a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 1

ANALISIA / ANÁLISIS - 24/03/2020 (20:00 horas) Analitiken datuak 20:00ak arte / Datos de analíticas hasta las 20:00 horas. Analitikak guztira / Total de analíticas: 9.950 Paziente bakarrak / Pacientes únicos: 8.735

LURRALDE HISTORIKOAREN ARABERA / POR TERRITORIO HISTÓRICO

POSITIBOA POSITIVO

EZ POSITIBOA NO POSITIVO

GUZTIRA TOTAL

1.- Araba 2.- Bizkaia 3.- Gipuzkoa

1207 1501 563

1101 2347 2016

2308 3848 2579

Guztira / Total

3271

5464

8735

BALIOZKOTZE-DATAREN ARABERAKO / POR FECHA DE VALIDACIÓN

Baliozkotze-data Fecha Validación 05/02/2020 24/02/2020 25/02/2020 26/02/2020 27/02/2020 28/02/2020 29/02/2020 01/03/2020 02/03/2020 03/03/2020 04/03/2020 05/03/2020 06/03/2020 07/03/2020 08/03/2020 09/03/2020 10/03/2020 11/03/2020 12/03/2020 13/03/2020 14/03/2020 15/03/2020 16/03/2020 17/03/2020 18/03/2020 19/03/2020 20/03/2020 21/03/2020

POSITIBOA POSITIVO

EZ POSITIBOA NO POSITIVO

GUZTIRA TOTAL

0 0 0 0 0 0 1 1 0 6 3 19 23 33 39 44 55 98 72 91 108 83 113 178 218 259 283 384

1 3 5 3 11 26 12 20 45 84 66 76 108 106 72 101 151 151 187 224 200 180 193 300 448 376 371 449

1 3 5 3 11 26 13 21 45 90 69 95 131 139 111 145 206 249 259 315 308 263 306 478 666 635 654 833

1


22/03/2020 23/03/2020 24/03/2020 Guztira / Total

322 311 527 3271

478 345 672 5464

2

800 656 1199 8735


BALIOZKOTZE-DATAREN ETA LURRALDE HISTORIKOAREN ARABERAKO POR FECHA DE VALIDACIÓN Y TERRITORIO HISTÓRICO

05-feb-20 24-feb-20 25-feb-20 26-feb-20 27-feb-20 28-feb-20 29-feb-20 01-mar-20 02-mar-20 03-mar-20 04-mar-20 05-mar-20 06-mar-20 07-mar-20 08-mar-20 09-mar-20 10-mar-20 11-mar-20 12-mar-20 13-mar-20 14-mar-20 15-mar-20 16-mar-20 17-mar-20 18-mar-20 19-mar-20

1.- Araba POSITIBOA EZ POSITIBOA POSITIVO NO POSITIVO 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2 1 6 1 10 0 13 2 26 2 34 16 5 17 44 29 31 30 10 30 39 42 23 77 34 48 42 41 63 64 43 35 39 45 36 66 45 77 59 82 73

2.- Bizkaia POSITIBOA EZ POSITIBOA POSITIVO NO POSITIVO 0 0 0 3 0 4 0 0 0 7 0 18 0 6 0 5 0 1 2 20 1 8 3 50 6 30 2 37 6 37 12 46 13 81 16 75 14 84 33 95 27 83 29 66 44 84 90 130 96 241 136 197

3.- Gipuzkoa POSITIBOA EZ POSITIBOA POSITIVO NO POSITIVO 0 0 0 0 0 1 0 3 0 1 0 6 0 0 0 5 0 31 2 38 0 24 0 21 0 34 2 38 3 25 2 16 0 47 5 42 10 61 17 66 17 74 19 75 24 73 22 125 45 148 41 106

20-mar-20

95

94

132

91

56

186

21-mar-20

113

91

217

207

54

151

22-mar-20

93

87

166

184

63

207

23-mar-20

81

60

161

144

69

141

24-mar-20 GUZTIRA TOTAL

120

88

295

313

112

271

1207

1101

1501

2347

563

2016

3


OSPITALERATUTAKO PAZIENTEEI BURUZKO INFORMAZIOA (00:00etan) INFORMACIÓN DE PACIENTES HOSPITALIZADOS (00:00 HORAS)

OSPITALEA HOSPITAL

H.U. ARABA

SOLAIRUETAN OSPITALERATUAK INGRESADOS EN PLANTA

ZIUn SARTUTA INGRESADOS EN UCI

GUZTIRA OSPITALERATUAK TOTAL INGRESADOS

OSPITALEETAKO ALTAK ALTAS HOSPITALARIAS

274

36

310

48

ZIUn ALTAK ALTAS UCI

2

-

-

-

-

-

H.U. CRUCES

132

30

162

14

0

H.U. BASURTO

142

16

158

18

0

H.U. GALDAKAO

124

12

136

8

1

H. URDULIZ

63

0

63

1

0

H. SAN ELOY

22

0

22

3

0

H. SANTA MARINA

63

0

63

0

0

8

0

8

1

0

H.U. DONOSTIA

68

14

82

3

0

ONKOLOGIKOA

-

-

-

-

-

H. BIDASOA

7

0

7

2

0

H. MENDARO

11

0

11

0

0

H. EIBAR

H. LEZA

H. GORLIZ

20

0

20

1

0

H. ZUMARRAGA

7

0

7

3

0

H. MONDRAGON

26

0

26

3

0

H. LA ASUNCIÓN

10

0

10

4

2

IMQ

50

-

50

2

-

QUIRON

12

3

15

0

0

1.039

111

1.150

111

5

GUZTIRA / TOTAL

4


5


6


7


KASU POSITIBOEN ANALISIA / ANÁLISIS DE POSITIVOS

POSITIBOAK /POSITIVOS

%

Gizonak /Hombres

1594

48,7%

Emakumeak / Mujeres

1677

51,3%

POSTIBOAK POSITIVOS

0-9

Biztanleria Población 2019

100.000 biztanleko tasa Tasa por 100.000 habitantes

Kasuen guztizkoaren gaineko % % sobre el total de los casos

17

195.423

8,7

0,5%

10 - 19

34

206.343

16,5

1,0%

20 - 29

156

194.050

80,4

4,8%

30 - 39

318

266.369

119,4

9,7%

40 - 49

466

358.785

129,9

14,2%

50 - 59

603

335.098

179,9

18,4%

60 - 69

583

272.250

214,1

17,8%

70 - 79

531

202.172

262,6

16,2%

80 - 89

416

127.540

326,2

12,7%

Más de 90 edo gehiago

147

29.987

490,2

4,5%

3271

2.188.017

149,5

100%

GUZTIRA / TOTAL

1.- BERRESKURATUAK / RECUPERADOS 2.- ZALANTZAZKOAK /DUDOSOS 3.- EZ BERRESKURATUAK/ NO RECUPERADOS 4.- HILDAKOAK / FALLECIDOS

N

%

59

1,8%

46

1,4%

3011

92,1%

155

4,7%

(*)"Berreskuratutako" pertsonak tentuz aztertzea. Azken analisian negatibo eman duten kasuak dira. Aurreko datuekin izan daitezkeen desadostasunen arrazoia da pertsona bat berreskuratutzat hartzeko garaian zorrotzak izaten ari direla. Egun gehiago behar dira datu horietaz ziur egoteko. (*) El análisis de las personas “Recuperadas” con cautela. Son casos que en su última analítica han dado negativo en ella. Las posibles discrepancias con datos anteriores se deben a que se está siendo exigentes a la hora de considerar a una persona como recuperada. Es preciso de más días para estar seguros de estos datos.

Ospitaleko altak / Altas hospitalarias

8

N

%

407

12,4%


HILGARRITASUNA / LETALIDAD

0 - 9 años

Positivos(*)

Fallecidos(*)

Letalidad

17

0

0,0%

10 - 19 años

34

0

0,0%

20 - 29 años

156

1

0,6%

30 - 39 años

318

0

0,0%

40 - 49 años

466

2

0,4%

50 - 59 años

603

6

1,0%

60 - 69 años

583

14

2,4%

70 - 79 años

531

32

6,0%

80 - 89 años

416

68

16,3%

90 o más años

147

32

21,8%

3271

155

4,7%

Total

(*) Hildakoen kopurua agian ez dator bat egunen batean ospitaleetatik datozen datuekin, bi informazio-sistemen artean dekalaje bat dagoelako, eta dekalaje hori hurrengo egunetan zuzenduko da. (*) El número de fallecidos puede que algún día no coincida con los datos que provienen de los hospitales porque existe un decalaje entre ambos sistemas de información que se corregirá en días posteriores.

9


KASU POSITIBOAK, HILDAKOAK ETA HILGARRITASUNA SEXUAREN ARABERA / POSITIVOS, FALLECIDOS Y LETALIDAD POR SEXO

Kasu positiboak / Positivos Gizonak Emakumeak Guztirua Hombres Mujeres Total 0 - 9 años 10 - 19 años 20 - 29 años 30 - 39 años 40 - 49 años 50 - 59 años 60 - 69 años 70 - 79 años 80 - 89 años 90 o más años Total

11

6

Hildakoak / Fallecimientos Gizonak Emakumeak Guztirua Hombres Mujeres Total

Hilgarritasuna / Letalidad Gizonak Emakumeak Guztirua Hombres Mujeres Total

17

0

0

0

0,0%

0,0%

0,0%

11

23

34

0

0

0

0,0%

0,0%

0,0%

49

107

156

0

1

1

0,0%

0,9%

0,6%

127

191

318

0

0

0

0,0%

0,0%

0,0%

213

253

466

2

0

2

0,9%

0,0%

0,4%

282

321

603

1

5

6

0,4%

1,6%

1,0%

309

274

583

12

2

14

3,9%

0,7%

2,4%

311

220

531

20

12

32

6,4%

5,5%

6,0%

227

189

416

44

24

68

19,4%

12,7%

16,3%

54

93

147

15

17

32

27,8%

18,3%

21,8%

1594

1677

3271

94

61

155

5,9%

3,6%

4,7%

10


HILGARRITASUNA ETA TESTAK MILIOI BIZTANLEKO / LETALIDAD Y TEST POR MILLÓN DE HABITANTES

11


POSITIBOAK EUSKADIKO UDALERRIETAN

LEGUTIO LOIU ORTUELLA OYON-OION SAMANIEGO ZUIA ABADIÑO ANDOAIN ASTIGARRAGA BUSTURIA GORDEXOLA GÜEÑES LEGAZPI LEZO PLENTZIA SONDIKA ZALLA ZEGAMA ARTZINIEGA BARRUNDIA ESKORIATZA LAUKIZ LEKEITIO LEZAMA OROZKO SAN MILLAN/DONEMILIAGA URKABUSTAIZ URNIETA URRETXU ZALDIBAR ZAMUDIO ZIGOITIA ZUMAIA ALTZO ARRATZUA-UBARRUNDIA AZKOITIA AZPEITIA BEASAIN BERNEDO BIDANIA-GOIATZ DEBA ELBURGO/BURGELU GETARIA IGORRE IURRETA LEMOA MARKINA-XEMEIN MENDARO ORDIZIA OTXANDIO SOPUERTA UGAO-MIRABALLES USURBIL ADUNA AIA ALEGIA ALKIZA ALONSOTEGI ANTZUOLA ARAMA ARAMAIO AREATZA ARRAIA-MAEZTU ARRATZU ARTZENTALES ASPARRENA ASTEASU BAKIO BARRIKA BAÑOS DE EBRO/MAÑUETA

Kasu kopuru handienetik txikienera ordenatuta. POSITIVOS EN LOS MUNICIPIOS DE EUSKADI Ordenado de mayor a menor número de casos. Municipio VITORIA-GASTEIZ BILBAO BASAURI GETXO DONOSTIA / SAN SEBASTIAN BARAKALDO LEIOA SANTURTZI IRUN ERANDIO TOLOSA GALDAKAO ZARAUTZ PORTUGALETE ARRASATE/MONDRAGON EIBAR VALLE DE TRAPAGA-TRAPAGARAN AMOREBIETA-ETXANO ERRENTERIA LABASTIDA/BASTIDA DURANGO BERMEO LAUDIO/LLODIO PASAIA ETXEBARRI HERNANI SOPELA AMURRIO ARETXABALETA GERNIKA-LUMO IRUÑA OKA/IRUÑA DE OCA SESTAO BERANGO DERIO IRURA MUNGIA OÑATI BALMASEDA BERGARA ELORRIO MUSKIZ URDUÑA/ORDUÑA ELGOIBAR IBARRA OIARTZUN ABANTO Y CIERVANA-ABANTO ZIERB ANOETA ARRIGORRIAGA AYALA/AIARA GORLIZ MUTRIKU SALVATIERRA/AGURAIN URDULIZ VILLABONA ZUMARRAGA ALEGRIA-DULANTZI CAMPEZO/KANPEZU ERMUA HONDARRIBIA LASARTE-ORIA

Positivos 977 426 142 118 111 99 66 53 52 49 44 37 30 29 27 24 23 22 22 21 20 19 18 18 17 15 14 12 11 11 11 10 9 9 9 9 9 8 8 8 8 8 7 7 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 5 5 5 5

