__MAIN_TEXT__

Page 1

En branschtidning i Länstidningen

Lantmannatidningen Jordbrukaren • Till lantbrukare sedan 1926

Lantmannatidningen Jordbrukaren • Till Östergötlands lantbrukare sedan 1926

Nummer 8 • Årgång 90 April-maj 2016

Lyckan är att få klappa en mjuk och len liten nyfödd griskulting. Lisa Larsson och Lisa Högström passar på när Catarina Arvidsson håller fram den.

Glada barn fick besöka grisarna på Kalvsjö gård LANTBRUK. Svenska kyrkans barn- och ungdomsverksamhet i Nykyrka eller kyrkis som den kallas där, har alltid en massa roligt för sig. Som nyligen då gruppen fyrafem år skulle besöka Kalvsjö gård i Medevi som har grisar. Catarina Arvidsson med praktikant Daniella Baldew från Vretaskolan tog emot. Catarina med make Jan har under sommarhalvåret grissafari, då vem som helst får komma och titta på grisarna på vissa dagar i veckan. SIDAN 12

LRF konsult höll nätverkslunch GRÖNA NÄRINGAR. I Slätten, aulan på Vreta kluster, var det framdukat för lunch. Utanför minglade allt fler av de inbjudna gästerna. Intresset för LRF konsults nätverkslunch var uppenbart och lockade ett sjuttiotal gäster. På programmet i anslutning till lunchen fanns tre föredrag, däribland ett med LRF konsults vd, Katarina Hedström-Klarin, som för dagen besökte Linköpingskontoret.

Runt 800 personer kom för att buda eller bara titta och umgås när bröderna Gunnar och Ingemar Fransson satte punkt för det gemensamma lantbrukarlivet med en stor auktion.

Satte punkt med auktion Gårdsauktion på Knösens gård i Nykyrka drog mycket folk LANTBRUK. Efter tre generationers brukande på gården Knösen i Nykyrka, norr om Motala, satte bröderna Gunnar och Ingemar Fransson punkt med en stor auktion. Korna, som en gång funnits på gården, såldes av redan 1997 och i

på Länstidningen Östergötland och samtidigt är lantbrukare får Jordbrukaren två gånger.

Det var många utrop, så Stig-Arne höll ett högt tempo. Här gällde det att vara uppmärksam. Flera lantbrukare hade lämnat in maskiner och redskap så det var mycket som skulle gå under klubban. SIDAN 4

Imponerande solcellssatsning på Vikbolandet En lördag i mitten av april besöktes Gisselö av två grupper för att titta på bebyggelsen och besöka solcellsparken som är en av Sveriges största privatägda. Den har nu varit i drift ett år och svarar upp mot förväntningarna på att leverera 330 000 KWh på ett år. Byggstarten invigdes av dåvarande miljöminister Lena Ek (C) den 29 augusti 2014 med en massa människor närvarande. Nu ett och ett halvt år senare har anläggningen varit i drift ett år. SIDAN 8

SIDAN 16

Du som är prenumerant

höstas såldes de sista köttdjuren som funnits sedan dess. Nu var det dags för det sista att auktioneras ut. Auktionist var Stig-Arne Johansson från Sajab auktioner. Han har talets gåva och kan även skoja med besökarna på ett trevligt sätt.

VECKANS BORRING

LANDSBYGD

LANTBRUK

Hjälp mig, jag känner mig vilse

En riktig gärdesgård blir till

Noggrant avelsarbete på Vita Fall

SIDAN 2

SIDAN 14

SIDAN 10


2

Nummer 8 • April-maj 2016

AKTUELLT

Tipsa Länstidningen om det som händer nära dig! Ring redaktionen 0141-560 03 eller e-posta redaktionen@lanstidningen.se

Veckans Peter Borring:

Hjälp mig, jag känner mig vilse... Hur hamnade vi här? Sverige är mellanmjölkens land, landet som nästan i världen är ensamt med ordet lagom i språket. Försök översätt det ordet till nästan vilket annat språk som helst. Trots detta hamnar vi i ständiga dikeskörning i debatten.

Det finns inget utrymme för mina åsikter i den svenska samhällsdebatten. Fram till nu har det bara funnits denna polarisering i invandringsfrågan, antingen är man rasist och vill inte stå upp för alla människors lika värde eller så är måste man ograverat ”köpa” alla delar som medföljer det mångkulturella samhället i relionsfrihetens baksida, såsom importerat kvinnoförtryck och hedersrelaterat våld. Jag ser idag ett kluvet Sverige, inte bara mellan stad och land utan också mellan vissa förorter och andra delar av staden. Förorter med stor andel nya svenskar och hög arbetslöshet visar upp ett helt annorlunda Sverige än det många av oss andra ser på mindre orter, ”medelklass-villasamhällen”, eller på landsbygden. Public service tar sitt mångfaldsuppdrag på allvar och skildrar detta Sverige. Inte minst P3, där man nästan

kan tro det är meriterande för anställning att vara feminist, vänsterorienterad eller uppväxt i ”det nya Sverige”. P1 är inte så mycket sämre, bara betydligt subtilare i sin framtoning... På senare tid har jag dock börjat känna mig allt mer som en ny uppvaknad grottmänniska i fler frågor. Vi har blivit så förbannat lättkränkta och politiskt korrekta i allt, så ingen vill framstå som att man har en åsikt som inte skulle stå för jämställdhet, miljö, hållbarhet och mångfald. Personligen är det för mig självklart att kvinnor och män ska ha samma möjligheter till karriär, egna beslut över sitt liv och kropp, ekonomisk och politisk makt samt vettig pension på ålderns höst. Jag lever inte i någon bubbla – eller grotta – och vet att det dessvärre inte är så i dag. Jag tillhör

dock dem som tror att vi faktiskt som biologiska individer gör olika val i genomsnitt, även om det självklart finns stora individskillnader. Att det finns kvinno- och mansdominerande yrken är säkert delvis konstruerat genom könsroller på dagis och hemma, men jag vägrar att tro på det fullt ut och att det skulle kunna rättas till med genuspedagoger i förskolan! Just därför blir jag heligt förbannad när man tror att man kan styra jämställdhet med exempelvis flera pappamånader. Skapa trygghetssystem som gör att både kvinnor och män som är egna företagare har möjlighet att i högre grad vara hemma med familjen. Öppna upp för flera privata företagare i kvinnodominerade sektorer, så kanske flera kvinnor vågar ta steget till eget företagande, få mera ekonomisk ”makt” och ägande. Samma sak när det gäller miljö och klimat. Antingen ska man bara köpa alla köttfria dagar

Att ifrågasätta den nya religionen i det sekualiserade Sverige – miljön – är värre än att ifrågasätta kristna värderingar i södra USA.

med hull och hår, åka tåg som går på kärnkrafts-, kol- och vattenkraftsel, sopsortera in absurdum, eller så är man inte miljövän. Att ifrågasätta den nya religionen i det sekualiserade Sverige – miljön – är värre än att ifrågasätta kristna värderingar i södra USA. I vågen av miljötänket och sundheten ser vi ett sällsamt starkt intresse för ekologiskt mat. Som ekobonde och företagare är det glädjande med efterfrågan på produkten och förhoppningsvis möjlighet till lönsamt företagande. Som konventionell bonde är det smärtsamt att se den ohälsosamt ringa förmågan hos politiker och opinionsbildarare att ge det konventionella lantbruket erkännanden att en icke oväsentlig del av dagens ekologiska produktion vore omöjlig utan det konventionella ”kretsloppets” gödselmedel, utsäde, strömedel och avelsdjur. Vart tog alla sansade människor vägen i mellanmjölkens land? Försvann de med högskolepoängen, klassresan och flytten till storstan? Må så gott i mellanmjölkens polariserade Sverige önskar Peter PETER BORRING peter.borring@telia.com

Peter Borring är regionordförande för LRF Östergötland

FASTIGHETSMARKNAD

Vi köper & säljer Vi målar följande fasader:

Rödfärgade Reveterade Oljefärgade Vi utför även: Epoxi beläggningar Handmålning Hetvattentvättning Invändig målning i stall Lagerförsäljning av färg

ARNE ANDERSSONS MÅLERI Tel 070-643 06 52 www.sofabskanninge.se

lrfkonsult.se

lrfkonsult.se

Halm och grovfoder Diesel och oljor Spannmål, konv & KRAV Gödning Vallfrö och utsäde Anders eller Elisabeth når ni på:

Tel 013-23 44 65/66

Att synas är bra för affärerna! Boka annonsplats på 0141-560 03.

HUSKVARNA-TANKEN Ackumulatortankar för ved, sol m m Miljötankar för diesel, spillolja m m Kyltankar Se vår hemsida www.tanksvets.se tanksvets@telia.com · Tel 036-13 29 80

Skogsfastighet 213 ha

Skogstorp 4 ha

VÄSTERVIK SKYTTERSTORP 1:1 m.fl.

KINDA FJÄRDINGSBO 1:12

Skogsfastighet med aktiv skogsskötsel. Två torpstugor varav en nybyggd. Gott om sjöar och fiskrätt med kräftor. Väl utbyggt skogsbilvägnät.

Liten skogsfastighet med torp i utsökt panoramaläge endast 100 m från sjön. Totalt ca 3,9 ha varav 3,7 ha skogsmark. Fiskerätt i Fälen med signalkräftor.

Försäljningssätt: Utgångspris 15 300 000 SEK. Öppen budgivning, bud senast 2016-05-19. Ansvarig mäklare: Roland Hultman, 013 - 37 70 48

Försäljningssätt: Utgångspris 990 000 kr. Öppen budgivning, bud senast 2016-05-17. Ansvarig mäklare: Roland Hultman, 013 - 37 70 48

ed lgrupp m ren! å m in d Hitta bruka ns i Jord en anno

Jordbrukaren Grundad 1926 • Produktion: Länstidningen Östergötland AB ANSVARIG UTGIVARE och TIDNINGSCHEF Gunilla Norlén E–post: gunilla.norlen@kurirengruppen.se REDAKTION E–post: redaktionen@lanstidningen.se Länstidningen ansvarar inte för insänt, ej beställt material. Allt material i Länstidningen kan komma att lagras i digital form och publiceras på Länstidningens hemsida. Förbehåll mot sådan lagring och/eller publicering ska göras innan materialet publiceras.

Missnöjd? Du kan anmäla publicering som du anser är felaktig till PO, Allmänhetens pressombudsman. Adress: Box 22310, 104 22 Stockholm. Tel: 08-692 46 00. Fax: 08-692 46 05. ANNONSAVDELNING. E–post: annons@lanstidningen.se Felaktiga annonser: reklamation ska göras inom sju dagar från införing. Tidningens ansvar för fel är högst annonskostnaden. För skada på grund av uteblivet eller felaktigt införande ansvaras inte. Reklamation godtas inte om felet framgår av korrektur kunden fått.

Jordbrukaren utkommer var fjortonde dag till alla jord-, lant- och skogsbruksföretag i hela Östergötland, södra Södermanland, norra Småland och Örebro län. I Värmland utkommer vi en gång per månad. Ring och boka annonsplats på 0141-560 03.

Post- och besöksadress: Drottninggatan 20 C 591 35 Motala Telefon (växel): 0141-560 03 • Telefax: 0141-560 07 • Hemsida: www.lanstidningen.se Öppettider: Måndag - fredag 09.00-16.00 TRYCKNING Jordbrukaren trycks hos Pressgrannar AB i Linköping, ett Svanengodkänt tryckeri. MILJÖ Svanen & Våtmarksfonden. Pressgrannar är Svanengodkänt och ingår tillsammans med bl.a. Sveaskog, Holmen, Skogssällskapet, Ragnsells, som stödjande företag i Svensk Våtmarksfond (http://www.vatmarksfonden.com/) som arbetar med att restaurera torrlagda våtmarker i Sverige och även skapa nya. Läs mer på www.pressgrannar.se

PRENUMERATIONER LÄNSTIDNINGEN ÖSTERGÖTLAND E–post: pren@lanstidningen.se Prenumerationspris: Helår 425:– . Halvår 230:– Kvartal 125:– Postgiro: 51 49 70–3 Utebliven tidning? Ring 0141-560 03. Postutdelning Jordbrukaren kommer med posten.


