Page 1

Jaargang 13 nummer 2

Bibliotheeknieuws

Jaargang 13 nummer 2

Informatieblad voor bibliotheekmedewerkers van de Erasmus Universiteit Rotterdam 1


Bibliotheeknieuws

In deze uitgave

2

Redactioneel

3

Narrowcasting: digitale berichtgeving via het beeldscherm

4

Een tijdelijke ingang

6

Impact!

8

Even voorstellen: Teun Potjewijd

11

Workshop auteursrechten in het hoger onderwijs

12

Wat hebben renovatie, een nieuw magazijn, PGO, Kamerstukken en een magazijnplan met elkaar te maken?

14

EUR-brede Typo3 migratie

18

NVB-studiereis naar Toronto, Canada

20

Jacht op een schat: De avonturen van de EUR-UB tijdens het ACUB-uitje naar Noordwijk op 23 juni 2011

24

Bezoek Universiteit van Maastricht

26


Jaargang 13 nummer 2

Redactioneel Deze zomereditie van Bibliotheeknieuws staat vooral in het teken van de veranderingen die de afgelopen maanden in de UB plaatsvonden. Zo zijn er digitale schermen opgehangen voor narrowcasting en de tijdelijke ingang is per eind mei in gebruik genomen. Daarnaast zijn we overgestapt naar een nieuwe versie van Typo3 en wordt in het magazijn hard gewerkt aan de verplaatsing van een groot aantal tijdschriften ten behoeve van nieuwe studielandschappen. René Winter brengt verslag uit over zijn deelname aan een workshop ‘Auteursrecht in hoger onderwijs’ en Gusta Drenthe bezocht een symposium

Miranda de Bus

getiteld ‘How to write a Worldclass paper’. Onze nieuwe collega bij de afdeling I&A, Teun Potjewijd, stelt zich voor. Tot slot mag een uitgebreid verslag van het personeelsuitje niet ontbreken. Op donderdag 23 juni jl. leverden we met elkaar een bijdrage aan de verbetering van het verstuiven van het duingebied in het Piet Florisdal in Noordwijk. Daarnaast werd er gejutterd en gevist op het strand. Veel leesplezier en een mooie zomer toegewenst!

3


Bibliotheeknieuws

Foto´s: Arie Kers

Narrowcasting: digitale berichtgeving via het beeldscherm In de vorige editie van Bibliotheeknieuws stond een artikel over Narrowcasting, waarin dit communicatiemiddel nader werd toegelicht. Inmiddels zijn we een aantal maanden verder en begint dit project steeds meer vorm te krijgen: de Posthumus-, Langeveld- en Meeszaal zijn nu voorzien van audiovisuele displays. De inhoud van de berichtgeving kan per zaal variĂŤren: op het beeldscherm in de Langeveldzaal is bijvoorbeeld te lezen dat het om een stilteruimte gaat, bedoeld om in alle rust te studeren, 4

lezen of aan een scriptie te werken. Voor het beheren van de berichtgeving wordt gebruik gemaakt van hetzelfde systeem als in het L-gebouw. Met behulp van de Narrowcasting Mediamanager worden diverse mediabestanden, zoals filmpjes, websites en powerpointslides geupload en via SIN-Online gepubliceerd op het channel. Het bericht is dan direct zichtbaar op het betreffende beeldscherm. Het is belangrijk om klantgerichte, waardevolle informatie te presenteren.


Jaargang 13 nummer 2

Miranda de Bus

Zodra er bijvoorbeeld een printer buiten gebruik is door een technische storing, wordt dit gecommuniceerd via de schermen. De projectgroep Narrowcasting (bestaande uit Gerard, Ineke, Miranda & Renske) draagt zorg voor de inhoud, het updaten en het waarborgen van de continu誰teit van de berichtgeving.

tonen. Een andere suggestie is om een newsfeed te integreren, zodat men ook in de bibliotheek op de hoogte blijft van het laatste nieuws. Daarnaast kan door middel van ondervraging van het UB-panel in kaart worden gebracht welke informatie volgens de gebruiker ontbreekt en waar behoefte aan is.

Op dit moment bevindt het project zich nog in de verkenningsfase. Er wordt getest welke berichten goed lees- en zichtbaar zijn, klanten worden gevraagd om feedback. Een klant stelt voor om actuele reizigersinformatie te 5


Bibliotheeknieuws

Een tijdelijke ingang....

