Jordbrukaren nr7, _2019

Page 1

En branschtidning i Länstidningen

Lantmannatidningen Jordbrukaren • Till lantbrukare sedan 1926

Lantmannatidningen Jordbrukaren • Till Östergötlands lantbrukare sedan 1926

Nummer 7 • Årgång 93 Maj 2019

Extrem torka och kraftig vind är två komponenter som kan försvåra släckningsarbetet vid skogsbrand. Nu ska lantbrukets resurser komma till bättre användning vid brandbekämpning.

Samlade resurser vid skogsbränder SKOG. Skogsbränder är ofta mycket svårsläckta och kostnaderna för släckningsarbetet kan röra sig om hundratals miljoner kronor. Det krävs stora resurser från Räddningstjänsten, helikoptrar och flygplan för att släcka stora skogsområden som satts i brand. Nu har Maskinring Öst, Räddningstjänsten, LRF och Skogsstyrelsen inlett ett samarbete för att ta fram ett system för hur lantbrukets resurser ska kunna användas vid skogsbränder. SISTA SIDAN

Bland gravstenar och gammal skog

Klimatsmart viltkött är en underutnyttjad tillgång. Endast fyra procent av allt kött som konsumeras i Sverige kommer från vilt strövande djur. Oskar Danielsson gör sitt bästa för att höja den siffran.

Klimatsmart viltkött Nyttigt men svårfunnet – nu öppnar internet upp nya möjligheter JAKT. Vilda klövdjur är en del av vårt ekosystem och utsläppet av växthusgasen metan räknas därmed som naturligt. Ändå anses viltkött vara en outnyttjad tillgång, endast fyra procent av allt kött som konsumeras i Sverige g kommer från ån vilt

LANDSBYGD. Mysigt, charmigt och vackert, men ändå lite bortglömt. Värna må vara litet till både yta och befolkning, men hjärtat är stort. Och det ryms mer bland ängarna och träden än vad man först kanske tror.

på Länstidningen Östergötland och samtidigt är lantbrukare får Jordbrukaren två gånger.

mald vildsvinsfärs har internet öppnat möjligheterna att handla klimatsmart kött. Oskar Danielsson berättar hur det går till och om affärsidén som ligger till grund för hans företag Gläntans viltkött. SIDAN 4

De utgör Sveriges bästa maskinlag Precisionsjakten, Sveriges största tävling för skogsmaskinlag hittills, har avgjorts. Vinnare är Granvikslaget, som huvudsakligen arbetar i Närke kring Askersund. Laget består av skördarförarna Krister Lundin och Henrik Magnusson samt skotarförare Andreas Johansson. ”Det är en välförtjänt totalseger. Det här laget har ökat kvaliteten på produkterna genom att ta mätprecisionen till en ny nivå”, säger Mattias Forsberg, Sveaskog. SIDAN 10

SIDORNA 6-7

Du som är prenumerant

strövande djur. Kanske beror det på tillgängligheten då många menar att det är svårt att få tag i färskt viltkött. Mycket av köttet hamnar direkt i jägarnas egna frysboxar. Men för den som längtar efter älg- eller hjortstek, rådjurssadel och

VECKANS BORRING

LANTBRUK

LANTBRUK

Vem ska få min röst i EUvalet?

Ny klövsjukdom hos svenska får

Miljoner i utdelning till jord- och skogsbrukare

SIDAN 2

SIDAN 14

SIDAN 12


2

Nummer 7 • Maj 2019

AKTUELLT

Tipsa Länstidningen om det som händer nära dig! Ring redaktionen 0141-560 03 eller e-posta redaktionen@lanstidningen.se

Veckans Peter Borring:

Vem ska få min röst i EU-valet? Du kanske läser detta med ett par dagar kvar till EU-valet. Eller så läser du detta någon vecka efter valet och då vet vi hur det gick. Jag måste säga att media har lyfta EU-valet mycket. Förra EU-valet kom jordbruket upp som en bubblare i from av grisknorrar och antibiotikaanvändning i djurhållningen. Det var vill jag hävda en bidragande orsak till det paradigmskifte som skedde under andra halvåret 2014, då svenska gris- och nötköttspriser lyfte till en nivå som sedan dess legat över EU-nivå på ett mera påtagligt sätt.

Detta val finns också jordbruket förvånansvärt långt upp på media och de rösttörstande politikernas agenda, men tyvärr inte lika positivt. Sedan förra valet har Brexit beslutats, Ungern och Polen har än mer gått sin egen radikala väg och Europa hade hösten 2015 kanske en av efterkrigstidens starkaste migrationsströmmar. Dessutom har klimatfrågan kommit på allas läppar och dåliga samvete. Detta i kombination med flera uppmärksammade terrordåd och upplevd ökad otrygghet, är en bra grogrund för andra krafter som ifrågasätter EU som samverkansplattform. Å andra sidan har till

och med EU-skeptiska krafter som Vänster och Sverigedemokraterna nu också gjort som MP och insett att det är bättre att försöka påverka Europa inifrån ett samarbete än utifrån.

kontrollerad av EU. Under de omständigheterna är det väl orimligt att det enda helt gemensamma politiska området faktisk upptar 40 procent av budgeten? Det borde vara mycket större andel!

Så när nu Europas gemensamma jordbrukspolitik, CAP, står inför en ny reform passar det som hand i handsken med alla ovan nämnda omvärldsfaktorer att bli en ”bra” utgångspunkt för hur EU:s CAP ska reformeras. Liberalerna som för övrigt är skrämmande lika flumpresidenten Macron i sin bild att vilja göra EU till Europas USA med egen skatterätt – försitter ingen chans att upprepa gamla slitna 80-tals klyschor. Det är förvånande hur den allmänna debatten kan lyfta jordbruksfrågorna så mycket utan att prata sanning. Det ”alla” vet är att knappt 40 procent av EU:s budget går till jordbruket. Det betydligt värre bryr sig om att prata om är att det faktiskt – i princip – enbart är jordbrukspolitiken som helt igenom beslutad, reglerad och

Jag kan helt och hållet acceptera resonemanget att minska pengarna till jordbruket. Men då vill jag att samma politiker också står upp för att matpriset till konsumenten måste få öka och att man är beredd att skruva på grundnivån på djurskyddsoch miljöregler så att det blir upp till bonde och konsument att mötas på marknaden! Ända till båda dessa perspektiven uppkommer i samma debatt kommer jag betrakta all debatt om EU:s jordbrukspolitik som djupt förljugen och intetsägande. Det blir dessutom extra förljuget av svenska politiker som vill ta från gårdsstöd som helt finansieras av EU till landsbygdsprogrammet, LBU, som delfinansieras av Sverige. Genom att göra så kan man minska Sveriges

Liberalerna som för övrigt är skrämmande lika flumpresidenten Macron i sin bild att vilja göra EU till Europas USA med egen skatterätt – försitter ingen chans att upprepa gamla slitna 80-tals klyschor”

finansiering av LBU, men om man inte samtidigt är beredd att skjuta till motsvarande pengar som tidigare kommer lantbruket ovillkorligen minskas på pengar som inte kan plockas ut på marknaden. Den pressen behöver inte svenskt lantbruk! Min röst får således den politiker som bäst visar att hen förstår den komplexiteten. Min röst får den politiker som inte vill göra EU än mer överstatligt. Min röst får den som är beredd att maximera Sveriges perspektiv, inte ta sina ideologiska kompasser svenska partipolitiska ställningstagande till Bryssel och fortsätta den svenska ankdamsdiskussionen där nere. Vid metron utanför EU:s jordbruksdirektorat stod jag öga mot öga med huven på en MF på en affisch som på franska förkunnade att ”jag älskar jordbruk” och med underförstått budskap att tack vare ett mätt, belåtet och samverkande folk, har Europa haft utbredd sammanhängande fred längre än någonsin under de senaste 1000 åren. Den politiker som förstått det sambandet har kommit långt! Må så gott i det ibland vilsna EU-landet Sverige önskar Peter

PETER BORRING peter.borring@telia.com

Peter Borring är regionordförande för LRF Östergötland

CE-MÄRKTA TAKSTOLAR VINSCH PÅ KÖPET!

Kodiak 700 4x4 Ny bränslesnålare motor. In/ urkopplingsbar 4-hjulsdrift, hög/lågväxel. Finns även med servo. Fler färger beroende på modell.

