Jordbrukaren nr 2, 2019

Page 1

En branschtidning i Länstidningen Östergötland och Värmlandsbygden

Lantmannatidningen Jordbrukaren • Till lantbrukare sedan 1926

Lantmannatidningen Jordbrukaren • Till Östergötlands lantbrukare sedan 1926

Nummer 2 • Årgång 93 Februari 2019

Hundpsykolog Eva Bodfäldt med egna hunden Will-Ja.

Eva Bodfäldt – hundpsykolog HUND. Söderköping gästades nyligen av en av Sveriges främsta utbildare och föreläsare i LarsA-hallen. Som hundpsykolog jobbar Eva Bodfäldt med att uppmärksamma och belöna rätt beteenden hos hundar genom upprepade inlärningar och ett stort tålamod. Hon höll bland annat i en kurs som riktade sig till att träna hundar i fotgående vid jakt. Hon är utbildad hundpsykolog och reser runt i hela Sverige och andra länder för att sprida sin kunskap om inlärningspsykologi och samspelet mellan människa och hund. SIDAN 8

Angripna naturreservat inventeras SKOG. Sommarens extrema torka har gjort att många träd mår dåligt. Extra kämpigt är det för granarna eftersom den långa och torra sommaren även varit gynnsam för granbarkborre. Den åttatandade granbarkborren räknas som en skadeinsekt inom skogsbruket. En gran som angrips av dessa barkborrar går oftast en snabb död till mötes.

Bröderna Patrik och Mattias Andersson är snart framme vid målet att ta det nya stallet i bruk.

Expansiva bondebröder Arbetsbesparande investering efter generationsväxling LANTBRUK. Vid fastigheten Solvik 1:4, i Björsäters socken, är det de två bröderna Mattias och Patrik Andersson som är ägare och driver företaget Solviks gård. Anledningen till besöket finns i ett imponerande bygge som är

på Länstidningen Östergötland och Värmlandsbygden och samtidigt är lantbrukare får Jordbrukaren två gånger.

besök i olika andra uppförda stallar noterade vi att det var märkbart kallare och råare luft i stallar med järn istället för trä och korna ska naturligtvis ha det bästa vilket också talade för valet av en trästomme”, förklarade Mattias. SIDAN 6

Företaget som växer både digitalt och fysiskt Efter ett år av större lokaler har ATV & Fritid i Söderköping haft möjlighet till utveckling. De har ökat utbudet och försäljningen går framåt. Längst in på Virkesgatan i Söderköping möter vi Daniel Norell och Joel Olsson i en hall med omkring fyrtio kraftiga motorfordon. Daniel och Joel som båda tidigare jobbat på Media Markt jobbar nu återigen tillsammans, men denna gång på ATV & Fritid i Söderköping. Det som först började som ett intresse har idag gjort dem stora på försäljning av fyrhjulingar och vattenskotrar. SIDAN 10

SIDAN 12

Du som är prenumerant

under uppförande på gården. En byggnad för gårdens dikor att tillbringa vintern i och där på våren få sina kalvar. Byggnaden mäter 60 x 34 meter och det är glädjande att konstatera att det verkligen är mycket virke i bygget. ”Vid studie-

VECKANS BORRING

JAKT

SKOG

När ekoterrorn får ett ansikte

JRF i Valdemarsvik byter ordförande

Rådgivning inför försäljning eller köp

SIDAN 2

SIDAN 4

SISTA SIDAN


2

Nummer 2 • Februari 2019

AKTUELLT

Tipsa Länstidningen om det som händer nära dig! Ring redaktionen 0141-560 03 eller e-posta redaktionen@lanstidningen.se

Veckans Peter Borring:

När ekoterrorn får ett ansikte Tack vare Göteborgpostens förtjänstfullt granskande artikelserie har detta fenomen nu åter fått bredare uppmärksamhet och den upprördhet det förtjänar från allmänheten. Äntligen har dessa yrkeskriminella visats från sin rätta sida. Det är inte oskyldiga och rastlösa ungdomar som vill verka för en bättre värld. Även ledande politiker har visat sin avsky för detta, vilket förpliktigar med skarpa förslag på förändring från politiken snarast!

För något år sedan uppmärksammade vår ordförande Palle Borgström i en debattartikel problemet med djurrättsaktivister som terroriserar lantbrukare och djurägare. Detta fick stor spridning och uppmärksamhet i media och resulterade bland annat i möte med dåvarande justitieministern Morgan Johansson som i princip lovade att skärpa lagar och regler runt detta. Ett av problemet som uppdagats rörande detta fenomen är att till viss del kan dessa terrorister utöva sin fysiska och psykiska terror med hjälp av luckor i regelverken.

Utan att förringa problemet med den skräck, skadegörelse, djurlidande och merarbete som djurrättsaktivisters framfart och aktiviteter skapar för enskilda bönder, företagare och djurägare - är det min bild att det överlag inte är ett väldigt stort utbrett problem för svenskt lantbruk. Frågan har kanske fått lite för stor proportion. Däremot bekymrar det mig att vi inte pratar om det fenomen som ger dessa terrorister luft under vingarna och mentalt och monetärt stöd att fortsätta sin kamp och faktiskt öka aktiviteten. Det är min be-

Hände det något sedan? Hörde vi något om detta i valrörelsen? Svar nej! Väl medveten om att lagförändringar tar tid då de ska processas och utredas så de landar rätt, så är det ändå frustrerande att det händer så lite, från de som borde lägga förslag till förändringar. Förr fanns det en brottskod 209 för ekoterrorism. Det har inget att göra med hur man ser på ekomat, utan var just den koden som användes för brott relaterade till civilrättsliga överträdande i samband med kamp för olika frågor rörande djur- och miljöfrågor. Således faller även Greenpeace förstörelse av fältförsök med modern växtförädling under samma kod, vilket jag tycker är helt rimligt. Folk som tar till civil olydnad mot det som är helt lagliga och av myndigheterna godkända aktiviteter är inget annat är anarkister och beroende på metod även till och med terrorister.

HELAUTOMATISK vedhantering vedhantering HELAUTOMATISK VEDPROCESSOR .. SNABB-SAKER-EFFEKTIV

Även lämplig för sågytor

- Ny effektiv utmatningstransportör - Ny knivdesign och nytt längdregleringssystem - Lågt effektbehov - Passar alla traktorer

1m 3/min

- Lägg långved på

Se video på hemsidan

inmatningstransportören. Maskinen sköter resten. Matar in, kapar/klyver samt lastar. Allt medan du lägger på ny långved ...

DAHLBERG MASKIN AB Tel. 0612-503 62 www.dahlberg-maskinab.se

De skogsägare som tvingats stämma staten för att få ersättning när de nekats att avverka sin skog har idag fått rätt av Mark- och miljödomstolen i Umeå.

– Det är en välkommen dom i ett mål där statens agerande har varit uppseendeväckande, säger Sven Erik Hammar, ordförande för LRF Skogsägarna. Ett antal skogsägare i norra Sverige har stämt Staten då de nekats ersättning för fjällnära skog som de inte fått avverka. I de första fem målen som avgjorts idag har Markoch miljödomstolen tilldömt skogsägarna full ersättning för den ekonomiska skada som besluten inneburit för dem, totalt cirka 18 miljoner kronor. Domarna är de första i denna fråga och kommer att vara vägledande.

Jordbrukaren

REDAKTION E–post: redaktionen@lanstidningen.se Länstidningen ansvarar inte för insänt, ej beställt material. Allt material i Länstidningen kan komma att lagras i digital form och publiceras på Länstidningens hemsida. Förbehåll mot sådan lagring och/eller publicering ska göras innan materialet publiceras.

Inte en dag, inte en dagstidning, inte en politisk församling eller annan organisation, utan att man idag ser och hör åsikter som ger uttryck för att lantbrukets djurhållning är ett problem och att det alltid är bättre, ju mera vegetabiliska råvaror man ersätter de animaliska med. Det har idag bli-

vit en sanning som ingen ifrågasätter. I alla fall ingen som inte vill framstå som klimatförnekande bakåtsträvare. Det bekymrar faktiskt mig mera att lantbrukares barn alltför ofta kommer hem vilsna från skolan från vanlig ”hederlig” undervisning och har fått en bild av deras föräldrar driver en miljö- och klimatskadlig verksamhet för att de har djurhållning eller konventionellt jordbruk. Eller att många av oss lantbrukare faktiskt börjar må dåligt av att varje dag höra i statsfinansierad media och ”oberoende” journalistik att just det man sysslar med är en skadlig verksamhet som borde minska både för folkhälsans och klimatets skull! Hur många människor hade orkat gå till jobbet varje dag med den bilden? Det som får bonden att ändå gå till jobbet är förlåtelsen av detta, då känslan och vetskapen ändå finns att bonden i dag i samhället, har en annan status än för 20 år sedan! Trots att man har djur eller driver konventionellt lantbruk! Må så gott i det veganskt indoktrinerade Sverige önskar Peter PETER BORRING peter.borring@telia.com

Peter Borring är regionordförande för LRF Östergötland

Vinst för skogsägare – staten måste ersätta vid avverkningsstopp

Grundad 1926 • Produktion: Länstidningen Östergötland AB ANSVARIG UTGIVARE och TIDNINGSCHEF Gunilla Norlén E–post: gunilla.norlen@kurirengruppen.se

stämda uppfattning att veganiseringen och Disneyfieringen som vi ser i vårt urbaniserade samhälle, där djur tillmäts känslor, jämställs med människor och i vissa fall värderas högre än människor - bidrar starkt till att även militanta och extrema grupper tar sig mera krafttoner. När djurrättsorganisationer som tydligt i sina portalparagrafer anger att de verkar för att djur ska ha samma juridiska status som en människa och att all djurhållning inom livsmedelssektorn ska upphöra -uppfattas som hjältar av vanligt folk och ledande politiker för att de jobbar för ”något bra”, legitimeras även terrorhandlingar som utförs av svansen till dessa.

