a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 1

ANALISIA / ANÁLISIS - 23/03/2020 (20:00 horas) Analitiken datuak 20:00ak arte / Datos de analíticas hasta las 20:00 horas. Analitikak guztira / Total de analíticas: 8.666 Paziente bakarrak / Pacientes únicos: 7.646

LURRALDE HISTORIKOAREN ARABERA / POR TERRITORIO HISTÓRICO

POSITIBOA POSITIVO

EZ POSITIBOA NO POSITIVO

GUZTIRA TOTAL

1.- Araba 2.- Bizkaia 3.- Gipuzkoa

1086 1189 453

1042 2097 1779

2128 3286 2232

Guztira / Total

2728

4918

7646

BALIOZKOTZE-DATAREN ARABERAKO / POR FECHA DE VALIDACIÓN

Baliozkotze-data Fecha Validación 05/02/2020 24/02/2020 25/02/2020 26/02/2020 27/02/2020 28/02/2020 29/02/2020 01/03/2020 02/03/2020 03/03/2020 04/03/2020 05/03/2020 06/03/2020 07/03/2020 08/03/2020 09/03/2020 10/03/2020 11/03/2020 12/03/2020 13/03/2020 14/03/2020 15/03/2020 16/03/2020 17/03/2020 18/03/2020 19/03/2020 20/03/2020 21/03/2020

POSITIBOA POSITIVO

EZ POSITIBOA NO POSITIVO

GUZTIRA TOTAL

0 0 0 0 0 0 1 1 0 6 3 19 23 33 39 44 55 98 72 91 108 83 113 178 218 259 283 384

1 3 5 3 11 26 13 20 45 84 67 76 110 108 73 102 153 152 190 224 201 181 194 301 452 382 385 468

1 3 5 3 11 26 14 21 45 90 70 95 133 141 112 146 208 250 262 315 309 264 307 479 670 641 668 852

1


22/03/2020 23/03/2020 Guztira / Total

322 295 2728

514 374 4918

2

836 669 7646


BALIOZKOTZE-DATAREN ETA LURRALDE HISTORIKOAREN ARABERAKO POR FECHA DE VALIDACIÓN Y TERRITORIO HISTÓRICO

05-feb-20 24-feb-20 25-feb-20 26-feb-20 27-feb-20 28-feb-20 29-feb-20 01-mar-20 02-mar-20 03-mar-20 04-mar-20 05-mar-20 06-mar-20 07-mar-20 08-mar-20 09-mar-20 10-mar-20 11-mar-20 12-mar-20 13-mar-20 14-mar-20 15-mar-20 16-mar-20 17-mar-20 18-mar-20 19-mar-20

1.- Araba POSITIBOA EZ POSITIBOA POSITIVO NO POSITIVO 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2 1 7 1 10 0 13 2 26 2 34 16 5 17 44 29 33 30 10 30 39 42 23 77 34 48 43 41 63 64 44 35 39 45 37 66 46 77 62 82 75

2.- Bizkaia POSITIBOA EZ POSITIBOA POSITIVO NO POSITIVO 0 0 0 3 0 4 0 0 0 7 0 18 0 6 0 5 0 1 2 20 1 9 3 50 6 32 2 37 6 38 12 47 13 82 16 75 14 85 33 95 27 83 29 67 44 84 90 130 96 242 136 200

3.- Gipuzkoa POSITIBOA EZ POSITIBOA POSITIVO NO POSITIVO 0 0 0 0 0 1 0 3 0 1 0 6 0 0 0 5 0 31 2 38 0 24 0 21 0 34 2 38 3 25 2 16 0 48 5 43 10 62 17 66 17 74 19 75 24 73 22 125 45 148 41 107

20-mar-20

95

98

132

94

56

193

21-mar-20

113

95

217

219

54

154

22-mar-20

93

93

166

206

63

215

23-mar-20 GUZTIRA TOTAL

80

63

144

158

71

153

1086

1042

1189

2097

453

1779

3


OSPITALERATUTAKO PAZIENTEEI BURUZKO INFORMAZIOA (15: 00etan) INFORMACIÓN DE PACIENTES HOSPITALIZADOS (15:00 HORAS)

