Jordbrukaren nr 3, 2019

Page 1

En branschtidning i Länstidningen Östergötland och Värmlandsbygden

Lantmannatidningen Jordbrukaren • Till lantbrukare sedan 1926

Lantmannatidningen Jordbrukaren • Till Östergötlands lantbrukare sedan 1926

Nummer 3 • Årgång 93 Mars 2019

Varg som river tamboskap och husdjur utarmar landsbygden och dess näringar, menar Thomas Ekberg, yrkesjägare. Bild: PRIVAT

Troligt vargrevir i Östergötland JAKT. I en triangel mellan Finspång, Ljungsbro och Tjällmo lever idag ett revirmarkerande par av vargar. Studier visar att ett vargpar kan döda tio till tjugo älgar i månaden, det vill säga långt mer än de kan äta. Det är alltså jaktinstinkten och inte aptiten som styr vargens jakt. Något som svenska fårägare fått erfara, då vargen varit på besök. Oftast är många får så skadade, att de måste avlivas. – Varg som river tamboskap och husdjur utarmar landsbygden och dess näringar, menar Thomas Ekberg, yrkesjägare. SIDAN 10

För ökad jämlikhet i skogen SKOG. Pär Lärkeryd hade goda erfarenheter av jämställdhetsarbete med sig i bagaget när han tog över som vd i Norra Skogsägarna. Men han visste ingenting om skog. Nu ska en ny nya affärsmodell hantera en ökad urbanisering bland ägarna och ett moderniserat utbildningspaket är bättre anpassat för kvinnor som utgör 38 procent av alla skogsägare.

Mattias Nyström visar hur hjullyften fungerar vid System Cameleons grundram. Infällda bilden: En färdigkontrollerad och färdigpackad maskin klar för leverans till kund.

Mångsysslande maskin Östgötska vagnar produceras på Tegneby gård LANTBRUK. På den bördiga östgötaslätten, mellan Klockrike och Älvestad ligger ett intressant företag. Det är Gothia redskap och Ekoväxt AB på Tägneby gård. De tillverkar bland annat en maskin som kan användas till harv-

på Länstidningen Östergötland och Värmlandsbygden och samtidigt är lantbrukare får Jordbrukaren två gånger.

ling. Han var bland pionjärerna att driva gården ekologiskt. Idag drivs lantbruket i driftbolaget Ekogården tillsammans med granngården Helleberga. SIDAN 4

Bestals på nyinköpt ATV – två gånger En morgon i maj när Lasse Johansson kom ut var låset till utrymmet i ladugården där nyinköpta ATV:n förvarades uppbrutet, låskedjan bortkapad från den stock där den var förankrad samt ATV:n försvunnen, tillsammans med åtta vinterdäck som förvarades i samma utrymme. När en ny modell var aktuell utrustades den med med spårsändare (GPS) och riktigt bra kedjor och lås samt en särskild låsögla i betonggolvet. Spårsändaren fungerade bra och hittades i ett dike där tjuvarna slängt den... Själva ATV:n var förmodligen redan på väg utomlands. SIDAN 8

SIDAN 6

Du som är prenumerant

ning, gödning/flytgödsel, sådd, ogräsharvning, radhackning, insådd och skorpbrytning. De bygger dessa maskiner med ett modulsystem som följer kundernas behov. Gården Tägneby köptes i mitten av 1970-talet av Anders Ask-

VECKANS BORRING

LANTBRUK

JORDBRUK

Om insekternas vara eller icke

Ekoverksamhet lockar allt fler

En central maskin i jordbruket

SIDAN 2

SIDAN 14

SISTA SIDAN


2

Nummer 3 • Mars 2019

AKTUELLT

Tipsa Länstidningen om det som händer nära dig! Ring redaktionen 0141-560 03 eller e-posta redaktionen@lanstidningen.se

Veckans Peter Borring:

Om insekternas vara eller icke Jag kan inte låta bli att bekymras över den stigmatiserade och förenklade debatt som tillåts grassera och att detta inte bara understöds, utan snarare vidmakthålls och förstärks av de tyngsta nyhetsforumen. Ett sådant utmärkt exempel de senaste månaderna är nyheterna om forskarrapporterna som slår fast den alarmerande insektsminskningen. Nyheter som TT i varje sådan rapport fångar upp och kavlar ut relativt onyanserat och som snabbt växlas upp av miljöorganisationer, miljöengagerade enskilda medborgare och politiska grupperingar som ett skäl för att drastiskt vidta kraftfulla åtgärder.

Men är det verkligen så illa som rapporterna och domedagsprofeterna säger? Inte med all självklarhet. Senaste rapporten som kavlats ut gör anspråk på att vara en heltäckande litteraturstudie inom ämnet insekters förekomst de senaste 40 åren. Forskare kritiska till rapporten menar att utgångspunkten och sökningen för rapporten utgår ifrån forskning på nyckelorden insekters minskning. På så sätt får man svar

som man ropar och missar alla de rapporter som eventuellt finns om att insekter av olika slag ökat eller har stabila populationsnivåer. Rapporten har fått stort genomslag i våra medier och debatteras flitigt på sociala medier, där många vanliga människor tar detta som intäkt för att vi snarast möjligt måste sluta använda växtskyddsmedel i jordbruket. En debattartikel från några ekofanatiker, proklamerade att bin och humlor är viktigare än sockerbetor. Visst är det enkelt att svara ja på detta påstående! Absolut är bin och humlor viktigare än sockerbetor, än raps, än konservärtor, än linodlingar. Men ju flera av dessa avbrottsgrödor till spannmål och vallodling som vi straffar bort från det svenska odlingslandskapet desto färre grödor finns kvar just för de pollinerande insekterna. Hittills har utvecklingen varit tydlig i Sverige. De grödor som straffas bort har inte ersatts av andra grödor som är bra för pollinerande insekter i samma utsträckning. Färre grödor leder till ensidigare och intensivare odling och mera användning av växtskyddsmedel.

Som en direkt effekt av förbudet mot vissa av dessa omtalade växtskyddsmedel som används genom betning av utsäde i marken – neonicotinoiderna- har användningen av andra bredverkande och tuffare insektsmedel genom bredsprutning ökat. Jag vill alltså hävda att förbuden i vissa lägen lett till ökad kemanvändning på ett sätt som är än sämre för alla insekter och omkringliggande miljö. Vi använder växtskydd mot skadeinsekter där dessa varelser i vissa grödor, vid fel tidpunkt kan göra mycket stor skada. Alternativet är inte att odla dessa grödor ekologiskt. Om balansen funnits mellan konsumentens efterfrågan och betalningsvilja för de mest utsatta grödorna hade vi redan haft 100 procent ekoodling av dessa grödor med stor variation i utbud mellan enskilda år som följd. Man kan inte nog understryka det som står i de flesta av rapporterna men som nyhetsbyråer och redaktioner effektivt tonar ned. "Forskarna vet inte vad minskningen av insekter beror på"... Jag är övertygad om att

en intensifierad odling med färre grödor, att flerårig vallodling minskat i de stora odlingsbygderna och att ängar och hagmarker försvunnit i mellanbygd och slätt, är de viktigaste orsakerna till eventuell minskning av insekter. Men varför är det så svårt för oss bortskämda, mätta och belåtna svenskar och andra I-landsmänniskor att sakligt fundera hur vi på minst dåliga sätt för miljö och klimat kan producera mat på. Alternativet är som sagt aldrig svart eller vitt, vi måste hitta sätt som kombinerar hög produktivitet och resurseffektivitet, gynnar biologisk mångfald, binder kol och minskar erosion och utlakning samt minskar fossil användning. Svaret på den frågan heter varken eko eller konventionellt! Må så gott i det framtida ekonventionella lantbrukets Sverige önskar Peter PETER BORRING peter.borring@telia.com

Peter Borring är regionordförande för LRF Östergötland

”Skogen kan vara lösningen på klimatkrisen” Nykvist skogs hjälper sina kunder med allt som har med skogen att göra. Från den första plantan tills virket når skogsindustrin och pengarna hamnar i kundens plånbok. Ett litet skogsföretaget med stort hjärta.

Företaget som ligger i värmländska Gräsmark tar hand om privata skogsägares fastigheter och säljer virket vidare till skogsindustrin. Relationen till kunderna är viktig. En del äger skogen enbart för att tjäna pengar medan andra även har känslomässiga band. – Det pratas om att det är brist på känsla. Att förare kör

sönder skogen med sina maskiner. Men vi handplockar personal med stor skogskänsla. Nästan alla som jobbar hos oss är själva skogsägare. Det är en stor fördel. När Robert, Jon, Olle eller Erik kommer med sina stora skogsmaskiner så tänker de sig för och kör som om de var i sin egen skog, säger Pär Skinnargård, delägare och vd.

!

Skogen betyder mycket för honom. Han är själv skogsägare, precis som hans morfars farfar var. – Jag tror att skogen är framtiden. Den är nyttig för människan. Det har gått upp för fler och fler. Skogen har alltid varit förnyelsebar och kan vara lösningen på klimatkrisen. Historiskt sett har det varit ett lågstatusyrke att jobba i skogen. Men den bilden börjar förändras menar Pär. Och det är mycket tack vare kvinnorna.

!

" !

Jordbrukaren Grundad 1926 • Produktion: Länstidningen Östergötland AB ANSVARIG UTGIVARE och TIDNINGSCHEF Gunilla Norlén E–post: gunilla.norlen@kurirengruppen.se REDAKTION E–post: redaktionen@lanstidningen.se Länstidningen ansvarar inte för insänt, ej beställt material. Allt material i Länstidningen kan komma att lagras i digital form och publiceras på Länstidningens hemsida. Förbehåll mot sådan lagring och/eller publicering ska göras innan materialet publiceras.