Missnöjd? Du kan anmäla publicering som du anser är felaktig till PO, Allmänhetens pressombudsman. Adress: Box 22310, 104 22 Stockholm. Tel: 08-692 46 00. Fax: 08-692 46 05. ANNONSAVDELNING. E–post: annons@lanstidningen.se Felaktiga annonser: reklamation ska göras inom sju dagar från införing. Tidningens ansvar för fel är högst annonskostnaden. För skada på grund av uteblivet eller felaktigt införande ansvaras inte. Reklamation godtas inte om felet framgår av korrektur kunden fått.

våga investera i skog och skogsbruk. Statens linje i de här processerna hade inneburit betydande förluster för tusentals skogsägare. Jag är förvånad över att Staten drev dessa processer, men givetvis nöjd över utgången, säger Sven-Erik Hammar.

Domstolen gick i alla delar på skogsägarnas linje och domstolen klargör att avverkning är en del av pågående markanvändning för skogsbruk. – Det är en tydlig seger för de skogsägare som vågade gå till domstol och en svidande förlust för Staten som tvingat dem dit för att slippa undan det ekonomiska ansvaret för sitt agerande, säger Magnus Norberg, jurist på LRF Konsult som varit ombud för skogsägarna. Domen innebär att man upprätthåller enskildas rättssäkerhet, där rätten till ersättning när staten fråntar någon möjligheten att använda sin egendom är en viktig del av äganderätten. Förutom betydelsen för enskilda ägare av fjällnära skog har det också betydelse för stabiliteten i hela det finansiella systemet för att belåna fastigheter.

LRF Skogsägarna har sett

– Nu kommer skogsägare i fjällnära områden fortsätta våga investera i skog och skogsbruk. Statens linje i de här processerna hade inneburit betydande förluster för tusentals skogsägare, säger Sven Erik Hammar, ordförande för LRF Skogsägarna.

– Nu kommer skogsägare i fjällnära områden fortsätta

flera fall där myndigheter genom olika ageranden tvingat enskilda att gå till domstol i en svårförståelig jakt på praxisavgöranden. Målen om ersättning för nekade avverkningstillstånd är ett av de tydligaste som förekommit. – Det är nu upp till Skogsstyrelsen och dess uppdragsgivare att överväga om det är genom rättsprocesser mot enskilda, eller genom en eftertänksam och sund myndighetsutövning som de vill utveckla sin verksamhet, säger Hammar.

Post- och besöksadress: Drottninggatan 20 C 591 35 Motala Telefon (växel): 0141-560 03 • Telefax: 0141-560 07 • Hemsida: www.lanstidningen.se Öppettider: Måndag - fredag 09.00-16.00 TRYCKNING Jordbrukaren trycks hos Pressgrannar AB i Linköping, ett Svanengodkänt tryckeri. MILJÖ Svanen & Våtmarksfonden. Pressgrannar är Svanengodkänt och ingår tillsammans med bl.a. Sveaskog, Holmen, Skogssällskapet, Ragnsells, som stödjande företag i Svensk Våtmarksfond (http://www.vatmarksfonden.com/) som arbetar med att restaurera torrlagda våtmarker i Sverige och även skapa nya. Läs mer på www.pressgrannar.se

PRENUMERATIONER LÄNSTIDNINGEN ÖSTERGÖTLAND E–post: pren@lanstidningen.se Prenumerationspris: Helår 425:– . Halvår 230:– Kvartal 125:– Postgiro: 51 49 70–3 Utebliven tidning? Ring 0141-560 03. Postutdelning Jordbrukaren kommer med posten.


Nummer 2 • Februari 2019

3

Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Ă–stergĂśtland, sĂśdra SĂśdermanland, norra SmĂĽland, Ă–rebro län och Värmlands län.

ÉU Q ž iÂ…¤sUsI1s š Q iq žU¤­1sÉ—

Ă…terfĂśrsäljare fĂśr

Svensktillverkad

AKTUELLT

Timmerstugor frĂĽn Ă–stergĂśtland

¤­{"f ¤ ­{žÉ¤­ÂžÂ…

Standardstugor eller efter egna mĂĽtt och ĂśnskemĂĽl.

ƤƤƤɚƇŕŸƣĹ•Ĺ‹Ă?ŞŀĭĹ?ÉšĹžÄˆ

20 000 läsare kan se din annons! Boka pü 0141-560 03.

KĂ–PER ¡ SĂ„LJER ¡ FĂ–RMEDLAR

LANTBRUKSMASKINER

070-816 29 05 www.backhemmet.se

MASKIN

Ljusfallshammar ¡ Tel. 0122-43185 www.lindalenstimmerhus.se

Biobränslepannor Satseldade- och flÜdesmatade pannor

www.jordbrukaren.se

Säljare norra och mellersta Sverige

CE-MĂ„RKTA TAKSTOLAR Vi tillverkar CE-märkta takstolar pĂĽ beställning samt konstruerar och gĂśr hĂĽllfasthetsberäkningar. Det ger stor frihet ĂĽt arkitekten och trygghet fĂśr dig som kund!

gan online pĂĽ GĂśr offertfĂśrfrĂĽ takstolar.se gs ko ns rle ca www.

Andreas Brunüker Lantmästare

076-846 22 22 Andreas.brunaker@faust.dk

NYHET!

Godkända avlopp presenterar ett nytt reningsverk som heter MĂ„LAREN. Ett reningsverk som renar enligt svenska normer utan kemikalier.

IngĂĽr i Vimmerbyhus och Carlenskogs-gruppen

Vimmerby

0492-757 36

mail@faust.dk www.faust.dk

FĂśr mer information www.godkandaavlopp.se

.816.$3 )g5 /$1'(76 )5$07,'

9L NDQ YDUNHQ ORYD VRO HOOHU UHJQ 0HQ HQ ULNWLJW EUD 6$0 DQV|NDQ NDQ YL ORYD 3VVW Sn HU YlO VHQ P P R Q 'X N RQIHUH N U D N L" UX /DQWE IHEUXDU QV GHQ LRQ ILQ W D P U IR D 0HU LQ nU KHPVLG Y S n

'LQ 6$0 DQV|NDQ VND YDUD LQVNLFNDG VHQDVW DSULO .RQWDNWD GLQ UnGJLYDUH I|U DWW ERND WLG HushĂĽllningssällskapet Ă–stergĂśtland | 013 - 35 53 00 | www.hushallningssallskapet.se


4

JAKT

Nummer 2 • Februari 2019 Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland, Örebro län och Värmlands län.

JRF i Valdemarsvik byter ordförande Planerar satsning på ungdomsläger i maj VALDEMARSVIK (JB)

Vid avdelningsstämman med Jägarnas Riksförbund, JRF, i Valdemarsvik avgick ordföranden Paul Johansson och han ersattes av Johan Lind. Avdelningen kunde räkna in en medlemsökning på drygt 20 procent under senaste året. Bland satsningarna inför det nya året märks framförallt ett ungdomsläger under dagarna två i maj.

Det var en omfattande verksamhet, främst på skytteanläggningen vid Toverum, som redovisades. Det som sticker ut mest är utbildningen för jägarexamen. Under föregående år utbildades ett 50-tal nya jägare i klubbens regi. Under hösten startades dessutom två nya teorikurser med ett 30-tal deltagare. Dessa kurser hålles i såväl Valdemarsvik som Ringarum. Ledare för dessa är Jan Aronsson, samt Anders Sjölander. Under våren kommer de praktiska övningarna och examineringen att ske vid klubbens jaktskyttebana i Toverum. En ny aktivitet är det ungdomsläger som är under planering och som går av stapeln 18 – 19 maj. Detta riktar sig till ungdomar i åldern 13 – 17 år. Man kan säga att det är lite av en uppföljning av de barnläger som under en följd av år anordnats av grannarna i Söderköpingsavdelningen, på deras bana vid Bocksätter. Tanken är nu att samarbeta runt detta med läger och att vända sig till lite olika åldersgrupper, samt utnyttja de olika anläggningarna vartannat år.

Avgående ordföranden, Paul Johansson till höger, har precis lämnat över ordförandeklubban till Johan Lind, medan deltagarna på stämman applåderar.

– För de lite äldre blir det än mer inriktat på skytte, men det kommer att erbjudas ett varierat program. Detaljplaneringen är inte spikad ännu, säger Anders Sjölander. Det handlar om att knyta till sig ungdomar för att på så sätt föryngra jägarkåren och samtidigt skapa förståelse för detta med jakt och viltvård. Två aktiviteter som går hand

i hand. Större kunskap för naturen och de sammanhang som råder, leder till ett annat ansvarstagande för vår miljö. Även fortsättningsvis kommer JRF-avdelningen i Valdemarsvik att ha samarbete med både skyttegillet och pistolskytteklubben i Valdemarsvik. I det senare fallet kommer pistolskytetklubben att arran-

Det handlar om att knyta till sig ungdomar för att på så sätt föryngra jägarkåren och samtidigt skapa förståelse för detta med jakt och viltvård. gera tävlingar på Toverumsbanan både i april och juni. Avgående ordföranden, Paul Johansson, överlämnade avslutningsvis ordförande-

klubban till sin efterträdare, Johan Lind. – Det känns väldigt bra att lämna över ordförandeskapet till en yngre förmåga och jag

önskar honom lycka till. Jag ser också att det finns förutsättningar för att klubben även fortsättningsvis ska tillhandahålla en funktionell och trivsam skjutbana. Främst för våra medlemmar, men också för andra som vill komma och träna sitt skytte, sade Paul Johansson. Text och bild: HANS ANDERSSON

Första hjälpen när din hund har blivit skadad Om ett akut olycksfall skulle vara framme är det viktigt att veta hur du kan rädda din hund. De flesta hundägare vet inte hur de ska göra om hunden drabbas av ett hundslagsmål eller blir påkörd. Här bjuder Agria Djurförsäkring på första hjälpen råd som kan vara avgörande för hunden.

 Det är alltid obehagligt när ett djur skadar sig och som djurägare blir man illa berörd och kan hamna i ett lindrigare chocktillstånd. Men för att kunna ge hunden första hjäl-

pen är det viktigt att behålla lugnet och hämta hjälp om det är möjligt, det är säkrare och tryggare att vara två personer som hjälps åt.

Hjärt- och lungräddning – för medelstora hundar 1. Lägg ned hunden på höger sida på ett stadigt underlag, kontrollera att luftvägar är fria, dra ut hundens tunga och räta ut nacken försiktigt. 2. Knäböj nära hundens rygg och placera händerna på bröstkorgens nedre del. 3. Tryck ner bröstkorgen, men akta revbenen. Ta inte i för hårt på små hundar. 4. Tryck cirka 30 gånger med en ungefärlig hastighet på 80-100 kompressioner/minut. 5. Växla sedan till att göra två inblåsningar. Sträck djurets hals, forma munnen runt djurets nos och blås in luft så bröstkorgen reser sig. 6. Upprepa till andningen och pulsen fungerar. Om det inte sker inom fem minuter kan det vara tveksamt att fortsätta. 7. Transportera hunden till veterinär så snart som möjligt.

– Börja med att bedöma fa-

ran, situationen måste vara säker för dig som människa så att du inte riskerar att skada dig själv eller utsätta hunden för ytterligare faror, säger Lotta Möller, veterinär på Agria Djurförsäkring. Börja med att kontrollera hundens andning, stoppa eventuell blödning och hjälp hunden om den hamnat i chocktillstånd. Så här stoppar du en blödning: Sprutande och pulse-

rande klarröd blödning innebär artärblödning som kräver tryckförband. Lägg bandage med en hårt rullad kompress eller liknande mot såret och tryck tills blödningen upphör. Se till att förbandet stoppar

blödningen, men inte snör åt blodtillförseln. Lätta tillfälligt på förbandet cirka var 20:e minut. Kontakt veterinär för bedömning av vidare behandling.

Symtom på chock kan vara bleka slemhinnor, svag och ytlig puls, samt oregelbunden andning. Hunden får kalla öron och tassar. Hantera hunden varsamt och prata lugnt till den. Håll hunden varm

under skyndsam transport till veterinär. Om hunden inte har någon puls och/eller andning - försök att ge den en akut hjärtoch lungräddning, se separat ruta.


Nummer 2 • Februari 2019

5

Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Ă–stergĂśtland, sĂśdra SĂśdermanland, norra SmĂĽland, Ă–rebro län och Värmlands län.

Kampanj solkraft -Bygg fÜr 2019! ex. Lantbrukspaket nyckelfärdig anl. 110 paneler, 181 kvm, poly à 275 Watt = 30250 Watt pü taket. Inkl montering pü plüttak: 259 000:- + moms (181 860:- + moms efter 30% stÜd)

Vi har även villapaket!

AKTUELLT

Levererar färdig betong certifierad av

TRĂ„ & MILJĂ– AB ¡ GISTAD stefan@traochmiljo.se ¡ 0708-27 34 88 www.traochmiljo.se

VIMMERBY ¡ Tel 0492-152 55 ¡ www.geba.se

VINSCH PĂ… KĂ–PET!

Kodiak 700 4x4 Ny bränslesnülare motor. In/ urkopplingsbar 4-hjulsdrift, hÜg/lügväxel. Finns även med servo. Fler färger beroende pü modell.

Vi utfÜr grävarbeten!

fr. 66.320:- exkl. moms

Diplomerade fÜr avloppsanläggningar

Skrukeby Maskin 0142-809 60, 070-659 67 63

MĂ…N-FRE 8-18, LĂ–R 10-14 WWW.MOTORSPORT.SE VIMMERBY 0492-134 60 GAMLEBY 0493-102 62

20 000 läsare kan se din annons! Ring 0141-560 03 sü hjälper vi dig att fü ut ditt budskap!

MaskinfÜrsäljning FÜrsäljning av begagnade maskiner. Vi hjälper dig med allt inom bygg & anläggning. Här kÜper du även sand, grus, bergkross och matjord.

BesĂśk vĂĽr nya hemsida - nu sĂśkbar

Beg. reservdelar Demontering av traktorer och entreprenadmaskiner. Vi har även ett stort lager av nya delar.

Maskintransporter Transporter av maskiner av alla slag, även bodar, husmoduler och liknande. Transporter Üver hela landet. Mats 070 - 223 55 49

DirektfÜrsäljning till fÜretag, lantbruk och privatpersoner. Vi säljer i huvudsak drivmedel, eldningsolja och smÜrjmedel och ordnar självklart med transporten. Telefon: 013-809 00 ¡ www.vikingstadakeri.se BesÜksadress: Fülüsavägen 11, VIKINGSTAD

www.laholmstraktordem.se

BesĂśk hemsidan fĂśr att se vĂĽrt sortiment!

" "# $"

" #&! $&

#%# &!

Hur gallrar du? Debatt och uppfattningar hur gallring skall gĂśras skiljer sig ĂĽt. Vi har tagit ställning. VĂĽra maskiner är bara meter breda och kan kryssa fram mellan träd i stĂĽende skog. DärfĂśr säger vi kĂśrstrĂĽk hellre än stickvägar och vi vet att resultatet blir fler stam kvar fĂśr tillväxt. Hur en markägares stolthet och glädje Ăśver en välgallrad och vacker ungskog skall värderas har vi däremot inga siffror pĂĽ. Malwa är svenskt rakt igenom. Vi kan skog och fĂśrstĂĽr villkoren fĂśr dagens skogsbruk. Motorer och komponenter är i toppklass och all utveckling och montering av maskiner gĂśrs i vĂĽr fabrik i Skene. Bäst i test. Malwa är i en helt egen klass med mycket goda testresultat och omdĂśmen fĂśr driftsäkerhet och servicevänlighet. PĂĽ vĂĽr hemsida under â€?Läsvärtâ€? kan du ta del av Skogsforsks rapport bland annat om vibrationstest och fĂśrarmiljĂś, spĂĽrdjup och markpĂĽverkan, bränsleĂĽtgĂĽng och gallringsekonomi.

Nya skotaren Malwa ; med vagn bidrar till fĂśrbättrad produktionsekonomi. I -serien finns ocksĂĽ skĂśrdaren = och kombimaskinen = där du byter frĂĽn hĂśgpresterande skĂśrdare till skotare pĂĽ mindre än minuter. Rekordet frĂĽn skĂśrdare till skotare är minuter – kolla filmen pĂĽ vĂĽr hemsida.

Stolta och glada. Ja det är vi, men aldrig nÜjda. Vi jobbar hürt och nära entreprenÜrer och markägare fÜr att alltid utveckla Malwa. Vi visar dig gärna Malwa i arbete. Vi kan ocksü fÜrmedla kontakt med entreprenÜrer som kan gallra din ungskog med Malwa. Välkommen att ringa .

MERA PĂ… SKOGENS VILLKOR

www.malwa.se Malwa Forest AB Fältspatsvägen s Skene


6

LANTBRUK

Nummer 2 • Februari 2019 Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland, Örebro län och Värmlands län.

Den högra liggavdelningen som kommer att strös med halm och här kommer dikorna att kalva under våren.

Stallbyggnaden är 60 meter lång och 34 meter bred. Här fattas ännu den utvändiga träpanelen.

Bröderna Patrik och Mattias Andersson är snart framme vid målet att ta det nya stallet i bruk

Expansiva bondebröder i Solvik Arbetsbesparande investering efter generationsväxling ÅTVIDABERG (JB)

Mitt emellan sjöarna Risten och Borken i Björsäters socken, i den lägre liggande delen som en gång uppodlats och omgiven i norr och söder av mäktiga skogar, ligger Solvik. I Solvik finns idag två egendomar med jord och skog.

Jordbrukaren har besökt en av fastigheterna, Solvik 1:4, där två bröder Mattias och Patrik Andersson är ägare och driver sitt företag Solviks gård. Anledningen till besöket finns i ett imponerande bygge som är under uppförande på gården. En byggnad för gårdens dikor att tillbringa vintern i och där på våren få sina kalvar. Relevant historik är att år 1967 förvärvade Lennart Andersson, med rötter i södra Skåne, en egendom i Solvik. Lennart och hans numera framlidna hustru Ulla, som kom från Bergslagen, slog sig ner på gården och kom att trivas från första början. De fick två grabbar, Patrik född 1968 och Mattias född 1970, som har efter skoltiden arbetat tillsammans med Lennart och Ulla på gården. Brödernas intresseinriktning har varit och är den att Mattias är skogsmannen och Patrik jordbruksmannen vilket är positivt för deras samverkan i driften. Lennart och Ulla fick möjlig-

het att förvärva en granngård som betydde att den sammanlagda fastigheten fick en gynnsam arrondering med avseende på såväl skogsmark som inägomark. Från och med 1993 kom bröderna med i ägandet tillsammans med föräldrarna och från den 1 januari 2017 tog bröderna över fastigheten helt och hållet och driver sedan dess Solviks gård. De två tunga och betydelsefulla produktionsområdena är dels skogsbruk och konventionell köttproduktion med integrerad drift. Därutöver finns en viss andel entreprenadåtagande i närområdet med vallskörd. När Lennart Andersson kom till Solvik fanns det i slutet på 1960-talet 34 mjölkgår-

dar i bara Björsäter som därigenom försörjde ett 40-tal familjer, idag finns bara fyra kvar med mjölkproduktion. Denna utveckling och viss avfolkning har fått effekten att flera markägare har kontaktat sådana aktiva lantbrukare som Solviks gård för att höra efter om de skulle kunna arrendera deras jordbruk. Detta har betytt att Solviks gård har åtta sådana arrenden. Vilket också betyder att Solviks gård har sina köttdjur utspridda på två av dessa arrenden plus djuren hemmavid. Detta betyder att det går åt mycket tid och kraft att fara mellan arrendegårdarna och Solvik dagligen året runt. För att förändra den bilden kom bröderna och pappa Lennart fram till att man behövde förenkla och centralisera djurhanteringen och det skulle man göra genom att bygga ett stall där man skulle kunna härbärgera alla företagets 120 – 130 dikor under vinterhalvåret från mitten av november till en vecka in i maj månad. Under den tiden mars och april kommer också dikorna att få sina kalvar. Lennart och Patrik beskrev

årscykeln för sina dikor. Utgå från att dikorna kommit ut på sommarbetet efter kalvningen i mitten av maj månad och då är djuren uppdelade på sex grupper. Från den 20 maj till den 5 augusti får de trevligt sällskap av en avelstjur, tre grupper får en tjur av rasen Simmental, två grupper får en tjur av rasen Charolais och en grupp får en tjur av rasen Hereford. Under den samvaron blir kossorna med kalv och genom den tid som tjuren får vara i gruppen så styr man när man vill ha kalvningen som sker efter nio månader, alltså mars, april. När det blir höst så flyttas dikorna in i sitt vinterboende som hittills varit på tre ställen där de tillbringar vintern och där kalvarna föds på våren. Från och med kommande höst blir det förändring, alla dikorna kommer att flytta in i det nya och moderna stallet och Patrik och Mattias har alla djuren på en plats, hemma. Sommartiden kommer de återigen att vara ute på sommar-

Här bakom gårdens befintliga byggnader hamnar vintervistet för gårdens alla dikor. På väg dit är Lennart Andersson med sönerna Mattias och Patrik.

bete på de tre ställena men då sköter de sig själva och det behövs bara en viss tillsyn så att de alltid har vatten. När kalvarna föds så blir tjurkalvarna kvar i 16 månader innan de går till slakt. Från födda kvigkalvar går en större del åt till den integrerade försörjningen så att man har en stabil numerär av dikor. Patrik berättar att schaktningen för byggnaden påbörjades för ett år sedan och gjordes ihop med grannföretaget Rask Entreprenad. Därefter kunde företaget

Ydregrinden förbereda bygget med att först gjuta golvytorna som inte är ett enda helt plant golv utan i två nivåer. Därefter kunde trästommens stolpar längs långsidorna resas upp på stabila fundament och därefter kom takstolarna från Moelven på plats. Byggnaden mäter 60 x 34 meter och det är glädjande att konstatera att det verkligen är mycket virke i bygget. Det är inte egendomligt eftersom far och söner Andersson är mycket måna om, i egenskap av aktiva och duktiga skogsägare att man ska måna om vårt fina material så långt det är möjligt. – Vi var naturligtvis och

gjorde studiebesök i olika andra uppförda stallar och vi noterade att det var märkbart kallare och råare luft i stallar med järn istället för trä och korna ska naturligtvis ha det bästa vilket också talade för valet av en trästomme, förklarade Mattias. Bröderna är angelägna om

att anlita lokala företagare till bygget och berättar att när det gäller rörmokeriarbeten får Harstad VVS HB det uppdraget och elinstallationer görs av Elinstallationer Örjan Nilsson AB från Åtvidaberg. Om man delar byggnaden på längden så är de bägge delarna lika som en spegelbild av varandra. Längst ut mot ytterväggen serveras det som korna ska äta på foderbordet och när de befinner sig där är det också önskvärt att de gör ifrån sig där i största möjliga utsträckning. Vid foderbordet kommer gödselskrapor att flytta gödseln till gödselbrunnen en bit utanför byggnaden. Där kommer de också att kunna dricka vatten tre åt gången om det så behövs. När de är mätta och belåtna, kan man tänka, tar de trappan ner till stora ligghallen som är försänkt med ett par meter,

därför trappan. Fantastiskt att få se stora kor klara av att gå i trappa men det ska inte vara något problem bedyrar bröderna. I liggdelen strör man kontinuerligt med halm och visst gör också korna ifrån sig även där men då strör man på med mer halm och när man kommer till vårdagarna så är nivån i liggdelen i jämnhöjd med foderbord och vattenavdelningen. När kalvarna är födda i liggavdelningen och dikorna med sina nyfödda släpps ut på grönbetet så lastar bröderna ut det gödselblandade halmtäcket och sprider det på vallar som ska brytas och då blir det nedplöjt där och kommer markens kommande grödor till nytta. De större saker som återstår att slutföra är dels att montera utrustningen till gödselhanteringen som utförs av fackfolk och att montera upp den färdigmålade träpanelen runt om på byggnaden som utförs av bröderna själva. Virket till ytterbeklädnaden och regelvirket kommer från Södra eftersom de som medlemmar har den fina medlemsnyttan att kunna få köpa sådant virke till ett rabatterat pris när man har behov av större kvantiteter.

Mannen från södra Skåne, Lennart Andersson och hans hustru Ulla, arbetade idogt och målmedvetet med allt som hörde till gården och grundlade ett verkligt familjeföretag som nu Patrik och Mattias Andersson har axlat ansvaret för att vidareutveckla med sina produktionsresurser och egna arbetsinsatser. För några år sedan uppför-

des en central panncentral på gården som eldas med egen flis och som genererar värme och varmvatten till gårdens behov. Lennart och sönerna är glada för att man djupborrade efter vatten för ett antal år sedan och hade då turen att ha fått ett gott tillflöde av vatten trots att det annars är oroväckande med de låga grundvattennivåerna. När bygget är klart och kommit till sin användning så ter sig förhoppningsvis framtiden ljus ut för Patrik och Mattias Andersson och deras far Lennart Andersson kan glädjas åt att de tar vid där han slutade och finns till hands med råd om så skulle behövas. Text och bild: KLAS-GÖRAN WENNERSTRÖM


Nummer 2 • Februari 2019

7

Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland, Örebro län och Värmlands län.

AKTUELLT

Svensktillverkade jordkällare. I plast. Sandström tillverkar färdiginredda gammaldags jordkällare i modern tappning. Tillverkade i glasfiberarmerad plast. En lätt, stark och välbeprövad konstruktion, som håller i flera mansåldrar. Mer information får du på vår hemsida eller per telefon. Välkommen!

www.jordkallare.se / 0910 - 941 00

www.sandstromwebshop.se

NILFISK ALTO • Nyförsäljning • Auktoriserad service

3EKO -IXERVAGNAR fÚR ALLA BEHoV...

&YLLTÚMMAre

Möbler • Heminredning • Porslin • Böcker & media Sport & fritid • Kläder, skor & accessoarer Elektronik • Husgeråd och mycket mera

Sedan 1992 har vi finansierat hjälpverksamhet i bl a Lettland och Rumänien

för omgående leverans.

Städa ur garaget – röj påla bivdrinagdärevänlk!omna! Al

Ring & boka tid, allt säljbart hämtar vi – kostnadsfritt förstås! ÖPPET Mån-fre 10-18 Lör 10-14 Motala Linköping Norrköping

Linköping: Industrigatan 38 • 013-37 67 77 Motala: Södra Allén 23-25 • Ängdalen • 0141-504 88 Norrköping: Finspångsvägen 63 • 011-10 10 80 Skänk eller handla så gör du något för behövande! Vår hemsida hittar du på: www.jordbrukaren.se

Nya & begagnade. s Tömningsfläktar från 11 till 37 kw med mycket hög kapacitet s +ASTmËKTAR KK1600 och KK1800

FÄRGBUTIK med Teknos-färger samt äkta Falu Rödfärg Passa även på att boka rödmålning inför säsongen 2019!

SOFAB Sanering & färg AB

20 000 läsare kan se din annons! Boka plats på 0141-560 03.

Butik Östanåg 1, Skänninge. Tel 0705-300 751

www.sofabskanninge.se

Suzuki LTA 500XP

Nöt, lamm, gris och vilt. efter Era önskemål. Köttklassning utföres. Nöt hängmöras. Djurtransporter förmedlas.

Arbetsmaskinen

99 900 kr inkl moms Tegelbruksv 1, Kisa · 0494 -128 50 www.kisamotorservice.se

Vinterns-vårens slakt

BOKA NU! KONTROLLSLAKTERI KS 149 Kontakt/bokning/priser: 070-52 10 800 info@rinkebyslakteri.se www.rinkebyslakteri.se Vi finns mellan Nyköping och Norrköping, nära E4 avfart Jönåker · 40 km från Norrköping, 22 km från Vikbolandet.

Vill du ha skogen som arbetsplats? Gammelkroppa Skogsskola har ett brett utbud av skogsrelaterade kurser, lång erfarenhet och ett gott rykte i Skogssverige. Med en hög kompetens står du dig stark inför framtiden.

Djurtransport ordnas

SKOGSTEKNIKERUTBILDNING 2-årig högskoleutbildning (120 HP) Vart annat år påbörjas en ny utbildningsomgång av skogstekniker och hösten 2019 är det dags igen! Är Du intresserad av att ha skogen som din arbetsplats så skicka in din ansökan till antagning@gammelkroppa.se Senast 2 maj vill vi ha din ansökan. För info ring eller maila: Lena Karlsson, utbildningschef 076-279 92 01, lena.karlsson@gammelkroppa.se

PLANERAREN 6-veckorskurs förlagd april-oktober Gammelkroppa skogsskola anordnar nu ännu en skoglig fortbildningskurs – Planeraren. Om du är maskinförare eller skogligt intresserad och vill arbeta som planerare, skogsinspektor eller virkesköpare är detta din möjlighet. Under sex kursveckor, mellan april och oktober, kommer du lära dig allt du behöver kunna samt erhålla de utbildningsbevis som branschen ställer krav på. Bl.a Naturvärdesbedömning och Dikesrensning/Skyddsdikning. För info ring eller maila: Björn Nyström, fortbildningsledare 070-270 07 92, bjorn.nystrom@gammelkroppa.se

NYTT FÖR I ÅR Förnyelsekurs Skogsbruksplanläggning (krav enl PEFC) Läs mer om utbildning, kurser och ansökningskrav på vår hemsida.

www.gammelkroppa.se 0590-91010


8

HUND

Nummer 2 • Februari 2019 Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland, Örebro län och Värmlands län.

Som hundpsykolog jobbar Eva Bodfäldt med att uppmärksamma och belöna rätt beteenden hos hundar genom upprepade inlärningar och ett stort tålamod. Här med egna hunden Will-Ja.

Möt Eva Bodfäldt – hundpsykolog Träning av fotgående vid jakt hölls i Söderköping SÖDERKÖPING (JB) Söderköping gästades nyligen av Sveriges främsta utbildare och föreläsare i LarsA-hallen bland ett fyrtiotal andra. Som hundpsykolog jobbar hon med att uppmärksamma och belöna rätt beteenden hos hundar genom upprepade inlärningar och ett stort tålamod.

Eva Bodfäldt besökte under mitten av januari Söderköping där hon bland annat höll

i en kurs som riktade sig till att träna hundar i fotgående vid jakt. Hon är utbildad

RÄTTELSE:

ÅTVIDABERG (JB) Det blev fel bildtext till denna bild i reportaget från Åtvidaberg på sidan 6 i förra Jordbrukaren. Vi skrev felaktigt att lagret räcker i 14 dagar, men den här mängden räcker snarare i flera år. Rätt text skulle vara: Här konstaterar Bo Nyman att han har färdig ved med stor marginal till sin bostad på Adelswärdsgatan och även till bostaden där dottern Camilla och hennes man Magnus, bor.

hundpsykolog och reser runt i hela Sverige och andra länder för att sprida sin kunskap om inlärningspsykologi och samspelet mellan människa och hund. Hon har utbildat människor från förstagångshundägare till erfarna tävlingsförare och samtidigt släppt tre böcker. Hennes mest kända skrivna verk heter Kontaktkontraktet och finns idag översatt till fyra olika språk och sålts i över 100.000 exemplar. Mellan åren 2015-2017 var hon, tillsammans med Maria Henqvist och Gurgin Bakircioglu med och drev Sveriges största hundpodd i Sveriges radio. Ett stort intresse för djur har funnits länge menar Eva. – Vi har alltid haft hund men mitt stora intresse som yngre var hästar och det var

de knöliga hästarna som var intressanta. – I grunden är jag hundpsykolog och jag jobbar med hundar som har olika problembeteenden. Jag jobbar med förebyggande träning och hur man skapar bra relationer med sin hund vare sig det är en mops eller jakthund. Jag har själv ett intresse för fågeljakt och har själv retriver.

det otroligt viktigt att hundarna ska vara väldigt lydiga. Problemet är att få den att jaga som vi tycker och att ha den lugn och stabil. Den ska vara tyst och inte låta, säger Eva. Eva benämner vikten av att uppmärksamma och belöna rätt beteenden hos hunden samt att jobba intensivt med inlärning.

Under onsdagens kurs i

– Det är viktigt att bli kompis med hunden innan man ställer krav och det är viktigt att skapa förtroende. Hundar gillar lek, smek och att hitta på saker. Belöning är våra verktyg medan tjat är det mest effektiva sättet att sabba en relation på. Det är jätteviktigt att läsa hunden och titta på hunden när den går och belöna vid rätt tillfälle. Snart åker hon till Tyskland för att lära ut om grundträning och relationer.

fotgående närvarade omkring 40 personer. Under vårt samtal med Eva, bara dagar efter kursen berättar hon hur hon under kvällen gick tillväga. – Jag visade hur jag bygger upp jaktfotgående. Många människor gör saker med sina hundar, som exempelvis att de ska sitta innan de får mat men vad händer om hunden istället får gå fot till matskålen? Den får närma sig till något den vill ha. Det handlar om hur man i vardagen kan skapa ett bra fotgående och sedan använda detta i en jaktlik situation. Under jakt så är

Har du upplevt några skillnader mellan Sverige och andra länder?

– Det är skillnad på hundhållningen i Sverige jämfört med exempelvis i Japan. Första gången jag var där så frågade jag en hundägare hur mycket tid han lade på att träna sin hund per dag och han svarade fem minuter. Jag svarade att han behövde träna sin hund 20 gånger per dag men det hade han inte tid med, förklarar Eva och skrattar. Förståelsen för hund var väldigt liten men detta var ju tolv år sedan. Idag har det förändrats otroligt mycket. Vad är det bästa med ditt jobb? – Det bästa är att se när poletten trillar ner. Man petar in hundägarna på en väg och ger dem verktygen för att lösa ett problem. När man sedan lyckas så är det helt fantastiskt, avslutar hon glatt. Text: JOHANNA ÅBERG Bild: PAULINA WESTERLIND


Nummer 2 • Februari 2019

9

Oss kan du räkna med i skogen.

Som Sveriges största skogsägare känner vi ett ansvar för att alla vi gör affärer med blir nöjda. Det gäller våra många lokala kunder, entreprenörer vi anlitar och alla privata skogsägare som vi samarbetar med runt om i landet. En bra affär för dig som skogsägare kan handla om att vi plockar fram största möjliga andel timmer ur din skog. Att kvaliteten på arbetet vi gör i skogen är hög. Och att din skog tillsammans med vår egen i slutänden bidrar till klimatsmarta slutprodukter och tillväxt för hela Sverige.

Gör en bra virkesaffär. Kontakta oss idag. Du hi ar oss på www.sveaskog.se/virkeskopare

Vi vill köpa ditt timmer. Är det certifierat betalar vi extra. www.moelvenskog.se

Våra sågverk behöver timmer. Därför vill vi göra affärer med dig. Har du certifierat timmer får du dessutom en extra bonus för det. Är din skog ännu inte certifierad kan vi hjälpa dig med de åtgärder som behövs för att den ska bli det. Det räcker med ett möte där vi går igenom regelsystemet. Sedan sköter vi resten och du kan direkt börja leverera certifierat timmer. Ring 010-122 65 00 så hjälper vi dig.


10

FRITID

Nummer 2 • Februari 2019 Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland, Örebro län och Värmlands län.

Joel och Daniel visar stolt upp den hydrauliska skogsvagnen från Can-am.

ATV & Fritidhar funnits i sina större lokaler i cirka ett år nu.

Till vänster, vattenskoter av märket Sea-Doo, en variant bland många på ATV & Fritid.

Polaris RZR 1000 XP Turbo med hela 168 hästkrafter.

De växer både digitalt och fysiskt Företaget började som hobby men har vuxit rejält Efter ett år av större lokaler har ATV & Fritid i Söderköping haft möjlighet till utveckling. De har ökat utbud och försäljningen går framåt. – Bolagsmässigt tuffar det och går, säger Joel Olsson som varit aktiv i verksamheten under många år.

tiga motorer. Daniel och Joel som tidigare jobbat tillsammans på Media Markt jobbar nu återigen tillsammans, men denna gång på ATV & Fritid i Söderköping. ATV som först började som ett intresse har idag blivit stora på försäljning av fyrhjulingar och vattenskotrar. Samtidigt, under förra året kammade de hem priset som Årets Företagare.

Längst in på Virkesgatan i Söderköping möter vi Daniel Norell och Joel Olsson i en hall med omkring fyrtio kraf-

För omkring ett år sedan flyttade ATV & Fritid till andra lokaler vilket givit dem goda förutsättningar. Detta gav dem

SÖDERKÖPING (JB)

mer plats till vinterförvaring och en större butik generellt. Genom att gå från att sälja ett tiotal vattenskotrar per säsong till omkring 150 stycken gör dem till störst i branschen i Östergötland på vattenskotrar, förklarar Joel. – Vi började på hobbynivå i Stegeborg men vi flyttade för första gången in stadsnära vid årsskiftet 2013-14, fortsätter han. Under den senaste tiden har de inte enbart jobbat med att få butik och verkstad utrustad utan även satsat mer på

webben. Idag finns allt från information till försäljning utav maskiner och tillbehör på deras hemsida på internet. Även Sail-racing som är ett svenskt klädmärke inriktat på seglarprodukter har blivit en del av butiken. Överallt runt omkring oss hänger kläder och jackor till försäljning, därtill även både skotrar och fyrhjulingar som fyller butiken till max. Vi rör oss in mot verkstaden,

hjärtat av verksamheten som kollegorna beskriver det. – Här inne sker alla repa-

rationer. För oss är det väldigt viktigt att kunna hjälpa våra kunder om de får problem, fortsätter Daniel. Vi fortsätter snart tillbaka in till butiken samtidigt som de stolt visar upp maskiner som står till försäljning. – Efterfrågan på maskiner är tydligt beroende av säsong, förklarar Daniel. Just nu säljer de en Polaris Sportsman där plog tillkommer vilket tycks vara storsäljaren just nu. Vidare visar de Polaris RZR 1000 XP Turbo. En stor och kraftfull fyrhjuling

med hela 168 hästkrafter. Sist men inte minst kör Joel fram en hydraulstyrd skogsvagn som fungerar bra att koppla bakom fyrhjulingen. Med utskjut, ramstyrning och dubbelpump blir skogsvagnen ett effektivt tillskott vid skogsbruk. Med allt vad utveckling innebär har ATV & Fritid gått från noll till hundra. Framtiden ser ljus ut för Söderköpings stora skoter- och ATV-handlare. Text och bild: JOHANNA ÅBERG


Nummer 2 • Februari 2019

11

ETT VINNANDE SKOGSFÖRSVAR Angrip barkborreangreppen med lönsamhet – kör HYPRO!

HYPRO 755 HB

HYPRO 450 XL

För mer information, kontakta HYPRO på tel. 0479 220 59 eller besök www.hypro.se

N 59O 6601806 E 12O 422173 NULÄGESANALYS I GETEBOL, VÄRMLAND

TA UT RIKTNINGEN I DITT SKOGSÄGANDE Tomas Johansson, skogsrådgivare, 072-749 33 34, tomas.johansson@meraskog.com Joakim Nyrén, skogsrådgivare, 070-645 56 03, joakim.nyren@meraskog.com www.meraskog.com

nya generationens skogsägande


12

SKOG

Nummer 2 • Februari 2019 Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland, Örebro län och Värmlands län.

Granar i Hästenäs naturreservat som angripits av den åttatandade granbarkborren. Bild: JENS JOHANNESSON/LÄNSSTYRELSEN ÖSTERGÖTLAND

Angripna naturreservat inventeras Granar i Hästenäs naturreservat angripna av den åttatandade granbarkborren ÅTVIDABERG (LT)

Just nu genomför Länsstyrelsen Östergötland en omfattande inventering av länets barrskogsreservat. Syftet är att få reda på hur mycket granskog i naturreservaten som har angripits av granbarkborre.

Sommarens extrema torka har gjort att många träd mår dåligt. Extra kämpigt är det för granarna eftersom den långa och torra sommaren även varit gynnsam för granbarkborre. Den åttatandade granbarkborren räknas som en skadeinsekt inom skogsbruket. En gran som angrips av des-

sa barkborrar går oftast en snabb död till mötes. De angriper i normala fall bara nyfallna, skadade eller stressa-

de granar. Men om de blir många angriper de även friska stående granar. Eftersom granbarkborren bara angriper gran så inventerar Länsstyrelsen endast de naturreservat som har granskog. Knappt en procent av Östergötlands granskogar är skyddad som naturreservat. Eftersom andelen granskog med höga naturvärden är så liten prioriterar Länsstyrelsen detta arbete då skadorna lokalt kan bli stora. – I mars räknar vi med att

vara klara med inventeringen. Då har vi ett bra underlag för att se vilka områden vi eventuellt behöver göra åtgärder i. Då kan vi även avgöra vilka åtgärder som är lämpligast från fall till fall. De åtgärder vi gör i ett naturreservat ska följa de regler som står i reservatets beslut och skötselplan, säger Ulrica Swärd, funktions-

OM DEN ÅTTATANDADE GRANBARKBORREN En cirka 4 millimeter lång, brungläsande skalbagge. Det finns över 80 arter av barkborrar i Sverige men det är bara den åttatandade granbarkborren (Ips Typographus L.) som räknas som skadeinsekt. Ett angripet träd får bruna barr som ganska snabbt faller av. Ofta syns hur granen har försökt försvara sig genom att kåda rinner på stammen. Under barken döljer sig barkborrarnas gångar och brunt trämjöl från deras gnag. Granbarkborren är ett naturligt inslag i vår fauna men kan vid gynnsamma lägen orsaka stora skador på granskog. Detta blir extra kännbart i dagens landskap där skogsbruket till stora delar är inriktat på granodling. Bild: JENS JOHANNESSON/ LÄNSSTYRELSEN ÖSTERGÖTLAND

chef för naturskötsel på Länsstyrelsen Östergötland. Det finns över 80 arter av barkborrar i Sverige men det är bara den åttatandade granbarkborren (Ips Typographus L.) som räknas som skadeinsekt.

Ett angripet träd får bruna barr som ganska snabbt faller av. Ofta syns hur granen har försökt försvara sig genom att kåda rinner på stammen. Under barken döljer sig barkborrarnas gångar och brunt trämjöl från deras gnag.

Granbarkborren har naturliga fiender, bland annat tretåig hackspett och flera rovlevande insekter, till exempel myrbagge.

Granbarkborren är ett naturligt inslag i vår fauna men kan vid gynnsamma lägen orsaka stora skador på granskog. Detta blir extra kännbart i dagens landskap där skogsbruket till stora delar är inriktat på granodling.

Granbarkborren har naturliga fiender, bland annat tretåig hackspett och flera rovlevande insekter, till exempel myrbagge. Källa: LÄNSSTYRELSEN ÖSTERGÖTLAND


Nummer 2 • Februari 2019

13

Komplett inredning för ert lösdriftsstall

Villa- & fastighetsägare! TILLÄGGSISOLERA VINDEN OCH SPARA PÅ DIN VÄRMEKOSTNAD REJÄLT!

Vi hjälper er med: • Inredning • Ritningar • Montering • Foderhäckar • Gummimattor • Utgödsling

…och samtidigt ökar du värdet på din fastighet. Kostnadsfri besiktning av vinden. Tel 0142-570 10 • hjertqvist@mb-isolering.se Företaget är VI STÖDJER miljödeklarerat MISSING PEOPLE SWEDEN och kvalitets201 certifierat.

www.mb-isolering.se

BS-häcken Marknadens stabilaste och säkraste runda foderhäck. 15 st ätfack med insvängda rör.

Från missväxt till tillväxt! Vi målar följande fasader:

Rödfärgade Reveterade Oljefärgade

Foderhäckar 2x2 och 2x3 m Kraftiga foderhäckar med tak och golv och med 7 st olika valbara foderfronter.

070-696 19 44

Att synas är bra för affärerna!

Behandling och vågsystem

Boka annonsplats på 0141-560 03.

Vi utför även: Epoxibeläggningar Handmålning Hetvattentvättning Invändig målning i stall Även färg- och tapetbutik Uthyrning av liftar

ARNE ANDERSSONS MÅLERI Tel 070-643 06 52 www.sofabskanninge.se www.jordbrukaren.se

Behandlingsboxar och vågar, få full koll på när djuren är slaktfärdiga.

DINAPOLIS BALVAGNAR • Last 14-20 ton • Plattform 7-13 meter • 2- och 3-axlade med fjädrande parallellaxlar • Med eller utan balfixering Beställ NU om Du behöver vagn till skörden Vi säljer även djurtransportvagnar upp till 11.25 meter och spannmålsvagnar upp till 22 ton. Egen import utan mellanhänder så fördelaktiga priser

LANTBRUKSKONSULT AB Tel 0708-85 02 79, info@lantbrukskonsult.se, www.lantbrukskonsult.se

st Best äll sena 22 /2 2019 l av för at t ta de iser! kampanjpr

För mer information se vår hemsida eller ring oss.

Tel: 0533-32180

www.BSagro.nu

Den nya milstolpen inom mjölkning

SMÖRJMEDELSKAMPANJ! Köp 200 liter och få en

dunk 20 liter av samma produkt! Vi bjuder på frakten vid köp av minst 200 liter.

• Hydraulolja SHS 32 och 46 • Motorolja E7 och E9 • Universalolja VB • Transmissionsoljor • Sågkedjeoljor • Smörjfett mm.

ta Kom in och ra vå av l de er kampanjpr is r/ ke ti bu ra vå i : ex t er ag hämtl

Spolarvätska 13,45 kr/l + moms. 25 l koncentrerat.

Välkommen hit

VÄSTERVIK Lucernavägen 10, 0490-41 19 00 LINKÖPING N. Stånggatan 13, 013-475 10 00 NORRKÖPING Spårgatan 5 (Qstarbutiken), 011-475 00 80 ESKILSTUNA Folkestaleden 3, 016-51 00 40 ÖREBRO Boställsvägen 7, 019-554 19 01

Lely Astronaut A5 Mer än 25 år efter att Lely introducerade den första Lely Astronaut sätter vi den nya milstolpen för mjölkning: Lely Astronaut A5 Med bakgrund av erfarenheter från flera tusen användare världen över så överglänser detta intelligenta system sig själv angående kokomfort, användarvänlighet och investeringsavkastning, den är designat så lantbrukaren kan utmärka sig. Läs mer om Astronaut A5 på lely.com/milestone

www.sweaenergi.se

Lely Center Valdemarsvik • Tlf.: 0493-120 60


14

Nummer 2 • Februari 2019

SKOG

Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Ă–stergĂśtland, sĂśdra SĂśdermanland, norra SmĂĽland, Ă–rebro län och Värmlands län.