Sandhem

www.sagnernashus.se

Vi tillverkar CE-märkta takstolar på beställning samt konstruerar och gör hållfasthetsberäkningar. Det ger stor frihet åt arkitekten och trygghet för dig som kund!

gan online på Gör offertförfrå takstolar.se gs ko ns rle ca www.

fr. 66.320:- exkl. moms MÅN-FRE 8-18, LÖR 10-14

Att synas är bra för affärerna! Boka annonsplats på 0141-560 03.

Jordbrukaren Grundad 1926 • Produktion: Länstidningen Östergötland AB ANSVARIG UTGIVARE och TIDNINGSCHEF Gunilla Norlén E–post: gunilla.norlen@kurirengruppen.se REDAKTION E–post: redaktionen@lanstidningen.se Länstidningen ansvarar inte för insänt, ej beställt material. Allt material i Länstidningen kan komma att lagras i digital form och publiceras på Länstidningens hemsida. Förbehåll mot sådan lagring och/eller publicering ska göras innan materialet publiceras.

Ingår i Vimmerbyhus och Carlenskogs-gruppen

WWW.MOTORSPORT.SE VIMMERBY 0492-134 60 GAMLEBY 0493-102 62

Missnöjd? Du kan anmäla publicering som du anser är felaktig till PO, Allmänhetens pressombudsman. Adress: Box 22310, 104 22 Stockholm. Tel: 08-692 46 00. Fax: 08-692 46 05. ANNONSAVDELNING. E–post: annons@lanstidningen.se Felaktiga annonser: reklamation ska göras inom sju dagar från införing. Tidningens ansvar för fel är högst annonskostnaden. För skada på grund av uteblivet eller felaktigt införande ansvaras inte. Reklamation godtas inte om felet framgår av korrektur kunden fått.

Vimmerby

0492-757 55

Post- och besöksadress: Drottninggatan 20 C 591 35 Motala Telefon (växel): 0141-560 03 • Telefax: 0141-560 07 • Hemsida: www.lanstidningen.se Öppettider: Måndag - fredag 09.00-16.00 TRYCKNING Jordbrukaren trycks hos Pressgrannar AB i Linköping, ett Svanengodkänt tryckeri. MILJÖ Svanen & Våtmarksfonden. Pressgrannar är Svanengodkänt och ingår tillsammans med bl.a. Sveaskog, Holmen, Skogssällskapet, Ragnsells, som stödjande företag i Svensk Våtmarksfond (http://www.vatmarksfonden.com/) som arbetar med att restaurera torrlagda våtmarker i Sverige och även skapa nya. Läs mer på www.pressgrannar.se

PRENUMERATIONER LÄNSTIDNINGEN ÖSTERGÖTLAND E–post: pren@lanstidningen.se Prenumerationspris: Helår 425:– . Halvår 230:– Kvartal 125:– Postgiro: 51 49 70–3 Utebliven tidning? Ring 0141-560 03. Postutdelning Jordbrukaren kommer med posten.


Nummer 7 • Maj 2019

3

Den nya milstolpen inom mjĂślkning

Lely Astronaut A5 Mer än 25 ür efter att Lely introducerade den fÜrsta Lely Astronaut sätter vi den nya milstolpen fÜr mjÜlkning: Lely Astronaut A5 Med bakgrund av erfarenheter frün flera tusen användare världen Üver sü Üverglänser detta intelligenta system sig själv angüende kokomfort, användarvänlighet och investeringsavkastning, den är designat sü lantbrukaren kan utmärka sig.

Oss kan du räkna med i skogen.

Som Sveriges stÜrsta skogsägare känner vi ett ansvar fÜr att alla vi gÜr affärer med blir nÜjda. Det gäller vüra münga lokala kunder, entreprenÜrer vi anlitar och alla privata skogsägare som vi samarbetar med runt om i landet. En bra affär fÜr dig som skogsägare kan handla om att vi plockar fram stÜrsta mÜjliga andel timmer ur din skog. Att kvaliteten pü arbetet vi gÜr i skogen är hÜg. Och att din skog tillsammans med vür egen i slutänden bidrar till klimatsmarta slutprodukter och tillväxt fÜr hela Sverige.

GĂśr en bra virkesaär. Kontakta oss idag. Du hi ar oss pĂĽ www.sveaskog.se/virkeskopare

Läs mer om Astronaut A5 pü lely.com/milestone

Lely Center Valdemarsvik • Tlf.: 0493-120 60

LWVXELVKLĆ ���ĆĆ Ê XVLQHVVĆ URÞĆQXĆ�––Ć–��NUĆ

XVWĆQXà Ć ÞĆ Ć Ć

ø Ć ĆĆ Ć

Ƒ�Ć���Ć Ć H[NOĆPRPVĆĆ

HGĆHWWĆWXIIWĆVNDOĆLĆNRPELQDWLRQĆPHGĆHQĆU\POLJĆRFKĆEHNY`PĆNXSgÞĆ`UĆQ\DĆ ���ĆĆ Ć ĆEbGHĆODVWELOĆRFKĆSHUVRQELOĆDOOWĆLĆHWWãĆ OOWĆLQNO`WWĆPHGĆWXIIDĆGHWDOMHUĆPHGĆĆ NbSDÞĆEbJHĆRFKĆOMXVĆRFKĆRUGHQWOLJWĆWLOOWDJQDĆLQVWHJãĆ RPĆLQĆWLOOĆRVVĆRFKĆWDĆGHQĆSbĆHQĆWXUà ĆĆ

Ć

tUEUXNQLQJĆ”Þ’ĆOʎ��ĆNPãĆ ĆŽ–“ĆJÊNPãĆ ULVHUQDĆDĝUĆDYĆJHQHUDODJHQWĆUHNãĆFLUNDSULVHUĆH[ĆPRPVãĆ LOHQĆSbĆELOGĆ`UĆH[WUDXWUXVWDGãĆ �

0 Ć Ć Ć ƕĆ Ć ãĆ ãĆÂ?Ž‘Â?ĆøĆÂ?Â?ŽĆÂ?”Ć 0 Ć ø ƎÂ?øŽ•ÞĆ ƎÂ?øŽ”ÞĆ 0 ƎÂ?øÂŽÂ?Ć ĂŁ ĂŁ ĆĆ


4

JAKT

Nummer 7 • Maj 2019 Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland och Örebro län.

Klimartsmart direkt från skogen Nyttigt, men ofta svårfunnet, kött av vilt NORRKÖPING (LT)

Vill du äta klimatsmart kött? Då är vilt att rekommendera. Köttet är fritt från antibiotika och annan miljöpåverkan av foder, innehåller viktiga mineraler som järn och zink och fettet har höga halter av omega-3.

Vilda klövdjur är en del av vårt ekosystem och utsläppet av växthusgasen metan räknas därmed som naturligt. Ändå anses viltkött vara en outnyttjad tillgång, endast fyra procent av allt kött som konsumeras i Sverige kommer från vilt strövande djur. Kanske beror det på tillgängligheten då många menar att det är svårt att få tag i färskt viltkött. Mycket av köttet hamnar direkt i jägarnas egna frysboxar. Men för den som längtar efter älg- eller hjortstek, rådjurssadel och mald vildsvinsfärs har internet öppnat möjligheterna att handla klimatsmart kött. Oskar Danielsson berättar hur det går till och om affärsidén som ligger till grund för Gläntans viltkött. – Företaget har funnits i fy-

ra år och det hela började med att jag på familjens gårdar sålt jakt sedan 1999. När det skjuts större volymer går det inte att ta hand om allt kött själv utan det säljs till slakterier. På grund av olika orsaker kom han på kant med några av slakterierna. – Då vände jag mig till ett slakteri jag hade förtroende för. De fick stycka köttet som när det var veterinärbesiktat, stämplat och godkänt återtogs av mig. Sedan sålde han det till nära och kära, vänner och vänners vänner.

