Page 1

Després de gairebé tres anys des de la iniciació del projecte de la formació on-line, podem continuar afirmant sense cap mena de dubte, que hem consolidat el projecte i que SAP-UGT és LÍDER indiscutible. Durant tot l’any 2011 hem realitzat un total de 201 cursos d’interès policial, dels quals 57 han estat subvencionats pel fons AFCAP, i 144 han estat en el format on-line. Del total de cursos, 201 han estat gestionats per delegats/delegades de formació del SAP-UGT (57 gratuïts i 144 on-line). La formació ON-LINE del SAP-UGT està elaborada per un ampli ventall de professionals de la Seguretat Pública, de la docència universitària, de l’adjudicatura i d’altres àmbits, que gràcies als seus amplis coneixements de la matèria i la seva visió més amplia del sistema, li pot donar una perspectiva molt més transversal, tenim en compte les diferents visions del mateix fet. També durant el 2011 hem incorporat coordinadors de diferents àmbits, Seguretat Ciutadana, Dret penal, Trànsit, Transports, Protecció de persones i Béns, Ordre públic, Investigació, Científica, Atenció a la

GENER 2012

Ciutadania,..., que el que fan és mantenir els temaris actualitzats, i que puguem treballar amb tota la normativa en vigor en el moment de la realització de l’acció formativa. Finalment informar-vos, que en l’afany de millorar i atansar la formació Universitària al nostre col·lectiu, hem signat un acord de col·laboració amb l’EPSI de la UAB, per tal de poder realitzar totes les accions formatives ofertades a preus preferents, que poden arribar a descomptes de fins al 25%, ja siguin curtes o llargues (postgraus i màsters). També us van fer arribar l’oferta Universitària en Grau en Dret, Grau en ADE i Grau en Turisme, que oferia la UGT de Catalunya, modalitat semipresencial, i a la qual teníem accés preferent, amb descomptes que poden arribar fins al 60% del preu oficial. Aprofito aquestes línees per desitjar-vos a tots un molt bon any 2012. Carolina Laborda Zaragoza Secretària de Formació del SAP-UGT

MARÇ 2012

SAP001

ACTUACIONS POLICIALS AMB MALALTS MENTALS

TOTES

SAP011

CODI PENAL. PART ESPECÍFICA. FALSEDATS, DELICTES CONTRA L’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA I LA JUSTÍCIA

TOTES

SAP014

CODI PENAL. PART ESPECÍFICA. DELICTES CONTRA EL MEDI AMBIENT I LA SEGURETAT COL.LECTIVA

TOTES

SAP025

PROCEDIMENT PENAL

TOTES

SAP027

RECOLZAMENT I ACTUACIONS POLICIALS EN SITUACIONS D'EMERGÈNCIES

TOTES

SAP028

RESOLUCIÓ DE CONFLICTES EN L'ÀMBIT POLICIAL

TOTES

SAP114

INTERVENCIONS POLICIALS II (PROTECCIÓ DE PERSONALITATS)

SC

SAP121

PPB. CONTROL DE PAS I DISPOSITIUS ESTÀTICS DE CONTROL

SC

SAP130

VIGILÀNCIA DEL TRANSPORT PER CARRETERA

SC

SAP218

INVESTIGACIÓ CRIMINAL IV

INV

SAP219

INVESTIGACIÓ D'HOMICIDIS

INV

SAPM05

MENORS.PROTECCIÓ I REFORMA

MIXTO

DATA EXÀMENS 23 I 30 DE MAIG

SAP006

CODI PENAL PART ESPECÍFICA. DELICTES CONTRA LA CONSTITUCIÓ, L’ORDRE PÚBLIC, L’ESTAT I LA COMUNITAT INTERNACIONAL.

