Page 1

23 DERYCKE STEFAAN Abele (Poperinge)

Ĺ?

'0Ĺ?2*Ĺ?'%*

!.+,2*#Ĺ?!!*Ĺ?, .%+.%0!%0Ä‹Ĺ?!Ĺ?2!(! *++ Ĺ?*Ĺ?$!! Ĺ?&+*#!Ĺ?#!6%**!* Ĺ?61((!*Ĺ?!. *Ä‹ Ĺ? 0Ĺ?2+(1%0Ĺ?2 ++.Ĺ?$!0Ĺ?*,'' !*Ĺ?2*Ĺ? !Ĺ?2!.' !!./,.+(!)!* ,!.)*!*0!Ĺ?!2 Ĺ?)!0Ĺ?!!*Ĺ? (10%!Ĺ?2*Ĺ?$!0Ĺ?* %!13!Ĺ?2!.'!!./ 2!.$+1 %*#Ĺ?Ăź!0/ ,(*Ĺ?!*Ĺ?* $0Ĺ?2++.Ĺ? !Ĺ? !.ÄĽ10+)+%(%/0 Ä‹Ĺ?*,//%*#!*Ĺ? )+!0Ĺ?6%&*Ĺ?/0!! +" Ĺ? %&/ 01 .%* #! *Ĺ? /Ĺ?)+#!(%&'Ä‹Ĺ? 3.Ĺ?$!0Ĺ? Ĺ? %(Ĺ? !Ĺ?%*$( !3!#%*#Ĺ?+,Ĺ?$ !0Ĺ?2('Ĺ?2*Ĺ?$!0Ĺ?2 !.*%!13!*Ĺ?!*Ĺ?$! 2*Ĺ?/0.0!*ÄŒĹ?2+! 0Ĺ?+* !.$+1 Ĺ? 0, !*ÄŒĹ?Ăź!0/, !* Ĺ?! *Ĺ? ( * !( %&'!Ĺ?3!#!*Ĺ?2!. 1%0 #%*#!*Ĺ?6%&* !.Ĺ?6!00!*Ä‹Ĺ?!Ĺ? Ĺ?#.++0Ä‹Ĺ? Ĺ? !0Ĺ?$.Ĺ?/$ +1 !./Ĺ?+* !.Ĺ?$ !0Ĺ?,.+&!0Ĺ?2++.Ĺ?! !*Ĺ?*%!13Ĺ?63!) 0!*Ĺ?2+((!Ĺ?$!0Ĺ?0+ Ĺ?!*Ĺ?$!(,0Ĺ? !.%/0%/$!Ĺ?!(!% Ĺ?)!!Ĺ?1%0+13!* Ä‹ Ĺ? %(Ĺ?*%!13!Ĺ?%) ,1(/!*Ĺ?*Ĺ? !Ĺ? +.,!*Ĺ?#!2!*Ĺ?) !0Ĺ?3++*,.+&!0 /0!.'!Ĺ?%*/,.' !*ÄŒĹ?!!*Ĺ? ÄŒĹ?!!*Ĺ?*%!13Ĺ?+*0 )+!0%*#/!*0.1 )Ĺ?2++.Ĺ?0+1Ĺ?! +.,/'!.*2!.*%! *Ĺ?!!*Ĺ? 13%*#Ĺ?2++.Ĺ?!* %*#!(/0Ĺ?!*Ĺ?%*0ÄĄ

*ÄĄ0!.ÄĄ%!6!*Ä‹ Ĺ? %(Ĺ?%*Ĺ?$!0Ĺ?/0 /!*0.1)Ĺ? !Ĺ?6 $0!Ĺ?2!.%* %*#! 2+!0#*#!./Ĺ?!* *Ĺ?01//!*Ĺ? !Ĺ?3%&' Ĺ?Ăź!0/!./Ĺ?2!.*%!1 !*Ĺ?2++.Ĺ? 3!*Ĺ?3.Ĺ?*+ %# Ĺ?!*Ĺ?2!. !.Ĺ?1%0 Ĺ? !.'0Ĺ?*Ĺ?! .!% !*Ä‹ !*Ĺ?*011.(%&'!Ĺ?#. +!%Ĺ?2*Ĺ? !Ĺ?/0 Ĺ?)!0Ĺ? !Ĺ? ++.0.! 2*Ĺ? !Ĺ?.%*#ÄŒĹ? !Ĺ? ''%*#Ĺ? 2!(!Ĺ?*%!13!Ĺ?3++ *,.+&!0!*Ĺ?!*Ĺ? ! .%&2!*0!..!%* !Ĺ? .! ( %/ 0 %!Ĺ?2*Ĺ?$!0Ĺ? Ä‹ Ĺ? %!/0Ĺ?2++.Ĺ?! !*Ĺ?$! !* #/ Ĺ?)+ !.*Ĺ?Ăź**% !!(Ĺ?!(!% Ĺ?!*Ĺ?( 2!.$+#%*#Ĺ?2*Ĺ? (!.)%*/0Ĺ?2++.Ĺ?! !Ĺ?,!./+*!*!( !*Ĺ? /0%*#Ĺ?+"Ĺ?+,!*0%! !/,.!*Ĺ? !Ĺ?2+ ) !* Ä‹Ĺ? * %!*Ĺ?*+ %#ÄŒĹ?# +.'!1.Ä‹Ĺ? !*%!0Ĺ? Ĺ? 0Ĺ?2++.Ĺ? !Ĺ?1%0+13Ĺ?2*Ĺ? !Ĺ?.++*$+"/%0! Ĺ?)!0Ĺ?!!*Ĺ? 11.6 2++.Ĺ? !Ĺ? !) )!Ĺ?+,(+//%*#Ĺ? %!ÄŒĹ?'%* !.+,2*# ÄŒĹ? 1(011.Ĺ?!*Ĺ?,.'!! $!0Ĺ?.%0)!Ĺ?2*Ĺ?+ .. 1% ) 0! Ĺ?+,Ĺ?)0Ĺ?!*Ĺ?+, ,!.%*#!Ä“Ĺ? Ĺ? Ĺ? &2!.0Ĺ?2!. !. Ĺ?2++.Ĺ? !Ĺ?!+*+) %/$!Ĺ?+*03%''! (%*#Ĺ?2*Ĺ? !Ĺ?/0 !/0* !Ĺ?%*/0 Ĺ?!*Ĺ?3%(Ĺ? !Ĺ? .1)!*0!*Ĺ?0!*Ĺ?2+ ((!Ĺ?%*6!00!*Ĺ?+) Ĺ?)!!.Ĺ?3%*'!(/Ĺ?! *.Ĺ?+,!.%*#! *Ĺ?! .%&2!*Ĺ? Ĺ?0!Ĺ?$(!*Ä‹Ĺ?(!* 0!$Ĺ?%*Ĺ? !Ĺ?(* +13Ĺ?(/Ĺ?(%*'Ĺ?01 '(//%!'!Ĺ?!+*+) //!*Ĺ? !Ĺ? %!Ĺ?!*Ĺ? !Ĺ?(* + 13Ĺ?2*Ĺ? !Ĺ?0+!' /,!!.,1*0!*Ä‹ +)/0Ĺ?6%&*Ĺ?!+*+ )%/$!Ĺ? Ĺ?

