Jordbrukaren nr 11, 2019

Page 1

En branschtidning i Länstidningen

Lantmannatidningen Jordbrukaren • Till lantbrukare sedan 1926

Lantmannatidningen Jordbrukaren • Till Östergötlands lantbrukare sedan 1926

Nummer 11 • Årgång 93 Augusti 2019

Här tar suggorna på Vistena Askegård en middagsslummer i ligghallen. De har också möjlighet att dra sig undan själva i något bås.

Driver klimatsmart lantbruk LANTBRUK. Strax utanför Skänninge mitt på den vackraste slätten ligger Vistena Askegård. Där har Jeanette och Hans Blackert skapat ett företag med en klimatsmart produktion i ett kretslopp. De har gjort sig kända som ett av Sveriges bästa grisföretag och deras omsorg om grisarna är en förebild. Just nu har de fem anställda förutom dem själva och dessutom har de alltid några praktikanter. Karin Lindersson är biträdande förman i suggstallet och själv uppväxt på en gård. SISTA SIDAN

Värsta perioden för viltolyckor AKTUELLT. Förra året inträffade 63 750 viltolyckor, varav drygt en tredjedel under perioden oktober till december. Nu gäller det att ständigt påminna sig om att en älg eller ett vildsvin plötsligt kan dyka upp på vägen. Här är några tips om hur risken att krocka med vilt kan minskas.

Thomas Ekberg visar Carl Petersén hur köttet ska styckas på bästa sätt.

Här tas viltet till vara Ett besök på Thomas Ekbergs vilthanteringsanläggning JAKT. Yrkesjägare Thomas Ekberg har haft jakt som sitt stora intresse sedan tidiga barnsben, då han började följa med sin far och farfar ut i skogen. Redan då visste han det var jakt och viltvård han ville arbeta med. När han

på Länstidningen Östergötland och samtidigt är lantbrukare får Jordbrukaren två gånger.

en dag på hans vilthanteringsanläggning. 27 slaktkroppar av dov- och kronvilt hängde i kylrummet och skulle tas omhand efter ett jaktarrangemang som Thomas anordnat. SIDAN 10

Han slutar med egna slakteriet I tio års tid har Åke Karlsson som driver köttproduktion på Krokeks gård, Kolmården, slaktat och styckat sina egna djur av rasen Angus och sålt köttlådor till privatpersoner. I december detta år är det dock till sorg för många kunder slut på försäljning av Krokeks gårds köttlådor. ”Av åldersskäl”, uppger Åke samtidigt som han tillägger att gårdsslakteriet och den kundkrets som han byggt upp berikat honom med fantastiskt roliga år. SIDAN 4

SIDAN 12

Du som är prenumerant

under 1980-talet fick arbete som styckare, lärde han sig grundligt hur man tar tillvara kött och hur man styckar på bästa sätt. Nu har han jobbat som entreprenör inom jakt i egen regi i närmare 30 år. Jordbrukaren träffade honom

VECKANS BORRING

NATUR

GÅRD TILL SALU

När ideologin blir till en kil

Sov med vargar utanför fönstret

Gårdsfastighet med utsikt över Vikbolandet

SIDAN 2

SIDAN 14

SIDAN 6


2

Nummer 11 • Oktober 2019

AKTUELLT

Tipsa Länstidningen om det som händer nära dig! Ring redaktionen 0141-560 03 eller e-posta redaktionen@lanstidningen.se

Veckans Peter Borring:

När ideologin blir till en kil När jag ställde om till eko öppnades lite av en ny värld för mig. En värld av entusiastiska entreprenörer som tar sig an en rad utmaningar som konventionella bönder inte ens behöver tänka på. Ett nätverk av kollegor och rådgivare som får uppfinna hjulet för att det inte finns en etablerad kunskap och forskning om hur alla problem ska hanteras. Det kan vara teknik som inte funkar och är anpassad för eko, växtsorter som inte fullt ut är anpassat eller djur som avlats för annan produktionsintensitet eller helt andra affärslogiker som kräver samverkan på gårdsnivå för att hitta gödselmedel, avsalu av den så viktiga vallen och andra grödor. Den andra delen som blev tydlig för mig var att den ”ekologiska världen” är uppdelad i ett A och B lag. A-laget är de som är mera ideologiskt drivna och B-laget de som inte är det. Att den synen finns tror jag beror på att det under årens lopp alltid funnits bidragsoptimerare som tror att det via genvägar går att tjäna mer pengar på eko. Att sådana inte betraktas som lika seriösa som den som är mera känslomässigt övertygad om förträffligheten i det man gör, kan jag förstå. Jag tillhör nog dem som kanske också spätt på ”sanningen” att det skulle finnas en motsättning mellan lönsamt företagande och ideologi. Draget till sin spets blir det nog det, men i ärlighetens namn är alla vi bönder lite ideologer som faktiskt väljer att jobba med något som kräver så mycket engagemang och kapital. Det finns säkert olika drivkrafter men för de flesta av oss är det nog glädjen att få jobba

med djur, natur, långsiktighet och något äkta som folk behöver, som driver oss. Jag är så klart också oändligt tacksam för de pionjärer som arbetat med ekoproduktion i olika former. Utan deras ”ideologiska” kamp hade inte mycket av dagens kunskap, metoder och teknik kommit fram som gjort steget lite mindre för många av oss andra att överhuvudtaget tänka eko. För egen del betyder för övrigt den förbättrade lönsamheten med eko större möjlighet att försörja mig på gården, varken mer eller mindre ideologiskt än så. Ibland blir dock ideologin en stark kil mellan oss bönder. Oavsett om det är beteslagstiftning för mjölkkor, slamspridning på åkermark, GMO förädling eller substansen glyfosats vara eller icke som debatteras. Det är helt ok att enskilda bönder eller organisationer uttalar åsikter om produktionsmetoder som man inte anser är rätt. Det som blir konstigt och direkt fel, är när man försöker påverka en samhällsopinion eller politisk debatt i en riktning som gör att svenska bondekollegor får betydligt svårare att klara konkurrensen mot andra

lrfkonsult.se

bönder i världen, bara för att man själv tycker att något är principiellt rätt eller fel. Med vilken rätt har man att döma andra kollegor till sämre möjlighet till överlevnad? För mig är det så uppenbart att vi alla producerar något som människor vill ha, men i helt olika segment av marknaden. Olika segment har helt olika logik för prissättning och helt olika utgångspunkt för vad konkurrensen utgörs av och från vem. Marknaden är tydlig, det finns en stor skara konsumenter som av olika skäl vill att maten ska vara ekologisk. Det vore djupt olyckligt om denna skara skulle tillgodoses av andra länders ekolantbrukare. Samtidigt ser vi att den övervägande delen av marknaden INTE är ekologisk mat, cirka 90 procent. Dessutom finns ett beroende mellan eko och konventionellt lantbruk. Jag noterar att vi bönder alltför ofta blir ideologer som gärna vill applicera vår egen världsbild på alla andra och all annan produktion oavsett vilka förutsättningar som råder. Detta fenomen går att se hos både konventionella och ekologiska bönder.

Studieresa: Byggnader och utökad djurhållning i Östergötland Fredag 22 november 9:00 – 17:00, upphämtning med buss i både Söderköping och Norrköping. Gemensam bussresa med avresa Söderköping till besöksgårdar i kommunerna Norrköping och Finspång. På den här exkursionen besöker vi gårdar som stallat in får och kor från betessäsongen. Vi ser hur man hanterar djur, foder och gödsel på ett smidigt sätt. Gårdarna har gjort genomtänkta satsningar på nya och ombyggda stallar där både djuren och bonden har det bra. Vi får också höra erfarenheter från projektering, myndighetstillstånd och uppförande. Medverkande: Helena Olsson Hägg, Agrotektbyrån samt Länsstyrelsen. Anmälan senast den 15 november till anders.eliasson@lansstyrelsen.se eller 010-2235494.

Skogsgård 113 ha KINDA HÄSSLEHYLTA 1:3 Skogsgård 113 ha i Kinda.

20 000 läsare kan se din annons!

Ansvarig mäklare: Roland Hultman E-mail: roland.hultman@lrfkonsult.se Telefon: 013-37 70 48

Boka plats på 0141-560 03.

Jordbrukaren Grundad 1926 • Produktion: Länstidningen Östergötland AB ANSVARIG UTGIVARE och TIDNINGSCHEF Gunilla Norlén E–post: gunilla.norlen@kurirengruppen.se REDAKTION E–post: redaktionen@lanstidningen.se Länstidningen ansvarar inte för insänt, ej beställt material. Allt material i Länstidningen kan komma att lagras i digital form och publiceras på Länstidningens hemsida. Förbehåll mot sådan lagring och/eller publicering ska göras innan materialet publiceras.

Missnöjd? Du kan anmäla publicering som du anser är felaktig till PO, Allmänhetens pressombudsman. Adress: Box 22310, 104 22 Stockholm. Tel: 08-692 46 00. Fax: 08-692 46 05. ANNONSAVDELNING. E–post: annons@lanstidningen.se Felaktiga annonser: reklamation ska göras inom sju dagar från införing. Tidningens ansvar för fel är högst annonskostnaden. För skada på grund av uteblivet eller felaktigt införande ansvaras inte. Reklamation godtas inte om felet framgår av korrektur kunden fått.

Det är då jag tycker ideologin faktiskt bromsar i stället för att utveckla världen! Jag önskade att det fanns en större ödmjukhet mellan olika delar av lantbruket. Från ekosidan för att det konventionella i botten ger någorlunda konstant volym och bas som ger eko möjlighet till att vara ett segment som kan differentiera sig och ta ut högre pris. En icke oväsentlig del av dagens ekoproduktion hade inte heller varit möjlig om inte det konventionella jordbruket levererar delar av den växtnäring, utsäde, strömedel, avelsdjur med mera som behövs för att klara årsvariationer i eko. Från det konventionella å andra sidan behövs mera ödmjukhet för att ekoprodukterna är värdebyggare, bidrar prismässigt uppåt för all mat och banar vägen för allt jordbruk som är mera hållbart dit även det svenska konventionella tillhör i en internationell kontext. Dessutom finns mycket i det ekologiska lantbrukets entreprenörskap både vad gäller affärsmodeller, samverkan mellan gårdar och teknikutveckling som det konventionella kan nyttja än mer och vi behöver verkligen fundera på var, hur och av vem våra växtskyddsmedel tillverkas. Må så gott i ett ödmjukare lantbruksSverige under 2019 önskar Peter PETER BORRING peter.borring@telia.com

Peter Borring är regionordförande för LRF Östergötland

Kristdemokraterna kallar Naturvårdsverkets generaldirektör till riksdagen Kristdemokraterna har begärt att generaldirektören på Naturvårdsverket kommer till Miljö- och jordbruksutskottet för att svara på frågor om ”grön infrastruktur” och om spridning av granbarkborre från naturreservat. Det berättar Magnus Oscarsson (KD), riksdagsledamot och landsbygdspolitisk talesperson.

– Trots att regeringsuppdraget om ”grön infrastruktur” är klart så fortgår arbetet inom naturvårdsverket. Många skogsägare känner oro kring att detta kan innebära ett förbud mot föryngringsavverkning.

Magnus Oscarsson (KD), riksdagsledamot och landsbygdspolitisk talesperson.

– GD behöver redogöra för vilket ansvar Naturvårdsverket har för att inte granbarkborren ska sprida sig från naturreservaten. Naturreservaten har blivit en drivbänk för granbarkborren och det drabbar skogsägare runt omkring reservaten, säger Magnus Oscarsson.