– Efter två års tid kände jag att det fanns ett stort intresse för den bra produkt som viltkött är. När det kom kunder för att köpa ett par paket mald vildsvinsfärs och de tog emot det som om det vore en skatt kände jag igen känslan efter att ha mottagit ett paket färska ekologiska ägg från en bonde. – När jag var hemma och gjorde en omelett på äggen kopplade jag ihop mina kunders känslor med mina egna. – Till sist var jag tvungen att köpa in viltkött för att täcka det behov som behövdes till nätverket av kunder jag skapat. Därmed bildades bolaget Gläntans viltkött med inriktning på e-handel. Kunden får enkelt och smidigt varan levererad direkt hem till dörren. Viltlådorna är uppbyggda som en spegling av jägarens arbete i skogen. Det går aldrig med säkerhet att veta vad jägaren får med sig hem eftersom det är vilt strövande djur som jagas. Därför är hälften av lådorna styckdetaljer och den andra hälften färs och grytkött. Precis så som djuret ser ut. Filé och biff utgör bara några procent av en djurkropp men ofta är det just de bitarna som folk söker i butiken då de handlar kött. Djurkropparna fraktas till

slakterier som jag har valt ut och som jag har en bra relation med. De i sin tur styckar och lägger produkten i viltlådorna. Därefter går lådorna vidare till fryslager i Stockholm och Norrköping i väntan på direktbud som kör hem det kunden beställt. – Det finns olika lådor att välja mellan. Den stora viltlådan innehåller minst två

Viltkött är klimatsmart val.

viltslag som hjort och vildsvin samt älg och rådjur efter tillgång. Det är också ett sätt att visa vad som representerar skogen. På hemsidan går det att välja vilken låda som passar bäst. Det kan vara en låda för den lilla familjen eller för den som kanske inte har så stora frysmöjligheter. Det finns en låda med enbart färs från hjort och vildsvin. Det går också bra att beställa lådor med bara hjort, älg, rådjur eller vildsvin. Nu i sommar är grillådan perfekt med styckade detaljer från vildsvin, ytterfilé, karré samt hamburgare och lite oli-

ka sorters korvar. Grillådan säljs enbart under begränsad tid när det är säsong och det är tidig förbeställning som gäller. – Personligen tycker jag att vildsvin är aningen undervärderat. Vilket kan bero på att de inte är speciellt vackra djur. Men köttet är riktigt fint och gott. Hemma äter vi mycket vildsvin, framför allt färs. Min önskan är att få in mer vildsvinsfärs i skolor för då blir det mer volym på vildsvinskött. Barn som äter vildsvin kommer i vuxen ålder att vara öppen för varan när de själva står i beredskap att göra sina inköp. – Allt kött är från Östergötland, Sörmland och norra

Oskar Danielsson är glad att kunna erbjuda den som så önskar ett riktigt fint kött från vilt strövande djur.

Småland. En del av köttet kommer från våra egna marker vid de gårdar vi själva äger vilket känns riktigt bra. Kunderna är först och

främst privatpersoner men för att implicera viltkött säljs en liten del till restauranger. Den som vill veta mer om

Gläntans viltkött eller göra en beställning, gå då in på www.glantans.com och kika runt. Enklare kan det inte bli att köpa naturligt hållbart kött som både är nyttigt och gott. Text och bild: CARINA LARSSON

Friska och förhoppningsvis resistenta askar sökes Asken är i dag en starkt hotad art och risken finns att den blir utrotad. Nu efterlyser forskarna tips från allmänheten på vitala askar, som bär på en genuppsättning med större motståndskraft mot angreppen.

 – Vi vet att det finns en stor genetisk effekt, och att det finns individer som är mer toleranta mot askskottsjukan än andra. Nu behöver vi allmänhetens hjälp för att hitta dem, säger Lars-Göran Stener, forskare på Skogforsk. Lars-Göran Stener och Michelle Cleary, SLU, leder ett

projekt, finansierat av Skogssällskapet, där det urval av resistenta askar som tidigare gjorts ska utökas med fler exemplar. Projektet är en del i den satsning för att rädda asken som engagerar forskare från Skogforsk och Sveriges lantbruksuniversitet, och där Skogssällskapet har finansierat flera delar. Sedan tidigare finns ett urval med resistenta askar, som forskarna hittat genom tips från allmänheten och från skogsbranschen. Gemensamt för dessa är att de står i trädgrupper med andra askar som är angripna. Men urvalet är för litet och behöver kompletteras.

– Vi behöver få in fler vitala askar så att vi har en så stor genetisk bredd i urvalet som möjligt, säger Lars-Göran Stener. Inga askar är helt opåverkade av askskottsjukan, men en del individer har relativt sett väldigt lite synliga skador. Genom att klona dessa genom ympning kan varje exemplar testas under kontrollerade former. – Efter sådana tester vet vi vilka askar som är de genetiskt mest motståndskraftiga exemplaren. Det är dessa som sedan ska användas i nya fröplantager för att ta fram vitala askplantor, säger Lars-Gö-

ran Stener som tillsammans med andra forskare nu efterlyser tips från allmänheten på vitala askar. – Det vi letar efter är friska exemplar som står tillsammans med andra askar som är angripna. Enstaka träd som är friska är svårare att bedöma, eftersom det inte är säkert att de blivit angripna av svampen. Både unga och gamla träd är intressanta. Skicka tips till Lars-Göran Stener (lars-goran.stener@skog forsk.se). Bedömningen av vitala träd görs bäst i juli och augusti, när trädkronans löv är fullt utvecklade. De askar

som genetiskt sett skulle kunna vara motståndskraftiga mot askskottsjukan skiljer ganska tydligt ut sig från andra omgivande askar. Så här känner du igen ett angripet träd: • Kronutglesning. Är trädkronan gles med döda grenar så är det ett tecken på askskottsjukan. Det syns tydligast under sommaren när löven är fullt utvecklade. • Epikorma skott. När grenarna i kronan dör skjuter trädet i desperation nya skott från topparna, vilket ger ett buskigt intryck. Det kan göra att trädet ser livskraftigt ut, men är tvärtom

ett tecken på sjukdom. • Sår på trädstam och grenar. Såren behöver inte vara direkt orsakade av askskottsjukan, utan kan orsakas av olika rötsvampar, men är ett tecken på att trädets försvar är nedsatt. • Vissna löv på grenarna. – Vi bedömer att färre än

femprocent av de svenska askarna har en bra genetisk motståndskraft. De träd vi är intresserade av skiljer ut sig relativt tydligt från övriga askar främst utifrån kronutglesning och frekvent utveckling av nödskott – så kallade epikorma skott, säger LarsGöran Stener.


Nummer 7 • Maj 2019

5

Låt Bixia köpa din el! :ĂŐ ćƌ ŐůĂĚ ĂƩ ĚĞƚ ĮŶŶƐ ĞƩ ĞůďŽůĂŐ ƐŽŵ ƉĊ ƌŝŬƟŐƚ ǀŝůů ƐƚƂĚũĂ ŽƐƐ ůŽŬĂůĂ ĞůƉƌŽĚƵĐĞŶƚĞƌ͘ Ğƚ ćƌ ƐƵŶƚ ďŽŶĚĨƂƌŶƵŌ ĂƩ ǀćůũĂ ƉƌŽĚƵŬƚĞƌ ƐŽŵ ćƌ ŶćƌƉƌŽĚƵĐĞƌĂĚĞ͕ ĚĞƚ ŐćůůĞƌ ćǀĞŶ Ğů͘ Jan, Vistena Gård Vind- och solproducent

<Žŵ ŽĐŚ ƚƌćīĂ ŽƐƐ ƉĊ ŽƌŐĞďLJϲ͘ &ćůƚĚĂŐĂƌ ϮϲͲϮϳͬ DćƐƐŵŽŶƚĞƌ ^ϭϯϲ

sŝ ƉĊ ŝdžŝĂ ďƌŝŶŶĞƌ ĨƂƌ ŵĞƌ ŶćƌƉƌŽĚƵĐĞƌĂĚ Ğů͘ sŝ ŬƂƉĞƌ ƵƉƉ ŽĐŚ ƐćůũĞƌ ĞůĞŶ ĚƵ ƉƌŽĚƵĐĞƌĂƌ Ɵůů ƉĞƌƐŽŶĞƌ ƐŽŵ ďŽƌ ŝ ĚŝƩ ŽŵƌĊĚĞ͘ /ĚĂŐ ćƌ ŝdžŝĂ ĞƩ Ăǀ ĚĞ ĞůďŽůĂŐ ƐŽŵ ŬƂƉĞƌ ŝŶ ŵĞƐƚ ŶćƌƉƌŽĚƵĐĞƌĂĚ͕ ĨƂƌŶLJďĂƌ Ğů ŝ ŶŽƌĚĞŶ͘ sŝ ŐƂƌ ĚĞƚ ŵĞĚ ĞŶ ƐƚĂƌŬ ƚƌŽ ƉĊ ĚĞŶ ůŽŬĂůĂ ŬƌĂŌĞŶ͘ EƵ ƐƂŬĞƌ ǀŝ ŇĞƌ ƉƌŽĚƵĐĞŶƚĞƌ͊ ƌ ĚƵ ŝŶƚƌĞƐƐĞƌĂĚ Ăǀ ĂƩ ǀĞƚĂ ŵĞƌ͍ <ŽŶƚĂŬƚĂ ŽƐƐ͊

