Page 1

36/2013 Rambla del Raval, 29-35, local 5 – 08001 – Barcelona - Tel. 93 342 68 10 - Fax. 93 342 68 11 - www.sap-ugt.cat - sap@sap-ugt.cat

COMISSIÓ PERMANENT CONSELL DE LA POLICIA El 25 de març ha tingut lloc la sessió de la Comissió Permanent del Consell de la Policia. A continuació us exposem els punts que s’han tractat. 1.- Proposta d’instrucció sobre indemnitzacions per raons de servei L’Administració pretén modificar aquesta normativa ja que (segons manifesten) des de la retirada del val menjador s’han incrementat per molt (com és lògic) les peticions d’indemnitzacions, cosa que pressupostàriament parlant és inviable. Pretenen modificar la delimitació territorial (comarques de destinació) per la qual podem demanar les indemnitzacions.   

Per les ABP i CD el seu àmbit d’actuació queda limitat pel de la pròpia ABP, exceptuant les de la Regió Policial Metropolitana de Barcelona que serà la de la pròpia RPMB. Per ARRO, URPA, SRC, URPAC, INFORMACIÓ, ATI i ART passarà a ser el de la Regió Policial. Pel Complex Central volen que el seu àmbit d’actuació siguin les tres regions metropolitanes.

I des del SAP-UGT què diguem:  Manifestem la nostra oposició frontal a la publicació d’aquesta instrucció en tant que la considerem una nova retallada dels drets dels membres del cos de mossos d’esquadra.  Si el problema de l’increment de peticions és la retirada del val menjador, ells mateixos tenen la solució: QUE ENS TORNIN A POSAR EL VAL MENJADOR I LLESTOS!  Sobre aquesta qüestió l’Administració va manifestar que elevarà al Departament d’Interior la necessitat de recuperar la compensació per als efectius que treballen jornades de 12 hores.  Demanem quin és l’estalvi que han calculat amb la modificació dels criteris de la instrucció i aproximadament aquest pujaria a un total d’uns 300.000 euros aproximadament.  Denunciem quin és el motiu pel qual s’han determinat com a àmbit d’actuació per a les Unitats i Àrees ubicades al Complex Central les tres regions policials metropolitanes i no unes altres. Denunciem que aquesta determinació és totalment arbitrària, amb una clara intenció de dificultar al màxim exponent la petició d’indemnitzacions per raons de servei.  Sobre aquesta qüestió l’Administració manifesta la possibilitat de limitar l’àmbit d’actuació d’aquestes Unitats i Àrees únicament a la de la Regió Policial Metropolitana Nord. 2.- Convocatòria d’especialitats pel sistema de provisió de lliure designació L’Administració properament farà pública una proposta processos de lliure designació per cobrir places d’especialitats. Amb aquests processos volen evitar que efectius que a dia d’avui es troben en especialitats, participin en el concurs general i guanyin una plaça que no acabaran ocupant. I des del SAP-UGT què diguem:  Demanem valentia ja que considerem que les places d’especialistes (d’escala bàsica i intermèdia) que a dia d’avui s’estan cobrint amb processos de lliure designació han de cobrir-se amb concursos que permetin assolir-les de forma definitiva.  Denunciem que les places de lliure designació no tenen cap mena de garantia laboral (cosa que a l’Administració ja li va bé) per tenir els efectius sota l’amenaça encoberta de fer-los fora en qualsevol moment.  Alhora coincidim amb altres organitzacions sindicals en el fet que per efectius com els de BRIMO i GEI cal trobar-los una sortida digna de la seva especialitat quan (per raons òbvies d’edat) ja no poden continuar fent dites funcions.


