Page 1

Vasemmisto ja sitoutumattomat

ehdokkaat JHL:n edustajistovaalit 12.-28.3.2012

Äänestä oma ehdokkaasi JHL:n päättäjäksi Sinun liittosi - Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL - on merkittävä vaikuttaja jäsentensä työehtojen ja työhyvinvoinnin edistäjänä. JHL:n edustajiston 120 jäsentä linjaavat liiton toimintaa ja hyväksyvät työehtosopimukset. JHL:n vasemmisto ja sitoutumattomat on vahva vaikuttaja liitossa. Edustajistoryhmämme on aktiivinen ja työteliäs. Toimimme itsenäisesti ja aloitteellisesti. Toimintaamme ohjaa jäsenten etu, tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus.

Tarjolla on 419 ehdokasta vasemmiston ja sitoutumattomien vaaliliitossa jokaisesta vaalipiiristä. Ehdokkaiden ikä- ja ammattijakauma noudattelee liiton jäsenkuntaa.

Me haluamme, että JHL

Äänestä oma ehdokkaasi päättäjäksi, kannusta vasemmistoa, sinun ja työkaverisi äänitorvea omassa liitossasi!

v ajaa aina jäsentensä etuja.

v on vahvasti läsnä työpaikoilla ja ottaa porukalla muutokset hallintaan, v tarttuu toimeen ja on askeleen edellä,

v taistelee jokaisen jäsenen turvallisen toiTästä lehdestä löydät oman vaa- meentulon puolesta, v huolehtii jäsentensä työhyvinvoinnin ja lipiirisi JHL:n vasemmiston ja siammatillisen osaamisen parantamisesta, toutumattomien, vaaliliitto B:n v ei jätä työkaveria yksin, ehdokkaat.

Motiivi_takasivu_AANESTA.indd 1

Äänestä sähköisesti 12. - 20.3. tai postitse 12. - 23.3. Liitto postittaa äänestysmateriaalin kotiin. Sähköiseen äänestämiseen tarvitset pankkitunnukset. Sähköinen äänestäminen päättyy 20.3. kello 24.00. Postiäänestyksessä palautuskuori on jätettävä postiin viimeistään 23.3. tai sen on oltava perillä liiton keskustoimistossa viimeistään 28.3. kello 12.00.


Vasemmisto ja sitoutumattomat

ehdokkaat Lehti esittelee JHL:n edustajistovaalien vaaliliitto B:n ehdokkaat vaalipiireittäin. Kaikki 11 aluelehteä luettavissa nettisivuilta jhl.vas.fi Julkaisija JHL:n vasemmistoryhmä.

Tykkää ja keskustele. JHL vasemmisto ja sitoutumattomat myös Facebookissa http://www.facebook.com/jhlvasemmisto Ehdokkaamme myös JHL:n vaalikoneessa www.jhl.fi/vaalikone Paino AlmaManu Oy. Tampere 2012.

JHL käy edustajistovaaleja julkisen sektorin kovien muutospaineiden alla. – Näissä vaaleissa uusi asia on nostaa esiin työelämän rakenteelliset muutokset ja sosiaaliset turvaverkot, sanoo JHL:n toimialajohtaja Teija Asara-Laaksonen.

Jäsenen turvana vahva liitto Kilpailuttaminen, ulkoistaminen ja yhtiöittäminen ovat jatkuva haaste niin liiton edunvalvonnalle kuin yhteiskuntavaikuttamiselle. – Emme hyväksy työnantajan linjaa hakeutua ulkoistamistilanteissa halvempien työehtosopimusten piiriin, Teija Asara-Laaksonen sanoo.

Kilpailutuksen haasteet Julkisten palvelujen markkinaehtoistaminen on massiivinen ilmiö, joka toteutuu niin poliittisten valintojen kautta kuin kansainvälisen monopolisoitumiskehityksen seurauksena. – Liike-elämän toimintatavat ovat tulleet jäsentemme työarkeen. Suuri osa jäsenistämme työskentelee yrityksissä, joiden palveluja kunnat ostavat. Avoimuuden ja demokratian toteutumiseksi joudutaan tekemään entistä enemmän töitä, Teija Asara-Laaksonen sanoo. Ulkoistamistilanteet muuttavat

työnantajarakenteita, sopimus- ja neuvottelujärjestelmä sirpaloituu. – On entistä vaikeampi hallita ja olla mukana neuvottelupöydissä, joissa päätetään jäsentemme asioista. Veronalennusten kautta emme ole heikentämässä palveluja. Meillä on sosiaalinen omatunto, joka perustuu oikeudenmukaisuuteen ja tasa-arvoon, samapalkkaisuuteen, Teija Asara-Laaksonen sanoo.