De C-hal en de aangrenzende luchtbrug worden gerenoveerd. Dat betekent een tijdelijk onderkomen voor de algemene ingang van de UB voor de komende 1,5 jaar! Voor de medewerkers van de UB verandert er m.i.v. 23 mei vrij weinig: wij kunnen immers gebruik blijven maken van de personeelsingang. Ware het niet dat we nu door een tunnel van staal en plastic bij onze vertrouwde schuifdeuren moeten komen. Voor de studenten zal het wel even wennen zijn, want de tijdelijke ingang zit toch echt helemaal aan de andere kant van het gebouw. Alles verhuist mee: de portier, de lockers, de poortjes, de camera’s, de mandjes, de boekenbus. Ook de koffiecorner in de C-hal is verplaatst naar Grand Café Siena. Misschien komt de tijdelijke ingang de studieresultaten dan ook wel ten goede, vooral als het regent… en anders is zo’n frisse neus tussendoor ook zo gek nog niet.

6


Jaargang 13 nummer 2

Denise Ruijs-Verhoeff

Invaliden en mensen die slecht ter been zijn, kunnen ook gebruik maken van de personeelsingang. Want daar zit natuurlijk de lift. Zowel binnen als buiten bij de ingang is een intercom aangebracht. Deze communiceert met de portier. De portier kan vervolgens de deuren op afstand openen en sluiten. De balie ligt natuurlijk nu ook niet meer vlakbij de ingang, maar die laten we fijn waar hij is! De studenten worden via de Posthumuszaal geleid naar andere plekken in de UB. Zo worden de stiltezalen ontlast wat betreft de bezoekersstromen. Naar buiten kan iedereen wel direct via het trappenhuis aan de oostkant. Op het nieuwe narrowcastingscherm in de tijdelijke ingang kunnen bezoekers actuele informatie vinden over bijvoorbeeld openingstijden of misschien wel waar ze hun tassen moeten laten. Want voor een stapel in de hoek, is nu echt geen ruimte meer‌.

7


Bibliotheeknieuws

Impact! Daar gaat het om, ook in wetenschappelijke kringen! De Wageningse UB heeft een aansprekende manier gevonden de wetenschappelijke medewerkers hierbij van dienst te zijn. In een middagsymposium getiteld “How to write a worldclass paper” is samen met alle betrokken partijen een flitsend Engelstalig programma georganiseerd rond een van de belangrijkste manieren om wetenschappelijke impact te krijgen: het publiceren. Wie zijn die betrokken partijen? Voor de ruim 400 (!) wetenschappers van Wageningen die als toehoorder acte de presence gaven, was een selecte groep uitgenodigd hun verhaal te houden. De rector magnificus gaf een goed, enthousiastmerend verhaal over het belang van publiceren in high impact journals en het belang van Open Access. De medeorganisator van dit minisymposium, uitgeverij Elsevier, gaf tips en trucs over “How to get published”: hoe kom ik met mijn prachtige artikel in het door mij gewenste tijdschrift te staan. Hun boodschap: verdoe de tijd van onze

8

redacteuren niet met slecht geschreven stukken en “Find your right audience”. Een hoogleraar die vorig jaar de prestigieuze Spinoza-prijs heeft gekregen drong er vervolgens op aan altijd een effectieve p u b licat iest r at eg ie t e o n twi kkel en. Informatiespecialist & bibliometrie deskundige Wouter Gerritse sloot de rij met praktijkvoorbeelden over impact factoren en rankings via de databanken en zoekmachines Web of Science, Scopus en Google Scholar. Bibliotheekmedewerkers waren aanwezig bij een aantal stands met uitleenbare boeken rond deze thematiek en met een aantal professioneel gemaakte posters waarin helder uit de doeken wordt gedaan wat bijv. het voordeel van open access is, hoe Metis werkt, enzovoort. Een leuke middag om bij te wonen, met enthousiaste toehoorders en veel vragen uit het publiek. Wie weet zouden wij ook bij de EUR iets dergelijks kunnen organiseren, experts genoeg. Bovendien sluit deze thematiek naadloos aan bij de inhoud van onze nieuwe portal Research Matters.


