Page 1

1


s t n e t Con PREFACE

3

PURPOSE/MEDTHOD

4

FACT ANALYSIS

5

SWOT ANALYSIS

6

6W 2H

7

6 THINKING HATS

8

SYNETICS THINKING

9

NEW IDEAS

10

LEARNING ISSUES

11

LEARNING BY DOING

13

ACTION PLAN

15

MODEL

17

APPENDIX

21

ADVERTISING EVALUATION PROJECT 2

EVALUATION OWNER

25 71 75


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


ADVERTISING ADVERTISING ADVERTISING ADVERTISING ADVERTISING 25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


Ver. THAI

56


57


58


59


60


61


62


63


64


65


66


67


68


69


70


EVALUATION PROJECT

71


FEEDBACK MEMBERS Kanyapak Suesat 59080500404 หน้าที่หลัก : ค้นหาสถานที่ในการถ่ายทำ ขับรถไปยัง สถานที่ต่างๆ เพื่อพาเพื่อนๆไปถ่ายทำ หน้าที่รอง : ช่วยเพื่อนแต่งหน้า แต่งตัว ให้กับนางแบบ ปัญหา/อุปสรรค : -เวลาที่มีน้อยเพราะถ่ายตอนกลางคืน -สถานที่มีให้เลือกน้อยเพราะบางที่ปิดเร็ว จึงทำให้การถ่ายทำอาจจะไม่เป็นตามที่ วางแผนไว้ -การหานางแบบเนื่องจากเวลาไม่ตรงกัน ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงบ่อย สิ่งที่ได้รับจากการทำงาน : -ได้รู้จักการแก้ปัญหาใหม่ๆ ที่ไม่เคยเจอ -ได้เรียนรู้การทำงานร่วมกับผู้อื่น Jidapha Yoorubsuk 59080500411 หน้าที่หลัก : ช่างภาพ ประสานงานกับทางแบรนด์ หน้าที่รอง : ประสานงานกับทางแบรนด์ รีทัชภาพ ปัญหา/อุปสรรค : -นางแบบเปลี่ยนแปลงกระทันหัน -ชุดถ่ายได้เฉพาะตอนกลางคืน -บางสถานที่ไม่อนุญาติให้ใช้แฟลช -มีเวลาในการถ่ายทำน้อยเพราะถ่าย ช่วงกลางคืน สิ่งที่ได้รับจากการทำงาน : -ทักษะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 72 -ทักษะการสื่อสารประสานงาน -ทักษะการทำงานเป็นทีม -ทักษะการวางแผนการทำงาน


FEEDBACK MEMBERS Juthamas Yoonan 59080500414 หน้าที่หลัก : ผู้ช่วยช่างภาพ หน้าที่รอง : แต่งหน้านางแบบ ปัญหา/อุปสรรค : -นางแบบไม่ว่างในวันที่ต้องถ่ายกระทันหัน -ช่างแต่งหน้าไม่ว่างกระทันหัน -สถานที่มีคนเยอะจึงทำการถ่ายได้ลำบาก -มีเวลาจำกัดถ่ายได้เฉพาะกลางคืน สิ่งที่ได้รับจากการทำงาน : -รู้จักการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ยามฉุกเฉิน -ต้องมีแผนสำรองอยู่เสมอ -รู้จักการทำงานเป็นทีม -ควรวางแผนแต่เนิ่นๆในการ ทำงาน Nuntiya Thongaim 59080500430 หน้าที่หลัก : ค้นหาสถานที่ในการถ่ายทำ ขับรถไปยัง สถานที่ต่างๆ เพื่อพาเพื่อนๆไปถ่ายทำ หน้าที่รอง : ช่วยเพื่อนแต่งหน้า แต่งตัว ให้กับนางแบบ ปัญหา/อุปสรรค : -บกพร่องเรื่องเวลา -สถานที่ไม่อำนวยเมื่อถึงเวลาถ่ายจริง -นางแบบไม่ว่างกระทันหัน -การตัดสินใจสรุปงานไม่ลงตัว -ชุดในการถ่ายน้อยเกินไป 73 สิ่งที่ได้รับจากการทำงาน : -ได้ฝึกการทำงานเป็นทีม -ได้ฝึกทักษะในการแก้ปัญหา -ได้ช่วยกันออกความคิดเห็นต่างๆ รู้จักเป็นผู้ฟังที่ดี


FEEDBACK MEMBERS Niyataluk Radarit 59080500432 หน้าที่หลัก : ลงพื้นที่ในการถ่ายทำ หาสถานที หน้าที่รอง : เป็นนางแบบในการถ่ายทำ ปัญหา/อุปสรรค : -บางสถานที่ไม่สามารถใช้กล้องได้ -บางสถานที่ไม่เหมาะสมกับการถ่ายทำ -นางแบบไม่ว่างกระทันหันจึงต้องเป็น นางแบบแทน -ค่าที่จอดรถแพงเกินไป หาที่จอดรถยาก สิ่งที่ได้รับจากการทำงาน : -การรับฟังความเห็นของคนอื่น รู้จักแสดงความคิดเห็น -ทำงานเป็นขั้นตอน -ได้มิตรภาพในการทำงาน Pattanun Mekthammanuwat 59080500438 หน้าที่หลัก : เก็บแบบประเมิน รับ-คืน เสื้อผ้า หน้าที่รอง : ผู้ช่วยช่างภาพ ปัญหา/อุปสรรค : -เสื้อผ้าต้องถ่ายแค่ตอนกลางคืน -การเดินทางไปรถติดทำให้เริ่มงานล่าช้า -บางสถานที่ไม่อนุญาติให้ใช้แฟลชถ่าย จึงทำให้ภาพออกมาไม่ชัด -เมื่อดึกเกินไปทำให้บางสถานที่ปิด จึงต้องใช้เวลาในการหาที่อื่นแทน สิ่งที่ได้รับจากการทำงาน : -ได้ประสบการณ์การทำงาน 74 ในตอนกลางคืนที่แตกต่าง กับตอนกลางวันมาก -ทำงานตามแผนที่วางไว้สำเร็จ


EVALUATION OWNER

75


FEEDBACK OWNER

76

ทางร้านได้มีการนำภาพถ่ายไปใช้จริงเพื่อการโฆษณา


77


MEMBER “ I LOVE BUN ”

น.ส.กัญญาภัค น.ส.จิดาภา น.ส.จุฑามาศ น.ส.นันทิยา น.ส.นิยตาลักษณ น.ส.พัทธนันท

ซื่อสัตย อยูรับสุข อยูนาน ทองเอี่ยม ระดาฤทธิ์ เมฆธรรมานุวัตร

78

59080500404 59080500411 59080500414 59080500430 59080500432 59080500438


79


80

Profile for Ji Da

AERIALIZ PHOTO PROJECT  

Advertisement