__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

En branschtidning i Länstidningen

Lantmannatidningen Jordbrukaren • Till lantbrukare sedan 1926

Lantmannatidningen Jordbrukaren • Till Östergötlands lantbrukare sedan 1926

Nummer 5 • Årgång 95 April 2021

Förra året såldes det sju procent fler Kravmärkta ägg än året innan, vilket är den kraftigaste försäljningsökningen av Kravmärkta ägg på flera år.

Kravmärkt ökar, ägg allra mest LANTBRUK. – Detta är glädjande både för miljön och inte minst för alla Kravcertifierade livsmedelsproducenter. Det är ett bra tecken att både försäljningsvärde och volym ökar, men vi vill förstås även att andelen Kravmärkt ökar, eftersom det skulle innebära ännu större hållbarhetsnytta. Vi ser att det finns en stor potential för ytterligare satsningar på ekologiskt och Kravmärkt under 2021 och framåt, säger Kravs vd Anita Falkenek. SIDAN 10

Alla är rädder för vargen här LANDSBYGD. Gölin Carina Christiansen, journalist och författare, har under många år arbetat i Kanada och sett hur man löser rovdjursfrågan där. I sin bok Vargen och statsmakten redogör hon för de problem som behandlingen av vargfrågan har skapat i Sverige. Utifrån källor som dokument och intervjuer ger hon en uttömmande bild av hur svensk vargpolitik gått snett.

Varierade växtföljder skulle inte bara vara en viktig klimatåtgärd utan också bidra till minskad övergödning eftersom en högre halt av organiskt kol gör marken bördigare.

Klimatsmart lantbruk Mer baljväxter och flerårsväxter bra för att binda kol LANTBRUK. Rätt växtföljder kan ha en positiv effekt på kolinlagringen inom jordbruket. Det visar en sammanställning från forskningsrådet Formas, där man har tittat närmare på bindningen av kol i marken av olika grödor och

på Länstidningen Östergötland och samtidigt är lantbrukare får Jordbrukaren två gånger.

lägre intäkter av att inte kunna odla de för tillfället mest företagsekonomiskt lönsamma grödorna. Formas analys visar att det kan finnas skäl för staten att kompensera lantbrukaren. SIDAN 11

Förslag för renare hav och småskaligt fiske De blå näringarna ska stärkas och Jordbruksverket har på uppdrag av regeringen lämnat förslag på havs-, fiskeri- och vattenbruksprogram för perioden fram till 2027. Där finns framförallt satsningar på vattenbruk, småskaligt fiske och miljö. Antalet stöd sjunker från 36 till 22 och beskrivs som färre men effektivare satsningar. ”Sammantaget innebär vårt förslag ett mer fokuserat program, med tydliga satsningar på småskaligt fiske, vattenbruk och miljöförbättrande insatser”, säger Andreas Mattisson, biträdande avdelningschef på Jordbruk- och analysavdelningen. SIDAN 4

SIDAN 6

Du som är prenumerant

hur dessa varvas. Nyttan består, utöver klimatnyttan, av minskat behov av mineralgödsel i framtiden, minskad övergödning samt potential för ökade framtida skördar. För lantbrukaren betyder det dock, i det korta perspektivet,

VECKANS BORRING

JORDBRUK

LANTBRUK

Till slut är det väl nog?!

Fosforläckaget har minskat

Viktigt med hållbarhet i alla led

SIDAN 2

SISTA SIDAN

SIDAN 8


2

Nummer 5 • April 2021

AKTUELLT

Tipsa Länstidningen om det som händer nära dig! Ring redaktionen 0141-560 03 eller e-posta redaktionen@lanstidningen.se

Veckans Peter Borring:

Tills slut är det väl nog?! Staffan Danielsson, stridbar östgöte som man antingen gillar eller inte gillar, tar ett beslut som nog kanske inte var helt oväntat. Att lämna sitt parti efter 50 år. När jag tog över rodret i LRF Östergötland kändes det viktigt för mig att göra det i samma anda som mina företrädare. Det vill säga vara en spänstig och stridbar röst för mina medlemmar både utåt i samhället och debatten men också inåt i LRF och branschen. I Östergötland är produktionen i jordbruket viktig kärna och det har därför varit viktigt för mig att slå vakt om den kärnan utan att förringa allt annat som sker i det bredare landsbygdsföretagandet. Om man lyckades får andra bedöma men vad som är mindre känt är att jag tagit mycket intryck av mina företrädare Staffan Danielsson och Anders Johansson. I bland utan att de vet det, ibland aktivt genom samtal.

När det gäller Staffan har vi bollat LRF i bland, politiken en hel del och på senare tid

även bank- och kapitalfrågor. Vi har till väldigt stor del liknande åsiktsprofil, även om vi så klart inte tänker exakt lika i allt. Är det något jag sett upp till så är det Staffans förmåga att stå upp för sina åsikter, inte minst gentemot sitt eget parti. Det handlar ytterst om att kunna se både sina väljare i ögonen och sig själv i spegeln. Jag ska tydligt säga att jag hyser samma respekt för Finn Bengtsson som tog en kamp i Moderaterna om bland annat decemberöverenskommelsen, men även personer som jag inte alls delar mycket politisk gemenskap med som exempelvis Annika Lillmets, föredetta Mp. Alla dessa har vågat stå upp för de idéer de uppfattat att de valts för. Jag har vid två tillfällen fått frågan att ställa upp för C:s riksdagslista och har vid båda tillfällena tackat för förtroendet som visats genom frågan men bestämt avböjt med två tydliga skäl. Dels att jag inte då kände mig färdig med LRF Östergötland men också

kanske än viktigare ur ett bredare perspektiv, just det som Staffan beskriver i sin artikel. Centerns sakpolitik. Jag har hävdat och står fast vid att Staffan et al var de som höll kvar en del gamla Centerväljare och en tro på partiet även i frågor som migration och nu ett antal år senare är ju partiet i princip där. Mina beslut då var nog i efterhand kloka för alla parter. I själ och märg är jag nog lite centerpartist. Det småskaliga, decentraliserade demokratiperspektiven, värnandet av svaga grupper, miljöorienteringen och närheten till just småföretagandet ligger mig varmt om hjärtat. Det är i dessa kärnvärden jag också sett och ser stor gemensamhet med många gräsrötter i partiet men också många av LRFs medlemmar. Det är därför jag också varit förundrad över hur C i allt högre grad i sakpolitiken mera tagit utgångspunkt i urban vardag med perspektiv som inte jag känner igen hos många av dessa gräsrötter eller före detta väljare på landsbygden. Jag har de senaste åren träffat många som man har all anledning att tänka sig är föredetta typiska kärnväljare till C på landsbygden som sedan JÖKen känner sig väldigt politiska vilsna och nu rent av svikna, när Annie glömt bort löftet om att äta upp sin sko, så till den milda grad att hon till och med redan i förtid deklarerar att hon kan tänka sig att sitta i en sosseregering med V som stödhjul. Det heliga avståndstagandet till SD kanske inte känns lika själv-