:ŽŚĂŶ dŚŽůĨ 013-20 83 13 ũŽŚĂŶ͘ƚŚŽůĨΛďŝdžŝĂ͘ƐĞ

Henric Karlsson 013-20 83 67 ŚĞŶƌŝĐ͘ŬĂƌůƐƐŽŶΛďŝdžŝĂ͘ƐĞ

Lantbrukardag 2019

Tema: Mångfald på slätten

Gynna den biologiska mångfalden på din gård för högre skördar och minskat bekämpningsbehov 18 juni kl 09.30–14.30 | Lindevad Säteri, Skänninge Program 8WQ\WWMD GLQD HNRORJLVND IRNXVDUHDOHU I|U ÀHU SROOLQHUDUH Q\WWRLQVHNWHU RFK InJODU 6n YnUGDU GX IlOWInJHO RFK VPnYLOW L VOlWWE\JGHQ $QOlJJQLQJ RFK VN|WVHO DY YnWPDUNHU I|U ELRORJLVN PnQJIDOG XSSVDPOLQJ DY Yl[WQlULQJ RFK EHYDWWQLQJ +nOOEDU DQYlQGQLQJ DY NHPLVND Yl[WVN\GGVPHGHO 6n DUEHWDU PDQ Sn /LQGHYDG (NRORJLVN RGOLQJ J\QQDU GHQ ELRORJLVND PnQJIDOGHQ EnGH RYDQ RFK XQGHU PDUN 6NDႇD KRQXQJVELQ I|U K|JUH VN|UGDU DY UDSV RFK NO|YHUIU| $QQD 6 0DW VHUYHUDU OXQFK I|U NURQRU

Välkommen! Anmälan

6HQDVW GHQ MXQL YLD KWWSV XWELOGQLQJ MRUGEUXNVYHUNHW VH HOOHU ODQWEUXN RVWHUJRWODQG#ODQVVW\UHOVHQ VH Frågor?

3LD 0DUWLNDLQHQ _ 0DULD .lOOPLQJ

Ett rikt odlingslandskap


6

LANDSBYGD

Nummer 7 • Maj 2019 Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland och Örebro län.

Välkommen till Värna. Den lilla socknen där man värnar om livskvaliteten.

Bland gravstenar och gammal skog En stund i Värna – svensk landsbygd när den är som bäst VÄRNA (JB)

Mysigt, charmigt och vackert, men ändå lite bortglömt. Värna må vara litet till både yta och befolkning, men hjärtat är stort. Och det ryms mer bland ängarna och träden än vad man först kanske tror.

Till ytan är Värna det minsta distriktet (eller socken som man sa tidigare) i Åtvidabergs kommun, och till befolkningsmängd näst minst med sina endast 237 invånare vid årsskiftet. Det finns ingen direkt huvudbebyggelse, även

om husen runt kyrkan får sägas utgöra ett slags centrum. Kommer man från Grebohållet tror många att Värna börjar direkt efter Röstenskorsningen men bland de boende i området är det viktigt att påpeka att gränsen faktiskt går vid Taforsaån. När jag växte upp i Grebo

brukade jag och mina kompisar skämta om att Värna bara hade sex lyktstolpar. Det var liksom en symbol för hur efter vi tyckte att bondläpparna därute på landet var. Vi i Grebo hade minsann hundratals lyktstolpar och en massa andra häftiga saker också, som ska-

teboardramp och skidbacke, medan Värnaborna endast kunde ståta med ynka sex stycken. Och ska man vara noga så var det faktiskt bara två riktiga lyktstolpar, de övriga fyra var lampor som var uppsatta på telefonstolpar. Och jodå, lyktstolparna är fortfarande sex stycken, såhär 30 år efteråt. Men kanske var det ändå Värnaborna som ska skratta sist, för de har kvar sin bygdegård medan Grebos Folkets hus sedan länge är nedlagt. Och de är så generösa att de låter oss få vara med på ett hörn. Värna Grebo Bygdegård lyder namnet och där inne på-

går det en hel del aktivitet. Under våren har det bland annat anordnats vuxenpyssel, skattjakt och pubkvällar. Det ordnas fika för daglediga och yogakvällar, och i slutet av maj firades sommaren in med en rejäl grillafton. Om bygdegården är den ena knutpunkten i Värna så är kyrkan någon kilometer bort den andra. Det är en trevlig liten kyrka, många skulle nog beskriva den som den mysigaste i hela kommunen. Tidigare fanns sannolikt en liten enkel träkyrka och den nuvarande kyrkan uppfördes under 1500talet. 1764 påbörjades en om-

fattande om– och tillbyggnad då nuvarande ingång togs upp och det byggdes ett vapenhus utanför i trä. Vid nästa stora renovering, 1952, byttes bland annat bänkarna ut. Det senaste som hänt på byggfronten kring kyrkan är att man gjort sig av med församlingshemmet och istället byggt en liten barack intill parkeringen som fungerar som redskapsbod, toalett och kontor. Utmed vägen finns en fristående klockstapel som är rödmålad och i trä. Där hänger den lilla klockan som är gjuten år 1749 och den stora klockan som gjöts senast år 1947. Det är en fin liten kyr-

kogård, där mina egna farföräldrar faktiskt ligger begravda. Annat är det med Värnas andra kyrkogård, den är inte lika tilltalande. – Du borde skriva om gravstenarna på Nya kyrkogården. Det är inte värdigt, säger en man som kommer fram till mig. Och det ser onekligen lite märkligt ut. Gamla gravstenar ligger i en salig röra på kyrkogården, de tycks ha fallit över varandra som gigantiska dominobrickor. Gravstensmuseum, upplyser en skylt. Få skulle nog invända mot värdet av ett museum över gam-


Nummer 7 • Maj 2019

7 Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland och Örebro län.

LANDSBYGD

Den lilla kyrkan är charmig och fin.

Klockstapeln står röd och stolt bredvid Värna kyrka.

Gravstensmuseet på Värnas nya kyrkogård väcker känslor bland invånarna.

Värna – svensk landsbygd när den är som bäst.

la gravstenar, men det är också lätt att hålla med om Värnamannens ord. Detta hade man kunnat göra på ett snyggare och värdigare sätt. Annars är Värna ett trivsamt ställe med mycket Bullerbykänsla. Det är landsbygd med bondgårdar och öppna fält. Röda stugor med vita knutar, grusvägar och vildblommor i dikesrenen. Här bor både tävlingskockar och dragracingstjärnor, på en hustomt är det fullt med bikupor och på andra finns det swimmingpool eller det kanske svenskaste vi har: stora studsmattor som ingen använt på flera år och som nu står och rostar sönder på baksidan av huset. Det är bara två mil in till hetsen i Linköping men ändå mitt ute i naturen, långt bort från trafiken och stres-

sen. Vill man ha ännu mer vildmarkskänsla kan man besöka Ytterby naturreservat där den gamla skogen formats av brand, skogsbete och orördhet och där mossorna och de gamla trädstammarna bär på en enorm artrikedom. Efter en stund i Värna är det dags att fara vidare, men det är en plats som lockar till återbesök. Ett tips: om du ska åka mellan Åtvidaberg och Linköping och har gott om tid, ta vägen genom Värna istället för den bullriga 35:an. Det är en mycket finare väg, särskilt sommartid när utsikten från bilfönstret utgörs av gröna fält och röda stugor under en blå himmel och en gnistrande gul sol.

Text och bild: TOBIAS PETTERSSON

Passerar du Taforsaån är du officiellt i Värna.

I bygdegården anordnas en rad arrangemang, från pyssel och pubaftnar till privata fester.


8

Nummer 7 • Maj 2019

Skogs- & Jordbruksmaskiner Verkstad och försäljning

Vi pressar din hydraulslang! 1.395:-

. -( + &, , ** "1' + 1, ()"&** ** )/#!

(

Höst-

panj! m 545 motorsåg? PkåaHusqvarna efter jakt På

# ' '0

50cc, 2,5 kw

## ( +* + '0

Checka in på vårt

Automower-hotell Vinterservice Programuppdatering

$)

%

www.lantbruksservice.se

%

## (

PÃ¥ jakt efter fyrhjuling?