3

PN1604

Nummer 8 • April-maj 2016

Lacmé elstängselsortiment

20 %

Vårkänslor i vår butik i Skänninge

Nätaggrerat Lacmé Ubison 15000 Art nr 609000

5.613:inkl moms (4.490:- exkl moms) Ord pris 6.238:- inkl moms

rabatt Stängseltestare

Elstängselband

Digivolt

Rublank 20 mm, 500 m

Art nr 662602

Art nr 635700

inkl moms (1.238:- exkl moms)

inkl moms (649:- exkl moms)

990:-

811:Ringisolator Iva-S, med metallkärna, 100-pack Art nr 650556

249:inkl moms (199:- exkl moms)

Olja från Agrol till alla typer av maskiner

Stort sortiment av skyddsutrustning för arbete med kemikalier

Skyddsdräkt Microchem 3000 S-XXXL Art nr 4071431430004 / 05 / 06 / 07 / 08 / 09

311:inkl moms (249:- exkl moms) Ord pris 624:- inkl moms

Huvudställning med visir

Kemikalieskyddshandske

Art nr 40330820

Tegera 241

249:-

Art nr 616,241-8 / -9 / -10 / -11

86:-

inkl moms (199:- exkl moms)

945:Aspen alkylatbensin 2- och 4-takt

223:-

Fritidsbatteri

Arbetshandskar

Gräsmattegödning

Tudor TR350 för elstängsel, husvagn, motorbåt mm

Stort sortiment från Ejendals

Yara Mila, 25 kg

945:- inkl moms (756:- exkl moms) Ord pris 1.181:- inkl moms

Alla erbjudanden gäller t o m 19/5 2016. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel.

SKÄNNINGE, Östanågatan Tel 010 - 556 12 70 www.lantmannenmaskin.se

inkl moms (69:- exkl moms)

NPK 21-4-7 223:- inkl moms (178:- exkl moms)

Blundstone kängor


4

LANTBRUK

Nummer 8 • April-maj 2016 Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland och Örebro län.

Stig-Arne Johansson från Sajab i aktion på auktionen.

Runt 800 personer kom för att buda eller bara titta och umgås när bröderna Gunnar och Ingemar Fransson satte punkt för lantbrukarlivet med en stor auktion.

Man träffas och pratar lite mellan utropen också. Peter Borring, Stefan och Carl Hjalmarsson samt Fredrik Johansson.

Lantbrukarbröder satte punkt Gårdsauktion på Knösens gård i Nykyrka drog mycket folk NYKYRKA (JB)

Efter tre generationers brukande på gården Knösen i Nykyrka, norr om Motala, satte bröderna Gunnar och Ingemar Fransson punkt med en stor auktion. Korna, som en gång funnits på gården, såldes av redan 1997 och i höstas såldes de sista köttdjuren som funnits sedan dess. Nu var det dags för det sista att auktioneras ut.

En annan lantbrukare, Kjell Iseskog, som även han slutat sitt arrende vid en granngård i mars, hade med sina maskiner och redskap. Det var också flera andra runt om i trakten som ”släppte på” det de inte behövde ha kvar på gården. Det blev till slut en riktigt stor auktion som drog mycket folk. De kom från både när och fjärran. Man räknar med att det

kom cirka 800 personer till auktionen. Några kom för att titta och umgås, men många köpte saker och maskiner de behövde. Precis som det brukar vara på en auktion. Auktionist var Stig-Arne Johansson från Sajab auktioner. Han har talets gåva och kan även skoja med besökarna på ett trevligt sätt. Det var många utrop, så Stig-Arne höll ett högt tempo. Här gällde det att vara uppmärksam. Det fanns allt man kan behöva på ett lantbruk. När sen familjen Fransson brukat går-

Några av besökarna som trivdes med att bara gå omkring och träffa folk. Anders Johansson, Karl-Eric Möller och Jan Cederlöf.

den sedan början av 1900-talet, fanns det mycket undanstoppat på skullen, på logen och i bodar. – Ja, det har varit ett evigt plockande, skojade Ingemar. Och mycket vet vi inte ens vad det är till. Vi började redan i somras med att sortera och mycket har gått till skroten direkt. Ingemar och hans bror Gunnar tog över redan 1979 efter deras far Folke. Han tog över som bonde i början av 1940-talet och föddes på Knösen 1919. När Folkes far Karl kom till Knösen var man lite osäker om, men troligtvis var det i början av 1900-talet.

Några duggregnstänk kom denna lite smågrå dag, men det hindrade inte besökarna att komma och att stanna kvar. Värma sig med korv, hamburgare och kaffe gick det också att göra, så hungrig behövde ingen gå.

– Det känns vemodigt att

Text och bild: EVA CARLSSON

sluta, sa Eva, fru till Gunnar. Vi har bott här i hela 37 år. Nu flyttar de inte så långt bort utan kommer att bo i närheten av broder Ingemar med fru Siw lite mera uppe i byn, det vill säga Nykyrka. Knösen, som är ett kyrkoarrende, kommer att säljas efterhand.

Rad efter rad med diverse

prylar och maskiner bytte ägare. Några till riktigt fyndpris, andra lite mera lagom. Så sattes punkt för tre generationers slit och vedermödor och ett nytt blad vändes för familjerna Gunnar och Eva, Ingemar och Siw alla med efternamnet Fransson, samt Kjell och Maja Iseskog.

Gunnar, till vänster, och Ingemar Fransson höll auktion på gården Knösen. Ingemars barnbarn Neo Pasanen står emellan dem. Han hjälpte också till och bar på prylar.


Nummer 8 • April-maj 2016

5

Skifteslag vann om vatten i domstol Ett skifteslag i en by utanför Umeå har uppgrundad mark och vattenområden i havet som de alltid behandlat som samfällda. För att få fastställt att vattnet är samfällt och inte delat ansökte skifteslaget om fastighetsbestämning.

Vid lantmäteriets handläggning var det 25 stycken stugägare som engagerade sig i processen. De skickade skriftliga inlagor och ville att lantmätaren skulle fastställa att vattnet och den uppgrundade marken inte var samfällda. Stugägarna kom också till lantmäteriets sammanträden och argumenterade muntligen för sin sak. Lantmäteriet gick på skifteslagets linje och fast-

ställde att vattnet i havet och den uppgrundade marken var samfällda. Beslutet överklagades till mark- och miljödomstolen av de 25 stugägarna. I mark- och miljödomstolen

argumenterade skifteslaget i första hand för att stugägarna inte hade någon talerätt och att deras överklagande därför borde avvisas utan någon prövning i sak. Stugägarna å sin sida menade att eftersom de hade servitut och andra nyttjanderätter i området hade de också rätt att överklaga lantmäteriets beslut. – Frågan om vem som är sakägare i en fastighetsbestämning är mycket intressant, säger Jessica Wieslander på LRF Konsult, som är skifteslagets juridiska ombud. Det finns

ingen lagregel eller vägledande rättsfall som ger ett helt klart svar på den frågan, utan man får luta sig mot förarbeten och litteratur på området. Den 14 april kom beslutet som ger skifteslaget rätt. Stugägarnas överklagande avvisas och de får stå för skifteslagets samtliga rättegångskostnader. – Nu återstår att se om stug-

ägarna överklagar även markoch miljödomstolens beslut. Gör de det är det mycket möjligt att Mark- och miljödomstolen ger prövningstillstånd med hänsyn till prejudikatvärdet i ett sådant här mål, menar Jessica Wieslander. Den 6 maj 2016 går klagotiden ut. Har stugägarna inte överklagat beslutet då vinner det laga kraft och kan inte längre ändras.

KAMPANJ PÅ EFFEKTIVT TRÄDGÅRDSARBETE KAMPANJPRIS! BATTERITRIMMER 136LiL

2.990:-

ORD. REK. PRIS 3.500:- INKL. MOMS

KAMPANJPRIS!

RIDER 213C

33.900:-

ORD. REK. PRIS 36.900:- INKL. MOMS

AUTOMOWER® 420/430X 3.000:I INBYTE!*

PRIS FRÅN

2016

21.900:REK. CIRKAPRIS INKL. MOMS

HUSQVARNA AUTOMOWER® 430X RANGER 570

RANGER 570 EPS

*Få 3000 kr rabatt på Husqvarna Automower 420 eller 430X vid inbyte av din fungerande motordrivna gräsklippare.

FÖR ARBETE OCH FRITID MED 30 ÅR I BRANSCHEN RANGER EV RANGER DIESEL HD RANGER XP 900 EPS – ELDRIVEN

Albogaleden 2 · Söderköping 0121-420 66 Öppet: Mån-fre 9-17 · Lör 10-14

Gjuterigatan 2 • 575 36 Eksjö • Telefon: 0381-390 00 Öppet: Vardagar 7.00-17.00 • www.lantbruksservice.se

WWW.POLARISSVERIGE.COM • FACEBOOK.COM/POLARISSWEDEN

+)("$)+-,!3+ ( # #')(,-)+* 1 % &'),, ,3! )(- %- #( &,,)( #,,#)(,%1+% ( # #' )+, &' +/2! ( )(- %- ) %#' / (,,)( $) %#' ,/ (,,)( -/# +! , && !3+ # 2 )(- %- (( "+#,-#( +') #&,,)(

+.%),-' % ) " % )& 0* +- 4 (&2!!(#(! ' ,)& & /#, , #,(#(! / & )+ )( /,&.-(#(!

+,-


6

Nummer 8 • April-maj 2016

GÅRD TILL SALU

Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland och Örebro län.

Gård nära Ljunga

Dagsbergs-eggeby 7:1 Två bostadshus samt flera ekonomibyggnader hör till den här fastigheten. Arealen uppgår till 71,5 hektar mark, varav 43 är åker och 17 produktiv skogsmark. Välkommen till Dagsbergs-Eggeby som är veckans gård till salu.

När man lämnar Norrköping och fortsätter vidare längs Arkösundsvägen, väg 209, förbi Kungsängens flyplats så är man nästan redan i Ljunga. Där svänger man direkt höger in på Furingstadsvägen och kör förbi orten. Veckans gård, Dagsbergs-Eggeby, finns sedan på vänster sida omgiven av öppen jordbruksmark. På vänstra sidan av infarten finns en byggnad att beundra. Det är ett magasin och vagnslider från 1930-talet uppfört i trä. Framför allt är den öppna vagnsboden med sina trävalv det som drar blickarna till sig för sin mycket trevliga byggnadslösning. Infarten domineras annars av en lång ekonomibyggnad till höger. Övrig bebyggelse, inklusive vagnslidret, återfinns på den vänstra sidan. Mangårdsbyggnaden i två plan är

ursprungligen uppförd runt 1810, men har byggts till 1910 och även 1968 då huset renoverades. Boytan uppgår idag till 180 kvadratmeter som fördelas på 7 rum och kök. Huset värms med direktverkande el. Det finns en altan på baksidan och en balkong på övre plan. Bostaden är för närvarande uthyrd. Flygelbyggnaden i 1 1/2 plan är från 1910 och har en boyta om 90 kvadratmeter. Bostaden har 4 rum och kök. Huset har fått en invändig renovering

1988 samt underhållits och förbättrats därefter. Senast lades nya golvmattor 2015. Bostaden värms med direktverkande el samt tre eldstäder. För närvarande är även denna bostad uthyrd. Den stora ekonomibyggnad som är belägen längs infarten har en yta om 1 010 kvadratmeter. Här finns sådant som loge, verkstad och stall. Ovanför verkstad och stall finns en skulle. På gården finns flera andra byggnader däribland en som inrymmer garage, isolerat hobbyrum med mera på nedre plan och magasin på övre. En kombinerad potatiskällare och magasin är ännu en praktisk byggnad. Den har källaren har två magasinsvåningar. På tomten finner man även en källarbod, hönshus, vedbod och brygghus. Fastighetens areal uppgår enligt skogsbruksplanen till totalt 71,5 hektar. Av dessa utgörs 17,1 hektar av produktiv skogsmark och 49,8 av inäga

varav merparten är åker. Virkesförrådet bedöms idag vara 1 300 skogskubik. 5 hektar av inägomarken är utarrenderad som bete fram till 14 mars 2020. Dagsbergs-Eggeby har ett väldigt bra läge nära vägnät och Norrköping, men ändå i väl förankrad i en skön jordbruksbygd nära Bråviken. Följer man vägen lite längre österut så når man det vackra härliga Arkösund. Sedan finns ju förstås hela övriga Vikbolandet att uppleva. Den som är intresserad av natur och kultur finner alltås det mesta inom räckhåll. Liksom förra veckans gård till salu är den här belägen inte långt från den fågelrika Svensksundsvikens naturreservat. Förutom fågellivet finns vidsträckta betade strandängar, ekhagmarker med mera och naturligtvis havsviken skönhet och trivsel.

