__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

En branschtidning i Länstidningen

Lantmannatidningen Jordbrukaren • Till lantbrukare sedan 1926

Lantmannatidningen Jordbrukaren • Till Östergötlands lantbrukare sedan 1926

Nummer 6 • Årgång 95 Maj 2021

Lastade grisar som ska transporteras till ett slakteri. Bild: SOFIA WILHELMSSON

Minskat djurskydd under pandemin LANTBRUK. Djurskyddskontrollen minskade med tolv procent under 2020 jämfört med året innan. Minskningen går att koppla till pandemin och totalt genomförde Länsstyrelserna 19 450 kontrollinsatser. Av dessa bestod nästan hälften av fysiska kontroller och något mer än hälften genomfördes i form av administrativ handläggning. – Merparten av länen har svarat att de har gjort färre fysiska kontroller under 2020 jämfört med tidigare år, säger Alexandre Barchiesi på Jordbruksverket. SIDAN 6

AI ska hitta skador på skog SKOG. Skador på skog, orsakade av insekter och svampsjukdomar, är ett problem som medför stora förluster för skogsägarna. Bara granbarkborren har kostat svensk skogsindustri cirka 7,5 miljarder kr sedan 2018. Microsofts globala initiativ ”AI for Earth” tilldelar nu medel till Combitech som stöd till deras arbete med Skogsstyrelsen. Syftet med satsningen är att vidareutveckla en AI-lösning för att upptäcka skadeangrepp tidigt och göra tekniken tillgänglig för andra verksamheter.

Fåra lades till fåra när veteranerna plöjde i Stubbarp i Ydre i helgen.

Veteraner vårplöjde Veteranmotorplöjning i Stubbarp för andra året LANTBRUK. Veteranmotorplöjning i vårskrudat Stubbarp för andra året i följd var det i lördags. Yngste deltagaren Mateo Höglund från Ramfall hade egen barnsits i pappas traktor. Andra gånger tog han plats i farbror Kent-

på Länstidningen Östergötland och samtidigt är lantbrukare får Jordbrukaren två gånger.

torsdagens fem centimeter snö. Blött och eländigt var det, men det torkade upp riktigt snabbt till vår smala lycka”. På fredagen kunde Benke Karlsson, David Karlsson och Alf Thorebring förbereda plöjningen. SIDAN 10

Välbesökt digital Mjölkens dag i riksdagen För sjätte året arrangerades Mjölkens dag i Riksdagen den 17 mars. På grund av restriktionerna sändes mötet digitalt via Zoom från en studio i Riksdagen. I det välbesökta seminariet medverkade cirka 150 deltagare. I riksdagsstudion fanns Magnus Oscarsson (KD), Peter Borring (tidigare LRF-ordförande i Östergötland) och Stefan Gård, mjölkbonde från Värmland som är ordförande för Svenska mjölkbönder. SIDAN 4

SIDAN 2

Du som är prenumerant

Åke Höglunds knä. Basen för plöjningsarrangemanget Bengt-Olof ”Benke” Karlsson erkände att han aldrig i hela sitt 65-åriga liv hade kollat väderleksrapporterna så noga som den senaste veckan. ”Det var inte kul att vakna till

VECKANS BORRING

LANDSBYGD

LANTBRUK

Vem kan man lita på?

Alpackorna har kommit till Alboga

Tomat, gurka och kyckling från gården

SIDAN 2

SIDAN 8

SIDAN 11


2

Nummer 6 • Maj 2021

AKTUELLT

Tipsa Länstidningen om det som händer nära dig! Ring redaktionen 0141-560 03 eller e-posta redaktionen@lanstidningen.se

Veckans Peter Borring:

Vem kan man lita på? Hoola Bandoola Bands 70-talslåt är nog mer relevant än någonsin. I en samtid när filterbubblor skapade av digitala medier som gör att våra personliga tittgluggar förstärks och blir det självklara utgångsläget, är vi mera polariserade än på många år. Åsiktsmässigt. Men samhället är också i praktiken mera isärdraget än någonsin. Klyftorna är större än på många år. En retorik som oftast brukar höras från vänster- och sossehåll – från de senare främst i valtider. Mellan valen har sossarna genom åren haft rätt stor pragmatism för att inte gå hela vägen med extrempolitik. Det måste man erkänna. Men faktum kvarstår att minst socioekonomiska skillnader – klassklyftor – var det på 80-talet. Utan att bli folkhemsnostalgisk – gudarna ska veta att jag har mycket svårt för en hel del av sossarnas principiella fördelningstänk – så får man väl erkänna att det kanske var då på 80 talet som Folkhemsbygget hade sin storhetstid. Början på slutet inleddes på 80-talets andra halva för att vara krass. Vi hade fortfarande en mycket stark industri, bygg och privat och offentligt näringsliv med många enklare arbetsroller som gjorde att många hade en plats på arbetsmarknaden i någon form av ”riktigt jobb”. Man behövde inte skapa så mycket konst-

gjorda jobb och man behövde inte utbilda sig eftergymnasialt för att komma ut på arbetsmarknaden. (Så är det inte i dag heller, men narrativet är att man ska gå på högskola, det är därför som vi har massa ”hittepå-jobb” för akademiker samtidigt som vi har extrem brist på yrken som kräver handens och praktikens färdigheter...) På 80-talet var Sverige och svenska löner fortfarande konkurrenskraftiga, exporten och tillväxten fortsatte att dra in pengar till den offentliga sektorn som kunde svälja allt mer och hade man bara heltidsjobb kunde man leva under sossarnas skattetryck. Vi var ett förhållandevis homogent land, de nya svenskar som kom och kommit, kom in i samhället relativt fort genom att inte minst industri och andra sektorer fortfarande behövde arbetskraft som inte var så högt skolad. Vi hade två kanaler på statliga TVn, var skyddade från reklam i etermedias skadliga effekter, SJ och endast SJ hade ansvar för all järnväg och tågen uppfattades i alla fall komma i tid i högre grad. Vidare såg statliga posten till att de flesta brev kom fram (i tid) och statliga televerket hade ansvar och krav att alla svenskar kunde ringa från en fast telefon. Jordbruket reglerades och dess lönsamhets hanterades i förhandlingar med staten och bön-

derna kunde inte förstöra för sig själva genom att lägga ”idiotbud” på granngården. Sedan kom Yuppie-eran i slutet på 80talet, ekonomisk snurr och finanskris i början på 90-talet. Nyliberalismen och avregleringar blev det nya rätta. Jag raljerar så klart ovan, vill inte tillbaka till 80-talets ”halvkommunism”, men två fenomen blir för mig tydliga; Dels att det finns vissa samhällsfunktioner som det är svårt att få marknadens aktörer att ta ett bra ansvar för. Postutdelning kan vara en sådan, men det finns fler exempel. Dels att man inte kan gå från ett extremt styrt i grunden statligt system till en extrem form av marknadsliberalism inom exempelvis välfärdssektorn utan att reglera detta bättre. Vi gick från en helt offentlig vård, skola och omsorg till i princip fri etablering utan att ha tänkt igenom hur vi styr, reglerar och mäter kvalitet. 30 år senare är vi fortfarande inte där, utan käbblar om privata alternativ är bra istället för att fundera över vilken vård och skola vill vi ha och acceptera. Sossar och vänster vill gärna prata om de ökade klyftorna som ett resultat av skattesänkningar från främst borgerliga regeringsinslag, men även från S-regeringar de senaste 30 åren. Få pratar dock om två andra fenomen som jag hävdar varit än mer avgö-