klart när det är ens granne som man pre corona drack öl med eller som man faktiskt sitter runt samma nämndsbord med i kommunpolitiken. När nu dessutom Emil Källström, Magnus EK och kanske framförallt Kristina Yngve som några av de i riksdagen med bäst kännedom om landsbygd och areella näringar, lämnar partiet kan man fundera på vem som täcker upp det kompetensglappet. En sak är säker vi behöver inte fler (stor)stadsbor som blir landsbygdspolitiska talespersoner för att de gillar livsmedelsfrågor. Vi behöver folk som begriper på riktigt! Någon kanske undrar varför jag bryr mig så mycket om C, jag som när jag en gång var politiker hade moderat tatuering? Jo, för att C är ändå ett viktigt parti, inte minst visar senaste åren att de kan göra avtryck, kanske inte så mycket i sakpolitiken, men däremot med all tydlighet vilken statsministerkandidat som får bilda regering, så vilka vägval partiet tar får faktiskt betydelse för hela den politiska inriktningen i Sverige. Må så gott i det taktiserande politiska Sverige önskar Peter PETER BORRING peter.borring@telia.com

samhällsdebattör och opinionsbildare

VÄGSLADD

www.ostkustenenergi.se

Jordbrukaren Grundad 1926 • Produktion: Länstidningen Östergötland AB

REDAKTION E–post: redaktionen@lanstidningen.se Länstidningen ansvarar inte för insänt, ej beställt material. Allt material i Länstidningen kan komma att lagras i digital form och publiceras på Länstidningens hemsida. Förbehåll mot sådan lagring och/eller publicering ska göras innan materialet publiceras.

Missnöjd? Du kan anmäla publicering som du anser är felaktig till PO, Allmänhetens pressombudsman. Adress: Box 22310, 104 22 Stockholm. Tel: 08-692 46 00. Fax: 08-692 46 05. ANNONSAVDELNING. E–post: annons@lanstidningen.se Felaktiga annonser: reklamation ska göras inom sju dagar från införing. Tidningens ansvar för fel är högst annonskostnaden. För skada på grund av uteblivet eller felaktigt införande ansvaras inte. Reklamation godtas inte om felet framgår av korrektur kunden fått.

    

gruvdalens däck & allservice 0761-30 92 82 · www.gruvdalen.se

Vår hemsida hittar du på www.jordbrukaren.se

VI UTFÖR TVÄTT OCH MÅLNING AV FASADER • Sprutning av Falu rödfärg • Målning av fasader • Fasadrengöring • Skyliftarbeten

NSER KI V SBenny Andersson

Brånstorp, 575 91 Eksjö Tel 0380-810 34

BEGAGNADE TRAKTORDELAR Nya startmotorer och gener. Även andra nya delar.

Ödeshög · 070-333 38 05 info@viktoranderssonsmaleri.se www.viktoranderssonsmaleri.se

Telefon 011-49 60 400

ANSVARIG UTGIVARE och TIDNINGSCHEF Gunilla Norlén E–post: gunilla.norlen@kurirengruppen.se

+moms

TRAKTORER KÖPES för demont, kontant betalning. Hämtas!

Post- och besöksadress: Drottninggatan 20 C 591 35 Motala Telefon (växel): 0141-560 03 • Telefax: 0141-560 07 • Hemsida: www.lanstidningen.se Öppettider: Måndag - fredag 09.00-16.00 TRYCKNING Jordbrukaren trycks hos Pressgrannar AB i Linköping, ett Svanengodkänt tryckeri. MILJÖ Svanen & Våtmarksfonden. Pressgrannar är Svanengodkänt och ingår tillsammans med bl.a. Sveaskog, Holmen, Skogssällskapet, Ragnsells, som stödjande företag i Svensk Våtmarksfond (http://www.vatmarksfonden.com/) som arbetar med att restaurera torrlagda våtmarker i Sverige och även skapa nya. Läs mer på www.pressgrannar.se

E IC

Som jordbrukare är det alltid mycket att stå i. Därför ser vi till att du får diesel, eldningsolja och smörjmedel levererat till din gård precis när du behöver den. Vi är ett litet och personligt bolag som känner våra kunder väl. Våra chaufförer kan trakten in till minsta avtagsväg. Från det att du ringer in din beställning till att du får leverans hoppas vi att du känner att vi bryr oss om dig. Vi svarar i telefon alla dagar i veckan, precis som goda vänner gör. Välkommen till Östergötland och Sörmlands minsta oljebolag.

12.500:-

MA

HEJ BONDE, K KÖRIGA DAGAR?

t Fri frak il 5m inom 2

PRENUMERATIONER LÄNSTIDNINGEN ÖSTERGÖTLAND E–post: pren@lanstidningen.se Prenumerationspris: Helår 425:– . Halvår 230:– Bankgiro: 386-0020 Utebliven tidning? Ring 0141-560 03. Postutdelning Jordbrukaren kommer med posten.


Nummer 5 • April 2021

3 Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland och Örebro län.

,]HVEYPZMRWGL

Falu Rödfärg

Dragkraft 1400/1700/2200 kp Manuell och radiostyrd.

Boka rödfärgning redan nu! • • • •

Rekommenderade sprutmålare av Falu Rödfärg Över 35 års erfarenhet av branschen Lämnar kostnadsfri offert på plats Försäljning av Gjöco färg

Vi målar allt ifrån Småland till Uppland Carl Stråkander 0730 66 00 04 carl@stragard.se www.stragard.se

AKTUELLT

VIKINGSTAD ÅKERI AB Vi hjälper dig med allt inom bygg & anläggning. Här köper du även sand, grus, bergkross och matjord.

Enkel montering på alla kranar.

VIKINGSTAD ÅKERI FÖRSÄLJNING AB Direktförsäljning till företag, lantbruk och privatpersoner. Vi säljer i huvudsak drivmedel, eldningsolja och smörjmedel och ordnar självklart med transporten. Telefon: 013-809 00 · www.vikingstadakeri.se Besöksadress: Fålåsavägen 11, VIKINGSTAD

We-1400

med 2 kanal radio.

