__MAIN_TEXT__

Page 1

En branschtidning i Länstidningen

Lantmannatidningen Jordbrukaren • Till lantbrukare sedan 1926

Lantmannatidningen Jordbrukaren • Till Östergötlands lantbrukare sedan 1926

Nummer 1 • Årgång 95 Januari 2021

Årets livsmedel 2020 var ingen trendig mat från något exotiskt land, utan vanlig gammal hederlig potatis.

Potatis årets livsmedel 2020 JORDBRUK. 2019 var det grönkålen som tog titeln och förra året blev det potatisen som utsågs till årets livsmedel. Sverige är ett land som är snabbt att ta till sig internationella mattrender men allra högst håller vi alltså vår kära gamla potatis. En mångsidig knöl som kan stekas, kokas, friteras, mosas, gratineras och tillagas på en mängd andra sätt. En produkt som finns i de flesta hem, småtråkig men pålitlig, god men knappast exotisk. En riktig klassiker som nu överraskande tar titeln som årets livsmedel 2020. SIDAN 11

Har nått mål om fossilfritt MILJÖ. Tanken var att Åtvidabergs kommun skulle ha fossilfria transporter 2030, men målet nåddes redan 2020. Mycket finns dock kvar att göra under 2021, bland annat behövs fler allmänna laddstationer för elbilar. Kommunens fordonsflotta består av 64 fordon, från små elbilar till bussar. Av dessa är nio elbilar, tolv etanoldrivna bilar och 43 HVO-/dieseldrivna bilar.

Lars Laurin, vd, och Björn Karlsson säljare på Sunsolutions i Motala. Bild: PRIVAT

Hjälper företag med solel Fullt upp för Motalaföretaget som behöver nyanställa ENERGI. Allt fler människor i Sverige vill bidra till ett bättre klimat för allt levande. Många har börjat tittat på alternativa energikällor som exempelvis sol och vind. Men vart vänder man sig, hur går man tillväga och vem kan man be

på Länstidningen Östergötland och samtidigt är lantbrukare får Jordbrukaren två gånger.

hjälpa till att ta fram det bästa och mest hållbara alternativet med både solel och vindkraft. Solpaneler ska kunna sitta uppe i över 30 år och då är det viktigt att ge kunden trygghet. SIDAN 10

Nu satsas det stort på svensk sjömat För att lyfta den svenska sjömatsproduktionen samlar Blå Mat alla krafter, från universitet och forskningsinstitut till företag, regioner och kommuner. Med innovativa cirkulära lösningar, ökad kunskap och stärkt marknad är målet att skapa förutsättningar för en långsiktig och bärkraftig produktion av sjömat. Visionen är att branschen ska växa sig tio gånger större än idag och att andelen svenskproducerad sjömat ska dubblas. SIDAN 4

SIDAN 8

Du som är prenumerant

om sakkunnig hjälp hos? Företaget Sunsolutions by Telecon i Motala är ett företag i branschen som gärna står till tjänst. Företaget vänder sig i första hand till små eller medelstora företagare, men även till jordbrukare. De kan

VECKANS BORRING

JORDBRUK

LANTBRUK

Vilken måttstock använder du?

Anpassar gröda till klimatet

Lantbrukarhustru beredd att dra stort lass

SIDAN 2

SIDAN 6

SISTA SIDAN


2

Nummer 1 • Januari 2021

AKTUELLT

Tipsa Länstidningen om det som händer nära dig! Ring redaktionen 0141-560 03 eller e-posta redaktionen@lanstidningen.se

Veckans Peter Borring:

Vilken måttstock använder du? Under hösten har det amerikanska valet engagerat även svenskar på ett sätt som aldrig tidigare. Inte konstigt för få makthavare världen över har väl irriterat, förfärat och skapat blodstörtning hos så många som Mr Trump. Jag är mera fascinerad av fenomenet Trump och är faktiskt mera rädd och oroad för de krafter och fenomen som skapat förutsättning för den karln att nå det ämbetet än för honom själv!

Visst finns det fog att tycka illa om honom. En sämre president för USA i omvärlden, för den inrikespolitiska stabiliteten och för konstitutionella processer är det nog få tidigare som kan mäta sig med. Samtidigt, om svenskarna lagt hälften av energi och kraften på att hata Trump och förfäras över hans illdåd och svensk media skapat det fokuset och istället lade lite av kraften på att granska Kinas förehavanden, säkerhetsmässigt, miljöpolitiskt och ekonomiskt skulle det finnas väl så otäcka fenomen att förfäras över.

Problemet när svenskar bedömer USA är att vi oftast gör misstaget att bedöma USA – och andra länder också för den delen – med svenska politiska måttstockar. Vi är i den meningen alla lite ”sossefierade” och indoktrinerade i folkhemstanken att en väl fungerande välfärd kräver en stor offentlig sektor och ett högt skattetryck. Redan där går vi fel när vi kikar på USA. Joe Bidens vice president tillhör vänsterfalangen inom demokraterna. För att beskriva hur lätt vi både går vilse i vår egen mätskala och i våra egna filterbubblor måste jag ge ett exempel. I samband med de fullständigt galna upproren i Capitolium råkade jag läsa ett facebookinlägg från en känd klok och sansad östgötsk politiker. Någon kommenterade dock att om Biden dör i mars blir det en kommunist som styr USA.

Vi är i den meningen alla lite ”sossefierade” och indoktrinerade i folkhemstanken att en väl fungerande välfärd kräver en stor offentlig sektor och ett högt skattetryck.

En kommentar som renderade starkt avståndstagande från samma politiker och som fick många gilla-uttryck för den starka markeringen mot kommentaren. Det fick mig att fundera. En kommentar som jag skulle kunna gjort i ett inofficiellt sällskap, om än att jag uttryckt mig på helt annat sätt. Vad var så extremt i en civiliserad svensk kontext? Att antyda att en 78-årig man på världens tuffaste ämbete skulle kunna falla ifrån i covidtider eller att antyda att Harris skulle vara kommunist? Förmodligen det sistnämnda för med svenska mått mätt är hon förmodligen inte mera kommunist än vad Stefan Löwen är. Problemet är dock att i USA finns det faktiskt rätt många medelklassmänniskor som inte befinner sig ute på extremhögern som tycker att Sverige med sina höga skatter och omfattande välfärdssystem faktiskt är om inte kommunistiskt så i alla fall rätt socialistiskt

som lägger beslag på så mycket av medborgarnas pengar och framförallt beslutar hur de ska användas. Så även om jag tillhör de som också tycker att vi ska ha en väl fungerande välfärd för alla som stadigvarande finns i landet och är den del av vårt samhällsystem, det vill säga betalar skatt här, kan jag ha respekt för att det som vi tycker inte är extremt, faktiskt är det i en amerikansk kontext. För övrigt tror många att Joe Biden kommer ena USA, möjligen att hans lugna trevliga sätt kommer ha en viss sådan inverkan, inte minst gentemot omvärlden, men med en demokratisk senat och tunga politiker som i en amerikansk kontext anses luta väl mycket åt vänster kommer INTE polariseringen minska! Tyvärr. Även om jag också tycker det är skönt för världen att Trump är borta från stolen! Må så gott i det speciella Sverige önskar Peter PETER BORRING peter.borring@telia.com

samhällsdebattör och opinionsbildare

Skogarna avgörande för att lösa klimatfrågan ”Dags för svenska politiker att orka se helheten” Skogarna är avgörande för att lösa klimatfrågan. Januariavtalet pekar ut den riktningen. Det är dags för resultat. 2021 måste bli året då Sveriges politiker går från utredningar till beslut som visar förtroende för skogsbrukets förmåga att både öka produktionen och främja biologisk mångfald. Stark äganderätt och långsiktiga beslut behövs i ett skogsland där 60 procent av virkesvolymen levereras av skogsägande familjer.

