__MAIN_TEXT__

Page 1

En branschtidning i Länstidningen

Lantmannatidningen Jordbrukaren • Till lantbrukare sedan 1926

Lantmannatidningen Jordbrukaren • Till Östergötlands lantbrukare sedan 1926

Nummer 6 • Årgång 90 April 2016

Idéskissen över det nya huset. Publicerad med tillstånd av Vreta Kluster.

Antalet företag och konferenser ökar på klustret GRÖNA NÄRINGAR. Det är en fortsatt utveckling på företagsparken Vreta kluster i Vreta Kloster. Företag kommer hela tiden till som hyresgäster, marsschemat för konferenser har varit så fullt att man fått säga nej till förfrågningar. Samtidigt pågår planeringen för ännu ett hus. – Vi har ett 15-tal rum kvar och förfrågningar på sju av dem. Det är bra att det finns några rum kvar innan nästa hus är klart. Det är bara tråkigt att bygga på jättebra åkermark. Det är ett dilemma, men bygger vi så bygger vi smart med mycket husvolym per ytenhet, berättar Helene Oscarsson som är koordinator på klustret. SIDAN 18

Bottenfärg ger miljöproblem MILJÖ. Förekomsten av mikroplast är ett växande problem i havsmiljön och vetenskapliga studier visar att det kan orsaka stor skada på den marina miljön och dess organismer. Källorna till problemet är många och på senare tid har båtarnas plastbaserade bottenfärger aktualiserats.

Susanne Pripp och Anders Larsson bland sina får på Styra brunnsgård där den östgötska presentationen av årets Lantbruksbarometer ägde rum.

Försiktig optimism Unga tror mest på framtiden i Lantbruksbarometern 2016 LANTBRUK. I dagarna presenterades årets lantbruksbarometer. Den andas en försiktig framtidstro där den största optimismen finns hos de yngre. I åldern 31- 40 tror man mest på att förutsättningarna kommer att bli bättre om fem

på Länstidningen Östergötland och samtidigt är lantbrukare får Jordbrukaren två gånger.

lantbrukarna Susanne Pripp och Anders Larsson, Styra skog och lantbruk, på Styra brunnsgård. Gustav Andersson, lantbruksrådgivare på LRF Konsult, höll i presentationen som inramades av trivsamt bräkande får. SIDORNA 12-13

Ekologiskt för både djur och åker Ekologiskt lantbruk kan, menar många, bidra till att Sverige uppnår några av de miljökvalitetsmål som fastställts av staten, till exempel en giftfri miljö och begränsad klimatpåverkan. Stefan Johansson och Sofia Persson äger och driver ekologiska gården Fall och brukar cirka 430 hektar mark där ungefär hälften är naturbetesmark som hålls öppen av betande djur. Gården är helt självförsörjande på foder till de egna Kravcertifierade djuren. SIDAN 4

SIDAN 3

Du som är prenumerant

år. Lantbruksbarometern är den största årliga undersökningen om tillståndet i svenskt lantbruk. 1 000 lantbrukare har intervjuats om sin uppfattning av det aktuella läget i lantbruket. Den östgötska presentationen hölls hos de unga

VECKANS BORRING

LANTBRUK

LANDSBYGD

Uppror, varje dag, året om

LRF Östergötland höll årsstämma med sång

Ett förnyat Folkungaland sätter fart

SIDAN 2

SIDAN 10

SIDAN 16


2

Nummer 6 • April 2016

AKTUELLT

Tipsa Länstidningen om det som händer nära dig! Ring redaktionen 0141-560 03 eller e-posta redaktionen@lanstidningen.se

Veckans Peter Borring:

Uppror, varje dag, üret om Under lüngfredagen fylldes mitt Facebook-flÜde av bilder och delningar frün artiklar frün Landsbygdsupproret. Inte ofta som man ser sü münga nyare och stora John Deere och Fendtar pü en güng‌

Landsbygdsupproret är en manifestation fÜr landsbygden. FÜr dess potential, dess betydelse fÜr staden och därmed den stora andelen människor i vürt land. Det hela är en stor manifestation mot den mentala och resursmässiga nedmonteringen som sker av svensk landsbygd. En känsla där det urbana och staden är norm och landsbygden mera är en belastning. De som bor där ses om ett problem och det bästa vore om ingen bodde där. FÜrutom pü sommaren... Detta är en känsla och en frustration som jag till stor del känner och delar med de som manifesterat vid upproret. FÜr egen del gÜr jag ett landsbygdsuppror var-

je dag, üret om. Det är känslan av jävlar anamma att jag minsann vill visa fÜr folk att landsbygden behÜvs om man vill äta och ha energi som inte kommer frün Putin eller arabernas svarta kolatomer, som driver mig! FÜr min del kanaliseras detta till mÜjligheten att fü producera i jorden och skogen och rätten att fü äga och bruka mark. Det som kan bekymra mig är att vid dylika manifestationer när landsbygden ska lyftas fram, kommer lätt upp en nostalgisk stämning med touch av offermentalitet och nostalgi frün tider som var. Offermentalitet att folket i staden ska kÜpa vür svenska mat och inte importerad billigare dito fÜr annars fÜrsvinner vi bÜnder, nostalgin i form av EUskepsis och stängda gränser. Tänk vad allt vore enkelt om gränserna skulle stängas fÜr billigare mat – som det var fÜre �EUs� tid.

Skogs- & Jordbruksmaskiner Verkstad och fÜrsäljning

Trots allt administrativt helvete, ska vi nog aldrig glÜmma att EU räddat svensk landsbygd och lantbruk frün vüra egna politiker! Österrike och Finland blev EU-medlemmar samtidigt och deras lantbruk har inte backat pü samma sätt som det svenska, sü de länderna visar att landets inställning avgÜr hur man vill använda medlemskapet, püverkar väldigt mycket. Den andra dimensionen som jag funderar Üver är vilka signaler vi sänder till allmänheten när vi kÜr med vüra som sagt relativt nya stora traktorer och belamrar vägarna? Ger vi signalen att lÜnsamheten är i botten och dieselpriset verkligen fÜr hÜgt? Sverige har fortfarande münga gamla �brukssossar� som vaknar till liv vid üsynen av detta. Vi vill att svensken ska handla mera svensk mat. Storstadshipstern har aldrig handlat sü mycket ekologisk och närodlat som just nu, sü kan vi bara fü dem att fÜrstü att allt svenskt är bra och ur samhällsekonomiskt synvinkel bättre än ekologiskt frün utlandet, sü är vi längre komna än pü münga ür.

Ska man inte manifestera alls dü? MissfÜrstü mig rätt, tvärtom, jag tycker det bra att visa sin frustration Üver den urbanisering och konstiga norm som detta medfÜr, när vargar är viktigare än tamdjur osv. Jag beundrar det engagemang, vilja och gemenskap som alla manifestationer är ett uttryck fÜr och müste erkänna att jag som regional LRF-ledare kan tycka det är lite synd att min organisation inte lyckats kanalisera det engagemanget via vür organisation. Min fundering är mera hur vi kan boosta effekten av engagemanget och manifestationer som dessa, sü att stadsborna begriper att det inte är fÜr vür skull de ska handla svensk mat utan fÜr sin skull de gÜr det, och varfÜr det är sü viktigt fÜr dem! Mü sü gott i det av alla oss landsbygdsbor upprÜrda Sverige Ünskar Peter PETER BORRING peter.borring@telia.com

Peter Borring är regionordfÜrande fÜr LRF ÖstergÜtland

Dags nominera ungdomsledare inom Jägarnas riksfÜrbund  

    

PĂĽ jakt efter fyrhjuling?

Jägarnas riksfÜrbunds utser ürets ungdomsledare. �Priset skall gü till den ungdomsledare som under det güngna üret gjort speciellt stora insatser fÜr att aktivera och utbilda ungdomar i Jägarnas riksfÜrbunds anda och intresse. �. Nu är alltsü frügan vem som blir Årets ungdomsledare 2015? Chansen att nominera en kandidat finns till den 11 april.

www.lantbruksservice.se

Husqvarna 545 50cc, 2,5 kw Ord pris 7800:-

   0:Nu 590

EksjÜ Lantbruks Service AB Verkstad • Reservdelar • Hydraulik • Foder Skog & trädgürdsbutik

Gjuterigatan 2, EksjĂś Tel: 0381-390 00 Ă–ppet: Vardag 7-17

Jordbrukaren Grundad 1926 • Produktion: Länstidningen ÖstergÜtland AB ANSVARIG UTGIVARE och TIDNINGSCHEF Gunilla NorlÊn E–post: gunilla.norlen@kurirengruppen.se REDAKTION E–post: redaktionen@lanstidningen.se Länstidningen ansvarar inte fÜr insänt, ej beställt material. Allt material i Länstidningen kan komma att lagras i digital form och publiceras pü Länstidningens hemsida. FÜrbehüll mot südan lagring och/eller publicering ska gÜras innan materialet publiceras.

Nu bÜrjar det bli dags att skicka in nomineringarna till Årets ungdomsledare, en utmärkelse som Jägarnas riksfÜrbund delar ut. Den som gjort speciella insatser fÜr barn och ungdomar jakt, fiske eller natur kan komma ifrüga.

MissnÜjd? Du kan anmäla publicering som du anser är felaktig till PO, Allmänhetens pressombudsman. Adress: Box 22310, 104 22 Stockholm. Tel: 08-692 46 00. Fax: 08-692 46 05. ANNONSAVDELNING. E–post: annons@lanstidningen.se Felaktiga annonser: reklamation ska gÜras inom sju dagar frün infÜring. Tidningens ansvar fÜr fel är hÜgst annonskostnaden. FÜr skada pü grund av uteblivet eller felaktigt infÜrande ansvaras inte. Reklamation godtas inte om felet framgür av korrektur kunden fütt.

FĂśr vandringspriset till ĂĽrets

ungdomsledare kan nämnas att de som är kvalificerade att delta i tävlan är fÜrbundsanslutna ungdomsledare som arbetar pü distrikts- eller avdelningsnivü. Varje medlem i Jägarnas riksfÜrbund har rätt att nominera en kandidat. FÜrbundets ungdomskonsulent

utser i samrüd med fÜrbundsstyrelsen vinnaren av vandringspriset. Sivert Borup pü Jägarnas riksfÜrbund är viltvürdskonsulent och har även hand om ungdomsverksamheten och alltsü Årets ungdomsledare. Hur länge har det här priset delats ut? – Vi har hüllit pü sedan 2001, den fÜrste kom frün Kronoberg och under üren har ocksü tvü ÜstgÜtar fütt umärkelsen. Vem sÜker ni och vad ska personen ni sÜker egentligen ha üstadkommit fÜr att komma ifrüga fÜr utmärkelsen? – Personer som gjort speciella insatser fÜr ungdomsverksamhet. Vi har en stor organisation med 150 lokalavdelningar sü vi behÜver fü veta vem som gjort nügot lokalt. DärfÜr behÜver vi fü nomineringarna. – Alla medlemmar har rätt att nominera. Vi brukar fü tre till tio nomineringar per ür. FÜrut skickade vi frügan till lokalavdelningar brevvägen, men de stannade ibland där och nüdde inte ut. Nu fÜrsÜker vi med alla kanaler och vi har ju ocksü en hemsida.

– Det behÜver inte bara handla om jakt. Även fiske och natur är viktiga. Det finns ju fiskeläger och naturläger där medverkan bygger pü att lära barn och ungdomar att det inte är farligt att vara i naturen. Sedan blir de vanligen automatiskt mer rädda om det som finns, det de har kunskap om. Det kan inte nog understrykas hur viktiga südan här insatser är i en tid dü barn och ungdomar ofta undviker den farliga skogen. FÜrstüelsen fÜr naturen, jakten och fisket behÜvs. Kanske finns ürets kandidat i närheten. Tveka inte att nominera!

Text: BO BÄCKMAN Skicka in er nominering senast den 11 april via e-post till sivert.borup@jagarnasriksforbund.se (utan bindestreck) eller skicka in med post: Jägarnas RiksfÜrbund Att: Sivert Borup SaltsjÜgatan 15 151 71 SÜdertälje sü att nomineringen är fÜrbundet tillhanda senast den 11 april.