OSPITALEA HOSPITAL

H.U. ARABA

SOLAIRUETAN OSPITALERATUAK INGRESADOS EN PLANTA

ZIUn SARTUTA INGRESADOS EN UCI

GUZTIRA OSPITALERATUAK TOTAL INGRESADOS

OSPITALEETAKO ALTAK ALTAS HOSPITALARIAS

311

33

344

26

ZIUn ALTAK ALTAS UCI

0

-

-

-

-

-

H.U. CRUCES

139

30

169

5

0

H.U. BASURTO

126

16

142

5

0

H.U. GALDAKAO

124

12

136

2

0

H. URDULIZ

62

-

62

1

-

H. SAN ELOY

17

-

17

0

-

H. SANTA MARINA

56

-

56

0

-

5

-

5

3

-

H.U. DONOSTIA

63

11

74

8

0

ONKOLOGIKOA

-

-

-

-

-

H. BIDASOA

9

-

9

1

-

H. MENDARO

10

-

10

0

-

H. EIBAR

H. LEZA

H. GORLIZ

19

-

19

0

-

H. ZUMARRAGA

8

-

8

0

-

H. MONDRAGON

20

-

20

0

-

H. LA ASUNCIÓN

7

1

7

1

2

IMQ

38

-

38

-

-

QUIRON

10

3

13

1

0

1024

106

1129

53

2

GUZTIRA / TOTAL

4


5


6


7


KASU POSITIBOEN ANALISIA / ANÁLISIS DE POSITIVOS

POSITIBOAK /POSITIVOS

%

Gizonak /Hombres

1349

49,5%

Emakumeak / Mujeres

1379

50,5%

POSTIBOAK POSITIVOS

0-9

Biztanleria Población 2019

100.000 biztanleko tasa Tasa por 100.000 habitantes

Kasuen guztizkoaren gaineko % % sobre el total de los casos

16

195.423

8,2

0,6%

10 - 19

33

206.343

16,0

1,2%

20 - 29

139

194.050

71,6

5,1%

30 - 39

269

266.369

101,0

9,9%

40 - 49

393

358.785

109,5

14,4%

50 - 59

501

335.098

149,5

18,4%

60 - 69

480

272.250

176,3

17,6%

70 - 79

430

202.172

212,7

15,8%

80 - 89

346

127.540

271,3

12,7%

Más de 90 edo gehiago

121

29.987

403,5

4,4%

2728

2.188.017

124,7

100%

GUZTIRA / TOTAL

1.- BERRESKURATUAK / RECUPERADOS 2.- ZALANTZAZKOAK /DUDOSOS 3.- EZ BERRESKURATUAK/ NO RECUPERADOS 4.- HILDAKOAK / FALLECIDOS

N

%

48

1,8%

39

1,4%

2508

91,9%

133

4,9%

(*)"Berreskuratutako" pertsonak tentuz aztertzea. Azken analisian negatibo eman duten kasuak dira. Aurreko datuekin izan daitezkeen desadostasunen arrazoia da pertsona bat berreskuratutzat hartzeko garaian zorrotzak izaten ari direla. Egun gehiago behar dira datu horietaz ziur egoteko. (*) El análisis de las personas “Recuperadas” con cautela. Son casos que en su última analítica han dado negativo en ella. Las posibles discrepancias con datos anteriores se deben a que se está siendo exigentes a la hora de considerar a una persona como recuperada. Es preciso de más días para estar seguros de estos datos.

Ospitaleko altak / Altas hospitalarias

8

N

%

296

10,9%


HILGARRITASUNA / LETALIDAD

0 - 9 años

Positivos(*)

Fallecidos(*)

Letalidad

16

0

0,0%

10 - 19 años

33

0

0,0%

20 - 29 años

139

1

0,7%

30 - 39 años

269

0

0,0%

40 - 49 años

393

1

0,3%

50 - 59 años

501

5

1,0%

60 - 69 años

480

10

2,1%

70 - 79 años

430

29

6,7%

80 - 89 años

346

59

17,1%

90 o más años

121

28

23,1%

2728

133

4,9%

Total

(*) Hildakoen kopurua agian ez dator bat egunen batean ospitaleetatik datozen datuekin, bi informazio-sistemen artean dekalaje bat dagoelako, eta dekalaje hori hurrengo egunetan zuzenduko da. (*) El número de fallecidos puede que algún día no coincida con los datos que provienen de los hospitales porque existe un decalaje entre ambos sistemas de información que se corregirá en días posteriores.