Utbildning mot onÜdiga tvister i virkesaffärer Sven-Axel Bergstrand välkomnar nystartad distansutbildning SVERIGE (JB)

Dagens samhälle med generationsskiften har lett till komplikationer och tvister. Avtalen och avtalsvillkoren tolkas olika mellan fĂśrekommande kontrakt. Enkelheten vid tidigare affärsuppgĂśrelser har fĂśrsvunnit. Till och med Inmätning och leveransvillkor tolkas olika. â€?En fortbildning av skogsägare och deras avtalsparter skulle kunna ge ännu bättre affärer.â€?

I branschtidningar har dessa frügor numera fÜrts pü tal. Men nügot standardavtal, ett Riksavtal, har inte ännu sett dagens ljus. Ett standardavtal fÜr sügade trävaror har dock funnits sedan 1960-talet och

uppdateras och moderniseras fortlÜpande. I tidskriften Tendens utgiven av SHB framfÜrdes fÜr flera ür sedan av jägmästaren ForsÊn en verklighetsanknuten beskrivning av kÜp- och säljprocessen i skogliga affärer. Vikten av att enskilda skogsägare ser till att de für med rätt paragrafer betonades och att avtalsutbildning beträffande skogliga avtal utvecklas. I avtal om virkesaffärer är det inte bara väsentligt att vara Üverens, Parterna müste fullt fÜrstü innebÜrden av de olika villkor, som fÜrekommer i virkesaffärer. 1) En anledning till oklarheter kan vara att det fÜrekommer sü kallade hemsnickrade kontrakt. Dessa är inte heltäckande och ofta har de fokuserats pü att kontraktet

ska vara ett varumärke fĂśr inkĂśparens fĂśretag. 2) En annan anledning till oklarheter vid avverkningskontrakt kan vara att villkoren skrivna pĂĽ framsidan av kontraktet är motsägelsefulla, mot vad som stĂĽr bland det tryckta, finstilta villkoren pĂĽ baksidan av samma kontrakt. 3) En tredje anledning till oklarheter kan leda till onĂśdiga tvister med den flora av kontrakt som fĂśrekommer pĂĽ marknaden. Det ena kontraktet är inte det andra likt – inte ens i layouten. 4) En fjärde anledning kan vara en osäkerhet hos skogsägaren, men även hos representanten fĂśr virkeskĂśparen: Vad innebär detta egentligen virkesjuridiskt i praktiken? Detta kan avse inmätningsfrĂĽgor och volym, som fĂśr en yngre generation av skogsägare kan vara

Skogs- & Jordbruksmaskiner Verkstad och fÜrsäljning

Vi pressar din hydraulslang! 1.395:-

PĂĽ jakt efter fyrhjuling?

Checka in pĂĽ vĂĽrt

Automower-hotell Vinterservice Programuppdatering

www.lantbruksservice.se

HĂśstpanj! m a k 545 PĂĽHusqvarna efter jakt PĂĽ

50cc, 2,5 kw Ord pris 7800:Husqva 445 Husqvarna

motorsĂĽg?

II e

6.0 p 6.000:Ord. pris

Nu

3990:-

Lagermaskiner Bensindrivna gräsklippare och trimmers. Husqvarna och Stihl–Viking

Nu

EksjĂś Lantbruks Service AB Verkstad • Reservdelar • Hydraulik • Foder Skog & trädgĂĽrdsbutik

5 9 0 0 :-

Gjuterigatan 2, EksjĂś Tel: 0381-390 00 Ă–ppet: Vardag 7-17

svĂĽr att inse. En sĂĽ kallad skĂśrdarmätning kan avvika frĂĽn en inmätning vid industrin. FĂśrst senare visar sig skillnaderna i utfall av mätt volym. 5) Att ändra i ett fĂśrlagt kontakt är heller inte lätt. Det fĂśrekommer att man hĂśr nĂĽgon nämna: â€?Detta är vĂĽrt fĂśretags policy, sĂĽ det kan vi inte ändra pĂĽâ€?. Andra varianter kan vara: Det här behĂśver vi inte skriva in i avtalet, Du kan lita pĂĽ mig, liksom Det finstilta pĂĽ baksidan, det behĂśver Du inte bry dig om, det är bara fĂśr formens skull; 6) Det fĂśrekommer även att bemĂśtandet vid fĂśrhandlingen bestäms av vem som har â€?stĂśrst muskler. Ett dominerande beteende eller att kunskap är makt, om olika affärsvillkor ger tydligt ett Ăśvertag – i en fĂśrhandling. Det är härvidlag inte ovanligt att ena parten inte vill visa att de är osäkra. Man avstĂĽr frĂĽn att ifrĂĽgasätta eller helt enkelt frĂĽga om innebĂśrden av ett villkor. DĂĽ kan ena parten – undvika diskussion genom att säga: â€?Ja, det ser väl OK utâ€?. Detta – utan att ha läst igenom eller haft mĂśjlighet att Ăśverväga vad som stĂĽr i de villkor, som presenterats. Detta gäller särskilt de finstilta villkoren pĂĽ baksidan av ett kontrakt. MĂĽnga utgĂĽr felaktigt frĂĽn att dessa sĂĽ kallade Allmänna bestämmelser är nära nog likalydande frĂĽn kontrakt till kontrakt. Man utgĂĽr frĂĽn att de är tydliga i sin tryckta skrivning och i vart fall skäliga. SĂĽ är dock inte fallet, varfĂśr osäkerhet kan uppstĂĽ. Under mina ĂĽr i kontakt med

kontraktstvister och i samband med undervisning kring virkesaffärer, büde rundvirke

Güngen i en kÜp- och säljprocess, vad gäller en skog, ett skogsparti eller en hel skogsgürd, borde kontrolleras och läsas av sakkunniga personer, skriver Sven-Axel Bergstrand, universitetslektor emeritus och skiljedomare.

och sĂĽgat, har dessa situationer ej sällan skapat onĂśdiga motsättningar mellan parter. Det har till och med uppstĂĽtt rättstvister om tolkningen av avtalets innebĂśrd, bĂĽde i allmän domstol och i skiljedom. Det är viktigt, att vid behov fĂĽ en sakkunnig bedĂśmning av ett avtal. Detta gäller även vid en bedĂśmning, sĂĽ att en tvist kan undvikas. Sakkunniga och rättvisa avgĂśranden eftersträvas, vilka är vägledande fĂśr hur rättsläget kan tolkas och tillämpas framgent. Det var inte sĂĽ länge sedan som parterna i en virkesaffär, stor eller liten, genom att de kände varandra gjorde upp avtalet muntligen, till och med pĂĽ telefon eller genom handslag – utan ytterligare formaliteter. Erfarenhet gav trygghet i avtalen.

bildning har fĂśredĂśmligt startat frĂĽn STTF, Svenskt Trätekniskt Forum i UmeĂĽ. Det är angeläget att skingra osäkerheten, att fĂĽ fram tydligare, enhetliga kontrakt utan tolkningssvĂĽrigheter. NĂĽgra kontrakt verkar till och med ha fĂśrbisett JB, Jordabalkskravet pĂĽ äkta make/maka-samtycke fĂśr fĂśrsäljning av skog pĂĽ rot. Rotposter är fortfarande är sĂĽ kallade. TillbehĂśr till fast egendom. Här gäller formkravet i JB, samt kravet pĂĽ skriftligt samtycke (Ă„ktB 7:5). Det borde vara tid fĂśr nya branschgemensamma skogliga avtal – frĂĽn avverkningsuppdraget, rotpostkĂśpet, den tidsbegränsade avverkningsrätten – till leveransvirke, utkĂśrt till väg. Artiklar och utbildningar

I dagens datasamhälle gür

allting fortare. Generationsskiften och ny personal utan lĂĽng erfarenhet, gĂśr att avtalen som träffas, kan bli svĂĽrlästa och komplicerade. Det blir inte idag den enkla skrivning eller mening, som äldre generationer kunde nĂśja sig med att formulera vid en affärsĂśverenskommelse. DärfĂśr borde dagens skogliga affärer standardiseras fĂśr enkelhetens skull. GĂĽngen i en kĂśp- och säljprocess, vad gäller en skog, ett skogsparti eller en hel skogsgĂĽrd, borde kontrolleras och läsas av sakkunniga personer. Utbildningen vid till exempel SLU i UmeĂĽ och skogsskolorna i Sverige ger en rättvisande bild av hur skogliga avtalsvillkor kan tolkas – fĂśr att vara skäliga. En distansut-

med tema â€?Sälj skogen rätt..â€? och seminarier med samma tema ger erfarenhet och utrymme fĂśr eftertanke. Fortbildning fĂśr nya skogsägare och deras avtalsparter kan ge bättre avtalsrelationer, ännu bättre affärer. Det behĂśvs nytänkande inom detta omrĂĽde. Distansutbildningen frĂĽn UmeĂĽ är en bra bĂśrjan.

SVEN-AXEL BERGSTRAND

Universitetslektor emeritus, skiljedomare svenaxel.b@gmail.com


Nummer 2 • Februari 2019

15

Vad vill du läsa om i Jordbrukaren? Tipsa oss! Ring redaktionen, 0141-560 03, eller e-posta till redaktionen@lanstidningen.se.