Missnöjd? Du kan anmäla publicering som du anser är felaktig till PO, Allmänhetens pressombudsman. Adress: Box 22310, 104 22 Stockholm. Tel: 08-692 46 00. Fax: 08-692 46 05. ANNONSAVDELNING. E–post: annons@lanstidningen.se Felaktiga annonser: reklamation ska göras inom sju dagar från införing. Tidningens ansvar för fel är högst annonskostnaden. För skada på grund av uteblivet eller felaktigt införande ansvaras inte. Reklamation godtas inte om felet framgår av korrektur kunden fått.

– Vi har två kvinnor som kör timmerbil. Det är bra för både arbetsmiljön och kunderna. Vi vill se ut som våra kunder, inte komma ut till skogsägaren och bara vara män. Pär har gjort en lång resa, från det första jobbet som bonddräng hos sin far till att bli vd i Nykvist skogs. Företaget har en stadigt uppåtgående tillväxtkurva och idag är de en styrka på 25 personer, nio anställda och sexton entreprenörer. – Det ska vara roligt att jobba, man måste kunna skratta. Den insikten har haft stor betydelse. Många skogsbolag har personalomsättning så det skallrar i dörrarna. Men det kostar bara pengar. Nykvist skogs AB säljer vir- Pär Skinnargård, delägare och vd i Nykvists skogs är själv ke till kunder som exempelvis skogsägare, precis som hans morfars farfar var. Rottneros Bruk, Bäckebrons sågverk, Hilmer Andersson ter den i Kongsvinger och Främsta anledningen till att och Vida. Eftersom de är fri- drar en cirkel 20 mil runt om gå med var kontaktnätet. – Skogssidan är liten och stående och inte tillhör någon så har du prickat in världens medan allt förändras står skokoncern kan de förhandla di- bästa gran. Nyligen blev företaget gen lite och stampar. Jag förrekt med massa- och sågmedlemmar i Paper Province, söker att röra mig på utsidan verksindustrin. Virket är eftertraktat. Paper Province är ett världsle- för att träffa andra och lära "Världens bästa", säger Pär. dande företagskluster inom mig hur företag tänker i andra – Tar du en passare och sät- skogsbaserad bioekonomi.. branscher.

Post- och besöksadress: Drottninggatan 20 C 591 35 Motala Telefon (växel): 0141-560 03 • Telefax: 0141-560 07 • Hemsida: www.lanstidningen.se Öppettider: Måndag - fredag 09.00-16.00 TRYCKNING Jordbrukaren trycks hos Pressgrannar AB i Linköping, ett Svanengodkänt tryckeri. MILJÖ Svanen & Våtmarksfonden. Pressgrannar är Svanengodkänt och ingår tillsammans med bl.a. Sveaskog, Holmen, Skogssällskapet, Ragnsells, som stödjande företag i Svensk Våtmarksfond (http://www.vatmarksfonden.com/) som arbetar med att restaurera torrlagda våtmarker i Sverige och även skapa nya. Läs mer på www.pressgrannar.se

PRENUMERATIONER LÄNSTIDNINGEN ÖSTERGÖTLAND E–post: pren@lanstidningen.se Prenumerationspris: Helår 425:– . Halvår 230:– Kvartal 125:– Postgiro: 51 49 70–3 Utebliven tidning? Ring 0141-560 03. Postutdelning Jordbrukaren kommer med posten.


Nummer 3 • Mars 2019

3

AKTUELLT

NSER KI V SBenny Andersson

E IC

M A

Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland, Örebro län och Värmlands län.

Brånstorp, 585 91 Eksjö Tel 0380-810 34

Vi köper & säljer Halm och grovfoder Diesel och oljor Spannmål, konv & KRAV Gödning Vallfrö och utsäde Anders eller Elisabeth når ni på:

Tel 013-23 44 65/66

22/3 30/3 13/4 6/5 9/5 20/5 1/6 23/6 25/7 19/8 30/8

KÖPENHAMN – OSLO med DFDS 2 dagar ..................1 750 kr CLASSIC MOTOR Veteranmarknad, Västerås ..................330 kr MX WORLD COLLECTION, Vimmerby............................750 kr ÖSTERLEN 3 dagar........................................................3 750 kr BERLIN 4 dagar..............................................................4 495 kr STETTIN 4 dagar ............................................................4 950 kr KROATIEN 10 dagar ......................................................6 395 kr UPPLEVELSERESA Österrike 7 dagar...........................8 590 kr VINFESTEN I BURG 4 dagar ........................................4 750 kr ÖLFESTIVALEN i Belgien 8 dagar .................................9 795 kr KROATIEN 10 dagar......................................................6 895 kr

Expressbussar dagligen Östergötland - Stockholm / Stockholm - Östergötland

BEGAGNADE TRAKTORDELAR Nya startmotorer och gener. Även andra nya delar.

TRAKTORER KÖPES för demont, kontant betalning. Hämtas!

Maskinförsäljning Försäljning av begagnade maskiner.

Besök vår nya hemsida - nu sökbar

" "# $"

Beg. reservdelar Demontering av traktorer och entreprenadmaskiner. Vi har även ett stort lager av nya delar.

" #&! $&

Maskintransporter Transporter av maskiner av alla slag, även bodar, husmoduler och liknande. Transporter över hela landet. Mats 070 - 223 55 49

#%# &!

Tel 0142-121 50 • info@blaklintsbuss.se www.blaklintsbuss.se

Vi målar följande fasader:

Rödfärgade Reveterade Oljefärgade Vi utför även: Epoxibeläggningar Handmålning Hetvattentvättning Invändig målning i stall Även färg- och tapetbutik Uthyrning av liftar

Timmerstugor från Östergötland Standardstugor eller efter egna mått och önskemål.

ARNE ANDERSSONS MÅLERI Tel 070-643 06 52 www.sofabskanninge.se

NYHET!

Godkända avlopp presenterar ett nytt reningsverk som heter MÄLAREN. Ett reningsverk som renar enligt svenska normer utan kemikalier. För mer information www.godkandaavlopp.se

Ljusfallshammar · Tel. 0122-43185 www.lindalenstimmerhus.se

20 000 läsare kan se din annons! Ring 0141-560 03 så hjälper vi dig att få ut ditt budskap!


4

LANTBRUK

Nummer 3 • Mars 2019 Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland, Örebro län och Värmlands län.

Färdigkontrollerad och färdigpackad för export till kund.

Bakom svetshjälmen döljer sig Anders Häggström.

Bakom Johan Hedestad finns lasern som skär ut delar till System Cameleon.

Smart maskin för många sysslor Östgötska vagnar produceras på Tegneby gård KLOCKRIKE (JB)

På den bördiga östgötaslätten, mellan Klockrike och Älvestad ligger ett intressant företag. Det är Gothia redskap och Ekoväxt AB på Tägneby gård. De tillverkar bland annat en maskin som kan användas till harvning, gödning/flytgödsel, sådd, ogräsharvning, radhackning, insådd och skorpbrytning. De bygger dessa maskiner med ett modulsystem som följer kundernas behov.

Gården Tägneby köptes i mitten av 1970-talet av Anders Askling. Han var bland pionjärerna att driva gården ekologiskt. Idag drivs lantbruket i driftbolaget Ekogården tillsammans med granngården Helleberga. 1988 grundades Gothia redskap och ekoväxt AB av Anders son, Lars Askling. Den första produkten han konstruerade var en hjulmonteringsvagn. En vagn som förflyttar tunga och stora däck på ett smidigt sätt. Nu har företaget hunnit med att göra och leverera cirka 15 000 vagnar till kunder i hela världen. Visst försökte ett stort land i Asien göra en billigare kopia, men då Gothias vagnar byggs med kvalitet, har många kunder kommit tillbaka till de östgötska vagnarna. För att bättre kunna hantera den ekologiska växtodlingen på gården började Lars utveckla en jordbruksmaskin. Gården behövde en radhacka men det blev snabbt tydligt att samma maskin behövde både kunna så och radhacka för att nå hög precision, därför växte en kombinerad såmaskin fram. Detta var år 2002 och efter sju år var den redo att säljas till kunder. Maskinen fick namnet System Cameleon. Ett mycket passande namn, då maskinen ersätter många maskiner på gården. Den kan byta skepnad precis som en kameleont. Johan Hedestad, vd, visade runt i produktionshallarna och

Mattias Nyström visar hur hjullyften fungerar vid System Cameleons grundram.

berättade att man kan få System Cameleon i flera arbetsbrädder, fyra, sex, åtta eller nio meter. Man kan också köpa olika moduler för till exempel flytgödsel eller extra såenhet för småfrön efter hand, för att på så sätt sprida sina investeringskostnader. Johan förklarade att man har en ambition att utveckla tillvalsmoduler som även passar äldre maskinmodeller. Gothia håller även slitdelar och reservdelar och eftermarknaden växer. Då maskinen även säljs ute i Europa är det bra att den görs flexibel. – Odlingssättet i Tyskland eller England skiljer sig en hel del från vårt i Sverige, säger Johan Hedestad. Företaget står inför en till-

växt, idag arbetar 13 tillsvidareanställda på företaget i Tägneby. Man har även sju distributörer ute i Europa varav två i Tyskland. Johan Hedestad har arbetat som vd på Gothia i tre år. Men han har arbetat med Gothia på andra sätt tidigare

bland annat som egen företagare och dels som styrelseledamot. Lars Askling, som grundade Gothia redskap och som fortfarande är ägare, han gör det han är bäst på, nämligen konceptutveckling det vill säga att hitta på lösningar och göra förbättringar på befintliga maskiner. Då Cameleonten består av cirka 2 000 komponenter finns det alltid något som kan bli bättre. Gothia redskap testar och utvecklar allt själva. På företaget köper man in

mycket plåt och långa rör av vilka man skär ut delar med laser, sågar av, bockar och svetsar i den delen där man tillverkar de olika komponenterna. Man anlitar underleverantörer till härdning, en del svetsning och ytbehandling annars görs det mesta ute vid Tägneby. I den andra delen av den stora och fina hallen görs monteringen av maskinerna. Där har man fyra monteringsstationer. Kontroller görs även vid varje tidigare station. Överallt var

det rent och snyggt med var sak på sin plats. Vid besöket stod en kraftig ram med styrbara hjul på. Lantbrukaren kan välja mellan styrbara och fasta hjul. De styrbara minskar risken för parsådd och man kan hacka i kurvor samt att vänder enklare på vändtegar. De kompenserar även för sidlut på kuperade fält. Maskinramen är väl tilltagen och ska enligt FEM hållfasthetsberäkning hålla för 12 meters arbetsbredd. Johan pekade på flera smarta lösningar bland annat att den teleskopiska mittramen kan ändras framåt, så att man kan sätta dit en framtida bearbetningsmodul om man behöver. Hjulen är också väl tilltagna för att ge så lite markpackning som möjligt. På mittramen satt även fyra ”öron” i vilka man med fyra bult lätt kan byta från sålåda till flytgödseltank (vinass-system ). De flexibla billarna har också flera smarta lösningar. Tack