Jaargang 13 nummer 2

Gusta Drenthe

Portal Research Matters

Wouter weblog

Symposium How to write...

Symposium opname deel 1

Symposium opname deel 2

Wageningen University Library

9


Aandachtig luisteren‌ Toptoets kinderen op bezoek bij de UB Bibliotheeknieuws

10


Jaargang 13 nummer 2

Even voorstellen.......

Teun Potjewijd Beste allemaal, mijn naam is Teun Potjewijd en ik ben half april begonnen bij de afdeling I&A als projectleider/specialist bibliotheektoepassingen. In eerste instantie zal ik mij vooral bezighouden met het overnemen van de LBSactiviteiten van Leen Meijboom, later zal dit worden aangevuld met projecten. Hoewel opgeleid als chemisch technoloog ben ik al snel in ICT terechtgekomen en zijn computers ook een hobby geworden. Het kan ook andersom zijn geweest ;-) In elk geval heb ik mij daarbij altijd het meest thuis gevoeld op het snijvlak van techniek en organisatie en ik heb daar ook de meeste tijd doorgebracht. Heel gevarieerd overigens, van productie, logistiek, verkoop tot marketing, over een periode van bijna 25 jaar, bij dezelfde werkgever, Unilever. ICT bij de UB bestrijkt ook een breed terrein, van Randtriever tot sEURch

en ik denk dat ik mij hier prima thuis zal voelen. Op het persoonlijke vlak kan ik melden dat ik van jaargang ’60 ben (iedereen rekenen…), van origine Tukker, ongetrouwd, zonder kinderen en woonachtig in Prinsenland. Hobby’s zijn computers, internet, fotografie, films, modeltreinen en vakantielanden ‘waar je het water uit de kraan kunt drinken’. En natuurlijk niet te vergeten, favoriete boeken: Adriaan en Olivier (“Het was in het allerholst van de nacht en twee grote volle manen stonden met verwijtende gezichten aan de hemel”) en Asterix (“Er zijn hier geen twee dikkerds, er is er maar één en die is niet dik”). Ik wil bij deze alvast iedereen bedanken voor de bijzonder hartelijke ontvangst en we gaan er iets moois van maken!

11


Bibliotheeknieuws

Workshop auteursrechten in het hoger onderwijs

12


Jaargang 13 nummer 2

René Winter

Renske en ik hebben op 4 maart jl. de workshop “Auteursrechten in hoger onderwijs” bijgewoond. Deze workshop werd gegeven op de Landbouwuniversiteit te Wageningen en vond plaats in het kader van Surf Academy. In deze workshop, waarvoor basiskennis over auteursrechten werd verondersteld, lag de focus op het openbaar publiceren van onderzoeksresultaten (publicaties, data, beeld en geluid) en het hergebruik ervan in onderwijs en onderzoek. De hoofdthema’s waren: auteursrechtenbeleid en –advies, multimedia, hergebruik en communicatie over auteursrechten. Dit zijn exact de thema’s waarmee wij ook zitten. Tijdens de workshop zijn de navolgende vragen aan de orde gekomen: • Wat zijn de verschillende manieren om Open Access te bereiken, hoe krijg je beleidsmakers hiervoor in actie en wat zijn stimuleringsinstrumenten hiervoor? • Hoe zit het met de auteursrechten bij hergebruik van audiovisueel materiaal, onder andere in elektronische leeromgevingen. En hoe zit het met web lectures? • Hoe gaat Stichting Pro om met de readerregeling? • Hoe ga je als organisatie om met informatie over auteursrechten? Het was al met al een voor Renske en mijzelf een leerzame dag.

