__MAIN_TEXT__

Page 1

En branschtidning i Länstidningen

Lantmannatidningen Jordbrukaren • Till lantbrukare sedan 1926

Lantmannatidningen Jordbrukaren • Till Östergötlands lantbrukare sedan 1926

Nummer 17 • Årgång 90 November 2016

Storfångst. Yun Nishimura inledde med en gädda på 107 cm. Fiskeguiden Henrik Karlsson till höger. Bild: HENRIK KARLSSON

En gäddenöjd japansk fiskare FISKE. Det krävs ett extra brinnande intresse för fiske om man ska resa från Japan till Sverige för att fiska gädda. Ett sådant intresse har Yun Nishimura som bokade in sig hos fiskeguiden Henrik Karlsson i Önhult där han skulle fiska i tre dagar. Även om morgonens väder varit förskräckligt så högg en gädda på det första kastet. Sedan var både den japanske fisketuristen och guiden varma. Henrik Karlsson, mannen bakom fiskeguidningsföretaget Top Catch, kommer ursprungligen från Skara. När arbetet fick honom och sambon att flytta kom de att bosätta sig i Önhult. Fiskeguidningarna har utvecklats som en sidoverksamhet och den har bara vuxit. SIDORNA 14-15

Full fart på zinkbrytningen LANDSBYGD. Nästan på gränsen till Östergötland, fast i Närke, ligger den lilla orten Zinkgruvan. Precis som namnet antyder är det en gruva och man bryter zink, bly och kopparmalm där. Den är Sveriges sydligaste gruva och även Sveriges äldsta gruva på samma plats och i samma malmkroppar.

Fredrik Hellgren och Ove Eriksson, båda från Skogstjänst, framför en av de anlitade entreprenörernas, Tjällmo flis AB:s, nya maskin.

Pressat för skogsbränsle Bra inhemsk energi i hård konkurrens med sopimport SKOG. En sidoeffekt av att värmeverken importerar sopor är att skogsbränslet missgynnas. I förlängningen påverkas sysselsättning, investeringsvilja och tillgång på entreprenörer. Oanvänd råvara går till spillo. Fredrik Hellgren

på Länstidningen Östergötland och samtidigt är lantbrukare får Jordbrukaren två gånger.

– De entreprenörer vi jobbar tillsammans med är väldigt duktiga och flexibla. De har klarat det här, men det finns inga utrymmen för något annat och det går inte att pressa ytterligare, menar Ove Eriksson. SIDAN 12

När- och härodlat i ekobutiken på mossen Sedan ett och ett halvt år bor David och Liga Appelgren i ett hus på Dags mosse med drygt ett hektar god svart jord att bruka. De flyttade från Norrköping med ambitionen att så långt möjligt odla sin mat och resa kollektivt. De vill ta tillvara det naturen ger, äta mat som är både ekologisk och närodlad, se en levande landsbygd och spara vår miljö. De egna odlingarna har gått så bra att överskottet nu säljs ihop med andra närodlade varor i egna butiken. SIDAN 16

SIDORNA 8-9

Du som är prenumerant

och Ove Eriksson, som båda arbetar med biobränsle på Linköpingsföretaget Skogstjänst, berättar hur situationen och någon ljusning verkar inte vara i sikte. Inklusive de egna medarbetarna på Skogstjänst så sysselsätter biobränsleverksamheten runt 120 personer.

VECKANS BORRING

JAKT

LANDSBYGD

Politiskt obunden – knappast!

Har tillhört samma jaktlag i 50 år

Startade sitt eget kafferosteri

SIDAN 2

SIDAN 19

SIDAN 18


2

Nummer 17 • November 2016

AKTUELLT

Tipsa Länstidningen om det som händer nära dig! E-posta till redaktionen@lanstidningen.se

Politiskt obunden – knappast! LRF är en partipolitiskt obunden organisation. Det åligger mig som företrädare för en sådan att leva upp till just den obundna delen. En del tror att LRF är politisk obunden, men det är det sista vi är. Mina medlemmars vardag påverkas av politiska beslut på alla nivåer mer än många andras företagares. Jag måste därför kunna – lite väl målande ibland ska medges – ge min syn på vad de olika politiska falangernas åsikter och inriktning får för påverkan på det gröna näringslivet.

Från tid till annat ifrågasätts LRFs politiska obundenhet. I regel är det medlemmar, blivande eller före detta, som inte instämmer i en viss fråga. I bland blir LRF ”beskylld” för att vara alltför nära Centerpartiet. Det är inte så konstigt att Centerns och LRF:s värderingar sammanfallit många gånger genom historien, med tanke på att Centern hette Bondeförbundet och hade sitt fäste bland bondebefolkningen. Historiskt. Idag är har Centern många gräsrötter och

partiaktiva ute i Sverige som också finns nära LRF:s medlemmar eller bland dem men den stora andelen, eller åtminstone de som gör avtryck och driver partiet, vill jag hävda tar avstamp i en urban vardag där man för länge sedan lämnat landsbygden. SD har fångat sympatisörer bland landsbygdens väljare genom att dessa frågor till stor del varit öppet fält på den politiska spelplanen. Kombinerat med en retorik som bygger på folkhemsnostalgiska känslor om att det var bättre förr med stängda gränser som skyddade svensk arbetskrafts höga löner och svenskt jordbruk mot utländsk konkurrens, har man appellerat till både arbetare och företagare i bruksorter och på landsbygden. Men även till väljare i storstäder med stora utmaningar runt integrationen. SD är ett parti som bara på 15 år gått från heilande uniformerade hatmobber, till välkammande, hårgeléförsedda, slipsbärande rumsrena riksdagsledamöter. Skillnaden mellan dessa ytterligheter

är fyra personer i partiets innersta kärna och för de flesta av oss är SD:s moderna historia, följt av en svans som man inte tagit fullt avstånd ifrån en god anledning till att inte betrakta SD som vilket parti som helst. Att däremot respektera valresultaten och behandla SD som ett parti bland andra när vi träffar en demokratiskt vald församling är dock viktigt att inte tumma på för mig. På ”den andra sidan” lyfts ofta MP fram som det mest landsbygdsfientliga partiet. Jag vill hävda att Miljöpartiet inte är fientligt mot landsbygden, men däremot landsbygdsnaivt. Det är en jäkla skillnad om man menar väl men inte begriper bättre eller om man är direkt avogt inställd, även om skillnaden i resultat oftast blir detsamma! Således blir ofta MP:s politik därför en stor utmaning för landsbygden. Diplomatiskt uttryck. Stuprörsliberala Moderater och Folkpartister som i sin iver att avreglera (ta bort stöden) till lantbruket ensidigt jämfört med övriga västvärlden, utan

att reglera bort krav och kostnader, och som anser att kärnkaft är mera förnybart än den förnybara energi som jord- och skogsbruk kan leverera, är därvidlag lika stort problem för landsbygden. Vänstern och många genuina sossar värnar gärna de små företagen och låter dessa få tjäna pengar, så länge som ägaren betalar ordentligt med skatt och de anställda har det bra. Men om ägaren skulle reglera ner resultatet och därmed minska sin skatt så kommer dock snabbt avundsjukan in. Allt privat företagande i min värld bygger på incitament som stimulerar människors drivkraft och privat ägande. Båda dessa saker har vänster och socialister av tradition inte varit så väldigt generösa med rent ideologiskt. Kryddat med en historisk misstänksamhet mot just småföretagare som någon form av suspekt individ med kontoret på fickan och ambition att lura staten, kombinerat med en faiblesse för att det är de stora företagen som står för arbetstillfällen och

en väl fungerande svensk modell med kollektivavtal och krångliga regler, så blir det än mindre småföretagarvänligt. Man kan därför generalisera och säga att dessa politiska falanger i grunden inte är positiva för att gynna privat ägande och småföretagare. Alla som äger en jord eller skogsbruksfastighet är vare sig man vill det eller ej skattemässigt en företagare… Så det finns inga jättetydliga stjärnor på den politiska himlen, men några lyser möjligen lite klarare för landsbygdens företagande. Dessa stjärnor utgörs oftast av enstaka politiker i olika partier. Då får man tåla vad LRF och lejonparten av dess medlemmar genom mig tycker och står för! Må så gott i det politiskt obundna Sverige önskar Peter PETER BORRING peter.borring@telia.com

Peter Borring är regionordförande för LRF Östergötland

Hej! Här värnar vi extra mycket om att din skog eller gård ska kunna utvecklas. Hör av dig om du vill veta mer om just dina möjligheter. Eller om du bara vill ha ett tryggt bollplank för dina idéer. Välkommen. Kontaktuppgifter Borensberg 0141-607 90 Mjölby 0142-554 50 Motala 0141-607 30 Vadstena 0143-297 80

Jordbrukaren Grundad 1926 • Produktion: Länstidningen Östergötland AB ANSVARIG UTGIVARE och TIDNINGSCHEF Gunilla Norlén E–post: gunilla.norlen@kurirengruppen.se REDAKTION E–post: redaktionen@lanstidningen.se Länstidningen ansvarar inte för insänt, ej beställt material. Allt material i Länstidningen kan komma att lagras i digital form och publiceras på Länstidningens hemsida. Förbehåll mot sådan lagring och/eller publicering ska göras innan materialet publiceras.

Missnöjd? Du kan anmäla publicering som du anser är felaktig till PO, Allmänhetens pressombudsman. Adress: Box 22310, 104 22 Stockholm. Tel: 08-692 46 00. Fax: 08-692 46 05. ANNONSAVDELNING. E–post: annons@lanstidningen.se Felaktiga annonser: reklamation ska göras inom sju dagar från införing. Tidningens ansvar för fel är högst annonskostnaden. För skada på grund av uteblivet eller felaktigt införande ansvaras inte. Reklamation godtas inte om felet framgår av korrektur kunden fått.

Post- och besöksadress: Drottninggatan 20 C 591 35 Motala Telefon (växel): 0141-560 03 • Telefax: 0141-560 07 • Hemsida: www.lanstidningen.se Öppettider: Måndag - fredag 09.00-16.00 TRYCKNING Jordbrukaren trycks hos Pressgrannar AB i Linköping, ett Svanengodkänt tryckeri. MILJÖ Svanen & Våtmarksfonden. Pressgrannar är Svanengodkänt och ingår tillsammans med bl.a. Sveaskog, Holmen, Skogssällskapet, Ragnsells, som stödjande företag i Svensk Våtmarksfond (http://www.vatmarksfonden.com/) som arbetar med att restaurera torrlagda våtmarker i Sverige och även skapa nya. Läs mer på www.pressgrannar.se

PRENUMERATIONER LÄNSTIDNINGEN ÖSTERGÖTLAND E–post: pren@lanstidningen.se Prenumerationspris: Helår 425:– . Halvår 230:– Kvartal 125:– Postgiro: 51 49 70–3 Utebliven tidning? Ring 0141-560 03. Postutdelning Jordbrukaren kommer med posten.


Nummer 17 • November 2016

3

AKTUELLT

Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland, Örebro län och Värmlands län.

Vårt säljteam hjälper dig med tips och råd - i stort och smått Tel. 0381-502 50

Hållbart och närproducerat Svensktillverkad stallinredning som tål hårda tag

facebook.com/ydregrinden @ydregrinden Tel. 0381 - 502 50 | www.ydre-grinden.se Stallinredning • Stalltillbehör • Gödselhantering • Foderhantering • Byggnation • Ventilation

15 000 kronor extra i månaden!

Tryggt pensionssparande!

Täcka kostnader för underhåll av släktgården!

Bra jakt och fiske – och skogen ska gå runt!

Får du ut det du vill av din skog? ! ! !

#

#

!

# # !#

#

#

#

#

##

# #

#

# # ### # # # ! ! ## # # # # ## # # # # # # # ## # # # # ! # # # # # ## # # # ## # # # ## # # # # # # # ## # # # # # # # # # # NÅGON AV VÅRA SKOGSFÖRVALTARE # # #ELLER # # KONTAKTA GENOM ATT RINGA VÄXELN 0771-22 00 44! FASTIGHETSEXPERTER # #

#

#

# #

Östergötland: Johan Asp och Mats Jansson Sörmland: John Wallin, Marie Dahlstrand-Wickström, och Gustav af Wåhlberg Örebro län: Mats Jansson och Tore Rumler Ulrik Abelson och Anders Ekholm (jägmästare och reg. fastighetsmäklare)

www.skogssallskapet.se

Att synas är bra för affärerna – här kan 20 000 läsare se din annons! Ring 0141-560 03 eller 054-21 70 10 så hjälper vi dig att få ut ditt budskap!

Vi vill köpa ditt timmer. Är det certifierat betalar vi extra. www.moelvenskog.se

Våra sågverk behöver timmer. Därför vill vi göra affärer med dig. Har du certifierat timmer får du dessutom en extra bonus för det. Är din skog ännu inte certifierad kan vi hjälpa dig med de åtgärder som behövs för att den ska bli det. Det räcker med ett möte där vi går igenom regelsystemet. Sedan sköter vi resten och du kan direkt börja leverera certifierat timmer. Ring 010-122 65 00 så hjälper vi dig.


4

SKOG

Nummer 17 • November 2016 Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland, Örebro län och Värmlands län.

Karl-Johan med lilla Sigrid i famnen, Erik, Stina och Magdalena är nöjda med att projektet är i hamn och kulturstigen invigd.

Gårdens grisar har en given plats i början av natur- och kulturstigen.

Djupviksbäcken slingrar sig fram genom ägorna.

Informationstavlorna har Magdalena målat och till bilderna finns texter över det vilda djurlivet.

Djupviks gård växer med stöd NORRKÖPING (LT) Väx med skogen ingår i regeringens satsning Skogsriket där syftet är att skapa förutsättningar för skogsrelaterade jobb. Väx med skogen-stöd ger medelstora och små företag möjligheter att få en ekonomisk tillväxt inom innovation och förädling eller upplevelser och rekreation som knyter an till skogen. År 2014 beviljade Skogsstyrelsen stöd till Djupviks gård i Kolmården som ägs och drivs av makarna Fredrik och Magdalena Svahn samt dottern Stina Sidwall och hennes sambo Karl-Johan Pettersson.

– När jag fick fick syn på ansökningen Väx med skogen väcktes vårt intresse och tillsammans med mina föräldrar har vi arbetat fram en idé där syftet är att främja tillgängligheten för skogsaktiviteter men även att skapa möjligheter för natur och kulturhistoria. Både för allmänheten men också för turism och gröna näringar. Det passar oss bra efter-

som mamma och pappa har jobbat med Grön rehabilitering. Vårt projekt är också riktat mot lantbruksföretagare genom att ge arbetsmöjligheter för att vi ska kunna leva av gården på lite olika sätt, berättar Stina. Gården är liten och arealen har inte förändrats på över etthundra år och idag går det inte att som förr leva två familjer av den.