FNs klimatpanel IPCC konstaterar att koncentrationen av växthusgaser i atmosfären är förfärande hög. Höljet kring Jorden förlorar sin förmåga att släppa ut planetens värme i rymden. Temperaturen stiger, isarna smälter, naturen förändras och på sikt hotas själva livet. Nu i dagarna är det två år sedan fyra riksdagspartier i

bred politisk överenskommelse skapade nuvarande regeringsunderlag. Januariavtalet formulerar en politik för miljö, klimat och stärkt utveckling av landsbygd och bioekonomi. 2020 blev utredningarnas år. Skogsutredningen lämnade sitt betänkande. Utredningen om artskyddförordningen startade. Inom myndigheter pågick översyn av regler och råd. I år är det dags att leverera. Januariavtalet tycks inse sambanden mellan trygg privat äganderätt och drivkraft för hållbart skogsbruk som klarar både ökad virkesproduktion och ansvar för biologisk mångfald. Stora bidrag till Sveriges klimatarbete kommer från skogarna: Råvaror som kan ersätta fossila material i byggande, bränslen, textilier och det som idag är plast. Växande friska träd som under cirka hundra år tar upp koldioxid, lagrar kol och frigör syre till atmosfären. Klart konstaterar forskningsinstitutet Skogforsk att skogssektorn

har de ojämförligt bästa redskapen för att minska koldioxidutsläppen. Rådande svenska skogspolitik, som brukar sammanfattas i frihet under ansvar, har de senaste åren undergrävts av tillkommande EU-direktiv och myndighetsinitiativ. Skogsägare som varsamt har utvecklat höga naturvärden, har berövats sin skog, många gånger utan ersättning. Så kan det inte få fortsätta. Naturvård är en investering och en del av skogsföretagandet. Avsättningar där mark inte alls brukas måste vara frivilliga – annars ska staten betala, genom ekonomisk ersättning eller annan mark. Myndigheters olika tolkningar – och onödigt tillspetsad debatt – skapar i dag ett kaos som är absolut kontraproduktivt. Det finns skogsägare som inte vågar främja artrikedom eller spara gammal skog, inför risken att förlora sin skog. Det är dags för politikerna att orka se helheten och hitta

Jordbrukaren Grundad 1926 • Produktion: Länstidningen Östergötland AB ANSVARIG UTGIVARE och TIDNINGSCHEF Gunilla Norlén E–post: gunilla.norlen@kurirengruppen.se REDAKTION E–post: redaktionen@lanstidningen.se Länstidningen ansvarar inte för insänt, ej beställt material. Allt material i Länstidningen kan komma att lagras i digital form och publiceras på Länstidningens hemsida. Förbehåll mot sådan lagring och/eller publicering ska göras innan materialet publiceras.

Missnöjd? Du kan anmäla publicering som du anser är felaktig till PO, Allmänhetens pressombudsman. Adress: Box 22310, 104 22 Stockholm. Tel: 08-692 46 00. Fax: 08-692 46 05. ANNONSAVDELNING. E–post: annons@lanstidningen.se Felaktiga annonser: reklamation ska göras inom sju dagar från införing. Tidningens ansvar för fel är högst annonskostnaden. För skada på grund av uteblivet eller felaktigt införande ansvaras inte. Reklamation godtas inte om felet framgår av korrektur kunden fått.

”Det är dags för svenska politiker att ta djupa andetag, orka se helhet och hitta tillbaka till en skogspolitik som främjar både miljö och produktion”, skriver Karin Perers, Mellanskog.

tillbaka till en skogspolitik som främjar både miljö och produktion. När klimatfrågan ställs på sin spets, är det nödvändigt att begripa att också produktionen bärs av miljöansvar. När skogarna ska öka både virkesleveranser

och artrikedom, måste vi skogsägare veta vilka spelreglerna är och att de står sig.

Bild: THERESE ASPLUND

Innerligt önskar jag att

som hand i handsken. Vi skogsägare välkomnar er alla ut i våra skogar! Berätta sedan gärna om skönheten och om skogarnas rika möjligheter.

2021 kommer med god hälsa och sund skogspolitik. Att 2021 är Friluftslivets år passar

Mellanskogs ordförande

Karin Perers

Post- och besöksadress: Drottninggatan 20 C 591 35 Motala Telefon (växel): 0141-560 03 • Telefax: 0141-560 07 • Hemsida: www.lanstidningen.se Öppettider: Måndag - fredag 09.00-16.00 TRYCKNING Jordbrukaren trycks hos Pressgrannar AB i Linköping, ett Svanengodkänt tryckeri. MILJÖ Svanen & Våtmarksfonden. Pressgrannar är Svanengodkänt och ingår tillsammans med bl.a. Sveaskog, Holmen, Skogssällskapet, Ragnsells, som stödjande företag i Svensk Våtmarksfond (http://www.vatmarksfonden.com/) som arbetar med att restaurera torrlagda våtmarker i Sverige och även skapa nya. Läs mer på www.pressgrannar.se

PRENUMERATIONER LÄNSTIDNINGEN ÖSTERGÖTLAND E–post: pren@lanstidningen.se Prenumerationspris: Helår 425:– . Halvår 230:– Bankgiro: 386-0020 Utebliven tidning? Ring 0141-560 03. Postutdelning Jordbrukaren kommer med posten.


Nummer 1 • Januari 2021

3

LĂĽt Bixia kĂśpa din el!

      Dags fÜr djupborrad vattenbrunn? Eller härlig bergvärme? FBB är regionens mest anlitade borrentreprenÜr och hjälper hushüll i büde ÖstergÜtland och SÜrmland. Branschens bästa trygghet für du pü kÜpet. Ring 0122-10064 och berätta om ditt behov.

Välkommen till FBB!

sĹ?Ć?Ć‚ĹŹÄžĆŒÄ¨ĹŻÄžĆŒĹśÄ‡ĆŒĆ‰ĆŒĹ˝ÄšĆľÄ?ÄžĹśĆšÄžĆŒÍŠ VATTENBRUNNAR

VATTENRENING

Djupborrad brunn med pumpmontage

FÜr (ännu) friskare vatten

sĹ?ƉĊĹ?džĹ?Ä‚ĹŹĆ‚Ć‰ÄžĆŒƾƉƉÄšĹ?ĹśĞůĹ˝Ä?ĹšĚĞĆ?Ć?ĆľĆŒĆ?Ć‰ĆŒĆľĹśĹ?Ĺ˝Ä?ĹšĆ?Ä‡ĹŻĹŠÄžĆŒÇ€Ĺ?ÄšÄ‚ĆŒÄžĆšĹ?ĹŻĹŻĆ‰ÄžĆŒĆ?Ĺ˝ĹśÄžĆŒĆ?ŽžÄ?Ĺ˝ĆŒĹ? ÄšĹ?ƚƚĹ˝ĹľĆŒÄŠÄšÄžÍ˜/ĚĂĹ?Ä‡ĆŒÇ€Ĺ?ĞƚƚÄ‚Ç€ĚĞĞůÄ?ŽůĂĹ?Ć?ŽžĹŹĆ‚Ć‰ÄžĆŒĹ?ĹśžĞĆ?ĆšĹśÄ‡ĆŒĆ‰ĆŒĹ˝ÄšĆľÄ?ÄžĆŒÄ‚ÄšÍ•Ä¨Ć‚ĆŒĹśÇ‡Ä?Ä‚ĆŒ ĞůĹ?ĹśĹ˝ĆŒÄšÄžĹśÍ˜sĹ?Ĺ?Ć‚ĆŒĚĞƚžĞĚĞŜĆ?ĆšÄ‚ĆŒĹŹĆšĆŒĹ˝ƉĊĚĞŜůŽŏĂůĂĹŹĆŒÄ‚Ä¨ĆšÄžĹśÍ˜ WĆŒĹ˝ÄšĆľÄ?ÄžĆŒÄ‚ĆŒĚƾĆ?ŽůĞů ŚĞžžĂƉĊÇ€Ĺ?ůůĂƚĂŏĞƚÍ?

Ć&#x152;Ä&#x161;ĆľĹ?ĹśĆ&#x161;Ć&#x152;Ä&#x17E;Ć?Ć?Ä&#x17E;Ć&#x152;Ä&#x201A;Ä&#x161;Ä&#x201A;Ç&#x20AC;Ä&#x201A;Ć&#x161;Ć&#x161;Ç&#x20AC;Ä&#x17E;Ć&#x161;Ä&#x201A;ĹľÄ&#x17E;Ć&#x152;Í?<ŽŜĆ&#x161;Ä&#x201A;ĹŹĆ&#x161;Ä&#x201A;Ĺ˝Ć?Ć?Í&#x160;

BERGVĂ&#x201E;RME

PUMPSERVICE

FĂśr villan och fritidshuset

Servar och byter pumpar

www.fbb.se www.fbb.se

  

   

                

       

         

<ŽŜĆ&#x161;Ä&#x201A;ĹŹĆ&#x161;Ä&#x201A;ŏƾŜÄ&#x161;Ć?Ä&#x17E;Ć&#x152;Ç&#x20AC;Ĺ?Ä?Ä&#x17E; ϏϳϳϭͲϲϏĎŻĎŹĎŻĎŹ

:Ĺ˝Ĺ&#x161;Ä&#x201A;ĹśdĹ&#x161;ŽůĨ 013-20 83 13

Henric Karlsson 013-20 83 67

Ä&#x17E;ĹśĹ?Ć&#x161;Ä&#x201A;Ć&#x152;ĹŻĆ?Ć?ŽŜ 0706-97 81 51

ĹŠĹ˝Ĺ&#x161;Ä&#x201A;ĹśÍ&#x2DC;Ć&#x161;Ĺ&#x161;ŽůĨÎ&#x203A;Ä?Ĺ?Ç&#x2020;Ĺ?Ä&#x201A;Í&#x2DC;Ć?Ä&#x17E;

Ĺ&#x161;Ä&#x17E;ĹśĆ&#x152;Ĺ?Ä?Í&#x2DC;ĹŹÄ&#x201A;Ć&#x152;ĹŻĆ?Ć?ŽŜÎ&#x203A;Ä?Ĺ?Ç&#x2020;Ĺ?Ä&#x201A;Í&#x2DC;Ć?Ä&#x17E; Ä?Ä&#x17E;ĹśĹ?Ć&#x161;Í&#x2DC;Ä?Ä&#x201A;Ć&#x152;ĹŻĆ?Ć?ŽŜÎ&#x203A;Ä?Ĺ?Ç&#x2020;Ĺ?Ä&#x201A;Í&#x2DC;Ć?Ä&#x17E;

Komplett inredning fĂśr ert lĂśsdriftsstall Vi hjälper er med: â&#x20AC;˘ Inredning â&#x20AC;˘ Ritningar â&#x20AC;˘ Montering â&#x20AC;˘ Foderhäckar â&#x20AC;˘ Gummimattor â&#x20AC;˘ UtgĂśdsling â&#x20AC;˘ Skruvar och silos

PM4300 En stabil klĂśvverkningsstol med vevar fĂśr framben, bakben och maggĂśrdel. Grindar fĂśr indrivning ingĂĽr. MĂĽtt: 190x82x175 cm.

Behandling och vügsystem Behandlingsboxar och vügar, fü full koll pü när djuren är slaktfärdiga.

  ( (( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (*(( ( ((*(%+%(( +%( +%($"+$(%( ( $ (%%(%**+$( *(( (*%+%(+%( +%($"( +$(%(( ( ( ( $ (( %%(%(**+$(

( (%($"+$( ( $(( ( ( ( ( (*( (( $( $"+$($( ( *( $(+%($"+$(+($"%%(*+&(#*( ( $"(+$( ( + ( +($("%(%(( *+&( (#*( ( ( ( ( ( ( ( $( ( (&( *(#$(% %( *&& *&& $( $(( ( ( (& ( ( $( ( ( (*(#($(( % %(( ( *(&& ( *&& "*+$( ( +(+% "*+$( ( ( ( ( ( (

( +((+%(   ( ( (

            

( (

 ( (

( (

(

(

( (

(

(

NYHET!! Latexskivor 30 eller 40 mm. Toppduk pü rulle som är 8 mm pü mitten och tjockare i ytterkanterna.

Huber 8GS Wings

BS-häcken Marknadens stabilaste och säkraste runda foderhäck. 15 st ätfack med insvängda rÜr.

, ,+*)('+&%+$(#"%+$(â&#x20AC;˘(*(( +*)('+&%+$(#"%+$ (â&#x20AC;˘(* ( (

Tel: 0533-32180

info@bsagro.nu

www.BSagro.nu


4

VÅR MAT

Nummer 1 • Januari 2021 Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland och Örebro län.

Linnea Engström på Marine Stewardship Council. Bild: PRESSBILD MSC

Musselodling i Mollösund. Bild: INNOVATUM

Stor satsning på svensk sjömat Ska bli ledande på hållbar produktion SVERIGE (JB)

Svensk produktion av fisk, skaldjur och alger ska växa rejält och dessutom bli ledande inom hållbarhet. Det är målet med den nya storsatsningen Blå Mat – centrum för framtidens sjömat som nu har inletts.

För att lyfta den svenska sjömatsproduktionen samlar Blå Mat alla krafter, från universitet och forskningsinstitut till företag, regioner och kommuner. Med innovativa cirkulära lösningar, ökad kunskap och stärkt marknad är målet att skapa förutsättningar för en långsiktig och bärkraftig produktion av sjömat. Visionen är att branschen ska växa sig tio gånger större än idag och att andelen svenskproducerad sjömat ska dubblas. Dessutom ska den nya satsningen Blå mat Centrum för framtidens sjömat göra Sverige till en ledande producent av hållbar sjömat. Och pengar finns till sats-

ningen, för det statliga forskningsrådet Formas har bidragit men en finansiering på 48 miljoner kronor. – Idag importerar vi 72 procent av all sjömat som äts i Sverige. När det gäller odlad fisk är den siffran 90 procent. Detta är inte hållbart. Vi måste ta vårt ansvar och öka Sveriges egen försörjningskapacitet. Det kom-

mer också leda till ökad lokal produktion och fler jobb i kust- och landsbygdssamhällen, säger Kristina Snuttan Sundell, professor vid institutionen för biologi och miljövetenskap på Göteborgs universitet, ordförandeorganisation i den nya centrumbildningen. Det finns många skäl till varför det behövs en nationell sjömatssatsning. Man vill stimulera ett proteinskifte med fokus på blå-grönt, det ger hälsofördelar eftersom sjömat är bland de mest kompletta livsmedlen näringsmässigt, en blå livsmedelsproduktion kan öka resiliens och försörjningskapacitet. Dessutom skapar det en expansion av vattenbruket, det ger mervärde och ökat nyttjande av fiskets fångster och sidoströmmar samt att det finns en efterfrågan på nya, hållbara och hälsosamma produkter från konsumenter – Det är viktigare än någonsin att nyttja jordens resurser hållbart och effektivt. Ett skifte mot mer blå mat, fiskat med hänsyn till ekosystemen och med god förvaltning, kommer att minska konkurrensen om såväl odlingsbar

mark som färskvatten, säger Linnéa Engström, programdirektör för MSC i Skandinavien och Östersjöregionen. Projektet sammanfaller med FN:s decennium för havsforskning för hållbar utveckling, där lyfts en hållbar produktion av sjömat som ett sätt att öka matproduktionen i världen utan att ta ytterligare odlingsbar mark, vatten eller gödning i anspråk. Den svenska sjömatens expansion ska bli möjlig bland annat genom forskning för att skapa bättre förutsättningar för odling av fisk, skaldjur, alger och andra ätbara arter, och genom att bättre ta vara på underutnyttjade arter och den vildfångade fisk som tas upp. Satsningen handlar också

om att öka konsumenternas möjlighet att välja nyttig och svenskproducerad sjömat. Exempelvis vill man höja algens status genom att bland annat utbilda flera algbönder, kraftsamla gemensamt kring konsumentkännedom och efterfrågan, sprida nyttan med att äta alger samt koppla ihop klimatpåverkan med matens näringsinnehåll. – Vi ser en trend där fler väljer att äta mer hållbart. Att äta mer växtbaserat är bra, men även sjömat är ett hållbart, nyttigt och proteinrikt val som gör gott för både planet och kropp, säger Linnéa Engström, Text: TOBIAS PETTERSSON

Nu ska det satsas på svensk sjömat. Den ska inte bara öka i mängd utan även bli ledande inom hållbarhet. Bild: PRESSBILD MSC


Nummer 1 â&#x20AC;˘ Januari 2021

5

AKTUELLT

Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Ă&#x2013;stergĂśtland, sĂśdra SĂśdermanland, norra SmĂĽland och Ă&#x2013;rebro län.

Villa- & fastighetsägare! TILLĂ&#x201E;GGSISOLERA VINDEN OCH SPARA PĂ&#x2026; DIN VĂ&#x201E;RMEKOSTNAD REJĂ&#x201E;LT!

Levererar färdig betong certifierad av

â&#x20AC;Śoch samtidigt Ăśkar du värdet pĂĽ din fastighet. Kostnadsfri besiktning av vinden. Tel 0142-570 10 â&#x20AC;˘ hjertqvist@mb-isolering.se FĂśretaget är VI STĂ&#x2013;DJER miljĂśdeklarerat MISSING PEOPLE SWEDEN och kvalitets20 certifierat.

www.mb-isolering.se

VIMMERBY ¡ Tel 0492-152 55 ¡ www.geba.se

LUFT/VATTENVĂ&#x201E;RMEPUMP & VEDELDNING KINGQUAD LT-A500XPZ 2021 Nya Suzuki KingQuad är bättre än nĂĽgonsin! Den har fĂĽtt helt ny ram, ny servostyrning och ny växellĂĽda, vilket gĂśr att den tar sig fram ännu bättre i tuff terräng och kan dra ännu tyngre släp â&#x20AC;&#x201C; upp till 600 kg.

Tegelbruksv 1, Kisa ¡ 0494 -128 50 www.kisamotorservice.se

112.375:inkl moms

2Ć&#x17E;Č&#x2019;ČĄ311"+3ĂŞ/*"-2*-"+,+20&/ Ç&#x2013;Ç&#x2014;-00/,)&(&+(,--)&+$0-/&+ &-"/Ç˝

+01))"/!*,1"Ć&#x153;+1)&$")Č&#x2019;Çž,)'"Č&#x2019;"))"/ 3"!-++Č&#x203A;Ć?61+!"(,+!"+0"/&+$Č&#x153;, %ČĄ "))"/*,1"+ (2*2)1,/1+(Č&#x203A;#01 (,+!"+0"/&+$Č&#x153;Ç˝,*3"!Č&#x2019; ")!/"(+!2(,*-)"11"/ "Ć&#x153;+1)&$+)ĂŞ$$+&+$ Çż , %*&+0(!&11  ÇżČ&#x2019; 3"!"%,3Ç˝ Ç&#x17E;Ç&#x17E;Ç&#x161;

,+20&$%1ĂŞ/"+(/Ć&#x17E;#2))*"+ "+(")3"!-++-Ă­Ç&#x2DC;Ç&#x2022;(, % %)3*"1"/03"!Ç˝"+%/"+"/$&Č&#x2019; ()00Ç&#x161;, %ĂŞ/#/*1&!00ĂŞ(/!Ç˝ Bonus Light är "+*6 ("1 Ç&#x2DC;Ç&#x161;Ç˝Ç&#x203A;Ç˝ Çż -/&03ĂŞ/! Ç&#x2014; 3"!-++Ç˝ Ç&#x161; ÇżČ&#x2019;

& $ " )" #' % ! ( "#! $$

#& $ +# %Ç&#x2122;Ç&#x17E; ǽǽ 

*#%!#"$ *#

 

 

,

#!%

HS Perifal AB, Storgatan 50, 521 43 FalkĂśping Tel: 0515-171 10 Fax: 0515-155 13 www.baxi.se - info@baxi.se

% (#

#$' $

VarfÜr värma torken, växthuset och Üvriga lokaler med dyr olja? När man kan använda flis, pellets eller spannmül som bränsle. Sonnys Multistoker med varmluftspanna. Effekter frün 32kW-700kW.

Svensktillverkade kvalitetsprodukter

Industrigatan 3 ¡ 467 40 Grästorp ¡ 0514-105 05 ¡ www.sonnys.se

Vi kÜper & säljer Halm och grovfoder Diesel och oljor Spannmül, konv & KRAV GÜdning VallfrÜ och utsäde Anders eller Elisabeth nür ni pü:

Att synas är bra fÜr affärerna!

JORD& SKOG VID VRETA UTBILDNINGSCENTRUM LANTBRUK DRIFTLEDNING YRKESHĂ&#x2013;GSKOLAN (YH)

DIN UTVECKLINGSMĂ&#x2013;JLIGHET TILL EGET FĂ&#x2013;RETAGANDE ELLER STIMULERANDE LEDARJOBB! 200 YH-POĂ&#x201E;NG

SKOGSPLANERARE YRKESHĂ&#x2013;GSKOLAN (YH)

40 VECKOR DISTANS, 200 YH-POĂ&#x201E;NG

GRUNDKURS LANTBRUK & SKOGSBRUK 40 VECKOR DISTANS

HĂ&#x2013;GSKOLEPROFIL: NATURVETENSKAP - SAMHĂ&#x201E;LLSVETENSKAP - EKONOMI

LANTBRUK, MASKINMEKANIKER, DJUR, HĂ&#x201E;ST, MASKIN, SKOG, NIU RIDSPORT, JAKT FORDONSPROGRAMMET TRANSPORT GYMNASIESĂ&#x201E;RSKOLAN PROGRAM SKOG, MARK OCH DJUR

Tidigare annonserade datum har ändrats pga Corona. Se vür hemsida fÜr mer info.

mer info: 

:::1%*18

BESĂ&#x2013;K VĂ&#x2026;R DIGITALA GYMNASIEMĂ&#x201E;SSA! )|OMRVVSn

+* )

& &

!!

&

& $ "$

!

) " *++(,. -/ ** ) %%%'!

& ' '

"

'!

20 000 läsare kan se din annons! Ring 0141-560 03 sü hjälper vi dig att fü ut ditt budskap!

87%,/'$',*,120

Ă&#x2013;PPET HUS!

"$

&

&

Tel 013-23 44 65/66

Boka annonsplats pĂĽ 0141-560 03.

NATURBRUKSPROGRAMMET

$ ! ! "& ! #" #!"

Ă&#x2013;ppna mobilkameran och fĂślj länken!


6

JORDBRUK

Nummer 1 • Januari 2021 Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland och Örebro län.

Insådd av blommande baljväxter i spannmål är ett sätt att tillföra variation på fälten. Här är det blodklöver, doftklöver och spärrklöver som såtts in som bottengröda i havre. Bild: ANNA LUNDMARK

Nödvändig anpassning till klimatet Varierade växtföljder en lovande strategi för bättre skördar VÄRLDEN (JB)

Hur ska vi kunna möta framtidens ökade matbehov i en värld där klimatförändringarna skapar ett varmare och torrare klimat? Trenden går mot enahanda odlingssystem men lösningen ligger i motsatsen: varierade växtföljder.

Enligt FN:s livsmedelsoch jordbruksorganisation (FAO) kommer efterfrågan globalt på mat att öka med 50 till 70 procent under de följande 40 åren. I många regioner i världen fortsätter skördarna att öka men för en tredjedel av jordbruksmarken ser det bekymmersamt ut. Där har skördarna aldrig ökat, eller så har ökningen avtagit, och i de värsta fallen har skördarna till och med minskat. De främsta orsakerna till det är jordutarmning, skadegörare och klimatförändringar. Mellan 1980 och 2008 förlorades exempelvis 5,5 procent av den globala vetepro-

duktionen enbart på grund av ett förändrat klimat. Världens jordbrukare måste anpassa sina växtodlingssystem till högre temperaturer och långvarig torka. Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) publicerade i november en studie där forskare har analyserat nära 42000 jämförelser av olika odlingssystem och brukningsåtgärder för att se om det kan vara en väg mot ett mer hållbart jordbruk med mindre påverkan på miljö och klimat. – Vi ville se om diversifiering gynnar både produktion och ekosystemtjänster. Trenden i värden är att odlingssystemen blir allt enklare. Ofta odlas samma gröda på stora fält i enahanda landskap. Vår studie visar att diversifiering verkligen har potential att motverka den negativa påverkan på miljön, och även på själva skörden, som vi ser att förenklade system har, säger Giovanni Tamburini, tidigare postdoktor vid SLU och den som ledde studien. Resultatet visade på en rad utfall som måste studeras yt-

terligare, men ofta påvisades dubbla vinster med diversifierad odling med positiv effekt på både ekosystemtjänster och skörd. Samma sak bekräftas även

av en annan studie där forskare från SLU och kollegor i Polen och Italien har samlat in data under upp till 60 år från långliggande jordbruksförsök i Europa. – Trenden globalt är att vi odlar spannmål i allt kortare växtföljder, och på en del håll till och med i ständiga monokulturer. Vi ville se hur det påverkar skördarna i ett klimat som håller på att ändras, säger Lorenzo Marini, studiens huvudförfattare, som är professor vid Padovas universitet i Italien. Varierade växtföljder har

förts fram som en strategi för att bibehålla skörden och minska risken för missväxt eftersom det ökar bördigheten, gynnar nyttiga markorganismer och dämpar utveckling av ogräs, skadegörare och sjukdomar. Studien visar att de skördeökningar

Långliggande jordbruksförsök är en unik resurs för studier av hur odlingssystemet bör vara utformat när vi behöver anpassa det till ett förändrat klimat. Här ett foto från Brody i Polen. Bild: ZUZANNA SAWINSKA

man får genom mer varierade växtföljder är särskilt stora under varma, torra år. Att variera växtföljderna mera verkar därmed vara ett bra sätt att anpassa jordbruket till ett varmare och torrare klimat.

– Nu behövs incitament för att lantbrukare ska ha möjlighet att öka variationen i växtföljden, till exempel med utveckling av infrastruktur och marknader och via jordbruksstöden. Detta är

viktigt för att vi ska säkra tillgången på mat i ett förändrat klimat, säger Riccardo Bommarco, professor vid SLU. Text: TOBIAS PETTERSSON


Nummer 1 • Januari 2021

7

AKTUELLT

Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland och Örebro län.

Djurvagnar • Spannmålsvagnar Balvagnar • Dumpersvagnar

Vi tillverkar och monterar BETONGELEMENT

till Villor • Lantbruksbyggnader • Industrilokaler

Svensktillverkade jordkällare. I plast. Sandström tillverkar färdiginredda gammaldags jordkällare i modern tappning. Tillverkade i glasfiberarmerad plast. En lätt, stark och välbeprövad konstruktion, som håller i flera mansåldrar. Mer information får du på vår hemsida eller per telefon. Välkommen!

www.jordkallare.se / 0910 - 941 00

www.sandstromwebshop.se

LANTBRUKSKONSULT AB Tel. 0454-502 79, 0708-85 02 79, www.lantbrukskonsult.se

20 000 läsare kan se din annons! Ring 0141-560 03 eller 054-21 70 10 så hjälper vi dig att få ut ditt budskap!

Biobränslepannor Satseldade- och flödesmatade pannor

Dags för ny anläggning? Akron har marknadens mest kompletta utbud av lösningar för hantering, lagring och torkning av spannmål och biobränsle.

Säljare norra och mellersta Sverige

Andreas Brunåker Lantmästare

076-846 22 22 Andreas.brunaker@faust.dk

Kontakta din Akronrepresentant idag! Östergötland: Anders Olausson 070-346 11 11 Södermanland: Joakim Ugander 070-580 61 02 Närke:

mail@faust.dk www.faust.dk

Kent Folkesson 070-337 16 28

Läs mer på vår hemsida

akron.se

Vi har gjort fler än 5 000 000 deklarationer sedan 1918

Överlåta gården?

Vi kan det här med ekonomi och skatt. För vi har gjort det förut. Vi har följt lantbrukare, fastighetsägare och företagare på deras resor i över hundra år. Idag fortsätter den resan från 130 orter över hela landet, med bred kompetens inom inom ekonomi, fastighetsförmedling, juridik, skatt och affärsrådgivning.

Välkommen till Areal. Vi hjälper dig med försäljning, Välkommen till Areal. generationsskifte, upplösning avVisamägande eller värdering. hjälper dig med försäljning, Välkommen att höra av dig. generationsskifte, upplösning

När LRF Konsult nu blir Ludvig & Co är det med respekt för vårt arv och vår historia. Vi minns vår grundare Ludvig Nanneson och vår tradition av lokal förankring som gjort att vi förstår våra kunder som ingen annan. Och kan skapa värde därefter. Samtidigt blickar vi framåt mot en ny tid där vi möter marknaden mer enade och offensiva än någonsin tidigare.

av samägande eller värdering. Välkommen att höra av dig.

Så, välkommen till ett nytt kapitel i vår berättelse. Ett kapitel som vi fortsatt skriver tillsammans, som 1300 medarbetare och drygt 70 000 kunder.

Magnus

EKONOMI FASTIGHETSFÖRMEDLING JURIDIK

Mats

Johan

Göran

Linköping | 013-24 20 00 Vadstena | 0143-134 50


8

MILJÖ

Nummer 1 • Januari 2021 Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland och Örebro län.

Det finns fortfarande många saker att göra. Bland annat behövs fler och driftsäkrare laddstationer i Åtvidaberg.

Kommunen har 64 fordon i sin fordonsflotta och alla kan köras på fossilfria bränslen. Därmed är målet uppnått.

Målet nått om fossilfri fordonsflotta Men mycket finns kvar att göra i kommunen ÅTVIDABERG (JB)

Tanken var att kommunen med framåtanda skulle ha fossilfria transporter 2030, men målet nåddes redan 2020. Mycket finns dock kvar att göra under 2021, bland annat behövs fler allmänna laddstationer för elbilar.

Regeringen har satt upp ett nationellt mål om en fossiloberoende fordonsflotta 2030. För Åtvidabergs del är det redan avklarat tio år i förväg och kommunen är därmed en av de första kommunerna i Sverige att övergå till en fordonsflotta som kan drivas med enbart förnybart bränsle. Kommunens fordonsflotta består av 64 fordon, från små elbilar till bussar. Av dessa är nio elbilar, tolv etanoldrivna bilar och 43 HVO-/dieseldrivna bilar. Alla kommunens fordon är omställda för att kunna köra på förnybart bränsle och de ska drivas helt och hållet på el, etanol och HVO. I slutet av 2016 antogs kommunens nya hållbarhetsprogram med målet om att kommunens interna energianvändning ska vara fossilfri år 2020, vilket man också nådde. – Det fanns, och finns hos oss, en mycket stark vilja att bidra till att nå de globala målen i klimatfrågan. Och då vill vi i Åtvidaberg göra vad vi kan. Vi satte upp tydliga delmål som vi kunde styra mot, säger Malin Bergström, kommunens energistrateg. Åtvidabergs kommun har genomfört många åtgärder för att nå sitt mål. Man har en central fordonssamordning som sköter allt från upphandling till avyttring vilket gör att man får en bra överblick över alla fordon som finns i verksamheterna.

Strax intill stationshuset kan man tanka HVO, vilket 43 av kommunens fordon har som drivmedel.

Med hjälp av körjournalssystemet har fordonssamordningen kunnat administrera användningen av kommunens fordon och följt upp vilken mängd och typ av bränsle som använts. Samordningen har försökt

att engagera medarbetarna bland annat genom att införa ett diplom som delas ut varje månad till den enhet som kört mest kostnads- och miljöeffektivt. Och medarbetarna har blivit delaktiga i målet med

hjälp av information och uppföljning från fordonssamordningen. De planerar sin körning för att kunna tanka där det finns förnybart bränsle. Förutom kommunens egna fordon är exempelvis även kollektivtrafiken viktig att inte glömma bort i målet. – Vi har handlat upp Östgötatrafiken för all busstrafik, och dom kör också helt fossilfritt. Och för våra andra upphandlingar ställer vi mer och mer krav på fossilfritt. De flesta entreprenörerna är redo,

så det är positivt. Om man ska nå de nationella målen så kommer det behöva vara så, säger Peter Westerlund, kommunens fordonssamordnare. Kommunen köper in grön

el, har klimatrådgivning för invånarna och har lånat ut elcyklar, men det finns fortfarande mycket att göra när det gäller klimatvänliga transporter. Till att börja med måste kommunens medarbetare bli bättre på att verkligen tanka med rätt typ av bränsle. Det behövs fler

möjligheter att ladda elbilar och de laddstationer som finns måste fungera. Det har varit problem med laddstationen vid kommunhuset de senaste åren. – Även om kommunen nått sitt nuvarande mål fortsätter projektgruppen Fossilfritt sitt arbete. Dels med att motivera kommunens medarbetare att tanka rätt, men också att se över framtida lösningar då vissa bränslen riskerar att ta slut i framtiden. Det är viktigt att hänga med i ut-

vecklingen och ligga steget före genom att tänka långsiktigt. Projektgruppen jobbar också aktivt för att få fler aktörer att erbjuda publika laddstationer för elbilar så att fler invånare skulle kunna känna sig trygga med en elbil, skriver kommunen på sin hemsida angående den framtida utvecklingen när det gäller fossilfria transporter. Text och bild: TOBIAS PETTERSSON


Nummer 1 â&#x20AC;˘ Januari 2021

9

Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Ă&#x2013;stergĂśtland, sĂśdra SĂśdermanland, norra SmĂĽland och Ă&#x2013;rebro län.

Minst fyra vargvalpar fĂśdda i LĂĽngbogenreviret

T! NYHE

VA-produkter I vürt VA-sortimentet finner ni mark rÜr, vägtrummor, fiberduk, markrännor, pumpbrunnar, avskiljare fÜr olja/ fett, enskilda avlopp. Münga av produkterna finns i lager fÜr omgüende leveranser.

    

Kontakta oss fĂśr prislista eller offert till ert projekt. info@infrapipe.se 013-39 30 90

Nya analyser av spillning frĂĽn vargreviret norr om Roxen visar att det under 2020 har fĂśtts minst fyra valpar.

LANTBRUKSPAKET XL

LANTBRUKSPAKET L

32 kW, ca 30 000 kWh per ĂĽr

26,9 kW, ca 25 000 kWh per ĂĽr

238 800:- +moms

213 700:- +moms

Färdig anläggning inkl std montage pĂĽ stĂĽlplĂĽt och std elinkoppling. Frakt tillkommer. Statligt stĂśd 20% avgĂĽr. TRĂ&#x201E; & MILJĂ&#x2013; AB ¡ GISTAD stefan@traochmiljo.se ¡ 0708-27 34 88 www.traochmiljo.se

Visste du? Det fĂśrsta numret av Jordbrukaren utkom redan 1926.

Enkel montering pĂĽ alla kranar.

Vi utfÜr grävarbeten! Diplomerade fÜr avloppsanläggningar

We-1400

Skrukeby Maskin

med 2 kanal radio.

0142-809 60, 070-659 67 63

14.900:+ moms o frakt

SOFAB Sanering & färg AB Vi mülar fÜljande fasader:

INSERV SK

RÜdfärgade Reveterade Oljefärgade

E IC

Vi utfĂśr även: Epoxibeläggningar HandmĂĽlning Hetvattentvättning Invändig mĂĽlning i stall Ă&#x201E;ven färg- och tapetbutik Uthyrning av liftar

BEGAGNADE TRAKTORDELAR Nya startmotorer och gener. Ă&#x201E;ven andra nya delar.

ARNE ANDERSSONS MĂ&#x2026;LERI

TRAKTORER KĂ&#x2013;PES fĂśr demont, kontant betalning. Hämtas!

Tel 070-643 06 52 www.sofabskanninge.se

SkĂśrda solenergi!

Vi utfÜr tvättning och sanering av djurstallar och ekonomibyggnader samt mülning FÜrsäljning och service av hÜgtryckstvättar Mobil 070-53 00 751, även 0142-400 13 www.sofabskanninge.se

Att synas är bra fÜr affärerna! Boka annonsplats pü 0141-560 03.

Tel 0381-710 10 | www.weimer.se

FĂśr flexibla energilĂśsningar! Flispanna, pelletspanna, vedeller halmpanna i kombination med värmepump och solenergi. INSTALLATION â&#x20AC;&#x201C; av kända fabrikat SERVICE â&#x20AC;&#x201C; pĂĽ de flesta fabrikat

NILFISK ALTO â&#x20AC;˘ NyfĂśrsäljning â&#x20AC;˘ Auktoriserad service

Vi servar lantbruk i hela Ă&#x2013;stergätland, Ă&#x2013;rebro, SĂśrmland och SmĂĽland. Alltid reservdelar i lager.

FĂ&#x201E;RGBUTIK med Teknos-färger

Ring 019-28 03 50

samt äkta Falu RÜdfärg Passa även pü att boka rÜdmülning infÜr säsongen 2021!

SOFAB Sanering & färg AB Solcellsbyggarna.se

Butik Ă&#x2013;stanĂĽg 1, Skänninge. Tel 0705-300 751

www.sofabskanninge.se

www.veosol.se

070-696 49 22 Titta in pĂĽ vĂĽr hemsida, fĂślj länken â&#x20AC;?Fri offertâ&#x20AC;?

KINGQUAD LT-A500XPZ 2021 Nya Suzuki KingQuad är bättre än nĂĽgonsin! Den har fĂĽtt helt ny ram, ny servostyrning och ny växellĂĽda, vilket gĂśr att den tar sig fram ännu bättre i tuff terräng och kan dra ännu tyngre släp â&#x20AC;&#x201C; upp till 600 kg.

Tegelbruksv 1, Kisa ¡ 0494 -128 50 www.kisamotorservice.se

3EKO-IXERVAGNAR fĂ&#x161;RALLABEHoV...

Vi har även villapaket!

Dragkraft 1400/1700/2200 kp Manuell och radiostyrd.

Benny Andersson BrĂĽnstorp, 575 91 EksjĂś Tel 0380-810 34

MA

Nytt SOL-erbjudande 2020!

,]HVEYPZMRWGL

Dessutom finns tre av fjolürsvalparna samt revirhannen kvar, vilket gÜr att reviret bestür av minst ütta vargar. I bÜrjan av 2018 bildade tvü vargar revir mellan Borensberg och Finspüng. Reviret har fütt namnet Lüngbogen efter en sjÜ i omrüdet. Under vargparets fÜrsta ür i länet uteblev tillÜkning, men 2019 kunde Länsstyrelsen konstatera att vargparet hade fütt sju valpar.

RT! FRI OFFE

AKTUELLT

Falu RĂśdfärg Boka RĂśdfärgning redan nu infĂśr sommaren 2021! â&#x20AC;˘ Rekommenderade sprutmĂĽlare av Falu RĂśdfärg â&#x20AC;˘ Ă&#x2013;ver 35 ĂĽrs erfarenhet av branschen â&#x20AC;˘ Lämnar kostnadsfri offert pĂĽ plats Vi mĂĽlar allt ifrĂĽn SmĂĽland till Uppland Carl StrĂĽkander 0730 66 00 04 carl@stragard.se www.stragard.se

Din kompletta leverantĂśr av solel i Ă&#x2013;stergĂśtland!

112.375:inkl moms

Nu även solanläggningar med batterilager &YLLTĂ&#x161;MMAre fĂśr omgĂĽende leverans.