Alla moduler som kan fås till System Cameleon.

vare ställets robusta konstruktion kan man både så och gödningsmylla på rätt djup och med exakt radavstånd. Med ett enkelt handgrepp kan man byta från radsådd till bredsådd eller båda tillsammans. En kamera monterad på ra-

men justerar hela tiden via en dator till rätt radavstånd vid ogräsharvning. Arbetsramen skjuts då hydrauliskt i sidled utan att man behöver ställa in själv. Hackskären finns i olika storlekar och de byts ut enkelt med hjälp av en hammare. En lätt knackning och bladet kan bytas. Inga andra verktyg behövs. Hackskäret går heller aldrig på spets vid hård jord, utan hackning sker med skärets hela bredd tack vare denna snillrika konstruktion.

Med denna System Cameleon kan man bedriva ett intensivt jordbruk utan bekämpningsmedel. Man sparar också flera överfarter då man kan göra flera saker samtidigt. För en åtta meters System Cameleon, utrustad för sådd, gödning och radhackning räcker det med en traktor på 160 hk. Med maskinen kan man även så ny gröda, skorpbryta, mylla gödning eller ogräsharva mellan befintliga rader utan att den tidigare uppkomna grödan skadas. System Cameleon är verkligen en vettig och gedigen byggd maskin, som gör flera fältarbeten samtidigt, vilket ökar lönsamheten hos lantbrukaren.

Text och bild: EVA CARLSSON


Nummer 3 • Mars 2019

5

FĂśr att boka spruttest eller reparation ring:

Skogs- & Jordbruksmaskiner Verkstad och fÜrsäljning

PĂĽ jakt efter fyrhjuling? Vi kan Automower

www.lantbruksservice.se

PĂĽ jakt efter motorsĂĽg? PĂĽ

Husqva 445 II e Husqvarna 6.0 p 6.000:Ord. pris

Nu

3990:-

EksjĂś Lantbruks Service AB Verkstad • Reservdelar • Hydraulik • Foder Skog & trädgĂĽrdsbutik

Gjuterigatan 2, EksjĂś Tel: 0381-390 00 Ă–ppet: Vardag 7-17


6

SKOG

Nummer 3 • Mars 2019 Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland, Örebro län och Värmlands län.

38 procent av all skog i Sverige ägs av kvinnor. Bild: CICCI WIK

För ökad jämställdhet i skogen Skogsbolagets nya affärsmodell ska hantera urbanisering och ökad jämställdhet NORRA SVERIGE (JB)

Pär Lärkeryd hade goda erfarenheter av jämställdhetsarbete med sig i bagaget när han tog över som vd i Norra Skogsägarna. Men han visste ingenting om skog.

– Strax före 2011 ringde en rekryterare och frågade om jag visste något om skog. Nej, sa jag, jag vet ingenting om skog. Då frågade han om jag ville ha en utmaning, om jag ville bli vd för Norra Skogsägarna. Jag kände mig ganska klar med arbetet på det företag där jag var verksam så jag sa ja och flyttade till Umeå, berättar Per Lärkeryd. Men Norra Skogsägarna vi-

sade sig vara en större utmaning än han hade förväntat mig. De gick med stor förlust, tappade marknadsandelar och förlorade medlemmar. Det finns ett kontor i Vilhelmina i Norrlands inland. De som arbetar där gör det med fyrhjulsdriven bil med skidor på taket. De tar kaffe med sig ut i skogen för att träffa skogsägare och göra affärer. Men Norrlands inland är avfolkningsbygd. Idag har 54 procent av skogsägarna i Vilhelmina bosatt sig på annat håll. – Det är den ena utmaningen. Den andra är en norm som lever kvar om hur

skogsägare är. Fram till nyligen trodde vi att skogsägare känner till sina rågångar, så därför sa vi inte att det var fastighetsgränser vi menade. Vi pratade om boniteter i stället för om hur skogen växer. När vi tog reda på vilka våra medlemmar egentligen var så visade det sig att det bara var hälften som förstod fikonspråket. Den andra hälften bodde inte ens kvar. Då bestämde vi oss för att ta fram en ny affärsmodell, säger Pär. Den nya affärsmodellen

ska kunna hantera de förändringar som urbaniseringen innebär. Det handlar om att kunna möta de skogsägare som har begränsad skoglig erfarenhet. I den nya affärsmodellen ingår ett helt nytt tjänstepaket. Ett nytt ekonomisystem ska utvecklas och utbildningar ska tas fram. – Vi ska även jobba mer digitalt och med jämställdhet, säger Pär. Idag har skogsägarna i norr en medelålder på 61 år. När de var tonåringar var det naturligt att det var pojkar som fick följa med ut i skogen och lära sig om rågångar och boniteter. Det är inte så konstigt att skogen är männens domäner. Så har det varit i generationer. Idag ägs 38 procent av all skog i Sverige av kvinnor. – När vi tittar på kontrakten så är det nästan bara män

Pär Lärkeryd är vd för Norra Skogsägarna. Bild: NORRA SKOGSÄGARNA

som har skrivit på. Det visade sig att det är så även om det är kvinnan som äger skogen. Då har hennes gubbe skrivit på. Det är egentligen lagvidrigt. Man skulle kunna tro att det är 1800-talet men detta var 2012. Så var det i vår verksamhet, säger Pär. Nu arbetar Pär och hans medarbetare med att bryta det gamla mönstret och ta fram ett nytt arbetssätt. – Vi tog fram ett dataprogram som simulerar skoglig tillväxt i framtiden. Vi digitaliserar skogen. Sedan får de svara på frågor om vilken målsättning de har med sin skog. Vill du bygga ett hus, behöver du pengar till det? Eller vill du att din skog ska bli en värdeökning till dina barn? Eller är det naturvärdet du vill bevara i din skog? Med

Skogen har i generationer varit en manlig domän. Bild: CICCI WIK

hjälp av svaren på frågorna kan vi simulera hur skogen ska skötas trettio år framåt i tiden. Tidigare skickade vi ut en inspektor som pekade och sa att där ska det huggas ner och där ska det gallras. Nu la vi i stället makten i knät på skogsägaren, säger Pär. Ett annat behov som visade

sig var utbildning. Det var framför allt kvinnor som inte ville gå de traditionella utbildningar som fanns. De var inte utformade för att passa kvinnor. – Normen tidigare var att ska man lära sig skog så ska

man vara ute och sitta på en stubbe. Men så ville inte kvinnorna lära sig. Nu har vi tagit fram en webbaserad utbildning som har fått ett eget varumärke, den heter Norra Skogsskolan. Den börjar från början och allteftersom man får mer kunskap så brukar man vilja gå ut i det gröna också. Vi började med detta 2014. Idag utbildar Norra Skogsägarna i skogsekonomi, skogsekologi, klimatfrågor och de har barnböcker och lite allt möjligt. – Vi har lanserat detta över

hela Sverige och det har blivit jättepopulärt. Det här hade aldrig hänt om vi inte hade gjort djupintervjuer med kvinnor. Det som händer är att vi även får med oss många yngre män. Det visar sig att de har i stort sett samma behov som kvinnorna, säger Pär. En annan tjänst som Norra Skogsägarna har infört är värdering av skogen. När det sker generationsskifte blir det ofta försäljning och då hjälper de till med detta. Text: CICCI WIK


Nummer 3 • Mars 2019

7

Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland, Örebro län och Värmlands län.

Fönster och dörrar till stallar, garage och industrier m.m.

AKTUELLT

Levererar färdig betong certifierad av

0514-310 10 info@westerbyggtra.se • www.westerbyggtra.se

VIMMERBY · Tel 0492-152 55 · www.geba.se

Skörda solenergi!

Kampanj solkraft -Bygg för 2019!

RT! FRI OFFE

Solcellsbyggarna Boxholm AB Boxholm · 070-696 49 22 www.solcellsbyggarna.se

Modell HK

NORDIC 32HS 30

Från missväxt till tillväxt!

070-696 19 44

ex. Lantbrukspaket nyckelfärdig anl. 110 paneler, 181 kvm, poly à 275 Watt = 30250 Watt på taket. Inkl montering på plåttak: 259 000:- + moms (181 860:- + moms efter 30% stöd)

Vi har även villapaket!

TRÄ & MILJÖ AB · GISTAD stefan@traochmiljo.se · 0708-27 34 88 www.traochmiljo.se

Kvalitet & säkerhet från

Lyfthöjd 288 cm Tipplast 1200 kg Bredd 105-126 cm Höjd

220 cm

FOPS [falling object protective structure]

ISO-godkänd säkerhetsbåge ingår i priset på alla Schäffer

Skrukeby Maskin Mjölby När du behöver ett riktigt lyft! 0142-809 60 • 070-399 90 09 Se mer på: www.skrukeby.se


8

LANTBRUK

Nummer 3 • Mars 2019 Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland, Örebro län och Värmlands län.