36/2013 Rambla del Raval, 29-35, local 5 – 08001 – Barcelona - Tel. 93 342 68 10 - Fax. 93 342 68 11 - www.sap-ugt.cat - sap@sap-ugt.cat

L’Administració reconeix que cal treballar conjuntament en aquest sentit i mostra la seva predisposició a posar-hi fil a l’agulla. Esperem per tant que sigui de manera immediata. 3.- Altres qüestions Pagament d’indemnitzacions: a dia d’avui s’ha fet efectiu el pagament de les indemnitzacions generades fins l’agost del 2012. Properament es pagaran (amb diferents lots) les de setembre de 2012 i els serrells pendents del 2011. Necessitat de negociar horaris: l’Administració no està en disposició de dir si es poden iniciar negociacions sobre aquesta matèria. SAP-UGT i SME-CCOO manifestem la necessitat d’obrir aquest debat de manera urgent. Preparació física dels agents del CME: SME-CCOO reclama la necessitat de fomentar mesures per mantenir el bon estat físic dels agents del cos. Des de l’Administració es manifesta que el Club esportiu del cos ha arribat a un acord amb la cadena de gimnasos DIR que millora l’oferta per als socis i que a hores d’ara no està previst fer cap gestió més. SAP-UGT recolza la petició d’SME-CCOO manifestant que el Departament té més capacitat que qualsevol sindicat per parlar amb tots els Ajuntaments de Catalunya per tal que es puguin oferir les instal·lacions municipals als membres del cos. Canvi d’uniformitat: la Comissió de la Policia de Catalunya està pendent de rebre els informes que s’han realitzat. L’Administració manifesta que parlar de la policia de Catalunya no només inclou al CME, sinó també a totes les Policies Locals i que per tant la Subdirecció General es sotmetrà al que determini dita comissió. Compensació de les baixes laborals amb dret a rebre el 100%: aquesta és una qüestió que depèn del Departament d’Economia i Finances ja que afecta directament sobre la nòmina. Des del SAP-UGT manifestem la necessitat imperiosa i urgent per saber quins han de ser els procediments per reclamar el pagament de les baixes esdevingudes des del 15 d’octubre al 19 de març (data de publicació del decret 2/2013 que ha modificat els criteris) i més quan hi ha una data límit per demanar-les (tres mesos). Modificacions horàries arbitràries per no pagar judicis: Des del SAP-UGT denunciem aquesta pràctica (sobretot del SAUC) ja que hem detectat una gran quantitat de casos que els serveis d’administració han modificat els fulls d’hores per tal de no pagar els judicis. Recordem que els fulls d’hores venen validats pels caps operatius dels agents i que modificar-los vulnera els drets dels membres del cos. Vehicles: En relació a un correu de la Secretaria General de Serveis de 8 de març amb el qual es prohibia arreglar vehicles amb averies greus o sense ITV passades, des del SAP-UGT hem denunciat aquests extrems i hem demanat saber quina és l’afectació al parc mòbil del cos. Alhora denunciem que (segons aquest mateix correu) només es puguin netejar els vehicles exteriorment ja que, no fer-ho també per l’interior, atempta contra la salut dels nostres efectius (recordem casos asmàtics i al·lèrgics) i més quan ens hi hem de passar fins a 12 hores diàries. 

L’Administració ens manifesta que ens passarà l’informe sol·licitat i que donarà les ordres oportunes per tal que la neteja del vehicle pugui ser integral.

Mala praxis d’ASEPEYO: Des del SAP-UGT denunciem les pressions que fa aquesta MUTUA sobre els seus metges per tal que donin l’alta a companyes i companys que encara no estan en condicions per treballar. Exigim un canvi d’actitud immediat d’aquesta MUTUA ja que no es pot anteposar el servei a la salut del treballador. Aquestes han estat les qüestions tractades a la darrera Comissió Permanent del Consell de la Policia. Ja sabeu que per a qualsevol qüestió us podeu posar en contacte amb els nostres delegats i delegades.

mossos en lluita!

Comissió Executiva Nacional del SAP-UGT. Barcelona, 28 de març del 2013.

comunicat-36-comissio-permanent-consell-de-la-policia  
Advertisement