Jordbrukaren nr 12, 2019

Page 1

En branschtidning i Länstidningen

Lantmannatidningen Jordbrukaren • Till lantbrukare sedan 1926

Lantmannatidningen Jordbrukaren • Till Östergötlands lantbrukare sedan 1926

Nummer 12 • Årgång 93 November 2019

I Lysings häradsallmänning är det sten på sten och ibland våldsamt kuperad terräng. En vresig vildmark kan man tycka – men det finns mycket att upptäcka.

Skogstema på Trehörnadagen SKOG. Det var dags för den årliga Trehörnadagen. Årets tema var skogen, ett ganska naturligt val för denna plats vid den vackra Trehörnasjön med skog runt omkring. Programmet startade med en tur i Lysings urskogsreservat med förre skogvaktaren Bengt Landers som guide. Under rubriken ”Aktuella skogspolitiska frågor” samtalade senare Magnus Oscarsson (KD) och John Widegren (M). Båda är ledamöter i riksdagens miljö- och jordbruksutskott SIDAN 14

Seminarium om lokalproducerat VÅR MAT. På ett seminarium i Sveriges riksdag berättade representanter från Ödeshögs kommun hur de lyckats med att i sina skolor och inom äldreomsorgen servera närproducerad mat. – Det blir inte dyrare med närproducerade livsmedel, men är krångligare på grund av nuvarande upphandlingsregler, slog Espen Rognstad, kostchef i Ödeshög fast.

Dags för tändning av milan. Från vänster Olle Carlsson, Anders Nylund, Stig-Arne Johansson, (båda med ryggen mot kameran), Sven Hellqvist (skymd bakom Stig-Arne) och hukande Martin Jonsson från Sydved AB.

Tolfte milan tändes Den traditionella tändningen i Godegård blir som en hemvändardag SKOG. Efter en massa arbete med att resa Godegård skidklubbs mila stod hon så klar att tändas. En kolmila är alltid en hon, men vid Axhults såg heter den inget kvinnonamn utan går under ordningsnummer. Detta år heter hon

på Länstidningen Östergötland och samtidigt är lantbrukare får Jordbrukaren två gånger.

Efter att den har slocknat får den ligga till i vår, då man river den. Har allt gått som det ska, blir det prima grillkol av allt trä i milan. Tolvan var på 105 kubikmeter travat virke, skänkt av Sydved. SIDAN 8

Samlingsauktion vid Bobergs valltork En lördag i slutet av oktober höll Stig-Arne Johansson med personal från Sajab auktioner, en samlingsauktion vid Bobergs valltork, lite söder om Borensberg. Hit hade det lämnats in diverse traktorer, maskiner och prylar från 37 säljare. Det kom väldigt mycket besökare. Man räknade med att det varit cirka 650-700 personer under dagen. Många hade säkert kommit för att se den väldigt udda veteran-väghyveln som var till salu. SISTA SIDAN

SIDAN 16

Du som är prenumerant

Tolvan. Milorna kräver tillsyn 24 timmar om dygnet under den tid de kolas. Man måste hålla koll på hur den beter sig, klubba när det behövs och alltid vara på vakt. Milorna i Godegård kolar ungefär en vecka, kanske lite mer.

VECKANS BORRING

JORDBRUK

AKTUELLT

Hur allt hänger ihop

Veterantraktorer i arbete runt om i länet

Mörk månad för vildsvinsolyckor

SIDAN 2

SIDORNA 4, 12, 18

SIDAN 6


2

Nummer 12 • November 2019

AKTUELLT

Tipsa Länstidningen om det som händer nära dig! Ring redaktionen 0141-560 03 eller e-posta redaktionen@lanstidningen.se

Veckans Peter Borring:

Hur allt hänger ihop När jag skriver detta är det den 1:a november. För 33 år sedan minns jag vad jag gjorde det datumet. Precis som många andra bönder på slätten, jobbade min far extra på vintern på Väderstad-verken som det hette då. Just detta datum så hade fadern och en bekant fått vara i fabriken i Väderstad själva (!) för att svetsa på sladdplankor på den prototypharv som vi hade köpt. Affären gjordes upp direkt med en av bröderna Stark. Det gick bra att vara i fabriken för det var helgdagsstängt med hänsyn till Allhelgonafirande, så ingen mer var där då. Vid denna tidpunkt jobbade nog ett hundratal där på företaget.

Vilken resa från att vara ett litet familjeföretag där man känner i princip alla anställda med namn och ledningen gör upp direktaffärer med små prototypmaskiner, till dagens tremiljardersföretag med bortåt 1500 anställda och export till i princip världens alla hörn.

Det ska erkännas att man som östgöte och invånare i samma kommun känner inte helt obetydlig stolthet och glädje över företagets framgång och att det i dag betraktas som en av Europas ledande tillverkare av lantbruksmaskiner. Jag tycker också det är fascinerade att känslan av ett ansvarstagande familjeföretag finns kvar. Det är alltjämt samma familj, om än med fler och yngre ägare i nya generationer, som i olika roller finns med i dagliga driften. Det är ett tydligt ansvarstagande för bygden och jobben, för produkten och känsla för slutkunden. Väderstad är för övrigt i gott sällskap i Europa. Flera av de ledande maskintillverkarna i Europa såsom exempelvis Claas, Lemken, Amazone, Horsch, Krone

Bosse Stark har glatt många bondeöron genom åren med sitt härliga munläder och han brukar säga att 90-års jordbruksminister, Mats Hellström, var ingen bra harvförsäljare.

och Grimme, för att nämna några är just familjeföretag med nya generationer på gång framåt. Det är roligt att se att just familjeägandet i företagandet, i en global och ihopflätad värld, alltjämt står sig som ägarform. Eftersom att ny gemensam jordbrukspolitik, CAP, står för dörren är det inte helt långsökt att tänka på det samtidigt. Hur innovativa och duktiga på bra produkter och service som Väderstad än är, kan man inte komma helt ifrån att avgörande för företagets (och andra europeiska maskintillverkares) framgång är att europeiska bönder haft en hyfsat god möjlighet att investera i nya maskiner. En viktig plattform för att skapa dessa möjligheter har en aktiv jordbrukspolitik varit med syfte att faktiskt behålla jordbruk och produktion i alla bygder. Bosse Stark har glatt många bondeöron genom åren med sitt härliga munläder och han brukar säga

att 90-års jordbruksminister, Mats Hellström, var ingen bra harvförsäljare. Det var ingen i den dåvarande socialdemokratiska regeringen, men tyvärr inte egentligen någon svensk politiker faktiskt. Oavsett om man är från vänster till höger eller från grön och alternativ till konservativ och auktoritär om man vill använda sig av den nya skalan som urbanisterna gärna vill, så är alla partier njugga till jordbrukets ersättningar. Att minska ”stödet” till jordbruket är fortfarande en av det viktigaste mantrat, samtidigt som ingen politiker är beredd att låta lantbruket konkurrera med skatter och lagar jämställda till en internationell spelplan. På det sätter har inget hänt i svensk politik på 25 år. IF Metall i Östergötland och Västergötland behöver fundera lite på hur CAP bidragit till deras medlemmars jobb i den maskintillverkande industrin och försöka höja kunskapsnivå hos åtminstone sossarna som de har bra ingång i. Må så gott i det icke sammanhängande Sverige önskar Peter PETER BORRING peter.borring@telia.com

Peter Borring är regionordförande för LRF Östergötland

Norrköpingsmoderater vill diskutera vägföreningar Norrköpings kommun utreder just nu hur förhållandet till vägföreningarna i kommunen ska vara i framtiden.

Frågan har diskuterats i flera år och nu har ett nytt tjän-

Sägnernas hus JULMARKNAD 16-17/11 & 22-24/11 klockan 10-16

Kvällsöppet den 23/11 till kl 21 med Julshow Kristin Fornfela Svensson

stemannaförslag tagits fram. Det handlar om tre olika delar; huvudmannaskapet, belysning och bidrag. Förslaget går ut på att kommunen inte tar över ansvaret vare sig för vägar eller belysning samt att de kommunala bidrag som idag betalas till vägföreningarna dras in. – Det är bra att vi har tagit ett omtag i den här frågan, men diskussionen blir ju väldigt präglad av att tekniska nämnden har ett sparbeting på över trettio miljoner kronor nästa år och en överenskommelse med vägföreningarna ska ju hålla över många år säger Filip Jakobsson, andre vice ordförande i nämnden. Idag är det varje vägför-

Museum, hantverk, julklappstips, pysselhörna för barnen och julfika framför brasan www.sagnernashus.se www.sagnernashus.se

ening som bestämmer standard och underhåll på aktuella vägar men om Norrköpings kommun skulle tagit över huvudmannaskapet ska kommunal standard gälla. Det skulle innebära att många vägar skulle behöva rustas upp för stora summor. Filip Jakobsson säger att det

är svåra prioriteringar som ska göras den närmaste tiden: – Vi kommer den närmaste tiden behöva se över allt som tekniska nämnden gör och ekonomin kommer kräva att politiken bestämmer vad som är mest angeläget. Vägföreningar har varit en fördelaktig modell för kommunen som nog är svår att avveckla helt till följd av det ekonomiska läget men jag vill påpeka att vi moderater ännu inte diskuterat det förslag som nu läggs fram. Moderaterna kommer att

granska tjänstemannaförslaget och bilda sig en uppfattning. En viktig del av arbetet blir att träffa de inblandade föreningarna för att lyssna. – Vi vill diskutera detta med föreningarna. Det betyder inte att vi har en större plånbok än Kvartetten, men till skillnad från Kvartetten köper vi inte tjänstemännens uppfattning rakt av. Den här frågan berör många människor och då ska vi politiker lyssna innan beslut fattas avslutar Jakobsson.

Jordbrukaren Grundad 1926 • Produktion: Länstidningen Östergötland AB ANSVARIG UTGIVARE och TIDNINGSCHEF Gunilla Norlén E–post: gunilla.norlen@kurirengruppen.se REDAKTION E–post: redaktionen@lanstidningen.se Länstidningen ansvarar inte för insänt, ej beställt material. Allt material i Länstidningen kan komma att lagras i digital form och publiceras på Länstidningens hemsida. Förbehåll mot sådan lagring och/eller publicering ska göras innan materialet publiceras.

Missnöjd? Du kan anmäla publicering som du anser är felaktig till PO, Allmänhetens pressombudsman. Adress: Box 22310, 104 22 Stockholm. Tel: 08-692 46 00. Fax: 08-692 46 05. ANNONSAVDELNING. E–post: annons@lanstidningen.se Felaktiga annonser: reklamation ska göras inom sju dagar från införing. Tidningens ansvar för fel är högst annonskostnaden. För skada på grund av uteblivet eller felaktigt införande ansvaras inte. Reklamation godtas inte om felet framgår av korrektur kunden fått.