rande för utvecklingen mot ökade klassklyftor och segregerat land. Dels en mycket medveten lågräntepolitik som kombinerat med ränteavdrag för bostadslån, kraftigt gynnat oss som har fast egendom jämfört med de som inte har. Dels effekterna av att vara en humanitär stormakt som av ren generositet och känslan att vara god, erbjudit många ett välkomnande till landet, men inte till ett riktigt arbete och del i samhället. Denna ”import” av både låg- och högutbildade människor som haft svårt att vara en del av en allt mera komplex och kvalificerad arbetsmarknad har förstärkt utanförskapsområden och ökat på klyftorna i samhället. I dessa två exempel är sossarna kanske nästan mera ”skyldiga” än borgarna… Vem kan man lita på som ger oss väljare den fullständiga analysen av detta? Det är viktigt för till valet nästa år börjar tunga Sdistrikt flagga för återinförd fastighetsskatt med mera som ett tecken i skyn att man insett sin egna skuld i detta. Må så gott i det allt mera segregerade Sverige önskar Peter PETER BORRING peter.borring@telia.com

samhällsdebattör och opinionsbildare

AI-teknik ska hitta kostsamma skador på skog Combitech får ekonomisk stöttning av Microsoft för sitt arbete med Skogsstyrelsen Skador på skog, orsakade av insekter och svampsjukdomar, är ett problem som medför stora förluster för skogsägarna. Bara granbarkborren har kostat svensk skogsindustri cirka 7,5 miljarder kronor sedan 2018.

Microsofts globala initiativ ”AI for Earth” tilldelar nu medel till Combitech som stöd till deras arbete med Skogsstyrelsen. Syftet med satsningen är att vidareutveckla en AI-lösning för att upptäcka skadeangrepp tidigt och göra tekniken tillgänglig för andra verksamheter. – Skogsstyrelsens projekt ligger i framkant och är ett utmärkt exempel på hur AI kan bidra till att göra vår miljö bättre. Jag hoppas att andra verksamheter kan inspireras och lära av arbetet, säger Daniel Akenine, nationell teknikchef på Microsoft Sverige.

Skogsstyrelsen har sedan 2020 arbetat med att ta fram arbetsmetoden och modeller som med artificiell intelligens (AI) identifierar skadade träd i skogsmiljöer. Idag är det Skogsstyrelsens skadeexperter eller anlitad personal som kartlägger träden och statusen till fots, vilket är resurs- och tidskrävande. Det fodrar stor kunskap och många skogsmiljöer är svåra att röra sig i. – Lösningen kommer att underlätta vårt arbete och göra oss effektivare. Vi kommer att kunna täcka större skogsytor genom att flyga med drönare och samla in data jämfört med till fots. Modellerna kommer förhoppningsvis ha lika bra eller bättre träffsäkerhet än fältarbete till fots, säger Alice Högström, projektledare på Skogsstyrelsen. Datan som drönarna samlar in bearbetas i den lösning som byggts, där neuronnät tränats i att förstå och tolka bilder genom den kunskap som Skogsstyrelsens skadeex-

perter bidragit med. Förenklat så används datorseende för att bearbeta och kategorisera innehåll. – Granbarkborren är snabb men snart är vi det också. Projektet är ett exempel på praktisk tillämpning av AI där vi kan hjälpa till att lösa ett stort och kostsamt problem. Maskininlärning och molnlösningar är områden vi arbetar med, likaså kan vi dra nytta av vår långa erfarenhet av bildanalys från försvarsindustrin, säger Johan Gunnarsson, teknikchef på Combitech. Stödet från Microsofts initiativ kommer att användas för att fortsätta bygga den process kring AI som gör att kunskapen ligger i lösningen och inte är beroende av medarbetares specialistkompetens. Tanken är att arbetssättet ska kunna användas under lång tid och vara ett konkret stöd i verksamheten. Vidare att tekniken ska kunna vara tillämpbar på olika använd-

Jordbrukaren Grundad 1926 • Produktion: Länstidningen Östergötland AB ANSVARIG UTGIVARE och TIDNINGSCHEF Gunilla Norlén E–post: gunilla.norlen@kurirengruppen.se REDAKTION E–post: redaktionen@lanstidningen.se Länstidningen ansvarar inte för insänt, ej beställt material. Allt material i Länstidningen kan komma att lagras i digital form och publiceras på Länstidningens hemsida. Förbehåll mot sådan lagring och/eller publicering ska göras innan materialet publiceras.

Missnöjd? Du kan anmäla publicering som du anser är felaktig till PO, Allmänhetens pressombudsman. Adress: Box 22310, 104 22 Stockholm. Tel: 08-692 46 00. Fax: 08-692 46 05. ANNONSAVDELNING. E–post: annons@lanstidningen.se Felaktiga annonser: reklamation ska göras inom sju dagar från införing. Tidningens ansvar för fel är högst annonskostnaden. För skada på grund av uteblivet eller felaktigt införande ansvaras inte. Reklamation godtas inte om felet framgår av korrektur kunden fått.

Idag är det Skogsstyrelsens skadeexperter eller anlitad personal som kartlägger träden och statusen till fots, vilket är resurs- och tidskrävande. Förhoppning är att drönare och AI snart ska kunna göra ett lika bra jobb på kortare tid. Bild: LENNART SVENSSON, SKOGSSTYRELSEN

ningsområden inom Skogsstyrelsen och kunna spridas till andra organisationer och verksamheter utanför myndigheten.

– Vi håller på att utveckla en infrastruktur för hur vi kan använda AI och hantera stora mängder data. Det är en metodik som vi kan tillämpa på fle-

ra problem, likaså går den att skala upp. Vi vill gärna inspirera och dela vår kunskap, säger Halil Radogoshi, senior rådgivare på Skogsstyrelsen.

Post- och besöksadress: Drottninggatan 20 C 591 35 Motala Telefon (växel): 0141-560 03 • Telefax: 0141-560 07 • Hemsida: www.lanstidningen.se Öppettider: Måndag - fredag 09.00-16.00 TRYCKNING Jordbrukaren trycks hos Pressgrannar AB i Linköping, ett Svanengodkänt tryckeri. MILJÖ Svanen & Våtmarksfonden. Pressgrannar är Svanengodkänt och ingår tillsammans med bl.a. Sveaskog, Holmen, Skogssällskapet, Ragnsells, som stödjande företag i Svensk Våtmarksfond (http://www.vatmarksfonden.com/) som arbetar med att restaurera torrlagda våtmarker i Sverige och även skapa nya. Läs mer på www.pressgrannar.se

PRENUMERATIONER LÄNSTIDNINGEN ÖSTERGÖTLAND E–post: pren@lanstidningen.se Prenumerationspris: Helår 425:– . Halvår 230:– Bankgiro: 386-0020 Utebliven tidning? Ring 0141-560 03. Postutdelning Jordbrukaren kommer med posten.