Text: BO BÄCKMAN

KORTA FAKTA DAGSBERGS-EGGEBY 7:1 Mangårdsbyggnad: Cirka 1810. Tillbyggd 1910 och 1968. Två plan. Boytan 180 kvm. 7 r o k. Uthyrd. Flygelbyggnad: Byggår 1910. 1 1/2 plan. Boyta 90 kvm. 4 r o k. Uthyrd. Ekonomibyggnad: 1 010 kvm. Loge, verkstad, stall m m. Skulle. Magasin och vagnslider: Från 1930talet. 186 kvm. Garage med öppen vagnsbod samt magasin på ovanvåningen. Den portförsedda lokalen disponeras av hyresgästerna. Potatiskällare och magasin: 68 kvm. Källare samt två magasinsvåningar. Garage och magasin: 1870-tal. 209 kvm. Garage, isolerat hobbyrum och snickarbod. Magasin på övervåningen.

(Säljaren förbehåller sig rätten att fortsättningsvis nyttja garage, snickarbod och ett förråd i byggnaden. Även hyresgästerna disponerar ett utrymme i byggnaden). Källarbod. Lilla hönshuset. Vedbod. Brygghus. Areal: 71,5 ha totalt enl skogsbruksplan. 17,1hektar av produktiv skogsmark med virkesförråd 300 skogskubik. 49,8 ha inäga varav 5 ha utarrenderad som bete fram till 14 mars 2020. Pris: Utgångspris: 13 000 000 kronor. Anbud senast 2016-06-05. Ansvarig mäklare: Thomas Nordén, LRF Konsult, 011 19 49 06 alt 0703 727 144


Nummer 8 • April-maj 2016

7

Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland och Örebro län.

+

-

+ -

+

.$#'%%!& )"$$

,

* ("&

AKTUELLT

(")"

Örebro 019-27 80 00, Laxå 0584-122 22, Karlstad 054-85 01 71, Åmål 0532-100 15

www.marinfritid.com

Falu rödfärg

Tvätta ditt tak i vår!

Köp din olja här! 20 lit dunkar från Texaco

Boka nu – Ring Johan 0708-70 27 75

Lantbrukare, nu är det hög tid att beställa rödfärgning! Vi utför målning, alltid med garanti. Ring så kommer vi och lämnar kostnadsförslag. Vi är rekommenderade sprutmålare av Falu rödfärg. Vi säljer även Gjøco färg – bäst i Folksams färgtest 2010. Dessutom försäljning i vårt lager. Ring innan: Östergötland, Lennart..........................070-603 99 45 Småland, Carl ......................................073-066 00 04 Sörmland, Philip..................................076-635 33 02 www.stragard.se lennart@stragard.se

Avloppsspolning · Klottersanering m m

Vi pressar slang från Hydroscand!

www.skanningestad.se Att synas är bra för affärerna! Ring 0141-560 03 när du vill annonsera i Jordbrukaren, vi hjälper dig!

Vammar Köpcenter • Valdemarsvik • Tel 0123-126 40 Öppettider vard 7-18 • Lörd 9-14 www.cjsjarn.se • jarnaffaren@telia.com

Överlåta gården? Välkommen till Areal. Vi hjälper dig med försäljning, generationsskifte, upplösning av samägande eller värdering. Välkommen att höra av dig.

Linköping | 013-24 20 00 Vadstena | 0143-134 50

www.jordbrukaren.se CeZ[bb

DEH:?9,&

>A

,&

Bo\j^`Z

)(+Yc

AlWb_j[jia[h^[j\hd

Bo\jahW\j ()&&a] 8h[ZZ '((#',&Yc >`Z

((-Yc

FOPS Q\Wbb_d]eX`[Yjfhej[Yj_l[ijhkYjkh[S

?IE#]eZadZia[h^[jiX][ _d]h_fh_i[jfWbbWIY^\\[h

Iahka[XoCWia_dC`bXo När du behöver ett riktigt lyft! )*-+&1)2/))0)&,222))2 Se mer på: www.skrukeby.se


8

ENERGI

Nummer 8 • April-maj 2016 Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland och Örebro län.

Alla följde med på en promenad några hundra meter ner till solcellsparken.

Gisselös solcellspark är en av Sveriges största privatägda med sina 330 000 KWh om året.

Mikael Saksi som driver anläggningen.

Imponerande satsning på solel På Vikbolandet finns en av Sveriges största privatägda solcellsparker VIKBOLANDET (LT)

En lördag i mitten av april besöktes Gisselö av två grupper för att titta på bebyggelsen och besöka solcellsparken som är en av Sveriges största privatägda. Den har nu varit i drift ett år och svarar upp mot förväntningarna på att leverera 330 000 KWh på ett år.

Grupperna, den ena bestod av medlemmar i Västra Husby hembygdsförening och den andra var LRF-medlemmar, samlades uppe vid gården och började där med en rundvandring bland husen. Förutom

den nationalromantiska huvudbyggnaden från förra seklet finns ett par sommarstugor som flyttats till gården. Den ena kommer från Landeryd utanför Linköping och den andra från Svärtinge utanför Norrköping. Båda har renoverats med traditionella metoder och är i mycket fint skick. Efter att Mikael Saksi, som bor på gården, berättat om sin satsning på först vindkraft och när det blev för svårt att genomföra av olika skäl kom han att besluta sig för solenergi i stället. Byggstarten invigdes av dåvarande miljöminister Lena Ek (C) den 29 augusti 2014 med

en massa människor närvarande. Nu ett och ett halvt år senare har anläggningen varit i drift ett år och fungerat utmärkt. Närheten till en å gör expansion svår att genomföra som följd av strandskyddslagstiftningen och av miljöskäl. Nyligen har Mikael Saksi slutit ett femårigt avtal med Vattenfall om att leverera el till Vattenfalls nät och blir då en av två svenska producenter i det nätet. Vattenfall importerar även solel från bland annat Italien och Belgien. Man vill kunna erbjuda sina kunder här i landet förnybar solenergi. Hela skaran promenerade några

hundra meter ner till solcellsparken där Mikael Saksi gav en mera teknisk beskrivning av anläggningen. En av gästerna, med en gård

vid Göta Kanal, Åke Öberg, berättade om sin solcellsanläggning som ger 9 kW och då är inte vinklarna helt optimala på cellernas montering. Gissningsvis fick många av besökarna idéer om solkraft. Det är en intressant teknik och vid samtal med installatörer och andra kom vi fram till att det finns flera än tjugo anläggningar bara på Vikbolandet. Text och bild: LARS-T JACOBSON

Mikael Saksi med barnbarn berättar om solcellsparken. Besökaren Åke Öberg med röd pärm, som bor granne med Göta Kanal, berättade om sin betydligt mindre anläggning som ger 9 kW.


Nummer 8 • April-maj 2016

9

AKTUELLT

Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland och Örebro län.

Duktiga polska hantverkare

• Lantbruksskrot & industriskrot köpes • Alla metaller köpes

Från missväxt till tillväxt!

• Ställer även ut lastväxlarflak och köper batterier

070-696 19 44

Fasad, målning, tak- och bygg Under svensk arbetsledning, svenska försäkringar och garantier. ROT-avdraget gäller även hos oss!

Birkas AB

GRANHULTSGATAN 20 • MOTALA

013-35 32 02 · 011-13 53 11 · 070-383 44 61

www.birkas.se

Levererar färdig betong certifierad av

Att synas är bra för affärerna! Boka annonsplats på 0141-560 03.

VIMMERBY · Tel 0492-152 55

volkswagentransportbilar.se

Amarok. En riktig naturbegåvning. Amarok Highline TDI 180 hk 4MOTION från 299.000:– exkl moms eller 2.670:–/mån* JUST NU! Kampanjpaket utan extra kostnad (värde 20.550:– exkl moms). Multifunktionsratt, värmare med fjärrstyrning, handsfree och dragkrok. Bränsleförbrukning Amarok vid blandad körning från 7,3 l/100 km, 192 g CO2 /km. *Volkswagen Leasing exkl moms 36 mån, 2 000 mil/år, 30% särskild leasingavgift, 43% restvärde, rörlig ränta baserad på VWFS basränta (mars 2016). Vi reserverar oss för eventuella ändringar och avvikelser. Varje Volkswagenåterförsäljare är fri att sätta sina egna priser. Bilen på bilden är extrautrustad.www.wahlstedtsbil.se

Nicklas Söderberg 0141-21 60 44

Vardagar 9-18   • Lördagar 10-15 Vintergatan 16-17, Motala Tel. 0141-21 60 30 vx

BEGAGNADE BILSPECIALISTEN I ÖSTERGÖTLAND NÅGRA PRISEXEMPEL, PERSONBILAR:

VOLVO S80 V8 AWD 315HK AWD, AUT ACC, FH, LM, CD, DRAG, V-HJUL SILVERMET 4000 MIL

-07

199.800 kr

VOLVO XC70 D5 SUMMUM AWD, AUT ACC, FH, LM, CD, DRAG, V-HJUL SVART 8400 MIL

-12

249.800:-

OCH SÅ NÅGRA SKÅPBILAR…

VW CADDY 1,9 TDI AC, CD, DRAG, V-HJUL VIT 12700 MIL

-11

104.800:-

PEUGEOT EXPERT 1,6 HDI AC, CD, DRAG VIT 16100 MIL

SUBARU OUTBACK 2,5I AWD AUT ACC, FH, LM, CD, DRAG SILVERMET 15900 MIL

-08

89.800:-

VW PASSAT 2,0TD I170 COMBI 4-MOTION, AUT ACC, FH, LM, CD, SKINN GRÅMET 11900 MIL

-12

169.800:-

Dessutom alltid ett bra urval av fler väl iordningställda begagnade bilar!

-07

Öppettider:

59.800:-

SPECIALISTEN PÅ BEGAGNADE BILAR • FÖR PRIS - URVAL - KVALITÉ – VÄLJ BECKERS DU OCKSÅ!


10

LANTBRUK

Nummer 8 • April-maj 2016 Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland och Örebro län.

DNA-proverna är särskilt viktiga i de fall där korna är seminerade innan de släpps ut på bete, eftersom det då kan infalla en kalvning som i tid stämmer in både med en seminering och betäckning av tjur.

Mjölkproduktion har aldrig varit aktuellt för Stefan och Sofia. Båda trivs med nötproduktion.

I år förväntas det bli 140 kalvningar på gården Vita Fall.

Noggrant avelsarbete på Vita Fall DNA-test säkerställer föräldrarna till kalvarna LJUSFALLSHAMMAR (JB)

Hos Stefan Johansson och Sofia Persson sjuder det av liv. Gården har som inriktning avelsproduktion och besättningen består av 140 kor av raserna simmental och charolais, drivs ekologisk och är Kravcertifierad. Målsättningen är att sälja avelstjurar men även livdjur och nötkött.