AKTUELLT

Sverigekampanj tar plats pü VM i matlagning Nyligen samlades världens bästa kockar och konditorer i Lyon fÜr att delta i världsmästerskapen fÜr mat och bakverk. Där tar ocksü ett rustikt bord frün Sverige plats, med gourmeträtter pü rüvaror frün den svenska naturen. Bordet stür annars bland mossa och tallar och är en del av Visit Swedens kampanj The Edible Country, som ska fü utländska turister att upptäcka den tillgängliga svenska naturen.

FÜr en tid sedan lanserade Visit Sweden och svenska turistregioner kampanjen The Edible Country, där utländska turister kan boka ett specialdesignat bord pü sju naturskÜna platser i Sverige med Bookatable. I kampanjen lyfter Visit Sweden fram landet som världens stÜrsta gourmetrestaurang, där gästerna kan laga en hälsosam gourmet-

mültid av rüvaror de själva samlar i skog och mark. Recepten med exempelvis abborre, enbär och kantareller har komponerats av kockarna Titti QvarnstrÜm, Niklas Ekstedt, Anton Bjuhr och Jacob HolmstrÜm. Världsmästerskapen fÜr kockar och konditorer, Bocuse d Or och Coupe du Monde de la Pâtisserie, arrangeras i Lyon mellan 27 och 30 januari. Ett av borden frün kampan-

jen The Edible Country monteras upp vid tävlingsomrüdet och där bjuder Visit Sweden internationella journalister pü en smakbit av destinationen Sverige. Bordet stür annars i de smüländska skogarna, och det blir ocksü en kock frün Asa Herrgürd norr om VäxjÜ som tillagar smakprov frün kampanjens recept. Med initiativet i Lyon vill Visit Sweden inspirera journalister om destinationen Sverige och det spektakulära i att själv samla ingredienser FÜnster och dÜrrar till stallar, garage och industrier m.m.

0514-310 10 info@westerbyggtra.se • www.westerbyggtra.se

Vi tillverkar och monterar BETONGELEMENT

till Villor • Lantbruksbyggnader • Industrilokaler

Vi kÜper & säljer

Halm och grovfoder Diesel och oljor Spannmül, konv & KRAV GÜdning VallfrÜ och utsäde Anders eller Elisabeth nür ni pü:

Tel 013-23 44 65/66

20 000 läsare kan se din annons!

Visit Sweden och svenska turistregioner har Üppnat hela Sverige som en gourmetrestaurang. Kampanjen The Edible Country flyttar nu till Lyon och världsmästerskapen fÜr mat och bakverk. Bild: AUGUST DELLERTA

och tillaga en gourmetmültid i den vackra och tillgängliga svenska naturen. De utländska turister som Visit Sweden riktar SverigemarknadsfÜringen till är mycket intresserade av att lära känna Sverige pü ett djupare plan, exempelvis natur, kultur och livsstil, svensk mat och dryck samt svenska traditioner.

RT! FRI OFFE

Ring 0141-560 03 när du vill annonsera!

– Intresset fĂśr att äta hälsosam mat Ăśkar och vi vill lĂĽta fler uppleva det rika skafferi som den svenska naturen erbjuder. Den svenska naturnära livsstilen väcker nyfikenhet hos utländska resenärer och att äta mat i det fria är sĂĽ nära den svenska folksjälen man kan komma, säger Jennie Skogsborn Missuna, Chief Experience Officer pĂĽ Visit Sweden.

SkĂśrda solenergi!

FASTIGHETSMARKNADEN

Ă–verlĂĽta gĂĽrden?

Solcellsbyggarna Boxholm AB

Välkommen till Areal. Vi hjälper dig med fÜrsäljning, generationsskifte, upplÜsning av samägande eller värdering. Välkommen att hÜra av dig.

Boxholm ¡ 070-696 49 22 www.solcellsbyggarna.se

VI KOPER DITT SKROT! Blixholmsvägen 1 602 38 NorrkÜping Tel: 011-165180

LinkĂśping | 013-24 20 00 Vadstena | 0143-134 50

NYHET!

KRONOS Predator 1700M KedjerĂśjare Ă–verlägsen kapacitet och räckvidd Räckvidd 4,55 m frĂĽn traktorns centrum. Du nĂĽr även andra sidan av diket. Kraftig konstruktion, finsk kvalitetsprodukt. Kardandrift med lamellkoppling.

Ska du sälja din gĂĽrd? Kontakta oss, vi kan Ă–stergĂśtland! Vill du ha en värdering infĂśr generationsskifte kan vi även hjälpa dig med det.

Uppvikbart frontkastskydd fĂśr maximal kĂśrhastighet och kapacitet.

Ă„ven hydrauldriven modell fĂśr kranspets / grävmaskinmontage.

Se video pĂĽ: www.dahlberg-maskinab.se

DAHLBERG MASKIN AB ¡ Tel 0612-503 62 www.dahlberg-maskinab.se

Gustaf Eriksson 0703-51 05 77 Caroline LundĂŠn 0763-20 20 70 Rebecca Regnander 0709-99 23 75

Västra Ă–stergĂśtland Västra Ă–stergĂśtland Ă–stra Ă–stergĂśtland


NUMMER 2 Februari 2019 Årgång 93

Lantmannatidningen Jordbrukaren • Till Östergötlands lantbrukare sedan 1926

SKOG

Tipsa oss om det som händer nära dig! E-posta till redaktionen@lanstidningen.se

Emil Walfridsson, till vänster, och Anders Fälth diskuterar hur det går att skörda.

Skördaren med Emil Walfridsson vid spakarna.

Ett barkborreangripet träd.

Anders Fälth vid riktigt fint timmer.

Rådgivning inför försäljning eller köp Anders Fälth i Borensberg vet hur det går till i affärer BORENSBERg (JB)

kontakt sköter Anders om allt. Kunden behöver inte oroa sig för något.

Sedan 2013 driver Anders Fälth ett företag i skogsbranschen, Fälth Öst skog AB. Det hela började när Anders var i gymnasieålder och gick Jakt- och viltvårdsgymnasium i Ryssby.

Nu kör inte Anders skogs-

Ryssby ligger mellan Ljungby och Alvesta. I undervisningen ingick även en skogskurs och intresset för skogen var väckt. Efter skolan arbetade han inom olika områden i skogen. Han har röjt, huggit och kört maskin. Numer är det mest rådgivning och virkeshandel han sysslar med. Området där Anders rör sig i är i huvudsak Östergötland och Södermanland, men han jobbar även i Kalmar, Närke och Västergötlands län. Det är mest privata kunder och några

maskinerna själv utan anlitar underentrepenörer. Han ser till att två till tre skördarlag har arbete under året. En av underentrepenörerna Anders anlitar kör ut virket med häst och vagn! Det kan vara ur ett naturvårdsområde, ett villa- eller sommarstugeområde eller där kunden inte vill ha maskinavverkning. När Anders fått uppdraget gör han en karta över området. Markerar ut vad skördaren ska ta speciell hänsyn till, vilka vägar han ska åka på, etc. Han snitslar även ut speciella träd, körvägar och var gränser går.

stiftelser som anlitar Anders för rådgivning inför försäljning eller köp, skogsbruksplaner, certifiering eller avverkning. Anders åker ut till kunden och kommer överens om vilka åtgärder som behövs. Vid en avverkning kan de också enas om hur det ska huggas, skotas, återplanteras och vilka träd skogsägaren vill ha kvar. Anders tar också hänsyn till gamla vägar, odlingsrösen och andra kulturminnen i naturen. Han är certifierad enligt PEFC och FSC. Efter denna första

Denna karta har också föraren i skördaren och skotaren, så att allt ska bli så bra som möjligt för skogsägaren. Mycket av det timmer som blir ur skogen säljer Anders till Hjortqvarns timber och sågverk i Småland. Massaveden går till massavedsindustrin och ris och grot till stora energiförbrukare och värmeverk. Han anlitar också lokala lastbilsåkerier för utförsel från skogen till industrin eller värmeverk. Undertecknad fick följa med

på en slutavverkning i närheten av Vingåker. Där stod stora fina granar med riktigt grova stammar, många av träden var ca 100 år gamla. Området hade skötts noga och Anders visade på en stubbe, hur man

kan se de olika gallringarna som gjorts tidigare. Årsringarna blir glesare efter varje åtgärd, då trädet får mera utrymme och näring att växa, då de andra träden runt om tagits bort. Emil Walfridsson från Vingåker satt i skördaren och med vana händer fälldes träd efter träd. Han kör för HBIM skog. Skördaren var en Ecologg 580D. Emil var imponerad av trädens fina kvalitet och storlek. Bara några enstaka träd var angripna av granbarkborrar. Tyvärr har efter denna torra sommar granbarkborren fått ett riktigt gynnsamt år. Anders berättade att ett friskt träd som blir angripet av granbarkborrar

kan dö på bara några månader. Först glesnar barren ut och blir lite gulare, trädet ser ”hängigt” ut. Toppen kan ändå vara grön och fin. Så släpper barken och utan bark får trädet ingen näring. Därför är det viktigt att gå ofta i sin skog och hålla koll på träden. Märker man att något är på gång, så gäller det att handla snabbt. Det kan göra att stora ekonomiska värden försvinner om trädet är barkborreangripet. Det märktes att Anders tycker om att vara i skog och mark och att han tar stort ansvar för att både säljare och köpare av skog och/eller skogsprodukter ska bli nöjda. Text och bild: EVA CARLSSON