TOTES

SAP010

CODI PENAL. PART ESPECÍFICA. DELICTES CONTRA EL PATRIMONI I L'ORDRE SOCIOECONÒMIC

TOTES

SAP001

ACTUACIONS POLICIALS AMB MALALTS MENTALS

TOTES

SAP011

CODI PENAL. PART ESPECÍFICA. FALSEDATS, DELICTES CONTRA L’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA I LA JUSTÍCIA

TOTES

CODI PENAL. PART GENERAL I. DE LA INFRACCIÓ PENAL I LES PERSONES RESPONSABLES

TOTES

SAP015

COMUNICACIÓ, SOCIETAT I POLICIA

TOTES

PRINCIPIS BÀSICS D'APLICACIÓ DE LA FORÇA

TOTES

SAP012

MAIG 2012

JUNY 2012 SAP005

APLICACIONS POLICIALS AL DRET PROCESSAL

TOTES

SAP017

ÈTICA I DEONTOLOGIA POLICIAL

TOTES

SAP018

INTRODUCCIÓ A LA CRIMINOLOGIA. PRESPECTIVA POLICIAL

TOTES

SAP020

INTRODUCCIÓ A LA CULTURA XINESA

TOTES TOTES

SAP016

DRET PENAL. ESTRANGERIA I MENORS

TOTES

SAP024

SAP020

INTRODUCCIÓ A LA CULTURA XINESA

TOTES

SAP105

ATENCIÓ A LA CIUTADANIA

SC

SAP124

SEGURETAT CIUTADANA II. ACTUACIONS ESPECÍFIQUES

SC

SAP024

PRINCIPIS BÀSICS D'APLICACIÓ DE LA FORÇA

SAP122

REQUERIMENTS

SC

SAP127

SEGURETAT VIÀRIA

SC

SAP116

INVESTIGACIÓ DE TRÀNSIT. GRD

SC

SAP129

TRANSPORTS DE VIATGERS PER CARRETERA

SC

SAP131

VIOLÈNCIA DOMÈSTICA

SC

SAP118

POLICIA RURAL I.

SC

SAP204

CRIMINALITAT INFORMÀTICA

INV

SAP205

INV

SAP123

SEGURETAT CIUTADANA I. LA PATRULLA.

SC

SAP211

INCENDIS ESTRUCTURALS

INV

DELICTES CONTRA LA SALUT PÚBLICA. TRÀFIC DE DROGUES

SAP215

INVESTIGACIÓ CRIMINAL I

INV

SAP229

PSICOLOGIA DEL TESTIMONI

INV

SAPM02

DELINQÜÈNCIA JUVENIL

MIXTO

DATA EXÀMENS 25 DE GENER I 1 DE FEBRER

INVESTIGACIÓ CRIMINAL II

INV

POLICIA ADMINISTRATIVA. JOCS I ESPECTACLES

INV

SAPF02

INTERVENCIONS POLICIALS EN L'ÀMBIT PENITENCIARI

FPB

SAPM01

ACTUALITZACIÓ POLICIAL- DELICTES ECOLÒGICS

MIXTO

DATA EXÀMENS 21 i 28 DE MARÇ

FEBRER 2012 SAP003

AMENACES TERRORISTES. NRBQ

TOTES

SAP013

CODI PENAL. PART GENERAL II. DE LES PENES, RESPONSABILITATS I CONSEQÜÈNCIES

TOTES

SAP021

INTRODUCCIÓ A LES CULTURES DE L'EST (BANDES DE L'EST)

