__MAIN_TEXT__

Page 1

En branschtidning i Länstidningen

Lantmannatidningen Jordbrukaren • Till lantbrukare sedan 1926

Lantmannatidningen Jordbrukaren • Till Östergötlands lantbrukare sedan 1926

Nummer 4 • Årgång 90 Mars 2016

Leif Franzén, Ljungebo, bedriver nötdjursproduktion med sin bror Kenneth. Nu ska de prova Hälsingestintans mobila slakteri.

Välkommen återgång till gårdsslakt LANTBRUK. Bröderna Leif och Kenneth Franzén i Ljungebo har under många år bedrivit nötdjursproduktion på egna och arrenderade marker. När det gäller slakt har det gått till som det brukar, en anmälan om hämtning av djur till slakteriet och transport dit. Nu testar bröderna det första ambulerande slakteriet i Europa som kommer till Ljungebo för att slakta 24 nötkreatur. Två viktiga skäl till att de vill testa detta är mindre stress för djuren och möjligheten att få upp kvaliteten på köttet för bättre pris. SIDAN 12

Skogsägare delgav sina synpunkter

Vem blir Årets Östgötabonde 2016? Möt de nominerade i Jordbrukaren – nu är det din röst som avgör

ÅRETS ÖSTGÖTABONDE. För nionde året i rad delar Länstidningen Östergötland och Hushållningssällskapet Östergötland ut utmärkelsen Årets Östgötabonde. Årets Östgötabonde ska med kreativitet och handlingskraft ha utvecklat

SKOG. Södra genomför ägarträffar på olika håll för att få in skogsägarnas synpunkter i olika frågor. För Norrköpings skogsbruksområde hålls det tio sådana träffar. Jordbrukaren var med när frågorna penetrerades i Valdemarsvik.

på Länstidningen Östergötland och samtidigt är lantbrukare får Jordbrukaren två gånger.

jen Pettersson, Kolstorp samt familjen Hermelin, Fallsbergs gård. Nu är det upp till läsekretsen att bestämma vem som vinner. SIDORNA 8, 9 och 10

Tema säkerhet: Spåra det stulna med GPS Trots larm, märkningar och annat händer det att föremål stjäls. Om traktorn, båtmotorn, fyrhjulingen eller vad det nu må vara, har utrustats med en positionssändare kan den snabbt spåras efter en stöld. Därför blir GPS-tracker eller GPS-spårare allt mer populära. Från försäkringsbolagens sida uppmuntras användningen och polisens arbete med att klara upp stölder underlättas. (Läs om säkerhet även på sidorna 7, 15 och 16) SIDAN 18

SIDAN 14

Du som är prenumerant

sin verksamhet på ett föredömligt sätt. Han eller hon ska vara ett föredöme och en inspirationskälla för sina kollegor. Juryn har nu valt ut tre kandidater till årets utmärkelse. De tre finalisterna är familjen Johansson, Eneberga, famil-

VECKANS BORRING

JAKT

GÅRD TILL SALU

Det där med att köpa bil

Chefsveterinär föreläste på årsmöte

Åsebro har bäcken intill huset

SIDAN 2

SIDAN 4

SIDAN 6


2

Nummer 4 • Mars 2016

AKTUELLT

Tipsa Länstidningen om det som händer nära dig! Ring redaktionen 0141-560 03 eller e-posta redaktionen@lanstidningen.se

Veckans Peter Borring:

Det där med att köpa bil... Med risk för att upprepa mig vill jag skriva några rader om bilval. Mina tankar föranleds av att det är högaktuellt för mig då jag just nu ämnar köpa en ny bil, eller leasa för att vara exakt. Så här funderar jag och det är ingen sanning eller vetenskap, andra får gärna tänka på andra sätt.

Vilken bil ska en LRF-ordförande som åker Östergötland runt och predikar vikten av svensk mat ha? Ja, det kanske borde vara självklart med svensk bil, men samtidigt är det inte det. Behovet måste styra i första hand och med tanke på att de 10-talet bilar jag räknat på och testat, skiljer sig åt i storlek och koncept kan man undra om jag vet mina behov. Men ni vet hur det är. Man går in i en köpprocess med en tanke, men sedan vartefter man ser vilka olika erbjudande som dyker upp, omprövar man sina tankar och behov. En del skulle kanske tycka att det är veligt och brist på strategi, jag skulle föredra att se det som att man är öppensinnad och analyserande...

Jag har egentligen bara kikat på tre fabrikat. Ett tyskt premiummärke från Bayern som jag redan kör och är väldigt nöjd med, ett tyskt bredare bilmärke med en mångfald modeller och nivåer och ett svenskt fabrikat. Att jag inte tittat på de andra tyska fabrikaten beror på att det ena har ”för hög” kvalitet, och därmed pris, och de andra får leva med mina fördomar om lägre kvalitet och andrahandsvärde. Tjeckiska och sydostasiatiska fabrikat fanns inte med på min valkarta för där kommer min trovärdighet in. Vi får ständigt höra av svenska fackföreningar att det inte är billigare att bygga bilar i Tyskland än i Sverige. I så fall borde det inte vara någon prismässigt osund konkurrens mellan tyska och svenska biltillverkare. Då är det

upp till prestanda, trovärdigheten att skapa en bra service efter att bilen sålts samt rena mjukvaruaspekter som vilken bil jag faktiskt trivs med och fastnar för. Eftersom att de två förstnämnda inte skiljer sig åt nämnvärt när man jämför de fabrikat jag kikat på är det upp till det sistnämnda. Vad beträffar bilar som är tillverkade i en del andra länder och kontinenter, vet vi att det finns rejäla skillnader i kostnad för arbetskraft, miljö och så vidare. Då blir bilen mer jämförbar med diskussionen om den svenska maten. Då kvarstår frågan om hur mycket eller lite man ska gilla eller inte gilla en bil för att gynna svenska jobb och skatteintäkter? Om svensk mat bara hade den typen av konkurrens skulle jag inte klaga, kanske rent av knappt ha något att göra i min LRF-roll. Hade jag köpt en traktor bara för att

Då kvarstår frågan om hur mycket eller lite man ska gilla eller inte gilla en bil för att gynna svenska jobb och skatteintäkter?

den är svensk? Nej inte enbart, för serviceoch eftermarknad är otroligt viktigt. Om det hade varit samma tekniska nivå och därmed små skillnader på en svensktillverkad traktor som det är på svensktillverkade bilar i dag, hade det mycket väl kunnat bli svenskt. Men inte om skillnaden var som på 70-80-talet... Att köpa svenskt enbart för att det är svenskt tycker jag är dåligt argument. Svenska produkter måste klara att tekniskt, pris- och kvalitetsmässigt konkurrera med jämförbara importerade produkter. Detta gäller oavsett om det är verktyg, bilar eller mat. Problemet med mat är att det inte finns så många importerade matprodukter som fullt ut är jämförbara med de svenska. Vilken bil blev det då? Det tyska medelfabrikatet. Jag hittade inte en produkt som jag tyckte var fullt jämförbar bland de svenska alternativen. Må så gott i det av svåra val fyllda Sverige önskar Peter PETER BORRING peter.borring@telia.com

Peter Borring är regionordförande för LRF Östergötland

Investeringsboom för flerfamiljshus i trä Modulbyggda trähus gynnar landsbygden och klimatet Investeringar på drygt 800 miljoner kronor möjliggör ett kraftigt ökat byggande av flerbostadshus. Produktionskapaciteten ökar med över 2 600 lägenheter per år och industriellt byggda flerbostadshus i trä blir en viktig del av lösningen på Sveriges katastrofala bostadssituation. Samtidigt skapas 320 långsiktiga arbetstillfällen runt om i landet.

I dag ligger andelen flerbostadshus i trä på 10-15 procent. När företag som Lindbäcks i Piteå, Derome i Halland och Eksjöhus Småland nu gör sina största industriinvesteringar någonsin kommer andelen att öka betydligt. – Regeringens mål om byggande är helt orealistiskt om man inte tänker nytt. Med modulbyggda flerbostadshus i

trä vrids hela byggprocessen om, säger Johan Freij, affärsområdeschef för Skog & Lantbruk på Danske Bank. Modulproduktionen liknar biltillverkning där man bygger exakt efter kundens specifikation i ordnad inomhusmiljö. Modulerna fraktas till bygg-

platsen där själva resningen går mycket fort och den närliggande omgivning berörs minimalt. Risken för projektfördyringar och fel minimeras och totalkostnaden minskar. Samtidigt är den här typen av byggande mycket större än så. – Jobb från storstädernas bygginfarkter flyttas ut till orter som Öjebyn, Sandsjöfors, Anneberg, Gullringen och Renholmen. Där finns kvalificerad kompetens och vi bibehåller en levande landsbygd. Men viktigast är kanske att byggandet bidrar till en nödvändig klimatomställning då koldioxiden binds i husens

träkonstruktioner. Bostadspolitik, regionalpolitik och miljöpolitik allt i samma byggsystem, avslutar Johan Freij. Priserna på massaved i Mellansverige har under en längre tid varit pressade till historiskt låga nivåer. Men nu sker ett trendbrott. I Hälsingland höjs priserna med 20 kronor kubikmetern (fast under bark), vilket är den första prishöjningen i Mellansverige sedan 2011. Effekterna av SCA:s åtta-

miljarderssatsning på en ny massalinje i Östrand börjar därmed redan märkas. Samma sak sker i Sydsverige där Södra höjer barrmasssavedspriset för att stimulera gallring lagom till starten av deras fyramiljarderssatsning i Värö i höst. Flerfamiljshus i trä under konstruktion. Bild: DEROMEGRUPPEN

Jordbrukaren Grundad 1926 • Produktion: Länstidningen Östergötland AB ANSVARIG UTGIVARE och TIDNINGSCHEF Gunilla Norlén E–post: gunilla.norlen@kurirengruppen.se REDAKTION E–post: redaktionen@lanstidningen.se Länstidningen ansvarar inte för insänt, ej beställt material. Allt material i Länstidningen kan komma att lagras i digital form och publiceras på Länstidningens hemsida. Förbehåll mot sådan lagring och/eller publicering ska göras innan materialet publiceras.

Missnöjd? Du kan anmäla publicering som du anser är felaktig till PO, Allmänhetens pressombudsman. Adress: Box 22310, 104 22 Stockholm. Tel: 08-692 46 00. Fax: 08-692 46 05. ANNONSAVDELNING. E–post: annons@lanstidningen.se Felaktiga annonser: reklamation ska göras inom sju dagar från införing. Tidningens ansvar för fel är högst annonskostnaden. För skada på grund av uteblivet eller felaktigt införande ansvaras inte. Reklamation godtas inte om felet framgår av korrektur kunden fått.

Post- och besöksadress: Drottninggatan 20 C 591 35 Motala Telefon (växel): 0141-560 03 • Telefax: 0141-560 07 • Hemsida: www.lanstidningen.se Öppettider: Måndag - fredag 09.00-16.00 TRYCKNING Jordbrukaren trycks hos Pressgrannar AB i Linköping, ett Svanengodkänt tryckeri. MILJÖ Svanen & Våtmarksfonden. Pressgrannar är Svanengodkänt och ingår tillsammans med bl.a. Sveaskog, Holmen, Skogssällskapet, Ragnsells, som stödjande företag i Svensk Våtmarksfond (http://www.vatmarksfonden.com/) som arbetar med att restaurera torrlagda våtmarker i Sverige och även skapa nya. Läs mer på www.pressgrannar.se

PRENUMERATIONER LÄNSTIDNINGEN ÖSTERGÖTLAND E–post: pren@lanstidningen.se Prenumerationspris: Helår 425:– . Halvår 230:– Kvartal 125:– Postgiro: 51 49 70–3 Utebliven tidning? Ring 0141-560 03. Postutdelning Jordbrukaren kommer med posten.


Nummer 4 • Mars 2016

3

!

!

' ' ! ' ' ' ' ' ' '

'

!

' $! #

!

#

#

#

"!

$

! #

'

# ! #

#

&%

#

' " !

"%

'

' ! !

&

!

!

+/.,(// 0- 1+ )

*

&

Säkra lösningar för dig och dina djur. Kvalitet, kunskap och service.

Vi hjälper er med rådgivning, ritningar, inredning och montering. Funktionella och starka inredningar till ligg- och ströbäddsstallar, för alla typer av djur. Störst på behandling- och hanteringsutrustning.

LLE! Ä F L L I T

UTFÖRSÄLJNING

Behandlingsboxar och klövverkningsboxar i många olika utföranden. Finns som varmgalvaniserade eller målade.

Betongrör Vi säljer ut ett parti betongrör med hög hållfasthet. Lämpliga till dagvatten, igenläggning av diken, vägrör mm.

Foderhäckar, krubbor och kalvgömmor i många olika modeller för utfodring på bete.

Priser från (alla priser ex moms): Ø 300mm (L=2000mm) ..............60 kr/m Ø 400mm (L=2200mm) ..............170 kr/m Ø 1000mm (L=2200mm) .............400 kr/m Ø 1200mm (L=2200mm) .............900 kr/m Fritt lastat fabrik Västerås, Vänersborg, Stora Skedvi. Transport kan ordnas. Tillgång per lagerställe kan variera.

För mer information kontakta oss eller någon av våra säljare.

Ring för beställning och mer information Tel: 010-455 24 20

www.meag.se

Övre Kohlsäter 661 96 Långserud

Tel: 0533-32180 Fax: 0533-32190 www.BSagro.nu


4

JAKT

Nummer 4 • Mars 2016 Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland och Örebro län.

Björn Lindvall, chefsveterinär på Valla djursjukhus i Linköping, höll en intressant och matnyttig föreläsning om akutvård och skador på jakthundar.

