Jordbrukaren nr 4, 2020

Page 1

En branschtidning i Länstidningen

Lantmannatidningen Jordbrukaren • Till lantbrukare sedan 1926

Lantmannatidningen Jordbrukaren • Till Östergötlands lantbrukare sedan 1926

Nummer 4 • Årgång 94 Mars 2020

Värden för skogsdagen, Ulf ”Uffe i Bygget” Jonsson, kör sin Fordson Höglund med skogsvagn och vajerkran.

Full aktivitet på skogsdag i Gryt SKOG. Det rörde på sig i skogen på gården Danebo strax öster om Valdemarsvik, utmed vägen till Gryt. Svenska Fergusonklubben Grålle i samarbete med Södra Skogsägarna och med makarna Else-Marie och Ulf ”Uffe i Bygget” Jonsson i spetsen, bjöd på nostalgi i snålblåsten. Det rådde länge tveksamhet om det skulle gå att arrangera en skogsdag. Detta med tanke på avsaknaden av riktigt vinterväder med tjäle i marken. Arrangrerna hittade lyckligtvis ett lämpligt ställe till slut. SIDAN 8

Positiv trend i Lantbruksbarometern LANTBRUK. Även om den svenska skörden generellt var god under 2019 och fler lantbrukare ser positivt på sin lönsamhet i år finns det många utmaningar som ibland är svåra att planera för. Det visar Lantbruksbarometern 2020 från Ludvig & Co (f d LRF Konsult), Swedbank och Sparbankerna.

Avgående ordförande Peter Borring och tillträdande ordförande Jeanette Blackert.

Med ett rungande ja Jeanette Blackert vald till ny regionordförande för LRF efter Peter Borring LANTBRUK. I kanten på podiet står 20 blomsterkorgar med påskliljor och väntar. 121 ledamöter registrerar sin närvaro och strax ska LRF starta sin regionstämma för Östergötland på Ombergs Golf Resort. Peter Borring ska av-

på Länstidningen Östergötland och samtidigt är lantbrukare får Jordbrukaren två gånger.

Vistena Askegård mellan Skänninge och Mantorp. Gården är maken Hans föräldragård och de driver lantbruket tillsammans. SIDORNA 10-11

En revolutionär inom köttbranschen Kanske är det dags att Sverige reviderar sin syn på ett av våra äldsta tamdjur, nämligen kossan. Det finns och har funnits en klappjakt på mjölkbönder, och mjölkgårdarna minskar i förfärande takt. Emellertid finns det ljusglimtar och en är Johan Jureskogs satsningar. Han hävdar att det bästa och godaste köttet kommer från kon som gått på grönbete och valde att i sin nya snabbmatskedja använda kött från kor som betat hela fyra säsonger. SIDAN 4

SIDAN 9

Du som är prenumerant

gå och en ny ordförande ska väljas. När stämman väl är framme vid den punkten får Jeanette Blackert ett rungande ja på valfrågan. Hon är uppväxt på en mjölkgård i Skaraborg men är numera grisbonde och lantbruksföretagare på

VECKANS BORRING

SKOG

LANTBRUK

Nu stundar nya tider

Ökade insatser mot granbarkborren

Ny färdplan för fossilfritt lantbruk

SIDAN 2

SIDAN 6

SIDAN 7


2

Nummer 4 • Mars 2020

AKTUELLT

Tipsa Länstidningen om det som händer nära dig! Ring redaktionen 0141-560 03 eller e-posta redaktionen@lanstidningen.se

Veckans Peter Borring:

Nu stundar nya tider Så kom då dagen som man sett fram emot med skräckblandad förtjusning. Vår stämma och examensdag och inte minst min examensdag som ordförande. När man levt med ett uppdrag så starkt i elva år som jag gjort så är det inte enbart enkelt och skönt. Man inser hur många arenor man tappar där man naturligt flera gånger i veckan får tillträde till regionala och lokala, men ibland också nationella beslutsfattare i olika roller i samhället. Helt naturligt. Helt plötsligt inser man att alla dessa naturliga mötesplatserna försvinner med uppdraget. Man kan faktiskt hamna i rutinmässig vardag att träffa landshövdingar, regionråd, riksdagspolitiker och andra viktiga beslutsfattare i det regionala samhället och det är nog inte förrän man tar ett stag bakåt och reflekterar som man inser att det inte är det självklara för den stora massan i samhället. Men lika stor saknad är det över att man också tappar alla naturliga möten med alla medlemmar och framförallt hårt

engagerade förtroendevalda och duktiga medarbetare på alla nivåer inom LRF. Hur ska man nu kunna hålla sig uppdaterad? När man är intresserad av samhällsfrågor av alla de slag och har ett stort politiskt intresse är LRF verkligen den rätta organisationen att engagera sig i. Frågorna som påverkar brukande och ägandet av jord och skog är så många och breda och om man gillar att få en bred allmänbildning och dyka ner (ibland alltför djupt) i många olika frågor är LRF perfekt. Jag tror en regionordförande i LRF, efter några år i rollen, kan matcha vilken statsvetarexamen som helst vad gäller kunskap om hur samhället är uppbyggt, vilka beslut som tas var och en grov uppfattning om hur vår samhällsförvaltning ser ut. Det har varit omvälvande elva år där man

Man kan faktiskt hamna i rutinmässig vardag att träffa landshövdingar, regionråd, riksdagspolitiker och andra viktiga beslutsfattare

fått följa det gröna näringslivets utveckling från just denna position. Från att vara ett särintresse där huvudfokus varit pris i praktiken, men mervärde i vackert tal, till att man tillmäter så mycket viktigt till vad jord, skog och trädgård ska och kan skapa. Minskad klimatpåverkan, minskad sårbarhet, mera hälsosamma och miljövänliga produkter, ett fossilt oberoende samhälle och ekosystemtjänster och så vidare. Trycket på svenska jorden och skogen kommer bara öka, men mestadels med positiv utgång. Jag är minst orolig för jordbruket på ett sätt, bara vi kan få en allt bredare allmänhet att förstå att vi för att ta vårt ansvar att föda världen måste odla det vi kan och det innebär för ungefär halva landskapet mera djurfoder, inte mindre. För skogen är också hoppet stort, men utmaningen är att få människor att förstå att ett aktivt skogsbruk om än på ett långsiktigt håll-

Enkla tips ska ge levande jordbrukslandskap Insekter, fåglar och vilt minskar i odlingslandskapet. Men för att öka den biologiska mångfalden har Svenska Jägareförbundet skapat en portal med kunskap så att jägare och lantbrukare med enkla medel kan göra stor nytta.

Biologisk mångfald behöver lite hjälp på traven. Da-

gens jordbrukslandskap är vackert – men med allt färre

Vi kan gårdar Kontakta mig för ett kostnadsfritt möte Johan Carlfjord johan.carlfjord@bjurfors.se 076-051 44 04

www.bjurfors.se · Sankt Larsgatan 24, Linköping

insekter och fåglar. Svenska Jägareförbundet har därför utformat en ny portal https://jagareforbundet.se/vilt /faltvilt/ om hur man får blommande biotoper för insekter, småfåglar och som även gynnar allt fältvilt, såsom hare, rapphöns, fasan. I portalen får jägare, markägare eller du som har en trädgård råd och tips på hur du kan utforma landskapet så vi gynnar fältviltet. – Biotoper med till exempel häckar som ger skydd, gammalt gräs, blommor, viltåkrar, viltvatten med mera, ger ett rikt landskap som gynnar även fåglar och insekter, säger Dan Persson, som är jaktvårdskonsulent i Svenska Jägareförbundet. Rapphöns ses sällan i dagens odlingslandskap. Men där det finns rapphöns, så finns det också en biotop där många hotade och rödlistade arter av fjärilar, humlor och bin trivs. Rovinsekter ger kan leda till att behovet av bekämp-

Jordbrukaren Grundad 1926 • Produktion: Länstidningen Östergötland AB ANSVARIG UTGIVARE och TIDNINGSCHEF Gunilla Norlén E–post: gunilla.norlen@kurirengruppen.se REDAKTION E–post: redaktionen@lanstidningen.se Länstidningen ansvarar inte för insänt, ej beställt material. Allt material i Länstidningen kan komma att lagras i digital form och publiceras på Länstidningens hemsida. Förbehåll mot sådan lagring och/eller publicering ska göras innan materialet publiceras.