12

5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1


BERANTEVILLA ELANTXOBE ELCIEGO ETXEBARRIA GAMIZ-FIKA IDIAZABAL LAGUARDIA LANTARON LAZKAO LEMOIZ MENDEXA MEÑAKA MORGA MUNDAKA ONDARROA RIBERA BAJA/ERRIBERA BEITIA SORALUZE-PLACENCIA DE LAS ARMA TRUCIOS-TURTZIOZ ZARATAMO ZEANURI ZEBERIO ZIERBENA ZIZURKIL

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

(*) Udalerriko positiboak analisietako datuetatik datoz, goizeko 08:00etan. Horregatik, guztizkoak ez datoz bat arratsaldeko 20:00etako analisien emaitzekin. Baliteke, gainera, egunez egun desadostasun txikiak egotea. Informazioa etengabe berrikusten eta arazten ari da. Baliteke, gardentasunaren mesedetan, akats puntualen bat egotea, gerora zuzenduko dena. (*) Los positivos por municipio provienen de datos de las analíticas a las 08:00 de la mañana. Es por ello que los totales no coinciden con los de los resultados de las analíticas de las 20:00 de la tarde. Puede además que haya pequeñas discrepancias de día a día. La información está continuamente siendo revisada y depurada. En aras de la transparencia puede que haya algún error puntual que posteriormente será corregido.

13


POSITIBOAK EUSKADIKO EREMUETAN /POSITIVOS EN LAS ZONAS DE SALUD DE EUSKADI Kasu kopuru handienetik txikienera ordenatuta / Ordenado de mayor a menor número de casos ZONA DE SALUD San Martín Olaguibel Lakuabizkarra Sansomendi Basauri-Kareaga Basauri-Ariz Zabalgana Las Arenas La Habana Gazalbide-Txagorritxu Casco Viejo (Vitoria-Gasteiz) Salburua Olarizu Lakua-Arriaga Zaramaga Tolosa Bombero Etxaniz Deusto Leioa Algorta Aranbizkarra I Rioja Alavesa Galdakao Aranbizkarra II Alango Gazteleku Irún-Centro Indautxu Zarautz-Orio-Aia Santurtzi-Kabiezes Rekalde Astrabudua Arrasate San Ignacio Txurdinaga Aiala Mirivilla/La Merced La Merced/Mirivilla Sopelana Txorierri Santurtzi-Centro-Mamariga Villabona Ondarreta Trapagaran Llodio Hernani-Urnieta-Astigarraga Amorebieta Durango Dumboa Llanada Alavesa Lutxana Javier Sáenz de Buruaga Bermeo Amara Berri Abetxuko Basurto Otxarkoaga Erandio La Paz Eibar Iztieta-Errenteria Mina del Morro Mungia Etxebarri Gros Urban Zuazo Abadiño-Elorrio-Berriz Valle de Leniz

Nº Positivos

Población

149 111 108 77 73 70 68 67 57 56 55 53 51 48 46 43 42 42 42 41 38 37 36 35 33 32 32 30 30 29 29 29 29 28 28 27 26 26 26 26 24 24 24 23 22 22 21 21 21 20 20 20 20 20 19 19 19 18 17 17 17 16 16 16 16 15 15 15 15

29720 26312 27297 8540 15670 25227 24238 33616 10002 12823 17176 16172 13534 13568 11665 18856 39066 24820 23280 34005 13641 11509 31357 13850 17645 21147 34001 17328 31027 25761 26425 10152 23445 23878 14569 19290 19148 19148 23887 18678 17545 15547 33535 11878 22356 31961 18711 33556 25680 12975 6632 14963 18955 35050 3557 21246 11077 13901 20620 17323 25937 10678 26584 11012 26743 7552 18461 24558 11317

14

Tasa x 100.000 habitantes 501,3 421,9 395,6 901,6 465,9 277,5 280,6 199,3 569,9 436,7 320,2 327,7 376,8 353,8 394,3 228,0 107,5 169,2 180,4 120,6 278,6 321,5 114,8 252,7 187,0 151,3 94,1 173,1 96,7 112,6 109,7 285,7 123,7 117,3 192,2 140,0 135,8 135,8 108,8 139,2 136,8 154,4 71,6 193,6 98,4 68,8 112,2 62,6 81,8 154,1 301,6 133,7 105,5 57,1 534,2 89,4 171,5 129,5 82,4 98,1 65,5 149,8 60,2 145,3 59,8 198,6 81,3 61,1 132,5


Abanto-Muskiz San Vicente Lezo-San Juan Zurbaran Karmelo Begoña San Adrián Gorliz-Plentzia Alza-Roteta Norte-Zuia Portugalete-Buenavista Zaballa Casco Viejo (Bilbao) Amara Centro Balmaseda Portugalete-Castaños Gernika Elgoibar Norte-Legutio Sodupe-Güeñes Bolueta-Sagarminaga La Peña Zorroza- Alonsotegi Bergara Oñati Ibarra Parte Vieja Montaña Alavesa Portugalete-Repelega Rontegi Santutxu-Solokoetxe Gernikaldea Deba Markonzaga Arrigorriaga Torrekua Zumarraga Lasarte-Usurbil Oiartzun Valles Alaveses I Arratia Beasain Beraun-Errenteria Egia Pasaia San Pedro Hondarribia Ortuella Zalla Kueto Ermua Alegia Zumaia-Zestoa-Getaria Lekeitio Legazpi Andoain Markina-Xemein Ordizia Intxaurrondo Loiola Pasaia Antxo Valles Alaveses II Azkoitia Azpeitia Lazkao Bidebieta Ondarroa

14 14 14 13 13 12 12 12 12 11 11 11 11 11 10 10 10 10 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8 8 8 8 8 8 7 7 7 7 7 7 6 6 6 6 6 6 6 5 5 5 5 5 5 4 4 4 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 1

17105 19872 8344 10950 12231 11082 10068 12850 17272 6598 13678 12340 12562 12955 11874 17724 17064 17576 4566 8251 9670 9772 14059 18367 11344 7656 12779 2654 18828 12516 14187 9275 10788 17010 16312 9811 17819 25136 10290 5610 13754 21189 14090 13125 9749 17147 8359 11784 10398 17253 6826 17132 10540 8462 14929 6125 12388 11414 6924 7572 2993 11879 15445 8061 7306 9890

81,8 70,5 167,8 118,7 106,3 108,3 119,2 93,4 69,5 166,7 80,4 89,1 87,6 84,9 84,2 56,4 58,6 56,9 197,1 109,1 93,1 92,1 64,0 49,0 79,3 117,6 70,4 301,4 42,5 63,9 56,4 86,3 74,2 41,2 42,9 71,3 39,3 27,8 68,0 107,0 43,6 28,3 42,6 45,7 61,5 35,0 59,8 42,4 48,1 29,0 73,2 29,2 38,0 47,3 26,8 49,0 24,2 26,3 43,3 39,6 66,8 16,8 12,9 24,8 27,4 10,1

(*) Osasun-eremuaren araberako positiboak analitiken datuetatik datoz, goizeko 08:00etan. Horregatik, guztizkoak ez datoz bat arratsaldeko 20:00etako analisien emaitzekin. Baliteke, gainera, egunez egun desadostasun txikiak egotea. Informazioa etengabe berrikusten eta arazten ari da. Baliteke, gardentasunaren mesedetan, akats puntualen bat egotea, gerora zuzenduko dena. (*) Los positivos por zona de salud provienen de datos de las analíticas a las 08:00 de la mañana. Es por ello que los totales no coinciden con los de los resultados de las analíticas de las 20:00 de la tarde. Puede además que haya pequeñas discrepancias de día a día. La información está continuamente siendo revisada y depurada. En aras de la transparencia puede que haya algún error puntual que posteriormente será corregido.

15


1. Grafikoa. Euskadiko udalerrietako positibo kopurua GrĂĄfico 1. NĂşmero de positivos en los municipios de Euskadi

16


2. Grafikoa. 100.000 biztanleko tasa Euskadiko udalerrietan Grรกfico 2. Tasa por cada 100.000 habitantes en los municipios de Euskadi

17


3. Grafikoa. Euskadiko osasun-eremuetako positibo kopurua GrĂĄfico 3. NĂşmero de positivos en las zonas de salud de Euskadi

18


4. grafikoa. 100.000 biztanleko tasa Euskadiko osasun-eremuetan Grรกfico 4. Tasa por cada 100.000 habitantes en las zonas de salud de Euskadi

19

Profile for Jon Mutuberria

Koronabirusaren bilakaera: martxoaren 24ko datuak  

Koronabirusaren bilakaera: martxoaren 24ko datuak  

Advertisement