– Det här är två tunga köttraser som är mer effektiva och högproducerade. De är fina foderomvandlare som ger mycket tillväxt per kilo foder, säger Sofia. Tidigare ägdes gården av Stefan föräldrar som fram till 1997 hade en besättning bestående av 35 mjölkkor. – Pappa slutade med att producera mjölk 1997 och då jag 1999 tog över först som

arrendator var det aldrig tal om att fortsätta med mjölkproduktionen. Det var rätt beslut, inte minst nu när mjölkpriserna är så låga. Varken Sofia eller jag tycker heller om att vara så bunden vid arbetet som mjölkproducenter är. Eftersom jag är uppväxt med det så vet jag det innebär, säger Stefan. Sofia är uppvuxen med dikor och köttproduktion men har jobbat i en mjölkbesättning med 100 kor och vet också hur låst man blir. – Det är visserligen en in-

tressant och spännande produktion med många pusselbitar som måste till för att det ska fungera bra men hjärtat klappar ändå för dikor och köttproduktion. Det vi har är den typ av produktion med växling över året som har en helt betesbaserad produktion. Alla djur är ute på bete om sommaren och vi tar vara på

de naturliga betesmarker som finns där vi kan se till att få ut en bra resultat av det. Det är ett sätt att utnyttja det landskap som vi lever i vilket vi också gör, säger Sofia. – Det ger en bra tillvaro för både oss och djuren, inflikar Stefan. I Vita Falls besättning av

djur finns sex avelstjurar, tre av varje ras som får gå ute bland de olika betesgrupperna. – Det går en tjur i varje kogrupp och vi verifierar varje kalv och tar DNA-prover för att se att det är rätt härstamning på kalvarna. Det är viktigt för att driva avelsarbetet framåt. Tidigare var det blodprover som gällde, nu tar vi hår från kalvarna och skickar till ett laboratorium Linköping där det görs en analys av hårsäcken. Hårstråna skickas på posten med en följesedel och så finns det ett datasystem där

– Det går en tjur i varje kogrupp och vi verifierar varje kalv och tar DNA-prover för att se att det är rätt härstamning på kalvarna. Det är viktigt för att driva avelsarbetet framåt. alla djur som är DNA-typade finns med. Det jobbas med något som kallas mikrosateliter som matchas med kalven och föräldrarna, förklarar Sofia. DNA-proverna är viktiga i de

fall där korna är seminerade innan de släpps ut på bete eftersom det då kan infalla en kalvning som i tid stämmer in med seminering och betäckning av tjur. – Då finns det två möjliga fäder. Om vi då tar prover så är det jätteenkelt att ta reda på vem som är pappa till kalven, säger Sofia som sedan några år tillbaka seminerar korna för

att på så sätt få mest optimala avkommor. I år förväntas det bli 140 kalvningar på Vita Fall då varje ko i genomsnitt får en kalv per år. Alla kalvar föds upp på gården och går ute på bete med sina mammor. När sommaren är över och djuren stallas in skiljer Stefan och Sofia tjurkalvar från kvigkalvar. Bland tjurkalvarna väljer de sedan ut de som anses lämpliga som betäckningstjurar. – Vi säljer dessa vidare till andra besättningar och de kan hamna över hela landet från söder till norr. De flesta säljs dock i angränsande landskap men några har gått till Lett-

land, Ryssland och Tyskland. Men det är oftast i samband med rasfördelningar som vi får förfrågningar om att sälja till andra länder, säger Stefan. – De kalvar som inte blir avelstjurar föds upp och slaktas vid fjorton månader. De bästa kvigorna går vidare

till våra rekryterare och de kvigor som det inte ska avlas på får gå ytterligare en betessäsong på marker där vi inte håller någon tjur innan de också slaktas på hösten när de är 1,5 år gamla, förklarar Sofia. Djuren som Vita Fall håller är friska tack vare en helt grovfoderbaserad och naturlig utfodring. De går lösa i rymliga stallar, betar ute hela sommaren vilket ger de bästa förutsättningarna att slippa höga läkemedelsförbrukningar. Text och bild: CARINA LARSSON


Nummer 8 • April-maj 2016

11

AKTUELLT

Ring 0141-560 03 när du vill annonsera i Jordbrukaren!

Färgfest! Kom in och fynda kvalitetsfärg 6–7 maj!

Att synas är bra för affärerna! Boka annonsplats på 0141-560 03.

• Högtrycksspolning • Vakuumhantering av torra produkter • Slamsugning • TV-inspektion av rör och ledningar • Tanksaneringar • Tanktransporter Utför även transporter av lastväxlarflak samt grus- och schakttransporter Växel- och journummer:

013-24 99 60

30 % rabatt på all färg från Nordsjö!

www.allspol.se

PROBLEM MED OLJELÄCKAGE?

Hydraulsystem Servostyrning Växellåda Automatlåda Vevaxeltätning Konverter erare ANPA -ringar dition SSAD rekon gummi, t ex o s g in em E SMÖ tn v ä a T e r d a 8 n syst g RJMED o 42 e tätnin cirkulera ermanent. d n a EL a Maccr ll k a c i r p tätar lä ckboxa , snabbt och ADDIT och pa ft g krävs. IVER & nder dri n demonterin u ULTRÅ, HUSUM UNDE ge In RHÅLL Tel: 0660-29 70 50 SPRO DUKT Hemsida: www.lubrico.se E-mail: info@lubrico.se ER

MILJÖ

Stöldskyddsmärkning med DNA – SmartDNA

®

• För företag, hem, bil, båt och fritidshus • Tjuven skyr märkta saker! • Rekommenderas av polisen Psst! Avtal för dig som LRF medlem. Nu kan du köpa SmartDNA med rabatt! Gå in på LRF Samköp för mer information. www.lrf.se/medlemsformaner/rabatter

HUR mår din fasad? FÄRG-

Distributör: Safe Solution SmartDNA AB, Svartviksslingan 80D, 167 39 Bromma, info@safesolution.se

G IDA .se LL ution Ä l ST BE safeso @ lrf

BOKA VÅR

DOKTOR KOSTNADSFRITT Läs mer på nordsjoidedesign.se

NYHET! Nu säljer vi grillar från Napoleon

Våra specialsortiment ger mer pengar till dig som skogsägare. JUST NU!

Just nu har vi god efterfrågan på timmer. Många kunder efterfrågar våra specialsortiment vilket ger dig som skogsägare bättre betalt. Och aattt vi har många lokala kunder gynnar ontakta våra hela bygden. Så passa på att göra en bra skogsaffär ur flera perspektiv – kko virkesköpare. www.sveaskog.se

20% rabatt på Sioo

Nordsjö Idé & Design MOTALA: Vintergatan 25 Tel: 0141-541 80 Öppet: Vard 7–18, lör 9–13 www.nordsjoidedesign.se

Håkan Andersson Örebro 019 -19 50 0 4

Johan Jonny Carlsson Andersson Askersund N o ra , 0583 -134 4 41 Lindesberg 010 - 544 99 44

Erik Eriksson Stor fors, Filipstad, Hällefors 010 - 544 95 31

Fredrik Tomas Larsson Johansson Karlskoga Fagersta, 0586 - 649 01 Ludvika, Skinnskatteberg 010 - 544 96 18


12

LANTBRUK

Nummer 8 • April-maj 2016 Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland och Örebro län.

Mjukt och skönt i halmen hade denna sugga med veckogamla smågrisar.

Catarina Arvidsson ger extramat till de suggor som behöver lite mer hull.

Mysigt träffa nyfödda griskultingar Glada barn fick besöka grisarna på Kalvsjö gård MEDEVI (JB)

Svenska kyrkans barnoch ungdomsverksamhet i Nykyrka eller ”kyrkis” som den kallas där, har alltid en massa roligt för sig. Som nyligen då gruppen fyra-fem år skulle besöka Kalvsjö gård i Medevi som har grisar.

De båda ledarna Gittan Staaf och Lisen Lingefors har hand om barn och ungdomar från 0 till 16 år. Verksamheten anpassas efter barnens ålder och de äldre ungdomarna får vara på läger ibland. Då utnyttjas Björnängsgården i norra Godegård, Krassbäcks skidanläggning i Godegård eller församlingshemmet i Nykyrka. De yngre barnen får pyssla, läsa lite ur bibeln, leka eller som denna gång åka på en spännande vårutflykt. Catarina Arvidsson med

praktikant Daniella Baldew från Vretaskolan tog emot. Catarina med make Jan har under sommarhalvåret grissafari, då vem som helst får komma och titta på grisarna vid vissa dagar i veckan. Efter att Catarina presenterat sig och Daniella sa hon: – Ni har verkligen tur idag, för en grismamma, en sugga, har fött små griskultingar i natt. Kultingar kallas grisens barn. Så fortsatte hon att berätta och fråga vad barnen visste om vad djuren kallades och hur stora de var. Att nosen heter tryne och att svansen heter knorr var det få som kunde och att suggorna var så stora trodde nog ingen.

Många har nog griseknoen i tanken när de tänker på en gris. Catarina höll hela tiden en lättfattlig nivå på språket inför barnen, så de skulle förstå, utan att prata barnspråk. Innan man gick in för att se de nyfödda smågrisarna fick barnen och de medföljande vuxna tvätta händerna. – Ibland, sa Catarina, har man bakterier på händerna och de är så små att man inte ser dem. Man kan bli sjuk av dem och därför ska vi tvätta händerna, så vi inte smittar ner smågrisarna när vi ska klappa dem. Helt odramatiskt ställde

sig alla på led och tvättade händerna innan man gick in i stallarna. Och se, där låg tolv nyfödda smågrisar och gosade i värmen från värmelampan ihop med sin mamma på en skön halmbädd. Catarina tog upp en av dem så barnen fick klappa och smeka lillgrisen. I ett annat bås låg en annan sugga med kultingar som diade henne. Barnen fick reda på att varje liten smågris hittar sin egna spene och tuttar på den. I två veckor går suggan med sina smågrisar, sen känner hon igen dem. Därefter flyttas alla grisar ut till en stor halmfylld box där det finns plats för tio suggor och deras smågrisar. Oj, vad de små kultingarna sprang omkring och hade roligt. Sommartid släpps dessa grisar ut på beten där de får äta gräs och klöver, böka i jorden och bada gyttjebad. Barnen fick se hur kultingarna växte i de olika avdelningarna och till sist fick man

se de stora suggorna. Grisarna hade blivit sprayade med olika färgbetäckningar på ryggen och det uppmärksammade barnen. Det var för att se om grisarna var dräktiga förklarade Catarina. Hon visade även på särskilda ätbås där varje sugga kan få extra fodergiva. Suggorna går ner i vikt när de har smågrisar och en del mer än andra, så därför får de lite extra. På Kalvsjö som är en Krav-ekologisk gård föds det cirka 2 500 smågrisar varje år som säljs till slaktsvinsproducenter, även de Krav-ekologiska. Då är grisarna runt 12 veckor gamla. Efter handtvätt igen gick man till en annan stor byggnad. Där huserar 100 dikor. De gick i halmade jätteboxar tillsammans med sin kalv och någon av de sex tjurarna. Kalvarna hade de märkligaste färgteckningar, då tjurarna var olika raser som charolais, hereford, aberdeen-angus och simmental. På Kalvsjö finns inte beten till alla dessa djur, utan man hyr ut dem till lantbrukare med fina och värdefulla biologiska beten. Dessa lantbrukare har inte egna djur. Catarina berättade här även om djuren, men när en av gårdens anställda startade en traktor var barnens fokus på den. Det är inte alla barn som har någon släkting med djur och maskiner, så att Catarina och Jan tar emot barn, i alla åldrar, är något mycket positivt.

Text och bild: EVA CARLSSON

Lyckan är att få klappa en mjuk och len liten nyfödd griskulting. Från vänster Lisa Larsson och Lisa Högström passar på när Catarina Arvidsson håller fram den.


Nummer 8 • April-maj 2016

13

Båtfest B ååtttfe fe ffes essstt

11–15 iLÖRD Örebrobutiken Öre r bro9b–14 uttike k●● SÖND n Aspholmen Aspho lmen Stor Stor MCMCbutik butik

FRED - LÖRD - SÖND

Å 15-17 aapril prri l LAX 15.900:-

215.000:Våra leverantörer finns på plats och vi bjuder på kaffe & fika och såklart grymma priser på båtar.