Nummer 6 • Maj 2021

3

Vi tillverkar och monterar BETONGELEMENT

Välkommen att annonsera i Jordbrukaren!

till Villor • Lantbruksbyggnader • Industrilokaler

Ring 0141-560 03 så hjälper vi dig!

$ ! ! "& ! #" #!"

"$

+* )

&

&

& &

!!

&

& $ "$

!

& ' '

) " *++(,. -/ ** ) %%%'!

"

'!

SVERIGES MEST SÅLDA SLÄPVAGN Från

11 995:inkl. moms

Just nu har vi kampanjpris på Fogelsta FS1425U. Släpvagnen blir din för 11 995 kr. Välj till nätgrind (80 cm) och du får ett paketpris på 15 795 kr. Stödhjul ingår ej. Hör av dig till oss för beställning eller mer information.

Fabriksgatan 26 · MOTALA 0141-38 18 00 · www.motalaboat.se

Komplett inredning för ert lösdriftsstall Vi hjälper er med: • Inredning • Ritningar • Montering • Foderhäckar • Gummimattor • Utgödsling

BS-häcken Marknadens stabilaste och säkraste runda foderhäck. 15 st ätfack med insvängda rör.

! TILLFÄLLE

UTFÖRSÄLJNING Foderhäckar 2x2 och 2x3 m Kraftiga foderhäckar med tak och golv och med 7 st olika valbara foderfronter.

Behandling och vågsystem Behandlingsboxar och vågar, få full koll på när djuren är slaktfärdiga.

För mer information se vår hemsida eller ring oss.

www.BSagro.nu

Tel: 0533-32180

Betongrör Vi säljer ut ett parti betongrör med hög hållfasthet. Lämpliga till dagvatten, igenläggning av diken, vägrör mm. Priser från (alla priser ex moms): Ø 400 (L=2200mm)......................................150:-/ meter Ø 600 (L=2200mm)......................................236:-/meter Ø 800 (L=2200mm)......................................450:-/meter Ø 1000 (L=2200mm)....................................400:-/meter Ø 1200 (L=2200mm)....................................400:-/meter Priserna gäller fritt respektive lagerställe. Frakt kan ordnas! För beställning och frågor, ring 010-455 24 20

www.meag.se


4

LANTBRUK

Nummer 6 • Maj 2021 Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland och Örebro län.

I år sändes Mjölkens dag som ett zoom-möte från en studio med Peter Borring, Magnus Oscarsson, båda från Östergötland, och Stefan Gård från Värmland.

Välbesökt digitalt riksdagsmöte Mjölkens dag 2021 fick 150 deltagare på distans SVERIGE (JB)

För sjätte året arrangerades Mjölkens Dag i Riksdagen den 17 mars. Arrangör var Magnus Oscarsson (KD), ledamot i Miljöoch Jordbruksutskottet, och moderator var Peter Borring, tidigare LRF-ordförande i Östergötland samt flitig samhällsdebattör.

På grund av restriktionerna sändes mötet digitalt via zoom från en studio i Riksdagen. I det digitala seminariet medverkade cirka 150 deltagare. I riksdagsstudion fanns Magnus Oscarsson, Peter Borring och Stefan Gård, mjölkbonde från Värmland samt ordförande för svenska mjölkbönder. Magnus Oscarsson tog initiativet till Mjölkens dag när han 2014 valdes in i Riksdagen som representant för KD Östergötland. Bakgrunden var de svåra förhållanden som mjölkbönderna i landet hade att kämpa med. Magnus ville göra Riksdagen och samhället i övrigt uppmärksamma på detta. Ett problem är den snabba minskningen av mjölkgårdar. Nämnas kan att under 2010 halverades antalet

mjölkgårdar och minskningen fortsätter. I dag finns det cirka 3 000 mjölkgårdar kvar i landet. En stor del av problemet är dålig lönsamhet och många unga vågar inte satsa på mjölkproduktion utan väljer bort den. När

livsmedelsstrategin

antogs av Riksdagen 2017 var ambitionen att minska regelbördan för jordbruket. Många trodde då att det skulle bli bättre för mjölkbönderna och att regeltvånget skulle lätta – men det blev tvärtom – bördan blev ännu tyngre. Årets tema inför 2021 var därför att lyfta frågan om pappersexercis som hela tiden ökar. Där finns ännu en anledning till att yngre väljer bort mjölkproduktion. Tid och kraft till att fylla i papper gör att det övriga arbetet på gårdarna inte hinns med. Mjölkbondepanelen som

LRF Mjölk tagit fram visar tydligt vilka de två största problemen är för mjölkbönderna. Den ena är lönsamheten medan den andra är den tunga regelbördan. Därför var det viktigt att på Mjölkens dag i Riksdagen år 2021 poängtera och lyfta de specifika frågorna. Ett stort antal nyckelpersoner när det gäller livsmedels-

Bild från en tidigare Mjölkens dag i riksdagen. I år var mötet digitalt och ännu mer välbesökt.

näringen medverkade. Nämnas kan Christina Nordin, generaldirektör Jordbruksverket, Patrik Hansson, vd Arla Sverige, Ingrid Eilertz, LRF mjölk. Även Axfood, Ica, Falköpingsmejeriet och föreningen Vi konsumenter samt företrädare för riksdagspartier deltog. Eftersom mötet sändes digitalt så hade fler möjlighet

att vara med, vilket också visade sig. Särskilt för lantbrukare som har ont om tid är det en bra möjlighet. För demokratin är det viktigt att hålla debatter och låta basnäringen komma till tals. De som arbetar på gårdarna är de professionella och deras röst måste få höras. Att få unga vill satsa på mjölkgårdar skapar stor oro,

och det togs upp av flera aktörer. Det är väldigt svårt att få bankerna att ställa upp så många unga får helt enkelt inte chansen. Christina Nordin, generaldirektör för Jordbruksverket, tog till sig av kritiken och har som målsättning att minska regelbördan inför nästkommande år.

Kritik framfördes också över att ersättningen från EU kommer för sent och att attityden från vissa inspektörer skapar problem hos jordbrukarna. Dagen mottogs positivt från mjölkbönderna och de känner att det är viktigt att lyfta frågorna i riksdagen. Text: INGA BIRGITTA WIDÉN


Nummer 6 • Maj 2021

5 Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland och Örebro län.

AKTUELLT

Från missväxt till tillväxt!

070-696 19 44

LUFT/VATTENVÄRMEPUMP & VEDELDNING KINGQUAD LT-A500XPZ 2021 Nya Suzuki KingQuad är bättre än någonsin! Den har fått helt ny ram, ny servostyrning och ny växellåda, vilket gör att den tar sig fram ännu bättre i tuff terräng och kan dra ännu tyngre släp – upp till 600 kg.

