a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 1

ANALISIA / ANÁLISIS - 25/03/2020 (20:00 horas) Analitiken datuak 20:00ak arte / Datos de analíticas hasta las 20:00 horas. Analitikak guztira / Total de analíticas: 11.679 Paziente bakarrak / Pacientes únicos: 10.142

LURRALDE HISTORIKOAREN ARABERA / POR TERRITORIO HISTÓRICO

POSITIBOA POSITIVO

EZ POSITIBOA NO POSITIVO

GUZTIRA TOTAL

1.- Araba 2.- Bizkaia 3.- Gipuzkoa

1435 1850 661

1242 2702 2252

2677 4552 2913

Guztira / Total

3946

6196

10142

BALIOZKOTZE-DATAREN ARABERAKO / POR FECHA DE VALIDACIÓN

Baliozkotze-data Fecha Validación 05/02/2020 24/02/2020 25/02/2020 26/02/2020 27/02/2020 28/02/2020 29/02/2020 01/03/2020 02/03/2020 03/03/2020 04/03/2020 05/03/2020 06/03/2020 07/03/2020 08/03/2020 09/03/2020 10/03/2020 11/03/2020 12/03/2020 13/03/2020 14/03/2020 15/03/2020 16/03/2020 17/03/2020 18/03/2020 19/03/2020 20/03/2020 21/03/2020

POSITIBOA POSITIVO

EZ POSITIBOA NO POSITIVO

GUZTIRA TOTAL

0 0 0 0 0 0 1 1 0 6 3 19 23 33 39 44 55 98 72 91 107 83 113 177 218 259 283 384

1 3 5 3 11 26 12 20 45 84 65 76 107 105 71 98 150 150 186 223 200 178 190 296 495 370 367 438

1 3 5 3 11 26 13 21 45 90 68 95 130 138 110 142 205 248 258 314 307 261 303 473 713 629 650 822

1


22/03/2020 23/03/2020 24/03/2020 25/03/2020 Guztira / Total

322 311 532 672 3946

458 314 610 839 6196

2

780 625 1142 1511 10142


BALIOZKOTZE-DATAREN ETA LURRALDE HISTORIKOAREN ARABERAKO POR FECHA DE VALIDACIÓN Y TERRITORIO HISTÓRICO

05-feb-20 24-feb-20 25-feb-20 26-feb-20 27-feb-20 28-feb-20 29-feb-20 01-mar-20 02-mar-20 03-mar-20 04-mar-20 05-mar-20 06-mar-20 07-mar-20 08-mar-20 09-mar-20 10-mar-20 11-mar-20 12-mar-20 13-mar-20 14-mar-20 15-mar-20 16-mar-20 17-mar-20 18-mar-20 19-mar-20

1.- Araba POSITIBOA EZ POSITIBOA POSITIVO NO POSITIVO 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2 1 6 1 10 0 13 2 26 2 33 16 5 17 44 29 30 30 10 30 37 42 23 77 33 48 41 41 63 64 43 35 39 45 34 66 44 77 58 82 72

2.- Bizkaia POSITIBOA EZ POSITIBOA POSITIVO NO POSITIVO 0 0 0 3 0 4 0 0 0 7 0 18 0 6 0 5 0 1 2 20 1 8 3 50 6 30 2 37 6 36 12 45 13 80 16 75 14 84 33 94 26 83 29 66 44 84 89 127 96 290 136 193

3.- Gipuzkoa POSITIBOA EZ POSITIBOA POSITIVO NO POSITIVO 0 0 0 0 0 1 0 3 0 1 0 6 0 0 0 5 0 31 2 38 0 24 0 21 0 33 2 38 3 25 2 16 0 47 5 42 10 61 17 66 17 74 19 73 24 72 22 125 45 147 41 105

20-mar-20

95

93

132

89

56

185

21-mar-20

113

90

217

200

54

148

22-mar-20

93

82

166

171

63

205

23-mar-20

81

60

161

119

69

135

24-mar-20

128

82

294

273

110

255

25-mar-20 GUZTIRA TOTAL

220

165

352

404

100

270

1435

1242

1850

2702

661

2252

3


OSPITALERATUTAKO PAZIENTEEI BURUZKO INFORMAZIOA (00:00etan) INFORMACIÓN DE PACIENTES HOSPITALIZADOS (00:00 HORAS)

OSPITALEA HOSPITAL

H.U. ARABA

SOLAIRUETAN OSPITALERATUAK INGRESADOS EN PLANTA

ZIUn SARTUTA INGRESADOS EN UCI

GUZTIRA OSPITALERATUAK TOTAL INGRESADOS

OSPITALEETAKO ALTAK ALTAS HOSPITALARIAS

288

37

325

49

ZIUn ALTAK ALTAS UCI

2

-

-

-

-

-

H.U. CRUCES

165

38

203

16

0

H.U. BASURTO

178

20

198

10

0

H.U. GALDAKAO

150

13

163

13

1

H. URDULIZ

83

2

85

1

0

H. SAN ELOY

26

0

26

10

0

H. SANTA MARINA

78

0

78

1

0

H. GORLIZ

14

0

14

0

0

H.U. DONOSTIA

77

20

97

12

0

ONKOLOGIKOA

-

-

-

-

-

H. BIDASOA

11

0

11

0

0

H. MENDARO

16

0

16

1

0

H. EIBAR

H. LEZA

26

0

26

3

0

H. ZUMARRAGA

9

0

9

0

0

H. MONDRAGON

26

0

26

1

0

H. LA ASUNCIÓN

11

0

11

4

2

IMQ

65

-

65

4

-

QUIRON

18

4

22

0

0

1.241

134

1.375

125

5

GUZTIRA / TOTAL

4


5


6


7


8


KASU POSITIBOEN ANALISIA / ANÁLISIS DE POSITIVOS

POSITIBOAK /POSITIVOS

%

Gizonak /Hombres

1895

48,0%

Emakumeak / Mujeres

2051

52,0%

Kasu positiboak Positivos

Biztanleria Población 2019

100.000 biztanleko tasa Tasa por 100.000 habitantes

Kasuen guztizkoaren gaineko % % sobre el total de los casos

18

195.423

9,2

0,5%

10 - 19

34

206.343

16,5

0,9%

20 - 29

182

194.050

93,8

4,6%

30 - 39

374

266.369

140,4

9,5%

40 - 49

587

358.785

163,6

14,9%

50 - 59

732

335.098

218,4

18,6%

60 - 69

699

272.250

256,7

17,7%

70 - 79

641

202.172

317,1

16,2%

80 - 89

500

127.540

392,0

12,7%

Más de 90 edo gehiago

179

29.987

596,9

4,5%

GUZTIRA / TOTAL

3946

2.188.017

180,3

100%

Adina Edad 0-9

1.- BERRESKURATUAK / RECUPERADOS 2.- ZALANTZAZKOAK /DUDOSOS 3.- EZ BERRESKURATUAK/ NO RECUPERADOS 4.- HILDAKOAK / FALLECIDOS

N

%

89

2,3%

47

1,2%

3630

92,0%

180

4,6%

(*)"Berreskuratutako" pertsonak tentuz aztertzea. Azken analisian negatibo eman duten kasuak dira. Aurreko datuekin izan daitezkeen desadostasunen arrazoia da pertsona bat berreskuratutzat hartzeko garaian zorrotzak izaten ari direla. Egun gehiago behar dira datu horietaz ziur egoteko. (*) El análisis de las personas “Recuperadas” con cautela. Son casos que en su última analítica han dado negativo en ella. Las posibles discrepancias con datos anteriores se deben a que se está siendo exigentes a la hora de considerar a una persona como recuperada. Es preciso de más días para estar seguros de estos datos.

Ospitaleko altak / Altas hospitalarias

9

N

%

532

13,5%


HILGARRITASUNA / LETALIDAD Adina Edad 0-9

Positiboak Positivos(*)

Hildakoak Fallecidos(*)

Hilgarritasuna Letalidad

18

0

0,0%

10 - 19

34

0

0,0%

20 - 29

182

1

0,5%

30 - 39

374

0

0,0%

40 - 49

587

2

0,3%

50 - 59

732

6

0,8%

60 - 69

699

17

2,4%

70 - 79

641

39

6,1%

80 - 89

500

78

15,6%

Más de 90 edo gehiago

179

37

20,7%

GUZTIRA / TOTAL

3946

180

4,6%

(*) Hildakoen kopurua agian ez dator bat egunen batean ospitaleetatik datozen datuekin, bi informazio-sistemen artean dekalaje bat dagoelako, eta dekalaje hori hurrengo egunetan zuzenduko da. (*) El número de fallecidos puede que algún día no coincida con los datos que provienen de los hospitales porque existe un decalaje entre ambos sistemas de información que se corregirá en días posteriores.

10


KASU POSITIBOAK, HILDAKOAK ETA HILGARRITASUNA SEXUAREN ARABERA / POSITIVOS, FALLECIDOS Y LETALIDAD POR SEXO

Kasu positiboak / Positivos Gizonak Emakumeak Guztirua Hombres Mujeres Total 0-9

12

10 - 19

11

20 - 29

56

30 - 39

145

40 - 49 50 - 59 60 - 69

Hilgarritasuna / Letalidad Gizonak Emakumeak Guztirua Hombres Mujeres Total

18

0

0

0

0,0%

0,0%

0,0%

23

34

0

0

0

0,0%

0,0%

0,0%

126

182

0

1

1

0,0%

0,8%

0,5%

229

374

0

0

0

0,0%

0,0%

0,0%

258

329

587

2

0

2

0,8%

0,0%

0,3%

331

401

732

1

5

6

0,3%

1,2%

0,8%

374

325

699

14

3

17

3,7%

0,9%

2,4%

70 - 79

376

265

641

24

15

39

6,4%

5,7%

6,1%

80 - 89

268

232

500

50

28

78

18,7%

12,1%

15,6%

Mรกs de 90 edo gehiago

64

115

179

18

19

37

28,1%

16,5%

20,7%

1895

2051

3946

109

71

180

5,8%

3,5%

4,6%

Total

6

Hildakoak / Fallecimientos Gizonak Emakumeak Guztirua Hombres Mujeres Total

11


HILGARRITASUNA ETA TESTAK MILIOI BIZTANLEKO / LETALIDAD Y TEST POR MILLÓN DE HABITANTES

12


POSITIBOAK EUSKADIKO UDALERRIETAN

ANOETA ESKORIATZA GORLIZ HONDARRIBIA MUTRIKU URDULIZ ALEGRIA-DULANTZI BUSTURIA CAMPEZO/KANPEZU LASARTE-ORIA LEGUTIO ORDIZIA OYON-OION SAMANIEGO ZIGOITIA ZUIA ASTIGARRAGA BEASAIN GORDEXOLA LEGAZPI LEKEITIO LEMOA LEZAMA LEZO MARKINA-XEMEIN ZALDIBAR ZALLA ZEGAMA ZIZURKIL ALTZO ARTZINIEGA BARRUNDIA BERNEDO LAUKIZ OROZKO SAN MILLAN/DONEMILIAGA UGAO-MIRABALLES URKABUSTAIZ URNIETA URRETXU USURBIL ZAMUDIO ANTZUOLA ARRATZUA-UBARRUNDIA AZKOITIA AZPEITIA BIDANIA-GOIATZ DEBA ELBURGO/BURGELU GETARIA IGORRE IURRETA LANTARON MENDARO MEÑAKA ONDARROA OTXANDIO SOPUERTA SORALUZE-PLACENCIA DE LAS ARMA ZIERBENA ADUNA AIA ALEGIA ALKIZA ALONSOTEGI ARAMA ARAMAIO AREATZA ARRAIA-MAEZTU ARRATZU

Kasu kopuru handienetik txikienera ordenatuta. POSITIVOS EN LOS MUNICIPIOS DE EUSKADI Ordenado de mayor a menor número de casos. Municipio VITORIA-GASTEIZ BILBAO BASAURI GETXO DONOSTIA / SAN SEBASTIAN BARAKALDO LEIOA IRUN SANTURTZI ERANDIO TOLOSA GALDAKAO PORTUGALETE ZARAUTZ DURANGO ARRASATE/MONDRAGON LAUDIO/LLODIO ERRENTERIA EIBAR AMOREBIETA-ETXANO BERMEO VALLE DE TRAPAGA-TRAPAGARAN ETXEBARRI LABASTIDA/BASTIDA PASAIA HERNANI SESTAO SOPELA AMURRIO GERNIKA-LUMO ARETXABALETA IRUÑA OKA/IRUÑA DE OCA ARRIGORRIAGA DERIO BALMASEDA ELGOIBAR ELORRIO IBARRA IRURA MUNGIA MUSKIZ OÑATI VILLABONA BERANGO BERGARA ERMUA LOIU URDUÑA/ORDUÑA ABADIÑO ABANTO Y CIERVANA-ABANTO ZIERB ANDOAIN AYALA/AIARA GÜEÑES OIARTZUN ORTUELLA PLENTZIA SALVATIERRA/AGURAIN SONDIKA ZUMAIA ZUMARRAGA

Positivos 1116 535 166 144 143 120 81 65 64 61 56 50 40 34 33 31 31 29 28 26 25 25 21 21 19 17 17 17 15 14 13 13 11 11 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 8 8 8 8 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

13

6 6 6 6 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1


ARTZENTALES ASPARRENA ASTEASU ATXONDO BAKIO BARRIKA BAÑOS DE EBRO/MAÑUETA BERANTEVILLA BERRIZ ELANTXOBE ELCIEGO EREÑO ERRIBERAGOITIA/RIBERA ALTA ETXEBARRIA GAMIZ-FIKA GAUTEGIZ ARTEAGA IBARRANGELU IDIAZABAL IRURAIZ-GAUNA LAGUARDIA LARRABETZU LAZKAO LEMOIZ MENDEXA MORGA MUNDAKA ORIO RIBERA BAJA/ERRIBERA BEITIA TRUCIOS-TURTZIOZ UBIDE ZAMBRANA ZARATAMO ZEANURI ZEBERIO

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

(*) Udalerriko positiboak analisietako datuetatik datoz, goizeko 08:00etan. Horregatik, guztizkoak ez datoz bat arratsaldeko 20:00etako analisien emaitzekin. Baliteke, gainera, egunez egun desadostasun txikiak egotea. Informazioa etengabe berrikusten eta arazten ari da. Baliteke, gardentasunaren mesedetan, akats puntualen bat egotea, gerora zuzenduko dena. (*) Los positivos por municipio provienen de datos de las analíticas a las 08:00 de la mañana. Es por ello que los totales no coinciden con los de los resultados de las analíticas de las 20:00 de la tarde. Puede además que haya pequeñas discrepancias de día a día. La información está continuamente siendo revisada y depurada. En aras de la transparencia puede que haya algún error puntual que posteriormente será corregido.

14


POSITIBOAK EUSKADIKO EREMUETAN /POSITIVOS EN LAS ZONAS DE SALUD DE EUSKADI Kasu kopuru handienetik txikienera ordenatuta / Ordenado de mayor a menor número de casos ZONA DE SALUD San Martín Olaguibel Lakuabizkarra Basauri-Ariz Sansomendi Las Arenas Zabalgana Basauri-Kareaga La Habana Gazalbide-Txagorritxu Casco Viejo (Vitoria-Gasteiz) Lakua-Arriaga Olarizu Tolosa Salburua Bombero Etxaniz Zaramaga Algorta Leioa Deusto Galdakao Aranbizkarra I Indautxu Aranbizkarra II Alango Gazteleku Rioja Alavesa Santurtzi-Kabiezes Astrabudua Irún-Centro San Ignacio Llodio Zarautz-Orio-Aia Rekalde Txorierri Durango Txurdinaga Arrasate Aiala Villabona Ondarreta Mirivilla/La Merced La Merced/Mirivilla Sopelana Abetxuko Dumboa Santurtzi-Centro-Mamariga Lutxana Bermeo Trapagaran Amorebieta Amara Berri Hernani-Urnieta-Astigarraga Abadiño-Elorrio-Berriz Basurto Javier Sáenz de Buruaga Erandio Iztieta-Errenteria Llanada Alavesa Zuazo Otxarkoaga Etxebarri Gros Begoña San Adrián Valle de Leniz La Paz Mina del Morro Mungia

Nº Positivos

Población

163 129 117 87 78 78 77 77 68 67 61 57 57 56 54 54 52 52 52 51 49 46 45 43 42 39 37 37 37 37 36 35 35 34 34 34 33 33 32 32 31 30 30 29 28 28 26 26 26 25 24 24 24 23 22 22 22 22 21 20 20 20 20 19 19 19 18 18 18

29720 26312 27297 25227 8540 33616 24238 15670 10002 12823 17176 13568 13534 18856 16172 39066 11665 34005 23280 24820 31357 13641 17328 13850 17645 21147 11509 25761 10152 34001 23878 22356 31027 26425 18678 33556 14569 23445 19290 15547 33535 19148 19148 23887 3557 25680 17545 6632 18955 11878 18711 35050 31961 24558 21246 14963 13901 25937 12975 18461 11077 11012 26743 11082 10068 11317 20620 10678 26584

15

Tasa x 100.000 habitantes 548,5 490,3 428,6 344,9 913,3 232,0 317,7 491,4 679,9 522,5 355,1 420,1 421,2 297,0 333,9 138,2 445,8 152,9 223,4 205,5 156,3 337,2 259,7 310,5 238,0 184,4 321,5 143,6 364,5 108,8 150,8 156,6 112,8 128,7 182,0 101,3 226,5 140,8 165,9 205,8 92,4 156,7 156,7 121,4 787,2 109,0 148,2 392,0 137,2 210,5 128,3 68,5 75,1 93,7 103,5 147,0 158,3 84,8 161,8 108,3 180,6 181,6 74,8 171,4 188,7 167,9 87,3 168,6 67,7


Eibar Abanto-Muskiz San Vicente Urban Zurbaran Gorliz-Plentzia Amara Centro Portugalete-Castaños Portugalete-Buenavista Portugalete-Repelega Bolueta-Sagarminaga Casco Viejo (Bilbao) Karmelo Santutxu-Solokoetxe Elgoibar Lezo-San Juan Zaballa Gernika Alza-Roteta Parte Vieja Norte-Zuia Balmaseda Sodupe-Güeñes Gernikaldea Ibarra Norte-Legutio Kueto Markonzaga La Peña Zorroza- Alonsotegi Arrigorriaga Torrekua Oñati Montaña Alavesa Rontegi Bergara Zumarraga Zumaia-Zestoa-Getaria Valles Alaveses I Arratia Deba Ermua Beasain Beraun-Errenteria Egia Hondarribia Ortuella Alegia Andoain Lasarte-Usurbil Oiartzun Pasaia San Pedro Ordizia Zalla Lekeitio Intxaurrondo Loiola Markina-Xemein Legazpi Valles Alaveses II Bidebieta Pasaia Antxo Ondarroa Azkoitia Azpeitia Lazkao

18 17 17 17 16 15 15 14 14 14 14 14 14 14 14 14 13 13 13 13 12 12 12 12 11 10 10 10 10 10 10 10 10 9 9 9 9 9 8 8 8 8 8 8 8 8 7 7 7 7 7 7 6 5 5 5 5 4 4 3 3 3 2 2 2 2

17323 17105 19872 7552 10950 12850 12955 17724 13678 18828 9670 12562 12231 14187 17576 8344 12340 17064 17272 12779 6598 11874 8251 9275 7656 4566 10398 17010 9772 14059 16312 9811 11344 2654 12516 18367 17819 17132 5610 13754 10788 17253 21189 14090 13125 17147 8359 6826 14929 25136 10290 9749 12388 11784 10540 11414 6924 6125 8462 2993 7306 7572 9890 11879 15445 8061

103,9 99,4 85,5 225,1 146,1 116,7 115,8 79,0 102,4 74,4 144,8 111,4 114,5 98,7 79,7 167,8 105,3 76,2 75,3 101,7 181,9 101,1 145,4 129,4 143,7 219,0 96,2 58,8 102,3 71,1 61,3 101,9 88,2 339,1 71,9 49,0 50,5 52,5 142,6 58,2 74,2 46,4 37,8 56,8 61,0 46,7 83,7 102,5 46,9 27,8 68,0 71,8 48,4 42,4 47,4 43,8 72,2 65,3 47,3 100,2 41,1 39,6 20,2 16,8 12,9 24,8

(*) Osasun-eremuaren araberako positiboak analitiken datuetatik datoz, goizeko 08:00etan. Horregatik, guztizkoak ez datoz bat arratsaldeko 20:00etako analisien emaitzekin. Baliteke, gainera, egunez egun desadostasun txikiak egotea. Informazioa etengabe berrikusten eta arazten ari da. Baliteke, gardentasunaren mesedetan, akats puntualen bat egotea, gerora zuzenduko dena. (*) Los positivos por zona de salud provienen de datos de las analíticas a las 08:00 de la mañana. Es por ello que los totales no coinciden con los de los resultados de las analíticas de las 20:00 de la tarde. Puede además que haya pequeñas discrepancias de día a día. La información está continuamente siendo revisada y depurada. En aras de la transparencia puede que haya algún error puntual que posteriormente será corregido.

16


1. Grafikoa. Euskadiko udalerrietako positibo kopurua GrĂĄfico 1. NĂşmero de positivos en los municipios de Euskadi

17


2. Grafikoa. 100.000 biztanleko tasa Euskadiko udalerrietan Grรกfico 2. Tasa por cada 100.000 habitantes en los municipios de Euskadi

18


3. Grafikoa. Euskadiko osasun-eremuetako positibo kopurua GrĂĄfico 3. NĂşmero de positivos en las zonas de salud de Euskadi

19


4. grafikoa. 100.000 biztanleko tasa Euskadiko osasun-eremuetan Grรกfico 4. Tasa por cada 100.000 habitantes en las zonas de salud de Euskadi

20

Profile for Jon Mutuberria

Koronabirusaren bilakaera: martxoaren 25eko datuak  

Koronabirusaren bilakaera: martxoaren 25eko datuak  

Advertisement