Lees straks mee

folder “Een kei

r op www.cdenv

van een progra

poperinge.be of

mma voor een

stad� die je binn

enkort in je brie venbus vindt.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

in onze

kei van een

Op 14 oktober 2012 moet u naar de stembus. ZO STEMT U GELDIG: OFWEL: ,Ĺ? !Ĺ?'+,Ĺ?2*Ĺ? !Ĺ?Ä’ÄĄ(%&/0Ä‹

Jeroen

LANDBOUWER

Ä‘Ĺ?Ĺ? !$13 Ĺ?)!0Ĺ?!#%*!Ĺ?1.!$0Ä‹Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ? Ä‘Ĺ?Ĺ? !.Ĺ?2*Ĺ?((!*Ĺ?ĨĂĊĹ?&Ä‹ÄŠÄŒĹ?%!0!.Ĺ?ĨĂćĹ?&Ä‹ÄŠĹ?!*Ĺ? %$%!(Ĺ?ĨĂĂĹ?&Ä‹ÄŠÄ‹ Ä‘Ĺ?Ĺ? ,,%!Ĺ?2*Ĺ?(%/!Ĺ?Ĺ?Ä¨Ä ÄŒÄ†Ĺ?&Ä‹ÄŠÄ‹Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ? Ä‘Ĺ?Ĺ? ++.6%00!.Ĺ?2*Ĺ? !Ĺ? * !(%&'!Ĺ?%( !Ĺ?+,!.%*#!Ä‹Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ? Ä‘Ĺ?Ĺ? % Ĺ?!*Ĺ?!/011./(% Ĺ?2*Ĺ?((!.$* !Ĺ?!.+!,/2'#.+!,!*Ä‹Ĺ? Ä‘Ĺ?Ĺ? !/011./(% Ĺ?263Ĺ?+,!.%*#!Ĺ?Ä—!*Ĺ?1* !.!*ĘċĹ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ? Ä‘Ĺ?Ĺ? +1 0Ĺ?2*Ĺ?Ăź!0/!*Ĺ?%*Ĺ?!*Ĺ?#!*%!0!*Ĺ?2*Ĺ? !Ĺ?*011.Ä‹

“Mijn doel is om een ideale mix te bekomen van Poperinge- stad en zijn open landelijke omgeving die uitstraalt over de gemeentegrenzen heen. Als voedselproducent wil ik eveneens de mensen meer direct contact laten nemen met land- en tuinbouw. Terug naar de bron.�

24 BAELDE MARLEEN

53!j

+,!.%*#! ONDERNEMER

++.Ĺ?!('!Ĺ?'* % 0Ĺ?%/Ĺ? %0Ĺ?!!*Ĺ?2+(3. %#!Ĺ? /0!)Ä‹ PAS OP !

Ä‘Ĺ?Ĺ? +.)0Ĺ?!!*Ĺ?$!$0Ĺ?0!)Ĺ?)!0Ĺ?+(Ĺ?%*Ĺ?$1*Ĺ?! .%&"Ä‹ Ä‘Ĺ?Ĺ? $!,!*Ĺ?2*Ĺ?1.#!.(%&'!Ĺ?/0* Ĺ?!*Ĺ?1(011.Ä‹ Ä‘Ĺ?Ĺ? +'Ĺ?/!*%+.!*!(!% Ĺ?(%#0Ĺ?$.Ĺ?*13Ĺ?*Ĺ?$!0Ĺ?$.0Ä‹ Ä‘Ĺ?Ĺ? $0#!*+0!Ĺ?2*Ĺ?+(Ĺ?13!(%!.Ä‹ Ä‘Ĺ?Ĺ? +! !.Ĺ?2*Ĺ?**!(%!/Ĺ?ĨăąĹ?&Ä‹ÄŠĹ?!*Ĺ? /!(Ĺ?!.)!1(!*Ĺ?ĨĹ?ÄƒÄ Ĺ?&Ä‹ÄŠÄ‹ Ä‘Ĺ?Ĺ? %!.!Ĺ?#.++0)+! !.Ĺ?2*Ĺ?ĆĹ?'(!%*'%* !.!*Ä‹Ĺ? Ä‘Ĺ?Ĺ? /Ĺ?#.#Ĺ?+* !.Ĺ? !Ĺ?)!*/!*Ĺ?!*Ĺ?$+1 0Ĺ?2*Ĺ?Ăź(+/+"!.!*Ĺ?+2!.Ĺ?$!0Ĺ? (!2!*Ä‹

Ä—!Ĺ?2++.%&!Ĺ?6!/Ĺ?&.Ĺ?!*Ĺ?%'Ĺ?#.#Ĺ?13Ĺ?1.#!)!!/0!.Ĺ?#!3!!/0Ä‹Ĺ? 'Ĺ?)+$0Ĺ? !Ĺ?'.$0Ĺ?!.2.!*Ĺ?2*Ĺ?!!*Ĺ?#! .!2!*Ĺ?!*Ĺ? 5*)%/$!Ĺ? ,(+!#Ä‹Ĺ?!!*Ĺ?#!.16%!Ĺ?).Ĺ?!!*Ĺ?!6%!(!* !Ĺ?/)!*3!.'%*#Ĺ? %!Ĺ? !Ĺ? )+0+.Ĺ?%/Ĺ?#!3!!/0Ĺ?2*Ĺ? !Ĺ?2!.* !.%*#Ĺ?%*Ĺ?+*6!Ĺ?/0 Ä‹Ĺ?!Ĺ?$!!*Ĺ? *+#Ĺ?$!!(Ĺ?30Ĺ?3!.'Ĺ?2++.Ĺ? !Ĺ?+!#Ĺ?+)Ĺ?+*6!Ĺ?/0 Ĺ?*+#Ĺ?!!*Ĺ?0.,&!Ĺ? $+#!.Ĺ?0!Ĺ?0%((!*ÄŒĹ?).Ĺ?6+* !.Ĺ?Ăź**%p(!Ĺ?.%/%+Äš/Ä‹Ĺ?.+)Ĺ?2.#Ĺ? %'Ĺ?13Ĺ?/0!1*Ĺ?2++.Ĺ?!!*Ĺ?/0!.'Ĺ?)* 0Ĺ?(/Ĺ?13Ĺ?1.#!)!!/0!.Ĺ? !*Ĺ?,.+2%*%!. /(% Ä‹Ĺ?!*Ĺ?#+! !Ĺ?!*Ĺ?!(*#.%&'!Ĺ?+)%*0%!ÄŒĹ? 3.%&Ĺ?%'Ĺ?+2!.Ĺ?2+( +!* !Ĺ?0%& Ĺ?'*Ĺ?!/$%''!*Ĺ?2++.Ĺ?13Ĺ?3!(6%&*Ĺ? !*Ĺ?$!0Ĺ?3!(6%&*Ĺ?2*Ĺ?+*6!Ĺ?/0 ċĘĹ?