Missnöjd? Du kan anmäla publicering som du anser är felaktig till PO, Allmänhetens pressombudsman. Adress: Box 22310, 104 22 Stockholm. Tel: 08-692 46 00. Fax: 08-692 46 05. ANNONSAVDELNING. E–post: annons@lanstidningen.se Felaktiga annonser: reklamation ska göras inom sju dagar från införing. Tidningens ansvar för fel är högst annonskostnaden. För skada på grund av uteblivet eller felaktigt införande ansvaras inte. Reklamation godtas inte om felet framgår av korrektur kunden fått.

bart sätt, är det enda sättet vi kan klara klimatfrågan på. Här har nog miljörörelsen den största vägen att gå, men även vi skogsägare kan behöva ompröva någon sanning. Tacktalen på stämman värmer så klart ända in i hjärteroten och den kvällen bär man med sig så länge man lever. Jag vill med dessa rader passa på att framföra ett väldigt stort och innerligt TACK, främst till medlemmarna som gett mig den otroligt fina förmånen som jag varit så stolt över, att få vara Östergötlands bönders ordförande under denna tid. Men jag vill också så klart i detta forum tacka Jordbrukarens läsare både inom och utanför Östergötlands gränser och en medlemskår som visat sitt stöd och uppskattande ord genom åren. Nu kommer fokus vara på lantbruk, familj och kvarvarande uppdrag inom Landshypotek och Agtech2030 och som lärare, men engagemanget för det gröna näringslivet är lika stort, så vi ses och hörs mera, om inte annat så i denna spalt! Må så gott och tack för allt i förra rollen, önskar Peter PETER BORRING peter.borring@telia.com

samhällsdebattör och opinionsbildare.

LRF Konsult tar namn efter grundaren Den tionde mars bytte LRF Konsult namn till Ludvig & Co.

Honungsört ger både föda och skydd åt rapphöns och fasaner och där trivs en mångfald av insekter. Bild: CLAES LINDSTRÖM

Under våren har arbetet med att stegvis genomföra namnbytet ägt rum, och nu äntligen sker det formella namnbytet. Logotyp, grafisk profil och hemsida byter utseende. Det nya firmanamnet syf-

ningsmedel i jordbruket minskar. Därtill behövs pollinerande insekter för såväl växter, frukter och grönsaker. – Vi hoppas att många kommer att ta till sig av de enkla tips som finns i den nya portalen. Då bidrar vi till öka den biologiska mångfalden, tillägger Dan Persson.

tar till konsultbolagets grundare, agronomen Ludvig Nanneson, som under förra seklet skapade praxis för förvaltning av jordbruk, skog och fastigheter. Områden där företagets rådgivning än idag dominerar marknaden. – Med namnet Ludvig & Co vill vi förmedla vår expertis inom de gröna näringarna,

vår närhet till kunderna och vårt oberoende som bolag. Genom Ludvig & Co för vi vår stolta historia vidare, samtidigt som vi öppnar upp för att växa ytterligare, säger vd Rickard Westlund. Namnbytet är en följd av att

ägarmodellen förändrades för ett par år sedan. Namnbytet förändrar inte företagets strategi att växa ytterligare inom sina kärnområden, samtidigt som man breddar tjänsteutbudet. – Entreprenörskapet inom de gröna näringarna står för en stor del av Sveriges tillväxt, och vi är stolta över att vara en del av en sådan viktig och mångsidig sektor, säger Rickard Westlund, i ett pressmeddelande.

Post- och besöksadress: Drottninggatan 20 C 591 35 Motala Telefon (växel): 0141-560 03 • Telefax: 0141-560 07 • Hemsida: www.lanstidningen.se Öppettider: Måndag - fredag 09.00-16.00 TRYCKNING Jordbrukaren trycks hos Pressgrannar AB i Linköping, ett Svanengodkänt tryckeri. MILJÖ Svanen & Våtmarksfonden. Pressgrannar är Svanengodkänt och ingår tillsammans med bl.a. Sveaskog, Holmen, Skogssällskapet, Ragnsells, som stödjande företag i Svensk Våtmarksfond (http://www.vatmarksfonden.com/) som arbetar med att restaurera torrlagda våtmarker i Sverige och även skapa nya. Läs mer på www.pressgrannar.se

PRENUMERATIONER LÄNSTIDNINGEN ÖSTERGÖTLAND E–post: pren@lanstidningen.se Prenumerationspris: Helår 425:– . Halvår 230:– Bankgiro: 386-0020 Utebliven tidning? Ring 0141-560 03. Postutdelning Jordbrukaren kommer med posten.


Nummer 4 • Mars 2020

3 Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Ă–stergĂśtland, sĂśdra SĂśdermanland, norra SmĂĽland och Ă–rebro län.

AKTUELLT

LUFT/VATTENVÄRMEPUMP & VEDELDNING 2ƞȒȥ3 11"+3ê/*"-2*-"+ ,+20 &/ ǖǗ - 00 / ,)&( &+(,--)&+$0-/&+ &-"/ǽ

+01 ))"/ ! *,1 "Ćœ+1)&$ ")Č’Çž ,)'"Č’ "))"/ 3"!- ++ Č›Ć?61 +!" (,+!"+0"/&+$Čœ , %ČĄ "))"/ *,1 "+ (2*2) 1,/1 +( Č›# 01 (,+!"+0"/&+$ČœÇ˝ ,* 3"!Č’ ")! /" ( + !2 (,*-)"11"/ "Ćœ+1)&$ +)ĂŞ$$+&+$ Çż , % *&+0( !&11 ǿȒ 3"! "%,3Ç˝ ǞǞǚ

,+20 &$%1 ĂŞ/ "+ (/ Ćž#2)) *"+ "+(") 3"!- ++ -Ă­ ǘǕ ( , % % )3*"1"/03"!Ç˝ "+ % / "+"/$&Č’ () 00 Çš , % ĂŞ/ #/ *1&!00ĂŞ(/ !Ç˝ Bonus Light är "+ *6 ("1 Ç˜ÇšÇ˝Ç› Ç˝ Çż -/&03ĂŞ/! Ç— 3"!- ++ Ç˝ Çš ǿȒ

FĂśr flexibla energilĂśsningar!

ǙǞ ǽ ǽ

Flispanna, pelletspanna, vedeller halmpanna i kombination med värmepump och solenergi.

HS Perifal AB, Storgatan 50, 521 43 FalkĂśping Tel: 0515-171 10 Fax: 0515-155 13 www.baxi.se - info@baxi.se

Vi är serviceverkstad fĂśr John Deere, Kverneland och Ă…lĂś lastare och redskap. Självklart servar vi även andra märken och utfĂśr svets- och smidesarbeten. I butiken hittar du reservdelar och tillbehĂśr fĂśr lantbruk och trädgĂĽrd samt ett urval av John Deeres gräsklippare. Välkommen in!