Tjuvarna har koll på dina grejer Lasse bestals på nyinköpt fyrhjuling – två gånger: ”Obehagligt att vara iakttagen” VÅNGA (JB)

I skydd av mörkret kan inbrottstjuven arbeta ostört, i alla fall tills en vakthund börjar skälla, eller inte. Detta är en självupplevd historia i ämnet säkerhet på landsbygden.

Historien börjar med att lantbrukaren på Våmma gård i Vånga (undertecknad) bestämmer sig för att skaffa en ATV (fyrhjuling) med timmervagn och vinsch för att lättare kunna ta ut mindre kvantiteter virke ur skogen vid exempelvis rotvältor, barkborreangrepp och liknande. En jordbrukstraktor är all-

deles för klumpig i skogen, och andra skogsmaskiner är alldeles för dyra. Således, en relativt enkel, helt ny Polaris ATV med en timmervagn inköptes på våren. Det bökiga skogsarbetet blev omedelbart mycket enklare och roligare med denna utrustning som tog sig fram på ett mycket smidigt sätt i skogen. Lyckan varade i nästan två månader. En morgon i maj när jag kom ut var låset till utrymmet i ladugården där ATV:n förvarades uppbrutet, låskedjan bortkapad från den stock där den var förankrad samt ATV:n försvunnen, tillsammans med åtta vinterdäck som förvarades i samma utrymme. Till saken hör att detta utrymme saknar fönster, men ändå var det enda som var rört. Hunden hade inget hört, maskinen kan inte ha startats och gården ligger med en enda uppfartsväg, 200 meter lång utan alternativa vägar. Polisanmälan gjordes omedelbart, polis var på plats inom någon timme och var mycket intresserad. Dagen efter ringer en polis och meddelar att de troligtvis hittat min ATV i en skåpbil i Nynäshamn på väg till Litauen. Polisen hade denna dag spaning på en liga som var misstänkt för den här typen av brott. Vilken tur, när får jag tillbaka min maskin? Nja, den är beslagtagen och rättegång måste hållas. Vi får se. Rättegång hölls tre veckor senare. Efter ytterligare någon vecka hävdes beslaget varefter jag kunde hämta min ATV i Stockholm! Mannen som körde skåpbi-

len hade suttit häktad, men kunde bara åtalas för häleri eftersom han inte kunde bevisas ha varit med vid tillgreppet. Han fick en månads fängelse, som dock ansågs avtjänat eftersom han suttit häktad i tre veckor. Nåväl, jag fick med hjälp av mitt försäkringsbolag hem min ATV efter ytterligare nå-

Den första ATV:n som Lasse Johansson skaffade för skogsarbetet på gården liksom den nästföljande (på bilden) blev stulna av professionella ligor med koppling till utlandet. ”En bra försäkring är ett måste, även om det alltid är försäkringstagaren som blir förloraren i slutänden ändå”, summerar Lasse som är kritisk till att det är så enkelt att komma över information och detaljuppgifter om privatpersoner på internet och i de offentliga registren.

gon vecka. Då var dock säsongen slut för skogsarbete. Nästa vår bestämde jag mig dock för att byta till en klass bättre ATV. Erfarenheten i skogen var mycket bra, men den första maskinen var lite för enkel och klen. Nu blev det en Polaris 550 med lite utrustning typ servostyrning, motorbroms med mera till ett pris av cirka 80 000 kronor. Denna gång skulle dock inte maskinen stjälas, så jag kompletterade med spårsändare (GPS) och riktigt bra kedjor och lås samt en särskild låsögla i betonggolvet. Jag hann köra ett par veckor i skogen och var mycket nöjd innan jag en morgon kommer ut och... ATV:n är borta. Nu tillsammans med min stora Husqvarna Raider gräsklippare, visserligen några år gammal, men oumbärlig eftersom jag hade 7 000 kvadratmeter gräs att klippa. Allt exakt på samma sätt som året innan förutom att de denna gång klippt av säkerhetslåset med en hydraulisk bultsax (enligt polisen). Naturligtvis spårade vi GPS-sändaren för att polisen skulle se var tjuvgodset var. Sändaren spårades och hittades i diket på uppfartsvägen, där tjuvarna slängt den när de gav sig iväg. Akut kris igen, således. Denna gång hade polisen ing-

en spaning, så maskinerna var såklart försvunna, troligen över havet. Försäkringsbolaget kontaktades omgående, men har en karenstid för utbetalning av ersättning, vilket naturligtvis är rimligt om maskinerna skulle återfinnas. I mitt fall dröjde det två månader innan ersättningen betalades ut, då så klart med avdrag för självrisk och värdeminskning. Störst problem var det med gräsklipparen, som var sju år gammal, men i mycket gott skick. Nyvärde cirka 80 000, försäkringen ersatte med 25 000 efter förhandling. En ny gräsklippare, mindre och billigare införskaffades omedelbart, där finns ju inget alternativ. ATV var ju väldigt bra att ha, men naturligtvis funderade jag på om det var någon idé att skaffa en till. Jag fick tips från skadehandläggaren på försäkringsbolaget om att ett märke hade samma stöldskydd som moderna bilar, nämligen en elektronik som gör att den är mycket svår att starta utan nyckel, en så kallad immobilizer. Stöldfrekvensen på dessa maskiner som är av märket Can-AM var enligt honom betydligt lägre. På hösten blev det en sådan maskin som fick ersätta de tidigare Polaris-maskinerna och faktum är att den har fått vara kvar, nu i fle-

ATV nummer tre som faktiskt blivit kvar.

ra år för att göra tjänst både som snöplog och skogsarbetare. Några reflektioner så här i efterhand:

• Man blir i första hand kränkt av ett inbrott i sitt hem. Känner ibland att man inte vill bo kvar och fortsätta på platsen. • Hur bra försäkringar (med normalt rejält höga premier) man än har så är man som försäkringstagare alltid förloraren. Dock är en bra försäkring oerhört viktig, då den ändå skyddar mot total katastrof.

• Att bli utsatt för denna typ av planerade brott av ligor är extra obehagligt då man inser att man är iakttagen i förväg. Troligen av någon lokal spanare som sedan rapporterar till det gäng som gör inbrottet. • Den stora öppenheten i offentliga register gör det oerhört enkelt för tjuvarna att ta reda på allt som finns på en fastighet, människor (med personnummer), fordon med detaljuppgifter, till och med vilka hundar som finns. Är detta till mer nytta än skada, kan man fråga sig.

• I efterhand tänker jag att det var tur att hunden inte skällde så att jag gick ut och fick en massa stryk också, vilket säkert hade blivit fallet om jag överraskat tjuvarna i full verksamhet. • Polis och väktare via larmsystem kan och ska man naturligtvis använda, men om man bor på landsbygden så är ju deras framkörningstid minst en halvtimme, vilket naturligtvis även bovarna vet om. Text och bild: LASSE JOHANSSON


Nummer 3 • Mars 2019

9

MAFA

Tel. 0431-44 52 60

Strukturkross

info@mafa.se

Köp bergvärmepump nu! — Läs mer om erbjudandet på thermia.se/TV eller kontakta oss direkt så berättar vi mer.

Erbjudandet gäller 1 februari–31 mars 2019 hos de återförsäljare som deltar i kampanjen. Kan inte kombineras med andra rabatter och erbjudanden.

Foto: Bildbyrån

50-tums Smart-TV ingår.


10

JAKT

Nummer 3 • Mars 2019 Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland, Örebro län och Värmlands län.

Varg som river tamboskap och husdjur utarmar landsbygden och dess näringar, menar Thomas Ekberg, yrkesjägare. Bild: PRIVAT

Troligt vargrevir i Östergötland Revirmarkerande vargpar kring Finspång, Ljungsbro och Tjällmo ÖSTERGÖTLAND (JB)

I en triangel mellan Finspång, Ljungsbro och Tjällmo lever idag ett revirmarkerande par av vargar. Man har även sett och konstaterat en besökande varghane i södra/sydöstra delen av länet. Då en varg kan gå två till tre mil per dygn och ända upp till fem till tio mil per dygn, så kan vargar även vara synliga på flera håll i Östergötland.