Ord pris 7800:Husqva Husqvarna 445 II e

6.0 p 6.000:Ord. pris

Nu

3990:-

Lagermaskiner Bensindrivna gräsklippare och trimmers. Husqvarna och Stihl–Viking

Nu

Eksjö Lantbruks Service AB Verkstad • Reservdelar • Hydraulik • Foder Skog & trädgÃ¥rdsbutik

5 9 0 0 :-

Gjuterigatan 2, Eksjö Tel: 0381-390 00 Öppet: Vardag 7-17

.816.$3 )g5 /$1'(76 )5$07,'

9lONRPPHQ WLOO YnU nUOLJD I|UV|NVIlOWYDQGULQJ

)UDPWLGVVSDQLQJ L IlOW GHQ MXQL NO Sn *O\WWLQJH 3URJUDP x

+DOYD \WDQ PLQLPHUDG EHDUEHWQLQJ PHG UDGKDFNQLQJ PHOODQJU|GRU RFK UDGVSUXWQLQJ

6DPOLQJ YLG ODGXJnUGHQ Sn *O\WWLQJH /LQN|SLQJ

x

+DYUH HQ IUDPWLGVJU|GD +XVKnOOQLQJVVlOOVNDSHW SURYDU KDYUHOLQMHU /DQWPlQQHQ EHUlWWDU RP YDUI|U GH KDU LQYHVWHUDW L KDYUHDQOlJJQLQJHQ L .LPVWDG

9L EMXGHU Sn ORNDOSURGXFHUDGH KDPEXUJDUH RFK DYUXQGDU NYlOOHQ PHG NDIIH

x

*|GVOLQJ UHVWNYlYH HIWHU 6WRUD P|MOLJKHWHU DWW PlWD NYlYHEHKRYHW PHG Q\ WHNQLN +XVKnOOQLQJVVlOOVNDSHW YLVDU ROLND PHWRGHU VRP ILQQV DWW WLOOJn

9DUPW YlONRPQD LQJHQ DQPlODQ NUlYV

+XVKnOOQLQJVVlOOVNDSHW gVWHUJ|WODQG _ - _ ZZZ KXVKDOOQLQJVVDOOVNDSHW VH


Nummer 7 • Maj 2019

9

Ö st

Mysvärme för sommartider!

Företag i samverkan

SPARA upp till

6.000:-

Contura 520T Style Ord. pris från 25.900:-

JUST NU från 23.900:-

Spara

JUST NU 19.500:-

Spara

2.000:-

13.900:-

Spara

2.000:-

2.000:-

Contura i6, gjutjärnslucka

JUST NU 17.500:-

Ord. pris 21.500:-

JUST NU FRÅN

Contura i5, panoramalucka

Ord. pris 19.500:-

Contura 750

Contura 52T

Kassetter Ord. pris från 15.900:-

Contura i4, Modern 4-sidig

SPARA 2.000:-

Reservation för tryckfel!

Just nu! är ett bra tillfälle att välja braskamin, vi har bra erbjudanden på flera populära modeller. Vid samtidigt köp av valfri Contura kamin (gäller hela sortimentet) och Premodul skorsten lämnas 3.000:- rabatt på skorstenen. Det finns alltså möjlighet att

spara upp till 6.000:-!

Kampanjpriser t.o.m 23 juni 2019. Läs mer om kampanjen på contura.se, där hittar du fler modeller. E AD

I N S W ED

EN

Välkommen hem till värmen

SW

IN

MADE IN

DE SWE N

M

E ED

N

MA DE

LINKÖPING

MOTALA

NORRKÖPING

Mer än 50 år i branschen!

Floragatan 4, Tel. 013-21 91 20 www.didriksons.se

Vintergatan 7, Tel. 0141-528 70 www.skorstenimotala.se

Järngatan 21, Tel. 011-14 90 40 www.spiscenter.com


10

LANTBRUK

Nummer 7 • Maj 2019 Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland och Örebro län.

Sveriges bästa maskinlag: Skördarförarna Krister Lundin och Henrik Magnusson samt skotarförare Andreas Johansson med blommor och diplom.

De utgör Sveriges bästa maskinlag Sveaskog korar vinnaren i precisionsjakten ASKERSUND (JB)

Precisionsjakten, Sveriges största tävling för skogsmaskinlag hittills, har avgjorts. Vinnare är Granvikslaget, som huvudsakligen arbetar i Närke kring Askersund.

– Det är en välförtjänt totalseger. Det här laget har ökat kvaliteten på produkterna genom att ta mätprecisionen till en ny nivå, säger Mattias Forsberg, produktionschef för marknadsområde Syd i Sveaskog. Precisionsjakten handlar om skogsmaskinernas, skördarnas, mätprecision. Omkring 230 maskinlag

över hela Sverige har deltagit i tävlingen som pågått sedan den 1 februari. Nu koras alltså det lag som har presterat det allra bästa resultatet; Granvikslaget i Sveaskogs resultatområde Södra Bergslagen som utgörs av skördarförarna Krister Lundin och Henrik Magnusson samt skotarföraren Andreas Johansson. – Sveaskogs målsättning med Precisionsjakten har va-

rit att öka fokus på kvaliteten i våra avverkningar och särskilt på mätnoggrannheten hos de maskiner som avverkar åt oss. Och vilket gensvar vi fått. Dels i de konkreta resultaten där vi kan på ett helt annat sätt garantera en kvalitet mot våra kunder nu, dels det gensvar vi fått hos många maskinlag som verkligen ansträngt sig för att visa vad de kan, säger Mattias Forsberg. – Vi är också glada för gen-

svaret hos maskinleverantörerna som hjälpt sina märkesförare. Dels med snabb teknisk support och service där det funnits problem, dels med rena uppgraderingar av de aggregat som behövt det. Vi uppskattar även det goda samarbetet med BioMetrias skördarrevisorer, som bidrar till kvalitetsstämpeln och gör att vi kan bekräfta att det verkligen är solida resultat för de lag som tagit sig hela vägen upp på prispallen, fortsätter Mattias Forsberg. Han framhåller att tävlingsmomentet i sig varit ett intressant format för att driva frågor som annars är mycket

Mattias Forsberg produktionschef i Sveaskogs marknadsområde Syd. Bild: BENGT ALM

av vardagsförbättringar: – Det har gått mycket fortare fram än förväntat. När alla frågor utmanas till max ger det oss bra feedback på hur våra arbetsrutiner kring kvalitet kan vidareutvecklas, berättar Mattias Forsberg. Det finns även en utveck-

lande del i Precisionsjakten, eftersom Sveaskog testat ny teknik och nya metoder för att kommunicera och återkoppla

Kontrollmätning har varit ett viktig inslag under Precisionsjakten. Bild: PATRICK DEGERMAN

kring maskinlagens dagliga arbete. – Det har varit en hög användning av de kvalitetsrapporter vi tagit fram. Det är

mycket tillfredställande att se vilken nytta vi kan skapa med modern IT-teknik, exempelvis i form av direkt onlineåterkoppling till våra maskin-

lag på det arbete de utför. Just tätare feedback har efterfrågats av många, och det här är ett sätt att möta det, förklarar Mattias Forsberg.


Nummer 7 • Maj 2019

11 Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland och Örebro län.

Vi köper & säljer Halm och grovfoder Diesel och oljor Spannmål, konv & KRAV Gödning Vallfrö och utsäde Anders eller Elisabeth når ni på:

Maskinförsäljning Försäljning av begagnade maskiner.

Besök vår nya hemsida - nu sökbar

Beg. reservdelar Demontering av traktorer och entreprenadmaskiner. Vi har även ett stort lager av nya delar.

Maskintransporter Transporter av maskiner av alla slag, även bodar, husmoduler och liknande. Transporter över hela landet. Mats 070 - 223 55 49

!

AKTUELLT

!

" !

Tel 013-23 44 65/66 " "# $"

" #&! $&

#%# &!

Vi målar följande fasader:

Timmerstugor från Östergötland

Rödfärgade Reveterade Oljefärgade Vi utför även: Epoxibeläggningar Handmålning Hetvattentvättning Invändig målning i stall Även färg- och tapetbutik Uthyrning av liftar

NYHET!

Standardstugor eller efter egna mått och önskemål.

Godkända avlopp presenterar ett nytt reningsverk som heter MÄLAREN. Ett reningsverk som renar enligt svenska normer utan kemikalier.