Post- och besÜksadress: Drottninggatan 20 C 591 35 Motala Telefon (växel): 0141-560 03 • Telefax: 0141-560 07 • Hemsida: www.lanstidningen.se Öppettider: Mündag - fredag 09.00-17.00 med lunch 12-13. TRYCKNING Jordbrukaren trycks hos Pressgrannar AB i LinkÜping, ett Svanengodkänt tryckeri. MILJÖ Svanen & Vütmarksfonden. Pressgrannar är Svanengodkänt och ingür tillsammans med bl.a. Sveaskog, Holmen, Skogssällskapet, Ragnsells, som stÜdjande fÜretag i Svensk Vütmarksfond (http://www.vatmarksfonden.com/) som arbetar med att restaurera torrlagda vütmarker i Sverige och även skapa nya. Läs mer pü www.pressgrannar.se

PRENUMERATIONER LÄNSTIDNINGEN ÖSTERGÖTLAND E–post: pren@lanstidningen.se Prenumerationspris: Helür 425:– . Halvür 230:– Kvartal 125:– Postgiro: 51 49 70–3 Utebliven tidning? Ring 0141-560 03. Postutdelning Jordbrukaren kommer med posten.


Nummer 6 • April 2016

3 Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland och Örebro län.

MILJÖ

Bottenfärger ger miljöproblem Mikroplast ett stort problem för havsmiljön VALDEMARSVIK (JB)

Förekomsten av mikroplast är ett växande problem i havsmiljön och vetenskapliga studier visar att det kan orsaka stor skada på den marina miljön och dess organismer. Källorna till problemet är många och på senare tid har båtarnas plastbaserade bottenfärger aktualiserats.

– Det här är ett område som reser många frågor som vi i nuläget inte har svar på, säger Carl-Gustaf Hamilton, skärgårdssamordnare. När det gäller exempelvis segelbåtar så är den färgen baserad på att släppa. Det är som en fet yta som innebär att om något fastnar på den, så ska helt enkelt en bit av färgen, som är plastbaserad släppa. För snabba motorbåtar är

förhållandet ett annat, eftersom denna färg måste vara hårdare, annars skulle den snabbt försvinna. Själva plasten i båtarna är av typen polyester och den är av en hårdare typ. Den mesta mikroplasten i miljön härrör för övrigt från vägtrafiken och konstgräsplaner. Detta enligt en studie från IVL, Svenska Miljöinstitutet. (IVL – Institutetet för Vatten- och luftvårdsfrågor) Hur mycket av detta som når havsmiljön är däremot oklart. Det finns som sagt många frågor att besvara. Till exempel hur dagvattnet hanteras. Rinner det från gatorna rakt ut i sjön, eller vad händer? Likaså vart vattnet från konstgräsplanerna tar vägen, om det finns fällor för plasten i detta sammanhang? Det behövs definitivt mera

forskning på området och att man tar ett helhetsgrepp på problematiken. I dagsläget vet man inte vilka källor som bör prioriteras för att minska förekomsten i havsmiljön.

Mikroplast är små polymerpartiklar, mindre än fem millimeter i diameter. Problemet är att plast bryts ned väldigt långsamt och att tillförseln av plast ökat synnerligen kraftigt under de senaste decennierna. Materialet har ju inte funnits i någon större omfattning mer än dryga 60 år. Just båtarnas bottenfärger har tidigare varit ett något förbisett problem. Nu uppskattar IVL att det handlar om uppemot 1 300 ton årligen. Detta hamnar direkt i havsmiljön. Däremot vet man att drygt

13 000 ton mikroplast från vägtrafiken hamnar i miljön varje år. Från konstgräsplaner frigörs mellan 2 000 till 4 000 ton partiklar per år. Hur mycket av detta som når havsmiljön är däremot oklart Mikroplast tillsätts också i kroppsvårdsprodukter för att få en skrubbande effekt. Även om detta inte kan jämföras ifråga om totalmängd med utsläppen från vägtrafiken, så hamnar detta direkt i vattnet. Precis som det är med mikroplasten som finns i syntetiska kläder och som släpper när plaggen tvättas. På samma sätt är det med båtfärgerna som hamnar direkt i havet.

Båtarnas plastbaserade bottenfärger har uppmärksammats som en viktig källa till ökningen av mikroplast i havsmiljön.

Bottenfärgen är ju till för att

hindra oönskad påväxning och var tidigare dessutom väldigt giftig. Ett sätt att slippa detta är att tvätta båtskrovet regelbundet. Något som kan vara nog så knepigt under säsong. – Det finns inte en enda fungerande båtbottentvätt i hela Östergötland. Det var på gång i Arkösund, men blev inte av. Den närmaste finns i Västervik, säger Hamilton. Det är ju inte heller speciellt miljövänligt att köra långa sträckor enkom för att tvätta båtens botten. En sådan tvätt fungerar annars ungefär som en biltvätt, det är bara det att borstarna sitter horisontellt istället. – Vi har fått 50 miljoner till ett projekt med musselodling

Carl-Gustaf Hamilton, skärgårdssamordnare är bekymrad över problemet med mikroplast i havsmiljön. Det finns flera frågor än svar på detta område.

och en fråga som vi ställer är om dessa tar upp mikroplast. Det finns många frågor runt den här problematiken, men färre svar, framhåller CarlGustaf Hamilton. Text och bild: HANS ANDERSSON

Träbåten i förgrunden släpper inte ifrån sig mikroplast till vattnet, men väl plastbåtarna i bakgrunden.

Bra start för minskat matsvinn – men nationell strategi behövs För att halvera matsvinnet i enlighet med FN:s målsättningar behöver Sverige ta fram en nationell strategi. Det behovet lyfts fram när Livsmedelsverket, Naturvårdsverket och Jordbruksverket idag presenterar slutrapporten i regeringsuppdraget för minskat matsvinn till regeringen.

Kartläggningar av matsvinn inom olika delar av livsmedelskedjan och kunskapsspridning av goda exempel på åtgärder för att minska matsvinnet, är några av de aktiviter som genomförts under regeringsuppdragets tre år. Dessutom har man arbetat för samverkan mellan aktörer

och drivit en kommunikationskampanj riktad till konsumenter. – Projektet har inneburit en bra start och har bidragit till att få upp matsvinn på agendan i Sverige. Men för att få till en varaktig förändring behöver arbetet fortsätta, säger Ingela Dahlin, projektle-

dare Livsmedelsverket. – Den treåriga satsningen har fungerat effektivt och vi ser att matsvinnet har minskat under de här åren. En bra samverkan mellan myndigheterna och god respons från ett stort antal aktörer har bidragit till resultatet, säger Anita Lundström, ansvarig handläggare Naturvårdsverket – Undersökningar har visat att en del av maten som odlas försvinner redan på fältet. Det beror på ojämn efterfrågan eller att det saknas en

marknad för att sälja grönsaker som inte är helt perfekta berättar Ulrika Franke, utredare Jordbruksverket. Slutrapporten tydliggör be-

hovet av att ta fram en långsiktig nationell strategi för att nå FN:s mål om att halvera matsvinnet i butiks- och konsumentledet till år 2030, som Sverige åtagit sig att genomföra. Strategin föreslås omfatta bland annat fortsatta kommunikationsinsatser, kartläggningar och utvecklad samverkan mellan aktörer.

Fakta om minskat matsvinn Regeringsuppdraget om minskat matsvinn har pågått under 2013 – 2015. Livsmedelsverket har samarbetat med Naturvårdsverket och Jordbruksverket. Uppdraget har haft fem huvudområden: • Analysera möjligheter och eventuella hinder för att minska matsvinnet • Riktade informationsinsatser till konsumenter • Öka samverkan mellan olika aktörer • Sprida information om goda exempel • Stimulera till produktion av biogas och utnyttande av rötresten för det matavfall som inte går att undvika.

Slutrapporten för regeringsuppdraget presenteras och överlämnas till Lands-

bygdsminister Sven-Erik Bucht vid ett möte på näringsdepartementet.


4

Nummer 6 • April 2016

MILJÖVÄNLIGT LANTBRUK

Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland och Örebro län.

Sofia och Stefan har tagit fasta på att ekologiskt lantbruk är viktig del i miljöprogrammet och odlar allt ekologiskt. Gårdens köttdjur äter bara foder från de egna odlingarna.

Självförsörjande på ekologiskt foder Kravcertifierad odling och köttdjursproduktion på gården Fall LJUSFALLSHAMMAR (JB)

Ekologiskt lantbruk är en viktig del i att Sverige ska uppnå det uppsatta miljökvalitetsmålet där en giftfri miljö och begränsad klimatpåverkan ingår. Forskningsrapporter har visat att ekologisk produktion ger en positiv miljöeffekt, den biologiska mångfalden ökar och energiåtgången blir mindre. Naturen men även framtida generationer mår bra av råvaror som odlats klimatsmart.

Stefan Johansson och Sofia Persson äger och driver gården Fall och brukar cirka 430 hektar mark där ungefär hälften är naturbetesmark som hålls öppen av betande djur. – Gården i sig är ungefär 70

hektar åker inklusive skog. Vi har många olika sidoarrenden där vissa är rena betesmarker medan andra är odlingsbar mark. Vi odlar framför allt vallfoder men även i viss mån spannmål. Gården är helt självförsörjande på foder till djuren som

huvudsakligen äter gräs och ungtjurarna äter dessutom krossat korn från den egna spannmålsodlingen. – Vi startade företaget Vita fall AB 2008 och drev gården EU-ekologiskt till en början men vi är sedan ett antal år tillbaka ekologisk och Kravcertifierad. Produktionen ställdes om under två år där all produktion var ekologisk men under den tiden fick inga produkter säljas som ekologiska, förklarar Sofia. Att ställa om en gård från konventionell odling till ekologisk kräver en större utmaning generellt sett eftersom det inte går att ta hjälp av bekämpningsmedel och konstgödsel. – Det finns inga enkla lösningar utan vi måste jobba närmare naturen och ge djur och växtodling de förutsättningar som finns. Vid jordbearbetning jobbar vi endast med mekanisk ogräsbekämpning och efter sådd gör vi en ogräsharvning för att ge grödan möjlighet att etablera sig bättre än ogräset. Men visst har vi mer ogräs i den ekologiska odlingen än vid den konventionella, det är oundvikligt.

Märker ni skillnad på avkastningen på spannmål nu från det att ni odlade konventionellt? – Det beror lite på hur vi lyckas fördela ut de näringsämnen som finns i gödseln eftersom gödseln är väsentlig för att kunna bedriva ett ekologiskt landbruk. Vi har många djur här på gården som ger gödsel och vi jobbar med de näringsämnen som finns på ett bra sätt. Gödseln från djuren räcker gott och väl men den största utmaningen är att förse de marker som ligger långt bort från vår gård eftersom det blir långa transporter. Vi får titta på om vi vinner något på att gödsla på de arealer som ligger längst bort samt även se över den miljöbelastning som blir vid långa transporter. Som kravcertifierad ska

företaget även använda sig av ett effektivt körsätt och med miljövänlig diesel. – Vi har få överfarter till åkrar och har därför skaffat dubbla slotterkrossar för att öka effektiviteten och minska diselförbrukningen. Vi har också krav på oss att använda förnyelsebar energi. Dessutom finns kravet att hålla beräk-

ningar om växtnäringsbalanser för att hålla koll på fosfornivåer och utsläpp. – Att odla ekologiskt är roligt och vi lär oss något nytt hela tiden. Det gäller att utvecklas och det är det som gör det hela så intressant. På frågan om det är svårt att

lära sig ekologisk odling svarar Sofia nekande men tillägger att det som känns överflödigt är all administration. Hon säger även att det hela tiden jobbas med elektroniska registreringar för att undvika att pappershögar växer. Också det en del i att vara klimatsmart. Den totala klimatbelastningen bör minskas med 80 procent fram till år 2050 för att undvika att genomsnittstemperaturen inte ökar mer än två grader. Här kan lantbruket vara med och påverka eftersom både lantbruket och den mat som produceras står för en stor del av klimatbelastningen. Genom kretsloppsbaserad odling blir det en bättre balans men även politiker och konsumenter har ett stort ansvar för miljön. Text och bild: CARINA LARSSON

Att odla ekologiskt är inte krångligt utan intressant och utvecklande anser både Sofia och Stefan.

På gården Fall i Ljusfallshammar odlas allt ekologiskt. Gården är dessutom Krav-certifierad.


Nummer 6 • April 2016

5

VĂ…REN KOMMER MED STORMSTEG! ERBJUDANDE!