TOTES

LLEI D'ENJUDICIAMENT CRIMINAL. PERSPECTIVA POLICIAL

TOTES

SAP022

SAP216 SAP223

SAP220

INVESTIGACIÓ. ESPECIFIC ATRACAMENTS

INV

SAP223

POLICIA ADMINISTRATIVA. JOCS I ESPECTACLES

INV

SAPM02

DELINQÜÈNCIA JUVENIL

MIXTO

DATA EXÀMENS 27 DE JUNY i 4 DE JULIOL

JULIOL2012

ABRIL 2012 SAP004

APLICACIÓ POLICIAL DE LA LLEI 1/92

TOTES

SAP008

CODI PENAL. DELICTES CONTRA LA SEGURETAT VIÀRIA

TOTES

SAP009

CODI PENAL. DELICTES CONTRA LES PERSONES

TOTES

SAP029

RESOLUCIÓ I PROCEDIMENT POLICIAL EN ACCIDENTS LABORALS

TOTES

SAP110

ESPECTACLES ESPORTIUS, CONCENTRACIONS I MANIFESTACIONS

SC

SAP113

INTERVENCIÓ EN EL MEDI AQUÀTIC

SC

SAP125

SEGURETAT CIUTADANA. LA IDENTIFICACIÓ I LA DETENCIÓ. VISIÓ SCHENGEN

SC

SAP106

ATENCIÓ A LA CIUTADANIA. GRUP D'ATENCIÓ A LA VÍCTIMA

SC

SAP116

INVESTIGACIÓ DE TRÀNSIT. GRD

SC

SAP123

SEGURETAT CIUTADANA I. LA PATRULLA

SC

SAP200

ANÀLISI DE L'ESCENA DEL CRIM: DELICTES VIOLENTS

INV

SAP132

VIOLÈNCIA MASCLISTA

SC

SAP215

INVESTIGACIÓ CRIMINAL I

INV

SAP214

INTRODUCCIÓ AL FENÒMEN DE LES SECTES DESTRUCTIVES

INV

SAP015

COMUNICACIÓ, SOCIETAT I POLICIA

TOTES

SAP019

INTRODUCCIÓ A LA CRIMINOLOGIA II. PRESPECTIVA POLICIAL

TOTES

SAP021

INTRODUCCIÓ A LES CULTURES DE L'EST (BANDES DE L'EST)

TOTES

SAP108

CONCEPTES OPERATIUS D'INVESTIGACIÓ I RECONSTRUCCIÓ D'ACCIDENTS DE TRÀNSIT

SC

SAP111

INSPECCIÓ TÈCNICA DE VEHICLES. PERSPECTIVA POLICIAL

SC

SAP119

POLICIA RURAL II

SC

SAP124

SEGURETAT CIUTADANA II. ACTUACIONS ESPECÍFIQUES

SC

SAP203

BALÍSTICA

INV

SAP206

DELICTES SOCIOÈCONOMICS I PATRIMONIALS

INV

SAP230

SEGURETAT PRIVADA

INV

SAPF01

COMUNICACIÓ, TREBALL EN EQUIP I CONTROL DE L'ESTRÉS

FPB

SAP217

INVESTIGACIÓ CRIMINAL III

INV

SAP216

INVESTIGACIÓ CRIMINAL II

INV

SAP228

PSICOLOGIA CRIMINAL

INV

SAPF03

OFICINA DE SUPORT. CURS BÀSIC

FPB

SAPM03

DELINQÜÈNCIA URBANA I. TRIBUS URBANES

MIXTO

SAPM07

VIOLÈNCIA ESCOLAR

MIXTO

SAPM03

DELINQÜÈNCIA URBANA I. TRIBUS URBANES

DATA EXÀMENS 22 FEBRER I 29 DE FEBRER

DATA EXÀMENS 25 D’ABRIL i 2 DE MAIG

DATA EXÀMENS 25 JULIOL i 1 D'AGOST

TOTES: PER TOTES LES FAMILIES SC: PER TOTES LES FAMILIES DE SEGURETAT CIUTADANA INV: PER TOTES LES FAMILIES D’INVESTIGACIÓ SUPORT TÈCNIC: PER LA FAMILIA DE SUPORT TÈCNIC FPB: NOMÉS PER FUNCIONS POLICIALS BÀSIQUES (USC) MIXTO: PER LES FAMILIES DE SEGURETAT CIUTADANA I INVESTIGACIÓ

MIXTO


SAP001

ACTUACIONS POLICIALS AMB MALALTS MENTALS

TOTES

SAP022

LLEI D'ENJUDICIAMENT CRIMINAL. PERSPECTIVA POLICIAL

TOTES

SAP025

PROCEDIMENT PENAL

TOTES

SAP029

RESOLUCIÓ I PROCEDIMENT POLICIAL EN ACCIDENTS LABORALS

TOTES

SAP030

TÈCNIQUES DE NEGOCIACIÓ EN L'ÀMBIT POLICIAL

TOTES

SAP103

APLICACIONS OPERATIVES DE TRÀNSIT

SC

SAP125

SEGURETAT CIUTADANA. LA IDENTIFICACIÓ I LA DETENCIÓ. VISIÓ SCHENGEN

SC

SAP131

VIOLÈNCIA DOMÈSTICA

SC

SAP207

FALSETAT DOCUMENTAL

INV INV

SAP217

INVESTIGACIÓ CRIMINAL III

SAP300

OPERADOR DE SALA

S. TÈCNIC

SAPM07

VIOLÈNCIA ESCOLAR

MIXTO

DATA EXÀMENS 26 SETEMBRE i 3 D'OCTUBRE

OCTUBRE 2012 SAP004

APLICACIÓ POLICIAL DE LA LLEI 1/92

TOTES

SAP007

CODI PENAL. DELICTES CONTRA LA SALUT PÚBLICA.