INSTALLATION – av kända fabrikat SERVICE – pĂĽ de flesta fabrikat

Konungsunds Traktorcentrum AB 610 33 Vikbolandet ¡ 011-34 61 00 www.konungsundstraktorcentrum.se

Vi servar lantbruk i hela Ă–stergätland, Ă–rebro, SĂśrmland och Smland. Alltid reservdelar i lager.

Ring 019-28 03 50

Observera! Nu i Coronatider kan münga evenemang vara inställda. Kolla därfÜr med arrangÜren att evenemanget du tänkt gü pü verkligen blir av.

Nya och begagnade reservdelar – beställ direkt i webbutiken!

www.veosol.se

www.laholmstraktordem.se

Din kompletta, lokala leverantĂśr av diesel, smĂśrjmedel och eldningsolja

VĂ„RDECHECK

200:350:500:-

vid beställning av minst 2000

liter*

liter vid beställning av minst 3000

*

liter* vid beställning av minst 4000

gsolja senast 20 april 2020. elsebart, diesel och eldnin ej Gäller vid beställning av fÜrny ett betalningstillfälle. Kan tjas en güng per kund vid utnyt Für s. mom ex Värde danden och rabatter. kombineras med andra erbju

ERBJUDANDE - BETALA NĂ„R DET PASSAR DIG!

90 DAGARS KREDIT

Upp till 90 dagars kredit mot en extra avgift. Erbjudandet om 90 dagars kredit gäller diesel och eldningsolja. Sedvanlig kreditprÜvning.

www.sweaenergi.se / Tel: 011-475 00 80 / SpĂĽrgatan 5, NorrkĂśping

Dags fĂśr djupborrad vattenbrunn? Eller härlig bergvärme? FBB är regionens mest anlitade borrentreprenĂśr och hjälper hushĂĽll i bĂĽde Ă–stergĂśtland och SĂśrmland. Branschens bästa trygghet fĂĽr du pĂĽ kĂśpet. Ring 0122-10064 och berätta om ditt behov.

Välkommen till FBB! VATTENBRUNNAR

VATTENRENING

Djupborrad brunn med pumpmontage

FÜr (ännu) friskare vatten

BERGVĂ„RME

PUMPSERVICE

FĂśr villan och fritidshuset

Servar och byter pumpar

www.fbb.se www.fbb.se


4

LANTBRUK

Nummer 4 • Mars 2020 Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland och Örebro län.

Den torra sommaren 2018 släppte många bönder sina djur på skogen, och som synes trivdes de bra där.

Många kor gillar att gå ute året om. Här är en nyfiken flock som gillar att vara med på bild.

En revolutionär inom köttbranschen Ny snabbmatsrestaurang använder kött från kor som betat fyra säsonger MJÖLBY (JB)

Kanske är det dags att Sverige reviderar sin syn på ett av våra äldsta tamdjur, nämligen kossan. Det finns och har funnits en klappjakt på mjölkbönder, och mjölkgårdarna minskar i förfärande takt. Emellertid finns det ljusglimtar och en är Johan Jureskogs satsningar. Han hävdar att det bästa och godaste köttet kommer från kon som gått på grönbete.

Johan Jureskog valde att i sin nya snabbmatskedja använda kött från kor som betat hela fyra säsonger. Kanske kan man tro att Johan Jureskog växt upp på en lantgård och fått hö, kolukt med mera i sina gener, men så är det inte. Han är en vanlig Stockholmsgrabb från Sundbyberg. Hans mamma arbetade på Bonniers och pappan sålde kläder. – Jag har haft en trygg och bra barndom, men jag har inga släktmiljoner att stödja mig på, ler Johan. Efter den där resan fick Johan den inriktning i livet som han följt sedan dess. Familjen hade nämligen råd att allesammans åka till Mallorca. – Jag kommer ihåg vilken fantastisk upplevelse det var. Jag blev förälskad i maten och på det vis det lagades. Krögarnas glädje och gästfrihet blev en spännande upplevelse och allt jag åt smakade gott. Jag var 14 år och plötsligt visste jag att det var kock jag ville bli, berättar han. Johan höll fast vid sin föresats och började sin utbildning. Efter en kockskola där han fick bästa betyg av 260 elever började han arbeta på berömda krogar i Stockholm. När det var dags för militär-

livet gjorde han den på HMS Karlskrona och där blev han fartygschefens kock. Efter militären fortsatte Johan med att samla erfarenheter. Bland annat blev han med i Kocklandslaget och vann första pris 2004. Därefter gick färden till Frankrike och arbete i Provence. Önskan om att starta en egen krog föddes ganska snart, men några pengar hade han inte – och hur skulle bankerna reagera på en okänd ung kille som ville satsa stort och låna mycket pengar? Så tills vidare fick det vara en dröm. – Vi var ett gäng som arbetade på Au Comte de Gascogne i Frankrike. Helgen stod framför och med den ledigheten. Då frågade chefen om några kunde tänka sig arbeta under helgen eftersom ett fint besök väntade från Sverige. Alla ville vara lediga, men jag tänkte att det vore kul så jag erbjöd mig. Den helgen arbetade jag med all kraft för att sällskapet skulle få den vistelse de hade önskat sig, förtäljer Johan. Kanske var det lyckans gudinna som var med honom. En av gästerna var Antonia Axelsson Jonsson. Hon såg Johans kapacitet och energi. Det resulterade i att hon erbjöd sig vara garant för de banklån han önskade för att få starta eget. – Nu blev det inga problem med lånet, och så kunde min bror och jag köpa kedjan Rolfs kök. Det blev några år av blod svett och tårar, men så kom resultaten. Nu har vi Restaurang AG, restaurang Rolfs kök, AG kötthandel & Matbar i NK saluhall och dessutom AG kötthandel på Eriksgatan 54 samt Jureskogs bageri i Stockholm, förklarar Johan. Så visst är det en framgångssaga men fortfarande så gäller det att alltid ligga i och någon latsidan verkar Jure-

Johan har många krogar och även köttaffärer i Stockholm. Hans första krog utanför Stockholm finns i Mjölby under namnet Jureskog. Där kan man smaka av hamburgare enbart gjorda på kött från äldre mjölkkor.

skogs inte ha. Genom framgången så är nu relationen till nötköttet en av hans starkaste affärsidéer. Johans passion är nötkött, men det måste var gott. Han vill se en renässans för nötkött och betonar att hela djurkroppen ska tas tillvara. Han lyfter speciellt fram oxkind som en delikatess. – Djuren betyder så myck-

et för vårt land och har många positiva funktioner. Det är skandal att det finns så få kvar. År 1900 fanns tre miljoner kor, medan vi 2020 endast har 380 000 kor kvar, betonar han. Johan fortsätter med att påpeka att USA föder upp sin nötboskap på kolhydrater, exempelvis majs, och deras

enorma utbud förstör marknaden. Köttdjur ska vara uppfödda på gräs och de ska beta flera säsonger. Då blir det kött med kvalité och smakupplevelser. Vår älskade ko har i hundratals år bidragit till överlevnad under kristider. Den värmde bostaden för många på exempelvis 1700- och 1800-talet, den gav mjölk, smör, ost när det var knapert och ibland räddade den till och med människor från att svälta ihjäl. När våren kom hände det att kossan bars ut till de första grässtråna. Hon var älskad, gav tröst och tänk på alla dessa pigor som lutade huvudet mot en varm trygg kropp och grät rätt ned i hinken när livet blev näst intill outhärdligt. I

Johan Jureskog hävdar bestämt att den svenska kossan har det bästa köttet.

dag drar kosläppen hundratals människor som vill se kon glädjas åt sin frihet på gröna ängar. Johan Jureskog menar att Sverige borde lära sig uppskatta gott, mört och saftigt nötkött. – Alltför mycket är dåligt, säger han med engagemang.