Resultatet av arbetet med projektet är en tre kilometer lång natur- och kulturstig samt ett välordnat vindskydd med hela Bråviken som fond. Den 23 oktober invigdes stigen som börjar vid mangårdsbyggnaden och slutar ute vid vindskyddet. – Eftersom mamma är en duktig konstnär har hon målat skyltar som med text och bild illustrerar

djurlivet längst med stigen. Av Skogsstyrelsen har vi fått färdiga inplastade skyltar som hänger lite var stans bland träden där vandrarna kan läsa om träden de stöter på. Djupviksbäckens vatten ringlar sig fram genom gårdens marker. Bäcken har ett rikt bestånd av laxöring, flodnejöonögon och runt vattendraget finns spännande fågelarter som till exempel kungsfiskare och strömstare. I en slänt ner mot bäcken har grävlingar inrett sina gryt och det är ingen omöjlighet att det kan komma fram en och annan räv om turen är framme. Men redan vid början

av naturstigen träffar vandrarna på gårdens två grisar som glatt grymtande bökar runt och ivrigt förväntar sig att få en smakbit av något gott. Djupviks gård ligger precis nere vid en liten vik av Bråviken och på andra sidan viken sticker en hög udde ut i vattnet. Längst ut på uddens spets finns ett gammalt plomberat kanonvärn. Ingen har sett vad värnet innehåller men det kan dock tänkas att förutom en kanon kan värnet även ruva på någon hemlighet. Djupvik är omnämnd i historien sedan 1300-talet och har gamla anor med bland annat vikingabo-


Nummer 17 • November 2016

5

Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland, Örebro län och Värmlands län.

SKOG

Naturen är storslagen runt gården Djupvik.

Vindskyddet är väl utrustat och har plats för många.

Lantlig idyll på Djupvik. Familjens hästar går och betar i hagen.

När nöden gör sig gällande. Dass i anlutning till naturstigens vindskydd.

Djupviks gård i Kolmården ägs och drivs av makarna Fredrik och Magdalena Svahn tillsammans med dottern Stina Sidwall och hennes sambo Karl-Johan Pettersson.

platser. Området runt gården har stora kulturhistoriska intressen och värden. Bland annat har Gustav Vasa stått som ägare av Djupviks gård och i hans spår finns många historiska lämningar. Karl-Johan är snickare till yrket och det är han som stått för arbetet med vindskyddet som är placerat uppe på värnet och det intilliggande dasset där en konungakrona, Gustav Vasa och drottnings Christina har sin givna plats på dassets väggar. Självklart står Magdalenas namn i ena hörnet på de tre målade tavlorna. Vindskyddet som också fungerar som lägerplats smälter mycket

Trivsam utsikt från Karl-Johans egenhändigt snickrade dass.

fint in i skogsmiljön och den intilliggande Bråviken. För den som önskar anordnar

familjen förbokade måltider där trötta vandrare kan slå sig ner på varma fårskinn som lagts ut på de massiva bänkarna och njuta av god mat och hänförande utsikt. Fredrik och Magdalena övertog Djupviks gård av Magdalenas farbror år 1977, dessförinnan hade de arbetat på gården under ett par år. Mjölkproduktionen avvecklades 2000 och nu går det istället amkor och betar i hagarna tillsammans med familjens hästar. Eftersom amkorna inte gav någon större omsättning funderade

Magdalena och Fredrik på alternativa lösningar för att få gården lönsam. Idén om att starta Bed and breakfast växte fram och under åren har många gäster hittat till den idylliska platsen för att spendera kortare eller längre vistelser på landet. Ladugården är omgjord till ett rymligt allrum med kök vilket underlättar för Magdalena och Fredrik som tidigare utspisat gästerna i sitt privata kök. – Vi vill poängtera att det går ut-

märkt att komma hit för att vandra helt på egen hand. Natur- och kulturstigen är öppen för allmänheten och för egna promenader

behövs ingen förbokning, säger Stina. Vid ett tidigare besök på Djup-

viks gård år 2014 för att utröna hur planerna med projektet avlöpte kontaktades även Claes Uggla på Skogsstyrelsen. – Vi tyckte att det här var en mycket bra och intressant affärsidé, här fanns en bra bakgrund och kompetens med goda förutsättningar och koncept för att utveckla möjligheter att ta mot gäster som får uppleva olika aktiviteter i skogen. Grunden till att söka och sedan få stödet beviljat är antingen förädling av skogen eller som i det här fallet skogsnära

upplevelser. Här blir turismen gynnad och vi tror verkligen att Djupviks gård kommer att utvecklas utomordentligt bra i och med detta, sa Claes Uggla den gången. Det går att utan överdrift hålla med Uggla. Djupviks gård står inför en mycket välplanerad framtid som kommer att skänka besökaren många härliga naturupplevelser. Text och bild: CARINA LARSSON


6

Nummer 17 • November 2016

AKTUELLT

Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland, Örebro län och Värmlands län.

Stöldskyddsmärkning med DNA – SmartDNA

®

• För maskiner, fordon och verktyg på gården • Omöjligt att tvätta bort eller förstöra • Skrämmer tjuven Psst! Avtal för dig som LRF medlem. Nu kan du köpa SmartDNA med rabatt! Gå in på LRF Samköp för mer information. www.lrf.se/medlemsformaner/rabatter/smartdna

SÖKES! Skördarförare till gallring. Arbetsområde Boxholm / Ydre. Svar skickas via e-post till

smartdna.se

Bifoga CV och referenser. Vana krävs!

Rudskoga Flaktank 200-300-400l NYHET!

LG Nilsson Skogsmaskiner AB

Flaktanken kan nu fås med 60 liters AdBluetank!

Tel 070-545 52 99

Snabb ökning av klimatsmart kollektivtrafik Landstingen och regionerna har sedan 2009 nästan fördubblat andelen kollektivtrafik som körs med förnybara drivmedel. I dag körs mer än 75 procent av den regionala kollektivtrafiken med dessa klimatsmarta drivmedel. Det framgår i nya öppna jämförelser från Sveriges kommuner och landsting, SKL. – En av de viktigaste åtgärderna för att bromsa klimatförändringarna och den globala uppvärmningen är att minska koldioxidutsläppen från transporterna. Landstingen och regionerna visar nu att de vill vara i framkant och snabbt ställa om från fossilt till förnybart. Det är mycket positivt, säger Gunilla Glasare, avdelningschef på SKL.

NEW! Nu prissänkt!

RUDSKOGA SVETS MEKANISKA AB S. Upplanda, 681 96 Kristinehamn Daniel: 070-213 78 18, Stefan 070-347 35 53

59.120:ex moms!

73 900:- inkl.

www.rudskogasvets.se

OUTLANDER L 570 DPS ™

Att synas är bra för affärerna!

Halm och grovfoder Diesel och oljor Spannmål, konv & KRAV Gödning Vallfrö och utsäde

65.900:- exkl. moms (82.375:- inkl.)

Boka annonsplats på 0141-560 03 eller 054-21 70 10

Vi gör din skogsaffär enkel och lönsam!

Vi köper & säljer

EN ARBETS-ATV MED KLASSLEDANDE FUNKTIONER & SERVO!

NY 48 HK ROTAX® V-TWINMOTOR MED EFFEKTIV MOTORBROMS • TRESTEGS SERVOSTYRNING (DPS) • STÅLRÄCKEN MED LINQ™-SNABBFÄSTEN & TOTALT 163,3 KG KAPACITET • STORT TILLBEHÖRSUTBUD

Anders eller Elisabeth når ni på:

Tel 013-23 44 65/66

CE-MÄRKTA TAKSTOLAR Vi tillverkar CE-märkta takstolar på beställning samt konstruerar och gör hållfasthetsberäkningar. Det ger stor frihet åt arkitekten och trygghet för dig som kund!

Albogaleden 2 · Söderköping 0121-420 66 Öppet: Mån-fre 9-17 · Lör 10-14

gan online på Gör offertförfrå takstolar.se gs ko ns rle ca w. ww

Ingår i Vimmerbyhus och Carlenskogs-gruppen

– Toppriser på timmer ned till diameter 10 cm. Även rötstock. – Nyfiken på alternativa skogsbruksmetoder?

LRF Konsult i samarbete med Södra Skogsägarna och Swedbank inbjuder dig som är ny eller blivande skogsägare till en grundläggande utbildning.

– Skogsbruksplaner och GRATIS rådgivning.

Kursen innehåller juridik för skogsägare, ekonomi, skogsbeskattning samt skogskunskap.

TORGNY GUNNARSSON Närke 070-233 27 27 torgny@glottraskog.com

BERNT ARVIDSSON N Östergötland/Sörmland 076-166 46 12

TOMAS VIDFELT Norra Närke 070-310 48 36 tomas.v@glottraskog.com

KJELL RIBERS Sörmland 070-321 88 41 kjell@glottraskog.com

0492-757 36

www.jotul.se

www.scanspis.se

SKOGSÄGARSKOLAN

– Tveka inte att kontakta din personliga skogvaktare på Glottra Skog.

ULF BERGQVIST Östergötland 070-214 60 10 ulf@glottraskog.com

Vimmerby

Skogsägarskolan genomförs under följande tre kvällar hos LRF Konsult i Ödeshög, Verkstadsgatan 3 21/11, 28/11 och 5/12 kl.18.30 – 21.30

SPARA U PP TILL

4 600:-

vid köp av kamin och NVI skorsten

Pris: 1 900 kr (exkl.moms) Anmäl dig senast 16 november till Karin Karlsson, tfn 013-37 70 02 eller karin.karlsson@lrfkonsult.se Mer info om utbildningen se lrfkonsult.se/skogsagarskolan

Passa på! Kampanj på våra bästa produkter samt NVI skorsten. Se kampanjen jotul.se / scanspis.se Mer än 50 år i branschen!

Skynda dig att gå in på WWW.GLOTTRASKOG.COM och registrera dig, så får du vårt nyhetsbrev.

Vinterg 10, Motala 0141-528 70. Mån-tors 13-18 fre 13-16, lörd 10-13.


Nummer 17 • November 2016

7

"" " Omvandla din skog till pengar Föryngringsavverkning är den åtgärd som du tjänar mest på i ditt skogsbruk. Därför lönar det sig att avverka i tid. Att vänta några år till kan öka virkesvolymen, men då ökar också risken för vindskador och rotröta. Nu vill Södra köpa ditt timmer. Teckna avtal om avverkning på www.sodra.com eller kontakta din lokala skogsinspektor.

! " ". . " ! -

/

!

"

%'( $$ (#$*$' $# %#) (&(*$#' $# %#

,

+

www.sodra.com

Fredag 18 november kl 10.00 – 15.00 Kom och provkör: ★ Polaris ATV och tillbehör ★ WoodTiger GJ30 Skotare ★ Bison miniskotare från Kranman ★ Jörgen Bäck pratar om vikten av motorsågskörkort ★ Lasse Larsson, ATV utbildare pratar säker körning med ATV Vi bjuder på Lunch, kaffe och en härlig dag i skogen! Plats: Blixtorp Mellangård, Mjölby. Skyltat från Skänningevägen vid Lycketorp

Mjölbyortens

i samarbete med

och Markvårdsmaskiner Öst AB 0142-800 40 · info@mvmost.se

Östra Storgatan 24 598 97 Mariannelund Tel. 0496-101 90, 070-634 62 42

Service AB


8

LANDSBYGD

Nummer 17 • November 2016 Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland och Örebro län.

En Tamrocklastare får service. Av alla 370 medarbetare arbetar två tredjedelar under jord i olika specialiserade yrkeskategorier.

Full fart i Sveriges sydligaste gruva Finns fortfarande zinkmalm kvar efter 160 års brytning ZINKGRUVAN (JB)

Nästan på gränsen till Östergötland, fast i Närke, ligger den lilla orten Zinkgruvan. Precis som namnet antyder är det en gruva och man bryter zink, bly och kopparmalm där. Den är Sveriges sydligaste gruva och även Sveriges äldsta gruva på samma plats och i samma malmkroppar.

Det belgiska företaget Vieille Montagne köpte 1857 Åmmeberg med flera omgivande gruvor, bland annat Zinkgruvans gruvfält, och ett gruvsamhälle började ta form. Tidigare var här ett litet bondesamhälle. Vägar anlades, sjukhus och ett Folkets hus byggdes samt flera bostäder. Som kuriosa kan nämnas

att Åmmebergs hotell byggdes som ett kasino för de belgiska ingenjörer som vällde in när man började bryta i de båda schakten Knalla och P1. Gruvan har en otroligt spännande historia.

Brytningen började alltså både i Knallagruvan och P1 som det äldsta gruvtornet kallas. P1 står över ett schakt, det vill säga den lodräta öppningen där hissar går med malm och människor. Tidigare fraktade man också ner maskiner via hissarna. Då fick man plocka isär dem ovan jord, för att sedan montera ihop dem nere på plats i gruvan. Nu, sedan 2010, kan alla maskiner köras ner på den bilväg som då byggdes och genast sättas i produktion. 1995 säljer Vieille Montagne Zinkgruvan Mining till australienska företaget North Ltd. Fem år senare köps gruvan upp av Rio Tinto och sedan 2004 ägs det av Lundin Mining. Efter Lundin Minings övertagande har man ökat produktionen med 75 procent. Fortfarande efter snart 160 års brytning finns zinkmalm kvar. Genom att man borrar provkärnor vet man att det finns malm kvar mer än tio år framåt, förmodligen mycket längre. – Det ser mycket ljust ut, sa Monika Andersson, informa-

tör på Zinkgruvan Mining. Man borrar både uppifrån och i orterna och ser om det finns brytbar malm att ta. Man letar också efter olika bergarter, som man vet indikerar att zinkmalm finns i närheten. 370 medarbetare finns i

Zinkgruvan och cirka 50 entreprenörer. Ett 40-tal medarbetare kommer från Motala kommun. Man arbetar dygnet runt, året runt och är Askersunds kommuns största arbetsplats. Av alla 370 medarbetare arbetar två tredjedelar under jord i olika specialiserade yrkeskategorier. Det är en högteknologisk verksamhet som bedrivs med dyra maskiner. Från att ha varit ett fysiskt tungt arbete, klarar idag både män och kvinnor alla arbetsmoment i gruvan. Ett 15-tal kvinnor arbetar under jord och det har de gjort sedan 1970-talet, då de första anställdes för arbete under jord. 17 procent av alla som arbetar i Zinkgruvan är kvinnor. Malmen som bryts i Zinkgruvan är förutom zink, både bly och koppar. Senare, i

smältverken, utvinns även lite silver. Borrningen sker med speciella maskiner till platser där malmen finns. Hela tiden förstärks tak och väggar i orterna genom att man borrar 7 – 14 meter djupa hål i berget och gjuter in stålvajrar som håller berget på plats. Cement sprutas också på väggarna som förhindrar ras av småsten. Därefter borras hål på ett särskilt vis som laddas med en laddrobot. Dynamit används inte längre utan ett krämliknande vattenbaserat sprängämne, Prelit. Sprängningen sker alltid vid bestämda tider. Den sprängda malmen tippas ner i bergsschakt av lastmaskiner och transporteras med fyraxlade lastbilar till en krossanläggning under jord. Ett dovt mullrande hördes från krossarna som är igång hela tiden. När lastbilarna tippar sin last skramlar det dock rejält. I krossen krossas malmen till mindre än 25 cm stora stycken och förs via ett transportband till hissen. Hissen, vid det nyaste schaktet kallat P2, hämtar malmen vid 850-

meters nivån och kör automatiskt oavbrutet upp och ner. När hissen är tömd känner en sensor av det och då åker den ner igen för att åter fyllas med 20 ton malm. Hissen går 12 meter per sekund med malm i och åtta meter per sekund med personal i. Fyra minuter tar varje resa. Hissen servas varje vecka och kontrolleras noga. Tomrummet som blir när

man brutit klart fylls av en blandning bestående av anrikningssand, cement och vatten. Ovan jord krossas malmen ytterligare till mindre än en mm stora korn. Sen förs den vidare till flotationstankar där kemikalier tillförs. Luft tillförs vilket gör att mineralerna flyter upp till ytan och bildar ett skum. Gråberget sjunker till botten och det används så mycket som möjligt till att återfylla tomma bergrum. Resten skickas till en sanddeponi. Malmen anrikas, det vill säga blir ädlare. Skummet som blir samlas ihop och vattnet pressas bort av ett filter. Kvar blir ett finkornigt metallkon-

centrat. Zinkkoncentratet innehåller cirka 52 procent zink, blykoncentratet cirka 70 procent bly och kopparkoncentratet cirka 25 procent koppar. Det liknar brunt eller gråsvart potatismjöl. Tidigare skeppades sligen det vill säga malmkoncentratet ut på Vättern via Åmmeberg. Koncentratet fraktades via järnväg från Zinkgruvan. Järnvägen lades dock ner 1975 och nu sker frakten via lastbil till Otterbäckens hamn vid Vänern. Där avgår i genomsnitt fem fartyg varje månad med en last på 4000 ton malmkoncentrat. Koncentratet säljs till olika smältverk runt om i Europa. 1,26 miljoner ton malm tas

upp ur gruvan per år, och för tredje året i rad har man slagit produktionsrekord. Just nu räknar man med en 10 procent ökning av produktionen då man köpt en ny kvarn från Garpenberg och investerat i ny kvarnhall. Kvarnen väger 43 ton så det är en stor investering både vikt- och pengamässigt. Man samarbetar mycket med Garpenbergsgruvan, trots att


Nummer 17 • November 2016

9

Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland och Örebro län.

På driftcentralen följer man arbetet i gruvan. Erika Gillberg och Pernilla Oliv (med ryggen mot kameran) jobbar femskift och ser till att bland annat hissar och ventilation fungerar, samt har koll på var alla människor befinner sig i gruvan.

LANDSBYGD

Ljus och bra arbetsmiljö i verkstäderna. Fönster saknas dock av förklarliga skäl.

man tillhör olika koncerner. Innan undertecknad fick bege sig ner i den 1300 meter djupa gruvan blev jag utrustad med overall, hjälm, reflexväst, stövlar, ficklampa, tagg och flykthuva. Särskild anmälan på ett papper och en film om säkerheten visades. Zinkgruvan Mining är väldigt noga med säkerheten och alla som arbetar under jord i maskinverkstäderna har både räddnings- och hjärt-lungräddningsutbildning. Går larmet om skada kan vem som helst ställa upp. Särskilda räddningsfordon finns. Taggen visar var man befinner sig och kan följas på skärmar uppe på ytan i ett kontrollrum. Det är bra luft i gruvan både in – och utluft. Zinkgruvan ligger mitt i samhället så Zinkgruvan Mining är mycket noga med att jobba förebyggande med buller och damm. Färden via bilrampen gick både runt, runt höger- och vänstervarv men även via raksträckor. Ett sinnrikt komradiosystem gjorde att man höll koll på varandra och stannade vid de trafikljus som fanns. Det är annars helt omöjligt att mötas i de uthuggna tunnlarna. Första stoppet gjordes vid 650 meters nivån. Hugo Karlsson håller på att serva en Tamrocklastare. Maskinen är från 1998 och den äldsta i gruvan. Rost, fukt och bergdamm gör att maskinerna slits väldigt fort. De personbilar som används har en livstid på sex månader till fyra år. Besiktning sker var sjätte vecka. Allt för säkerheten. Man kör med dieselbilar

och den bästa rening som går att få på dessa motorer. Elmotorer fungerar inte. 225 olika maskiner finns i Zinkgruvan och varje reparation, varje besiktning förs det noga uppgifter på i datan. En väldigt imponerande verksamhet.

Jonas Johansson, betongsprutare, tar en kafferast. Han trivs mycket bra i Zinkgruvan.

Conny Werme, planerare i verkstan på 650-metersnivån berättade att man har en mängd olika maskiner. En del från 1970-talet och till dem finner man dåligt med reservdelar. – Då får man fixa dem själv, sa Conny. Eller höra med Bergströms bil och maskin i Motala. De är suveräna på att hitta diverse delar. I verkstan arbetar tio personer och där finns även matsal. Jonas Johansson från Askersund hade kafferast. Han berättade att han var betongsprutare och arbetat tio år i gruvan. – Jag trivs väldigt bra här,

vintertid är man lite seg men annars märker man inte att man är under jord. Avsaknaden av fönster men annars är jobbet som vanligt. Jag jobbar sju dagar och är ledig sju dagar så då kan man vara ute i naturen om man vill. Färden gick vidare ner till 800 meters nivån och ytterligare en verkstad. Hans Lindberg satt och beställde reservdelar. Ett riktigt detektivarbete. 21 personer arbetar på 800meters nivån. De första kvinnorna dök upp. Lena Ro-

Lena Rosén har jobbat i Zinkgruvan sedan 1970 med olika yrken.

I Zinkgruvan har man egna räddningsfordon som är redo att rycka ut vid skada.

sén fanns i förrådet och höll koll på en mängd artiklar. Hon berättade att hon börjat som städerska i gruvan 1970. Sen hade hon kört hissar och varit en ”skickare” för att sedan 1990 arbetat på förrådet. De maskiner man har från Atlas Copco har egen verkstad nere i gruvan med egen personal. Zinken som bryts har flera

olika användningsområden. Den används som rostskydd till stål och bara ett tunt skikt gör att man kan motverkar rosten i över 50 år. Den används också vid tillverkning av mässing, (det är en legering av koppar och zink) och sen är zink också ett viktig mineralämne

för både människor, djur och växter. Alla som undertecknad talade med trivdes mycket bra med att arbeta i gruvan. Kan bero på att ägarkoncernen Lundin Mining satsar både på Zinkgruvan och på sina anställda. Då Lundins har gruvor runt

om i världen, har anställda också goda möjligheter att kunna få jobb där. Man söker också hela tiden efter kvalificerad personal och med lagom avstånd från både Motala, Askersund och Örebro gör att det inte är så svårt att pendla. Text och bild: EVA CARLSSON

Gruvtornet P1. Korsvirkeshuset till vänster är från 1850talet och bland de äldsta byggnaderna i Zinkgruvan.


10

Nummer 17 • November 2016

AKTUELLT

Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland, Örebro län och Värmlands län.

Nytt köldmedium testas i maskiner Sveaskog i världsunikt test av miljövänlig kylvätska I samarbete med producenten Avantherm deltar Sveaskog i ett världsunikt test av ett nytt köldmedium. Köldmediet som på sikt förhoppningsvis även ska kunna användas i personbilar och lastbilar testas nu i Sveaskogs skogsmaskiner – med stora fördelar för både klimat, människor och produktivitet.

Sedan början på 2000-talet har skogsbranschen huvudsakligen använt propylenglykol som köldmedium i sina skogsmaskiner för avverkning. Det är ett betydligt mer miljövänligt alternativ än den extremt giftiga etylenglykolen som tidigare användes och som fortfarande är vanlig i personbilar. – Fyra centiliter av etylenglykolen är nog för att döda en människa. Smaken är dess-

utom söt, vilket gör att djur gärna lapar i sig etylenglykol som läckt ut. För en hund eller en räv räcker det att djuret slickar i sig av den söta produkten för att inre organ ska ge vika och djuret dör. Propylenglykol går inte att få i sig i dödande dos och är dessutom så beskt att man inte kan få i sig det av misstag, berättar Torgil Granström, produktionscontroller på Sveaskog. Problemet med propylenglykol är dock att den blir trög och svår att cirkulera i ledningarna när det är kallt. Det innebär att maskinförarna blir tvungna att starta maskinerna för varmgång innan de kan köra när det är riktigt kallt ute. Vätskan är dessutom svårhanterlig eftersom den måste blandas med exakt 50 procent vatten. I och med att en del av vattnet kokar bort i systemets heta punkter förändras för-

SKOGSDAG

Nu har vi äntligen fått möjlighet att prova ett köldmedium som både är miljövänligt, nästintill koldioxidneutralt och som ger en bra arbetsmiljö. hållandet och propylenglykolen klarar då inte kylan som när den är rätt blandad. Dessutom måste man varje år byta ut de närmare 40 litrarna kylvätska för att få rätt balans när det gäller korrosionsskyddsmedel. – Att hitta bra oljor och vätskor är lite av den heliga graalen och nu har vi äntligen fått möjlighet att prova ett köldmedium som både är miljövänligt, nästintill koldioxid-

I samarbete med producenten Avantherm deltar Sveaskog i ett världsunikt test av ett nytt köldmedium. Bild: SVEASKOG

neutralt och som ger en bra arbetsmiljö för våra medarbetare. Dessutom ökar produktiviteten när maskinerna fungerar bättre och man slipper varmköra maskinerna för att det inte ska vara iskallt när man sätter sig i hytten, säger Torgil Granström.

En annan fördel är att man slipper byta köldmedium i maskinerna varje år. Fortsättningsvis handlar det om maximalt var femte år – eller kanske aldrig. Det nya köldmediet består av en lättflytande kylolja, som är helt unik och patenterad av Avantherm.

Fredag 18/11 kl 10–15 Vi bjuder på skogslunch

Attarp

Den största utmaningen handlar nu om rätt kvalitet på gummitätningar och slangar i skogsmaskinerna så att de kan hantera den mer lättflytande vätskan utan läckor. Om man ska byta köldmedium i en befintlig maskin måste hela kylsystemet först tvättas noggrant. KTH har tagit fram en instruktion för hur detta ska gå till, vilket fungerat väl. – För närvarande testar vi kyloljan i två olika maskiner, en skotare och en skördare, där leverantören har tillverkat nya tätningar och slangar som anpassats till kylvätskan. Till vintern kommer vi troligtvis att göra tester med två servicevagnar också, berättar Torgil Granström. Om vinterns tester faller väl

Ydre, 145 ha Produktiv skogsmark om ca 140 ha med 19 108 m3sk samt del i vattenområden.

Vi visar: • Ponsse ERGO 2015 • Ponsse BUFFALO 10 WD • Ponsse SCORPION H5 • Bracke P11 Planteringsaggregat

Reg Fastighetsmäklare Per Wahl Magnus Jansson

Provkör: • ATV Honda, ATV & Artic Cat • Husqvarna motorsågar • MF 5609 skogsutrustad med Mowi 850 • Stihl motorsågar • KRANMAN Griplastarvagnar

Linköping | 013-24 20 02 Linköping | 013-24 20 04

ut kommer Sveaskog troligtvis att börja fasa in den nya kyloljan i samband med att man köper in nya maskiner. – Det känns roligt att vi på Sveaskog kan vara med och driva det här tekniksprånget. Nu går vi mot en allt mer fossilfri maskinpark. När det gäller drivmedel kör vi numera nästan uteslutande på fossilfri HVO-diesel i våra egna skogsmaskiner och övriga fordon, berättar Torgil Granström.

Vägbeskrivning: Skullaryd, norr om Eksjö. Skyltat från Rv. 32

Dags att mäta radon! Vi gör mängder av mätningar varje år och kan ge er Sveriges bästa pris. Vid förhöjda radongashalter erbjuder vi kostnadsfri utredning samt åtgärdsförslag.

Gjuterigatan 2, Eksjö • 0381-390 00

os o d n o d Ra

r

250:-

d os or 2 = t e ak 1 mätp :r - 375 3 doso

Din Husqvarnabutik i Eksjö!

Välkommen att annonsera i Jordbrukaren! Ring 0141-560 03 eller 054-21 70 10 så hjälper vi dig!

Norrköping 011-10 14 10 Linköping 013-10 14 10

www.brabesiktningar.nu info@brabesiktningar.nu


Nummer 17 • November 2016

11

Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i ÖstergÜtland, sÜdra SÜdermanland, norra Smüland, Örebro län och Värmlands län.

AKTUELLT

Vi skarvar inte

Vi isolerar med polyuretan marknadens bästa isolermaterial. Halva tjockleken jämfÜrt med �vanlig� isolering.

• Villa o vindsisolering - mer boyta och tunnare väggar • Golvfyllningar - stopp fÜr kalla och dragiga golv • Accumulatortankar • FÜrsäljning av PIR/ Polyuretan skivor

Brunnsborrning & Energiborrning Kompletta Bergvärmeinstallationer

BRETT SORTIMENT FĂ–R:

FÜrsäljning och installation av pumpar

NÜt ¡ Svin ¡ Für

Service reparation av pumpar och tillbehĂśr

Ring/maila er fÜrfrügan till: 0705-94 26 92 • jorgen@polyterm.se Kontor/Fabrik: 0581-62 08 30. Adress: Hagalundsvägen Fellingsbro www.polyterm.se

Fjäderfän ¡ Häst

Välkommen att kontakta oss fÜr kostnadsfri offert!

UnderhĂĽllsfri plansilo

i LLC™ betong

&INSPĂ?NGSV 2EJMYREs4EL 

Specialist pü fodertillskott till djur. tel 011-875 03 • www.wiromin.se

www.jordbrukaren.se

LLC™ är en unik betong speciellt framtagen fÜr att klara den tuffa miljÜn i plansilon Den nya betongen kräver ingen ytbehandling och är starkare än betongen i dagens plansilor. Detta gÜr att du sparar büde tid och pengar. Läs mer pü abetong.se.

äll Best ür pü v hop s webbri.se he

SnĂśrasskydd Har du vintervinterbesiktat besik tat ditt ditt tak? tak k?

0470 965 00 | www.abetong.se

Infästningar till alla takmaterial

Vi har levererat snĂśrasskydd pĂĽ marknaden sedan 1977.

Heri är ditt trygga val när det gäller din taksäkerhet!

Sov gott i vinter, gÜr din beställning redan idag! www.heri.se eller ring 0920-151 20

FRAKTFRITT pĂĽ

all ordrar Ăśa veerr

3000:0920-151 20 ¡ Banvägen 9, Luleü ¡ www.heri.se

Att synas är bra fÜr affärerna! Boka annonsplats pü 0141-560 03 eller 054-21 70 10

MERASYSTEMPLĂ… MERASYSTEM Ă…T AB A

j Skänk en TAKPLÅT A AKPLÅ ÅT - T TAKPANNOR A AKP PAN ANNOR A - FALSTAK FAL ALST TAK A Skänk en T julgüva julgüva cancerfonden.se cancerfonden.se

MERASYSTEM SYSTEM tillverkar välbeprÜvade produkter till lant brukssektorn. TillfÜrlitligt, snabb och priseffektivt

Estelle falstak

Klassisk pannplĂĽt

info@merasystem.se nfo@merasystem.se | www w..merasystem.se .merasystem.s tel 0410-205 30 | fax 0410-211 66


12

SKOG

Nummer 17 • November 2016 Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland, Örebro län och Värmlands län.

När maskinerna står vid varandra går det att köra flisen direkt till skytteln.

Henrik Karlström och Kenneth Andersson från Tjällmo flis AB vid den nya maskinen.

Matning och flisning går i ett rasande tempo.

Pressat läge för skogsbränsle Bra inhemsk energi i hård konkurrens med sopimport LINKÖPING (JB)

En sidoeffekt av att värmeverken importerar sopor är att skogsbränslet missgynnas. I förlängningen påverkas sysselsättning, investeringsvilja, tillgång på entreprenörer och branschen som sådan. Oanvänd råvara går till spillo.

Fredrik Hellgren och Ove Eriksson, som båda arbetar med biobränsle på Linköpingsföretaget Skogstjänst, berättar om hur situation och marknad för biobränsle ser ut. Är marknaden på väg upp eller ner? – Den är inte på väg upp, konstaterar Fredrik Hellgren. Vi har ju stor konkurrens mot sopor och returträ, det är ju främst import av de här materialen. – Det är en helt annan di-

mension när det gäller priser och sådant, men det är väl en orsak till att det snarar gått åt andra hållet, en nedåtgående spiral på priserna. – För ett antal år sedan levererade vi skogsbränslet under en betydligt längre tid på året, berättar Ove Eriksson. Det var baslast för pannorna. Idag är det ju soporna som är baslast för pannorna. Vi får leverera material till vissa pannor där du kan elda sopor och då är man topplast istället. Under den kalla delen av året används mer skogsbränsle än på sommarhalvåret i värmeverken. – Nu ska vi inte säga att det är så överlag utan det här gäller de pannor som eldar sopor och skogsbränsle. Sedan har vi de pannor som vi levererar till som bara eldar skogsbränsle och där är det som vanligt med leveranserna. – Det här gör ju också att det blir kortare produktionstid, säger Fredrik Hellgren. Det är ju så mycket som ska hända på kort tid och sedan står entreprenörer med flermiljonsinvesteringar och inte har jobb. De uppskattar att det är så under halva året vilket är ett

Fakta Skogstjänst Företaget bildades 1991 av jägmästarna Lennart Brant och Gabriel Danielsson. Bolaget har sitt säte i egna lokaler i Linköping. Idén i starten var att kombinera skogsförvaltning och biobränsle, ett koncept som visat sig hållbart. Verksamheten består idag av två affärsområden, förvaltning/ rådgivning respektive biobränsle. Verksamhetsområdet är Östergötland, Småland, Södermanland, Närke, Mälardalen, och Uppland. Fick pris som Årets gröna företag på näringslivsmässan i Linköping.

jättestort problem. Det gör det är svårt att få någon intresserad av att ställa upp med produktion och investera i sådana här maskiner som sönderdelar materialet. – Det är ju självklart så, att det är ju ingen som kan nyinvestera och nystarta ett företag och köpa en splitter ny maskin. Att låna de stora summor som behövs är närmast omöjligt. Bankerna kräver att man kan visa att det finns jobb tolv månader om året. – Idag går det väl sex till sju månader, i bästa fall åtta om man har tur men sex till sju är det väl full fart på det. Vad händer med råvaran som nu blir över, den som ni inte kan leverera? – Den förgås, den blir jordmaterial efter ett antal år, berättar Ove Eriksson. Det är ju det som är så sorgligt. Vi har så mycket inhemskt i vårt land som sysselsätter mycket folk på landsbygden. Det trängs nu undan av billigare bränsle som man lätt importerar. – Jag har ingenting emot att elda sopor eller rivningsvirke. Det ska vi absolut göra men då ska vi hålla oss till det vi får fram själva i vårt eget land, det är min egen åsikt. – Samtidigt så sitter ju värmeverken i den positionen att de måste ta betalt i sin tur och då är det konsumenten som ska betala för värmen.

Fredrik Hellgren och Ove Eriksson, båda från Skogstjänst, framför Tjällmo flis nya maskin.

– De kan ju inte höja priserna hur som helst för då har de inga kunder där heller. De har ganska stor konkurrens med värmepumpar idag, bergvärme, solenergin, solcellerna är på frammarsch. Våra kunder som är värmeverken har en ganska tuff konkurrenssituation, de med. De ser om sitt hus för att få så billigt bränsle de kan. En del ris används på driv-

ningsvägar på hyggen för att minimera körskador och det kan sedan inte användas för bränsle. Både markägare och miljö tjänar på det, fast på annat sätt. Går det att använda samma maskiner till något annat? – Skotare och flisare där plockar man bort flishuggen och skotar ris på sommarhalvåret. Då går det att använda samma maskin men en viss del av maskinen står ju stilla. Sedan har vi våra transporter som kör flis på vintern och asfalt på sommaren så de kan utnyttja bilarna på så vis.

– Nu ska vi väl säga att vi har väldigt bra entreprenörer som har hittat annan sysselsättning viss del av året, berättar Ove Eriksson. Den entreprenörskåren vi jobbar tillsammans med är ju väldigt duktiga och flexibla. De har klarat det här, men det finns inga utrymmen för något annat och det går inte att pressa ytterligare. Vid hygget finns en av dessa entreprenörer, Tjällmo flis AB, som även nyinvesterat. Henrik Karlström och Kenneth Andersson därifrån håller på med flisning. För dagen är det Kenneth Andersson som kör det nya ekipaget, huggen och skotaren som drar den. Det är stora maskiner. Hug-

gen väger 12 ton och skotaren ungefär lika mycket. Kenneth lastar in grenar och annat material som samlats ihop i en stor hög vid vägen. De taggiga inmatningshjulen på huggens drar in materialet på ett par ögonblick och

sedan är det flis. Det är en överraskande snabb process. Det är förstås inga låga priser på sådana här kraftfulla ekipage. – Den blå huggen 3,3 miljoner och skotaren 3 miljoner, berättar Kenneth och Henrik. Hur ser ni på det här med marknaden för skogsbränsle? – Man vill ju tro att det blir bättre. Det här, skogsbränsle, måste ju vara framtiden. Råvara finns ju och måste bort från planteringen. – Det här är en stor investe-

ring att köra så kort tid. Vi skotar på sommartid. Hur är det med energimängden i flisen? – Tre containrar med flis motsvarar energin i 10 kubikmeter olja, säger Ove Eriksson. De kan köra fem lass, det vill säga 15 containrar eller motsvarande 50 kubikmeter olja en bra dag. Bara två procent av energin går till den totala körningen eller drivningskostnaden, här och till värmeverket.

Underhållet på huggen är omfattande för att hålla den igång. Trots sin storlek är maskinen känslig för sten och metall. Inuti finns små marginaler så det mesta större än en spik kan få konsekvenser. Tjällmo flis berättar om en

reparation som kostat en halv miljon. De berättar också om att allt fler försäkringsbolag ställer sig ovilliga att alls försäkra flismaskiner. Sådant måste vägas in i bilden av den verklighet entreprenörerna har. Skogsbränsle är ju även en fråga om sysselsättning. Totalt är antalet bara för Skogstjänst högt om alla involverade led räknas in. – Vi har väl ungefär hundra stycken som vi sysselsätter, berättar de. Sedan är vi ju själva tjugo personer på Skogstjänst, så det är runt 120 personer som är engagerade i det här. Text och bild: BO BÄCKMAN


Nummer 17 • November 2016

13

Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland, Örebro län och Värmlands län.

Hösterbjudande! Mineralfoder och spendopp till bra pris. Besök år v gärnautik! webb

FRI LEVERANS – UTAN KÖPGRÄNS!

Tel 0121-512 31 • Bengt 070-815 12 31 • Micke 070-428 43 28 • www.angen.se

Gårdsarmatur Byt ut din 125W kvicksilverlampa mot en 20W Led-lampa Ger ett likvärdigt ljus Livslängd mer än 50 000 tim 220V. IP65. 50 mm rörfäste Väggfäste 180:20W 1 990:- + moms och frakt

Biobränslepannor Satseldade- och flödesmatade pannor Säljare norra och mellersta Sverige

GST Trade AB 026-12 41 09, 070-770 21 78

• Högröjning av vägar och åkerkanter, kantskärning. • Krossmaterial och brotrummor, dräneringsrör m m. • Vi är även certifierade för enskilda avlopp och minireningsverk. • Anlägger och underhåller skogsvägar

AKTUELLT

www.nordled.se

Andreas Brunåker Lantmästare

076-846 22 22 Andreas.brunaker@faust.dk Hisun 500 UTV Traktorregistrerad

Vi gör lösningar efter era önskemål!

mail@faust.dk www.faust.dk

89 900 kr inkl moms

070-843 18 28

Tegelbruksv 1, Kisa · 0494 -128 50 www.kisamotorservice.se

NYHET 2016!

Kodiak 700 4x4

20 000 läsare kan se din annons!

Ny bränslesnålare motor. In/ urkopplingsbar 4-hjulsdrift, hög/lågväxel. Finns även med servo. Fler färger beroende på modell.

Ring 0141-560 03 eller 054-21 70 10 så hjälper vi dig att få ut ditt budskap!

fr. 66.320:- exkl. moms

3EKO-IXERVAGNAR fÚRALLABEHoV...

&YLLTÚMMAre för omgående leverans.

Nya & begagnade. sTömningsfläktar från 11 till 37 kw med mycket hög kapacitet s+ASTmËKTARKK1600 och KK1800

MÅN-FRE 8-18, LÖR 10-14 WWW.MOTORSPORT.SE VIMMERBY 0492-134 60 GAMLEBY 0493-102 62

Närproducerade

kWh sökes

BEGAGNADE TUNGVIKTSPRESENNINGAR

Vi köper din el

KĂǀƐĞƩŽŵĚƵƉƌŽĚƵĐĞƌĂƌĨƂƌŶLJďĂƌĞů ŝŬŝůŽǁĂƩĞůůĞƌŐŝŐĂǁĂƩŐƂƌǀŝĚĞƚďĊĚĞ ĞŶŬĞůƚŽĐŚůƂŶƐĂŵƚĨƂƌĚŝŐĂƩƐćůũĂĞůĞŶ ƟůůŽƐƐ͘sŝćƌĞƩĂǀĚĞĞůďŽůĂŐŝEŽƌĚĞ Ŷ ƐŽŵŬƂƉĞƌŵĞƐƚŶćƌƉƌŽĚƵĐĞƌĂĚ͕ĨƂƌŶLJͲ ďĂƌĞůŽĐŚŚĂƌůĊŶŐĞƌĨĂƌĞŶŚĞƚĂǀĂƩ ƐŬƂƚĂĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟŽŶĞŶƟůůďĊĚĞƐƚŽƌĂ  ŽĐŚƐŵĊŬƵŶĚĞƌ͘

fr. 400kr HALLBYGGARNA.SE/JORDBRUKAREN

Vill du veta mer? ZŝŶŐŽƐƐƉĊϬϳϳϭʹϭϲϭϳϭϴĞůůĞƌ ĞͲƉŽƐƚĂƉƌŽĚƵŬƟŽŶΛďŝdžŝĂ͘ƐĞ

ALLT FRÅN STOCK TILL FÄRDIG PRODUKT! PELLETSPRESS OCH SÅGVERKSMASKINER

Läppeställaren AB Läppe Energiteknik AB

Vi har lösn för Er, kontakingen ta oss!

Tel 0151-601 65, 070-659 46 70 www.lappe.se

NSER KI V SBenny Andersson

E IC

M A

Elektriska måttinställningar till alla typer av maskiner

Brånstorp, 585 91 Eksjö Tel 0380-810 34

BEGAGNADE TRAKTORDELAR Nya startmotorer och gener. Även andra nya delar.

TRAKTORER KÖPES för demont, kontant betalning. Hämtas! Du har väl sett vår hemsida?

www.jordbrukaren.se

• Kutterspån • Lantbruksspecial • Spån-/Halmpellets • Impregnerade stängselstolpar

Nu utökar vi med produktion i södra Sverige!

Vi har återförsäljare i Östergötland, Örebro, Värmland, södra Sörmland och Norra småland. Ring för närmare info

0705-87 98 79 • info@yesbox.se www.yesbox.se

• • • • • •

Vedhantering Foderhäckar Balhantering Grindar Adaptrar Vagnar

Vi köper, säljer och förmedlar beg. lantbruksmaskiner. Återförsäljare för Bala Agri och Norje. Välkomna!

tel 070-816 29 05 info@backhemmet.se www.backhemmet.se


14

FISKE

Nummer 17 • November 2016 Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland, Örebro län och Värmlands län.

På väg mot nästa gädda.

Mulet, kyligt och duggregn. Bra gäddväder med andra ord, och när det nappar bra glömmer man fort de yttre omständigheterna. Att vara varmt klädd hjälper förstås också.

Varje år åker Yun Nishimura från Japan på fiskeresor. I år blev det gäddfiske i Sverige, i Önhult söder om Åtvidaberg.

En gäddenöjd japansk fiskare Yun Nishimura besöker Henrik i Önhult för gäddfiske ÖNHULT (JB)

En långväga gäst hade bokat in sig hos fiskeguiden Henrik i Önhult. Det var Yun Nishimura från Japan som kom hit för att fiska gädda. Han var nöjd med resan och det svenska fisket som bland annat gav en gädda på 107 centimeter.

Det krävs ett extra brinnande intresse för fiske om man ska resa från Japan till Sverige för att fiska gädda. Ett sådant intresse har Yun Nishimura som bokade in sig hos fiskeguiden Henrik Karlsson i Önhult där han skulle fiska i tre dagar. – Han hittade mig genom en kompis i Japan som är fiskeguide, berättar Henrik. Han förmedlade kontakten. Har du varit i Sverige förut?

– Nej, det är första gången, säger Yun. – Varje år gör jag fiskeresor runt om i världen. Jag har varit i länder som Brasilien, Australien och Ryssland. Den här gången blev det till Sverige som är berömt bland japanska fiskare för gäddfiske och för ABU Garcia. Jag har själv en av Garcias rullar. Det hade, enligt Henrik, varit en vädermässigt utmanande morgon den tredje dagen med fem sekundmeter och kraftigt regn. Yun ryckte mest på axlarna åt det. Den svenska höstens väder bekom honom inte så mycket och han hade varma kläder han lånat av Henrik. – Landskapet är mycket, mycket vackert, som jag förväntade mig, säger Yun. Det är så få människor så jag kan ha det för mig själv. Det är mycket speciellt för en japan. Även om morgonens väder varit förskräckligt så högg en

Den släpptes tillbaka. På kvällen fick en annan i sällskapet upp samma gädda. – Vi kände igen den på en gammal skada den hade, berättar Henrik. Är du nöjd med fisket och Sverige? – Jag är mycket nöjd, säger Yun Nishimura. Det är mycket bättre än jag förväntade mig!

gädda på det första kastet. Sedan var både japansk fisketurist och guide varma. – Han fick en abborre på 40 centimeter på morgonen, berättar Henrik. Fisket är så kallat catch and release, man släpper tillbaka den fångade fisken. Frågan är ändå naturlig: Har du smakat gädda eller abborre än? – Jag har ätit abborre. Den stekte jag i stekpannan och den var mycket god. Någon gädda hade ännu inte hamnat på tallriken men om det kom upp en liten gädda, det är de små som är bäst, så skulle Yun smaka även den. Idag är sista dagen, och

Yun kunde knappast vara mer nöjd med starten på sitt fiskeäventyr. – Den första och största gäddan Yun tagit upp högg första dagen på det första kastet, berättar Henrik. Gäddan var 107 centimeter. Yun har

Storfångst. Yun Nishimura inled de med en gädda på 107 cm. Fiskeguiden Henrik Karlsson till höger. Bild: HENRIK KARLSSON

nu ett medel på 88 centimeters längd på sina gäddor. Hur många har det blivit? – Ett tiotal och sedan har vi tappat lika många.

Henrik bjuder också på en kul fiskehistoria från i våras då en dansk grupp var på besök. En i gruppen fick en gädda på åtta kilo redan på morgonen.

Han har inte hunnit se något mer av Sverige och det var heller inte meningen. – Nej, jag kom bara hit för att fiska gädda. Så talar en äkta fiskeentusiast! Visst var det sista fiskedagen men han åker ändå inte direkt hem till Japan. Han arbetar på ett försäkringsbolag och ska delta i en konferens i tyska Hannover innan det bär hemåt.

Text och bild: BO BÄCKMAN


Nummer 17 • November 2016

15

Vad vill du läsa om i Jordbrukaren? Tipsa oss! Ring redaktionen, 0141-560 03, eller e-posta till redaktionen@lanstidningen.se.

Från Scan till fiskeguide Fiskeguidningsföretaget Top Catch finns i Önhult ÖNHULT (JB)

Henrik Karlsson kommer ursprungligen från Skara. När arbetet fick honom och sambon att flytta kom de att bosätta sig i Önhult. Fiskeguidningarna har utvecklats som en sidoverksamhet och den har bara vuxit.

Bakom fiskeguidningsföretaget Top Catch finns Henrik Karlsson och hans historia. Det hörs på hans dialekt att han inte är östgöte. Ändå är han verksam i Önhult söder om Åtvidaberg, nästan bokstavligen på gränsen till Kalmar län. – Jag är från Skara och jobbade på Scan där och sedan fick jag jobb i Linköping, berättar Henrik Karlsson. Önhult är ganska långt från Linköping men paret ville ha en gård och då var det det här huset de hittade. – Min sambo hade pendlat

från Skara till Trollhättan förut, då sa jag det att nu är det min tur att pendla. Hon fick jobb som lärare i Åtvidaberg och jag fick jobba på Scan och låg och pendlade några år. – Vi har skaffat en hund och en katt och lite hönor. – Nu har vi också en liten grabb på ett år och tio månader så det har hänt en del sedan vi flyttat hit. Var kommer fiskeguidningarna in i det här? – Efter Scan så började jag jobba med ungdomar här i byn. Det avtog och jag började jobba på en liten firma som automatslipar skridskor. – Jag började med fiskguidning vid sidan om först, berättar Henrik. Nu kör jag det här nästan på heltid under sommaren och sedan är jag där på firman under vintern. Som fiskeguide vänder sig Henrik till flera kundkategorier. Det är privatpersoner,

företag, fiskecamper, hotellanläggningar med flera eller snarast de flesta. Han kan kallas frilansguide. – Jag har jobbat även mot stugägare som kommer att ha gäster som vill fiska. Då ringer de mig. – Sedan hjälper jag andra guider och de hjälper mig. Nu 2017 ska vi börja med lite mer boende och fiskeguidning i lite paket och sådant. Varför fiskeguide, varför

gädda, varför...? På sin hemsida skriver Henrik om sitt intresse och hur det började: ”Jag minns fortfarande första gången jag fångade min första fisk! En gädda på 3 kilo och jag blev överlycklig”. Alla som upplevt sådant vet vad han menar. Det är inte ovanligt att då plötsligt ha fått en hobby. Henrik skulle dessutom få en uppföljare till första upplevelsen: ”Nio år senare fångade jag en gädda som väger 8,2 kilo från samma plats i samma lilla sjön, men då var jag lite mer erfaren och hade blivit beroende av denna fantastiska hobby”. Nu har du Yun från Japan på

besök. Det kan alltså bli fler långväga kunder och paket? – Det är väl inte varje dag det kommer en japan och bor själv i en liten stuga ute i skogen och sedan fiskar gädda i tre dagar. Detta med Yuns besök ser jag som en liten mjukstart. Båten med fiskeguiden Henrik Karlsson och gästen Yun Nishimura åker åter ut på en av de vackra sjöarna i trakten. Det är mulet, det har börjat duggregna och det är som skymning fast det ännu inte är dags. Ja, det här är bra gäddväder. Text och bild: BO BÄCKMAN

Japanske fiskeentusiasten Yun Nishimura med fiskeguiden Henrik Karlsson. Yun Nishimura visar sin nyuppdragna abborre på 40 centimeter. Bild: HENRIK KARLSSON

FISKE


16

LANTBRUK

Nummer 17 • November 2016 Vad vill du läsa om i Jordbrukaren? Tipsa redaktionen: ring 0141-560 03 eller e-posta till redaktionen@lanstidningen.se!

En tydlig skylt leder till butiken.

Varorna står snyggt och lättillgängligt på hyllorna i den lilla butiken.

Liga och David Appelgren med en skottkärra nyskördade grönsaker. De bor i Lövhagen på Dags mosse. De vill ta tillvara det naturen ger och äta mat som är både ekologisk och närodlad.

Flaskor med kallpressad rapsolja gjord i Hästholmen på raps från Jussberg.

Rallarroste är ett alternativ till importerat te.

Majskolven heter Fiesta och är en gammal indiansort, som David Appelgren har specialbeställt frön till från England.

När- och härodlade ekoprodukter Ekobutik året runt på Mossen ÖDESHÖG (LT)

Sedan ett och ett halvt år bor David och Liga Appelgren i ett hus på Dags mosse med drygt ett hektar god svart jord att bruka. De flyttar från Norrköping med ambitionen att så långt möjligt odla sin mat och resa kollektivt. De vill ta tillvara det naturen ger, äta mat som är både ekologisk och närodlad, se en levande landsbygd och spara vår miljö.

David kallar sig mångkonstnär. Som grafiker kan han arbeta hemma, dessutom föreläser han om ekologisk mat och om matfusk. Odlingen är en hobby. Han berättar att han forskar många långa nätter för att hitta intressanta födor och han experimenterar gärna med mat.

Paret klarar en månad utan bil. Bussen läggs ner. Desto bättre går det med odlingarna och plötsligt blir det litet för mycket. De åker på marknad och säljer sitt överskott. Och nöjda kunder frågar var de kan köpa de Appelgrenska varorna igen. Så väcks idén om en gårdsbutik. Ombergs Ekobutik har både grönsaker och bearbetade produkter, både vanliga varor och mer udda. – Vi tycker att det är väldigt viktigt med en levande landsbygd året runt, säger David. Butiken hittar man vid den sista tvärvägen utmed väg 919 (gamla R-50) i Ödeshögs kommun nära gränsen mot Vadstena. Den är öppen året runt, sommartid varje dag och så här års fredag – söndag klockan 11-18. David gillar att spåra upp växter som han tror går bra att odla här. Han visar stolt

en majskolv med många färger på kornen. Det är inte den vanliga gula sockermajsen. Denna heter Fiesta och är en gammal indiansort, som David har specialbeställt frön till från England. Det finns en lång rad pro-

dukter i Ombergs ekogård. Många är vanliga, andra mer udda. Sommartid kan kunden köpa färska grönsaker genom att skörda själv - lök, grönkål, rödbetor, sallad, squash, pumpa med mera. I butiken finns kryddor och producerade varor – till exempel äppelcidervinäger, sirap av björksav och av granskott, ramslökssalt, ketchup utan socker, kallpressad rapsolja gjord i Hästholmen på raps från Jussberg och mycket mer. Davids filosofi är att det de inte själva har köper de av den närmaste ekologiska. Här finns Ivan Chai, rallarroste, ett svart te. Det är fer-

menterat, det vill säga jäst, en metod som väcker upp smakerna. Det vore ju fantastiskt om Sverige blev några procent självförsörjande på te, tycker David. David gillar att hitta svenska ersättningar. I kylskåpet finns surkål och en rad flaskor med syrad björksav, ren sav med två russin som sätter fart på den naturliga konserveringsprocessen. Smakar som citronaktig läsk men inte söt, god som måltidsdryck, berättar David och håller sedan upp ett rör med bipollen, ser ut och kan användas som strössel till exempel på glass. På en hylla står en rad påsar

med Fröknäcke, gjort på surdeg. Paret har en liten kvarn, som mal ett kilo mjöl på fyra minuter. De har både råg och graham men även åkerbönsmjöl, som är ett alternativ till soja. David säger att de är först i Sverige med detta.

– Det är ett kravbälte här, konstaterar David. Svärds potatis, Tägneby och Jussberg odlar ekologisk säd och Alvastra Kungsgård med ägg och kött. David och Liga är inte certifierade än men de odlar självklart efter ekologins principer eller ännu hårdare. Hårdare? – Ja, en nyhet är att det är ok med gödsel från gårdar, som inte är ekologiska. Det beror på gödselbrist. Men David och Liga använder inte denna gödsel. – Att odla i harmoni med naturen är viktigt, säger David. Här är kemikalier bannlysta. I trädgården står en topplistkupa med svarta nordiska bin. Den är mer på binas egna villkor, säger David. De får bygga själva. Bina blir mer harmoniska och inte lika sjuka eller aggressiva. De flesta

odlare har italienska eller engelska bin. – De nordiska är mer lämpade för vårt klimat, italienska vet inte vad vinter är, säger David. En bit bort växer yaconrot, som är släkt med jordärtskocka. Den är från Peru med kallt klimat och verkar trivas bra här, är två och en halv meter hög. David har gott om grundstammar till blivande äppelträd. Han säger att det är en tanke med att de ska odla äpplen. Det äldsta funna beviset på äpplen är från järnåldern och hittades just på Dags mosse. Den näst äldsta uppgiften är från Alvastra där Birgitta ympade äpple. Ett tredje tecken, som han inte nämner, är familjens efternamn. Text och bild: KATARINA LJUNGHOLM


Nummer 17 • November 2016

17

AKTUELLT

Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland, Örebro län och Värmlands län.

Succétjänst mot bedrägeri Spärra obehörig adressändring hos Skatteverket SVERIGE (JB)

Skatteverket har lanserat en ny e-tjänst som skyddar mot falska adressändringar. Det förekommer bedrägerier med att någon skriver sig på någon annans adress och därmed bereder sig tillträde dit. Sådant kan numer förhindras.

Scenariot är mer än obehagligt. En dag när man kommer hem står någon annan skriven på ens adress och man kanske inte ens längre har nyckel som passar. Istället är hemmet tömt på värdesaker. Den sortens bedrägerier förekommer, men nu finns ett skydd mot sådant. Skatteverket har lanserat en ny e-tjänst, Spärra obehörig

adressändring, som gör att man kan skydda sig mot bedrägerier som sker genom falska adressändringar. Tjänsten är enkel och effektiv. Man väljer att endast tillåta Skatteverket godkänna adressändringar som görs med e-legitimation. Problemet med den vanliga adressändringen är att många fortfarande använder pappersblanketten för adressändring. I Skatteverkets pressmeddelande säger Agneta Carlquist, verksamhetsutvecklare på Skatteverket: – Trots att det är enkelt och

gratis att anmäla adressändring via våra e-tjänster och att säkerheten är hög är det över hälften av anmälningarna som kommer in via pappersblankett. De som anmäler på pap-

persblankett får visserligen ett brev till den gamla adressen om att anmälan inkommit, men brev kan hamna fel. Att någon ändrar någon annan persons adress eller "flyttar in" på det här viset, förekommer men är ovanligt. – Sannolikheten för att man ska bli drabbad av det är ganska låg men när det händer blir det ganska stökigt ett tag. Kanske är det inte själva flytten som sådan utan när folk ska ställa allt tillrätta. Mycket kan ske på kort tid. Ett genomsökt plundrat hem är en del och att återställa uppgifter i register tar en del tid. Vad sådant betyder emotionellt är en annan viktig del och kanske man inte ens vill bo kvar för att bostaden förknip-

pas med minnet och känslan av att ha tagits över av någon annan. Har ni funderat på att införa den här nya e-tjänsten under en längre tid eller var det någon som fick en bra idé och sjösatte den? – Vi har säkert pratat om det här under tre-fyra år. Sedan har vi försökt äska pengar för att utveckla tjänsten. Vi har ju mycket saker vi vill utveckla men vi har en begränsad plånbok så tjänsten har fått stå tillbaka under några år. Har ni när ni utvecklat den här nya tjänsten pratat med Polisen om den eller med Försäkringskassan, försäkringsbolag och andra? – Nej, varken eller. Däremot har vi sett att Polisen har delat informationen om den

på Facebook, även vissa banker har rekommenderat sina kunder att ansluta sig och ett försäkringsbolag har gjort det. Nu ser den här e-tjänsten ut att ha blivit något av en succé. Håller du med? – Ja, det får vi nog anse att det är. Till den första november hade 395 000 personer anslutit sig till tjänsten. Sedan finns motsvarande möjligheter för särskild postadress. – Man ska ju vara folkbok-

förd där man bor, det är där man sover. Sedan finns det vissa personer som behöver ha sin post någon annanstans. De som har gode män, befinner sig där det saknas postutdelning och är hänvisade till postbox, studerar på annan ort

Agneta Carlquist, verksamhetsutvecklare på Skatteverket.

och liknande kan använda den tjänsten. Särskild postadress ska dock inte förväxlas med tillfällig adressändring till exempelvis sommarstugan och liknande. Den här sortens e-tjänster där man använder e-legitimation kommer enligt Agneta Carlquist att bli vanligare. De utgör en bättre väg till säkerhet. Text: BO BÄCKMAN

Fönster och dörrar till stallar, garage och industrier m.m. ÄGA TRAVHÄST TILLSAMMANS?

0514-310 10

Vi säljer nu andelar i vår ettåriga HINGST E. From Above ʹ u. Supreme la Marc e. Varenne

Valdemarsvik 0705 89 09 39

info@westerbyggtra.se • www.westerbyggtra.se

Levererar färdig betong certifierad av

VIMMERBY · Tel 0492-152 55 · www.geba.se

Solkattens Chiron

Dags att boka vårens auktioner!

VI KOPER DITT SKROT!

Vi finns för dig som ska sälja djur, lantbruks-, entreprenad- och verkstadsmaskiner. Vi står för stort engagemang vid varje auktion. Kontakta oss redan idag! Välkomna! Stig-Arne Johansson 0730-291 659

Blixholmsvägen 1 602 38 Norrköping Tel: 011-165180

Att synas är bra för affärerna! Boka annonsplats på 0141-560 03 eller 054-21 70 10. Auktoriserad Grundfos Servicepartner Perfecta & VM-pumpar service Reservdelar, inst-material o nya pumpar i lager

TJ:s Pumpservice AB

Besöksadress: Laduvägen 10, 592 91 Vadstena

”Ett bra vatten är bättre” Över 35 år i branschen Vattenpumpar • Vattenfilter • Installationer • Service Rörarbeten • Försäljning • Brunnsrenoveringar

Tel 0143-127 22, mobil 070-248 50 38 · www.pumptjanst.se

AB FINA FÖNSTER & SPRÖJS

LELY CENTER

I VÄSTERFÄRNEBO

VALDEMARSVIK

Mobil: 070-628 14 06 • www.pumpen.nu

Friskt vatten hemma

Löstagbar spröjs med 20 års garanti! Passar både till 3-glasfönster och äldre kittade fönster.

Kontakta oss för mer information Lely Center Valdemarsvik Tel 0493-120 60 valdemarsvik@val.lelycenter.com

GE DITT HUS ETT NYTT UTSEENDE!

www.lely.com

(Gratis uppmätning och offert)

Norrköping 011-12 70 30 Linköping 013-13 01 45

Krokvägen 9, 733 60 Västerfärnebo | Tel: 0224-68 06 68, 070-775 69 98

info@finasprojs.se | www.finasprojs.se

Elmotorer: 1-fas-, 3-fas-, virkestorks-, broms-, likströms-, fläktmotorer • Pumpar: läns-, avlopps-, cirkulations-, tryckstegrings-, grundvattenspumpar Handverktyg: t ex borrmaskiner, vinkelslipar m.m

Vi utför grävarbeten! Diplomerade för avloppsanläggningar

Skrukeby Maskin

2:a Industrigatan 5, Kristinehamn · 0550-123 40

0142-809 60, 070-659 67 63

www.elopump.se

LELY – världsledande inom innovativa system för automatisk mjölkning och robotutfodring. Sedan 1992 har vi finansierat hjälpverksamhet i bl a Lettland och Rumänien Möbler • Heminredning • Porslin • Böcker & media Sport & fritid • Kläder, skor & accessoarer Elektronik • Husgeråd och mycket mera

Vi monterar över hela Sverige!

Städa ur garaget – röj påla bivdrinagdärevänlk!omna! Al

Ring & boka tid, allt säljbart hämtar vi – kostnadsfritt förstås! ÖPPET Mån-fre 10-18 Lör 10-14 Motala Linköping Norrköping

Linköping: Industrigatan 38 • 013-37 67 77 Motala: Södra Allén 23-25 • Ängdalen • 0141-504 88 Norrköping: Finspångsvägen 63 • 011-10 10 80 Skänk eller handla så gör du något för behövande!


18

Nummer 17 • November 2016

LANDSBYGD

Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland, Örebro län och Värmlands län.

De startade sitt eget kafferosteri Nyrostat och nymalt hos Angelica och Patric i Kvarsebo KVARSEBO (JB)

Den som inte redan är kaffesugen blir det med största säkerhet för över i stort sett hela Kvarsebo, i nordöstra delen av Norrköpings kommun, sprider sig doften av kaffe. Nystartade kafferostarna Angelica Palmqvist och Patric Elb rostar bönor i kafferosten Giesen.

Men hur kom ni på idén att starta ett mikrorosteri långt ut på landsbygden? – Medan vi var i Norge och jobbade för att tjäna ihop så mycket pengar att vi kunde göra en jorden-runtresa började Patrics mamma som drev caféet Café Margit här i Kvarsebo känna att det blev lite för mycket arbete och då kom tankarna på att vi skulle överta caféverksamheten. Eftersom det enbart har varit ett sommarcafé funderade paret över hur de skulle kunna utöka verksamheten för att

klara av att leva på det året runt. – Det vi kom fram till var att vi skulle börja rosta eget kaffe vilket inte var något nytt för mig som jobbat mycket med kaffe tidigare. Jag har bott i Peru under flera år och där väcktes mitt intresse för kaffe då jag jobbade som barista på ett café, berättar Angelica. För att ta reda på hur det går till att rosta kaffe reste paret till Peru för att under fyra månader lära sig grunderna. – De killar som jag tidigare jobbat med i Peru är riktiga kaffenördar och förutom att de själva äger caféer jobbar de ihop med stora rosterier. Vi reste runt till killarna och lärde oss att rosta i olika maskiner. Dessutom var vi i djungeln hos en gammal vän till mig som driver en biodynamisk kaffefarm och det var mycket spännande att se hur allt fungerar från planta till färdig böna.

Till kaffe krävs gott och friskt vatten som ska vara mellan 92-96 grader varmt. Angelica fyller på i pressobryggaren.

När paret kom hem till *1/ *1/ *1/

01 /# /-,1*5$1 01 /# "2 #*)-++ ,"*1/ 01 /# *1/ 01 /# *+#1 01 /# *1/ 01 /# *+#1 01 /# *+#1 *+#1 01 /# -&, ##/# 01 /# -&, ##/# 01 /# -/" 3 (#/)/ , -/" 4" / , .6 1 )#1 01 /# + -/%',' 01 /# ' 1 01 /# 4" 4" 01 /# 4"

'/+ , ,+ /

-1-/1'*1

/+ 1-, -4' )/ , 4',0!& -4' )/ , 4',0!& -4' 1-, 4',0!& -4' 1-, ' 1/ )1-/./-!#00-/

Fördelaktiga priser Finansiering & transport ordnas 0495-202 80, 070-606 12 23 0456-500 05, 0708-99 27 93

www.anders-bilmaskinab.nu

Kvarsebo startade de firman med att driva caféet men det är bara en månad sedan som de började rosta. – Det tog ett tag innan vi hittade en kafferost och kunde starta vårt rosteri. Det här är en ganska liten rost som rymmer 1,8 kilo men vi rostar oftast 1,2 kilo vilket är vikten på de orostade bönorna. När de är färdigrostade har de tappat i vikt och väger omkring ett kilo, förklarar Angelica. Bönorna, som innan de rostats är gröna, köper Angelica och Patric från ett företag i Holland som i sin tur importerar bönor från hela världen. Målet är dock att i framtiden ska Angelica och Patric kunna köpa sina bönor direkt från länder som odlar kaffebönor. – Det handlar bara om ekonomi eftersom vi då måste importera hela containrar. Nu köper vi 690 kilo bönor vilket är minimum för inköp. Patric och Angelica jobbar med två olika sporters bönor. Det ena kommer från Peru och är organiskt odlad och Fairtrademärkt medan bönorna från Nicaragua är Rainforestalliance och UTZ certifierat vilket är den holländska motsvarigheten till Fairtrade. – Även om vi inte själva har tillstånd att Fairtrademärka vårt kaffe är det ekologiska bönor vi vill jobba med. Det kaffe som vi rostar här använder vi i vårt café men säljer också kaffepåsar ute på marknader. Vi har också inplanerat att finnas med på olika julmarknader för att på så sätt marknadsföra oss, säger Angelica. – Den som köper kaffe av oss får välja om de vill ha malda eller hela bönor. Vi mal kaffet direkt vid köp eftersom

Under rostningen kontrolleras bönorna regelbundet.

Patric mal bönor till försäljning.

kaffe förlorar mycket av smaken om det står för länge, berättar Patric. Han förklarar att kaffe alltid ska förvaras torrt och utan syre i väl tillförslutna burkar eller speciella zippåsar som är det bästa alternativet eftersom de har en ventil som släpper ut de gaser som bildas. Då blir det en syrefattig miljö vilket bidrar till att kaffet åldras mycket långsammare. Det finns många olika sätt

att brygga kaffe och hur kaffet är bryggt påverkar smaken. – För att folk som kanske inte när så insatta i kaffevärlden ska få prova på de olika sätten att brygga har vi i sommar bryggt kaffe med sex olika metoder. Vi kör presskanna, mokakanna, vanlig filterdryck, aeropress, don Pedro och chemex. Det senare uppfanns av en tysk kemist under 1940-talet och filtret som är av bomullsmaterial bidrar till att kaffet får ut sina aromer och ger mycket smak men väldigt lite av bitterhet och beska, säger Angelica. Medan vi pratar häller hon hett vatten över det nymalda kaffet. Allt för att visa de olika metoderna för ett fulländat

kaffe som serveras i gammaldags fina kaffekoppar. Själva rostningen i sig är en hel vetenskap som kräver noggrannhet med tiden och där ögat och näsan jobbar ihop med kafferosten. – Det gäller att titta och luk-

ta på bönorna ofta under processen. Ligger de en minut för länge i rosten blir det brända bönor. När rostningen är klar ska bönorna svalna. Sen går vi igenom det färdiga resultatet och rensa bort de bönor som inte är av god kvalité. Därefter ska bönorna ligga och vila en tid innan det är dags att hälla upp i påsar, säger Patric medan Angelica är djupt koncentrerad på att rosta en sats gröna bönor. Förutom ert intresse av att rosta och servera kaffe till andra, är ni själva stora kaffedrickare? – Vi älskar kaffe och dricker ofta och mycket. Patric dricker helst med en skvätt mjölk medan jag föredrar svart. Men inget socker i kaffet för det tar bort smaken, hävdar Angelica bestämt. Text och bild: CARINA LARSSON

Angelica och Patric jobbar hårt med marknadsföringen och planerar att finnas med på olika julmarknader för att på så sätt synliggöra sig mer.

Färdigrostade bönor på avsvalning.


Nummer 17 • November 2016

19

Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland, Örebro län och Värmlands län.

Kvartetten som jagat i samma jaktlag i 50 år, minst. Ovan från vänster Bertil Tillmar, Lars-Åke Eriksson. Under från vänster Göran Tillmar och Rune Nåhdin.

JAKT

Lars-Åke Eriksson vid en exemplariskt väl iordningställd slaktkropp.

Har tillhört samma jaktlag i 50 år Lars-Åke har jagat i Berg, Mosshult och Stora Ved sedan 15-årsåldern ÅTVIDABERG (JB)

Lars-Åke Eriksson, numera pensionär, född och uppvuxen i Berg utanför Åtvidaberg hade en historia att berätta som präglat hela hans vuxna liv. Det handlar om jakt och då specifikt jakt på älg med stor kontinuitet under ett halvt sekel.

– Jag minns och vet att jag började jaga redan 1960 då jag bara var 15 år men så var det på den tiden på landsbygden, berättar Lars-Åke. Han fick delvis sina första insikter i jakt av främst två personer, Erik Karlsson och hans son Rudolf Karlsson även kallad ”Rulle Wester”. Det var lärospår som han haft nytta och glädje av senare i livet när det handlar om jakt. Förutsättningarna fanns dels i Berg där Lars-Åke växte upp men även i Mosshult och Stora Ved genom bekanta och släktingar. Här fanns markerna där viltet strövade fritt och jakten var en viktig del i vardagen. Det var naturligt att engagera sig i jakt. – Jag ville komma med i

samma älgjaktlag som min styvpappa Erik varit med i och som senare även hans son Sigvard Eriksson ingått i under många år. Att få jaga hade då blivit ett stort intresse, förklarar Lars-Åke. Möjligheten att få komma med i gemenskapen uppstod 1967 då man i jaktlaget behövde någon som hade kunskaper i slakt och styckning av älgar, den som stått för den uppgiften i jaktlaget under

många år, Ivar Edenblad, började bli till åren kommen. Från detta år blev Lars-Åke Eriksson medlem i jaktlaget med namnet Mosshult/Stora Veds älgjägare och det är han fortfarande och fortsätter så åtskilliga år till om hälsan tillåter. Sedan 1996 är han dessutom ordförande i jaktlaget. Under de tre första åren i jaktlaget slaktade och styckade Lars-Åke och Ivar Edenblad alla älgar tillsammans, på så sätt kom Lars-Åke in i rutinerna på ett bra sätt. Från och med år 1970 har

Lars-Åke slaktat och styckat varenda älg som jaktlaget skjutit och det handlar om minst 300 älgar. Några få älgar har varit otjänliga som föda av olika orsaker och fått kasseras men minst 300 älgar handlar det om och det är nog förmodligen ett svårslaget rekord. Under de första åren slaktade och styckade man älgarna i en lokal som fanns hos Torsten Carlsson som haft lanthandel i Mosshults by. 2004 byggdes och inreddes en ny slaktbod i Stora Ved med en bruttoarea på 60 kvadratmeter där ett kylrum utgör 20 kvadratmeter. I den nya slaktboden har man gott om utrymme och ändamålsenlig utrustning för slakt och styckning. Där finns naturligtvis Eltenfer som underlättar arbetet med att flå djurkropparna. Sedan många år så styckas allt till benfritt vilket kräver sin styckare men är till fördel när köttet ska fördelas och senare tillagas. Förr var jakten i allmänhet och även jakten i Mosshult och Stora Ved inte så organi-

serad som den är idag. Intresserade markägare och utomstående bekanta med markägare jagade först och främst småvilt men även älg när sådant fanns att jaga. Vid älgjakten var det nödvändigt att vara närvarande annars fick man inte del av älgköttet. Det var förenat med svårigheter att fördela köttet på ett någorlunda rättvist sätt. Nya tider kom med ny syn på hur jakten skulle organiseras avseende regler inom jaktlaget och relationen till markägarna. Vid den förändringen fick jaktlaget sitt nuvarande namn, Mosshult/Stora Veds älgjägare, och jaktlaget fick sina stadgar som bland annat säger att man måste ansöka om att få bli medlem i jaktlaget. Eftersom stadgarna satt ett maxantal till 25 och man idag är 24 medlemmar så får en intresserad person som skulle vilja bli medlem i jaktlaget finna sig i att vänta en obestämd tid. Dessutom bör vederbörande vara accepterad av alla i jaktlaget för sina kvaliteter som människa och jägare. – Att stadgarna säger max

25 medlemmar har koppling till en kortlek, vilket kan vara förbryllande för en utomstående. Det hänger samman med att vi har 13 fasta pass att besätta vid jakt och en färg i kortleken har 13 kort från esset till kungen, det är praktiskt när man ska lotta ut passen till skyttarna. De som inte fick sitta på pass får agera drevkarlar och till nästa såte blir det ombytta roller, förklarar Lars-Åke. Lars-Åke berättar att sedan 1967 då han kom med i jaktlaget så har ackumulerat under

gånger men jag har varit envis med att nå målet, berättar Lars-Åke nöjt. Intresset för älgjakt finns av förklarliga skäl också hos LarsÅkes två söner Stefan Träskman och Fredrik Eriksson som nu är med i jaktlaget.