Varg är ett gammalsvenskt namn för dräpare eller tjuv. Ursprungsnamnet är ulv och varg, tasse, gråben eller den gråe är så kallade noanamn. Man kallade ulven för påhittade namn för det ansågs bringa olycka att uttala. Så noanamnet ”tassemarker” betyder alltså vargens revir. En fullvuxen varghane är cirka 105-160 centimeter lång, väger cirka 35-50 kilo och är ungefär 80 centimeter över manken. Man har påträffat en varg som vägde 80 kilo. En varghona är lite mindre och väger cirka 40 kilo. Löptiden är i februari till mars och hon föder fyra till åtta valpar

efter 65 dygn. Hon föder dem i en håla hon grävt ur själv. Statistiskt sett överlever fyra valpar ur kullen. De andra dör av sjukdomar, olyckor eller jakt. Det är bara alfahonan som löper. De övriga honorna i flocken gör det inte. Könsmogna hanar söker sig ut för att bilda egna revir oftast under sitt andra levnadsår. Könsmogna honor kan stanna kvar i flocken ytterligare något år och hjälper då föräldrarna med uppfostring av valparna. Ett revir är cirka 700 kvadratmeter stort eller 70 000 hektar. En varg lever i cirka 12 till 14 år. En fullvuxen varg har en spårstämpel som är nio till elva centimeter lång. Man ser tydligt avtryck av klorna. Vid normal förflyttning, trav, är spårlängden 120–160 centimeter lång och en varg går målmedvetet rakt fram. Deras spillning är stor och läggs gärna på vägar och stigar. Avföringen är två och en halv till fyra centimeter i diameter. Oftast mörkbrun av det kött vargen ätit. En varg äter bara kött, inget annat. Älgen är favoritfödan och den utgör 95 procent av köt-

tintaget. Sommartid äter vargen älgkalvar, cirka 80-83 procent av alla älgkalvar. De är lättare för vargen att döda, och tyvärr så utarmas den svenska älgstammen på lång sikt. Studier i Norge och vid

svenska Grimsö visar att ett vargpar kan döda tio till tjugo älgar i månaden, det vill säga långt mer än de kan äta. Det är alltså jaktinstinkten och inte aptiten som styr vargens jakt. Något som svenska fårägare fått erfara, då vargen varit på besök. Oftast är många får så skadade, att de måste avlivas. Även hästar och nötkreatur har angripits och där hugger vargen högt i baklåren för att förhindra tamdjurens framfart. Detta beteende görs även på stora älgar, med ett hemskt lidande för djuren. Vargen äter på dem då de fortfarande är vid liv. När bytesdjuren i skogen försvunnit går vargen gärna fram till bebyggelse. Hundar, både jakt- och rena familjehundar har blivit angripna och dödade. På internetsidan Vargfakta kan man se statistik över antal dödade hundar i Sverige. Från 1998-2006 är även Norge med i statistiken. Från 2011 finns också veri-

fierade artiklar om det inträffade med, som man kan läsa. På åtta år dödades i genomsnitt 21 hundar. Dessa är rapporterade hundar, ett mörkertal finns. Det finns mycket fakta där, hela 1870 artiklar och referat. Bland dessa kan man också läsa om människor som blivit dödade av vargar. I världen är det många, och däribland en äldre kvinna i Ryssland som dödades 2015. Vargar som blivit vana vid människor är svåra att skrämma bort. – Tyvärr så utarmar det landsbygden och dess näringar, säger Thomas Ekberg, yrkesjägare och jakt-TV-profil. Någon samexistens mellan

varg och människa/tamdjur finns inte. Men det är heller inte något naturligt beteende av en varg att ge sig på människor. – Globalt sett så är vargen livskraftig och det finns cirka 100 000 frilevande vargar i Europa. De är världens mest framgångsrika rovdjur, säger Thomas och fortsätter: – Riksdagen har fattat ett tydligt beslut rörande varg. Målet för vargstammen i Sverige är att vargens referensvärde, för gynnsam bevarandesta-

I en triangel mellan Finspång, Ljungsbro och Tjällmo lever idag ett revirmarkerande vargpar.

tus, ska vara 170-270 individer. Det gäller populationen i Sverige och man är långt, långt över det målet idag. Naturvårdsverket och länsstyrelserna verkar idag istället aktivt motarbeta riksdagens beslut och man fortsätter att på konstgjord väg skapa en vargstam som inte den övervägande majoriteten på landsbygden vill ha. Vad har det kostat samhället sedan vargens etablering från 1980-talet? Det är nog miljardbelopp om man räknar ihop minskat skogsfastighetsvärde, polis och domstol, vargflytt med helikopter, stängsel och underhåll av dessa.

– Man kan heller inte bedriva fäbodliv. Hur mycket får vargen egentligen kosta, när vi har problem med vård, skola och omsorg? Det är gigantiska summor?! Samhället och dess beslutsfattare skapar civil olydnad eftersom landsbygden och dess näringar inte får gehör för sina rovdjursproblem. Sen verkar hysterin total från våra myndigheter när det gäller att försöka hitta påstådda tjuvjägare som påstås ha jagat varg, säger Thomas. – Ta bara fallet med en känd

jägare. Där har man häktat människor i månader med fulla restriktioner. Och då vet man inte ens om det finns ett brott. Skandal! Straffsatserna kring dessa brott är orimligt höga, i klass med grova misshandelsbrott och grova våldtäkter. Framtiden får visa om vargparet vid Långbogen i Östergötland får valpar och etablerar sig mera. På Östergötlands länsstyrelses hemsida står att, den 13 januari i år, så angrep vargarna en hund. Inte trevligt att veta, nu när vi går mot vår och betessläpp av tamdjur. Text: EVA CARLSSON


Nummer 3 • Mars 2019

11

MĂśbler • Heminredning • Porslin • BĂścker & media Sport & fritid • Kläder, skor & accessoarer Elektronik • HusgerĂĽd och mycket mera

Sedan 1992 har vi finansierat hjälpverksamhet i bl a Lettland och Rumänien

Städa ur garaget – rĂśj pAlĂĽla bivdrinagdärevänlk!omna!

Den nya milstolpen inom mjĂślkning

Ring & boka tid, allt säljbart hämtar vi – kostnadsfritt fĂśrstĂĽs! Ă–PPET MĂĽn-fre 10-18 LĂśr 10-14 Motala LinkĂśping NorrkĂśping

LinkĂśping: Industrigatan 38 • 013-37 67 77 Motala: SĂśdra AllĂŠn 23-25 • Ă„ngdalen • 0141-504 88 NorrkĂśping: FinspĂĽngsvägen 63 • 011-10 10 80 Skänk eller handla sĂĽ gĂśr du nĂĽgot fĂśr behĂśvande!

Stiftelsen

Att synas är bra fÜr affärerna! Boka annonsplats pü 0141-560 03.

B e rg s l a g s g gĂĽ rrd d a r s Ăś ke er

FAMILJEHEM M f Ăś r b a r n , u n ga o ch v u x n a

CE-MĂ„RKTA TAKSTOLAR

Lely Astronaut A5 Mer än 25 ür efter att Lely introducerade den fÜrsta Lely Astronaut sätter vi den nya milstolpen fÜr mjÜlkning: Lely Astronaut A5

Vi tillverkar CE-märkta takstolar pü beställning samt konstruerar och gÜr hüllfasthetsberäkningar. Det ger stor frihet üt arkitekten och trygghet fÜr dig som kund!

gan online pĂĽ GĂśr offertfĂśrfrĂĽ takstolar.se gs www.carlensko

Â?

Jour dygnet runt

Â?

StĂśd frĂĽn familjevĂĽrdskonsulent

Â?

Utbildning och mĂśten med andra familjehem

Â?

HÜgsta ersättning enligt rekommendationer frün SKL

IngĂĽr i Vimmerbyhus och Carlenskogs-gruppen

Vimmerby

Med bakgrund av erfarenheter frün flera tusen användare världen Üver sü Üverglänser detta intelligenta system sig själv angüende kokomfort, användarvänlighet och investeringsavkastning, den är designat sü lantbrukaren kan utmärka sig. Läs mer om Astronaut A5 pü lely.com/milestone

Lely Center Valdemarsvik • Tlf.: 0493-120 60

0492-757 36

Välkommen till Maskincity!

Hos oss hittar du populära maskiner frün büde Kubota och Avant. Alltid maskiner i lager fÜr snabba leveranser.

Välkommen in till oss och ta del av vüra trevliga erbjudanden.

MaskinCity i Motala AB ¡ Turbinvägen 13 ¡ 591 61 Motala 0141-20 22 90 ¡ info@maskincity.se . www.maskincity.se


12

Nummer 3 • Mars 2019

ÅRETS ÖSTGÖTABONDE

Vad vill du läsa om i Jordbrukaren? Tipsa oss på redaktionen@lanstidningen.se.

Vem blir

LK E/SVENSK MJÖ E MARTINELL NN SA SU : ld Bi

För 12:e året utdelar Hushållningssällskapet Östergötland och Länstidningen Östergötland utmärkelsen Årets Östgötabonde! Årets Östgötabonde ska med kreativitet och handlingskraft ha utvecklat sin verksamhet på ett föredömligt sätt. Årets Östgötabonde ska vara ett föredöme och en inspirationskälla för sina kolleger. Nu vill vi att du ska vara med och nominera Årets Östgötabonde! Känner du någon som motsvarar våra krav och som förtjänar

extra uppmärksamhet genom att ta emot vårt pris? Juryn plockar ut kandidaterna som sedan via en omröstning i Jordbrukaren bland er läsare kommer att vinna priset. Nominera Din kandidat senast den 28 mars. Priset kommer att delas ut på Hushållningsssällskapets stämma den 24 april.

Nominera din kandidat senast den 28 mars!

Vem blir Årets Östgötabonde? Jag nominerar härmed: ___________________________________ och motiveringen är: _____________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ Mitt namn: _____________________________________________ Adress: ________________________________________________ Postnr/Ort:______________________________________________ Skicka din nominering till oss: Årets Östgötabonde, Länstidningen, Drottninggatan 20C, 591 35 Motala eller e-posta till marianne.karlsson@lanstidningen.se

Juryn består av Carl G Nilsson, Bengt Petersson, ordförande i Hushållningssällskapet, Gunilla Aschan, Hushållningssällskapet och Andreas Norlén. Ordförande i juryn 2019 är Hushållningssällskapet.


Nummer 3 • Mars 2019

13

AKTUELLT

Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland, Örebro län och Värmlands län.

NILFISK ALTO • Nyförsäljning • Auktoriserad service

FÄRGBUTIK med Teknos-färger samt äkta Falu Rödfärg Passa även på att boka rödmålning inför säsongen 2019!

VI KOPER DITT SKROT!

Villa- & fastighetsägare! TILLÄGGSISOLERA VINDEN OCH SPARA PÅ DIN VÄRMEKOSTNAD REJÄLT! …och samtidigt ökar du värdet på din fastighet. Kostnadsfri besiktning av vinden. Tel 0142-570 10 • hjertqvist@mb-isolering.se

Blixholmsvägen 1 602 38 Norrköping Tel: 011-165180

Vi tillverkar och monterar BETONGELEMENT

SOFAB Sanering & färg AB

Företaget är VI STÖDJER miljödeklarerat MISSING PEOPLE SWEDEN och kvalitets201 certifierat.

www.mb-isolering.se

Att synas är bra för affärerna! Boka annonsplats på 0141-560 03.