Hur kan det komma sig att en känd stjärnkock hävdar att kött från kor som gått på bete har det bästa och godaste köttet? Receptet på det goda köttet är så enkelt att det kanske just därför inte uppmärksammas. Text och bild: INGA BIRGITTA WIDÉN


Nummer 4 • Mars 2020

5

Ă–verlĂĽta gĂĽrden? Välkommen till Areal Vi hjälper dig med fĂśrsäljning, generationsskifte, arrende, upplĂśsning av samägande eller värdering. Välkommen att hĂśra av dig.

( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( * ( ( ( ( ( * (%+% ( ( +%( +%( $" +$(% ( ( $ ( %%(% ** +$ ( * ( ( ( * %+% ( +%( +%( $"( +$(% ( ( ( ( ( $ ( ( %%(%( ** +$ (

( $ (( ( ( ( ( (* ( ( ( $ ( ( (%( $" +$( $" (+$( $" +$( $ ( ( * ( $ ( +%( $" +$( +($"%% ( *+& (# *( ( ( + ( +($("%(% ( ( *+&( (# *( ( ( ( ( ( ( ( ( ( & ( ( ( (* (# ($ ( ( % %( ( ( *( & & ( * & & $( ( ( & ( * (# $ ( % % ( * & & * & & $( ( $( $(( ( "* +$( (

+ ( + % "* +$( ( + ( +% ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (

Magnus

Mats

Johan

GĂśran

LinkĂśping | 013-24 20 00 Vadstena | 0143-134 50

( (

( (

( (

(

(

( (

(

(

, ,+*)('+&%+$(#" %+$ (•( * ( ( +*)('+&%+$(#" %+$ (•( * ( (

Ę” ʲ ʲʲ ʲ ĘŁ ʲ ʲ ʲ ÂżĂ›ĂƒĂƒʲÂÅÂà ʉʲĂ†ÂżĂ›ĂƒĂƒʲšĂ…´Ă€ʲÛɸà Ă‡ĂŒĂ…´Ă…¸à ĘŽʲ Ă…Ÿ¸Ă‡¸à ʲŸʲ¸à ʲ ÂźĂ‡Ă†Ăˆ¾ŸĂ†Ÿʲ ĂˆĂ‡¿´à ¡¸Ă…ʲ ÂżĂˆºʣ à ʲ ĂŒÂľĂ…Ÿ¡ʲ ʲÛÅʲ¾´Ă…´ʲà åºĂ…´ʲž¿Ÿœžʲ¾Ă‚ÅÇʎʲ ¿¿¸Ă…ʲÆÂÀʲÉŸʲÆÛº¸Ă…ʉʲȝʲ¸à ž¿´ʲÆǸºʲÇŸ¿¿ʲÛɸà Ă‡ĂŒĂ…¸Ă‡ĘŽʲʲ

. Ę˛Č˝ČźÉ Č˝Ę˛ Ę” . ʲ ĘŽ Ę” ʲ

ʲ s ʲ ĘˆʲȚʉɀ Ę”Țȸȸʲ ʉʲ Ⱥʲȟȸʲ Ę” ʉʲ ĘˆʲȺʉȸĘ”Țȸȸʲ ʲ ȺʲȟȞʲ Ę” ʲ s . ( Ę˛ČşČ¸ČšÉ Ę˛ ʲ ʲ . ʲ ʲȽȸËšʲ ĘŽʲ ʲ .ʲ ʲ( ʲ ĘŽʲʲ

0 Ć Ć Ć ƕÞĆ Ć 0 Ć ø ƎÂ?øŽ•ÞĆ ƎÂ?øŽ”ÞĆ 0 ƎÂ?øÂŽÂ?Ć ĂŁ ĂŁ ĆĆ


6

SKOG

Nummer 4 • Mars 2020 Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland och Örebro län.

Ökade insatser mot granbarkborren Fokus på skyddade skogar ska begränsa spridning LINKÖPING (JB)

Efter de omfattande angreppen av granbarkborre, ökar nu Skogsstyrelsen insatserna i skyddade skogar där det är möjligt. Detta för att begränsa spridningen av skadeinsekten. Det beskedet gavs nyligen vid Granbarkborrekonferensen 2020 i Linköping.

 – Även om de skyddade områdena utgör en mycket liten del av de angripna skogarna, behöver vi ta till de åtgärder som är möjliga och relevanta för att begränsa granbarkborreangreppen på landskapsnivå. Därför mer än tredubblar vi omfattningen av insatser i dessa områden under 2020, säger Johan Åberg, specialist på områdesskydd vid Skogsstyrelsen. När granar blir angripna av

granbarkborren i produktionsskogen är det viktigt att få ut de angripna träden så fort som möjligt för att begränsa spridningen som annars riskerar stora virkesvärden. Men i skog som har ett formellt skydd, nationalparker, naturreservat, biotopskydd eller naturvårdsavtal, är syftet att bevara den biologiska mångfalden. Det gör att granbarkborren måste bekämpas på ett sätt som inte

riskerar att naturvärdena skadas. Aktuella åtgärder i de skyddade områdena är ofta fällning och barkning av enskilda angripna träd och uppsättning av granbarkborrefällor. Berörd myndighet gör en bedömning av vad som är lämplig insats i varje enskilt område. Under 2019 gjorde Skogsstyrelsen insatser i knappt 25 områden för 800 000 kronor i biotopskydd och naturvårdsavtal, som är de former av formellt skydd som Skogsstyrelsen hanterar. I år utökas insatserna och Skogsstyrelsen planerar att utföra bekämpningsåtgärder för tre miljoner kronor, vilket innebär åtgärder i omkring 100 skyddade områden. Därutöver planeras för ytterligare satsning med granbarkborrefällor på ca 4 miljoner kronor i anslutning till skyddade områden. För att styra insatserna till

de områden där de gör störst nytta, kommer Skogsstyrelsen att göra en analys med hjälp av digitala kartor. Skogsstyrelsens nya riskkarta som pekar ut var sannolikheten är störst för framtida angrepp samkörs med kartor över var det finns skyddade skogar som har ett behov av naturvårdande skötselåtgärder inriktade mot gran.

