Page 1

SERVEI BÒXER: NO ESTEM OBLIGATS A FER-LO EN TORN DE NIT. Aquesta qüestió queda recollida en la Directriu 8/01 de 4 de maig de la Divisió Central de Trànsit sobre la utilització de la motocicleta en el patrullatge ordinari per a la vigilància i el control del trànsit. Barcelona, 1 de juliol del 2013.Des del Sindicat Autònom de Policia volem recordar a tot el personal de l’especialitat de trànsit i a alguns dels nostres responsables polítics (que malgrat les queixes no es donen per al·ludits) que segons la Directriu esmentada (la qual té rang de norma d’obligat compliment) s’està exempt de realitzar el servei de patrullatge amb bòxer davant les següents situacions: 1. Davant condicions meteorològiques adverses i condicions de les vies que facin perillós i ineficaç aquest sistema. 2. Durant el desenvolupament el torn de nit. 3. En aquelles vies que per les seves especials característiques facin necessària la utilització de forma ordinària de cotxes patrulles. 4. Per raons de manca de material de motorista molt justificades que siguin coma conseqüència d’avaries i deterioraments (cascs, vestuari, etc.) 5. Per qüestions operatives molt justificades de manca d’efectius de nivell 2 que no permetin l’aplicació d’aquesta instrucció. Des de la nostra organització sindical volem recordar i deixar molt clar que aquesta normativa té com a objectiu donar unes mesures de prevenció i seguretat bàsiques en la realització d’aquest servei, per la qual cosa MAI DEUEN SER CONTRAVINGUDES, sobretot si es tenen en compte la gravetat de les seves conseqüències. Per més informació fes clic aquí:

66/2013

comunicat-66-servei-boxer-no-estem-obligats-a-fer-lo-en-torn-de-nit  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you