Page 1

Emissor:

Secretari d’Acció Sindical

Destinataris: Membres del cos de mossos d’esquadra Data: 3 de juliol del 2013 Assumpte: Contenciós – Administratiu paga extraordinària Nadal 2012 Companyes i Companys, Tal i com us informem en el comunicat, SAP-UGT ha iniciat la via contenciosa – administrativa contra la retallada que el cos de mossos d’esquadra va patir a la passada paga extraordinària del mes de desembre del 2012. Concretament el que s’està reclamant és la part proporcional de la paga generada abans de l’entrada en vigor del Reial Decret – Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat. És a dir, els 44 dies compresos entre l’1 de juny (moment que es comença a generar el dret a la paga de Nadal) fins el 14 de juliol (dia d’entrada en vigor del Reial Decret). Després de rebre una resposta negativa de l’Administració, sobre els recursos de reposició presentats per dos dels nostres delegats, la nostra organització sindical continua endavant i un cop esgotada la via administrativa, s'ha presentat demanda al Jutjat de lo Contenciós – Administratiu. A tal efecte us volem recordar que a nivell estatal ja hi ha hagut una sentència favorable sobre l’abonament dels 44 dies reportats de l’extraordinària al personal funcionari. Concretament el Jutjat Contenciós Administratiu número 1 dels de Palència va dictar sentència amb data de 29 de maig del 2013 amb la qual reconeix el dret d’una funcionària de la Diputació Provincial de la mateixa localitat a l’abonament immediat de la part proporcional de la paga extraordinària de desembre del 2012. Per tant, la Sentència esmentada anul·la l’actuació de l’Administració corresponent per no estar ajustada a l’ordenament jurídic i l’obliga a reportar la quantitat generada amb anterioritat a l’entrada en vigor del Reial Decret Llei 20/2012 (44 dies). Tanmateix us informem que recentment s’ha tingut coneixement que el Tribunal Constitucional està estudiant la possible il·legalitat del Reial Decret Llei i està analitzant si cal anul·lar o no, la mesura pel seu caràcter retroactiu. Per últim dir-vos que en cas que el jutjat on s’han presentat les demandes dels dos delegats del SAP-UGT dictessin sentència favorable als nostres interessos, el nostre Departament Jurídic sol·licitarà de manera immediata la seva extensió per a tot col·lectiu. D'aquesta manera evitem pagar les taxes judicials o les possibles costes als agents fins que no es tinguem el resultat definitiu. Per qualsevol dubte o consulta el nostre departament jurídic resta a la vostra disposició.

1

circular-contencios-administratiu-paga-extraordinaria-de-nadal  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you