9


KASU POSITIBOAK, HILDAKOAK ETA HILGARRITASUNA SEXUAREN ARABERA / POSITIVOS, FALLECIDOS Y LETALIDAD POR SEXO

Kasu positiboak / Positivos Gizonak Emakumeak Guztirua Hombres Mujeres Total 0 - 9 años 10 - 19 años 20 - 29 años 30 - 39 años 40 - 49 años 50 - 59 años 60 - 69 años 70 - 79 años 80 - 89 años 90 o más años Total

10

6

10 43

Hildakoak / Fallecimientos Gizonak Emakumeak Guztirua Hombres Mujeres Total

Hilgarritasuna / Letalidad Gizonak Emakumeak Guztirua Hombres Mujeres Total

16

0

0

0

0,0%

0,0%

0,0%

23

33

0

0

0

0,0%

0,0%

0,0%

96

139

0

1

1

0,0%

1,0%

0,7%

110

159

269

0

0

0

0,0%

0,0%

0,0%

185

208

393

1

0

1

0,5%

0,0%

0,3%

236

265

501

0

5

5

0,0%

1,9%

1,0%

255

225

480

8

2

10

3,1%

0,9%

2,1%

261

169

430

19

10

29

7,3%

5,9%

6,7%

192

154

346

37

22

59

19,3%

14,3%

17,1%

47

74

121

13

15

28

27,7%

20,3%

23,1%

1349

1379

2728

78

55

133

5,8%

4,0%

4,9%

10


HILGARRITASUNA ETA TESTAK MILIOI BIZTANLEKO / LETALIDAD Y TEST POR MILLÓN DE HABITANTES

11


POSITIBOAK EUSKADIKO UDALERRIETAN

ZUIA ABADIÑO ABANTO Y CIERVANA-ABANTO ZIERB ANDOAIN ANOETA BUSTURIA GORDEXOLA GÜEÑES LEGAZPI LEZO MUTRIKU PLENTZIA ZALLA ZEGAMA ARTZINIEGA ASTIGARRAGA BARRUNDIA CAMPEZO/KANPEZU DERIO LEZAMA OROZKO SAN MILLAN/DONEMILIAGA SONDIKA URKABUSTAIZ URNIETA URRETXU ZIGOITIA ZUMAIA ALTZO ARRATZUA-UBARRUNDIA AZKOITIA AZPEITIA BERNEDO BILBAO-GASTEIZ ELBURGO/BURGELU ESKORIATZA GETARIA IGORRE IURRETA LEKEITIO MENDARO ORDIZIA OTXANDIO UGAO-MIRABALLES ZALDIBAR ZAMUDIO ALEGIA ALKIZA ALONSOTEGI ANTZUOLA ARAMA ARAMAIO AREATZA ARRAIA-MAEZTU ARRATZU ARTZENTALES ASPARRENA ASTEASU BAKIO BARRIKA BAÑOS DE EBRO/MAÑUETA BEASAIN BERANTEVILLA DEBA ELCIEGO GAMIZ-FIKA IDIAZABAL LAGUARDIA LAUKIZ LAZKAO

Kasu kopuru handienetik txikienera ordenatuta. POSITIVOS EN LOS MUNICIPIOS DE EUSKADI Ordenado de mayor a menor número de casos. Municipio VITORIA-GASTEIZ BILBAO BASAURI GETXO DONOSTIA / SAN SEBASTIAN BARAKALDO LEIOA IRUN ERANDIO SANTURTZI TOLOSA GALDAKAO PORTUGALETE ARRASATE/MONDRAGON EIBAR LABASTIDA/BASTIDA ZARAUTZ AMOREBIETA-ETXANO DURANGO ERRENTERIA VALLE DE TRAPAGA-TRAPAGARAN LAUDIO/LLODIO BERMEO PASAIA ETXEBARRI HERNANI SOPELA ARETXABALETA AMURRIO GERNIKA-LUMO IRUÑA OKA/IRUÑA DE OCA BERGARA ELORRIO MUNGIA BERANGO IRURA SESTAO URDUÑA/ORDUÑA ARRIGORRIAGA AYALA/AIARA BALMASEDA IBARRA OIARTZUN OÑATI SALVATIERRA/AGURAIN URDULIZ ZUMARRAGA ALEGRIA-DULANTZI ELGOIBAR ERMUA GORLIZ HONDARRIBIA LASARTE-ORIA LEGUTIO LOIU MUSKIZ ORTUELLA OYON-OION SAMANIEGO VILLABONA