Post- och besöksadress: Drottninggatan 20 C 591 35 Motala Telefon (växel): 0141-560 03 • Telefax: 0141-560 07 • Hemsida: www.lanstidningen.se Öppettider: Måndag - fredag 09.00-16.00 TRYCKNING Jordbrukaren trycks hos Pressgrannar AB i Linköping, ett Svanengodkänt tryckeri. MILJÖ Svanen & Våtmarksfonden. Pressgrannar är Svanengodkänt och ingår tillsammans med bl.a. Sveaskog, Holmen, Skogssällskapet, Ragnsells, som stödjande företag i Svensk Våtmarksfond (http://www.vatmarksfonden.com/) som arbetar med att restaurera torrlagda våtmarker i Sverige och även skapa nya. Läs mer på www.pressgrannar.se

PRENUMERATIONER LÄNSTIDNINGEN ÖSTERGÖTLAND E–post: pren@lanstidningen.se Prenumerationspris: Helår 425:– . Halvår 230:– Bankgiro: 386-0020 Utebliven tidning? Ring 0141-560 03. Postutdelning Jordbrukaren kommer med posten.


Nummer 11 • Oktober 2019

3

Möt vÃ¥r nye fältsäljare i Östergötland! Har du funderingar kring din spannmÃ¥lshantering? Kontakta vÃ¥r nye fältsäljare Johan Hernefur Persson!

LÖSNINGAR FÖR VÄRLDENS VIKTIGASTE BRANSCH

ALLT DU BEHÖVER FÖR TORKNING, LAGRING OCH HANTERING AV SPANNMÅL WWW.TORNUM.SE

n

0512-291 00

Direkttelefon: 0512-291 72 Mobil: 0790-79 11 72 E-post: johan.persson@tornum.se

.816.$3 )g5 /$1'(76 )5$07,'

/lU GLJ QnJRW Q\WW L K|VW 1X N|U YL YnUD SRSXOlUD HNR-NXUVHU LJHQ

7UlII I|U KXPOHRGODUH

x x x x

QRY NO - _ /RIWHW Sn 9UHWD .OXVWHU

+HOVlGHVHQVLODJH QRYHPEHU 7ULQGVlG WLOO WU|VNQLQJ QRYHPEHU *UXQGNXUV HNRORJLVN SURGXNWLRQ Yl[WRGOLQJ GHFHPEHU *UXQGNXUV HNRORJLVN SURGXNWLRQ Q|W RFK PM|ON GHFHPEHU

.XUVHUQD ILQDQVLHUDV YLD /DQGVE\JGVSURJUDPPHW .RVWQDGHQ I|U YDUMH HQVNLOG NXUV lU GlUI|U HQGDVW NU LQN PRPV YLONHW EHWDODV Sn SODWV , YDUMH NXUV LQJnU ILND RFK OXQFK

9lONRPPHQ Sn HWW LQWUHVVDQW VHPLQDULXP I|U GLJ VRP RGODU KXPOH HOOHU lU Q\ILNHQ Sn KXPOHRGOLQJ 9L NRPPHU DWW SUDWD RP KXPOH EnGH L GnWLG RFK IUDPWLG VDPW JH P|MOLJKHW WLOO HUIDUHQKHWVXWE\WH 0nOHW PHG WUlIIHQ lU DWW ELOGD HQ ORNDO KXPOHRGODUI|UHQLQJ L gVWHUJ|WODQG

7UlIIHQ lU NRVWQDGVIUL RFK ILQDQVLHUDV DY /HDGHU )RONXQJDODQG 0HU LQIRUPDWLRQ RFK DQPlODQ YLD YnU KHPVLGD 6LVWD DQPlOQLQJVGDJ QRYHPEHU

0HU LQIRUPDWLRQ RP UHVSHNWLYH NXUVWLOOIlOOH VLVWD DQPlOQLQJVGDJ RFK DQPlODQ ILQQV Sn YnU KHPVLGD

+XVKnOOQLQJVVlOOVNDSHW gVWHUJ|WODQG _ ZZZ KXVKDOOQLQJVVDOOVNDSHW VH _ -


4

LANTBRUK

Nummer 11 • Oktober 2019 Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland och Örebro län.

Han slutar med egna slakteriet Nu lägger Åke Karlsson på Krokeks gård ner NORRKÖPING (JB)

I tio års tid har Åke Karlsson som driver köttproduktion på Krokeks gård, Kolmården slaktat, styckat sina egna djur av rasen Angus och sålt köttlådor till privatpersoner. I december detta år är det dock till sorg för många kunder slut på försäljning av Krokeks gårds köttlådor. – Av åldersskäl, uppger Åke samtidigt som han tillägger att gårdsslakteriet och den kundkrets han byggt upp berikat honom med fantastiskt roliga år.

– Jag har trettio dikor vars kalvar föds upp till mellankalv och sedan slaktas hemma i stressfri miljö. En viss del av köttlådorna innehåller förädling i form av korv och hamburgare. För att hålla priserna nere har jag valt att hoppa över några mellanhänder vilket är själva grejen med gårdsslakteriet. Det har inte varit svårt att skaffa en kundkrets, jag har till och med behövt vara återhållsam med marknadsföringen. Trettio djur ger begränsade möjligheter till leverans åt alla som vill köpa kött. Gällande den pågående kött-

debatten som råder menar Åke att den generaliseras. Han håller ändock med om att vi måste ta avstånd från visst kött. – Vilket inte gäller vår svenska köttproduktion, tvärt om. Vi måste öka produktionen och äta mer svenskt kött. Av den enkla anledningen att vi ska vara självförsörjande samt klimatsmarta. Svenska köttdjur har låg antibiotikabehandling och bidrar dessutom till den biologiska mångfalden. Läget är allvarligt för svensk livsmedelsproduktion. Sedan

EU-inträdet låg köttproduktionen på omkring 80-90 procent av självförsörjningsraden då det gäller nötkött. Idag ligger det på cirka 50 procent. Det här är mycket allvarligt och det är inte så lätt att vända utvecklingen. Djurbesättningarna minskar och många unga drar sig för att ta över ett lantbruk eftersom det inte är lätt att vara djurhållare idag. EU:s jordbrukspolitik är strikt byråkratisk och det djurskyddet som tillkommit får inte gå till överdrift. Något annat som bekymrar Åke är generationsskiften. – Jordbruket måste få fin-

nas kvar. Men om jordbruket ska överleva måste den yngre generationen ta över. Problemet uppstår om det finns fler barn i familjen. Den som ska ta över måste lösa ut de syskon som inte har något intresse att driva gården. Vilket är näst intill omöjligt med de höga gårdspriser som är idag. Det handlar oftast om både två och tre gånger över gårdens produktionsvärde. I framtiden kommer det därför finnas mycket få självägande bönder, menar han. För två år sedan klev Åke av sitt stora engagemang i det nationella resurscentrum för mathantverk, Eldrimner. – Jag har varit med i styrgruppen under femton års tid. Det mest roliga uppdrag jag haft i hela mitt liv. Det finns goda möjligheter att utbilda sig genom Eldrimners digra kursprogram. För den som vill bli mathantverkare finns en 1-årig yrkesutbildning där det ingår både teori och praktik. Genom Eldrimner går det

bland annat att få hjälp med rådgivning, utvecklingsarbete och erfarenhetsutbyte. – Tyvärr har det blivit dyrt och onödigt krångligt för den som vill starta småskaligt

EU:s jordbrukspolitik är strikt och krånglig vilket inte gynnar lantbrukarna anser Åke.

Nu är det sista chansen för den som vill köpa köttlådor hos Åke på Krokeks gård.

Åke har varit en av eldsjälarna på Eldrimner som har gedigna utbildningar för den som vill satsa på mathantverk.

gårdsslakteri vilket irriterar mig oerhört. När jag startade mitt slakteri i en befintlig ekonomibyggnad krävdes inget bygglov. Så är det inte idag.

– Numera räknas förädling som särskild verksamhet och ingår inte i lantbruket. Detta regeringsbeslut avskräcker många vilket märks tydligt. Jag är fortfarande rådgivare på Eldrimner och får inte längre in några samtal från lantbru-

Nu krävs bygglov för än-

dringar som innebär att eko-

nomibyggnaderna ska användas till andra ändamål än vad byggnaden tidigare användes till. Vilket inte enbart gäller gårdsslakterier, det gäller även för den som vill sätta igång med syrade grönsaker, ystning eller mala mjöl.

kare som vill starta gårdsslakterier. Jag kan inte få beslutet att gå ihop med politikernas talan om livsmedelsstrategi, säger Åke bekymrat. Text och bild: CARINA LARSSON

Livsmedelsbranschen vill lösa problemet med matsvinn Svenska folket vill minska sitt matsvinn för klimatets skull, enligt flera undersökningar. Men i stället ökar matsvinnet i Sverige. Nu samlas livsmedelsbranschen för att försöka hitta en lösning.

Nyligen genomfördes en workshop på Svenska Miljöinstitutet, IVL, med målet att minska matsvinnet. Det behövs, en tredjedel av all mat som produceras i världen slängs nämligen. I Sverige svarar hushållen för den absolut största delen av matsvinnet,

938 000 ton. Det motsvarar cirka 97 kilo per person och år eller ett kilo matavfall för en familj på fyra personer varje dag enligt siffror från Naturvårdsverket. Svenska hushåll häller samtidigt ut cirka 224 000 ton mat och dryck via avloppet under ett år. I två nyligen genomförda opinionsundersökningar, av Novus samt IMA Marknadsutveckling, rankar svenska konsumenter minskat matsvinn som viktigaste åtgärd för att minska matens klimatpåverkan.

– Samtidigt visar tyvärr statistiken att matsvinnet ändå fortsätter att öka i Sverige. Det är inte hållbart, säger LRFs livsmedelsexpert Kjell Ivarsson. Globalt står matsvinnet för

hela åtta procent av växthusgaserna, till skillnad från flyget som står för tre till fem procent. Ett svenskt hushåll beräknas dessutom kunna spara 3 000-6 000 kronor årligen genom att slänga mindre mat. Att minska matsvinnet gör alltså dubbel nytta, men trots det ökar svinnet i Sverige. – Dels beror det på att ma-

ten är för billig i Sverige, bonden får helt enkelt inte tillräckligt betalt för sina råvaror. I dag står maten för endast 1213 procent av hushållets inkomst, att maten är så billig gör att den helt enkelt inte värdesätts. Systemet mellan producenter och handel måste förändras och hela livsmedelskedjan ta ett gemensamt ansvar, säger Kjell Ivarsson. Nyligen arrangerade Livsmedelsverket, Jordbruksverket och Naturvårdsverket en större konferens om matsvinn, där representanter från hela livsmedelskedjan deltog. LRFs vice ordförande Åsa

Odell lyfte vikten av att motverka otillbörliga handelsmetoder, som exempelvis sena avbeställningar, där bonden får ta hela risken, som kan innebära att en stor del av de skördade grönsakerna eller växterna måste kastas. Landsbygdsminister Jennie Nilssons statssekreterare Per Callenberg poängterade också att den nationella livsmedelsstrategin har målet ökad hållbar produktion, och då är minskat matsvinn en viktig del. Men allt matsvinn är inte dåligt. Det går också att göra

affärer och klimatsmarta val på gården av det. LRFs vice ordförande Åsa Odell lyfte upp drank, en biprodukt från etanoltillverkning, som foder till grisar. Ett annat grisfoder är vassle, som nu har blivit ett uppskattat proteintillskott på landets gym. Småpotatis, som förr ansågs för små och plöjdes ner, kan säljas som delikatesspotatis. – Löftet från de statliga myndigheterna är att de ska fortsätta med mer samverkan och frivilliga överenskommelser, säger Kjell Ivarsson.


