Page 1

35/2013 Rambla del Raval, 29-35, local 5 – 08001 – Barcelona - Tel. 93 342 68 10 - Fax. 93 342 68 11 - www.sap-ugt.cat - sap@sap-ugt.cat

RECLAMACIÓ BAIXES NO LABORALS: NO BADEM!

Companyes i Companys! Tal i com us hem explicat en el comunicat 34/2013 el passat 20 de març va entrar en vigor el Decret Llei 2/2013, de 19 de març, de modificació del règim de millores de la prestació econòmica d’incapacitat temporal del personal al servei de l’Administració de la Generalitat, del seu sector públic i de les universitats públiques catalanes. Aquest decret llei reconeix amb caràcter retroactiu (des del 15 d’octubre del 2012) el dret a percebre el 100% de les retribucions per baixes NO LABORALS que hagin tingut el supòsit especial d’hospitalització, d’intervenció quirúrgica o de processos oncològics.

ATENCIÓ! HOSPITALITZACIONS, INTERVENCIONS QUIRÚRGIQUES I PROCESOS ONCOLÒGICS: RECLAMEM EL 100% DEL SOU. NORMA: DECRET 2/2013 DE 19 DE MARÇ DES DE QUAN ENS PERTOCA: 15 D’OCTUBRE FINS QUAN PODEM RECLAMAR: 20 DE JUNY Per tant, tots aquells que des del 15 d’octubre fins el 19 de març heu patit alguns dels casos esmentats, no perdeu l’oportunitat de reclamar allò que sempre ha estat vostre per dret. Companyes i Companys! Ja sabeu que per qualsevol dubte, els serveis jurídics del SAP-UGT estan a la vostra disposició.

mossos en lluita!

Comissió Executiva Nacional del SAP-UGT. Barcelona, 27 de març del 2013.

comunicat-35-reclamacio-baixes-no-laborals-no-badem  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you