#ĂŒUPDI.PUPS

#ĂŒUPDI.PUPS

149.900:-

149.900:-

Missa inte! Gäller fram till sista mars o MĂŒOBUJMMFOSJLUJHU MĂŒHSĂŠOUBQĂŒFOEBTU

2,95%

Ryds 488 Sport med honda 50 hk -201

eller om ni har ekonomi,

Just nu fĂśr Endast 12.000:- Värde: 40.000:betala halva bĂĽten nu : ll i t (BSNJOT IZESBVMTUZSOJOH GVMMEZOTBUT FOFYUSBTJUUQMBUTJGĂšSFO  och halva bĂĽten om ett p Ăś K TUFSFPNFETUIĂšHUBMBSF QVMQFUĂšWFSESBH 7BUUFOTLJETCĂŒHF %VLBOĂŠWFOGĂŒBOOBOTUPSMFLFMMFSBOOBUNĂŠSLFQĂŒNPUPSO

ĂĽr HELT RĂ„NTEFRITT.

Micore 480 SC med Honda 50 hk -201 nu Endast 12.000:- värde40.000:: Just ll i t (BSNJOYT GVMMEZOTBUT /NFBTUBSULJUUJMMNPUPSO p KĂś TUFSFPNFETUIĂšHUBMBSF QVMQFUĂšWFSESBH WBUUFOTLJETCĂŒHF %VLBOĂŠWFOGĂŒBOOBOTUPSMFLFMMFSBOOBUNĂŠSLFQĂŒNPUPSO

"AYLAINER

4-hjulig Goes 520

O BS ! N Y

8.995:Bayliner 175 GT Nu gür de sista �utställningsexen� Missa inte prisbomberna!

GSĂŒO

.900:-

IngĂĽr just nu! SnĂśplog m.m.

195.0 0 0:-

KĂśp till gallergrind och kartonglock fĂśr

inkl motor

5.500:-

MISSA INTE!

STĂ–RST I SVERIGE PĂ… LINDER ALUMINIUMBĂ…TAR!

Stor

FISKERllEA upp ti

50%

e Kolla pris pĂĽ fac

book !

Ekolod och plotter

Kanonerbjudande

LaxĂĽ Tel: 0584-122 22

Karlstad Tel: 054-85 01 71

Ă…mĂĽl Tel: 0532-100 15

Ă–rebro Tel: 019-27 80 00

Vi har se rv verkstäd icee alla mari r pü norna. Välkomn a!

info@marinfritid.com

www.marinfritid.com Mopedbilar BĂĽttillbehĂśrsbutiker

LAXĂ… LaxĂĽ-Klockartorp, E20 Tel: 0584-122 22Fax: 0584-122 55

KARLSTAD Nattvindsgatan 2, Ă–rsholmen Tel: 054-85 01 71 Fax: 054-85 08 57

ÖREBRO Aspholmsvägen 3 Tel: 019-27 80 00 Fax: 019-27 80 01

ÅMÅL Gamla Örnäsvägen 9 Tel: 0532-10015

KÜp nu – betala nästa ür!

LAXÅ ÖPPET 7 DAGAR I VECKAN, ÄVEN SÖNDAG KL. 11–15.


6

Nummer 6 • April 2016

GÅRD TILL SALU

Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland och Örebro län.

I levande vacker bygd

Bovik 110, JärnBoås En värdig mangårdsbyggnad med utsikt över Fåsjön. Bra ekonomibyggnader däribland en fin maskinhall. Markalternativen är 2 eller 4,5 hektar. Badplats på gångavstånd. Välkommen till Bovik 110 som är veckans gård till salu.

Järnboåsbygden är ett samlingsnamn för ett antal byar belägna kring Järnboås, 20 km nordväst om Nora. Här finns en härlig natur och vad man själva benämner som ett sprudlande förenings-, kultur- och företagsliv. Järnboåsbladet är en liten tidning som regelbundet ges ut med nyheter om bygden. I själva Järnboås finns skola, förskola och fritidshem och en servicepunkt med livsmedelsaffär och café. Här arrangeras också varje år Nordens största hantverksmarknad, Larsmäss vid Järnboås bygdegård. Kvalitetsmarknad, uppträdanden och annat hör till. I bondepraktikan ansågs att om solen sken klart på Larsmäss, den tionde augusti, så blev hösten mild, men man hade en sträng och besvärlig vinter att vänta. Veckans gård, Bovik 110, är belägen i Järnboåsbygden vid Fåsjöns norra ände, nästan rakt väster om Lindesberg och svagt nordväst om Nora. Fåsjön omges av jordbruksmark som blandas med partier av löv- och barrskog. Runt nästan hela sjön finns gårdar och fritidshus. Enligt Länsstyrelsens uppgifter klassas Fåsjöns ekologiska status som god. Förutom några av de vanliga fiskarterna sägs att sjön även har ett sparsamt bestånd av öring. En riktigt ovanlig art, flodpärlmussla, finns i den inrinnande Rastälven

samt i Vasslabäcken som mynnar i Rastälven. Bebyggelsen på Bovik 110 är samlad i rad med högt läge. Mangårdsbyggnaden med sin pelarförsedda framsida är i grunden en traditionell större lantlig bostad och ger att värdigt välskött intryck. Pelarna från den öppna entréverandan fortsätter upp till andra våningens balkong i samma öppna stil som verandan vilket är ett mycket stilfullt drag. På husets högra sida, i sydläge, finns en inglasad altan om 20 kvadratmeter. Den har både skjutbara fönster och infravärme. Mangårdsbyggnaden från 1923 är i 1,5-plan med källare och har generösa ytor. Boytan uppgår till 180 kvadratmeter och till den kommer ytterligare 100 kvadrat i biytor. På första våningen finns ett välutrustat Marbodalkök, vardagsrum, ett kaklat badrum, kontor med mera. Övre våningen har förutom sovrummen, en möblerbar hall med utgång till balkongen samt en isolerad sidovind som kan användas till yt-

terligare sovrum eller kontor. Källaren inrymmer tvättstuga, torkrum och hobbyrum. Till höger om bostaden finns maskinhall och ladugård praktiskt uppförda. Arean på ladugården är 485 kvadratmeter. Den har även ett källarplan under djurstallet. Maskinhallen från 1983 om 120 kvadratmeter är även gårdsverkstad. Med en porthöjd om 4,95 meter och rikligt med belysning och trefasuttag är den en verklig tillgång. Arbetsbänkar, isolerad arbetsbod med element med mera finns också. Här finns även indraget vatten. Bovik 110 erbjuder möjligheter att bo i en vacker levande bygd, driva egen rörelse eller pendla till jobb. Man når orter som Nora, Lindesberg, Örebro med flera inom en ganska bekväm radie. Gården i sig med generösa boytor och utsikt över Fåsjön och den närmaste jordbruksmarken är en skön plats att leva och verka på.

Text: BO BÄCKMAN

KORTA FAKTA BOVIK 110 Mangårdsbyggnad: Byggår 1923. 1,5-plan med källare. Boarea 180 kvm. Biarea 100 kvm. Inglasad altan, 20 kvm. Fiber. Djurstall m m: Area 485 kvm. Garage samt vedbod. F d djurstall/loge, f d mjölkrum/förråd, källarplan under djurstallet med grisstall, loge m m. Maskinhall/ gårdsverkstad: 120 kvm. Gjuten platta. Porthöjd ca 4,95 m. Rikligt med belysning och trefasuttag. Arbetsbänkar m m. Areal och pris: En avstyckning kommer att genomföras av en del av fas-

tigheten Vassland 12:1, varför den exakta arealen ej går att fastställa exakt i dagsläget. Alternativ 1: Cirka 2,0 hektar samt byggnader. Prisidé: 2 350 000 kr eller högstbjudande. Alternativ 2: Cirka 4,5 hektar varav cirka 3,6 hektar åker och cirka 0,9 hektar övrig mark samt byggnader. Priside: 2 500 000 kr eller högstbjudande. Ansvarig mäklare: Christina Kemperyd, Skogs & Villamäklaren, 070-332 18 21 alt 070-332 18 21.


Nummer 6 • April 2016

7 Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland och Örebro län.

Stöldskyddsmärkning med DNA – SmartDNA

AKTUELLT

0171-44 00 75 info@plathuset.com www.plathuset.com

®

• För företag, hem, bil, båt och fritidshus • Tjuven skyr märkta saker! • Rekommenderas av polisen Psst! Avtal för dig som LRF medlem. Nu kan du köpa SmartDNA med rabatt! Gå in på LRF Samköp för mer information. www.lrf.se/medlemsformaner/rabatter

Distributör: Safe Solution SmartDNA AB, Svartviksslingan 80D, 167 39 Bromma, info@safesolution.se

G IDA .se LL ution Ä l ST BE safeso @ f lr

Stålhallar & Stålkonstruktioner i samarbete med DS Stålkonstruktioner och Arcelor Mittal.

Att synas är bra för affärerna – boka annonsplats på 0141-560 03!

Det naturliga valet nära dig!

Kvalificerad revision, redovisning, skatter och rådgivning Vi finns i Motala, Linköping och Borensberg Kontakta oss på tel 013-316080, 0141-209320 Från regionstämman i Linköping den 16 mars

www.lr-revision.se

Från Motala Expo 11-12 mars

SK N

SV

ER

IG

ES

T E K N IS K A F O R S

KN

IN

T

IT U

ST

FO R

N

S TEKNISKA

SI

TE D

GE ERI SV

TUT STI

TES

SP

BEST IN TEST

IN GS

SP

• Självrengörande fasadfärg • Skyddar i upp till 16 år • Märkt med Svanen & EU-Blomman

BY

One Super Tech

ED

Tinova VX 2 in 1 Exterior är en kombinerad grundoch täckfärg som är speciellt framtagen för vårt nordiska klimat. Ger tjocka skikt och därmed ett bättre skydd.

HUR MÅR DIN FASAD? Kom in och boka tid hos Färgdoktorn!

TE ST

Tinova VX 2 in 1

Y

IN

B

Välkomna våren! G

Tinova UV Super Terrace Terrassolja som är brytbar i flera kulörer. Extra bra UV-skydd ger längre livslängd.

Vi älskar lågtryck!

Jape Grön-fri

Nordsjö Idé & Design MOTALA: Vintergatan 25 Tel: 0141-541 80 Öppet: Vard 7–18, lör 9–13 www.nordsjoidedesign.se

Gilla oss på Facebook!


8

JORDBRUK

Nummer 6 • April 2016 Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland och Örebro län.

Therese Leufvén och Gunnar Malgeryd förbereder årsmöteshandlingarna.

Ni är ”ruggigt viktiga” sa Peter till Magnus Johansson från gården Bleckenstad. Magnus är kommungruppsordförande i LRF.

Peter Borring gästade Centerkrets LRF Östergötlands ordförande bjöd på kloka ord på årsmöte i Boxholm BOXHOLM (JB)

LRF Östergötlands ordförande, Peter Borring, gästade Centerkretsens årsmöte i Boxholm nyligen. Mötet den här gången var förlagt till Åsbo skola. Marcus Berminge, lärare på skolan, visade runt deltagarna i den för dagen tomma skolan.