ARNE ANDERSSONS MÅLERI

För mer information www.godkandaavlopp.se

Ljusfallshammar · Tel. 0122-43185 www.lindalenstimmerhus.se

Tel 070-643 06 52 www.sofabskanninge.se

20 000 läsare kan se din annons! Ring 0141-560 03 så hjälper vi dig att få ut ditt budskap! ³½_ y½ g_½g ¶ ¿½>Ì

LE! L Ä F L L TI

UTFÖRSÄLJNING Betongrör Vi säljer ut ett parti betongrör med hög hållfasthet. Lämpliga till dagvatten, igenläggning av diken, vägrör m m. Priser från (alla priser ex moms): Ø 1000mm (L=2200mm) ...............400 kr/m Ø 1200mm (L=2200mm) ...............375 kr/m Frakt kan ordnas! För beställning och frågor, ring: Tel: 010-455 24 20

www.meag.se

Trädgårdsinstallation eller bioreningsverk? Både och faktiskt. Vårt kemfria bioreningsverk renar avloppsvattnet med hjälp av mikroorganismer och vattenväxter som tar upp kväve och fosfor för sin tillväxt. Kretsloppstekniken är extremt driftssäker med få rörliga delar och kräver ingen regelbunden slamtömning eller kostsam service. Ett angenämt problem är att du får klippa ner ÐBÒÁÛ µ> ¿¡F¿ÐFµ > Ág ¦¿www.alnarpcleanwater.se, 040-46 26 90 Fy>½_³ t¿¶ ¶¿ >_g³½T½ F y½ ̶ B y_½T½1 ½ ¶ > g_L³Ï¿ y½T½ >³>³½ y½¶ Ï__¶ ÌF½ T½,g >³½ ½> >½F³¶¿ _g³½T½- ¿g³½¶ y½¶ B Ì¿


12

LANTBRUK

Nummer 7 • Maj 2019 Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland och Örebro län.

20,2 miljoner i utdelning till jordoch skogsbrukare i Östergötland 138 miljoner till Landshypoteks medlemmar SVERIGE (JB)

Landshypotek ekonomisk förening beslutade vid stämman nyligen att ge 138 miljoner i utdelning till sina medlemmar verksamma inom jord och skog. Av dessa går 20,2 miljoner till lantbrukare i Östergötland. Utdelningen fastställdes vid stämman som hölls på Musikaliska i Stockholm.

 Landshypotek bank står på en solid grund och fortsätter att växa. Rörelseresultatet för 2018 uppgick till 387,6 miljoner. Vid föreningsstämman i Landshypotek ekonomisk förening fattades beslut om att 138 miljoner delas ut till bankens medlemmar, vilket motsvarar åtta procent på medlemmarnas insatser. Låntagarna i region Östgöta får i och med stämmobeslutet 20,2 miljoner i utdelning nu i maj. – Landshypotek bank är medlemmarnas egen bank. Att vårt överskott går till en fortsatt utveckling av svensk matproduktion, välskötta och produktiva skogar och en levande landsbygd är själva kärnan i vår verksamhet och skälet till att vi finns, säger Per Lindblad, vd Landshypotek bank. Landshypotek bank ägs av cirka 39 000 lånekunder inom jord och skog, organiserade som medlemmar i Landshypotek ekonomisk förening. Bankens vinst ligger till grund för vad som årligen delas ut till medlemmarna. De senaste sju

Landshypotek ekonomisk förening delar ut 138 miljoner till sina medlemmar. Av dessa går 20,2 miljoner till lantbrukare i Östergötland.

åren har Landshypotek på det här sättet delat ut över 1 miljard kronor till svenska jordoch skogsbrukare. – Vi bedömer och balanserar utdelningsnivån med det kapital som behövs för att kunna fortsätta växa och utvecklas. Vi

får nu en god utdelningsnivå, men också möjligheter till tillväxt. Vi är långsiktigt ansvarsfulla ägare utifrån att det behövs en bank för jord- och skogsägare på svensk bankmarknad, säger Per-Olof Hilmér, ordförande, Landshypotek ekonomisk förening.

Per Lindblad, vd Landshypotek bank.

Per-Olof Hilmer, ordförande i Landshypotek.

Nu vidtas åtgärder mot barkborreangrepp Granbarkborren gynnades av fjolårets torra sommar och Länsstyrelsen har nu inventerat granskogen i Östergötlands naturreservat för att få kunskap om hur stora angreppen blev.

angripen gran har noterats. Resultatet visar antalet reservat: • helt utan angrepp: 13 • med små angrepp: 26 • med medelstora angrepp: 30 • med stora angrepp: 25 Med små angrepp avses

Eftersom granskog med höga naturvärden är sällsynt är det viktigt att vara mån om dessa skogar. Av all granskog i hela Östergötland är ungefär 1 procent skyddad som naturreservat. Inventeringen av granskogen har pågått under vintern och våren. Länsstyrelsen har inte kunnat se något tydligt mönster utan angrepp finns på olika platser i länet. Varje

färre än 20 angripna träd och medelstora angrepp innebär 20-49 träd. 50 träd och uppåt räknas som stora angrepp. –Att bekämpa granbarkborre är svårt och är idag en utmaning i hela skogslandskapet. I naturreservaten gör vi en bedömning från fall till fall. Där vi har möjlighet att göra åtgärder vill vi att åtgärderna ska ha så stor effekt som möjligt med rimliga insatser,

säger Ulrica Swärd, funktionschef för naturskötsel på Länsstyrelsen Östergötland. Vilka åtgärder som görs beror på naturreservatens förutsättningar, naturvärden och angreppens storlek. Länsstyrelsen kommer i huvudsak jobba med följande fyra åtgärder: • Låta de naturliga fienderna göra jobbet • Sätta ut fällor med feromon (doftämne som lockar till sig barkborre) • Lägga ut fångstvirke • Barkning Granbarkborrens naturliga fiender trivs i skogar där det finns gott om död ved och en blandning av olika trädslag i olika åldrar. Exempel på na-

Granar i Hästenäs naturreservat som angripits av den åttatandade granbarkborren.

turliga fiender som äter granbarkborrens larver är styltflugor, parasitsteklar, myrbaggar,

kvalster och vissa blomflugor. Allmän barkbock är ett exempel på en konkurrent till gran-

barkborren. Hackspettar är också mycket värdefulla bekämpare av granbarkborrar.


Nummer 7 • Maj 2019

13

AKTUELLT

Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland och Örebro län.

SOFAB Sanering & färg AB

- vi isolerar skarvfritt med polyuretan • Ventilation och kyllager: Potatis, morötter, bär och frukt • Värme och kondens: Maskinhallar, djurstallar och industrihallar • Tankar: Ackumulatorer och vattentankar - Massagolv och slitbeläggningar på stål och betong polyurea, polyuretan och epoxi • Foderbord, truckgångar, industrigolv etc

Vi utför tvättning och sanering av djurstallar och ekonomibyggnader samt målning Försäljning och service av högtryckstvättar

0581-62 80 30 · www.polyterm.se

!

"&

& #!" #"

&

&

& &

!!

& ! & $ "$

&YLLTÚMMAre för omgående leverans.

Nya & begagnade. s Tömningsfläktar från 11 till 37 kw med mycket hög kapacitet s +ASTmËKTAR KK1600 och KK1800

Mobil 070-53 00 751, även 0142-400 13 www.sofabskanninge.se

T! NYHE $' !

3EKO -IXERVAGNAR fÚR ALLA BEHoV...

" ' '

VA-produkter Vi har breddat sortimentet med produkter för vatten & avlopp I VA-sortimentet finner ni mark rör & delar, vägtrummor, munkbrunnar, fiberduk, markrännor, pumpbrunnar, avskiljare för olja/ fett samt slamavskiljare & reningsverk för enskilda avlopp.

&

VI SKICKAR ÖVER HELA SVERIGE! Många av produkterna finns i lager för omgående leveranser. Kontakta oss för prislista eller offert till ert projekt.

"$

+* )

Att synas är bra för affärerna! Boka annonsplats på 0141-560 03.

) " *++(,. -/ ** ) %%%'!

"

info@infrapipe.se 013-39 30 90

'!

