž ,)'"Č’ "))"/ 3"!- ++ Č›Ć?61 +!" (,+!"+0"/&+$Čœ , %ČĄ "))"/ *,1 "+ (2*2) 1,/1 +( Č›# 01 (,+!"+0"/&+$ČœÇ˝ ,* 3"!Č’ ")! /" ( + !2 (,*-)"11"/ "Ćœ+1)&$ +)ĂŞ$$+&+$ Çż , % *&+0( !&11 ǿȒ 3"! "%,3Ç˝ ǞǞǚ

,+20 &$%1 ĂŞ/ "+ (/ Ćž#2)) *"+ "+(") 3"!- ++ -Ă­ ǘǕ ( , % % )3*"1"/03"!Ç˝ "+ % / "+"/$&Č’ () 00 Çš , % ĂŞ/ #/ *1&!00ĂŞ(/ !Ç˝ Bonus Light är "+ *6 ("1 Ç˜ÇšÇ˝Ç› Ç˝ Çż -/&03ĂŞ/! Ç— 3"!- ++ Ç˝ Çš ǿȒ

Om lantbruk, klimat och framtiden – Det är här fallet, som pĂĽgĂĽtt i tre lĂĽnga ĂĽr, fick ett lyckligt slut, men det lĂśser inte problemen framĂĽt, säger Karin Perers, ordfĂśrande i Mellanskog, som vill att regeringen tillsätter en utredning om artskyddsfĂśrordningen. Bild: THERESE ASPLUND

Ny HR-chef pü Sveaskog Marie Stülnacke har utsetts till ny HR-chef pü Sveaskog. Hon tillträder tjänsten pü Sveaskog den 1 oktober.

ǙǞ ǽ ǽ

HS Perifal AB, Storgatan 50, 521 43 FalkĂśping Tel: 0515-171 10 Fax: 0515-155 13 www.baxi.se - info@baxi.se

Annonsera i Jordbrukaren! Ring 0141-560 03 sü hjälper vi dig!

Marie Stülnacke arbetar sedan 2009 som HR-direktÜr pü Lantmäteriet och ingür i myndighetens ledningsgrupp. Hon har gedigen erfarenhet av att leda och utveckla det strategiska HR-arbetet pü Lantmäteriet och dessfÜrinnan inom Stora Enso där hon har arbetat i flera ledande befattningar in-

om HR sedan 1998. – Jag är mycket glad att Marie StĂĽlnacke blir en del av Sveaskog och vĂĽr koncernMarie StĂĽlnacke. ledning. Sveaskog behĂśver fortsatt säkerställa att vi är en attraktiv arbetsgivare nu och i framtiden. I detta arbete kommer Marie att bidra med värdefull kompetens och erfarenhet, säger Hannele Arvonen, vd pĂĽ Sveaskog.

Vi behÜver inse hur intimt lantbruk mat, klimat och energi hänger samman, hitta lüngsiktiga lÜsningar och en samsyn fÜr att nü en bredare samverkan mellan alla berÜrda aktÜrer och organisationer.

Dagens miljÜdebatt fokuserar pü utsläpp av koldioxid utan att beakta sambanden och se till helheten. Dessutom finns en fokusering pü den fjärdedel av koldioxidutsläppen som kommer frün lantbruket i stället fÜr de 75 procent som härrÜr frün transporter, inte minst flyget. Visst finns det problemomrüden, som müste ütgärdas inom dagens lantbruk. Men sektorn är avgÜrande fÜr framtida livsmedel och biobränsle och dü gäller det även att inse mÜjligheterna. I

stället fÜr att fokusera pü enskilda faktorer är det nÜdvändigt att se kopplingen mellan jord- och skogsbruk-biologiekonomi-livsmedelsfÜrsÜrjning, goda arbetsfÜrhüllanden samt djurvälfärd. Dessutom erbjuder den grÜna sektorn mÜjligheter att konstruktivt bidra till klimatomställning mot en bättre, fossilfri värld. FÜrfattarna analyserar globala trender, hittills fÜrd jordbrukspolitik, EU:s roll, aktuell lantbruksforskning och dess innovationskraft, framtida mül fÜr agrar forskning och energifrügor. De avvecklar nügra myter och visar pü 70 konkreta fÜrslag till fÜrändringar och fÜrbättring. Bo M Bengtsson är agronom och professor emeritus i internationella odlingssystem vid SLU, Sveriges lantbruksuniversitet. Susanne Gäre är journalist och fÜrfattare. volkswagen-transportbilar.se

$0$52. &$1<21

(WW QDWXUOLJW YDO $PDURN &DQ\RQ 7', KN $XW 027,21 IU§Q Č?H[NO PRPV HOOHU Č? P§Q

$PDURN &DQ\RQ EODQGDG N¸UQLQJ IU§Q O NP J &2 NP 9RONVZDJHQ /HDVLQJ H[NO PRPV P§Q PLO §U VŒUVNLOG OHDVLQJDYJLIW UHVWYŒUGH U¸UOLJ UŒQWD EDVHUDG S§ 9:)6 EDVUŒQWD PDM 8SSOŒJJQLQJV RFK DGPLQLVWUDWLRQVDYJLIW WLOONRPPHU 9L UHVHUYHUDU RVV I¸U HYHQWXHOOD ŒQGULQJDU RFK DYYLNHOVHU 9DUMH 9RONVZDJHQ §WHUI¸UVŒOMDUH ŒU IUL DWW VŒWWD VLQD HJQD SULVHU (UEMXGDQGHW JŒOOHU HQGDVW YLG Q\ELOVI¸UVŒOMQLQJ %LOHQ S§ ELOGHQ ŒU H[WUDXWUXVWDG

www.wahlstedtsbil.se

Nicklas SĂśderberg 0141-21 60 44

Vintergatan 16-17, Motala Vard 9-18 • LÜrd 10-15 Tel vx 0141-21 60 30