Page 1

Concurs general: es fan públiques les llistes provisionals de valoració de mèrits. Contra la publicació d’aquest llistat es podran presentar al·legacions (DAD70) del 6 al 17 de juny. Barcelona, 7 de juny del 2013.

En data de 5 de juny s’ha celebrat la Comissió de Valoració dels concursos generals per a les categories de mosso, caporal, sergent i sotsinspector. En aquesta reunió s’han aprovat els següents llistats: 1. Llistat definitiu d’admesos i exclosos en el concursos. 2. Llistat definitiu de preferències de destins 3. Llistat provisional de valoració de mèrits. Com sabeu també ha estat publicat a la intranet la previsió del calendari del concurs. Sobre aquesta qüestió cal dir que: 1. La llista definitiva de mèrits es publicarà el 15/07/2013. 2. La llista provisional de destins es publicarà sobre el 19/07/2013. 3. La resolució al DOGC està prevista sobre el 27/09/2013. Per a la incorporació a les noves destinacions (mosso i caporal) es farà en vàries fases.

Per veure la previsió

58/2013

c58-concurs-general-publicacio-de-llistes  
c58-concurs-general-publicacio-de-llistes  
Advertisement