MERASYSTEMPLÅ MERASYSTEM ÅT AB A TAKPLÅT T A AKPLÅ ÅT - T TAKPANNOR A AKP PAN ANNOR A - FALSTAK FAL ALST TAK A MERASYSTEM SYSTEM tillverkar välbeprövade produkter till lant brukssektorn. Tillförlitligt, snabb och priseffektivt

Estelle falstak

FÄRG • TAPET • GOLV • KAKEL Välkomna in till oss! Mineralvägen 14. Motala. 0141-545 40. Vardag 07-18. Lördag 10-15. Söndag 10-14

Klassisk pannplåt

info@merasystem.se nfo@merasystem.se | www w..merasystem.se .merasystem.s tel 0410-205 30 | fax 0410-211 66


14

Nummer 7 • Maj 2019

AKTUELLT

Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Ă–stergĂśtland, sĂśdra SĂśdermanland, norra SmĂĽland och Ă–rebro län.

Ny klĂśvsjukdom hos svenska fĂĽr â€?Var observant pĂĽ hälta i besättningenâ€? Smittsam digital dermatit hos fĂĽr (contagious ovine digital dermatitis, CODD) har fĂśr fĂśrsta gĂĽngen diagnostiserats i en svensk djurbesättning. Sjukdomen är smittsam och orsakas av bakterier som ger avlossning av klĂśvkapseln, smärta och kraftig hälta.

Smittsam digital dermatit är mycket svür att behandla, och det finns idag ingen bra metod fÜr att sanera bort sjukdomen frün drabbade besättningar. Det är oklart hur sjukdomen

kommit in i den svenska besättningen, som finns i sÜdra delen av landet. Sjukdomen är vanlig i Stor-

britannien, Liknande bakterier

orsakar ocksĂĽ digital dermatit hos nĂśt, en sjukdom som däremot är mycket vanlig i Sverige. – FĂĽrägare ska vara observanta pĂĽ hälta i besättningen och ta kontakt med SVA eller GĂĽrd&Djurhälsan om man känner sig osäker. Vi har inga indikationer pĂĽ att fler besättningar skulle vara drabbade, men det är viktigt att ha koll sĂĽ att vi tidigt fĂĽr reda pĂĽ eventu-

ellt nya fall, säger Ylva Persson, biträdande statsveterinär vid Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA). FÜr att fÜrhindra smitta till

fürbesättningar bÜr livdjursinkÜp undvikas. Om djur kÜps in ska klÜvarna undersÜkas noga och sedan ska djuren hüllas i karantän. Se ocksü till att ha goda smittskyddsrutiner fÜr besÜkare.

Smittsam digital dermatit (CODD) beskrevs fÜrsta güngen i Storbritannien 1997 och nu är sjukdomen spridd Üver landet, samt till Irland. Alla für med CODD är inte halta men det är ett vanligt symtom som kan kvarstü efter att skadorna läkt. Skadorna syns ofta bara pü en klÜvhalva pü ett ben. Smittsam digital dermatit pü für. Bild: JENNIFER DUNCAN

Unik Üverenskommelse nüdd mellan skogsägare och jägare Nu är de Üverens. Jägare och skogsägare har haft svürt att enas kring hur stora klÜvviltstammarna kan vara utan att orsaka oacceptabel skada fÜr skogsbruket.

Frün missväxt till tillväxt!

070-696 19 44

Samtidigt har ĂĽterbeskogningen av tall som är älgens huvudsakliga fĂśda under vinterhalvĂĽret varit pĂĽ fĂśr lĂĽga nivĂĽer i fĂśr mĂĽnga omrĂĽden. FĂśr att ta ansvar i viltfĂśrvaltningen och hitta konstruktiva vägar framĂĽt har Jägarnas riksfĂśrbund och svenskt skogsbruk, representerat av; LRF Skogsägarna, Sveaskog och Skogsindustrierna nĂĽtt en Ăśverenskommelse, där de har enats kring ett antal väsentliga punkter fĂśr att mĂśjliggĂśra bĂĽde ett lĂśnsamt skogsbruk och jakt. Ă–verenskommelsen inne-

bär i korthet att alla klÜvvilt-

stammar ska vara av god kvalitet och i balans med foderresurserna. – Det är positivt att jägare

och markägare nu fĂśr fĂśrsta gĂĽngen har nĂĽtt en framĂĽtsyftande Ăśverenskommelse som innebär att vi kan kombinera en bra jakt med ett lĂśnsamt skogsbruk, säger Solveig Larsson, fĂśrbundsordfĂśrande fĂśr Jägarnas riksfĂśrbund. – Det är glädjande att en jägarorganisation, svenskt skogsbruk och samhället, i form av Skogsstyrelsens och

NaturvĂĽrdsverkets ställningstaganden, nu är Ăśverens om vad som är tolerabel nivĂĽ fĂśr viltskador i skog. Det är en styrka att Ăśverenskommelsen med Jägarnas tiksfĂśrbund inte har sin grund i en konflikt, utan i en gemensam uppfattning om allvaret och om parternas gemensamma, lĂĽngsiktiga ansvar fĂśr att lĂśsa frĂĽgan. Säger Sven Erik Hammar, LRF Skogsägarna Ă–vergripande punkter fĂśr

Üverenskommelsen mellan Jägarnas riksfÜrbund och Svenskt skogsbruk:

Svensktillverkade jordkällare. I plast.

www.laholmstraktordem.se

BesĂśk hemsidan fĂśr att se vĂĽrt sortiment!

,]HVEYPZMRWGL Dragkraft 1400/1700/2200 kp Manuell och radiostyrd. Enkel montering pĂĽ alla kranar.

We-1400

med 2 kanal radio.

13.900:+ moms o frakt

SandstrÜm tillverkar färdiginredda gammaldags jordkällare i modern tappning. Tillverkade i glasfiberarmerad plast. En lätt, stark och välbeprÜvad konstruktion, som hüller i flera mansüldrar. Mer information für du pü vür hemsida eller per telefon. Välkommen!

www.jordkallare.se / 0910 - 941 00

www.sandstromwebshop.se VĂĽr hemsida hittar du pĂĽ: www.jordbrukaren.se

NILFISK ALTO • NyfĂśrsäljning • Auktoriserad service

FĂ„RGBUTIK med Teknos-färger samt äkta Falu RĂśdfärg Passa även pĂĽ att boka rĂśdmĂĽlning infĂśr säsongen 2019!

SOFAB Sanering & färg AB Tel 0381-710 10 | www.weimer.se

• Alla klĂśvviltstammar ska vara av hĂśg kvalitet och i balans med fodertillgĂĽngen. • KlĂśvvilttillgĂĽngen mĂĽste anpassas till fodertillgĂĽngen Ăśver stora delar av Sverige, genom hĂśgre avskjutning utifrĂĽn lokala fĂśrhĂĽllanden. • Mängden foder som är tillgängligt fĂśr viltet behĂśver Ăśka inom mĂĽnga omrĂĽden, i huvudsak genom att tallmarker fĂśryngras med tall. • Acceptabel viltskada i skogsbruket innebär att minst sju av tio tallstammar, i medeltal inom ett älgfĂśrvaltningsomrĂĽde, ska vara oskadade av vilt när träden växer ur betesfarlig hĂśjd, cirka fem meter. • RĂśnn, asp, sälg och ek ska ges mĂśjlighet att Ăśka i antal som kan utvecklas till vuxna träd. • LĂĽnga, allmänna jakttider utgĂśr grunden i all viltfĂśrvaltning, men det kan i vissa fall finnas skäl att frĂĽngĂĽ den princip dĂĽ uppfĂśljning visar att det inte leder mot uppsatta mĂĽl. • KlĂśvviltfĂśrvaltningen ska genomsyras av enkla regler och utgĂĽ frĂĽn lokala fĂśrhĂĽllanden.

Vi utfÜr grävarbeten! Diplomerade fÜr avloppsanläggningar

Butik Ă–stanĂĽg 1, Skänninge. Tel 0705-300 751

Skrukeby Maskin

www.sofabskanninge.se

0142-809 60, 070-659 67 63


Nummer 7 • Maj 2019

15

Vad vill du läsa om i Jordbrukaren? Tipsa oss! Ring redaktionen, 0141-560 03, eller e-posta till redaktionen@lanstidningen.se.

AKTUELLT

Kampanj solkraft – Bygg 2019!

Vi tillverkar och monterar BETONGELEMENT

ex. Lantbrukspaket nyckelfärdig anl. 110 paneler, 181 kvm, poly à 275 Watt = 30250 Watt på taket. Inkl montering på plåttak: 239 000:- + moms Dessutom stöd på 20% (avgår 27 800:- ) medan pengar finns kvar.

till Villor • Lantbruksbyggnader • Industrilokaler

Vi har även villapaket!