Vahva liitto turvana Käynnissä ovat vasta toiset JHL:n edustajistovaalit. Edelliskerralla äänestysprosentti oli 44. Nyt tavoitteena on rikkoa 50 prosentin raja. – Korkea äänestysaktiivisuus on vankka viesti työnantajankin suuntaan; silloin liitto puhuu entistä vahvemmin jäsentensä äänellä. Vaalit ovat tärkeä väylä saada jäsenten ja työpaikkojen ääni kuuluviin liiton päätöksenteossa. Samalla punnitaan vaaliliitot ja ehdokkaat,

jhl vasemmisto ja sitoutumattomat

miten uskottavasti ne tuovat jäsenten asioita liiton tavoitteisiin, Teija Asara-Laaksonen sanoo. JHL on edellisvaaleista vahvistunut järjestöllisesti ja edunvalvonnallisesti. – Rautatieläiset ovat uusin tulokas ja vahvuus liitossamme. Lisäksi nuorta voimaa vaaleihin ja liiton toimintaan tuovat lähes 15 000 opiskelijajäsentä, sanoo Teija Asara-Laaksonen. Entä miten monialaliitossa jäsenen ääni kuuluu? – Suuruus on turva jäsenelle, mutta samalla myös haaste liitolle. Liiton näkymiseen työpaikoilla on panostettava entistä enemmän, Teija Asara-Laaksonen sanoo. Luottamustehtävä on vapaaehtoistyötä sen arvokkaimmassa merkityksessä. JHL on tässä mielessä suuri kansalaisliike. Liiton toiminnan keskiössä ovat jäsenten edut, eivät poliittiset tarkoitusperät. – Vaaleissa meillä on kattavasti

ehdokkaita, joiden joukosta löytää oman arvomaailmansa mukaisen ehdokkaan. Ehdokkaamme ovat yhteistyökykyisiä ja yhteistyöhakuisia. Vahvuutemme kumpuaa pätevistä, luotettavista ja ammattitaitoisista työpaikkatyön osaajista, Teija Asara-Laaksonen vakuuttaa.


Pienituloiset etusijalle Rautatieläiset yhdistyivät vuoden alusta Julkisten ja hyvinvointialojen liittoon JHL:ään, ja kamppailevat nyt paikoista edustajistovaaleissa yksityisalojen 33 edustajan kiintiössä. Rautatieläisten vasemmistoryhmällä on pitkä kokemus edunvalvonnasta. He vaikuttavat myös JHL:n Raideammattilaisten yhteisjärjestön valtuustossa ja hallituksessa. Rautatieläiset

tuovat liittoon edunvalvonnan osaamista raidealalta ja valtionyhtiöstä. Vasemmistoryhmän edusmiehenä toimii ratapuolen pääluottamusmies Ilpo Jakunaho Kemistä. Hän on myös Raideammattilaisten valtuuston varapuheenjohtaja. Hän toivoo, että liitos JHL:n kanssa lisää jäsendemokratian kunnioitusta myös rautatieläisten piirissä. Hän pitää vasemmiston tärkeimpänä tehtävänä edustajistossa ajaa heikoimmassa asemassa olevien ja pienituloisimpien jäsenien etua ammattialaan katsomatta.

– Ääni vasemmiston ja sitoutumattomien vaaliliiton ehdokkaalle takaa konkreettisia tekoja, kansaedustajat Risto Kalliorinne ja Aino-Kaisa Pekonen kannustavat äänestämään JHL:n vaaleissa.

Aktiivista, avointa, asiantuntevaa Vasemmistoliiton varapuheenjohtajat, kansanedustajat Aino-Kaisa Pekonen ja Risto Kalliorinne ovat JHL:n jäseniä ja ehdokkaana edustajistovaaleissa.

Rautatieläisiä vasemmistovaikuttajia Jussi Luhtamäki (vas.), Reijo Myllylä, Jarmo Lempinen, Jorma Lötjönen, Raimo Salow ja Ilpo Jakunaho.

Aino-Kaisa Pekosen ja Risto Kalliorinteen mielestä ammattiliiton kautta saa aidon kosketuksen suomalaisten työpaikkojen arkeen. – Eduskunnassa päätetään asioista, jotka koskettavat suomalaisen työntekijän arkea, siksi pitää olla kuulolla, mitä kentällä tapahtuu, toteaa riihimäkeläi-

nen Aino-Kaisa Pekonen. Syksyllä 2012 on vuorossa seuraavat julkisen sektorin kannalta tärkeät vaalit eli kuntavaalit. Kuntavaaleissa tärkeinä teemoina Vasemmistoliiton varapuheenjohtajat pitävät sitä, että palvelujen ulkoistaminen estetään. Risto Kalliorinne näkee tärkeänä määräaikaisten työsuhteiden vakinaistamisen. Motivoituneesta työvoimasta tulee lähivuosina pula. – Kuntapalveluiden mainetta on parannettava. Puheet ”arvauskeskuksista” ja ”suojatyöpaikoista” pitää saada loppumaan, oululainen Risto Kalliorinne toteaa tiukasti. Aino-Kaisa Pekonen