Ett tjänstemannaförslag går ut på att Norrköpingskommun inte tar över ansvaret vare sig för vägar eller belysning samt att de kommunala bidrag som idag betalas till vägföreningarna dras in. Innan beslut tas vill Moderaterna i Norrköping diskutera med föreningarna.

Post- och besöksadress: Drottninggatan 20 C 591 35 Motala Telefon (växel): 0141-560 03 • Telefax: 0141-560 07 • Hemsida: www.lanstidningen.se Öppettider: Måndag - fredag 09.00-16.00 TRYCKNING Jordbrukaren trycks hos Pressgrannar AB i Linköping, ett Svanengodkänt tryckeri. MILJÖ Svanen & Våtmarksfonden. Pressgrannar är Svanengodkänt och ingår tillsammans med bl.a. Sveaskog, Holmen, Skogssällskapet, Ragnsells, som stödjande företag i Svensk Våtmarksfond (http://www.vatmarksfonden.com/) som arbetar med att restaurera torrlagda våtmarker i Sverige och även skapa nya. Läs mer på www.pressgrannar.se

PRENUMERATIONER LÄNSTIDNINGEN ÖSTERGÖTLAND E–post: pren@lanstidningen.se Prenumerationspris: Helår 425:– . Halvår 230:– Bankgiro: 386-0020 Utebliven tidning? Ring 0141-560 03. Postutdelning Jordbrukaren kommer med posten.


Nummer 12 • November 2019

3

VÄLKOMMEN TILL VRETA UTBILDNINGSCENTRUM

ÖLÖPPET HUS RD 23/11 KL:10-14 För årskurs 9 elever

NATURBRUKSPROGRAMMET

HÖGSKOLEPROFIL NATURVETENSKAP SAMHÄLLSVETENSKAP - EKONOMI

LANTBRUK, MASKINMEKANIKER, DJUR, HÄST, MASKIN, SKOG, NIU RIDSPORT, JAKT, MARK OCH ENTREPRENAD

FORDONSPROGRAMMET TRANSPORT GYMNASIESÄRSKOLAN PROGRAM SKOG, MARK OCH DJUR

mer info: 013-227910

WWW.NBG.NU

Följ oss på:


4

JORDBRUK

Nummer 12 • November 2019 Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland och Örebro län.

Bröderna Clas-Erik Höglund från Ydre och Kent-Åke Höglund från Önnebo är båda traktorentusiaster.

Kusinerna Mateo och Ebba gillar att vara med på traktorplöjning.

Gustav Friberg puttrar fram i kompisen Johan Gustafssons Grålle från 1951.

Traktorer i olika åldrar och modeller hade kommit till plöjningen.

Publiken följde intresserat traktorförarnas skickliga plöjning av gärdet.

Ansvarige Torbjörn Nilsson och sonen Alexander är jätteglada för det stora deltagarantalet.

Veterantraktorer lockade många Staffansbo bygdeförening arrangerade för 20:e året i rad BOXHOLM (JB)

Veterantraktorplöjningen i Åsbo lockade rekordmånga deltagare i år igen. Ett 40-tal traktorer plöjde sig fram på ett gärde i närheten av gården Friggestorp under lördagsförmiddagen den 12 oktober. Evenemanget hade inte bara lockat många deltagare utan också stor publik. Staffansbo bygdeförening stod som arrangör för 20:e året i rad.

Det doftade höst, jord, avgaser, grillkorv och kaffe bredvid gärdet där traktorplöjningen pågick. Trots att solen lyste klart hade den svårt att värma eftersom vinden blåste kall. Men stämningen var på topp och alla entusiaster hade mycket att prata om till ackompanjemang av traktorernas trivsamma muller och puttrande. Ansvarige Torbjörn Nilsson fick framåt lunchtid i all hast bege sig till Staffansbo skola för att brygga mer kaffe, som på grund av den stora publiktillströmningen hade tagit slut. Inne i det för dagen uppsatta tältet fanns Doris Johansson, ”Doris i Änghemmet”, med sina fina fårskinn och torkade kryddor, Bleckenstad gårdsbutik sålde allehanda produkter liksom Fagerholms Maskinservice. Vid kaffeborden pratades och skrattades det. Det var inte bara en dag för plöjning utan även en dag för människor med samma in-

Ett 40-tal traktorer hade samlats för att plöja sig fram på ett gärde i närheten av gården Friggestorp under lördagsförmiddagen den 12 oktober. Staffansbo bygdeförening stod som arrangör för 20:e året i rad.

tressen att träffas och pratas vid. – Det är cirka 20 år sedan vi började med veterantraktorplöjning här i Åsbo, berättar Torbjörn Nilsson från Björke Västergård. Första året var det sju traktorer som deltog och förra året, liksom i år, blev det rekord med nästan 40 deltagare. Det är vi jätteglada för liksom vi är glada för att det har kommit så mycket folk för att titta. Den här dagen hade Torbjörn med sig sonen Alexander som medhjälpare och de hade

också med sig en av familjens traktorer, en Fergusson från 1958. – Det är inga direkta krav på vilken ålder en traktor ska ha för att betraktas som en veterantraktor, men vi brukar säga mellan 1947 och 1985, berättar Torbjörn. Idag finns det en stor variation här. Bröderna Clas-Erik Hög-

lund från Ydre och Kent-Åke Höglund från Önnebo är båda traktorentusiaster även om ingen av dem är lantbrukare. Men de har ärvt intresset från

sin pappa och de är uppväxta på en lantgård. Den här dagen har de familjerna med sig och barnen tycker förstås att det är jättekul. Kusinerna Mateo och Ebba hoppar glatt upp på traktorn för att bli fotade. – Vi har totalt sju traktorer tillsammans och vi försöker vara med på sådana här arrangemang så mycket vi hinner. Det arrangeras plöjningar varenda helg nu på hösten, men det går inte vara med på allt, säger bröderna och skrattar. Gärdet som plöjs idag tillhör Pontus Olsson i Laggarp.

Är det till nytta för honom att upplåta plöjning en sådan här dag? – Ja det är klart, menar Torbjörn Nilsson, annars får han ju plöja själv. Men vi är så klart tacksamma över att få vara här. En liten Grålle puttrar förbi med en ung förare vid ratten. Gustav Friberg berättar att han har fått låna traktorn, som är från 1951, av sin gode vän Johan Gustafsson från Ryckelsby Kvarn. – Johan är en sann entusiast och har många traktorer, be-

rättar Gustav. Jag gillar också det här och tar alltid chansen att vara med när jag kan. Jag är uppvuxen på en gård i Småland och utbildad jägmästare. Nu är jag och min sambo bosatta i Stockholm, men jag trivs på landet och åker till vår gård så ofta jag kan. Snart är gärdet färdigplöjt i raka fina fåror. Det kräver naturligtvis en viss teknik för att kunna plöja på ett riktigt sätt och det kan de här traktorförarna. Text och bild: GEN LARSSON


Nummer 12 • November 2019

5

Den nya milstolpen inom mjĂślkning

Lely Astronaut A5 Mer än 25 ür efter att Lely introducerade den fÜrsta Lely Astronaut sätter vi den nya milstolpen fÜr mjÜlkning: Lely Astronaut A5 Med bakgrund av erfarenheter frün flera tusen användare världen Üver sü Üverglänser detta intelligenta system sig själv angüende kokomfort, användarvänlighet och investeringsavkastning, den är designat sü lantbrukaren kan utmärka sig.

Som Sveriges stÜrsta skogsägare känner vi ett ansvar fÜr att alla la vi gÜr afffärer färer med blir nÜjda. Det gäller vüra münga lokala kunder, entreprenÜrer vi anlitar och alla privata skogsägare som vi samarbetar med runt om i landet. En bra affär fÜr dig som skogsägare kan handla om att vi plockar fram stÜrsta mÜjliga andel timmer ur din skog. Att kvaliteten pü arbetet vi gÜr i skogen är hÜg. Och att din skog tillsammans med vür egen i slutänden bidrar till klimatsmarta slutprodukter och tillväxt fÜr hela Sverige.

GĂśr en bra virkesaär. Kontakta oss idag. Du hi ar oss pĂĽ www.sveaskog.se//virkeskopare

Läs mer om Astronaut A5 pü lely.com/milestone

Lely Center Valdemarsvik • Tlf.: 0493-120 60

Hur gallrar du? Debatt och uppfattningar hur gallring skall gĂśras skiljer sig ĂĽt. Vi har tagit ställning. VĂĽra maskiner är bara meter breda och kan kryssa fram mellan träd i stĂĽende skog. DärfĂśr säger vi kĂśrstrĂĽk hellre än stickvägar och vi vet att resultatet blir fler stam kvar fĂśr tillväxt. Hur en markägares stolthet och glädje Ăśver en välgallrad och vacker ungskog skall värderas har vi däremot inga siffror pĂĽ. Malwa är svenskt rakt igenom. Vi kan skog och fĂśrstĂĽr villkoren fĂśr dagens skogsbruk. Motorer och komponenter är i toppklass och all utveckling och montering av maskiner gĂśrs i vĂĽr fabrik i Skene. Bäst i test. Malwa är i en helt egen klass med mycket goda testresultat och omdĂśmen fĂśr driftsäkerhet och servicevänlighet. PĂĽ vĂĽr hemsida under â€?Läsvärtâ€? kan du ta del av Skogsforsks rapport bland annat om vibrationstest och fĂśrarmiljĂś, spĂĽrdjup och markpĂĽverkan, bränsleĂĽtgĂĽng och gallringsekonomi.

Nya skotaren Malwa ; med vagn bidrar till fĂśrbättrad produktionsekonomi. I -serien finns ocksĂĽ skĂśrdaren = och kombimaskinen = där du byter frĂĽn hĂśgpresterande skĂśrdare till skotare pĂĽ mindre än minuter. Rekordet frĂĽn skĂśrdare till skotare är minuter – kolla filmen pĂĽ vĂĽr hemsida.

Stolta och glada. Ja det är vi, men aldrig nÜjda. Vi jobbar hürt och nära entreprenÜrer och markägare fÜr att alltid utveckla Malwa. Vi visar dig gärna Malwa i arbete. Vi kan ocksü fÜrmedla kontakt med entreprenÜrer som kan gallra din ungskog med Malwa. Välkommen att ringa .

MERA PĂ… SKOGENS VILLKOR

www.malwa.se Malwa Forest AB Fältspatsvägen s Skene


6

AKTUELLT

Nummer 12 • November 2019 Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland och Örebro län.

Mörk månad för vildsvinsolyckor November sticker ut i olycksstatistiken SVERIGE

Viltolyckorna ökar och november är en riktigt svart månad i olycksstatistiken. Ökningen förklaras till stor del av vildsvinen, som blir allt fler och sprider sig norrut i landet. De senaste tre åren har olyckorna med vildsvin fördubblats på vissa håll i landet.