14.900:+ moms o frakt

20 000 läsare kan se din annons! Ring 0141-560 03 så hjälper vi dig att få ut ditt budskap!

Tel 0381-710 10 | www.weimer.se

TILLFÄLLE

!

UTFÖRSÄLJNING Testat av JTI.* Klarar hög skyddsnivå! * JTI = Institutet för Jordbruks- och Miljöteknik

Robust bioreningsverk - för naturlig rening av ditt enskilda avlopp Låga driftskostnader Slipp regelbunden slamtömning Ingen kemikalietillförsel Inga krav på servieavtal I stort sett underhållsfritt

www.alnarpcleanwater.se För mer info eller ett kostnadsfritt besök ring 040-46 26 90

Betongrör Vi säljer ut ett parti betongrör med hög hållfasthet. Lämpliga till dagvatten, igenläggning av diken, vägrör mm. Priser från (alla priser ex moms): Ø 400 (L=2200mm)......................................150:-/ meter Ø 600 (L=2200mm)......................................236:-/meter Ø 800 (L=2200mm)......................................450:-/meter Ø 1000 (L=2200mm)....................................400:-/meter Ø 1200 (L=2200mm)....................................400:-/meter Priserna gäller fritt respektive lagerställe. Frakt kan ordnas! För beställning och frågor, ring 010-455 24 20

www.meag.se   a 

 "* ! -)# / * # ( ($ ' % Ƌ) $ ! *&0. "ę1 1 $

1 / /)ӿ * # 1 ' *++. -)$ )"

0). &+ / 4 ""($ ' % Ƌ) ­4 .& 3 1 ¯ "%& /4 "4 & 37* $& 4 & "7011


4

FISKE

Nummer 5 • April 2021 Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland och Örebro län.

Färre men effektivare satsningar på vattenbruk, småskaligt fiske och miljö i nytt förslag. Bild: MAJA KRISTINA NYLANDER

Renare hav och småskaligt fiske Huvuddragen i förslag till nytt havs-, fiskeri- och vattenbruksprogram SVERIGE (JB)

Det nya havs-, fiskerioch vattenbruksprogram för perioden 2021-2027 håller på att ta form. Tanken är ett ökat utbud av svenskproducerat och att programmet ska bidra till målen i den svenska livsmedelsstrategin.

De blå näringarna ska stärkas och Jordbruksverket har på uppdrag av regeringen lämnat förslag på havs-, fiskeri- och vattenbruksprogram för perioden fram till 2027. Och där finns framförallt satsningar på vattenbruk, småskaligt fiske och miljö. Antalet stöd sjunker från 36 till 22 och beskrivs som färre men effektivare satsningar. – Sammantaget innebär

vårt förslag ett mer fokuserat program, med tydliga satsningar på småskaligt fiske, vattenbruk och miljöförbättrande insatser. Målsättningen är att den nya programperioden ska stärka de blå näringarna i Sverige, bidra till renare hav och öka utbudet av svenskproducerade fisk- och vattenbruksprodukter till

konsumenterna, säger Andreas Mattisson, biträdande avdelningschef på Jordbrukoch analysavdelningen. Jordbruksverket föreslår även en minskning av antalet handläggande myndigheter för att effektivisera administrationen. Dessutom innehåller förslaget fler schabloniserade stöd med mindre krav på hantering av kvitton och betalningsunderlag för att minska den administrativa bördan både för den som söker stöd och för handläggaren. Tillsammans med minskningen av antalet stöd är syftet att sammantaget skapa förutsättningar för lägre administrativa kostnader och kortare handläggningstider. Yrkesfiskare kan även söka stöd för att samla in förlorade fiskeredskap i havet. Genom havs- och fiskeriprogrammet finns totalt 10 miljoner kronor avsatta för draggningsinsatser. Bakgrunden är dels det miljöproblem som marint skräp och förlorade fiskeredskap utgör, dels den tuffa situationen för yrkesfisket. Många fiskare drabbas av minskade fiskekvoter och i Östersjön har en stor del av

torskfiskarna förlorat sina fiskemöjligheter på grund av fiskestopp. Stödet ska bidra till att bevara ett levande kustsamhälle samtidigt som en viktig miljöinsats genomförs. – Det finns en stor mängd förlorade fiskeredskap i vatten, som orsakar problem både för djurlivet och för fisket. Genom att ta upp skräpet minskar vi det lidande som det innebär för fiskar, däggdjur och fåglar att fastna i redskapen. Vi bidrar också till långsiktigt bättre förutsättningar för fisket samt att uppnå miljökvalitetsmålen ”Hav i balans” samt ”Levande kust och skärgård” säger Mats Svensson på Havsoch vattenmyndigheten. Jordbruksverket och Livsmedelsverket har även dragit lärdomar från pandemin som nu vävs in i arbetet för en stark livsmedelsförsörjning. Pandemin har synliggjort behovet av att bland annat planera för hög personalfrånvaro, störningar i internationell handel och införsel av varor som är nödvändiga för livsmedelsproduktion. Det behövs bättre framförhållning

Det finns mängder av förlorade fiskeredskap i vatten, som orsakar problem både för djurlivet och för fisket. Nu går att söka stöd för att ta upp dessa. Bild: MAGNUS STRANDBERG

och bättre möjlighet att ställa om verksamheter, eftersom ingen vet hur nästa kris ser ut. – Vi ska ta med oss lärdomar från pandemin i vårt

fortsatta arbete men det är viktigt att Sveriges livsmedelsberedskap bygger på en bredare hotbild med flera scenarier, säger Mattias Åsander,

områdeschef på Livsmedelsverket. Text: TOBIAS PETTERSSON


Nummer 5 • April 2021

5

VÅR BÄSTA SILO

  

   

                 

      

         

MAFA Unik - vår bästa silo med unika egenskaper Kompletta systemlösningar: • Lagring för foder från 6,3 m3 upp till 79,5 m3 • Naturlig ventilation minimerar kondens • Skonsam och effektiv fyllning • Ekonomisk foderhantering med mass-strömning, det vill säga ”Först in - Först ut” principen • För bästa foderhygien • Anpassad skruvlösning utifrån silo och behov • 10 års materialgaranti • Svensk kvalitet sedan 1958

  ( (( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (*(( ( ((*(%+%(( +%( +%($"( +$(%(( ( ( ( $ (( %%(%(**+$(

+%($"+$(%( ( $ (%%(%**+$( *(( (*%+%(+%(

MAFA Unik Skruvlåda är försedd med en genomsiktlig manlucka som gör att man enkelt kan kontrollera fodret.