“Als echte keikop ben ik overtuigd van de dynamiek en het groeipotentieel van onze stad. De voorbije 6 jaar is heel wat in beweging gezet dat toeliet om de sterktes in onze gemeenschap te benoemen. Ook in de toekomst blijven we ijveren voor het positief imago van Poperinge waarbij ingezet wordt op verhoging van het zelfrespect van onze inwoners, die met hun maatschappelijke bijdrage de kwaliteit en de samenhang van onze lokale gemeenschap willen versterken.�

25 DE SAGHER WILLIAM Poperinge

**!!.Ĺ?+,Ĺ?)hh.Ĺ? *Ĺ?hh*Ĺ?(%&/0Ĺ?3+. 0Ĺ?#!/0!) Ĺ?

60!j

NOTARIS

Ä‘Ĺ?Ĺ? $!,!*Ĺ?2*Ĺ?Ăź**%p*Ĺ?!*Ĺ?0 /ÄĄĹ?!*Ĺ? +.,/'!.*2!.*%!13%*#Ĺ?Ä‹Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ? Ä‘Ĺ?Ĺ? !$13 Ĺ?)!0Ĺ? .%!ÄĄ !**!Ĺ?!Ĺ? 1*'Ä‹ Ä‘Ĺ?Ĺ? !.Ĺ?2*Ĺ?(0!.Ĺ?Ĩăć&Ä‹ÄŠÄŒĹ?(/Ĺ?Ĩăą&Ä‹ÄŠÄŒĹ?.%!0Ĺ?Ĩăă&Ä‹ÄŠĹ? Ĺ? !*Ĺ?**ÄĄ 0$(!!*Ĺ?ĨĂĈ&Ä‹ÄŠÄ‹ Ä‘Ĺ?Ĺ? +1 0Ĺ?2*Ĺ?&+##!*ÄŒĹ?Ăź!0/!*Ĺ?!*Ĺ?3* !(!*Ä‹ Ä‘Ĺ?Ĺ? /Ĺ?#!"/%*!!. Ĺ? ++.Ĺ? !Ĺ?3!#Ĺ?*.Ĺ?*0%#+Ĺ? !Ĺ?+),+/0!(Ä‹

6%&*Ĺ?(Ĺ? !6!Ĺ?/0!))!*Ĺ?+*#!( %#Ä‹

de

ADVOCAAT ăĊĹ?&. Ä‘ +Ĺ?#+! Ĺ?(/Ĺ?2+(0%& /Ĺ?13Ĺ?1.#!)!!/0!.Ä‹Ĺ? Ä‘Ĺ?Ĺ? .+2%*%!. /(% Ä‹ Ä‘Ĺ?Ĺ? !$13 Ĺ?)!0Ĺ?**Ĺ?!.!1'Ä‹ Ä‘Ĺ?Ĺ? ,Ĺ?2*Ĺ? !Ĺ?03!!(%*#Ĺ?.0$1.Ĺ?!*Ĺ?)h(%!Ĺ?ĨĉĹ?&Ä‹ÄŠÄ‹ Ä‘Ĺ?Ĺ? !!/0Ĺ?#.#Ĺ?!!*Ĺ?#+! Ĺ?+!'Ä‹ Ä‘Ĺ?Ĺ? * !(!*Ĺ?*Ĺ?6!!Ĺ?+"Ĺ?+,Ĺ?/0,Ĺ?#*Ĺ?)!0Ĺ?$!0Ĺ?#!6%*Ĺ?

6%&*Ĺ?6%&*Ĺ?"2+.%!0!Ĺ?/0.!//!/0.%& !./Ä‹ Ä‘Ĺ?Ĺ? %&Ĺ?'*Ĺ?#!*%!0!*Ĺ?2*Ĺ?!!*Ĺ?2(!1#&!Ä‹Ĺ?Ĺ?

#/0.+*+)%!Ĺ?+"Ĺ?!!*Ĺ?/0.!!'%!.0&!Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ? 01//!*Ĺ? !Ĺ?)!*/!*Ä‹

2

3

4

VANDROMME LOES

NOTEBAERT KRIS

DESMYTER BEN

Poperinge

Watou (Sint-Jan-ter-Biezen)

Proven – Krombeke

Ĩ!*Ĺ? 0Ĺ?%/Ĺ?*Ĺ?0!Ĺ?. !*ÄŠ #!*%!0!*Ĺ?$!0Ĺ?+((!0&!Ĺ?.++ Ĺ?)'!*Ä‹

Stefaan

DEJAEGHER CHRISTOF

Poperinge

OFWEL: /0Ĺ?((!Ĺ?Ä’ÄĄ'* % 0!*Ĺ? %!Ĺ?13Ĺ?/0!1*Ĺ?Ĺ?

PATTYN

55!j

"Ik ben bijzonder fier deel uit te maken van het beleidsteam van onze stad, dat in de voorbije legislatuur aan Poperinge een nieuwe dynamiek en een modern imago heeft bezorgd. Ik kijk met vertrouwen uit naar de verkiezingen om de aangevatte opdracht te kunnen voortzetten."

33!j

LIC. IN DE PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN EN LERARES

Ä‘Ĺ? %!*0%0!Ĺ?%*Ĺ? !Ĺ?,! #+#%/$!Ĺ?3!0!*/$,,!*Ä‹ Ä‘Ĺ? $!,!*Ĺ?2*Ĺ? !1# ÄŒĹ?!6%*ÄŒĹ? %* !.+,2*#ÄŒĹ? 1*/0 !)%!ÄŒĹ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ? *03%''!(%*#//)!*3!.'%*#ÄŒĹ?!./+*!*Ĺ?)!0Ĺ?$* %,Ĺ?!*Ĺ?Ä‹ Ä‘Ĺ? .(!)!*0%.Ĺ?)! !3!.'/0!.Ĺ?2*Ĺ?/!*0+.Ĺ? *Ĺ?1.*!6Ä‹ Ä‘Ĺ? )!*3+*!* Ĺ?)!0Ĺ?!*Ĺ?*$+1'!Ä‹ Ä‘Ĺ? )Ĺ?2*Ĺ? +))!Ĺ?ĨăČĆĹ?&Ä‹ÄŠĹ?!*Ĺ?+.%/Ĺ?Ä¨Ä Ĺ?&Ä‹ÄŠÄ‹ Ä‘Ĺ? +1 0Ĺ?2*Ĺ?'+!./ÄŒĹ?!!*Ĺ?#+! Ĺ?+!'ÄŒĹ?!!*Ĺ?".%//!Ĺ?,%*0Ĺ?!*Ĺ?.!%6!*Ä‹ Ä‘Ĺ? .#0Ĺ?&!1# !3!#%*#!*Ĺ?!!*Ĺ?3.)Ĺ?$.0Ĺ?0+!Ä‹ Ä‘Ĺ? /Ĺ?(% Ĺ?2*Ĺ?Ä—%!(!.(1Ĺ?+,,!(* Ĺ?+,!.%*#!ĘČĹ?Ĺ? +.#*%/0+.Ĺ?2*Ĺ?.*+ÄĄ!(#!Ä‹

“ Politiek is als de koers‌ doelen stellen, veel trainen achter de schermen, steun vinden bij je ploegmaten, af en toe een valpartij, maar zoveel vreugde bij een rittenwinst. Met onze sterke CD&V-ploeg wil ik de ingeslagen weg van de vernieuwing verder volgen en onze stad uitbouwen als een plek waar het voor jong en oud goed is om leven.â€?

47 j

LANDBOUWER

Ä‘Ĺ?Ä /0!Ĺ?$!,!*Ĺ?)!0Ĺ?+* !.Ĺ?6%&*Ĺ?2(!1#!(/Ĺ?+Ä‹Ä‹Ĺ?,!*.!Ĺ?!.'!*ÄŒĹ?Ĺ?

* ÄĄĹ?!*Ĺ?01%*+13ÄŒĹ? !!")%(%!1Ä‹ Ä‘Ĺ?!$13 Ĺ?)!0Ĺ? 0.%!*Ĺ? +5!.0Ä‹ Ä‘Ĺ? !.Ĺ?2*Ĺ?ĆĹ?#!6!((%#!Ĺ?0%!*!./Ä?Ĺ?(+.!&*Ĺ?Ä¨Ä Ä‰Ĺ?&Ä‹ÄŠÄŒĹ?3+1 Ĺ?Ä¨Ä Ä‡Ĺ?&Ä‹ÄŠÄŒĹ?Ĺ? (".%! !Ĺ?Ä¨Ä Ä…Ĺ?&Ä‹ÄŠÄŒĹ?(%Ĺ?!*Ĺ? +3%!'Ĺ?Ä¨Ä Ä Ĺ?&Ä‹ÄŠÄ‹Ĺ? Ä‘Ĺ?.#Ĺ?+* !.Ĺ? !Ĺ?)!*/!*ÄŒĹ?$+1 0Ĺ?2*Ĺ?!!*Ĺ?'.0&!Ĺ?(!##!*ÄŒĹ?!!*Ĺ? /%),!(!Ĺ?,%*0ÄŒĹ? !Ĺ?'.*0Ĺ?!*Ĺ?!!*Ĺ?#+! Ĺ?+!'Ä‹ Ä‘Ĺ? %!"$!!.Ĺ?2*Ĺ?2!(!Ĺ?/,+.0!*ÄŒĹ?2+!0(Ĺ?%*Ĺ?$!0Ĺ?%&6+* !.Ä‹

“Op een eenvoudige, menselijke manier aan politiek doen. Dichtbij en onder de mensen, een makkelijk aanspreekpunt zijn voor alle bewoners van Poperinge en zijn deelgemeenten; dat is mijn drijfveer. Geen dure woorden, maar luisteren, compromissen zoeken, oplossingen bieden: het blijft nog altijd een uitdaging.�

29 j

LICENTIAAT IN DE POLITIEKE WETENSCHAPPEN

Ä‘Ĺ?+(%0%!'Ĺ?/!.!0.%/Ĺ?Ä’Ĺ?!/0ÄĄ(* !.!*Ä‹ Ä‘Ĺ?++*0Ĺ?%*Ĺ? .+)!'!ÄŒĹ?+,#!#.+!% Ĺ?%*Ĺ?.+2!*Ä‹ Ä‘Ĺ?!$13 Ĺ?)!0Ĺ?!(!Ĺ?!($5!ÄŒĹ?,,Ĺ?2*Ĺ?+13!Ĺ?Ä¨Ä Ä‡Ĺ?)* !*ÄŠÄ‹ Ä‘Ĺ?!)!!*0!. /(% Ä‹ Ä‘Ĺ?+%(Ĺ?!*Ĺ?%&6+* !.Ĺ?#.#Ĺ?+* !.Ĺ? !Ĺ?)!*/!*Ä‹ Ä‘Ĺ?!3!6!*Ĺ?ÄŹ$++" Ä­(!% !.Ĺ?

Ä‘Ĺ?+!0(0Ĺ?!*Ĺ?Ăź!0/0Ĺ?#.#Ä‹

“De voorbije 6 jaar kon ik als jongste gemeenteraadslid meewerken om een nieuwe wind door onze stad te laten waaien. Het werk is echter nog niet af. Poperinge moet ambitie durven uitstralen en vooruitkijken. Weliswaar geen droomfabriek van wilde ideeĂŤn, maar gezond verstand bij de kleine en grote projecten die Poperinge met zijn deelgemeenten vooruit helpt.â€?


5

6

7

8

9

10

LEBBE ISABEL

MARCHAND PIETER

DERYCKE JAN

VANZIELEGHEM CHANTAL

BARON FREDERIQUE

DE BACKER MIEKE

Abele (Watou)

33!j

Poperinge

35!j

CONSULENTE LANDELIJKE GILDEN WESTHOEK

SENIOR IT-CONSULTANT

Poperinge

41!j

LANDBOUWER

Poperinge

44!j

Reningelst

41!j

STREEKVERANTWOORDELIJKE BIJ THUISZORGDIENST “FAMILIEHULP�

Reningelst

33!j

BACHELOR IN DE ORTHOPEDAGOGIE

KLANTENADVISEUR BIJ DE ENERGIELIJN

Ä‘Ĺ? !)!!*0!. /(% Ĺ?/%* /Ĺ?ĂĀĀĈċ

Ä‘Ĺ? .0%!2++.6%00!.Ĺ?!*Ĺ?!)!!*0!. /(% Ä‹

Ä‘Ĺ? Ä™!6+* ÄŒĹ?,.'0%/$Ĺ?!*Ĺ?!Ăž%p*0Ĺ?+!.!*2!./0* ĚČĹ?%/Ĺ?$!)Ĺ?!%#!*Ä‹

Ä‘Ĺ? !$13 Ĺ?)!0Ĺ?.0Ĺ? %,/Ä‹

Ä‘Ĺ? *0++.2!.*03++. !(%&'!Ĺ?*'Ĺ?!*Ĺ?2!.6!'!.%*#!*Ä‹

Ä‘Ĺ?*#!.!/Ä‹

Ä‘Ĺ? !$13 Ĺ?)!0Ĺ?%!0!.Ä‹ Ä‘Ĺ? )Ĺ?2*Ĺ? %* !Ĺ?Ä¨Ä Ĺ?&Ä‹ÄŠÄ‹ Ä‘Ĺ? 0%!"Ĺ?(% Ĺ?2*Ĺ? * !(%&'!Ĺ?%( !Ĺ?0+1ÄŒĹ? Ĺ?0+1ÄŒĹ?Ĺ?

Ä‘Ĺ? !$13 Ĺ?)!0Ĺ? *#!Ĺ?!$!*!Ä‹Ĺ? Ä‘Ĺ? ,Ĺ?2*Ĺ?)Ĺ?ĨąĹ?&Ä‹ÄŠÄŒĹ?%Ĺ?Ä¨Ä Ĺ?&Ä‹ÄŠĹ?!*Ĺ?+pĹ?ĨąĹ?)Ä‹ÄŠÄ‹ Ä‘Ĺ? ++*Ĺ?2*Ĺ?1#+Ĺ? .$* Ĺ?!*Ĺ?%%Ĺ?!.0$!(/Ä‹Ĺ?

Ä‘Ĺ? !$13 Ĺ?)!0Ĺ?(/Ĺ?0.#%!.Ä‹ Ä‘Ĺ? ,Ĺ?2*Ĺ?!.(%* !Ĺ?Ä¨Ä Ä†Ĺ?&Ä‹ÄŠĹ?!*Ĺ? +$!*Ĺ?Ä¨Ä Ä€Ĺ?&Ä‹ÄŠÄ‹ Ä‘Ĺ? ÄĄ. /(% Ĺ?!*Ĺ?0%!"Ĺ?%*Ĺ? %2!./!Ĺ?2!.!*%#%*#!*Ĺ?Ĺ?

Ä‘Ĺ? )Ĺ?2*Ĺ?+10Ĺ?Ä¨Ä ÄƒĹ?&Ä‹ÄŠÄŒĹ?))Ĺ?Ä¨Ä Ä Ĺ?&Ä‹ÄŠÄŒĹ? *!Ĺ?ĨĉĹ?&Ä‹ÄŠĹ?!*Ĺ?%!*Ĺ?ĨćĹ?&Ä‹ÄŠÄ‹Ĺ?Ĺ? Ä‘Ĺ? !/011./(% Ĺ?%&Ĺ?Ä—!))ĘĹ?!*Ĺ?)! !3!.'/0!.Ĺ?%*Ĺ?Ä— !Ĺ?!.2!(Ęċ Ä‘Ĺ? ++,0Ĺ?!*Ĺ?Ăź!0/0Ĺ?%*Ĺ?$.Ĺ?2.%&!Ĺ?0%& Ä‹

Ä‘Ĺ?!$13 Ĺ?)!0Ĺ? *#!Ĺ?1(%!.Ä‹Ĺ? Ä‘Ĺ?,Ĺ?2*Ĺ?$%+Ĺ?Ä¨Ä Ä Ĺ?&Ä‹ÄŠĹ?!*Ĺ? %(*Ĺ?ĨĉĹ?&Ä‹ÄŠÄ‹ Ä‘Ĺ?+1 0Ĺ?0%!"Ĺ?2*Ĺ?3%!(!./,+.0Ĺ?ĨĹ?Ä— !Ĺ?)+10/0100!*ĘĊ

Ä‘Ĺ? ÄĄĹ?. /(% Ä‹ Ä‘Ĺ?+$0!.Ĺ?!.!ÄĄ/$!,!*Ĺ?*/Ĺ?!Ĺ?'!.Ä‹ Ä‘Ĺ?.0*!.Ĺ?2*Ĺ? 1.!*0Ĺ? . !1.Ĺ?!*Ĺ?))Ĺ?2*Ĺ? +*Ĺ?ĨćĹ?&Ä‹ÄŠÄ‹

.+!*!Ĺ? .%*#Ä‹ Ä‘Ĺ? ++'+1 !.Ĺ?2++.Ĺ?$%.+Ĺ?!(!Ä‹

Ä‘Ĺ? +*".0!.Ĺ? .1%/++##%( !Ĺ?%*0ÄĄ ++.%/Ä‹ Ä‘Ĺ? +1 0Ĺ?2*Ĺ?'.1%/++#/$%!0!*ÄŒĹ?%*"+.)0%ÄŒĹ?)16%!'Ĺ?!*Ĺ?&+##!*Ä‹

!*Ĺ? 2%!/. !*Ä‹ Ä‘Ĺ? !$+! !.Ĺ?2*Ĺ? !Ĺ?Ä™#.%1(011.ÄšĹ? %!Ĺ?/00Ĺ?2++.Ĺ? !Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?

Ä‘Ĺ? ++'0Ĺ?2++.Ĺ? !Ĺ?&!1# !3!#%*#Ä‹ Ä‘Ĺ? /Ĺ?.!0%!"Ĺ?!6%#Ĺ?)!0Ĺ?*( Ĺ?!*Ĺ? . Ä‹

Ĺ?Ĺ?Ĺ?!*Ĺ?&+##!*Ä‹ Ä‘Ĺ?0Ĺ?.!#!()0%#Ĺ?/)!*Ĺ?)!0Ĺ?6%&*Ĺ?#!6%*Ĺ?+,Ĺ?1%0/0,Ä‹

Ä‘Ĺ?+1 0Ĺ?2*Ĺ?(+,!*ÄŒĹ?/-1/$ÄŒĹ?/,%**%*#Ĺ?+"Ĺ?!!*Ĺ?*011.3* !(%*#Ä‹ Ä‘Ĺ?$1%/Ĺ?!!*Ĺ?Ăź(),&!Ĺ?)!!,%''!*Ĺ?'*Ĺ?$.Ĺ?!2!*6!!.Ĺ?!'+.!*Ä‹

Ä‘Ĺ? Ĺ? !Ĺ? #0'Ĺ?/,!!(0Ĺ?$%&Ĺ?#.#Ĺ?)!0Ĺ?6%&*Ĺ?,!10!./Ä‹ Ä‘Ĺ? 333Ä‹,%!0!.).$* Ä‹!

0. %0%+*!(!Ĺ?3. !*Ĺ?2*Ĺ?$!0Ĺ?,(00!(* Ä‹ Ä‘Ĺ? %&*Ĺ?3!.'Ĺ?%/Ĺ?6%&*Ĺ?$+5Ä?Ĺ?2.%&!Ĺ?0%& Ĺ?60Ĺ? 1/Ä‹

“Onze jonge, dynamische ploeg heeft in Poperinge en deelgemeenten

“Ik werk graag mee aan een bruisend Poperinge waar plaats is

“Als actieve landbouwer ben ik doordrongen van het idee dat

“Met deze ploeg wens ik mee te werken om de ingeslagen weg verder

“Ik geloof in de dynamiek en de energie die kan uitgaan van een

“Reningelst is een prachtig dorp en Poperinge een kei van een

echt wel het verschil gemaakt, de voorbije jaren. Ik wil graag verder helpen meewerken aan een mooie toekomst voor onze stad. Daarbij

voor innovatie en cultuur, verenigingen goed gedijen en de jeugd een hippe thuis kan vinden. Zuurstof ook voor bedrijven in groei!

landbouw de ruggengraat vormt van elke maatschappij. Vorm geven aan een {plattelands}beleid met aandacht voor zijn bewoners en

te zetten en zo Poperinge en de randgemeenten tot aangename, boeiende omgevingen te maken. Zeker vanuit sociaal oogpunt hoop

groep mensen. Niet om alles in een mum van tijd te veranderen maar wel om nieuwe invalshoeken aan te reiken en samen realisaties te

stad. Ik zie graag gelukkige mensen. Hier betaalbaar kunnen wonen en een job dichtbij is daarom een must. Liefst ook

wil ik mij in het bijzonder inzetten voor onze plattelandsbevolking. Thema's rond jongeren sluiten goed aan bij mijn leefwereld.

Werkgelegenheid en kinderopvang voor jonge gezinnen! Onze diensten informatiseren met respect voor zij die er niet mee

gedreven ondernemingen vormt dan ook de motivatie voor mijn inzet�.

ik mijn steentje te mogen bijdragen.�

verwezenlijken waar nodig. Dit alles vanuit een sterke drang om mij maatschappelijk in te zetten.�

kinderopvang vlakbij en op onze oude dag een eigen plekje waar we kunnen vertoeven. "

Vrijwilligers draag ik een heel warm hart toe!�

opgroeiden.�

11

12

13

14

15

16

VERDONCK JEROEN

STICKER ELS

DEBYSER REGINE

DELALLEAU JOSEPH

MAES MYRIAM

DERYCKERE GUDRUN

Abele (Watou)

26j

Krombeke- Proven

21!j

BACHELOR BEDRIJFSMANAGEMENT, SPECIALISATIE EVENTMANAGEMENT

Ä‘Ĺ? *$+1 !(%&'Ĺ?)! !3!.'!.Ĺ?263Ĺ?!/0%2(Ĺ?.*+10!.Ä‹ Ä‘Ĺ? Ä—.0%/0Ĺ?+!'%*#!*ĘĹ?%*Ĺ?%&!.+!,Ä‹ Ä‘Ĺ? 0%!"Ĺ?%*Ĺ? %2!./!Ĺ?2!.!*%#%*#!*Ĺ?!*Ĺ?+.#*%/0%!/Ä‹Ĺ?Ĺ? Ä‘Ĺ?Ĺ? !3!6!*Ĺ?$++" (!% !.Ĺ?$%.+Ĺ?!(!Ä‹Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ? Ä‘Ĺ?Ĺ? !3!6!*Ĺ?(% Ĺ?!/011.Ĺ? !1# . ÄŒĹ?0.!''!.Ĺ?Ä—3!.'#.+!,Ĺ?"1%2!*Ęċ Ä‘Ĺ? +1 0Ĺ?2*Ĺ?+.#*%/!.!*ÄŒĹ?'+'!*ÄŒĹ?/+%(Ĺ?!*##!)!*0ÄŒĹ?1(011.ÄŒĹ? )16%!'ÄŒĹ?,//%!2!Ĺ?/,+.0Ĺ?!*Ĺ?#!*%!0!*Ĺ?2*Ĺ?$!0Ĺ?#+!%!Ĺ?(!2!*Ä‹

“ Ik wil me met jeugdige visie en gedrevenheid inzetten voor verdere vernieuwing in Poperinge en deelgemeenten. Met nadruk op een ambitieus, realistisch cultuur-, jeugd- en vrijwilligersbeleid. In mijn werk en hobby’s heb ik daarmee ook dagelijks te maken. Vanuit mijn ouderlijke achtergrond zal ik ook aandacht hebben voor het plattelandsbeleid en ondernemen�.

DIPLOMA BACHELOR SOCIAAL WERK

Ä‘Ĺ?Ĺ? Ä‘Ĺ?Ĺ? Ä‘Ĺ?Ĺ? Ä‘Ĺ?Ĺ?

01 !!.0Ĺ?2!. !.Ĺ?(/Ĺ?$!(+.Ĺ?.0$+,! #+#%!Ä‹

+*#/0!Ĺ?+,Ĺ? !Ĺ?(%&/0Ä‹Ĺ? !/011./(% Ĺ?

Ĺ?.+2!*Ĺ?!*Ĺ?0%!"Ĺ?%*Ĺ? !Ĺ? !1# . Ä‹ /Ĺ?!!*Ĺ?!6%#!Ĺ?%&ÄŒĹ?#.#Ĺ?%&Ĺ? !Ĺ?)!*/!*Ĺ?2++.Ĺ?3%!Ĺ?6!Ĺ?6%$Ĺ?2+(1%0Ĺ? %*6!0Ä‹Ĺ? Ä‘Ĺ?Ĺ? !0Ĺ?#.#Ĺ?!!*Ĺ?/0,&!Ĺ?%*Ĺ? !Ĺ?3!.!( Ĺ?)!0Ĺ?2.%!* !*Ä‹ Ä‘Ĺ?Ĺ? +1 0Ĺ?2*Ĺ?)16%!'Ĺ?!*Ĺ?!!*Ĺ?#+!%!Ĺ?Ăź()Ä‹

“Vanuit mijn jeugdwerk en stage- en opleidingservaringen wil ik als sociaal werker het Poperingse beleid in stad en deelgemeenten veder helpen uitbouwen. Als jongste van onze lijst wil ik me graag inzetten voor de jeugdprioriteiten: kinderopvang, betaalbaar wonen en werk in eigen streek.�

Watou

46!j

LANDBOUWSTER

Ä‘Ĺ?Ĺ? * +13/0!.Ĺ?%*Ĺ?$.0Ĺ?!*Ĺ?*%!.!*Ĺ?%*Ĺ?$!0Ĺ? +.,Ĺ?2*Ĺ?$+#!Ĺ?#%/0%*#Ä‹Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ? Ä‘Ĺ?Ĺ? !$13 Ĺ?)!0Ĺ?0.%'Ĺ? !)$%!1Ĺ?ÄĄĹ?)!(++0Ä‹Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ? Ä‘Ĺ?Ĺ? %!.!Ĺ?))Ĺ?2*$%&/Ĺ?ĨĂăĹ?&Ä‹ÄŠÄŒ$%!(Ĺ?Ä¨Ä‚Ä Ĺ?&Ä‹ÄŠĹ?!*Ĺ?)%!(Ĺ?Ä¨Ä Ä‰Ĺ?&Ä‹ÄŠÄ‹Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ? Ä‘Ĺ?Ĺ? ÄĄ. /(% ÄŒĹ?!/011./(% Ĺ? Ĺ?0+1Ä‹Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ? Ä‘Ĺ?Ĺ? !/011./(% Ĺ?2*Ĺ?)!!. !.!Ĺ?(* +132!.!*%#%*#!*Ä‹Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ? Ä‘Ĺ?Ĺ? % Ĺ? Ĺ?2*Ĺ?!/011.Ĺ?Ĺ?2+3!/0Ä‹Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ? Ä‘Ĺ?Ĺ? +1 0Ĺ?2*Ĺ?'+'!*ÄŒĹ?(!''!.Ĺ?!0!*Ĺ?!*Ĺ?!!*Ĺ?".%//!Ĺ?Ĺ? %*0ÄĄ!.*. 1/Ĺ?.%,!(Ä‹

“De voorbije 6 jaar heb ik als OCMW-raadslid enorm veel geleerd en hebben we heel wat kunnen realiseren voor onze senioren en zij die iets meer steun nodig hebben. Iets positiefs betekenen voor de maatschappij. Daarvoor wil ik gaan.�

Watou

52!j

Poperinge

46!j

BANKBEDIENDE

Ä‘Ĺ?Ĺ? .0%!(!% !.Ĺ?%*Ĺ?$!0Ĺ? Ä‹ Ä‘Ĺ?Ĺ? !$13 Ĺ?)!0Ĺ?**Ĺ?++(!#$!Ä‹ Ä‘Ĺ?Ĺ? !.Ĺ?2*Ĺ?.! !.%'Ĺ?ĨĂăĹ?&Ä‹ÄŠÄŒĹ?.)!*Ĺ?Ä¨Ä‚Ä Ĺ?&Ä‹ÄŠÄŒĹ? %$%!(Ĺ?Ä¨Ä ÄŠĹ?&Ä‹ÄŠĹ?Ĺ? !*Ĺ? *!/Ĺ?Ä¨Ä ÄˆĹ?&Ä‹ÄŠÄ‹ Ä‘Ĺ?Ĺ? !.!0.%/Ĺ? * !(%&'!Ĺ?%( !Ĺ?0+1ÄŒĹ?!/011./(% Ĺ?#!6%*/+* Ĺ?!*Ĺ? 6%!'!*6+.#Ĺ?0+1Ä‹ Ä‘Ĺ?Ĺ? % Ĺ?'!.'".%!'Ĺ?,.+$%!Ĺ?0Ä‹Ĺ?2+Ĺ?0+1Ä‹ Ä‘Ĺ?Ĺ? +1 0Ĺ?2*Ĺ?Ăź!0/!*Ĺ?!*Ĺ?2+!0((!*Ä‹ Ä‘Ĺ?Ĺ? !(,0Ĺ?#.#Ĺ?+,Ĺ? !Ĺ?+!. !.%&Ĺ?2*Ĺ?6%&*Ĺ?.+!.Ä‹

“De bewoners van het platteland willen we, zoals nu, verder alle nodige aandacht schenken. Dit alles op een financieel gezonde manier. Met de steun van de kiezer wil ik mij de komende 6 jaar hiervoor verder inzetten. Met deze dynamische ploeg zal dat zeker lukken.�

LEERKRACHT GODSDIENST OLVI, POPERINGE

Ä‘Ĺ? ÄĄ. /(% Ä‹ Ä‘Ĺ?Ĺ? #!$13 Ĺ?)!0Ĺ?%.'Ĺ? ).!$0Ä‹ Ä‘Ĺ?Ĺ? 0%!"Ĺ?%*Ĺ?$!0Ĺ?2!.!*%#%*#/(!2!*Ĺ?%*Ĺ?+Ä‹Ä‹Ĺ?!))ÄŒĹ? ÄŒĹ?Ĺ? ÄŒĹ?Ĺ?!*Ĺ?Ä‹ Ä‘Ĺ?Ĺ? 0%!"Ĺ?+,Ĺ? !Ĺ?,.+$%!Ĺ?)!0Ĺ? !Ĺ?2+.)/!(0!$!/!Ĺ?Ĺ?!*Ĺ?$!0Ĺ? 6*#'++.Ĺ?Ä—%*#!* !Ĺ?'!.'Ęċ Ä‘Ĺ?Ĺ? $+1 0Ĺ?2*Ĺ?.!%6!*ÄŒĹ?(!6!*Ĺ?!*Ĺ?Ăź!0/!*Ĺ?!*Ĺ?2%* 0Ĺ?")%(%!Ĺ?!*Ĺ?2.%!* !*Ĺ? !(*#.%&'Ä‹

“Iedereen inbegrepen! Dat spreekt mij bijzonder aan. Toen ik 6 jaar geleden mijn eerste stappen in de politiek zette wist ik niet goed wat ik moest verwachten, maar ondertussen ken ik de werking van het OCMW stukken beter. De inzet voor mensen, daar is het om te doen en daar wil ik opnieuw voor gaan.�

18

19

20

21

LINS IVO

PATTYN- KIMPE KRISTINA

VITSE JOHAN

VLAEMINCK KATRIEN

DESCHUYTTER MARLEEN

45!j

ACV-AFGEVAARDIGDE BIJ PICANOL

Ä‘Ĺ?Ĺ?!$13 Ĺ?)!0Ĺ?%Ĺ?0.1!Ä‹Ĺ? Ä‘Ĺ?Ĺ? !.Ĺ?2*Ĺ?%!0!.Ĺ?Ä¨Ä Ä‰Ĺ?&Ä‹ÄŠĹ?!*Ĺ? +3%!Ĺ?Ä¨Ä Ä†Ĺ?&Ä‹ÄŠÄ‹ Ä‘Ĺ?Ĺ?0%!"Ĺ?%*Ĺ?2!./$%((!* !Ĺ? !!(0''!*Ĺ?2*Ĺ?$!0Ĺ?Ä‹ Ä‘Ĺ?Ĺ?!/011./(% Ĺ?Ä‹ Ä‘Ĺ?Ĺ?+1 0Ĺ?2*Ĺ?((!Ĺ?/,+.0!*ÄŒĹ?).Ĺ?0+$Ĺ?2++.(Ĺ?2*Ĺ?3%!(.!**!*Ä‹Ĺ? Ä‘Ĺ?Ĺ?!("Ĺ?0%!"Ĺ?Ăź!0/!.Ĺ?!*Ĺ?,(+!#(!% !.Ĺ?%&Ĺ?!!*Ĺ?3%!(!."+.)0%!Ä‹ Ä‘Ĺ?Ĺ? !!/0Ĺ?#.#Ĺ?!!*Ĺ?#+! Ĺ?+!'Ä‹ Ä‘Ĺ?Ĺ?+1 0Ĺ?2*Ĺ?/$%( !.'1*/0ÄŒĹ?)16%!'ÄŒĹ?)++%!Ĺ?01%*!*Ĺ?!*Ĺ? !Ĺ?*011.Ä‹

“Ik wil de CD&V- ploeg helpen en steunen waar het kan. Poperinge is een vernieuwde, gezellige stad geworden. Onze streek en omgeving zijn een fietsparadijs. Onze stad promoten bij de actieve fietser kan alleen maar ten goede komen aan de plaatselijke horeca.�

Poperinge

60!j

PSYCHIATRISCH VERPLEEGSTER

Ä‘Ĺ?Ĺ? /5$%0.%/$Ĺ?2!.,(!!#/0!.ÄŒĹ?!!*Ĺ?3!.'+)#!2%*#Ĺ?3.%&Ĺ? 0!)3!.'Ĺ?!*Ĺ?.!/,!0Ĺ?2++.Ĺ?)!*/!*Ĺ?2*Ĺ?#.++0Ĺ?!(*#Ĺ?%/Ä‹Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ? Ä‘Ĺ?Ĺ? !0.+13 Ĺ?)!0Ĺ? .0%(Ĺ?005*Ä‹Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ? Ä‘Ĺ?Ĺ? !!"0Ĺ?!!*Ĺ?6++*ÄŒĹ? %!2!*ÄŒĹ?!*Ĺ?$+1 0Ĺ?+*06!00!* Ĺ?2!!(Ĺ?Ĺ? 2*Ĺ?$.Ĺ?#!6%*ĘċĹ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ? Ä‘Ĺ?Ĺ? *Ĺ?)%&*Ĺ?2.%&!Ĺ?0%& Ĺ?'*Ĺ?%'Ĺ?)%&*Ĺ?!*!.#%!Ĺ?2++.(Ĺ?'3%&0Ĺ?Ĺ? ++.Ĺ?0!Ĺ?3* !(!*Ĺ?!*Ĺ?0!Ĺ?Ăź!0/!*Ä‹Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ? Ä‘Ĺ?Ĺ? 0%!"Ĺ?(% Ĺ?2*Ĺ?Ä™ .'*0ĚČĹ?" !(%*#Ĺ?+,!.%*#!Ä‹Ĺ?

“Door mijn werk heb ik voeling gekregen met wat er sociaal leeft, nodig is en soms ontbreekt. Als ik mijn steentje kan bijdragen om onze stad en zijn dorpsgemeen-schappen beter te maken voor zoveel mogelijk mensen, dan wil ik mij daarvoor met hart en ziel inzetten.�

Poperinge

55!j

TECHNISCH LERAAR AAN HET VTI, POPERINGE

Ä‘Ĺ?Ĺ? !$13 Ĺ?)!0Ĺ? .(!!*Ĺ?.5+*Ä‹Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ? Ä‘Ĺ?Ĺ? !.Ĺ?2*Ĺ? (/!Ĺ?Ä¨ÄƒÄ Ĺ?&Ä‹ÄŠĹ?!*Ĺ?Ĺ? *!/Ĺ?ĨĂĉĹ?&Ä‹ÄŠÄ‹Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ? Ä‘Ĺ?Ĺ? ,Ĺ?2*Ĺ?$.Ĺ?ĨąĹ?&Ä‹ÄŠÄŒĹ? +.!*Ĺ?ĨĂĹ?&Ä‹ÄŠĹ?!*Ĺ?.*!Ĺ?Ä¨Ä Ĺ?&Ä‹ÄŠÄ‹Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ? Ä‘Ĺ?Ĺ? .!!#Ĺ? !Ĺ?,+(%0%!'!Ĺ?)%.+!Ĺ?)!!Ĺ?2%Ĺ?#.++02 !.Ĺ?!*Ĺ?++)Ĺ?Ä‹Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ? Ä‘Ĺ?Ĺ? +1 0Ĺ?2*Ĺ?3* !(!*ÄŒĹ?Ăź!0/!*Ĺ?!*Ĺ?'*10/!(!*Ä‹Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ? Ä‘Ĺ?Ĺ? "Ĺ?!*Ĺ?0+!Ĺ?!!*Ĺ?3!!'!* 1%0/0,Ĺ?)!0Ĺ? !Ĺ?")%(%!Ĺ?%/Ĺ? Ĺ? #.#Ĺ?)!!#!*+)!*Ä‹

“Als geboren en getogen keikop wil ik graag verder meewerken om het positieve beleid van de voorbije jaren in stad en dorp verder te zetten. Hier betaalbaar kunnen wonen, zich vlot kunnen verplaatsen, werken en zich ontspannen zijn enkele van mijn prioriteiten.�

Poperinge

53!j

Roesbrugge- Haringe

54!j

KINDERVERZORGSTER

Ä‘Ĺ? !)2!.*03++. !(%&'!Ĺ?$+0!( %!*/0Ĺ?%*Ĺ?Ä—+)!Ĺ?.%&6%$0ĘČĹ?(2!. %*#!Ä‹Ĺ?Ĺ?Ĺ? Ä‘Ĺ?Ĺ? !$13 Ĺ?)!0Ĺ? .0%(Ĺ?(+13!Ä‹Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ? Ä‘Ĺ?Ĺ? !!"0Ĺ?Ä Ĺ? +$0!.Ĺ?**!(%!/Ĺ?ĨĂĈĹ?&Ä‹ÄŠĹ?!*Ĺ?Ä‚Ĺ?'(!%*'%* !.!*Ĺ?+.!*Ĺ?ĨąĹ?&Ä‹ÄŠĹ? !*Ĺ? 1.!*Ĺ?ĨĂĹ?&Ä‹ÄŠÄ‹Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ? Ä‘Ĺ?Ĺ? /Ĺ?0%!"Ĺ?(/Ĺ?(% Ĺ?2*Ĺ?$!0Ĺ?+ !Ĺ? .1%/Ĺ?!*Ĺ?)1(*%!.Ĺ?Ĺ? %&Ĺ? !Ĺ?.* 3!!.Ä‹Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ? Ä‘Ĺ?Ĺ? /Ĺ?++'Ĺ?'!.*(% Ĺ?2*Ĺ?!))Ä‹Ĺ? Ä‘Ĺ?Ĺ? +1 0Ĺ?2*Ĺ?3!!'!* &!/Ĺ?3!#ÄŒĹ?0!../&!/Ĺ? +!*Ĺ?)!0Ĺ?2.%!* !*Ĺ?Ĺ? !*Ĺ?(!''!.Ĺ?!0!*Ä‹

“Ik werd gevraagd om mij kandidaat te stellen, ben nieuw in de partij en de actieve politiek. Als een gemakkelijk te benaderen persoon wil ik met veel energie, enthousiasme en passie aan de slag gaan voor CD&V ĂŠn onze kei van een stad.â€?

Ä‘Ĺ? Ä‘Ĺ? Ä‘Ĺ? Ä‘Ĺ? Ä‘Ĺ? Ä‘Ĺ? Ä‘Ĺ?

37!j

LIC. IN DE PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN

Ä‘Ĺ?Ĺ? +.#+ÂŽ. %*0.%!Ä‹ Ä‘Ĺ?Ĺ? !$13 Ĺ?)!0Ĺ?))*1!(Ĺ? *#!(!.!Ä‹Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ? Ä‘Ĺ?Ĺ? )Ĺ?2*Ĺ?03!!Ĺ?2.+(%&'!Ĺ?'(!10!./Ä‹ Ä‘Ĺ?Ĺ? !/011./(% Ĺ?2*Ĺ? !Ĺ?+1 !.. Ĺ?%*Ĺ?$!0Ĺ? Ĺ?+,!.%*#!Ä‹ Ä‘Ĺ?Ĺ? *Ĺ?2*Ĺ?Ĩ)%&*ÄŠĹ?'%* !.!*Ĺ?!*Ĺ?$1*Ĺ?(!!"3!.!( Ä‹Ĺ? Ä‘Ĺ?Ĺ? !*Ĺ?$.0Ĺ?2++.Ĺ? !Ĺ?*011.ÄŒĹ?!#*Ĺ?)!0Ĺ?+*/Ĺ?)%(%!1Ä‹Ĺ? Ä‘Ĺ?Ĺ? 'Ĺ?$+1Ĺ?2*Ĺ?'+''!.!((!*ÄŒĹ?)!*/!*Ĺ?+*0)+!0!*ÄŒĹ?1%0/0,&!/Ĺ?Ĺ? )!0Ĺ?)%&*Ĺ?#!6%*ÄŒĹ?/$.%&2!*Ä‹

“Ik ben een sociaal en actief beestje. Dol op kinderen. Sedert de geboorte van mijn (b)engeltjes wil ik mij nog meer inzetten om van onze stad blijvend een veilige, gezonde, kind – en gezinsvriendelijke plek te maken.�

22

17 Poperinge

Poperinge

EDUCATIEF MEDEWERKER FEMMA ( VROEGERE KAV)

!$13 Ĺ?)!0Ĺ?!!.0Ĺ?* !*1//$!Ä‹ )Ĺ?2*Ĺ?*Ĺ?ĨăĀĹ?&Ä‹ÄŠĹ? .(%!/Ĺ?ĨĂć&Ä‹ÄŠĹ?!*Ĺ?**!(+!/Ĺ?ĨĂĆ&Ä‹ÄŠÄ‹ %!.!Ĺ?)+!)+!Ĺ?2*Ĺ?+*6!Ĺ?,/#!+.!*Ĺ?(+.%/Ä‹ Ĺ?. /(% Ä‹ ++.6%00!.Ĺ?Ĺ?!*Ĺ?.+13Ĺ?Ä’Ĺ? 0/$,,%&Ä‹ !/011./(% Ĺ?!))ÄŒĹ?+!/.1##!Ä‹ !*%!0!*Ĺ?2*Ĺ?+*6!Ĺ?)++%!Ĺ?/0.!!'Ä?Ĺ?0!Ĺ?2+!0Ĺ?+"Ĺ?)!0Ĺ? !Ĺ?Ăź!0/Ä‹Ĺ?

“ Met de glimlach, zachte kracht, luisterend, geloof in mensen wil ik mij inzetten voor ‘ Poperinge als een warme , leefbare stad’. Een stad waar iedereen zich thuis voelt, mensen kansen krijgen maar ook aangezet worden om kansen te grijpen.�

DEVOS MARC Poperinge

58!j

PROJECTVERANTWOORDELIJKE BIJ BOONE NV

Ä‘Ĺ? ! 13*.Ĺ?ĨŇĹ?!. Ĺ?+13!*ÄŠÄ‹Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ? Ä‘Ĺ?Ĺ? !.Ĺ?2*Ĺ?!(!Ĺ?Ä¨ÄƒÄ Ĺ?&Ä‹ÄŠÄŒĹ?.!$0Ĺ?ĨĂĈĹ?&Ä‹ÄŠĹ?!*Ĺ?.%!0Ĺ?ĨĂĂĹ?&Ä‹ÄŠÄ‹Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ? Ä‘Ĺ?Ĺ? ,Ĺ?2*Ĺ?!/0%!*ÄŒĹ?(%/Ĺ?!*Ĺ? 1/0%*Ä‹Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ? Ä‘Ĺ?Ĺ? 0%!"Ĺ?%*Ĺ?0(.%&'!Ĺ? 2%!/. !*Ä‹Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ? Ä‘Ĺ?Ĺ? !/011./(% Ä?Ĺ?Ĺ?ĢĹ? Ĺ?ĢĹ?ÄŒĹ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ? Ĺ?ĨĹ?+13Ĺ?ĢĹ? * 1/0.%!Ĺ?Ä’Ĺ?*!.#%!ÄŠĹ?!*Ĺ?11.03!.'%*#Ĺ?!6!(/0.0Ä‹Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ? Ä‘Ĺ?Ĺ? )1(*%!.Ĺ?%!*/0Ĺ?Ä Ä€Ä€ÄŒĹ?(% Ĺ?.* 3!!.Ĺ?+,!.%*#!Ĺ?Ä‹Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ? Ä‘Ĺ?Ĺ? !%/0Ĺ?!*Ĺ?3* !(0Ĺ?#.#Ä‹

“Ik wil me vooral verder inzetten voor werk in eigen streek, betaalbaar wonen en een goede uitbouw van de kinderopvang in stad en dorp. Ik kook ook zelf en wil Poperinge nog meer uitbouwen als “ Hoofdstad van het goede leven�. Actief mensen helpen is een van mijn prioriteiten.�

Kandidatenfolder  

Kandidatenfolder

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you