– Som bilist bör du anpassa farten och vara mycket uppmärksam när du kör i viltrika trakter så här års, säger Maria Wedin, trafiksäkerhetsexpert på Länsförsäkringar. Den vanligaste viltolyckan är med rådjur; nästan 47 000 olyckor rapporterades in till Nationella Viltolycksrådet under 2018. Men vildsvinen tar en andraplats med nästan 7 000 olyckor 2018 - före både älg och hjortdjur. Hittills i år har det rapporterats in 33 785 olyckor med rådjur och 4 993 med vildsvin. – Våra kostnader för skador på grund av viltolyckor har sista tre åren ökat med 16 procent. Under 2018 betalade vi ut drygt 320 miljoner kronor i ersättningar till våra kunder. Dessbättre är det relativt liten andel personskador utan mest

Gör så här om en viltolycka har inträffat: • Ring 112 för att anmäla olyckan • Sätt ut varningstriangel. • Markera platsen för olyckan för att underlätta eftersök – gärna med viltolycksremsa • Gör en anmälan till ditt försäkringsbolag om fordonet är skadat. Du är skyldig enligt lag att alltid rapportera en krock med ett vilt djur till polisen. Anmälningsplikten gäller björn, varg, järv, lo, älg, hjort, rådjur, utter, vildsvin, mufflonfår och örn. Viltolycksremsa finns att hämta på polisstationer, bilprovningen och på Trafikverkets region- och förarprovskontor. Den kan också laddas ner och skrivas ut från viltolycka.se. Nationella viltolycksrådet har en app du kan ladda ner för att hålla koll på olyckorna.

skador på bilen, säger Maria Wedin. Mellan 2016 och 2018 har olyckorna ökat mest i Blekinge (208 procent), Kronoberg (98 procent), Halland (89 procent) och Västra Götaland (76 procent). – I vår egen statistik ser vi

att risken för att råka ut för en viltolycka är högst i Kalmar

Kerstin Ström, projektledare på Skogsstyrelsen för satsningen mot granbarkborren. Bild: MARIA LARSSON, Skogsstyrelsen

Den vanligaste viltolyckan är med rådjur; nästan 47 000 olyckor rapporterades in till Nationella Viltolycksrådet under 2018. Men vildsvinen tar en andraplats med nästan 7 000 olyckor samma år. Bild: MIKAEL GRENNARD

och Kronoberg, och där står vildsvinen för en stor del av djurolyckorna, säger Maria Wedin.

Hon ger också en varning: – Tänk på att vildsvin är flockdjur, fler än ett kan dyka upp. Vildsvin kan vara aggres-

siva så har du krockat med ett vildsvin ska du tänka på att hålla ett säkerhetsavstånd och kanske vänta lite med att sti-

ga ur bilen medan du ringer till polisen. Källa: LÄNSFÖRSÄKRINGAR

Den torra sommaren 2018 ledde till rekordstora angrepp av granbarkborrar i södra Sverige. Även under 2019 beräknas skadorna bli stora. Bild: JOSEFINA SKÖLD, Skogsstyrelsen

Samverkansprojekt ska begränsa skador från granbarkborrarna Granbarkborreprojektet är ett samverkansprojekt mellan Skogsstyrelsen, skogsbruket och länsstyrelserna i södra Sverige. Målet med projektet är att begränsa angreppen och skadorna så långt det är möjligt.

Den torra sommaren 2018 ledde till rekordstora angrepp av granbarkborrar i södra Sve-

rige. Även under 2019 beräknas skadorna av granbarkborre bli stora. Projektet pågår från november 2018 till sista december 2019, men kan beroende på skadornas omfattning 2019 förlängas ytterligare med ett år i taget. Det finns flera sätt att bekämpa granbarkborre. Vanligast är den så kallade sök- och plockmetoden, samt att av-

verka riskbestånd. Om du ska använda en metod som innebär att virke måste transporteras bort inom en viss tid så måste du kontakta din virkesköpare i god tid. Om det visar sig vara omöjligt att hinna transportera bort angripna granar i tid är det bättre att låta träden stå kvar orörda än att fälla dem. Fällda granar kan inte försvara sig

mot granbarkborre och är inte lika attraktiva för hackspettar som stående träd. Granar som redan tappat barken eller som varit döda mer än en säsong bör lämnas kvar i skogen. De innehåller inte längre några granbarkborrar, utan bara en och annan naturlig fiende till dem samt en mängd andra arter som så småningom bryter ner veden till näringsämnen för träden.

Kartan visar var koncentrationerna av avverkningsanmälningar 2018-2019 som kopplas till angrepp av granbarkborre är som störst. Gult visar de högsta koncentrationerna. Karta: SKOGSSTYRELSEN


Nummer 12 • November 2019

7

Säljstar t 15/11

VI BYGGER SOLCELLSPARK FÖR FRAMTIDEN Vill du vara med? Boka andelar och få din egen förnybara el du också. Varje andel kostar 1100 kr och ger dig ca 100 kWh el per år till självkostnadspris. Parken kommer att ägas av en ekonomisk förening, där du som andelsägare ingår. Läs mer och boka dina andelar på www.tranasenergi.se.


8

SKOG

Nummer 12 • November 2019 Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland och Örebro län.

Dags för tändning av milan. Från vänster Olle Carlsson, Anders Nylund, Stig-Arne Johansson, (båda med ryggen mot kameran), Sven Hellqvist (skymd bakom Stig-Arne) och hukande Martin Jonsson från Sydved AB.

Några av alla de som arbetat med milan och arrangemanget runt omkring. Från vänster Janne Ahlm, Yvonne Brandt, Anders Nylund, Kerstin Åsbom, Lena Ahlm, Ann Karlsson ( som fick vara stand in för sin make Håkan), Sven Hellqvist, Millert Ahlm, Sven Axelsson och Jan Brohmée.

Stig-Arne Johansson höll i mikrofonen när Joel Hjelmroth invigningsspelade från milans topp. Till höger syns Martin Jonsson från Sydved AB, som tände milan.

Sven Hellqvist th visar Birgitta Pettersson och Börje Tanmark från Björkfors i södra Östergötland hur en kolning av en mila går till. Boken är gjord av Susanne Bard.

Jularboklubben underhöll med glada melodier. Från vänster Helge Blom, Lisbeth Sävenstedt, Gunnar Henriksson, LarsGunnar Karlsson, Tomas Sävenstedt och Ronald Jadeborn.

Lars Johansson väntar på sin kolbulle som Kerstin Åsbom steker. Det var många som passade på att äta delikatesserna eller ta en kopp kaffe med hembakat bröd till.

Tolfte milan i Godegård tändes Den välbesökta tändningen blir som en hemvändardag GODEGÅRD (JB)

Efter en massa arbete med att resa Godegård skidklubbs mila stod hon så klar att tändas. En kolmila är alltid en hon, men vid Axhults såg heter den inget kvinnonamn utan går under ordningsnummer. Detta år heter hon Tolvan.

En förklaring behövs till att milan heter Tolvan. ”Milor betraktas som kvinnliga väsen, ej blott för deras inre glöd och nyckfullhet, utan även för att de ska vårdas ömt och omsorgsfullt för att ge kolaren lön för mödan”. Milorna betraktas alltså som nyckfulla väsen och vem vill bli den, vars namn milan fick, om milan brinner upp? – Nu har det gått bra med de andra elva milorna, sa Anders Nylund vid invigningen, så varför ändra på ett bra koncept.

Låter lite skrockfullt kan man tycka, men har man hört gamla kolare berätta om skogsfrun, varsel och dyligt så förstår man varför man är skrockfull. Milorna kräver också tillsyn 24 timmar om dygnet under den tid de kolas. Man måste hålla koll på hur den beter sig, klubba när det behövs och alltid vara på vakt. Milorna i Godegård kolar ungefär en vecka, kanske lite mer. Efter att den har slocknat får den ligga till i vår, då man river den. Har allt gått som det ska, blir det prima grillkol av allt trä i milan. Tolvan var på 105 kubikmeter travat virke, skänkt av Sydved. Allt arbete med att resa den, täcka med granris och stybba har dock Godegårds skid- och cykelklubbs medlemmar gjort ideellt. Vid stybbningen hjälpte 22 man till. Milan är en så kallad resoch skorstensmila.

Vid invigningen fick besökarna också reda på att det var Anders Nylunds 25 mila i ordningen. De första 13 gjordes när han var lärare på ett naturbruksgymnasium. Vid tändningen av milan inleds den, sedan fem till sex år tillbaka, av att Joel Hjelmroth spelar fiol på milans topp. – Det är lika viktigt att du spelar, sa Stig-Arne Johansson speaker och en eldsjäl för Godegård, som att vi serverar kolbullar. Så spelade Joel några stycken och avslutade med Du gamla du fria där besökarna sjöng med. Därefter blev de som arbetat mest med milan framkallade och tackade med var sin chokladask. När milan tänds får en representant från dem som skänkt veden tända den. Detta år var det Martin Jonsson, från Sydved AB. – Det är så intressant att ni håller på med detta arbete, sa

Martin, och jag hoppas att traditionen får fortleva. Så tände han på Sven Hellqvist naturella specialblandning och strax slog lågorna upp från hålet i mitten, där man släppt ner elden. Det täckes för, för nu får inte milan brinna. Den ska bara kola. När milan tänds och när den

rivs, samt en trivselkväll strax efter tändningen, brukar det alltid komma många besökare. Lite som en hemvändardag. Några av dem som kommit till milan var Ingela Karlsson, Ann Karlsson och Marita och Roger Brandt. – Det här är jättetrevligt, sa Ingela, och att det kommer så mycket folk. Jättegott kaffe har de också, för det är kokkaffe. Ja, kaffet kokas över eldstäderna, där även kolbullarna steks. Värmen gjorde att damerna som stekte kolbullarna blev vackert rödblommiga i hyn. Det var många som pas-

sade på att äta delikatesserna eller ta en kopp kaffe med hembakat bröd till. Trevlig underhållning stod

Jularboklubben för. Det lät härligt när dragspelens toner trillade ut över gläntan och ut över den lilla sjön, Stora Blindsjön. Vid dragspelen satt Helge Blom, Gunnar Henriksson, Lars-Gunnar Karlsson, Ronald Jadeborn och Tomas Sävenstedt som också sjöng till en del melodier. Lisbeth Sävenstedt var också med och spelade gitarr. En vacker bok med fina bil-

der från en annan kolning hade fotats, dokumenterats och sammanställts av Susanne Bard. Birgitta Pettersson och Börje Tanmark stod tillsammans med Sven Hellqvist och bläddrade i den. Birgitta och Börje kom från Björkfors i södra Östergötland. – Vi har 45 hektar skog,

vid Emmersvik, sa Börje, och i den har jag hittat 22 milbottnar och elva kojrester. Vi läste om detta evenemang i tidningen och kolla sen på nätet var det var. Vi vill bevara kolbottnarna och kojorna så de inte buskar igen. Det är därför vi är här och kollar. Det är ett slit med dessa milor, veden ska huggas sen ska milorna resas. Efter de tänds ska de vaktas dygnet runt av minst två man. Därefter kommer släckning och till sist den sotiga rivningen och paketeringen av grillkolen. Som besökare ser man endast en liten bit av allt arbete. De som arbetar och sliter med dessa milor ska ha all ära för det de gör. Dels håller de ett gammalt yrke och kunskap vid liv, men sen blir det också prima grillkol som ger god smak åt det grillade.