( $(( ( ( ( ( (*( (( $( ( (%($"+$( $"(+$( $"+$($( ( *( $(+%($"+$(+($"%%(*+&(#*( ( ( ( ( ( + ( +($("%(%(( *+&( (#*( ( ( ( ( ( (& ( ( ( (*(#($(( % %(( ( *(&& ( *&& ( $( $(( $( ( (&( *(#$(% %( *&& *&& $( ( "*+$( (

+ ( + % "*+$( ( +(+% ( ( ( ( ( ( ( (   ( ( (

            

( (

 ( (

( (

(

(

( (

(

(

, ,+*)('+&%+$(#"%+$(•(*(( +*)('+&%+$(#"%+$ (•(* ( (

info@mafa.se •www.mafa.se

NÄR DU BEHÖVER KRAFT UTIFRÅN

Vi har vallfrö

från OptiVall i lager för både konventionell och ekologisk odling!

Funktionstest av lantbruksspruta Östergyllen är återförsäljare för Bala Agri. Vi lagerför vagnar ur sortimentet.

Brett sortiment och bra priser på djurfoder!

LINKÖPING Kolfallsgatan 9 013-31 30 60

www.ostergyllen.se

Medlem 3 500 kr 4 000 kr 4 500 kr

Icke medlem 4 000 kr 4 500 kr 5 000 kr

För att boka spruttest eller reparation ring:

Foder för hund, häst, katt, nöt, får och höns

NORRKÖPING Importgatan 38 011-18 11 66

: Priser <16 meter >16 meter Över 24 meter

011-34 60 44


6

Nummer 5 • April 2021

LANDSBYGD

Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland och Örebro län.

Christiansen gör noggrann redogörelse om svensk vargproblematik Allt har gått snett i Vargen och statsmakten FINSPÅNG (LT)

En av de boende vittnar

Gölin Carina Christiansen, journalist och författare, har specialiserat sig på frågor om lantbruk och skogsbruk. Hon har även i många år arbetat i Kanada och sett hur man löser rovdjursfrågan där. I sin bok Vargen och statsmakten redogör hon noggrant för de problem som behandlingen av vargfrågan har skapat i Sverige. Utifrån källor som dokument och intervjuer ger hon en uttömmande bild av hur vargpolitiken gått snett i Sverige.

om att två vargar stryker runt vid hundgården och längs vägen där barnen går till skolskjutsen. En fårägare har vid upprepade tillfällen varit med om att varg tagit sig in i hägnet och slaktat hans får. Fjärde gången gav han upp och verksamheten är nu avvecklad. Markerna är särskilt lämpade för just fåruppfödning och byalaget oroar sig för att det öppna landskapet ska förändras till igenväxta marker av sly och tas över av invasiva arter när betesdjuren försvinner.

När man tar del av verkligheten för boende på landsbygden förstår man allvaret. Nätverk för en trygg landsbygd bjöd nyligen in till en både fysisk och digital träff i Långbogenreviret i norra Östergötland. Inbjudna var politiker från

riksdagen och kommunen samt representanter för LRF, Länsstyrelsen i Östergötland, polisen och Gärtorps sommarstugeområde. Någon representant från Länsstyrelsen fanns inte med, men övriga var representerade. Moderator var Gösta Johansson och med på mötet var även personer som vittnade om situationen med att leva med vargen som granne. Mikael Johansson, ordförande i Gärtorps sommarstugeområde, berättade hur tryggheten försvunnit och att det in-

te går att röra sig fritt i naturen längre. Hagarna är omgivna av stängsel, betande djur försvinner eftersom ägarna inte vill se sina djur bli slaktade av vargen. Öppna områden buskas igen och tidigare ängar och hagar försvinner. Fritidshusen sjunker även i värde när de ligger mitt i vargarnas revir. Weine Andersson fick se si-

na kvigor jagade av vargar och han använde 150 timmar för att leta efter dem. Två kvigor är fortfarande försvunna. Händelsen blev dyrbar med mycket tungt arbete och besvikelsen över att inte finna alla djuren är stor. Vidare finns det byalag som skriver att flera boende inte längre vågar gå till sina postlådor förrän solen gått upp. Småbarnsföräldrar vågar inte släppa ut sina barn utan uppsikt.

I boken Vargen och statsmakten beskrivs ytterligare konsekvenser av att bo i ett vargrevir. Men författaren visar även att demokratin urholkas. Riksdagsbeslutet 2013 om minimum 170 och

Gölin Carina Christiansen, journalist och författare (till vänster), har lång erfarenhet av landsbygdsfrågor från både Sverige och Kanada. I sin senaste bok Vargen och statsmakten redogör hon för hur politiker tappat greppet om vargen och landsbygden.

maximum 270 vargar har Naturvårdsverket ändrat på till minimum 300 vargar. I kapitlet ”Riksdagsbeslutet som gick åt pipsvängen” visar författaren att sju år efter riksdagsbeslutet har rovdjurspolitiken gällande stora delar inte genomförts av na-

Gillar Du också positiva nyheter? Välkommen till Länstidningen! Länstidningen Östergötland vill vara Din lokala tidning som varje fredag lyfter fram det positiva och inspirerande som händer i länets 13 kommuner – en veckotidning som bevakar landsbygden och det som händer nära Dig.

Bli prenumerant för bara 40 kronor i månaden* 41-5 fon 01 Ring och beställ Din prenumeration idag på tel 0141560 0360 03 tele så är prenumerationen igång senast nästa vecka. Eller läs mer och beställ på vår hemsida www.lanstidningen.se * Pris när Du väljer autogiro under minst ett år. Betalar Du hela summan direkt är priset 475 kr/år eller 260 kr/halvår

turvårdsverket. Ett exempel är regionalt styre av vargförvaltningen och hänsyn till allmänheten. Hon påvisar även att svenska lammproduktionen minskar och att lammimporten ökar. Hänsyn till människans rättighet att bo och verka på landet får ge vika och konsekvenserna kan vi se i dag.

Nätverk för en trygg landsbygd kämpar på och gör sina röster hörda. Varför kom ingen representant från Länsstyrelsen till mötet? Frågan är när statsmakterna ska vakna och börja sträva efter en sund rovdjurspolitik. Text: INGA BIRGITTA WIDÉN

418 fick nytt jobb i Östergötland Under 2020 fick 418 personer i Östergötlands län nya jobb eller praktikplatser genom Samhall. I hela Sverige var det totalt 8 584 personer med funktionsnedsättning som under året fick nytt jobb eller praktik genom Samhall.