Tegelbruksv 1, Kisa · 0494 -128 50 www.kisamotorservice.se

112.375:inkl moms

2ƞȒȡ311"+3ê/*"-2*-"+,+20&/ ǖǗê/-"/#"(111&+01))"/0,*"11 (,*-)"*"+11&))"+3"!-++ǽ"+(+ "+(")1+0)210*,1 (2*2)1,/1+( "))"/-++ǽ,*3"!")!/"(+!2 (,*-)"11"/"Ɯ+1)&$ +)ê$$+&+$, %/"'ê)1 *&+0(!&11 3"!"%,3 ǿ  ǞǚǿȒ ǙǞ ǽǞǽ 

: ecialité Vår sp

,+20&$%1ê/"+(/ƞ#2))*"+ "+(")3"!-++-íǘǕ(, %%)3Ȓ *"1"/03"!ǽ"+ê/$,!(ê+!"+)&$1 !"+6 ,!"0&$+(/3"+, %!ê/*"! #/*1&!00ê(/!ǽ Bonus Light ê/"+*6 ("1 -/&03ê/! ǘǜǽǘǽ ǿ

 ǜǚǿ 3"!-++ǽ Ȓ 

Vi använder oss av Äkta Falu Rödfärg. Jobben utförs med skylift upp till 25 m. 

 

HS Perifal AB, Storgatan 50, 521 43 Falköping Tel: 0515-171 10 Fax: 0515-155 13 www.baxi.se - info@baxi.se

Ett familjeföretag med traditioner. Ring 0705-64 00 93 eller 0144-400 07. Välkommen!

Värmepumpar och pannor säljs och installeras av VVS installatörer

Välkommen att annonsera i Jordbrukaren! Ring 0141-560 03 så hjälper vi dig!

VI UTFÖR TVÄTT OCH MÅLNING AV FASADER VIKINGSTAD ÅKERI AB Vi hjälper dig med allt inom bygg & anläggning. Här köper du även sand, grus, bergkross och matjord.

• Sprutning av Falu rödfärg • Målning av fasader • Fasadrengöring • Skyliftarbeten

VIKINGSTAD ÅKERI FÖRSÄLJNING AB Direktförsäljning till företag, lantbruk och privatpersoner. Vi säljer i huvudsak drivmedel, eldningsolja och smörjmedel och ordnar självklart med transporten. Telefon: 013-809 00 · www.vikingstadakeri.se Besöksadress: Fålåsavägen 11, VIKINGSTAD

Ödeshög · 070-333 38 05 info@viktoranderssonsmaleri.se www.viktoranderssonsmaleri.se

Falu Rödfärg Boka rödfärgning! • • • •

Rekommenderade sprutmålare av Falu Rödfärg Över 35 års erfarenhet av branschen Lämnar kostnadsfri offert på plats Försäljning av Gjöco färg

Vi målar allt ifrån Småland till Uppland Carl Stråkander 0730 66 00 04 carl@stragard.se www.stragard.se

VÅR BÄSTA SILO

HEJ JORDBRUKARE, VI VET HUR DU HAR DET! Som jordbrukare är det alltid mycket att stå i. Därför ser vi till att du får diesel, eldningsolja och smörjmedel levererat till din gård precis när du behöver den. Vi är ett litet och personligt bolag som känner våra kunder väl. Våra chaufförer kan trakten in till minsta avtagsväg. Från det att du ringer in din beställning till att du får leverans hoppas vi att du känner att vi bryr oss om dig. Vi svarar i telefon alla dagar i veckan, precis som goda vänner gör. Välkommen till Östergötland och Sörmlands minsta oljebolag.

MAFA Unik - vår bästa silo med unika egenskaper Kompletta systemlösningar: •Lagring för foder från 6,3 m3 upp till 79,5 m3 •Naturlig ventilation minimerar kondens • Skonsam och effektiv fyllning •Ekonomisk foderhantering med mass-strömning, det vill säga ”Först in - Först ut” principen •För bästa foderhygien • Anpassad skruvlösning utifrån silo och behov •10 års materialgaranti • Svensk kvalitet sedan 1958

MAFA Unik Skruvlåda är försedd med en genomsiktlig manlucka som gör att man enkelt kan kontrollera fodret.

www.ostkustenenergi.se

Telefon 011-49 60 400

info@mafa.se •www.mafa.se


6

LANTBRUK

Nummer 6 • Maj 2021 Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland och Örebro län.

Lastade grisar som ska transporteras till ett slakteri. Bild: SOFIA WILHELMSSON

Minskat djurskydd under corona Men gristransportörerna trivs på jobbet SVERIGE (JB)

Djurskyddskontrollen minskade med 12 procent under 2020 jämfört med året innan. Minskningen går att koppla till pandemin och totalt genomförde Länsstyrelserna 19 450 kontrollinsatser.

Av dessa bestod nästan hälften av fysiska kontroller och något mer än hälften genomfördes i form av administrativ handläggning. – Resultaten visar att pandemin har påverkat länsstyrelsernas kontrollarbete. Påverkan har skett på olika sätt och i varierande grad. Merparten av länen har svarat att de har gjort färre fysiska kontroller under 2020 jämfört med tidigare år, säger Alexandre Barchiesi på Jordbruksverket. Årets rapport visar att det

fortfarande är stora skillnader mellan hur länen uppfyller målen och hur lång tid det tar att genomföra kontrollerna. Orsaken är sannolikt en kombination av tillgängliga resurser, ledningsstruktur,

geografiska förutsättningar med mera. De vanligaste bristerna när det gäller lantbrukets djur är skötselrelaterade. När det gäller nötkreatur är den vanligaste bristen djurens renhet. Statistik från Livsmedelsverkets och länsstyrelsens kontroller på slakterier visar att det förekommer brister vid de mest kritiska momenten som rör bedövning och avlivning. Statistiken visar också på en ökning av vissa brister inom grishållningen. Jordbruksverket har tagit fram en webbaserad utbildning för djurskyddshandläggare på länsstyrelsen. Den lanserades i februari 2020 och under året genomförde 162 personer utbildningen. Målet är bland annat att höja kompetensen, likrikta arbetssättet, underlätta att göra likvärdiga bedömningar samt att ytterligare utveckla handläggarnas kunskap om bemötande i kontrollsituationen. Detta kan bidra till att den offentliga djurskyddskontrollen genomförs på ett mer likartat sätt i hela landet, vilket är viktigt för både djurhållare och konsumenter.