Nya & begagnade. sTĂśmningsfläktar frĂĽn 11 till 37 kw med mycket hĂśg kapacitet s+ASTmĂ&#x2039;KTARKK1600 och KK1800

VIKINGSTAD Ă&#x2026;KERI AB

â&#x20AC;˘ Solceller som kopplas direkt till er el- och elräkning. â&#x20AC;˘ Ă&#x2013;ver 30 ĂĽrs livslängd. â&#x20AC;˘ MiljĂśvänlig, grĂśn energi. â&#x20AC;˘ Vi har produkterna och kunskapen. Välkommen!

Vi hjälper dig med allt inom bygg & anläggning. Här kÜper du även sand, grus, bergkross och matjord.

VIKINGSTAD Ă&#x2026;KERI FĂ&#x2013;RSĂ&#x201E;LJNING AB DirektfĂśrsäljning till fĂśretag, lantbruk och privatpersoner. Vi säljer i huvudsak drivmedel, eldningsolja och smĂśrjmedel och ordnar självklart med transporten. Telefon: 013-809 00 ¡ www.vikingstadakeri.se BesĂśksadress: FĂĽlĂĽsavägen 11, VIKINGSTAD

Ă&#x201E;r du pĂĽ jakt efter en nyckelfärdig solelslĂśsning till ditt hus? Vi hjälper dig med allt frĂĽn beräkningar och offert fram till att du startar upp och använder anläggningen.

O S T G O TA www.ostgotasolel.se Tel: 070-811 22 02S LEL 


10

ENERGI

Nummer 1 • Januari 2021 Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland och Örebro län.

Lars Laurin, vd, och Björn Karlsson säljare på Sunsolutions i Motala. Bild: PRIVAT

Sunsolutions – solel till företag Fullt upp för Motalaföretaget som behöver nyanställa MOTALA (JB)

Allt fler människor i Sverige vill bidra till ett bättre klimat för allt levande. Många har börjat tittat på alternativa energikällor som exempelvis sol och vind. Men vart vänder man sig, hur går man tillväga och vem kan man be om sakkunnig hjälp hos?

Företaget Sunsolutions by Telecon i Motala är ett företag i branschen som gärna står till tjänst. Vid en telefonintervju berättar vd Lars Laurin och Björn Karlsson, säljansvarig på Sunsolutions, lite om företaget. Till vilka kunder vänder ni er? – Vi vänder oss i första hand till små eller medelstora företagare, men även till jordbrukare, svarade Lars. Vi kan hjälpa till att ta fram det bästa och mest hållbara alternativet med både solel och vindkraft. Unikt för Sunsolutions är att vi jobbar enbart

med premiumprodukter från tyska och europeiska tillverkare. Allt för att uppnå närhet, hållbarhet samt spårbarhet, men också för att kunna försäkra våra kunder om att vi verkligen lever upp till våra och tillverkarens garantier för framtiden. – Solpaneler ska kunna sitta uppe i över 30 år och då är det viktigt att ge kunden trygghet. Hur gör ni då? – Vid en första kontakt bokar vi ett möte där förväntningar och förutsättningar diskuteras, förklarar Björn Karlsson som är säljansvarig på Sunsolutions. Sen gör vi en kontroll på plats om det är lämpligt. Därefter tittar vi på vad kunden har för önskemål och förbrukning och så dimensioneras anläggningen efter det. – Om du vill kan du titta på vår hemsida www.sunsolutions.se så ser du hela processen från första kontakt till slutinstallation. Kunder får dessutom en slutdokumentation efter installationen där

verk vid Hultema i norra Tjällmo.

allt finns sammanställt om solelsanläggningen. – Några kunder där vi satt upp solel är på Brunneby musteri, HSB Akacian i Motala, Högby spa, Glasmästarn, Alnorps gård och många fler. Men fungerar solel under hela året i Sverige? – Nej, det gör det inte, sa Lars. De sämsta månaderna är december och januari. Februari och november är också magra, men från mars till oktober går det bra. De magra månaderna måste man köpa sin el som vanligt. Överskottet som blir under de ljusa månaderna, kan man sälja till Vattenfall, Bixia eller vilken el-leverantör man nu har. Hur länge har Sunsolutions funnits? – Vi startade bolaget 2004 med infrastrukturprojekt och 2009 började vi med vindkraft och då speciellt vindmätning. Sedan 2016 har vi även lagt till bifirman Sunsolutions som arbetar med solel.

Företaget har egen personal som gör hela installationen till den är färdig. Bild: SUNSOLUTIONS BY TELECON

– När vi anlägger solel så har vi egen personal som gör hela installationen till den är färdig. Solelinstallationerna gör vi bara i Sverige. Vindmätningsmaster gör vi i hela Europa, och även här arbetar vi med egen personal och med alla specialister som behövs för vindmätning inför ett vindkraftsprojekt. – Sen arbetar vi även tillsammans med ett delägt bo-

lag, VKS Vindkraft Sverige AB, med projektutveckling för hela vindkraftsparker. Där utför vi hela projekteringen men sedan säljer vi projekten inför byggnation till lämpliga framtida ägare (pensionsfonder exempelvis) och följer projektet under byggtiden som byggledare. Det är oftast stora entreprenörer som gör själva jobbet. Nu ska vi även börja bygga flera vindkraft-

Vad är projektet Stjärnkraft? – Vi har hyrt mark av Motala kommun på Tuddarp där vi projekterar en solelsanläggning på 1,5 MW. Det fina med projektet är att vi bygger den på mark som inte kan utnyttjas på 50 – 75 år, då den är klassad som deponi. Planen är att sälja andelar till företag eller privatpersoner. Genom detta kan vi leverera grön och närproducerad el till Motalaborna. För att få en uppfattning om hur stor anläggningen blir, kommer den att motsvara hushållsel till nästan 300 hushåll. Ni verkar ha fullt upp? – Ja, det kan man säga och vi behöver nyanställa två-tre servicetekniker eller ingenjörer. Vi har vårt huvudkontor här i Motala, så det är bara att höra av sig på telefonnummer 014-44 10 00, avslutar Lars vårt samtal. Text: EVA CARLSSON


Nummer 1 • Januari 2021

11

Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland och Örebro län.

JORDBRUK

Årets livsmedel 2020 var ingen trendig mat från något exotiskt land, utan vanlig gammal hederlig potatis. Bild: PIXHILL

Potatisen var årets livsmedel 2020 Svensk klassiker håller ställningarna trots nya mattrender SVERIGE (JB)

2019 var det grönkålen som tog titeln och förra året blev det potatisen som utsågs till årets livsmedel. Sverige är ett land som är snabbt att ta till sig internationella mattrender men allra högst håller vi alltså vår kära gamla potatis.

Kanske är det pandemin och den osäkra omvärlden som fått svenskarna att gå till sina rötter och uppskatta det som finns på hemmaplan? Åtminstone är det så man kan tolka den undersökning Demoskop genomfört på uppdrag av branschorganisationen Livsmedelsföretagen. Livsmedelsföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation för livsmedelsindustrin i Sverige. De verkar för att livsmedelsföretagen i Sverige ska karaktäriseras av högt anseende och mångfald samt ha god tillväxt, lönsamhet och konkurrensförmåga. Livsmedelsföretagen har cirka 800 medlemsföretag som sysselsätter närmare 50 000 personer, omsätter 195 miljarder kr/år och tillsammans utgör Sveriges tredje största industrigren. På uppdrag av organisationen har Demoskop frågat över 1 000 svenskar vilket livsmed-

el, mat eller dryck, som varit särskilt trendigt eller aktuellt under 2020. Och svenska folket har ett stort omfång både när det gäller smaker och råvaror, de uppskattar både trendiga maträtter från exotiska länder och det genuint svenska. – I år ser vi en större bredd i svenskarnas svar än tidigare. Från kimchi och poke bowls via både hembakat, fabriksbakat och bageriköpt bröd till gryner, energidrycker och allsköns kål. Något som gissningsvis beror på att vi fått mer tid hemma att testa olika smaker och produkter och anpassa vår mat och dryck efter den egna smaken, säger Björn Hellman, vd på Livsmedelsföretagen. Förra året var det grönkålen