0% ränta 129.900:-

52.900:Theri eri 475 T Twin win med Honda Hon 50 hk

OBS! Ser Servostyrning vostyrning för 59900:-

0% ränta Störst i Sverige på Linder aluminiumbåtar! Kanonerbjudande

0% räntaa 91.900:-

153.900:91.900:-

Ryds 488 Sport med R Micore 480 SC med Honda 50 hk Honda 50 hk fr 149.900:H

Stort sortiment av släpkärror och båttrailers.

Försäkra hos Atlantica eller Svedea

FISKEREA

Vi är störst i landet!

Bra erbjudanden i W Watski atski båttillbehörsbutiken!

1 år räntefritt, 0% ränt räntaa

Finansiering Swedbank, Swedbank, Handelsbanken, Sant Santander ander och Wasa Wasa

Laxå Tel: Tel: 0584-122 0584-122 22 22

Köp vad du vill för 100 000kr Köp och börja bet ala om ett år! betala Karlstad TTel: el: 054-85 0 01 17 71 1

Å www.marinfritid.com Åmål Tel: T el: 0532-10015 0532-10 015 Örebro Tel: 019-27 Tel: 0 19-27 80 00 www www.marinfritid.com .marinfritid.com

Öppetttider : Fredag 09.00-18.00, lördag 09.00-16.00, söndag 11.00-15.00 Natttvindsgatan 2 på Örsholmen i Karlstad

           

   Boka din vårservice under båtfesten – vi servar dom flesta märkena.


14

LANDSBYGD

Nummer 8 • April-maj 2016 Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland och Örebro län.

Uno Svensson säkrar i hörnet.

Då var gärdesgården klar och ska bara snyggas till.

Här blir en riktig gärdesgård till Kursavslutning vid Kilenstugan VRETA KLOSTER (JB)

Det var avslutning på kursen i gärdesgårdsbyggnad som Vreta klosters hembygdsförening hållit med Uno Svensson som kursledare. Man har hunnit byta det trettioåriga staketet på framsidan av Kilenstugan.

Kilenstugan är en av Vreta klosters hembygdsförenings fyra fastigheter. Föreningen köpte den 1968. Den är ett lågt 1600-talstorp med torvtak och tillhör Stjärnorps sockens äldsta. – Det är en sjuvarvsstuga, berättar Rolf Pettersson som är ordförande i hembygdsföreningen. Om man byggde högre skulle den beskattas så den fick bli såhär låg. – Kalle i Kilen var den sista boende här. Han var född 1882. Tidigare bodde även hans mamma i stugan. Efter hennes död bodde Kalle kvar fram till sin död1968. – Kalle var en klurig gubbe,

ungdomarna gillade honom och han var väldigt snäll. Han försörjde sig på att väva band till handdukar och hade en vävstol för det. Han fick bo här mot hyran att han hjälpte till i Perstorp, en gård i närheten. Att anlägga en gärdesgård på det traditionella sättet är ett hantverk som kräver såväl rätt material som kunnande för att den ska kunna hålla länge. De ska kunna stå uppåt trettio år och det finns dock enstaka exempel på att de i

gynnsamma fall stått femtio år. Gärdesgården runt Kilenstugan är trettio år gammal. – Kursen har drivits som en studiecirkel, berättar Rolf Pettersson. Vi har varit ett tjugotal deltagare från början. Av de tjugo var två kvinnor. Det var Mariann Larsson som beskriver sig som ”alltid nyfiken och vill pröva allt” och hennes dotter Christina. – Först hade vi en introduktionsträff och veckan före jul började vi med att hugga gran, fortsätter Rolf. Vi har haft tretimmarspass här. Idag är det sjätte träffen. – Det är framsidan vi börjat med. Vi kommer fortsätta med att byta resten under nästa år. På framsidan av tomten har gärdesgården varit mest utsatt av tiden och vädret. Inför kursavslutningen var den klar och man hade en extra etapp på ena sidan upp till en grind att bygga. Kursledaren Uno Svensson är en välkänd profil i de här sammanhangen liksom i flera andra såsom Vasaloppsveteran och för hans ovanliga och vackra tulpaner vilka Länstidningen har uppmärksammat. Ja, det är Uno från Sjögesätter vid Arnebo i Vårdnäs socken. – Jag har haft en mängd

kurser i gärdesgårdsbyggnad sedan 90-talet, berättar han. Vreta kloster hembygdsförening hörde sig för på Vuxenskolan och så kom jag hit. Hur gör man då en sådan här gärdesgård som ska hålla tiotals år?

Utsökt hantverk.

– Granstammar klyvs i sin fulla längd, det vill säga hela trädets längd. Vi använder kil för detta. En del stammar har vridet trä och då försvåras klyvningen. Ibland blir den färdigkluvna stammen omöjlig. Uno visar bland annat en stam de kluvit och som är så vriden att det rör sig om ett drygt varv på tre meter. – Även enstörarna ska användas i fullängd. Toppen bör inte kapas. Börjar en stör bli murken

där den står är det bara att dra upp den, kapa den del som varit i marken och sätta ner stören på samma plats igen. Metoden är materialekonomisk och sparar dessutom tid. Det är som att vässa en penna istället för att köpa en ny när den första blivit trubbig. Att göra nya hål och sätta upp nya störar benämns som straffarbete av flera kursdeltagare, särskilt i stenig mark. Grangrenarna som används för att sammanfoga trinnet

Hans Lundin värmer grangrenar så de blir mjuka.

och störar vid varje störpar ska vara färska. De får av uppenbara skäl inte vara torra. Innan själva flätningen runt störparen värms de för att bli mjukare och hanterbara.

Betinget eller målet för dagen uppnåddes. Med kursdeltagarnas effektiva och numera ganska vana handlag att uppföra en traditionell gärdesgård behövdes

bara de tre avsatta timmarna och ändå hade man haft en halvtimmes fikapaus. Text och bild: BO BÄCKMAN

Mer om Kilenstugan Redan 1654 skrivs i Vreta Klosters dödbok att ett ”litet piltebarn hos skräddaren i Kijlen” begravdes. Under mitten av 1800-talet bodde i Kilen den färgstarke personen Samuel Jonsson (17891858) och dennes hustru Maja Jonsdotter (1796-1857). Samuel sägs ha sysslat med trolldom. 1861 kom Samuel Månsson (född 1822) med sin familj till Kilen. Dottern Augusta Matilda (1843-1925) bodde kvar hos föräldrarna och levde i Kilen fram till sin död. Hennes son Karl August var ”Kalle i Kilen”. Karl August kallades allmänt ”Kalle i Kilen” och var en välkänd person i socknen. Då stugan inte var Kalles egen tvingades han gå till gården Perstorp, till vilken stugan hörde, och göra dagsverken som hyra. Hyran var satt till ett visst antal dagsverken om året. Som så många andra uppskattade inte Kalle att göra dagsverken. Vid ett tillfälle blev Kalle tillfrågad av en annan gårdsarbetare om han skulle hjälpa till följande dag, bonden skulle säkert komma förbi och fråga om hjälp. Kalle svarade då: ”Då får han komma tidigt för klockan tre är jag på sjön”.

Kalles favoritsysslor var annars kortspel och fiske. Kalle fick mycket fisk som han gick och sålde till Stjärnorpsborna. En annan sidoinkomst var från de band som Kalle vävde, en syssla han lärde sig av sin mor. Att väva band var något Kalle uppskattade och ansågs göra bra varför han fortsatte med det hela livet. Många är de Stjärnorpsbor som än i dag kan vittna om Kalles gästfrihet och vänlighet. Till Kilens tomt flyttades en stuga från Ljungsbro. Stugan har tidigare stått i Norra Ljungsbro, i närhet av torpet Borghamn eller Gropen. KÄLLA: Sammanställning av Robert Risarp, Vreta Klosters hembygsförening


Nummer 8 • April-maj 2016

15

Vad vill du läsa om i Jordbrukaren? Tipsa oss! Ring redaktionen, 0141-560 03, eller e-posta till redaktionen@lanstidningen.se.

Gårdsarmatur

AKTUELLT

TJ:s Pumpservice AB

Byt ut din 125W kvicksilverlampa mot en 20W Led-lampa Ger ett likvärdigt ljus Livslängd mer än 50 000 tim 220V. IP65. 50 mm rörfäste Väggfäste 180:20W 1 990:- + moms och frakt

”Ett bra vatten är bättre” Över 30 år i branschen Vattenpumpar • Vattenfilter • Installationer • Service Rörarbeten • Försäljning • Brunnsrenoveringar Mobil: 070-628 14 06 • www.pumpen.nu

GST Trade AB 026-12 41 09, 070-770 21 78 www.nordled.se

LELY CENTER VALDEMARSVIK

3EKO-IXERVAGNAR fÚRALLABEHoV...

Stallinredning!

&YLLTÚMMAre

Kontakta oss för mer information Lely Center Valdemarsvik Tel 0493-120 60 valdemarsvik@val.lelycenter.com

för omgående leverans.

www.lely.com

Nya & begagnade. sTömningsfläktar från 11 till 37 kw med mycket hög kapacitet s+ASTmËKTARKK1600 och KK1800

LELY – världsledande inom innovativa system för automatisk mjölkning och robotutfodring.

Sprutmålning med Falu rödfärg A -GAR ÖJD N T HEL

NTI

Hisun 500 UTV Allt för mjölk- och köttproduktion. Enköping: 070-645 41 11 Öland: 070-760 45 42

Gotland: 070-531 06 60 Vänersborg: 073-316 69 25

H-I Stallinredning 0914-52 00 40 www.lrs.se

Traktorregistrerad

96 900 kr inkl moms

Service och underhåll av lantbruksbyggnader, stall, ekonomibyggnader med mera. Se alla våra tjänster och referenser på

Att synas är bra för affärerna! Ring 0141-560 03 när du vill annonsera i Jordbrukaren, vi hjälper dig!

Rödfärgning Målningsarbeten med full garanti. Vi utför även fönsterrenovering samt mögelsanering av husfasader. 67 år i branschen!

www.storabackagardservice.se Tegelbruksv 1, Kisa · 0494 -128 50 www.kisamotorservice.se

Ring och boka idag!

0730-72 02 29 Kenny NYHET 2016!

Kodiak 700 4x4 Ny bränslesnålare motor. In/ urkopplingsbar 4-hjulsdrift, hög/lågväxel. Finns även med servo. Fler färger beroende på modell.

Vi målar med Falu rödfärg.

SKÖLDS MÅLERI AB Ulf Sköld 070-554 95 92 · Frank Sköld 070-556 20 98 www.skoldsmaleri.se

RESERVDELAR TILL TRAKTORER – TRÖSKOR – PRESSAR 0430-222 70

fr. 66.320:- exkl. moms MÅN-FRE 8-18, LÖR 10-14 WWW.MOTORSPORT.SE VIMMERBY 0492-134 60 GAMLEBY 0493-102 62

Jag hjälper er med lyft- och korgarbeten på hög höjd. Takjobb och väggarbete med personkorg upp till 26 meter.

Luftstol 12 / 24 volt • Svängbart underrede • Ställbart nack och armstöd • Säkerhetsbälte Pris: 4500:- +moms

Mer information finns på hemsidan!

VIKINGSTAD ÅKERI AB Vi hjälper dig med allt inom bygg & anläggning. Här köper du även sand, grus, bergkross och matjord.

VIKINGSTAD ÅKERI FÖRSÄLJNING AB Besök hemsidan för att se vårt sortiment! www.ridshopen.com – För dig och din häst!

EBBOT AB

Direktförsäljning till företag, lantbruk och privatpersoner. Vi säljer i huvudsak drivmedel, eldningsolja och smörjmedel och ordnar självklart med transporten. Telefon: 013-809 00 Telefax: 013-816 37 Besöksadress: Fålåsavägen 11, VIKINGSTAD

Torbjörn Andersson, Skänninge

0705-54 22 90 www.ebbotab.se

VI JOBBAR SÅ DET RYKER! Tidlös klassiker!