När det gäller människorna som sköter djuren så tycks det inte gå någon nöd på dem. Åtminstone inte gristransportörerna som upplever sitt jobb som relativt omväxlande jobb och har ett stort arbetsengagemang och tilltro till sin egen förmåga. Över 2,5 miljoner grisar transporteras varje år till slakt i Sverige, av ca 100 chaufförer. En hård drivning av grisar vid transport, med höga stressnivåer som följd, kan leda till försämrad djurvälfärd och köttkvalitet, och i värsta fall kasserat kött. Därtill finns en lagstiftning som tydligt säger att djur som drivs ska fösas, inte slås på. Sofia Wilhelmsson har till-

sammans med forskarkollegor från SLU, Lunds universitet och University of Melbourne undersökt arbetsförhållanden bland svenska chaufförer som kör grisar till kommersiell slakt, både avseende fysisk arbetsbelastning och psykosocial arbetsmiljö. Arbetsförhållandena visade sig variera, både mellan chaufförer och mellan arbetsuppgifter. Chaufförerna har god tillit

Länsstyrelsernas djurskyddskontrollverksamhet har minskat under 2020 och en större andel av kontrollverksamheten har istället hanterats genom administrativ handläggning. Bild: TOBIAS PETTERSSON

till den egna arbetsförmågan och är engagerade. Arbetsrelaterade förslitningsskador förekommer dock, särskilt i knän, axlar och ländrygg. Många av de faktorer som påverkar arbetssituationen är svåra för enskilda anställda att påverka.

– Ett stort ansvar faller därmed på andra aktörer. Lantbrukare bör se till att gårdens utlastningsdel möjliggör lugn och systematisk drivning av grisar. Slakterierna bör erbjuda tvätthallar med ordentlig utrustning och tydliga kontrakt som motverkar risker för

konflikter mellan säkerhet och praxis. Dessutom behövs en samsyn i hela kedjan, mellan djurhållare, transportörer, besiktningsveterinärer och slakterier, säger Sofia Wilhelmsson. Text: TOBIAS PETTERSSON


Nummer 6 • Maj 2021

    

7

3EKO-IXERVAGNAR fÚRALLABEHoV...

&YLLTÚMMAre för omgående leverans.

 

   

             

          

         

Nya & begagnade. sTömningsfläktar från 11 till 37 kw med mycket hög kapacitet s+ASTmËKTARKK1600 och KK1800

Att synas är bra för affärerna! Boka annonsplats på 0141-560 03.

Biobränslepannor Vi målar följande fasader:

Rödfärgade Reveterade Oljefärgade

Satseldade- och flödesmatade pannor Säljare norra och mellersta Sverige

  ( (( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (*(( ( ((*(%+%(( +%( +%($"( +$(%(( ( ( ( $ (( %%(%(**+$(

+%($"+$(%( ( $ (%%(%**+$( *(( (*%+%(+%(

Andreas Brunåker

Vi utför även: Epoxibeläggningar Handmålning Hetvattentvättning Invändig målning i stall Även färg- och tapetbutik Uthyrning av liftar

Lantmästare

SOFAB Sanering & Färg AB

mail@faust.dk www.faust.dk

( $(( ( ( ( ( (*( (( $( ( (%($"+$( $"(+$( $"+$($( ( *( $(+%($"+$(+($"%%(*+&(#*( ( ( + ( +($("%(%(( *+&( (#*( ( ( ( ( ( ( ( ( (& ( ( ( (*(#($(( % %(( ( *(&& ( *&& $(( $( ( (&( *(#$(% %( *&& *&& $( ( ( $( "*+$( "*+$( ( +(+% ( ( (

( +((+%( ( ( (   ( ( (

076-846 22 22 Andreas.brunaker@faust.dk

            

( (

0705-300 751, 0730-36 71 36 www.sofabskanninge.se

 ( (

( (

(

(

( (

(

(

, ,+*)('+&%+$(#"%+$(•(*(( +*)('+&%+$(#"%+$ (•(* ( (

www.jordbrukaren.se

Vi har gjort över 1 000 000 bokslut sedan 1918

Överlåta gården? Välkommen till Areal

Vi kan det här med ekonomi. För vi har gjort det förut. Vi har följt lantbrukare, fastighetsägare och företagare på deras resor i över hundra år. Idag fortsätter den resan från 130 orter över hela landet, med bred kompetens inom inom ekonomi, fastighetsförmedling, juridik, skatt och affärsrådgivning.

Vi hjälper dig med försäljning, generationsskifte, arrende, upplösning av samägande eller värdering. Välkommen att höra av dig.

När LRF Konsult nu blir Ludvig & Co är det med respekt för vårt arv och vår historia. Vi minns vår grundare Ludvig Nanneson och vår tradition av lokal förankring som gjort att vi förstår våra kunder som ingen annan. Och kan skapa värde därefter. Samtidigt blickar vi framåt mot en ny tid där vi möter marknaden mer enade och offensiva än någonsin tidigare. Så, välkommen till ett nytt kapitel i vår berättelse. Ett kapitel som vi fortsatt skriver tillsammans, som 1300 medarbetare och drygt 70 000 kunder.

Magnus

Mats

Johan

Göran

Linköping | 013-24 20 00 Vadstena | 0143-125 00

EKONOMI FASTIGHETSFÖRMEDLING JURIDIK


8

LANDSBYGD

Nummer 6 • Maj 2021 Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland och Örebro län.

Alpackorna har kommit till Alboga Gulliga djur kända för sin fina ull SÖDERKÖPING (LT)

Alpackorna i Alboga ingår i ett projekt där de ska hjälpa deltagarna att sänka stressnivån och fokusera på något utanför sig själva. Men det är också gulliga djur som är roliga att titta på, och det kan alla Söderköpingsbor ta del av.

Alpackan är ett kameldjur från Peru, Bolivia och Chile i Anderna. När export godkändes på 80-talet har djuret spridits till flera delar av världen och den avlas för sitt mycket fina hår som kallas alpackaull. En fullvuxen alpacka är normalt ungefär en meter i mankhöjd och väger mellan 60 och 80 kilo. I Sverige blir alpackan allt populärare och såväl barn som vuxna charmas av det lurviga djuret med sin långa hals och sin putande bak. Ullen värmer med låg vikt

och tolereras av allergiker samtidigt som det är ett utomordentligt betesdjur. Det är ett friskt djur med lång livslängd, en alpacka kan bli cirka 20 år. I Östergötland finns det redan alpackor på flera platser, bland annat på Visätter gård på Vikbolandet där man för ett antal år sedan beslutade sig för att satsa på alpackor som ett komplement till den kalkonuppfödning som är gårdens huvudinriktning. Tidigare hade man får men nu är det alpackorna som är den stora besöksmagneten. Även i Simonstorp finns det

alpackor som man kan gå promenader med. Jägarbo Alpaca har arrangerat dessa se-

I hagen vid Alboga går de tre alpackorna Vanessa, Rose och Roxanne.

dan 2017 och det har blivit ett populärt sommarnöje, inte minst under fjolåret då många semestrade på hemmaplan i Sverige. Nu har även Söderköping fått sina egna alpackor, men det är av en annan anledning än att arrangera promenader för turister. Bredvid stallet vid Alboga har Arbetsmarknads-

enheten i Söderköpings kommun under några år bedrivit projektet Försteg, som är för personer som på ett eller annat vis behöver hjälp att komma tillbaka till arbetslivet. Tidigare har det bland annat funnits hästunderstödd verksamhet, men nu har man utökat med alpackor för att få

till ett Försteg som kan passa fler. Försteg handlar i korthet om att få deltagarna att fokusera utanför sig själva, något som hantering av djur kräver. Det fungerar också som ett verktyg för att sänka stressen hos deltagarna och att få dem att må bra. Alpackorna är hyrda av Söderköpings kommun och

möjliggörs tack vara hjälp från Söderköpings Ryttarsällskap som kommer att sköta alpackorna på helger och kvällar. Projektet finansieras av Europeiska Socialfonden. Som privatperson kan man gå och titta på alpackorna som finns i hagen strax innan Alboga. Det finns dock tre

förhållningsregler: • Håll hundar kopplade • Mata inte alpackorna • Hagen är stängd för besökare Vill man veta mer ska man kontakta Jägarbo Alpaca i Simonstorp. Text och bild: TOBIAS PETTERSSON

705 000 kronor till satsningar vid Tåkern I år delar Tåkernfonden ut 705 000 kronor till sex olika projekt som ska gynna både djur, växter och människor. Det handlar bland annat om skötsel av Tåkerns naturreservat, biologiska undersökningar, forskning och naturpedagogik vid sjön.

