Page 1

Carrer Malats, 27 – 08030 Barcelona - Tel. 933 426 810 - Fax. 933 426 811 - www.sap-mossos.cat - sap@sap-mossos.cat

SAP-FEPOL DENUNCIA A INSPECCIÓ DE TREBALL LES CONDICIONS DE L’ABP GIRONA Girona, 8 de juny del 2018.-

En els darrers anys, el Sindicat Autònom de Policia ha informat al Departament d’Interior les greus mancances que té l’edifici on es troba l’ABP de Girona i part dels serveis regionals de la Regió Policial. Les condicions lamentables de l’edifici incompleixen moltes normatives de salut i seguretat laboral. A l’efecte, la nostra organització sindical ha denunciat aquesta situació tant en les reunions regionals, com en el propi Comitè de Seguretat i Salut Laboral del Departament d’Interior. Però lamentablement no veiem que hi hagi previsió de solucionar i millorar aquestes mancances. Per tant, la nostra organització sindical no pot permetre que la deixadesa faci que les condicions laborals dels treballadors que hi ha en l’esmentat edifici es vegin disminuïdes i continuïn empitjorant amb el pas del temps, pel seu deficient manteniment. És per això que, tot i haver manifestat reiteradament el continu empitjorament de l’edifici, que l’Administració no ha actuat amb l’eficàcia i la celeritat deguda i que això pot comportar problemes de salut, SAP-FEPOL en data del 6 de juny ha denunciat les condicions de l’ABP Girona davant la Inspecció de Treball de la Seguretat Social. Els efectius destinats en aquestes dependències estan veien com les mancances de l’edifici poden atemptar contra la seva salut i pretenem que, amb aquesta denúncia davant l’Autoritat en matèria de Seguretat i Salut laboral, s’insti i s’obligui al Departament d’Interior a solucionar-ho ja.

SAP, TREBALLEM X A TU!

C-86/2018

@sindicatautonomdepolicia

@sap_mossos

c-86-sap-denuncia-a-inspeccio-de-treball-les-condicions-abp-girona  
c-86-sap-denuncia-a-inspeccio-de-treball-les-condicions-abp-girona  
Advertisement