Text och bild: EVA CARLSSON


Nummer 12 • November 2019

9

Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland och Örebro län.

RT! FRI OFFE

Solcellsbyggarna Boxholm AB Boxholm · 070-696 49 22 www.solcellsbyggarna.se

Kampanj solkraft – Bygg 2019!

Fönster och dörrar till stallar, garage och industrier m.m.

Skörda solenergi!

AKTUELLT

ex. Lantbrukspaket nyckelfärdig anl. 110 paneler, 181 kvm, poly à 275 Watt = 30250 Watt på taket. Inkl montering på plåttak: 239 000:- + moms Dessutom stöd på 20% (avgår 27 800:- ) medan pengar finns kvar.

Vi har även villapaket!

TRÄ & MILJÖ AB · GISTAD stefan@traochmiljo.se · 0708-27 34 88 www.traochmiljo.se

0514-310 10 info@westerbyggtra.se • www.westerbyggtra.se

20 000 läsare kan se din annons i Jordbrukaren! Ring 0141-560 03 så hjälper vi dig att få ut ditt budskap!

Vi tillverkar och monterar BETONGELEMENT

Levererar färdig betong certifierad av

till Villor • Lantbruksbyggnader • Industrilokaler

VIMMERBY · Tel 0492-152 55 · www.geba.se

T! NYHE

VA-produkter Vi har breddat sortimentet med produkter för vatten & avlopp I VA-sortimentet finner ni mark rör & delar, vägtrummor, munkbrunnar, fiberduk, markrännor, pumpbrunnar, avskiljare för olja/ fett samt slamavskiljare & reningsverk för enskilda avlopp.

$' !

!

"&

& #" #!"

&

& &

&

!!

& ! "$ $ &

" ' '

&

VI SKICKAR ÖVER HELA SVERIGE! Många av produkterna finns i lager för omgående leveranser. Kontakta oss för prislista eller offert till ert projekt. info@infrapipe.se 013-39 30 90

Dags för

Maskinservice! Reparationer och service i vår välutrustade verkstad. Även servicebilar för reparation på plats. Vi utför även pressning av hydralslangar, svetsjobb och mycket mer. Välkommen!

"$

+* )

) " *++(,. -/ ** ) %%%'!

"

'!

CE-MÄRKTA TAKSTOLAR Vi tillverkar CE-märkta takstolar på beställning samt konstruerar och gör hållfasthetsberäkningar. Det ger stor frihet åt arkitekten och trygghet för dig som kund!

gan online på Gör offertförfrå takstolar.se gs ko ns rle ca w. ww

!

!

" ! 011-12 21 00. Verkstad 07-16. Försäljning 8-17. Konungsund 1, 610 33 Vikbolandet

Ingår i Vimmerbyhus och Carlenskogs-gruppen

Vimmerby

0492-757 55

VI KOPER DITT SKROT! Blixholmsvägen 1 602 38 Norrköping Tel: 011-165180

Biobränslepannor Satseldade- och flödesmatade pannor Säljare norra och mellersta Sverige

Andreas Brunåker Lantmästare

076-846 22 22 Andreas.brunaker@faust.dk

mail@faust.dk www.faust.dk Gustaf Eriksson 0703-51 05 77 Caroline Lundén 0763-20 20 70 Rebecca Regnander 0709-99 23 75

Västra Östergötland Västra Östergötland Östra Östergötland


10

Nummer 12 • November 2019

PRENUMERERA

Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland och Örebro län.

! ! ! t s s s s s s P

t n a r e m u n e r p i l B n e g n i n d i t s n ä L på 1 jan 2020! n e g n i n j ö h s i r p innan

Detta ingår i priset: • Länstidningen hem i brevlådan varje fredag (50 nr/år) • Inloggning till Länstidningen på nätet • Taltidningen (om du hellre vill lyssna på tidningen. Vi hjälper dig igång.)

Helår 425 kr kr) (Efter nyår 475

Ring och boka Din prenumeration nu! Tel 0141-560 03 – eller gör beställningen via vår hemsida www.lanstidningen.se


Nummer 12 • November 2019

11

AKTUELLT

Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Ă–stergĂśtland, sĂśdra SĂśdermanland, norra SmĂĽland och Ă–rebro län.

,]HVEYPZMRWGL Dragkraft 1400/1700/2200 kp Manuell och radiostyrd.

VIKINGSTAD Ă…KERI AB Vi hjälper dig med allt inom bygg & anläggning. Här kĂśper du även sand, grus, bergkross och matjord.

Vi utfÜr grävarbeten! Diplomerade fÜr avloppsanläggningar

Skrukeby Maskin 0142-809 60, 070-659 67 63

Enkel montering pĂĽ alla kranar.

VIKINGSTAD Ă…KERI FĂ–RSĂ„LJNING AB DirektfĂśrsäljning till fĂśretag, lantbruk och privatpersoner. Vi säljer i huvudsak drivmedel, eldningsolja och smĂśrjmedel och ordnar självklart med transporten. Telefon: 013-809 00 ¡ www.vikingstadakeri.se BesĂśksadress: FĂĽlĂĽsavägen 11, VIKINGSTAD

We-1400

med 2 kanal radio.

14.900:+ moms o frakt

LUFT/VATTENVÄRMEPUMP & VEDELDNING 2ƞȒȥ3 11"+3ê/*"-2*-"+ ,+20 &/ ǖǗ - 00 / ,)&( &+(,--)&+$0-/&+ &-"/ǽ

+01 ))"/ ! *,1 "Ćœ+1)&$ ")Č’Çž ,)'"Č’ "))"/ 3"!- ++ Č›Ć?61 +!" (,+!"+0"/&+$Čœ , %ČĄ "))"/ *,1 "+ (2*2) 1,/1 +( Č›# 01 (,+!"+0"/&+$ČœÇ˝ ,* 3"!Č’ ")! /" ( + !2 (,*-)"11"/ "Ćœ+1)&$ +)ĂŞ$$+&+$ Çż , % *&+0( !&11 ǿȒ 3"! "%,3Ç˝ ǞǞǚ

,+20 &$%1 ĂŞ/ "+ (/ Ćž#2)) *"+ "+(") 3"!- ++ -Ă­ ǘǕ ( , % % )3*"1"/03"!Ç˝ "+ % / "+"/$&Č’ () 00 Çš , % ĂŞ/ #/ *1&!00ĂŞ(/ !Ç˝ Bonus Light är "+ *6 ("1 Ç˜ÇšÇ˝Ç› Ç˝ Çż -/&03ĂŞ/!

Ǘǚǿ Ȓ 3"!- ++ ǽ

Tel 0381-710 10 | www.weimer.se

Läs Jordbrukaren pü nätet!

ǙǞ ǽ ǽ

Titta in pĂĽ

www.jordbrukaren.se

HS Perifal AB, Storgatan 50, 521 43 FalkĂśping Tel: 0515-171 10 Fax: 0515-155 13 www.baxi.se - info@baxi.se

NILFISK ALTO • NyfĂśrsäljning • Auktoriserad service

Nya och begagnade reservdelar – beställ direkt i webbutiken! www.laholmstraktordem.se

FĂ„RGBUTIK med Teknos-färger samt äkta Falu RĂśdfärg Passa även pĂĽ att boka rĂśdmĂĽlning infĂśr säsongen 2020!

SOFAB Sanering & färg AB Butik Ă–stanĂĽg 1, Skänninge. Tel 0705-300 751

www.sofabskanninge.se

MĂ„LAREN Ett reningsverk som renar utan kemikalier enligt svenska normer.

Suzuki LTA 500XP Arbetsmaskinen

106 900 kr inkl moms

20 000 läsare kan se din annons! Boka plats pü 0141-560 03.

FĂśr mer information www.reningsverketmalaren.se

Tegelbruksv 1, Kisa ¡ 0494 -128 50 www.kisamotorservice.se

VI FINNS DĂ„R DU FINNS! 3EKO -IXERVAGNAR fĂšR ALLA BEHoV...

&YLLTĂšMMAre

FASTIGHETSMARKNAD

Ă–STERS O CH GĂ–TLAND DS SĂ–RMLAN ELJ MINSTA O BOLAG !

fĂśr omgĂĽende leverans.

Nya & begagnade. s TĂśmningsfläktar frĂĽn 11 till 37 kw med mycket hĂśg kapacitet s +ASTmĂ‹KTAR KK1600 och KK1800

Ă–verlĂĽta gĂĽrden? Välkommen till Areal.

SOFAB Sanering & färg AB Vi utfÜr tvättning och sanering av djurstallar och ekonomibyggnader samt mülning FÜrsäljning och service av hÜgtryckstvättar Mobil 070-53 00 751, även 0142-400 13 www.sofabskanninge.se

Vi hjälper dig med fÜrsäljning, generationsskifte, upplÜsning av samägande eller värdering. Välkommen att hÜra av dig.

DIESEL, ELDNINGSOLJA & TEXACO SMĂ–RJMEDEL. Hämtlager: Alholmsgatan 15 A (vid Slottshagen) i NorrkĂśping Ă–ppet mĂĽn-fre 08.00-16.30 011-49 60 400 info@ostkustenenergi.se www.ostkustenenergi.se

LinkĂśping | 013-24 20 00 Vadstena | 0143-134 50


12

LANTBRUK

Nummer 12 • November 2019 Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland och Örebro län.

Ola Andréasson med barnbarn i sin BM försedd med halvband.

Klubbens ordförande Anders ”Hutte” Hultman ger anvisningar för dagens plöjning.

Traktor efter traktor... Påminner om en propagandabild från gamla Sovjetunionen.

Träffens minsta traktor. En modifierad trädgårdstraktor med extrastor ljuddämpare och fäste för snöplog.

Sören Adamsson vid sin BM230 som han renoverat under sommaren med hjälp av Ola Andréasson.

Uppställning före start. Totalt var 48 traktorer på plats, ett tiotal fick utebli på grund av färjetrassel över Bråviken.

Traktorplöjning på Vikbolandet Nostalgitraktorklubben på Brunneby i Tåby Vikbolandet TÅBY (JB)

Vikbolandets Nostalgitraktorklubb arrangerade sin sedvanliga höstplöjning i år på Brunneby gård i Tåby. Antalet deltagande traktorer stannade i år på 48 stycken som följd av att färjan över Bråviken hade driftstopp beroende på motorproblem varför det tiotal som brukar komma från norra Bråvikssidan uteblev.

Vädret var kallt men utan nederbörd. Som vanligt var det mycket publik som hade mycket intressant att titta på. Man kunde också få åka med i en balvagn försedd med sittbänkar och se vad som hände på de olika plöjningsstationerna. Minsta traktor på träffen var

en ombyggd trädgårdstraktor med fäste för snöplog och en extrastor ljuddämpare för att inte störa grannarna. Sören Adamsson hade med sig en Bolinder Munktell BM20 som han och Ola Andréasson renoverat i sommar. Ola hade hittat vraket ute i landet och tillsammans med Sören hade de åkt och hämtat den gamla traktorn med järnhjul. Flera veckors arbete med att klyva motorn ett par gånger och sedan försöka få den att fungera igen. Ett arbete för de som har kunskaper, uthållighet och tålamod. Ett intressant bygge var två

hopkopplade traktorer. Det var en föregångare till dagens

Traktorer och åskådare.

motorstarka fyrhjulsdrivna maskiner. Här har man använt två stycken Fordsontraktorer och i stället för framaxel med två små hjul har man här de två stora drivhjulen från

traktor nummer två på den platsen. Styrningen sker med hydraulik. Växellåda och övriga reglage har långa armar eller wirar som gör att de går att på-

verka från förarplatsen på den bakre traktorn. Ett mäktigt bygge. Ett cafétält gjorde det möjligt för alla att var mätta och belåtna. Här kunde man köpa

hamburgare, korv, fikabröd, kaffe och dricka. Aktiviteterna fortsatte fram till tretiden på eftermiddagen och en timme senare var ar-

rangörerna färdiga att lämna platsen för denna uppskattade träff. Text och bild: LARS T JACOBSON


Nummer 12 • November 2019

13

AKTUELLT

Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Ă–stergĂśtland, sĂśdra SĂśdermanland, norra SmĂĽland och Ă–rebro län.

Mer Üronmärkta forskningsmedel fÜr tillväxt i världens bioekonomi

ďżź – Bioekonomin är en central del av lĂśsningen pĂĽ flera samhällsutmaningar. I vĂĽra inspel till forskningspropositionen fĂśreslĂĽr vi därfĂśr att statliga forskningsfinansiärer säkrar att cirkulär bioekonomi finns adresserad i kommande utlysningar. Dessutom behĂśver skogsnäringen vara en självklar part i kommande satsningar pĂĽ AI och digitalisering, fĂśr att Ăśka konkurrenskraften hos produkter och material frĂĽn skogen, säger Torgny Persson, forsknings- och innovationsdirektĂśr pĂĽ Skogsindustrierna. Skogsindustrierna lyfter ocksĂĽ fram vikten av fortsatt statlig satsning pĂĽ forskningsplattformen Treesearch fĂśr material och specialkemikalier frĂĽn skogen, samt det strategiska innovationsprogrammet BioInnovation som stärker utvecklingsmĂśjligheterna fĂśr nya biobaserade kemikalier, material och produkter. – Genom gemensam satsning pĂĽ forskningsplattformen Treesearch skapas exempelvis mĂśjligheter fĂśr forskare att fĂĽ tillgĂĽng till avancerad forskningsinfrastruktur. Det främjar utvecklingen av nya fossilfria material som bidrar till lĂśsningar pĂĽ samhällsutmaningar inom exempelvis klimat och

Vi kÜper & säljer Halm och grovfoder Diesel och oljor Spannmül, konv & KRAV GÜdning VallfrÜ och utsäde Anders eller Elisabeth nür ni pü:

NSER KI V SBenny Andersson

E IC

M A

Tel 013-23 44 65/66

BrĂĽnstorp, 585 91 EksjĂś Tel 0380-810 34

BEGAGNADE TRAKTORDELAR Nya startmotorer och gener. Ă„ven andra nya delar.

TRAKTORER KĂ–PES fĂśr demont, kontant betalning. Hämtas!

konsumtion, säger Anders NorÊn, utvecklingschef Holmen och ordfÜrande i Skogsindus-

triernas Forsknings- och innovationskommittÊ. Källa: Skogsindustrierna

VINSCH PĂ… KĂ–PET!

Kodiak 700 4x4

Ny bränslesnülare motor. In/ urkopplingsbar 4-hjulsdrift, hÜg/lügväxel. Finns även med servo. Fler färger beroende pü modell.

fr. 66.320:- exkl. moms MĂ…N-FRE 8-18, LĂ–R 10-14

Vi mĂĽlar fĂśljande fasader:

RĂśdfärgade Reveterade Oljefärgade Vi utfĂśr även: Epoxibeläggningar HandmĂĽlning Hetvattentvättning Invändig mĂĽlning i stall Ă„ven färg- och tapetbutik Uthyrning av liftar

AUKTIONER

GĂ…RDSAUKTION LĂśrdagen den 23 nov kl 10.00 Ă…sbo LĂśneboställe, 595 92 MjĂślby säljer Kjell Nilsson pga upphĂśrande av arrende, lantbruksmaskiner, inomgĂĽrds och bodinventarier. Tel till Kjell 070-369 52 79. Vägbeskrivning väg 32 MjĂślby-Boxholm, skyltar. Traktorer: Valtra 8350 -99- Hieteck 8000 t. Mf 35 -58. Jord o sĂĽdd: SĂĽmaskin Saxonia 3 m frĂślĂĽda. Tive 2012 hydr utfällning, skumm,markĂśr. Väderstad sladd 2 axl 5 m. Ă–verum tegplog 2 skär. Kverneland Tallriksredskap 3 m. SĂĽjet 2004. Väderstad kultivator 7 p. Väderstadkultivator 17 p. Växelplog Ă–verum Celsior slitna skivor. Väderstadvält 6.20. Vall: Claas Line strängare boggie 350. Claas vändare 540. Vicon räfsa. Claas HĂĽrdpress 51 kastare. Claas HĂĽrdpress 51 kastare. Krone 3.20 slĂĽtterkr.mittdrag. Berti slagslĂĽtter. Vagnar: Lastbilsläp 2 axl 12 t. Balvagn Gissebo boggie 2 st. Balvagn Gissebo 2 axl. Balvagn2 axl. MĂśrevagn2 axl 14 t. Combivagn vattentunna. Trava spm kärra 7 t. Djurtransport. Ă–vrigt: Dubbelmontage 650-65-38 20%. SnĂśkedjor. Skopa 1.30. Ă…lĂś storsäcklyft. Stengrep liten. SnĂśblad. Timmergrip. Spm fläkt. Sopborste. Pallställ. Dieseltank 400 l. Balsnittare. Foderhäck. Kverneland gĂśdselgrep. GĂśdselgrep-balspjut. Orkla avlastarbord. Silourtagare. Verkstol. Kraftfodervagn Alfa Laval Feedmater 800 4 foder. Balagrindar 12 st. Balagrindar med genomgĂĽng. Alfa Laval Ensiriv. Kempi migsvets. Arboga pelarslip. Spm kross. Elstängselaggregat stolpar. LuftningsrĂśr o fläkt. Behandlingbox. RĂśrmjĂślkning rostfi 52mm 34 pl. VP 76. Diskmaskin Alfa Laval hygenius 200. Gummimattor 1.601,20. Div bodinventarier. Lars 070-396 79 60: Pinnsvets. Pall med elmotorer och vinkelväxlar. Urtagsfläkt. Pall med div kedjor, länk och div. SnĂśkedjor. HĂśgtryckstvätt kallvatten. Kastfläkt rekordverken. Traktordäck 540/65 R 28 Vagnsdäck med fälg 13.0/65-182 st. Stengrep Trimafäste. Ensilagegrep Trimafäste. TransportĂśr 4 m. MjĂślktank 2000 l.vattentank. Pall med elstängselmaterial. Bengt 070-582 52 26: Trava spm kärra 10 t. Krokodilgrep Sms. Tim GĂśdselspridare. Komressor till traktor använd till kobraverktyg. YtterdĂśrr ny,med karm glasad mĂĽtt dĂśrr : 200+1.35.cm. Elstolpar. Stor BandsĂĽg. Flistugg NERO trak,med slip. MĂślkflaskor. Ydregrinden grindar manuell lĂĽsning 62 pl.cc mĂĽtt 75 - 90 cm. Kristian 073-931 27 83: Rostfria äthoar gris 15 st. Silourtagare Lilla BM. HĂśtransportĂśr 10 m. MjĂślktank 1600 l kompl med kylaggregat. Flakvagnar 2 st. Momsfri. FĂśr auktionsvillkor se hemsida www.sajab.se Välkomna hälsar Stig Arne Johansson med personal.

ARNE ANDERSSONS MĂ…LERI Tel 070-643 06 52 www.sofabskanninge.se

WWW.MOTORSPORT.SE VIMMERBY 0492-134 60 GAMLEBY 0493-102 62

Sedan 1992 har vi finansierat hjälpverksamhet i bl a Lettland och Rumänien MĂśbler • Heminredning • Porslin • BĂścker & media Sport & fritid • Kläder, skor & accessoarer Elektronik • HusgerĂĽd och mycket mera

Skogsindustriernas inspel till regeringens kommande forskningsproposition lyfter fram AI och digitalisering, plattformarna Treesearch och BioInnovation samt vikten av att bioekonomi adresseras i kommande statliga utlysningar.

Städa ur garaget – rĂśj pĂĽbivdrinagdärevänlk!omna! Alla

Ring & boka tid, allt säljbart hämtar vi – kostnadsfritt fĂśrstĂĽs! Ă–PPET MĂĽn-fre 10-18 LĂśr 10-14 Motala LinkĂśping NorrkĂśping

LinkĂśping: Industrigatan 38 • 013-37 67 77 Motala: SĂśdra AllĂŠn 23-25 • Ă„ngdalen • 0141-504 88 NorrkĂśping: FinspĂĽngsvägen 63 • 011-10 10 80 Skänk eller handla sĂĽ gĂśr du nĂĽgot fĂśr behĂśvande!


14

SKOG

Nummer 12 • November 2019 Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland och Örebro län.

Förre skogvaktaren Bengt Landers guidar i skogen under Trehörnadagen. Här är han publik i Lusthuset.

Byalagets ordförande Sture Brolin tittar på medan kommunalrådet Annicki Oscarsson får ordning på tekniken.

Politikerna John Widegren och Magnus Oscarsson väntar utanför Lusthuset. Båda är ledamöter i riksdagens miljö- och jordbruksutskott, John för Moderaterna och Magnus för Kristdemokraterna.

I Lysings häradsallmänning är det sten på sten och ibland våldsamt kuperad terräng. En vresig vildmark men med mycket att upptäcka. Bild: HANS BLOMBERG

Göran Carlsson, styrelseledamot i Lysings häradsallmänning, berättar kunnigt om allmänningarnas betydelse förr och nu.

Riksdagsledamöterna Magnus Oscarsson och John Widegren samtalar under ”Aktuella skogspolitiska frågor”.

Skogstema på årets Trehörnadag Programmet börjar i urskogsreservatet TREHÖRNA (JB)

Det är dags för den årliga Trehörnadagen. Årets tema är skogen, ett ganska naturligt val för denna plats vid den vackra Trehörnasjön med skog runt omkring. Programmet startar klockan 13 med en tur i Lysings urskogsreservat. Förre skogvaktaren Bengt Landers guidar och 36 personer deltar.

Allmänningarna har en månghundraårig historia och här finns stora träd, som förklarats vara naturminnen redan år 1935. Reservatet består

i dag av 20 hektar högväxta träd i grov blockterräng. När dagen fortsätter i Lusthuset talar Göran Carlsson, styrelseledamot i Lysings häradsallmänning, mer om allmänningarnas betydelse förr och nu. I slutet av skogsturen berättar Lars-Göran Gustavsson, jaktledare och samordnare av eftersök, om jakt och vilt i kommunen. Varje år är det cirka 100 viltolyckor i Ödeshögs kommun. Av Nationella Viltolycksrådets statistik framgår att antalet viltolyckor i hela länet uppgår till omkring 3 500 per år.

Till samlingen i Lusthuset kommer makarna Annicki och Magnus Oscarsson från varsitt håll. Kommunalrådet Annicki kommer hemifrån, som inte är långt bort, medan riksdagsledamoten Magnus närmast kommer från en aktivitet i Valdemarsvik. Magnus är en av tre riksdagsledamöter, som bor i Ödeshögs kommun, och därutöver finns ytterligare två ledamöter, som är uppväxta i kommunen. En av dem är dessutom talman så Ödeshögsborna är väl representerade i vår riksdag. Nästan en riksdagsledamot per tusen invånare, konstaterar Magnus. Annicki inviger Trehörna-

dagen och uppmärksammar att det är 50 år sedan Ödeshög och Alvastra går samman och bildar Ödeshögs kommun. Vid denna tid är Trehörna en del av Alvastra. Under rubriken ”Aktuella skogspolitiska frågor” samtalar Magnus och John Widegren. Båda är ledamöter i riksdagens miljö- och jordbruksutskott liksom även den tredje Ödeshögsbon Betty Malmberg. Skogen är en viktig resurs. Vi får veta att exportvärdet är 145 miljarder och att skogen i Sverige binder tre gånger våra koldioxidutsläpp. EU vill gärna peta på våra regler, säger John. Skogen hotas av stormar

och bränder. Några djur ger också problem. Vildsvin kostar jordbruket en miljard, skapar trafikolyckor och förstör trädgårdar. Granbarkborren ger problem i hela skogsbruket men Lysing är ganska kalt med mycket tall. Och tall ersätts med tall. Allmänningarnas historia börjar redan år 1349 i Magnus Ladulås’ landslag, berättar Göran. Då lagfästs de och de har sedan under århundradenas gång betytt mycket för bygden. Han visar kartor och fortsätter sedan genom historien. Han kommer så småningom till år 1932 och en lag som innebär att förvaltning-

en övertas av allmänningarnas styrelser, att Skogsvårdsstyrelsen fastställer planer och att äganderätten slås fast. Lagen gör att det då blir lite ordning, konstaterar Göran. Dagen fortsätter med kaffe med dopp i Hembygdsgården, helgmålsbön i Trehörna kyrka och grillfest i Lusthuset med tillfälle till boulespel och underhållning av Trehörna manskör. Byalaget och dess ordförande Sture Brolin har gett Trehörnaborna en fin dag, som dessutom är solig. Text och bild: KATARINA LJUNGHOLM

Världens första kompletta skogliga mätverktyg – i mobilen Företaget Arboreal Skog har släppt en app som kan mäta allt i skogen. Nu kan skogsmänniskor lämna manuella verktyg hemma, säger företaget.

– Det här är det enda verktyg som kan mäta allt, tidigare har du varit tvungen att ha

med kilovis med utrustning för att göra skogliga skattningar, säger grundaren av

Arboreal Skog, Johan Ekenstedt. Noggrannhet är hög och det är viktigt om man vill veta hur mycket och vilka produkter man får efter en avverkning, om man ska gallra eller inte

och vad skogen är värd. – Vi hoppas att det leder till att vi kan använda skogarna på ett hållbart sätt och att detta förenklar virkesaffärer för skogsägarna, säger Johan Ekenstedt.

Metoden efterliknar en vanlig provytemätning, men använder AR-teknik, likt den i Snapchat och Pokemon Go, som bygger upp en 3D-miljö i realtid där användaren gör sina mätningar. Alla mätningar

får en koordinat på en karta och du kan sammanställa resultatet i skogen även utan mobil täckning. Du kan testa upp till fem mätningar gratis. Sedan kostar det 279 kronor i månaden.


Nummer 12 • November 2019

15

Snålblåst?

Låt Bixia köpa din el!

Nu är det dags att byta till vinterdäck!

sŝ ƉĊ ŝdžŝĂ ďƌŝŶŶĞƌ ĨƂƌ ŵĞƌ ŶćƌƉƌŽĚƵĐĞƌĂĚ Ğů sŝ ŬƂƉĞƌ ƵƉƉ ĚŝŶ Ğů ŽĐŚ ĚĞƐƐ ƵƌƐƉƌƵŶŐ ŽĐŚ ƐćůũĞƌ ǀŝĚĂƌĞ Ɵůů ƉĞƌƐŽŶĞƌ ƐŽŵ ďŽƌ ŝ ĚŝƩ ŽŵƌĊĚĞ͘ /ĚĂŐ ćƌ ŝdžŝĂ ĞƩ Ăǀ ĚĞ ĞůďŽůĂŐ ƐŽŵ ŬƂƉĞƌ ŝŶ ŵĞƐƚ ŶćƌƉƌŽĚƵĐĞƌĂĚ͕ ĨƂƌŶLJďĂƌ Ğů ŝ ŶŽƌĚĞŶ͘ sŝ ŐƂƌ ĚĞƚ ŵĞĚ ĞŶ ƐƚĂƌŬ ƚƌŽ ƉĊ ĚĞŶ ůŽŬĂůĂ ŬƌĂŌĞŶ͘ EƵ ƐƂŬĞƌ ǀŝ ŇĞƌ ƉƌŽĚƵĐĞŶƚĞƌ͊

Däckteam Skänninge Däckcentralen i Skänninge AB

ƌ ĚƵ ŝŶƚƌĞƐƐĞƌĂĚ Ăǀ ĂƩ ǀĞƚĂ ŵĞƌ͍ <ŽŶƚĂŬƚĂ ŽƐƐ͊

Måndagar-Fredagar 07.00-16.30 Torsdagar extraöppet till kl 19.00 0142-40524 • Verkstadsvägen 6 :ŽŚĂŶ dŚŽůĨ 013-20 83 13

Henric Karlsson 013-20 83 67

ĞŶŐƚ ĂƌůƐƐŽŶ 0706-97 81 51

ũŽŚĂŶ͘ƚŚŽůĨΛďŝdžŝĂ͘ƐĞ

ŚĞŶƌŝĐ͘ŬĂƌůƐƐŽŶΛďŝdžŝĂ͘ƐĞ ďĞŶŐƚ͘ĐĂƌůƐƐŽŶΛďŝdžŝĂ͘ƐĞ

vet vilka däck du behöver

D@CK9F DCK9F >wC 8 A F CBEG F @4A B6; 9 s 8 G G CB? 4E< F C? BJ>< G Cs >wC8 G I < AF 6; C? B:9 rF G 8 C? B:E4@ C? B:5? 47

GD5F5 IDD H= @@ %&$$$. !

9f V^ iXUbXY ] b_` " acag" ;}`Ỳf U`Ù Gdcf h gaUb! acXY`Ỳf h Yf f }b[ cW\ h f U_h cf Y^ VUf baUg_] bYf " Acbh Yf ] b[g_cgh bUXYf _Ub h ] ` ` _caaU" J] f YgYf jYf Uf cgg Z f gìh Z f g}` ^ b] b[ h f mW_Z Y` cW\ df ] g^ igh Yf ] b[Uf " ?Ub ] bh Y _caV] bYf Ug aYX UbXf U Yf V^ iXUbXYb" ;}`Ỳf g ` b[h Ù[f Yh f }W_Yf XcW_ gca ` }b[gh h ] ` ` '%# %&! &$%-" Df ] g Gdcf h gaUb )+$ Z f b ,(" ,+). ! ] b_` acag"

JJJ! 4 G I9 E< G < 7! F 8


16

LANTBRUK

Nummer 12 • November 2019 Vad vill du läsa om i Jordbrukaren? Tipsa redaktionen: ring 0141-560 03 eller e-posta till redaktionen@lanstidningen.se!

Riksdagen öppnar för seminarium Temat för dagen var närproducerad mat SVERIGE (JB)

Den 23 oktober anordnade Magnus Oscarsson (KD) ett seminarium i riksdagen vilket handlade om vikten av att handla närproducerad mat.

Ofta hörs orden ”det går inte” när frågan om upphandling av närproducerad mat är aktuell. På seminariet berättade representanter från Ödeshögs kommun hur de lyckats med att i sina skolor och inom äldreomsorgen servera närproducerad mat. I kostpolicyn för Ödeshög finns målen beskrivna. Även kommunerna Vadstena, Boxholm och Ydre prioriterar samma mål. – Det blir inte dyrare med

närproducerade livsmedel, men är krångligare på grund av nuvarande upphandlingsregler, slår Espen Rognstad, kostchef i Ödeshög fast. Förutom representanter från Ödeshögs kommun medverkade Kerstin Naidu Sjösvärd, författare från Kinda, och Elina Matsdotter, hållbarhetschef på organisationen Svenskt Kött. Frågan uppstår varför det inte är självklart och naturligt att använda sig av Sveriges högkvalitativa mat. Frågan är varför det ska vara så svårt? Under seminariet framgick

att länder som exempelvis Tyskland, Finland och England har en annan policy. I Tyskland har man följande prioriteringsordningen 1. Närodlat, 2. Från omkringliggande region, 3. Från det egna landet i övrigt.

Magnus Oscarsson (KD) anordnade ett seminarium i Sveriges riksdag om vikten av att handla närproducerad mat.