Tåkernfonden finns sedan år 1987 med som en finansiär för att bevara och utveckla de höga naturvärdena i och omkring Tåkern. Årligen delar fonden ut projektpengar för att gynna djur- och växtlivet vid Tåkern och också för att ge människor möjlighet att

TÅKERNFONDEN Tåkernfonden bildades 1987 med målsättningen att bevara Tåkerns naturvärden, att göra dem tillgängliga för allmänheten och att bidra till unga människors utbildning i och förståelse för naturvård. I dag har Tåkernfonden ett värde på 23 miljoner kronor och fonden delar årligen ut anslag till projekt för besökare, forskning och skötselinsatser kring sjön Tåkern. Ordförande i fonden är landshövding Carl Fredrik Graf.

uppleva rikedomen i naturen vid sjön. Tåkernfondens styrelse har i år fattat beslut om att dela ut 705 000 kronor till olika projekt.

ÅRETS ANSLAGNA MEDEL Undersökningar av Tåkerns vattenmiljö (75 000 kr) Restaurering och skötsel av Tåkerns naturreservat (300 000 kr) Ersättning till djurhållare i Tåkerns naturreservat (130 000 kr) Guideverksamhet vid naturum Tåkern (50 000 kr) Familjeaktiviteter vid naturum Tåkern (40 000 kronor) Inventering av och kunskapsspridning om Tåkerns våtmarksfåglar (110 000 kronor)

En större del av total summan går till reservatsförvaltningens skötsel och markägarnas djurhållning vid sjön eftersom detta utgör grunden för såväl en rik biologisk mångfald som för fina friluftsuppleveler vid sjön. För att utvärdera skötselin-

satser, förstå hur sjöns ekosystem fungerar och följa utvecklingen av fågellivet får Länssty-

relsen Östergötland, Linköpings universitet och Tåkerns fältstation medel för bland annat uppföljning, forskning och inventeringar. – Besökarna strömmar till

Tåkern och därför känns det extra glädjande att kunna stötta naturum Tåkerns verksamhet med guidningar vid sjön. I år ger vi dessutom särskilt stöd till ett projekt som vänder

I år delar Tåkernfonden ut 705 000 kronor till sex olika projekt som ska gynna både djur, växter och människor. Bland annat går 40 000 kronor till familjeaktiviteter vid naturum Tåkern.

sig till nyanlända familjer och familjer från socioekonomiskt utsatta områden som får komma till Tåkern vid tre tillfällen

för att prova på och lära sig mer om natur och friluftsliv, säger Carl Fredrik Graf, landshövding i Östergötland.


Nummer 6 • Maj 2021

9 Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland och Örebro län.

AKTUELLT

Stor ökning av husdjur – men få planerar för pandemins slut

Att fler skaffar husdjur kan

vara ett bra sätt att må bättre under dystra tider som dessa. Undersökningen visar nämli-

– Husdjur är inte enbart de

bästa lyckopillren utan de fyller en viktig funktion som emotionellt stöd. Fyra av tio kattägare menar att deras katt får dem att känna sig mindre ensamma, vilket är otroligt viktigt under isolerade pandemitider. Men man får inte glömma hur vardagen kommer se ut efter pandemin, säger Sarah Frelin Ekvall, marknadschef på Arken Zoo.

frågan om man verkligen kommer klara av det enorma åtagandet de ofta innebär under lång tid. Både för sig själv men framförallt för husdjuret. När vardagen återgår till det normala riskerar flera husdjur att fara illa, säger Sarah Frelin Ekvall.

94 procent av hundägarna har försäkrat sina djur mot bara 64 procent av kattägarna. Bild: KRISTA MANG-

För att skydda våra lurviga

ULSONE

fyrbenta vänner är det viktigt

Under pandemin har vi sett ett ökat intresse för husdjur, en ökning som i första hand beror på att många svenskar jobbat hemifrån och därför har mer tid att ta hand om ett husdjur. Därför är det mycket viktigt att planera hur hunden ska tas om hand när du återgår till arbetet. Samtidigt anger en av tre hundägare som jobbat hemma under pandemin att man inte planerat något för att man tycker att hunden (hundarna) klarar sig hemma ensam under tiden som man är på jobbet. – Innan man skaffar ett husdjur borde man ställa sig

NSER KI V SBenny Andersson

E IC

Dessutom visar undersökningen att katter är ett mer populärt husdjur än hund, men att betydligt fler hundägare än kattägare känner sig älskade av sin hund. Arken Zoo:s nya, årliga undersökning ”Svenskarna och husdjuren” syftar till att undersöka hund- och kattägares vanor och inställningar i frågor som bland annat rör köpet av hund/katt, foder och utrustning och relationen med husdjuret.

gen att svenska djurägare blir lyckligare av att umgås med sina djur. Hela 96 procent av hundägare säger att det blir lyckligare av sin hund och bland kvinnor i åldrarna 18–49 är den siffran 100 procent. För kattägare är siffran något lägre då nio av tio (92 procent) säger sig bli lyckligare av sin katt. Hundar verkar vara bättre på att visa sin kärlek. Fler än nio av tio hundägare (93 procent) känner sig älskad av sin hund medan åtta av tio (79 procent) kattägare känner sig älskad av sin katt.

MA

Arken Zoo presenterar sin årliga undersökning som tar tempen på svenska hund- och kattägare. Undersökningen visar bland annat att få hund- och kattägare planerat för hur de ska ta hand om sitt husdjur efter pandemin.

Brånstorp, 575 91 Eksjö Tel 0380-810 34

Nya startmotorer och gener. Även andra nya delar.

