Page 1

Cupó d’inscripció Nom Cognoms

Curs d ’Especialització

Adreça

Telèfon E-mail Població

Codi Postal Província

Professió Empresa

Càrrec

Vila Universitària Edifici Blanc Campus de la UAB

08193 Bellaterra Cerdanyola del Vallès (Barcelona) Telèfon: 93 581 74 49 Fax: 93 581 74 71 epsi@uab.es www.seguridadintegral.org

TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ Matriculació: 150,00 euros Preus especials: 120,00 euros per a ex-alumnes EPSI, afiliats a SAP-UGT L’ inscripció es considerarà formalitzada una vegada abonat el preu del curs. Ingressar en el c.c. 2013 0692 82 0201956247 De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), les dades subministrades per vostè mitjançant via telefònica o el formulari disponible en la direcció web nomenada quedessin incorporats en un fitxer automatitzat, el qual serà processat exclusivament amb la finalitat de mantenir la relació contractual amb el client, la realització d'estudis estadístics així com la tramesa de publicitat relativa a l'Escola de Prevenció i Seguretat Integral. La Fundació per als Estudis de Prevenció i Seguretat Integral serà el seu titular i responsable, i vostè podrà exercir el dret d'accés, , rectificació, cancel·lació i revocació del consentiment per a la cessió de les seves dades en els termes previstos en la llei nomenada i en les altres normes que la desenvolupen

APLICADES A LA INVESTIGACIÓ Informació i Inscripció: Escola de Prevenció i Seguretat Integral Telèfon: 93 5817042 / Fax: 93 5817471 E-mail: uab.epsi@gmail.com Web: http://www.seguretatintegral.org Lloc de realització: Escola de Prevenció i Seguretat Integral (EPSI). Campus UAB

(DECLARACIÓ POLICIAL)


Curs d’Especialització Universitària. Tècniques de Comunicació Aplicades a la Declaració Policial

Presentació Les declaracions i entrevistes que la policia, i en general els investigadors, practiquen a les víctimes, testimonis i sospitosos de crims, són en general, elements crítics dels processos d'investigació. En general en l’entorn policial, encara que es coneixen molts mites sobre les tècniques de declaració, hi ha molt pocs estudis sistematitzats sobre aquestes tècniques. Per això, els professionals acostumen a basar-se principalment en la pròpia experiència i en la pràctica per abordar cada nou cas. Com qualsevol altres habilitats policials, les declaracions i les entrevistes policials requereixen el coneixement i domini de determinades tècniques que van més enllà de la mera pràctica o la intuïció. En aquest curs es mostraran aquestes tècniques seguint el sistema formatiu de l’Acadèmia Nacional del FBI

Requisits

Programa del curs

Professionals de la Seguretat Pública i privada

Mòdul 1 Introducció

Objectiu general Aquest curs servirà per a dotar als alumnes de competències per a obtenir resultats positius:  

De les entrevistes i declaracions de testimonis i víctimes. Dels interrogatoris de sospitosos.

A treves del curs l’alumne coneixerà i practicarà tècniques per a conduir eficaçment les entrevistes, detectar conductes d’engany i convèncer als sospitosos perquè relatin la veritat.

L’objectiu de cada mòdul: Metodologia

Aquets curs es realitza en un format semi-presencial amb una durada de 45 hores, distribuïdes de la següent forma:  

   

2 hores presencials: Presentació del curs i introducció de conceptes 20 hores Tutoritzades on-line: Mitjançant documentació penjada a la intranet de la EPSIUAB i/o entregats en format electrònic en la presentació del curs. 4 hores Pràctiques d’entrevistes simulades on l’alumne passarà per diferents rols (entrevistador, entrevistat i avaluador). 12 hores de Treball d’Anàlisi Personal de material de Treball Videográfic 4 Hores participació Fòrum 3 hores Pràctiques Avaluatives

   

Duració: 45 hores 

Edicions previstes: 

Del 24 de maig al 22 de juny de 2013   

24 de maig de 18 a 20:30 hores 8 de juny de 9 a 13 hores 22 de juny 9 a 11:30 hores

Del 20 de setembre, 5 i 19 d’octubre de 2013 (propera edició)

Definir el valor i les particularitats tècniques de la declaració de les víctimes i dels sospitosos en el marc dels processos d’investigació policial i judicial. Ensenyar als alumnes tècniques específiques per a practicar entrevistes i interrogatoris efectius Mentalitzar als alumnes de la importància de l’aplicació de la tècnica de l’escolta activa en les entrevistes i declaracions. Mentalitzar als alumnes de que l’escolta activa no és un procés natural. Analitzar les errades més típiques en les preses de declaració com són: ◦ La influència de les preguntes sobre les respostes. ◦ Les distraccions. ◦ Les avaluacions precipitades. ◦ Les presses. ◦ La contaminació de les entrevistes Descriure les tècniques d’embut de deducció l’aplicació de la Programació Neurolingüística, i l’entrevista cognitiva. Instruir a l’alumne en tècniques de detecció de mentides. Instruir a l’alumne en tècniques de conducció d’interrogatoris.

Professorat Francesc Gómez Macià, Psicòleg Emili Martínez, intendent de CME

Mòdul 2 Legislació

Mòdul 3 Aspectes Teòrics Tècniques d’entrevista  L’escolta activa  Riscos de les entrevistes  Els mites de les declaracions  Tècniques específiques d’entrevista i declaració T. de l’embut de deducció Estructura de la declaració de víctimes i testimonis segons la tècnica de l’embut de deducció L’estructura de l’entrevista amb sospitosos segons la tècnica de l’embut de deducció  La Programació Neurolinguistica Aplicació del PNL a les declaracions de testimonis  Tècniques d’entrevista cognitiva Aplicació de l’ÈC a la declaració de testimonis` La declaració com a procés de comunicació

Tècniques de detecció de mentides  Motius per a mentir  Tipus de mentides  Classificacions dels mentiders segons el DSM IV  La conducta no verbal en el procés de l’engany  La conducta verbal en el procés de l’engany  Aplicació de tècniques especifiques per a la detecció de conductes d’engany durant la conducció de les entrevistes amb sospitosos

La confessió  Factors que justifiquen la confessió  Fases i regles bàsiques de conducció d’interrogatoris Contingut Pràctic  Anàlisi de casos plantejats en suport videogràfic i documental

qtc3a8cniques_de_comunicacic3b3_aplicad-es-a-la-declaracio-policial-10a-sap-2013  
qtc3a8cniques_de_comunicacic3b3_aplicad-es-a-la-declaracio-policial-10a-sap-2013  
Advertisement