13


Bibliotheeknieuws

Wat hebben renovatie, een nieuw magazij Kamerstukken en een magazijnplan met el In de afgelopen en de komende periode vonden en vinden in de UB een aantal grootschalige verplaatsingen plaats. Dit alles onder andere ten behoeve van de renovatie van de UB, een nieuw magazijn en nieuwe studielandschappen in de Posthumuszaal in verband met het Probleemgestuurd Onderwijs (PGO). Hieronder een beknopte opsomming van werkzaamheden die hiervoor verricht moet worden. Tijdelijke ingang UB Voor een goede doorloop ten behoeve van de tijdelijke ingang in de Posthumuszaal, zijn enkele kasten

14

afgebroken en is een kast verplaatst. Afbreken van kasten houdt in dat er elders ruimte moet worden gevonden voor de inhoud. In dit geval zijn de ‘Kamerstukken’, zo’n 170 meter, verplaatst naar PT-41. PGO Uitbreiding van het PGO (probleemgestuurd onderwijs), vraagt ook om uitbreiding van studielandschappen in de UB. Ruimte die vooralsnog alleen is te vinden in de Posthumuszaal. Daarom is recent besloten de gebonden tijdschriften die nu nog in open opstelling staan, naar het gesloten magazijn te verplaatsen.


Jaargang 13 nummer 2

jn, PGO, lkaar te maken? Nieuw magazijn Begin mei is een nieuw magazijn voor de UB beschikbaar gekomen, achter de winkelstraat, waar voorheen Donner/Study store haar winkelvoorraad aanhield. Deze ruimte kon niet zonder meer in gebruik worden genomen. Naast opknapwerk en installatie van klimaatapparatuur, moest ook de vloer worden versterkt om het gewicht van de verrijdbare kasten te kunnen dragen. De nieuwe ruimte biedt ca 1.300 meter planklengte en vervangt CT-16 die als gevolg van de renovatie moest worden opgegeven. De ruimtewinst (13.00-800 = 500 m) is echter betrekkelijk aangezien ook ruimte moet worden gevonden voor

Gerard Mazee

ca 1.000 meter tijdschriften in open opstelling. Gewichtige verplaatsing(en) Verplaatsen, aanschuiven en herindelen van magazijnruimte(s) is geen sinecure als je, bedenkt welke volumes en gewichten ermee zijn gemoeid. Een meter tijdschriftbanden weegt gemiddeld ca 45 KG. Bedenk dat elke band twee keer in de handen komt; uitnemen + plaatsen. Voor verplaatsing van de collectie van CT-16 naar PT-35 hebben we het dan al over 72.000 kg! die moest worden verplaatst. Voor het transport tussen de magazijnen wordt uiteraard gebruik

15


Bibliotheeknieuws

gemaakt van transportmateriaal. In het geval van CT-16 naar PT35 was er sprake van een relatief korte transportweg zonder echte hindernissen, maar voor het verplaatsen van de Kamerstukken naar PT-41 bijvoorbeeld, moesten elf! doorgangen worden genomen, waarvan acht handmatig te openen, deels worden opengehouden, een spaghettiroute door het ‘C’ magazijn worden gevolgd en ruim 200 meter worden afgelegd. Logistiek en planning Met de hierboven genoemde verplaatsingen zijn we er nog niet. Om ruimte te kunnen creëren voor

16

de tijdschriften in open opstelling zal eerst ca 6.500 meter aan tijdschriften moeten worden verplaatst en/of aangeschoven alvorens kan worden aangevangen met de verplaatsing van ca 1.000 meter tijdschriften in open opstelling. In totaal is dat ca 7.500 meter, wat neerkomt op ca 675.000 kg te verplaatsen materiaal. Het zal duidelijk zijn dat dit veel vraagt van de betrokken medewerkers en we zijn dan ook bijzonder blij met de hulp van collega’s van andere afdelingen. Vele handen maken immers licht werk. Ook onze werkstudenten zullen zoveel als mogelijk worden ingezet. Afhankelijk van de voortgang, zal


Jaargang 13 nummer 2

worden bekeken ‘of’ en ‘hoeveel’ extra krachten nodig zijn om het project tijdig te kunnen klaren. Magazijnplan Om de magazijnruimte zo optimaal mogelijk te kunnen benutten en om bij verplaatsingen vooraf te kunnen bekijken/berekenen wat de mogelijkheden zijn, wordt gebruik gemaakt van een applicatie waarin alle voor opslag beschikbare ruimte(s) zijn of nog worden vastgelegd. Het spreekt voor zich, dat een dergelijk systeem alleen nuttig kan blijven als mutaties (verplaatsingen of afvoeren door saneren) ook consequent worden

bijgehouden. Zoals je ziet is er meer dan enige samenhang tussen de in de aanhef genoemde onderdelen. Naast de hierboven genoemde grootschalige verplaatsingen, zullen nog een aantal andere moeten volgen alvorens we kunnen spreken van een logisch en efficiënt gevulde ruimte. Dit jaar, zal de afdeling hier dan ook druk mee zijn.