TRAKTORER KÖPES för demont, kontant betalning. Hämtas!

certifierad av t Fri frak il 5m inom 2

12.500:+moms

gruvdalens däck & allservice VIMMERBY · Tel 0492-152 55 · www.geba.se

0761-30 92 82 · www.gruvdalen.se

SOFAB Sanering & färg AB Svensktillverkade jordkällare. I plast. Sandström tillverkar färdiginredda gammaldags jordkällare i modern tappning. Tillverkade i glasfiberarmerad plast. En lätt, stark och välbeprövad konstruktion, som håller i flera mansåldrar. Mer information får du på vår hemsida eller per telefon. Välkommen!

www.jordkallare.se / 0910 - 941 00

www.sandstromwebshop.se

Vi utför grävarbeten! Diplomerade för avloppsanläggningar

Skrukeby Maskin 0142-809 60, 070-659 67 63

Vi utför tvättning och sanering av djurstallar och ekonomibyggnader samt målning Försäljning och service av högtryckstvättar Mobil 070-53 00 751, även 0142-400 13 www.sofabskanninge.se

Vi köper & säljer Halm och grovfoder Diesel och oljor Spannmål, konv & KRAV Gödning Vallfrö och utsäde Anders eller Elisabeth når ni på:

Tel 013-23 44 65/66

Skörda solenergi! RT! FRI OFFE

Solcellsbyggarna.se 070-696 49 22

BEGAGNADE TRAKTORDELAR

VÄGSLADD

Levererar färdig betong

att de är försäkrade om olyckan är framme. Nästan samtliga (94 procent) hundägare har minst en av sina hundar försäkrade, men för katter är siffran betydligt lägre och endast sex av tio (64%) har minst en katt försäkrad. Lägst är siffran bland manliga kattägare i åldrarna 50–79, där endast 43 procent är försäkrade.

Titta in på vår hemsida, följ länken ”Fri offert”

Nytt SOL-erbjudande 202! LANTBRUKSPAKET XL

LANTBRUKSPAKET L

32 kW, ca 30 000 kWh per år

26,9 kW, ca 25 000 kWh per år

238 800:- +moms

213 700:- +moms

Färdig anläggning inkl std montage på stålplåt och std elinkoppling. Frakt tillkommer. Statligt stöd 20% avgår. TRÄ & MILJÖ AB · GISTAD stefan@traochmiljo.se · 0708-27 34 88 www.traochmiljo.se

Vi har även villapaket!

VI KOPER DITT SKROT! Blixholmsvägen 1 602 38 Norrköping Tel: 011-165180

NILFISK ALTO • Nyförsäljning • Auktoriserad service

FÄRGBUTIK med Teknos-färger samt äkta Falu Rödfärg Passa även på att boka rödmålning inför säsongen 2021!

SOFAB Sanering & färg AB Butik Östanåg 1, Skänninge. Tel 0705-300 751

www.sofabskanninge.se


10

JORDBRUK

Nummer 6 • Maj 2021 Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland och Örebro län.

Initiativtagaren Bengt-Olof ”Benke” Karlsson hade pendlat mellan hopp och förtvivlan på grund av snöfallet i veckan.

Undrar om gamlingarna har fixat plogen rätt? Mateo Höglund körde en koll.

David Karlsson, Österbymo, anförde gruppen i åkerns uppförsbacke. Motorerna fick jobba hårt.

Solig vårplöjning med veteraner Veteranmotorplöjning i Stubbarp för andra året YDRE (JB)

Veteranmotorplöjning i vårskrudat Stubbarp för andra året i följd var det i lördags. Yngste deltagaren Mateo Höglund från Ramfall hade egen barnsits i pappas traktor. Andra gånger tog han plats i farbror Kent-Åke Höglunds knä. Båda sätten gillades.

Basen för plöjningsarrangemanget Bengt-Olof ”Benke” Karlsson erkände att han aldrig i hela sitt 65-åriga liv hade kollat väderleksrapporterna så noga som den senaste veckan. – Det var inte kul att vakna till torsdagens fem centimeter snö. Blött och eländigt var det, men det torkade upp riktigt snabbt till vår smala lycka. På fredagen kunde Benke Karlsson, David Karlsson och Alf Thorebring förbereda plöjningen genom att förse de två åkrarna med startfåror. Egentligen startade förbe-

redelserna redan i vintras när arrendatorn i Stubbarp Jonny Karlsson svarade ja på en förfrågan att släppa till två tegar för vårplöjning. – Veterantraktorförare är som ystra kalvar på grönbete. Det går inte få någon koll på dem, förklarade Benke fredagsförberedelserna. Lördagen bjöd på solsken och snålblåst medan Fergusonarna, Bolindermunktellarna och en finsk Valmet gnetade på. Resultatet blev gott nog med tanke på att olika traktorer med olika typer av plogar plägar plöja olika. Uppvända tiltor blev det. Bröderna Kent-Åke och Clas Höglund avslöjade den

Fåra lades till fåra när veteranerna plöjde i Stubbarp i Ydre i helgen.

östgötska slätthärkomsten så fort de öppnade munnen. – Jo, vi har ett gemensamt intresse för veteranplöjning. Det här är första gången den här våren, kunde Kent-Åke berätta när han fick stopp på sin rostiga grålle från början av 50-talet. Brorssonen Mateo hängde med i högervarven runt ladugårdsgärdet i Stubbarp. Kent-

Åke hade kommit från Önnebo utanför Mjölby för att få plöja. Brodern Clas med familj bor i Ramfall i Ydre. Detta var alltså andra året – hur är det nu talesättet går? En gång är ingen gång, två gånger en gonggong, tre gånger är en vana. Gonggongåret gick veterantraktorplöjningen att genomföra med avståndstänkande och att potentiella del-

tagare valde att stanna hemma på grund av covid-19 eller möjligen på grund av vanlig förkylning. Det var på samma sätt första året. Nästa år har hela arrange-

manget blivit en vana. Det verkade lördagens deltagare hoppas på när elvakaffetarmen slog till och ladans södervägg i läläge lockade. De flesta traktorförarna plockade fram med-

Eksjöbon Jan Karlsson passade på att sätta en treskärig plog efter sin Bolinder Munktell.

havd matsäck för en stunds fika och småprat med lagom avstånd.

Text och bild: ANN SOFIE FREDRIKSSON


Nummer 6 • Maj 2021

11 Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland och Örebro län.

LANTBRUK

Kycklingen i frysen är av den långsamtväxande rasen Hubbard. Slakten sker i en lugn miljö på Varmlösa slakteri.

Ånstänga gårdsbutik hittar man i ett litet rött hus på gårdsplanen på Ånestad Lillgård.

På väggen hänger gårdens certifikat för Krav och ekologisk odling.

I väntan på vårens primörer som egna tomater, i mån av tillgång säljs även chili, paprika, gurka, potatis och lök.

God och närproducerad honung finns i gårdsbutiken.

Tomater, gurka och kyckling från gården En liten söndagsutflykt till Ånstänga gårdsbutik LINKÖPING (JB)

Att besöka en gårdsbutik är ett trevligt helgnöje, och denna gång är det Ånstänga i Vårdsberg som får besök. Ekologiskt och Krav-certifierat är ledorden och kunderna kan beställa köttlådor med fint nötkött från gårdens kor.