Lars-Åke Eriksson med ”jubileumsälgarna” som han lyckosamt kunde fälla den 29 oktober.

åren funnits 56 jaktlagsmedlemmar. Idag är Thord Nåhdin jaktledare och när det är dags för jakt så gäller anmälningsplikt om man ska delta eller ej för att underlätta för jaktledaren att organisera och genomföra jakten. Dagens jakter handlar en-

bart om att jaga älg och så har det alltid varit. Jaktmarken på cirka 1200 ha arrenderar jaktlaget av den ägarförening som företräder markägarna medan allt styckat kött tillfaller medlemmarna i jaktlaget som årligen betalar medlemsavgift. I jaktlaget, Mosshult/ Stora Veds älgjägare, finns idag fyra medlemmar som varit med under lång tid. Förutom LarsÅke Eriksson som firar 50 års jubileum som medlem finns två bröder Bertil och Göran Tillmar och Rune Nåhdin. Bertil och Göran Tillmar har sina rötter i Stora Ved men är sedan många år bosatta på Dahla i Grebo socken som de äger tillsammans med sina barn. Bertil Tillmar firar också

50 år medan brodern Göran Tillmar och Rune Nåhdin kan fira 54 års medlemskap. Göran Tillmar var dessförinnan drevkarl i sex år. Rune Nåhdin är bosatt på släktgården i Stora Ved och är far till jaktledaren Thord Nåhdin. Rune Nåhdins framlidne bror Astor Nåhdin var jaktledare under perioden 1968 till 2003. Han hade stor betydelse för tillkomsten av den genomförda moderniseringen av jaktlagets organisation men avled tyvärr allt för tidigt 2007. Lars-Åke Eriksson konstaterar att lägger man samman alla år som de fyra veteranerna varit medlemmar i samma jaktlag och jagat älg så blir det 208 år vilket nog är rätt unikt och respektingivande. Lars-Åke Eriksson har ensam i sitt jaktlag och förmodligen även jämnfört med de flesta andra jaktlag ett oslagbart rekord. – Ja, jag har varit närvarande alla utlysta älgjaktsdagar under dessa 50 år även om man känt av mindre krämpor några

Första älgjaktsdagen i år fick två av de fyra omnämnda nedlägga var sin älg, Göran Tillmar en kalv och Rune Nåhdin en kviga. Lars-Åke Eriksson skulle heller inte bli lottlös jubileumsåret för lördagen den 29 oktober kunde han komplettera året med att nedlägga en pinntjur och en kalv. Ur den statistik som LarsÅke upprättat kan man utläsa många fakta och bland dessa topp tre när det gäller nedlagda älgar under dessa 50 år. På första plats med 22 älgar tronar Bertil Tillmar med broder Göran på andra plats med 16 älgar och på tredje plats Rune Nåhdin med 13 älgar. Lars-Åke Eriksson ligger hack i häl på 12 fällda älgar och han kommer säkert att få flera möjligheter att avancera i den statistiken kommande år. Han skulle vilja slippa uppgiften att vara den ansvarige för slakten som han varit i 50 år. Historien kan kanske upprepa sig, att någon med efterfrågad kompetens ansöker om medlemskap i jaktlaget och en plats finns enligt stadgarna.

Text: KLAS-GÖRAN WENNERSTRÖM Bild: LARS-ÅKE ERIKSSON


20

Nummer 17 • November 2016

AKTUELLT

Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i ÖstergÜtland, sÜdra SÜdermanland, norra Smüland, Örebro län och Värmlands län.

Vi tillverkar och monterar BETONGELEMENT

till Villor • Lantbruksbyggnader • Industrilokaler (MYLQVWGULYDQGHIDPLOMHKHPVYnUGPHGNRQVXOHQWVW|GVHGDQ

V i s Ăś ke r f l e r

590 33 FornĂĽsa, 013-39 30 90 alvestadtanken.se, info@alvestadtanken.se

F A9LV|NHU MILJEHEM

)DPLO Vill du t aMHKHP emot Hitta din mülgrupp med en annons i Jordbrukaren! Jordbrukaren utkommer till alla jord-, lant- och skogsbruksfÜretag i hela ÖstergÜtland, sÜdra SÜdermanland, norra Smüland och Örebro län var fjortonde dag. En güng per münad kommer vi även ut i Värmland.e t RFK.RQ t barn, ungdom eller vuxen i ditt hem?

0730-94 10 02

1.970:-

/pall

Pall ¡ Storsäck ¡ Bulk ¡ UtkÜrning

Ring 0141-560 03 eller 054-21 70 10 sü hjälper vi dig!

Fyra pall inkl utkĂśrning

8.280:-

NILFISK ALTO • NyfÜrsäljning • Auktoriserad service

>/E<PW/E'ÍťPZZKÍť<Z>^dÍťs ^dZ ^ -Íť- Yl[HO 

FĂ&#x201E;RGBUTIK med Teknos-färger

ZZZEHUJVODJVJDUGDUVH

Djurtransportvagnar Storlekar frĂĽn 5,10 - 8,85 m

samt äkta Falu RÜdfärg

Visste du?

Passa även pü att boka rÜdmülning infÜr säsongen 2017!

Det fĂśrsta numret av Jordbrukaren utkom redan 1926.

SOFAB Sanering & färg AB Butik Ă&#x2013;stanĂĽg 1, Skänninge. Tel 0705-300 751

â&#x20AC;˘ Hydrauliskt hĂśj- och sänkbar

www.sofabskanninge.se

LANTBRUKSKONSULT AB

RESOR

Tel. 0454-502 79, 0708-85 02 79, www.lantbrukskonsult.se

VĂ&#x2026;RA TREVLIGA RESOR Finns ck som sä lku b h c o s leveran

12/11 MITT KĂ&#x2013;K & FOTOMĂ&#x201E;SSA...........................................415 kr 23/11 JULMARKNAD I KIEL.................................................2 490 kr 25/11 ROSTOCK 3 dagar Julmarknad .....................................2 395 kr Ă&#x201E;ven 9/12

Svensktillverkade jordkällare. I plast.

26/11 CLASSIC MOTOR VETERANMARKNAD.....................300 kr 26/11 FIT FOR LIFE WKND mässa .............................................435 kr 26/11 JUL PĂ&#x2026; LISEBERG ..........................................................400 kr

SandstrÜm tillverkar färdiginredda gammaldags jordkällare i modern tappning. Tillverkade i glasfiberarmerad plast. En lätt, stark och välbeprÜvad konstruktion, som hüller i flera mansüldrar. Mer information für du pü vür hemsida eller per telefon. Välkommen!

Ă&#x201E;ven 3/12, 10/12

3/12 6/12 8/12 10/12 16/12

HJALMAR & JULMARKNAD i Ă&#x2013;rebro .......................1 275 kr DAGSTUR HELSINGĂ&#x2013;R .................................................465 kr JULMARKNAD I KOSTA................................................695 kr ULLARED.........................................................................290 kr JULKONSERT PĂ&#x2026; SPIRA ...............................................695 kr

www.jordkallare.se / 0910 - 941 00

AUKTIONER

Auktioner BOKADE AUKTIONER 2016 19/11 Saleby GĂĽrd, Vartofta. Maskiner o Redskap samt Innebo.

$

"

$ $ $ $

"

VIKINGSTAD Ă&#x2026;KERI AB

!

Vi hjälper dig med allt inom bygg & anläggning. Här kÜper du även sand, grus, bergkross och matjord.

#

%

VIKINGSTAD Ă&#x2026;KERI FĂ&#x2013;RSĂ&#x201E;LJNING AB

#

Liten smidig 4WD traktor med frontlastare Nya F-serien frĂĽn

Pris frĂĽn

123.000:+ moms

10/3 Hallsta GĂĽrd, Vagnhärad. Maskiner o Redskap 17/3 Källberga, Alunda. Maskiner o Redskap 11/4 Vargavadet, Lagerfors, Moholm. Maskiner o Redskap Välkommen med fler uppdrag, vi stĂĽr fĂśr en korrekt värdering av bĂĽde djur och maskiner vilket är en bra grund fĂśr en lyckad auktion. â&#x20AC;˘ 3 cyl dieselmotorer Tier 4 â&#x20AC;˘ 4 WD â&#x20AC;˘ In/ur kopplingsbar mekanisk servostyrning, mycket bra svängradie â&#x20AC;˘ 12+12 växlar, fram- och backväxel â&#x20AC;˘ 2 hastighet PTO â&#x20AC;˘ Ett dubbelverkande hydrauluttag â&#x20AC;˘ 2 st hydraulpumpar â&#x20AC;˘ Stark trepunktslyft, 1100 kg

www.farmarauktioner.se

0585-402 16 â&#x20AC;˘ 070-204 45 55

"

BOKADE AUKTIONER 2017

Tel 0515-811 51 ¡ Lawrence Jonsson, 070-688 34 15 Ombud fĂśr Ă&#x2013;stergĂśtland, SmĂĽland och Ă&#x2013;land: Lars-Gunnar Hyllman, 0702-648146

TORV & MASKINENTREPRENAD AB

$

2016

Bokning pügür infÜr 2017! Välkommen att kontakta oss!

TorvstrÜ hÜg kvalitet, i säck om 300 l, vikt 30-33 kg. Vi har även en sorterad torv 0-2 mm som är bra fÜr gris- och kostallar.

www.torvomaskin.se

Expressbussar dagligen Ă&#x2013;stergĂśtland - Stockholm / Stockholm - Ă&#x2013;stergĂśtland

Tel 0142-121 50 â&#x20AC;˘ info@blaklintsbuss.se www.blaklintsbuss.se

StockĂĽs torvstrĂś

Traktorimport Sverige AB

www.traktorimport.se

DirektfÜrsäljning till fÜretag, lantbruk och privatpersoner. Vi säljer i huvudsak drivmedel, eldningsolja och smÜrjmedel och ordnar självklart med transporten. Telefon: 013-809 00 ¡ www.vikingstadakeri.se BesÜksadress: Fülüsavägen 11, VIKINGSTAD


Nummer 17 • November 2016

21

Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland, Örebro län och Värmlands län.

Ny HR-direktör för BillerudKorsnäs Paulina Ekvall har rekryterats som ny HR-direktör till Billerud-Korsnäs. Hon kommer närmast från Arla foods Sverige AB där hon som senior HR director framgångsrikt lett organisationens förändring mot större kund- och medarbetarfokus.

Paulina Ekvall har en gedigen bakgrund som HR-chef i flera multinationella miljöer, bland annat inom Unilever Paulina och Pfizer consu- Ekvall. mer healthcare. Hennes arbete på Arla foods uppmärksammades under 2015 med utmärkelsen årets HR-chef i Human growth award. – Vi är glada över att ha rekryterat Paulina Ekvall. Vi är ett bolag med stora ambitioner och vet att förverkligandet av dessa ambitioner är resultatet av att alla våra medarbetare driver förändring varje dag, i stort som smått. Jag ser därför mycket fram emot att få in Paulinas erfarenhet och hennes energi i vår fortsatta utveckling, säger Per Lindberg, Billerud-Korsnäs vd och koncernchef.

Elementfläkten fungerar nästan som golvvärme

• Jämnare värmefördelning • Fräschare inomhusklimat

019-760 22 10 · www.elementflakten.se

ElementFläkten

AKTUELLT

FASTIGHETSMARKNAD

Att synas är bra för affärerna! Boka annonsplats på 0141-560 03 eller 054-21 70 10

Funderar du på att sälja din gård? Vi har förmedlat jord- och skogsfastigheter sedan 1929. Vi har all den kunskap och erfarenhet som krävs för att hjälpa dig med allt från förmedling till avstyckningar och fastighetsbildningar. Välkommen att kontakta Johan Carlfjord för en kostnadsfri värdering, 013-37 52 04.

Gomér & Andersson · Göran Dyks gata 5, Linköping www.gomer-andersson.se 20 000 läsare kan se din annons! Ring 0141-560 03 eller 054-21 70 10 så hjälper vi dig att få ut ditt budskap!

Överlåta gården?

' # $) # "* %% $ # %! %#( ! # " #% # ' +#$) ' # *# ! % % * *# # #

Välkommen till Areal. Vi hjälper dig med försäljning, generationsskifte, upplösning av samägande eller värdering. Välkommen att höra av dig.

! ! %!# + +" &'& ! %!# &

Linköping | 013-24 20 00 Vadstena | 0143-134 50

Ska du sälja din gård? Kontakta oss, vi kan Östergötland! Vill du ha en värdering inför generationsskifte kan vi även hjälpa dig med det.

Gustaf Eriksson 0703-51 05 77 Linköping Rebecca Regnander 0709-99 23 75 Norrköping lansfast.se


22

ODLING

Nummer 17 • November 2016 Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland, Örebro län och Värmlands län.

Projektgruppen Drivbänk: Camilla Oscarsson, Christina Enudd Nordström, Louise Ridderström och Bertil Tallving.

Seminariepausen gav tillfälle till många privata diskussioner.

Lena Friblick, journalist, från Stadsbruk i Malmö.

Inspirerande ”pausbild”.

Odla på nya sätt: I stad, på tak... Projekt Drivbänk visade nytänkande metoder för odling LINKÖPING (JB)

Det finns flera nya idéer och möjligheter för odling. Vinster finns i ökad samhällsekonomi, ökad sysselsättning, klimatsmarthet, hållbarhet med mera. Projektet Drivbänk bjöd in till ett intressant seminarium.