Volg hier de voortang!

17


EUR-brede Typo3 migratie

Emilio Andrade

Bibliotheeknieuws

18

Het is al weer 4 jaar geleden dat het oude content management systeem (CMS) Silva EUR-breed is vervangen door Typo3 (T3) 4.0. Reden voor de EUR om de verouderde Typo3 ver-sie 4.0 te migreren naar versie 4.4. De migratie die 17 mei jl. met succes werd volbracht, is dan ook gelijk het eerste opgeleverde project in het kader van het plan bedrijfsvoering 2013. De reguliere websitegebruiker heeft bijna niets van deze migratie gemerkt wat ook uiteraard de bedoeling was.


Jaargang 13 nummer 2

De EUR-onderdelen SSC-ICT en Staff Marketing Communicatie (SMC)/ Erasmus Web Service (EWS) hebben met name het T3-migratietraject begeleid en aan de upgrade is een flinke voorbereiding voorafgegaan. Eind 2010 heeft SSC-ICT, in samenwerking met EWS, een testserver ingericht met daarop de nieuw geïnstalleede T3 versie, gekoppeld aan de bestaande EURwebsites. Een T3 key user testgroep is door EWS samengesteld en is gevraagd hun betreffende webonderdeel in de front-end (website) en back-end (CMS) op deze testserver door te lopen en te testen. Met name de code-sources (webkoppelingen) moesten goed getest worden omdat naast de nieuwe T3versie ook de php-versie van 4 naar 5 werd gemigreerd. Daarnaast moesten de standaard T3-functionaliteiten uitgebreid getest worden. Alle testbevindingen zijn gestructureerd genoteerd en gerapporteerd aan EWS. Vervolgens is er een key user overleg geweest w a a r a fge v a a r d i g d e n v a n d e key user groepen bij aanwezig waren en hun testbevindingen nader hebben toegelicht. Op basis van dit overleg, dat een week voor de daadwerkelijke

migratie gepland stond, is besloten de migratie groen licht te geven; er waren geen showstoppers geconstateerd. De migratie is, zoals eerder vermeld, op 17 mei jl. zonder noemenswaardige problemen uitgevoerd. Momenteel werkt EWS aan een vervolg waarbij zij zich gaan richten op Content Structuring, Functionaliteiten en Usability. De UB en andere EURonderdelen worden op korte termijn bij dit vervolgtraject betrokken en zullen dan ook actief gaan deelnemen in nieuwe testgroepen. Toelichting: Nieuwe features zijn onder andere: het uploaden van meerdere bestanden in één keer in de DAM (fotomappen), het knippen en plakken uit Word, een filter functie op de paginaboom, ankers die in een lijst worden getoond. Bij ophalen van “also sees” uit meerdere mappen wordt de volgorde nu wel vastgehouden. Er is een nieuwe formulieren-plugin toegevoegd, deze is nog alleen in gebruik voor admins. Daarnaast zijn we weer bij met de securitypatches. Verder zijn er een aantal technische aanpassingen doorgevoerd welke het ontwikkelen straks eenvoudiger maken voor de T3ontwikkelaars.

19


Bibliotheeknieuws

NVB-studiereis naar Toronto, Canada Judith Gulpers Peter F. Bronfman Business Library

Samen met 38 andere bibliotheekmedewerkers, van universiteitsbibliotheken en hogeschoolbibliotheken, waaronder 3 Vlaamse collega’s en maar liefst 5 mannen, vertrok ik op zaterdag 28 mei naar Toronto. Het doel van deze NVB-reis: een kijkje in de keuken van verschillende Canadese universiteitsbibliotheken: hoe gaan zij om met de overgang van papier naar digitaal? Kunnen we ideeÍn opdoen en uitwisselen voor nieuwe diensten voor studenten en medewerkers?