Något logiskt svar på myndigheternas agerande i Sverige är inte lätt att få. Svaret kanske skulle bli att det handlar om EU-regler, men då är även följande fråga berättigad. Är inte även Tyskland, Finland och England med i EU? Kommunrepresentanterna

hade enbart fått positiva omdömen från sina medborgare. Annicki Oscarsson, kommunalråd från Ödeshög, och Espen Rognstad berättade entusiastiskt om vilka vinster det finns i närproducerat. Kunderna blir glada och många föräldrar uttrycker stor trygghet i att veta vad barnen får i sig. I Ödeshög har man även samarbete mellan kommunens skolor och leverantörer av livsmedel. – Många barn får chansen att komma ut och med egna ögon se hur maten produceras, vilket är en stark pedagogisk vinst, betonar både Annicki och Espen. Samtliga kommuner i Ös-

Annicki Oscarsson, kommunalråd från Ödeshög, och Espen Rognstad, Espen Rognstad, kommunens kostchef, berättade entusiastiskt om vilka vinster det finns i närproducerat.

tergötland är ju verkligen några av Sveriges skafferier. Köttproduktionen i Sverige har lägst användning av antibiotika i hela EU. Många lantbrukare har hela kedjan med foder producerad på gården, vilket minimerar inköp av foder från utlandet. Dessutom finns metoder för att minska användningen av konstgödsel. Ett flertal gårdar producerar även ekologiskt, exempelvis mjölk, men viktigare är att det är närproducerat.

– Vi vill ta reda på vilka de största stötestenarna är för att få en ändring till stånd. Vissa lagändringar måste till, slår Magnus Oscarsson fast. Enligt Jordbruksverket än-

dras svenskarnas matvanor just nu. Vi äter mindre kött, men andelen svenskt kött ökar hela tiden. Det finns ingen anledning att ställa vegetariskt mot att äta kött. Elina Matsdotter betonar även att matens ursprung blir allt viktigare för konsumenterna.

I Ödeshögs kostpolicy poängteras att råvaror och livsmedel ska vara säsongsanpassade så långt det är möjligt. Sverige har en sträng lagstiftning när det gäller klimatanpassning och lantbrukarna är även med på banan för en klimatsmart produktion. Därför finns goda förutsättningar för i stort sett allt vi behöver inom landets gränser som grönsaker, frukt, kött och mejeriprodukter med mera. Det gäller att få med sig landets lagstiftare. Inte minst

gäller det med tanke på vår självförsörjning. Magnus Oscarsson poäng-

terar att budskapet om detta måste ut nu så att en ändring kommer till stånd, och att svensk hållbart producerad mat blir en naturlig och självklar del vid alla upphandlingar. Text: INGA BIRGITTA WIDÉN Bild: PRIVAT

Vill minska svampangrepp utan kemiska bekämpningsmedel Med ett varmare klimat ökar risken för svampangrepp på plantskolor. I ett samarbete mellan Svenska Skogsplantor och SLU pågår nu forskning för att hitta alternativ till kemiska bekämpningsmetoder för att undvika att skador från svampangrepp ökar i framtiden.

Varje år sätts över 350 miljoner plantor av gran och tall ut i Sverige. För att så många som möjligt ska överleva olika typer av svampangrepp behövs bra och hållbara skyddsmetoder. Redan nästa år förbjuds ett av bekämpningsmedlen och ytterligare ett beläggs med kraftiga restriktioner. – Så rent praktiskt måste vi rätt snabbt hitta alternativ till

dem. På längre sikt handlar det såklart om att minska användandet av kemikalier ur ett hållbarhetsperspektiv och hitta alternativa bekämpningsmetoder på plantskolorna, säger Rebecca Larsson, doktorand vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) i Ultuna utanför Uppsala, och knuten till Svenska Skogsplantor (SSP). Rebecca Larsson har under hela sommaren och tidiga hösten bedrivit fältstudier vid SSP:s plantskolor i Trekanten, Lugnet och Stakheden. – Jag testar fyra olika biologiska bekämpningsmetoder. Det är tre mikrobiella växtskydd, det vill säga att man behandlar dem med svampar som äter de skadliga svamparna. Lite på samma sätt som när man använder nyckelpigor för att bekämpa blad-

löss, säger Rebecca Larsson. Det fjärde försöksalternativet är en växtregulator som ska öka plantornas motståndskraft mot svampangrepp. – Det är ett alternativt test vi gör. Läser man innehållsförteckningen så innehåller den goda bakterier, den påminner det lite om fil, säger hon. Orsaken till att skadesvampar ökar kan ha flera orsaker. Förutom ett varmare klimat kan även ett ensidigt skogsbruk och människans rörlighet ha effekt på ökad förekomst av svampangrepp, enligt Rebecca Larsson.

Vilka är de vanligaste skadesvamparna på plantskolorna? – Gråmögel. Den är i sig inte farlig för plantorna i skogsmiljö. Det viktiga är få

bort det från själva plantskolemiljön annars sprider den sig snabbt. Sedan har vi andra svampar som tallskytte och gremmeniella som vi inte heller vill ha ut i skogen. Jämfört med till exempel insektsangrepp är det generellt svårare att få bukt med svampar. – Har du väl fått in svamp på plantskolan etablerar den sig väldigt snabb om man inte vidtar åtgärder på en gång. Där har de kemiska fungiciderna varit väldigt effektiva tidigare. Nu krävs det att man jobbar förebyggande och att man skaffar sig kunskap om de vanligaste sjukdomarna. Vi kartlägger hur och när de sprids för att på förhand agera vid exempelvis ett väderomslag som skulle kunna gynna svamptillväxt, säger Rebecca Larsson. För att ersätta fungicider

Rebecca Larsson, doktorand vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU).

behöver man även tänka mer förebyggande med tvätt och rengöring och mekaniska lösningar. På SSP:s anläggningar förs idag en bom över plantorna för att få bort fukt och öka luftcirkulationen i plantmiljön. – Det funkar väldigt bra mot

gråmögeletablering, säger Rebecca Larsson.

Rebecca Larsson är utbildad jägmästare vid SLU i Umeå. Innan doktorandstudierna arbetade hon bland annat med odlingsarbetet och som biträdande plantskolechef vid Bergvik Skogs plantskola utanför Sandviken. – Under hela utbildningen var jag inne på att forska och doktorera, men kände att jag ville jobba först för att få mer arbetslivserfarenhet och lära mig hur branschen fungerar, säger hon. Efter sommarens fältstudier väntar nu en höst och vinter i labbmiljö. Längre fram väntar skrivande, när studier och resultat ska ner på papper. Det låter som att du tycker att det är roligt på jobbet? – Ja verkligen, det är väldigt spännande, säger Rebecca Larsson.


Nummer 12 • November 2019

Renovering av Svartåfors vattenkraftverk Svartåfors vattenkraftverk vid Mjölorpesjön är i behov av renovering, ett arbete som Tekniska verken började med vecka 44 och beräknar vara klara med vecka 51.

Renoveringsarbetet görs för att undvika framtida driftstörningar och för att säkra leveransen av förnybar el från vattenkraftverket. Under arbetets gång måste vattennivån i Mjölorpesjön tillfälligt sänkas med cirka fem meter, vilket är den naturliga vattennivån om inte sjön hade varit reglerad. Sänkningen sker långsamt så att fiskar och musslor hinner följa med vattnet. Personal

17

äll Best år på v hop s webbri.se he

Snörasskydd vinterHar du vinterbesik tat ditt ditt tak? tak k? besiktat

Infästningar till alla takmaterial

från Tekniska verken säkerställer att musslor som eventuellt ändå finns kvar på botten flyttas. Arbetet innebär också att övergångsbron vid vattenkraftstationen i Svartåfors behöver stängas av under hela byggtiden.

Vi har levererat snörasskydd på marknaden sedan 1977.

Heri är ditt trygga val när det gäller din taksäkerhet!

Sov gott i vinter, gör din beställning redan idag! www.heri.se eller ring 0920-151 20

FRAKTF FRI TT

ppå aallllaa oord rdra rarr öövveer r

350 000:- vi isolerar skarvfritt med polyuretan • Ventilation och kyllager: Potatis, morötter, bär och frukt • Värme och kondens: Maskinhallar, djurstallar och industrihallar • Tankar: Ackumulatorer och vattentankar - Massagolv och slitbeläggningar på stål och betong polyurea, polyuretan och epoxi • Foderbord, truckgångar, industrigolv etc

0581-62 80 30 · www.polyterm.se

Tänker du sälja på auktion? Nu pågår bokning inför 2020 Farmarauktioner Sverige AB är ett nybildat auktionsföretag med nästan samma branschvana personal som tidigare. Sätet är i Herrljunga och verksamhet i hela Sverige. Vi lägger upp ett helt nytt kundregister så kom gärna med kreditansökan innan säsongen. Förövrigt kommer ni att känna igen er, både säljare och köpare. Välkomna med bokningar till alla former av auktioner. Hittills fastställt datum:

0920-151 20 · Banvägen 9, Luleå · www.heri.se

Vill du ha skogen som arbetsplats?

SKOGSTEKNIKERUTBILDNING

PLANERAREN

2-årig högskoleutbildning (120 hp)

6-veckorskurs förlagd april-oktober 2020

Vartannat år påbörjas en ny utbildningsomgång av skogstekniker och hösten 2019 var det dags igen! Är Du intresserad av att ha skogen som din arbetsplats så är nästa kursstart på skogsteknikerutbildningen augusti 2021. Senast 3 maj 2021 vill vi ha din ansökan, som du skickar till antagning@gammelkroppa.se.

Gammelkroppa skogsskola anordnar nu ännu en skoglig forbildningskurs – Planeraren. Under sex kursveckor, mellan april och oktober, kommer du lära dig allt du behöver kunna samt erhålla de utbildningsbevis som branschen ställer krav på.

NYA FORTBILDNINGSKURSER Skogsbruksplanläggning Förnyelse 23 juni Skyddsdikning/Dikesrensning Förnyelse 12 maj

För info ring eller maila: Lena Karlsson, Rektor 076-279 92 01, lena.karlsson@gammelkroppa.se

För info ring eller maila: Björn Nyström, Fortbildningsledare 070-270 07 92, bjorn.nystrom@gammelkroppa.se

Läs mer om utbildning, kurser och ansökningskrav på vår hemsida.

200425 Samlingsauktion, Örsta Kumla

www.farmarauktion.se · Tel 070-544 31 17

Modell HK

NORDIC 32HS 30

www.gammelkroppa.se 0590-91010

Kvalitet & säkerhet från

Lyfthöjd 288 cm Tipplast 1200 kg Bredd 105-126 cm Höjd

220 cm

FOPS [falling object protective structure]

ISO-godkänd säkerhetsbåge ingår i priset på alla Schäffer

Skrukeby Maskin Mjölby När du behöver ett riktigt lyft! 0142-809 60 • 070-399 90 09 Se mer på: www.skrukeby.se


18

JORDBRUK

Nummer 12 • November 2019 Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland och Örebro län.

Många traktorer i arbete på Stens löneboställe.

På Pelle Johanssons BM 20 från 1949 rök det lite här och var, förutom i avgasröret.

Patrik Johansson från Fivelstad rensar sin kladdiga plog, vilket fick göras flera gånger under dagen.

Erik och Anders Gideskog undrar över den maffiga pipan på Andreas Johanssons T22a. Under huven finns en V8 på 200 hk.