TRÄ & MILJÖ AB · GISTAD stefan@traochmiljo.se · 0708-27 34 88 www.traochmiljo.se

Suzuki LTA 500XP Skörda solenergi! Levererar färdig betong Arbetsmaskinen RT! FRI OFFE

106 900 kr inkl moms

certifierad av

Solcellsbyggarna Boxholm AB Boxholm · 070-696 49 22 www.solcellsbyggarna.se

Fönster och dörrar till stallar, garage och industrier m.m.

Tegelbruksv 1, Kisa · 0494 -128 50 www.kisamotorservice.se

VIMMERBY · Tel 0492-152 55 · www.geba.se

Att synas är bra för affärerna! Boka annonsplats på 0141-560 03.

FASTIGHETSMARKNAD 0514-310 10 info@westerbyggtra.se • www.westerbyggtra.se

VIKINGSTAD ÅKERI AB Vi hjälper dig med allt inom bygg & anläggning. Här köper du även sand, grus, bergkross och matjord.

VIKINGSTAD ÅKERI FÖRSÄLJNING AB Direktförsäljning till företag, lantbruk och privatpersoner. Vi säljer i huvudsak drivmedel, eldningsolja och smörjmedel och ordnar självklart med transporten. Telefon: 013-809 00 · www.vikingstadakeri.se Besöksadress: Fålåsavägen 11, VIKINGSTAD

Falu rödfärg Lantbrukare, nu är det hög tid att beställa rödfärgning! Vi utför målning, alltid med garanti. Ring så kommer vi och lämnar kostnadsförslag. Vi är rekommenderade sprutmålare av Falu rödfärg. Vi säljer även Gjøco färg – bäst i Folksams färgtest 2010. Dessutom försäljning i vårt lager. Ring innan: Carl.......................................................073-066 00 04

Duktiga polska hantverkare Fasad, målning, tak, bygg – och pooler! Under svensk arbetsledning, svenska försäkringar och garantier. ROT-avdraget gäller även hos oss!

Birkas AB

Överlåta gården?

070-383 44 61 • www.birkas.se

Välkommen till Areal.

DINAPOLIS BALVAGNAR

Vi hjälper dig med försäljning, generationsskifte, upplösning av samägande eller värdering. Välkommen att höra av dig.

• Last 14-20 ton • Plattform 7-13 meter • 2- och 3-axlade med fjädrande parallellaxlar • Med eller utan balfixering Beställ NU om Du behöver vagn till skörden Vi säljer även djurtransportvagnar upp till 11.25 meter och spannmålsvagnar upp till 22 ton. Egen import utan mellanhänder så fördelaktiga priser

Linköping | 013-24 20 00 Vadstena | 0143-134 50

LANTBRUKSKONSULT AB Tel 0708-85 02 79, info@lantbrukskonsult.se, www.lantbrukskonsult.se

www.stragard.se carl@stragard.se

Ska du sälja din gård? F47Hn

3100

Kontakta oss, vi kan Östergötland! Vill du ha en värdering inför generationsskifte kan vi även hjälpa dig med det.

Branson traktor för alla årstider

6225C

5025C

Tel 0534-127 00 info@traktorimport

Gustaf Eriksson 0703-51 05 77 Caroline Lundén 0763-20 20 70 Rebecca Regnander 0709-99 23 75

Jordbrovägen 23 668 32 Ed

traktorimport.se

Västra Östergötland Västra Östergötland Östra Östergötland


NUMMER 7 Maj 2019 Årgång 93

Lantmannatidningen Jordbrukaren • Till Östergötlands lantbrukare sedan 1926

AKTUELLT

Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland och Örebro län.

Extrem torka och kraftig vind är två komponenter som kan försvåra släckningsarbetet vid skogsbrand. Magnus Wessén (infällda bilden) har stora förhoppningar om att många lantbrukare vill vara behjälpliga med gödseltunnor i händelse av skogsbrand.

Samarbete vid brand är lösningen Samlade resurser vid skogsbränder ÖSTERGÖTLAND (JB)

De flesta stora skogsbränder startar i samband med ihärdig torka. Förra årets exceptionella torka ledde till stora skogsbräder runt om i landet.

På uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och be-

redskap MSB driver SMHI informationssystemet Brand-

risk skog och mark som dagligen uppdaterar den dagliga brandriskinformationen. Genom att följa informationen kan risken för skogsbrand elimineras men också grund-

Komplett inredning för ert lösdriftsstall Vi hjälper er med: • Inredning • Ritningar • Montering • Foderhäckar • Gummimattor • Utgödsling

BS-häcken Marknadens stabilaste och säkraste runda foderhäck. 15 st ätfack med insvängda rör.

Foderhäckar 2x2 och 2x3 m Kraftiga foderhäckar med tak och golv och med 7 st olika valbara foderfronter.

Behandling och vågsystem Behandlingsboxar och vågar, få full koll på när djuren är slaktfärdiga.

läggande brandutbildning och höga krav på alla som arbetar inom skogsbruket är en del i att förhindra skogsbrand. Skogsbränder är ofta mycket svårsläckta och kostnaderna för släckningsarbetet kan röra sig om hundratals miljoner kronor. Det krävs stora resurser från Räddningstjänsten, helikoptrar och flygplan för att släcka stora skogsområden som satts i brand. Nu har Maskinring Öst, Räddningstjänsten, LRF och Skogsstyrelsen inlett ett samarbete för att ta fram ett system för hur lantbrukets resurser ska kunna användas vid skogsbränder. – Det finns ingen samord-

ning för lantbrukets resurser till skillnad mot Räddningstjänsten som har sina egna resurser att tillgå vid skogsbränder. Nu behövs det något gemensamt som håller ihop det hela och det är därför vi inlett det här samarbetet. – Just nu håller vi på med en inventering för att få ett geografiskt brett utbud av de resurser som finns inför sommaren. Syftet med inventeringen är att samla ihop så många lantbrukare med gödseltunnor, bufferttankar, pumpar och djurtransporter som möjligt. På så sätt kan Räddningstjänsten få hjälp i sitt uppdrag. Ingen behöver vara medlem i varken LRF eller Maskinringen, alla som vill är välkomna med sina bidrag, säger Magnus Wessén på Maskinring Öst. Efter de stora skogsbränder-

För mer information se vår hemsida eller ring oss.

www.BSagro.nu

Tel: 0533-32180

na som varit är samtliga parter enade om att alla resurser behövs. Maskinring Öst kommer att hantera all administration, register, inringningar vid skogsbrand och utbetalning av ersättning.

Vid den stora skogsbranden i Västmanland 2014 brann 12 800 hektar skog.

– Om en månad kommer LRF, Räddningstjänsten, Skogsstyrelsen och Maskinring Öst att träffas igen. Då ska vi skissa vidare för ännu är inget klart, fortsätter Magnus. Meningen är att vid en uppkommen skogsbrand ska Räddningstjänsten ringa Maskinring Öst för beställning av gödseltunnor som i sin tur kontaktar de lantbrukare som befinner sig närmast branden. – Det kommer bli en stor till-

gång eftersom närbelägna gårdar har god lokalkännedom, hittar på skogsvägar samt vet var det finns vatten. Men det är fortfarande Räddningstjänsten som ska utföra släckningsarbetet. Övriga ska enbart förhindra spridning av branden genom att blötlägga utefter vägar, de skogspartier där elden inte hunnit fram till samt gårdar dit elden kan spridas. – Min förhoppning är det ska växa fram ett samarbete mellan Maskinringen och Räddningstjänsten som ska ge tydliga direktiv var det ska blötläggas och då ska vi se till att det blir gjort, säger Magnus.

Efter det att Maskinringen gått ut med informationen på sin hemsida har det på några få dagar inkommit svar från ett tjugotal intresserade lantbrukare. Magnus har stor tilltro till att innan sommaren ska de finnas runt etthundra gödseltunnor att tillgå. – Är gödseltunnorna geografiskt rätt utspridda tror jag det räcker med hundra tunnor. Det här samarbetet finns redan i Småland sedan några år tillbaka och där har det fungerat alldeles utmärkt. Jag har varit och lyssnat på föreläsningar i Småland med både Räddningstjänsten och Maskinring Småland för att ta reda på hur deras koncept fungerar. Målet är att kopiera deras koncept och flytta över det hit till Östergötland, säger Magnus. För den lantbrukare som vill hjälpa till med gödseltunnor med mera finns ett formulär att fylla i på Maskinring Öst hemsida eller kontakta Magnus gällande frågor på epostadress magnus.wessen@mrost.se

Text och bild: CARINA LARSSON