– Vi brukar förlägga årsmötet till olika platser i kommunen, berättade Therese Leufvén, en av Centerkretsens ledamöter i Boxholm. Det är trevligt att besöka nya platser och vi ser idag hur uppskattat det är, rundvandringen i skolan tog betydligt längre tid än vi hade trott, tillägger hon och skrattar. Innan årsmötet inleddes höll Peter Borring, ordförande i LRF Östergötland, ett mycket uppskattat och engagerat anförande. – Det är alltid roligt att

komma ut och besöka olika platser i länet, sade Peter inledningsvis. Det är kul och intressant att se den här välskötta skolan och man förstår att det är lugnare för barn att gå i en skola som den här än i en stor bullrig skola i tätorten. Miljön här är fantastiskt fin. Därefter fördjupade sig Peter i några frågor som just nu står högt upp på LRF:s agenda. – En för oss viktig fråga, som också är högpolitik, är diskussionen om ingångslöner där LRF driver en motion. Det gäller de som har lite utbildning och står utanför arbetsmarknaden. Vi tycker att det är bättre att kunna få ett arbete med lägre lön än att leva på bidrag. Men vi får passa oss hur vi uttrycker oss. Just nu kommer volymer av människor till Sverige som vi

aldrig tidigare har upplevt. Om detta ska bli kaos eller klok påfyllnad är helt avgörande på hur vi kan sysselsätta människor. Jag är bekymrad över synsättet i Sverige där det finns de som tycker att det är bättre att gå arbetslös än att arbeta med en lägre lön. Den här frågar ställer krav på alla instanser och organisationer och vi måste vända ut och in på allt. Det kanske också är precis vad vi behöver och jag ser mycket möjligheter. Peter berättar vidare att LRF har fått tre miljoner kronor till en förstudie. I förstudien ska man undersöka möjligheter till praktik, arbete, boende med mera för flyktingar. Vad behöver lantbrukarna för arbetskraft? Vad finns det för hus på landet som inte används? Vilka hus har plats för fler än de som bor där? Finns det mindre hus på gårdarna som inte används? Här finns många stenar att vända på, menar Peter. En annan stor fråga som Peter tog upp var energifrågan. – Det bekymrar mig hur de som brinner för att fasa ut det fossila diskuterar. Det är en jätteutmaning för samhället och jag saknar en nyanserad debatt om hur detta ska ske utan att försämra konkurrenskraften. Man hamnar alltför lätt i för eller emot kärnkraft. Frågan om maten och miljön var nästa stora fråga. Peter menar att livsmedelsexporten står för mer pengar än vad Sverige levererar bilar och lastbilar för. – Men vi sparar inget i la-

dorna. Om Sverige skulle stå inför en större kris så skulle maten ta slut inom några få dagar. Vad är det som säger att inte maten kan bli lika viktig som skogen? Det finns regelverk och synsätt som oroar, menar han.

Centerkretsens årsmöte var den här gången förlagt till Åsbo skola. Marcus Berminge, lärare på skolan, visade runt deltagarna i den för dagen tomma skolan.

– Och att korna plötsligt skulle vara den stora miljöboven är både onyanserat och felaktigt, fortsätter Peter. Det korna släpper ifrån sig i form av miljögifter är försumbart jämfört med mycket annat, anser han. – Jag kan hålla med om att vi kan dra ner på köttätandet i Sverige men att alla plötsligt skulle bli veganer är en orimlig tanke. Jag skulle tro att 90 procent av det svenska folket håller med mig om det. Dessutom krävs det djur i landskapet för att vi ska kunna odla grönsaker. Vi ska naturligtvis odla ekologiskt där det går för att förse marknaden som vill ha det. Politikerna måste också vara tydliga och ta ansvar när det gäller kommunal upphandling och inte minst uppföljning.

– I Boxholm kan vi i alla fall glädjas åt att det nyligen anställts en kostchef, insköt Therese Leufvén. stora fråga var strandskyddet och här menade Peter att Östergötland har ett generellt sett bra synsätt. Men han påpekade att det på sina håll skulle behövas tryckas in lite bondförnuft i diskussionerna. Magnus Johansson från gården Bleckenstad är kommungruppsordförande i LRF och närvarande vid mötet. Peter vände sig till honom och övriga deltagare och betonade hur ruggigt viktiga de är. – Människor kan påverka underifrån. Många partier utgår från en storstadssyn i sina åsikter. Man får en känsla av att en del politiker tycks Nästa

tro att bönderna förgiftar markerna och skövlar skogen. Vad Sverige behöver är flera människor som tar ansvar långsiktigt. Individens frihet, utveckling och ansvar ska vi värna om. Peter underströk än en gång hur viktiga kommunala politiker är, vilket också ledde till en diskussion om hur man fångar mikroengagemanget. – Sverige är uppbyggt av

föreningar och hur ska vi få de yngre att engagera sig, frågade Peter avslutningsvis. Till att börja med enades de församlade Centerpolitikerna om att bjuda in Peter till ett möte i kommunfullmäktige i Boxholm. De menade att det kunde vara bra för fortsatta diskussioner kring dessa viktiga ämnen.

Efter gott fika och Peters intressanta föreläsning vidtog de sedvanliga årsmötesförhandlingarna. Mötet bestämde att omvälja Gunnar Malgeryd till ordförande och tillika även omval av Siv Friedmann-Björk och Therese Leufvén. Ian Jamieson och Staffan Leufvén kvarstår som ledamöter. Dessutom beslöt man att antalet ledamöter minskas från sju till fem. Som nya revisorer valdes Solveig Agnevik och Inger Samuelsson och till ny revisorssuppleant valdes Anders Gustavsson Mötet avslutades med att de närvarande hedrade minnet av den hastigt bortgångna medlemmen Inger Gustafsson. Text och bild: GEN LARSSON


Nummer 6 • April 2016

9

Falu rÜdfärg Lantbrukare, nu är det hÜg tid att beställa rÜdfärgning!

CE-MÄRKTA TAKSTOLAR Vi tillverkar CE-märkta takstolar pü beställning samt konstruerar och gÜr hüllfasthetsberäkningar. Det ger stor frihet üt arkitekten och trygghet fÜr dig som kund!

gan online pĂĽ GĂśr offertfĂśrfrĂĽ takstolar.se gs ko ns rle www.ca

Vi utfÜr mülning, alltid med garanti. Ring sü kommer vi och lämnar kostnadsfÜrslag. Vi är rekommenderade sprutmülare av Falu rÜdfärg. Vi säljer även Gjøco färg – bäst i Folksams färgtest 2010. Dessutom fÜrsäljning i vürt lager. Ring innan: ÖstergÜtland, Lennart..........................070-603 99 45 Smüland, Carl ......................................073-066 00 04 SÜrmland, Philip..................................076-635 33 02 www.stragard.se lennart@stragard.se

FĂśr att boka spruttest eller reparation ring:

IngĂĽr i Vimmerbyhus och Carlenskogs-gruppen

Vimmerby

0492-757 36

PROBLEM MED OLJELĂ„CKAGE?

Hydraulsystem Servostyrning Växellüda Automatlüda Vevaxeltätning Konverter re gar ionera ANPA kondit mmi, t ex o-rin SSAD e r s g in u em E SMÖ g st tn v ä sy a T e r nd ga RJMED o 4 28 irkulera rmanent. e tätnin c d n a EL a Maccr ll k a c ri pe tätar lä ckboxa , snabbt och ADDIT och pa ft g krävs. IVER & nder dri n demonterin u ULTRÅ, HUSUM UNDE ge In RHÅLL Tel: 0660-29 70 50 SPRO DUKT Hemsida: www.lubrico.se E-mail: info@lubrico.se ER

MILJĂ–

D-MAX LIMITED EDITION Svart frontbüge med 3 extraljus, svarta takrails, svarta ytterbackspeglar och handtag, metalliclack, grill, fälgar och sidosteg i Gunmetal Grey, svart innertak och läderklädsel. Montering ingür. Extrautrustad till ett värde av ca

25.000 kr!

D-Max Ltd Edition fr. 299.900:– 2,5 Turbodiesel, 163 hk, 400 Nm Samtliga modeller är alltid utrustade med fyrhjulsdrift, dragkrok, antisladdV\VWHPWXPVDOXPLQLXPIÂĽOJDUĆŒDNLQNOÂĽGQDGIÂĽUGGDWRUIDUWKÂŚOODUHRFK självklart extra rostskyddsbehandlade i Sverige. UtĂśver allt detta även:

Éą 950 kg lastvikt Éą 3,5 tons dragvikt

ɹ HÜg driftsäkerhet ɹ /ŒJEU¼QVOHI¡UEUXNQLQJ

Éą Stora innerutrymmen Éą HĂśg standardutrustning

Alla priser är exklusive moms. BränslefÜrbr. bl. kÜrning 7,3–8,4 l/100 km, CO2 192–220 g/km.

NYKĂ–PING Bilcenter, 0155-44 31 00 Ă–REBRO Biva Ă–rebro, 019-16 80 50 KISA Grahns Bilar AB, 0494-793 10 TRANĂ…S Grahns Bilar AB, 0140-180 97

|

LINKĂ–PING BilbĂśrsen, 013-13 90 96 NORRKĂ–PING Olofsson Auto AB, 011-14 25 45 KARLSTAD Wafab Bil, 054-144761

M A R K N A D E N S ME ST KOM PL E T TA PI CKU P


10

Nummer 6 • April 2016

ÅRSSTÄMMA LRF

Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland och Örebro län.

LRF Ungdomen berättade om aktuella frågor. Från vänster ordförande Marit Bohlin, sekreterare Elin Anderberg och Marcus Pettersson, vice ordförande.

Utan förvarning stämde styrelsen upp i en sång, Det är böndernas fel, med text av styrelseledamoten Victor Netland.

Diskussioner i pausen på årets LRF-stämma.

LRF:s regionstyrelse bjöd på sång Årets stämma i LRF Östergötland hölls på Vreta kluster VRETA KLOSTER (JB)

Årets årsstämma i LRF Östergötland hölls på Vreta kluster. Vi sa efter förra stämman att det skulle vara kul att vara på klustret. Förutom sedvanliga stämmoärenden bjöd regionstyrelsen på en bejublad sång. En ny ledamot, Magnus Svensson, valdes också in i LRF Östergötlands styrelse.

– Det här är jättenytt, sa regionordförande Peter Borring i sitt inledande tal. Den största frågan var vattenfrågan. Vi har visat att vi kan. – En positiv fråga har varit konkurrenskraftsutredningen. Det är skönt att någon kunnat fastställa det vi vetat i 20 år. Även här finns en hel del kvar att göra. – LRF lade mycket kraft på

mjölkfrågorna. Det fanns fler dimensioner av att mjölken slår igenom som till exempel sysselsättningen även för andra utanför mjölkgårdarna. Mjölkkrisen är absolut inte över, men LRF har visat sin styrka när det gäller, underströk Peter Borring som också kunde visa på att LRF uppfattas som en trovärdig kraft i samhället. Som en förlängning av detta syns det på ansökningarna från de som söker arbete på LRF. Det är mycket kompetenta personer som söker.

– Det är rekordintresse för våra branscher i media. Det går inte en enda dag som man inte kan läsa om mat, djur och sådant. Våra frågor finns på agendan och det är positivt. Även om Peter Borring inte är helt nöjd med den bild som tyvärr ofta målas upp av lantbruket som miljöbovar och annat så är själva diskussionen en förutsättning för att alls kunna påverka. En kort stämmoskola visades på skärmen för de som inte var vana med rutinerna under en årsstämma. Peter Borring tog fram styrelsemedlemmarna som var och en fick kommentera året som gått. Det framgick tydligt att året innehållit mycket. David Pettersson som är förhållandevis ny i styrelsen uppgav att han har ”förvånats över alla väldigt kunniga människor och hur mycket hjälp man kan få”. Han var med och anordnade den lyckade så kallade bushresan i höstas. – Vi kunde visa vad som händer i landskapet när djuren försvinner, sa han. Utan förvarning stämde styrelsen så upp i en sång, Det är böndernas fel, med text av styrelseledamoten Victor Netland. Med stickig ironi som drev med mångas syn på bönder lockade texten till många skratt. Något bidrag som kan kvalificera sig till melodifestivalen kanske det inte var, men det kom från hjärtat och stämningen i salen höjdes.

Genomgången av motionerna vilka diskuterats under pausen skapade inte så mycket debatt, men på ett par punkter blev det lite diskussion. Här fanns det stora ämnet som kallats Mitt LRF och var en öppen fråga: Vad ser ni LRF ska vara om 15 år? Några anser att LRF blivit för spretigt med för många verksamheter och menade att man istället skulle bli mer spetsigt och effektivt. En annan fråga som vållade en viss diskussion var styrelsens egen motion om viltfrågan som även den var ganska öppen. Utfodring av vildsvin var sådant som nämndes. En stämmodeltagare förslog en radikal metod för att hantera vildsvin: Bly.

ÅRETS UTMÄRKELSER:

Årets nötköttsföreta- Årets lokalavdelning: gare: Stig-Åke och Björsäter-Yxnerum. Christa Petersson.

Östgötalantbrukets stipendium: Elin Anderberg.

Priset Ung Växtkraft: Christopher Danielsson.

Magnus Svensson valdes

in som ny ledamot i LRF Östergötlands styrelse. En praktiskt liten detalj som förtjänar en stjärna i kanten var att det gick att följa stämman på en stor skärm i kafeterian. För de som kommit tidigare till det senare programmet eller helt enkelt inte fick plats var det en smart lösning. Bland de som följde stämman utifrån fanns Lena Ek, ordförande i Södra Skogsägarna och tidigare miljöminister, som senare skulle hålla ett föredrag med rubriken ”Fossilfritt samhälle utan att äventyra produktion i jord och skog”. Text och bild: BO BÄCKMAN

Årets Grepparådgivare: Margareta Dahlberg och Årets Greppamedlem: Magnus Jonsson.