I skog som har ett formellt skydd, nationalparker, naturreservat, biotopskydd eller naturvårdsavtal, är syftet att bevara den biologiska mångfalden. Det gör att granbarkborren måste bekämpas på ett sätt som inte riskerar att naturvärdena skadas. I dessa skogar ökar nu Skogsstyrelsen sina insatser. Bild: YAMAN ALBOLBOL, SKOGSSTYRELSEN

– Tillsammans med fältbesök på plats kan vi sedan ringa in de skyddade områden som har angrepp och utifrån kunskap om det enskilda området besluta vilka bekämpningsåtgärder som ska utföras, säger Johan Åberg. Naturvårdsverket har ansvar för att vägleda länsstyrel-

sernas arbete med naturreservat och nationalparker. Naturvårdsverket ska nu fram en vägledning för länsstyrelsernas arbete med insatser mot granbarkborren. Myndigheten ska också gö-

ra analyser kring riskskogarnas utbredning och sprid-

ning, både innanför och utanför reservaten, samt var det är möjligt att göra olika typer av åtgärder i enlighet med miljöbalkens bestämmelser. Skogsstyrelsens och Naturvårdsverkets satsningar på skyddade områden presenterades nyligen vid Granbark-

borrekonferensen i Linköping där närmare 400 skogliga aktörer, forskare och representanter från myndigheter delar kunskap och erfarenheter för att vässa redskapen i kampen mot granbarkborren, enligt ett pressmeddelande. Källa: Skogsstyrelsen

Nu får alla tillgång till Holmens granbarkborrekarta För att bekämpa granbarkborren har Holmen Skog tagit fram en karttjänst som visar skadad skog. Sedan tidigare kan de som gör virkesaffärer med Holmen i Götaland och sydöstra Svealand beställa en karta över sina fastigheter. Nu släpps karttjänsten på webben så att alla markägare inom området själva kan kontrollera sin skog.

– Granbarkborren berör många av landets skogsägare och i förlängningen hela Sverige. Nu kraftsamlar branschen och vi på Holmen vill bidra! Vi har utvecklat den här tekniken och det känns naturligt att erbjuda alla markägare möjligheten att titta på sin egen skog. Hade vi haft data för att visa Sveriges alla skogsområden som är berörda av granbarkborren så hade vi gjort det. Det är bara tillsammans som vi kan rädda granskogen, säger Daniel

Stridsman, köpchef Götaland, Holmen Skog. Kartan är framtagen med hjälp av artificiell intelligens och satellitbilder tagna fram till mitten av september 2019. Det betyder att skador som uppstått på grund av granbarkborrens svärmning från mitten av augusti och senare inte alltid syns. Du kan alltså ha angrepp i din skog även om analysen inte visar det. Karttjänsten nås via Hol-

men Skogs webb. Där finns även mer exakt information om vilka områden kartan omfattar. Skogspartier som är angripna av granbarkborren visas med rödmarkerade fält. Är kartan fri från rödmarkerade fält har Holmens analysverktyg inte registrerat skadad skog i området. Navigera genom att panorera eller söka på adress i kartans övre vänstra hörn. Där kan du även zooma (plus och minus), mäta avstånd (linjalen) eller skriva ut din karta. Knappen med hussymbolen

”Det är bara tillsammans som vi kan rädda granskogen”, säger Daniel Stridsman, köpchef Götaland, Holmen Skog.

tar dig tillbaka till en standardvy. Tittar du på kartan i din mobiltelefon kan du använda gps-funktionen (den runda symbolen). Tänk då på att aktivera platstjänster för din webbläsare. Kartanalysen omfattar Götaland och sydöstra Svealand. – Se kartan som ett verktyg, den är tillförlitlig men inte hundraprocentig. Det är där-

för viktigt att du själv går ut i skogen och kontrollerar att kartan stämmer med verkligheten. Hugg aldrig ned skadade träd förrän du vet att det finns avsättning för virket, säger daniel Stridsman. Skogspartier som är angripna av granbarkborren visas med rödmarkerade fält i Holmens analysverktyg.


Nummer 4 • Mars 2020

7 Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland och Örebro län.

AKTUELLT

Mål för fossilfritt lantbruk 2030 i ny färdplan Levererar färdig betong Fossilfritt lantbruk år 2030. Det är målet i den färdplan för fossilfri konkurrenskraft som LRF tillsammans med Lantmännen, Arla och HKScan tagit fram för lantbruket inom ramen för regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige.

– Vi har satt ett modigt mål om fossilfrihet till 2030 och det kommer bli en tuff resa. Marginalerna för våra företagare i branschen är pressade och för att nå framgång måste både politiken och samhället stå bakom oss. Jobbar vi tillsammans mot det här målet med säkrad lönsamhet och konkurrenskraft i branschen så har vi goda chanser att lyckas, säger Palle Borgström, förbundsordförande för LRF. Lantbruket är fortfarande till stor del beroende av fossil ener-

gi. Det används i arbetsmaskiner, teknik och uppvärmning. Idag är en fjärdedel av energikonsumtionen fossilfri men nu vill branschen öka tempot och målet är att vara 100 procent fossilfritt inom drivmedel, värme och torkning år 2030. Färdplanen inkluderar även möjligheten att på sikt kunna välja fossilfri mineralgödsel. Lantmännen och Yara driver till exempel ett utvecklingsprojekt för att inom några år kunna lansera mineralgödsel som tillverkats med förnybar elektricitet istället för fossil naturgas. Lantbruket bidrar också i klimatarbetet genom att binda koldioxid och kan också själva bidra till produktion av förnybara drivmedel och hållbara material som ersätter plast, betong och olja. Men för att målen ska kunna uppnås krävs även stöd från

politiskt håll. Offentliga kök måste gå före och upphandla inhemsk klimatsmart producerade livsmedel och flera beslut om styrmedel krävs även på nationell nivå. Bland annat: 1. Biopremie – den ersättning som utgår till dieselanvändning ska också gälla för de som ställer om till fossilfria

drivmedel, för att dessa inte ska missgynnas ekonomiskt. 2. Stimulansåtgärder för inhemsk produktion av hållbara förnybara drivmedel. 3. Ambitiös reduktionsplikt i nivå med Energimyndighetens förslag så att Sverige får stabila spelvillkor för inhemskt producerade biobränslen.

certifierad av

VIMMERBY · Tel 0492-152 55 · www.geba.se

Vi tillverkar och monterar BETONGELEMENT

till Villor • Lantbruksbyggnader • Industrilokaler

Från missväxt till tillväxt!

Skörda solenergi!

070-696 19 44

RT! FRI OFFE

Solcellsbyggarna.se

Biobränslepannor

070-696 49 22 Titta in på vår hemsida, följ länken ”Fri offert”

Satseldade- och flödesmatade pannor

Vår hemsida hittar du på: www.jordbrukaren.se

Säljare norra och mellersta Sverige

Andreas Brunåker Lantmästare

VIKINGSTAD ÅKERI AB

3EKO -IXERVAGNAR fÚR ALLA BEHoV...

076-846 22 22

Vi hjälper dig med allt inom bygg & anläggning. Här köper du även sand, grus, bergkross och matjord.

Andreas.brunaker@faust.dk

VIKINGSTAD ÅKERI FÖRSÄLJNING AB Direktförsäljning till företag, lantbruk och privatpersoner. Vi säljer i huvudsak drivmedel, eldningsolja och smörjmedel och ordnar självklart med transporten. Telefon: 013-809 00 · www.vikingstadakeri.se Besöksadress: Fålåsavägen 11, VIKINGSTAD

Timmerstugor från Östergötland Standardstugor eller efter egna mått och önskemål.

Ett reningsverk som renar utan kemikalier enligt svenska normer.

Ljusfallshammar · Tel. 0122-43185 www.lindalenstimmerhus.se

För mer information www.reningsverketmalaren.se

$ ! ! "& ! #" #!"

&

&

& &

!!

&

Att synas är bra för affärerna! Boka annonsplats på 0141-560 03.

& $ "$

!

& ' '

! " !

"$

+* )

) " *++(,. -/ ** ) %%%'!

"

'!

för omgående leverans.

Nya & begagnade. s Tömningsfläktar från 11 till 37 kw med mycket hög kapacitet s +ASTmËKTAR KK1600 och KK1800

mail@faust.dk www.faust.dk

MÄLAREN

&YLLTÚMMAre

!


8

SKOG

Nummer 4 • Mars 2020 Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland och Örebro län.

Ola Andréasson kör med sin Ferguson 35 med kälke och vajerkran.

Riktiga doningar. Denna motorsåg krävde två man att hantera och tillhörde Peter Ekdahls samlingar, till höger i bild.

Självklart var Bengt Lindgren med nordsvenska Samira också på plats när det vankades körning i skogen.

Full aktivitet på skogsdagen i Gryt Samarbete mellan Grålleklubben och Södra GRYT (JB)

Det rörde på sig i skogen på gården Danebo strax öster om Valdemarsvik, utmed vägen till Gryt. Svenska Fergusonklubben Grålle i samarbete med Södra Skogsägarna och med makarna Else-Marie och Ulf ”Uffe i Bygget” Jonsson i spetsen, bjöd på nostalgi i snålblåsten.

Det rådde länge tveksamhet om det skulle gå att arrangera en skogsdag. Detta med tanke på avsaknaden av riktigt vinterväder med tjäle i marken. Istället har det i dessa trakter varit mest plusgrader och en hel del regn. Arrangörerna med ”Uffe i Bygget” och Grålleklubbens ordförande Paul Johansson, hittade emellertid en bra skogssluttning som låg i bra anslutning till ett gärde. Detta fält kunde sedan fungera utmärkt som parkering, avlägg för virket och även plats för medarrangerande Södra Skogsägarnas informationstält. Och inte att förglömma utrymme för korvgrillning och kaffeservering. Förutom att deltagarna fick

gissa årsmodell på ett antal traktorer på bild, som ordföranden i Norrköpings SBO, Anders Ek, totat ihop, blev det mycket barkborreprat ute i skogen. På plats fanns skogsinspektorerna Robert ”Robban” Andersson och Peter Lundin. De konstaterade att i princip allt som avverkades var relaterat till barkborreangreppen. Men det torgfördes också en teori att den milda vintern missgynnat borrarna. Den kommande sommaren får utvisa om detta stämmer. Serveringen var det som vanligt Else-Marie som basade för, samtidigt som hon tagit hjälp av sin sonhustru och en bekant. Det som serverades gick åt som smör i blåst. Som vanligt när Else-Marie håller i det går överskottet till Världens Barn. Denna gång blev det 2 000 kronor. Det var flera Fergusonmodeller i farten i skogen. Fattas bara annat när det är Grålle-

Här lastas det på kälken med förenade krafter. Närmast i bild ser vi den mest långväga gästen på skogsdagen, nämligen Leif Larsson från värmländska Östmark. Han assisteras av Micke Magnusson, medan Grålleklubbens ordförande Paul Johansson konstaterar att det lastas bra på hans kälke som är kopplad efter Grållen. Tittar på gör tillförordnade kommunalrådet Anders Carlsson (C), som när detta kommit i tryck ersatts av Jenny Ek (C), som är tillbaka efter barnledighet.

klubben som arrangerar. Ordföranden hade förstås en Grålle, medan Johan Mobäck rattade en riktigt snygg Guldkalv. Ola Andréasson var på plats med sin MF 35, utrustad med vajerkran och tillhörande kälke. Tillsammans med sin medhjälpare, Bengt Åbring, som antingen är hjälplastare eller förare av ekipaget, skulle det nu köras ut timmer. Men av detta blev intet. Vajern till spelet lyckades kliva av trumman och sätta sig fast. Det som då gällde var att skruva bort trumman för att få loss vajern. Detta reparationsjobb fick emellertid vänta till ett annat tillfälle. Det var trevli-

gare att köpa sig en varm korv och en kopp kaffe, med tillhörande hembakad sockerkaka. Men de övriga ekipagen rul-

lade på. Virket kördes ut till avlägget med hjälp av dessa gamla nostalgimaskiner. Självklart gick inte detta så fort som vid användandet av dagens moderna maskiner. Det var flera i den intresserade publiken som konstaterade att det skett en enorm utveckling på den tekniska sidan i skogen. Lite av en katt bland hermelinerna var ”Uffe i Bygget”, som med sin Fordson Höglund körde med en skogsvagn med vajerkran. Det

Värden för skogsdagen, Ulf ”Uffe i Bygget” Jonsson, kör med sin Fordson Höglund med skogsvagn och vajerkran.

var på så sätt en hel del olika redskap som kom till användning till de olika traktorerna. En annan typ av Grålle var

också i farten. Det var det nordsvenska stoet Samira, tillsammans med Bengt Lind-

gren som lugnt och metodiskt körde ut den ena stocken efter den andra. Lugnt var det förstås inte alldeles i början, eftersom Samira sin vana trogen är lite het på gröten inledningsvis. Bengt hann inte spänna fast stocken innan det

bar iväg. Så det var bara att ta det från början, som Martin Ljung sade när han skulle läsa sagan, ”Det var en gång en liten gube” Text och bild: HANS ANDERSSON


Nummer 4 • Mars 2020

9 Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Ă–stergĂśtland, sĂśdra SĂśdermanland, norra SmĂĽland och Ă–rebro län.

AKTUELLT

Positiv trend men flera utmaningar fĂśr svenskt lantbruk Ă„ven om den svenska skĂśrden generellt var god under 2019 och fler lantbrukare ser positivt pĂĽ sin lĂśnsamhet i ĂĽr finns det mĂĽnga utmaningar som ibland är svĂĽra att planera fĂśr. Det visar Lantbruksbarometern 2020 frĂĽn Ludvig & Co (f d LRF Konsult), Swedbank och Sparbankerna.

I ĂĽrets undersĂśkning ställdes frĂĽgor kopplade till sĂĽrbarhetsrisker och svaren gav en relativt samlad bild. MĂĽnga upplever osäkerheten om pris som en risk, men framfĂśr allt risker kopplade till väder och klimat samt politiska händelser, till exempel EU-stĂśd, livsmedelsstrategin och EU:s grĂśna giv. – Lantbrukarna efterlyser

en stÜrre politisk lüngsiktighet. De investerar inte bara fÜr sig själva utan även fÜr kommande generationer, dü behÜver de spelregler som gäller fÜr en längre period, säger Ulf MÜller, segmentsansvarig Skog & Lantbruk Swedbank som samtidigt ser fram emot resultatet av regeringens ut-

redning om ett fossiloberoende lantbruk. Samtidigt som knappt fyra av tio av de tillfrĂĽgade lantbrukarna vidtagit ĂĽtgärder fĂśr att mĂśta klimatfĂśrändringar uttrycker mer än hälften av dem att de vill lära sig mer om hur detta kan pĂĽverka deras verksamhet. Men det är inte bara regn, stormar och torka som de mĂĽste fĂśrhĂĽlla sig till. – Bara de senaste veckorna

har vi sett hur lantbrukare i Sverige kan pĂĽverkas av världshändelser som inte är direkt kopplade till deras verksamhet, till exempel coronaviruset inverkan pĂĽ den globala handeln med jordbruksprodukter. Det är en ny bricka pĂĽ lantbrukarnas spelplan som kan skapa osäkerhet, säger Per Skargren, segmentschef Skog och lantbruk, Ludvig & Co. Majoriteten av Sveriges lantbrukare jobbar ständigt med ĂĽtgärder fĂśr att fĂśrbättra sin lĂśnsamhet inte minst genom att att effektivisera sin verksamhet, men man letar även efter nya affärsmĂśjligheter. En är energiproduktion, bĂĽde fĂśr eget bruk och fĂśr att sälja, vilken har Ăśkat sedan fĂśrra ĂĽret. – HĂĽllbara energilĂśsningar är viktiga fĂśr att lantbrukare i

M A

E IC

Benny Andersson BrĂĽnstorp, 585 91 EksjĂś Tel 0380-810 34

• Fler lantbrukare ser positivt pü sin lÜnsamhet i ür men det finns münga utmaningar.

• minnet är det rimligt att tro att ett fĂśrändrat klimat kommer vara en stĂśrre risk i framtiden. Dessutom kan kommande stĂśrre politiska beslut pĂĽverka villkoren fĂśr lantbruksfĂśretagen pĂĽ olika sätt. • Intresset fĂśr att investera i solenergi och vindkraft har vikit tillbaka jämfĂśrt med 2019. Osäkerhet gällande investeringsstĂśden och dagens lĂĽga elpris kan bidra till nedgĂĽngen.

verksamhet och ha koll pĂĽ kassaflĂśdet. • GĂśr lĂśpande ĂĽtgärder fĂśr att minska risken fĂśr sĂĽrbarheten i fĂśretaget. Till exempel dikning och trygga vattenfĂśrsĂśrjningen fĂśr

Tips till Sveriges lantbrukare: • FÜlj regelbundet upp din

VI KOPER DITT SKROT!

SOFAB Sanering & färg AB Inget jobb Ar fOr tufft

Vi utfÜr tvättning och sanering av djurstallar och ekonomibyggnader samt mülning FÜrsäljning och service av hÜgtryckstvättar

•

att mÜta väder- och klimatfÜrändringar. FÜlj, planera och agera utifrün politiska händelser, till exempel brexit, EU:s lüngtidsbudget och gemensamma jordbruks- och landsbygdspolitik (CAP). Se Üver det egna skyddsnätet vad gäller fÜrsäkringar, pension och generationsskiften. Ha en lÜpande dialog med leverantÜrer, banker och rüdgivare. FÜlj marknaden, använd ditt nätverk och var lyhÜrd fÜr nya konsumtionsmÜnster och behov fÜr att fünga nya affärsmÜjligheter.

Vi mĂĽlar fĂśljande fasader:

RÜdfärgade Reveterade Oljefärgade

Vi kÜper & säljer

BEGAGNADE TRAKTORDELAR

TRAKTORER KĂ–PES fĂśr demont, kontant betalning. Hämtas!

Insikter frĂĽn Lantbruksbarometern 2020: • Fortsatt och Ăśkande efterfrĂĽgan pĂĽ svenska jordbruksprodukter och en, generellt sett, stor skĂśrd med god kvalitet under 2019 har bidragit till att lĂśnsamheten stärkts. • Stark medvetenhet om sĂĽrbarhetsrisker fĂśr verksamheten. Risker som nämns frekvent är väder, klimat och politisk osäkerhet. Med torkan under 2018 färskt i

•

Blixholmsvägen 1 602 38 NorrkÜping Tel: 011-165180

INSERV SK

Nya startmotorer och gener. Ă„ven andra nya delar.

hela landet ska kunna utveckla sina fÜretag. Det är positivt att intresset fÜr skogsrüvaror Ükar men inte att satsningarna pü solenergi och vindkraft gütt ner. Vür bedÜmning är att omvärldsfaktorer, inte minst lüga elpriser och lünga väntetider fÜr besked om stÜd, püverkar negativt, säger Ewa Andersen, vd Sparbankernas RiksfÜrbund. Ladda ner Lantbruksbarometern via Swedbank, Sparbankernas riksfÜrbund och ludvig.se

Halm och grovfoder Diesel och oljor Spannmül, konv & KRAV GÜdning VallfrÜ och utsäde Anders eller Elisabeth nür ni pü:

Tel 013-23 44 65/66

Vi utfĂśr även: Epoxibeläggningar HandmĂĽlning Hetvattentvättning Invändig mĂĽlning i stall Ă„ven färg- och tapetbutik Uthyrning av liftar

ARNE ANDERSSONS MĂ…LERI Tel 070-643 06 52 www.sofabskanninge.se

Att synas är bra fÜr affärerna! Boka annonsplats pü 0141-560 03.

UPPDATERAD MOTOR DUBBELKOPPLING LĂ…GA DRIFTSKOSTNADER En del av

Mobil 070-53 00 751, även 0142-400 13 www.sofabskanninge.se

www.hondamc.com

Visste du?

NILFISK ALTO

Det fĂśrsta numret av Jordbrukaren utkom redan 1926.

• NyfĂśrsäljning • Auktoriserad service FĂśnster och dĂśrrar till stallar, garage och industrier m.m.

FĂ„RGBUTIK med Teknos-färger samt äkta Falu RĂśdfärg Passa även pĂĽ att boka rĂśdmĂĽlning infĂśr säsongen 2020!

0514-310 10 info@westerbyggtra.se • www.westerbyggtra.se

SOFAB Sanering & färg AB Butik Ă–stanĂĽg 1, Skänninge. Tel 0705-300 751

www.sofabskanninge.se

Tänker du sälja pĂĽ auktion? Nu pĂĽgĂĽr bokning infĂśr 2020 Farmarauktioner Sverige AB är ett nybildat auktionsfĂśretag upp till 35 ĂĽrs branschvana bland personalen. Sätet är i Herrljunga och verksamhet i hela Sverige. Vi lägger upp ett helt nytt kundregister sĂĽ kom gärna med kreditansĂśkan sĂĽ snart som mĂśjligt. FĂśrĂśvrigt kommer ni att känna igen er, bĂĽde säljare och kĂśpare. Välkomna med bokningar till alla former av auktioner. Hittills fastställda datum: 18/4 GĂĽrdsauktion, Svalered VästergĂĽrd Ljung 22/4 GĂĽrdsauktion, Däcksta Gimo 25/4 Samlingsauktion, Ă–rsta Kumla 9/5 Samlingsauktion, Lantmännen Vara 10/7 GĂĽrdsauktion, SĂĽnnersta NorrgĂĽrd Kumla 25/7 Samlingsauktion, TĂśllĂĽs GĂĽrd HenĂĽn

Svensktillverkade jordkällare. I plast. SandstrÜm tillverkar färdiginredda gammaldags jordkällare i modern tappning. Tillverkade i glasfiberarmerad plast. En lätt, stark och välbeprÜvad konstruktion, som hüller i flera mansüldrar. Mer information für du pü vür hemsida eller per telefon. Välkommen!

Vi utfÜr grävarbeten! Diplomerade fÜr avloppsanläggningar

www.jordkallare.se / 0910 - 941 00

Skrukeby Maskin

www.sandstromwebshop.se

0142-809 60, 070-659 67 63

www.farmarauktion.se ¡ Tel 070-544 31 17


10

LRF-STÄMMA

Nummer 4 • Mars 2020 Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland och Örebro län.

Avgående ordförande Peter Borring och tillträdande ordförande Jeanette Blackert.

Ulf Tegnebo, en av ägarna, berättar om Stora Lund och Ombergs Golf Resort.

En ovanlig blomsterdekoration pryder scenen.

Jens Berggren beskriver olika hållbarhetsmål och tar sina fingrar till hjälp.

