Jordbrukaren nr3, 2020

Page 1

En branschtidning i Länstidningen

Lantmannatidningen Jordbrukaren • Till lantbrukare sedan 1926

Lantmannatidningen Jordbrukaren • Till Östergötlands lantbrukare sedan 1926

Nummer 3 • Årgång 94 Februari-mars 2020

Många var med och talade på seminariet, bland andra Länsstyrelsen från Värmland, Svenska Jägareförbundet, naturvårdsverket, SLU och jordbrukare både från Finspång och Karlstad.

Vargmöte i riksdagen LANDSBYGD. ”Vargfrågan är ständigt aktuell, men när vargstammen utökas blir det extra tydligt att vi behöver en diskussion som inte bara utgår från vargens livsbetingelser, utan som också tar hänsyn till människans”, säger Magnus Oscarsson, värd för dagen och landsbygdspolitisk talesperson för KD. Seminariet samlade forskare, jordbrukare, jägare, naturvårdare och politiker från flertalet riksdagspartier för en hearing om hur den svenska vargförvaltningen ska se ut i framtiden. SIDAN 10

70 procent vildsvinsdrabbade LANTBRUK. Vildsvin ställer till stora bekymmer för jord- och skogsbrukare runt om i landet. Stammen sprider sig i det närmaste okontrollerat och påverkar både framtidstro och mående för LRFs medlemmar, det visar en ny enkät som 6 800 LRF-medlemmar har svarat på.

Om grisbonden Jeanette Blackert tar över klubban efter Peter Borring vid nästa stämma så blir hon första kvinna på posten.

Chans att bli historisk Kan bli första kvinnliga ordförande för LRF Östergötland LANTBRUK. Söndag i ett lervällingaktigt lantbrukslandskap. Jeanette Blackert jobbar med grisarna precis som vilken dag som helst i veckan. Hon och maken Hans affärsidé är att “ta fram världens bästa griskött med största

på Länstidningen Östergötland och samtidigt är lantbrukare får Jordbrukaren två gånger.

över klubban efter nuvarande LRF-ordförande Peter Borring vid nästa stämma. Sedan i höstas har hon gått in och vikarierat när nuvarande ordföranden Peter Borring haft förhinder. SIDAN 4

Har samlat sina krafter efter branden Naturbruksgymnasiet i Östergötland drabbades den 15 januari av en fruktansvärd brand i ett av sina djurstall där åtskilliga djur innebrändes. Skolan har nu samlat sina krafter. För att visa sin medkänsla och uttrycka sin beundran för deras sätt att klara av situationen besökte tre KD-politiker, med bland annat Magnus Oscarsson från riksdagens jordbruksutskott, skolan. Där träffade de Ingela Appelsved, skolchef, och några av cheferna på Vreta utbildningscenter. SIDAN 8

SIDAN 14

Du som är prenumerant

möjliga djuromsorg och minsta möjliga miljöpåverkan”. Jeanette kan bli historisk. Om hon väljs till ny ordförande för LRF i Östergötland blir hon avdelningens första kvinna på posten, och det mesta tyder på att det blir hon som tar

VECKANS BORRING

SKOG

JORDBRUK

Hur vänder vi detta?

Utökad bekämpning av granbarkborren

Traktorklubben fick tänka om

SIDAN 2

SIDAN 12

SIDAN 13


2

Nummer 3 • Februari-mars 2020

AKTUELLT

Tipsa Länstidningen om det som händer nära dig! Ring redaktionen 0141-560 03 eller e-posta redaktionen@lanstidningen.se

Veckans Peter Borring:

Hur vänder vi detta? Spänd av förväntan över det nya årets alla möjligheter känner jag också en oro över det förändrade klimatet. Till skillnad från den allt större massan av människor – företrädelsevis i urban medelklassmiljö- som oroas över det globala klimatet, oroas jag över ett annat klimat. Nämligen det politiska- och samhällsklimatet i Sverige. Inte för att jag förnekar att vi har en global klimatförändring, men däremot tror jag det går att få saker att hända och att allt inte är så nattsvart. Är optimist i grunden, är uppvuxen med domedagsdiskussionerna på 80-talet om att all skog dog av försurning och att ozonhålet skulle göra det omöjligt att bo på vissa platser på jorden. Väl medveten om att klimatutmaningen är av än större magnitud än ovanstående domedagsprofetior som vi kommit tillrätta med i rätt hög grad, tror jag ändå att det finns möjlighet att bromsa upp läget bara vi får världen att agera och förstå att det är fossila råvaror och inte kor som är problemet.

Det är här min oro kommer in. Sverige är ett fantastiskt land, både att bo och verka i. På det hela taget kan vi lita på våra myndigheter och media, även om vi vet att en del tjänstemän får nyttja sin plattform lite väl mycket för personliga tolkningar. Vi ser också alltför många exempel på att ledande media med utgångspunkt i den urbana miljön, inte minst centrala redaktioner i Stockholm med sin såkallade agendasättande journalistik förmedlar bilder som inte alltid överensstämmer med den bild som människor utanför innerstaden upplever. Just det senare blir mera bekymmersamt i dag när vi tar in vår omvärld på så många olika, men via riktade forum i sociala medier, där kanske Facebook är en av de största ”bovarna” till den filterbubbla av olika världar som vi lever i. När vi hade två TV

... bara vi får världen att agera och förstå att det är fossila råvaror och inte kor som är problemet.

kanaler och ”alla” prenumererade på samma dagstidning var vi utlämnade till journalistikens förmåga att återge en sak korrekt och har kanske alla samma världsbild. Det är väl därför vi i folkhemmets Sverige har en världsbild som lutar lite åt vänster. Men vi fick åtminstone samma skeva sanning allihop. Idag sitter man på sociala medier och debatterar och får upp kommentarer, inslag och går med i grupper som stämmer in med den bild man har i en viss fråga och när man ger sig in i diskussioner med andra far därför djävulen in i många över sin egen positions förträfflighet. Därför hamnar vi i så olika bilder av världen och samhället. Vi som tror på en blandad kost av grönt och animalier, ser hur höga bensinpriser och hur upplevelsen av ökad otrygghet, drar isär Sverige har en bild av Sverige. Detta samtidigt som en

alltmer klimatångestladdad urban medelklass tror att vi ska kunna förse svensken med ekologisk, vegetarisk mat från en landsbygd full av orädda vargar och gruvor som levererar miljömetaller till vår klimatomställning. Hur ska vi någonsin kunna få en sansad saklig debatt och lösningar framåt när vi lever i så olika världar, matas med så mycket olika siffror som stöder just ens egen bild och gör den till sanning? Våra myndigheter och våra bredare mediareaktioner har ett mycket större ansvar än vad de tagit hittills för att belysa saker korrekt. Vi som opinionsbildare har också så klart ett stort ansvar för att inte polarisera, men jag hävdar att man måste utgå ifrån praktiken och vad som låter sig göras i mycket högre grad och att beslutsfattare måste våga sätta ned foten där det blir målkonflikter. Som tur är ser jag ett litet hopp. Allt fler seriösa nättidningar och radiopoddar erbjuder sansade mötesplatser och arenor för samtal. Må så gott i det kluvna Sverige önskar Peter PETER BORRING peter.borring@telia.com

Peter Borring är regionordförande för LRF Östergötland

Forskare på god väg att hitta salttåligt vete Eftersom antalet salta jordar ökar på grund av klimatförändringarna finns ett behov av att hitta odlingsbara grödor som tål salt. Forskare vid Göteborgs universitet är nu en god bit på väg mot det målet.

För att fattiga bönder, som till stor del brukar havsnära jordar, ska kunna överleva krävs salttåliga grödor. I en ny studie, som baseras på jordbruk i Bangladesh, presenterar forskare vid Göteborgs universitet 20 nya varianter, så kallade linjer, av vete som uppvisar salttåliga egenskaper. – För att få fram vete, som

tål salt, har vi använt det som kallas molekylär förädling och som innebär tillsatser av kemikalier i laboratorium. Det är en metod som använts sedan 1950-talet och som inte regleras som genmodifierande organismer, GMO, säger Henrik Aronsson, professor i växtmolekylärbiologi vid Göteborgs universitet.

Genom metoden framkallas slumpmässiga mutationer i vetefröna, alltså förändringar i vetets DNA-kedja. De vetefrön som uppvisar egenskaper mest tåliga mot salt används sedan för ytterligare förädling till nästa generation. Utifrån varje förädlat vetefrö blir det en individuell planta som kallas linje. – Att få fram tåliga frön är ett omfattande arbete. Vi började vår forskning för sju år sedan tillsammans med professor Olof Olsson vid Lunds universitet. Vi hade 30 000 linjer, som med tiden blev några tusen. Sjuttio av dem visade sig vara lovande och nu har vi fått fram runt 20 linjer som är bättre än de andra, säger Henrik Aronsson. Vetets salttålighet är ett komplext begrepp. Skilda gener kan påverka tåligheten på olika sätt, till exempel kan det gälla plantans förmåga att ta upp vatten eller plantans tolerans för salt. – När vi fått fram salttåliga plantor vet vi ju inte vilka gener som har ändrats. Det får vi

Henrik Aronsson, , professor i växtmolekylärbiologi vid Göteborgs universitet. Bild: JOHAN WINGBORG

kartlägga i efterhand och jämföra med ursprungsvetet, säger Johanna Lethin, som är doktorand i forskningsprojektet. Idag är ungefär 95 procent av vetets arvsanlag (genom) kartlagt. Enligt forskarna finns det flera vägar att gå för att nå målet att hitta odlingsbart vete som tål saltvatten. Och olika egenskaper krävs för veteodling i olika delar av världen. – Australien, Holland och Egypten har också problem med salta jordar, men där kan-

Jordbrukaren Grundad 1926 • Produktion: Länstidningen Östergötland AB ANSVARIG UTGIVARE och TIDNINGSCHEF Gunilla Norlén E–post: gunilla.norlen@kurirengruppen.se REDAKTION E–post: redaktionen@lanstidningen.se Länstidningen ansvarar inte för insänt, ej beställt material. Allt material i Länstidningen kan komma att lagras i digital form och publiceras på Länstidningens hemsida. Förbehåll mot sådan lagring och/eller publicering ska göras innan materialet publiceras.

Missnöjd? Du kan anmäla publicering som du anser är felaktig till PO, Allmänhetens pressombudsman. Adress: Box 22310, 104 22 Stockholm. Tel: 08-692 46 00. Fax: 08-692 46 05. ANNONSAVDELNING. E–post: annons@lanstidningen.se Felaktiga annonser: reklamation ska göras inom sju dagar från införing. Tidningens ansvar för fel är högst annonskostnaden. För skada på grund av uteblivet eller felaktigt införande ansvaras inte. Reklamation godtas inte om felet framgår av korrektur kunden fått.

Genom molekylär förädling framkallas slumpmässiga förändringar i vetets DNA-kedja. De vetefrön som uppvisar egenskaper mest tåliga mot salt används sedan för ytterligare förädling till nästa generation. Bild: MALIN ARNESSON

ske inte samma vetesorter som i Bangladesh fungerar, säger Henrik Aronsson. Medan folkmängden ökar

globalt minskar alltså de odlingsbara jordarna. FN bedömer att det behövs 70 procent mer mat 2050 för att kunna

försörja hela jordens befolkning. Att även kunna odla och vattna med bräckt vatten är också det en framtida utmaning. – Bönder är ju intresserade av bra avkastning. Vi började vårt projekt med att försöka utveckla tåliga grödor för att

kunna hjälpa fattiga och utsatta bönder i Bangladesh att bättre kunna använda sina jordar året runt. Jag bedömer att vi om fem till sju år kan vi ha ett salttåligt vete för produktion, säger Henrik Aronsson. Studien är publicerad i BMC Plant Biology.

Post- och besöksadress: Drottninggatan 20 C 591 35 Motala Telefon (växel): 0141-560 03 • Telefax: 0141-560 07 • Hemsida: www.lanstidningen.se Öppettider: Måndag - fredag 09.00-16.00 TRYCKNING Jordbrukaren trycks hos Pressgrannar AB i Linköping, ett Svanengodkänt tryckeri. MILJÖ Svanen & Våtmarksfonden. Pressgrannar är Svanengodkänt och ingår tillsammans med bl.a. Sveaskog, Holmen, Skogssällskapet, Ragnsells, som stödjande företag i Svensk Våtmarksfond (http://www.vatmarksfonden.com/) som arbetar med att restaurera torrlagda våtmarker i Sverige och även skapa nya. Läs mer på www.pressgrannar.se

PRENUMERATIONER LÄNSTIDNINGEN ÖSTERGÖTLAND E–post: pren@lanstidningen.se Prenumerationspris: Helår 425:– . Halvår 230:– Bankgiro: 386-0020 Utebliven tidning? Ring 0141-560 03. Postutdelning Jordbrukaren kommer med posten.


Nummer 3 • Februari-mars 2020

3

Skogs- & Jordbruksmaskiner Verkstad och fÜrsäljning

ÂŽ

VIMEK demo 6 mars kl 10-15

NYHET!

Maskiner: Vimek 404 DUO (med Ketoaggregat), 404 SE (med nytt Nisula-aggregat), 610 SE och 606 TTW.

PĂĽ jakt efter fyrhjuling?

Upplägg: Demon kommer att bestü av fÜrstagallring med skÜrdare, byte mellan aggregat och grip samt utkÜrning av virket. Det kommer även att finnas mÜjlighet till provkÜrning och VIMEK-representanten Johan Johansson finns pü plats! Vi bjuder pü lättare fÜrtäring.

1395:-

Vinterservice Automower

Plats: Skyltat frĂĽn MjĂślby station mot Västra Harg. Koordinater: 58°16'29.3"N – 15°08'57.1"E

Vi säljer även ammunition

Service och programuppdatering

PĂĽ jakt efter motorsĂĽg?

Kontakt: Christer WistrĂśm 070-333 03 54, wistromsgallring@telia.com Kenny WistrĂśm 070-333 57 62, kennyvistrom@hotmail.se

www.lantbruksservice.se

Varmt välkomna!

Markvärd: Ola Wretemark.

Husqvarna 445 II e Ord pris 6.000:-

Husqvarna 550XPG Mark2

8500:-

Nu

4490:-

EksjĂś Lantbruks Service AB Verkstad • Reservdelar • Hydraulik • Foder Skog & trädgĂĽrdsbutik

Gjuterigatan 2, EksjĂś Tel: 0381-390 00 Ă–ppet: Vardag 7-17

.816.$3 )g5 /$1'(76 )5$07,'

9L NDQ YDUNHQ ORYD UHJQ HOOHU VRO 0HQ HQ ULNWLJW EUD 6$0 DQV|NDQ NDQ YL ORYD KMlOSWH YL YnUD NXQGHU DWW V|ND PHU lQ HQ WUHGMHGHO DY MRUGEUXNDUVW|GHQ L 6YHULJH %RND WLG PHG HQ DY YnUD (8 VSHFLDOLVWHU GX RFNVn 9L JDUDQWHUDU GLJ HQ UlWW LI\OOG 6$0 DQV|NDQ XWLIUnQ GLQD I|UXWVlWWQLQJDU

$QV|NDQ VND YDUD LQVNLFNDG GHQ DSULO 6LVWD lQGULQJVGDJ lU GHQ MXQL +XVKnOOQLQJVVlOOVNDSHW gVWHUJ|WODQG _ ZZZ KXVKDOOQLQJVVDOOVNDSHW VH _ -


4

LANTBRUK

Nummer 3 • Februari-mars 2020 Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland och Örebro län.

LRF:are har Jeanette Blackert varit i typ hela sitt liv, först som familjemedlem, därefter som företagsmedlem och snart troligen som länsordförande.

Suggorna grisar drygt två gånger per år och får uppemot 15 kultingar varje gång. Kultingarna bor hos sin mamma i 30 dagar, sedan blir de tonåringar och får flytta till ett annat hus.

Hon har chans att bli historisk Jeanette Blackert kan bli första kvinna på ordförandeposten för LRF Östergötland SKÄNNINGE (JB)

Jeanette Blackert kan bli historisk. Om hon väljs till ny ordförande för LRF i Östergötland blir hon avdelningens första kvinna på posten.

Söndag i ett lervällingaktigt lantbrukslandskap. Jeanette Blackert jobbar med grisarna precis som vilken dag som helst i veckan. Hon och maken Hans affärsidé är att “ta fram världens bästa griskött med största möjliga djuromsorg och minsta möjliga miljöpåverkan”. Det mesta tyder på att det blir Jeanette Blackert som tar över klubban efter nuvarande LRF-ordförande Peter Borring vid nästa stämma. Varför passar du på den posten? – För att jag är så otroligt engagerad och brinner för de här frågorna. Jag vill ha en framtid för lantbruksnäringen, svarar Jeanette Blackert som har många utmaningar att hugga tag i och frågor att driva. – Konkurrenskraften är en ödesfråga, anser jag, och så har det varit sedan vi gick med i EU. Idag importerar Sverige hälften av all mat som konsumeras. När vi gick med i EU var vi 14 000 grisproducenter, idag är vi 800. Nötkött- och mjölkproducenterna har också minskat i antal. – Vi behöver ha in fler ung-

domar i yrket. När jag blev bonde var jag nästan yngst och så är det fortfarande! Generation X vill inte, men jag tror på generation Z! Men det kommer inte att vända av sig självt, vi måste få stöttning av samhället för att kunna locka unga in i yrket.

JEANETTE BLACKERT Ålder: 48 år. Familj: Maken Hans och tonårsdöttrarna Alexandra, 17 och Sofia, 15. Bor: Vistena Askegård belägen mellan Skänninge och Mantorp. Yrke: Bonde och lantbruksföretagare. Driver tillsammans med maken Blackert Lantbruk. Intressen: Grisar och hästar. “Grisar är så intelligenta, de är både mitt jobb och en hobby. Jag red förr, nu är jag ponnymamma”. Aktuell som: Tilltänkt LRFordförande för medlemsbönderna i Östergötland.

Jeanette ger fler exempel på bekymmer: – Vilt med varg, vildsvin, hjortar och skarv är jätteproblem som vi måste lösa. – Och vi käbblar med kommunerna att inte bygga på prima åkermark. – Det finns en utbredd rädsla för djurrättsaktivister och smittor av olika slag.. Hur tänker ni om trenden med veganer och vegetarianer? – Jag har respekt för de bönder som odlar humangrödor och de som väljer att äta bara grönt, men djuren behövs i kretsloppet. Mattrender gör gällande att vi i framtiden ska äta gräshoppor och andra insekter för att få oss proteiner, zink och kalcium, hur tänker du som LRF:are om det? – Kanske kommer Östergötland komma att ha någon sådan restaurang, men jag tror det är en utmaning att ta fram dem också utifrån ekonomi och miljöpåverkan. Jeanette är född och uppvuxen i Västergötland, i en lantbrukarfamilj.

Jeanette Blackert tittar till grisarna.

– Jag var fast övertygad om att jag absolut inte skulle bli bonde, men så blev det visst ändå, Hans ville ta över sin föräldragård, säger Jeanette med ett skratt. Hon och maken Hans träf-

fades på Alnarp, Sveriges Lantbruksuniversitet. – Vistena Askegård är Hans föräldragård. Vi flyttade hit 2005. Jag hade en hel del kontakter med östgötska grisbönder efter att ha arbetat som rådgivare på Skövde slakteri. Östergötland är ett riktigt lantbrukslän!

År 2007 byggde de grisstallet som rymmer 450 suggor och 12 000 grisar. – Varje vecka åker 200 grisar till slakt. På gården arbetar sju personer, Jeanette och Hans samt fem medarbetare. Uppdraget som LRF-ordförande lär ta en hel del tid i anspråk – vem tar över dina sysslor? – Jag fortsätter arbetet på gården, men lämnar över en del till en medarbetare som vill gå upp i tid.

Hur känner du inför det eventuella uppdraget? – Jag är jättespänd och hoppas verkligen att jag får förtroendet. Jag tror och hoppas att jag kan göra skillnad tillsammans med medarbetare på regionkontoret och övriga styrelsen. Om valberedningens förslag går igenom kommer det att bli ett jättebra gäng. Sedan i höstas har hon gått in och vikarierat när nuvarande ordföranden Peter Borring haft förhinder. Hon har suttit i LRF:s östgötastyrelse i åtta år.

Om hon blir vald blir hon den första kvinnan på ordförandeposten för LRF i länet. – Det är konstigt att vi inte

haft någon kvinna på ordförandeposten tidigare, för annars är LRF en väldigt jämställd organisation och vi har haft flera kvinnliga förbundsordföranden. Den tionde mars hålls stämman som avgör om Jeanette Blackert blir ny LRF-bas i Östergötland. Text och bild: MARIA LIDBERG


Nummer 3 • Februari-mars 2020

$ ! ! "& ! #" #!"

"$

T! NYHE

&

&

+* )

5

& &

!!

&

& $ "$

!

) " *++(,. -/ ** ) %%%'!

& ' '

"

'!

VA-produkter Vi har breddat sortimentet med produkter fĂśr vatten & avlopp I VA-sortimentet finner ni mark rĂśr & delar, vägtrummor, munkbrunnar, fiberduk, markrännor, pumpbrunnar, avskiljare fĂśr olja/ fett samt slamavskiljare & reningsverk fĂśr enskilda avlopp. VI SKICKAR Ă–VER HELA SVERIGE! MĂĽnga av produkterna finns i lager fĂśr omgĂĽende leveranser. Kontakta oss fĂśr prislista eller offert till ert projekt. info@infrapipe.se 013-39 30 90

( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( * ( ( ( ( ( * (%+% ( ( +%( +%( $"( +$(% ( ( ( ( ( $ ( ( %%(%( ** +$ (

+%( $" +$(% ( ( $ ( %%(% ** +$ ( * ( ( ( * %+% ( +%(

Rudskoga Flaktank 200-300-400l LĂĽgbyggd flaktank 220 liter

NYHET! fĂśr montering under flaklock

( $ (( ( ( ( ( (* ( ( ( $ ( $" (+$( $" +$( $ ( ( * ( $ ( +%( $" +$( +($"%% ( *+& (# *( ( ( +( (%( $" +$( ( +($("%(% ( ( *+&( (# *( ( ( ( ( ( ( ( ( ( & ( ( ( (* (# ($ ( ( % %( ( ( *( & & ( * & & $(( $( ( ( & ( * (# $ ( % % ( * & & * & & $( ( ( $( "* +$( "* +$( ( + ( +% ( (

( +( ( +%( ( ( ( ( ( ( (

Introduktionspris: 12 100:–

(

RUDSKOGA SVETS MEKANISKA AB S. Upplanda, 681 96 Kristinehamn Daniel: 070-213 78 18, Mattias: 070-269 78 18 Verkstad 0551-604 66

(

( (

( (

(

(

( (

(

(

,,+*)('+&%+$(#" %+$ (•( * ( ( +*)('+&%+$(#" %+$ (•( * ( (

rudskogasvets.se

ETT VINNANDE SKOGSFÖRSVAR Angrip barkborreangreppen med lÜnsamhet – kÜr HYPRO!

HYPRO 755 HB

HYPRO 300

FĂśr mer information, kontakta HYPRO pĂĽ tel. 0479 220 59 eller besĂśk www.hypro.se


6

SKOG

Nummer 3 • Februari-mars 2020 Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland och Örebro län.

Investeringar vid sågverket i Värö Södras satsning ska stå klar under senhösten 2021 VÄRÖ (JB)

Södra gör omfattande investeringar vid sågverket i Värö i framför allt efterbehandling och torkar, men även i övriga delar av anläggningen.

– I april förra året meddelade vi att vi kommer att bygga en anläggning för korslimmat trä i Värö. Vi ser nu att investeringen i KL-trä anläggningen ger oss möjligheter att förbättra flödet och kunderbjudandet även för våra sågade trävaror och har därför valt att göra ytterligare investeringar vid sågverket i Värö, säger Jörgen Lindquist, affärsområdeschef Södra Wood. Investering kommer att ske framför allt i juster- och torkkapacitet, men även till viss del i timmersortering samt sågoch råsortering. – Vi tror på Värö och är mycket nöjda med lönsamhetsutvecklingen under de senaste åren. Investeringen innebär en ökad kapacitet och ger oss möjlighet att växa med våra kunder och öka konkurrenskraften, säger Jörgen. Andra fördelar är en stabilare och förbättrad kvalitet på produkterna, då man installerar en automatisk kvalitetssortering för sidobrädorna istället för dagens manuella sortering. Samtidigt kommer det även investeras i ökad torkkapacitet, vilket kommer att förbättra torkkvaliteten och ge en bättre produkt.

Södra kommer efter genomförda investeringar i produktion av korslimmat trä i Värö vara en av Nordens ledande aktörer i massivt byggande i trä. Bild: PER PIXEL PETERSSON

– Vi får också möjlighet att erbjuda en större andel hyvlade produkter från Värö. Det är positivt eftersom vi ser en fortsatt tillväxt i marknaden

för förädlade produkter. I sin tur ger det oss också möjligheter till ökade pelletsvolymer, säger Jörgen Lindquist. Södra kommer efter gen-

omförda investeringar i produktion av korslimmat trä i Värö vara en av Nordens ledande aktörer i massivt byggande i trä.

– Med en stor KL-trä anläggning och Sveriges största sågverk på samma geografiska plats finns det goda möjligheter att utnyttja synergier i Vä-

rö som kommer att stärka vårt kunderbjudande, säger Jörgen. Enligt tidplanen ska investeringarna i sågverket stå klara under senhösten 2021.

Materialval med människa och miljö i åtanke En ökad respekt för materialvalet syns på Stockholm Furniture & Light Fair 2020. Formgivare väljer naturliga material och återanvänder gärna restprodukter för att skapa nytt. Omtanken bottnar i en vilja att ta hand om vår planet och skapa miljöer som ökar vårt välbefinnande.

 – På mässan såg vi hur designers och formgivare valt material med omsorg. Mässan genomsyrades därför av mer trä än vi sätt tidigare år i både möbler och inredning, säger Björn Nordin, som är chef för interiör och design på branschorganisationen Svenskt Trä. Världens största mötesplats för skandinavisk design Stockholm Furniture & Light Fair, fjärde till åttonde februari, inleddes i designbaren med se-

minarier under temat hållbarhet och cirkularitet. Redan i idéstadiet tas beslut om en produkts miljöpåverkan. Allt från funktion och produktion till materialanvändning, livslängd och återvinnig har betydelse. Erik Gravenfors, utredare på Kemikalieinspektionen, betonade under en paneldebatt att 80 procent av produkters miljöpåverkan avgörs under designfasen. Föredömligt nog ska design-

barens träkonstruktion och möbler i trä, som i år designades av Fredrik Paulsen, återanvändas i andra sammanhang. – Möbelindustrin ska, precis som alla andra branscher, bli mer hållbar, cirkulär och klimatneutral. De framtida cirkulära lösningarna måste ta höjd för viktiga aspekter som modultänk, lång livslängd, möjlighet till uppgradering och självklart återtillverkning,

säger Robin Ljungar som är hållbarhetschef på Trä- och möbelföretagen, TMF. Formgivare och designers presenterade produkter som värnar om både hållbar produktion och återanvändning under mässan. I Greenhouse, delen där ”designers of tomorrow” visade upp innovativ design presenterades möbler av spillbitar från trähusproduktion i korslimmat trä. I en annan del av mässan huserade Tengbom, i samarbete med Stockholm Furniture & Light Fair, Svenskt Trä, TMF och Sveriges Arkitekter, utställningen The (Human Centred) Post-Spatial Workspace som ifrågasatte och diskuterade framtidens kontor. Teknik och plats har stor betydelse liksom vilka material vi väljer att omge oss med. Utställningens stora träbord har, efter mässan, skickats till Kungliga Tekniska högskolan

Det framtida kontoret av Tengbom. Bild: CHRISTOFFER SKOGSMO

och deras ”snickarhall” för Träbyggnadskonst. – Eftersom det är så viktigt med hållbarhet och cirkula-

ritet redan i designprocessen kommer Svenskt Trä fortsätta informera om fördelarna med trä i möbler och interiö-

ra miljöer. Vi arbetar också för att svensk möbelindustri ska bli mer cirkulär och hållbar, säger Björn Nordin.


Nummer 3 • Februari-mars 2020

7

Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Ă–stergĂśtland, sĂśdra SĂśdermanland, norra SmĂĽland och Ă–rebro län.

AKTUELLT

VĂ„GSLADD

Levererar färdig betong certifierad av t Fri frak il 5m inom 2

12.500:+moms

gruvdalens däck & allservice 0761-30 92 82 ¡ www.gruvdalen.se

VIMMERBY ¡ Tel 0492-152 55 ¡ www.geba.se

LUFT/VATTENVÄRMEPUMP & VEDELDNING 2ƞȒȥ3 11"+3ê/*"-2*-"+ ,+20 &/ ǖǗ - 00 / ,)&( &+(,--)&+$0-/&+ &-"/ǽ

+01 ))"/ ! *,1 "Ćœ+1)&$ ")Č’Çž ,)'"Č’ "))"/ 3"!- ++ Č›Ć?61 +!" (,+!"+0"/&+$Čœ , %ČĄ "))"/ *,1 "+ (2*2) 1,/1 +( Č›# 01 (,+!"+0"/&+$ČœÇ˝ ,* 3"!Č’ ")! /" ( + !2 (,*-)"11"/ "Ćœ+1)&$ +)ĂŞ$$+&+$ Çż , % *&+0( !&11 ǿȒ 3"! "%,3Ç˝ ǞǞǚ

,+20 &$%1 ĂŞ/ "+ (/ Ćž#2)) *"+ "+(") 3"!- ++ -Ă­ ǘǕ ( , % % )3*"1"/03"!Ç˝ "+ % / "+"/$&Č’ () 00 Çš , % ĂŞ/ #/ *1&!00ĂŞ(/ !Ç˝ Bonus Light är "+ *6 ("1 Ç˜ÇšÇ˝Ç› Ç˝ Çż -/&03ĂŞ/! Ç— 3"!- ++ Ç˝ Çš ǿȒ

VI FINNS DĂ„R DU FINNS! Ă–STERS O CH GĂ–TLAND DS SĂ–RMLAN ELJ MINSTA O BOLAG !

ǙǞ ǽ ǽ

HS Perifal AB, Storgatan 50, 521 43 FalkĂśping Tel: 0515-171 10 Fax: 0515-155 13 www.baxi.se - info@baxi.se

MĂ„LAREN Ett reningsverk som renar utan kemikalier enligt svenska normer.

VIKINGSTAD Ă…KERI AB Vi hjälper dig med allt inom bygg & anläggning. Här kĂśper du även sand, grus, bergkross och matjord.

VIKINGSTAD Ă…KERI FĂ–RSĂ„LJNING AB FĂśr mer information www.reningsverketmalaren.se

• • • •

DirektfÜrsäljning till fÜretag, lantbruk och privatpersoner. Vi säljer i huvudsak drivmedel, eldningsolja och smÜrjmedel och ordnar självklart med transporten. Telefon: 013-809 00 ¡ www.vikingstadakeri.se BesÜksadress: Fülüsavägen 11, VIKINGSTAD

DIESEL, ELDNINGSOLJA & TEXACO SMĂ–RJMEDEL. Hämtlager: Alholmsgatan 15 A (vid Slottshagen) i NorrkĂśping Ă–ppet mĂĽn-fre 08.00-16.30 011-49 60 400 info@ostkustenenergi.se www.ostkustenenergi.se

Li-Ion batterier med garanti pü 5000 uppladdningar/5 ür Batterikapacitet till en hel arbetsdag El-lastare med nytänk frün bÜrjan till slut -även el-transmission Samma skjutkraft och brytkraft som konventionell lastare!

Skrukeby Maskin MjĂślby När du behĂśver ett riktigt lyft! 0142-809 60 • 070-399 90 09 Se mer pĂĽ: www.skrukeby.se

5 GĂ…NGER SĂ… LĂ…NG LIVSTID PĂ… BATTERIER SOM BĂ„STA ALTERNATIV PĂ… MARKNADEN

6PDUWD IRUGRQ I¸U VPDUWD I¸UDUH

0¸W &DGG\ 7UDQVSRUWHU $PDURN RFK &UDIWHU (Q LQWHOOLJHQW HQVHPEOH DY OÂŚWWD WUDQVSRUWELODU 0HG PÂŚQJGHU DY VPDUWD DVVLVWDQVV\VWHP VRP PLQLPHUDU ULVNHQ I¸U RO\FNRU RFK JHU I¸UDUHQ HQ EHNYÂŚPDUH §NWXU 9LONHQ YÂŚOMHU GX" %UÂŚQVOHI¸UEUXNQLQJ EODQGDG N¸UQLQJ Č? O NP &2 XWVOÂŚSS Č? J NP :/73 %LODUQD S§ ELOGHQ ÂŚU H[WUDXWUXVWDGH

Team Transportbilar

www.wahlstedtsbil.se

Nicklas SĂśderberg 0141-21 60 44

Vintergatan 16-17, Motala Vard 9-18 • LÜrd 10-15 Tel vx 0141-21 60 30

Träffa oss pü Motala Expo 13-14 mars!


8

LANTBRUK

Nummer 3 • Februari-mars 2020 Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland och Örebro län.

Blicken är riktad framåt på Vreta Skolan samlar sina krafter efter branden VRETA KLOSTER (JB)

Naturbruksgymnasiet i Östergötland drabbades den 15 januari av en fruktansvärd brand i ett av sina djurstallar där åtskilliga djur innebrändes. Skolan har nu samlat sina krafter och går vidare samt ser framåt.

Många kände stor sympati för skolan och beundrade deras sätt att gå vidare. För att visa sin medkänsla och uttrycka sin beundran för deras sätt att klara av situationen besökte tre KD-politiker, med bland annat Magnus Oscarsson från riksdagens jordbruksutskott, skolan. Där träffade de bland annat Ingela Appelsved, skolchef, och några av cheferna på Vreta utbildningscenter. De berättar att det första de tänkte på var att skydda eleverna. Så för att göra det mindre smärtsamt för dem skickades samtliga elever hem. Branden kunde blivit värre men det var ett rejält avstånd till nästa stall vilket begränsade spridningen. Alla som var inblandade i släckning och uppröjning gjorde allt vad de kunde, inte minst de som hjälpte till att röja upp. I det tråkiga och förfärliga som hänt gäller det att se framåt. Nu gäller framtiden och det innebär bland annat att ett nytt kostall kommer att byggas. Planerna på nybyggnad var redan på gång när branden inträffade och nu har arbetet med det nya stallet prioriterats och till årsskiftet tror

Regionrådet Per Larsson (KD), Jan Wretemark, driftledare lantbruk på Vreta utbildningscentrum och Magnus Oscarsson (KD) riksdagens jordbruksutskott.

skolledningen att det ska stå klart. Kvigorna är placerade i ett annat stall och där har det nu börjat att födas kalvar. Regionen var representerad av Per Larsson och kommunen av Denise Cassel, båda politiker som vet vilken betydelse naturbruksgymnasiet bland andra utbildningar på Vreta har för Östergötland. Signaler tyder ju på att fler

och fler söker sig till deras utbildningar eftersom intresset för lantbruk ökar bland ungdomar. – I skolan går ju våra bli-

vande jordbrukare och i Östergötland finns av tradition ett framåtblickande lantbruk. Utbildningen på Vreta har därför stor betydelse för kontinuiteten och framtiden för

jordbruket i länet, poängterar Magnus Oscarsson. Text: INGA BIRGITTA WIDÉN Arbetet med det nya kostallet är prioriterat efter branden. Driftledare Jan Wretemark presenterade planerna.

Vreta Kluster växer och förstärker med ny vd Vreta Kluster har vuxit snabbt och befinner sig i en positiv utveckling. Tusentals människor besöker klustret varje år och företaget leder ett antal stora utvecklingsprojekt inom de gröna näringarna.

Nu tas nästa steg i utvecklingen då organisationen förstärks med en ny vd. Nuvarande vd, Helene Oscarsson, kommer att vara kvar i företaget för att framöver driva arbetet med utveckling och kommunikation. Med basen i den fysiska arenan utanför Vreta Kluster drivs alltfler stora utvecklingsprojekt, olika företag erbjuds tillväxtsupport och var-

je år träffas företag, forskare och offentliga aktörer inom de gröna näringarna hos Vreta Kluster för att samverka och korsbefrukta varandra. För att fortsätta utvecklas förstärks nu organisationen. – Vreta Kluster är i en stark tillväxtfas där jag ser att det finns ett behov av att bygga upp nya hållbara processer och strukturer. Min styrka ligger i utveckling och kommunikation och därför känns det jättebra att jag nu kan fokusera på det i en ny roll snarare än som vd, säger Helene Oscarsson, vd på Vreta Kluster. Hon fortsätter: – Jag ser fram emot att, tillsammans med den nya vd:n och alla medarbetare, bygga vidare verksamheten med vår utvecklingsarena och mötes-

plats för teknik- och affärsutveckling inom de gröna näringarna. Vi är inne i en mycket spännande fas. Rekryteringen av en ny vd påbörjas omgående och styrelsen, med nytillträdda styrelseordföranden Anna-Maria Jakobsson i spetsen, räknar med att hen är på plats efter sommaren. – Vi vill fortsätta utveckla

Vreta Kluster och skapa mötesplatser och synergier, både nationellt och internationellt, och vi börjar nu sökandet efter en ny vd som vill ta sig an det spännande uppdraget. Vi är otroligt glada att Helene Oscarsson är kvar i företaget för att fokusera på utveckling och relationsskapande i olika former, säger Anna-Maria Jakobsson.

Vreta Kluster har vuxit snabbt och befinner sig i en positiv utveckling. Nu tas nästa steg i utvecklingen då organisationen förstärks med en ny vd. Bild: VRETA KLUSTER


Nummer 3 • Februari-mars 2020

9

Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland och Örebro län.

AKTUELLT

SPARA Gäller t.o.m 8 mars 2020

upp till Vi målar följande fasader:

Rödfärgade Reveterade Oljefärgade

8.000:CONTURA 556T Style Ord. pris 27.900:-

JUST NU

25.900:-

Spara

3EKO -IXERVAGNAR fÚR ALLA BEHoV...

&YLLTÚMMAre för omgående leverans.

Nya & begagnade. s Tömningsfläktar från 11 till 37 kw med mycket hög kapacitet s +ASTmËKTAR KK1600 och KK1800

Svensktillverkade jordkällare. I plast. Sandström tillverkar färdiginredda gammaldags jordkällare i modern tappning. Tillverkade i glasfiberarmerad plast. En lätt, stark och välbeprövad konstruktion, som håller i flera mansåldrar. Mer information får du på vår hemsida eller per telefon. Välkommen!

2.000:-

www.jordkallare.se / 0910 - 941 00

www.sandstromwebshop.se

Vi utför även: Epoxibeläggningar Handmålning Hetvattentvättning Invändig målning i stall Även färg- och tapetbutik Uthyrning av liftar

Läs mer om kampanjen på contura.se Vid köp av komplett Premodul skorsten lämnas 4000:- i rabatt oavsett vilken modell eller varumärke den säljs till.

Mer än 50 år i branschen!

ARNE ANDERSSONS MÅLERI Tel 070-643 06 52 www.sofabskanninge.se

Vinterg 10, Motala Tel 0141-528 70. Mån-tors 13-18, fre 13-16, lör 10-13

www.jordbrukaren.se

Villa- & fastighetsägare! TILLÄGGSISOLERA VINDEN OCH SPARA PÅ DIN VÄRMEKOSTNAD REJÄLT! …och samtidigt ökar du värdet på din fastighet. Kostnadsfri besiktning av vinden. Tel 0142-570 10 • hjertqvist@mb-isolering.se

www.mb-isolering.se

Företaget är VI STÖDJER miljödeklarerat MISSING PEOPLE SWEDEN och kvalitets20 certifierat.

Nya och begagnade reservdelar – beställ direkt i webbutiken! www.laholmstraktordem.se

Skörda solenergi! RT! FRI OFFE

Boka annonsplats på 0141-560 03

Flispanna, pelletspanna, vedeller halmpanna i kombination med värmepump och solenergi.

Solcellsbyggarna.se 070-696 49 22

Titta in på vår hemsida, följ länken ”Fri offert”

Fönster och dörrar till stallar, garage och industrier m.m.

För flexibla energilösningar!

Timmerstugor från Östergötland Standardstugor eller efter egna mått och önskemål.

0514-310 10

INSTALLATION – av kända fabrikat SERVICE – på de flesta fabrikat Vi servar lantbruk i hela Östergätland, Örebro, Sörmland och Smland. Alltid reservdelar i lager.

Ring 019-28 03 50

info@westerbyggtra.se • www.westerbyggtra.se

Vi tillverkar och monterar BETONGELEMENT Ljusfallshammar · Tel. 0122-43185 www.lindalenstimmerhus.se

NSER KI V SBenny Andersson

Brånstorp, 585 91 Eksjö Tel 0380-810 34

REDO FÖR TUFFA TAG

BEGAGNADE TRAKTORDELAR

Suzuki Work Edition.

Bigfoot-hjul • Fast monterad frontvinsch Hasplåt • Frontbåge • Ljusramp för främre extraljus och bakre arbetsbelysning

!

Nya startmotorer och gener. Även andra nya delar.

Erbjudandet gäller LTA 750 Grön eller Röd årsmodell 2019 så långt lagret räcker.

KAMPANJPRIS – BEGRÄNSAT ANTAL

Tegelbruksv 1, Kisa · 0494 -128 50 www.kisamotorservice.se

www.veosol.se

E IC

M A

till Villor • Lantbruksbyggnader • Industrilokaler

124.875:-

inkl moms

TRAKTORER KÖPES för demont, kontant betalning. Hämtas!

" !

!


10

LANTBRUK

Nummer 3 • Februari-mars 2020 Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland och Örebro län.

Från vänster Jonas Karlsson, Magnus Oscarsson, Per Frännek, Ulf Ekholm, Göran Johansson, Sofia Persson.

Torbjörn Larsson, ordförande i Svenska Jägareförbundet.

Marcus Öhman från Naturvårdsverket i talarstolen.

Vargfrågan debatterad i riksdagen Magnus Oscarsson var värd för KD:s vargseminarium SVERIGE (JB)

”Vargen är och förblir ett jätteproblem!” Så sade lantbrukaren Ulf Ekholm, en i raden av talare vid Kristdemokraternas vargseminarium som samlade hundratalet åhörare i riksdagen nyligen. Ulf Ekholm etablerade sitt jordbruk i Väse, öster om Karlstad, och drabbades av höga kostnader på grund av vargens utbredning.

Seminariet samlade forskare, jordbrukare, jägare, naturvårdare och politiker från flertalet riksdagspartier för en hearing om hur den svenska vargförvaltningen ska se ut i framtiden. – Vargfrågan är ständigt

aktuell, men när vargstammen utökas blir det extra tydligt att vi behöver en diskussion som inte bara utgår från vargens livsbetingelser, utan som också tar hänsyn till människans, säger Magnus Oscarsson, värd för dagen och landsbygdspolitisk talesperson för KD. – Kristdemokraterna står bakom det beslut som fattades av Sveriges riksdag 2013 om lägstanivå för vargstam-

Vargen var i fokus under Kristdemokraternas seminarium som samlade hundratalet åhörare i riksdagen.

men, samtidigt som människor och tamdjur inte ska drabbas av orimliga konsekvenser vilket sker i dag. Därför måste vi få en fungerande förvaltning där vi också minskar trycket i de mest drabbade områdena. Att vårt seminarium, på en onsdagseftermiddag, kan locka hundra åhörare, och dessutom leda till protester på gatan utanför, visar att människors oro är stor. Den känslan måste vi lagstiftare ta på allvar, säger Kjell-Arne Ottosson, jaktpolitisk talesperson för KD. – Bland oss som bor inom

vargrevir är förtroendet för den svenska rovdjursförvaltningen helt förbrukat. Stammen mås-

Många var med och talade på seminariet, bland andra Länsstyrelsen från Värmland, Svenska Jägareförbundet, naturvårdsverket, SLU och jordbrukare både från Finspång och Karlstad. På bilden är det dagens värd, Magnus Oscarsson (KD), som intagit talarstolen.

te ner till 170 individer enligt riksdagsbeslutet och vi måste få en gemensam skandinavisk förvaltning. Om norrmännen följer sin lägstanivå skulle det-

ta innebära 200 vargar i Sverige och Norge. Vargen märker inte av när den passerar gränsen, men det sätter effektivt stopp för en fungerande för-

valtning, säger Kjell-Arne Ottosson. Vittnesmålen under seminariet underströk att vargens närvaro påverkar såväl män-

niskor som företag kraftigt. – Det går att leva i varglandet, men det är dyrt för den enskilde, sade jordbrukaren Ulf Ekholm.

Rekordpris för svenskt lammkött ger framtidstro Intresset för svenskt lammkött ökar. Priset till lammproducenterna ligger nu 10 kronor högre per kilo jämfört med förra året.

– Konsumenterna är villiga att betala extra för att de vet att köttet kommer från djur uppfödda med god djuromsorg som betar utomhus under sommaren, säger Viktoria Östlund, LRFs expert på lammkött. Fortfarande äter svenskarna i snitt fortfarande lite

lammkött, drygt två kilo per person och år. Totalkonsumtionen under de tre första kvartalen 2019 var drygt 12 000 ton, varav nära 9 000 ton importerades. Men intresset för svenskt lammkött ökar. Just nu får lammuppfödarna 56 kronor kilot, tio kronor mer än motsvarande vecka 2019. Toppriset till lammproducenterna var 63 kronor i juni förra året, medan priset för konsument i butik ofta ligger på flera hundra kronor.

– Priset till lammuppfödarna har släpat efter länge. Nu har prisnivån äntligen ökat. Efterfrågan på svenskt lamm är god och ökar både i butik och på restaurang. Det i kombination med att priset stiger är en viktig signal att våga satsa på lammuppfödning. Antalet lammföretagare i Sverige har minskat från 7 910 år 2015 till 6 869 förra året. Förutom lönsamheten, där svenska lammköttsuppfödarna fortfarande får mindre än genomsnittet i EU, är den stora utmaningen att två tredje-

delar av allt lammkött som säljs i Sverige är importerat. Köttet reser långväga från andra sidan jordklotet, där Nya Zeeland och Australien, tillsammans med Irland, är de största exportländerna. – Dagens klimat- och håll-

barhetsdebatt bör på sikt leda till ökad svensk lammuppfödning och minskad import. Konsumenterna är måna om att välja kött från djur som får god omsorg och även vårdar vår natur, tror Viktoria Östlund.

Den stora säsongen för lamning är under hösten, men eftersom lammkött beta-

las bra under våren är vårmånaderna också en stor lamningssäsong.


Nummer 3 • Februari-mars 2020

11

AKTUELLT

Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Ă–stergĂśtland, sĂśdra SĂśdermanland, norra SmĂĽland och Ă–rebro län.

Räddningstjänstens arbetsmiljÜ inspekteras Det närmaste halvüret ska ArbetsmiljÜverket genomfÜra omkring 35 inspektioner av arbetsmiljÜn inom räddningstjänsten. Syftet är att kontrollera att arbetsmiljÜarbetet bedrivs pü ett bra sätt och samtidigt aktualisera arbetsmiljÜfrügorna inom räddningstjänsten.

ArbetsmiljĂśverkets statistik visar att personalen i räddningstjänsten har ungefär dubbelt sĂĽ mĂĽnga anmälda arbetsolyckor med sjukfrĂĽnvaro jämfĂśrt med genomsnittet. – De som arbetar inom räddningstjänsten utfĂśr en rad riskfyllda arbetsmoment och det ställer stora krav pĂĽ hur det systematiska arbetsmiljĂśarbetet bedrivs, säger Elin LĂśfstrĂśm-Engdahl, projektledare fĂśr insatsen och arbetsmiljĂśinspektĂśr. Arbetsgivarna är skyldiga att fĂślja arbetsmiljĂślagen. Det innebär bland annat att de ska gĂśra riskbedĂśmningar, vidta ĂĽtgärder fĂśr att hantera riskerna och fĂślja upp att ĂĽtgärderna fĂĽr avsedd effekt. – Räddningstjänstpersonalens arbete medfĂśr stĂśrre risker än mĂĽnga andra jobb, men det betyder inte att de är undantagna frĂĽn grundläggande lagkrav. De har en arbetsplats precis som alla andra där arbetsgivaren har ansvar fĂśr medarbetarnas arbetsmiljĂś och ska se till att arbetsmiljĂśarbetet är en naturlig del i verksamheten, säger Elin LĂśfstrĂśm-Engdahl.

CE-MĂ„RKTA TAKSTOLAR Vi tillverkar CE-märkta takstolar pĂĽ beställning samt konstruerar och gĂśr hĂĽllfasthetsberäkningar. Det ger stor frihet ĂĽt arkitekten och trygghet fĂśr dig som kund!

gan online pĂĽ GĂśr offertfĂśrfrĂĽ takstolar.se gs ko ns rle www.ca

VI KOPER DITT SKROT! Blixholmsvägen 1 602 38 NorrkÜping Tel: 011-165180

Kampanj solkraft – Bygg 2020! ex. Lantbrukspaket nyckelfärdig anl. 110 paneler, 181 kvm, poly Ă 275 Watt = 30250 Watt pĂĽ taket. Inkl montering pĂĽ plĂĽttak: 239 000:- + moms Dessutom stĂśd pĂĽ 20% (avgĂĽr 27 800:- ) medan pengar finns kvar.

IngĂĽr i Vimmerbyhus och Carlenskogs-gruppen

Vimmerby

0492-757 55

– Inom ramen fĂśr den här

insatsen har vi inte mÜjlighet att besÜka alla landets räddningstjänster. Däremot räknar vi med att inspektionerna ska ge resultat som rädd-

ningstjänster i hela landet kan använda i det framtida arbetsmiljÜarbetet. Vi är alla beroende av räddningstjänsten och med den här tillsynen vill vi gÜra deras arbetsmiljÜ säkrare. Det är de verkligen värda, säger Elin LÜfstrÜm-Engdahl.

TRĂ„ & MILJĂ– AB ¡ GISTAD stefan@traochmiljo.se ¡ 0708-27 34 88 www.traochmiljo.se

Vi kan gĂĽrdar

De nu aktuella inspektionerna sker i de delar av landet där räddningstjänsten är organiserad i sü kallade kommunalfÜrbund.

är organiserad i sü kallade kommunalfÜrbund.

Kontakta mig fĂśr ett kostnadsfritt mĂśte

Inget jobb Ar fOr tufft

Johan Carlfjord

UPPDATERAD MOTOR

johan.carlfjord@bjurfors.se 076-051 44 04

DUBBELKOPPLING LĂ…GA DRIFTSKOSTNADER En del av

Vi har även villapaket!

www.hondamc.com

Vi kÜper & säljer Halm och grovfoder Diesel och oljor Spannmül, konv & KRAV GÜdning VallfrÜ och utsäde

www.bjurfors.se ¡ Sankt Larsgatan 24, LinkÜping

Anders eller Elisabeth nĂĽr ni pĂĽ:

Tel 013-23 44 65/66

Frün missväxt till tillväxt!

ArbetsmiljĂśn pĂĽ en arbets-

plats omfattar sociala, organisatoriska och fysiska fĂśrhĂĽllanden. ArbetsmiljĂśverkets inspektĂśrer kan därfĂśr kontrollera risker med arbetsutrustning, kemiska ämnen och fysisk träning samt risker som uppstĂĽr vid psykiskt pĂĽfrestande situationer och skift- eller nattarbete. – Att hĂĽlla sig i form och träna är en del av jobbet i räddningstjänsten. En del av de anmälda arbetsskadorna är kopplade till träningsaktiviteter pĂĽ stationen som ju även de ska omfattas av det systematiska arbetsmiljĂśarbetet. Andra arbetsskador är kopplade till hur arbetet är organiserat. Riskerna uppstĂĽr givetvis även vid arbete med bränder, kemutsläpp och trafikolyckor. Nya arbetsmoment tillkommer dessutom fortlĂśpande. Ett exempel pĂĽ det är bränder i elbilar som innebär nya risker som mĂĽste hanteras, säger Elin LĂśfstrĂśm-Engdahl. Räddningstjänsten organiseras pĂĽ skilda sätt i olika delar av Sverige. De nu aktuella inspektionerna sker i de delar av landet där räddningstjänsten

070-696 19 44

NILFISK ALTO

Ă–verlĂĽta gĂĽrden?

• NyfĂśrsäljning • Auktoriserad service

Välkommen till Areal

FĂ„RGBUTIK med Teknos-färger

Vi hjälper dig med fÜrsäljning, generationsskifte, arrende, upplÜsning av samägande eller värdering. Välkommen att hÜra av dig.

samt äkta Falu RÜdfärg Passa även pü att boka rÜdmülning infÜr säsongen 2020!

SOFAB Sanering & färg AB Butik Ă–stanĂĽg 1, Skänninge. Tel 0705-300 751

www.sofabskanninge.se

Magnus

Vi utfÜr grävarbeten! Diplomerade fÜr avloppsanläggningar

Skrukeby Maskin 0142-809 60, 070-659 67 63

Mats

Johan

GĂśran

LinkĂśping | 013-24 20 00 Vadstena | 0143-134 50


12

SKOG

Nummer 3 • Februari-mars 2020 Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland och Örebro län.

Virkesleverantörer erbjuds karta över granbarkborreskador Granbarkborren har gått hårt fram i södra Sveriges skogar och drabbat många skogsägare. Holmen Skog har därför utvecklat ett analysverktyg som med hjälp av satellitbilder och artificiell intelligens visar faktiska skador på en karta. Nu kan skogsbolagets privata virkesleverantörer få tillgång till en sådan karta. En tjänst som Holmen är först med.

– Det här är mycket värdefull information för skogsägare som riskerar angrepp eller har skadad skog. Vi har därför skickat ut ett erbjudande till de skogsägare vi gjort affärer med under de senaste fem åren och som vi når via e-post. De får kontakta sin virkesköpare som tillhandahåller kartan. Jag är mycket glad att vi kan erbjuda den här servicen helt kostnadsfritt, säger Anna Baglioni, regionchef Syd, Holmen Skog.

Bekämpningsområdet för granbarkborre omfattar nu stora delar av Götaland och Svealand. Karta: SKOGSSTYRELSEN

Utökat bekämpningsområde för granbarkborre SVERIGE (JB)

Efter de rekordstora angreppen av skadeinsekten granbarkborre under 2019, utökar nu Skogsstyrelsen bekämpningsområdet i de södra och mellersta delarna av landet. Ytterligare fyra län omfattas av de skärpta reglerna för hur angripna träd ska hanteras.

 Beslutet om utökningen gäller Stockholms, Uppsala, Värmlands och Västmanlands län, västra och norra delarna av Örebro län samt de två kommunerna Essunga och Grästorp i Västra Götalands län. Utökningen innebär att det bildas ett sammanhängande bekämpningsområde för granbarkborre i stora delar av Götaland och Svealand. – Att vi utökar bekämpningsområdet visar på allvaret

i situationen men ger oss också ytterligare verktyg att bedriva ett effektivt bekämpningsarbete för att begränsa angreppen, säger Thomas Mårtensson, projektledare på Skogsstyrelsen. I ett bekämpningsområde

kan Skogsstyrelsen i enskilda fall besluta om att stående granar med nya angrepp av granbarkborre ska avverkas och transporteras bort för att begränsa spridningen av insekten. En annan regel som gäller i ett bekämpningsområde är att det bara får lämnas kvar skog som skadats i storm eller av snöbrott motsvarande högst tre skogskubikmeter inom ett hektar. Stormfällda och skadade träd är attraktiva för granbarkborren att föröka sig i. Det nya bekämpningsområdet gäller från den 1 april och omfattar:

• Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Jönköpings, Kronobergs, Kalmar, Blekinge, Värmlands, Örebro och Västmanlands län, • Skåne län: Osby, Östra Göinge, Bromölla, Kristianstads, Hörby, Höör, Hässleholms, Perstorps, Klippans, Örkelljunga och Ängelholms kommuner, • Västra Götalands län: Essunga, Grästorps, Vara, Falköpings, Tidaholms, Hjo, Tibro, Skövde, Skara, Lidköping, Götene, Mariestads, Gullspångs, Töreboda och Karlsborgs kommuner. tas bekämpningsområdet bort som omfattat delar av Gävleborg, Jämtland och Västernorrland eftersom problemen med granbarkborre inte längre är lika omfattande där. Samtidigt

Kartorna är resultatet av ett avancerat analysverktyg som Holmen utvecklat. En algoritm som bygger på artificiell intelligens har kontinuerligt försetts med data tills den blivit mycket bra på att analysera angrepp med hjälp av satellitbilder. Skogsstyrelsen erbjuder sedan tidigare riskin-

Holmen Skog har utvecklat ett analysverktyg som med hjälp av satellitbilder och artificiell intelligens visar faktiska skador på en karta.

dexkartor som visar vilka områden som är i riskzonen för angrepp. Holmens kartor visar var skadorna faktiskt finns. – Vi på Holmen använder re-

dan verktyget på vårt eget markinnehav. Det har gjort att vi kunnat agera snabbare

och mer precist än vi annars haft möjlighet till. Det här är ett tydligt exempel på hur Holmen steg för steg utvecklar ett ansvarsfullt och digitalt skogsbruk. Den här gången för något så viktigt som att rädda granskogen, säger Sören Petersson, affärsområdeschef, Holmen Skog.

Först i världen med fabrik för fossilfri biometanol Södra har byggt världens första fabrik för kommersiell biometanol, ett hållbart drivmedel från skogsråvara, vid massabruket i Mönsterås. I dagarna går den första provleveransen till kunden Emmelev A/S som kommer att använda biometanolen i sin biodieselproduktion.

ta möjliga effekt. Med det här steget visar vi vägen till ett fossilfritt samhälle och det är helt i linje med vår egen strategi om fossilfria transporter till 2030, säger Henrik Brodin, affärsutvecklingsansvarig energi och kemikalier på Södra. I och med investeringen breddar Södra sin produktportfölj med en ny bioprodukt. – Allt fler inser vikten av en

Södra beslutade 2017 att investera i en anläggning för att producera biometanol. Genom satsningen visas att cirkulär ekonomi, resurseffektivitet och fossilfrihet, ligger i linje med hur Södra vill arbeta. – Det är med stolthet vi nu har fått igång världens första kommersiella fabrik för biometanol. Omställningen till bioekonomi kräver att alla råvaror nyttjas effektivt. Biometanolen framställs av den råmetanol som uppstår vid tillverkningsprocessen i Södras massabruk. Det blir alltså en del i den cirkulära process som redan finns vid Södras bruk, där grunden är att skogsråvarans alla delar används för bäs-

övergång mot fossilfria alternativ. Det känns därför fantastiskt att vi kan tillhandahålla marknaden biometanol som ett substitut till fossil metanol inom både transportsektorn och som baskemikalie. Det finns en god efterfrågan på biobaserade produkter och vi har lång erfarenhet av att leverera andra bioprodukter till drivmedelsindustrin och kemiindustrin. Nu fortsätter vi att bygga vidare på det och därför känns det extra roligt att vi gjort en första provleverans till vår kund Emmelev A/S. Vi ser fram emot att fortsätta utveckla produkten tillsammans med våra kunder, säger Viktor Odenbrink, försälj-

ningsansvarig på Södra Cell Bioproducts. Emmelev A/S är ett danskt familjeägt jordbruksföretag, som har byggt upp en stor produktion av biodiesel från lokal raps, men använder fossil metanol som insatsråvara i produktionen. – Biodiesel kommer att spe-

la en viktig roll i omställningen till ett fossilfritt Danmark och vi är mycket nöjda med att svensk biometanol nu ingår i produktionen, det gör att vår biodiesel blir helt förnybar enbart baserad på råvaror från närområdet. Biodiesel producerad av raps från danska fält och svensk skog kan säkra bränsle för tung vägtransport samt bussar och entreprenadmaskiner. Detta kommer att vara avgörande för en omvandling av energisektorn. Vi betonar närhet och regional produktion och vi uppfattar Sverige som en del av vårt närområde och har ett gott samarbete med svenska företag. Därför är det naturligt för oss att ingå avtal med Södra, säger Morten Simonsen, delägare i Emmelev A/S.


Nummer 3 • Februari-mars 2020

13

Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland och Örebro län.

JORDBRUK

AUKTIONER

Tänker du sälja på auktion? Nu pågår bokning inför 2020 Farmarauktioner Sverige AB är ett nybildat auktionsföretag upp till 35 års branschvana bland personalen. Sätet är i Herrljunga och verksamhet i hela Sverige. Vi lägger upp ett helt nytt kundregister så kom gärna med kreditansökan så snart som möjligt. Förövrigt kommer ni att känna igen er, både säljare och köpare. Välkomna med bokningar till alla former av auktioner. Hittills fastställda datum: 18/4 Gårdsauktion, Svalered Västergård Ljung 22/4 Gårdsauktion, Däcksta Gimo 25/4 Samlingsauktion, Örsta Kumla 9/5 Samlingsauktion, Lantmännen Vara 10/7 Gårdsauktion, Sånnersta Norrgård Kumla 25/7 Samlingsauktion, Töllås Gård Henån

Ett gäng färgglada besökare på Nostalgitraktorklubbens grilldag. Till vänster ser vi träffens enda traktor: Mikael Hults BM Viktor med lastlåda på draget.

Nostalgitraktorklubben fick tänka om I brist på tjäle fick timmerkörning bli grilldag VIKBOLANDET (JB)

En vanlig vinter med snö hade NTK som vanligt arrangerat en skogsdag med gamla traktorer och skotare anpassade för att köra ut timmer ur skogen. I år var det inte en sådan vinter så vad göra?

Skogen skulle bli helt sönderkörd om man gav sig in med traktorerna när det inte finns någon tjäle. Man beslutade därför att arrangera en grilldag i en beteshage på Dalby strandbad hos Roger och Karin Jonsson, vackert belägen med utsikt över Slätbaken. En rejäl brasa med en trefot med kedja att hänga kaffepannan i och en grill byggd av ett halvt oljefat kördes till platsen. Ett antal stockar försedda med liggunderlag att sitta på hade dragits fram. Det var en vindstilla plats man hittat. Roger grillade korv som serverades med bröd och senap med mera. Håkan kokade kaffe. Det gick åt panna efter panna med kokkaffe. En traktor kom till träffen.

Det var Mikael Hult som bor nära träffpunkten som kom med en BM Viktor försedd med lastlåda på lyften. Det kom ungefär lika många besökare som vid en normal snöig skogskörning – cirka 30 personer!

Roger Jonsson grillade massor med korv till de 30 gästerna.

Nästa aktivitet i klubben är årsmötet i mars och traktorrallyt i maj, sannolikt i Kolmårdsskogarna. Text och bild: LARS-T JACOBSON Trefoten med kaffepannan i förgrunden och Slätbaken i bakgrunden.

www.farmarauktion.se · Tel 070-544 31 17

GÅRDSAUKTION Fredagen den 20 mars kl 10.00 Hanorps Gård, 590 32 Klockrike. AB Hanorp Gris & Gröda säljer hela lösöret av maskiner, redskap, bodinventarier. Tel till Karl Henrik 073-331 29 70. Vägbeskr: Väg E4 mot Motala - Ta mot Fornåsa skyltat. Tröska: New Holland TX 66 Plus,20 f. bosssp. -99,1978 t. ny slagsko. nya slagor,pga slitage. hack genomgången. Traktorer: Case Puma 185 CVX Toppline 185 -13,2200 t. GPS Trimbler-16. New Holland T 5070-12 2500 t Lastare Trima 3-4 funk. New Holland 135-00-5600 t. Bilar: Toyota HiLux -11, ca 20000 mil. Narvara Epa Dubbelmontage-radodlingshjul: Kock o Son 650-65-42. 270-95-46. 230 -95-32. 20. 8-38. Jord o sådd spruta: Kverneland växelpl. PB 100 5 skär. delburen - 02. Väderstad NZ 700 5 axl. bubbla krossboard - 12. Väderstad Rapid 400 c -00 nya tallrikar-18 styrb -10. Hardi 4200 l 24 m fullutrustad - 03. Hardi spruta 2400 def,pump. Bogballe EX Trend 2200 vikt -04. Carrier 500 bogs -05. Vält 7 m repobjekt, viker bakåt Kärror-Vagnar: Gissebo spmkärra 14 t. - 19. 600-65-22,5. Bala TV 1313 3 axl,16 t -12.,500-50-17. Bestorkärra 8 t utan lämmar. Samzon Göma PG 15 gödseltunna. 12 m ramp, fördelare, 02 Övrigt: Tvättrobot Hever Lener JD X 165 traktorkl. 48 tum klippbredd. Fyrhjuling repobjekt. Dieseltank 5000 l-13. Univäg Vikplog 3. 20-11 Spm sug o tryck. Pallgafflar ST BM. Stor skopa. Grep. Balspjut. Verkstadsinv. Bensin elverk. Stilhl motorsåg röjsåg. Klyvsåg. Div bodinvetarier. Vedkapa. Sug o tryckfläkt spm. Migsvets. Pinnsvets. Kompressor. Med mera. Inlämnare: För kunds räkning, Sajab 0730-29 16 59: Volvo Lastmaskin L30. Gafflar,skopa. Släpkärra TGAB L0850 -06 bes regnr XKF 475 Tornado handklippare. (ej moms) Jan 070-530 52 02: Tive 5004 kombisåmaskin 4,5 m arbetsbredd körd säsong -19, rostfri fördelningslåda, ny fläkt. Väderstad såmaskin DS 4 m ej kombi - körd säsong 18. Olov 073-939 11 12: Balvagn för småbalar ink hissnät. Höfläkt 11 kw. Balupprullare till frontlastare Medevi upprullaren. Spannmålsvagn boggi KMA 12 ton årsm 1979 tvåvägs tipp bromsar. Spannmålsvagn två axlad Tierpverken ca 10 ton. Mekaniska bromsar. Britax varningsljusramp oklar funktion. Marcus 070-337 06 65: Överum Kombijet 3304 tivetronic sladdplanka mellanpackare -03. Överum Såjet 2206. Elho Strängluftare 3m. Öjeby Kalvamma. För auktionsvillkor se hemsida www.sajab.se Välkomna hälsar Stig Arne Johansson med personal.


14

LANTBRUK

Nummer 3 • Februari-mars 2020 Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland och Örebro län.

70 procent drabbade av vildsvinen 6 800 LRF-medlemmar i stor enkätundersökning SVERIGE (JB)

Vildsvin ställer till stora bekymmer för jordoch skogsbrukare runt om i landet. Stammen sprider sig i det närmaste okontrollerat och påverkar både framtidstro och mående för LRFs medlemmar, det visar en ny enkät som 6 800 LRF-medlemmar har svarat på.

När LRF frågar sina medlemmar om de har vildsvinsskador på sin mark, svarar 70 procent ja. Och drygt 70 procent av de som har vildsvinsskador, svarar att vildsvinsskadorna påverkar deras mående och framtidstro negativt. – När man har vildsvin i området, vet man aldrig vad de kommer att förstöra härnäst. Det är psykiskt påfrestande. Det är väldigt allvarligt att så många mår dåligt och får minskad framtidstro på grund av vildsvinen, säger Palle Borgström, förbundsordförande LRF. Vildsvinens utbredning skiljer sig åt i landet. I sju av 18 län har minst åtta av tio vildsvinsskador på sina marker (Södermanland, Stockholm, Kalmar, Blekinge, Jönköping, Kronoberg, Östergötland). Det är bara i Jämtland och Västernorrland man uppger att vildsvinsskador inte förekommer.

När LRF frågade sina medlemmar om de har vildsvinsskador på sin mark, svarade 70 procent ja i en enkät nyligen. Bild: VIKTOR CAP

De ekonomiska konsekvenserna av vildsvin i jordbruk består dels av direkt skada i form av uppbökad mark dels av indirekta skador då

lantbrukaren tvingas anpassa odlingen efter viltet. Av de som har vildsvinsskador uppger fyra av tio att de anpassar odlingen efter viltet.

– Att inte kunna välja vad man ska odla på sina marker på grund av vildsvinen blir en stor kostnad. Olika grödor ger olika betalt och avkastar

olika mycket. Som bonde och företagare måste man kunna välja för att optimera företaget. Vildsvinen får inte tillåtas styra växtföljden på går-

den då har vi ingen chans att nå målen i livsmedelsstrategin. Källa: SCB

Ökning av hundar som drabbas av vildsvinsattacker Ett par hundra hundar dödades eller skadades av attacker från vildsvin under 2019. Antalet drabbade hundar ökade med 13 procent jämfört med året innan, det visar färsk statistik från Agria Djurförsäkring.

Jämfört med annat vilt orsakar vildsvinen flest skador på hundar och står också bakom den största ökningen av antalet skador. Statistik över vilda djur som skadade eller dödade hundar under förra året visar att vildsvinen står för en klar majoritet, medan björn, varg och lo endast orsakar ett fåtal av de skadeanmälda olyckorna till Agria. Milda vintrar och tidiga vå-

rar i stora delar av landet gör att antalet vildsvin fortsätter att öka, det speglar också antalet hundar som hamnar i strid med vildsvin. Men det finns möjligheter för hund-

ägare att undvika skador orsakade av vilt. – De flesta vet idag att användning av skyddsväst kan göra stor skillnad, men det är också viktigt att hunden är i bra kondition och utbildad för sin uppgift. En alltför skarp hund kan utsättas för onödig fara, säger Patrik Olsson, affärsområdeschef, Agria Djurförsäkring. Det är främst jakthundsraser och blandrashundar som drabbar samman med vildsvinen. Bland jakthundar är det framför allt den populära wachteln som drabbas hårt, men ofta handlar det om olika blandningar mellan wachtel och gråhund eller jämthund som i stor utsträckning används vid jakt. – Det är mycket ovanligt att sällskapshundar hamnar i konflikt med vilt. Det finns därför ingen anledning att välja bort en skön skogspromenad även om det alltid är bäst att hålla hunden under uppsikt, säger Patrik Olsson.

Åtgärder vid vildsvinsskador • Lägg tryckförband vid rikliga blödningar. • Täck perforerande sår på bröstkorgen med lufttätt förband. • Skölj sårskador och blottade organ med riklig mängd koksaltlösning. • Lägg kompresser dränkta i koksaltlösning över blottade organ. • Bandagera eller skydda med ren handduk, filt eller liknande. • Åk omedelbart till veterinär. Även till synes mindre skador kan vara allvarliga.

Det län som sticker ut i statistiken är Skåne som står för 15 procent av det totala antalet drabbade hundar under 2019. Det speglar också antalet trafikolyckor med vildsvin som var högst i hela landet, jämfört med övriga län, med 1143 rapporterade olyckor. Hundar som används för jakt kan få skador av vildsvi-

Ett par hundra hundar dödades eller skadades av attacker från vildsvin under 2019.

nens betar. Ibland är såren djupa och kan perforera ändtarm eller ge skador på bukorgan, brösthåla eller lungor.

Utöver organskador är det stor risk för sårinfektion. Skyddsväst kan skydda mot flera allvarliga skador.

Om hunden drabbas av vildsvinsskador i naturen gäller det att snabbt kunna hjälpa den på plats, se ruta härintill.


Nummer 3 • Februari-mars 2020

15

Vad vill du läsa om i Jordbrukaren? Tipsa oss! Ring redaktionen, 0141-560 03, eller e-posta till redaktionen@lanstidningen.se.

PRENUMERATION

TA LT I D N I N G E N

Har du en anhörig eller vän med läsproblem? Känner du någon som har svårt att läsa tidningen? Ibland sviker synen, man kan vara dyslektiker eller ny i Sverige. Att läsa en vanlig tidning kan ibland kännas besvärligt, men att lyssna kan vara ett smidigt alternativ! Därför finns Länstidningen som taltidning. Det är enkelt att komma igång och kostnaden är densamma som för papperstidningen.

Just nu till rabatterat pris, 361 kr för ett helt år! (Priset gäller tom 191031)

Vill du veta mer? Ring oss på 0141-560 03 eller maila pren@lanstidningen.se eller skriv adress och telefonnummer nedan och skicka in så hör vi av oss!

Namn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Adress/ort: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Telefonnummer: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Skickas till Länstidningen Östergötland, Drottninggatan 20C, 591 35 Motala. Märk kuvertet ”Taltidning”.


PICKUP PLUSMENY Med värmare och drag!

SPARA ÖVER

ː

*

LÄS MER PÅ ISUZUSVERIGE.SE

PICKUP PLUSMENY • Bränslevärmare med fjärr • Dragkrok • Flakinklädnad

MENYPRIS

4.900:– *

Ord. pris 28.330:–

Som LRF-medlem har du dessutom rabatt när du köper en ny Isuzu

exkl. moms

KARLSKOGA HEDIN BIL

NORRKÖPING OLOFSSON AUTO

VADSTENA VADSTENA BIL & DÄCKSERVICE

Tibastvägen 10, 0586-36450

Navestadsgatan 41, 011-142545

www.hedinbil.se/anlaggning/karlskoga

www.olofssonauto.se

Industrivägen 10, 0143-31059 www.vadstenabil.se

KATRINEHOLM BIL WALLIN

NYKÖPING HAAG & CARLSSON BIL AB

ÖREBRO HEDIN BIL

Eriksbergsvägen 19, 0150-55590

Nyköpingsvägen 31, 0155-58014

www.wallinsbil.se

www.hcbil.com

KISA GRAHNS BILAR

TRANÅS GRAHNS BILAR

Västra vägen 2, 0494-79310

Norrabyvägen 6, 0140-18095

www.grahnsbilar.se

www.grahnsbilar.se

Otto E Andersens gata 1, 019-168087 www.hedinbil.se/anlaggning/orebro

Bränsleförbrukning blandad körning 7,0–7,8 l/100 km, CO2 183–205 g/km. *Gäller vid köp av ny Isuzu pickup. Vi reserverar oss för eventuella ändringar och avvikelser. Gäller t.o.m 2020-03-31


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.