– Jag är stolt över att ha kunnat välkomna så många nya medarbetare till Samhall under året. Trots att pandemin slagit hårt mot arbetsmarknaden så har vi fortsatt att bryta utanförskap och

Många nya viktiga jobb inom Samhall.

skapa nya möjligheter i arbetslivet. Det är fantastiskt, säger Jonas Thörnros, distriktschef för Samhall i Östergötland.


Nummer 5 • April 2021

7

AKTUELLT

Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland och Örebro län.

Levererar färdig betong certifierad av

Endagskurs i ekskogsskötsel Kursen äger rum utomhus på Stensätter 1, Skärblacka lörd 24 april kl 10.00 – 15.00. Kursen tar upp anläggning av nya bestånd och senare skötsel fram till slutavverkning med exempel. Max 7 deltagare.

Från missväxt till tillväxt!

Anmälan till Allskogsservice AB Olle Josefsson 070-2750409 eller info@allskogsservice.se

VIMMERBY · Tel 0492-152 55 · www.geba.se

070-696 19 44

20 000 läsare kan se din annons! Ring 0141-560 03 så hjälper vi dig att få ut ditt budskap!

NILFISK ALTO • Nyförsäljning • Auktoriserad service

FÄRGBUTIK med Teknos-färger

Svensktillverkade jordkällare. I plast.

samt äkta Falu Rödfärg

Sandström tillverkar färdiginredda gammaldags jordkällare i modern tappning. Tillverkade i glasfiberarmerad plast. En lätt, stark och välbeprövad konstruktion, som håller i flera mansåldrar. Mer information får du på vår hemsida eller per telefon. Välkommen!

Vi utför grävarbeten!

Passa även på att boka rödmålning inför säsongen 2021!

Diplomerade för avloppsanläggningar

SOFAB Sanering & färg AB Butik Östanåg 1, Skänninge. Tel 0705-300 751

Skrukeby Maskin

www.jordkallare.se / 0910 - 941 00

www.sofabskanninge.se

0142-809 60, 070-659 67 63

www.sandstromwebshop.se

LUFT/VATTENVÄRMEPUMP & VEDELDNING

Vi köper & säljer Halm och grovfoder Diesel och oljor Spannmål, konv & KRAV Gödning Vallfrö och utsäde Anders eller Elisabeth når ni på:

Tel 013-23 44 65/66

$ ! ! "& ! #" #!"

&

&

& &

!!

&

& $ "$

!

2ƞȒȡ311"+3ê/*"-2*-"+,+20&/ ǖǗê/-"/#"(111&+01))"/0,*"11 (,*-)"*"+11&))"+3"!-++ǽ"+(+ "+(")1+0)210*,1 (2*2)1,/1+( "))"/-++ǽ,*3"!")!/"(+!2 (,*-)"11"/"Ɯ+1)&$ +)ê$$+&+$, %/"'ê)1 *&+0(!&11 3"!"%,3 ǿ 

& ' '

 ǞǚǿȒ ǙǞ ǽǞǽ 

,+20&$%1ê/"+(/ƞ#2))*"+ "+(")3"!-++-íǘǕ(, %%)3Ȓ *"1"/03"!ǽ"+ê/$,!(ê+!"+)&$1 !"+6 ,!"0&$+(/3"+, %!ê/*"! #/*1&!00ê(/!ǽ Bonus Light ê/"+*6 ("1 -/&03ê/! ǘǜǽǘǽ ǿ

 ǜǚǿ 3"!-++ǽ Ȓ 

 

 

"$

+* )

) " *++(,. -/ ** ) %%%'!

"

'!

HS Perifal AB, Storgatan 50, 521 43 Falköping Tel: 0515-171 10 Fax: 0515-155 13 www.baxi.se - info@baxi.se

Värmepumpar och pannor säljs och installeras av VVS installatörer

Hitta din målgrupp med en annons i Jordbrukaren! Jordbrukaren utkommer var tredje vecka till alla jord-, lant- och skogsbruksföretag i hela Östergötland, södra Södermanland, norra Småland och Örebro län. Ring och boka annonsplats på 0141-560 03 så hjälper vi dig.

Erik Hansson

Caroline Lundén

Roland Hultman

Thomas Nordén

Jägmästare 0738-142 500 erik.hansson @ludvig.se

Fastighetsmäklare Västra Östergötland 0766-977 184 caroline.lunden @ludvig.se

Fastighetsmäklare Centrala Östergötland 0706-114 908 roland.hultman @ludvig.se

Fastighetsmäklare Östra Östergötland 0703-727 144 thomas.norden @ludvig.se

Överlåta gården? Välkommen till Areal

Fastighetsmäklarna som kan landet och ser möjligheterna.

Vi hjälper dig med försäljning, generationsskifte, arrende, upplösning av samägande eller värdering. Välkommen att höra av dig.

LRF Konsult har blivit Ludvig & Co. Vi fortsätter att förmedla och värdera skogs- och lantbruksfastigheter. Vi har stor erfarenhet och kunskap om de frågor som kan uppkomma vid köp eller försäljning av lantbruksfastigheter. Välkommen att kontakta oss. Läs mer om våra objekt till salu på ludvig.se Magnus

Mats

Johan

Göran

Linköping | 013-24 20 00 Vadstena | 0143-125 00


8

LANTBRUK

Nummer 5 • April 2021 Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland och Örebro län.

Utvecklingen mot en hållbar livsmedelsproduktion går åt rätt håll men det finns fortfarande mycket att göra. Bild: PIXABAY

Viktigt med hållbarhet i all led Jordbruksverket kartlägger initiativ och åtgärder SVERIGE (JB)

Utvecklingen mot en hållbar livsmedelsproduktion går åt rätt håll men vissa områden behöver stärkas. Det arbetas flitigt på alla håll och kanter med hållbarhet just nu, från bonden i sin ladugård hela vägen upp till EU:s beslutande organ.