Nummer 11 • Oktober 2019

5

Komplett inredning fĂśr ert lĂśsdriftsstall

Skogs- & Jordbruksmaskiner Verkstad och fÜrsäljning

Vi hjälper er med: • Inredning • Ritningar • Montering • Foderhäckar • Gummimattor • UtgĂśdsling • Skruvar och silos

PM4300 En stabil klĂśvverkningsstol med vevar fĂśr framben, bakben och maggĂśrdel. Grindar fĂśr indrivning ingĂĽr. MĂĽtt: 190x82x175 cm.

Vi pressar din hydraulslang! Behandling och vĂĽgsystem

Pü jakt efter fyrhjuling? Vi säljer även ammunition

Checka in pĂĽ vĂĽrt

Automower-hotell www.lantbruksservice.se

Vinterservice Programuppdatering

Behandlingsboxar och vügar, fü full koll pü när djuren är slaktfärdiga.

PĂĽ jakt efter motorsĂĽg? Husqvarna 445 II e Ord.pris 6.000:-

1395:-

Nu

4 4 9 0 :-

EksjĂś Lantbruks Service AB Verkstad • Reservdelar • Hydraulik • Foder Skog & trädgĂĽrdsbutik

NYHET!! Latexskivor 30 eller 40 mm. Toppduk pü rulle som är 8 mm pü mitten och tjockare i ytterkanterna.

Huber 8GS Wings

Gjuterigatan 2, EksjĂś Tel: 0381-390 00 Ă–ppet: Vardag 7-17

Tel: 0533-32180

BS-häcken Marknadens stabilaste och säkraste runda foderhäck. 15 st ätfack med insvängda rÜr.

info@bsagro.nu

www.BSagro.nu

LWVXELVKLĆ XWODQGHUĆ OXJøLQĆ \EULGĆĆ ĂŠ OOWLGĆPHGĆI\UKMXOVGULIWĆĆ

0 Ć ƎƎ““Ć ĂŠ Ć Ć ƑŽ–Ć–Â?Â?Ć ĆøĆ 0 Ć Ć Ć LNWDGĆItUEUXNQLQJĆ Ă?ĆŽÞ•OĂŠÂŽÂ?Â?ĆNPÞĆ ƑÂ?ĆJĂŠNPÞĆ Ă?ĆÂ?ĂžÂ?ĂŠÂŽÂ?Â?ĆNPĆ Ƒ“ĆJĂŠNPãĆ tUPbQVY`UGHĆÂ?Â?Ž–ĆQHWWRĆSHUĆPbQDGĆYLGƒÂ?ĊĆPDUJLQDOVNDWWãĆ LOHQĆSbĆELOGHQĆ`UĆH[WUDXWUXVWDGãĆ RGHOOHQĆ`UĆEHU`WWLJDGĆWLOOĆNOLPDWERQXVãĆ Â?

Â?

0 Ć Ć Ć ƕÞĆ Ć 0 Ć ø ƎÂ?øŽ•ÞĆ ƎÂ?øŽ”Ć 0 ƎÂ?øÂŽÂ?Ć ĂŁ ĂŁ ĆĆ


6

Nummer 11 • Oktober 2019

GÅRD TILL SALU

Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland och Örebro län.

Örestad, Vikbolandet Unikt tillfälle att förvärva en gårdsfastighet endast 10 min från centrala Norrköping. Vackert belägen på en höjd med utsikt över Vikbolandsslätten, sista gården in på grusväg med endast två grannar. Cirka 1,5 km till dagis, skola och idrottsplats. Välkommen till Örestad som är veckans gård till salu.

KORTA FAKTA ÖRESTAD GÅRD 2, VIKBOLANDET Mangårdsbyggnad: 135 kvm, byggår 1700-talet, sju rum och kök Areal: Ca 10 hektar varav åkermark 4 hektar och skogsmark: 4,7 ha Utgångspris: 6 000 000 Ansvarig mäklare: Rebecca Regnander, Länsförsäkringar fastighetsförmedling. Tel 0709-99 23 75 rebecca.regnander@lansfast.se

Veckans gård till salu erbjuder en fin gårdsbild och stor mangårdsbyggnad med putsad fasad och två faluröda flyglar framför. Stor ladugård innehållande stall med fyra boxar och sadelkammare samt logdel med plats för traktor, husvagn, båt med mera. Åkermarken om cirka fyra hektar är idag utarrenderad men kan brukas av nya ägaren efter skörden 2020 vid intresse. Stödrätterna kan överlåtas till ny ägare. Till gården hör också fin skogsmark att ströva i eller som extra hagmark. Tillträde kommer att ske hösten 2020. Bostaden är besiktad och skogsbruksplan finns upprättad. Passande gård för dig som vill bo nära stan, njuta av lugnet på landet och kunna ha lite djur som hobby! Ett antal fornminnen finns på fastig-

heten bland annat två gravfält med 40 resp 30 fornlämningar och finns inritade på kartan i skogsbruksplanen. Fyra fornlämningar, en fyndplats för trindyxa med välslipad egg och en välslagen yxa av ljusgrå bergart. Kan möjligen indikera boplatsläge. Hällristning med sex älvkvarnsförekomster i ett block. Blocket är av något grövre kristallinsk bergart men älvkvarnarna är mycket tydliga och välbehållna. Block-

et har tidigare suttit i en stengärdesgård norr om tomten, i gränsknäet mot Stenbro, ursprungliga platsen är okänd. Nu är det upplagt på postament av sten. Mangårdsbyggnaden är i två och ett halvt plan byggd på 1700-talet med en boarea om 135 kvm fördelat på sju rum och kök. Du välkomnas in i en entréhall med trägolv och gäst-wc med plastmatta, halvkaklade väggar, tvättställ och wc. Vidare in i köket med matplats, plastmatta på golvet och utrustat med diskmaskin, spis med glaskeramikhäll, fläkt, kyl och frys. Matrum och vardagsrum har fina stavparkettgolv. På övervåningen kommer du rakt in i allrummet med trägolv, öppen spis och utgång till balkong. Här finns tre sovrum med trägolv och garderober och ytterligare ett rum med trägolv. Ett duschrum med våtrumsmatta, våtrumstapet, tvättställ, dusch och wc. Väl uppe på vinden hittar du ett rum och ett sovrum med trägolv. Källaren har rum med betonggolv. Pannrum med betonggolv och jordvärmepump. Förråd med vattenpump och hydropress. Tvättstuga med betonggolv, tvättmaskin, tvättho och äldre badkar. Torkrum med betonggolv. Matkällare med betonggolv. Förråd med betonggolv. Potatiskällare med betonggolv. Uppvärmning sker via vattenburet system med jordvärmepump. Fiber via IP-only är på gång i området, finns ej datum för när inkoppling kan ske men säljarna har beställt fiber. Enskilt vatten, borrad brunn och enskilt avlopp, 3-kammarbrunn, godkänd 2019.

Här finns också ladugård uppförd 1934 i trä med plåttak med en area 272 kvm. Slungrum med målat betonggolv, tvättho och 3-fas uttag. Kontor med målat betonggolv, el-element. Förråd med betonggolv. Kallförråd med betonggolv. Stall med betonggolv, två boxar med mått ca 3,80 x 4 m, en box med mått ca 3,80 x 3,20 m samt en box med mått ca 3,80 x 3,20 m. Takhöjd vid lägsta bjälken ca 2,35 m. Uppgång till höskulle. Sadelkammare med betonggolv, mått 4,20 x 3,40 m. Fikarum med tvättho, mått 4,20 x 2,30 m. Loge med grusunderlag, högt till tak, murad vägg mot ladugården. Höskulle med körbana. Garagebyggnad med el indragen uppförd i trä med plåttak och betonggolv. Hönshus med hönsgård, uppfört i trä med betonggolv och plåttak. El finns men ej vatten. Magasinsbyggnad uppförd i timmer med tegelpannor på taket. Två garage med betonggolv, ett med och ett utan port, förråd med betonggolv. Två loft med trägolv. Vedbod uppförd i timmer/trä. Skogsmark med en areal om 4,7 ha enligt skogsbruksplanen som är upprättad 2019-10-08. Fastigheten har ett virkesförråd om 931 skogskubik. Medelbonitet är 6,4 skogskubik per ha. Medeltal 198 skogskubik per ha. Trädslagsfördelning fördelar sig på 79 procent tall, 11 procent gran och 10 procent björk. Jakt på älg och rådjur. Jakten är inte utarrenderad utan tillfaller köparen på tillträdesdagen.

Text: HELENA KARLSSON Bild: ADAM AFZELIUS

Husfoto


Nummer 11 • Oktober 2019

7

Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland och Örebro län.

Levererar färdig betong certifierad av

Kampanj solkraft – Bygg 2019! ex. Lantbrukspaket nyckelfärdig anl. 110 paneler, 181 kvm, poly à 275 Watt = 30250 Watt på taket. Inkl montering på plåttak: 239 000:- + moms Dessutom stöd på 20% (avgår 27 800:- ) medan pengar finns kvar.

VI KOPER DITT SKROT!

Vi har även villapaket!

Blixholmsvägen 1 602 38 Norrköping Tel: 011-165180

TRÄ & MILJÖ AB · GISTAD stefan@traochmiljo.se · 0708-27 34 88 www.traochmiljo.se

VIMMERBY · Tel 0492-152 55 · www.geba.se

AKTUELLT

NILFISK ALTO • Nyförsäljning • Auktoriserad service

- vi isolerar skarvfritt med polyuretan Svensktillverkade jordkällare. I plast. Sandström tillverkar färdiginredda gammaldags jordkällare i modern tappning. Tillverkade i glasfiberarmerad plast. En lätt, stark och välbeprövad konstruktion, som håller i flera mansåldrar. Mer information får du på vår hemsida eller per telefon. Välkommen!

• Ventilation och kyllager: Potatis, morötter, bär och frukt • Värme och kondens: Maskinhallar, djurstallar och industrihallar • Tankar: Ackumulatorer och vattentankar

FÄRGBUTIK med Teknos-färger

- Massagolv och slitbeläggningar på stål och betong polyurea, polyuretan och epoxi • Foderbord, truckgångar, industrigolv etc

samt äkta Falu Rödfärg Passa även på att boka rödmålning inför säsongen 2020!

SOFAB Sanering & färg AB www.jordkallare.se / 0910 - 941 00

Butik Östanåg 1, Skänninge. Tel 0705-300 751

0581-62 80 30 · www.polyterm.se

www.sandstromwebshop.se

www.sofabskanninge.se

20 000 läsare kan se din annons i Jordbrukaren! Ring 0141-560 03 så hjälper vi dig att få ut ditt budskap!

T! NYHE

VA-produkter

Den nya milstolpen inom mjölkning

Vi har breddat sortimentet med produkter för vatten & avlopp I VA-sortimentet finner ni mark rör & delar, vägtrummor, munkbrunnar, fiberduk, markrännor, pumpbrunnar, avskiljare för olja/ fett samt slamavskiljare & reningsverk för enskilda avlopp. VI SKICKAR ÖVER HELA SVERIGE! Många av produkterna finns i lager för omgående leveranser. Kontakta oss för prislista eller offert till ert projekt. info@infrapipe.se 013-39 30 90

$' !

!

"&

"$

& #!" #"

&

& &

&

+* )

!!

& ! & $ "$

" ' '

) " *++(,. -/ ** ) %%%'!

&

"

'!

Vår hemsida hittar du på: www.jordbrukaren.se

Lely Astronaut A5 Mer än 25 år efter att Lely introducerade den första Lely Astronaut sätter vi den nya milstolpen för mjölkning: Lely Astronaut A5

!

Med bakgrund av erfarenheter från flera tusen användare världen över så överglänser detta intelligenta system sig själv angående kokomfort, användarvänlighet och investeringsavkastning, den är designat så lantbrukaren kan utmärka sig.

!

"

Läs mer om Astronaut A5 på lely.com/milestone

! Lely Center Valdemarsvik • Tlf.: 0493-120 60

Vi köper & säljer Halm och grovfoder Diesel och oljor Spannmål, konv & KRAV Gödning Vallfrö och utsäde Anders eller Elisabeth når ni på:

Tel 013-23 44 65/66

MERASYSTEMPLÅ MERASYSTEM ÅT AB A TAKPLÅT T A AKPLÅ ÅT - T TAKPANNOR A AKP PAN ANNOR A - FALSTAK FAL ALST TAK A MERASYSTEM SYSTEM tillverkar välbeprövade produkter till lant brukssektorn. Tillförlitligt, snabb och priseffektivt

Estelle falstak

Klassisk pannplåt

info@merasystem.se nfo@merasystem.se | www w..merasystem.se .merasystem.s tel 0410-205 30 | fax 0410-211 66


8

LANDSBYGD

Nummer 11 • Oktober 2019 Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland och Örebro län.

Rummet tog sex år att renovera eftersom Björn ville ha de rätta produkterna till både golv och tak.

Köket har en lantlig känsla med färgstarka detaljer och modigt kakel.

Björn fastnade direkt för det gamla huset med potential att med varsam hand få renovera efter eget tycke.

Finsnickeriet är litet men väl fungerande.

Bastun är byggd av stockar från Norsholms stationshus.

Det behövs ingen märkvärdig utomhuspool, det räcker gott med uttjänta badkar.

Nytt och gammalt i skön förening Björn Ohlin har renoverat sitt hus i Vånga med varsam hand VÅNGA (JB)

Grusvägen slingrar sig genom skogslandskapet och när en glänta öppnar sig ligger Fivelsdal i utkanten av Vånga. Björn Ohlin står på trappan till sitt vackert renoverade 1800-talshus.

Björn berättar att Fivelsdal är fornsvenska och betyder fjärilsdalen. Ett vackert namn på en vacker plats. Björn försäkrar, att i hans trädgård finns sommartid gott om fjärilar. Nu är det dock inte dessa bevingade skönheter Björn vill prata om utan hans stora passion här i livet. Finmöbelsnickeri och husrenovering. Han öppnar dörren till sin möbelverkstad som är liten men fullt fungerande. Men först måste det utredas, vem är Björn Ohlin som eleverna på Mosstorpsskolan i Skärblacka förknippar med sin slöjdlärare? – Jag är född i Stockholm men hamnade i Östergötland 1985. I botten är jag förskollärare men har även jobbat som musiker. På den tiden, när jag var yngre än vad jag är idag tillhörde jag som musiker den innersta delen av kulturkretsen. Något som blev slitsamt i längden. Det var ständiga partyn med samma gäng vilket jag tröttnade på. Jag ville bort från asfalten och allt festande. Vi bildade därmed ett litet gäng ungdomar som levde kollektivliv. Vilket kostade pengar eftersom vi flyttade runt i Stockholm och bodde i andrahandslägenheter. Så fick vi genom dags-

pressen se en annons där Norsholms stationshus var till salu. Björn och tre kompisar nappade på annonsen, lämnade huvudstaden och bosatte sig i Norsholm. – Vi var urfattiga men staten gick in och ordnade med statliga lån. Stationshuset var i stort behov av renovering och behövde dessutom göras om till två lägenheter. Där bodde Björn och hans fru fram till 1997 då de kände att det var dags att bryta upp och se sig om efter något annat. Några år senare s tartade Björn sin firma Björn Ohlins finsnickeri. – Mina kunder är mestadels från Stockholm. De som har gott om pengar anlitar mig när de vill ha en ny möbel till sitt hem. Det kan vara någon som har hemmet inrett med 1800-talsmöbler men som vill ha något mer modernt. Jag ritar själv alla möbler utefter kundens önskemål och tillverkningen sker här i min snickarverkstad. Ibland dyker det upp lite udda jobb. En kund ville ha en utomhusbrygga inomhus som anslutning mellan två rum. Lägenheten hade en öppen planlösning med väldigt högt i tak. Den hade två rum mitt emot varandra dit det ledde trappor och resultatet blev verkligen häftigt med bryggan högt där uppe. Men det krävdes sex man för att få bryggan på plats. – De flesta kunderna vill att det enbart ska finnas en upplaga av det de beställt av mig. Det händer att de tillsammans med den färdiga mö-

Björn har bevarat så mycket som möjligt när han renoverat den gamla trappan.

beln köper originalritningen för att vara på den säkra sidan, säger Björn. Björn ägnar sig inte enbart åt finmöbelsnickeri. Han har också stor kunskap i hur ett gammalt hus med varsam hand ska byggas ut eller göras om.

Björn trivs med livet på landet. Vill han andas asfalt gör han besök hos sina kunder i Stockholm men tycker det känns skönt när han får komma hem till lugnet.

– Det går inte att livnära sig enbart som finmöbelsnickare. Därför har jag specialiserat mig på gamla hus som är i behov av utbyggnader. Något som är roligt är när en kund som har ett 1800-talshus hör av sig och vill ha huset utbyggt. Då gör jag en ritning och när slutresultatet är klart ser utbyggnaden ut som om den alltid funnits där. Jag har sett många hus som förlorat sin charm genom utbyggnader som inte alls passar ihop med huset. Det är synd för jag anser att huset blivit förstört. Ett hus som varit fint från början görs om så ursprunget försvinner. Visserligen har jag en viss förståelse, gamla hus är oftast små och de som bor där är ute efter större boyta.

Björn har själv renoverat sitt hus och efterföljt de krav han ställer i form av varsam renovering. – När jag och min dåvarande fru lämnade Norsholm och köpte huset här i Vånga såg jag genast att huset hade potential. Möjligheterna till renovering utan att förstöra varken interiör eller exteriör. Det är ett fantastiskt hus som stått någon annan stans, jag vet faktiskt inte var. Det jag vet är att det flyttats hit 1853 vilket betyder att huset är äldre än så. Huset är lite ovanligt eftersom det inte är torpbetonat utan har högt i tak och stora rum. Björn har lagt ner mycket tid på renoveringen och tagit

hand om ett rum i taget. – Jag började med det som var mest akut, nämligen badrummet. Har varit noga med val av material, inte jäktat på utan letat efter det jag vill ha. Sista rummet tog faktiskt sex år innan det blev klart eftersom jag var ute efter de rätta golvplanken. Luckorna till köksskåpen

är väldigt speciella då de är försedda med nyckelhål. Björn förklarar att de kommer från stationshuset i Norsholm. Där fanns rum som användes av de som jobbade inom järnvägen. Varje rum hade skåp vilka personliga ägodelar förvarades i och låstes med en nyckel.

– Många som renoverar kastar sådant som går att återanvända till annat. Min bastu till exempel, den är byggd från stockar som jag lade undan från stationshuset och som jag tog med hit när vi flyttade. – En bastu som inte ligger vid någon sjö kräver andra badmöjligheter. Därför letade jag upp två helt vanliga badkar som ingen ville ha. Dessa har jag sedan byggt in i ett trädäck i anslutning till bastun. Det är fantastiskt att ligga i karet och spana ut över ängarna där det strövar hjortar, rådjur och en och annan räv, avslutar Björn nöjt. Text och bild: CARINA LARSSON


Nummer 11 • Oktober 2019

9

GRÖNT GULD, 458 ha Lekeberg, Brohyttan 6:3 En produktionsinriktad skogsfastighet. Virkesförrådet är ca 63 000 m3sk. Marken är lättillgänglig med anslutande vägar. Finns möjlighet att förvärva ett representativt boende. Anbud senast 17/12.

Villa i Brohyttan Lekeberg Brohyttan 2:6 Vi hälsar er varmt välkomna till denna optimalt planerade tvåplansvilla Hultsfred, i vackra Brohyttan strax utanför Lanna. Med Brohyttan 18 som er nya bostadsadress kommer ni att kunna bo i ett välbyggt och rymligt hus, med stora sällskapsytor, mitt i naturen. 5 R & 2 K. 205 kvm, generationsboende. Här finner ni en välplanerad och spännande planlösning, perfekt för två familjer att bo tillsammans, med allt bekvämt samlat på två plan. Varje plan erbjuder bland annat stora sociala sällskapsytor i vardagsrum med stora fönsterpartier och med utsikt över naturen och trädgården. Två bra sovrum. Visning den 16/11 Prisidé 1,9 MSEK

Lantlig idyll i Kumla, 27 ha Kumla Folkatorp 1:33 Lantidyll i Folkatorp. Bostadshus 5 r & k. Mark 27 ha, skog 2 ha och 24 ha inägomark. På gården finns det garage, ladugård/stall. Goda förutsättningar för boende, jakt och småskaligt jordbruk. Prisidé 4,0 MSEK Visning den 17/10

Skogsgård i Bergslagen, 76 ha Ljusnarsberg Lilla Smedberget 10:1

Järsjö 184 Hallsberg Järsjö 11:1 Bostadshus med möjlighet till djurhållning i mindre skala. Strax utanför Hallsberg och Kumla. Renoveringsobjekt. Visning: 16/10 Pris: 900 000 SEK, eller högstbjudande

På en höjd i Bergslagen ligger fastigheten som erbjuder både skog, jakt och boende i en vacker miljö. Marken är välarronderad runt gårdcentrat, garage, lada, hönshus, m m. 4 R&K. Skog 73 ha, med ett virkesförråd 6 633 m3sk. Stor del yngre skog. Jakt. Visning den 27/10

ÖREBRO · Tel 019-16 83 50 · orebro@lrfkonsult.se · Bettorpsgatan 10 · 703 69 Örebro


10

JAKT

Nummer 11 • Oktober 2019 Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland och Örebro län.

Han satsar på jakt med kvalitet Ett besök på Thomas Ekbergs vilthanteringsanläggning TJÄLLMO (JB)

Yrkesjägare Thomas Ekberg har haft jakt som sitt stora intresse sedan tidiga barnsben, då han började följa med sin far och farfar ut i skogen.

Redan i unga år visste Thomas Ekberg att jakt och viltvård var det han ville arbeta med. När han under 1980talet fick arbete som styckare, lärde han sig grundligt hur man tar tillvara kött och hur man styckar på bästa sätt. Nu har han jobbat som entreprenör inom jakt i egen regi i närmare 30 år. Jordbrukarens utsända träffade honom en dag på hans vilthanteringsanläggning. 27 slaktkroppar av dovoch kronvilt hängde i kylrummet och skulle tas omhand. Till sin hjälp hade han Sammy Karlsson från DalaJärna och eleven Carl Petersén från Ryssby Naturbruksgymnasium i Ljungby. Djuren kom från ett jaktarrangemang som Thomas anordnat. Medan Thomas, Sammy

och Carl stod och styckade höll två veterinärer på och kontrollerade slaktkroppar i ett annat kylrum. I takt med att kropparna godkändes av veterinärerna, så fördes de in i styckhallen för tillvaratagning och styckning. Det gick undan med vassa knivarna och rutinerade styckare. Allt kött är noga kontrollerat av veterinär och Thomas Ekberg driver sedan början av 2000talet en godkänd vilthanteringsanläggning. Där har han även godkänt för att mala kött, vilket ställer extra stora krav på hantering och hygien. – Det är jag ytterst noggrann med, sa Thomas. Jag mal köttfärsen i kylrummet, direkt i påsar som sedan vakuumförpackad. Kylrummet används också för att djurkropparna ska hänga och möra. Det mesta av köttet säljer jag till Stockholm, men försäljningen ökar nu också i närområdet och bland annat säljer jag till restauranger i Linköping. Allt kött vakuumförpackas för hygienens och hållbarhetenss skull och levereras direkt till kunderna i kylbil. Thomas säljer även till lo-

kala butiker och på bland annat Ica Nära i Tjällmo, kan man hitta det närproducerade köttet. – Jag driver också jaktarrangemang på gränsen mellan Närke och Södermanland, sa Thomas. Där samlas skyttarna på ett hotell kvällen innan jaktdagen och jag går igenom jaktregler och andra saker man bör veta. Därefter blir det middag på viltkött,

och sen får deltagarna övernatta. Morgonen därpå blir det buss- eller biltur ut till jaktområdet och passen. Jägarna får full service och jakten bedrivs med rutinerade hundförare och duktiga hundar. Givetvis finns också eftersökspatrull som är snabbt på plats om någon skulle råka skadskjuta ett djur. Mitt på dagen blir det fältlunch. Under hela dagen samlar vi ihop det vilt som nedlagts och det körs direkt till slakteriet för omhändertagande. När jaktdagen är slut, skjutsas jägarna till hotellet och sen beger de sig hem. Vi strävar alltid efter att ge deltagarna bra jaktdagar och totalupplevelser som de ska minnas länge. Thomas berättade vidare att han anordnar viltundersökarutbildningar där man får lära sig att kontrollera bland annat de inre organen att de ser bra ut. Utöver detta har han också styckningskurser och APU, dvs arbetsplatsutbildning för elever från naturbruksgymnasium. Thomas var även en av dem som arrangerade Vretadagen vid Vreta Kluster i augusti. – Jag är mycket nöjd med det arrangemanget, sa Thomas. Det kom 1 000 personer mer än förra året. Jättekul! Vid samtalet kom vi även in på vargfrågan och det nya vargreviret norr om Ljungsbro med konstaterad föryngring.

Ovan: Thomas Ekberg visar Carl Petersén hur han ska stycka på bästa sätt.

Till vänster: Thomas Ekberg Jakt – ViltSkytte heter det egna företaget.

– Jag är inte för en utrot-

ning, men för en klok förvaltning, sa Thomas. Tyvärr har staten skapat ett eget problem, då man inte tar hänsyn till lokalbefolkningen. Detta skapar både ett politikerförakt och civil olydnad. Där vargen finns blir det nästan alltid problem. Människor som inte lever nära det, har svårt att förstå hur mycket en fritt växande stam av varg, kan ställa till det. Det kostar enorma belopp att skydda tamboskapen från världens vanligaste rovdjur. Älgjakten har börjat på sina håll. Hur kan man förbereda sig inför den? – Älgstammen kunde ha varit bättre och det finns många anledningar till att stammen och kvalitén är vikande, svarade Thomas. En anledning är den ökande andelen av kron-, dovvilt och rådjur. Det blir konkurrens om maten, så det är inte bara älgen som gör skogsskador. Man borde göra flyginventeringar för att få något så när vettig bild av hur många djur man har på sitt älgområde, men det är dyrt. – Sen tycker jag att man ska träna skjutning, men inte på det sätt som sker på da-

Thomas visar här två nystyckade innanlår.

gens älgbanor. Det går för fort där. Vilken älg springer i den hastigheten? Och när det gäller tips till nys jägare finns massor av råd att ge. Använd skjutstöd när man kan, som till exempel tornkanten, ett träd eller liknande alternativ. Ha med en handkikare på passet. Gå inte och köp en svindyr bössa. Lägg pengarna istället på ett bra kikarsikte med stålfästen, inte i aluminium. Ha också

med två knivar, en till grillkorven och en att ta ut djuret med. För att inte frysa så använd varma och regnsäkra jaktkläder – men tysta! Plasthandskar är också bra

att ha när man tar ur djuret, men ta bara ut vom och tarmar! Öppningen blir mindre och de andra organen skyddar köttet när man för ut djuret ur skogen. Och skölj inte ur djuret från ett dike, hur

Sammy Karlsson delar en bakkropp med hjälp av köttsåg.

rent vattnet än ser ut. Ta det skjutna till styckningsplatsen så fort det går. Thomas kom också in på viltvård och föreslog att man kan anlägga viltåkrar för att hjälpa viltet. En annan enkel viltvårdsåtgärd är att sätta ut saltstenar och det i närheten av vattendrag. Att familjen Ekberg har viltkött på menyn är en självklarhet och personligen gillar Thomas dovviltets kött bättre

än älg. Dovviltet har mera insprängt fett och ger en godare smak. De har en lite senare kalvnings- och brunsttid än kronvilt och älg. Dovviltet inplanterades i Sverige redan i slutet av 1500-talet och är ursprungligen från Asien. De sprider sig väldigt långsamt, men det blir många av dem om de trivs. Text och bild: EVA CARLSSON


Nummer 11 • Oktober 2019

11

Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland och Örebro län.

Skörda solenergi! RT! FRI OFFE

Solcellsbyggarna Boxholm AB

AKTUELLT

Nu har vi slagit upp portarna till vår vapenbunker! Vi har ett brett sortiment av vapen från olika leverantörer, bland annat:

Boxholm · 070-696 49 22 www.solcellsbyggarna.se

DINAPOLIS BALVAGNAR

Vi hjälper dig med allt inom bygg & anläggning. Här köper du även sand, grus, bergkross och matjord.

Direktförsäljning till företag, lantbruk och privatpersoner. Vi säljer i huvudsak drivmedel, eldningsolja och smörjmedel och ordnar självklart med transporten.

• Last 14-20 ton • Plattform 7-13 meter • 2- och 3-axlade med fjädrande parallellaxlar • Med eller utan balfixering Beställ NU om Du behöver vagn till skörden

Vårt mål är att erbjuda våra kunder det de vill ha till marknadens bästa priser och utmärkt service! Välkommen in!

Zeiss Victory HT 3-12x56 ASV

Vi säljer även djurtransportvagnar upp till 11.25 meter och spannmålsvagnar upp till 22 ton. Egen import utan mellanhänder så fördelaktiga priser

15995:-

INKL. PANNLAMPA VÄRDE 495:-

Schmidt & Bender 3-12x50 Hungaria LM L1

9995:-

Rek. capris: 27995:-

Rek. ca-pris: 15995:-

LANTBRUKSKONSULT AB Tel 0708-85 02 79, info@lantbrukskonsult.se, www.lantbrukskonsult.se

Priserna är inkl. moms. Vi reserverar oss för tryckfel och slutförsäljning.

Tel. 0345-400 00 • www.hylte-lantman.com

Telefon: 013-809 00 · www.vikingstadakeri.se Besöksadress: Fålåsavägen 11, VIKINGSTAD

NYHET! Adato

Biobränslepannor Satseldade- och flödesmatade pannor Säljare norra och mellersta Sverige

En potatissort för pack, tvätt, skal och övrig industri.

Överlåta gården?

Andreas Brunåker Lantmästare

076-846 22 22 Andreas.brunaker@faust.dk

Goda odlingsegenskaper med bred resistens.

Välkommen till Areal. Vi hjälper dig med försäljning, generationsskifte, upplösning av samägande eller värdering. Välkommen att höra av dig.

mail@faust.dk www.faust.dk Linköping | 013-24 20 00 Vadstena | 0143-134 50

Medeltidig sort. Grunda ögon och svagt mjöliga kokegenskaper. OBS! Begränsad tillgång!

Passa på att boka våra utsädessorter redan nu inför kommande säsong! Adato I Alouette I Anouk I Arielle I Arrow I Carolus Danique I Ditta I Excellency | Fontane I Gourmandine King E | Linzer Delikatesse I Mandel I Perlo Rocket I Rosagold I Rudolph I Twinner | Twister

För mer info om våra utsädessorter och om oss, välkomna in på www.agriconordic.com För bokning ring Lars-Inge Nilsson på tel. 036–37 20 44 eller maila lars-inge.nilsson@agriconordic.com

VI FINNS DÄR DU FINNS! ÖSTERS O CH GÖTLAND DS SÖRMLAN ELJ MINSTA O BOLAG !

DIESEL, ELDNINGSOLJA & TEXACO SMÖRJMEDEL. Gustaf Eriksson 0703-51 05 77 Caroline Lundén 0763-20 20 70 Rebecca Regnander 0709-99 23 75

Västra Östergötland Västra Östergötland Östra Östergötland

Hämtlager: Alholmsgatan 15 A (vid Slottshagen) i Norrköping Öppet mån-fre 08.00-16.30 011-49 60 400 info@ostkustenenergi.se www.ostkustenenergi.se


12

Nummer 11 • Oktober 2019

AKTUELLT

Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland och Örebro län.

Årets värsta period för viltolyckor Det gäller att ständigt påminna sig att vilt kan dyka upp på vägen SVERIGE (JB)

Förra året inträffade 63 750 viltolyckor, varav drygt en tredjedel under perioden oktober till december. Nu gäller det att ständigt påminna sig om att en älg eller ett vildsvin plötsligt kan dyka upp på vägen. Svedea tipsar om hur risken att krocka med vilt kan minskas.

 De överlägset flesta viltolyckorna sker med rådjur. Därefter följer vildsvin, älg och dovhjort. Under 2018 stod dessa fyra viltslag för mer än 98 procent av alla olyckor, det visar statistik från Nationella Viltolycksrådet. Mycket pekar på att 2019 blir lika illa. – När vi jämför olycksstatistik

för årets tre första kvartal med samma period förra året ligger olyckstalet på nästan exakt samma nivå. Om alla fordonsförare anpassar körsättet efter riskerna kanske vi slipper ett ny sorglig toppnotering 2019, säger Kivan Kaivanipour, produktchef för bilförsäkring på Svedea. Det tilltagande mörkret är en förklaring till det ökande antalet viltolyckor under årets

sista tre månader. De flesta olyckorna sker i samband med gryning och skymning då djuren är som mest aktiva samtidigt som många kör till och från sina arbeten. Att sänka hastigheten är ett enkelt sätt att minska olycksrisken. Så minskar du risken för viltolyckor

• Förbered din resa. På Viltolycka.se visas olycksdrabbade sträckor. • Använd bilbälte. • Håll koll på varningsmärken för vilt. • Tänk på att ett djur på vägen kan följas av fler. • Sänk farten när du kör på vägar utan viltstängsel eller när sikten är dålig. • Var extra uppmärksam när det är gryning och skymning. • Se till att bilens lysen är bra så att du får bra sikt. • Kontrollera att däcken är i gott skick och att bromsarna fungerar som de ska. • Titta inte bara framåt, håll även koll på omgivningen runt vägen. Den som är inblandad i en

olycka med något av djuren björn, varg, järv, lodjur, älg, hjort, rådjur, vildsvin, mufflonfår, utter eller örn måste

Nu gäller det att ständigt påminna sig om att en älg eller ett vildsvin plötsligt kan dyka upp på vägen.

enligt lag polisanmäla olyckan direkt. Det här är vad som gäller: • Börja med att sätta ut en varningstriangel 200 till 300 meter från olycksplatsen.

• Ring 112 och gör en polisanmälan, snarast. • Märk ut platsen för olyckan. • Ett dött djur ska omhändertas av polis eller viltvårdare.

Tänk även på att många jakthundar rör sig i skogarna under höstens jaktsäsong. Trafikskador är en av de största farorna för jakthundar. Källa: SVEDEA

Inventering visar: Skötsel av skyddad skog släpar efter I mer än hälften av de skogar som Skogsstyrelsen formellt skyddat är den naturvårdande skötseln eftersatt och utgör därmed ett hot mot naturvärdena. Störst är behoven i södra Sverige där över 70 procent av områdena har skötselbehov. Det visar en landsomfattande inventering av över 12 000 områden som Skogsstyrelsen gjort.

 – Inventeringen visar svart på vitt att skötseln är väldigt eftersatt i många områden. Görs inte skötselinsatserna riskerar naturvärden att kraftigt skadas och då kan vi förlora hela syftet med att skogen skyddats, säger Emma Liljewall, specialist på områdesskydd vid Skogsstyrelsen. Skogsstyrelsen

skyddar

skog i två former: biotopskydd och naturvårdsavtal. Det finns drygt 13 500 sådana områden i Sverige, sammanlagt närmare 72 000 hektar. Totalt har data samlats in från fältbesök i 12 628 områden där miljövärden och skötselbehov har dokumenterats. Inventeringen

2018 är den mest omfattande som Skogsstyrelsen har gjort av hur skötselbehovet i de skyddade områdena ser ut och hur det fördelar sig mellan olika skogstyper och landskap. Inventeringen visar att nästan 60 procent, av de skyddade områdena behöver någon typ av skötselinsats på kort eller lång sikt för att naturvärdena ska kunna finnas kvar och utvecklas. Det motsvarar 43 000 hektar som kräver insatser, till exempel att ta bort gran eller friställa gamla träd. I vart tredje område behövs akuta insatser, inom fem år, för att inte naturvärden ska gå förlorade.

Här är skötselbehoven störst Län

Andel områden med skötselbehov

Halland

85%

Stockholm

82%

Uppsala

78%

Västra Götaland

74%

Jönköping

71%

Kronoberg

71%

Blekinge

70%

Västmanland

68%

Kalmar

67%

Östergötland

67%

Under de senaste åren har

Skåne

66%

resurserna till naturvårdande skötsel räckt till insatser i omkring 300 hektar om året. – Inventeringen visar att vi tillsammans med markägare och entreprenörer har ett berg av insatser framför oss. Men med nuvarande budget är detta vad vi har möjlighet att genomföra, säger Emma Liljewall. Förutsättningarna och behoven skiftar över landet. I södra delarna (från och med Västra Götaland, Östergötland och länen söderut, ex-

Värmland

61%

Gävleborg

55%

Jämtland

52%

Örebro

50%

Södermanland

45%

Västerbotten

42%

Västernorrland

40%

Norrbotten

37%

Gotland

34%

Dalarna

25%

Riket

58%

Bild: JESSICA BENGTSSON, SKOGSSTYRELSEN

klusive Gotland) finns 3 559 områdesskydd motsvarande drygt 16 000 hektar. Här är behoven störst i landet och 71 procent av områdena har skötselbehov, jämfört med norra delen av Sverige där 43 procent behöver insatser. I 42 procent av områdena i södra Sverige är behoven akuta. – Ju längre söderut vi kommer desto fler områden med

akuta behov eftersom tillväxten är snabbare här. Här består de skyddade områdena ofta av lövskogar och blandskogar. Då handlar behoven oftast om att ta bort gran för att den inte ska ta över och skapa utrymme runt värdefulla träd, säger Emma Liljewall. I Sverige som helhet är de vanligaste akuta åtgärderna att:

• ta bort gran som tränger sig på i såväl lövskogar som tallskogar. • glesa ut skogarna för att få in mer ljus. • friställa gamla och värdefulla träd. • öka mängden död ved. På längre sikt handlar det om mer bete av tamboskap och fler naturvårdsbränningar.


Nummer 11 • Oktober 2019

13

Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Ă–stergĂśtland, sĂśdra SĂśdermanland, norra SmĂĽland och Ă–rebro län.

FĂśnster och dĂśrrar till stallar, garage och industrier m.m.

3EKO -IXERVAGNAR fĂšR ALLA BEHoV...

&YLLTĂšMMAre fĂśr omgĂĽende leverans.

Nya & begagnade. s TĂśmningsfläktar frĂĽn 11 till 37 kw med mycket hĂśg kapacitet s +ASTmĂ‹KTAR KK1600 och KK1800

0514-310 10 info@westerbyggtra.se • www.westerbyggtra.se

VINSCH PĂ… KĂ–PET!

Kodiak 700 4x4

fr. 66.320:- exkl. moms MĂ…N-FRE 8-18, LĂ–R 10-14 WWW.MOTORSPORT.SE VIMMERBY 0492-134 60 GAMLEBY 0493-102 62

LUFT/VATTENVÄRMEPUMP & VEDELDNING 2ƞȒȥ3 11"+3ê/*"-2*-"+ ,+20 &/ ǖǗ - 00 / ,)&( &+(,--)&+$0-/&+ &-"/ǽ

+01 ))"/ ! *,1 "Ćœ+1)&$ ")Č’Çž ,)'"Č’ "))"/ 3"!- ++ Č›Ć?61 +!" (,+!"+0"/&+$Čœ , %ČĄ "))"/ *,1 "+ (2*2) 1,/1 +( Č›# 01 (,+!"+0"/&+$ČœÇ˝ ,* 3"!Č’ ")! /" ( + !2 (,*-)"11"/ "Ćœ+1)&$ +)ĂŞ$$+&+$ Çż , % *&+0( !&11 ǿȒ 3"! "%,3Ç˝ ǞǞǚ

,+20 &$%1 ĂŞ/ "+ (/ Ćž#2)) *"+ "+(") 3"!- ++ -Ă­ ǘǕ ( , % % )3*"1"/03"!Ç˝ "+ % / "+"/$&Č’ () 00 Çš , % ĂŞ/ #/ *1&!00ĂŞ(/ !Ç˝ Bonus Light är "+ *6 ("1 Ç˜ÇšÇ˝Ç› Ç˝ Çż -/&03ĂŞ/! Ç— 3"!- ++ Ç˝ Çš ǿȒ

Sedan 1992 har vi finansierat hjälpverksamhet i bl a Lettland och Rumänien MĂśbler • Heminredning • Porslin • BĂścker & media Sport & fritid • Kläder, skor & accessoarer Elektronik • HusgerĂĽd och mycket mera

Ny bränslesnülare motor. In/ urkopplingsbar 4-hjulsdrift, hÜg/lügväxel. Finns även med servo. Fler färger beroende pü modell.

Städa ur garaget – rĂśj pĂĽla bivdrinagdärevänlk!omna! Al

Ring & boka tid, allt säljbart hämtar vi – kostnadsfritt fĂśrstĂĽs! Ă–PPET MĂĽn-fre 10-18 LĂśr 10-14 Motala LinkĂśping NorrkĂśping

LinkĂśping: Industrigatan 38 • 013-37 67 77 Motala: SĂśdra AllĂŠn 23-25 • Ă„ngdalen • 0141-504 88 NorrkĂśping: FinspĂĽngsvägen 63 • 011-10 10 80 Skänk eller handla sĂĽ gĂśr du nĂĽgot fĂśr behĂśvande!

ǙǞ ǽ ǽ

HS Perifal AB, Storgatan 50, 521 43 FalkĂśping Tel: 0515-171 10 Fax: 0515-155 13 www.baxi.se - info@baxi.se

Vi utfÜr grävarbeten! Diplomerade fÜr avloppsanläggningar

NĂśt, lamm, gris och vilt.

Skrukeby Maskin

KÜttklassning utfÜres. NÜt hängmÜras. Djurtransporter fÜrmedlas.

Era ĂśnskemĂĽl. efter

0142-809 60, 070-659 67 63

Proffs pĂĽ ĂĽtertag & kĂśttlĂĽdor

BOKA NU:

BesÜk vür butik pü fügelbovägen 32 i NykÜping eller besÜk vür sida www.rinkebykottochvilt.se

HĂśstens slakt!

VILT KĂ–PES!

KONTROLLSLAKTERI KS 149 Kontakt/bokningar/priser: info@rinkebyslakteri.se www.rinkebyslakteri.se 070-52 10 800 Vi finns mellan NykÜping och NorrkÜping, Nära avfart JÜnüker.

Djurtransport ordnas

Dags fĂśr MĂ„LAREN

Maskinservice!

Ett reningsverk som renar utan kemikalier enligt svenska normer.

Reparationer och service i vĂĽr välutrustade verkstad. Ă„ven servicebilar fĂśr reparation pĂĽ plats. Vi utfĂśr även pressning av hydralslangar, svetsjobb och mycket mer. Välkommen!

FĂśr mer information www.reningsverketmalaren.se

011-12 21 00. Verkstad 07-16. FÜrsäljning 8-17. Konungsund 1, 610 33 Vikbolandet

AKTUELLT

SAMLINGSAUKTION LĂśrdag den 26 okt kl 10.00 Bobergs Valltork, FornĂĽsa. Vägbeskrivning: E4 mot Motala avfart FornĂĽsa skyltat. Vägbeskr: E4 mot Motala avfart FornĂĽsa skyltat. Turordning fĂśr auktion: kl 10.00, ropare 1 momsfritt, kl 10.00 ropare 2 med moms. Inlämnare: Albin 070-568 60 27: Vreten stengrep 2, 35 m St BM. Materialställ justerbara. Elisabeth 0142-36 00 87. Momsfri: Slaghack Taarup. Spmkärra lastbil 4-40-2.10 m. Stockbord till vedmaskin. Vedpanna Vicon VD -6 30 kwa, gjutjärn -06, ack.tank 500 l med elpatron - 06. StrĂśmnäs ack.tank 500 ej elpatr.-10 tryckutjämnare 100 l. Laddningutr. termomatic CBJ -06 + laddomat 2006 kompl. Rolf 070-564 02 46. Momsfri: Släpkärra HT Verken -96, 730 kg 1.80-3 m, hĂśgbyggd. Vedkapa traktordr. Stege allm, 8 m. Spark. Info Sajab 0730-29 16 59. Momsfri: GeringssĂĽg. KĂśttbandsĂĽg. Kräftburar. Elverktyg. Pelarborr. KlyvsĂĽg. RĂśrtänger. Verktyg. Trimmer. Traktorgräskl. HQ 151. Toro Power Max 826 snĂśslunga. Moped Kumo Fewer -05 100 mil. Goes CF 500 fyrhj.-11, 100 mil.vägreg.snĂśkedjor. Kompressor Biltema LT 100. Elcykel Cresent. BĂĽttrailer. BĂĽt utan motor ca 5 m. Släpkärra FĂĽgelsta S 1250. Timmervagn fyrhjuling finns enkel elvinch. Faxe Vedkapa. Faxe vedklyv en 50 cm. Handklippare HQ Jet 555. Moped Crescent-Sachs -69. Mycket fyndlĂĽgor av verktyg. Magnus 070862 28 30: Tive SĂĽ Jet modell 2004. Väderstad Vält 6 m. Väderstadharv NZ 6, 5m 84p. Väderstad Kultivator CS 3, 1 m, med efterredskap rullknivar. Kverneland växelplog 4 skär. OLBY gĂśdseltunna 15 kbm, viss rep behĂśvs, bra däck. Lilla Harrie Tallrikskummplog. Lennart 072-727 24 03 00. Momsfri: Vedkapa med skruv Spadrulleharv 3 m. 5 st pall med div. TorgstĂĽnd. Lilla Harrie harvkultivator 3.6m. Birgitta 076-117 33 97. Momsfri: Traktorgräsklippare Bolens 18 hk, flera klippdäck dito. Plogblad. Tusibi luft konconditionering golvmodell. KompostbehĂĽllare. Info Sajab 0730-29 16 59. Momsfri: Traktor GrĂĽlle. Traktor T 24 -52. Ă„ldre ploga. Gammal bensinmotor. Hästvagn Kisa. MotorsĂĽg. SnĂśslunga. Cykelkärra. Fiskeredskap. Elverk. Hansverktyg. Anders 070-657 81 63. Momsfri: Spikpistoler 2 st Duo fast 35-50, Senco 60, Senco 90. Hjulaxel Hjuldimension 11.5/80-15.3 Hjul vit fälg 7.00-12 Hjul gul fälg 7.00-16 Fästjärn till liten Massey Ferguson GrenrĂśr till Ford okänd modell. Nya kullager 4 stycken Ytterdiameter 90mm Innerdiameter 50mm 11 Ytterdiameter 72mm Innerdiameter 35mm 15 st Ytterdiameter 80mm Innerdiameter 40mm Diverse Hydralslang Nytt Kromat avgasrĂśr Innerdiameter 62mm Längd 1200mm. Christer 0708-90 86 53: JF 110 Exakthack hydr.hitch. NH 719 Exakthack hydr.hitch, myrsyraaggregat, elstyrt. JF 40 Combivagn med elmotor använts som avlastarbord. Hissnät 3 st. Hardispruta 800 12 m, reservdel. Info Sajab 0730-29 16 59. Momsfri: Veterantraktorer mm. BM 10 - 52. BM 21 - 52. tillveknr 33510, 33511. BM 21 - 52. BM Viktor - 61. BM 10 - 47, fattas ett hjul, repobjekt. MF GrĂĽlle-55. BM 22 - 30, insugsrĂśr och avgasrĂśr finns. BM Väghyvel - 39. tillverknr 7842, är startad. Boggiekärra 8 t, Elverk 52 kwa. MF Timmersax. Balspjut. Skottkärra. Lyftdon. InstruktionsbĂścker. Kataloger. BlĂĽslampor. Verktyg, resevdelar mm. Gunnar 070-345 56 18 Momsfri: MTD Cub Cadet cc 714 HF hydrostat Jonsered LT 2216 Galler 10ST Handtruck BT Spännband Tavlor FĂĽrsax Skruvvagn. Mikael 070-53 40 94. Momsfri: SlĂĽtterbalk IH Liten harv 2st kĂśksbord En liten el traverse 2 st bakdäck med fälg till ferguson 2 st framdäck En rostfri bänk Korv spruta W:M:W 20 2 olje element Lars Gunnar 073-931 98 52. Momsfri: Väderstad medharv Parrallelik 51 pinn efterharv. Spadrullharv Kronos 90 3 m. Anders 070-313 72 00: Plog Ă–verum CX 490H med tiltjämnare, kĂśrd cirka 600 ha. GĂśdningsspridare Amazone ZA-M, Maxtronic 2000 liter, Hydralisk kantvinge Vedkap Kisa Kombiklyv traktordriven, Dubbelmontage Bak 20.8 - 38 Dubbelmontage Fram 16.9 - 28. Reine 0705-51 33 27. Momsfri: Kärcher hĂśgtryckstvätt HD 5-12. Kompressor Biltema. Verktygsvagn. Migsvets migatronic. Svetselektroder. Dammsugare Nilfisk. SvetstrĂĽd. Kapskivor. Expanderbult till Grävlastare 646. Pall med Järn. Hydraul olja.80W90. Motorolja 15 W 40. MotorsĂĽg MC Culoc -59. Rondeller. Handverktyg. Slipmaskiner. Borrhammare Bosch. Avdragare. Momentnyckel. PortopĂĽver. Krafthylsor. Stensax. Avvägning instrument. Pall med plĂĽt. Nya stroppar. Tvätt bensin. Luft vindor. AvloppsrĂśr bĂśjar. Bygg mtrl. Ritbord. Jordlina. Nytt tegel. VattenrĂśr 12 m. 6 st svetsbara. DräneringsrĂśr. AvloppsrĂśr 150. Arbetsbänkar. Stensax. Kempi elsvets. Tigsvets Kempi. Gasklockor. RĂśrlyft. mm. Nils 070-286 23 40. Momsfri: Linus spruta 12 m 1500 l. Stenkrok hydral. Dubbelm.ringar 38-26. Ă„thoar Selder 15 st. Remskiva IH. GĂśdningsp.Drabant. Resevhjul.-22-11 BM 36 armedrag. Kvernelands harv 24p. Jordfräs hand. Stiga Klippo, gräskl. Stiga ĂĽkkl. reservd. Weine 070-821 02 44. Momsfri: BM 20, 40 tal motornr 8909.40 HK 1100 varv. Tändkula Väner 3, 0- 3, 5 HP bytt vevstakslager, bränslepump spridare komplett. Trähytt till BM 20. Gasvetsutrustning Tändkula E. Skog Maskinaffär nummer 320, varv 700 fungerar. Loke bensinmotor fungerar. Amerikansk motor Faj- BĂĽven- 1910- 1923.5 hp. Scania Verken diesel 3 HP typ 71 DLS nr 60182, 1400 vRV. Liten motor med luftpump, reparation eller delar. 2 st brandsprutor rep objekt. Stor slipsten. Liten svarv fĂśr bänk. Contura spis rep objekt. Verkstadsvagn. Bränsletank Audi DKW - 40-tal. Byggställning alm. Handverktyg med mera. Ola 0702-46 00 03. Momsfri: MF GrĂĽlle TED 20 bensin/fotogeb -52. Lars 070-677 20 54. Momsfri: Dieseltank 1500 l plastad invändigt bes. HĂśgtryckstvätt. Svetsbord massivt järn. Info Sajab 0730-29 16 59: Alfa 1800 diskmaskin använd sista gĂĽngen maj -19. Tankdisk Alfa Laval resevdelsmaskin. Arne 070262 15 51. Momsfri: LĂśvblĂĽs. Handverktyg. Häcksax. ElsĂĽgar. 4 st hjul 185-54-14. TrädgĂĽrdsstolar. Mats 070-839 31 90: Kverneland Växelplog 4 skär, bra slitdelar, svetsad. MetsjĂśvagn 2 axl plyfalämmar. Karl Henrik 0708-33 01 56: Vedkombi Bala Agri 370, el alt. traktordriven, joystick, svärd, matarbord, ĂĽrsm 2008. Timmerbord Bala Agri, ĂĽrsm 2008. Vedklyv Bala Agri med fĂśrlängningsdel fĂśr att klyva t.ex. stolpar. Väderstadsladd, 4m, 3axl. Johan 070220 23 48: Travavagn 10 t boggie, 30 cm fĂśrhĂśjningslämmar trä, bromsad. Maskintransport lĂĽgbyggd, lastbilschassie, bromsad, lastar 7.5 t.

FÜr auktionsvillkor se hemsida www.sajab.se Välkomna hälsar Stig Arne Johansson med personal.


14

NATUR

Nummer 11 • Oktober 2019 Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland och Örebro län.

Sov med vargar utanför fönstret Bara ett fönster mellan dig och vilddjuren på Varghotellet JÄRVSÖ (JB)

Sover du gott på nätterna, då kan du med stort lugn prova på att sova med 12 vargar alldeles utanför fönstret. Att göra något som är litet utöver det vanliga bjuds man verkligen på genom att övernatta en eller två nätter på Varghotellet i Järvsö i Hälsingland.

Det som tidigare varit ett gammalt kyrkstall i anslutning till Järvsö kyrka inköptes i början av 2000-talet av djurparken Järvzoo för att transporteras till djurparken och placeras inom djurparkens område. Här har huset placerats i anslutning till vargarnas område och byggts om till hotell och konferenslokal. Det speciella med hotellrummen är att dessa, endast fem rum finns att tillgå, har försetts med stora panoramafönster som ger en närkontakt med vargarna, som finns alldeles precis utanför. – Är jag ett tänkbart byte, eller vad är det de tittar på? Att sätta sig nära fönstret

och ha 12 vargar kikande in i rummet är något alldeles speciellt, att vargen är ett flockdjur lär man sig snabbt. Det börjar varje gång med att en varg kommer och ofta lägger sig utanför fönstret för att vila men inom några sekunder är hela flocken samlade just där, i en stor hög. Vad tycker folk om vargen? Hur är egentligen svenska folkets förhållande till varg idag. Det är nog väldigt varierande allt efter hur nära man umgåtts eller tvingats umgås med vargen i vilt tillstånd. Det finns säkert flera vargar i Östergötland idag och vid flera tillfällen har händelser beskrivits i pressen som skett ute hos våra fårägare. För inte allt för länge sedan var vargen ett

mycket stort problem i hela Sverige och inte minst i Östergötland. I en gammal bok i min bokhylla med titeln ”Ur Östgöta krönikan” av Björn Gottlieb kan man läsa ett avsnitt ur landshövdingens femårsrapport till regeringen. Landshövding i länet var vid den tiden Greve Henning Hamilton och i rapporten för åren 1851 -1855 skriver han följande, i länet har dödats 70 vargar, 35 lodjur och 1746 rävar. Hur skulle vi idag reagera om dessa förhållande hade varit desamma. Även inom litteraturen har

vargen en mycket speciell roll, det mest klassiska exemplet är Selma Lagerlöfs roman Gösta Berlings saga där Gösta Berling och Anna Stjärnhök under en slädfärd efter en herrgårdsfest jagas i natten av en flock vargar på 12-15 stycken. Anna Stjärnhök som har Gösta Berlings hund Tankred sittande vid benen under färden hotar med att offra hunden åt vargarna för att klara sitt eget skinn. Dessbättre gör hon inte så, även hästen Don Juan blir angripen då vargarna hoppar upp på hästens rygg och biter sig fast i seldonen, men Gösta Berling lyckas freda hela ekipaget genom att slå runt omkring sig med piskan. Flera andra författare har använt vargen som en rollspelare i olika dramer.

Det är fascinerande att kunna studera en vargflock från sitt sovrumsfönster.

I barnbokslitteraturen har

vargen däremot en mera positiv roll som den kloke Akela i Djungelboken eller som varghonan som födde upp de två tvillingpojkarna Romulus och Remus, grundarna av staden Rom eller vargarna i Indien som år 1920 adopterat de två flickorna Amala och Kamala som långt senare hittades levande i en varglya. Exemplen visar att omdömena varierar men det före-

Stora panoramafönster ger närkontakt med vargarna som finns precis utanför. Bild: VARGHOTELLET

faller som om vargen är det enda vilda djur som kan ta hand om ett människobarn och därför är banden och förhållandet mellan vargen och människan väldigt stora. En varg väcker alltid beundran

hos människor för sin jaktskicklighet och för sin elegans och skönhet. Att leva 48 timmar med 12 vargar som närmaste granne var en stor upplevelse av det

Hotellet, med boende och konferensavdelning, är placerat i anslutning till vargarnas område.

mera speciella slaget, jag lärde mig en hel del som är värt att tänka på. Jag imponerades över den starka flockinstinkten som var påtaglig och sämjan inom gruppen. Som grupp är man alltid starkare

än som individualist, egenskaper som borde gälla även för oss människor. Text och bild: STEN-ÅKE ANDERSSON

Fyra får stipendier för böcker om aktuell forskning Evolutionens brytpunkter, mörkrets försvinnande, svamparnas underjordiska rike och hur naturens vishet kan bidra till en hållbar framtid är ämnen för Natur & Kulturs populärvetenskapliga arbetsstipendier 2019. Jessica Abbott, Johan Eklöf, Anna Froster och Fredrik Moberg tilldelas var sitt stipendium på 100 000 kronor.

humaniora, naturvetenskap, teknik och medicin ska han skriva en bok om behovet av mörker och hur för mycket ljus påverkar djur, växter och människor. Anna Froster, biolog, jour-

Natur & Kulturs populärvetenskapliga arbetsstipendier 2019 går till: Jessica Abbott, lektor i evolutionär genetik vid Lunds Universitet och har bland annat varit panelmedlem i SVT:s Fråga Lund.

Hon ska skriva en bok som beskriver kritiska brytpunkter under livets historia på jorden fram till uppkomsten av intelligens. Johan Eklöf, fladdermusforskare, författare och naturvårdskonsult. Med lika delar

nalist och författare. Hon ska skriva en populärvetenskaplig bok om planetens underjordiska härskare – svamparna – och om hur skogen och i princip alla växter är beroende av samarbete med svampar. Och i förlängningen vi själva.

Fredrik Moberg, doktor i

systemekologi och har lång erfarenhet som hållbarhetsexpert och miljökommunikatör. Han ska skriva en bok om biomimikry, ett tvärvetenskapligt fält som studerar naturens bästa idéer som vi kan inspireras av för att bidra till en hållbar framtid och lö- Jessica Abbott, Johan Eklöf, Anna Froster och Fredrik Mosa mänskliga problem. berg. Natur & Kulturs populärvetenskapliga arbetsstipen- och författare och de delas nu nok.se. Förutom de fyra podium ska möjliggöra sprid- ut för fjärde året. Ansök- pulärvetenskapliga arbetsstining av forskning till allmän- ningstiden för arbetsstipendi- pendierna finns även 12 litteheten. Stipendierna kan sö- erna är årligen mellan 1 fe- rära arbetsstipendier att söka kas av forskare, journalister bruari och 1 maj och söks via under samma period.


Nummer 11 • Oktober 2019

15

AKTUELLT

Vad vill du läsa om i Jordbrukaren? Tipsa oss! Ring redaktionen, 0141-560 03, eller e-posta till redaktionen@lanstidningen.se.

Hemmasnickarens nya favoritmaterial Limträ passar till mer än bärande konstruktioner

ďżź – DĂĽ vi skulle ha skjutpartier och glastak var vi tvungna att satsa pĂĽ en rejäl konstruktion. Valet fĂśll pĂĽ limträ som är formstabilt, prisvärt och lättarbetat. Jag är mycket nĂśjd med hur det blev, säger Fredrik Jansson som vann tävlingen Sommarens bästa limträbygge 2019. Tävlingen Sommarens bästa limträbygge anordnades av Svenskt Trä med syftet att fĂĽ allmänheten att upptäcka de mĂĽnga positiva egenskaper som limträ har. Det är ett ma-

terial som erbjuder mÜjligheter att bygga büde miljÜmässigt, snabbt, vackert och modernt. Limträ är enkelt att hantera även fÜr de som inte är proffs och kÜpa hos den lokala byggvaruhandeln. I tävlingen blev det tydligt

att limträ fungerar bra till mer än bärande konstruktioner i stora byggen – till exempel som inredningsdetalj eller mĂśbler fĂśr bĂĽde inne- och utomhusmiljĂśer. Tävlingsbidragen bestod av bĂĽde mindre och stĂśrre limträprojekt – allt frĂĽn praktiska blomlĂĽdor, bekväma bänkar och smarta arbetsbord till lättskĂśtta utomhusmĂśbler och hela trädgĂĽrdspaviljonger. Det bidrag som genererade flest rĂśster var ett uterum byggt i limträ av Fredrik Jansson. Som belĂśning fĂśr sitt kreativa slit fĂĽr Fredrik ett stort grattis och ett presentkort pĂĽ bygg- och trämaterial värt 5 000 kronor. – Värt att tänka pĂĽ är att limträ behĂĽller sin form till hĂśg grad och rĂśr sig inte pĂĽ samma sätt som massivt vir-

Sveaskog säljer skogsegendom

Sveaskog säljer nu fastigheten Pulsemon 3:2 samt delar av fastigheten Ramtveten 2:2 i Tanum. Den produktiva skogsmarken uppgür till 492 hektar med cirka 73 000 skogsku-

bikmeter i virkesfĂśrrĂĽd. Boniteten är beräknad till 5,8 skogskubikmeter/hektar och ĂĽr, den lĂśpande tillväxten är 2 425 skogskubikmeter per ĂĽr, vilket motsvarar en ĂĽrlig tillväxt pĂĽ Ăśver 3 procent. – Egendomen har ett väl utbyggt vägnät och jakträtt medfĂśljer egendomen. Fastigheten erbjuder goda mĂśjligheter till jakt efter i fĂśrsta hand älg, rĂĽdjur, hare, räv och fĂĽgel. Ă„ven vildsvin fĂśrekommer sporadiskt inom egendomen, säger Albin Augustsson, fastighetsansvarig pĂĽ Sveaskog. Anbudstiden utgĂĽr 201911-04.

Vill du veta mer om skillna-

den mellan limfog och limträ, besĂśk byggbeskrivningar.se. Det är en hemsida med inspiration, beskrivningar och instruktioner fĂśr alla hemmasnickare som vill bygga proffsigt i trä. Mer information om limträ finns i Svenskt Träs byggbeskrivningar â€?Bra att veta om limträâ€?, â€?Snickra med limfogâ€? och i fickhandboken Limträ PocketGuide.

Vinnaren i Svenskt Träs tävling Sommarens bästa limträbygge 2019 blev Fredrik Jansson fÜr hans uterum i limträ.

SOFAB Sanering & färg AB

Vi mĂĽlar fĂśljande fasader:

Mobil 070-53 00 751, även 0142-400 13 www.sofabskanninge.se

Att synas är bra fÜr affärerna! Boka annonsplats pü 0141-560 03.

Läs Jordbrukaren pü nätet! Klicka bara pü tidningens framsida pü www.jordbrukaren.se

Arbetsmaskinen

Tel 070-643 06 52 www.sofabskanninge.se

Vi tillverkar CE-märkta takstolar pü beställning samt konstruerar och gÜr hüllfasthetsberäkningar. Det ger stor frihet üt arkitekten och trygghet fÜr dig som kund!

gan online pĂĽ GĂśr offertfĂśrfrĂĽ takstolar.se gs ko ns www.carle

IngĂĽr i Vimmerbyhus och Carlenskogs-gruppen

Vimmerby

Tegelbruksv 1, Kisa ¡ 0494 -128 50 www.kisamotorservice.se

Vi utfĂśr även: Epoxibeläggningar HandmĂĽlning Hetvattentvättning Invändig mĂĽlning i stall Ă„ven färg- och tapetbutik Uthyrning av liftar

ARNE ANDERSSONS MĂ…LERI

CE-MĂ„RKTA TAKSTOLAR

Suzuki LTA 500XP

RÜdfärgade Reveterade Oljefärgade

till Villor • Lantbruksbyggnader • Industrilokaler

Vi utfÜr tvättning och sanering av djurstallar och ekonomibyggnader samt mülning FÜrsäljning och service av hÜgtryckstvättar

106 900 kr inkl moms

Vi tillverkar och monterar BETONGELEMENT

Nya och begagnade reservdelar – beställ direkt i webbutiken! www.laholmstraktordem.se

0492-757 55

NSER KI V SBenny Andersson

E IC

Sveaskog avyttrar stor skogsegendom, Kynnefjäll, i Tanums kommun, Västra GÜtalands län, om 599 hektar. Egendomen bestür av ett stort sammanhängande skifte och den produktiva skogsmarken uppgür till 492 hektar. PrisidÊ 34 MSEK.

ke kan gÜra vid fuktfÜrändringar. Det gÜr limträ till ett utmärkt material fÜr utomhusmÜbler, säger Johan FrÜbel som är chef fÜr teknik och distribution pü Svenskt Trä. En del misstar limträ fÜr limfog. Limträ är uppbyggt av sammanlimmade brädor av trä där fiberriktningen i brädorna gür parallellt med längden. Genom att limma samman flera skivor bildas ett mycket hüllbart material.

M A

Att limträ är ett allsidigt material har visat sig i branschorganisationen Svenskt Träs tävling Sommarens bästa limträbygge 2019. Münga ambitiÜsa hemmasnickare och lika münga projekt deltog i tävlingen. Vinnaren rÜstades fram av svenska folket pü Facebook och fÜrstapriset gick till Fredrik Jansson fÜr hans uterum i limträ.

BrĂĽnstorp, 585 91 EksjĂś Tel 0380-810 34

BEGAGNADE TRAKTORDELAR Nya startmotorer och gener. Ă„ven andra nya delar.

TRAKTORER KĂ–PES fĂśr demont, kontant betalning. Hämtas!


NUMMER 11 Oktober 2019 Årgång 93

Lantmannatidningen Jordbrukaren • Till Östergötlands lantbrukare sedan 1926

LANTBRUK

Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland och Örebro län.

Karin Lindersson, biträdande förman, trivs med sina grisar och hon har alltid ett vakande öga på dem.

Grisarna är nyfikna när det kommer besök och visar gärna upp sina smågrisar.

Här tar suggorna en middagsslummer i ligghallen. De har också möjlighet att dra också sig undan i något bås.

Självförsörjande på allt utom soja Blackerts driver ett klimatsmart lantbruk på Vistena Askegård SKÄNNINGE (JB)

Strax utanför Skänninge mitt på den vackraste slätten ligger Vistena Askegård. Där har Jeanette och Hans Blackert skapat ett företag med en klimatsmart produktion i ett kretslopp. De har gjort sig kända som ett av Sveriges bästa grisföretag och deras omsorg om grisarna är en förebild.

Just nu har de fem anställda förutom de själva och dessutom har de alltid några praktikanter. Karin Lindersson är biträdande förman i suggstallet och själv uppväxt på en gård. – Här trivs jag jättebra och att arbeta med grisar är verkligen roligt, faktiskt roligare än kor, betonar hon. Vilket tänk ligger då bakom familjen Blackerts framgångar? – Vi har en integrerad besättning alltså från nyfödd gris till färdigt slaktsvin. När en sugga inte har smågrisar går den på rymliga djupströbäddar tillsammans med andra suggor. Djuren ska må bra och omsorgen om dem är det viktigaste, kommenterar Jeanette. Något foder köper de inte,

eftersom de på 430 hektar odlar det mesta grisarna behöver. Fortfarande måste de dock köpa soja men målet är att ta bort den helt. I växtföljden ingår även åkerböna och kanske kan den förädlas så att sojan förhoppningsvis kan ersättas helt. Stallgödsel produceras på gården och handelsgödsel är reglerat genom en kvävesensor som känner av hur mycket grödorna behöver. – Det gäller att ta hand om vår jord och odla klimatsmart. Enligt mig har de östgötska jordarna aldrig mått bättre än nu, slår Hans fast.

Mitt på slätten ligger Blackerts lantbruk. Det finns gott om plats för de stora stallarna. Vindkraftverken som skymtar i bakgrunden visar att gården är självförsörjande när det gäller el. Just nu bygger Blackerts även en flispanna som kommer att torka fodret och värma grisstallarna.

Att grisarna mår bra märker man vid en promenad genom stallen. Det luktar inte mycket och flugor är nästan obefintliga. – Vi är noga med hygienen. Stallarna rengörs regelbundet och grisarna har bra med utrymme att röra sig på vilket är en förutsättning för deras naturliga beteenden. Grisarna har mycket att böka i och naturligtvis har de grisknorren kvar. Vårt slutna kretslopp bidrar även till att djuren är friska och växer fort, kommenterar Jeanette. Samtalet kommer in på hur stor okunskap många, särskilt barn, har om hur maten på

deras tallrikar produceras. – Kunskap om hur maten kommer till borde finnas med i läroplanen och vi tar gärna emot skolklasser för studiebesök, påpekar Jeanette. Blackerts produkter är väl-

kända i Östergötland. De har inlett ett samarbete med Charkman, ett familjeföretag i Norrköping, och deras varor har fått sitt eget märke. När du köper korv nästa gång kan du se om köttet kommer från Blackerts klimatsmarta produktion. Exempelvis är deras julskinkor mycket populära. – Våra skinkor är endast saltade och kvalitén blir där-

för bra. En dag på året erbjuder vi försäljning från gården och då är det hundratals kunder här för att hämta sin skinka, kommenterar Jeanette. Så några långa transportvägar får varken gris eller kött utsättas för hos Blackerts och intresset för närproducerat växer så runt om i Östergötland kan du vara säker på att hitta deras produkter. Text och bild: INGA BIRGITTA WIDÉN Hans och Jeanette Blackert är starkt engagerade i sin djuruppfödning.