Stadsodling, takodling, nära och ännu närmare, liten skala och stor skala, använda spillvärme, ökad sysselsättning, integration, konkurrera med importen. Det finns många skäl och nya grepp för odling. Ett intressant seminarium kring detta hölls på Vreta Kluster. Deltog gjorde projektgruppen Drivbänk, Håkan Sandin, professor SLU och programledare för SSE-C Swedish Surplus Energy Collaboration, Katarina Erlingson,

Refarm 2030, journalisten Lena Friblick från Stadsbruk i Malmö och Johanna Björklund, docent i miljövetenskap, forskare och verksam inom måltidsekologiprogrammet på Örebro universitet. Det visades många spännande och nytänkande metoder för livsmedelsproduktion. Hållbart och urbant i flera tappningar stod för en stor del av presentationerna. Johanna Björklund, som talade på temat Mat, miljö och klimat tog upp framtidens hållbara livsmedelsproduktion med möjliga lokala lösningar. – Det handlar om hur vi behöver producera mat, det handlar både om att vi måste förändra produktionssättet men också ätandet vi måste välja, sa hon. Johanna Björklund tog även upp att jordarna kan binda koldioxid och att jord-

bruksmarken har en jätteförmåga att binda in kol för att minska klimatförändringarna. Biologisk mångfald hör förstås ihop med detta som är lika viktigt som att producera mycket mat. – Jag menar att inom det här med odling så behöver vi odla mycket mer permanenta grödor och växter som växer över en längre tid. Då kan vi titta på hur man gör i södra delar av världen där man ser att man odla träd och buskar och örter och rotfrukter och klängväxter tillsammans. Ätbara skogar kan man säga. Vi har mycket sådana system i Sverige också fast vi inte tänker på det. – Vi kan äta kött och be-

höver äta kött men djuren måste produceras på ett område där vi inte kan producera själva. Korna ska äta gräs och grisarna ska äta matrester,

betonar Johanna Björklund. SSE-C är ett ”nätverk som möjliggör hållbar livsmedelsproduktion och bättre livsmiljöer genom användning av restvärme och andra outnyttjade resurser”. Det här berättade Håkan Sandin, projektoch programledare för Tillväxt trädgård och SSE-C, om. I sammandrag så möjliggör SSE-C en ny svensk, så kallad symbiotisk primärproduktion av fisk och grönsaker i urbana och industrinära miljöer. Man kallar det för Urban Food. Håkan Sandins föredrag spände över en rad metoder och förhållanden inom livsmedelsproduktion såsom hållbarhet och affärsmässighet. Nu handlar det här inte bara om att odla grönsaker utan även om att ha en fiskproduktion – på land. – Närplacerad fiskproduk-

tion kommer att uppstå på landsbygden men också i städerna, faktiskt i bostadsområdet och industriområdet, sa Håkan Sandin. En fråga från publiken berörde fiskfoder. Kan fiskarna äta något som vi ser som avfall idag eller äter de foder som vi producerar på åkrarna ? Jodå, till exempel matavfall kan användas till fiskfoder. – Matavfall är ju fantastiskt. Det går att omvandla till fiskfoder. Det är en fördel för oss att äta fisk snarare än att äta den här maten själva. Det finns massor med källor till att tillverka foder. Foder kan bland annat även fås från skogen. Få områden i Europa kan växa idag men fisken, landbaserad fisk, är ett område som kan det. Ekonomi, affärsmöjligheter, sysselsättning med mera

fanns också med. Håkan Sandin hade siffror från statistik och forskning. – På två hektar i Sverige kan du producera livsmedel, frukt, bär och grönsaker för en halv miljon kronor per år. På två hektar i Thailand kan du försörja en familj med mat. Det innebär att om det kommer en person hit till Sverige, flykting, eller om det finns en arbetslös svensk så skulle man kunna sätta två hektar i denna persons händer, bygga ett hus till personen, se till att den börjar producera någonting, bygga en marknadssituation kring den och då per definition kan den bygga upp en egen ekonomi. Det kan vara bättre så än att lämna stöd.

Text och bild: BO BÄCKMAN


Nummer 17 • November 2016

23

Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland, Örebro län och Värmlands län.

VÄRMLAND

Natur

Tentipis vd och grundare, Bengt Grahn, går idag runt bland besökarna och svarar på frågor.

I den här sover man gott.

Kaffepannorna är laddade.

Tältmässa på Kolsnäs. Tentipis tältkåtor finns i både stort och mindre format.

Urban Gärdts och Gunilla Carlsson Grangärde, ska skaffa sig ett större tält att ha när de fiskar i fjällsjöarna.

Lena Grahn och Gunilla Carlsson diskuterar olika sorters tält.

Ett hem i naturen Tältmässa på Kolsnäs SUNNE (VB)

Företaget Tentipi i Sunne har under en vecka haft besök av företagare från 15 olika länder. Här har man haft seminarium och bekantat sig med varandra, samt lagt grunden till ett samarbete. Man har även fått känna på hur tälten funkar när den första höststormen under veckan drog in från Fryken med skyhöga vågor. Nyligen var det Sunnebornas tur att få komma dit. Man får en känsla av att Kolsnäs intagits av samer eller andra nomader.

Tältkåtan är den moderna människans sätt att tälta. Den är så mycket mer än bara ett tält, den är ett hem i naturen. Idén föddes vid en fors i den lappländska vildmarken. Trött och svettig efter en hel dags kanotupplevelser ville Bengt Grahn kunna umgås med vännerna över en god middag och trevligt samtal kring elden. Man hade två tunneltält på sex personer, stormkök och en oändlig massa myggor. Det blev varken rofyllt eller mysigt den gången men det väckte en tanke, möjligheten att hitta

något annat sätt att leva på i naturen. Med elden som mittpunkt skapades Moskoselkåtan 1989, vilken 2005 blev Tentipi. Bengt Grahn sydde den första Moskoselkåtan uppe i Moskosel. Efter hand utvecklades företaget och Bengt startade upp företaget i Sunne 2005, varumärket blev Tentipi. – I Sunne arbetar 13 personer, i Moskosel 12 och i mitt eget företag i Kina hela 41 personer, säger en nöjd Bengt Grahn. Vi har en omsättning på 45 miljoner kronor i 20 länder. Samerna bodde vintertid i

liknande tältkåtor under slutet av 1800-talet. De tillverkade sin ”lavvo” själva av renhudar, berättar Bengt. – I Norge säljer vi till skolorna. Norrmännen är naturmänniskor och det hör till att skolorna ska ha en tältkåta för sina utomhuslektioner, säger Bengt. – Tentipi betyder gammalt och nytt. Ett tält som detta, om det står ute året om, håller i cirka tio år. Men det finns dyrare varianter med starkare väv, som klarar sig längre. Vi säljer till fritidsentusiaster och till anläggningar, till utomhuskonferencer och dylikt, anser Bengt.

Tentipi-staden. Här har företaget Tentipi i Sunne under en vecka haft besök av företagare från 15 olika länder. Här har man haft seminarium och bekantat sig med varandra, samt lagt grunden till ett samarbete.

Tälten har fått namn som Granit, Zirkon och Onyx med namn efter mineraler vars hårdhet skapades av jordens naturkrafter för över fyra miljarder år sedan. Tentipis luftiga eventkåtor Nimbus, Cirrus och Stratus har fått sina namn efter naturelementen. Den fantastiska tältduken är vävd med fyra olika lager flamskyddsvävnad och tråden, som tältet sys med, är så stark att det går åt 100 kilos tyngd för att bräcka. Idag är det många friluftsintresserade och andra som valt att promenera längs Kolsnäsudden och titta på den underliga, fantastiska tältstaden.

Text och bild: INGEGERD LÖWGRENJANSSON

Välkommen till Areal i Karlstad Fastighetsförmedling, skogsekonomi, skatterådgivning, generationsskifte och deklaration. För jord- och skogsbruket.

Välkommen till Areal | Karlstad Tomas Karlsson tel 054-18 84 48 | Bengt Walan tel 054-18 84 44


NUMMER 17 November 2016 Årgång 90

Lantmannatidningen Jordbrukaren • Till Östergötlands lantbrukare sedan 1926

SKOG

Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland, Örebro län och Värmlands län.

Gömda förändringar av skogspolitiken Långtgående förändringar för skogen upptäckta i kulturbudgeten Regeringen har gömt undan viktiga förändringar av skogspolitiken, avslöjar tidningen Land lantbruk.

I delen av regeringens höstbudget som berör kulturpolitiken – under utgiftsområde ”Kultur, medier, trossamfund och fritid” – finns en skrivning som vittnar om att regeringen planerar långtgående förändringar av skogspolitiken. ”Regeringen vill stärka allmänhetens delaktighet i naturvårdsarbetet, bland annat genom tillgång till miljöinformation, deltagande i beslutsprocesser och tillgång till rättslig prövning”, skriver regeringen i höstbudgeten. Uppgifterna är uppseende-

väckande, inte minst med tanke på att regeringen tillsatte en utredning i våras där man ska ”identifiera behov” och ”analysera om” allmänheten ska ha rätt till överprövning av Skogsstyrelsens beslut.

– Det är verkligen uppseendeväckande att man föregriper utredningen på det här sättet och att det dessutom görs undanskymt på några rader i kulturbudgeten. Detta både förekommer och bortser från allt arbete som branschen lagt ner i referensgruppen för nationellt skogsprogram, säger Centerpartiets landsbygdspolitiska talesperson Eskil Erlandsson. Han menar att sådana förändringar skulle kunna få väldigt negativa konsekvenser för en klimatviktig bransch. – Vad man inte verkar förstå är att ett sådant ingrepp i skogsbruket och äganderätten skulle vara rent kontraproduktivt ur miljö- och klimathänsyn. Det svenska skogsbruket är oerhört viktigt för den gröna omställningen. Biobaserade produkter och bränslen behövs för att vi ska klara klimatutmaningen. Då måste skogsbruket uppmuntras, inte motarbetas, säger Eskil Erlandsson.

Eskil Erlandsson, Centerpartiets landsbygdspolitiska talesperson, menar att de upptäckta förändringarna i skogspolitiken skulle kunna få väldigt negativa konsekvenser. Bild: JANN LIPKA

Moelven Wood förstärker närvaron i södra Sverige tillgång till en stor och mycket ändamålsenlig lagerbyggnad som är centralt belägen mitt i Skåne. Det ger oss en helt fantastisk möjlighet att fortsätta vår tillväxtresa, säger Axelsson.

Förvärvet av DLH’s svenska verksamhet kommer att innebära en stark tillväxt för Moelven Wood i Sverige. Speciellt ger det en lokal närvaro i Skåne och Sveriges sydligare delar.

Mikael Axelsson, vd i Moelven Wood AB, säger att förvärven dessutom ger en stark plattform för en ytterligare utökning av ett kostnadseffektivt distributionsupplägg både till bygghandeln och industriella kunder. – Vi får dels möjligheten att ta över kund- och leverantörs-

Axelsson säger att Moel-

Mikael Axelsson, vd för Moelven Wood AB. Bild: ØYVIND LUND

förbindelser och därmed omsättning och dessutom får vi

vens geografiska närvaro i södra Sverige nu förstärks rejält. – Vi ska naturligtvis först se till att bevara och utveckla de värden som idag finns i de befintliga kundrelationerna i södra Sverige. Men vi planerar redan för en breddning av vårt sortiment, både vad gäller egenproducerade produkter

och produkter från externa leverantörer. På lite sikt kommer vi även kunna erbjuda våra kunder i södra Sverige ett unikt paket av träbaserat bygg- och inredningsmaterial i en och samma distribution, säger han. Michael Skovbo Bühlmann, vd i DLH Sverige AB, säger att förvärvet sker genom ett så kallat inkråmsförvärv. I huvudsak består förvärvet

av varulagret, fastigheten bestående av lagerbyggnader på totalt 23 000 kvm och kontorsyta på 600 kvm samt till verksamheten tillhörande inventarier.

– Moelvens förvärv innebär att DLH nu upphör med sin verksamhet i Sverige men vi kommer att upprätthålla några få kundavtal som ska samordnas med verksamheten i Danmark, säger Michael Skovbo Bühlmann. Verksamheten i DLH Sverige AB har varit fallande och omsättningen uppgick 2015 till 214 MSEK och sysselsätter 20 personer. Verksamheten består i huvudsak av en grossistverksamhet med träbaserat skivmaterial och bedrivs från kontoret och lagret i Hässleholm. Moelven Wood AB kommer alltså att fortsätta att driva

och utveckla verksamheten i Hässleholm. Det innebär att sju personer som idag arbetar med lagerhanteringen vid anläggningen i Hässleholm kommer att erbjudas anställning i Moelven Wood AB. – Däremot så kommer samt-

liga övriga funktioner såsom marknadsföring, försäljning, ekonomi och administration att inordnas i Moelvens befintliga organisation vilket innebär att det uppstår en övertalighet med 13 personer för anställda i DLH, säger Mikael Axelsson. Moelven Wood AB övertar verksamheten nu i november.

Anna Belfrage utsedd till ny CFO i Södra-koncernen Anna Belfrage har utsetts till Chief Financial Officer (CFO) i Södra. I rollen som CFO ingår också ansvaret för inköp och IT. Hon tillträder 16 januari 2017, kommer att ingå i koncernledningen och rapportera till vd och koncernchef Lars Idermark.

Anna Belfrage är 54 år, civilekonom från Lunds univer-

sitet och kommer närmast från en roll som CFO och tillförordnad vd för Beijer Electronics som hon lämnade 2015. Åren 2004-2010 var hon CFO för ABS Group som ingår i Cardo-koncernen och dessförinnan har hon bland annat haft olika roller inom industriföretag som Dresser Wayne Fueling Systems, Obducat, Lund Eastern Energy och Åkerlund & Rausing.

– Anna Belfrage har en djup industriell och finansiell bakgrund som kommer Södra tillgodo i vårt fortsatta arbete med att stärka konkurrenskraften, tillväxten och den långsiktiga lönsamheten, säger vd och koncernchef Lars Idermark. – Jag ser fram emot att

jobba för Södra och att få bidra till den fortsatta resan in i framtiden, säger Anna Belfrage.

Anna Belfrage efterträder Jörgen Lindquist som våren 2016 utsågs till chef för affärsområdet Södra Wood. Anna Belfrage kommer vara placerad på huvudkontoret i Växjö. Anna Belfrage, nytillträdd Chief Financial Officer i skogskoncernen Södra. Hon efterträder Jörgen Lindquist som i våras utsågs till chef för affärsområdet Södra Wood.

Profile for Jordbrukaren

Jordbrukaren nr 17, 2016  

Jordbrukaren nr 17, 2016