Butik Östanåg 1, Skänninge. Tel 0705-300 751

www.sofabskanninge.se till Villor • Lantbruksbyggnader • Industrilokaler

Starta med fruktodling Måndag 18 mars, 13:15 - 18:00 Linköping, Länsstyrelsehuset

VINSCH PÅ KÖPET!

Vad krävs av platsen? Arbetsmoment under ett år? Hur ser marknaden ut? Utrustningar och anläggningar som ryms i Jordbruksverkets investeringsstöd?

Kodiak 700 4x4 Ny bränslesnålare motor. In/ urkopplingsbar 4-hjulsdrift, hög/lågväxel. Finns även med servo. Fler färger beroende på modell.

www.jordbrukare.se

Medverkande: Kirsten Jensen, Länsstyrelsen Västra Götaland Anmälan/frågor senast 10 mars: anders.eliasson@lansstyrelsen.se 010-223 54 94

AUKTIONER FASTIGHETSMARKNAD

fr. 66.320:- exkl. moms MÅN-FRE 8-18, LÖR 10-14 WWW.MOTORSPORT.SE VIMMERBY 0492-134 60 GAMLEBY 0493-102 62

Auktioner 2019

Nu pågår bokningar av auktioner 2019!

Tänker du sälja är du välkommen att höra av dig för rådgivning eller om ett datum som passar dig BOKADE AUKTIONER 2019

VIKINGSTAD ÅKERI AB Vi hjälper dig med allt inom bygg & anläggning. Här köper du även sand, grus, bergkross och matjord.

VIKINGSTAD ÅKERI FÖRSÄLJNING AB Direktförsäljning till företag, lantbruk och privatpersoner. Vi säljer i huvudsak drivmedel, eldningsolja och smörjmedel och ordnar självklart med transporten. Telefon: 013-809 00 · www.vikingstadakeri.se Besöksadress: Fålåsavägen 11, VIKINGSTAD

8/3 Gårdsauktion, Jortslunda Alunda, Maskiner o Redskap 9/3 Samlingsauktion, Brännebrona Götene 16/3 Samlingsauktion, Granngården Sala 22/3 Gårdsauktion, Hagen Fjugesta, Maskiner o Redskap 23/3 Gårdsauktion, Eningsberg Olslunda, Olsfors Maskiner o Redskap samt Innebo 27/3 Gårdsauktion, Högåsen Degerbyn, Värmskog, Maskiner o Redskap samt Innebo 30/3 Maskinauktion, Axima Floby 6/4 Gårdsauktion, Elgarås Borgstena, Maskiner o Redskap 27/4 Samlingsauktion, Örsta Kumla 4/5 Samlingsauktion, Flakeberg Grästorp

Överlåta gården? Välkommen till Areal. Vi hjälper dig med försäljning, generationsskifte, upplösning av samägande eller värdering. Välkommen att höra av dig.

Tel 0515-811 51 · Lawrence Jonsson, 070-688 34 15 Ombud för Östergötland, Småland och Öland: Lars-Gunnar Hyllman, 0702-648146

Linköping | 013-24 20 00 Vadstena | 0143-134 50

www.farmarauktioner.se

www.laholmstraktordem.se

Besök hemsidan för att se vårt sortiment!

Biobränslepannor Satseldade- och flödesmatade pannor Säljare norra och mellersta Sverige

Ska du sälja din gård? Kontakta oss, vi kan Östergötland! Vill du ha en värdering inför generationsskifte kan vi även hjälpa dig med det.

Andreas Brunåker Lantmästare

076-846 22 22 Andreas.brunaker@faust.dk

mail@faust.dk www.faust.dk Gustaf Eriksson 0703-51 05 77 Caroline Lundén 0763-20 20 70 Rebecca Regnander 0709-99 23 75

Västra Östergötland Västra Östergötland Östra Östergötland


14

JORDBRUK

Nummer 3 • Mars 2019 Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland, Örebro län och Värmlands län.

Ekoverksamhet lockar allt fler ”Omställningen från konventionellt ofta en fråga om ekonomi” SVERIGE (JB)

Allt fler väljer en konsumtion som gynnar en hållbar framtid. Lantbrukare följer trenden och ställer om sin produktion från konventionell till eko.

Det svenska samhället utvecklas dagligen. Samhället blir mer miljöanpassat och allt fler människor väljer ekologiska livsmedel. Enligt Jordbruksverket bestod 36 procent av konsumtionen i offentliga svenska kök år 2017 av ekologiska livsmedel. Samma år satte Sveriges regering ett mål som innebär att 30 procent av svensk jordbruksmark ska brukas ekologiskt år 2030. När målet sattes brukades 19 procent av Sveriges odlingsmark eko och andelen ekologisk jordbruksmark är generellt sett hög i Sverige jämfört med andra länder, skriver Jordbruksverket. Både inom odling, kött, ägg och mjölkproduktion har andelen ekologisk produktion ökat under de senaste åren. Överallt från frukt och grönt

till varorna i frysdisken skyltas produkter märkta med eko. Bland de krav som ställs på ekologisk produktion finns bland annat kravet som säger att odling inte får genomföras med hjälp av konstgödsel eller syntetiskt framställda kemiska bekämpningsmedel. Istället används gödsel från gården för att ge näring tillbaka till åkermarken. Genom att bedriva en ekologisk produktion framför en konventionell menar Livsmedelsverket att man bidrar till en minskad spridning av detta i naturen.

Ann-Marie Dock Gustavsson rådgivare på Rådgivningsenheten Norr, Jordbruksverket. Bild: PRIVAT

Det ställs även en rad andra krav på vad gäller djurhållningen på en ekologisk gård jämfört med en konventionell. Djuren ska alltid ha möjlighet för utevistelse där utrymme ges för deras naturliga beteendet och fodret ska vara ekologiskt och till största delen odlat på gården. Det menar Livsmedelsverket. Intresset av miljö och ekologi bidrar till en större efterfrågan på ekologiska produkter och fler producenter följer trenden. För att som producent i

Sverige bli godkänd att få sälja sina varor som ekologiska krävs det att produktionen blir certifierad. Detta innebär också att producenten får rätt till ersättning för ekologisk produktion. Certifikatet görs utifrån EU-reglerna men därtill finns även möjlighet att certifiera produktionen enligt Krav eller Demeterförbundet, skriver Jordbruksverket. Jordbruksverket menar att det ofta tar omkring två år att

Jordbruksverket menar att det ofta tar omkring två år att att ställa om ekologisk växtodling och drygt ett halvår för djurhållning. Bild: HENRY RY/PEXELS

att ställa om växtodling och drygt ett halvår för djurhållning. Produktionen kontrolleras under omställningen och vanligtvis får inte produkterna säljas förrän omställningen är genomförd. Processen kräver ofta myc-

ket tid och energi och för hjälp och rådgivning finns det flera ställen att vända sig till, menar Ann-Marie Dock Gustavsson, rådgivare på Rådgivningsenheten Norr på Jordbruksverket.

– Västra Götaland har haft beslutskurser där man fick gå igenom sin gård. Där tittade man på lantbrukarens intresse, byggnader och mark och om det passar för ekoproduktion. I Östergötland finns det rådgivare som man kan kontakta vid rådgivning, via Hushållningssällskapet eller Lovanggruppen. Enligt Ann-Marie blir en omställning från konventionell verksamhet ofta en fråga om ekonomi.

– Om det blir dyrt beror väldigt mycket på vad man har för resurser, vilken mark och vilka byggnader man har. Det kan bli en fråga om byggnadsinvestering, säger hon. I flera fall kan den som stäl-

ler om till ekologisk verksamhet få ersättning. Syftet är att öka den ekologiska produktionen och bidra med positiva effekter på miljö, klimat, djurhälsa och landsbygdsutveckling, skriver Jordbruksverket. Med detta bidrar pro-

ducenten till att nå målen med Europas tillväxtstrategi 2020. Tillväxtstrategin innehåller mål, fastställda av det Europeiska rådet och det berör fem olika områden. Sysselsättning, social delaktighet, utbildning, forskning och utveckling samt klimat och energi, skriver regeringskansliet. Dessa mål förväntas vara uppfyllda fram till år 2020. Text: JOHANNA ÅBERG

Lansering av Östgötasvamp i Lidls matbutiker Champinjonerna på östgötaslätten växer så det knakar och nu nära dubblerar Linköpingsföretaget Östgötasvamp sin produktion. I samarbete med Grönsaksmästarna kommer de leverera champinjoner till 101 av Lidls matbutiker.

I söndags levererades de första dagsfärska och svenskodlade champinjonerna till Lidl. Det är tillsammans med Grönsaksmästarna som Östgötasvamp levererar konven-

tionella kastanjechampinjoner och vita championjoner under varumärket Himlajord. Svamparna är av hög kvalitet vilket stämmer väl överens med hur Lidl väljer sina råvaror. För

Lidl är kvalitet och hållbarhet avgörande faktorer. – Det känns roligt att Lidl satsar på svenska råvaror och i synnerhet våra östgötska champinjoner. För oss är det en stor och spännande satsning som gör att det inte bara är svamparna som växer, utan även vi som företag, säger Mahziar Namedanian, vd och grundare på Östgötasvamp.

Champinjonerna kommer finnas i Lidls matbutiker under en begränsad period. – Att under en period testa hur champinjonerna mottages på marknaden är naturligt. Vår förhoppning är såklart att både Lidl och kunderna uppskattar dem och att vi kan fortsätta vårt samarbete även efter perioden, fortsätter Mahziar.

