Page 1

Poperinge Kandidaten

neem me mee

kaal naar het stemlo

ristof Dejaegher Ch 1 es Lo e m Vandrom 2 is Kr t Notebaer 3 n Desmyter Be 4 l be Lebbe Isa 5 eter Marchand Pi 6 n Ja e Deryck 7 Chantal Vanzieleghem 8 ique Baron Freder 9 ke ie M er De Back 10 en ro Je ck Verdon 11 s El r Sticke 12 ne Debyser Regi 13 seph Jo u ea Delall 14 iam yr M Maes 15 drun Deryckere Gu 16 Ivo Lins 17 Kristina Pattyn- Kimpe 18 Vitse Johan 19 trien Vlaeminck Ka 20 Marleen Deschuytter 21 Devos Marc 22 aan Derycke Stef 23 en Baelde Marle 24 illiam W er gh Sa de 25

eringe.be www.cdenvpop Bij CD&V is iedereen inbegrepen. Niet alleen de stedelingen. Niet alleen de inwoners van de dorpskernen. Iedereen. Dus ook de landelijke bevolking:

rk e m k r e t S erk w D L E V Degelijk

mensen die op het platteland leven, wonen en werken. CD&V Poperinge heeft een boontje voor onze plattelandsbevolking. We blijven fervente supporters van onze land- en tuinbouwsector én we vinden dat de inwoners ‘op den buiten’ een sterke vertegenwoordiging in het stadsbestuur verdienen.

De komende zes jaar is de boerenbuiten inbegrepen !

De open ruimte, ons prachtig landschap waar stedelingen en toeristen vol bewondering voor zijn, daar zijn we bijzonder trots op. De tien kandidaten in deze folder koesteren deze open ruimte sterk. Dit in het voordeel van iedereen die er woont, werkt en/of met volle teugen van geniet’ Gemeenteraadsverkiezingen 14.10.2012 - v.u. Ben Desmyter, Blasiusstraat 60, 8972 Krombeke


Duurzaamheid op het platteland? Géén hol begrip!

Het typische karakter van het platteland, betekent ook dat het gemeentebestuur er speciale aandacht aan moet besteden. Onze landelijke kandidaten slaan de handen in elkaar en willen het platteland een belangrijke vertegenwoordiging in het Kris Notebaert gemeentebestuur geven!

Ben Desmyter

Hier willen we de komende 6 jaar (verder) aan werken:

Dit landschap wordt u gratis aangeboden!

• behoud van onze open ruimte en het agrarisch gebied bij de herziening van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan • een goed vergunningenbeleid hanteren • onze hopsector, hét toeristisch uithangbord voor Poperinge, ten volle ondersteunen • meewerken aan een goed imago voor landbouw via plattelandsklassen

Jan Derycke

Marleen Baelde

* IBA: individuele behandeling afvalwater

Isabel Lebbe

Verder investeren in onze landelijke infrastructuur!

Els Sticker

• aanleg van IBA’s* voor inwoners uit het buitengebied die niet kunnen aansluiten op de riolering • ophalen van geselecteerd afval over het hele grondgebied • een groene inkadering van woningen en bedrijven in het landschap door de aanleg van landschaps(bedrijfs)plannen • subsidies voor onderhoud van kleine landschapselementen (hagen, houtkanten, knotwilgen, enz.) • ondersteuning van projecten rond erosiebestrijding • subsidies voor water- en mestontleding en zaaien van groenbedekkers

• de inhaalbeweging voor herstel en onderhoud van landelijke wegen en ck voetpaden verder zetten Jeroen Verdon • een gezellige ontmoetingsplaats, sport- en ontspanningsmogelijkheden, kinderopvang, ... op maat van onze dorpen • degelijk onderhoud van grachten en bermen • aanleg van uitwijkstroken waar nodig • koude asfalt aan kostprijs • vlotte verbinding naar het stadscentrum met openbaar vervoer op maat van onze inwoners én veilige fietspaden • extra budget uit het nieuwe ‘plattelandsfonds’ exclusief voorbehouden voor het basisonderhoud van onze landelijke infrastructuur • werkingstoelage voor vzw AVOWEST

Jef Delalleau

De gemeente ten dienste van landbouw én bij uitbreiding voor alle inwoners!

• een vlotte opvolging van en communicatie rond Regine Debyser bouw- en milieuvergunningen • uitbouwen van het project rond ‘clean tech’ in de landbouw: Poperinge wil een pioniersrol spelen in het ontwikkelen van vooruitstrevende technieken in land- en tuinbouw • goed draaiende landbouwraad die de gemeente adviseert en vorming organiseert voor haar landbouwers • vertegenwoordiging van landbouwsector in andere, relevante adviesraden (vb. milieuraad, GECORO*, ...) • inzameling landbouwfolie op geregelde tijdstippen • 1 aanspreekpunt voor alle vragen rond landbouw: 1 ambtenaar. 1 loket. • snelle en adequate interventie van de schattingscommissie * GECORO: Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening

Armoede uitsluiten. Ook op het platteland!

• mantelzorgpremie en sociaal-pedagogische toelage • uitgebreide werking van de vrijwilligersorganisatie NESTOR* • sneeuwtelefoon • OCMW- dienstverlening (klusjesdienst, dienst warme maaltijden,...) • uitbouw van een gemeentelijke werking van ‘Boeren op een kruispunt’

Stefaan Derycke

* NESTOR: Netwerk voor STeun aan Ouderen in Ruraal gebied

folder landbouw  

folder landbouw