TOTES

SAP027

RECOLZAMENT I ACTUACIONS POLICIALS EN SITUACIONS D'EMERGÈNCIES

TOTES

SAP028

RESOLUCIÓ DE CONFLICTES EN L'ÀMBIT POLICIAL

TOTES

SAP104

APLICACIONS OPERATIVES DE TRÀNSIT II

SC

SAP126

SEGURETAT CIUTADANA. PROXIMITAT I RELACIONS AMB LA COMUNITAT

SC

SAP132

VIOLÈNCIA MASCLISTA

SC

SAP208

FOTOGRAFIA POLICIAL

INV

SAP218

INVESTIGACIÓ CRIMINAL IV

INV

SAP222

MEDICINA LEGAL

INV

SAP225

POLICIA CIENTÍFICA. ANÀLISIS DE MOSTRES

INV

SAPF01

COMUNICACIÓ, TREBALL EN EQUIP I CONTROL DE L'ESTRÉS

FPB

DATA EXÀMENS 24 i 31 D'OCTUBRE

NOVEMBRE 2012

TOTS ELS CURSOS ESTAN VALIDATS PER LA DG DE POLICIA. ET GARANTIM 3 CURSOS PER MES Possibilitat de recuperar els cursos per examen suspès o no presentat en data de convocatòria, amb un període màxim de dos mesos des de l’inici del curs. S’entendrà per no qualificat i/o suspès (segons els cas) un cop passat aquest termini de dos mesos.

Forma de Pagament Mossos: Es farà mitjançant càrrec al compte pel qual es paga la quota sindical. Policia Local: Una vegada acceptada la inscripció al curs, el pagament es realitzarà mitjançant un ingrés, fent constar el nom i cognoms i el codi del curs. Núm. compte: 0081-0217-16-0001083619

SAP008

CODI PENAL. DELICTES CONTRA LA SEGURETAT VIÀRIA

TOTES

SAP009

CODI PENAL. DELICTES CONTRA LES PERSONES

TOTES

SAP010

CODI PENAL. PART ESPECÍFICA. DELICTES CONTRA EL PATRIMONI I L'ORDRE SOCIOECONÒMIC

TOTES

SAP024

PRINCIPIS BÀSICS D'APLICACIÓ DE LA FORÇA

TOTES

SAP110

ESPECTACLES ESPORTIUS, CONCENTRACIONS I MANIFESTACIONS

SC

SAP115

INTRODUCCIÓ A GUIA CANÍ

SC

SAP127

SEGURETAT VIÀRIA

SC

SAP205

DELICTES CONTRA LA SALUT PÚBLICA. TRÀFIC DE DROGUES

INV

SAP223

POLICIA ADMINISTRATIVA. JOCS I ESPECTACLES

INV

SAP231

TOXICOLOGIA. MORTS VIOLENTES PER ENVERINAMENTS

INV

SAPF03

OFICINA DE SUPORT. CURS BÀSIC

FPB

SAPF04

VIGILÀNCIA PENITENCIÀRIA, CUSTÓDIA I TRASLLATS

FPB

DATA EXÀMENS 21 i 28 DE NOVEMBRE

La millor i variada oferta formativa Policial (120 cursos) 12 accions formatives mensuals Inscripcions fins a 5 dies abans de l’inici del curs Tots els cursos s’inicien el dia 1 i finalitzen el dia del primer examen Els exàmens sempre són el primer i el segon dimecres després del 21 de cada mes. Hi ha dues convocatòries. Possibilitat de fer 3 cursos per mes La formació s’adapta al teu ritme d’estudi Horaris d’examen de 10 a 14h i de 16 a 18:30 hores Certificat d’aprofitament del curs

Rambla del Raval, 29-35 (local 5). 08001 Barcelona Telèfon : 933 426 810 · Fax : 933 426 811

formació2012

SETEMBRE 2012

noname  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you