Page 1

Els sindicats es reuneixen amb l’Administració en l’àmbit del Comitè de Seguretat i Salut. La nostra organització sindical ha tornat a denunciar aspectes que atempten contra la seguretat i la salut dels membres del cos de mossos d’esquadra. Barcelona, 11 de juny del 2013.El passat 7 de juny, Administració i sindicats del cos de mossos d’esquadra es van reunir en l’àmbit del Comitè de Seguretat i Salut Laboral, dins del qual i després d’aprovar-se l’acta de la sessió anterior, es van tractar els aspectes següents: 1. Dades estadístiques sobre l’activitat preventiva del Servei de Planificació i Intervenció Psicològica, l’accidentalitat laboral durant el primer trimestre 2013. 2. Creació de nous grups de treball (Resolució de Conflictes i Anàlisis de les Situacions d’Autolesió) 3. Casos de Síndrome de Lipoatròfia a la Comissaria de Sant Feliu de Llobregat. 4. Exàmens de Salut per als membres del cos de mossos d’esquadra. 5. Plans d’autoprotecció (PAU). 6. Programa ESPAI. 7. Actuacions d’Inspecció de Treball a la CD de La Jonquera. 8. Cas de tuberculosi a ABP Sant Martí. 9. Cas individual de mala praxi de la mútua ASEPEYO a ABP Figueres. 10. Torn de nit. 11. Adquisició de noves cadires ergonòmiques. 12. Posició de l’arma per als efectius motoritzats. 13. Deficiències en les comunicacions a Sant Feliu de Llobregat. 14. Material de trànsit. 15. Valoració del Pla de Prevenció de Riscos Laborals del Departament d’Interior. 16. Deficiències en els vehicles de trasllats penitenciaris. 17. Denúncia individual d’un cas de segona activitat. Si vols més informació:

62/2013

c62-comite-de-seguretat-i-salut-laboral-07062013  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you