Jeanette Blackert fick ett run LRF Östergötland har valt sin nya ordförande I kanten på podiet står 20 blomsterkorgar med påskliljor och väntar. 121 ledamöter registrerar sin närvaro och strax ska LRF starta sin regionstämma för Östergötland på Ombergs Golf Resort. Peter Borring ska avgå och en ny ordförande ska väljas.

har ett sju veckor gammalt program med hållbarhetsmål. Jens talar om de tre nödvändiga benen ekonomi, socialt och miljö. – Vi är världsbäst på miljö, där världen bör vara år 2050 där är vi idag. På socialt är vi sådär och på ekonomi inget vidare. Vi måste bli bättre på att föra ut information, jobba med att förändra och fortsätta vårt goda klimatarbete.

Palle Borgström, ordförande för LRF i hela Sverige är på plats, inte för att tala om hur det ska vara utan för att ni ska tala om för mig hur det ska vara, säger han. Men innan valet blir det hållbarhet med Jens Berggren. LRF

– Öka klimatnyttan, omvandla, använda och ersätta dåliga produkter. När det gäller klimatet säger Jens att man inte bara kan titta på hur genomsnittet ändras. Han tar en liknelse. Om man har en fot i en hink med

ÖSTERGÖTLAND (JB) Avgående ordförande Peter Borring i talarstolen.

is och en fot i en hink med kokhett vatten blir det ändå inget bra genomsnitt. Variationerna från varmt till kallt, från torrt till vått ökar och detta är jättesvårt att hantera. – Markvärdet minskar kraftigt i världen, säger Jens och visar en karta över framtida markpriser. Mycket handlar om vatten. Vi här i Sverige är på ett av de bästa ställena på jorden. När klockan passerar 15 vill Peter öppna stämman men det blir spridda protester. Förklaringen är att Peter inte dricker kaffe. Enligt programmet är det nämligen kaffepaus och snart står alla i en lång kaffekö.


Nummer 4 • Mars 2020

11

Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland och Örebro län.

Stämmans funktionärer: Eva Axelsson, Per Helgesson, Erik Erjeby och Charlotta Rydberg.

LRF-STÄMMA

Paus med fika och umgänge.

Peter Borring överlämnar en blomsterkorg till årets stipendiat Emil Eriksson.

LRF-ordförande Palle Borgström tar ordet.

121 ledamöter deltar i årets LRF-stämma.

gande ja på regionsstämman – Den första april startar podden ”Bonden & jag” med tolv avsnitt à 30 minuter, berättar Mathias Lindholm. Ämnena är bland annat den bortskämde konsumenten, generationsskiftet, odling i balans och närproducerat. Allt för att sprida kunskap. Mathias förstår de som inte förstår. Så äntligen får Peter öppna stämman, styrelsens nyårsafton och räfst och rättarting, som han kallar den. Först får vi Peters elva år i bildspel på elva minuter. Från Ödeshög syns bland annat David Appelgrens butik vid Omberg. – Om ni någon gång får chansen att vara regionordfö-

rande tacka inte nej, avslutar Peter. Per Helgesson leder stämman tillsammans med vice Eva Axelsson och de två sekreterarna Erik Erjeby och Charlotta Rydberg. Av de 15 motionerna klubbas de fem första som på räls. Sedan protesterar mannen som då ännu är ordförande och viskar till Per ”ni pratar ju inget”. Stämman kommer ända till motion nummer nio innan någon ledamot vinkar med sin nummerlapp för att få ordet. Det gäller vargen och dess utbredning och motionen kommer från Hällestad i norra delen av länet. Man talar om aktiv djurhållning, öppna landskap och främjande av biolo-

gisk mångfald. Man vill att det görs en relevant och realistisk konsekvensanalys av hur en spridning och ökning av vargstammen påverkar svensk mjölk-, nöt- och lammproduktion. Styrelsen föreslår att stämman ska anta motionens yrkanden som underlag för en motion till riksstämman och så blir också beslutet. Att ändra lagstiftningen börjar i Bryssel, påminner Palle. Många motioner kompletteras med korta filmer. Vid motion 13 utlovar Per kaffe men pausen stannar vid en femminuters fruktstund. Som i förskolan kommenterar en ledamot. Och fruktskålen är snart tom precis som burken med

fruktkola, där till och med burken försvinner. Så väljer då stämman en styrelse med åtta ledamöter. Några har ett år kvar, Jeanette Blackert och Magnus Svensson väljs om och tre är helt nya. De är Gabriella Cahlin på ett år och David Varverud och Jonas Edlund, båda på två år. Gabriella har 28 år på Jordbruksverket, bor i Tjugby i Ödeshögs kommun på en gård med dikor och växtodling. David bor i Motala och är engagerad i Energifabriken och Jonas är skogsbonde i Stjärnorpsskogarna med nära till varg i Linköpings kommun. När stämman sedan väljer ny ordförande får Jeanette ett

rungande ja på valfrågan. Hon är uppväxt på en mjölkgård i Skaraborg med vildare stämmor. I Jordbrukaren nr 3 i år finns en artikel om henne. På stämman tackar hon och

pratar om att de gröna näringarna är en pusselbit i framtidstron, om planetskötare och hållbarhetsmål. Hon ser fram emot att bli ordförande och hoppas kunna vara lagledaren som får vara med om att produktionen av livsmedel och biodrivmedel ökar för första gången sedan EU-inträdet. Varv blir årets lokalavdelning, Emil Eriksson får stipendium, Peter delar ut sju diplom till silvernålar och Palle delar ut själva nålarna. Peter

får också en silvernål och ett löfte om en guldnål i maj. Peter är en modell för en regionordförande, tycker Palle. Djupt engagemang, energi, påläst, djup kunskap, når ut, fram och in. Peter har synts i 1711 tidningsartiklar på elva år eller tre gånger i veckan. Stämman avslutas med en middag där Peter ska avtackas. Och i morgon ska det sprängas bort berg i Stora Lund för en ny byggnad med 40 dubbelrum, berättar Ulf Tegnebo, en av ägarna till Ombergs Golf Resort.

Text och bild: KATARINA LJUNGHOLM


PICKUP PLUSMENY Med värmare och drag!

SPARA ÖVER

ː

*

LÄS MER PÅ ISUZUSVERIGE.SE

PICKUP PLUSMENY • Bränslevärmare med fjärr • Dragkrok • Flakinklädnad

MENYPRIS

4.900:– *

Ord. pris 28.330:–

Som LRF-medlem har du dessutom rabatt när du köper en ny Isuzu

exkl. moms

KARLSKOGA HEDIN BIL

NORRKÖPING OLOFSSON AUTO

VADSTENA VADSTENA BIL & DÄCKSERVICE

Tibastvägen 10, 0586-36450

Navestadsgatan 41, 011-142545

www.hedinbil.se/anlaggning/karlskoga

www.olofssonauto.se

Industrivägen 10, 0143-31059 www.vadstenabil.se

KATRINEHOLM BIL WALLIN

NYKÖPING HAAG & CARLSSON BIL AB

ÖREBRO HEDIN BIL

Eriksbergsvägen 19, 0150-55590

Nyköpingsvägen 31, 0155-58014

www.wallinsbil.se

www.hcbil.com

KISA GRAHNS BILAR

TRANÅS GRAHNS BILAR

Västra vägen 2, 0494-79310

Norrabyvägen 6, 0140-18095

www.grahnsbilar.se

www.grahnsbilar.se

Otto E Andersens gata 1, 019-168087 www.hedinbil.se/anlaggning/orebro

Bränsleförbrukning blandad körning 7,0–7,8 l/100 km, CO2 183–205 g/km. *Gäller vid köp av ny Isuzu pickup. Vi reserverar oss för eventuella ändringar och avvikelser. Gäller t.o.m 2020-03-31


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.