20


Jaargang 13 nummer 2

De gebouwen Bij de meeste bibliotheken stond – natuurlijk – een rondleiding door het gebouw op het proramma. De meeste bezochte gebouwen zijn ongeveer zo oud als onze bibliotheek, wel een paar verdiepingen hoger en met véél kleinere ramen: natuurlijk licht maakt een bibliotheek een zoveel fijnere studieplek! Duidelijke uitzondering is Peter F. Bronfman Business Library. Deze bibliotheek is ontworpen in zéér nauwe samenwerking met de bibliothecaris, het is haar ‘library of my dreams’: licht, ruim opgezet, op maat gemaakte tijdschriftenkasten en zelfs een open haard (die in de Canadese winter nodig is). Ook veel verschillende soorten studieplekken, en daarvan waren ook in andere bibliotheken mooie voorbeelden te zien. Afwisseling staat duidelijk centraal: van kleine hokjes (carrels) voor individuele studie, tot groepswerkplekken in restaurant opstellingen (zoals in Amerikaanse wegrestaurants in de film), van lekkere relaxstoelen mét plankje voor de laptop tot een gewone stoel aan een gewone tafel. De bibliotheek van Ryerson University heeft het voortouw genomen bij de bouw van het nieuwe Student Learning Center: je hoeft niet alle links te volgen in dit verslag, maar deze is zeker de moeite waard! Er komen geen boeken of tijdschriften, alleen studieplekken, maar wel in alle soorten en maten.

De informatiebalies waren bijna overal ‘leeg’, er stond geen rij studenten te wachten – maar dat kwam vooral omdat de colleges al voorbij waren. Toch ook hier een paar ideeën gezien: een kruk of stoel aan de studentenkant van de informatiebalie ziet bijvoorbeeld heel uitnodigend uit. York Library heeft naast een informatiebalie een ‘halte’ waarin de bibliotheekmedewerker en student(en) rustig kunnen zitten voor het beantwoorden van vragen. Omdat er vaak een wachtrij is voor de ‘Research Drop-in’ geeft het meubilair aan hoe de rij moet staan. De ‘halte’ is zo vormgegeven dat er weinig geluidsoverlast is vanuit de rest van de ruimte. Bij veel informatiebalies was ook een plek ingeruimd voor de ICT-helpdesk of technical support. In Wilfrid Laurier University Library in Waterloo zal de ICTbalie deze zomer verdwijnen: de ICT-staf is liever ‘daar waar de studenten zijn’ en dat is in dit geval bij de koffiecorner in een ander gebouw! Qua gebouwen is er een opvallend verschil met Nederlandse bibliotheken: in Canadese bibliotheken vind je overal nette bordjes met namen, van de personen of bedrijven die die ruimte, balie, lift of tafel hebben gesponsord.

Diensten Bij ons bezoek aan York University

21


Bibliotheeknieuws

Library en Ryerson University Library gaven medewerkers korte presentaties over de diensten die deze bibliotheken aanbieden, zoals informatievaardigheden, apps, een open access infrastructuur voor Canadese tijdschriften in de sociale wetenschappen (Synergies Canada), enz. Deze presentaties werden gegeven door hele enthousiaste medewerkers, duidelijk gewend aan het geven van presentaties, die ook graag meer over Nederlandse bibliotheken wilden horen. Helaas was daar meestal geen tijd voor. Dana Porter Library in Waterloo gaf een uitgebreide presentatie over haar PR-activiteiten, zoals Library Day, de fotowedstrijd What is your favorite spot in the library?, hun button-campagne en de wekelijkse poll op de website. De bibliotheken in Ontario werken samen in de OCUL – Ontario Council of University Libraries. OCUL zorgt bijvoorbeeld voor gezamenlijke licenties en voor Scholars Portal. Er bestaan al portals voor e-books, tijdschriften en data. Tot slot Canadese universiteitsbibliotheken hebben dezelfde problemen als de Nederlandse, en hun oplossingen hiervoor wijken niet heel erg af van de onze. Er zijn natuurlijk altijd oplossingen die we kunnen meenemen, zoals

22

Op Kensington werd een levensgroot Feedback Friday, Market Library Lunch, open spelletje scrabble gespeeld

door policy, stroom via het plafond ipv via de vloer, aangeven van verschillende geluidsniveaus in de bibliotheek, voorbeelden van narrowcasting, voedselbeleid, een muziekje als teken dat de bibliotheek in 10 minuten gaat sluiten, enz. Door ander personeelsbeleid (je moet bijvoorbeeld een degree hebben om librarian te worden), de mogelijkheid om nieuwe functies te ontwikkelen, zoals een Digital Initiative Librarian (met een technische achtergrond), post-docs die de UB helpen de bijzondere collecties toegankelijk te maken voor onderzoek en het veel werken met grants (en dus projecten), wat samenwerking noodzakelijk maakt, lijkt er met name in York, Ryerson en McMaster wel een andere sfeer te zijn dan hier: heel