Det var en hel del medlemmar samlade i slottet på Husby Säteri på årsmötet med Söderköping-Valdemarsviks jaktvårdskrets.

Medlemmarna i Söderköping-Valdemarsviks jaktvårdskrets antecknade flitigt när Valla djursjukhus chefsveterinär föreläste.

Informativt årsmöte på Husby Chefsveterinär föreläste för Söderköping-Valdemarsviks jaktvårdskrets VALDEMARSVIK (JB)

– Det har varit ett år av turbulens inom rovdjursförvaltningen där demokratin satts ur spel, konstaterade inledningsvis ordföranden Jan Teichert när han öppnade årsmötet med Söderköping-Valdemarsviks jaktvårdskrets inom Svenska jägareförbundet. Sedan lämnade han över ord och bild till kvällens gästföreläsare, som var Björn Lindvall, chefsveterinär på Valla djursjukhus i Linköping.

Temat för kvällen var skador på jakthundar och Lindvall delade in sin föreläsning i fyra delar. Nämligen förebygga skador, träning, vanliga skador och sist men inte minst, vad göra om en skada är ett faktum. – Om man släpper en otränad hund som driver rådjur eller annat på hösten, får detta till följd att det blir kortare drev. Gäller det istället vildsvin kan det få förödande konsekvenser för hunden, konstaterade veterinären. Det är i det fallet också vik-

tigt att träna hunden på rätt sätt, kondition är givetvis bra, men det räcker inte beträffande en vildsvinshund. Där handlar det om styrka och explosivitet. Ett vildsvin som väl-

Medlemmarna i Söderköping-Valdemarsviks jaktvårdskrets fick lära sig en hel del om förebyggande av skador hos jakthundar.

jer att gå till anfall är oerhört snabbt och det måste hunden också vara. – Det är viktigt att vätska upp hunden inför en jaktdag. Det går att jämföra med en maratonlöpare. Nu dricker ju inte hunden om den inte är törstig, men blandar man köttfärs i vattnet, går det bra. En annan förebyggande åtgärd är att kolla vilken kroppstemperatur som är normal för just din hund. Den kan nämligen variera, precis som för oss människor. Men det är bra att känna till om det visar sig att hunden verkar hängig. Om den eventuellt har feber och därför är sjuk på något sätt, eller bara är allmänt trött.

En annan viktig kunskap till hundägare är detta med stakningsskador, eller om hunden fått in någonting i ögat. – Egentligen är det märkligt att hundar inte får in mera skräp i ögonen när man ser hur de far fram i markerna, menade Lindvall. Har den ändå fått in något litet skräp i ett öga kan man försöka få bort detta, men man ska aldrig själv försöka ta bort någonting som sitter fast i ögat. Det samma gäller om hun-

den fått in någon pinne eller liknande i kroppen. Låt sådant sitta kvar och uppsök istället veterinär. Att dra ut något som sitter fast kan allvarligt förvärra skadan.

Omvalde ordföranden i Söderköping/Valdemarsviks Jaktvårdskrets, Jan Teichert, tillsammans med Evelin Kjellgren, som fick pris för bästa viltspårekipaget i kretsen och så även i hela Östergötland då de också kammade hem länsmästerskapet.

Ormbett är något som hundar kan råka ut för. – Stillhet och kontakta veterinär är det som gäller. Sen vill jag slå fast att kortison inte hjälper mot ormbett, eventuellt kan andningen under-

lättas, framhöll chefsveterinären men underströk att ormbett är behandlingsbart och innebär vanligtvis inget problem. Vidare att vart tredje bett är helt ofarligt, ormen sprutar

helt enkelt inte in något gift, utan skyddar sig bara genom att bita. Men att chansa på detta ska man definitivt inte göra. Text och bild: HANS ANDERSSON

Hållbar prisutveckling inom veterinärvård Kostnaderna för vård av djur har ökat kraftigt de senaste åren. För att få en mer hållbar prisutveckling av veterinärvård inleder Folksam samarbete med veterinärer.

Ett led i detta är att teckna avtal med ett antal leverantörer. Från årsskiftet har Folk-

sam inlett ett nytt samarbete med Distriktsveterinärerna. – Från Folksams sida vill vi skapa en större pristransparens så att våra kunder kan göra aktiva val utifrån sin egen situation och plånbok. En del i detta är att ta fram en riktprislista för ett antal diagnoser. Då vet djurägaren vad en behandling kostar, vilket de i dag ofta inte gör. Vi en-

gagerar oss i detta eftersom det är något våra kunder verkligen bryr sig om, säger Carina Aho Laitinen, chef Privat affär djur på Folksam. – Genom vårt samarbete med veterinärer får våra kunder tillgång till djursjukvård med en transparent och konkurrenskraftig prissättning. För vår del innebär det att vi får bättre kontroll på

skadekostnaderna och en sundare utveckling av kostnaderna för djurförsäkringen, säger Carina Aho Laitinen.

Folksam ska i samarbete med veterinärer ta fram en riktprislista för ett antal diagnoser. Då vet djurägaren i förväg vad en behandling kan kosta, vilket de i dag ofta inte gör.


Nummer 4 • Mars 2016

5

LANTBRUK

Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i ÖstergÜtland, sÜdra SÜdermanland, norra Smüland och Örebro län.

Osämja stÜrsta hindret fÜr skifte Alarmerande üldersstruktur bland svenska bÜnder Risken fÜr osämja mellan syskonen är det stÜrsta hindret fÜr att genomfÜra generationsskifte pü gürden. Majoriteten av alla gürdsägare i landet tycker att viktigaste faktorn vid ett ägarskifte är att det blir rättvist mellan barnen. Hälften tycker ocksü att det är bland det viktigaste att den som tar Üver klarar att driva gürden vidare.

Det visar en undersÜkning som LRF Konsult gjort i samband med kampanjen Gürden byter ägare. Kampanjen är ürligen üterkommande med träffar runt om i landet där man gür in närmare pü familjens fÜrutsättningar, ekonomi, skatt och juridik vid ett ägarskifte. – Vi har en alarmerande üldersstruktur där Sveriges bÜnder blir allt äldre. Gürdsägarna har till fÜljd av olika hinder

väntat i det längsta med att lämna Üver till nästa generation. Men pü senare tid har vi märkt ett starkt Ükande intresse fÜr generationsskifte. Det är viktigt att planera ägarskiftet utifrün vad som är lämpligt fÜr familjen och fÜretaget. Samtidigt är det viktigt att se till familjemedlemmarnas vilja och vad de anser är rättvisa, säger Katarina Wiklund, chefsjurist pü LRF Konsult. Nügot mindre viktigt tycker fÜräldragenerationen att den egna ersättningen är. Dryga 30 procent tycker att det är viktigt att man som Üverlütare har tillräckligt mycket tillgüngar Üver att leva pü efter Üverlütelsen. 35 procent tycker att det är viktigt att Üverlüta gürden under sin livstid sü att de själva kan fü styra villkoren. – Exempel pü villkor som vi ser är hembud, inteckningsfÜrbud, fÜrbud att lüna och att fÜräldrarna ska bo kvar pü fastigheten under sin livstid. Det für stor püverkan pü mark-

nadsvärdet och begränsar utvecklingsmÜjligheterna och är inget vi rekommenderar. Vem vill kÜpa en fastighet med de gamla säljarna kvarboende i mangürdsbyggnaden? Bland dem som är pü güng

att Üverta en gürd tycker de allra flesta, ütta av tio, att det viktigaste vid ägarskiftet är att ha en bra rüdgivare. Pü andra plats med 63 procent i rankingen av de viktigaste faktorerna kommer att �det ska bli rättvist mellan mig och mina syskon�. Hälften av de svarande tycker att det är viktigt att Üverlütelsen sker under fÜräldrarnas livstid sü att de kan bestämma vid genomfÜrandet av ägarskiftet. Nügot Üverraskande är kanske att det är färre, fyra av tio, som tycker att det viktigaste är att det blir ekonomiskt fÜrdelaktigt sü att det gür att investera och utveckla gürden. – Büde Üverlütare och Üvertagare ser risken fÜr osämja mellan syskonen som det

Svenska gürdsägarna har till fÜljd av olika hinder väntat i det längsta med att lämna Üver till nästa generation. StÜrsta hindret upplevs risken vara att skapa osämja mellan syskonen.

stÜrsta hindret fÜr att genomfÜra ägarskiftet pü gürden. DärfÜr är det viktigt att alla berÜrda diskuterar igenom

ägarskiftet grundligt och für olika alternativ och dess konsekvenser genomlysta av nügon sakkunnig. Ett genera-

tionsskifte är komplext eftersom en mängd faktorer püverkar skiftet, säger Katarina Wiklund.

Skogs- & Jordbruksmaskiner Verkstad och fÜrsäljning

Hjälp med deklarationen och bokslutet? Vi är 24 personer, specialiserade pü allt inom ekonomi och juridik fÜr jord- och skogsbruket, redo att hjälpa dig.

 

    

Välkommen att hÜra av dig. VADSTENA LINKÖPING Tel 0143-125 00 Tel 013-24 20 00 www.vadbok.se

PĂĽ jakt efter fyrhjuling?

FÖR JORD- OCH SKOGSBRUKET Redovisning, bokslut, deklaration, generationsskiften och andra juridiska tjänster, fastighetsvärdering, rüdgivning i arrendefrügor, fastighetsjuridik, fastighetsfÜrmedling m.m.

www.lantbruksservice.se

Husqvarna 545

   50cc, 2,5 kw Ord pris 7800:-

Nu

EksjÜ Lantbruks Service AB Verkstad • Reservdelar • Hydraulik • Foder Skog & trädgürdsbutik

5900:-

Gjuterigatan 2, EksjĂś Tel: 0381-390 00 Ă–ppet: Vardag 7-17


6

Nummer 4 • Mars 2016

GÅRD TILL SALU

Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland och Örebro län.

Gård vid bäcken

Åsebro 101, HÄLLesTAD En gång var skogsinnehavet omfattande. Idag är gården avstyckad. Förutom bostadshuset från 1800-talet finns flera andra byggnader, däribland en knuttimrad stuga från 1700-talet som kompletterar det genuina på gården vid bäcken. Välkommen till Åsebro 101 som är veckans gård till salu.

Norra Östergötland har genom historien haft mycket bergshantering. Ett område som präglats av detta är Hällestadsbygden väster om Finspång. En uppgift gör gällande att det redan 1282 bedrevs bergsbruk här. Det mesta är idag historia och lämningar i landskapet, men fortfarande finns verksamheter som lever kvar. Ett exempel är Borggårds Bruk som grundades redan 1550 och har produktion än idag. Man tror att Hällestads första kyrka

uppfördes under 1200-talet. Den har sedan följts av nyare kyrkor. En av dessa plundrades under Erik XIV:s tid av danskarna för att senare, 1726, brinna ner. Dagens kyrka invigdes 1895. Man kan ta del av bygdens fascinerande historia genom hembygdsföreningen och hembygdsgården. En gång per år ges det så kallade Gruvspelet vid Gruvstugan, den enda kvarvarande av en mängd byggnader, som fanns kring Hällestads Storgruva under sena 1600-talet. Veckans gård, Åsebro 101, är belägen fågelvägen bara någon kilometer från Gruvstugan. Man svänger av från väg 51 mot Borggård strax öster om Hällestad. Sedan följer man Sörskatevägen några kilometer tills en förbudsskylt och en 40-skylt syns. Där är det höger och över en liten bäck och så ligger Åsebro där.

I boken Svenska gods och gårdar, från 1940, kan man läsa att fastigheten tidigare haft hela 300 hektar skogsmark. Det har också funnits ett par hästar, några kor, grisar, får och ett 30-tal höns på gården. Idag är gården avstyckad och omfattar endast 1,2 hektar mark. Holmen äger skogen. De senare åren har Åsebro tillhört Hällestads hembygdsförening. Tidigare ägare donerade den dit i testamentet med villkor att föreningen skulle förvalta byggnader, växter med mera i dagens skick. Hembygdsföreningen kan inte längre sköta Åstorp på det sätt man önskar så därför bjuds den här hemtrevliga synnerligen charmiga och historiskt spännande lilla gården ut till försäljning. Mangårdsbyggnaden i 1,5 plan är från 1890. Den har en boyta om 108 kvadratmeter samt biyta om 30. Huset värms med direktverkande el och vedspis. På nedervåningen är det här huset av traditionell karaktär ifråga om planlösning och liknande. Här finner man tacksamt att köket har den så omtalade generöst tilltagna ytan ett lantkök för-

väntas ha. Där finns sådant som matplats, kyl och frys, spis, fläkt, vedspis och skafferi. I duschrummet finns våtrumsmatta, våtrumstapet, varmvattenberedare med mera. På övervåningen finns ett sovrum och en kallvind som går att inreda till ytterligare ett rum. Den knuttimrade parstugan på tomten är från 1700-talet. I den finns ett kök med matplats, vedspis och liten kyl. Allrummet har trägolv och en öppen spis med insats. I huset finns även wc. På tomten finns flera andra byggnader. Ladugården inrymmer flera delar som vedbod, djurdel, loge och vagnslider. Boden, där el finns indragen, används som trädgårdsbod, magasin och liknande. ed trägolv. Friggeboden kan fungera som gäststuga. I anslutning, närmast sammanbyggt, till friggeboden finns ett garage. Åsebro 101 är en härlig gård med spännande historia och en gemytlig framtid. Vem vill inte ha en sådan här mysig gård nära bäcken?

Text: BO BÄCKMAN

KORTA FAKTA ÅSEBRO 101 Mangårdsbyggnad: Byggår 1890. 1,5 plan. Boyta 108 kvm. Biyta 30 kvm. 4 r o k. Parstuga: 1700-tal. Knuttimrad. Ladugård: Djurdel med trägolv och höskulle. Logdel, vedbod, vagnslider m m. Övrigt: Bod uppförd i timmer och trä med plåttak. Vedbod med jordgolv. Trädgårdsbod med trägolv. El finns.

Magasin med trägolv, förvaringsloft. Friggebod med snickarbod. Förråd med plastmatta. Garage med jordgolv och plåttak. Areal: 1,2 hektar. Pris: 800 000 kr utgångspris Ansvarig mäklare: Rebecca Regnander, Länsförsäkringar Fastighetsförmedling, 0709-992 375.


Nummer 4 • Mars 2016

7 Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland och Örebro län.

SÄKERHET

Aktiv belysning – ett enkelt skydd En enkel sensor kan skrämma tjuven på flykten ÖSTERGÖTLAND (JB)

Det är en tämligen vanlig men effektiv varningssignal med rörelseaktiverade lampor. Kommer någon på kvällen eller natten så tänds det. För gårdsbruk kan det lämpa sig väl, men varje katt ska inte tända upp gårdsplanen.

Ibland är det mest självklara just det man inte tänker på. När man pratar om stöldskydd och larm kan en rörelseaktiverad belysning vara nog så effektiv. Om gårdsplanen i nattens mörker plötsligt badar i ljus

så avstår troligen de flesta tjuvar att fortsätta sina dunkla ärenden. Det är varken som kåseri eller på skoj att i det här sammanhanget använda ordet ljusskygg. I skydd av mörkret kan många skumma saker försiggå utan att andra upptäcker det. På många byggnader och även i lokaler finns den här sortens vaksamma belysning. I vissa fall är de inte ens avsedda som skydd utan för att de som faktiskt har legala ärenden dit ska se hur de går, var de ska ställa cykeln och kanske var de ska lasta av något. Bieffekten är att man på köpet har ett visst skydd mot

inbrott, stöld och ibland även överfall.

gande hagar riktas avkännaren lämpligen så att de inte finns i sensorns sökfält.

Ska man översätta det här

till en lantlig gårdsmiljö så finns förstås andra överväganden att göra än att kort och gott montera en sensorstyrd belysning. Exakt hur man väljer den varierar efter behovet och den enskilda gårdens förutsättningar. En alltför känslig sensor eller en som är placerad så den täcker marken kan i värsta fall medföra att gårdsplanen eller maskinhallen är upplyst nästan hela nätterna. Fåglar, katter och smådjur ska alltså inte kunna aktivera belysningen. Finns djur i närlig-

Om möjligt bör den rörel-

seaktiverade belysningen fungera fri från övrig belysning eller åtminstone kunna styras så att kvällsarbete inte kräver att man rör sig inom två minuter för att ha fortsatt ljus. Den som lagar eller servar en maskin behöver en stadig ljuskälla. Det här är så självklart, men så lätt att missa. Sedan är det värt att tänka på att ställa in sensorn efter vilket ljus som krävs för att den ska tända. En sommardag ska belysningen inte tändas alls, det blir bara onödi-

ga elräkningar och meningslös skyddseffekt. Ett generellt råd är som vanligt att verkligen tänka igenom om, var, varför och allt sådant innan. För en del kan en sådan här belysning mest utgöra en irritation vid ena byggnaden men vara värdefull och välkommen vid den andra. Varje gård har sina förhållanden och allting passar inte alla alltid. Som i så många andra fall gäller det att använda kvalitet. Utrustningen ska klara väderlek i ett intervall från kanske minus trettio till plus

trettiofem eller mer om den sitter i direkt sol. Om sensorn sitter ute, hur

fungerar den om den täcks med snö, om än för bara några timmar? Det kan vara värt bolla frågan med andra och höra vilka erfarenheter de har för att undvika onödigt krångel. Den som är osäker på elen bör förstås anlita någon för installation, men annars är det här relativt enkla historier som skyddar bra. Text och bild: BO BÄCKMAN

AUKTIONER

SAMLINGSAUKTION Onsdagen den 23 mars kl 10.00

Med en rörelsevakt kopplad till belysningen kan svart natt på ögonblicket bytas mot upplyst som på dagen. Avskräckande för tjuven som inte kan veta vem som observerade att lampan tändes.

Så undviker du att få bildelar stulna Bildelsstölderna har ökat med 85 procent sedan 2011 enligt en rapport från Larmtjänst. Framförallt är det navigationssystem, airbags och strålkastare som stjäls. Stölderna genomförs ofta av ligor som är välplanerade och snabba i sitt tillvägagångssätt.

– Jag öppnar en bil på några sekunder och får exempelvis med mig en GPS och krockkudde på under en halv minut. Det går snabbt att

nollställa elektroniken, säger en källa till SSF Stöldskyddsföreningen som tidigare varit aktiv biltjuv. Har du en BMW, Volkswagen eller Volvo av nyare modell och bor i storstadsområden eller utmed europavägarna är risken högre att du råkar ut för en stöld av delar från din bil. – Det är svårt att skydda sig helt från den här typen av stölder, men det går att minska riskerna, säger Lotta Mauritzson, ansvarig för rådgivningen på SSF Stöldskyddsföreningen, och ger följande tips:

Så försvårar du stöld av bildelar 1. Parkera bilen på upplysta parkeringsplatser, där det är mycket folk i rörelse 2. Välj ett parkeringsgarage som har kameraövervakning eller annan bevakning 3. Ställ in bilen i ditt garage och se till att det är ordentligt låst 4. Skaffa en rattkrycka – det försvårar för tjuven att stjäla krockkudden och ratten 5. Märk bilens delar med DNA-märkning samt sidospeglar och rutor med bilrutemärkning Andra saker att tänka på kopplat till inbrott i bilar är att aldrig lämna värdeföremål i bilen och se till att den går i lås när du fjärrlåser den.

då Marcus Larsson, tel 070-564 36 64, tillhandahåller auktionsplats Myrebo för samlingsauktion. Vägbeskrivning: Väg 195, 5 km söder Hjo Leif 0502-404 38: Potatiskupare. Burton rörställning. Pallyft för traktor. Benny 070-856 01 02: Kverneland Växelplog 3 skär E3. Vibergsharv 75 pinnar 7.20. Kellfri betesputs 2,75. Balvagn. Spmkross. Mjölktank 900 l Göran 0703-46 41 41: Amazone ZAF 1204 gödningsp.800 l. Omrörare 6 met. Vreten snöblad 2.40 hydrsv. Marcus 070-564 36 64: Avlastarbord Agromaskiner 8 meter. Självlåsande fronter 15 platser. Spruta Vicon 600 liter. 2st Däck 18/4-38. 2st Elverk bensin (nytt). Varmo rundbalsklyv. Trivira silo. Urinpump traktordriven. Balsamlarvagn. Balvagn. Balvagn stor. Kona och galler för tippgrop. Potatisupptagare. Spruta Hardi 800 liter 12 meter. Spannmålskvarn Nirvana. Hökanon. Hagedorn Självlastarvagn LE 28 J. Fårnät. Foderhäck på hjul självstängande grindar. Betongblandare 250 l med grusficka. Per Olof 070-958 45 06: Avlastarbord 2 met. Pöttinger självlastarvagn boggie 30 kubik. Stenplockare Diamant. Spannmålskärra 18 kubik egen pump. Spannmålsvagn 18 kubik. Johan 0705-25 59 65: Vikport. Kverneland harv 36 pinn. Kverneland kultivator 13 pinn. Håkan 0730-53 90 47: Delaval Mjölkrobot vänsterhängd årsm 02 uppdaterad -07.( Visas plats före auktion). Nojre avlastarbord. Flistugg DZ 65 trumma. Däck med fälg 18.4-34. Omrörare Rana 9 m. Claas hövändare 5 m. Stengrep(grävmaskinfäste). Claas strängläggare 2,80. Storbalsvagn 12 bal. JF hackvagn ES 3500 700-60-22,5. Star Gödseltunna 13 kubik trippelboggie, 600-55-20,5 kran 7 met,spegel. Krone Slåtterkross AMT 3200 bogs - 02. Rostfri vattenkar. 200 stängsel.stolp. Frösåmaskin 12 V. Ringvält 3 -del. Klas 0739-89 04 19: Frösåmaskin 12 V. Vedskruv El. Överum Växelplog CV 398,3 skär. Vamo medharv 55 pinn. Tive gödningsjet 10 m 2000 l. Vajerkran. Bredöl 2 axl vagn 3 - vägtipp. DF Strängläggare 2,80. DF Vändare 5 m. Vedelevator 5 m. NH fälthack 717 S. Spmkärra 6 t.lastbil. Jaan 070-552 10 12: Teleskoplastare Manitou MLT634-120 LSU. årm 2011 800 tim. Ballrivare Trejon Tomahawk 808 hydr.buren 09. Balgrip ST BM. Planerskopa 2.45 inkl förhöjning ST BM. Pallgafflar ST BM. Krokodilgrep 2,30 ST BM. Balspjut ST BM. Åke 0503-160 16: Nordsten Såmaskin 5 m med frölåda. Lastbrygga. Potatiskup. Ogrässpruta bogs. Bevattningsspridare 30 st. Wuhlmaus potatisupptagare. Däck med fälg 16.9-26. Vamo medharv 3 m hydralb. Teleskoprör 6 m. Slang med 3/4 (19 mm) 25 m längd klokoppl 30 st Samuel 070-330 81 81: Kastfläkt för tornsilo. Skoby halmskärare. Tömningsfläkt 2 st. Migsvets. Auktionsvillkor: 30 dagars kredit till kända, godkända köpare. Kreditansökan till KPMG 0708-51 11 64 eller sök på hemsidan under kreditansökan senast 5 dagar före auktionen. Övrig betalning kontant, kortbetalning, faktureringsavgift 50 kr på faktura under 500 sek, 10% slagavgift på momsfria varor, inga krediter auktionsdagen. Glöm inte kundkort. Reservation för felskrivning. Hela auktionen på www.sajab.se. Välkomna hälsar Stig Arne Johansson med personal.


8

Nummer 4 • Mars 2016

ÅRETS ÖSTGÖTABONDE

Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland och Örebro län.

KANDIDAT NR 1 • ÅRETS ÖSTGÖTABONDE

Nya ladugården.

Korna har det bra i ladugården.

Ett tecken på uppskattning.

Familjen Johansson, Eneberga lantbruk Mjölk- och köttproduktion samt växtodling på Vikbolandet VIKBOLANDET (JB)

På Eneberga lantbruk på Vikbolandet finns mjölkproduktion, växtodling och man föder upp djur för kött. Familjen Johansson, Bengt-Åke Johansson med sönerna Tomas och Peter driver företaget. Genom medvetna satsningar inför framtiden stärker de gården och företaget.

Eneberga lantbruk är beläget några kilometer sydväst om Östra Husby på Vikbolandet. Familjen Johansson, Bengt-Åke Johansson med sönerna Tomas och Peter driver företaget. De är alla delägare. Mjölkproduktion, växtodling, och kött utgör de huvudsakliga delarna i verksamheten. Gården har totalt, inklusive arrenden och skötselavtal, 550 hektar mark samt 50 hektar skog. En ganska fascinerande historik kring Eneberga lantbruk visar en successiv utveckling från mindre skala till ett stort lantbruk som inte bara klarat sig genom svackor i marknaden utan också fortsätter att satsa framåt. Tomas och Peter är tredje generationen som brukar gården. Lantbruket har förutom den egna gården haft många olika arrenden på flera håll. En dag för många år sedan tog Bengt-Åke också över några mjölkkor på en gård. Sedan dess har mjölkproduktion ingått i verksamheten, men på själva Eneberga gård tog det fart i samband med ett generationsskifte då en ny ladugård skulle byggas. Den stod klar 2009. Utvecklingen har inte stannat med ladugården. – Vi har arrenderat till lite mer mark och köpte en grannfastighet 2013, berättar Tomas. Nu mjölkar man även på den tillköpta gården där det

Peter, Tomas och Bengt-Åke driver Eneberga.

liksom på Eneberga finns två robotar. Tanken med granngården var aldrig att köra mjölkproduktion där utan att få mer mark och byggnader. – Vi vill ha hem alla mjölkdjuren till Eneberga, berättar Peter. Mjölk här och ungdjur där. Vårt dilemma har varit att det är spritt mellan gårdar. – Vi har cirka 700 djur to-

talt. Vi fick för mycket kor. Mjölkkorna är på två gårdar nu istället för tre. Under en övergångsperiod hade familjen faktiskt tre mjölkgårdar att sköta. Den ena var två mil bort. Det var

slitsamt och långt ifrån optimalt, men det gick. Siktet är inställt på att ha mjölk på en gård. – Vi vill ha mjölk, växt och

kött. Kött är viktigt. Vi har alla utslagskor och sparar alla kvigor. Tjurarna säljs som små för dem har vi inte plats för, säger Peter. Ett tiotal personer, Johanssons inräknade, arbetar på gården. – Vi sysselsätter många. Vi har i kontakten med politiker och andra pratat mycket om att vi faktiskt är en del av näringslivet, säger Tomas.

En hel del besök från olika håll har förlagts till Eneberga. Ett trevligt besöksrum har utsikt över ladugården och korna. – Det är mest lokala dagis och skolor nu. Över åren har det annars varit jättemycket besök, säger Bengt-Åke. Under våren 2014 var Eneberga en av de gårdar som tog emot skolklasser inom ett av Leader Folkungalands projekt, som just syftade till att ge skolungdom möjlighet att få en direktkontakt med det svenska lantbruket, alltså livsmedelsproduktionen.

– Några skolor från staden kommer, säger Tomas. Vi brukar sällan säga ifrån om någon vill komma. Det är bara bra att de kommer och får se en gård. Det har även varit en del årsmöten med mera på loftet. LRF, Arla, skogsbolag, bilkårister, någon veterantraktorförening. det mycket extra arbete efter köpet av granngården, men del för del löser man övergången. – Vi har lite växtvärk just nu och vi har inte fått alla bitar på rätt plats än, berättar Tomas. För

närvarande

är

Mjölkpriset kunde gärna vara högre men Tomas ser lugnt på det hela: – Man tjänar inget på att gräva ner sig. Det blir bättre igen, det måste man hoppas. Under tiden satsar Eneberga framåt och har tredubblat omsättningen sedan 2008. Text och bild: BO BÄCKMAN

Rösta på din kandidat! Använd kupongen på sidan 11.


Nummer 4 • Mars 2016

9

Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland och Örebro län.

ÅRETS ÖSTGÖTABONDE

KANDIDAT NR 2 • ÅRETS ÖSTGÖTABONDE

Kolstorps lantbruk är utspritt geografiskt från Ljungsbro, till Borensberg och ner mot Klockrike.

Kalvar som slussats ut.

I ladugården.

Familjen Pettersson, Kolstorps lantbruk Mjölkproduktion, växtodling och skog utanför Borensberg BORENSBERG (JB)

På Kolstorps lantbruk utanför Borensberg finns mjölkproduktion, växtodling och skog. Familjen Pettersson låter aldrig utvecklingen stanna. Att delta på sociala medier, bjuda in till studiebesök, vara med i debatter och liknande för att informera om svenskt lantbruk menar de ingår i arbetet.

Bröderna Leif Pettersson och Örjan Pettersson driver Kolstorp lantbruk tillsammans med Leifs söner David och Arvid. Det är beläget i mellanbygden öster om Borensberg och norr om Göta kanal. Gården ligger på gränsen mellan Motalas och Linköpings kommuner. Mjölk är den viktigaste grenen av produktionen som även innefattar entreprenad, växtodling, köttdjur och skog. Företaget förfogar totalt över 600 hektar, inklusive arrenden. – Jag och min bror Örjan

hade mjölkproduktion med 45 kor och båsladugård till för tio år sedan, berättar Leif. Vi funderade över framtiden. Mina två söner David och Arvid var intresserade av att arbeta på gården så vi funderade vidare på hur vi skulle utveckla mjölken. Efter studiebesök i flera länder så byggdes en ny ladugård som stod klar i september 2009. Arvid som var militär sa upp sig för två år sedan för att börja på gården. – Vi byggde en ladugård för två robotar. Det var mycket att lära sig. Sedan kom mjölkkrisen 2012-13 och vi funderade igen. En del var att sänka kostnaderna, en annan att sätta in en robot till och öka koantalet. – Vi såg att vi kunde köpa protein, åkerböna och ärtor, från grannar. Vi byggde silo-

Herrarna i familjen Pettersson på Kolstorps lantbruk: Örjan, Leif, Tore (Davids son), David och Arvid.

torn för att kunna blanda foder åt korna. – Det gör att vi har lokalt producerat foder. Det är lyckat. I samband med bygget fick vi erbjudande om mer arrende. Lantbruket har idag beten på 15 gårdar. – Vi är utspridda geografiskt

från Ljungsbro, till Borensberg och ner mot Klockrike. Vår gård är som ett Sverige i mindre skala, säger David. En tredjedel är lämpad för spannmål, en tredjedel är utmärkt för att odla någon typ av gräs på och ytterligare en

tredjedel är naturbetesmarker. – Det här är en typisk gård

där vi skulle påverka miljö och landskap mycket om vi lade ner, säger David som var med och anordnade den så kallade bushresan i höstas. Bushresan visade hur snabbt landskapet växt igen där betesdjuren försvunnit och skillnaden där djur fortfarande betar. Politiker, tjänstemän med flera deltog. – Det var en jättebra resa. Vi har ett ansvar att informera och ser det som en del av vårt arbete.

– Vi försöker bjuda in så många som möjligt för att visa hur ett modernt lantbruk ser ut. Vi har mycket besök här. Det är skola, myndigheter, pensionärsföreningar och andra. Sedan har vi ju kosläpp. Vi är aktiva och pratar, finns på sociala medier. Det är ingen som hjälper oss att sälja svenskt lantbruk. – Vi har fått fin feedback på det vi gör. Det senaste året har vi uppmärksammats en del. Vi blev nominerade till Motala kommuns mest engagerade företag och vi fick diplom i Hagdahl i år. Man

går igång på det och tycker det är kul, säger David. – Vi har haft väldigt mycket praktikanter och är även öppna för att ta emot nyanlända som praktikanter då de ofta har mycket bra erfarenhet från lantbruket. Jag tror det finns en jättepotential i de gröna näringarna för de här människorna, berättar Arvid. – Vi har ständigt planer. Dagligen sitter vi och diskuterar frågor för framtiden. Lantbruket måste ständigt vara i utveckling. Nu bygger vi ett gårdskontor och en samlingslokal med utsikt

över ladugården. Samlingslokalen är avsedd för besökare. Vi har precis beviljats bidrag för solel. Det ska vi sätta på ladugårdstaket. Vi är ganska stolta över att vara bönder, säger Leif och de andra nickar instämmande. Text och bild: BO BÄCKMAN

Rösta på din kandidat! Använd kupongen på sidan 11.


10

Nummer 4 • Mars 2016

ÅRETS ÖSTGÖTABONDE

Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland och Örebro län.

KANDIDAT NR 3 • ÅRETS ÖSTGÖTABONDE

Hermelins vill ha rent och snyggt på gården.

Fallsbergs gård är belägen på den bördiga slättbygden mellan Skänninge och Bjälbo. Vy från gården

Här, på delen med snö, ska grönsaker och sparris odlas nära gårdsbutiken

Familjen Hermelin, Fallsbergs gård Gräsmattor, ekologiska grönsaker, spannmål och potatis i Skänninge

SKÄNNINGE (JB)

På Fallsbergs gård utanför Skänninge verkar Olof och Magdalena Hermelin. Där odlas färdig gräsmatta, ekologiska grönsaker, spannmål och potatis. Hermelins arbetar med direktkontakt med kunderna, den lokala marknaden, tar emot studiebesök och har väl genomtänkta strategier för att utveckla företagen.

Fallsbergs gård är belägen på den bördiga slättbygden mellan Skänninge och Bjälbo. Tillköp under senare år har skett för att få en sammanhållen mark. Gården omfattar idag 285 hektar åker. På 50-60 hektar odlas gräsmatta, på 25 potatis och på fem hektar ekologiska grönsaker som är under omställning till Krav. Resterande areal används för odling av spannmål. Gårdsbutiken med såväl grönsaker som presenter är ytterligare en del av verksamheten. 2006 flyttade Olof Hermelin

tillbaka till föräldragården som han kom att ta över 2010. – Min bakgrund är civilekonom. Jag jobbade som mediaoch marknadsföringskonsult. Det var förresten där Magdalena och jag träffades. Magdalena som driver Hermelins grönsaker sedan två år tillbaka kommer från varumärkes- och kommunikationsbranschen. – Jag har ingen bakgrund inom jordbruk, men nu har jag gått en kurs på Komvux på Himmelstadlund. Hon är tacksam för de odlingsknep hon fått från olika håll. – En stor eloge till hela branschen som är så generös! – Att byta fokus mitt i livet är fantastiskt! Tre små barn ger nya perspektiv. Gräsmattor och grönsaker säljs direkt till kunderna. Her-

Magdalena och Olof Hermelin.

melins syns ofta på marknader där de säljer sina grönsaker. – Vi har inte råd att låta andra sätta priser på våra varor, berättar Magdalena. Priset är en nyckelfråga. Det är vi som vet vad det kostar. Folk är inte bara beredda att betala för det svenska och ekologiska utan även för att få prata med bonden. Vi säljer bara högsta kvalitet men det innebär inte att alla morötter ser perfekta ut och vi kan berätta sådant. – Tre små barn sätter också en slags prägel på arbetet, säger Olof. Som egen företa-

gare har man en fördel då man kan ha med barnen. Vi har kontakt med skolvärlden och får ut skoklasser hit. En klass två fick vara med och skörda egen potatis, alla fick med sin påse potatis hem. – Vi vill berätta att en bonde inte bara är bonde utan också företagare. Alla nior på Lagmansskolan, ett hundratal, besökte gården. De var oerhört vetgiriga, frågade mycket och var pratsamma. Det var väldigt stimulerande, berättar Olof. – Jag ser en del läromedel som beskriver jordbruket nästan som miljöfarligt, berättar

Magdalena. Det gäller att nyansera bilden. Konventionellt svenskt jordbruk är ett mycket fint och bra alternativ. Vi är stolta över alla våra produktionsgrenar. – En öppen gård är en del i

affärsidén. Det ska vara rent och snyggt på gården. Ärlighet och trovärdighet är viktigt. Här kan man följa rödbetan från exakt vilket land den kommer från. Det här är inte bara för att vi är snälla, det är även för affärerna. Alla tjänar på det. Betalningsviljan infinner sig när kunskap och vetskap ökar, tror Magdalena.

Paret Hermelin samarbetar mycket med andra inom närområdet och förser bland annat flera lokala restauranger med grönsaker. – Nära relationer hjälper varandra. Det är en medveten strategi att börja nära. Det finns positiva kostchefer och kostekonomer i Mjölby kommun som jobbar för mer lokalproducerat. Vi jobbar även där med att få ut personal.

i ett integrationsprojekt med kommunen. Vi behöver arbetskraft. Vi vill anställa men kan förstås inte betala mer än vad de producerar för. – Än så länge vet vi inte så mycket om vart projektet tar vägen. Vi har ett möte inom kort och då hoppas vi få veta mer.

Snart kommer Hermelins

Rösta på din kandidat!

ekologiska grönsaker att säljas i ett par större mataffärer i Motala och Mjölby. – Vi håller på med att delta

Text och bild: BO BÄCKMAN

Använd kupongen på sidan 11.


Nummer 4 • Mars 2016

11

Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland och Örebro län.

Familjen Johansson, Eneberga. Sidan 8.

Familjen Pettersson, Kolstorp. Sidan 9.

ÅRETS ÖSTGÖTABONDE

Familjen Hermelin, Fallsberg. Sidan 10.

Var med och rösta! För nionde året utdelar Länstidningen Östergötland och Hushållningssällskapet Östergötland utmärkelsen Årets Östgötabonde. Årets Östgötabonde ska med kreativitet och handlingskraft ha utvecklat sin verksamhet på ett föredömligt sätt. Årets Östgötabonde ska vara ett föredöme och en inspirationskälla för sina kollegor.

Rösta på din favorit!

Juryn har valt ut tre kandidater till årets utmärkelse. Sedan är det läsekretsen som genom sina röster bestämmer vem av de tre som får utmärkelsen. Du kan påverka genom att rösta på någon av kandidaterna. Kandidaterna presenteras i detta nummer av Jordbrukaren. Se sidorna 8, 9 och 10. Senast den 8 april måste vi ha din röst!

Utmärkelsen kommer att delas ut vid Hushållningssällskapets stämma Torsdagen den 28 april.

Kryssa för din kandidat: Familjen Johansson, Eneberga, Vikbolandet Familjen Pettersson, Kolstorp, Borensberg Familjen Hermelin, Fallsberg, Skänninge

Mitt namn: _________________________________________________ Adress: ____________________________________________________ Postnr/Ort: _________________________________________________

Skicka din röst till: • Länstidningen Östergötland, Drottninggatan 20 C, 591 35 Motala. Märk kuvertet ”Årets Östgötabonde”. • Du kan också e-posta till marianne.karlsson@lanstidningen.se. Om du e-postar så ange ”Röst - Årets Östgötabonde” i ärenderaden.

Rösterna ska vara redaktionen tillhanda senast fredagen den 3 april.

Juryn består av Carl G Nilsson, Bengt Petersson, ordförande i Hushållningssällskapet, Gunilla Aschan, Hushållningssällskapet och Andreas Norlén, Länstidningen. Ordförande i juryn 2016 är Hushållningssällskapet.


12

LANTBRUK

Nummer 4 • Mars 2016 Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland och Örebro län.

Här väntar lugnt och totalt ovetande om sitt öde de 24 kreaturen som snart ska slaktas. De slipper uppstressande långa transporter till ett slakteri vilket påverkar köttets kvalitet, och med bättre kvalitet på köttet hoppas bröderna Franzén kunna få bättre betalt.

Leif Franzén, Ljungebo, bedriver nötdjursproduktion med sin bror Kenneth. Nu ska de prova Hälsingestintans mobila slakteri.

Den invanda hemmiljön, och framförallt att Kenneth Franzén haft hand om dem ända hit, gör att djuren köar lugnt.

Ekipagen som utgör det mobila slakteriet ställs upp och är sedan sammanbundna så att personalen kan förflytta sig skyddat mellan enheterna.

Det mobila slakteriet rymmer både kontor och rum för omklädning, slaktavdelning samt ekipage för kylning och transport av slaktkropparna.

Välkommen återgång till gårdsslakt Ambulerande slakteri testas på Ljungebo ÅTVIDABERG (JB)

Bröderna Leif och Kenneth Franzén i Ljungebo har under många år bedrivit nötdjursproduktion på egna och arrenderade marker. När det gäller slakt har det gått till som det brukar, en anmälan om hämtning av djur till slakteriet och transport dit. Nu testar bröderna det första ambulerande slakteriet i Europa som kommer till Ljungebo för att slakta 24 nötkreatur.

Bröderna Leif och Kenneth Franzén i Ljungebo, provar gärna nya saker i sitt företagande. På Olandersgården i Ljungebo där Leif bor är det en gnistrande kall morgon med nästan tio minusgrader och slakten har ännu inte startat. – Det finns två viktiga skäl till att vi vill testa att slakta hemma, säger Leif och fortsätter: – Det första skälet är att det ska vara mera humant för

djuren, de slipper uppstressande långa transporter till ett slakteri vilket påverkar köttets kvalitet. Det andra skälet är att med bättre kvalitet på köttet ser vi också möjligheten att få bättre betalt för det vi producerar. Att djuren far väl av att slaktas hemma är solklart och behöver ingen analys däremot vill man först prova denna slakt av 24 djur för att få svar på om det ger ett klart mervärde än gängse prisbild helst med fem kronor mer per kilo. Mitt framför Olandersgården är tre stora ekipage uppställda invid varandra och förberedda för att utföra slakt. Chefen för anläggningen heter Mikael Sundman och han berättar hur den mobila anläggningen är sammansatt och hur slakten går till. Det mobila slakteriet, Hälsingestintan, är det första i Europa för fullvuxna nötkreatur. Däremot har mobila slakterier funnits inom rennäringen sedan 1960-talet. Bröderna Franzén har förberett ett område och satt

upp grindar som kreaturen ska förflyttas genom till en fålla för fem kreatur och ett djur i taget går in i slakteriet. Från det att djuret avlivats till att slaktkroppen hänger i kylvagnen tar det 45 minuter. Djuret avlivas med slaktmask varefter kroppen ”sotas” och därefter flås genom att huden dras av. Nästa steg är att buken öppnas och alla inre organ tas ut, slaktkroppen är då färdig att klyvas på längden genom ryggraden. Sedan vägs och klassificeras slaktkroppens båda halvor innan de förs över till kylekipaget för nedkylning och hängmörning. När kylekipaget är fullt transporteras slaktkropparna till det egna styckeriet i Eskilstuna. En veterinär från Livsmedelsverket finns med för att både besikta djuren innan avlivning och det färdigslaktade köttet. Målsättningen är att ta tillvara så mycket som möjligt. Hudarna omhändertas för vidare bearbetning och slaktavfallet hamnar i en container för att transporteras till en an-

läggning som producerar biogas. Slakteriet är självförsörjande på vatten och el när så krävs men finns tillgång till båda delarna på plats så kan man koppla upp sig till vatten och el på gården. Kapaciteten på ekipaget varierar men med grundbemanning på fyra personer slaktar man upp till trettio djur om dagen. 4 000 djur slaktas per år från Pajala i norr till Öland och Skåne i söder. Mikael Sundman berättar

att ett mobilt slakteri måste uppfylla och efterleva samma lagar och regelverk som gäller för stationära slakterier. Hälsingestintan startades 1999 av en kvinna i Hälsingland, Britt-Marie Stegs. Hon och många vanliga konsumenter kunde konstatera att utbudet av främst nötkött i butikerna var under all kritik och det var svårt att hitta svenskt kvalitetskött. Detta trots att en stor del av de svenska uppfödarna redan då höll hög klass på såväl djurhållning som köttkvalitet så sorterades nästan inget på

slakterierna och i butikerna fanns praktiskt taget bara anonymt nötkött. Detta sporrade Britt-Marie Stegs till att ta fram ett helt nytt koncept för svenskt kvalitetskött som blev grunden för Hälsingestintan – att kunna erbjuda svenskt kvalitetskött till medvetna konsumenter runt om i hela landet. I dag levererar Hälsingestintan kvalitetskött från landets bästa uppfödare till kunder över hela landet och efterfrågan växer stadigt. Hälsingestintan har som målsättning att man bör äta etiskt kött av hög kvalitet med svenskt ursprung som säkrar biologisk mångfald och öppna landskap. Företaget har som målsätt-

ning att ständigt förbättra kommunikationen mellan gård och konsument med hög transparens i alla led, nu kan man visa upp hela kedjan från gård till butik för sitt etiska kött. Konsumenten kan redan på förpackningen få information om gården och rasen. Via en QR-kod och en smartphone kan man gå in och digitalt

möta bonden eller uppfödaren och besöka den gård köttet kommer ifrån. Leif Franzén berättade dagen efter att slakten avlöpte helt utan komplikationer. Djuren hade enligt Leif varit lugna och fina trots deras nära förestående öde. Det är en viktig del vid slakt att djuren är lugna i sin hemmiljö och framförallt att Kenneth och Leif kan ansvara för att djuren hanteras på ett bra sätt ända fram till att de kliver in i slaktbilen. Leif och Kenneth Franzén är tillfreds med hur det hela genomfördes och är inte främmande för att det blir en fortsättning på samma sätt. Beträffande det ekonomiska utfallet, berättade Leif att de fått ett besked i samband med kvalitetsklassningen direkt efter slakten men får invänta ett ytterligare besked angående djurens kvalitet avseende köttets marmorering och pristillägg när det varit fryst ett tag. Text och bild: KLAS-GÖRAN WENNERSTRÖM


Nummer 4 • Mars 2016

13 Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland och Örebro län.

Stallinredning!

SNÖKEDJOR www.nyvab.se

Tel.nr. 0476-521 35

Gotland: 070-531 06 60 Vänersborg: 073-316 69 25

www.nordled.se

H-I Stallinredning 0914-52 00 40 www.lrs.se

RESERVDELAR TILL TRAKTORER – TRÖSKOR – PRESSAR 0430-222 70

: ecialité Vår sp

Luftstol 12 / 24 volt

Vi utför grävarbeten! Diplomerade för avloppsanläggningar

Skrukeby Maskin

NYHET 2016!

Kodiak 700 4x4

Ring 0705-64 00 93 eller 0144-400 07. Välkommen!

Torvströ hög kvalitet, i säck om 300 l, vikt 30-33 kg. Vi har även en sorterad torv 0-2 mm som är bra för gris- och kostallar.

Besök hemsidan för att se vårt sortiment! www.ridshopen.com – För dig och din häst!

Ny bränslesnålare motor. In/ urkopplingsbar 4-hjulsdrift, hög/lågväxel. Finns även med servo. Fler färger beroende på modell.

Stockås torvströ

Finns ck som sä lkoch bu s leveran

• Svängbart underrede • Ställbart nack och armstöd • Säkerhetsbälte Pris: 4500:- +moms

0142-809 60, 070-659 67 63

Vi använder oss av Äkta Falu Rödfärg. Jobben utförs med skylift upp till 25 m.

Ett familjeföretag med traditioner.

Gårdsarmatur Byt ut din 125W kvicksilverlampa mot en 20W Led-lampa Ger ett likvärdigt ljus Livslängd mer än 50 000 tim 220V. IP65. 50 mm rörfäste Väggfäste 180:20W 1 990:- + moms och frakt

GST Trade AB 026-12 41 09, 070-770 21 78

Allt för mjölk- och köttproduktion. Enköping: 070-645 41 11 Öland: 070-760 45 42

AKTUELLT

fr. 66.320:- exkl. moms

2016

MÅN-FRE 8-18, LÖR 10-14 WWW.MOTORSPORT.SE VIMMERBY 0492-134 60 GAMLEBY 0493-102 62

TORV & MASKINENTREPRENAD AB

0585-402 16 • 070-204 45 55

www.torvomaskin.se

Hisun 500 UTV Traktorregistrerad

DJURTRANSPORTBUR

96 900 kr inkl moms

Mått LxB 2,5 x 2,4 meter Levereras med stora BMfästet SPORTSMAN XP 1000 FOREST

Tegelbruksv 1, Kisa · 0494 -128 50 www.kisamotorservice.se

Underlättar ing! din djurhanter

RANGER DIESEL HD

SPORTSMAN ACE 570 SP

Vi tillverkar även djurtransportvagnar och spannmålsvagnar, se hemsidan!

LANTBRUKSKONSULT AB

SPORTSMAN 570 UTE

Tel. 0454-502 79, 0708-85 02 79, www.lantbrukskonsult.se

NILFISK ALTO • Nyförsäljning • Auktoriserad service

Maskinförsäljning Försäljning av begagnade maskiner. Köpes Vi köper och hämtar maskiner för demontering.

Beg. reservdelar Demontering av traktorer och entreprenadmaskiner. Vi har även ett stort lager av nya delar.

Maskintransporter Transporter av maskiner av alla slag, även bodar, husmoduler och liknande. Transporter över hela landet. Mats 070 - 223 55 49

SPORTSMAN 570 SP

SPORTSMAN 450 H/O

MARKVÅRDSMASKINER ÖST AB · Kungsvägen 13 · 595 51 MJÖLBY vxl: 0142-800 40 · Jonas: 0142-185 62 · e-post: jonas@mvmost.se

www.mvmost.se

FÄRGBUTIK med Teknos-färger samt äkta Falu Rödfärg #%# &!

" "# $"

" #&! $&

VÄLJ TRYGGT - VÄLJ POLARIS.

WWW.POLARISSVERIGE.COM • FACEBOOK.COM/POLARISSWEDEN

Passa även på att boka rödmålning inför säsongen 2016!

SOFAB Sanering & färg AB Butik Östanåg 1, Skänninge. Tel 0705-300 751

www.sofabskanninge.se

2016

Att synas är bra för affärerna! Boka annonsplats på 0141-560 03.

Svensktillverkade jordkällare. I plast. Sandström tillverkar färdiginredda gammaldags jordkällare i modern tappning. Tillverkade i glasfiberarmerad plast. En lätt, stark och välbeprövad konstruktion, som håller i flera mansåldrar. Mer information får du på vår hemsida eller per telefon. Välkommen!

www.jordkallare.se / 0910 - 941 00

RANGER 570

RANGER 570 EPS

FÖR ARBETE OCH FRITID MED 30 ÅR I BRANSCHEN RANGER EV RANGER DIESEL HD RANGER XP 900 EPS – ELDRIVEN

Albogaleden 2 · Söderköping 0121-420 66 Öppet: Mån-fre 9-17 · Lör 10-14 WWW.POLARISSVERIGE.COM • FACEBOOK.COM/POLARISSWEDEN


14

SKOG

Nummer 4 • Mars 2016 Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland och Örebro län.

Ett gäng skogsägare från Valdemarsvikstrakten och medlemmar i Södra var samlade till ägarmöte för att diskutera hur man vill göra affärer med sin skogsägarförening.

Skogsägare delgav sina synpunkter Skogsägarföreningen Södra genomför lokala ägarträffar VALDEMARSVIK (JB)

Skogsägarföreningen Södra genomför ägarträffar på olika håll för att få in deras, alltså skogsägarnas, synpunkter. Dessa hålls lokalt och för Norrköpings Skogsbruksområde, innebär detta att det hålls tio sådana träffar. Jordbrukaren var med när frågorna penetrerades i Valdemarsvik.

– Det är viktigt att behålla det lilla i det stora. Vi ska vara på plats ute i buskarna, sade Anders Ek, ordförande i förtroenderådet för Norrköpingsområdet. Till sin hjälp i Valdemarsvik hade han Marie Greklid, ledamot i samma förtroenderåd, och hon förde protokoll vid träffen. – Vi tar in synpunkterna från ägarna på mötena och sen sammanställs dessa för hela skogsbruksområdet och skickas vidare till huvudkontoret i Växjö, framhåller Marie Greklid.

Det som stod på agendan var på vilket sätt skogsägarna vill göra affärer med Södra och de olika affärsformernas för- och nackdelar. Vidare hur medlemmarna ska premieras utifrån hur deras upplägg ser ut. – Lika pris för lika presta-

tion är något av grundbulten i hela verksamheten för Södra, menade Ailan Pettersson i Gryt. Det är också viktigt med tydliga och fasta spelregler mellan skogsägarna och föreningen. Man ska helt enkelt kunna planera långsiktigt. Skogsskötsel är ju som bekant inte någonting som handlar om snabba klipp. Lite kortfakta om den ekonomiska föreningen säger att den ägs av de 50 000 medlemmarna. Det hanteras tio miljoner kubikmeter per år och tusen timmerbilar med släp kör varje dag virket från skogen till industrierna där det förädlas vidare. I dagsläget kommer 80 procent av virket in via avverkningsuppdrag, där det tecknas

ett avtal på förhand och där båda parter tar minimal ekonomisk risk. Det är en modell som är förhållandevis billig för Södra, samtidigt som kollektivet premieras. För det är ju så att eftersom Södra har egna industrier som förädlar virket så får medlemmen del av den vinst som uppstår i form av en efterlikvid. Ett förslag från Valdemarsviksmötet var att koppla samman detta faktum att Södra har tre år på sig att utföra uppdraget sedan kontraktet undertecknas. Därför kunde det vara värt att titta på om inte efterlikviden också borde slås ut över tre år. Nu finns det förstås flera af-

färsformer och att själv kunna avverka och leverera virket står för 20 procent av det som kommer in till föreningen. Ett relativt nytt sätt är Stampris, där skördaren direkt mäter trädet då det fälls. Det ger ett teoretiskt optimalt pris. Detta kan ge snabbare avräkning, samtidigt som industrin i systemet kan lägga in önskemål om det sortiment som

Rotpost innebär att det är en uppskattad volym som ligger till grund för betalningen. Det framhölls att detta kan vara ett alternativ då man måste veta exakt vad man får ut i reda pengar, men att det enligt den modell som Södra jobbar efter inte är något alternativ. – Detta är egentligen ingenting för Södra och generellt sett blir man som skogsägare blåst, framhöll Ek. En annan fråga som besvarades med ett kraftfullt nej, var huruvida den som hade en fastighet nära en av föreningens industrianläggningar, skulle få ett högre pris, än den som fanns längre bort. Oberoende var fastigheten är belägen inom Södras område, så utgår samma pris för virket. Däremot förekommer det en hel del bytesaffärer Det var Anders Ek och Marie Greklid, som sitter i skogsbruksmellan aktörerna på marknaområdets förtroenderåd, som höll i mötet. Den senare skrev den, för att minska transportner vilka synpunkter som kom fram och som efter sammankostnaderna. Detta till gagn ställning ska skickas vidare till huvudkontoret i Växjö. för alla parter och inte minst det just då finns störst behov timalt betingar för värde, se- miljön. dan kan Södra teoretiskt kapa av. – Skogsägaren får sin er- 30-centimeters bitar av det, Text och bild: sättning utifrån vad trädet op- sade Anders Ek. HANS ANDERSSON

Med målet att kunna få skogsvistelse på läkarrecept Sedan hösten 2015 finns en kommitté vid Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien, KSLA, med fokus att identifiera affärsmöjligheter kring ekosystemtjänster.

Sveaskog är representerat i kommittén genom forsknings-

och utvecklingschefen AnnBritt Edfast som är ordförande och affärsutvecklare Jessica Nordin som är ledamot. – Vi har sett att skogsmiljö kan ge återhämtande effekter och påskynda tillfrisknandet hos patienter med diagnostiserat utmattningssyndrom. Likväl som till jakt och fiske kan man därför

tänka sig att arrendera ut skog som rehabiliteringsområden som läkare ordinerar personer med utmattningssyndrom att besöka, säger Ann-Britt Edfast. Ann Dolling, skoglig doktor och forskare, leder sedan flera år ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt om skog och hälsa vid SLU, Sveriges

lantbruksuniversitet, i Umeå, som Sveaskog varit med och finansierat. Tillsammans med flera andra forskare från olika forskningsdiscipliner har hon undersökt hur skog och hälsa hänger ihop. – Vi har via flera projekt undersökt hur effektiv skogen är för att rehabilitera människor med utmattningssyn-

drom, och en långtidssjukskrivning i ryggen. De mår bättre av att vistas i skogen än vad de gör i stads- och inomhusmiljö, säger Ann Dolling. Forskningsprojektet visar även att det med rätt planering och avsättning av skogsmark till rehabiliterande syfte inte behöver medföra ekonomiska bortfall jämfört med

konventionellt brukande av skogen. – Vårt mål är att läkare ska kunna skriva ut skogsvistelser på recept. Skogen är ingen helhetslösning, men paketerat med nödvändig terapi så tror jag att det skulle kunna fungera bra som rehabilitering vid utmattningssyndrom, säger Ann Dolling.


Nummer 4 • Mars 2016

15

Vad vill du läsa om i Jordbrukaren? Tipsa oss! Ring redaktionen, 0141-560 03, eller e-posta till redaktionen@lanstidningen.se.

SÄKERHET

• Lantbruksskrot & industriskrot köpes • Alla metaller köpes • Ställer även ut lastväxlarflak och köper batterier

Värmekameror och videoanalys ska skydda traktorn

GRANHULTSGATAN 20 • MOTALA

Från missväxt till tillväxt!

Stockholmsföretaget Mforce har fått i uppdrag att leverera inbrottslarm och kameraövervakning med videoanalys till tre orter där man bedriver försäljning och service av lantbruksmaskiner.

Antalet stölder av traktorer har blivit ett växande problem i maskinbranschen. Det stjäls för mångmiljonbelopp vilket skapar stora problem för handlare och slutkunder. En stor del av de traktorer och maskiner som blir efterlysta återfinns inte. Under 2015 återfanns bara 30 procent av det efterlysta godset. Den höga andelen gods som inte återfinns kan förklaras med att mycket försvinner utomlands Högkvalitativa värmekameror tillsammans med utrustning för videoanalys kontrollerar att inga obehöriga fordon eller människor tar sig in utan att bli upptäckta. Tekniken är mycket effektiv för att larma ytor utomhus. Lantbruksmaskiner är samhällsviktigt material och nödvändiga för att upprätthålla ett fungerande samhälle. Brister kan leda till stora störningar i livsmedelsförsörjningen och kräver därför hög säkerhet och bevakning.

070-696 19 44

VÄGSLADD 12.000:+moms t Fri frak il 5m inom 2

gruvdalens däck & allservice 0761-30 92 82 +

-

+ -

+

.$#'%%!& )"$$

,

* ("&

(")"

Örebro 019-27 80 00, Laxå 0584-122 22, Karlstad 054-85 01 71, Åmål 0532-100 15

www.marinfritid.com

Gräver, lastar, fraktar, avverkar skog, kör grus och jord Vårgrusning och saltning av vägar Melby, Edsbruk 0493-401 52, 0120-410 04

www.tjust-edsmaskin.se

Nu kan du läsa Jordbrukaren på nätet! Klicka bara på Jordbrukarens framsida uppe till höger på www.jordbrukaren.se

Boka annonsplats på 0141-560 03.

Stöldskyddsmärkning med DNA – SmartDNA

Funderar du på att sälja din gård?

®

Vi har förmedlat jord- och skogsfastigheter sedan 1929. Vi har all den kunskap och erfarenhet som krävs för att hjälpa dig med allt från förmedling till avstyckningar och fastighetsbildningar. Välkommen att kontakta Johan Carlfjord för en kostnadsfri värdering, 013-37 52 04.

• För företag, hem, bil, båt och fritidshus • Större chans att återfå stulet gods • Tjuven skyr märkta saker!

Gomér & Andersson · Göran Dyks gata 5, Linköping www.gomer-andersson.se

Möbler • Heminredning • Porslin • Böcker & media Sport & fritid • Kläder, skor & accessoarer Elektronik • Husgeråd och mycket mera

Sedan 1992 har vi finansierat hjälpverksamhet i bl a Lettland och Rumänien

• DNA hämtat från växtriket • Rekommenderas av polisen • Belyst med speciellt UV-ljus syns märkningen • Omöjligt att tvätta bort eller förstöra

Städa ur garaget – röj påla bivdrinagdärevänlk!omna!

• Reducera dina stöldrisker med 80%

Al

Ring & boka tid, allt säljbart hämtar vi – kostnadsfritt förstås! ÖPPET Mån-fre 10-18 Lör 10-14

Psst! Avtal för dig som LRF medlem. Nu kan du köpa SmartDNA med rabatt! Gå in på LRF Samköp för mer information. www.lrf.se/medlemsformaner/rabatter/

Motala Linköping Norrköping

Linköping: Industrigatan 38 • 013-37 67 77 Motala: Södra Allén 23-25 • Ängdalen • 0141-504 88 Norrköping: Finspångsvägen 63 • 011-10 10 80 Skänk eller handla så gör du något för behövande!

Distributör: Safe Solution SmartDNA AB, Svartviksslingan 80D, 167 39 Bromma, info@safesolution.se

AGn.se D I o L ÄL soluti T S BE safe @ info


16

Nummer 4 • Mars 2016

SÄKERHET

Vad vill du läsa om i Jordbrukaren? Tipsa redaktionen: ring 0141-560 03 eller e-posta till redaktionen@lanstidningen.se!

Vakthunden kan skydda din egendom Skyddar effektivt gården mot brott – men tänk efter ordentligt före SVERIGE (JB) Fakta: Vakthund En vakthund är i grunden en helt vanlig hund som med olika metoder har tränats för sin uppgift, att vakta och försvara det han/hon är satt till att försvara. En vakthund är tränad genom positiv dressyr till att vara sin egen ledare Den har genom träning utvecklat en mycket hög försvarslust. Genom träning har hunden lärt sig att avvisa alla som den uppfattar som obehöriga på platsen den är satt att bevaka. Vakthunden är på plats och ständigt alert och avstyr inbrottsförsöket redan i initialskedet. Detta minimerar skadegörelsen, förhindrar inbrottet, spar självkostnadspremier, eliminerar produktions och leveransstörningar som är normala konsekvenser av ett fullbordat inbrott eller skadegörelse på företagets egendom.

I takt med att allt fler gårdar får ovälkomna besök så ökar behovet av skydd. Kanske är det dags att använda vakthund? Det är dock mycket att tänka på om man ska ha hund som vakt, inte minst hur den skyddar.

Många har troligen minnen av möten med en vakthund som visat att här har man inget att göra om inte husse eller matte säger det eller är med och hälsar på besökaren. Det är lätt att i minnet måla upp stora vildsinta bestar som tycktes ha som mål att med aggressiva käftar kasta sig över alla som beträdde egendomen. Idag kan en sådan vakthund låta som en önskedröm för gårdsägare för att hålla tjuvar borta. Det är påfallande vänliga, välkomnande hundar man numera möter på gårdarna. De är familjemedlemmar som inte sällan har en uppgift som vallhund eller annat. Som vakthund räknat är de inte optimala, men det finns egentligen ingen motsättning i att familjehunden också effektivt kan vakta. Man måste dock hålla reda på begreppen och verkligen tänka igenom sina behov innan man väljer mellan en ren vakthund och en vaktande familjehund. En vakthund ska inte heller förväxlas med bevakningshund med hundförare. En hunds kapacitet, beteende och förmåga är i många avseenden bättre än traditionella larm. På hemsidor, bland andra om schäferhunden, redovisas en rad fördelar

fler vakthundar som tar över. LM:s Vakthund i Skåne AB är ett av få, kanske numera det enda företag som bedriver bevakning med självarbetande vakthundar till företag, såväl utomhus som inomhus. Kan en sådan här vakthund vara ett alternativ för att skydda en gård, ett lantbruk eller måste det vara inhägnat område? – Är det ett inhägnat områ-

Rottweilers är ofta bra vakthundar och detta på grund av deras uppmärksamhet och vänta-och-se attityd. De brukar sällan skälla i onödan och de lär sig snabbt, men behöver en fast hantering och disciplin, detta på grund av deras viljestarka natur.

med en vaktande hund. Här finns naturligtvis hundens makalösa luktsinne med. 200 miljoner doftsinnesceller jämfört med människans 5

miljoner talar för sig självt. En annan punkt på listan är hundens direkta sätt att försvara reviret oavsett fara för sitt liv, en människa spiller

tid på att försöka skaffa hjälp. Här finns också osäkerheten hos en förövare om antalet hundar. Har en hund eliminerats kan det ändå finnas

de eller i en lokal så går det bra med en riktig vakthund. Det är bara vi som hanterar hunden. Man behöver inte heller ha stängsel. Man kan träna in hunden att vakta ett visst område. – De flesta av våra kunder som har vakthund är de som lämnar företaget på kvällen. Ska det fungera ska hunden väck under dagen. Om man har en vakthund av den här kalibern på en gård så kan man få oönskade sidoeffekter. Kan man alls gå ut själv? Även om man initierar alla i familjen för hunden så återstår hur man ska hantera saken om det kommer gäster. De kommer inte att kunna gå från bilen till huset utan eskort från någon ur familjen. Gården vaktas alltså även mot vänner.

– Gårdshundar som också vaktar kan vara en balans. I landet Lagom väljer man en lagomhund. Vad ska man välja för hund som kan vara både vakt- och familjehund? – Allting handlar om att köpa från rätt ställe. Det finns alltid aktörer på marknaden som inte vet tillräckligt. Till exempel bergshundar är lojala mot familjemedlemmar och bra vakter. Tänk också på att hunden ska kunna vara ute hela tiden. En Dobermann är därför helt fel. Den kommer att frysa. Bergshundar är däremot anpassade. Som med det mesta gäller att verkligen tänka igenom vad man behöver, om det alls går med det man helst önska och framför allt ta reda på fakta från de som verkligen kan ämnet. Här finns också ansvarsfrågan och regler att hålla reda på. En ren vakthund ger förstås det bästa skyddet, men är man beredd att ta allt vad det medför? Det framstår som att en vaktande familjehund är ett bra alternativ på gården.

Text och bild: BO BÄCKMAN

Nya bilen bör vara både trafik- och inbrottsäker Det är självklart för de flesta att vilja ha en trafiksäker bil, men att den ska vara stöld- och inbrottssäker är också viktigt.

blem och besvär som en stöld eller ett inbrott för med sig. Försäkringsbranschens NVSAtester ger ett bra underlag för dig som vill köpa en stöld- och inbrottssäker bil.

Då påverkar du dina skadekostnader men också de pro-

För en konsument innebär

ett bilköp ofta en betydande

investering. Försäkringsbolagen tycker att det är rimligt att någon som står i begrepp att göra en sådan investering, ges möjlighet att bilda sig en uppfattning om olika bilmodellers egenskaper. En viktig sådan är just skyddsnivån vad gäller stöld och inbrott.

Vi hjälper er skörda solenergi • Mycket goda referenser

Nyckelfärdiga solcellssystem med driftsättning Prisexempel företag: 30 kw nyckelfärdig solcells235 200 kr anläggning med solcellsbidrag = 9% 10,6 g stnin Direktavka Avskrivet på 7 år Kostnadsfri offert och kalkyl! Vi har även solcellspaket för egen montering!

Trots att antalet bilstölder i Sverige minskar stadigt stjäls tiotusentals bilar varje år och cirka fyra miljoner bilägare och deras familjer råkar ut för inbrott. För de individer som drabbas är statistiken ovidkommande, att bli utsatt för stöld eller inbrott är en obehaglig upplevelse som för med sig besvär av olika slag. Stulna bilar är dessutom ofta ett verktyg för annan brottslighet, som fordon eller betalningsmedel. Så länge brotten begås, be-

Solcellsbyggarna Boxholm AB Nya Timmeröv 3A · 590 13 Boxholm

Tel 070-696 49 22 · solcellsbyggarna@gmail.com · www.solcellsbyggarna.se

hövs insatser för att stävja dem. Utvecklingen är på väg åt rätt håll med färre bilstölder, men försäkringsbranschen är inte nöjda med det. Med NVSA-normen vill branschen motverka risken för att kurvan vänder uppåt igen.

Försäkringsbranschens NVSA-tester ger ett bra underlag för dig som vill köpa en stöld- och inbrottssäker bil.

Helst vill försäkringsbranschen se en fortsatt nedåtgående trend gällande bilstölder. I och med det ekonomiska läget är det än mer angeläget för försäkringsbranschen att hålla koll. Det finns en påtaglig risk att sådant som stöldskydd kan försämras när biltillverkarna tvingas pressa

kostnaderna. Och då kan bilinbrotten växa till ett större problem igen. Stöldsäkrare bilar gör också att försäkringsbolagen kan förbättra sin premiekalkylering och riskbedömningen av fordon. Och det sparar kostnader för både konsumenterna och branschen.


Nummer 4 • Mars 2016

17 Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland och Örebro län.

TÄCKDIKNING med plog eller kedja

Auktoriserad Grundfos Servicepartner Perfecta & VM-pumpar service Reservdelar, inst-material o nya pumpar i lager Besöksadress: Lagervägen 2, 592 41 Vadstena Tel 0143-127 22, fax 0143-127 32, mobil 070-248 50 38, 070-264 74 34

Torv och strömedel – ring för lägsta dagspris! Besök år v gärnautik! webb

FRI LEVERANS – UTAN KÖPGRÄNS!

Tel 0121-512 31 • Bengt 070-815 12 31 • Micke 070-428 43 28 • www.angen.se

Fönster och dörrar till stallar, garage och industrier m.m.

Grävkonsult AB Erik Ryden · Tel 070-533 68 30 · Vikingstad

AKTUELLT

AUKTION ELLER FÖRMEDLING av lantbruk-entreprenad-maskiner? Kontakta mig så får ni ett förslag vilket som passar er bäst! Stig-Arne 0730-291 659

Vill du producera din egen el? Solceller gör det enkelt! Den långa livslängden på solceller gör det till en god investering för framtiden. De senaste årens prisras gör det nu ännu mer fördelaktigt.

Sörskatevägen 24 · Hällestad 070-980 45 99 • www.atlassol.se

Kontakta oss för KOSTNADSFRI offert på din solkraftsanläggning!

Vi tillverkar och monterar BETONGELEMENT

till Villor • Lantbruksbyggnader • Industrilokaler

0514-310 10 info@westerbyggtra.se • www.westerbyggtra.se

TJ:s Pumpservice AB ”Ett bra vatten är bättre” Över 30 år i branschen Vattenpumpar • Vattenfilter • Installationer • Service Rörarbeten • Försäljning • Brunnsrenoveringar Mobil: 070-628 14 06 • www.pumpen.nu

Du har väl sett vår hemsida?

www.jordbrukaren.se Timrade stugor · Förråd · Bastu

Villa- & fastighetsägare! TILLÄGGSISOLERA VINDEN OCH SPARA PÅ DIN VÄRMEKOSTNAD REJÄLT!

för omgående leverans.

www.vvp.se · 0121-511 96

Företaget är miljödeklarerat och kvalitetscertifierat.

Rödfärgning

Rinkeby Slakteri i Jönåker är ett Kravgodkänt slakteri kontrollslakteri Ks 149

Nöt, lamm, gris och vilt. Proffs på köttlådor. Återtag.

590 33 Fornåsa, 013-39 30 90 alvestadtanken.se, info@alvestadtanken.se

Paketerar och märker efter Era önskemål. Vi kan ombesörja transport till rökeri/korv-/charktillverkare. Köttklassning utföres. Nöt hängmöras. Djurtransporter förmedlas.

HUSKVARNA-TANKEN

Vi slaktar och styckar:

Kontakt/bokning/priser: info@rinkebyslakteri.se tel/fax 0155-210 800 • 070-52 10 800 Vi finns mellan Nyköping och Norrköping: 40 km från Norrköping 45 km från Katrineholm · 44 km från Flen · 18 km från Nyköping 25 km från Vikbolandet · Nära E4 avfart Jönåker

&YLLTÚMMAre

Nya & begagnade. sTömningsfläktar från 11 till 37 kw med mycket hög kapacitet s+ASTmËKTARKK1600 och KK1800

…och samtidigt ökar du värdet på din fastighet. Kostnadsfri besiktning av vinden. Tel 0142-570 10 • hjertqvist@mb-isolering.se

www.mb-isolering.se

3EKO-IXERVAGNAR fÚRALLABEHoV...

Djurtransport ordnas

Tvätta ditt tak i vår! Boka nu – Ring Johan 0708-70 27 75

Ackumulatortankar för ved, sol m m Miljötankar för diesel, spillolja m m Kyltankar Se vår hemsida www.tanksvets.se

www.skanningestad.se

Vi målar med Falu rödfärg.

SKÖLDS MÅLERI AB Ulf Sköld 070-554 95 92 · Frank Sköld 070-556 20 98 www.skoldsmaleri.se

tanksvets@telia.com · Tel 036-13 29 80

SOFAB Sanering & färg AB Vi utför tvättning och sanering av djurstallar och ekonomibyggnader samt målning Mobil 070-53 00 751, även 0143-500 20 www.sofabskanninge.se

Att synas är bra för affärerna! Avloppsspolning · Klottersanering m m

Målningsarbeten med full garanti. Vi utför även fönsterrenovering samt mögelsanering av husfasader. 67 år i branschen!

Boka annonsplats på 0141-560 03.

VIKINGSTAD ÅKERI AB Vi hjälper dig med allt inom bygg & anläggning. Här köper du även sand, grus, bergkross och matjord.

VIKINGSTAD ÅKERI FÖRSÄLJNING AB Direktförsäljning till företag, lantbruk och privatpersoner. Vi säljer i huvudsak drivmedel, eldningsolja och smörjmedel och ordnar självklart med transporten. Telefon: 013-809 00 Telefax: 013-816 37 Besöksadress: Fålåsavägen 11, VIKINGSTAD

PROBLEM MED OLJELÄCKAGE?

Hydraulsystem Servostyrning Växellåda Automatlåda Vevaxeltätning Konverter re gar ionera ANPA kondit mmi, t ex o-rin SSAD e r s g in u em E SMÖ g st tn v ä sy a T e r d a RJMED o 428 tätning t. kuleran EL Maccr ckande oxar i alla cir och permanen lä r ta tä bt ckb ADDIT och pa ft, snab ntering krävs. ri d r IVER & e und emo ULTRÅ, HUSUM UNDE Ingen d RHÅLL Tel: 0660-29 70 50 SPRO DUKT Hemsida: www.lubrico.se E-mail: info@lubrico.se ER

MILJÖ


18

SÄKERHET

Nummer 4 • Mars 2016 Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland och Örebro län.

Själva idén med en GPS-tracker är både enkel och bra. Om traktorn, fyrhjulingen eller vad det nu må vara har en positionssändare kan den snabbt spåras efter en stöld.

Hitta det stulna med hjälp av GPS GPS-spårning en smart hjälp vid stöld SVERIGE (JB)

Ett förnuftigt komplement till traditionella stöldskydd är att kunna spåra det stulna. Med en så kallad GPStracker i traktorn eller på fyrhjulingen ökar chansen att snabbt få tillbaka det man blivit av med.

GPS-tracker eller spårare blir allt vanligare. Från försäkringsbolag uppmuntras det och polisens arbete med att snabbt klara upp stölder underlättas. Bäst är det förstås om inget stjäls och det förebyggande arbetet är viktigt. Trots larm, märkningar och annat händer det ändå att något stjäls. Då kan det vara bra att ha en GPS-tracker. Själva idén är både enkel och bra. Om traktorn, båtmotorn, fyrhjulingen eller vad det nu må vara har en positionssändare kan den snabbt spåras efter en stöld. – Försäkringsbolag uppmuntrar att både DNA-märka och att sätta GPS-tracker på sina saker, berättar Peter Wedin på Axtech som är ett företag som säljer den här sortens GPS-utrustning. – En märkning med DNA är

väl så bra och kan identifiera påträffat stöldgods, men den hjälper inte så mycket vid spårning, bara om godset påträffas. Det är just det här som är en avgörande poäng. Om man har en fenomenal märkning av saker som inte återfinns så är man ju av med sin traktor ändå. Identifikation av påträffat stöldgods förenklas med sådant som DNA-märkning och kan, om det utförts noga, även knyta godset till ett specifikt stöldtillfälle vilket i sin tur förenklar utredningen. Problemet är att hitta det stulna. För landsbygdens del kan GPS-tracker vara intressant. Traktorstölder och liknande är ett problem.

Effektiviteten hos en GPS-tracker är omvittnad. Andra återförsäljare kan säkert förmedla liknande berättelser, men exemplen nedan är från Axtech och används av uppenbara skäl i deras marknadsföring: 1. Natten den första december 2015 stals i Västra Frölunda en traktor av fabrikat John Deere med tillhörande lastväxlare och plog med ett sammanlagt värde på närmare 800 000 kronor. Det tjuvarna inte visste var att traktorn var utrustad med en GPS-tracker ifrån Redknows som vid minsta rörelse av maskinen först larmar sin ägare och sedan är spårbar via mobilen och webbsida. Ägaren av den stulna traktorn kunde helt enkelt sitta framför sin dator och följa färden söderut i realtid och se exakt hur fort fordonet körde och i vilken riktning den färdades samt var fordonet stannat under natten. – Det var väldigt enkelt att följa tjuvarna som helt ovetandes körde min traktor till sin tjuvgömma på en gård söder om Göteborg, säger ägaren som bara hade att ringa polisen som slog till mot gömman och fann det stulna fordonet med plog och vagn. 2. Natten den 28 maj stals en Avant 750 från en arbetsplats i Sköndal söder om Stockholm. Tjuvarna hade lyckades starta maskinen kört iväg med den. På morgonen upptäcktes stölden och maskinen spårades snabbt med hjälp av redKnows GPS-tracker till ett bostadsområde några kilometer därifrån där man kunde hämta hem den. 3. En fyrhjuling värd 120 000 kronor stals i Huddinge, söder om Stockholm en kväll i slutet av januari i år. Vid 23-tiden upptäcktes att maskinen var stulen och ägaren kontaktade polis. Maskinen, en Terralander 800 cc, hade utrustats med en Redknows spårsändare med GPS som gjorde att polisen direkt kunde lokalisera maskinen till Skogås några kilometer bort. Polisen åkte dit och kunde med hjälp av positioner från GPS-larmet lokalisera den stulna fyrhjulingen i ett skogsparti vid ett villaområde. Med den exakta positionen från larmet tog det bara några minuter, berättar polisen.

– Bönderna har genom århundraden aldrig låst dörren och tänkt det händer inte mig. Man får även väga in att man kan bli av med inkomst. Till exempel om skörden är planerad till imorgon och maskinen försvinner under natten. – Det finns flera delar att

tänka på. Värdenedskrivning, självrisk och att man förlorar mer än kanske en traktor. – Om jag som göteborgare hux flux skulle bli bonde finns det inte på kartan att inte låsa. Det finns inte ett företag i Göteborg som inte har larmat kontoret. Lantbrukarna måste tyvärr bli bättre på att skydda sig. Peter Wedin påminner också om att tjuven jobbar i olika branscher, man har flyttat sig från fyrhjuling, till smågrävare, till lyxiga BMW och till

Traktorer och liknande gör man inte inbrott i. Sådana stjäl man. traktorer. Förflyttningen sker även geografiskt. Skyltning om att man exempelvis har larm från firma X berättar för tjuven vad som är att vänta, denne vet sannolikt hur larmet fungerar och tar sig förbi. Inbrottslarm är inte heller så mycket värt på en båtmotor eller en traktor som står ute. – Utombordare, mc, traktorer och liknande gör man inte inbrott i. Sådana stjäl man. Hur ska man välja en bra GPS-tracker? – Det finns många GPS-er

Peter Wedin, Axtech, vill slå ett slag för GPS-trackern som underlättar att hitta och få tillbaka maskiner som blivit stulna.

på marknaden, till exempel från Asien. En GPS från andra sidan jordklotet fungerar inte alltid så bra här. Använd nordiska larm. Vi är ganska duktiga på det här i Norden och de vi själva säljer görs i Göteborg, både mjukvara och hårdvara.

Sedan är det inte bara kunskap och anpassning till våra förhållanden som spelar in. En annan viktig del är att man ska kunna få support. Det är inte alltid varken enkelt eller självklart om man handlat från Kina eller något annat avlägset land.

För att minska risken för stöld finns det några enkla saker att se över som att ha en lampa som tänds när någon kommer. Sedan är det: Lås fast, lås in, märk och sätt på en GPS-tracker. Text: BO BÄCKMAN


Nummer 4 • Mars 2016

19

AKTUELLT

Vi utkommer i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland och Örebro län.

Auktioner 2016

Regeringen har nyligen beslutat om ändring i jaktförordningen. Myndigheternas beslut om jakt på stora rovdjur får överklagas till förvaltningsdomstolarna. Det innebär prövning i tre instanser.

Överprövningen förenas med ett krav på skyndsam handläggning. Beslutet är ytterligare en spik i kistan för vargförvaltningen, anser Lantbrukarnas riksförbund, LRF. Regeringens beslut innebär en anpassning till Högsta förvaltningsdomstolens avgörande sent i fjol, om att beslut om jakt på stora rovdjur ska överklagas till domstol, inte till Naturvårdsverket. Domstolen menar att EU-rättsliga krav innebär att beslut om jakt på stora rovdjur måste få prövas i domstol. Regeringen följer också en utredning som i huvudsak föreslog det regeringen nu beslutat om.

måste jakten både beslutas och genomföras snabbt. Besluten får inte fastna i domstolarnas långbänkar. Det kommer de att göra, så länge de får överklagas i tre instanser som saknar insikter i rovdjursförvaltning. Med andra ord är regeringens besked till djurägarna i dag: Skyddsjakt – var god dröj, avslutar Helena Jonsson.

M A

Benny Andersson Brånstorp, 585 91 Eksjö Tel 0380-810 34

E IC

Skyddsjakt – var god dröj!

INSERV SK

BEGAGNADE TRAKTORDELAR

CE-MÄRKTA TAKSTOLAR Vi tillverkar CE-märkta takstolar på beställning samt konstruerar och gör hållfasthetsberäkningar. Det ger stor frihet åt arkitekten och trygghet för dig som kund!

gan online på Gör offertförfrå takstolar.se gs ko ns rle www.ca

Nya startmotorer och gener. Även andra nya delar.

TRAKTORER KÖPES för demont, kontant betalning. Hämtas!

Ingår i Vimmerbyhus och Carlenskogs-gruppen

Vimmerby

0492-757 36

Hitta din målgrupp med en annons i Jordbrukaren! Vi köper & säljer Halm och grovfoder Diesel och oljor Spannmål, konv & KRAV Gödning Vallfrö och utsäde

Jordbrukaren utkommer var fjortonde dag till alla jord-, lant- och skogsbruksföretag i hela Östergötland, södra Södermanland, norra Småland och Örebro län. I Värmland utkommer vi en gång per månad. Ring och boka annonsplats på 0141-560 03 eller 054-21 70 10.

FASTIGHETSMARKNAD

Anders eller Elisabeth når ni på:

– När det gäller skyddsjakt är

det ännu värre. Skyddsjakt kan i de allra flesta fall inte planeras innan skada har skett. Om skyddsjakt ska fungera som ett förvaltningsverktyg

BOKADE AUKTIONER 2016

4/3 Södra Håkanbol, Degerfors. Maskiner o Redskap. 5/3 Gropetorp, Malmköping. Maskiner o Redskap. 9/3 Salgutsred Storegård, Kinnahult. Maskiner o Redskap. 11/3 Vidökna, Näshulta. Maskiner o Redskap. 12/3 Brännebrona, Götene. Samlingsauktion. 15/3 Flistad Lyckgården, Skövde. Maskiner o Redskap. 16/3 Kalvhed Andersgården, Sjuntorp. Maskiner o Redskap. 18/3 Jonsboda Östergården, Töreboda. Maskiner o Redskap. 19/3 Granngården, Sala. Samlingsauktion. 23/3 Björkå, Vretstorp. Maskiner o Redskap. 30/3 Forssjö Väggen, Katrineholm. Maskiner o Redskap. 2/4 Axima, Floby. Maskinauktion. 9/4 Anneborg, Falköping. Samlingsauktion. 15/4 Halnatorps Egendom, Töreboda. Maskiner o Redskap. 16/4 Långholms Gård, Nynäshamn. Maskiner o Redskap. 23/4 Örsta, Kumla. Samlingsauktion. 30/4 Skarby, Fjugesta. Maskiner o Redskap samt Snickerimaskiner. 7/5 Flakeberg, Grästorp. Samlingsauktion 11/5 Högagärdet, Axtorp, Falköping. Maskiner o Redskap. 21/5 Sjönnered, Rävlanda. Maskiner o Redskap samt Innebo. 28/5 Åsebacken, Tåstorp, Skövde. Maskiner o Redskap. 6/8 Årby, Stallarholmen. Maskiner o Redskap. Välkommen med fler uppdrag, vi står för en korrekt värdering av både djur och maskiner vilket är en bra grund för en lyckad auktion.

Tel 0515-811 51 · Lawrence Jonsson, 070-688 34 15 Ombud för Östergötland, Småland och Öland: Lars-Gunnar Hyllman, 0702-648146

www.farmarauktioner.se

Tel 013-23 44 65/66

GÅRDSAUKTION

– LRFs uppfattning är att

dagens beslut kan innebära mycket stora svårigheter att genomföra den rovdjurspolitik som riksdagen beslutat om. I den mån länsstyrelserna gör en kraftansträngning och beslutar om licensjakt på varg under tidig höst, skulle man möjligen hinna med överprövningar i domstolarna innan jaktstarten i januari, säger Helena Jonsson, förbundsordförande LRF. – Förvaltningsdomstolarnas domar om att upphäva besluten om den licensjakt som skulle ha genomförts i några län i januari 2016 beror på att licensjakten, enligt deras uppfattning, är olaglig. Och då hjälper det inte med vare sig tidiga beslut på länsstyrelserna eller krav om skyndsam handläggning, fortsätter Helena Jonsson.

Nu pågår bokning av auktioner 2016! Tänker du sälja är du välkommen att höra av dig för rådgivning eller bokning av ett datum som passar dig.

Fredagen den 18 mars kl 10.00 på Skräddartorpet, 63514 Eskilstuna, då Ronny Berggren p g a upphörande av arrende säljer hela lösöret av lantbruks- och entreprenadmaskiner. Tel Ronny 070-779 46 36. Vägbeskrivning: Väg 56 Katrineholm mot Eskilstuna - väg 230 Eskilstuna skyltat

Vi målar följande fasader:

Överlåta gården?

Rödfärgade Reveterade Oljefärgade

Välkommen till Areal. Vi hjälper dig med försäljning, generationsskifte, upplösning av samägande eller värdering. Välkommen att höra av dig.

Vi utför även: Epoxi beläggningar Handmålning Hetvattentvättning Invändig målning i stall Lagerförsäljning av färg

ARNE ANDERSSONS MÅLERI

Linköping | 013-24 20 00 Vadstena | 0143-134 50

Tel 070-643 06 52 www.sofabskanninge.se

KUNGÖRELSE

Dags att söka Region Östergötlands kulturstipendier 2016 · Kultur- och utvecklingsstipendium, fyra stipendier om vardera 40 000 kronor · Arbetsstipendium, ett stipendium om 100 000 kronor · Nominera någon till eller ansök om stipendiet för nyskapande projekt om 50 000 kr. Sista ansökningsdag är 29 april 2016 Du hittar information på www.regionostergotland.se/kulturstipendium/ Vid frågor, kontakta Bo Olls, kulturstrateg, Bo.Olls@regionostergotland.se

www.regionostergotland.se

Tröska: Clayson 1545 17 fot bordvagn 3600 tim. Traktorer: Volvo BM 600 - 68 EWM 546. Skogsmaskin Kockums 2 wd. (axel till drivning bak def.) Lastmaskin: Parca 854. Grävmaskin: Åkerman HLB 20 ton 3 skopor. Jord: Växelplog DV 5108 HC 5 skär delburen. Tegplog 6 skär delburen SR. Väderstadharv NS boggie 10 m. Kultivator Kongskilde 19 pinn. Ringvält bogs 6 m, 3 del. Gödning - Sådd: Gödningsspridare Bogballe 2000. Såjet 6 m. boggie. Ogrässpruta Moteska 12 m. 1600 l. Vagnar: 2-axlad vagn 7 ton 3 väg. Spmkärra 10 ton plåt tipp. 3axlad flissläp omgjord för spm ca 60 kubik sidotipp. Lastbilsläp. JF kombivagn, ej valsar. Vall: McHale inplastare för små fyrkantbalar. Slåtterkross Vicon 2,40. Baltransportör Sparman 12 m. Övrigt: Tork Akron 10 ton elevator 60 ton. Motorer Volvo Penta. Kantverk. Hemmagjord rensmaskin. Rostfria grisboxar. Bodiventarier: Div. hydraulmotorer. Svets. Elstängselpinnar. Fäljar och däck till olika maskiner. Verktyg m.m. Momsfria maskiner: Lastmaskin Parca 854. Motor Volvo Penta D 47. Veterantraktor BM 10. Övriga inlämnare Björn 070-771 52 90: MF 16 tröska - 88 10 fot 1100 tim utan hytt. Väderstadharv parallellic 8 m. Skärbordsvagn 17 fot. Gassvets komplett 5 kg AGA. Billyft Stenhoj fyrpelare med domkraft. Inredning suggor grindar. Jack 073-643 50 90: JF ST 70 Kombivagn boggie Betesputs 2.75 Rundbalsgrip Kverneland (rullar). Tommy 070-540 26 71: Fanex hövändare 6.40, hydr, uppfällning,- 84. Vamo spadrulleharv. Urintunna 5 kubik. Kultivator 2.75 m. Vedklyv. Balvagn. Ungdjursfront. Sandvik lunningsvinch. Äldre billyft. Snökedjor. Snöblad 2 m. Auktionsvillkor: 30 dagars kredit till kända, godkända köpare. Kreditansökan till KPMG 0708-51 11 64 eller sök på hemsidan under kreditansökan senast 5 dagar före auktionen. Övrig betalning kontant, kortbetalning, faktureringsavgift 50 kr på faktura under 500 sek, 10% slagavgift på momsfria varor, inga krediter auktionsdagen. Glöm inte kundkort. Reservation för felskrivning. Hela auktionen på www.sajab.se. Välkomna hälsar Stig Arne Johansson med personal.


NUMMER 4 Mars 2016 Årgång 90

Lantmannatidningen Jordbrukaren • Till Östergötlands lantbrukare sedan 1926

AKTUELLT

Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland och Örebro län.

LELY CENTER VALDEMARSVIK Kontakta oss för mer information Lely Center Valdemarsvik Tel 0493-120 60 valdemarsvik@val.lelycenter.com

www.lely.com

LELY – världsledande inom innovativa system för automatisk mjölkning och robotutfodring.

AKTUELLT JUST NU:

Fästingsäsongen är snart här! Vaccinera dig mot TBE! Vaccinationsmottagning på Apoteket.

Drop in och tidsbokning: tel: 011- 12 82 43, eller på www.vaccinationnorrkoping.se Välkommen in för vaccination och rådgivning.

Du hittar oss på Kungsgatan 36, Norrköping Vid skvallertorget och Campus. Välkommen!

Planering ska ge billigare byggen och ökad återvinning Planeringsverktyg tas fram vid Linköpings universitet I ett Vinnova-finansierat projekt ska nu både bygg- och återvinningsindustrin få tillgång till ett nytt planeringsverktyg. Allt för att tillgängliga resurser ska kunna användas effektivare.

Anna Fredriksson, forskare inom bygglogistik vid Linköpings universitet, leder projektet i nära samarbete med industrin. – Inom både bygg- och återvinningsindustrin saknas en taktisk nivå för planering. De är duktiga på att planera det dagliga, men för att resurserna ska användas effektivt behöver man lyfta sig ovanför det operativa, säger Anna Fredriksson, universitetslektor i bygglogistik vid Linköpings universitet. Det finns stora likheter mellan bygg- och återvinningsindustrin. På den högsta nivån

hinna införas och testas inom något område. Engagerade i projektet är, förutom forskare vid Linköpings universitet, Chalmers och Chalmers industriteknik, även byggföretagen NCC och Arcona, Rangsells inom återvinningsindustrin samt de två it-företagen Optimity och Vico software.

finns strategiska översiktsplaner som gäller för hela företaget och det finns en fungerande planering på den operativa nivån, hur saker rent praktiskt ska gå till. Men den taktiska mellannivån saknas. – Byggprojekten är självstyrande enheter på samma vis som återvinningsfilialerna. Lärdomar man drar stannar där de uppkommer och det finns ingen kunskapsöverföring mellan de olika byggprojekten respektive mellan återvinningsfilialerna. Det gör att även de stora företagen i många fall fungerar som om de vore flera småföretag, förklarar Anna Fredriksson. Hon ger ett enkelt exempel: En strukturerad och god planering kan göra det möjligt för flera byggplatser att dela på en byggkran, som kanske bara behövs en vecka på vardera stället. Målet är ökad effektivitet

– Det finns fungerande it-

En strukturerad och god planering kan till exempel göra det möjligt för flera byggplatser att dela byggkranar, som kanske bara behövs en vecka på vardera stället.

och lägre byggkostnader. Projektet RePlan ska under två år dels hitta fungerande processer för planering och implementering, dels ta fram it-stöd. Resultatet ska också

stöd och processer för andra branscher, men i projektet ska vi utveckla det vidare så att det fungerar även för bygg- och återvinningsbranscherna, säger Anna Fredriksson. Projektet RePlan startade i januari i år, löper ut vid årsskiftet 2017/18 och drivs inom Vinnovas satsning på utmaningsdriven innovation. Den totala budgeten ligger på runt nio miljoner kronor varav Vinnova står för cirka 4,2 miljoner kronor.

Svensk programvara

SweTrack Extreme

GPS-stöldskydd!

Vattentät, extremt kraftfull, installationsfri och användarvänlig GPS-spårare som är framtagen under ledorden “placera och glöm bort”. Finns i fyra olika storlekar med batteritider från 3 till 10 år.

08-121 484 58 www.swetrack.com SweTrack Electronics AB Vretensborgsvägen 9 126 30 Hägersten

SweTrack Engine

Liten, enkel och smidig GPS-spårare för permanent anslutning. Enheten monteras med plus och minus kabel på befintligt elsystem. Perfekt för konstant spårning och kartläggning av ditt fordon eller maskin.

Profile for Jordbrukaren

Jordbrukaren nr 4, 2016  

Jordbrukaren nr 4, 2016