Östgötasvamp startades 2014 av fyra teknologer och forskare vid Linköpings universitet. Idag är de Sveriges mest högteknologiska svampodling. I dagsläget producerar de mellan fem till sju ton svamp i veckan och med Lidl Sverige som ny kund kommer produktionen nära på dubbleras och företaget går från 17 till cirka 30 heltidsanställda.


Nummer 3 • Mars 2019

15

Vad vill du läsa om i Jordbrukaren? Tipsa oss! Ring redaktionen, 0141-560 03, eller e-posta till redaktionen@lanstidningen.se.

Ă–kad fĂśrsäljning av diesel FĂśrsäljningen av diesel och eldningsolja steg under ĂĽrets fĂśrsta mĂĽnad, medan fĂśrsäljningen av bensin och E85 sjĂśnk. Detta i jämfĂśrelse med januari mĂĽnad 2018. Allt enligt preliminär statistik frĂĽn SPBI.

FĂśrsäljningen av bensin under ĂĽrets fĂśrsta mĂĽnad uppgick till cirka 201 000 kbm. Det är en svag nedgĂĽng med cirka 2 100 kbm eller cirka en procent. I siffrorna ingĂĽr biodrivmedlet etanol med cirka fem procent inblandning. Ă„ven fĂśrnybar syntetisk bensin

fÜrekommer som inblandning pü marknaden. DieselfÜrsäljningen omfattade cirka 482 900 kbm, vilket är en Ükning med cirka 18 700 kbm eller fyra procent i jämfÜrelse med januarifÜrsäljningen fÜregüende ür. I siffrorna ingür även in-

blandning av biodrivmedlen HVO och FAME. PĂĽ drivmedelsstation är inblandningen cirka 25 – 50 procent av HVO och FAME. HVO 100 säljs i separat pump. FĂśrsäljningen av E85 under januari mĂĽnad uppgick till cirka 2 100 kbm, en nedgĂĽng med cirka 13 procent i jämfĂśrelse med januari 2018.

AKTUELLT

DINAPOLIS BALVAGNAR • Last 14-20 ton • Plattform 7-13 meter • 2- och 3-axlade med fjädrande parallellaxlar • Med eller utan balfixering Beställ NU om Du behĂśver vagn till skĂśrden Vi säljer även djurtransportvagnar upp till 11.25 meter och spannmĂĽlsvagnar upp till 22 ton. Egen import utan mellanhänder sĂĽ fĂśrdelaktiga priser

LANTBRUKSKONSULT AB Tel 0708-85 02 79, info@lantbrukskonsult.se, www.lantbrukskonsult.se

Svensktillverkade jordkällare. I plast. SandstrÜm tillverkar färdiginredda gammaldags jordkällare i modern tappning. Tillverkade i glasfiberarmerad plast. En lätt, stark och välbeprÜvad konstruktion, som hüller i flera mansüldrar. Mer information für du pü vür hemsida eller per telefon. Välkommen!

www.jordkallare.se / 0910 - 941 00

www.sandstromwebshop.se

Att synas är bra fÜr affärerna! Boka annonsplats pü 0141-560 03.

AUKTIONER

GĂ…RDSAUKTION Fredagen den 15 mars kl 10.00 Ă„leby GĂĽrd, 585 63 Linghem, LinkĂśping dĂĽ Fredrik Carlsson pga gĂĽrden utarrendering säljer hela lĂśsĂśret av maskiner och bodinv. Vägbeskrivning: E4 frĂĽn Stockholm avfart Norsholm Gamla E4 till Gistad. E4 frĂĽn JĂśnkĂśping avfart Ă…tvidaberg mot gamla E4 mot Gista skyltat. Tel till gĂĽrden BĂśrje: 070-772 74 16.

KĂĽsta GĂĽrd, 643 91 VingĂĽker, dĂĽ Tobias Andersson med flera säljer maskiner och redskap. Vägbeskrivning: VingĂĽker mot HĂśgsjĂś skyltat. Tele till Tobias 070-567 90 70. Valtra A 85 - 04 2500 t, lastare Valtra 940 3-dje, regnr WMM 303. Kverneland tegplog 3 skär. Amazone gĂśdningsspridare 605. Kantplog. RĂśgle kultivator. Stengrep. Skogskärra boggie, Skogskärra med grip. Spmkärra lastbil 7 t. Lilla Harrie harv. Ă–verum Växelplog 3 skär svetsad. Sidoräfsa. Väderstad parralellik harv 5 m. Kärra 2 axl. Taarup slĂĽtterkross 1.5 m revdelsm. Rikard 073-350 90 82: Väderstad Carrier 8.20. HĂĽkan 070-282 25 99: Ford 4610 4 wd Lastare Trima. GĂĽrdskratta trep. Balspjut. JF 5 t.GĂśdselspridare. SlĂĽtterkniv. Tegplog 2 skär. Ă–verum 3 skär tegplog. Tankvagn. Tippvagn 6 t. Kjellfri Vedklyv 1 m traktor. RotorslĂĽtter. Kuhn hĂśvändare 4 rotorer. DF hĂĽrdpress med kastare. Balvagnar 2st. Kverneland harv delburen. SnĂśkedjor mm. Daniel 070-590 05 34: Traktor Deutz 3.30 4 wd -86 1300 t 57 hk MFP 652, Lastare Ă…lĂś sms hydr. Skopa. SnĂśblad med bom mek. Bakblad. Piggkejor fram till Deutz. Alf 070-580 75 77: Lundberg 342 -84, däck 90% Trimafäste. Valmet 565 2 wd - 66 Lastare Trima nya däck, BTF 518. Bm 350 - 66 Lastare TranĂĽs 1500 DWM 378, skopa, gafflar, snĂśblad. MF 30 -61 bensin, AXM 483 Carrarp jordfräs 1.60 tr.driven nya knivar. Howard jordfräs hjuldriven 12 hk. Kverneland tegplog 3 skär. MA slĂĽtteraggregat. Harv 30 pinnar. SnĂśblad trepunkt. Div anläggningsmaskiner trädgĂĽrd vältar, sĂĽmaskin mm. Trima planerskopa. 2 st Trima jordskopa. 3 st Trima snĂśskopor. 4 par snĂśkedjor. Häglinge huggarvagn, drivning, vinch. FMW skogskran 2500 , vinch, snabbfäste MF. Rottne skogskärra. Gissebo spmkärra boggie 7 t. Bilkärra Heco 200 NCZ 633 last.1500 kg.NCZ 633. Bilkärra nätgrindar JZC 375. Bilkärra MGB 428.MGB 428 Tombola enfas. Vibropadda bensin ny motor. Vibrobrygga el. Stavvibrator. Liten tr.kärra. SlĂĽtterkniv bensin. 2 st Byggcentraler. Div lĂĽdor. Jan 070-624 84 78: Welger AP 46. Balvagnar. Strängare. Fahr Vändare. Bandelevator. Per 070-547 49 44: StallgĂśdselspridare Hill HS - 2000. Knut 070-790 41 49: 6 st Fronvikter till Ford 7700 Spmkross Precident. Vimek Processor vinch -ca 80 tal. MF 35 -58 4 cyl . David 070-779 25 321: Lastbilsläp 3 axl fĂśr rundbal. Kombigafflar St BM gafflar med kran. SnĂśskopa St BM. Pallgafflar St BM. Snabel St BM 2-3 m med utskjut.