lisää, että kunnanvaltuutettujen rooli on tärkeä sillä he ovat päättämässä työnantajan roolissa henkilöstöä koskevista asioista. Vasemmistoliitto on tukenut JHL:n tavoitteita monella tavalla. Puolue on ottanut tiukan kannan kuntapalvelun ulkoistamiseen, valtion tuottavuusohjelmaan sekä toiminut aktiivisesti mm. Puolustusvoimien ruokahuollon yhtiöittämistä ja pienipalkkaisten naisvaltaisten alojen kyykyttämistä vastaan. Risto Kalliorinne toivoo, että yhteistyö jatkuu A-luokan yhteistyönä. Aktiivisena, arkipäiväisenä, avoimena ja asiantuntevana.

Vänstern och de obundna har 419 kandidater i alla valkretsar Ditt fackförbund JHL arbetar för att förbättra sina medlemmars arbetsoch livsvilkor. Representantskapets 120 medlemmar besluter om fackets riktlinjer samt godkänner kollektivavtalen som förhandlats fram. JHL - Vänstern och de obundna är en stark påverkare inom förbundet. Vår representantskapsgrupp är aktiv och oavhängig. Våra medlemmarnas intressen, jämlikhet samt rättvisa är våra ledstjärnor. I denna tidning hittar du dina kandidater i alla valkretsar för JHL -

Vänstern och de obundna. Rösta på din egen kandidat och stöd vänstergruppen, din och dina kollegernas språkrör i facket! Vi vill att JHL v är kraftigt närvarande på arbetsplatserna, v är steget före, v kämpar för varje medlems tryggade utkomst, v inte lämnar någon ensam,

JHL:s förbundsval går av stapeln 12.–28.3.2012. Medlemmarna får röstningsmaterialet hempostat. Röstandet sker elektroniskt med egen bankkod eller per post. Den elektroniska röstningen tar slut tisdagen 20.3. klocakn 24.00. I poströstningen bör returneringskuvertet lämnas till posten senast fredagen 23.3. eller vara framme i JHL:s kansli senast onsdagen 28.3. klockan 12.00.

v alltid kämpar för sina medlemmars intressen. jhl vasemmisto ja sitoutumattomat


”Iloista intoa vaikuttaa päätöksiin” – Kaikille ehdokkaille toivotan intoa kohdata JHL:n jäsen vaalien jälkeenkin. Jokaiselle jäsenelle välitän iloista äänestysintoa vaikuttaa omiin asioihin äänestämisen ja vaalien välillä päättäjäyhteyksien kautta, kannustaa JHL:n edustajiston varapuheenjohtaja Vilho Ponkiniemi. – Mielestämme JHL:n toimintaa tulee ohjata kaikissa tilanteissa jäsenen etu. Vasemmiston ja sitoutumattomien ehdokkaat ovat tämän turvaava suora linkki liiton ja kentän välillä, Vilho Ponkiniemi korostaa. Hän painottaa päättäjien itsenäisyyttä: JHL:n edustajiston linjan edunvalvonnassa tulee olla riippumatonta eri tahoista, kuten maan hallituspolitiikasta. – Haluamme, että JHL on vahvasti läsnä työpaikoilla. Työelämän muutoksessa olemme yhdessä ottamassa muutokset hallintaan. Olemme askeleen edellä ja vaikutamme muutoksiin jo asioiden valmisteluvaiheessa. Ponnistelemme jokaisen jäsenen turvallisen toimeentulon puolesta. Pidämme huolta jäsentemme työhyvinvoin-

nista ja ammatillisesta osaamisesta muuttuvassa työmaailmassa. Vahvoja lupauksia, miten ne toteutetaan? – Kaikki alkaa aktiivisuudesta, siitä että jäsenet äänestävät edustajistovaaleissa. Ehdokkaamme edustavat laajaa ammattien kirjoa, josta jokainen löytää sopivan ehdokkaan. Äänestämällä voi varmistaa yhteyden liiton päättäjiin. Toimintamme näkyy liiton toiminnassa sitä paremmin, mitä suuremman valtakirjan vaaleissa saamme. Millä tavoin jäsen voi pitää yhteyttä liiton päättäjiin, jos oma ehdokas tule valituksi edustajistoon? – Verkostossamme jäsenen ääni tulee kuuluviin vaalien välilläkin. Kaikki ehdokkaamme pitävät yhteyttä edustajiston ja hal-

Kirjastovirkailija-kuljettaja Vilho Ponkiniemi Hämeenkyröstä Pirkanmaalta on edennyt luottamustehtävissään liiton päättäjäksi edustajiston varapuheenjohtajan tehtävään.