Jaargang 13 nummer 2

De halte voor informatievragen in York Library

pro-actief en gericht op de nieuwste ontwikkelingen. Een voorzichtige schatting: er zijn in totaal misschien wel 10.000 foto’s gemaakt. Mijn foto’s staan op Flickr (een deel moet wel nog van titels, tags en beschrijving voorzien worden), andere foto’s zijn te vinden via http:// www.flickr.com/groups/nvbcan2011. Op http://studcan2011.wordpress.com/ komt mijn uitgebreidere, thematische verslag en er wordt gewerkt aan een gezamenlijke wiki.

of Ontario, de grootste boekwinkel ter wereld (je blijft toch biebmiep), Inuit kunst, net als het Thaise, Nepalees, Chinees en Italiaans eten. Natuurlijk hebben we ook Niagara Falls bezocht. De sfeer in de groep was erg goed en gezellig, en in de bus konden we bovendien ook Nederlandse ervaringen uitwisselen. Ik moest in Nederland wel weer wennen aan chloorvrij kraanwater. Een tip: houd de NVB in de gaten! Er wordt al nagedacht over de volgende reis, en China werd het vaakst genoemd...

Tijdens de studiereis was genoeg tijd om Toronto zelf te bekijken: het was Open Doors Day (monumentendag, dus veel gebouwen waren nu geopend) en Pedestrian Sunday in Kensington Market. Ook de moeite waard zijn de Art Gallery

23


Bibliotheeknieuws

Jacht op een schat: De avonturen van de EUR tijdens het ACUB-uitje naar Noordwijk op 23 Dit jaar was het uitje frisgroen gekleurd. Al wekenlang werd er over gepraat. Er zou naar schatten gezocht worden op het strand met heuse metaaldetectors en vogelnestjes worden gebouwd in de duinen bij Noordwijk. Er werd verschillend over gedacht en ook angstvallig naar het weer gekeken. Want onderweg in de bus regende het nog, maar naarmate we dichter bij ons doel kwamen kwam de zon steeds meer te voorschijn. Dat doel werd na enig spoorzoeken in Leiden om de treingangers op te halen wat later bereikt dan gepland: het Piet Florisdal, een duinvlakte. Hier werd onder de vlag en de tent van NatureXP onder het genot van bekertje koffie, thee of fris een maatschappelijke goed doel voorgeschoteld waar wij aan gingen werken, of zoals de site van NatureXP het

24

zegt: de natuur een positieve opkikker gingen geven. Wat wij gingen doen was in samenwerking met Staatsbosbeheer. Deze instelling stelt zich al sinds de jaren dertig het doel om - aanvankelijk woeste - natuurgebieden om te vormen tot de bossen en heide die we nu kennen. Was het eerst louter productiebos met voornamelijk dennen voor o.a. de mijnen in Limburg, tegenwoordig wil men de natuur zelf hoofdrol laten spelen door de biodiversiteit te vergroten. Voor de duinen in het bijzonder wil men de zandverstuivingen weer terugbrengen door de begroeiing te verwijderen, met name duindoorns. En dat bracht het verhaal bij ons. Wij gingen ze verwijderen met gereedstaande schoppen. Dus geen vogelhuisjes (het was midden in het broedseizoen) dus even andere activiteiten. Tijdens het wandelen naar onze alternatieve werkplek vertelde de boswachter over de sporen die de mens in