FASTIGHETSMARKNAD

Funderar du på att sälja din gård? Vi har förmedlat jord- och skogsfastigheter sedan 1929. Vi har all den kunskap och erfarenhet som krävs för att hjälpa dig med allt från förmedling till avstyckningar och fastighetsbildningar. Välkommen att kontakta Johan Carlfjord för en kostnadsfri värdering, 013-37 52 04.

Gomér & Andersson · Göran Dyks gata 5, Linköping www.gomer-andersson.se

Maskinförsäljning Försäljning av begagnade maskiner. Köpes Vi köper och hämtar maskiner för demontering.

#%# &!

Beg. reservdelar Demontering av traktorer och entreprenadmaskiner. Vi har även ett stort lager av nya delar.

Maskintransporter Transporter av maskiner av alla slag, även bodar, husmoduler och liknande. Transporter över hela landet. Mats 070 - 223 55 49

" "# $"

" #&! $&

Mer än 50 år i branschen

Vintergatan 10, Motala


16

Nummer 8 • April-maj 2016

GRÖNA NÄRINGAR

Vad vill du läsa om i Jordbrukaren? Tipsa redaktionen: ring 0141-560 03 eller e-posta till redaktionen@lanstidningen.se!

Mingel. Johan Lindahl och Marie Morell i förgrunden.

LRF konsults vd, Katarina Hedström-Klarin, besökte Linköpingskontoret och höll även föredrag under lunchen.

Kontorschefen Jessica Steén Wygler hälsade välkomna.

Kontorschefen Jessica Steén Wyglers håller föredrag.

Mingel under LRF konsults lunchmöte.

Nätverkslunch drog stor publik Flera föredrag när LRF konsults vd besökte Linköpingskontoret VRETA KLOSTER (JB)

Det var mycket på programmet hos LRF konsult när vd Katarina Hedström-Klarin besökte kontoret i Linköping. Till lunchen som hölls på Vreta hade man bjudit kunder och samarbetspartners för en nätverkslunch med föredrag.

I Slätten, aulan, på Vreta kluster var det framdukat för lunch. Utanför minglade allt fler av de inbjudna gästerna. Intresset för LRF konsults nätverkslunch var uppenbart och lockade ett sjuttiotal gäster. På programmet i anslutning till lunchen fanns tre föredrag, däribland ett med LRF konsults vd, Katarina HedströmKlarin, som för dagen besökte Linköpingskontoret. Kontorschefen Jessica Steén Wygler var först ut att tala efter maten. Hon berättade

om att företagen i vår region mår ganska bra. Det finns en ökande lönsamhet, men samtidigt återstår fortfarande utmaningar och investeringar väntar. Behovet av rådgivning ökar med att så mycket blir mer och mer komplext genom nya regelverk och annat. Jessica Steén Wygler meddelade även en nyhet. I höst kommer det lilla kontor man idag har på Vreta kluster att utökas. – Det är viktigt att vara där

kunderna är och det är här. Beteendevetaren Johan Lindahl, som numera driver företaget Framgångsrik försäljning, höll ett intressant föredrag där, inte helt oväntat, beteendet stod i fokus. – 40 procent av beteendet är vanor, berättade han. Vi gör som vi brukar göra. Att man inte kan förändra sitt beteende, att det tar åratal eller för all del tro att det är gjort direkt bara man bestämt sig, är inte helt sant. Den som verkligen föresatt sig att för-

ändra sina vanor och få till kan uppnå detta på så kort tid som 21 dagar. Därmed är förstås inte sagt att alla klarar det på den tiden. En annan viktig sak att ha i minnet är att: – 90 procent är ordlös kommunikation och utgörs av sådant som symboler och kroppsspråk. Hur man säger något är viktigare än vad. Ett par andra delar som aldrig kan sägas för ofta: – Människan behöver bli bekräftad. Det finns mycket energi i att bli bekräftad. – Ett nytt resultat kräver all-

tid ett annorlunda beteende men ingenting sker av sig själv. Katarina Hedström Klarin uppehöll sig mycket vid det positiva med digitalisering som enligt henne utgör en av de tre “megafaktorer” som bidrar till det rådande förändringstrycket. De andra två är globalisering och urbanisering. – Digitaliseringen har bör-

jat påverka beteendet, sa hon. Alla vi medborgare påverkas. Man måste våga tänka nytt och förhålla sig till de här förändringarna. – Man kan välja att fortsätta vara analog men det blir jobbigare och ensammare. Hon berättade även om generationsskillnader med sina barn som exempel. Att man bara kan tänka på en sak i taget tycks dottern dagligen motbevisa genom att samtidigt läsa skolböcker, prata i telefon, lyssna på musik, skriva och en del annat. Kanske är det gamla tankesättet att göra en sak i taget dags att revidera? – Jag hade inte tid att gå till läkaren så jag bokade ett digitalt läkarbesök. Inom en kort stund hade hon en läkare på tråden som lyssnade till hennes symptom och skrev ut ett recept. – Digitaliseringen kommer förändra till exempel vården. Det kommer vara enormt positivt!

Föredragshållarna på LRF Konsults lunchmöte: Johan Lindahl, Jessica Steén Wygler och Katarina Hedström-Klarin.

– Småföretag är framtiden. Det finns en miljon i Sverige. Jag tror personligen att digitaliseringen är viktig. Man kan bo och verka där man vill. Att jobba åtta till fem är inte längre lika viktigt. Hur berör då detta LRF konsults verksamhet? Lite förenklat så är det bättre att vara en del av utvecklingen och

därmed fortsatt aktuell. Det går inte idag att sitta nöjd för det är första steget nedåt. På skärmen visades ett citat av evolutionsteorins fader Charles Darwin som påtalar betydelsen av anpassning. Text och bild: BO BÄCKMAN


Nummer 8 • April-maj 2016

17

Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland och Örebro län.

AKTUELLT

- vi isolerar skarvfritt med polyuretan !

590 33 Fornåsa, 013-39 30 90 alvestadtanken.se, info@alvestadtanken.se

UÊޏ>}iÀ\Ê*œÌ>̈Ç]ʓœÀœÌÇ]ÊvÀՎ̇]ÊLBÀ‡]ÊÛḞ]ʜV…Ê“>˜ÌiŽÞ>À UÊœ˜`i˜ÃˆÃœiÀˆ˜}\Ê>Έ˜…>>ÀʜV…Ê`ÕÀÃÌ>>À UÊT>˜Ž>À\ÊVVՓՏ>̜À‡ÊœV…ÊÛ>ÌÌi˜Ì>˜Ž>À UÊޏ˜ˆ˜}>À\ÊœÛ]ÊÛB}}>ÀʜV…ÊÀŸÀ

"#& %## $& "#

Inför betessläppet! Auktoriserad Grundfos Servicepartner Perfecta & VM-pumpar service Reservdelar, inst-material o nya pumpar i lager

Besök år v gärnautik! b b e w

Stort utbud av stängselmaterial och stolpar. Passa också på att beställa betesmineral för gemensam frakt & lägre pris.

OBS! Vårt material har slutna/täta celler och är godkända på EU:s REACH-lista

Kostnadsfri rådgivning:

"`i˜ÃL>VŽi˜Ê䣙‡ÎÓÊ£ÈÊÓxÊÜÜÜ°«œÞÌiÀ“°ÃiÊ

FRI LEVERANS – UTAN KÖPGRÄNS!

Besöksadress: Lagervägen 2, 592 41 Vadstena Tel 0143-127 22, fax 0143-127 32, mobil 070-248 50 38, 070-264 74 34

Tel 0121-512 31 • Bengt 070-815 12 31 • Micke 070-428 43 28 • www.angen.se

Vi tillverkar och monterar BETONGELEMENT

VI KOPER DITT SKROT!

till Villor • Lantbruksbyggnader • Industrilokaler

Blixholmsvägen 1 602 38 Norrköping Tel: 011-165180

Svensktillverkade jordkällare. I plast. Sandström tillverkar färdiginredda gammaldags jordkällare i modern tappning. Tillverkade i glasfiberarmerad plast. En lätt, stark och välbeprövad konstruktion, som håller i flera mansåldrar. Mer information får du på vår hemsida eller per telefon. Välkommen!

www.jordkallare.se / 0910 - 941 00

TÄCKDIKNING

SOFAB Sanering & färg AB

med plog eller kedja

Grävkonsult AB Erik Ryden · Tel 070-533 68 30 · Vikingstad

Vi utför grävarbeten!

Timrade stugor · Förråd · Bastu

Diplomerade för avloppsanläggningar

Vi utför tvättning och sanering av djurstallar och ekonomibyggnader samt målning

Skrukeby Maskin 0142-809 60, 070-659 67 63

Mobil 070-53 00 751, även 0142-400 13

NILFISK ALTO • Nyförsäljning • Auktoriserad service

www.vvp.se · 0121-511 96

Du har väl sett vår hemsida? www.jordbrukaren.se

FÄRGBUTIK med Teknos-färger Gräver där du står

samt äkta Falu Rödfärg Passa även på att boka rödmålning inför säsongen 2016!

SOFAB Sanering & färg AB

www.egonsmaskin.se • info@egonsmaskin.se Norsholm Gropen • 610 20 Kimstad

Butik Östanåg 1, Skänninge. Tel 0705-300 751

www.sofabskanninge.se Fönster och dörrar till stallar, garage och industrier m.m.

Att synas är bra för affärerna!

0514-310 10 info@westerbyggtra.se • www.westerbyggtra.se

Enskilt avlopp ◆ Minireningsverk ◆ Avloppsanläggningar ◆ Infiltration/markbädd

Vi hjälper dig hela vägen!

Boka annonsplats på 0141-560 03

Vill du producera din egen el?

0141 - 44 44 48 mvaab.se

Solceller gör det enkelt! %# (,# &) #',' $%, ,* ! + ," Sörskatevägen 24 · Hällestad 070-980 45 99 • www.atlassol.se

Kontakta oss för KOSTNADSFRI offert på din solkraftsanläggning!

: ecialité Vår sp

Vi använder oss av Äkta Falu Rödfärg. Jobben utförs med skylift upp till 25 m.

Ett familjeföretag med traditioner. Ring 0705-64 00 93 eller 0144-400 07. Välkommen!

Sedan 1992 har vi finansierat hjälpverksamhet i bl a Lettland och Rumänien Möbler • Heminredning • Porslin • Böcker & media Sport & fritid • Kläder, skor & accessoarer Elektronik • Husgeråd och mycket mera

Den långa livslängden på solceller gör det till en god investering för framtiden. De senaste årens prisras gör det nu ännu mer fördelaktigt.

Städa ur garaget – röj pAlåla bivdrinagdärevänlk!omna! Ring & boka tid, allt säljbart hämtar vi – kostnadsfritt förstås! ÖPPET Mån-fre 10-18 Lör 10-14 Motala Linköping Norrköping

Linköping: Industrigatan 38 • 013-37 67 77 Motala: Södra Allén 23-25 • Ängdalen • 0141-504 88 Norrköping: Finspångsvägen 63 • 011-10 10 80 Skänk eller handla så gör du något för behövande!

• Kutterspån • Lantbruksspecial • Spån-/Halmpellets • Impregnerade stängselstolpar

Nu utökar vi med produktion i södra Sverige!

Vi har återförsäljare i Östergötland, Örebro, Värmland, södra Sörmland och Norra småland. Ring för närmare info

0705-87 98 79 • info@yesbox.se www.yesbox.se


18

Nummer 8 • April-maj 2016

INFRASTRUKTUR

Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland och Örebro län.

Storslagen satsning för framtiden Norrköpings inre hamn flyttar till Pampushamnen på Händelö NORRKÖPING (JB)

Den inre hamnen i Norrköping ska avvecklas och ge plats åt bostäder medan Norrköpings största hamnterminal Pampushamnen på Händelö kommer att få ett bredare fokus.