Målet med den svenska Livsmedelsstrategin är en konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala produktionen av livsmedel i Sverige ökar på ett hållbart sätt. Den årliga uppföljningen visar att den svenska livsmedelsproduktionen ökar men som helhet är lönsamheten oförändrad. En hållbar utveckling förutsätter att produktionen kan öka samtidigt som effekter på miljö och klimat minskar, eller åtminstone inte förvärras. – Vår rapport visar att inom vissa områden går utvecklingen åt rätt håll. Exempelvis har överskotten av växtnäring inom odlingen minskat över tid. Men situationen för odlingslandskapets biologiska mång-

fald behöver förbättras och användningen av växtskyddsmedel bli mer hållbar. Livsmedelsstrategin kan bidra till detta genom att arbeta för en ökad produktion av livsmedel har fortsatt höga standarder inom miljö och klimat, säger Camilla Burman på Jordbruksverket. Det finns en stor efterfrågan på hållbart producerad mat, men då måste livsmedelssystemen vara hållbara. I en ny rapport redovisar Jordbruksverket en kartläggning av de initiativ som pågår på området och förslag på åtgärder. Jordbruksverket föreslår bland annat att myndigheter ska få ökade resurser för att kunna ta fram och sprida information till företag och konsumenter om vilka livsmedel som kan räknas som hållbara. Ett annat förslag är att förbättra statistiken över livsmedel som köps in till vård, skola och omsorg, för att kunna följa upp hur hållbar konsumtionen är i den offentliga sektorn. Kartläggningen visar att det finns ett stort driv hos företag, organisationer, kommuner, regioner och myndigheter att

agera för att öka hållbarheten i livsmedelssystemet. – Vi beskriver drygt 100 olika initiativ och många av dessa har stor bredd i vilka hållbarhetsaspekter som inkluderas. Alla delar av livsmedelssystemet involveras i stor utsträckning i det som pågår. Från primärproduktion, via förädling, distribution och tillagning till konsumtion. Det är positivt att en stor del av initiativen också rör återvinning och hantering av restprodukter, säger Sofia Blom på Jordbruksverket som hållit ihop arbetet med rapporten. – Det är viktigt att de satsningar som pågår hålls igång, följs upp och vidareutvecklas. Här kan regering och myndigheter ta en tydligare roll för att stötta initiativ, samordna och kommunicera kring arbetet. För att bidra till ett mer håll-

bart jordbruk kompletterar Jordbruksverket nu sitt förslag till regeringens strategiska plan för jordbrukspolitiken från 2023 med alternativ för ettåriga miljöersättningar, så kallade eco-schemes. Förslagen bedöms ge positiva miljöeffekter, främja livs-

Jordbruksverkets rapport visar att det finns ett stort driv hos företag, organisationer, kommuner, regioner och myndigheter att öka hållbarheten i livsmedelssystemet. Bild: PIXABAY

medelsstrategins mål och ge möjligheter att införa politiken så att lantbrukarna får stödpengarna i tid. EU:s beslut om kommande jordbrukspolitik har ambitionen om ett mer miljö- och klimatvänligt jordbruk. En effekt blir att gårdsstödet kommer att sänkas i storleksordningen 20

procent till förmån för ettåriga miljöersättningar. Det kan få konsekvenser för lönsamheten i jordbruket, men det kan finnas möjligheter inom jordbrukspolitiken att kompensera för sänkta stöd. – Vi tycker att vårt förslag är en realistisk avvägning mellan att höja miljö- och klimatambitionen i jordbruks-

politiken och att det värnar om en rimlig omställning för företagen inklusive förutsättningar att kunna betala ut stöden i tid, säger Andreas Mattisson som är biträdande chef för jordbruk och analysavdelningen. Text: TOBIAS PETTERSSON


Nummer 5 • April 2021

9

AKTUELLT

Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland och Örebro län.

VI KOPER DITT SKROT! Blixholmsvägen 1 602 38 Norrköping Tel: 011-165180

Skörda solenergi! RT! FRI OFFE

Vi tillverkar och monterar BETONGELEMENT

till Villor • Lantbruksbyggnader • Industrilokaler

3EKO-IXERVAGNAR fÚRALLABEHoV...

&YLLTÚMMAre för omgående leverans.

Nya & begagnade. sTömningsfläktar från 11 till 37 kw med mycket hög kapacitet s+ASTmËKTARKK1600 och KK1800

Solcellsbyggarna.se 070-696 49 22

Titta in på vår hemsida, följ länken ”Fri offert”

KINGQUAD LT-A500XPZ 2021

Att synas är bra för affärerna!

Nya Suzuki KingQuad är bättre än någonsin! Den har fått helt ny ram, ny servostyrning och ny växellåda, vilket gör att den tar sig fram ännu bättre i tuff terräng och kan dra ännu tyngre släp – upp till 600 kg.

Boka annonsplats på 0141-560 03.

Nytt SOL-erbjudande 202! LANTBRUKSPAKET XL

LANTBRUKSPAKET L

32 kW, ca 30 000 kWh per år

26,9 kW, ca 25 000 kWh per år

238 800:- +moms

213 700:- +moms

Färdig anläggning inkl std montage på stålplåt och std elinkoppling. Frakt tillkommer. Statligt stöd 20% avgår. TRÄ & MILJÖ AB · GISTAD stefan@traochmiljo.se · 0708-27 34 88 www.traochmiljo.se

Vi har även villapaket!

Tegelbruksv 1, Kisa · 0494 -128 50 www.kisamotorservice.se

112.375:inkl moms

Biobränslepannor Satseldade- och flödesmatade pannor Säljare norra och mellersta Sverige

Andreas Brunåker Lantmästare

Djurvagnar • Spannmålsvagnar Balvagnar • Dumpersvagnar

076-846 22 22 Andreas.brunaker@faust.dk

SOFAB Sanering & färg AB Vi utför tvättning och sanering av djurstallar och ekonomibyggnader samt målning Försäljning och service av högtryckstvättar Mobil 070-53 00 751, även 0142-400 13 www.sofabskanninge.se

mail@faust.dk www.faust.dk

LANTBRUKSKONSULT AB Tel. 0454-502 79, 0708-85 02 79, www.lantbrukskonsult.se

Svensk mikronäring – från Piteå till Adelaide RAPSMÄSTAREN 2020

”Lille dosering med en høj – NoroTec  optagelighed  sikrer sundhed til planten og  er en god forsikring”.

• Vi gratulerar ERFA Halland till segern!    • Vinnaren använde 10 liter NoroTec Raps.    • Fröskörden blev hela 7 174 kg/ha!    • 70 % av lagen använde NoroTec.

