Page 1

1 2

sindicat autònom de policia Carrer Malats, 27 – 08030 Barcelona - Tel. 933 426 810 - Fax. 933 426 811 - www.sap-mossos.cat - sap@sap-mossos.cat

ACONSEGUIM FER JUSTÍCIA PER ALS EFECTIUS AMB INCAPACITATS Barcelona, 8 de març del 2018.-

En data 11 de gener del 2018, el Sindicat Autònom de Policia (SAPFEPOL) denunciava al Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge la situació de més de trenta (30) companys del CME que, per qüestions purament administratives, estaven esperant poder ser col·locats dins la Direcció General en una plaça de suport tècnic no policial, al haver patit una Incapacitat Permanent Total. Una espera injusta (alguns dels casos de de gairebé un any) que es produïa per una inactivitat administrativa incomprensible. Dos mesos després que la nostra organització sindical hagi denunciat per escrit aquestes situacions i després de reunions amb el Departament d’Interior, de Governació i de Funció Pública, avui s’han començat a restituir aquestes situacions. Els nostres companys i les nostres companyes amb incapacitats que estaven esperant una millora de la seva situació laboral, a la qual tenien dret, han vist per fi que l’Administració ha restaurat la seva situació. Per tant, des de la nostra organització sindical volem mostrar la nostra satisfacció per la feina feta, ja que s’ha aconseguit posar fi a una situacions personals, alguna de les quals havia arribat a límits insostenibles.

SAP, TREBALLEM X A TU!

C-42/2018

@sindicatautonomdepolicia

@sap_mossos

c-42-aconseguim-fer-justicia-per-als-companys-incapacitats  
c-42-aconseguim-fer-justicia-per-als-companys-incapacitats  
Advertisement