Positivos 900 345 129 102 92 80 60 46 43 40 35 33 26 22 21 21 21 20 19 19 19 17 16 16 13 13 11 10 9 9 9 8 8 8 7 7 7 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

12

5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1


LEMOA LEMOIZ MARKINA-XEMEIN MENDEXA MEÑAKA MORGA MUNDAKA ONDARROA RIBERA BAJA/ERRIBERA BEITIA SORALUZE-PLACENCIA DE LAS ARMA TRUCIOS-TURTZIOZ USURBIL ZARATAMO ZEANURI ZEBERIO ZIERBENA ZIZURKIL

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

(*) Udalerriko positiboak analisietako datuetatik datoz, goizeko 08:00etan. Horregatik, guztizkoak ez datoz bat arratsaldeko 20:00etako analisien emaitzekin. Baliteke, gainera, egunez egun desadostasun txikiak egotea. Informazioa etengabe berrikusten eta arazten ari da. Baliteke, gardentasunaren mesedetan, akats puntualen bat egotea, gerora zuzenduko dena. (*) Los positivos por municipio provienen de datos de las analíticas a las 08:00 de la mañana. Es por ello que los totales no coinciden con los de los resultados de las analíticas de las 20:00 de la tarde. Puede además que haya pequeñas discrepancias de día a día. La información está continuamente siendo revisada y depurada. En aras de la transparencia puede que haya algún error puntual que posteriormente será corregido.

13


POSITIBOAK EUSKADIKO EREMUETAN /POSITIVOS EN LAS ZONAS DE SALUD DE EUSKADI Kasu kopuru handienetik txikienera ordenatuta / Ordenado de mayor a menor número de casos ZONA DE SALUD San Martín Lakuabizkarra Olaguibel Sansomendi Basauri-Kareaga Zabalgana Las Arenas Basauri-Ariz La Habana Gazalbide-Txagorritxu Salburua Casco Viejo (Vitoria-Gasteiz) Olarizu Lakua-Arriaga Zaramaga Leioa Rioja Alavesa Bombero Etxaniz Deusto Tolosa Aranbizkarra I Algorta Aranbizkarra II Galdakao Irún-Centro Alango Rekalde San Ignacio Astrabudua Arrasate Santurtzi-Kabiezes Aiala Mirivilla/La Merced La Merced/Mirivilla Txurdinaga Ondarreta Gazteleku Sopelana Llodio Llanada Alavesa Indautxu Durango Trapagaran Amorebieta Hernani-Urnieta-Astigarraga Zarautz-Orio-Aia Abetxuko Txorierri Villabona Dumboa Santurtzi-Centro-Mamariga Basurto Bermeo La Paz Erandio Amara Berri Javier Sáenz de Buruaga Lutxana Mina del Morro Abadiño-Elorrio-Berriz Eibar Iztieta-Errenteria Zuazo Otxarkoaga Mungia Valle de Leniz Gros Urban Etxebarri

Nº Positivos

Población

136 99 98 72 69 65 61 61 54 52 51 49 48 45 42 39 37 37 36 35 34 34 33 32 31 28 27 27 25 24 23 23 22 22 22 22 21 21 21 20 20 20 19 19 19 19 18 18 18 18 17 17 17 16 16 16 15 14 14 14 14 14 13 13 13 13 13 12 12

29720 27297 26312 8540 15670 24238 33616 25227 10002 12823 16172 17176 13534 13568 11665 23280 11509 39066 24820 18856 13641 34005 13850 31357 34001 17645 26425 23878 10152 23445 25761 19290 19148 19148 14569 33535 21147 23887 22356 12975 17328 33556 11878 18711 31961 31027 3557 18678 15547 25680 17545 21246 18955 20620 13901 35050 14963 6632 10678 24558 17323 25937 18461 11077 26584 11317 26743 7552 11012

14

Tasa x 100.00 habitantes 457,6 362,7 372,5 843,1 440,3 268,2 181,5 241,8 539,9 405,5 315,4 285,3 354,7 331,7 360,1 167,5 321,5 94,7 145,0 185,6 249,2 100,0 238,3 102,1 91,2 158,7 102,2 113,1 246,3 102,4 89,3 119,2 114,9 114,9 151,0 65,6 99,3 87,9 93,9 154,1 115,4 59,6 160,0 101,5 59,4 61,2 506,0 96,4 115,8 70,1 96,9 80,0 89,7 77,6 115,1 45,6 100,2 211,1 131,1 57,0 80,8 54,0 70,4 117,4 48,9 114,9 48,6 158,9 109,0


Lezo-San Juan Norte-Zuia San Vicente Zaballa Zurbaran San Adrián Gorliz-Plentzia Norte-Legutio Abanto-Muskiz Portugalete-Castaños Portugalete-Buenavista Sodupe-Güeñes Begoña Casco Viejo (Bilbao) Gernika Bergara Balmaseda Portugalete-Repelega La Peña Karmelo Elgoibar Alza-Roteta Amara Centro Parte Vieja Bolueta-Sagarminaga Zorroza- Alonsotegi Arrigorriaga Torrekua Zumarraga Ibarra Montaña Alavesa Markonzaga Santutxu-Solokoetxe Gernikaldea Oñati Lasarte-Usurbil Oiartzun Pasaia San Pedro Hondarribia Valles Alaveses I Ortuella Rontegi Arratia Deba Ermua Beasain Beraun-Errenteria Egia Zumaia-Zestoa-Getaria Legazpi Andoain Zalla Kueto Lekeitio Ordizia Alegia Intxaurrondo Loiola Valles Alaveses II Azkoitia Azpeitia Lazkao Bidebieta Pasaia Antxo Markina-Xemein Ondarroa

12 11 11 11 11 11 11 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8 8 8 8 8 8 8 8 7 7 7 7 7 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 1 1

8344 6598 19872 12340 10950 10068 12850 4566 17105 17724 13678 8251 11082 12562 17064 18367 11874 18828 9772 12231 17576 17272 12955 12779 9670 14059 16312 9811 17819 7656 2654 17010 14187 9275 11344 25136 10290 9749 17147 5610 8359 12516 13754 10788 17253 21189 14090 13125 17132 8462 14929 11784 10398 10540 12388 6826 11414 6924 2993 11879 15445 8061 7306 7572 6125 9890

143,8 166,7 55,4 89,1 100,5 109,3 85,6 197,1 52,6 50,8 65,8 109,1 81,2 71,6 52,7 49,0 67,4 42,5 81,9 65,4 45,5 46,3 61,8 62,6 72,4 49,8 42,9 71,3 39,3 91,4 226,1 35,3 42,3 64,7 52,9 23,9 58,3 61,5 35,0 89,1 59,8 39,9 36,4 46,3 29,0 23,6 35,5 38,1 29,2 47,3 26,8 25,5 28,9 28,5 24,2 43,9 26,3 43,3 66,8 16,8 12,9 24,8 27,4 26,4 16,3 10,1

(*) Osasun-eremuaren araberako positiboak analitiken datuetatik datoz, goizeko 08:00etan. Horregatik, guztizkoak ez datoz bat arratsaldeko 20:00etako analisien emaitzekin. Baliteke, gainera, egunez egun desadostasun txikiak egotea. Informazioa etengabe berrikusten eta arazten ari da. Baliteke, gardentasunaren mesedetan, akats puntualen bat egotea, gerora zuzenduko dena. (*) Los positivos por zona de salud provienen de datos de las analíticas a las 08:00 de la mañana. Es por ello que los totales no coinciden con los de los resultados de las analíticas de las 20:00 de la tarde. Puede además que haya pequeñas discrepancias de día a día. La información está continuamente siendo revisada y depurada. En aras de la transparencia puede que haya algún error puntual que posteriormente será corregido.

15


1. Grafikoa. Euskadiko udalerrietako positibo kopurua GrĂĄfico 1. NĂşmero de positivos en los municipios de Euskadi

16


2. Grafikoa. 100.000 biztanleko tasa Euskadiko udalerrietan Grรกfico 2. Tasa por cada 100.000 habitantes en los municipios de Euskadi

17


3. Grafikoa. Euskadiko osasun-eremuetako positibo kopurua GrĂĄfico 3. NĂşmero de positivos en las zonas de salud de Euskadi

18


4. grafikoa. 100.000 biztanleko tasa Euskadiko osasun-eremuetan Grรกfico 4. Tasa por cada 100.000 habitantes en las zonas de salud de Euskadi

19

Profile for Jon Mutuberria

Koronabirusaren bilakaera: martxoaren 23ko datuak.  

Koronabirusaren bilakaera: martxoaren 23ko datuak.  

Advertisement