Jaargang 13 nummer 2

R-UB 3 juni 2011 het duin van Noordwijk had achtergelaten. Reeds twee eeuwen geleden woonde er al een boer in het Piet Florisdal, die daar wat probeerde te verbouwen. Maar tegenwoordig proberen golfers er hun slag(bal) te slaan op het mooist gelegen golfterrein van Nederland en heeft de marine hier een radiostation. Bij aankomst bij een zandvlakte met losse takken en wortels moesten wij aan de slag. Zo gezegd, zo gedaan! Sommigen dachten aan een taakstraf maar toch ging iedereen man- en vrouwmoedig aan het werk. Het is verbazingwekkend hoe veel handen licht werk maken. Gaandeweg begonnen velen de smaak te pakken te krijgen, al hadden ondergetekende en nog een paar collega’s wel erg lange, harde, taaie stronken die van geen wijken wilden weten. Na een uurtje keerden wij op onze schreden terug naar het Piet Florisdal waar wij ons de

Reinier Tuinzaad

gereedstaande broodjes met divers beleg en bloemkoolsoep goed lieten smaken. Daarna naar het strand. Om je eigen schat te vinden. Maar, zo bleek, niet alleen met behulp van metaaldetector, maar ook met behulp van een sleepnet langs de rand van de zee. De groep werd daartoe in tweeën verdeeld. Ik ging voor de metaaldetector en hoopte op oude munten, maar het werden een tentharing en een blikje. Anderen vonden de restanten van een barbecue. Van de vissende collega’s hoorde ik dat ze o.a. kleine garnaaltjes hadden gevangen. Verwaaid en verzond verlieten wij het strand om wederom naar het Piet Florisdal te gaan voor het toetje, een frisgroene borrel die eigenlijk donkerbruin, wit, rood en geel was (respectievelijk bier, wijn en kaas). Maar wat een lekker slot, een waar hoogtepunt, lekker zitten (babbelen) in een grote kring collega’s onder een stralend blauwe hemel. Wie had dat gedacht……. 25


26

RenĂŠ Verwijmeren

Bezoek Universiteit van Maastricht

Bibliotheeknieuws


Jaargang 13 nummer 2

Op 21 April heb ik een bezoek gebracht aan de universiteitsbibliotheek van Maastricht. Wat direct opvalt bij binnenkomst zijn de Espressobar en het Océ servicepunt. De Espressobar waar bezoekers van de UB gebruik kunnen maken van een uitgebreid aanbod van koffie/thee en broodjes, die zij ook mee kunnen nemen in de UB. Het Océ servicepunt waar studenten de readers kunnen ophalen die zij via de webshop hebben besteld (printing on demand) , bij deze service berekend Océ welk bedrag er moet worden afgedragen aan de stichting Pro voor wat betreft lange overnames, de korte overnames zijn afgekocht door de universiteit. Eenmaal binnen valt op dat de printers per cluster van 3 zijn geconcentreerd en middels een glazen wand worden afgescheiden van de studieomgeving, er zijn plannen in de maak omdat ook in onze UB te realiseren. Inmiddels is mijn collega gearriveerd en gaan we op zoek naar een geschikte ruimte. In verband met capaciteitsproblemen is hier het nieuwe werken ingevoerd, wat betekent dat je geen eigen werkplek meer hebt, op zoek dus naar een ruimte waar we ons gesprek kunnen voeren. De universiteit van Maastricht heeft veel overeenkomsten met de EUR, de studierichtingen, het medische centrum, het aantrekken van internationale studenten. Als we verder inzoomen op de bibliotheek zijn er ook hier veel raakvlakken. In dit eerste oriënterend gesprek zijn de onderstaande onderwerpen besproken: • PGO-onderwijs en de rol van de UB • Ondersteuning Blackboard en METIS door de UB • Aparte e-books pagina • ELUM. E-learning laboratory • Talencentrum onderdeel van UB • Samenwerking SSC-ICT De volgende stap zijn vervolggesprekken met specialisten op bovenstaande gebieden, één daarvan (link resolver,Summon) heeft inmiddels al plaatsgevonden.

27


Bibliotheeknieuws

Colofon Redactie: Miranda de Bus Florinda Domburg Debby Mudde Erica Schanstra RenĂŠ Verwijmeren Fotografie: Arie Kers Judith Gulpers (Canada) Annie Kers (Toptoetskinderen) Vormgeving: Renske Jongbloed Redactieadres: debus@ubib.eur.nl

Juli 2011 Jaargang 13, nummer 2 Volgende editie: BN verschijnt op woensdag 14 september

28

Bibliotheeknieuws juli 2011  

Bibliotheeknieuws intern magazine Erasmus Universiteitsbibliotheek

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you