lituksen jäseniin. Aina voi siis kääntyä oman ehdokkaan puoleen. Työelämä elää jatkuvaa muutosta, miten suhtaudut muutokseen? – Me emme anna alistaa kunnallisia palveluita markkinavoimien riepoteltavaksi vaan sanomme reippaasti EI kuntapalveluiden yksityistämis- ja ulkoistamispyrkimyksille. Liiton on yksiselitteisesti vaikutettava valtiovaltaan

siten, että kuntien taloudelliset resurssit turvataan ja taataan kunnallisen palvelutuotannon mahdollisuus. Yksityinen palvelutuotanto ei ole peikko, mutta toimivat kunnalliset palvelut pitää säilyttää. Verovaroin kustannettu yksityinen palveluverkko voi kulkea sen rinnalla. Molemmille on tilaa. Olet ollut vuodesta 1991 asti liiton päättäjänä, miten evästät ehdokkaita tu-

leviin tehtäviinsä? – Tarvitaan rohkeutta ja taitoa nostaa esille jäsenistön tarpeista lähteviä asioita. Kannustan keskustelemaan ja ottamaan kantaa. Opetellaan yhdessä tukemaan toisiamme ja jäseniämme. Kuullaan kentän viisautta. Keskusteluun nostettu asia lisää koko edustajiston arvovaltaa.

Aito vaihtoehto Sitoutumattomuus on aito vaihtoehto JHL:n Vasemmiston ja sitoutumattomien toiminnassa. Kaksi JHL:n edustajiston jäsentä kertoo omista kokemuksistaan sitoutumattomana vasemmistolaisena. Miksi olette valinneet sitoutumattomuuden vasemmiston riveissä, Kaija Talonpoika ja Eija Koski? – Työelämä on kasvattanut minut tähän aatemaailmaan, mutta puoluesidonnaisuus on iso kynnys. Ajatellaan, että se tuo kunnallispolitiikan toimintatavat liittoon, sanoo neljänsiä

liittovaaleja käyvä, toisen kauden edustajiston jäsen Kaija Talonpoika Vantaalta. – Jaa-a, valintani on itsestään selvä, sillä haluan olla työntekijän, sen pienimmän puolella. Edustajistokausi on kallistanut minua vahvasti vasemmiston suuntaan, sanoo ensimmäisen kauden edustajiston jäsen Eija Koski Laihialta. Millaisia arvoja edustat toimiessasi sitoutumattomana liiton päättäjänä ja yhdistysaktiivina? Eija: Arvostan työelämän tasa-arvoa, sitä että kaikilla on oikeus työhön ja kouluttautumiseen. Peräänkuulutan hyvinvointia työssä. Pääluottamusmiehenä ja päättäjänä olen kuunteleva ja läsnä oleva. Kaija: Kuljen jäsenen rinnalla ja toimin tavalli-

jhl vasemmisto ja sitoutumattomat

sen työntekijän kokoisessa mittakaavassa, mutta liiton päättäjänä myös isommilla areenoilla. Liitto ei ole itseään varten, vaan jäsentensä puolustaja. Entä kuuluuko sitoutumattoman ääni liitossa? Eija: Keskustelemalla se alkaa kuulua, asiat eivät ole itsestään selvyyksiä. Kaija: Kyllä se kuuluu, vaikka välillä pitää ravistella. Edustajisto on liiton ylin päättävä elin, jolla on täysi valta itsenäiseen päätöksentekoon. Aitoon demokraattiseen toimintatapaan ei kuulu se, että päättäjille tuodaan asiat liian valmiiksi pureksittuina, kuten joskus on tapahtunut. Pärjääkö ay-toiminnassa yksin sitoutumattomana? Eija: Omalla persoonal-

Pääluottamusmiehet Kaija Talonpoika (vas.) Vantaalta ja Eija Koski Laihialta ovat uudelleen ehdolla liiton päättäjiksi edustajistoon.

laan kyllä pärjää, kun mukana on joukon tuki. Kaija: Kunnallis- ja valtakunnan tasolla yksin ei pitkälle voi toimia, siihen tarvitaan joukon tuki. Anna vinkkisi hyvän ehdokkaan valintaan. Eija: Kannattaa valita omien arvojensa perusteella. Vaalikoneen vasta-

ukset ja persoona eivät aina täsmää, joten ehdokkaan tuntemus on aina plussaa. Kaija: Vaalikoneesta löytää samanhenkisen ehdokkaan, mutta mieti, onko ehdokkaasi myös aikaansaava, asioihin paneutuva ja kantaaottava. Rohkea ja sitoutunut pitää olla, mukana oleminen ei riitä.

2012: JHL:n vasemmisto ja sitoutumattomat vaalilehti  

JHL:n edustaijstovaalimateriaali