Presentbekymmer? Vi målar följande fasader:

Rödfärgade Reveterade Oljefärgade Vi utför även: Epoxibeläggningar Handmålning Hetvattentvättning Invändig målning i stall Även färg- och tapetbutik Uthyrning av liftar

SOFAB Sanering & Färg AB 0705-300 751, 0730-36 71 36 www.sofabskanninge.se

Ge bort en prenumeration på Länstidningen Östergötland! Ring 0141-560 03, så hjälper vi dig.

Följ öljoss

 

Mads Henningsen Produktspecialist

NoroTec™ mikronäringsprodukter: • Bästa behandlingseffekt och odlingsekonomi. • Överlägsen upptagning i växten. •Enkel användning och lagring. • Mycket goda blandningsegenskaper.

Tillverkar NoroTec-produkterna. Gör dessutom växtanalyser, jordanalyser och markkartering.

Beställ produkterna av din växtskyddsleverantör. /PSP5FD"# 4ÚEFSHBUBO 4LVSVQ5FMFGPO ,POUBLUNBJM!OPSPUFDTF]XXXOPSPUFDTF CPTTF!OPSPUFDTF5FM]GSFESJL!OPSPUFDTF5FM

MERASYSTEMPLÅ MERASYSTEM ÅT AB A TAKPLÅT T A AKPLÅ ÅT - T TAKPANNOR A AKP PAN ANNOR A - FALSTAK FAL ALST TAK A MERASYSTEM SYSTEM tillverkar välbeprövade produkter till lant brukssektorn. Tillförlitligt, snabb och priseffektivt

Estelle falstak

Klassisk pannplåt

info@merasystem.se nfo@merasystem.se | www w..merasystem.se .merasystem.s tel 0410-205 30 | fax 0410-211 66


10

LANTBRUK

Nummer 5 • April 2021 Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland och Örebro län.

Förra året såldes det sju procent fler Kravmärkta ägg än året innan, vilket är den kraftigaste försäljningsökningen av Kravmärkta ägg på flera år.

Kravmärkt mat ökar, särskilt ägg Även konventionellt producerade ägg ökar SVERIGE (JB)

Efter tre år där försäljningen av Kravmärkta livsmedel stått still skedde en ökning under 2020. Och de Kravmärkta kategorier som har bidragit mest till försäljningsökningen är kött och ägg.

Dagligvaruhandeln som helhet har haft en mycket stark tillväxt under 2020. Ekologiskt och Kravmärkt har inte riktigt inte hållit samma takt som övriga livsmedel men ändå ökat, efter att under flera år haft en svag utveckling. Försäljningen av Kravmärkt i landets matbutiker och i ehandeln under förra ökade året med 65 miljoner kronor jämfört med 2019, en ökning med drygt 1 procent. Sett till volymer ökade försäljningen av Kravmärkt ännu mer, omkring tre procent. – Detta är glädjande både

för miljön och inte minst för alla Kravcertifierade livsmedelsproducenter. Det är ett bra tecken att både försälj-

ningsvärde och volym ökar, men vi vill förstås även att andelen Kravmärkt ökar, eftersom det skulle innebära ännu större hållbarhetsnytta. Vi ser att det finns en stor potential för ytterligare satsningar på ekologiskt och Kravmärkt under 2021 och framåt, säger Kravs vd Anita Falkenek. Totalt ökade försäljningen av ekologiska livsmedel i svenska butiker och e-handel under 2020 med 340 miljoner kr, en ökning med 3,5 procent jämfört med året innan. – Kravmärket är en välkänd märkning med efterfrågade mervärden och vi Kravmärker därför en stor andel av Änglamark-sortimentet. Vi vill på alla sätt underlätta för våra kunder att göra fler hållbara val, säger Coops hållbarhetschef Mattis Bergquist. De Kravmärkta kategorier som har bidragit mest till försäljningsökningen är kött och ägg. Även kategorier som djupfryst, grönsakskonserver, kaffe och mjöl har ökat mer än tidigare år. Förra året sål-

des det sju procent fler Kravmärkta ägg än året innan, vilket är en kraftigare ökning än alla andra ägg hade 2020, och den kraftigaste försäljningsökningen av Kravmärkta ägg på flera år. – Det är mycket glädjande att fler väljer Kravmärkta ägg. Bra för de svenska bönder som producerar Kravmärkta ägg, och också förstås för alla deras hönor som får vara ute minst fyra månader på sommarhalvåret och sprätta och picka och har större utrymme inomhus. De får dessutom foder som odlas utan naturfrämmande kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel, vilket bidrar till ökad biolo-

gisk mångfald, säger Falkenek.

Anita

Med Kravmärkta ägg avses

ägg från höns som är max sex stycken per kvadratmeter inne, och som var och en har minst fyra kvadratmeters utrymme ute, får vistas ute större delen av dygnet under minst fyra sammanhängande månader mellan maj och september, får rotsaker och hö att picka i som tidsfördriv, får ekologiskt foder som till minst hälften ska odlas på gården och har tillgång till

riktig sand där de kan sandbada sin fjäderdräkt. Den totala försäljningsökningen av ägg 2020 var 5,2 procent jämfört med året innan, så det var inte bara Kravägg som ökade, men de ökade mest.

fler svenska bönder vill satsa på Kravmärkt produktion, säger Anita Falkenek.

– I dessa tuffa tider för fjä-

derfäbranschen hoppas vi att trenden fortsätter uppåt så att

Text: TOBIAS PETTERSSON


Nummer 5 • April 2021

11

JORDBRUK

Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland och Örebro län.

Varierade växtföljder skulle inte bara vara en viktig klimatåtgärd utan också bidra till minskad övergödning eftersom en högre halt av organiskt kol gör marken bördigare. Bild: PIXABAY

Klimatsmartare med rätt växtföljder Mer baljväxter och flerårsväxter bra för att binda kol SVERIGE (JB)

Rätt växtföljder kan ha en positiv effekt på kolinlagringen inom jordbruket. Det visar en sammanställning från forskningsrådet Formas, där man har tittat närmare på bindningen av kol i marken av olika grödor och hur dessa varvas.