Sex förtjänstfulla mottagare av LRF:s hedersutmärkelse Silvernålen. BILDER: CAROLINE ANDERSSON, LRF

Stig-Åke och Christa Petersson från Järstad Klackeborg utsågs till Årets nötköttsföretagare av LRF och Östergötlands Nötköttsproducenter. Lokalavdelningen Björsäter-Yxnerum utsågs till Årets lokalavdelning. Östgötalantbrukets stipendiefonds stipendium delades ut till Elin Anderberg från Kinda. Christopher Danielsson från Lilla Rimmö gård på Vikbolandet, fick motta priset Ung Växtkraft av LRF och Länsförsäkringar. Magnus Jonsson från Hemmingstorp på Vikbolandet utsågs i samarbete med Länsstyrelsen till Årets Greppamedlem och Margareta Dahlberg utsågs till Årets Grepparådgivare. Silvernålen, LRF:s hedersutmärkelse, delades ut till Birger Mokvist från Gistad, Anders Davidsson från Mjölbyorten, Tomas Karlberg från Söderköping Västra, Torgny Wikelöv från Östra Husby, Nils Elov Nilsson från Skeda Slaka, Stig Eriksson från St Anna, Stig Jonsson från Östra Ny, Å Röno samt Claes Andersson från Östra Ryd.


Nummer 6 • April 2016

11 Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland och Örebro län.

Rödfärgning Målningsarbeten med full garanti. Vi utför även fönsterrenovering samt mögelsanering av husfasader. 67 år i branschen!

!

!

!

AKTUELLT

2016

!

Vi målar med Falu rödfärg.

SKÖLDS MÅLERI AB Ulf Sköld 070-554 95 92 · Frank Sköld 070-556 20 98 www.skoldsmaleri.se

Tvätta ditt tak i vår! Boka nu – Ring Johan 0708-70 27 75

SPORTSMAN XP 1000 FOREST

SPORTSMAN 570 UTE

RANGER DIESEL HD

SPORTSMAN ACE 570 SP

SPORTSMAN 570 SP

SPORTSMAN 450 H/O

MARKVÅRDSMASKINER ÖST AB · Kungsvägen 13 · 595 51 MJÖLBY vxl: 0142-800 40 · Jonas: 0142-185 62 · e-post: jonas@mvmost.se

www.mvmost.se Avloppsspolning · Klottersanering m m

www.skanningestad.se

VÄLJ TRYGGT - VÄLJ POLARIS.

WWW.POLARISSVERIGE.COM • FACEBOOK.COM/POLARISSWEDEN

Ring 0141-560 03 när du vill annonsera!

Di n

loka

n vera la le

tör

Vi levererar

DIESEL & SMÖRJMEDEL till hela härliga ÖSTERGÖTLAND Välkommen till Fundins Olja AB 0140-31 11 08, 0490-428 00 www.fundinsolja.se

Brett sortiment! Texaco smörjmedel, bränsle, spolarvätska, glykol, AdBlue mm.

VÅRA BUTIKER: Tranås Bäckagatan 1 0140-31 11 08 Västervik Folkparksvägen 60 0490-428 00 Jönköping Skruvgatan 2 036-404 59


12

LANTBRUK

Nummer 6 • April 2016 Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland och Örebro län.

LANTBRUKSBAROMETERN 2016

Susanne Pripp och Anders Larsson bland sina fåren på Styra brunnsgård. Styra brunnsgård var platsen för presentationen av årets Lantbruksbarometer.

Optimismen finns hos de yngre Lantbruksbarometern 2016 presenterades på Styra brunnsgård MOTALA (JB)

I dagarna presenterades årets lantbruksbarometer. Den andas en försiktig framtidstro där den största optimismen finns hos de yngre. I åldern 31- 40 tror man mest på att förutsättningarna kommer att bli bättre om fem år.

Lantbruksbarometern som är den största årliga undersökningen om tillståndet i svenskt lantbruk har presenterats. 1 000 lantbrukare har intervjuats om sin uppfattning

av det aktuella läget i lantbruket. Intervjuerna har utförts av Sifo mellan den 11 och 25 januari 2016. Det har skett på uppdrag av LRF Konsult, Swedbank och Sparbankerna som står bakom Lantbruksbarometern. Presentationen hölls hos

de unga lantbrukarna Susanne Pripp och Anders Larsson, Styra skog och lantbruk, på Styra brunnsgård. De bedriver i första hand fårproduktion och har investerat i nya stallar. I dagsläget har de 260 tackor och siktar på att utöka till 450-500.

Gustav Andersson, lantbruksrådgivare på LRF Konsult, höll i presentationen som inramades av trivsamt bräkande får. Det är just ingen förändring i lönsamhetsindex mot för ett år sedan. Fortfarande anser sju av tio lantbrukare att deras lönsamhet är ganska eller mycket dålig. Den sämsta upplevda lön-

samheten finns hos mjölkproducenterna. 93 procent av dem har svarat att de har ganska eller mycket dålig lönsamhet. Grisköttsproducenterna visar däremot ett positivt lön-

samhetsindex på 10. Bland dem uppger 55 procent att de har ganska god eller mycket god lönsamhet. Det totala lönsamhetsindexet för samtliga produktionsgrenar är minus 43. Bland de yngsta lantbrukarna finns störst tro på en framtida lönsamhet. Belåningen i lantbruket har ökat med 13,6 miljarder kronor, alltså 4,9 procent under 2015. Sett över flera år så har belåningen ökat från 152 miljarder 2006 till 292 år 2015. Den aktuella och intressanta frågan om konkurrenskraft ställd i ett europeiskt perspektiv visar att 22 procent av

lantbrukarna anser att de har ganska eller mycket god konkurrenskraft. Här finns en skillnad i svar kopplad till lantbrukarnas ålder. De mellan 41–50 år svarar att de har bäst konkurrenskraft. I åldern 31–40 skulle 78 procent rekommendera en ung person att bli lantbrukare. Den gruppen är den med störst tro på en förbättring av förutsättningarna inom fem år. I region 2 där Östergötland

ingår upplever lantbrukarna förbättrad lönsamhet jämfört med året innan. Här tror man även på bättre lönsamhet det

kommande året. Siffran är bland de högsta i regionerna. Det är också en av de två regioner där flest gjort djurstallsinvesteringar, men samtidigt investerat minst i övriga byggnader. Här är man också näst försiktigast med investeringsplaner i jordbruksoch skogsmark. Mjölkföretagen i region två kommer ha ungefär samma produktion som tidigare, varken öka eller minska. Det är å andra sidan den region där näst flest nötköttsföretag planerar produktionsökning och minst andel planerar minsk-


Nummer 6 • April 2016

13

LANTBRUK

Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland och Örebro län.

Anders Larsson och Susanne Pripp driver Styra skog och lantbruk.

De väntar på vändning för svenskt lantbruk Unga lantbrukare på Styra brunnsgård Styra skog och lantbruk drivs sedan fem år av Anders Larsson och Susanne Pripp som är unga lantbrukare. Anders är femte generationen på gården. Satsningen på en ny hall för fåren och fler djur blev en naturlig utveckling.

Styra Brunnsgård är belägen ett par kilometer öster om Fågelsta. Anders Larsson och Susanne Pripp driver Styra skog och lantbruk. Det är gård och ett jordbruk som funnits i familjen flera generationer. Anders är den femte och han startade det nuvarande företaget för fem år sedan. Han sköter arbetet i skogen, inom jordbruket och utför allt underhåll av gården. Susanne sköter djuren på gården, klipper får på många gårdar samt sköter en del kontorsjobb och administration.

Gustav Andersson, lantbruksrådgivare på LRF Konsult och Malin Rickardsson som är lantbruksansvarig på Swedbank, höll i presentationen av Lantrbuksbarometern 2016.

ning. Regionen har högst andel företag som planerar nyanställningar. – Jag möter många unga, berättade Malin Rickardsson som är lantbruksansvarig på Swedbank. De har ett nätverk på annat sätt. Hon berättade om att hon ser någon gå från en tjänst på

en gård till att själv arrendera en gård. – Man står inför generationsskiften på många ställen. Den höga belåningen är på grund av markpriserna. Vid generationsskiften måste alla lösas ut, syskon och föräldrar. Tuffast är likviditeten. – Unga har positiv tro,

men då ska de övertyga mig och visa att de har lönsamhet i det de gör. Personen bakom företaget är A och O. Hotet är jordbrukspolitiken eller vad som händer med den, avslutar Malin Rickardsson. Text och bild: BO BÄCKMAN

För fem år sedan hade de 45 tackor, idag 260 och siktet är inställt på 450-500 stycken. Med den nya djurhallen har Anders och Susanne satsat framåt på allvar. – Gamla ladugården är godkänd för 120 tackor, berättar Anders. Vi kom till en ände där man inser att det tar mycket tid att hålla på med bara den. 380 tackor kommer att finnas i hallen, men vi kommer även använda den gamla ladugården så vi får

matplatserna att räcka när lammen vuxit till sig. – Vändningen är egentligen barnen, säger Susanne. Man vill ha gården för framtida generationer. – Man vill gärna att barnen ska ta över, fyller Anders i. Jag vill ju att sjätte generationen ska ta över. – Susanne har gjort ritningarna i datorn men sedan har vissa ändringar kommit till på vägen. – Hallen kan användas till

maskiner och annat under betessäsongen. Det finns också en verkstad bakom den där väggen. Hallen ger även möjligheter till andra aktiviteter. – Vi har haft julmarknad med öppet hus. Det kom 600 besökare, säkert var det 400 barn med. Fåren är av raserna svensk finull och texel. Anders och Susanne anser att får är en bra gren att hålla på med. Det finns många olika delar i fårproduktion som ull, kött, livdjur med mera. Får är heller ingen nyhet på gården. Anders förfäder sålde fårkött här redan den 8 juli 1899. Susanne nämner även den låga användningen av antibiotika i svensk produktion jämfört med hur det är i andra länder. Det är eller borde vara en verklig konkurrensfördel. – Av lammköttet är idag 30 procent svenskt och 70 pro-

cent import. Det finns efterfrågan. Vi har inte bekymmer med att bli av med djur utan att få fram tillräckligt många. Idag levererar Styra 350400 lamm per år till Östenssons och säljer 50-100 lamm i gårdsbutiken. – Det kräver samarbete med andra gårdar så leveransen fungerar. De orosmoln från jordbrukspolitiken som Malin Rickardsson på Swedbank nämnde har Anders och Susanne erfarit. De nämner ett i deras ögon orimligt regelförslag som säger att fårägare ska ta in fåren på natten på grund av varg. – Hur ska det gå till? Vi har

beten från Västanvik till Mjölby, undrar Anders. Delar ni den optimism som Lantbruksbarometern antyder att ni unga lantbrukare har? – Med en investering som vår tar det såklart ett antal år innan man får lönsamhet. Vi har resurserna i Sverige och duktiga lantbrukare, men vi får ingen ekonomi i det. Det är så tråkigt. – Det man känner är att det måste ju vända någon gång. Vi träffar mycket folk på till exempel Östenssons. Alla är så positiva till det svenska, men det gäller att de köper svenskt också. Text och bild: BO BÄCKMAN


14

LANDSBYGD

Nummer 6 • April 2016 Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland och Örebro län.

Sveriges ängar snart ett minne blott Föreläsning i Horn om en alarmerande utveckling HORN (LT)

Gullviva, mandelblom, kattfot och blå viol – växter som vi sjunger om och som vi har tagit för givna i vår natur. Snart är de ett minne blott på de flesta håll i landet eftersom ängar och naturbetesmarker försvinner.

– Det är ett bekymmer och en sorg att de här markerna håller på att trilla ur vårt ekosystem, säger Urban Ekstam, naturvetare och botanist. Urban Ekstam har under sitt yrkesverksamma liv som forskare och utbildningsledare på Naturvårdsverket studerat förändringarna i växtlivet i södra delen av landet. Han bor numera i Solna men har rötter i Horn där hans far var mejeridräng. Sedan nästan 30 år har han ett fritidshus i Forshult där han bland annat vårdar en egen äng.

Urban Ekstam är botanist och naturvetare som ägnat sitt yrkesliv åt att studera hur växtlivet förändrats i södra Sverige. Med sorg ser han hur ängs- och naturbetesmarker håller på att trilla ur ekosystemet.

från 160 000 hektar 1865 till 10 000 år 1927 och endast 750 hektar 2012. – I mitten av 1800-talet fo-

– Förändringarna i växtlivet

är väldiga, berättade han när han föreläste på Godtemplargården i Horn om varför dessa förändringar har skett och vad det innebär. Urban visade siffror på hur markanvändningen i Kinda har förändrats med årtalen 1865, 1927 och 2012 som riktmärken. År 1927 var åkerarealen i Kinda som störst med 10 000 hektar. År 1865 fanns det 10 000 hektar äng. 1927 hade den siffran minskat till 890 hektar och 2012 fanns det bara 10 hektar ängsmark kvar. När det gäller naturbetesmark är siffrorna likartade –

kuserade bonden på marken medan fokus idag ligger på djuren. Och konkurrensen är mördande. På 1800-talet gav en ko 500 kilo mjölk per år, idag ligger siffran på över 8 000 kilo per år. Det påverkar det vi ser i dagens landskap. Vi har gått från ett system som kännetecknades av stresstolerans, sa Urban Ekstam och drog paralleller mellan växtlivet och hur vi människor beter oss i dagens samhälle: – Det finns tre strategier: man kan konkurrera sig till fördelar, man kan spara och gneta eller så kan man göra insatser av väldiga resurser till ekosystemet.

Ängen är utrotningshotad i Sverige och därmed många växtarter som bara trivs i ängen. I Kinda finns ungefär tio hektar ängsmark bevarad, en av dem är Hallstad ängar i Rimforsa. Här finns gullviva, blåklocka, solvända, kattfot, jungfrulin, svinrot, darrgräs, vårbrodd med flera arter. I slutet av juli, när de flesta örter satt frö, genomförs slåtter på gammalt vis i ängen.

– Vegetationen har tre överlevnadsstrategier: konkurrens, stress och störning. Men de flesta arter använder en kompromiss mellan dessa tre strategier. Gullvivan är ett bra exempel. Den har främst funnits i ängar men klarar sig i betesmarker om det inte finns får där. Den föryngrar sig främst med frön och kan bli 100 år gammal. – Men en art som använder

konkurrens är älggräset som tar över på många platser. Ar-

ter som får styrka på foten är till exempel kattfot och slåtterblomma – de är fröplantor som slås ut om de inte får tillräckligt med ljus. Ögontröst är en art som knappast finns kvar i Kinda idag. Gullris är en ängsväxt som numera mest finns i skogskanter och vägrenar. – Svinrot har varit en utomordentligt viktig art för Kinda – det var den viktigaste vinterfoderväxten. Den är extremt beteskänslig och tål bara att leva i ängar. Hur många känner

igen den idag, undrade Urban Ekstam och visade en bil på svinroten och berättade han har svinrot i sin egen äng i Forshult. Han konstaterade att naturen är mer underbar än man trodde för bara 15 år sedan. – Vi har upptäckt att växter kan samarbeta, bli toleranta, dela resurser och tåla många grannar. Det är en intressant insikt som vi kan lära oss av och som är aktuell när vi funderar på vilket samhälle vi vill

leva i i framtiden. I Kinda finns ungefär 500 hektar värdefull mark kvar som fortfarande går att rädda. Men det kostar pengar, och frågan är vad det får kosta. – EU:s miljöstöd är bra, men det räcker inte och vi kan inte förvänta oss att bönderna ska betala för att bevara ängarna åt oss. Vi måste hjälpas åt. – Själv är jag pessimistisk, avslutar Urban Ekstam. Text och bild: JAN HULTMAN

Kvinnorevolution i skogsbolagens styrelserum Svenska skogen har traditionellt varit en manlig historia men i vad som kan beskrivas som en tyst revolution har kvinnorna på bred front klivit in i branschen. 125 000 kvinnor äger skog och flera av skogsbrukets mest tongivande styrelser leds i dag av kvinnor.

På maskinförarnivå i skogen är det däremot inte många kvinnor men i skogsbrukets styrelser och ledningsgrupper är förändringen tydlig. Hälften av de fyra rikstäckande kooperativa skogsägarföreningarna i landet har i dag kvinnlig ledning. Karin Perers är styrelseordförande i skogsägarföreningen Mellanskog som omsatte nära tre miljarder kronor förra året.

– Det är nyligen det skett en förändring, det är en förändring som pågår, säger Karin Perers. Hon tycker att kvinnorna är bra representanter för den nya sortens skogsägare. – De är ofta är yrkesverksamma i andra världar men är otroligt engagerade i sina skogsgårdar, säger Karin Perers. Andra exempel på kvinnor på ledande positioner i skogen är Lena Ek som blev ord-

förande i skogsägarföreningen Södra i maj förra året. Södra omsatte drygt 18 miljarder kronor 2015. – Skogsbruket är en exportindustri som lever i konkurrens hela tiden och vi måste vara flexibla och öppna för förändringar, säger Lena Ek. Även

statliga Sveaskog,

Sveriges största skogsägare med hela 14 procent av svenska skogsmarken, har kvinnlig ledning. Helene Biström är ordförande sedan i juni förra året, då hon efterträdde tidigare statsministern Göran Persson. En majoritet av Sveaskogs styrelse, fem personer av nio, är i dag kvinnor. – Kvinnorna som tagit plats i skogsbruket tillför kompe-

Karin Perers är styrelseordförande i skogsägarföreningen Mellanskog som omsatte nära tre miljarder kronor förra året. Hälften av de fyra rikstäckande kooperativa skogsägarföreningarna i landet har i dag kvinnlig ledning. Bild: MELLANSKOG

tens, nya synsätt och perspektiv som är nödvändigt för konkurrenskraften, säger Sven Erik Hammar som är ordförande för LRF Skogsägarna. Han tillägger att han tror att det är själva mixen av tan-

kar och funderingar som är fördelen och som bidrar till fler perspektiv i beslutsfattandet. Sven Erik Hammar säger att skogsbranschen står inför stora förändringar som kom-

mer att kräva nya synsätt och mer flexibilitet. – Samhället behöver använda mindre av fossila produkter och mer av förnybara klimatvänliga produkter. Då får skogen en nyckelroll.


Nummer 6 • April 2016

15

AKTUELLT

Vad vill du läsa om i Jordbrukaren? Tipsa oss! Ring redaktionen, 0141-560 03, eller e-posta till redaktionen@lanstidningen.se.

: ecialité Vår sp

HUSKVARNA-TANKEN Ackumulatortankar för ved, sol m m Miljötankar för diesel, spillolja m m Kyltankar Se vår hemsida www.tanksvets.se tanksvets@telia.com · Tel 036-13 29 80

590 33 Fornåsa, 013-39 30 90 alvestadtanken.se, info@alvestadtanken.se

VI KOPER DITT SKROT! !

Vi använder oss av Äkta Falu Rödfärg. Jobben utförs med skylift upp till 25 m.

Ett familjeföretag med traditioner. Ring 0705-64 00 93 eller 0144-400 07. Välkommen!

Blixholmsvägen 1 602 38 Norrköping Tel: 011-165180

"#& %## $& "#

VIKINGSTAD ÅKERI AB

Levererar färdig betong

Vi hjälper dig med allt inom bygg & anläggning. Här köper du även sand, grus, bergkross och matjord.

certifierad av

VIKINGSTAD ÅKERI FÖRSÄLJNING AB Direktförsäljning till företag, lantbruk och privatpersoner. Vi säljer i huvudsak drivmedel, eldningsolja och smörjmedel och ordnar självklart med transporten.

VIMMERBY · Tel 0492-152 55

Telefon: 013-809 00 Telefax: 013-816 37 Besöksadress: Fålåsavägen 11, VIKINGSTAD

• Lantbruksskrot & industriskrot köpes • Alla metaller köpes • Ställer även ut lastväxlarflak och köper batterier

Från missväxt till tillväxt! Maskinförsäljning Försäljning av begagnade maskiner. Köpes Vi köper och hämtar maskiner för demontering.

GRANHULTSGATAN 20 • MOTALA

070-696 19 44

SOFAB Sanering & färg AB Vi utför tvättning och sanering av djurstallar och ekonomibyggnader samt målning Mobil 070-53 00 751, även 0142-400 13

#%# &!

Svensktillverkade jordkällare. I plast.

Gotland: 070-531 06 60 Vänersborg: 073-316 69 25

NYHET 2016!

&YLLTÚMMAre för omgående leverans.

Nya & begagnade. sTömningsfläktar från 11 till 37 kw med mycket hög kapacitet s+ASTmËKTARKK1600 och KK1800

H-I Stallinredning 0914-52 00 40 www.lrs.se

◆ Minireningsverk ◆ Avloppsanläggningar ◆ Infiltration/markbädd

Vi hjälper dig hela vägen!

0141 - 44 44 48 mvaab.se

Kodiak 700 4x4

fr. 66.320:- exkl. moms

Vi utför grävarbeten! Diplomerade för avloppsanläggningar

WWW.MOTORSPORT.SE VIMMERBY 0492-134 60 GAMLEBY 0493-102 62

" #&! $&

Enskilt avlopp

Ny bränslesnålare motor. In/ urkopplingsbar 4-hjulsdrift, hög/lågväxel. Finns även med servo. Fler färger beroende på modell.

MÅN-FRE 8-18, LÖR 10-14

" "# $"

www.jordkallare.se / 0910 - 941 00

3EKO-IXERVAGNAR fÚRALLABEHoV...

Enköping: 070-645 41 11 Öland: 070-760 45 42

Maskintransporter Transporter av maskiner av alla slag, även bodar, husmoduler och liknande. Transporter över hela landet. Mats 070 - 223 55 49

Sandström tillverkar färdiginredda gammaldags jordkällare i modern tappning. Tillverkade i glasfiberarmerad plast. En lätt, stark och välbeprövad konstruktion, som håller i flera mansåldrar. Mer information får du på vår hemsida eller per telefon. Välkommen!

Stallinredning!

Allt för mjölk- och köttproduktion.

Beg. reservdelar Demontering av traktorer och entreprenadmaskiner. Vi har även ett stort lager av nya delar.

Skrukeby Maskin 0142-809 60, 070-659 67 63

• Kutterspån • Lantbruksspecial • Spån-/Halmpellets • Impregnerade stängselstolpar

Nu utökar vi med produktion i södra Sverige!

Hitta din målgrupp med en annons i Jordbrukaren!

Vi har återförsäljare i Östergötland, Örebro, Värmland, södra Sörmland och Norra småland. Ring för närmare info

Jordbrukaren utkommer var fjortonde dag till alla jord-, lant- och skogsbruksföretag i hela Östergötland, södra Södermanland, norra Småland och Örebro län. I Värmland utkommer vi en gång per månad.

0705-87 98 79 • info@yesbox.se www.yesbox.se

Ring och boka annonsplats på 0141-560 03 eller 054-21 70 10.


16

LANDSBYGD

Nummer 6 • April 2016 Vad vill du läsa om i Jordbrukaren? Tipsa redaktionen: ring 0141-560 03 eller e-posta till redaktionen@lanstidningen.se!

Leader Folkungalands lokala aktionsgrupp, LAG, som också utgör Leaderområdets styrelse. LAG är sammansatt av representanter från tre sektorer: kommunal, privat och ideell.

Nya programperioden är igång Ett förnyat och utökat Leader Folkungaland sätter fart ÖSTERGÖTLAND (JB)

Den nya programperioden för projekt med Leaderstöd är igång. Leaderområdet Folkungaland har genomgått en förnyelse och utökning. De närmaste veckorna kommer man därifrån att ge informationsträffar i de nu sju ingående kommunerna.

Efter ett par års fördröjning och otålig väntan har landsbygdsprogrammet börjat komma igång. Med det har även verksamheten inom Leader eller lokalt ledd utveckling genom Leadermetoden, som det numera heter, återtagits runt om i landet. Redan från den 28 januari har det varit möjligt att ansöka om Leaderstöd via Jordbruksverkets nya e-tjänst.

Till den nya programperioden, som pågår till 2020, har det skett en ombildning av Leaderområdena. Nu finns något färre än tidigare, 48 stycken, vilka täcker en stor del av Sverige. I Folkungalands ingår nu ett större geografiskt område med sju kommuner. Det är Finspång, Linköping, Mjölby, Motala, Vadstena, Åtvidaberg och den västra delen av Norrköping. Folkungaland är det som tidigare hette Leader Folkungaland. Man har inför den nya perioden bytt namn till kort och gott Folkungaland. Samtidigt med namnbytet och den nya områdesbildningen har det även kommit en ny logotyp. Kansliet finns som tidigare inrymt i Vreta Kluster. Bland nyheterna inför den nya programperioden har

samtidigt om att stödet ska gynna fler än den som söker.

dessutom en ny användarvänlig hemsida utvecklats. Den har flera funktioner och flikar som specifikt underlättar både inför och under ett projekt. På den nya hemsidan finns även möjligheter att följa pågående projekt. Naturligtvis finns dessutom information om både Leader och Folkungaland. Det är mycket nytt, men ändå välbekant. Jeanette Uner är fortfarande verksamhetsledare och Ulf Gustafsson är ordförande i LAG, Local Action Group, som är ett Leaderområdes styrelse. Den har inför nya perioden fått några nya medlemmar medan andra slutat. LAG är sammansatt av representanter från tre sektorer: kommunal, privat och ideell. Styrelsen besitter alltså en stor bredd av både erfarenhet och kompetens i lokala frågor. Det är LAG

Ulf Gustafsson, ordförande i Leader Folkungalands lokala aktionsgrupp.

Jeanett Uner fortsätter som verksamhetsledare för Folkungaland.

som behandlar projektansökningarna och skickar dem vidare till Jordbruksverket som fastställer LAG:s beslut.

en uppifrån ansett vad som behövs och det är det här som till stor del finns bakom framgångarna. Inom Leader kommer initiativen från människorna som lever i den aktuella bygden. Organisationer, föreningar, företag, nätverk, kommuner med flera kan söka. Från Folkungalands håll påminner man

Projektstöd kan som tidi-

gare sökas av de flesta. I korthet ska lokala idéer som fyller lokala behov tas tillvara. Man har benämnt det som ett underifrånperspektiv där ing-

Folkungaland har börjat ge informationsträffar i sina sju ingående kommuner. Träffarna vänder sig i förta hand till de som har en idé och vill starta ett projekt. Det ges en matnyttig genomgång som innefattar det väsentliga från Leadermetoden till hur man ansöker online. De här träffarna har som syftet att öka deltagarnas möjlighet att få en beviljad ansökan. Våren med en ny programperiod och en väl föreberedd organisation i Folkungaland. Landsbygden har sannolikt mycket värdefullt att vänta.

Text och bild: BO BÄCKMAN

Exporten av jordbruksvaror och livsmedel ökar Utrikeshandeln med jordbruksvaror och livsmedel, exklusive fisk, visar på en svag ökning under 2015.

Exporten 2015 ökade till 43 miljarder kronor, jämfört med 2014 är det en ökning

med närmare 3 procent eller drygt 1 miljard kronor. Importen ökade med drygt 4 miljarder kronor, till strax under 90 miljarder kronor, vilket motsvarar en ökning med närmare 5 procent. Det är främst värdet av exporten av drycker och spann-

mål som ökat. På importsidan är det främst värdet av frukt och grönsaker, kaffe och drycker som ökat. De viktigaste marknaderna för export av jordbruksvaror och livsmedel (exklusive fisk) är Norge, Danmark och Finland samt Tyskland och USA.

Procentuellt sett har värdet av exporten ökat mest till Algeriet och det är spannmål, främst vete, som står för ökningen. Produktgruppen drycker har ökat med 13 procent. Det är främst den värdemässiga exporten av vodka till USA

och exporten av cider till Storbritannien som bidragit till ökningen. Viktiga importländer för jordbruksvaror och livsmedel (exklusive fisk) är Danmark, Nederländerna, Tyskland, Italien och Spanien. I och med att den värde-

mässiga importen ökade mer än den värdemässiga exporten så ökade även det negativa handelsnettot till närmare 53 miljarder kronor 2015. Om fisk inte räknas med i handelsnettot minskar underskottet till närmare 47 miljarder kronor.


Nummer 6 • April 2016

17 Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland och Örebro län.

TÄCKDIKNING

Timrade stugor · Förråd · Bastu

med plog eller kedja

AKTUELLT

Fönster och dörrar till stallar, garage och industrier m.m.

0514-310 10

Grävkonsult AB Erik Ryden · Tel 070-533 68 30 · Vikingstad

www.vvp.se · 0121-511 96

Vill du producera din egen el? Solceller gör det enkelt! Den långa livslängden på solceller gör det till en god investering för framtiden. De senaste årens prisras gör det nu ännu mer fördelaktigt.

Auktoriserad Grundfos Servicepartner Perfecta & VM-pumpar service Reservdelar, inst-material o nya pumpar i lager Besöksadress: Lagervägen 2, 592 41 Vadstena

TJ:s Pumpservice AB ”Ett bra vatten är bättre”

Sörskatevägen 24 · Hällestad 070-980 45 99 • www.atlassol.se

Kontakta oss för KOSTNADSFRI offert på din solkraftsanläggning!

Tel 0143-127 22, fax 0143-127 32, mobil 070-248 50 38, 070-264 74 34

info@westerbyggtra.se • www.westerbyggtra.se

Över 30 år i branschen Vattenpumpar • Vattenfilter • Installationer • Service Rörarbeten • Försäljning • Brunnsrenoveringar Mobil: 070-628 14 06 • www.pumpen.nu

NILFISK ALTO • Nyförsäljning • Auktoriserad service

FÄRGBUTIK med Teknos-färger

www.jordbrukaren.se

samt äkta Falu Rödfärg +

,

Passa även på att boka rödmålning inför säsongen 2016!

Gårdsarmatur

SOFAB Sanering & färg AB

-

Butik Östanåg 1, Skänninge. Tel 0705-300 751

+ -

www.sofabskanninge.se +

Att synas är bra för affärerna!

.$#'%%!& )"$$

* ("&

(")"

Örebro 019-27 80 00, Laxå 0584-122 22, Karlstad 054-85 01 71, Åmål 0532-100 15

Boka annonsplats på 0141-560 03.

www.marinfritid.com

Rinkeby Slakteri i Jönåker är ett Kravgodkänt slakteri kontrollslakteri Ks 149

Nöt, lamm, gris och vilt. Proffs på köttlådor. Återtag. Vi slaktar och styckar:

Paketerar och märker efter Era önskemål. Vi kan ombesörja transport till rökeri/korv-/charktillverkare. Köttklassning utföres. Nöt hängmöras. Djurtransporter förmedlas.

Kontakt/bokning/priser: info@rinkebyslakteri.se tel/fax 0155-210 800 • 070-52 10 800 Vi finns mellan Nyköping och Norrköping: 40 km från Norrköping 45 km från Katrineholm · 44 km från Flen · 18 km från Nyköping 25 km från Vikbolandet · Nära E4 avfart Jönåker

Djurtransport ordnas

Möbler • Heminredning • Porslin • Böcker & media Sport & fritid • Kläder, skor & accessoarer Elektronik • Husgeråd och mycket mera

Sedan 1992 har vi finansierat hjälpverksamhet i bl a Lettland och Rumänien

Byt ut din 125W kvicksilverlampa mot en 20W Led-lampa Ger ett likvärdigt ljus Livslängd mer än 50 000 tim 220V. IP65. 50 mm rörfäste Väggfäste 180:20W 1 990:- + moms och frakt

GST Trade AB 026-12 41 09, 070-770 21 78 www.nordled.se

Städa ur garaget – röj på vinagdärevänlk!omna!

LELY CENTER

Alla bidr

VALDEMARSVIK

Ring & boka tid, allt säljbart hämtar vi – kostnadsfritt förstås! ÖPPET Mån-fre 10-18 Lör 10-14 Motala Linköping Norrköping

Linköping: Industrigatan 38 • 013-37 67 77 Motala: Södra Allén 23-25 • Ängdalen • 0141-504 88 Norrköping: Finspångsvägen 63 • 011-10 10 80 Skänk eller handla så gör du något för behövande!

ETT RIKTIGT ORIGINAL Är inte som andra. Vår mekaniska domkraft hjälper dig att fälla träd i rätt fallriktning även mot trädets naturliga fallriktning. Stalpen har en stabil konstruktion och med en maximal lyftkraft på 2600 kg (17 ggr kraften du vevar med) är den förmodligen starkast i klassen. Vi har levererat originalet sedan 1972 och idag används Stalpen av räddningstjänsten, skogsbolag och markägare. Vi tror på kvalitet, tradition och svensk tillverkning!

Kontakta oss för mer information Lely Center Valdemarsvik Tel 0493-120 60 valdemarsvik@val.lelycenter.com

www.lely.com

LELY – världsledande inom innovativa system för automatisk mjölkning och robotutfodring.

RESERVDELAR TILL TRAKTORER – TRÖSKOR – PRESSAR 0430-222 70

Luftstol 12 / 24 volt • Svängbart underrede • Ställbart nack och armstöd • Säkerhetsbälte Pris: 4500:- +moms

Besök hemsidan för att se vårt sortiment! www.ridshopen.com – För dig och din häst!

FASTIGHETSMARKNAD

Funderar du på att sälja din gård?

www.svedbrosmide.com · telefon: 0652-203 80

Vi har förmedlat jord- och skogsfastigheter sedan 1929. Vi har all den kunskap och erfarenhet som krävs för att hjälpa dig med allt från förmedling till avstyckningar och fastighetsbildningar. Välkommen att kontakta Johan Carlfjord för en kostnadsfri värdering, 013-37 52 04.

Läs Jordbrukaren på nätet! Klicka bara på Jordbrukarens framsida på

www.jordbrukaren.se

Gomér & Andersson · Göran Dyks gata 5, Linköping www.gomer-andersson.se


18

Nummer 6 • April 2016

GRÖNA NÄRINGAR

Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland och Örebro län.

Idéskissen över det nya huset. Publicerad med tillstånd av Vreta kluster.

Företag och konferenser ökar Vreta kluster ligger fint för företagande utanför Ljungsbro VRETA KLOSTER (JB)

Det är en fortsatt utveckling på företagsparken Vreta kluster i Vreta Kloster. Företag kommer hela tiden till som hyresgäster, marsschemat för konferenser har varit så fullt att man fått säga nej till förfrågningar. Samtidigt pågår planeringen för ännu ett hus.

Idag är Vreta kluster, mötesplatsen för de gröna näringarna, utanför Ljungsbro och vägg i vägg med Vretagymnasiet så välkänt att det knappast behöver presenteras. Klustret känns som om det

nästan alltid funnits. Därför kanske det behöver påminnas om att det bara är drygt fyra år sedan klustrets första hus invigdes. Två år senare stod det andra huset på plats med den så efterlängtade aulan och det håller på att fyllas. Sammanlagt finns cirka 110 kontorsplatser både små och större. Har det kommit några nya hyresgäster till klustret på sistone?

– Under de senaste månaderna har bland andra Dataväxt, Alnarp Cleanwater och Coach Way tillkommet, berättar Helene Oscarsson som är koordinator på Vreta kluster. – Smak som erbjuder en rikstäckande certifieringsverksamhet för lantbruk, trädgård, livsmedelsförädling är också en ny hyresgäst. Börjar det andra huset bli fullt? – Vi har ett 15-tal rum kvar och förfrågningar på sju av dem. Det är bra att det finns några rum kvar innan näst hus är klart. Vi har fullbelagt med konferenser i mars. Det är väldigt kul men vi har fått säga nej till flera. Oktober till april är vår hetaste period. Nu planerar ni för ytterligare utbyggnad av företagsparken, ett hus nummer tre. Det finns en spännande bild därborta på anslagstavlan. Är det så det ska se ut? – Det är en inspirationsbild. Det finns ingen ritning än. Från centrum växer det grenar som växer utåt och kan innehålla vad som helst. Det kan vara häst, maskinutveckling,

Klusterkoordinatorn Helene Oscarsson framför hus nummer två.

digital teknik, något runt mat från jord till bord, gärna en restaurang, fjäderfä är vi starka på i Östergötland med kyckling, kalkon och struts... Vi är på idéfrågestadiet. – Först måste vi kolla beho-

vet och senare får man närma sig folk med konkreta frågor. – Vi ser också till vad vi behöver för nya lokaler. Någon mer aula tror jag inte vi bygger, men kanske samlingslokaler för 20-40 personer.

– Det är bara tråkigt att bygga på jättebra åkermark. Det är ett dilemma, men bygger vi så bygger vi smart med mycket husvolym per ytenhet. När finns det tredje huset på plats? – Ambitionen är att bygga när det finns tillräckligt många hyresgäster. Det handlar mest om ytan. Det måste vara ett antal aktörer för att det ska vara ett kluster, inte endast en jätte som bokar allt. Det måste finnas ett visst intresse innan

Det finns en stor yta mellan klustrets två nuvarande hus och vägen. Här planeras det tredje huset på klustret.

man sätter spaden i marken. Tidigast om två år kan huset stå klart. – Jag märker att det finns ett stort intresse och stora möjligheter. Jag tror på tidsplanen att det står där om två år. Huset kan också byggas i etapper. Vartefter klustret växer så blir samarbetet med Vretagymnasiet allt viktigare. – Det finns en grupp som jobbar med området. Fler parkeringar behövs och sedan är

det skyltning och annat som måste lösas. Klustret har överträffat förväntningarna och fortsätter växa. Det kreativa surret som råder i huset är ett signum och ett löfte om positiv utveckling. – Vi vill vara plattform för företag och organisationer, en mötesplats. Jag kan säga att det varit omkring 25 000 besökare sedan vi startade. Text och bild: BO BÄCKMAN


Nummer 6 • April 2016

19 Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland och Örebro län.

Vi tillverkar och monterar BETONGELEMENT

BEGAGNADE BILAR

till Villor • Lantbruksbyggnader • Industrilokaler Den 30 mars bjöd Skogsstyrelsen in till ett seminarium i Stockholm. De ville ta initiativ till en ökad samverkan för en hållbar utveckling av balansen mellan skogen och dess hjortdjur.

I flera områden i Mellansverige är betesskadorna på yngre skogar stora. En allvarlig konsekvens av stora betesskador är att det sätts gran på mark som är lämpad för tall, skriver Skogsstyrelsen i ett pressmeddelande. Detta minskar risken för

betesskador men ger andra problem såsom sämre lönsam-

het för skogsbruket, mindre foder för hjortdjuren, minskad möjlighet till klimatanpassning av skogen, ökad risk för skadeinsektsangrepp och stormfälld skog. I andra områden ligger skadorna på mer acceptabla nivåer, bland annat tack vare en bättre balans mellan skog och klövvilt.

Mitsubishi Outlander 2,2D Aut Demo ....................Ord. 349,300 Nu 315,000:-

Vi målar följande fasader:

Boka annonsplats på 0141-560 03!

Genom seminariet ville

Skogsstyrelsen bygga en arena för diskussioner om möjliga vägar framåt för att nå en viltförvaltning som balanserar mellan olika intressen. Medverkade gjorde representanter från Svenska Jägareförbundet, Holmen, Jägarnas Riksförbund, Mellanskog och Skogsstyrelsen.

- vi isolerar skarvfritt med polyuretan UÊޏ>}iÀ\Ê*œÌ>̈Ç]ʓœÀœÌÇ]ÊvÀՎ̇]ÊLBÀ‡]ÊÛḞ]ʜV…Ê“>˜ÌiŽÞ>À UÊœ˜`i˜ÃˆÃœiÀˆ˜}\Ê>Έ˜…>>ÀʜV…Ê`ÕÀÃÌ>>À UÊT>˜Ž>À\ÊVVՓՏ>̜À‡ÊœV…ÊÛ>ÌÌi˜Ì>˜Ž>À UÊޏ˜ˆ˜}>À\ÊœÛ]ÊÛB}}>ÀʜV…ÊÀŸÀ

OBS! Vårt material har slutna/täta celler och är godkända på EU:s REACH-lista

Rödfärgade Reveterade Oljefärgade Vi utför även: Epoxi beläggningar Handmålning Hetvattentvättning Invändig målning i stall Lagerförsäljning av färg

"`i˜ÃL>VŽi˜Ê䣙‡ÎÓÊ£ÈÊÓxÊÜÜÜ°«œÞÌiÀ“°ÃiÊ

Stockås torvströ

Hisun 500 UTV Traktorregistrerad

Torvströ hög kvalitet, i säck om 300 l, vikt 30-33 kg. Vi har även en sorterad torv 0-2 mm som är bra för gris- och kostallar.

96 900 kr inkl moms

Mitsubishi L200 D/C Man Business -10 ...................................129,800:- +moms Opel Corsa 1,3 CDTi -08............62,500:Kia Ceed 1,6 CRDi -12.............109,000:Citroen Berlingo 1,6 HDi -10 ....67,500:-

MC Honda Africa Twin -16.............148,900:Honda VFR800X -15 ................108,900:Honda VFR800F -14.................104,900:Honda VFR1200 -10 ..................85,000:-

Honda ST1300 -08.....................88,800:Honda VT750C4 -05 ..................42,500:Honda CBR125R -12..................29,900:Eu-Moped Honda Repsol ..........23,995:Med flera...

Visste du? Finns ck som sä lkoch bu s leveran

Mitsubishi Outlander Man Business -10 ...................................................94,900:-

Honda NC750X -15 ...................69,900:-

ARNE ANDERSSONS MÅLERI Tel 070-643 06 52 www.sofabskanninge.se

Kostnadsfri rådgivning:

Mitsubishi Outlander 2,2D Aut Komfort -11 .....................169,900:-

Öppettider 8-18 mån-fre, Lördag 10-13 lunchstängt 12.30-13.30

Det första numret av Jordbrukaren utkom redan 1926.

VÄGSLADDNU12.000:+moms kt Fri fra mil 5 2 m ino

TORV & MASKINENTREPRENAD AB

0585-402 16 • 070-204 45 55

www.torvomaskin.se

gruvdalens däck & allservice 0761-30 92 82

R sk äd og da en

Tegelbruksv 1, Kisa · 0494 -128 50 www.kisamotorservice.se

Odla en ny vana i vår.

BESTÄLL BÅDE BRÄNSLE OCH SMÖRJ AV OSS.

När temperaturen någon gång under dygnet överstiger +5° C ökar risken för rottickan att etablera sig på färska stubbar. Och detta helt oberoende av årstid. Rotröta är skogens värsta skadegörare!

www.sweaenergi.se www.qstaroil.se

Norrköping 011-475 0080 Linköping 013-475 1000 Västervik 0490-41 19 00

Behandla i tid! Infektioner kan överleva upp till 40 år och sprider sig till nästa generation. Du riskerar att förlora upp till 30 000:-/ha – helt i onödan. Ditt beslut i dag avgör hur din framtida skog skall se ut! Läs mer om Rotstop och rotröta på: www.interagroskog.seAnvänd växtskyddsmedel med försiktighet. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.

Seminarium om balansen mellan skog och hjortdjur

AKTUELLT


NUMMER 6 April 2016 Årgång 90

Lantmannatidningen Jordbrukaren • Till Östergötlands lantbrukare sedan 1926

EFTERTEXT

Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland och Örebro län.

Kommunikatören Caroline Andersson och ordförande Peter Borring diskuterar.

LRF-profil tar mammaledigt Rockader på LRF:s kontor på Vreta kluster VRETA KLOSTER (JB)

Det är många föräldraledigheter hos LRF i år. Bland de som loggar ut för en tid finns kommunikatören Caroline Andersson, tidigare, Karlsson. Hon ersätts av en mycket välmeriterad vikarie, EvaMarie Törnström.

Många förändringar sker på LRF:s kontor på Vreta kluster. Dels är budgeten något mindre för 2016 och dels är det många föräldraledigheter som tas ut. Sysslorna som personalen som tar ut föräldraledighet normalt utför kommer att fördelas mellan övriga och genom vikarier. Regionchefen Erik Erjeby är pappaledig från mitten av januari till mitten av augusti. Under tiden är Maria Lönneskog Hogstadius tillförord-

nad regionchef. Företagsutvecklaren Karin Madsen Wessman är föräldraledig. Hennes vikarie är Malin Qvarnström. Verksamhetsutvecklaren Charlotta Rydberg går på föräldraledighet i juni. Kommunikatören Caroline Andersson, som fram till bröllopet den 11 juli 2015 hette Karlsson börjar sin föräldraledighet den 30 mars. De flesta känner vid det här laget väl till Caroline som har varit och är något av en klippa och faktabank för bland andra Länstidningen och Jordbrukaren. Med sitt alltid så vänliga och glada serviceinriktade bemötande har hon alltid hjälpt den som frågat. LRF är också en naturlig bransch för henne: – Jag är uppvuxen i södra Östergötland på en mjölk- och skogsgård utanför Kisa. Lantbruket har alltid funnits med.

AKTUELLT JUST NU:

Fästingsäsongen är snart här! Vaccinera dig mot TBE!

Hennes pappa arbetar bland annat åt LRF Konsult och hennes man, Johan, är förstås lantbrukare. – Jag blev fast anställd på LRF i januari 2006, men jag började 2005 på timmar. Ribban ligger högt för hennes vikarie. Under LRF:s årsstämma nämnde ordförande Peter Borring att de som söker tjänst hos LRF är välmeriterade och mycket kompetenta. EvaMarie Törnström som kommer att vikariera för Caroline utgör inget undantag. Ordföranden visste vad han sa. EvaMarie Törnström är

född i Stockholm och bodde även i Göteborg som liten. Sedan blev Bankekind hemorten och där skötte hon hästar hos en bonde och deltog en hel del i bondelivet. Vad har du gjort sedan dess? – Jag har gjort allt, säger EvaMarie glatt. Jag har två akademiska examina, inom kemi och media. Jag har inte jobbat så länge som kemist, men har haft mycket nytta av kemin hela tiden. När man benar ut verklig-

En profil, i flera avseenden, går på föräldraledighet. Caroline Andersson loggar ut för en tid.

heten så finner man faktiskt kemi i botten. Kan man den så förstår man ganska mycket av hur det fungerar. EvaMarie tror på goda grunder att hon kommer ha nytta av kemin även i sitt arbete på LRF. – Jag har haft många olika jobb, fortsätter hon. Det där med att hon gjort allt visar sig stämma ganska väl. I ytterst förenklad korthet har hon under 80-talet arbetat med turism i Östergötland, startat eget på 90-talet, jobbat med opinionsbildning, jobbat som journalist på tidningen Motor, stöttat kvinnor i deras bilägande, haft ett brinnande

Vaccinationsmottagning på Apoteket.

Vi hjälper er skörda solenergi • Mycket goda referenser

Drop in och tidsbokning: tel: 011- 12 82 43, eller på www.vaccinationnorrkoping.se

Nyckelfärdiga solcellssystem med driftsättning

Välkommen in för vaccination och rådgivning.

Prisexempel företag: 30 kw nyckelfärdig solcells235 200 kr anläggning med solcellsbidrag = 9% 10,6 g stnin Direktavka Avskrivet på 7 år Kostnadsfri offert och kalkyl!

Du hittar oss på Kungsgatan 36, Norrköping Vid skvallertorget och Campus. Välkommen!

Vi har även solcellspaket för egen montering!

engagemang för bilbarnstolar med mera. – Jag råkade se en annons

från kriminaltekniska och blev kommunikationsansvarig där i sju år och där blev jag också chefredaktör, jag hade från början hand om både intern och extern information. Därefter var hon kommunikationschef i sju år på Mjärdevi science park. – Sedan ropade LRF. Vad kan vara mer spännande än mat, miljö, landsbygd och sådant? – Det är häftigt att de gröna näringarna och LRF har den wow-dragningen på nå-

EvaMarie Törnström som kommer att vikariera för Caroline Andersson.

gon som EvaMarie, säger Caroline. När man själv brinner för jobbet och får en vikarie som har samma engagemang så känns det jättebra. – Jag ser det väldigt positivt att EvaMarie kommer in med nya ögon. Nu kan alltså Caroline tryggt logga ut för en tid. Text och bild: BO BÄCKMAN

Vi köper & säljer Halm och grovfoder Diesel och oljor Spannmål, konv & KRAV Gödning Vallfrö och utsäde

Solcellsbyggarna Boxholm AB Nya Timmeröv 3A · 590 13 Boxholm

Tel 070-696 49 22 · solcellsbyggarna@gmail.com · www.solcellsbyggarna.se

Anders eller Elisabeth når ni på:

Tel 013-23 44 65/66

Profile for Jordbrukaren

Jordbrukaren nr 6, 2016  

Jordbrukaren nr 6, 2016