Stordragare från förr kämpar på Veterantraktorplöjning på Stens löneboställe, Fågelsta MOTALA (LT)

20 veterantraktorer plöjde raskt upp ett 14 hektar stort gärde hos arrendator Lars-Johan Larsson på Stens löneboställe söder om Motala. Alla traktorerna hade ganska många år under huven, eller vad man nu säger om en traktors ålder. Plogarna var allt från enskäriga till sex-skärig delburen växelplog.

Tur med vädret hade de tre killarna som arrangerat plöjträffen. Det var Henrik Larsson, Henrik Carlsson och Calle Hjalmarsson. De har sedan 2011 arrangerat liknande

träffar i Motalatrakten och bjudit in traktorentusiaster under mottot ”stordragare från förr”. Många av traktorerna som kom till veterantraktorplöjningen gör fortfarande ordentliga dagsverken hemma på gårdarna. Då det regnat till och från veckan innan var gärdet lite svårplöjt. Jorden fastnade på plogvändskivorna, så titt som tätt fick förarna gå ur traktorn och göra ren plogen. Traktorförarna såg ut att trivas ändå. Det kom även andra besökare, utan traktor, men intresserade, till plöjningen. Då man var många som plöjde hade förarna gott om tid att ta

små pauser. Ann Larsson och Mia Lundberg hade fullt sjå vid grillen och kaffebordet. Det diskuterades skörd, traktorer och allt annat mellan himmel och jord. Lantbruket är numera ett ganska ensamt arbete och ibland behöver man träffa likasinnade och ventilera olika saker. Då är det bra att det arrangeras sådana här träffar.

Text och bild: EVA CARLSSON Trion som anordnat veterantraktorträffen, från vänster Henke Larsson, Henrik Carlsson och Calle Hjalmarsson.


Nummer 12 • November 2019

19

Hälften av Sveriges lantbrukare upplever en god lÜnsamhet

Skogs- & Jordbruksmaskiner Verkstad och fÜrsäljning

Lantbruksbarometern 2019 är här

I vĂĽrens mätning var lĂśnsamhetsindex minus 30 men sedan dess har sommaren gett goda skĂśrdar i hela landet som har pĂĽverkat lantbrukarnas syn pĂĽ lĂśnsamheten i positiv riktning. HĂśstens lĂśnsamhetsindex hamnar pĂĽ minus fyra vilket är i linje med prognosen fĂśrra ĂĽret (minus tre) men det skiljer sig kraftigt mellan produktionsgrenarna. – Vi ser att växtodlarna fortfarande har utmaningar med sin lĂśnsamhet trots en god skĂśrd dĂĽ priserna pĂĽ spannmĂĽl sjunkit och inte kan läka effekterna av ett tufft 2018, säger Per Skargren, segmentschef Skog och Lantbruk, LRF Konsult.

I vĂĽrens Lantbruksbarometer sa ĂĽtta av tio att de planerar ĂĽtgärder fĂśr att fĂśrbättra sin lĂśnsamhet och hĂśstbarometern visar en positivt trend i likviditeten. Dessutom upplever lantbrukarna att de har ett fortsatt starkt fĂśrtroende hos konsumenterna, stĂśrst bland grisproducenterna där ĂĽtta av tio uppgett det svaret. – Visserligen ser vi en vi-

kande kĂśttkonsumtion i Sverige men den pĂĽverkar primärt importerat kĂśtt, sĂĽ det kan nog ses som ett kvitto pĂĽ att svenska lantbrukare produceras bra produkter, säger Ulf MĂśller, segmentsansvarig Skog & Lantbruk Swedbank. – Ă„ven om det finns skillnader mellan produktionsgrenarna och delar av Sverige, kan vi utifrĂĽn svaren i denna barometer se att svenskt lantbruk, generellt sett, har ĂĽterhämtat sig väl jämfĂśrt med ifjol. – Vi kan konstatera att fĂśrutsättningarna fĂśr vĂĽr lantbruksaffär ĂĽterigen ser bättre ut. Efter den tuffa torkan under 2018 har skĂśrdarna i Sverige ĂĽtergĂĽtt till normalnivĂĽ och nu blickar vi framĂĽt fĂśr att se hur vi kan fortsätta bidra till utvecklingen av jordbruksnäringen i landet, säger Ewa Andersen, vd Spar-

Viktigaste insikterna frĂĽn Lantbruksbarometern hĂśst 2019 • LĂśnsamheten har fĂśrbättrats fĂśr alla och index är nu minus fyra. Prognosen fĂśr hĂśsten 2020 är minus fem. • Grisproducenterna har hĂśgst lĂśnsamhetsindex, plus 24, nĂśtkĂśttsproducenterna har plus tolv, mjĂślkproducenterna plus tio och växtodlingsproducenterna har minus 27. • Likviditeten har fĂśrbättrats, frĂĽn att 25% upplevde dĂĽlig likviditet hĂśsten 2018 till 19 procent nu. • 65 procent upplever att de har konsumenternas fĂśrtroende som producenter. Bland grisproducenterna är det 83 procent

bankernas RiksfĂśrbund. Ladda ner Lantbruksbarometern hĂśst via Swedbank, Sparbankernas riksfĂśrbund och LRF Konsult.

PĂĽ jakt efter fyrhjuling? 1395:-

Checka in pĂĽ vĂĽrt automower-hotell

Vi säljer även ammunition

Vinterservice Programuppdatering

www.lantbruksservice.se

Efter ett tufft ür i spüren av fjolürets torka har sommarens goda skÜrdar Üver hela landet gjort lantbrukarna mer optimistiska. Nästan hälften, 47 procent, upplever att deras lÜnsamhet är ganska eller mycket god, vilket är betydligt fler än i vüras. Det visar Lantbruksbarometern hÜst 2019 frün LRF Konsult, Swedbank och Sparbankerna.

PĂĽ jakt efter motorsĂĽg? Husqvarna 445 II e Ord pris 6.000:-

Husqvarna 550XPG Mark2

8500:-

Nu

4490:-

EksjĂś Lantbruks Service AB Verkstad • Reservdelar • Hydraulik • Foder Skog & trädgĂĽrdsbutik

Gjuterigatan 2, EksjĂś Tel: 0381-390 00 Ă–ppet: Vardag 7-17

GĂ…RDEN BYTER Ă„GARE Vi arrangerar fĂśr tolfte ĂĽret i fĂśljd seminariet GĂĽrden Byter Ă„gare och vi bjuder in dig och din familj! Vi kommer att fĂśrdjupa oss inom skatt, ekonomi och juridik, som är de viktigaste omrĂĽdena fĂśr ett lyckat ägarskifte. Varmt välkomna! TID OCH PLATS Katrineholm 13/11 Rimforsa 18/11 FinspĂĽng 21/11 ANMĂ„LAN Anmäl dig och din familj senast en vecka fĂśre varje träff pĂĽ lrfkonsult.se/garden-byter-agare alternativt 011-19 45 30 Varmt välkommen!


NUMMER 12 November 2019 Årgång 93

Lantmannatidningen Jordbrukaren • Till Östergötlands lantbrukare sedan 1926

EFTERTEXT

Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland och Örebro län.

Uppemot 700 personer beräknar man besökte samlingsauktionen vid Bobergs valltork utanför Borensberg.

Ola Andreasson, Weine Andersson och Jan-Olov Carlsson tar sig en närmare titt i motorrummet på väghyveln.

Samlingsauktion vid Bobergs valltork Järnskodd veterantraktor blev auktionens dyraste BORENSBERG (JB)

En lördag i slutet av oktober höll Stig-Arne Johansson med personal från Sajab auktioner, en samlingsauktion vid Bobergs valltork, lite söder om Borensberg. Hit hade det lämnats in diverse traktorer, maskiner och prylar från 37 säljare.

Det var en regntung lördag som på andra håll givit stora regnmängder. Som tur var kom det endast lite dugg vid Valltorken. Stig-Arne brukar ha tur med uppehållsväder på sina auktioner. Det kom väldigt mycket besökare. Man räknade med att det varit cirka 650-700 personer under dagen. Många hade säkert kommit för att se den väldigt udda veteran-väghyveln som var till salu. Den, samt flera andra veterantraktorer, såldes från en veterantraktorsamlare. Väghyveln, byggd på en Munktell 25, var ett specialbygge. Tillverkningsnummer 7842, från 1939. Det var många som förundrades över skapelsen. Ola Andreasson och Weine Andersson, två veterantraktorkunniga, kunde konstate-

ra att startveven satt på sidan efter en vinkelväxel. Likaså fanns det elstart, men den var urkopplad. Fästen för en snövinge kunde också ses. Denna maskin hade tidigare varit utställd på Odalmuseet i Valla Linköping. Efter en omorganisation fick den inte plats och hade sålts till samlaren. Vid auktionen blev slutpriset 56 250 kr med slagavgiften inräknad. Andra traktorer som var till salu var bland annat en Ferguson Grålle av 1955 års modell, en BM Victor från 1961, två BM 21, båda från 1952, två BM 10 även kallad Plankan, en från 1947 den andra från 1952. Priserna hamnade mellan 12 000 kronor och 62 000 kronor. Den traktor som blev dyrast denna dag, var en BM 22 från 1930 utrustad med järnhjul runt om. Den gick på 204 750 kronor inklusive slagavgift, vilket en holländsk köpare var beredd att betala. Många utländska samlare har upptäckt vilka tåliga och gedigna traktorer som gjorts i Sverige och är villiga att betala skapliga priser för dem. Stig-Arne Johansson har en hel stab medhjälpare med sig vid dessa auktioner. Några skriver, några tar betalt, någ-

En av föremålen som såldes var en rejäl skottkärra.

En järnhjulsutrustad BM 22 från 1930 gick till en holländsk köpare för 204 750 kronor inklusive slagavgift.

ra håller upp föremålen och så vidare. Som ropare har han till hjälp Mårten Thörner och det behövs. Under dagen vid Bobergs Valltork ropade man ut 600 – 700 utrop. Det ger två utrop per minut, så det gällde att hålla koll på både va-

rorna, vem som ropade och priset. – Jag hoppas att denna sam-

lingsauktion i oktober, här vid Boberg, blir en tradition, sa Stig-Arne. Platsen är väldigt central. Annars brukar jag alltid ta med övriga inlämnare

Den väldigt udda Munktell väghyveln.

som får släppa på vid andra auktioner runt om i länet. Det blir minskade transporter för säljaren på så vis. Att åka på ”bonnauktion” är ett roligt nöje för många. Man kan hitta den där lilla reservdelen eller verktyget man saknat.

Nu återstår en auktion till i höst för Sajab, den 23 november vid Åsbo löneboställe, Mjölby. Sedan blir det ett uppehåll till vårvintern 2020, då Stig-Arne tar fram klubban igen.

Det fanns även små ”traktorer”.

Text och bild: EVA CARLSSON