som stod som segrare, ett livsmedel som varit riktigt hett de senaste åren. Andra återkommande produkter som fått höga placeringar de senaste åren är exempelvis alkoholfri öl, vegetariska alternativ, lax och kött av högre kvalité eller ovanligare snitt. De finns med där i toppen i år igen men allra högst hittar vi en gammal strävsam bekanting som känns lika svensk som folkhemmet, Bingolotto och Ingemar Stenmark, nämligen den gamla trotjänaren: potatis. En mångsidig knöl som kan stekas, kokas, friteras, mosas, gratineras

och tillagas på en mängd andra sätt. En produkt som finns i de flesta hem och middagsbord, småtråkig men pålitlig, god men knappast exotisk. En riktig klassiker som nu överraskande tar titeln som årets livsmedel 2020. – Den allsidiga potatisen är

en kär gammal vän som, utöver att den kan användas i olika typer av matlagning, tillredas på alla möjliga sätt, fungerat som en livboj på det känslostormande hav som coronapandemin fört ut oss på. Under året har vi sett ett stort uppsving för känslomässigt trygg mat i form av husmans-

kost och traditionella rätter, rätter som ofta innehåller eller flankeras av potatis i olika former. I ljuset av detta är vinsten för potatisen inte så förvånande som vid första anblicken, säger Jimmy Sandell,

kommunikationschef på Livsmedelsföretagen. I flera av Livsmedelsföretagens andra allmänhetsundersökningar under året har det kunnat konstaterats att svenskarna tänkt mer på matlagning och spenderat mer tid i köket i år. Men också att många fått ett större in-

tresse för odling och brödbak. – Detta är i linje med det vi sett i våra undersökningar över tid. Nämligen att svenskarna är mer medvetna och intresserade av välgjord mat och dryck än någonsin. Oavsett om det är kött, fisk eller vegetariskt på matsidan eller om det är smaksatt vatten, alkoholfri öl eller alkoholhaltiga alternativ på dryckessidan, avslutar Björn Hellman. Text och bild: TOBIAS PETTERSSON


NUMMER 1 Januari 2021 Årgång 95

Lantmannatidningen Jordbrukaren • Till Östergötlands lantbrukare sedan 1926

EFTERTEXT

Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland och Örebro län.

Är beredd att dra ett stort lass Anna – ung lantbrukarhustru VÄRMLAND (JB)

”Livet som sambo till en lantbrukare är ingen dans på rosor med de gränslösa arbetstiderna. Man får inte vara bekymrad för att vara själv och dra ett stort lass med barn, husdjur och hushållssysslor både inne och ute”. Dessa meningar är citerade lantbrukarhustrun Anna Bryntesson, 37.

Det är med ett litet leende som Anna minns tillbaka till sambon Peter Olssons första tid som lantbrukare. Idag har hon nämligen vant sig vid Peters högst växlande arbetstider. Sakta men säkert har hon till fullo accepterat den annorlunda arbetsformen. – Jag växte upp med föräldrar som hade sju till fyra-jobb, förklarar Anna för Länstidningens utsände. Anna valde i sin tur ett yrke på liknande arbetstider. Hon har tjänsten som kommunsekreterare hos Eda kommun. Här berättar hon vidare om sin vardag och om sin roll i det ständigt växande lantbruket på Östtomta i Bosebyn. – Jag och Peter blev ett par för nitton år sedan. Nu består familjen också av Joel (10 år) och Ella (6 år) samt labradoren Olle och kattflickan Siri. – Jag växte upp i Hålteberg i Eda med min lillebror Lars, berättar Anna vidare. Föräldrarna jobbade inom kommunen. Anna läste gymnasiets samhällsvetenskapliga linje på Solbergaskolan i Arvika. – Jag trivdes verkligen med valet av samhällsämnen.

FAKTA Östtomta med sina byggnader ligger på en höjd i Bosebyn dryga milen norrut från centrala Arvika. Barnens skola (Järvenskolan) ligger cirka en mil norr om gården. Anna och hennes familj påverkas som alla andra av restriktioner på grund av Coronapandemin. I sitt jobb har Anna möjlighet att utföra vissa arbetsuppgifter hemifrån

Anna Bryntesson tittar till några av djuren hemma på gården Östtomta i Bosebyn.

Efter universitetsstudier

blev Anna statsvetare och 2007 fick hon sin nuvarande tjänst. Hennes Peter valde först att jobba som chaufför men växlade om till lantbrukaryrket och eget företagande. – Östtomta blev vårt gemensamma hem. På ett gärde här började vi vårt lantbruksliv. Anna visar runt på gården, medan hon påminner sig den allra första tiden i Bosebyn. – Vi är väldigt nöjda med hur allt blivit, säger hon efter en stund. Hon talar varmt om deras respektive föräldrar och familjer som varit till hjälp med byggen och med att rusta upp på gården. – Och med att få livspusslet att gå ihop, erkänner hon tacksamt. Anna tar gärna på sig rollen att arrangera i sammanhangen.

Anna och hunden Olle hemma på gården.

– Jag gillar att medverka i arrangemang, bekräftar hon. Inte minst ingår olika arrangemang i jobbet som kommunsekreterare. – Att jobba i kommunen jag vuxit upp i upplever jag som positivt. Här får jag vara med om utvecklingen av en liten kommun och ha varierande arbetsuppgifter. I lantbruket hemma på gården hjälper Anna till vid kalvningar och mycket annat. – Men mitt huvudansvar är främst hemmet och trädgården. Förresten är trädgården ett av Annas stora intressen. Övri-

ga är att motionera, läsa och lyssna på poddar. Motionsmässigt gäller mest promenader med hunden men även cykling och skidåkning. – Sedan träffar jag mina vänner ibland. Vi vandrar tillsammans eller bara sitter och pratar. Motionerandet är ena delen i samvaron. Att diskutera med varandra på riktigt, på djupet, är den andra. Anna är dessutom engagerad i olika idrottsföreningar, både sina egna och nu även sonens. Som gammal fotbollstjej är hon exempelvis ännu med i sin ungdoms klubb IFK Ås samt

Anna jobbar också som kommunsekreterare. Bild: MICHAEL EDVARDSSON

som tidigare orienterare i Åmotfors OK. – Det här med föreningsengagemang finns med mig hemifrån, konstaterar hon. I Annas liv och framtid ingår lantbruket med kossorna. Djuren blir som en del av familjen, beskriver hon. Totalt finns ungefär ett femtiotal djur. – Det är mycket som är bra med Peters genuina lantbruksintresse. Hon betonar särskilt det jätteviktiga med att hålla landskapet öppet samt att producera svenskt kött. – Alltifrån skoltiden har både jag och Peter jobbat myck-

et. Vi tycker om att ha det så. Några av mina första jobb var butiksbiträde, köra ut tidningar, städa hotellrum och vara frukostvärdinna. Anna stortrivs med sitt yrke och vet samtidigt att Peter känner detsamma för lantbrukaryrket och att vara sin egen. – Fast Peters jobb går ju inte att styra, kommenterar hon. I synnerhet under sommaren är det svårt för dem att samlas till måltider och annat, fastän de så klart strävar efter den viktiga gemenskapen. Anna delar med sig av en händelse som går att skratta åt i efterhand.

– En gång när alla var samlade för att åka på kalas rymde plötsligt ett gäng kossor. Jodå, familjen kom iväg om än med viss försening. – Som par klarar vi faktiskt alltid upp problemen. Våra arbetsuppgifter löser vi var för sig, men vi är ett team när det gäller. Barnen vet vad som händer på gården och att också kossor behöver hjälp, som vid kalvningarna och andra tillfällen. – Att få se hur djurlivet fungerar är bra, avslutar Anna enkelt. Text och bild: LIZZIE GERD JANSON

Profile for Jordbrukaren

Jordbrukaren nr1, 2021  

Jordbrukaren nr1, 2021