TrĂśska: TrĂśska Tx 62 -98 1930 verktimmar 17 f, hjul 800 - 65 32, hack fungerar lite plĂĽtskador, bordvagn. Traktorer: JD 6930 -09, frontlyft, BNP 853, 4400t, 580-70-38, 420-85-28. JD 6620 - 07, 6500 t, ARB 695, 460-85-38, 420-8538. Traktor JD 6310-01 6200 t.SCR 391, 540-65-38, 480-6524. Bm Boxer -65 BRS 969. BM 650 -82. Dubbelmontage och hjul. 520-85-38, 30 %(20.8-38). 18.4-38 30 %. 18.4-38 30 %. 12.4-R 24 Bakhjul till LM 641. 13.6-38 Däck med fälg. 11-38 Däck med fälg. Fälgar bakhjul till 6930. Redskap: Stengrep Kverneland ST BM. Planerskopa ST BM. Balgrip ST BM -17. SnĂśblad Vreten 3.20. Jord o sĂĽdd: Kverneland Växelplog ES 85 4 sk 12-20, -09. Bogballe EX Trend 2200 kalibrator.- 05 . Ă„ldre radhacka. Väderstadharv NZG 8 m krossboard -05. Vibergs Grubber Kultivator 13 p. Amazone Cirrius sĂĽmaskin 4001 -10. Väderstad Vält Rollex 6, 20 -10. Väderstad Carrier 5 m -09. nya diskar. Växtskyddsspruta. Hardispruta Twinn Stream -08, 1000 l besiktat vĂĽren 2017 12 m luftass.defekt. Vall: Krone slĂĽtterkross Easy 3210 CV matta-16 . Claas Vändare 640 hydr uppfällning.-98. Strängare Unifarm 330-94. HĂĽrdpress Claas 55 kastare -98. JF Stoll Hack 1050 Pro-10. SlĂĽtteraggregat JF. Vagnar: Balvagnar MetsjĂś tipp 2 st. 5-2, 5-2, 5 m toppskick 82. Spmkärra Meta Q 25 kubik -08. Ensilageutrustning dito mĂĽtt 6 m-2, 50-2, 50, hjul 710-50-26, 5. Spmkärra KMA 2 st 12 t 400- 15, 5.12 t. Spmkärra MetsjĂś 14 t. Ensilageutrusning till KMA vagnar. Bestorp spmkärra 8 t. utan lämmar. 2 st 2 axlade vagnar. Hill GĂśdseltunna 15 kubik ramp 12 m - 94. Djurtransport enaxl, nytt golv InomgĂĽrds: Stubb kastfläkt 30 kwa. -12. Matarbord 3 m. Elmotor sep 30 kwa. FĂĽnggrindar 7 st . SjälvlĂĽsande grindar 5pl gĂĽnger 4 sek = 20 platser. Delaval kalvamma Bamby Feed Family ny-aldrig monterad. MjĂślktank 1500 l. Delaval rĂśrmjĂślkning rostfri 63 mm 80 pl dubbelkran -1.20, med Alfa Line. Milkmaster 8 st =4 dubbla. Datafodervagn Feedmaster -98. ej varit i drift pĂĽ 3 ĂĽr. Spmmaskin med motor.-16. Semin kärl. LĂĽda fĂśr växtskyddsmedel. Div växtskyddsmedel. VP 76.1 st . Fodersilo glasfiber ca 15 kubik. -82, inkl 15 m skruv. Dieseltank 5 kubik pump, bes till 2024. Bodinv Verktyg: Garagedomkraft. Pelarborrmaskin mm. 2 Vattentunnor. Frontvikter BM -650-2654. Frontvikter IH Case 5150. SnĂśkedjor 3 par släta. Momsfritt: Burtonställning. Aluminiumprofiler till hästboxar. Cementblandare ny motor. Dieseltank 10 kubik bes till 2028. Släpkärra Br Fransson, 500 kg, nybes, nya däck. SpegeldĂśrrar 3 st Ă–vriga inlämnare: Roger 070 2392674: Valtra C 130 -05 Hietec, 11000 t, Frontlyft, Lastare Q 970 3.4-de. hjul 600-65-38, 480-65-28. Volvo BM 2654 -83, 6092 t, elfel till snabbväxel och fyrhjulsdrift. BM Volvo 650 -81, 10000 t. SlĂĽtterkross JF Toppsafe GM 3200 flex. Strängare Sip Star 300. Vändare Fella 5.40 hyral. Trava balvagnar 2 st. Stengrep Kverneland 1 m. Ă–verum delburen 5 skär tegplog. Slagklippare Perfekt 2.70. Narva klipp fĂśr skogskran 20 cm. Vattentank 5 kubik. Storsäcklyft. Sandspridare Duun 800. SnĂśkedjor 540-65-30. 1 st 20.8-38m däck. Tallriksredskap Kverneland 40 tallr. 4, 50-. HĂśelevator 6 m Kjell 070 3983712: SĂĽmaskin Tive sĂĽ-jet 2206 6m -89 . Väderstadsladd 7m 2axlad . Dumpervagn 1 axlad. Militärvagn

FÜr auktionsvillkor se hemsida www.sajab.se Välkomna hälsar Stig Arne Johansson med personal.

FÜr auktionsvillkor se hemsida www.sajab.se Välkomna hälsar Stig Arne Johansson med personal.

AUKTIONER

GĂ…RDSAUKTION LĂśrdagen den 23 mars kl 10.00

Vi utfÜr grävarbeten! Diplomerade fÜr avloppsanläggningar

Skrukeby Maskin 0142-809 60, 070-659 67 63

ÉU Q ž iÂ…¤sUsI1s š Q iq žU¤­1sÉ—

¤­{"f ¤ ­{žÉ¤­ÂžÂ… ƤƤƤɚƇŕŸƣĹ•Ĺ‹Ă?ŞŀĭĹ?ÉšĹžÄˆ

Suzuki LTA 500XP Arbetsmaskinen

99 900 kr inkl moms Tegelbruksv 1, Kisa ¡ 0494 -128 50 www.kisamotorservice.se

3EKO -IXERVAGNAR fĂšR ALLA BEHoV...

&YLLTĂšMMAre fĂśr omgĂĽende leverans.

Nya & begagnade. s TĂśmningsfläktar frĂĽn 11 till 37 kw med mycket hĂśg kapacitet s +ASTmĂ‹KTAR KK1600 och KK1800


NUMMER 3 Mars 2019 Årgång 93

Lantmannatidningen Jordbrukaren • Till Östergötlands lantbrukare sedan 1926

JORDBRUK

Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland, Örebro län och Värmlands län.

Ovan: Artikelförfattarens egen allroundtraktor Case 4210 i perfekt skick. Bilden till höger: Case IH Maxxum 145 Activedrive 8 utsågs i Bologna till årets bästa traktor 2019 framför de andra två finalisterna från McCormick och Zetor. Bild: CASE

En central maskin i jordbruket Från okomplicerad trotjänare till högteknologiskt underverk SVERIGE (JB)

Traktorn är en riktig arbetshäst som främst används inom jordbruket. Arbetsområdet för en jordbrukstraktor är främst att dra andra fordon. En traktor kan bära, bogsera och överföra kraft till en mångfald redskap som används inom jordbruket. Den är i grunden en ganska enkel maskin som består av en motor, fyra relativt stora hjul och en hytt.

Det var då det, i dag är traktorn ett tekniskt under bestående av de tre komponenterna ovan, men kompletterad med massor av högteknologisk elektronik och hydraulik. På grund av den industriella revolutionen strömmade människor ofta från mer eller mindre oavlönat arbete på familjeägda gårdar och gods till att söka lönearbete inom de nya industrierna. Detta var starten till att utveckla jordbruksredskap eftersom industrilönerna på så sätt kom att höja kostnaderna på arbetskraft inom jordbrukssektorn. Kostnaden för investeringen i en traktor kunde räknas hem. Man utgick från vad en person kunde uträtta per dag, jämfört med hur mycket arbete som hanns med då traktorn var satt i arbete. Även om traktorn var liten och långsam med våra nuvarande mått så gjorde den lätt samma arbete som en man med häst. Efter en period av ”järnhästar” och ”Järnplogar” kom på

1950-talet behändiga små traktorer som var överkomliga för mindre gårdar. Den populäraste var Massey Ferguson TE20, Grålle, som såldes i 33 000 exemplar i Sverige. Volvo byggde en konkurrent som jag lärde mig köra eftersom min far införskaffade en, nämligen Volvo 425 Krabat. Krabaten lanserades 1956 som en direkt konkurrent till Ferguson Grålle. Den fanns förstås även i BM version och hette då Terrier. Motorn var den välkända B14 maskinen som ju även tjänstgjorde i PV:n och Amazonen och utvecklade 27 hästkrafter. 1957 hamnade den nya motorn B16 i traktorn och fick då 32 hästkrafter, samtidigt så ändrades modellbetäckningen till 425. 1962 lades tillverkningen ner och efterträdaren fick en dieselmotor och namnet Buster men det är ett annat kapitel. Volvo 425 Krabat tillverkades i 11 193 exemplar mellan 1957 och 1962. Den marknadsfördes verkligen som ett billigare och effektivare alternativ till häst. Från detta utgångsläge har utvecklingen verkligen gått framåt och en traktor på cirka 30 hästkrafter anses nog knappast kunna dra sig själv i dag. En modern jordbrukare behöver i dag minst två, gärna tre traktorer av lite olika storlek; en tungdragare på minst 150 hästkrafter, en allroundtraktor med lastare på runt 100 hästkrafter och så en extratraktor för vissa situationer till exempel höbärgning där det gärna behövs tre dragare. I tävlingen om årets bästa traktor 2019 där vinnaren nyligen tillkännagavs i Bologna

Gustav Johansson (artikelförfattarens far) sår med sin nyinköpta Volvo Krabat. Infällt: Exakt samma traktor i dag.

har Case IH Maxxum 145 Activedrive 8 slagit de andra två finalisterna från McCormick och Zetor. En inriktningsvisning ger

den amerikanska traktorn Case IH Steiger/Quadtrac 620, som var förhandsfavorit, men kanske var för stor denna gång. Besten väger över 25 ton och kör på band. Tankens kapacitet är på 1 880 liter, så det kostar cirka 28 200 kr vid ett dieselpris på 15 kronor litern att tanka fullt. Motorn är på 12,9 liter har tvåstegsturbo och ger 692 hästkrafter. Traktorn utvecklar en dragkraft på 3 000 newtonmeter. Kanske inte aktuell i Sverige ännu men kan

komma på dom riktigt stora gårdarna. En annan spännande utveckling som tveklöst är på väg är självkörande traktorer. Redan nu finns flera modeller i drift där föraren kan vika undan ratten och läsa tidningen medan traktorn klarar plöjningen på i stort sett egen hand. Nästa steg finns som ett fullt utbyggt koncept hos Case med deras ACV (Autonomous Concept Vehicle). ACV har lidar, (laserbaserad radar), närsensor och säkerhetssystem, plus trådlös teknik som gör det möjligt att övervaka och styra maskinen på distans via en dator eller en surf-

platta. Detta innebär att när traktorn är på fältet kan den fungera helt självständigt, vilket eliminerar behovet av en förare för att observera driften och tar därigenom bort behovet av en hytt. Om traktorn kommer i närheten av något som kan utgöra en risk för maskinen, eller som maskinen riskerar att skada, stannar den, ägaren görs uppmärksam och maskinen startar inte om förrän kameraflöden är kontrollerade och ett beslut om huruvida traktorn kan fortsätta tas. Till exempel, om en liten hög halm skulle vara i vägen, kan traktorn instrueras att gå vidare; Om ett annat fordon eller en person kommer i dess väg

när det är på fältet eller på en privat väg, kommer ACV att röra sig igen när den andra har gått förbi. Där fälten kan nås via privata, inomgårds vägar kan ACV även programmeras för att hitta sin egen väg till arbetet. Gårdsägaren eller operatören kan följa traktorns framsteg genom en karta som kontinuerligt uppdateras på en surfplatta eller dator. Han kan till och med se det traktorn ser genom att få direkt tillgång till videokameraflöden från maskinen.

Text och bild: LASSE JOHANSSON