– Norrköpings hamn AB är en plats med många hundra år på nacken men är även ett företag som driver verksamheten i hamnen. Bolaget Norrköpings hamn AB har funnits en bit över hundra år och är sedan tiotal år tillbaka ett kommunalt bolag som ägs av Norrköpings kommun men vi är ett delägt aktiebolag där Norrköpings kommun äger alla aktier i bolaget, berättar Ola Hjärtström, marknadschef på Norrköpings hamn. Pampushamnen har 140 anställda varav trettio personer arbetar på kontorssidan. – Merparten av de anställda

är hamnanställda och skillnaden mellan förr och nu är att det gick att gå ner till hamnen och fråga om det fanns några dagssysslor. Idag har arbetet ett högt kompetensinnehåll med väldigt specifika kompetenskrav där en dags arbete innehåller över 100 olika specialistkompetenser. Det är allt ifrån kunskap om kranar och maskiner till gods och miljö – eller säkerhetsexperter. Verksamheten har även ett väldigt högt IT-innehåll och jag kan påstå att vår bransch mognar från tid till tid, menar Ola Hjärtström. Norrköpings hamn går eko-

nomiskt bra och hanterar det mesta av olika typer av gods. Det är ett resultat av hur omvärlden ser ut och ligger mitt i en mycket intressant region. – Av tradition har den här regionen en mycket lång erfarenhet av tung industri. Men det är också ett område som ligger i närhet till storstadsregioner där mycket gods flödar in men även mycket som ska ut vilket speglar vad vi hanterar i hamnen. Mycket går på export från regionens industrier som träindustrin där. Billerud Korsnäs är en av våra största kunder. Skogsprodukter över lag har en stor plats här så som sågade produkter både från Norrköpingsregionen men också från Värmland och Närke. Nordafrika är en viktig marknad för svensk trävaruindustri dit stora delar av produkterna exporteras. – Många av våra kunder är

också framstående företag inom handel, energi- och miljöteknik men även jordbruksprodukter och vi har Europas största anläggning för spannmåslexport. Petroliumsidan som är även den viktig eftersom vi har en stor oljehamn. En annan stor kund är Siemens i Finspång där stora projektlaster med gasturbiner som ska exporteras till andra länder. Det som är särskilt intressant i hamnverksamheten är container där allt mer gods lastas och skeppas ut. Där växer vi kraftigt och de sista åren har containersverksamheten ökat med 40 procent på sjösidan. Tidigare användes containers för mer värdefullt gods

Framtidens mest effektiva hamn så som den är tänkt att se ut. Bild: NORRKÖPINGS HAMN

som var konsumentgods av till exempel tv-apparater. Idag stoppas containrarna fulla med exportgods som virke och papper som vi enligt orderuppdrag lastar och gör klara för utlastning, förklarar Ola. Den framtida omlokaliserade hamnverksamheten blir en omfattande flytt med en kostnad runt en miljard kronor men kommer enligt Ola att bli framtidens effektiva hamn. – Det kommer att dras full nytta av den land- och sjöinfraktstuktur som skapas i Pampushamnen. Vi måste

kunna möta kraven på ökade volymer av gods och att logistiken blir effektivare. Norrköping som motor har en betydande logistik i landet och norra delen av Europa. Det gäller inte bara hamnverksamheten utan hela kopplingen för transportkedjan där många duktiga företag jobbar med lager, logistik, när- och fjärrtransporter och spedition. Det måste också tas med i

beaktande att fartygen blir större för varje år. Vi har dock en av de djupaste farlederna till svenska hamnar så vi kan ta emot riktigt stora fartyg.

Ola Hjertström, marknadschef för Norrköpings hamn, ser med tillförsikt på hamnens framtid. bild: CARINA LARSSON

Staten har varit med och stöttat så det blivit möjligt att bredda och djupa farleden eftersom det anses att hamnen är viktig för svenskt näringsliv. När Ostlänken byggs bidrar också den till regionens attraktionskraft som medverkar till ett ökande etablerings-

klimat, säger Ola och ser med stor optimism fram mot år 2020 då det förväntas att Pampushamnens pågående utflyttningen från Norrköpings inre hamn är klar. Text: CARINA LARSSON

Det krävs 122 miljarder till satsning på godstrafiken Utan en satsning på godstrafik på järnväg kan Sverige inte nå uppsatta miljömål. Därför går nu branschens aktörer samman i en vision för att fördubbla godstransporterna på järnväg till 2050.

cent till 2050, mätt i tonkilometer. Till de varugrupper som växer snabbast hör järnmalm och skogsindustrivaror. Prognosen visar dock att järnvägen kommer att tappa marknadsandelar. Förklaringen ges i höjda banavgifter och kapacitetsproblem.

– För att upprätthålla Sveriges konkurrenskraft och nå regeringens miljömål krävs 122 miljarder kronor under perioden, säger Karolina Boholm, transportdirektör på Skogsindustrierna, om rapporten som presenterades nyligen. Urspårningar, förseningar, slitna järnvägssträckor och nedläggning av banor. Det är den dystra bild som förmedlats de senaste åren både när det gäller gods- och passagerartrafik. Enligt Trafikverkets prognoser förväntas långväga transporter öka med cirka 60 pro-

Enligt Trafikverkets prognoser förväntas dessutom att godstågstrafiken tappar marknadsandelar vilket går stick i stäv med regeringens ambitioner. Sveriges miljömål har också nyligen skärpts i och med Miljörådsberedningens förslag som pekar ut transportsektorns utsläpp där behovet av minskningar är som allra störst. – Så som den nuvarande transportpolitiken är utformad snarare minskar möjligheten att nå klimatmålen. Den utvecklingen måste brytas och att öka godsjärnvägskapacite-

ten är avgörande del av lösningen, säger Martin Sandberg som skrivit rapporten Järnväg 2050 – Näringslivets godstransporter. Därför har en rad branschaktörer, exempelvis Green Cargo, Almega, Tågoperatörerna, Swedtrain och Skogsindustrierna, för första gången gått samman i en gemensam aktion för att utveckla godstrafiken på järnväg – Om våra svenska företag ska kunna konkurrera måste de ha ett fungerande transportsystem som tar hänsyn till framtida expansionsmöjligheter, säger Karolina Boholm. I rapporten beskrivs järnvägen som ett storskaligt och sammanhängande system utan strategisk styrning och utan tydlig mål. – Stora system kräver att det finns ett gemensamt mål att arbeta mot, både när det gäller miljö- och näringspolitik. Transporter är en stor del av

industrins kostnader och störningar innebär högre kostnader, men den globala konkurrensen kräver att varje steg i produktionen måste fungera som en klocka, säger Martin Sandberg och får medhåll av Karolina Boholm: – Alla vill transportera mer på järnväg men kan inte på grund av brister i infrastrukturen, trots att järnväg både är miljövänligt och kostnadseffektivt. I rapporten föreslås en rad

åtgärder för åtgärder och nyinvesteringar för att ge järnvägen förutsättningar att möta en ökad efterfrågan på transporter. – Genomförs förslagen kan godstrafiken fördubblas till 2050, men då krävs investeringar utöver det löpande underhållet och en helhetssyn för godstrafiken på järnvägen som idag saknas, säger Karolina Boholm.

Tio punkter för att öka förtroendet för järnvägssystemet 1. Nationell underhållsstrategi: Underhållsskulden måste minska med hjälp av stabil finansiering och en strategi för att, minst, bibehålla dagens funktionalitet. 2. Nationell plan för näringslivets godstransporter: Mindre trimningar av systemet kan ge stor effekt, till exempel längre mötesspår eller bättre signalering. 3. Översyn av bangårdar: Rangerbangårdarna är hjärtat i systemet, prioritera bangårdarna i Hallsberg, Göteborg (Sävenäs) och Malmö 4. Effektiv kapacitetsfördelning: Administrativa hinder och regelverk för operativ drift ger ett stelbent arbetssätt där restkapacitet är svårt att utnyttja. Enklare åtgärder bör omgående genomföras, exempelvis motverka överbokning av tåglägen och banarbeten. 5. Internationell järnvägstrafik: Bättre samordning mellan de skandinaviska länderna och anpassning via TEN-T U (transeuropeiska nätverket för transporter). 6. Samordnade transporter, horisontella samarbeten: Samlat grepp om statistik och marknadsdata för godstransporter behövs ger effektivare nyttjande av infrastrukturen. 7. Kapacitetsstarkare tåg: Bredare, tyngre och längre tåg utnyttjar infrastrukturen bättre och minskar transportkostnaderna per enhet. 8. Anpassad kraftförsörjning: Idag finns begränsningar i hur mycket effekt ett godståg kan ta ut trots att loken klarar mer. Det innebär att överkapacitet inte utnyttjas. De kvarvarande 10 procenten av järnvägsanläggningen bör elektrifieras. 9. Lastplatser och industrispår: Kartlägg dessa spår och utforma plan för att bevara utveckla spåren. 10. Styrmedel: Frys ökningen av banavgifterna tills det eftersläpande underhållet är åtgärdat. Inför även kompensation för likvärdig kostnadstäckning för miljöpåverkan.


Nummer 8 • April-maj 2016

19

AKTUELLT

Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i ÖstergÜtland, sÜdra SÜdermanland, norra Smüland och Örebro län.

Det gür bra fÜr svenska smüfÜretag Allra bäst i Dalarna och minst lÜnsamhet i Stockholm I den femte upplagan av LRF Konsults lÜnsamhetsbarometer, som baseras pü faktiska bokslut frün en databas med Üver 40 000 fÜretag med 0-15 anställda, framkommer det att lÜnsamheten fÜr svenska smüfÜretag under 2015 Ükade fÜr andra üret i rad. Mest lÜnsamma var smüfÜretagen i Dalarna och minst lÜnsamma var StockholmsfÜretagen.

LÜnsamhetsbarometern visar att smüfÜretagen i Dalarna hade hÜgst lÜnsamhet under helüret 2015, med en lÜnsamhet pü 25,9 procent av intäkterna. VästergÜtland- och ÖstergÜtlandsregionen var näst mest lÜnsamma, med 25,7 procent. LÜnsamheten bland smüfÜretagen i VästergÜtland och ÖstergÜtland

drivs främst av lägre arbetskostnader, med 18,0 procent jämfÜrt med riksgenomsnittet pü 26,3 procent av intäkterna. I Dalarnas fall är fÜrklaringen enklare, man har helt enkelt hÜgre intäkter, hÜgre bruttomarginal, samt lägre kostnader pü samtliga kostnadsposter än riket i genomsnitt. SmüfÜretagen i Stockholm

hade det tuffare 2015 och med ett genomsnitt pü 6,4 procent av intäkterna var smüfÜretagen i huvudstaden minst lÜnsamma i landet. FÜrklaringen är främst de hÜga personalkostnaderna i huvudstaden. SmüfÜretagen i de nordligaste regionerna visar ocksü lägre lÜnsamhet. Västerbotten och Norrbotten (12,4 procent), Jämtland och Härjedalen (12,5 procent) samt Medelpad och Ångermanland (15,5 procent) ligger i

rad strax fÜre Stockholm. Undantaget i Norrland är regionen Gästrikland och Hälsingland, där smüfÜretagen efter en stark Ükning frün 19,2 till 23,3 procent är de tredje mest lÜnsamma i landet. LÜnsamhetsÜkningen i hela riket var liten 2015, med 0,4 procentenheter. Men de senaste tvü üren har den genomsnittliga lÜnsamheten bland landets smüfÜretag Ükat med 8,7 procent. Ökningen i ür beror dock inte pü nügon intäktstillväxt. Istället har intäkterna bland smüfÜretagen sjunkit. Mot bakgrund av detta är det extra imponerande att smüfÜretagen nür Ükad lÜnsamhet. LÜnsamhetsÜkningen beror alltsü helt pü att smüfÜretagen lyckats hantera sina kostnader. – Sveriges smüfÜretagare kämpar lite i motvind, men

LÜnsamheten bland smüfÜretagen i VästergÜtland och ÖstergÜtland drivs främst av lägre arbetskostnader, med 18,0 procent jämfÜrt med riksgenomsnittet pü 26,3 procent av intäkterna.

man lyckas trots minskad tillväxt pü intäktssidan Üka lÜnsamheten fÜr andra üret i rad. Jag tycker det tydligt visar pü smüfÜretagarnas kämparanda och driftighet, säger Pär Mar-

tinsson, chefsekonom pü LRF Konsult. Man kan dock ana en viss tveksamhet bland landets smüfÜretagare. FÜr sjätte üret i rad är de genomsnittliga net-

Anrika anläggningar har miljÜcertifierats Grythyttans gästgivaregürd och Loka brunn är nu miljÜcertifierade. Det stür klart sedan certifieringsfÜretaget A3CERT godkänt och certifierat büda verksamheterna enligt standarden ISO 14001.

– Certifikatet är ett kvitto pü att vi har ett fungerande miljÜledningssystem pü büda vüra anläggningar. Det är ett konkret verktyg fÜr ett effektivt och lüngsiktigt miljÜarbete, säger Mia Spendrup, VD Loka brunn och Grythyttans gästgivaregürd. – Tack vare alla fantastiska medarbetare som har engagerat sig i fÜretagets miljÜarbete är vi nu certifierat enligt ISO 14001. Detta ger oss en bra grund fÜr att utveckla fÜretagen vidare i vürt i miljÜarbete, berättar Anna Åsling, hotellchef pü Grythyttans gästgivaregürd och samordnare fÜr arbetet med ISO certifieringen fÜr büda anläggningarna. Arbetet med att infÜra mil-

jÜledningssystemet pübÜrjades 2015. Sedan dess har alla anställda genomgütt en miljÜutbildning. Hela processen fram till certifieringen har Ükat kunskaperna och engagemanget i miljÜfrügor bland de anställda i hela verksamheten. MiljÜkrav ställs ocksü vid alla upphandlingar/inkÜp av varor och tjänster genom en inkÜpspolicy.

NÜt ¡ Svin ¡ Für Fjäderfän ¡ Häst

– Att arbeta med vürt ISO 14001 har gjort jag nu ställer betydligt hÜgre krav pü vüra leverantÜrer samt att vi har bÜrjat med ställa om till miljÜmärkta varor. Det har även fütt mig att tänka pü ett helt annat sätt när det gäller kÜtt där vi i stÜrre utsträckning fÜrsÜker kÜpa hela djuren istället fÜr enstaka produkter, säger Erik Lindeberg kÜkschef pü Loka brunn – ISO-arbetet har visat sig

engagera väldigt münga i fÜretaget och det finns en hel del vilja att utveckla det miljÜarbete vi gÜr. Nügot som jag har stÜtt pü büde i det dagliga arbetet och under internrevisionsarbetet. Det finns münga tankar och idÊer, pü allt frün inkÜp till sopsortering och med smü fÜrändringar av rutiner kan vi fÜr-

Nedgüngen pü intäktssidan

riskerar att spä pü tvekan bland smüfÜretagarna och bromsa den positiva trenden. Nu krävs det ett tydligare fokus pü att underlätta tillväxten fÜr landets smüfÜretagare frün politikernas sida, avslutar Pär Martinsson.

)0. )0.

BRETT SORTIMENT FĂ–R:

– Tack vare alla fantastiska medarbetare som har engagerat sig i fÜretagets miljÜarbete är vi nu certifierat enligt ISO 14001, säger Anna Åsling, hotellchef pü Grythyttans gästgivaregürd och samordnare fÜr arbetet med ISO-certifieringen även pü Loka brunn.

toinvesteringarna negativa. Detta kan tolkas som att det funnits en viss tvekan bland fÜretagarna att investera i verksamheten. Trenden är däremot tydligt positiv, och fÜretagen rÜr sig stadigt mot positiva nettoinvesteringar: 2010 var nettot -5,9 procent och 2015 endast 0,74 procent. FÜretagens nettoinvesteringar Ükar fÜr andra üret i rad, men flera ür av negativa nettoinvesteringar kan vara ett tecken pü att svenska smüfÜretagare tvekat nügot infÜr att expandera sina verksamheter.

.,+0)4$0 /0 .# "1 #)(,** +", )0. /0 .# )0. /0 .# )0. /0 .# )*#0 /0 .# )*#0 )0. /0 .# )*#0 /0 .# )*#0 /0 .# )*#0 )*#0 )*#0 /0 .# )*#0 ,&+ ##.# /0 .# ,&+ ##.# /0 .# ,&+ ##.# /0 .# ,." 3" . + -5 0 (#0 * ,.%'+' /0 .# ./1/ /0 .# ./1/ '* ' 0 /0 .#

EkoMin 1""'%

bättra vürt miljÜarbete. Det ska bli spännande att se vad som kommer härnäst, säger Lisa LindstrÜm, souschef Grythyttans gästgivaregürd och internrevisor.

'.* + +* .

,0,.0')0

Loka brunn och Grythyt-

tans gästgivaregürd valde att arbeta med Certway fÜr att komma i mül med miljÜcertifieringen. Hos Certway var det Sofia Rosenkvist Wittsell som var vür konsult i processen. ISO 14001 är en internationell standard fÜr certifiering av miljÜledningssystem i fÜretag och andra organisationer. Certifikatet utfärdas av ett externt certifieringsfÜretag, som regelbundet granskar att verksamheterna arbetar med miljÜfrügorna i enligt de krav som ingür i standarden.

&INSPĂ?NGSV 2EJMYREs4EL 

Specialist pü fodertillskott till djur. tel 011-875 03 • www.wiromin.se

Nu kan du läsa Jordbrukaren pü nätet!

,3' ,!& .* 0')) *4!(#0 $6."#) (0'% -.'/#. /+ )#2#. +/#.

FĂśrdelaktiga priser Finansiering & transport ordnas 0495-202 80, 070-606 12 23 0456-500 05, 0708-99 27 93

Klicka bara pĂĽ Jordbrukarens framsida pĂĽ www.jordbrukaren.se

www.anders-bilmaskinab.nu


NUMMER 8 April-maj 2016 Årgång 90

Lantmannatidningen Jordbrukaren • Till Östergötlands lantbrukare sedan 1926

EFTERTEXT

Vi tillverkar CE-märkta takstolar på beställning samt konstruerar och gör hållfasthetsberäkningar. Det ger stor frihet åt arkitekten och trygghet för dig som kund!

gan online på Gör offertförfrå takstolar.se gs ko ns rle www.ca

Ingår i Vimmerbyhus och Carlenskogs-gruppen

Vimmerby

0492-757 36

NSER KI V SBenny Andersson

E IC

CE-MÄRKTA TAKSTOLAR

M A

Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland och Örebro län.

Brånstorp, 585 91 Eksjö Tel 0380-810 34

BEGAGNADE TRAKTORDELAR Hälften fraktas till såg i Österbymo Nya startmotorer och gener. Även andra nya delar.

TRAKTORER KÖPES för demont, kontant betalning. Hämtas!

AB FINA FÖNSTER & SPRÖJS I VÄSTERFÄRNEBO

Löstagbar spröjs med 20 års garanti! Passar både till 3-glasfönster och äldre kittade fönster.

800 ekar på Visingsö fick tas ner efter skadeangrepp

GE DITT HUS ETT NYTT UTSEENDE!

(Gratis uppmätning och offert)

Vi monterar över hela Sverige! Krokvägen 9, 733 60 Västerfärnebo | Tel: 0224-68 06 68, 070-775 69 98

info@finasprojs.se | www.finasprojs.se Ring 0141-560 03, när du vill annonsera i Jordbrukaren!

YDRE (JB)

På Visingsö har ett större ekbestånd, ägt av Statens Fastighetsverk, drabbats av skadeangrepp. Främst Frostfjärilen har skadat ekarna som inte har någon möjlighet att överleva. Därför avverkas dessa träd medan de som inte angripits får vara kvar.

Cirka tusen kubikmeter tas ned och av dessa fraktas hälften till sågen i Österbymo, Almo Hardwood. Totalt rör det sig om 800 skadade ekar som måste tas ner. Gunnar Arvidsson, driftsansvarig på sågen, berättar att virket tas till vara och förädlas till bland annat dörrar och golv. – Det går bra att använda virket trots att ekarna, som nu ska barkas, drabbats av skadeangrepp. Det är bladen som äts upp och därmed klarar sig inte träden. Gunnar tycker att det känns bra att Almo Hardwood, med Peter Blom som vd och ägare, har fått möjlig-

Gunnar Arvidsson, driftsansvarig på sågen Almo Hardwood i Österbymo, intill de kraftiga ekstockarna från Visingsö. De har drabbats av skadeangrepp och det har varit nödvändigt att ta ner dem, virket är dock friskt och användbart.

het att köpa så mycket ek. Jättestora högar med ek finns vid sågen, så det finns mycket att jobba med då de ska förädlas. På Visingsö har även hårda stormar, ej blott skadeangrep-

pen, bidragit till den omfattande avverkningen. Ekarna i fråga är ungefär 180 år gamla. Vilket inte är någon ålder för en ek. Nu hoppas Gunnar Arvidsson, och alla övriga berörda, att de

ekar på Visingsö som hittills klarat sig från skadeangreppen ska få frodas och leva vidare. Text och bild: SVANTE STRÖMBERG

Skötselmodell för mer variation i skogsbruket Produktionen av biomassa ska öka samtidigt som miljötillståndet i skogen ska förbättras och ett mer varierat skogsbruk uppnås. För att skapa förutsättningar för dessa mål har Skogsstyrelsen och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklat en modell för adaptiv skogsskötsel.

Skogsstyrelsen och SLU redovisade nyligen resultat från det treåriga projektet till regeringen. Det visar att det finns goda möjligheter till ett mer variationsrikt skogsbruk och att skogen samtidigt kan bidra till utvecklingen av Sveriges bioekonomi. För att detta ska ske så behövs nya metoder för skogsskötsel.

– Adaptiv skogsskötsel innebär att skogsskötselåtgärder prövas och utvärderas vetenskapligt under pågående verksamhet. Det kan ta decennier innan man vet hur en ny metod fungerar och så lång tid har vi inte alltid på oss, säger Tomas Lundmark, professor, SLU. – Att lära medan försöken pågår är därför värdefullt. Det är viktigt att vi hittar säkra sätt att pröva nya metoder att sköta skogen, i annat fall sitter vi fast med dagens skogsbruksmetoder i all framtid. Den modell för adaptiv skogsskötsel som tagits fram och testats av Skogsstyrelsen och SLU syftar till att underlätta förändringsprocesser inom skogsbruket. Hittills har modellen prövats på hyg-

gesfritt skogsbruk och ungskogsskötsel. Ett konkret resultat av projektet är den försöksportal för skogsägare som ska finns på Skogsstyrelsens webbplats. Där dokumenteras skogsägares försök på deras egen mark. – Vi ser stora möjligheter om portalen används brett. Hade en sådan funnits de senaste decennierna hade vi haft en helt annan kunskap idag om vad som fungerar praktiskt för svenska skogsägare. Detta blir vårt bidrag till framtidens forskare och förvaltare, säger Erik Sollander, projektledare, Skogsstyrelsen. Idag finns ett 30-tal försök inlagda. Skogsstyrelsen och SLU avser fortsätta arbeta med adaptiv skogsskötsel och ser gärna att fler skogsägare lägger in sina försök i portalen.

En viktig byggsten har varit att hitta former för ett nära samarbete mellan policyskapare, forskare, skogsägare och andra intressenter. Detta för att ge möjlighet för intressenter med olika utgångspunkter att delta och att få peka ut områden där de upplever att det finns risker och osäkerhet. – Vi går systematiskt ige-

nom de frågor vi arbetar med tillsammans med en grupp intressenter innan besluten fattas, säger Erik Sollander. Det låter enkelt men har visat sig vara ganska komplicerat då åsikterna ofta går isär. – Nu vet vi hur vi ska göra för att få bättre diskussioner, bättre beslutsunderlag och lärande samt hur man minskar riskerna för onödiga konflikter.

Profile for Jordbrukaren

Jordbrukaren nr 8, 2016  

Jordbrukaren nr 8, 2016