Runt Linköping finns många små trevliga gårdsbutiker, men just Ånstänga har jag missat att besöka trots att jag ofta rör mig i omgivningarna. Man hittar dit genom att svänga mot antingen Linghem eller Askeby i Vårdsbergs kors-rondellen och sedan efter fyrahundra meter följa skyltarna. Eller så knappar man helt enkelt in Ånstänga i mobilens kartfunktion, om man vill vara i takt med tiden. Efter lite snirklande kommer man snart fram till Ånestad Lillgård där Magnus och Carolina Webe

driver Ånstänga Lantbruk & Handelsträdgård. Ånestad Lillgård har varit i familjens ägo sedan 1943, då Magnus farfar köpte gården. 1955 tog Magnus far över driften och drev gården fram till 1999 och efter det blev det Magnus tur. 2009 inriktade man sig mot ekologisk växthustomat i mindre skala för försäljning hemma på gården. Prima ekologiska produkter, lokalt producerade, direkt till kund var konceptet. Växthus-projektet växte en aning under resans gång och Carolina kom att bli mer aktiv i verksamheten i och med tomatodlingen. – Senvåren 2018 kontaktades vi av Reko Gårdar AB med en förfrågan om vi ville bli en av deras uppfödare av ekologisk, Krav-certifierad kyckling. Bygget av kycklingstallet påbörjades under hösten och första gruppen kycklingar sattes in i april 2019. Idag består vår verksamhet således

av jordbruket, vår lilla besättning dikor, växthusproduktion av tomater och gurka samt uppfödning av kyckling, allt ekologiskt och Krav-certifierat, berättar Magnus och Carolina på sin hemsida. – Totalt har vi cirka 15 oli-

ka tomatsorter av varierande storlek, form och färg. En stor del av växthusytan är avsatt för körsbärstomater, babyplommontomater och runda, röda normalstora tomater som levereras till Svenska odlarlaget för vidare distribution ut till livsmedelsaffärer och restauranger. I mån av tillgång säljer vi även andra egna produkter som paprika, chili, gurka, potatis och lök. Vi har även honung från en duktig biodlare från trakten och ekologiska Krav-certifierade ägg från en närliggande äggproducent. Sedan 2012 säljer vi köttlådor med naturbeteskött från Kravgodkända nötdjur uppfödda på gården. Gårdsbutiken är en liten röd stuga på gårdsplanen som

Äggen kommer från grannen. Lokalt ska det vara.

håller öppet varje dag mellan klockan 9 och 21. Vid Länstidningens besök fanns såväl ägg och kyckling som gurka och honung i butiken, men

det var lite för tidigt för vårens primörer. När detta hamnar i tidningen kan dock säsongen vara igång och då är det läge att

göra ett återbesök på Ånstänga gårdsbutik. Text och bild: TOBIAS PETTERSSON


NUMMER 6 Maj 2021 Årgång 95

Lantmannatidningen Jordbrukaren • Till Östergötlands lantbrukare sedan 1926

AKTUELLT

Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland och Örebro län.

Djurbergs grundades 1871 vid Hagatorget. En kort period låg butiken på Storgatan 1.

Storgatan 4 var länge Djurbergs adress, innan man flyttade till sin nuvarande plats.

Sedan 1978 hittar man företaget vid infarten till Söderköping.

Djurbergs firar 150 år under 2021 Klassisk järnhandel har breddat sig med tiden SÖDERKÖPING (JB)

Det grundades på Hagatorget 1871 och 150 år senare finns företaget fortfarande kvar, om än på annan plats i staden. Djurbergs började som en järnaffär men idag har man en stor bredd i sortimentet och kan erbjuda det mesta inom bygg, järn, färg, skog, trädgård, vitvaror, hushåll, jakt och fiske.

Det finns några riktigt gamla företag i Söderköping. Vi har Sveriges äldsta bokhandel som grundades 1815, vi har Jannes Hembageri med rötter tillbaka till 1895 och så har vi Djurbergs som fyller 150 år i år. Det var 1871 som Carl Johan Djurberg grundades företaget med butik på Hagatorget. Då var det en liten järnbod vars storsäljare var hästskor under många år. Med tiden har dock både butiken och utbudet vuxit ordentligt. Efter ett kortare stopp på

Modell HK

Storgatan 1 flyttade man 1907 till Högbergska Handelsgården på Storgatan 4. Den första tiden hyrde man lokalen av specerihandlaren Henning Högberg men 1948 tog Djurbergs över. Då kom också det verkliga lyftet för företaget och man byggde så småningom ut de 300 kvadratmeterna till 450. Vid hundraårsjubileet 1971 hade man 14 anställda och en omsättning på drygt tre miljoner. Båda siffrorna har stigit rejält sedan dess. 1967 hade man köpt upp Bröderna Nilssons järnhandel men lagt ned verksamheten och faktum var att även Djurbergs stod lite i valet och kvalet över hur man skulle göra med företaget på 70-talet. Det behövdes nya lokaler och 1978 flyttade man till dagens adress på Ågatan 4. Då var det Nils Djurberg, som var tredje generationens Djurbergare som var ägare till företaget. Det blev även en fjärde generation, men 2003 såldes Djurbergs till familjen Larsson. Idag har pappa Sören

NORDIC 42+ 38

lämnat över till sönerna Andreas som är vd och Adam som är vice vd och byggchef. Efter 132 år med familjen

Djurberg har det hittills blivit 18 år med familjen Larsson. Och det är ett helt annat företag än det som en gång grundades vid Hagatorget på 1800talet. Nu, år 2021, har Djurbergs en yta på 4 000 kvadratmeter, 34 anställda, 19 000 artiklar och en omsättning på 109 miljoner kronor. Idag är man en mångsidig verksamhet och presenterar sig själva med orden: – Hushåll, Jakt & Fiske. Vi sticker inte under stol med att vårt mål är att bli ditt förstahandsval när du väljer bygghandel och färghandel i Söderköping. Och för att vi ska nå vårt mål vet vi att vi måste hålla oss till kvalitetsprodukter, ta ansvar för det vi säljer och hålla en hög servicenivå. – Våra kunder finns i Söderköping med omnejd. Det innebär att vi även säljer mycket till kunder från Linköping, Norrköping och andra närlig-

Nya grejer till sommarens grillning. Det och mycket mer finns på Djurbergs.

gande orter. Naturligtvis sträcker sig vår serviceorganisation och våra varuleveranser även till båda dessa orter. 150-årsjubileet firas under

hela året med olika teman var-

je månad och tillhörande kampanjer. Exempelvis var temat för april trädgård och uteliv. Och kunderna verkar uppskatta Djurbergs. På facebook har man fått kundbetyget fem av fem och den senaste recen-

sionen, som skrevs 21 april i år, lyder: ”Kvalitetsvaror, personalen är trevliga och hjälpsamma”. Text och bild: TOBIAS PETTERSSON

Kvalitet & säkerhet från

Lyfthöjd 288 cm Tipplast 1500 kg Bredd 110-148 cm Höjd

223 cm

FOPS [falling object protective structure]

ISO-godkänd säkerhetsbåge ingår i priset på alla Schäffer

Skrukeby Maskin Mjölby När du behöver ett riktigt lyft! 0142-809 60 • 070-399 90 09 Se mer på: www.skrukeby.se

Profile for Jordbrukaren

Jordbrukaren nr 6, 2021  

Jordbrukaren nr 6, 2021  

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded