Page 1

En branschtidning i Länstidningen

Lantmannatidningen Jordbrukaren • Till lantbrukare sedan 1926

Lantmannatidningen Jordbrukaren • Till Östergötlands lantbrukare sedan 1926

Nummer 10 • Årgång 91 Augusti 2017

Åsnor är tillgivna djur och är utmärkta som sällskap i svampskogen enligt Tulo Lankoski.

En annorlunda djurbesättning LANTBRUK. Hos Tulo Lankoski som drive Tulos åsne- och alpackafarm i Ljusfallshammar går alpackorna fridfullt betande i sin hage strax intill Tulos bostadshus. En kilometer bort, på Ljusfallshammars före detta fotbollsplan, finns resten av Tulos djurbesättning vilka består av ett gäng glada och livliga åsnor. Till skillnad mot alpackans näpna utseende visar åsnorna upp en mer robust sida vilket uppskattas av deras ägarinna. – Åsnor är underbara djur. Inget går upp mot en ridtur på en åsna. Skogsturer när det är dags att plocka kantareller görs bäst på åsneryggen, anser Tulo. SIDAN 14

Träffpunkt för närodlat JORDBRUK. Det råder en viss trängsel framför den till synes anspråkslösa grönsakskiosken i Östra Eneby, Norrköping. Den blåmålade kiosken är ett välkänt inslag i stadsdelen, bekvämt placerad i ena änden av kyrkparkeringen. Sedan trettio år tillbaka har det i kiosken sålts färska grönsaker, färskpotatis och jordgubbar som odlats på Lida trädgård.

Kåre Gustafson har ett stadigt grepp i elvaåriga Kravalls grimskaft.

Ett språng för rasen Dåpan och Kravall främjar bevarandet av nordsvenska hästen HÄST. Kåre Gustafson håller ett stadigt grepp om grimman då han leder elvaårige hingsten Kravall över stallbacken hemma på gården Emmetorp i Hällestad. Kravall gnäggar högt och

på Länstidningen Östergötland och samtidigt är lantbrukare får Jordbrukaren två gånger.

Inne i stallet står stoet Dåpan med sitt föl och väntar. Hon har tillsammans med ägaren Jesper Strandberg-Westin rest från Gustafsberg för att bli betäckt av Kravall. SIDAN 10

Rötved förser nästan hela byn med värme För att utnyttja skogens fulla värde har Mikael Wik byggt en stor anläggning där han tar vara på rötved som är ett bra biobränsle. På gården står en väldig ackumulatortank. Vattnet värms upp av den stora ugnen, som tar tre meter långa stockar, och värmen distribueras i kulvertar. Råvaran utgörs av rötved som betalas mycket dåligt, men genom anläggningen på Adelövs gård kan även den förädlas och få ett högre värde. SIDAN 4

SIDORNA 16-17

Du som är prenumerant

gällt, musklerna spelar under skinnet och det fladdrar i manen av hästens framfart. Han vet vad det är frågan om, många gånger tidigare har han varit med om att föra lantrasen nordsvenskens gener vidare.

VECKANS BORRING

LANTBRUK

GÅRD TILL SALU

Det sjunkande skeppet läcker

Herresäter satsar på köttlådor

Välskött, vacker och anrik

SIDAN 2

SIDAN 18

SIDAN 6


2

Nummer 10 • Augusti 2017

AKTUELLT

Tipsa Länstidningen om det som händer nära dig! Ring redaktionen 0141-560 03 eller e-posta redaktionen@lanstidningen.se

Veckans Peter Borring:

Det sjunkande skeppet läcker Ärligt talat. Angående läckan av information på Transportstyrelsen. Jag har varit med så mycket, så jag är övertygad om att regeringschefen visste mera och tidigare än vad som antytts. Eller åtminstone någon av hans närmaste medarbetare. Jag är inget fan av Löfven, men måste säga att det under dessa omständigheter var det lugnaste som kunde ske att det inte blir ett nyval.

Man blir nästan lite besviken på Alliansen som driver symbolpolitik. Även om jag ser de skadliga effekterna för Sverige av att S använt V som stödparti är det inte trovärdigt av Alliansen att driva fram ett sätt, som drivet hela vägen till nyval. En Allians som under tre år varit allt annat än allians är inte beredda att kliva fram och regera på riktigt. Jag tycker misstroendeförklaring mot två av de aktuella statsråden är relevant, men tycker det varit strategiskt klokare att köra stenhårt med KU först. Att rikta misstroende mot Hultqvist, ett av de vettigare statsråden med bred förankring i oppositionen också, blir också symbolpolitik. Jag märker att många borgerliga sympatisörer hejar på Alliansen, ivriga att se dem fälla regeringen. Läckaget av informationen från

Transportstyrelsen är verkligen allvarligt och att erbjuda strafföreläggande om verkets GD erkände brott, istället för att väcka åtal luktar politisk påtryckning lång väg. Missförstå mig rätt, jag tror verkligen Sverige behöver något bättre än den skadliga vänstersväng denna regering inneburit, men kan inte se hur ett nyval nu med det parlamentariska läge som råder skulle kunna ge den stabilitet och riktning som vore önskvärt. I sin iver att visa sina väljare handlingskraft tror jag Alliansen faktiskt stärkt Stefan Löfven och hans regering. För mig handlar det dock om att vara taktisk. Att känna blodvittring och kräva avgångar hos statsråd, men inte den högre ledaren, tycker jag blir på gränsen mot populism. Misstroendeförklaring och KU är två olika delar, men som jag ser det vore det mera konstruktivt att kräva extra och snabbinkallad KU-process som får

klargöra bättre vilka som begått fel och brister. Då kanske man till och med skulle kräva misstroendeförklaring även mot regeringschefen och köpt sig lite tid att faktiskt prata ihop sig som en Allians. En Allians som för övrigt – innan detta kom upp – inte ens kunnat enas om hur man skulle hantera höstens budgetförslag från regeringen, med vinster i välfärden, flygskatt och annan symbolpolitik drivet mera av MP och Sjöstedt än av pragmatiska mittensossar, så kallade gråsossar. Jag tror att detta än en gång riskerar att skicka väljare in i famnen på sossarna. Kvar står borgerliga kärnväljare och applåderar över kortsiktigt agerande, som i värsta fall permanentar sossarna i regering nästa val med fortsatt stöd av MP och V. De mittenoch vänsterväljare som blidkas av Sossarnas argu-

mentation om att höjda skatter ger utrymme för reformer i välfärden, ser nu Löfven som en acceptabel ledare och ”landsfader”. Sveriges ekonomi går utmärkt och jobben kommer till, för de med svensk etnicitet. Allt drivet av en internationellt stark högkonjunktur i kombo med låga energipriser. Tro mig, de är många med fast anställning och medelinkomst eller som alternativt nyttjar mycket av Sveriges transfereringssystem, som inte ser effekterna av vårt höga skattetryck, trots att vi jobbar från nyår till augusti för att betala skatten till staten. Den som lever lär få se, men det sista av den här affären/historien har definitivt inte kommit i dagen. Må så gott i det politisk tillsatta, tillika skyddade, GD:s Sverige önskar Peter PETER BORRING peter.borring@telia.com

Peter Borring är regionordförande för LRF Östergötland

Skogsvårdslagen bra som ett riktmärke Skogsvårdslagen uttrycker vilka krav samhället har på dig som skogsägare. I lagen anges att skogen är en förnybar resurs som ska skötas så att den uthålligt ger en god avkastning. Samtidigt ska du ta hänsyn till naturen, kulturmiljön, rennäringen och andra intressen. Här följer utdrag ur lagen i korthet.

Ny skog ska du anlägga efter avverkning när markens virkesproducerande förmåga inte utnyttjas. Du måste använda beprövade metoder och trädslag som är lämpliga för platsen. Detta kan du göra genom plantering, sådd eller naturlig föryngring. Oftast behöver du markbereda innan för att få ett bra resultat. Åtgärderna ska göras senast under tredje året efter avverkningsåret. Om antalet plantor är för litet i föryngringen måste du hjälpplantera innan det är för sent. Om det istället finns för

många plantor kan du behöva glesa ut föryngringen genom att röja bort plantor. Föryngringsavverkning om minst 0,5 hektar ska du anmäla till Skogsstyrelsen senast sex veckor i förväg. Detsamma gäller avverkning för annat ändamål än virkesproduktion. Du behöver inte skicka in en anmälan om avverkning vid röjning eller gallring. För att en avverkning ska vara tillåten ska den • främja skogens utveckling genom röjning, gallring eller annan utglesning eller • vara ändamålsenlig för återväxt av ny skog genom föryngringsavverkning. I vissa fall får du avverka på annat sätt för försöksverksamhet eller för att bevara och utveckla natur- och kulturmiljövärden. Virkesförrådet efter röjning,

gallring och annan utglesning måste vara så stort att markens virkesproducerande förmåga utnyttjas. De kvarlämnade träden ska vara jämnt fördelade över arealen. Skador ska så långt som möjligt undvikas.

Föryngringsavverkning får inte göras innan skogen nått en viss ålder. För bestånd som domineras av barrträd varierar lägsta tillåtna åldern mellan 45 och 100 år, beroende på markens produktionsförmåga. Bok får föryngringsavverkas tidigast vid 80 år och ek vid 90 år. Bestånd vars virkesförråd till minst hälften består av björk, asp eller al får avverkas vid 35 år. På brukningsenheter större än 50 hektar måste den skog som kan föryngringsavverkas ransoneras. På brukningsenheter med upp till 100 hektar får arealen kalmark och skog yngre än 20 år vara högst 50 hektar. På brukningsenheter större än 100 hektar får högst hälften av skogsmarken utgöras av kalmark och skog som är yngre än 20 år. För brukningsenheter större än 1 000 hektar gäller ytterligare regler. Den biologiska mångfalden i skogen måste bevaras. Samtidigt måste hänsyn tas till andra intressen, som kulturmiljön och friluftslivet. Det är

Jordbrukaren Grundad 1926 • Produktion: Länstidningen Östergötland AB ANSVARIG UTGIVARE och TIDNINGSCHEF Gunilla Norlén E–post: gunilla.norlen@kurirengruppen.se REDAKTION E–post: redaktionen@lanstidningen.se Länstidningen ansvarar inte för insänt, ej beställt material. Allt material i Länstidningen kan komma att lagras i digital form och publiceras på Länstidningens hemsida. Förbehåll mot sådan lagring och/eller publicering ska göras innan materialet publiceras.

Missnöjd? Du kan anmäla publicering som du anser är felaktig till PO, Allmänhetens pressombudsman. Adress: Box 22310, 104 22 Stockholm. Tel: 08-692 46 00. Fax: 08-692 46 05. ANNONSAVDELNING. E–post: annons@lanstidningen.se Felaktiga annonser: reklamation ska göras inom sju dagar från införing. Tidningens ansvar för fel är högst annonskostnaden. För skada på grund av uteblivet eller felaktigt införande ansvaras inte. Reklamation godtas inte om felet framgår av korrektur kunden fått.

därför viktigt att ta hänsyn vid alla skogsbruksåtgärder. Här anges den viktigaste hänsynen: • Behåll inslag av de trädslag som finns naturligt på växtplatsen. • Lämna buskar, enstaka träd, trädsamlingar och döda träd vid all avverkning. • Gör inte för stora hyggen. • Lämna skogliga impediment större än 0,1 hektar orörda. • Undvik att skada hänsynskrävande biotoper och värdefulla kulturmiljöer. • Var särskilt försiktig när en avverkning berör områden där det finns ovanliga växter och djur. • Lämna de skyddszoner med träd och buskar som behövs mot hänsynskrävande biotoper, kulturmiljöer, vatten, våtmarker och risbon. • Markbered inte i skyddszoner mot vatten och våtmarker. • Avverka och transportera virket så att allvarliga skador på mark och vatten undviks.

• Undvik att skada stigar, spår och leder och se till att de är framkomliga. • Se till att skadligt näringsläckage och skadlig slamtransport till sjöar och vattendrag inte uppstår vid skogliga åtgärder. • Bygg skogsbilvägar och traktorvägar så att skadorna på naturen och kulturmiljön blir så små som möjligt. Samhällets krav på hänsyn får inte vara så stora att den pågående markanvändningen avsevärt försvåras. När det går att utforma hänsynen på olika sätt ska du som skogsägare göra så att ovanliga växter och djur, hänsynskrävande biotoper, gamla träd, grova träd, äldre döda träd samt skyddszoner mot sjöar och vattendrag gynnas så mycket som möjligt. Du som har mark där rennä-

ring får bedrivas ska ta hänsyn till rennäringen genom att anpassa hyggens storlek och läge när det behövs. Detsamma gäller när skogsbilvägar byggs. Hänsyn ska också tas genom att lämna kvar trädsamlingar

på hyggen och mot impediment, till exempel längs flyttleder. Du som är skogsägare ska redovisa den hänsyn du planerar inom året runt-markerna, där renskötsel sker under hela året, och inom fjällnära skog. Ädellövskog är skogsbestånd som utgörs av lövträd till minst 70 procent och av ädla lövträd till minst 50 procent. Även vissa trädbestånd på betesmarker kan vara ädellövskog. Även i ädellövskog måste man ha tillstånd till föryngringsavverkning. I ansökan ska du ange hur återväxten ska tryggas och vilken hänsyn som du planerar till naturen och kulturmiljön. Den avverkade skogen ska ersättas med ny ädellövskog. Skadeinsekter förökar sig i obarkat färskt barrvirke. Insektsskador måste förebyggas genom att den mängd skadad skog av gran och tall som överstiger fem skogskubikmeter inom ett hektar tas om hand. Obarkat virke av tall och gran får inte lagras i skogen eller vid bilväg över sommaren.

Post- och besöksadress: Drottninggatan 20 C 591 35 Motala Telefon (växel): 0141-560 03 • Telefax: 0141-560 07 • Hemsida: www.lanstidningen.se Öppettider: Måndag - fredag 09.00-16.00 TRYCKNING Jordbrukaren trycks hos Pressgrannar AB i Linköping, ett Svanengodkänt tryckeri. MILJÖ Svanen & Våtmarksfonden. Pressgrannar är Svanengodkänt och ingår tillsammans med bl.a. Sveaskog, Holmen, Skogssällskapet, Ragnsells, som stödjande företag i Svensk Våtmarksfond (http://www.vatmarksfonden.com/) som arbetar med att restaurera torrlagda våtmarker i Sverige och även skapa nya. Läs mer på www.pressgrannar.se

PRENUMERATIONER LÄNSTIDNINGEN ÖSTERGÖTLAND E–post: pren@lanstidningen.se Prenumerationspris: Helår 425:– . Halvår 230:– Kvartal 125:– Postgiro: 51 49 70–3 Utebliven tidning? Ring 0141-560 03. Postutdelning Jordbrukaren kommer med posten.


Nummer 10 • Augusti 2017

3

VI FINNS DÄR DU FINNS! ÖSTERS O CH GÖTLAND DS SÖRMLAN ELJ MINSTA O ! G A L BO

DIESEL, ELDNINGSOLJA & TEXACO SMÖRJMEDEL. Hämtlager: Alholmsgatan 15 A (vid Slottshagen) i Norrköping Öppet mån-fre 08.00-16.30 011-49 60 400 info@ostkustenenergi.se www.ostkustenenergi.se

N 59O 6601806 E 12O 422173 NULÄGESANALYS I GETEBOL, VÄRMLAND

TA UT RIKTNINGEN I DITT SKOGSÄGANDE Genom att ringa in målsättningen med ditt skogsägande och analysera nuläget sätter vi en strategi för att sedan genomföra rätt aktivitet i rätt tid. Online kan du beställa kostnadsfri digital skoglig översyn eller boka en nulägesanalys och rekommendation. Tomas Johansson, skogsrådgivare 072-749 33 34, tomas.johansson@meraskog.com www.meraskog.com

nya generationens skogsägande


4

LANTBRUK

Nummer 10 • Augusti 2017 Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland, Örebro län och Värmlands län.

Även vanlig ved bearbetas rationellt.

Glada ekologiska kycklingar trivs på Adelövs gård.

Mikael Wik visar den stora pannan som eldas med rötved. ”Billigare råvara än rötved finns inte”, säger Mikael.

Ett vindkraftverk står för gårdens förbrukning av el.

Rötveden som ska bli värme lagras under tak och ligger nära pannan.

Adelövs vackra kyrka är en av byggnaderna som får ta del av värmen från gårdens panna.

Skogens energi kan tas till vara Adelövs gård förser nästan hela byn med värme TRANÅS (JB)

Mikael Wik på Adelövs gård är årets vinnare av Guldyxan. I juryns motivering står bland annat: Mikael Wik är en sann landsbygdsentreprenör, lantbrukare och skogsägare som bidrar med omställningen från fossila bränslen till förnybar energi vilket minskar koldioxidutsläppen.

Det är inte första gången Mikael får ta emot pris. År 2013 fick han miljöpriset av miljöpartiet i Tranås, 2015 blev det klimatpriset av Länsstyrelsen Jönköping och så alltså Guldyxan 2017. Guldyxan delas ut varje år av LRF skogsägarna och Land Skogsbruk. I år sökte juryn efter en skogsägare som bidrar till att mer energi från skogen kan tas tillvara. Priset delades ut i samband med Elmias skogsmässa 2017. Mikael är således en van pristagare och han är verkligen värd sina utmärkelser. När

Biobränsle produceras av levande organismer till cellulosa, lignin, stärkelse och socker. Det är solenergi som bundits i olika former med hjälp av fotosyntesen. Fossila bränslen tar miljontals år att nybildas medan biobränsle är under ständig tillväxt. Den är koldioxidneutral eftersom koldioxiden som släpps ut binds till ny biomassa i en sluten cykel.

man kommer till Adelövs gård känns det på många sätt att här finns de som värnar om och älskar sitt lantbruk. Gården ligger i Jönköpings län Tranås kommun utmed väg 998. Här finns även Adelövs by bland annat med en friskola som tilldragit sig stort intresse. När skolan lades ned av Tranås kommun tog de boende saken i egna händer. Mikael Wik var en av de som engagerade sig. – Det har varit en tuff resa, men skolan har verkligen blivit en framgång och vi har många

studiebesök som vill se och höra om hur vi har gjort. Många skolor är nedläggningshotade så vi är så tacksamma över att vår gick att rädda, säger Mikael. Trakten bär alltså på många traditioner varav detta med att ha en egen skola är en. Läget är naturskönt och de betande djuren, ängarna samt åkrarna visar hur högkvalitativt livet på landet kan vara. Mikael utstrålar energi, lugn och framtidstro men han är även realist. – Jordbruket är föränderligt och jag lider med de som varit tvungna att sluta med mjölkproduktionen trots stora investeringar. Politiken är inte förutsägbar och många gårdar blir skuldtyngda. Jag tänkte mycket när jag tog över gården och insåg att det var nödvändigt med många ben att stå på, kommenterar Mikael. Att vara jordbrukare i dag fordrar kreativitet, uppfinningsrikedom och framtidstro. Mikael är medveten om de snäva gränserna för lönsamhet och därför tvekar han inte när nya möjligheter öppnar sig.

Det gäller att ta vara på nytänkande och inte vara rädd. Mikaels tänk innefattar även klimat- och miljömedvetenhet. När han tog över gården var det dock mjölkproduktion som var det huvudsakliga. – Jag var medveten om den

dåliga prisutvecklingen under många år. Därför satsade jag på ekologisk mjölk. Även om det var osäkert och oprövat så har det visat sig vara mer lönsamt än traditionell mjölk. Vi hade ju spannmål, vall och gödsel på gården så omställningen gick smidigt. Ekologiskt trodde inte så många på i början men för min del var det nog en räddning så jag kunde behålla mina kor, framhåller han. Till gården hör stora skogsarealer och Mikael betonar att skogen ger trygghet. – Det är inte samma risk med skog och den har bestående värde, påpekar han. För att utnyttja skogens fulla värde har han byggt en stor anläggning där han tar vara på rötved som är ett bra bio-

bränsle. På gården står en väldig ackumulatortank. Vattnet värms upp av den stora ugnen, som tar tre meter långa stockar och värmen distribueras i kulvertar. Råvaran utgörs alltså av rötved, som betalas mycket dåligt, men genom sin anläggning kan även den veden förädlas och få ett högre värde. Mycket kommer från den egna skogen men han köper även från andra skogsägare. Genom att köpa från grannar sparar man dyra transportkostnader. Mikaels anläggning har resulterat i att han kan förse nästan hela byn med värme. Den egna gården, kycklingstallarna, kyrkan, församlingshemmet samt skolan i Adelöv är några som får ta del av den klimatsmarta anläggningen. – Rötved är verkligen den billigaste råvaran som finns, poängterar Mikael. För två år sedan breddade gården sin verksamhet ytterligare och satsade på ekologiska kycklingar. Man byggde ett nytt stall och det blev ytterligare ett ben i produktionen.

Mikael betonar att det måste finnas djur på gården och kycklingar är ett bra komplement till mjölkkor. Det råder dessutom brist på svensk kyckling eftersom det ljusa och magra köttet är omtyckt och efterfrågan på ekologiska kycklingar hela tiden ökar. Mikael betonar ofta att en levande landsbygd också är en försäkring för landets framtid. Vår låga självförsörjningsgrad (40 procent) förskräcker om man tänker efter vad det innebär. Att driva ett lantbruksföretag ställer stora krav på kreativitet och idérikedom samt mod. Börjar röda siffror visa sig vid bokslutet finns det inte mycket att göra och visst är det en sanning att våra fina miljöinriktade gårdar ofta får kämpa hårt. Som tur är finns det modiga och framtidstroende bönder som vi får sätta vårt hopp till om vi skulle få kris i försörjningsfrågan.

Text och bild: INGA BIRGITTA WIDÉN HANS BLOMBERG


Nummer 10 • Augusti 2017

5

LÄTT ATT HANTERA – LÄTT ATT SPRUTA – ÅRET RUNT KAN ANVÄNDAS AV ALLA!

Vi hälsar våra nya medarbetare Anders Gunnarsson och Nicklas Jägerbrink välkomna. Anders och Nicklas kommer liksom övriga medarbetare att jobba med inköp, produktion och leveranser. Anders kommer i första hand att vara verksam i området Mjölby, Boxholm, Ydre och Tranås. Nicklas kommer i första hand att vara verksam i Linköping, Kinda och Vimmerby.

Stoppa viltskador med marknadens mest kostnadseffektiva produkt! Hög effekt – Lågt pris Arbinol B stör djurets alla delaktiga sinnen! Mekaniskt via tänderna, optiskt genom vit infärgning, en bitter smak och en doft av naturliga eteriska oljor.

Läs mer om hur du stoppar viltskador på www.interagroskog.se

Skogstjänst utför Skoglig rådgivning, Förvaltning, Stämpling, Avverkning, Skogsvård och Skogsbruksplaner.

Tel. 013-14 16 20 • www.skogstjanst.se

Ytterligare en av våra viltskyddsprodukter som bredvid Arbinol B anses vara marknadens effektivaste i sitt slag. Cervacol Extra är Europas mest använda viltskyddsprodukt. Använd växtskyddsmedel med försiktighet. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.

Högeffektiva Traktorprocessorer, Fällgripar & Skotarvagnar sedan 1987

HYPRO 755 HB

HYPRO 450 XL

För mer information, kontakta HYPRO på tel. 0479 220 59 eller besök www.hypro.se


6

Nummer 10 • Augusti 2017

GÅRD TILL SALU

Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland, Örebro län och Värmlands län.

Välskött, vacker och anrik

RakeRed Rusthåll 1 Mangårdsbyggnaden i herrgårdsstil med 215 kvadratmeter boyta anger tonen på tomten. Flera andra byggnader däribland stall med sex boxplatser, ridbana, uppvuxen trädgård och pool. Välkommen till Rakered Rusthåll 1 som är veckans gård till salu.

Strax söder om väg 636 sydost om Vikingstad på andra sidan vägen hittar man veckans gård, Rakered Rusthåll 1. Den som känner till bygden kan orientera efter Rakereds kvarn eller kapellruinen, båda inom ett par hundra meters håll räknat från gårdscentrum. Byn har gamla anor och det finns även en hembygdsbok om Rakered. Angående rusthållarna i Rakered tycks det bli extra intressant vid storskiftet 1796 och vid det laga skiftet 1832. Vid tiden för storskiftet ägdes Rusthållet och två andra gårdar av översten och tillika greven Gustaf Adolf Horn af Åminne. Hans ena son, major och riddare Claes Christer, sålde 1824 gården till Petter Persson och hans maka Greta Månsdotter. Paret skötte Rusthållet så väl att lant-

mätaren ”kunde skriva att Petter Persson har Mangården i gott tillstånd och ladugården i försvarligt tillstång med den bästa Trädgårdsplanteringen inom Byalaget”. Just denne Persson lät bygga om och till mangårdsbyggnaden och han antas vara den som byggde ladugården. Idag är Rusthållet fortfarande en värdig, stilfull plats. Den representativa mangårdsbyggnaden med sina flyglar anger tonen för den uppvuxna aningen parkliknande tomten. Här finns en här-

lig lönnallé, vårdträd, gräsytor, frukträd och flera sorters prydnadsbuskar som jasmin och syren. Trädgården erbjuder även goda odlingsmöjligheter. En ny poolanläggning med trädäck och staket nära ett hörn av tomten lockar med skön avkoppling. Mangårdsbyggnaden från 1850 har 215 kvadratmeter boyta och mycket av den ursprungliga karaktären bevarad. På första våningen finner man ett modernt utrustat kök där marmorskivor, köksö, spishäll, ett gammaldags skafferi, fungerande vedspis med mera återfinns. Här på entréplanet finns även sådant som matrum, vardagsrum med fungerande kakelugn, bibliotek med kakelugn, nedgång till källare och utgång till trädgården och uteplats. En trappa upp finner man ett allrum med trägolv, arbetsplats samt en utgång till balkongen. Här finns också ett stort sovrum med trägolv och en fungerande rörspis. Planet inrymmer ytterligare två sovrum samt duschrum och kattvindar. Den ena flygeln, bostadsflygeln, in-

rymmer sovrum, kök, bastu och dusch samt ett stort allrum. Byggnaden lämpar sig för exempelvis generationsboende. I samma byggnad finns även efter eget önskemål garage eller verkstad. På tomten finns flera byggnader däribland en stallbyggnad med sex boxar, sadelkammare, loge och verkstad. Intill trädgården finns en ridbana, 25 x 65 meter och även inhägnade beteshagar. Den som har häst har möjligheterna praktiskt samlade men ändå vid sidan av själva trädgården. Fastigheten med byggnation har de

senaste 20 åren genomgått en lång rad renoveringar och skötselåtgärder. Listan är omfattande och endast som exempel på vad som gjorts kan nämnas ombyggnad av stallet, renovering av köket, VA-arbeten samt avloppsanläggning och markbädd. Det här är en väl underhållen gård. Kanske är det något av Petter Perssons arv som följt med gården genom åren. Text: BO BÄCKMAN

KORTA FAKTA RAKERED RUSTHÅLL 1 Mangårdsbyggnad: Byggår 1850. Källardel. Boarea 215 kvm. Biarea 15 kvm. 8 rum och kök. Poolanläggning med trädäck. Bostadsflygel: Två sovrum, stort allrum, kök, bastu/dusch samt verkstad Förrådsflygel: Garage, vedbod, verkstad, förråd, stort vindsloft samt hundgård. Stallbyggnad: 6 boxar, sadelkammare, stor loge, verkstad (f n uthyrd) med mera.

Övrigt: Äldre brygghus och hönshus. Jordkällare. Lekstuga. Distributionsbyggnad för el. Tomtarea: 15 239 kvm. Trädgårdstomt. Pris: Utgångspris 6 800 000 kr Ansvarig mäklare: Willy Svahn, Länsförsäkringar Fastighetsförmedling, 0725-77 17 77 alt 013-29 04 51.


Nummer 10 • Augusti 2017

7

Levererar färdig betong certifierad av

VIMMERBY · Tel 0492-152 55 · www.geba.se

Skogs- & Jordbruksmaskiner Verkstad och försäljning

Vi pressar din hydraulslang!

På jakt efter fyrhjuling?

MITSUBISHI L200 ADVENTURER

RUSTAD FÖR TUFFA ÄVENTYR Förbrukning 6,6 l/100 km– 7,2 l/100 km. CO2 173 g/km– 189 g/km. Erbjudandet gäller Double Cab Business Automat så långt lagret räcker, som längst t.o.m. 2017-08-31, och kan ej kombineras med andra kampanjerbjudanden. 5 års nybilsgaranti gäller ej tillbehör. Alla priser är av generalagent rek. cirkapriser. Bilen på bild är extrautrustad.

www.lantbruksservice.se

UTRUSTAD MED FLAKLOCK, FLAKBÅGE OCH LJUS PRIS FRÅN 317 900 KR EXKL MOMS MITSUBISHIMOTORS.SE

Rydjavägen 8 i Mantorp. Tel: 0142-201 07 Mån - tors 10-18, fre 10-17 Lör 10-13 (ej juni - augusti) www.lonestamsbilar.com

3EKO-IXERVAGNAR fÚRALLABEHoV...

Höstkampanj! ven Vi säljer äion ammunit Verkstad • Reservdelar • Hydraulik • Foder Skog & trädgårdsbutik

för omgående leverans.

Nya & begagnade. sTömningsfläktar från 11 till 37 kw med mycket hög kapacitet s+ASTmËKTARKK1600 och KK1800

' !

Vi köper ditt virke Vänd dig till oss för alla skogliga tjänster

!

Gallring · Slutavverkning · Leveransvirke Skogsbruksplan · Rådgivning Röjning ·Plantering

! " #

&

SKONSAM DRIVNING

%

Gör gärna ett besök där vi gallrar!

%!!

#

% ##

'

!

!

Mats Classon 070-629 60 01 classons.skogsvard@telia.com

'

! $$$

Bensindrivna gräsklippare och trimmers. Husqvarna och Stihl-Viking.

Eksjö Lantbruks Service AB

&YLLTÚMMAre

SKOGSÄGARE!

Lagermaskiner

'

&

Gjuterigatan 2, Eksjö Tel: 0381-390 00 Öppet: Vardag 7-17


8

LANTBRUK

Nummer 10 • Augusti 2017 Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland, Örebro län och Värmlands län.

Anders Björk i traktorn har varit med på gillet i 25 år. Här får han sig en pratstund med Tom Hammar från Mjölby innan det är dags att fortsätta arbetet.

Thea är otroligt flitig med krattan trots sina unga år och har fått ihop en rejäl hög med blivande foder.

Traktorn samlar upp gräset för att forsla bort det till närliggande äng. Gräset packas senare i rundbalar för att bli foder till gårdens djur.

Siv Friedmann Björk och dottern Ulrika förbereder lunchen för slåtterarbetarna.

I 30 år har man ordnat slåttergille på Pålsbo äng.

HK – Holmbom och Karlsson värmer upp inför kvällens underhållning.

Slåttergille i Åsbo firade 30 år Jubileumsslåtter i strålande sommarväder på Pålsbo äng BOXHOLM (JB)

I ett strålande sommarväder var det dags för det årliga slåttergillet på Pålsbo äng lördagen den 15 juli. Eftersom det var 30årsjubileum för gillet bjöds de flitiga arbetarna på lite extra festligheter.

I 30 år har man haft slåttergille på Pålsbo äng i Åsbo i Boxholms kommun. Sedan mitten av sjuttiotalet har ängen, som ligger på Pålsbo gårds ägor, varit naturreservat. Gården ägs och drivs av Lars-Göran Björk och hans familj. I gårdens äldsta boningshus, som mest används som gäststuga eller vid olika tillställningar, förbereds lunchen när Länstidningen kommer på besök. Det luktar gott i det trivsamma bondköket av färskpotatis, sill, köttbullar och grönsaker. Siv Friedmann Björk och dottern Ulrika, som har fullt upp med förberedelserna, är klädda i likadana blåvita fräscha sommarklänningar. – De är nyköpta men lite tid-

lösa i modellen, tyckte vi, säger Siv. De påminner om klänningar som användes förr i tiden. Att arrangera ett gammaldags slåttergille var från början Sivs idé. – Då var vi tre familjer som arrangerade gillet. Intresset var väldigt stort och det kom mellan 100-130 personer varje sommar och hjälpte till. Det krävdes naturligtvis mycket planering och arbete för alla som hjälper till ska ha fika bå-

Pålsbo naturreservat ligger i Åsbodalen som är en gammal kulturbygd. Odling har bedrivits i dalen sedan järnåldern för cirka 2 000 år sedan. Pålsbo äng, som omgärdas av trägärdesgårdar, växlar karaktär från skuggiga delar med träd till öppna ljusa slänter ner mot ån. Här växer bland annat ängsskallra, ormrot och sommarfibbla. I sydost ligger Tuddebokullan som skalden Atterbom, född i Pålsbo, har skrivit om.

de förmiddag och eftermiddag med lunch däremellan. Kvällen avslutas med middag och trivsam gemenskap. Numera är det mest grannar, släkt och vänner som kommer och vi slår bara en tredjedel av ängen, det klarar man på 30-40 personer. Den resterande delen av ängen arrenderas av Länsstyrelsen. Nu när vi inte är så många kan vi också äta inne i det stora rummet här i huset, visar Siv. – Jag har också varit med i

alla år, inflikar Ulrika med ett skratt. Men jag var förstås inte så aktiv vid starten eftersom jag bara var ett halvår då. Ute på ängen råder full aktivitet i sommarhettan och de flesta av deltagarna har varit med i många år. De yngsta deltagarna är systrarna Thea och Tilda Tudén från Lekeryd som är här med sina föräldrar Elin och Peter. Mormor och morfar Carina och Håkan Gustafsson från Boxholm är också på plats. Carina har tillbringat mycket tid på gården eftersom hon är släkt med Lars-Göran och slåttergillet är

Peter och Elin Tudén med barnen Thea och Tilda har kommit från Lekeryd för att delta i gillet.

en självklar tradition för familjen. Fyraåriga Thea är mycket flitig med sin lilla kratta och har knappt tid för fotografering. Hennes gräshög är imponerande. Med liar och krattor arbetar sig de flitiga deltagarna fram över ängen. En gammaldags traktor med en slåtterkniv bakom körs av Lars-Görans kusin Anders Björk. – Jag bor i Dala Järna och har varit med på slåttern i 25

år och det är alltid lika trevligt, tycker Anders. Under överinseende av Lars-Göran rullar en större traktor med vagn in på ängen för att ta upp en del av gräshögarna. – Gräset körs ut till ängen bredvid för att packas i rundbalar för att sedan användas som foder åt våra ungdjur i vinter, berättar Lars-Göran. Skön musik börja ljuda från

gårdsplanen. Det är HK – Holmbom och Karlsson, en populär östgötsk duo, som värmer upp. De ska stå för kvällens underhållning och Jan Holmbom och Lennart Karlsson är redan i högform trots att det är några timmar kvar till den avslutande middagen. – Vi har ordnat det lite extra trevligt idag, berättar Siv, eftersom det är 30-årsjubileum. Det ska bli jätteroligt att

få njuta av musiken av de här killarna ikväll. Nu börjar de flitiga arbetarna komma in från ängen för välbehövlig vila och lunch. Sedan återstår ytterligare arbete under eftermiddagen innan det är dags för middag och musikunderhållning. Härligt att det finns människor som bevarar våra gamla traditioner. Text och bild: GEN LARSSON


Nummer 10 • Augusti 2017

9

VI KOPER DITT SKROT! Blixholmsvägen 1 602 38 Norrköping Tel: 011-165180

590 33 Fornåsa, 013-39 30 90 alvestadtanken.se, info@alvestadtanken.se

ERB JU DA N DE

DE A N DE DAN UD B JU ERBJ ER

E MIIE EM RE P PR

ne sende mand ärrm V Vä ! äd pl ar m som

st tällning av min Premie vid bestäl solja gso ing nin ldn ll r eld elle 1500 liter diesel ustii. före den 25 aug

90 DAGAR IT KREDIT

gar kredit p till 90 dag Upp andet j dan jud rbju f , erb ift mot en avgift, solja, gso ing ldnin eld och sel ler die gäller g k ditprövning. lig kre nlig van dva sed

KÖP ETT FAT FRIXOL & FÅ EN DUNK PÅ KÖPET!

diesel Beställ diesel Beställ skörden till skörden till K AMPANJ FRÅN FR ÅN SOMMARENS KAMPANJ SOMMARENS ERGI. S WE A EN SWEA ENERGI.

föör eetttt ssmmiddiggt lalant bruk

Norrköping 011- 475 0 0 8 0 Väs ter vik 0 49 0 - 41 19 0 0 Karls tad 05 4 -15 16 65

Linköping 013 - 475 10 0 0 Örebro 019 -12 5 8 25 weaenerrgi.se w.sw www

Skydd för golv och vägg

I över 30 år har vi utfört och tillverkat Epoxy som kan utföras på de flesta ytor. Golv till vägg! • Kyckling-/Svin/Djurstallar • Industri/garagegolv • Lager-/Utställningshallar • Trä-/Plastbåtar m m

Skåningstorpsvägen 6 · SKÖVDE Mer info: www.epoxyfabriken.se eller ring Kjell 0705-83 16 76

• Kutterspån • Lantbruksspecial • Spån-/Halmpellets • Impregnerade stängselstolpar

Nu utökar vi med produktion i södra Sverige!

Vi har återförsäljare i Östergötland, Örebro, Värmland, södra Sörmland och Norra småland. Ring för närmare info

0705-87 98 79 • info@yesbox.se www.yesbox.se

Gustaf Eriksson 0703-51 05 77 Linköping Rebecca Regnander 0709-99 23 75 Norrköping

lansfast.se


10

HÄST

Nummer 10 • Augusti 2017 Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland, Örebro län och Värmlands län.

Dåpan sparkar bakut så det smäller i spiltans vägg och låter Kravall veta att hon inte är redo för betäckning än.

Elvaåriga Kravall har många gånger tagit språnget för bevarandet av den nordsvenska hästrasen. Kåre Gustafson har ett stadigt grepp i grimman.

Ett språng för rasens bevarande På gården Emmetorp i Hällestad inväntar Kravall stoet Dåpans brunst FINSPÅNG (JB)

Kåre Gustafson håller ett stadigt grepp om grimman då han leder elvaårige hingsten Kravall över stallbacken hemma på gården Emmetorp i Hällestad. Kravall gnäggar högt och gällt, musklerna spelar under skinnet och det fladdrar i manen av hästens framfart. Han vet vad det är frågan om, många gånger tidigare har han tagit språnget för lantrasen nordsvenskens bevarande.

Inne i stallet står stoet Dåpan med sitt föl och väntar. Hon har tillsammans med ägaren Jesper StrandbergWestin rest från Gustafsberg för att bli betäckt av Kravall. När Kravall kommer in i stallet lägger Dåpan öronen bakåt, vidgar näsborrarna och sparkar med full kraft bakut så det smäller oroväckande i spiltornas skiljevägg. – Det är bra, säger Kåre

nöjt. Hon visar tydligt var hon befinner sig och att det inte är dags än. Vi talar om trettiodagars brunst efter fölning och jag brukar ge rådet till hästägarna att komma hit på tju-

gofemte dagen så vi säkert är med från början. Eftersom hon är ilsken idag så vet jag när hon kommer att bli brunstig. Det ska betäckas så lite som möjligt eftersom 89,5 procent av alla ston släpper sina ägg i slutet av högbrunsten och då gäller det att hitta rätt. Har de dessutom ett föl vid sin sida blir de mer distinkta och är de här innan brunsten börjar kan jag följa stoet hela vägen fram till det är dags för Kravall att göra sitt. – Jag har fastnat för att bevara svenska utrotningshotade lantraser och kulturen där omkring. I och med detta kändes nordsvensken som en självklar del av det. Tidigare har jag haft valacker men de sista fyra åren har jag haft ston varav Dåpan är min femte nordsvensk. Att jag skaffat mig ston beror på att en av mina valacker blev ensam och då skulle jag skaffa ett sällskap till honom. Jag stod i valet och kvalet om jag skulle köpa in ytterligare en valack eller ett sto. Då ringde en kvinna som förestår en 4 H gård i Stockholm och tipsade mig om Lars-Åke Johansson på Ryasjö hästgård i Halland. Jag kände mig dock inte riktigt redo i mitt val men efter ett par dagar såg jag ett inslag

på tv där Lars-Åke medverkade angående den nordsvenska hästens genetiskt utsatta situation. Sedan dök LarsÅkes sto Dåpan upp till försäljning och då var saken klar, berättar Jesper. För Dåpan är det tredje gången Jesper låter betäcka henne. Det första fölet blev ett sto och det föl hon har vid sin sida nu är en hingst på tjugofyra dagar. De ska stanna på Emmetorp hos Kåre till dess att stoet är betäckt av Kravall. Sexton dygn efter sista betäckningen görs ett ultraljud för att visa att allt är i sin ordning innan Jesper tar hem sto och föl. – Jag brukar rekommendera hästägarna att låta stona gå kvar här i lugn och ro fram till dag fyrtiofem på grund av resorberingsrisken. Den som vill försäkra fostret kan göra det då eftersom försäkringarna börjar gälla efter fyrtiofem dagars dräktighet, förklarar Kåre. Kåre som är ordförande i

föreningen Nordsvenska hästen har många års erfarenhet av både hästrasen och avel. Redan som femtonåring köpte han sin första nordsvenska märr istället för en motorcykel. Intresset infann sig omedelbart och han är en av eld-

Jesper Strandberg-Westin har åkt från Gustafsberg för att betäcka Dåpan och främjar därmed bevarandet av nordsvensken.

själarna bakom bevarandet av den svenska brukshästen. – Många ston står på fel platser. De ska inte stå i stall i städer utan på landsbygden. Både för att betäckas men också för att hålla öppna betesmarker. Vi är stolta över den gedigna rasen som är en allroundhäst. Den används inte enbart vid alla slags körningar utan fungerar även som ridhäst men tyvärr är populationen alldeles för liten. Vid användandet av hästen är vi i mål men aveln är en flaskhals, säger Kåre.

För att sporra nordsvenska hästägare men också för de som går i tankar på att köpa en nordsvensk erbjuder Föreningen Nordsvenska hästen utbildningar för unghästar. Deltagarna får avlägga körprov för tvååriga ston och valacker som uppvisas vid premieringar. Antingen med sina egna hästar eller lånade. Men det krävs inte enbart

utbildning av hästarna, föreningen erbjuder de som redan är hästägare att gå kurser för att lära känna sin häst och

samspelet dem emellan. Föreningen Nordsvenska hästen i Östergötland håller bra kurser för hästägare som väcker glädjen i ett bra och långsiktigt samarbete mellan häst och människa samt främjar intresset för avel. Det finns tre kännetecken för den Nordsvenska hästen. Den är muskulös, har god uthållighet och ett gott lynne. Hästen är en kallblodshäst med anor från de gamla svenska lantraserna och dess nära släkting är den norska dölehästen. Rasen härstammar, som de flesta europeiska kallblodshästarna, från den primitiva Skogshästen. Nordsvensken hade fram till slutet av 1800-talet en blandning från flera importerade raser och var nära att försvinna men räddades genom att avelsföreningar bildades. Föreningarnas arbete gick ut på att bygga upp en ny inhemsk ras med de nordsvenska hästarna som fanns kvar. Nordsvensken har en god förmåga att ta sig fram överallt, känd för att leva mycket länge och vara näst intill immun mot flera vanliga hästsjukdomar.

Text och bild: CARINA LARSSON


Nummer 10 • Augusti 2017

11

Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i ÖstergÜtland, sÜdra SÜdermanland, norra Smüland, Örebro län och Värmlands län.

�Färmartanken�

AKTUELLT

Biobränslepannor

GĂĽrdstankar

Satseldade- och flĂśdesmatade pannor

i bĂĽde plĂĽt och plast i olika storlekar. Transporttankar i plast fĂśr eget bruk, 100-400 liter. Stort utbud av ADR/IBCbehĂĽllare, 250-3000 liter.

Säljare norra och mellersta Sverige

Färmartanken AB, tel 0321-317 07 info@farmartanken.com www.farmartanken.com

Andreas BrunĂĽker

Välkommen att prata tankar med oss!

Lantmästare

RÜdfärgning

076-846 22 22 Andreas.brunaker@faust.dk

Mülningsarbeten med full garanti. Vi utfÜr även fÜnsterrenovering samt mÜgelsanering av husfasader. 70 ür i branschen!

mail@faust.dk www.faust.dk

Vi mülar med Falu rÜdfärg.

SKĂ–LDS MĂ…LERI AB Frank SkĂśld 070-556 20 98 www.skoldsmaleri.se

MAFA

Strukturkross

Tel. 0431-44 52 60

          

MERASYSTEMPLÅ MERASYSTEM ÅT AB A TAKPLÅT T A AKPLÅ ÅT - T TAKPANNOR A AKP PAN ANNOR A - FALSTAK FAL ALST TAK A MERASYSTEM SYSTEM tillverkar välbeprÜvade produkter till lant brukssektorn. TillfÜrlitligt, snabb och priseffektivt

  

  

 

 

info@mafa.se

Estelle falstak

Klassisk pannplĂĽt

info@merasystem.se nfo@merasystem.se | www w..merasystem.se .merasystem.s tel 0410-205 30 | fax 0410-211 66


12

HÄST

Nummer 10 • Augusti 2017 Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland, Örebro län och Värmlands län.

Hovs hästar har talang för hoppning Hästarna är egentligen en bisyssla men till stor glädje MOGATA (JB)

Hov gård ligger i Mogata socken öster om Söderköping, med ett underbart läge och en fantastisk utsikt över Slätbaken. Gårdens areal omfattar 24 hektar vatten, 12 hektar skog och 50 hektar åker. Paret Tommy Svensson och Susanne Gustavsson äger Hov gård sedan 2002.

Susanne är Norrköpingstjej från början, men efter nian ville pappan och Susanne flytta till landet och då blev det Ringarum. Det var bara för mamma att följa med, året var 1973. På den lilla orten fanns Tommy och på den vägen är det. Susanne är legitimerad djursjukskötare sedan 1986 och driver en enskild firma, Djurhälsan i Söderköping. Hon har även jobbat med djur- och lantbruksförsäkringar. Den händige maken Tommy driver företaget Söderköpings Murservice sedan 1980-talet och har mycket jobb. Byggsidan är ju mycket expansiv för tillfället i såväl Söderköping som Norrköping. Det är hästar för hela slan-

ten som gäller för Susanne. – Jag har hållit på med hästar sedan jag var nio år, berättar Susanne Gustavsson. Vi fick faktiskt en fölunge klockan sju i morse från den finaste märren som är 21 år. Hon berättar också att märren varit i Belgien där hon varit inblandad i så kallad embryotransfer. Det innebär att märren befruktas, man väntar några dagar och spolar sedan

ut embryot och placerar det på nytt i en annan märr. Den som utför det här gör cirka 1 000 embryotransfers per år. – Då kan det bli några extra fölungar, menar Gustavsson. Den 21-åriga märren heter Cay-LeighZ och vann unghäst-VM som femåring och har hoppat internationellt på den respektabla hinderhöjden 1,60 meter. – Hon har tre syskon som också hoppat på 1,60, fortsätter Susanne. Det är väldigt bra påbrå på den här märren, vi är väldigt stolta över att få ha den i Sverige över huvudtaget. – Vi har ytterligare en märr, Just Jackie, som är vår egen uppfödning och som såldes till en kille i Söderköping. Han har sett till att hon vunnit SM två gånger och blivit tvåa två gånger i NM (Nordiska Mästerskapen). Just Jackie har sin speciella historia. Vid en tävling på Åby för några år sedan störtade stoet i en oxer och bröt benet, ryttarinnan föll av och fick 14 frakturer i ansiktet. – Vilken vurpa, säger Susanne Gustavsson. Just Jackie räddades till eftervärlden genom att hänga i en vagga i två månader på Ultuna. Ägaren till hästen tröttnade och frågade om Hov ville ha tillbaka Just Jackie vilket accepterades med glädje. Hon är ett så kallat trestjärnigt selektionssto och är mycket lämplig till avel, två föl är resultatet hittills. Dessutom finns ett statspremiesto på Hov som lyder till namnet Silvania, 21 år. – Hon har givit jättefina avkommor som tävlar, informe-

En inbjudande entré till Hov gård.

rar ”Sussi” Gustavsson. Totalt finns 14 hästar på gården vilka är till stor glädje, men som kan anses som en bisyssla till Tommys och Susannes professioner. Hästarna är halvblod med inriktning på hoppning. Just Jackies systrar ska upp på 1.40 i höst. Hästarna som Matilda Pet-

tersson och Amanda Lundberg tävlade med i Falsterbo Horse Show nyligen vilar upp sig på Hov, de åker dagen efter Jordbrukarens besök till Amanda Lundgren i Finspång. Mangårdsbyggnaden är väldigt läckert inredd, där har mannen i huset gjort ett kanonjobb. Bottenplanet har en yta på 180 kvadratmeter. På gårdens ägor finns numera en restaurerad runsten som arkeolog Mattias Schönbeck, Västra Husbybo, ligger bakom. Runstenens text lyder i korthet. ” De kristna Germund och Anund reste till minne av sin far Sote. De önskar frälsning för sin fars själ.” De elva fåren ser till att buskarna hålls i schack vid runste-

Susanne ”Sussi” Gustavsson med sin favorithäst NC ZtingZ. Alla 14 hästarna på gården ägs av Tommy och Susanne.

nen. En grillplats finns också med fin utsikt över Slätbaken. Den sexårige hingsten NC ZtingZ är kanske Susannes favorit.

– Mammas bästa häst, den här blir bra, han hoppar som bara sjutton, berömmer Susanne sin skyddsling och får något drömskt i blicken. Han

får vara hingst för han är så himla snäll. Text och bild: OWE BERGGREN

Just Jackie med sitt två månader gamla föl, Just Jameela.

Spiselhyllan i köket är fylld av prisrosetter.

Mangårdsbyggnaden vid Hov gård i Mogata socken.

21-åriga Cay-LeighZ fick ett föl på morgonen samma dag som Jordbrukarens besök.

Från Hov gård har man en fantastisk utsikt över Slätbakens båttrafik sommartid.

En T-Ford, årgång 1922, som Susanne fått av sin pappa. Den trädde i tjänst vid ett bröllop i Södermanland nyligen.


Nummer 10 • Augusti 2017

13

Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland, Örebro län och Värmlands län.

35 miljoner till företag och projekt på landsbygden

Auktoriserad Grundfos Servicepartner Perfecta & VM-pumpar service Reservdelar, inst-material o nya pumpar i lager Besöksadress: Laduvägen 10, 592 91 Vadstena Tel 0143-127 22, mobil 070-248 50 38 · www.pumptjanst.se

Nyligen har Jordbruksverket betalat ut sammanlagt 35 miljoner i stöd till verksamhet på landsbygden. Utbetalningarna fortsätter rullande varje fredag.

AKTUELLT

Vi köper & säljer Halm och grovfoder Diesel och oljor Spannmål, konv & KRAV Gödning Vallfrö och utsäde Anders eller Elisabeth når ni på:

Tel 013-23 44 65/66

Jordbruksverket och länsstyrelserna jobbar tillsammans för att få ut alla utbetalningar av stöd och ersättningar så fort som möjligt. De veckovisa utbetalningarna kan innehålla olika jordbrukarstöd och andra stöd. De två senaste utbetalningarna, den 4 och 11 augusti, är på sammanlagt 35 miljoner kornor och innehåller främst företags- och projektstöd, men även andra stöd:

SOFAB Sanering & färg AB

Att synas är bra för affärerna!

Vi utför tvättning och sanering av djurstallar och ekonomibyggnader samt målning

Boka annonsplats på 0141-560 03 eller 054-21 70 10

Mobil 070-53 00 751, även 0142-400 13

• 13 miljoner i företagsstöd inom landsbygdsprogrammet • 8 miljoner i projektstöd inom landsbygdsprogrammet • 4 miljoner i projektstöd inom lokalt ledd utveckling • 3 miljoner i kompensationsstöd • 1 miljon i miljöinvesteringar inom landsbygdsprogrammet • 1 miljon i stöd för skolmjölk

Rudskoga Flaktank 200-300-400l

Miljöcontainer 1,5 mm plåt i sidor och tak. 4 mm i golv. Mått: 2400x2000x2230, vikt: 580 kg

Flaktanken kan även fås med 60 liters AdBluetank! En 8-fots miljöcontainer med förhöjd tröskel uppnår alla krav för godkänt och säkert läckageskydd för sprutmedel eller kemikalier. Miljöfarliga ämnen kan också placeras i containern. Erbjuder ett mycket bra stöldskydd.

Som Sveriges största skogsägare känner vi ett ansvar för att alla vii gör afffärer med blir nöjda. Det gäller våra många lokala kunder, entreprenörer vi anlitar och alla privata skogsägare som vi samarbetar ar med runt om i landet. En bra afffär fär för f dig som skogsägare kan handla om att vi plockar fram största möjliga andel timmer ur din skog. Att kvaliteten på arbetet vi gör i skogen är hög. Och att din skog tillsammans med vår egen i slutänden bidrar till klimatsmarta slutprodukter och tillväxt för hela Sverige.

Gör en bra virkesaffär. Kontakta oss idag. Du hiar oss på www w..sveaskog.se/virkesköpare

RUDSKOGA SVETS MEKANISKA AB S. Upplanda, 681 96 Kristinehamn Daniel: 070-213 78 18 · 0551-604 66

www.rudskogasvets.se

Fullt fokus på foder Smarta lösningar för smarta lantbrukare

Tel. 0381 - 502 50 | www.ydre-grinden.se

dig Vårt säljteam hjälper med tips oc h råd - i stort oc h smått facebook.com/ydregrinden

@ydregrinden

Stallinredning • Stalltillbehör • Gödselhantering • Foderhantering • Byggnation • Ventilation


14

LANTBRUK

Nummer 10 • Augusti 2017 Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland, Örebro län och Värmlands län.

En annorlunda djurbesättning Söta alpackor och glada åsnor i Ljusfallshammar LJUSFALLSHAMMAR (JB)

Hos Tulo Lankoski som drive Tulos åsneoch alpacka farm i Ljusfallshammar går alpackorna fridfullt betande i sin hage strax intill Tulos bostadshus. En kilometer bort, på Ljusfallshammars före detta fotbollsplan, finns resten av Tulos djurbesättning vilka består av ett gäng glada och livliga åsnor.

Till skillnad mot alpackans näpna utseende visar åsnorna upp en mer robust sida vilket uppskattas av deras ägarinna. – Åsnor är underbara djur. Inget går upp mot en ridtur på en åsna. Skogsturer när det är dags att plocka kantareller görs bäst på åsneryggen, anser Tulo. Att en åsna skulle vara dum och envis dementerar hon på det bestämda. – En åsna kan bära tre gånger sin egen vikt och är väl lämpade som lastdjur. Men är det övervikt och åsnan inte orkar gå så stannar hon av ren självbevarelsedrift. Därav har myten om att åsnor är envisa uppkommit, säger Tulo som aldrig skulle komma på tanken att lasta sina åsnor. Hon har djuren endast för ridning och körning. Åsnor i svenska hagar är ingen vanligt förekommande syn. Hur kom du på tanken att skaffa dig åsnor? – Jag började som hästtjej och köpte till en början en egen häst. Sedan blev det ytterligare en häst och därefter hittade jag en pojkvän som var bosatt på landet. Eftersom Tulo bodde hemma hos sin mamma i Finspång hade hon hästarna i ett stall på en ridskola. – Men eftersom det fanns plats för hästar hemma hos min pojkvän så tog jag hem dem dit. Så kom jag på idén om att köpa en ponny att köra och började leta bland hästannonserna. Där fanns en annons om ett åsneföl som var till salu. Då trodde jag att det var helt omöjligt att som privatperson skaffa en åsna. Hästföl är söta men väldigt blyga medan åsneföl är lika söta men totalt oblyga. Det lilla fölet praktiskt taget kröp upp i famnen på Tulo och det fanns bara en sak att göra. Nämligen att åka hem och ställa allt i ordning för att ta emot den nya lilla individen. – Innan sommaren var slut hade jag hittar ytterligare en annons gällande ett åsnesto med föl, så istället för en åsna hade jag plötsligt tre åsnor.

Kärleken mellan människa och åsnor. Inget slår en skogstur med en åsna menar Tulo Lankoski.

Åsnor är tillgivna djur och är utmärkta som sällskap i svampskogen.

Det visade sig att åsnestoet var dräktig så nästkommande sommar gick det fyra åsnor i hagen, säger Tulo och skrattar åt minnet. Det var då som Tulo kom till den insikten att åsnor är keliga, coola samt mycket intelligenta. – Jag kan ta med mig en ås-

na ut på promenad eller på en ridtur och den är mycket nöjd med sällskapet. Inte heller vill den absolut gå hem så som hästar ofta vill då de tröttnat. Åsnan har mig som kompis och vill vara där jag är och känner så mycket sällskap av mig som människa. När Tulo flyttade till Ljusfallshammar med sina åsnor hade hon som mest tretton stycken en sommar. Till fastigheten tillhör en tomtarea på 10 000 kvadratmeter vilket räcker gott och väl till bete för djuren. – Att jag även har tillgång

till gamla fotbollsplanen beror på att jag fått erbjudande om att låta mina djur gå där på bete för att hålla marken öppen. Det är visserligen inget vidare bete men åsnor har en tendens att bli för tjocka av kraftigt gräs så de klarar sig fint där. Åsnor har ett mycket lägre energibehov än en häst och jag ger dem kornhalm som är rik på fibrer och bra för magen, förklarar Tulo. När Tulo insåg att åsnebesättningen tog mycket tid i anspråk med rid- och inkörning beslöt hon sig att avveckla några av djuren. Men för att få en balans i betet och för att undvika att hennes kvarvarande åsnor skulle bli tjocka började hon söka efter ett kompletterande betesdjur. – Kor, getter och får var

uteslutet. Men så hade en kompis till mig skaffat alpackor och då började jag

Alpackor är otroligt söta, sociala och varsamma betesdjur.

studera hur lamor fungerar. Bara för att komma fram till att de är ganska så uppkäftiga. Dessutom skulle det bli svårt att få någon som passade djuren om hon behövde resa bort. – Ingen vill ta hand om djur där risken är överhängande att personen i fråga blir grönmålad av lamahingsten när det blir matdags ute i hagen. Därför fick det bli alpackor trots att jag fick gräva djupare i fickan än vad jag skulle ha behövt om jag köpt en lama. Hon köpte två egna och fick låna fyra, så till en början hade hon en grupp på sex alpackor.

– När jag lämnade tillbaka de lånade alpackorna och mina dräktiga ston skulle föla beslutade jag mig för att köpa en egen avelshingst trots att jag aldrig ämnat ha någon avel. Alpackan är känd för den otroligt mjuka och fina ullen men är även ett utmärkt betesdjur som på mjuka trampdynor varsamt betar hagarna. Alpackans ull är fiberrik och tät, den har 22 basfärger och cirka 250 färgnyanser. Till skillnad från fårullen är alpackans ull fri från lanolin vilket gör att den känns torr och den finaste ullen finns på sadeln. Ullen är mjuk och kliar inte mot huden. Den är inte

allergiframkallande eftersom den saknar lanolin. – En kompis till mig tovar den ullen som inte är tillräckligt fin att spinna av. Hon tillverkar bland annat innervantar till svensktillverkade skinnhandskar. Jag spinner själv garn från ull av mina egna alpackor men köper även in färdigrensat ull. Tulo tar gärna emot besökare på gården för att visa upp sina djur. Men hon är noga med att poängtera att besökarna bör höra av sig innan besöket samt att visa respekt för djuren och inte gå in i hagarna på egen hand. Text och bild: CARINA LARSSON


Nummer 10 • Augusti 2017

15

AKTUELLT

Vad vill du läsa om i Jordbrukaren? Tipsa oss! Ring redaktionen, 0141-560 03, eller e-posta till redaktionen@lanstidningen.se.

Investerar för mer surdeg

Med den nya anläggningen sexdubblar företaget sin kapacitet att tillverka egen surdeg på svenskt mjöl från den egna kvarnen. – Allt fler väljer svenskodlat. Dessutom uppskattar många brödälskare den smak och karaktär som surdegen ger. Därför är det extra roligt att vi genom vår nya anläggning bå-

Vi tillverkar CE-märkta takstolar på beställning samt konstruerar och gör hållfasthetsberäkningar. Det ger stor frihet åt arkitekten och trygghet för dig som kund!

gan online på Gör offertförfrå takstolar.se gs ko ns rle ca w. ww

Ingår i Vimmerbyhus och Carlenskogs-gruppen

Vimmerby

0492-757 36

Gårdsarmatur Byt ut din 125W kvicksilverlampa mot en 20W Led-lampa Ger ett likvärdigt ljus Livslängd mer än 50 000 tim 220V. IP65. 50 mm rörfäste Väggfäste 180:20W 1 990:- + moms och frakt

0514-310 10 info@westerbyggtra.se • www.westerbyggtra.se

GST Trade AB 026-12 41 09, 070-770 21 78

Vi tillverkar och monterar BETONGELEMENT

www.nordled.se

Att synas är bra för affärerna!

till Villor • Lantbruksbyggnader • Industrilokaler

Boka annonsplats på 0141-560 03 eller 054-21 70 10

Marknadens bästa stöldskydd!

NILFISK ALTO

Installeras på traktorns eller fordonets Databus, vilket kräver att en kod eller key card används på manöverpanelen för att fordonet ska vara möjligt att starta. Billig försäkring för att ditt fordon är kvar där du lämnade det. För mer info se www.brorssons.se onlinebutik, sök på VLC5501.

• Nyförsäljning • Auktoriserad service

NSER KI V SBenny Andersson

FÄRGBUTIK med Teknos-färger

E IC

CE-MÄRKTA TAKSTOLAR

de kan öka användningen av vår egen surdeg på svenskt mjöl från egen kvarn, och variationsrikedomen vid kommande lanseringar av nya bröd säger Boel Lagerwall, kommunikationschef på Pågen. Den nya anläggningen ökar flexibiliteten i bageriet, bland annat blir det möjligt både att blanda olika surdegar på till exempel skånskt vete, durum och råg, samt att variera jäsningstiderna för att ge surdegen olika smak och styrka.

M A

Svenskarna har kommit att älska surdegsbröd. Därför bygger Pågen nu en ny surdegsanläggning som ger nya, spännande möjligheter, bland annat surdeg på svenskt durumvete.

Fönster och dörrar till stallar, garage och industrier m.m.

Brånstorp, 585 91 Eksjö Tel 0380-810 34

JUST NU

samt äkta Falu Rödfärg

4190:-

BRORSSONS TRAKTORDELAR

inkl moms"

MARIANNELUND

Passa även på att boka rödmålning inför säsongen 2017!

BEGAGNADE TRAKTORDELAR

Tel 0496-107 55 • traktordelar@brorssons.se Onlinebutik på www.brorssons.se

SOFAB Sanering & färg AB Butik Östanåg 1, Skänninge. Tel 0705-300 751

www.sofabskanninge.se

Nya startmotorer och gener. Även andra nya delar.

TRAKTORER KÖPES för demont, kontant betalning. Hämtas! Svensktillverkade jordkällare. I plast.

Vi utför grävarbeten!

Sandström tillverkar färdiginredda gammaldags jordkällare i modern tappning. Tillverkade i glasfiberarmerad plast. En lätt, stark och välbeprövad konstruktion, som håller i flera mansåldrar. Mer information får du på vår hemsida eller per telefon. Välkommen!

Diplomerade för avloppsanläggningar

Skrukeby Maskin

Från missväxt till tillväxt!

0142-809 60, 070-659 67 63

www.jordkallare.se / 0910 - 941 00

www.sandstromwebshop.se 070-696 19 44

LELY CENTER VALDEMARSVIK

$

Kontakta oss för mer information Lely Center Valdemarsvik Tel 0493-120 60 valdemarsvik@val.lelycenter.com

www.lely.com

$ $ $ $

LELY – världsledande inom innovativa system för automatisk mjölkning och robotutfodring.

15 000 kronor extra i månaden!

Tryggt pensionssparande!

Vi har reservdelarna till din tröska, nytt och begagnat!

$

Täcka kostnader för underhåll av släktgården!

"

"

"

!

#

%

För fler reservdelar, besök vår hemsida www.laholmstraktordem.se • 0430-222 70

#

Bra jakt och fiske – och skogen ska gå runt!

Får du ut det du vill av din skog? ! ! ! !

# ! #

!

# # # # # # ## # # # # # !# # # ## # # ## # # # !# ## # # # # # # # # ## # # # # # ## ## # # # # ## # # # # # ## # # # # # ## KONTAKTA NÅGON AV VÅRA SKOGSFÖRVALTARE ELLER # # # # # # ## # # # FASTIGHETSEXPERTER GENOM ATT RINGA VÄXELN 0771-22 00 44! # # #

# #

#

#

Östergötland, Norra Småland: Johan Asp, Robert Blomberg, Mats Jansson och Johan Jörneskog Sörmland: John Wallin, Marie Dahlstrand-Wickström och Gustav af Wåhlberg Örebro län: Mats Jansson och Tore Rumler Värmland: Claes Hallgren Ulrik Abelson och Anders Ekholm (jägmästare och reg. fastighetsmäklare)

www.skogssallskapet.se


16

JORDBRUK

Nummer 10 • Augusti 2017 Vad vill du läsa om i Jordbrukaren? Tipsa redaktionen: ring 0141-560 03 eller e-posta till redaktionen@lanstidningen.se!

Även hallonodlaren vill smaka på bären. Alf Bjelkenstedt visar runt bland gårdens odlingar.

Alf Bjelkenstedt mitt bland rödlöken.

Färskpotatis till salu i Enebykiosken.

Färska grönsaker köps med fördel i Enebykiosken.

En träffpunkt för närodlat Grönsakskiosken i Östra Eneby har erbjudit svenska grönsaker i 30 år NORRKÖPING (JB)

Det råder en viss trängsel framför den till synes anspråkslösa grönsakskiosken i Östra Eneby, Norrköping. Den blåmålade kiosken är ett välkänt inslag i stadsdelen, bekvämt placerad i ena änden av kyrkparkeringen.

Allt sedan trettio år tillbaka har det i kiosken sålts färska grönsaker, färskpotatis och jordgubbar som odlats på Lida trädgård. Kiosken har även kommit att bli en social samlingspunkt, främst för de lite äldre medborgarna som gärna stan-

nar upp för att samtala om stort och smått i samband med inköpen. Bakom uppförandet av grönsakskiosken är Bertil Bjelkenstedt, tidigare vd vid Lida trädgård på den bördiga Kvillingeslätten.

– 2016 blev det ett generationsskifte då jag tillsammans med mina bröder tog över Lida trädgård efter pappa Bertil och startade i samband med övertagandet ett nytt aktiebolag. Enebykiosken kommer att få vara kvar för vi vet att den är viktigt för både Norrköpingsbor och andra som bor längre bort, berättar sonen Alf Bjelkenstedt. På 25 hektar lätta sandjordar odlar företaget grönsaker som morötter, ärtor, bönor och rödbetor.

Till Finspång och Valde-

– Rudenstam Parti i Huskvarna är en av vår största grossister och de hämtar stora mängder grönsaker hos oss. De har stora butiker som sina kunder därför finns vårt sortiment att köpa över stort sett hela landet.

marsvik levererar företaget huvudsakligen mest bär som jordgubbar och hallon medan mycket grönsaker går till Katrineholm och Nyköping. De större mängderna går dock till grossister i Västerås och Stockholm.

Direktförsäljningen i Enebykiosken är otroligt populär, många vill köpa färskpotatis som inte kan bli färskare eftersom den är upptagen samma dag som den säljs. – Jordgubbsodlingen sker

– I vår odling ingår också bär, majs, dill, krondill, röd och gul lök, gurka och färskpotatis som vi själva levererar med bil till butiker i Östergötland och Södermanland.

på ungefär lika stor areal som grönsakerna men vi nyplanterar jordgubbar på cirka tio hektar varje år. På nyplanteringen plockar vi inga jordgubbar, plockningen sker på cirka tjugotvå hektar varje jordgubbssäsong. Vi växelodlar och låter jordgubbarna ligga kvar på samma land upp till fyra år innan vi sår grönsaker några år innan det är dags för jordgubbar igen. Helst ska jorden ligga i träda ett par år innan det är dags för nyplantering av jordgub-


Nummer 10 • Augusti 2017 Du har väl sett vår hemsida? www.jordbrukaren.se

17

JORDBRUK

Maskinvisning hos AG TORSD

24/-8 19.00

R PREMIÄ n e - nu äv o! CF Mot

0 Tid: 11.0der på

Vi bju g. förtärin n e klare mna! Välko

Nyskördade ärtor, goda att äta precis som de är.

Besök oss och ta del av våra kampanjer under dagen!

MaskinCity i Motala AB • Turbinvägen 13 • 591 61 Motala 0141-20 22 90 • info@maskincity.se • www.maskincity.se Säsongsarbetare i full färd med att skörda gurka.

Nu är det tid för gurka.

bar, vilket förhindrar att det ska finnas ogräs i jordgubbslanden. I annat fall blir det mycket arbete med rensning. – Ogräs bland grönsakerna klarar vi av med radhacka, mekanisk bekämpning och handrensning. För att få fina välväxta produkter är det mycket handarbete som gäller och till hjälp tar vi in ett sextiotal säsongsarbetare. De rensar ogräs men skördar också grönsaker och bär, förklarar Alf. – Vi odlar olika sorters jordgubbar för att kunna leverera skördar under hela sommaren. Den tidigaste sorten är Honey som börjar skördas redan i början av juni. Men även sorter som Rumba och Sonata är tidiga, sen kommer Salsa som är en sen sort och

den senaste sorten vi odlar heter Malwina. Den kalla påsken medförde

att jordgubbsblommorna frös. Detta i kombination med den milda vintern har bidragit till att plantorna inte fått vila ordenligt och det blev gynnsamt för skadeinsekter vilket i sin har gett minder skördar av de tidiga sorterna. Men det har varit lika för alla jordgubbsodlare och inte enbart för Lida. Trots att det har regnat en del under sommaren säger Alf att det är torrt vilket kräver att odlingarna vattnas. – Utan tillgång till den sjö och damm som vi tar vatten från skulle det inte gå att bedriva odling. Det kan mycket väl hända att somrarna blir regnfattiga och då skulle hela vår odling ödeläggas.

Jordbrukaren åker till Enebykiosken för att se hur det går med kommersen. Bara för att konstatera att kunderna avlöser varandra framför disken. En kunderna är Hugo Andersson som åkt cykel från andra änden av Norrköping för att handla grönsaker från Lida trädgård AB. – Jag handlar alltid färskpo-

tatis här. Nästan varje dag, för det är en verklig delikatess. Idag köpte jag också en knippa lök, lite bönor och två liter jordgubbar. Det är lika roligt varje år då den öppnar för säsongen och när kiosken stänger för vintern känns det vemodigt, säger han. Text och bild: CARINA LARSSON

+ *% ( #) ) '' .$ ( .) %& #'' '' &,! "

!! %

! $ $!! %

%


18

LANTBRUK

Nummer 10 • Augusti 2017 Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland, Örebro län och Värmlands län.

Syskonen Erik och Sara Carlsson driver, tillsammans med föräldrarna Jan och Anita, Herrsäters gård.

Årets östgötabonde satsar på köttlådor ”Köttet blir ett bra komplement till mjölken” ÅTVIDABERG (JB)

Familjen Carlsson på Herrsäters gård utsågs i våras till Årets Östgötabonde 2017. Tidigare har gården prisats för sina goda ostkakor och nu satsar de vidare genom att börja med köttlådor.

När Hushållningssällskapet Östergötland höll sin årsstämma på Vreta Kluster delades även priset till Årets Östgötabonde ut för tionde gången. Nominerade var Fogdegården, Ullevi egendom och Herrsäters gård, och det blev

familjen Carlsson på den sistnämnda som fick ta emot den ärofyllda utmärkelsen. Årets Östgötabonde ska med kreativitet och handlingskraft ha utvecklat sin verksamhet på ett föredömligt sätt och vara ett föredöme och en inspirationskälla för sina kollegor. Det stämmer bra in på Herrsäters gård som juryn uppskattade på grund av gårdens förädling i kombination med att det är ett familjejordbruk. Mest känt för vanligt folk är förmodligen gårdens ostkaka, som inte är vilken ostkaka som helst utan faktiskt landets godaste. Jodå, det

finns det papper på. I höstas vann Herrsäters gård SMguld i mathantverk för sin populära ostkaka med motiveringen ”En fantastisk god och fin småländsk ostkaka med bra textur och tydliga ostkorn”. – Vi strävar efter en hög nivå och att det ska vara gott. Det är ett hantverk, säger Sara Carlsson som tillsammans med sin bror Erik och föräldrarna Jan och Anita driver gården. Nu satsar gården på två nya produkter. Dels ett lite grövre vetemjöl som fått namnet Lantmjöl, som komplement till det vanliga vetemjölet, och

dels köttlådor till privatkunder. Köttet kommer från ungnöt som betat på 100 procent naturbete under sommaren och varje låda väger mellan 22 och 27 kilo. Lådan innehåller både ädeldetaljer, detaljer och färs, och köttet kommer till kunden vacuumförpackat och märkt. Vanligtvis slaktar gården sitt kött på Scan, men nu kommer en liten del att slaktas på Bjursunds slakteri i Valdemarsvik och det innebär att köttet också kan gårdsmärkas. – Det blir bra för kunderna att veta var köttet kommer från. Vi har lyssnat runt och

På Herrsäters gård finns cirka 300 djur, varav en tredjedel är mjölkkor.

det verkar som att det finns ett intresse, säger Erik – Det är roligt att kunna erbjuda detta eftersom vi tycker att vi producerar bra kött, lägger Sara till. På Herrsäters gård finns cirka 300 djur, varav en tredjedel är mjölkkor. De satsar på förädling i form av ostkaka, sylt och mjöl och har även en liten gårdsbutik och ett café som slog upp portarna i

slutet av maj. Det gäller att ha många ben att stå på som familjejordbruk. – Mjölken går väldigt upp och ner och vi behöver ett komplement, och då är köttet väldigt bra. Genom lådorna vill vi försöka få ut vårt kött på hemmaplan och se om det finns ett intresse hos konsumenterna, säger Erik. Text och bild: TOBIAS PETTERSSON


Nummer 10 • Augusti 2017

19

Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland, Örebro län och Värmlands län.

VÄRMLAND

Lantbruk

Lars Aronius framför hemmet där han bor med Monica.

Lars visar runt på Hillringsbergs Lantbruk.

Med genuint intresse för lantbruk Lars Aronius har varit verksam inom lantbruket i 48 år GLAVA (JB)

Jordbrukaren möter Lars Aronius hemma på Hillringsbergs gård. Vid det här laget har han varit verksam inom lantbruket i fyrtioåtta år.

Egentligen har Lars jobbat inom lantbruket ända sedan barndomen. Tidigt under uppväxten hjälpte han till på föräldrarnas första gård i Västergötland både innan och efter skoldagen. Föräldrarna Daniel och Rut Aronius var mycket driftiga och angelägna om att uppnå förbättringar. – Pappa gjorde flera gånger en driftslåneansökan hos länets lantbruksnämnd men fick avslag, uppger Lars. Även när han gick till kungs med ärendet avslogs det. Till slut var det en helt annan väg som ledde till att det nödvändiga stödet beviljades. Det förde familjen Aronius till Värmland. Det är nära ett halvt sekel

sedan som Lars såg gården i Hillringsberg första gången. Han var i tjugoårsåldern och reste runt med sin pappa för att hitta ett ställe att driva lantbruk på. – Pappa lade ett anbud på arrende som antogs av Billerud, återger Lars. Jag tyckte att vi hamnade väldigt långt bort i skogen och dessutom var det snö överallt. Med tiden ändrar sig bilden av en upplevelse. Hillringsberg är inte alls långt bort och snön ligger inte kvar året om. Lars tillägger med stolthet i rösten: – Den 1 december 1972 köpte pappa gården. De nya ägarna blev Daniel och Rut Aronius samt deras

söner Lars, Bo och Mathias. Daniel som levde tills för bara några år sedan fick även uppleva lantbruksintresset hos flera barnbarn. I dag är ägarna till Hillringsbergs lantbruk AB Lars och hans hustru Monica Aronius. Sonen Robert har vdrollen och sonen Christoffer och dottern Micaela ingår som anställda i driften av lantbruket. Lars stora intresse vid fyllda 68 år är fortfarande lantbruket. – Arbetet har flutit bra, konstaterar han. Lars hamnade på rätt plats. Han är en kraftfull bonde som lyckats med vad han företagit sig. Du har ingått och ingår fortfarande i flera andra sammanhang. Vill du nämna lite om några av dem? – Jag satt i Värmlandsmejeriers och Milkos styrelser under tjugosex år och har tagit vara på många erfarenheter från den perioden. Första tiden visste jag inte riktigt vad styrelsearbetet handlade om, anförtror Lars. Men mycket snart skulle jag upptäcka det! Tack vare min förstående fru kunde jag vara både lantbrukare och förtroendevald, tillägger han. Han åtog sig även att representera Arla och det krävde sina timmar, – Sedan några år ingår jag i Maskinringen Värmland, fortsätter han. Lars Aronius är vald som ordförande i den ekonomiska föreningen. Landsbygdsföretagare är medlemmar och kan påverka utvecklingen framåt. Därutöver är Lars medlem i LRF länsförbund och han ingår i ett flertal vägsamfälligheter. – När jag kom till Värmland fick jag stort intresse för

Lars med dottern Micaela Aronius, anställd. Hon har kommit för att få ett gott råd i jobbet av sin pappa.

motorsporten, inflikar han. Jodå, Lars Aronius körde rally så det rök och yrde efter honom ända tills han blev en stadgad familjefar. – Jag träffade Monica 1979 och efter det blev familjen mitt naturliga intresse bredvid lantbruket, säger han. Samtidigt delar han gärna

hustrun Monicas hundintresse. Den okuvliga drivkraften löper som en röd tråd i generationerna inom familjen Aronius. – Tack vare en händelse 1968 så ordnade det sig till slut med pappas ansökan, småler Lars. Han bjuder på en unik historia. – Pappa och några fler blev

utsedda till duktiga bönder av Hushållningssällskapet i Västergötland. Efter prisutdelningen ville de andra att pappa skulle hålla tacktal från dem alla och det gjorde han. Fast han valde att utesluta sig själv i hälsningen, avslöjar Lars. "Jag duger inte till bonde". Så uttryckte han sig nämligen i sitt tal. Det ledde till att Lantbruksnämndens direktör tog till orda: Stödet som Daniel Aronius behöver kan beviljas, om han bara söker sig till en bättre lämpad plats att driva lantbruk på. – Vi hittade till Hillrings-

berg och senare skickade pappa brev till den nämnda direktören och tackade så mycket för avslagen som faktiskt fört oss till rätt plats. Lars är utbildad på Lillerud utöver praktiken hos föräldrarna. Under uppväxten i Västergötland, närmare bestämt i Ljurhalla i Våregårda, hade familjen hållit sig med 28 kor och Lars huvuduppgift hade varit att sköta kalvarna. Idag finns en besättning på cirka 500 djur på Hillringsbergs lantbruk. – Nu går vi över till ekologisk mjölkproduktion, berättar Lars nöjd. Framtiden innehåller arbete, gott samarbete inom fa-

miljen och med andra parter. Exempel på ett lyckat resultat är Arvikabygdens mejeri som Hillringsbergs lantbruk driver tillsammans med Sälboda gård. Slutligen Lars, har du några råd att ge till eventuella nybörjare inom lantbruket? – Som företagare ska man uppträda korrekt, lyder Lars enkla svar. Att satsa på specifik lantbruksutbildning ser han som ett krav. Praktik måste självklart till och det är väldigt viktigt att man passar som individ. – Man måste ha en egen, riktig känsla för lantbruk. Text och bild LIZZIE GERD JANSON


20

VÄRMLAND

Nummer 10 • Augusti 2017 Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland, Örebro län och Värmlands län.

Historiskt

En vandringsled leder från vägen vidare in i skogen och till groparna.

Stigen sluttar bland annat brant ned mot en liten å med forsande vatten och lika brant upp på andra sidan.

Själva groparna syns tydligt när man är vid dem men idag är de ingalunda två och en halv meter djupa längre. De är inrasade och kanske delvis igenfyllda.

Det fanns vid besöket flera högar med spillning längs stigen vid fångstgropssystemet. Djuren går här än idag.

Jaktspår från urminnes tider Gammalt fångstgropsystem vid Elindebol i Torsby TORSBY (JB)

På vägen från Elindebol mot Kårebolssätern finns snart en sevärdhetsskylt med texten Fångstgropssystem. Resterna av fångstgropar som varit en utbredd jaktmetod genom historien och över världen finns här.

jakt och fiske varit ett viktigt komplement till jordbruket och boskapsskötseln. Fångstgropar förknippas mest till norra Sverige. Länsstyrelsen berättar att Norra Värmland och Dalarna hör till de sydligaste områdena där man i större skala använt fångstgropar. Det är av naturliga skäl svårt

Människan har genom historien lämnat många spår i landskapet. Bland dessa finns fångstgropar eller snarare rester av sådana. Metoden att fånga byten med fångstgropar har använts från stenåldern och runt om i världen. Den tidiga människan brukar beskrivas som samlare och jägare men även sedan människorna blev mer bofasta har

att datera fångstgropar men man antar på goda grunder att de flesta i Värmland anlagts under 1600-talet. I Sverige förbjöds metoden 1865 men enligt vissa källor redan 1864. Användningen upphörde dock inte helt. Många exempel på tjuvjakt med fångstgropar efter 1865 finns dokumenterade. Enligt Länsstyrelsens infor-

mation var de gropar som användes för att fånga älg normalt sett runda, med en diameter på tre till fyra meter och ett djup på cirka två och en halv meter. Dessa maskerades med ris och liknande. Själva gropen var inte bara ett hål i marken, vilket som helst. Den hade sluttande väggar ned mot en botten med stående spetsade pålar eller en så kallad sparklåda av trä där älgens ben fastnade så att den inte kunde komma loss. Man använde alltså fångstgropar i huvudsak för att jaga älg men även varg nämns som jaktbyte i sammanhanget. Groparna för varg var oftast större, något djupare och även stensatta inuti. Man använde något lockbete över gropen

och därmed räckte det med enstaka fångstgropar eller varggropar vid byar eller gårdar. Om fångstgropar för älg i huvudsak är något som använts i norra Sverige så var varggropar desto mer spridda även i södra. För att fånga älg användes

ibland ett system med flera gropar i steg om 30-50 meter mellan sig. Exempel finns på hur man på olika sätt ledde djuren mot groparna. Strax öster om Elindebol finns ett tjugotal fångstgropar utmärkta. Den nyfikne eller allmänt intresserade kan bese dessa gropar. En vandringsled leder från vägen vidare in i skogen och till groparna. Leden är enkel att följa då det finns tydliga marke-

ringar för hur man ska gå. Sedan är det inte lika enkelt att verkligen gå där hela vägen så besökaren bör vara i beredd på en stig som kräver en del. Den sluttar bland annat brant ned mot en liten å med forsande vatten och lika brant upp på andra sidan. Bron är dock tryggt stadig. Själva groparna syns tydligt men idag är de ingalunda två och en halv meter djupa längre. De är inrasade och kanske delvis igenfyllda. Det är nog tur det för annars kunde de lika gärna bli effektiva fällor för människor som inte ser upp... eller ner. Groparna är alltså mest gropar idag men som system och historisk lämning är de sevärda. Mellan groparna är det en skön skogspromenad med

chans till flera trevliga naturupplevelser. Vad som gör det här extra intressant och relevant är den här texten på informationsskylten: ”Groparna grävdes vid älgarnas naturliga vandringsvägar eller på andra platser där djuren brukade uppehålla sig”. Sedan 1865 har mycket skett i skogarna och omkring. Bebyggelse, kraftledningar, skogsbruk, vägar med mera har förändrat markerna. Ändå fanns det vid besöket flera högar med spillning längs stigen vid fångstgropssystemet. Djuren går här än idag. Det är något att filosofera över för den som vill.

Text och bild: BO BÄCKMAN


Nummer 10 • Augusti 2017

21

Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland, Örebro län och Värmlands län.

AKTUELLT

Frontmonterad radiostyrd vinsch, dragkraft 1200 -1400 kg Svängbar 180 grader.

Medle 248 · 931 98 Skellefteå Tel/fax: 0910 - 77 03 11 · www.agneeriksson.se

Att synas är bra för affärerna! Boka annonsplats på 0141-560 03 eller 054-21 70 10

Ebba Henning Planck är ny som ansvarig för det kvinnliga nätverket inom Svenska Jägareförbundet, Stockholm, och en av de 1539 kvinnliga jägarna i Stockholms län. Totalt i landet finns 18 481 kvinnliga jägare, en ökning med 255 sedan föregående år. Bild: MÄRTA HENNING

Landets kvinnliga jägare ökar sakta men säkert Ny ansvarig för Jägareförbundets kvinnliga nätverk i Stockholm I Ebba Henning Plancks kvinnliga nätverk, JAQT, har de kvinnliga jägarna ökat sedan i fjol. Ebba är ny som ansvarig för det kvinnliga nätverket inom Svenska Jägareförbundet, Stockholm och en av de 1539 kvinnliga jägarna i Stockholms län.

– Många känner nog som jag, att man behöver komma ut i naturen mer. För mig är det bästa med jakten att få se när naturen vaknar, det är så obeskrivligt, säger Ebba. – Att själv skaffa och tillaga klimatsmart viltkött lockar nog många att börja jaga, tilllägger hon. Det sistnämnda bekräftas i en ny undersökning, genomförd av Kantar Sifo, där 23 procent i Stockholms län uppger att de önskar äta mer vilt de nästkommande fem

åren och 15 procent uppger att de på sikt överväger att börja jaga för att införskaffa föda. Totalt i landet finns det 18 481 kvinnliga jägare, vilket är en ökning med 255, enligt Jaktkortsregistret hos Naturvårdsverket. Bland Svenska jägareför-

bundets medlemmar har de kvinnliga jägarna ökat med tre procent i landet, det vill säga med cirka 400 stycken, till 13 767, varav en fjärdedel, cirka 50 i Stockholms län! Av de som tar jägarexamen är var femte en kvinna. Ebba är civilingenjör, 48 år och har jagat i cirka tio år. Trots uppväxten med jakt runt hörnet på gården utanför Tidaholm var det först när hon kom till Stockholm som hon tog jägarexamen. Med tre barn blev det dock svårt att hinna jaga men nu när barnen hunnit bli lite äldre finns det tid.

– Att själv skaffa och tillaga klimatsmart viltkött lockar nog många att börja jaga” Ebba har redan planerat höstens aktiviteter med nätverket för de kvinnliga Stockholmsjägarna. – I höst sprutar det ut olika aktiviteter hela tiden; skytte, styckkurs, fågelhundsträning, jakter, korvstoppning, utrustningskvällar, viltmatlagning med mera. Våra aktiviteter är populära, de brukar bli fulltecknade med en gång, säger Ebba. Nätverket fångar upp många av både nya och mer erfarna jägare. – Jag har undrat lite över varför intresset är så stort för oss kvinnliga jägare att få göra grejer tillsammans, men flera av tjejerna i nätverket är ensamma kvinnor i sina jaktlag och vill kanske ha lite omväxling. Och det finns hela

tiden mer att lära. Fast jag själv ser ingen skillnad i att jaga med män eller kvinnor egentligen. Vi, liksom männen, gillar spänningen och kamratskapet i jaktlaget och vi delar på arbetet med de viltvårdande insatserna, anser Ebba. – Jag jagar bland annat ute i Stockholms skärgård och där lägger vi ner ganska mycket tid på att få bort minken och vi har kunnat se hur antalet sjöfåglar ökat. Det känns bra, tycker Ebba. Den 16 augusti satte det igång på allvar, då gick Ebba och många av landets jägare ut i gryningen för att smyga på rådjur, det var första dagen på bockjakten och startskottet för nya jaktsäsongen!

Beställ rödfärgning NU!

!

#

$

" "

"

%+*'#&( *) ()"

Jordnära söker professionella behandlare - HVB-ungdomar Vi söker dig som har; • god psykisk form och god självkännedom • förmåga att möta ungdomar respektfullt och med lösningsfokus • B-körkort • 2-års adekvat eftergymnasial utbildning passande målgruppen • praktisk erfarenhet av arbete på HVB-hem • förmåga att jobba både i team och självständigt Kontakta vår personalutvecklare Kristina Eriksson på mejl med CV: kristina@jordnaraomsorg.se

www.omsorgsbolagen-jordnara.se


22

VÄRMLAND

Nummer 10 • Augusti 2017 Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland, Örebro län och Värmlands län.

Lantbruk

Kerstin Still, njuter av den svenska, friska luften, skogen och stillheten på landet.

Michael Still, en synnerligen händig man. Han kan bygga det mesta och har egen snickarfirma.

En diger prissamling som gårdens fina kaniner har kammat hem.

Gäss som kan konsten att tjattra.

Påfågelfamilj på utflykt.

Gårdsbutiken som Michael byggde förra året.

Gulliga alpackor står i kö till toa Paret Still valde ett annorlunda liv NORRA HÖJDEN (JB)

På våra breddgrader är vi inte så vana vid att se alpackor, dessa lamadjur är släkt med kamelen. Men om man åker till besöksgården, Vallarnas alpackor i Norra Höjden, drygt två mil nordöst om Sunne, så får man vistas bland ett tiotal alpackor. Fredliga, gulliga djur som bara är lite nyfikna och gärna nosar på en.

Här bor paret Kerstin och Michael Still, som kom flyttande från Brandenburg utanför Berlin till Norra Höjden. De har åtskilliga djur av olika slag att titta på och vistas bland. Här anordnas alpackavandring på skogsvägar, gårdsvisning och här finns en superfin gårdsbutik. Paret Still har valt ett annorlunda liv, ett meningsfullt liv. Hellre leva ett liv på det som naturen ger än ett liv i lyx. Kerstin arbetade som florist och trädgårdsmästare i Tyskland och Michael var byggledare för sprinklerarbetare. Men båda längtade efter lugnet på landet och helst i Sverige där de semestrat under flera år. De hittade sitt drömställe i Norra Höjden 2010. De senaste åren har de öppnat sin besöksgård för allmänheten med öppet varje lördag eller tider enligt överenskommelse.

– Michael är så duktig på att bygga och har alltid något projekt på gång, säger Kerstin. Bara inhägnaden är ett mästerverk, 2,5-3 hektar är inhägnat område för att stänga skogens vilda djur ute och gårdens tama djur inne. Hökarna kan man inte göra mycket åt, de kommer seglande ibland och försöker beröva oss på någon kyckling, berättar hon. – Förra året byggde jag

gårdsbutiken av egna stockar ur egen skog och mitt nästa projekt är dammen som är halvfärdig. Vi har i alla fall planterat några näckrosor i den, säger Michael och skrattar. Den ska vi bara ha för att njuta av, kunna sitta ner och koppla av, fortsätter han. På gården finns förutom alpackor, kaniner, silkeshöns, vaktlar, marsvin, påfåglar, katter och hundar. Alla tycks trivas med alla. På ett ställe sitter två hönor och pickar i alpackornas päls. Troligen några småkryp som faller dem i smaken. Det ser rart ut. En hönsmamma har adopterat fem små påfågelungar och hon har fullt upp med att passa på dem. – Nu ska du få se, säger Kerstin, alpackorna har ställt sig i kö vid en speciell plats på marken. Där är deras toalett! De går alltid till samma plats och gör sina behov. Plötsligt går den första alpackan fram böjer ihop sig lite och gör det han ska. Sen

Michael och Kerstin Still med några av de många djur hemma på gården i Norra Höjden.

går han framåt och nästa alpacka tar ett steg framåt, kröker ihop sig och gör det han ska och så vidare. Enormt häftigt att se. – Detta är den absolut bästa

gödsel man kan ha, säger Michael och visar odlingarna av foder till djuren, som växer så det knakar. Två växthus med

härliga grödor finns på gården, en bastu som Michael gjort i ordning, en annorlunda grillplats med mera. Det är så mycket arbete nedlagt här, Kerstins fina odlingar inte minst. Kerstin säljer sylt, gelé, marmelad, örtsalt, tvål, egna vävnader och tovade saker, hon är verkligen duktig. – Vi försöker exponera oss

så gott det går och är med under Hantverksrundan här, Medeltidsmarknad i Lekvattnet, Landsbygdens dag, i Rottneros Park och Skördemarknad på Värmlandsnäs, säger Kerstin, som också är väldigt mån om att finnas tillgänglig på nätet. Hemsidan sköts av henne. Två ambitiösa människor,

trevliga och gästfria, vill inget hellre än att få öppna sin besöksgård och berätta om sina djur. Gå in och titta på deras fina hemsida www.vallarnaalpackor.se och låt dig inspireras. Text och bild: INGEGERD LÖWGRENJANSSON


Nummer 10 • Augusti 2017

23

Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland, Örebro län och Värmlands län.

: ecialité Vår sp

Stockås torvströ

Finns ck som sä lkoch bu s leveran

Torvströ hög kvalitet, i säck om 300 l, vikt 30-33 kg. Vi har även en sorterad torv 0-2 mm som är bra för gris- och kostallar.

Vi använder oss av Äkta Falu Rödfärg. Jobben utförs med skylift upp till 25 m.

AKTUELLT

En ny, banbrytande lösning för intelligent skadedjurskontroll. ANTICIMEX SMART ÄR ETT NYTT och miljövänligt sätt att skydda er verksamhet. Tack vare vår kunskap och avancerade digitala fällor, kan vi garantera ett effektivt skadedjursprogram anpassat till era behov. Läs mer på www.anticimex.se eller ring 075-245 10 00.

TORV & MASKINENTREPRENAD AB

0585-402 16 • 070-204 45 55

Ett familjeföretag med traditioner.

www.torvomaskin.se

Ring 0705-64 00 93 eller 0144-400 07. Välkommen!

Vi skarvar inte • Villa o vindsisolering - mer boyta och tunnare väggar • Kyl- och ventilationslager • Maskin-, lager- och djurhallar • Accumulatortankar • Försäljning av PIR/ Polyuretan skivor

www.jordbrukaren.se

Hisun 500 UTV Traktorregistrerad

Vi isolerar med polyuretan marknadens bästa isolermaterial. Halva tjockleken jämfört med ”vanlig” isolering.

VIKINGSTAD ÅKERI AB

89 900 kr inkl moms

Vi hjälper dig med allt inom bygg & anläggning. Här köper du även sand, grus, bergkross och matjord.

VIKINGSTAD ÅKERI FÖRSÄLJNING AB Direktförsäljning till företag, lantbruk och privatpersoner. Vi säljer i huvudsak drivmedel, eldningsolja och smörjmedel och ordnar självklart med transporten. Telefon: 013-809 00 · www.vikingstadakeri.se Besöksadress: Fålåsavägen 11, VIKINGSTAD

Ring/maila er förfrågan till: 0705-94 26 92 • jorgen@polyterm.se Kontor/Fabrik: 0581-62 08 30. Adress: Hagalundsvägen Fellingsbro www.polyterm.se

Tegelbruksv 1, Kisa · 0494 -128 50 www.kisamotorservice.se

Spannmålsvagnar 12-22 ton • Balvagnar • Djurvagnar • Dumpersvagnar

VINSCH PÅ KÖPET!

Kodiak 700 4x4 Ny bränslesnålare motor. In/ urkopplingsbar 4-hjulsdrift, hög/lågväxel. Finns även med servo. Fler färger beroende på modell.

fr. 66.320:- exkl. moms MÅN-FRE 8-18, LÖR 10-14

Funderar du på att sälja din gård?

AUKTIONER

Auktioner 2017

SPORTSMAN 570 SP EPS

SPORTSMAN 570 X2 EPS LE

SPORTSMAN 6X6 BIG BOSS 570 EPS

RANGER 570 EPS

SPORTSMAN XP1000 EPS

Tel. 0454-502 79, 0708-85 02 79, www.lantbrukskonsult.se

FASTIGHETSMARKNADEN

WWW.MOTORSPORT.SE VIMMERBY 0492-134 60 GAMLEBY 0493-102 62

TRYGGHET, ENGAGEMANG OCH KOMPETENS

LANTBRUKSKONSULT AB

Vi har förmedlat jord- och skogsfastigheter sedan 1929. Vi har all den kunskap och erfarenhet som krävs för att hjälpa dig med allt från förmedling till avstyckningar och fastighetsbildningar. Välkommen att kontakta Johan Carlfjord för en kostnadsfri värdering, 013-37 52 04.

BOKADE AUKTIONER 2017

RANGER 570 EV - ELDRIVEN

ANPASSADE EFTER DINA BEHOV I över 30 år har Polaris byggt 4-hjulingar och varit branschledande. Med marknadens största tillbehörssortiment täcker Polaris allt från skogsbruk och jakt, till snöröjning och gårdsarbete. Besök oss så får du veta allt om våra nyheter!

19/8 Lerbäcken, Flo, Grästorp. Veteransamlingsauktion. 24/8 Stora Backgården, Stenum, Skara. Maskiner o Redskap. 25/8 V:a Lonntorp, Älvkärr, Karlskoga. Maskiner o Redskap. 9/9 Sjöstorp, Svenarum, Hok. Maskiner o Redskap. 16/9 Anneborg, Falköping. Samlingsauktion. 22/9 Hässlet Vilske-Kleva, Falköping. Maskiner o Redskap. 29/9 Karlsgården, Tåstorp, Skövde. Maskiner o Redskap. 14/10 Anneberg, Fällan, Bredaryd. Maskiner,Veteraner samt Verktyg. 20/10 Hallsta Gård, Vagnhärad. Maskiner o Redskap.

Gomér & Andersson · Göran Dyks gata 5, Linköping www.gomer-andersson.se

BOKADE AUKTIONER 2018 7/4-18 Algutstorps Prästgård, Vårgårda. Maskiner o Redskap. 21/4-18 Vijvägen, Bergby. Maskiner o Verkstadsinventarier.

Överlåta gården? MARKVÅRDSMASKINER ÖST AB · Kungsvägen 13 · 595 51 MJÖLBY vxl: 0142-800 40 · Jonas: 0142-185 62 · e-post: jonas@mvmost.se

Tel 0515-811 51 · Lawrence Jonsson, 070-688 34 15 Ombud för Östergötland, Småland och Öland: Lars-Gunnar Hyllman, 0702-648146

www.mvmost.se

www.farmarauktioner.se

Hitta din målgrupp med en annons i Jordbrukaren! Jordbrukaren utkommer var fjortonde dag till alla jord-, lantoch skogsbruksföretag i hela Östergötland, södra Södermanland, norra Småland och Örebro län. I Värmland utkommer vi en gång per månad.

Ring och boka annonsplats på 0141-560 03 eller 054-21 70 10.

Välkommen till Areal. Vi hjälper dig med försäljning, generationsskifte, upplösning av samägande eller värdering. Välkommen att höra av dig.

Linköping | 013-24 20 00 Vadstena | 0143-134 50


NUMMER 10 Augusti 2017 Årgång 91

Lantmannatidningen Jordbrukaren • Till Östergötlands lantbrukare sedan 1926

EFTERTEXT

Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland, Örebro län och Värmlands län.

På en informationstavla vid källan kan man läsa mer utförligt om källan, torpen och om livet och slitet för Emil och Mathilda. ”Enorma arbetsinsatser utfördes av makarna Enkvist. Medan Emil tjänade Uddeholmsbolaget från tidig morgon till sen kväll skötte Mathilda hemmet och ladugården. Utöver Källtorpet brukade de även Storanstorp och arrenderade Mickelstorpet. Sommartid hade de båda hand om badverksamheten vid Matteskällan”. Texten avslutas med: ”Uddeholmsbolaget köpte marken och planterade skog över hela området som odlats upp och brukats med så mycken möda under så många år.” Vägen till Matteskällan erbjöd bland annat möten med djurlivet.

Stigen till Matteskällan går bitvis på spångar.

Kommer man rätt tid på året kan man se hjortron intill spångarna.

Matteskällan Ena mitt i skogen Parkeringen vid Stora Ensjön med stigen leder till källan HAGFORS (JB)

Bland de mer sällsamma platser man kan besöka i Hagfors kommun finns Matteskällan Ena. Såväl vägen dit och själva historien kring källan och bosättningen är spännande. Idag finns ännu spåren av livet och arbetet på platsen.

Man åker in över Höjesbron och fortsätter vidare enligt en detaljerad vägbeskrivning i det lilla häfte man kan hämta på

turistinformationen. Här gäller det inte alltid att svänga vid någon speciell skylt. ”Fortsätt ytterligare 2,2 km till dess att ni kommer till en vägkorsning under en kraftledning.” står det bland annat i beskrivningen. Sådant här är kul och spännande. Vägbeskrivningen leder fram till en parkering vid Stora Ensjön och stigen vidare till Matteskällan Ena finns på andra sidan vägen. Spångar av uppenbart gam-

malt datum, läs murkna och vingliga, leder ut förbi myrar,

Rinkeby Slakteri i Jönåker Kontrollslakteri Ks 149

Nöt, lamm, gris och vilt. Proffs på köttlådor. Återtag. Vi slaktar och styckar:

Paketerar och märker efter Era önskemål. Vi kan ombesörja transport till rökeri/korv-/charktillverkare. Köttklassning utföres. Nöt hängmöras. Djurtransporter förmedlas.

Kontakt/bokning/priser: info@rinkebyslakteri.se tel/fax 0155-210 800 • 070-52 10 800 Vi finns mellan Nyköping och Norrköping: 40 km från Norrköping 45 km från Katrineholm · 44 km från Flen · 18 km från Nyköping 25 km från Vikbolandet · Nära E4 avfart Jönåker

Djurtransport ordnas

genom skog och över bergknallar. Kommer man rätt tid på året kan man se hjortron som växer ända intill spångarna och ut på myrarna. Promenaden erbjuder en skön naturupplevelse. Exakt när hälsokällan upptäcktes och av vem må vara osagt. Under mitten av 1600talet passerade människor från Fryksdalen platsen på väg till Bergslagen. Sägnen om källan och dess namn är dock av senare datum, tidigt 1800-tal. Mattes Jonsson var ute och letade efter sin häst. Han kom fram till källan, drack av vattnet och tvättade sig i ansiktet. Senare märkte han att hans dåliga syn blev bättre. Det här var något han gärna berättade om. Det visar sig vara en god promenad innan gläntan Stenåsen syns. Torpet Stenåsen grundades av drängen Karl Pettersson Gadd och hans fru Gunnla Eriksdotter. De köpte området 1888 och drömde om att anlägga en kurort vid källan som finns ytterligare ett stycke bort.

Din lokala fönsterleverantör Trä- Trä/Alu-PVC-fönster Kompletta lösningar vid fönsterbyte Visningsfönster finns hos oss i Borensberg Bra lösningar för lantbruk och gårdar Visselmyravägen 7 • 0707-32 81 76 www.borenfonster.se

Stenåsen, där träden slutar, gör skäl för sitt namn. Här var man tvungen att plocka sten och mödan avspeglas bland annat i stengärdesgårdar. Skogen står på röjd mark

När yngste sonen och hans hustru, Emil Enqvist och Mathilda, tog över torpet var det de som startade vad som kom att bli en populär kurort. Denna hade sin storhetstid åren 1910-20 och de sista badgästerna var här 1941. Vattnet från källan samt den nedanför källans utlopp mörka gyttjan sägs ha botat många människor från sådant som reumatism, gikt med mera. Många reste långväga för att dricka av vattnet och vissa badade även i gyttjan. Att den även benämns offerkälla tycks ha en mycket sentida bakgrund för gästerna offrade mynt i källan med förhoppningen att bli frisk. Anslag vid källan berättar bland annat ”Det mikrobiologiska provet visar att vattnet inte är förorenat av bakterier vid provtagningstillfället. Det är så rent att det skulle få tjänligt även som kommunalt dricksvatten.”. Här påpekas också det för källvatten i Värmland ovanligt höga pHvärdet, 7,3. På ett annat anslag redovisas föredömligt även

Framme vid Matteskällan.

analysresultatet som utfördes 1997 av vattnet. Idag är källutflödet täckt

med trä och en liten rännil vatten letar sig ut i sanden. För den som vill går det utmärkt att smaka vattnet. Själva området kring källan bär fortfarande spår av verksamheten men det är inte helt lätt att bilda sig en uppfattning om denna populära kurorts utseende under dess storhetstid. Emils och Mathildas ena son tog över Stenåsen i början av 1940-talet. Torpet brann

ner 1945 och återuppbyggdes inte. Stora Enso köpte området och planterade skog, dock har gårdsplanen aldrig blivit beskogad. Idag är ytan slåtteräng. För den som är intresserad finns här, enligt inventering, 86 olika örter och växter. Besöket vid Matteskällan och Stenåsen är härligt och intressant. Samtidigt väcker det många tankar och beundran för människorna som levde och verkade här. Text och bild: BO BÄCKMAN

Jordbrukaren nr 10, 2017