Formas är ett forskningsråd för hållbar utveckling som har till uppgift att främja och stödja grundforskning och behovsmotiverad forskning inom områdena miljö, areella näringar och samhällsbyggande. Den forskning som stöds ska vara av högsta vetenskapliga kvalitet och av relevans för rådets ansvarsområden. I slutet av 2020 gav regeringen Formas möjlighet att storsatsa på det nationella forskningsprogrammet om klimat. Bland annat fick Formas i uppdrag att starta ett nytt forskningsprogram kring hav och vatten samt satsa på forskning om biologisk mångfald och ekosystem. Ytterligare satsningar är in-

riktade på en konkurrenskraftig och hållbar livsmedelssektor med långsiktig finansiering. Det nationella forskningsprogrammet om klimat kommer med den nya förstärkningen om 100 miljoner kronor att fördela närmare en

kvarts miljard kronor per år till forskning som bidrar till att lösa klimatutmaningarna. Det innebär att Sverige och Formas kommer att vara en av de största finansiärerna av kunskapsuppbyggnad för klimatomställning i Europa. – Det är mycket glädjande att Formas får förtroendet att med ännu större kraft utveckla och förstärka forskningen kring de stora samhällsutmaningar som Sverige och världen står inför, sade Ingrid Petersson, Formas generaldirektör i december. Nu har Formas släppt en ny

rapport där de har granskat all publicerad vetenskaplig forskning, närmare 8 000 artiklar, om hur olika växtföljder påverkar kolinlagringen i jordbruksmark. Och det visar sig att vissa växtföljder lagrar mer kol än andra. Genom att odla mer baljväxter och flerårsväxter kan innehållet av organiskt kol i jordbruksmark öka. Det är bra för både klimatet och markens bördighet. – Jordbrukssektorn står för cirka 14 procent av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser. En stor del av jordbrukets utsläpp kommer från marken och är svåra att minska. Därför är åtgärder som bidrar till ökad kolinlagring i jordbruksmark viktiga, säger Erik Eriksson, avdelningschef på Formas. Rapporten visar också att det är samhällsekonomiskt

Ingrid Petersson, generaldirektör Formas. Bild: ELISABETH OHLSON WALLIN

lönsamt att genomföra åtgärder som bidrar till ökad kolinlagring i jordbruksmark, det vill säga att nyttan överstiger kostnaden. Nyttan består, utöver klimatnyttan, av minskat behov av mineralgödsel i framtiden, minskad övergödning samt potential för ökade framtida skördar. För lantbrukaren be-

Att odla mer baljväxter kan vara bra för kolinlagringen. Bild: PIXABAY

tyder det dock, i det korta perspektivet, lägre intäkter av att inte kunna odla de för tillfället mest företagsekonomiskt lönsamma grödorna. Formas styrmedelsanalys visar att

eftersom samhällets nytta av åtgärden är stor samtidigt som kostnaden faller på lantbrukaren, kan det finnas skäl för staten att överväga att kompensera lantbrukaren. Ett

ersättningssystem i form av så kallad omvänd auktionering kan utgöra ett lämpligt styrmedel. Text: TOBIAS PETTERSSON

: ecialité Vår sp

Villa- & fastighetsägare!

TILLÄGGSISOLERA VINDEN OCH SPARA PÅ DIN VÄRMEKOSTNAD REJÄLT! …och samtidigt ökar du värdet på din fastighet. Kostnadsfri besiktning av vinden. Tel 0142-570 10 • hjertqvist@mb-isolering.se

www.mb-isolering.se

Företaget är VI STÖDJER miljödeklarerat MISSING PEOPLE SWEDEN och kvalitets20 certifierat.

Vi använder oss av Äkta Falu Rödfärg. Jobben utförs med skylift upp till 25 m.

Att synas är bra för affärerna! Boka annonsplats på 0141-560 03.

Ett familjeföretag med traditioner. Ring 0705-64 00 93 eller 0144-400 07. Välkommen!


NUMMER 5 April 2021 Årgång 95

Lantmannatidningen Jordbrukaren • Till Östergötlands lantbrukare sedan 1926

LANTBRUK

Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland och Örebro län.

Dammanläggning vid Stora Tollby. Bild: GUNNAR GIDEFELDT

Lantbrukets miljöarbete förbättrar vattenmiljön i Sverige Fosforläckaget har minskat mer än beräknat SVERIGE (JB)

En av lantbrukets största miljöutmaningar är att minska läckaget av fosfor från odlingsmarken. Svenska bönder har arbetat intensivt i flera år för att förbättra läget. Nu visar nya beräkningar att fosforläckaget från odling glädjande minskat mer än tidigare bedömningar.

Fram till 30 april pågår ett samråd för Vattendirektivets åtgärdsprogram. Enligt de senaste beräkningarna för hela landet har fosforläckaget minskat med 11 procent från 1995 till 2011 vilket motsvarar cirka 110 ton per år. – Eftersom miljöarbetet har fortsatt är den verkliga minskningen fram till idag

troligen mer än dubbelt så stor, säger Markus Hoffman, vattenexpert på LRF. Det handlar bland annat om nyanlagda våtmarker och dammar som fångar upp fosfor, strukturkalkning för att minska jorderosion och minskad gödsling av åkrar på höstarna.

Att utföra beräkningar av näringsläckage från samtlig åkermark i ett helt land är en omfattande uppgift. I det arbetet deltar en rad forskare och flera myndigheter. – Det är viktigt att beräkningsmodellerna utformas så att de tar hänsyn till så många åtgärder som möjligt, både sådana som benämns miljöåtgärder men även andra som minskar läckaget från landets gårdar, säger Markus Hoffman. LRF menar att de svenska lantbrukarnas miljöarbete underskattas i beräkningarna. – Det finns ett tydligt ”po-

sitivt miljömörkertal” av åtgärder som inte går att bortse från. För att fånga det behövs både bättre insamling av uppgifter om genomförda åtgärder men även forskning för att kvantifiera deras effekt, säger Markus Hoffman.

Effekt ton fosfor Minskad åkerareal

90

Våtmarker och dammar

35 - 115

Konventionella skyddszoner

5 – 10

Minskad höstspridning av stallgödsel

10 - 20

Strukturkalkning

20

I tabellen här intill ges ex-

Täckdikning

25

empel både på miljöåtgärder men även andra åtgärder som har minskat fosforläckaget till sjöar och vattendrag och vilken de kan ha haft. Ännu fler åtgärder görs bland annat med miljörådgivning inom projektet Greppa Näringen.

Minskad fosforgödsling

Ej kvantifierat

Miljörådgivning i miljöprojektet Greppa Näringen a) Mindre fosfor i djurens foder

Ej kvantifierat

b) Ökad direktmyllning av mineralgödselfosfor

Ej kvantifierat

c) Fler bevuxna översvämningsmarker

Ej kvantifierat

d) Ökat underhåll av täckdikning

Ej kvantifierat

Summa

185 – 280

Profile for Jordbrukaren

Jordbrukaren nr5, 2021  

Jordbrukaren nr5, 2021  

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded