Page 1

SCIENTIA UNIT IN FIDE A TUDÁS EGYESÍT A HITBEN

EMLÉKKÖNYV 2014 - 2016

Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium és Kollégium


H-3529 Miskolc, Fényi Gyula tér 2-12 Tel.: (+36-46) 560-458, 560-459, 560-583 Fax: (+36-46) 560-582 E-mail: fenyi@jezsuita.hu www.jezsu.hu Felelős kiadó: P. Holczinger Ferenc SJ, igazgató Szerkesztő: Szelenge Judit Kiadványszerkesztés és nyomdai előkészítés: Apollo Creative Studio www.apollocreativity.com Nyomdai kivitelezés: Litoplan Nyomda 2017. Miskolc


Szabadságra nevelünk... A jezsuita lelkiségből merítő pedagógia testileg és lelkileg egészséges életvitelt élő, a személyes Örökkévalóra nyitott, szabad emberek nevelésére vállalkozik. A pozitív példa és a szülő-tanár-kortársak lelkisége által támogatott konstruktív életvezetés, valamint a „másokért élő ember” ideálja alapozzák meg diákjainkban az egészséges emberi életre törekvést. Érdemes rámutatni arra a szociológiai tényre, hogy a diákok azt tartják jónak, amit közösségük struktúrája megerősít. Erre számos pozitív és negatív példát látunk iskolánk mindennapi életében. Már közhelynek tekinthető, hogy rendkívül nagy kihívás a konstruktív életre, illetve szabadságra nevelés, sőt, maga a nevelés is, mind a családban, mind az iskolában, ahol fiatal, fejlődésben lévő személyiségek vannak ránk bízva. A nehézséget tovább fokozza a tény, hogy az iskola intézmény, mely tantervet követ, és objektív követelményeket fogalmaz meg a diákokkal szemben. A pedagógusok felelőssége, hogy törődjenek a diákok személyes, emberi szükségleteivel, és ugyanakkor azzal is, hogy a tanulók – saját képességeiknek megfelelően – szakmailag kiváló eredményeket érjenek el. Iskolánkban lelkiségi, művészeti, kulturális és sport programjaink lehetőséget biztosítanak diákjainknak, hogy pozitív módon küzdjenek meg a stresszel, mely együtt jár testi-lelki fejlődésükkel, a magas tanulmányi követelményekkel, és a közösségi élet kihívásaival. Kiadványunkban többek között ezeknek a programoknak állítunk emléket. Ugyanakkor lehetőséget kínálunk arra is, hogy reflektáljunk azokra az eseményekre, melyek az elmúlt két tanév során, iskolai közösségünkben történtek velünk – diákokkal, tanárokkal és szülőkkel. Rátekinthetünk arra, ami célunknak megfelelő irányba segíti a diákok és az iskola fejlődését. A jezsuita gimnázium nevelőtestülete azzal a hittel végzi a munkáját, hogy JÓ KÉPESSÉGŰ gyerekek, kitartó munkával, szülő-tanár-kortásak által támogatott motiváltsággal, valamit minőségi oktatással KIVÁLÓ EREDMÉNYEKET érhetnek el. Azt áldozatos szeretet és a megfelelő szakmai színvonal segítségével kibontakozik diákjaink értékteremtő személyisége. A Jezsuita Gimnázium Emlékkönyv 2014-16 nemcsak két tanév krónikája, hanem pedagógiai hitvallásunk tükre is. Hiszünk abban, hogy lelkiségi, művészeti, kulturális és sport programjaink eredményeképpen, valamint gyermekeik jövőjét szívükön viselő, elkötelezett szüleik nevelésének gyümölcseként diákjaink boldog fiatalként készülnek fel az önálló, szabad és konstruktív Életre. P. Holczinger Ferenc SJ Igazgató

3


Szeretetszolgรกlat


SZERETETSZOLGÁLAT Ovi „Mikor beléptem az óvodába, mindig csapatostul szaladtak felém a kicsik a nevemet kiáltozva, kiáradó boldogsággal és ez mindig nagyon jól esett. Sokszor kaptam puszit is tőlük, nagyon közvetlenek és aranyosak Ha lejárt az egy óra, mindig nehéz volt a búcsú, és meg kellett nekik ígérnem, visszajövök a jövő héten is, és legközelebb is játszunk együtt. … Mikor utolsó alkalommal mentünk hozzájuk, a kicsik énekkel és rajzzal vártak minket, nagyonmegható volt. A szeretetszolgálat az alapvető emberi értékek közül a segítségnyújtásra hivatott felhívni a figyelmet. Arra az értékre, mely túlmutat az egyéni érdekeken, és önzésen.” Váradi Mónika 10. B

Családok Átmeneti Otthona „Izgatottan vártam a találkozásokat, ahol a közös játékokon túl bensőségesebb beszélgetésekre is sor került, a gyerekek őszintén megnyíltak, és szeretettel beszéltek vágyaikról, álmaikról, esetleges csalódásaikról. Mély nyomot hagyott bennem a találkozások minden pillanata, a gyerekek mosolya, csillogó tekintete. Mindazok az események, történések, amelyek több hónapon át velem történtek, megerősítették bennem azt a tudatot, hogy keresztény kötelességünk embertársainkon mindig, mindenhol a legjobb tudásunk és lehetőségeink szerint segíteni.” Molnár Johanna 10.B

HOSPICE „Én a Semmelweis kórházbeli hospice-ba jártam. Nagyon sok erős, értékes emberrel találkoztam ott. Sokan megosztották velem élettapasztalataikat, és ez átalakította értékrendemet. Megerősödtem a hitemben, és rádöbbentem, mik az igazán fontos dolgok.Volt, hogy úgy éreztem, sok bajom van, úgy mentem oda, de ott egyik vagy másik emberágya mellett teljesen eltörpültek az én gondjaim. Rájöttem mennyi fölösleges dologgal gyötrimagát az ember, pedig vannak körülöttünk olyanok, akiknek  pont a mi mosolyunkra lenne szükségük, vagy éppen csak egy bólintásra, jó szóra. … Sok dologra megtanított a szeretetszolgálat magamról is, az életről is. Köszönöm a lehetőséget.” Pacsai Luca 10.B

8

EMLÉKKÖNYV|2014 - 2016


Idősek otthona „Harmadik éve járok szeretetszolgálatra a Gesztenyéskerti idősek otthonába… Nekem az adta a legtöbbet, hogy láthattam, az idős emberek milyen nagy értékeket hordoznak magukkal, és a nehézségeik ellenére is mindig derűs a hangulatuk. Mindenkinek csak ajánlani tudom, hogy jelentkezzen az idősekhez szeretetszolgálatra.”

gedték, hogy segítsünk nekik. Köszönet az intézményvezetőknek és a kapcsolattartóknak, hogy bizalmukkal megtisztelték a fiatalokat. Köszönjük diákjainknak, hogy önzetlenül és bátran végezték szolgálatukat, és kollégáimnak, akik szabadidejükben támogatták és kísérték a szeretetszolgálatot végző gyerekeket.” Velkey Balázs - a szeretetszolgálat koordinátora

Németh Mihály 11 a

Szépkorúak háza „Ella nénivel számtalan témáról esett szó, például a családjainkról, a hitről, a jövőről és így tovább. Többször megjegyezte, hogy milyen rég nevetett ilyen jót és hogy mennyire nagy örömöt szerzünk neki minden alkalommal. Mielőtt elkezdtem volna a szeretetszolgálatot, féltem, illetve inkább úgy fogalmaznék, hogy úgy álltam hozzá, hogy ez megint csak egy feladat, ami elveszi az időm. Azonban ez a szolgálat végzése közben teljesen átértékelődött bennem, szép lassan elkezdtem élvezni, hogy örülnek nekem, és én is nagyon szívesen mentem minden héten. Ami biztos, hogy bennem ez egy nagy élményként maradt meg, és mindenkinek kívánom, hogy hasonlóan jó dolgokat éljen meg a szeretetszolgálat során!” Havas-Volczer Edvárd 10. B

Összefoglalás „A 2015/2016. tanévben 91 kilencedikes diákunk 6 hónapon keresztül összesen 1987 óra szolgálatot teljesített Nagyon hálásak vagyunk mindazoknak, akik megen-

9


Korrepetálás „Zömmel olyan általános iskolai, 6-8. évfolyamos diákokkal foglalkoztam, akik bukásra álltak valamilyen tantárgyból. Matematikában, történelemben, és angolban segítettem nekik. Azt tanultam meg tőlük, hogy mennyire sokat számít a motiváció. … Járt hozzám egy srác, Csabi. Elmondta, az álma, hogy hegesztő lehessen. Minden héten láttam rajta, milyen odafigyeléssel dolgozik, hogy tényleg fontos neki a gyakorlás, hogy megértse a tananyagot. Sajnos voltak olyanok is, akik nem lelkesedtek, nem akartak tanulni, nem látták értelmét. Igyekeztem őket motiválni valahogy... Remélem, egyszer majd ők is találnak egy célt, amiért szívesen dolgoznak.” Oláh Soma 10. A

10

EMLÉKKÖNYV|2014 - 2016


11


Lelkiségünk


ZARÁNDOKLATOK Ifjúsági Világtalálkozó, IVT - Krakkó „Nehéz megfogalmazni az érzést, ami akkor fogott el, mikor befordult a pápa autója. Ferenc pápa mosolygott és integetett, mi tapsoltunk és teli torokból ordítottuk: ,,Papa Francesco” Életemben most először láttam a pápát … mindig emlékezni fogok erre a pillanatra. Ezután elkezdődött a pápai mise, ahol mindenki együtt imádkozott, énekelt… két millió ember… mindenkinek csak Isten számított, és éreztük a Teremtő közelségét.” Janka Anasztáza, 11. C

14

EMLÉKKÖNYV|2014 - 2016


Csíksomlyó „Óriási hangulat, hatalmas tömeg, rengeteg magyar … Ragyogó, meleg májusi napsütésben képviseltük a Jezsut a több ezer magyarral együtt, s habár idegenek voltunk a környéken, a magyarságunk mégis összekötött bennünket mindenkivel.” Ambrus Virág 11. C „Amikor odaértünk a kegytemplomhoz, már ott aludtak az ország minden tájáról érkező zarándokok. Ekkor valahogy megéreztem, hogy a keresztények mennyire összetartanak. És, hogy milyen csodálatos az, hogy ilyen közösségbe tartozhatunk…” Béres Vera 10. A

15


Róma „Egy különleges, magyar nyelvű jezsuita mise után elmentünk a Szent Péter térre is, hogy Úrangyala imádságunkat közösen mondhassuk el Ferenc pápával vasárnap délben. Bejártuk a Vatikáni Múzeumot a Sixtusi-kápolnával együtt, valamint meglátogattuk a Lateráni Bazilikát és a Gregoriana egyetemet is. Hálásak vagyunk osztályfőnökünknek, Bodrogi Tamás bácsinak a lelkiismeretes szervezésért, megköszönjük Szabó Dalma néni és Luka Siekmann, német önkéntes közreműködését.” Ágoston Zsófia 11. A „Jezsuitás diákokként róttuk Itália földjét már napok óta, mikor egyik társammal elhatároztuk, hogy hasznosítjuk latin tudásunkat, valamint nemzetközi kapcsolatokat építünk. A mellettünk elhaladó papoknak, szerzeteseknek köszöntünk: Laudetur Jesus Christus! Róma forgatagában a kiszemelt személyek észre sem vették igyekezetünket. Assisi városában azonban csendes sétánk során kiszemeltünk egy ferences szerzetest és ráköszöntünk. Nagy meglepetésünkre magyarul válaszolt rá: Mindörökké, amen!” Polyák Rebeka 11. C

16

EMLÉKKÖNYV|2014 - 2016


„A zarándoklat megkoronázta eddigi iskolai éveinket, eltörölve minden negatívat, kiemelve minden értéket és jót: megerősítette lelkünket és közösségünket. Új barátságok születtek, és olyan élményeket éltünk át, melyek egy életre szólnak, melyeket soha nem felejtünk el! Bár az évfolyamunk osztályai külön-külön járták Rómát, amikor összefutottunk, annál jobban örültünk! Lehet, hogy nem voltunk minden reggel frissek és fittek, mert a végén már a lábunkat sem éreztük, de ez így volt jó és tökéletes! Így tehát bátran mondhatom egész évfolyamom nevében: köszönjük! Köszönjük osztályfőnökeinknek, pótosztályfőnökeinknek, Ferenc atyának, a jezsuitáknak, a gimnáziumnak! A jövőbeli 11. évfolyamoknak pedig üzenjük: ha elértek a római zarándoklathoz; használjátok és élvezzétek ki minden egyes percét, mert ilyen csak egyszer adódik az életben! Hejczei Laura 12. B Észrevettem, hogy sok helyen, de különösen ebben a bazilikában gyakorlatilag folyamatosan, egyszerre többen is miséznek. Ez a zarándokok nagy száma miatt valójában nem meglepő, mégis érdekes tapasztalat volt, hogy valakik által az Áldozat folyamatosan be van mutatva. Még feltűnt az a rengeteg magyar vonatkozás, amivel szinte mindenhol találkozhattunk.” Pammer Tamás 12. B

17


18

EMLÉKKÖNYV|2014 - 2016


19


Iskolalelkészség „Mielőtt Miskolcra jöttem volna számos beszélgetést folytattam elődömmel, Nagy Bálint atyával, rendtársakkal, tanárokkal, öregdiákokkal, arról, hogy milyen is egy jó iskolalelkész. Volt egy dolog, ami szinte minden beszélgetésben megfogalmazódott: a jelenlét. Elérhetőnek lenni, ismerni a diákokat, a tanárokat, egyszerűen köztük lenni és figyelni rájuk. Volt, aki úgy fogalmazott, hogy program a Jezsuban van bőven, tehát nem a programokból kell több, hanem a személyes figyelemből, a jelenlétből.” Koronkai Zoltán SJ iskolalelkész

20

EMLÉKKÖNYV|2014 - 2016


21


Lelkigyakorlat Bükkszentkereszten „Megerősített abban, hogy egytől-egyig fontosak vagyunk, nem hiába alkotunk egy osztályt. S ezt a közössget öszszeköti az egymásba vetett hit. A hit, mellyel a közös pillanatokban egymást éltetjük, mely által megérthejük, hogy miért vagyunk kiválasztottak arra, hogy egymásért éljünk nap mint nap, s melynek gyümölcse: osztályközösség.” 11. évfolyam

Heti gondolat „A heti gondolat egy kulcsmondatra épülő rövid elmélkedés, ami vezérfonallá kíván lenni a reggeli imákban, a déli examenekben, hittanórákon, kollégiumi imákban, hogy különféle nézőpontból, különféle módszerekkel, de minél jobban átjárja a hétköznapokat. A heti gondolat elérhető a facebook-on, emailben, iskolánk honlapján és elhangzik a H1-en.” Löveiné Árva Melinda

22

EMLÉKKÖNYV|2014 - 2016


23


Parázs Csoport Parázsból lobbant tűz – A Parázs csoport nagyböjti lelkigyakorlatot tartott a Szent Imre Általános Iskolában „A gyerekektől kapott visszajelzések megerősítettek abban, hogy nagyszerű ötlet volt ezekre a mély hitű, középiskolás diákokra bízni a lelkigyakorlat vezetését, mert munkájuk gyümölcseként diákjaink közelebb kerültek az evangélium tanításához és így magához Jézushoz, és nem utolsó sorban, személyükben hozzájuk közel álló példát láthattak arra, hogy lehet ma fiatalként, elkötelezett, örömteli keresztény életet élni. Köszönjük a tüzet Parázsosok, és a gyerekek nevében is írom: várunk vissza benneteket!” (Részlet Hágen I. Edit nővér leveléből a lelkigyakorlat után) „A parazsat sokan úgy képzelik el, hogy a sarokban ülve Miatyánkot mormolunk. Pedig a mi célunk megmutatni barátainknak azt, hogy a kereszténység is lehet modern, mint például a villanykörte, ami egy elektromos fényforrás számunkra. A parázsban mind fontos elemek vagyunk, hisz ahhoz hogy Isten meg tudjon gyújtani egy izzólámpát, szüksége van a felizzított volfrám szálra, amik mi magunk vagyunk. Demjén Borbála 11. A

Examen „Számomra az Examen a jezsuita „mindfulness”, azaz a tudatos jelenlét gyakorlata. Valóban jelen lenni. Nem az előző és nem a következő pillanatban. A jelenben. … A szerető figyelem imája - egyszerű és tiszta. Nem lehet mismásolni, nincs kamu. Mi vagyunk benne és az Isten.” Varga Péter

24

EMLÉKKÖNYV|2014 - 2016


25


EGY AZ ÚR, EGY A HIT,

egy a keresztség… (Ef 4, 5)

26

EMLÉKKÖNYV|2014 - 2016


27


GÖRÖGTŰZ „Iskolánk talán egyik legfontosabb erénye, hogy „másokért élő embereket” neveljen. Ebben a szolgálatban igyekszik támogatni a Szent Ignáci lelkiséget Katolikus Egyházunk bizánci háttere. Ezt a felelősségteljes keresztény jellemet akarjuk közösen munkálni és növelni iskolánk diákjaiban. Nem „színesíteni akarjuk” a felekezeti palettát, hanem felmutatni a katolikus egyház tüdejének egyik oldalát, keleti részét. Meg vagyok győződve arról, hogy egy úton járunk, egy cél érdekében tevékenykedünk.” Boronkai József atya „A Görög napot reggel mindig egy közös Szent Liturgia nyitja meg, amelyet idén Orosz Atanáz püspök atya végzett. Ezután a kb. 250 gyermek csoportokra oszlott és az állomásokon, különböző feladatokat oldottak meg. Volt olyan része a napnak, ami a testet, volt, ami a lelket, és volt, ami az értelmet tornáztatta meg. Mindegyik akadályt a csapat közösen, együtt küzdötte le, így nemcsak a rítusunkról, vallásunkról tanultunk, hanem megtanultunk együtt, szeretetben, türelemmel dolgozni.” Polyák Dominika és Tóth Klára, 11. B

28

EMLÉKKÖNYV|2014 - 2016


RÓMÁBAN TÉGY ÚGY… „A diákok az udvari rövid beszélgetéseken túl is megkeresnek kérdéseikkel, gondjaikkal, vagy éppen a bűneikkel, amiket a szentgyónásban szeretnének letenni. A beszélgetések mélysége nagyon változó: a hétköznapi témáktól eljutunk egészen mély hit és életkérdésekig. A diákok és élethelyzetük ismeretét azért is fontosnak tartom, mert ez inspirál a prédikációkban is. Isten igéjét igyekszem az ő élethelyzetükre alkalmazni. Szeretek beszélni, de a diákok alapvetően a rövid prédikációnak örülnek, nos, ez nem mindig sikerül… Mégis azt érzem, hogy alapvetően figyelnek rám. Lelkészi munkám fontos dimenziója az imádság is. Igyekszem az Úr előtt is megemlékezni azokról, akikkel a nap során találkoztam, akik megosztották életük, hitük vagy éppen keresztjük egy szeletét velem.” Koronkai Zoltán SJ, - iskolalelkész „Számomra a Kurtabérci lelkigyakorlat óriási lelki békét és megnyugvást jelentett. Már régebb óta vártam ezt az alkalmat, mert hallottam legendás mivoltáról, de mindenre számítottam csak erre nem. Nem gondoltam volna, hogy ilyen szeretetet tapasztalhatok akár egy virágban, osztálytársaimban, vagy akár a puszta létben. Ezek mellett a legfontosabb mégis csak az, hogy ezt nem a programok tették csodálatossá, hanem az, hogy képesek voltunk egy kicsit ráhangolódni Isten szeretetére.” Kovács Lőrinc 9. A

29


ITT MEGVALÓSUL A KERESZTYÉNEK EGYSÉGE „12 éve dolgozom a gimnáziumban. Azóta a protestáns felekezetű diákok száma több, mint duplájára növekedett, jelenleg 145-en járnak református hittan órára. A reformátusokkal együtt oda járnak az evangélikus, metodista és baptista diákok is. A szülőket és gyerekeket elsősorban az iskola minősége vonzza, de nem elhanyagolható szempont számukra az sem, hogy az iskoláról köztudott, itt nagyon szívesen látnak más felekezetű gyerekeket is, nem csak katolikusokat.” Gubányi Éva - Református vallástanár „A Parázs csoporthoz tartozni nagyon jó érzés reformátusként is. Örülök, hogy ebbe az iskolába járhatok.” Gyurkó Kinga 10. A

30

EMLÉKKÖNYV|2014 - 2016


31


JezsuitÁINK A miskolci jezsuita közösség Az Avasi plébánia templom mellett, a Pongrácz Szent István Jezsuita Rendházban lakik az a tíz jezsuita szerzetes, akik ebben a tanévben, az iskolában, a kollégiumban, és a plébánián szolgálnak. Nagyszerű érzés, hogy ennek a kis csapatnak a tagja lehetek, amolyan osztályfőnökként, vagyis a közösség elöljáróként, aki mellé „pótosztályfőnök” is társul Nagy Ernő testvér személyében. Ő a ház körüli számos teendő elvégzése mellett az iskolalelkészség munkájában is részt vesz. A plébánián szolgál és az iskolában is gyóntat a miskolci közösség legidősebb tagja, Csókay Károly atya, aki már az iskola alapításakor is itt volt. Vele együtt szolgál a plébánián Tamás Barna atya, illetve jómagam, mint plébános. Holczinger Ferenc atya immár hatodik éve az iskola igazgatója, Koronkai Zoltán atya az iskolalelkész. A 2015-16-os tanévben négy új tanuló rendtag érkezett Miskolcra, András Csaba a fiú kollégiumban nevelőként, Jancsó Árpád a gimnáziumban hittan tanárként dolgozik. Joseph Tran Van Ngu és Joseph Quoc Nguyen Tuan Vietnámból jöttek, jelenlegi feladatuk a magyar nyelv és kultúra elsajátítása. Mint minden évben, Újévtől Húsvétig, most is van Miskolcon novícius. Idén legfiatalabb társunk, Kajtor Domonkos itt végzi 3 hónapos gyakorlatát. Augusztustól Hofher József atya Debrecenben, Nagy Bálint atya Budapesten szolgál, Korponai Gábor, Bellovics Gábor és Petrovics László skolasztikusok Budapesten, Münchenben és Londonban folytatják képzésüket. András Attila SJ elöljáró

32

EMLÉKKÖNYV|2014 - 2016


Nagy Ernő SJ testvér „Szeretettel várok mindenkit beszélgetésre vagy egy nyugodt együttlétre az iskolalelkészségen. Néhányunknak szükségünk van egy csendes pontra, a „nyugalom szigetére”.

Csókay Károly SJ atya „Sok helyütt tapasztaltam, hogy az emberek a félelem miatt nem ismerik egymást, még közvetlen szomszédjaikat sem, éppen ezért az egyedüli fontos, hogy gyarlóságaink közepette is, Jézus Krisztusról tanúságot tegyünk.” Misszióban Magyarországon.

Tran Van Ngu SJ

vietnámi jezsuita skolasztikus

„A Miskolcon eltöltött idő alatt remélem, hogy megtanulom, hogyan legyek jó barátja mindenkinek, akihez küldtek. Várom, hogy meghalljam az ott működő Isten szavát, és remélem, hogy ti és én is felismerjük, milyen nagyon szeret minket az Isten.”

33


Köszönet a munkájukért!

Gulyásné Vastag Irén

Bodó Éva

„Az én célom, hogy segítsem a diákokat, szülőket és önmagamat is abban, hogy ne azt keressem, amit a világ elvár, hanem megtaláljam és megvalósítsam azt, amire Isten hív. Ma is ezt tartom a legfontosabbnak.”

„A szülőket arra biztatom, hogy legyenek kíváncsiak az iskolára, itt minden a gyerekeinkért van. Javaslom a szülőknek, tegyék lehetővé felsőbb évfolyamokon a pályaválasztást segítendő, hogy osztályok, érdeklődő gyerekcsoportok meglátogathassák a munkahelyüket. Négy nagyszerű év volt ez - nagyon szerettem. Köszönöm.”

Iskolánk nevelési igazgató helyettese 2001-2005, 2010-2015 években. Matematika szakos tanár, osztályfőnök.

34

Szülői közösség elnöke a 2010 -15 években

EMLÉKKÖNYV|2014 - 2016


Gulyás Sándorné Marika néni Marika néni 1994-től az iskola dolgozója volt, 21 év hűséges szolgálat után, 2015-ben vonult nyugdíjba, elhagyva őrhelyét, a gimnázium portáját. Holczinger Ferenc SJ igazgató atya így köszönte meg Marika néni munkáját az év végi hálaadáskor: „Ő az, akire mindig, mindenben lehetett számítani! Ezért nagyon hálásak vagyunk.”

Balogné Méder Zsuzsanna „A diákokat egytől-egyig ismertem, és nagyon szerettem. A nevelési munkát is komolyan kellett vennünk. Szakácsként könnyebb a dolgunk, hiszen a hasukon keresztül is meg tudjuk fogni a gyerekeket.” Köszönjük, hogy 15 éven át mindig kaptunk egy kedves mosolyt, és személyes jó szót, ami még finomabbá tette az ebédet!

35


Szabó Imréné Kati néni 2013-tól 2016-ig dolgozott iskolánkban matematika szakos tanárként. Diákok így emlékeznek rá: „Jó fej, vicces, kedves volt. Jók voltak a matekórák… Mindig mosolygott és vidám volt. Szeretett minket, és mi is őt.”

Valentine Bidault 2014-től 2016-ig, francia nyelvi lektor a francia nyelv és irodalom tanára

Luka Siekmann önkéntes, német nyelvű társalgás, 2015-16

36

EMLÉKKÖNYV|2014 - 2016


In Memoriam Tóth Péter (1968-2015) „… Nagyon sokat beszélgettünk. Versekről, regényekről. Közös kedvencünk Dosztojevszkij és Bulgakov. … A biciklizés volt az olvasás után a legnagyobb hobbija. A Balaton körülbiciklizése a nyári programok egyike volt. Az iskolába is drótszamárral járt, hogy a magyar után médiát is tanítson, majd a könyvtárban és a napköziben töltse a délutánokat. … Ő maga így vallott magáról: „A béke követe vagyok, lelki szárnyaim nem látszanak.., de örömhírt hirdetek az elveszetteknek, azoknak, akik már nem hisznek semmiben!” Vályné Gál Csilla

Takács Márta (1940-2016) Tanár, szakfelügyelő, az Avasi Gimnázium alapító igazgatója. Nyugdíjba vonulása után a Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium és Kollégiumban óraadó tanár „Márta néni diákja voltam. A 101 B-s és a 36-os buszon éveken át minden reggel, nulladik órára utazva a németet tanultam. Háromnegyed óra. Sok füzetet teleírtunk: németül, magyarul diktálta Márta néni a nyelvtant, nyelvet, kultúrát, történelmet, irodalmat. Heti hét-nyolc óra. Filmet néztünk egy hatalmas képernyőn: Sissi és Franz Joseph. Mindig tudtuk, merre jár: finom parfümjét ismertük. Bonbonokkal, csokoládékkal kínált. A menzán a sor elejére furakodtunk: „Márta nénivel lesz óránk.” Tiszteltük, nem mertünk készületlenül érkezni. Gyönyörű ötösöket kanyarított a dolgozatainkra – mi, a „felsőház” tagjai nem is kaphattunk más jegyet. Másodikos gimnazistaként nyelvvizsgáztam Budapesten, a Rigó utcában, előtte külön egyéni órákon elindított. Egy borítékban nekem, zsebpénznek viszszaadta, amit édesanyám az órákért fizetett. A ballagáskor tőle kapott porcelángyűszűt, a gyöngybetűivel írt képeslapot kincses dobozomban őrzöm. Sok-sok németes került ki Márta néni kezei közül, mindünknek kenyérkeresetet adott. Felnőttként, tanárként mindig esszenciális válaszokat kaptam tőle a kérdéseimre.” Bodrogi Tamás

37


38

EMLÉKKÖNYV|2014 - 2016


Tรกgulรณ vilรกg

39


Templeton program Polyák Panna, 6. b osztályos tanulónk bekerült a Magyar Templeton Programba. Panna ezzel egyike lett annak a 20 ezer jelentkezőből kiválasztott, 315 fiatal, magyar tehetségnek, akiket egy éves program keretében kiemelkedő szakemberek részesítenek egyéni, személyre szabott tehetséggondozásban. „Életcélom, hogy egy fejlettebb, jobb, biztonságosabb, szebb, egészségesebb világot hagyjak hátra magam után, mint amilyet a születésemkor találtam.” Polyák Panna 6. b

Csecsemőgondozási verseny (Danyi Kinga, Gyurkó Kinga, Tóth Gergő) A megyei verseny nagyon izgalmas volt, a városinál szigorúbb zsűrivel és nehezebb feladatokkal, de mi ismét első helyezést értünk el, így kijutottunk az országos fordulóra. 20 csapatból mi 10-ek lettünk, ami egy ilyen nagy országos versenyen szerintem kifejezetten jó. Örülök, hogy részt vehettem és szórakozhattam, közben hasznos dolgokat tanulhattam. Köszönjük a felkészítést és a sok biztatást Vass Krisztinának, iskolánk védőnőjének. Gyurkó Kinga

Módszertani továbbképzés Bécsben Az órák nagyon hasznosak voltak. Egy-egy módszert saját magunk is kipróbáltunk. Az elméleti és gyakorlati feladatokat egyaránt kézbe adták az előadók, s ezek nagyon jól hasznosíthatóak a későbbiekben. Sokoldalú, érdekes, játékos megközelítésekkel ismerkedhettünk meg. Koseczky Nóra,a német nyelv tanára

40

EMLÉKKÖNYV|2014 - 2016


Erasmus Egyedül nem megy! projekt A két éves, Egyedül nem megy! projekt a miskolci jezsuita gimnázium nyelvtanárainak ad lehetőséget a hazai tanítási szünetben, nyáron, két héten át, külföldi iskolákban felfrissíteni módszertani tudásukat. Emellett jut idejük motiváló, feltöltő programokra, kikapcsolódásra is. A fogadó intézményeket a jezsuiták jól működő hálózatából kerültek ki. „A tanári továbbképzésnek hagyományai vannak nálunk. Évek óta fogadunk és küldünk tanárokat vendégtanításra. Nem akkreditált, de jól bejáratott rendszerben, kisebb csoportokban zajlik nálunk a közös munka ezeken a tapasztalatcseréken. Motivált tanári gárdával pedig nem csak az oktatás, a világra nyitott szemlélet közvetítése is könnyebb.” Dr. Demjén Péterné Rivasz-Tóth Kinga - Ethosz és humán erőforrás igazható helyettes

Gulágkutatók Nemzetközi Társasága Konferenciája az Országházban. „A Konferenciát az Országház felsőházi üléstermében tartották, témája „Malenkij robot” volt. Neves történészek előadásait hallgathattuk meg a munkatáborokról, a „kis munkára” való kiválogatásról, a Szovjetunióban végzett munkáról, Magyarország megszállásáról, Kárpát-medence régióban folyt munkáról. Jelen volt számos idős férfi és nő, a munkatáborok túlélői. A legmegrázóbb előadást egy öreg úr tartotta, aki megjárta és túlélte a Gulágot. Mindenki néma csendben, tisztelettel figyelte őt. Érződött, hogy a sok eltelt év alatt már valahogy feldolgozta a történteket, és elfogadta, hogy azokat a táborban eltöltött éveket senki nem adhatja vissza neki.” Hora Gábor 12. B

41


Könyvtárunk •

Olvassunk együtt! -Könyvtárhasználati és irodalmi vetélkedő

Jutalomkirándulás a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárba és az Országgyűlési Könyvtárba

Könyvtári fotópályázat


MAGIS újság A MAGIS újság, a Jezsu újsága, a Mi újságunk! „Remélem, hogy az újság, ebben az internetközpontú világban is képes lesz életben maradni és Bennetek is lesz késztetés, hogy ehhez hozzájáruljatok. Köszönöm a szerkesztőségnek a munkát és köszönöm Nektek a segítséget!” Pákozdi Zsófia főszerkesztő (2015-’16) „Egy Uniós pályázat keretében a „Fiatalok digitális képi világa” c. projectben vehettünk részt, amelyet prof. dr. Gaul Emil PhD, DLA vezetett. Ennek keretében a kutatás pozitívan bemutatott esettanulmánya a MAGIS újság volt. Az tanulmányban a Magist, mint „...a legkiválóbb tipográfiájú magyar diáklap...” említette. Ezek után nyíregyházán, a Főiskolán a rajztanárok továbbképzésén tarthattam egy előadást a Magisról.” Janka György a Magis 2014-15-ös főszerkesztője.

43


Kárpát-medencei osztály, székelykapu avatás Lendván Disputa a kommunikáció és beszédfejlesztés szolgálatában Egyre inkább azt tapasztalom, hogy a vita tanulása ugyanúgy önismereti célokat is szolgál, mint a nyelv, a beszéd fejlesztése. … Önismeret pedig csak úgy válhat valóságossá, ha a személy reflektál önmagára: … Ez az elemzői magatartás persze nem alakul ki mindenkinél, sőt gyakran szívesen mellőzzük azt, hiszen hibáink beismerése, rossz döntéseink felismerése sérti büszkeségünket. Hibázni azonban nem bűn. Bűn az, ha nem tanulunk belőle. Varga Péter

Erasmus+ Projekt 2015-17 Téma: újrahasznosítható energiaforrások előállítása biotechnológiai módszerrel. 2015 – Vilnius – Pforzheim – Miskolc – Evreux – Brno – Miskoloc – Brno – Athén – 2017 Tíz partneriskola diákjainak és tanárainak együttműködése. Evreux-ban három nap alatt sikerült hulladék papírból elektromos áramot fejleszteni, a hulladék papírból megújuló energiaforrást, etanolt előállítani. Feczkó Botond 11. A

EYE Project (European Youth Exchange Project), F. Scott Fitzgerald: The Great Gatsby 48 diákot és az őket kísérő 6 tanárt láttuk vendégül. A belgiumi Ghent, és az olasz Torinó jezsuita középiskoláiból. … Műhelyekben éltük át a 20 évek „amerikáját”... Mindent végig vettük, a kor divatját, az új zenei stílust, a dzsesszt, megtanultunk charlestont táncolni, színpadi jelenetekben bemutattunk néhány híresebb részletet a filmből, valamint a projekt legelején még egy Gatsby tesztet is kitöltöttünk. Mindezt egy egész héten át csak angolul.

44

EMLÉKKÖNYV|2014 - 2016


XVI. ORSZÁGOS DIÁKVEGYÉSZ NAPOK 2016. a jezsuban A jezsuiták és a fenntartható fejlődés 2015 - Milánó 2015. május 6-9. között a milánói jezsuita gimnáziumban vettünk részt a XXXII.. „A jezsuiták és a történelem” című nemzetközi találkozón. Ebben az évben a témát az EXPO ihlette, amely „A jezsuiták és a fenntartható fejlődés” volt.

JEEP (Jesuit Educational Exchange Program) projekt: A milánói jezsuita iskola rendezte meg az egyhetes programot. Résztvevők: Kertész Anna, Nyárádi Fanni, Dorony Balázs, Kiss Marcell, Lauer Áron és Priam Márk. Juhász-Nagy Andrea tanárnő kísérte a csoportot. A témák: az éhség eltörlése a bolygón, fenntartható fejlődés, az erőforrások megtartása, és a pazarlás megfékezése voltak. Mindegyik a világkiállítás jelmondatához kapcsolódott „Feeding the planet, energy for life.” A program tanári kara Priam Márkot választotta a 2015-ös JEEP kimagasló alakjának. A tanácskozáson elhangzott hét záróbeszédből hatot a jezsusok adtak elő.

TUDOK 2015 A Tudományos Diákkörök XV. Országos Konferenciája a tanulók tehetséggondozását, ez által a jövő szakembereinek, kutatóinak az utánpótlását szolgálta, a sikeres rendezés iskolánk hírnevét öregbítette.

45


46

EMLÉKKÖNYV|2014 - 2016


47


Kínaiul tanulunk Az ELTE Konfuciusz Intézet igazgatójaként nagy örömömre szolgál, hogy immár 4. éve tanítanak kínai nyelvet tanáraink a miskolci Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium és Kollégiumban. A Gimnázium azon oktatási intézményeink egyike, ahol a kínait, mint második nyelvet oktatják tanáraink, így a diákoknak lehetőségük lesz kínai nyelvből érettségi vizsgát tenni…. Bízom benne, hogy Miskolcon, és országszerte is egyre több diák számára sikerül vonzóvá tenni a kínai nyelvet, illetve kultúrát, és egyre többen választják a kínai nyelvet érettségi tantárgyként. Dr. Hamar Imre igazgató ELTE Konfuciusz Intézet

Nemzetközi zenei tábor, Kína 2nd Beijing-Yunnan Confucius Institute International Music Summer Camp 2015. július 10-23. Magis kórus 15 diákja „A kínai emberek - főleg a déliek - folyamatosan mosolyognak és kedvesen megnéznek, megfigyelnek minket. Végtelenül vendégszeretőek, barátságosak, amit – többek között - a folyamatos etetésünkkel fejeztek ki… Nagyon sokat kell dolgozniuk, ami általában kétkezi munka a rizsföldeken. Közösségi emberek, délutánonként a gyerekek, a felnőttek és az öregek, kiülnek a terekre, ahol az idősebbek beszélgetnek, a gyerekek pedig játszanak. Láttunk olyat is hogy húsz öreg néni tradicionális táncokat táncolt egy téren. Nem bírtuk megállni – beálltunk mi is…” Tóth Klára, 10. B „A különböző kínai hangszereket a Zeneművészeti Konzervatórium kedves és tehetséges diákjai ismertették meg velünk, és tanítottak meg rajta – kezdő szinten - játszani. Meg kell hagyni, fantasztikus türelemmel és oktatói leleményességgel segítettek az előadáshoz szükséges tudás megszerzésében – hiszen közöttünk volt, aki még sosem játszott semmilyen hangszeren. Nekem magamnak felemelő élmény volt látni, ahogyan a diákjaim teljesen belefeledkeznek a zenélésbe, és nem sajnálják az időt a közös gyakorlásra. … Utólag döbbentünk csak rá igazán, hogy milyen nagyszerű dolog volt, hogy ezeket a hangszereket kézbe kaptuk, megismerhettük, és gyakorolhattunk rajuk.” Herpainé Velkey Klára tanár, csoportvezető

48

EMLÉKKÖNYV|2014 - 2016


Kínai tábor 2016. Peking „Magyarok mellett voltak még Belgiumból, Spanyolországból, Nagy Britanniából, Németországból, Ausztriából, Bulgáriából, Oroszországból, illetve Dél-Koreából. …. Legkedvesebb eseményem az volt, hogy megismerkedhettem egy kínai családdal, és egy velünk egyidős kínai diákkal. Felejthetetlen élmény marad számomra ez a tábor...” Tinon Augustin 10. B (A csoport tagjai: Tóth Klára, Molnár Eszter, Kriston Ágnes, Kovács Zsófia, Gaskó Hanga, Tinon Augustin)


ELŐADÓ

Művészet


Előadó művészet Kórustalálkozó – Velehrad

Ez az a hely, ahol nem bírjuk abbahagyni az éneklést….

Padlás „Csak az láthatja, kik vannak a Padláson, akinek a szíve igazán tiszta.” „Köszönöm Klárának, hogy ő tisztán látott, amikor mások még csak homályosan. Az a vágyam, hogy az iskolánk is olyan legyen, mint ez a padlás, mely itt áll ég és föld között, ahol elsősorban arra figyelünk, ami a legfontosabb, arra, ami a szívben van. Mert jól, tényleg csak a szívével lát az ember.” P. Holczinger Ferenc SJ, igazgató

Népdal-néptánc „Szerintem nem megtanulni kell a táncot, hanem megszeretni.” „Feladatunk, kötelességünk magyar identitásunk őrzése, kultúránk, hagyományaink vigyázása. Magyarországon a néptánc már nem élő hagyomány, mint egyik-másik erdélyi faluban, hanem visszatanult hagyomány. Tanúsíthatom, hogy nagyon megéri visszatanulni!” Körmöndi Tamás a ’jezsuitában’ is működő Szinvavölgyi Művészeti Iskola néptánc tanára „Akárhol hallok népdalt, valami megremeg bennem mélyen belül, és rögtön könnyezni kezd a szemem. Ha jó kedvem van és boldog vagyok, akkor népdalt éneklek és népzenét hallgatok, ha rossz kedvem van, népdalt és népzenét hallgatok. Ha népdalt énekelek, kiadom magamból a feszültséget, a bánatot, de az örömöt is megosztom. Olyan ez, mintha velem született volna. Az életem. És boldog vagyok benne.” Jaszik Julia 12. C

54

EMLÉKKÖNYV|2014 - 2016


La Mancha lovagja – még egyszer „Igazi élmény volt, hogy profi karmesterrel és zenekarral dolgozhattunk együtt egy ilyen nagyszabású produkcióban. Nagy lehetőség és ajándék is volt ez számunkra…” Janka György öregdiák 2015. 12. C

A lovagi ideál eszményeit követő Don Quijote mindenki szerint álomvilágban él. Álom hinni abban, hogy mindenkiben van érték? Álomvilág az, ahol mindenkivel udvariasan bánnak? „Amikor felmerült, hogy mi legyen a kórus által színre vitt új darab, mindenki tanácstalanul állt… Aztán Károly atya fejéből pattant ki az ötlet: „Miért nem adjátok elő a La Mancha lovagját?” Herpainé Velkey Klára kórusvezető, rendező-tanár

60

EMLÉKKÖNYV|2014 - 2016


Popfesztivál Ilyennek képzelem a Popfesztivált, ahová a boldogságkeresés tévútjain és vakvágányain jutnak el azok az emberek, akiket mi hajlamosak vagyunk megvetni – ahelyett, hogy szeretnénk őket. Képesek-e a Popfesztiválra tévedt Fiatalok szembenézni a démonjaikkal? Képesek vagyunk-e mi szembenézni az életünk ’civilizált’ diktátoraival? Hiszem, hogy minden mélypontból, minden elesettségből és minden elhibázott döntésből van kiút. Minden újrakezdésben ott a Föltámadás. És ott kezdődik a valódi Szabadság. Herpainé Velkey Klára kórusvezető, rendező-tanár

61


Presser - Adamis - Pós: Képzelt riport egy amerikai popfesztiválról szereposztás főszereplők Riporter József Eszter Beverley Manuel Tanú Marianne René Fiú Juana Bill Joshua Frantisek Kígyó Madár Pokol Angyala Tanú II. Marianne férje riporter II

szerepelnek még…

Papp András Kruppa Tamás Jaszik Julia Szabó Nóra Orosz Álmos Herpai Ágoston Verseghi Nagy Borbála Papp Gergely Dely Péter Molnár Enikő Sztankovics Anna Kovács Bence Tringel István Molnár Ádám Tiba Fanni Forrai Kata Anda Dávid Kerekes Kristóf Végh Bálint Lelkes Gergely Zsimala Fanni

A. Úr Juana férje drogos fiú drogos fiú drogos lány drogos fiú/szólóének drogos lány/szólóének érző lány/szólóének érző lány/narrátor/ének érző lány/narrátor/ének hippi lány/narrátor hippi lány/narrátor hippi lány/narrátor hippi lány/narrátor Madár kísérője, hippi Madár kísérője, hippi lázadó fiú lázadó fiú lázadó lány narrátor lány narrátor fiú

Dudás Benedek Papp János Hajas T. Boldizsár Milicz Gábor Berdefi Tünde Klausz András Béres Vera Sztankovics Anna Tóth Laura Kenyeres Fruzsina Nónay Kamilla Szögeczki Kata Ambrus Virág Forrai Kata Gilányi Gibárt Szögeczki Luca Kmetz Ottó Orbán Lehel Pákozdi Zsófia Bársony Kata Szucskó Péter

közreműködnek a Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium MAGIS kórusának tagjai Popfesztivál Band basszusgitár Janka György szólógitár Mirczik Bálint billentyű Bellovics Gábor dobok Poczkodi Gergely koreográfiai tanácsadó rendezőasszisztens

a technikai team vezetője rendezte

62

műhelyek LÁZADÓ IFJAK Érző Lányok Drogosok HIPPIK ANGELS Technikusok Molnár Enikő Paholics Erzsébet

Mozgó Endre Herpainé Velkey Klára

EMLÉKKÖNYV|2014 - 2016


63


64

EMLÉKKÖNYV|2014 - 2016


65


Művészeti gála Néptánc, népzene, népdal …. Azt gondolhatnánk, hogy ezek ma már túlhaladott műfajok. Hogy egy meglehetősen zárt és szűk kör számára érdekes területei a művészetnek. És mégis: évről évre nagyobb közönséget vonzanak a nyár beköszöntét is jelző hagyományosan megrendezett népművészeti gáláink, amelyek az időpont egybeesésének köszönhetően jó alkalmat teremtenek nemzeti egységünk megélésére, a nemzeti összetartozás napjának megünneplésére is.

66

EMLÉKKÖNYV|2014 - 2016


67


Bécsújhely-Bécs-Pottendorf „Nagy lehetőséget kapott népdalkörünk, a Pántlika, ugyanis részt vehettünk a bécsújhelyi magyar katolikusok Katalin-napi búcsúi miséjén és a vele egybekötött bálon. Mindannyiunk nevében mondhatom, hogy fantasztikus élmény volt. Ritka az a közvetlenség és szeretet, amivel ott találkoztunk. Megdöbbentő és példaértékű az ott kint élő emberek magyarságtudata és tudatosságra való törekvése.” Szemerszki Anna 10.a

68

EMLÉKKÖNYV|2014 - 2016


Öregdiákok gondolatai egy augsburgi út kapcsán „Mindig szívesen hallgattam, ahogy a barátnőim énekelnek, és volt is pár kedvencem a repertoárból. Óriási élményvolt, hogy Augsburgban én is énekelhettem ezeket! Jó látni, hogy egyre fiatalabb diákokból alakulnak meg az újabb és újabb népdalkörök, akik így több dalcsokrot tanulhatnak, több idejük van összecsiszolódni. Velünk volt a hetedikesek ez évben alakult Bodzavirág népdalköre, és a ’nagy múltra visszatekintő’, nyolc-kilencedikesekből álló Pántlika. Öröm volt velük együttműködni Velkey Klára és Seszták Vera öregdiákok

69


Képzőművészet

70

EMLÉKKÖNYV|2014 - 2016


71


Képzőművészet Lelki nap - Ikonfestés Az elején még nem gondoltam semmi másra, csak a májusi matek vizsgára. De amint elkezdtük festeni, egyre közelebb éreztem magam Hozzá. Most is jó minden nap újra látni a hittan terem előtt, a lépcsőházban a falon, és még mindig erőt ad nekem, valahányszor arra járok. Szrenka Ágoston 11. B Az ikonfestéshez igazi csapatmunkára volt szükség. Ahány ikont festettünk, annyi csapat volt. Jó volt maradandót alkotni, és együtt dolgozni. Szelenge Anand Bertalan 11. B A művészet az imádság egyik legmagasabb formája. A teremtmény állít emléket teremtettségének és Teremtőjének. Ora et labora. Valóban jelen volt közöttünk Isten, hiszen az Ő nevében gyűltünk össze. Nem kérkedett, nem fénylett, nem prédikált, hanem a mi kezünkkel festett. Pap Csaba képzőművész tanár


Hittanterem átalakítás Régóta dédelgetett tervünk vált valóra a 2015 nyarán, amikor egy pályázat révén lehetőség nyílt a római katolikus hittanterem felújítására. Dr. Demjén Péterné Rivasz-Tóth Kinga tanárnő felkérésére elkészítettem a látványtervet. Olyan teret próbáltam tervezni ahol jól érzik magukat a diákjaink, ahol a színek, az anyagok, a fények meghitt, mégis fiatalos hangulatot teremtenek. Hiszen a hittanterem nem csak a tanulás, hanem az ima és a felszabadult beszélgetések helye is. A megújult hittanterem kettős funkciót tölt be. A terembe állított térfal választja el tantermi részt a hátsó beszélgető kuckótól. A munka legfontosabb részét, azaz a kivitelezést Subert Miklós és csapata végezte. Ezúton is köszönjük lelkes, kreatív munkájukat. A tetőtéri tanterembe vezető lépcsőre egy Weöres Sándor idézet került: ”Alattam a föld, felettem az ég, bennem a létra”. A feliratot Somoskői Dóra, Bátory Bernadett, Ládi Zoé és Soltész Lili készítette. A falakat díszítő ikonok szintén diákalkotások. Természetesen vannak még további terveink…

73


Ellentétek Gyűlölöm, hogy láttalak Utálom a hátadat S égnek álló hajadat. Utálom, ha rám nézel, Ha ezzel igézel Utálom, ha nevettetsz, Ha ezzel feledtetsz. Utálom, ha énekelsz Ha lelkemet éred fel Utálom, a szemedet Ha figyelmed a felelet. Utálom a hangodat, A kerek arcodat. Utálom, ha bármikor Felkelthetsz az álmomból. Utálom a képzetet, Hogy mindenkor féltelek. Utálom, ha kereslek, Ha szívemből szeretlek. Kereslek az álmomban, Messzi járó mámorban. Kereslek az életben, Felpezsdülő lélekben. Utálom, ha a félelem Messze jár, mint képzelem Gyűlölöm, hogy ezek után, Minden erőm elhagy, csupán Egy érzet maradt én nekem, Szeretlek, s ez végtelen

/Szögeczki Luca 12. A/

74

EMLÉKKÖNYV|2014 - 2016


Lelkiség köré épült

Kollégium


Lelkiség köré épült kollégium „Lassan szállóigévé válik iskolánkban, hogy nemcsak iskola vagyunk, hanem templom köré épült iskola. A jóság a diákokból forrásozik, az értékek már ott vannak bennük, a mi dolgunk csak annyi, hogy erre rácsodálkozzunk, és bátorítsuk őket, merjenek nagyokat álmodni és szárnyaikat magabiztosan kibontani. Ad maiora natus sum – nagyobbra születtem: Szent Ignác ezt jól tudta – megvalósítani Isten rólunk alkotott álmát – ez nem a felhők fölött lebeg, hanem itt és most, bennünk valósul meg.” András Csaba SJ kollégiumi nevelő „A templom közelségének és a korai ébresztőnek köszönhetően reggelente járhatok Szent Liturgiára. Nekem az nagyon fontos, ettől energiát kapok. … Ahol szeretet van az jó hely. Itt van szeretet, s ez jó hely.” Polyák Rebeka 11. c „Tulajdonképpen egy kollégista diák napjának minden része, illetve napja élmény. Napi szokásaink nem térnek el egy átlagos diákétól, talán csak abban, hogy több időt töltünk barátainkkal és, hogy a kollégiumban jó a buli!” Makláry Izidor 10. c

„A kollégium megtanít arra is, hogyan éljek másokkal felelősségteljesen. Itt megtanultam beosztani az időmet és a munkámat. Teljesen máshogy viszonyulok az emberekhez, sokkal többet tudok velük törődni.” Gál Anna 10. c „A folyosón hallatszik még néhány sunnyogva zuhanyzó zaja, - ez kilenc óra után már tilos, vagy pár poénból dulakodó társam élet-halál küzdelmének hangja. Az ágyamban fekve hallom, ahogy csukódik az ajtó, jó éjszakát kíván a nevelő. Lassan elhalkul a pusmogás.” Hajas T. Boldizsár 10. c „Ám nem csak tanárainknak és nevelőinknek mondhatunk köszönetet, hanem egymásnak is. Szeretném megköszönni nektek, hogy együtt nőhettünk fel, hogy együtt váltunk taknyos 10 illetve 14 évesekből, felnőtt, céltudatos, érző, a gyermeki énünket mégsem teljesen elvető 18 19 éves fiatalokká.” „Az évek gyorsan elszeleltek, A lányokból itt hölgyeket neveltek. A fiúkból pedig… szereteten alapuló vagyonközösséget, ahol tiszteletben, tartják egymás… méltóságát” részletek a kollégiumi ballagási beszédekből

78

EMLÉKKÖNYV|2014 - 2016


79


80

EMLÉKKÖNYV|2014 EMLÉKKÖNYV| KÖNYV|2014 - 2016


81


Cserkészet 82

EMLÉKKÖNYV|2014 - 2016


83


Magyar Cserkészek Japánban a 23. Cserkész Világtalálkozón Az összes programnak ugyanaz volt a célja: hogy a cserkészek a világ minden tájáról találkozhassanak, megismerjék és elfogadják egymást, egymás kultúráját, és hogy életre szóló nemzetközi barátságokat kössenek. A barátság jelképéül nyakkendőt, nyakkendő gyűrűt, felvarrót cseréltünk egymással. A magyar csárdában kapható magyaros ételek mindenkinek ízlettek, híre ment az egész dzsemboriban. Az iskolából Gulyás István Flórián, Hári Zsófia, Lucák Laura, Molnár Gábor, Szepessy Marcell, Tóth Eszter Virág vettek részt a találkozón. Tóth Eszter Virág

A legkalandosabb nyári tábor … az Eger melletti Berva-völgyben került megrendezésre. A táborban több cserkészcsapat is képviseltette magát, természetesen legnagyobb számban iskolánk csapata a Pray György cserkészcsapat, összesen mintegy 200 taggal. A tábort nem túlélni, hanem átélni kellett, mert elég rendesen el voltunk látva programokkal, eseményekkel és minden napra elegendő étellel. Kovács Áron

Tábor a szélben 2015 Április, Arienheller, Bonn közelében, a Rajna parton egy völgyben. Pfadfinder Lager (Cserkész tábor) A magyar csapat tagjai: Bodrogi Tamás tanár úr, Juhász Eszter, Bozsik András, Gulyás István Flórián, Hatala Imre, Szelenge Anand Bertalan, Szrenka Ágoston, Szrenka Gergely, Szepessy Marcell. „Napközben fát vágtunk, építettük a tábort, tápláltuk a tüzet, és végig esett az eső, kivéve, amikor jégeső esett, vagy hó szitált. Ha véletlenül mégis elállt az eső, vigyáznunk kellett, mert ha valaki kiejtette a száján, hogy „időjárás”, vagy „Wetter,” esetleg „weather,” azonnal leszakadt az ég. Ezért az időjárás témát minden nyelven tabunak nyilvánítottuk. Közben itthon, a magyar híradóban bemondták, hogy milyen nagy szél van Bonn környékén, 100 km/ órás, vagy több, és hogy a fenyők úgy dőltek ki, mint a gyufaszálak, úgyhogy otthonról mindenki pánikba esve telefonálni kezdett, Maja bácsi is, apukáink és anyukáink, hogy jöjjenek-e értünk azonnal, de mi csak nevettünk. Egész életre szóló élmény volt mindnyájunk számára. Köszönjük Majorszki András csapatparancsnoknak, és Bodrogi Tamás tanár úrnak a szervezést, és hogy lehetővé tették számunkra ezt a felejthetetlen, egész életünkre meghatározó élményt. Jó munkát! Szelenge Anand Bertalan és Szepessy Marcell

84

EMLÉKKÖNYV|2014 - 2016


„ … úgy éreztem, valami megérintett a közösség lelkéből, megértettem valamit a másik emberből, a másik nyelvből és a másik népből. Csodaszép tapasztalat volt ez. Isten sokszínűnek teremtett bennünket, embereket, és sokszínűnek teremtette a népeket is. Ugyanakkor lehetővé tette számunkra, hogy megízleljük és befogadjuk ezt a sokszínűséget. Számomra ez volt a legszebb ajándék.” Hatala Imre „Hazafelé a buszban megtapsoltak engem, és rövid, de hangos, éljenzés után a „Vas Lady” becenevet adták nekem, mert egyedüli lányként helytálltam a táborban. A fiúk egytől-egyig igazi úriemberek voltak. Nagyon figyelmesen, kedvesen és tisztelettudóan bántak velem egész idő alatt.” Juhász Eszter

A cserkészet művészete – ,,The Art of Scouting” Central European Jamboree POLSKA, 2016., Wroclaw. Jubileumi cserkésztábor a Balatonnál A 2016-os jubileumi cserkésztáborral ünnepeltük csapatunk fennállásának 20. évét. A tábor keretmeséje a kalózok köré fonódott. Ennek köszönhetően teljesen aktuális volt a Balaton, és nem maradhatott el a strandolás. Többek között tette különlegessé, hogy még soha nem voltunk ilyen tiszták és ápoltak egy cserkésztáborban sem. Kovács Lőrinc 9. A

85


86

EMLÉK EMLÉKKÖNYV|2014 EMLÉKKÖNYV| - 2016


87


Sport 88

EMLÉKKÖNYV|2014 - 2016


89


A jövő jó tanuló - jó sportolói Tervünk, hogy a kezdeti években a délelőtti időszakban lehetőséget biztosítsunk a gyerekek számára különböző sportágakat kipróbálni, akár sportágválasztás céljából, akár a saját sportáguk mellé kiegészítő sportként, vagy mozgáskoordinációjuk fejlesztése céljából. Molnár Attila Balázs testnevelő tanár

5.S, a Jezsu első sportosztálya Az osztály tagjai a legkülönbözőbb sportágakban képviseltetik magukat. A futball, a kosárlabda, a vízilabda, a tenisz, a művészi torna, a szinkronúszás, a jégkorong, a kézilabda, a kajak-kenu, az atlétika, a karate, mind jól megférnek egymás mellett, színesítik mindennapjainkat és az osztály sokszínűségét is híven tükrözik. A hozott eredmények és az érmek hétről-hétre azt mutatják, hogy a tanulás és a versenyszerű sportolás egyszerre is lehetséges, sőt mindkettő magas szinten űzhető. A sportosztály megvalósításával gimnáziumunk egy régi vágya testesült meg, egy olyan közösség építése melynek középpontjában a sport áll. Dojcsák Adrienn osztályfőnök

Kosárlabda „Örülök, hogy a sportot ilyen nagy mértékben fejleszti a gimnázium. A kosárlabda minden tanuló számára a tanmenet része. … Eddig is nagyon magas színvonalú volt a kosárlabda az iskolában, már kétszer is voltak országos bajnokok és a B33-at is megnyerték. Mindig is büszkék voltunk a kosarasainkra. Most az új elképzelés az, hogy már egészen kicsi kortól elkezdjük építeni a csapatokat.” Az iskolában száznál is több gyereket érint az új kosárlabda fejlesztési koncepció. A „MEAFCJezsuita” kosárlabda fiúcsapat teljes létszámban jezsus diákokból áll. „Olyan ügyesek valamennyien, hogy nincs is szükség máshová menni játékosokért. Milen Vukicevic kosárlabda szakedző

90

EMLÉKKÖNYV|2014 - 2016


Sportolóink, akikre büszkék vagyunk Nemzetközi eredmények

Országos eredmények

Vécsei Réka 7. a – Úszás Feczkó Botond 11. a – judo Feczkó Csanád 9. b – judo Fedor Anna 6. b – Műkorcsolya Kövesi Karina – judo Gecsei Dorottya – judo Kriza Anna – judo Fülöp Vanda – judo Király Máté – judo Ónodi Lilla 5.b, és Rózsahegyi-Bóta Kata 5.s - szinkronúszás Simon Szonja Szolanzs 5. b – Szinkronkorcsolya

Somoskői László 8. b, Pós Polett 8.a - Latin tánc Sárkány Egon 7. a - Latin tánc Pós Bertalan 10. c, és Szalay Boldizsár 5. s – Gyorskorcsolya Gyenes Donát – 11. c - Mezei futás Beszterczey Kristóf - alpesi sí Szabó Alexa 5.S - kéttusa

Megyei eredmények Németh Luca 7. a – Sífutás, tájfutás Dunai Zsolt 6. – Távolugrás Tóth Kristóf, Kucsma Kinga és Szalay Boldizsár 5. s Mountain Bike Kocsis Balázs 5.b - síkfutás, távolugrás

91


92

EMLÉKKÖNYV|2014 - 2016


93


EMLÉKEZETES

94

Pillanatok

EMLÉKKÖNYV|2014 - 2016


95


Érettségi „Emlékezzetek, hogy nem az a fontos, hogy megtapsoljanak, hogy a világ szemében sikeresek legyetek – persze jó dolog a siker. Legyetek sikeresek, áldottak! De leginkább a hitet kívánom nektek, hogy akkor is tudjatok bizakodni, ha nem sikerül valami, higgyétek, hogy a munka, a jóság önmagában értékes, bármilyen is legyen a külvilág elismerése. Munkátok az Úr előtt van, az Úr szemében értékes. Ha ezt hiszitek, akkor ott lesz a béke a szívetekben. Ne az emberek tetszését keressétek, hanem az Úr színe előtt végezzétek a munkátokat. Isten áldjon Benneteket!” Részlet Zoli atya szentbeszédéből az érettségi utáni misén.

Szerenád „Valaki mondja meg milyen az élet, valaki mondja meg, miért ilyen....” Többek között ezt is énekelték a 12. évfolyamosok a lemenő nap fényében a templomtéren, mi pedig meghatódva hallgattuk, és arra gondoltunk, hogy de hiszen eddig pont ezt mondtuk, legalábbis próbáltuk nektek mondani, amit az életről tudtunk, jezsuiták, tanárok, pedagógusok, nevelők, de most ti is felnőttök, és majd tőletek is ugyanezt fogják kérdezni a fiatalabbak. Köszönjük, gyerekek az együtt töltött éveket, a lelkesedést, a szép éneklést, az ügyes gitározást, nagy útra indultok, hajrá, imádkozunk értetek!

96

EMLÉKKÖNYV|2014 - 2016


Olümposz a gumiudvaron Az 5. b osztály tanulói ezzel az interaktív kiállítással zárták le az ókori görög irodalom és kultúra témakörét.

Március 15-i ünnepély

Dök nap Bérmálkozás Nyolcadikosok félidős hálaadása

97


98

EMLÉKKÖNYV|2014 - 2016


99


100

EMLÉKKÖNYV|2014 - 2016


101


Vendégeink P. Szabó Ferenc SJ „Nos, elmondhatom, hogy ma föléledt bennem a reménység a jövőt illetően. Öröm a fiatalságot, ezt a sok ragyogó arcú gyereket látni, meg ezeket a tanárokat, akik a keresztény szellemiséget képviselik. Itt talán megmarad valami a jezsuita nevelésből, ti pedig mindanynyian a társadalom kovászai lesztek.” „Különben most az foglalkoztat nagyon, hogy az ember egy idő után átlép az öröklétbe. Na, és mi lesz ott majd velem örökre? Érted, Ö R Ö K R E! Az Isten Országa csak akkor valósul meg, ha kilépünk az önzésből, engedjük, hogy Jézus amorizáljon bennünket, a Szentlélek betöltsön, és újjáteremtse a szívünket, akkor szeretettel meg tudunk nyílni egymás felé. Nem tudjuk magunkat Münchausen báróhoz hasonlóan a saját hajunknál fogva fölemelni. A gyerekekben, különösen a tizenévesekben is most zajlik ez a választás. Választanak, és mis segítjük őket, miközben bekapcsolódnak ebbe a létezésbe. Szeretetszálakból szövődik a létünk.” „Olyan vigasztaló látni ezt a sok gyönyörű, ragyogó fiatalt. Itt megvalósul az evangélium öröme. Ez az iskola egy sziget, az öröm és a hit szigete. Ma este ezért a szigetért fogom felajánlani a szentmisémet. Jezsuitaként pedig köszönöm Nektek, kedves nevelők, amit itt tesztek. Áldom az Istent értetek.”

P. Nemeshegyi Péter SJ - A szülők lelkinapján

„Hát kérem, ilyesmi volt ez az én jezsuita életem, és hát annyi, de annyi, a jezsuita lelkiséget ezer formában megélő rendtárssal találkoztam ez alatt a hetven esztendő alatt, hogy ha elkezdeném mesélni, se vége se hossza nem lenne.”


Megelevenedett, emberi arcokat kapott a híres nevezetes „szentignáci” lelkiség, az ignáci pedagógia alapja, ami miatt elsősorban ebbe az iskolába írattuk a gyerekeinket. Felsorakoztak lelki szemeik előtt Szent Ignáctól kezdve a nevezetes régi jezsuitákon keresztül a Társaság nemrég elhunyt, vagy még ma is élő magyar a tagjai, Jézus társai, akik letették az alapokat, , és felépítették mindazt, amit ma a mi gyermekeink élveznek, s ami élteti reményünket, hogy szép jövő vár rájuk. Pepi bácsi személye és szavai megerősítették szívünkben a hitet, a reményt és a szeretetet. Köszönjük, hogy eljött hozzánk!

Bartók Tibor SJ „A világhálón megjelenik minden, ami az ember szívében van.” Mit tehetünk mi, szülők és tanárok, digitális bevándorlók, hogy segítsünk a gyerekeinknek, ezeknek a digitális bennszülötteknek a virtuális valóságban eligazodni? Hogyan lehetünk hiteles vezetők, jó szülők, jó pedagógusok ebben a számunkra is új tohuvabohu-szerű újkáoszban, ahol teremtő bölcsességre volna szükség, mint kezdetben, amikor az Örök Ige megteremtette az időt és a teret? Most új, virtuális idő és tér keletkezett, ahova gyermekeink beleszülettek, de ahol mi, felnőttek nem vagyunk otthon. Csak ámulunk-bámulunk, próbáljuk megtanulni az új szavakat, és elszoruló szívvel aggódunk, mert úgy sejtjük, rettenetes veszélyek leselkednek a gyerekekre, de mi nem tudjuk megvédeni és segíteni őket. A gyerekek pedig csak nevetnek, azt mondják, dinók vagyunk, és félelem nélkül vetik magukat az új valóságba.” „Csak úgy tudjuk gyermekeinket megfelelően megvédeni, ha képesek vagyunk velük lépést tartani, és a virtuális káoszt Isten és a gyerekek segítségével megszelídíteni és megszentelni. • Kérjem imában, hogy a számítógép bekapcsolásakor kérjem, hogy minden kattintásom tisztán az Úr dicsőségére váljon (vö.: Szent Ignác, Lelkigyakorlatok 46) • Imámban beszéltem-e Istennek mindarról, amit ezeknek az eszközöknek a révén felfedeztem vagy kérdésként megfogalmaztam? Hálát adtam-e az ember nagyságáért, ami megnyilvánul ezekben az eszközökben?

Adrian Porter SJ

A jezsuita iskola identitásáról, küldetéséről és módszertani kérdéseiről tartott előadást a tanári karnak P. Adrian Porter SJ. Az angol jezsuita atya a Jezsuita Intézet vezetője. Az intézet valamennyi, összesen 163, Európában lévő, jezsuita identitású általános- és középiskolának nyújt szakmai támogatást. „A különböző nemzetiségű, vallású, illetve nem vallásos családok számára a jezsuita identitás és nevelési módszerek vonzó és megbízható, egyetemes értékeket képviselnek, amelyek hozzásegítik gyermekeiket ahhoz, hogy felnőttként sikeres, boldog emberekként éljenek.” „A jezsuita tanítás-nevelés alapelveit Szent Ignác nyomán dolgozták ki a Jézus Társasága szerzetesrend tagjai az

103


elmúlt ötszáz év alatt folytatott tanító-nevelő munkásságuk során. Ezekre az alapelvekre építve a jezsuita iskola a történelem különböző korszakaiban általában meghaladta korát, és kiváló embereket bocsátott útjára világszerte.”

P. Tomasz Kot SJ, a Jézus Társasága általános rendfőnökének Kelet-Európáért felelős asszisztense Átadta Adolfo Nicolás SJ, generális atya személyes üdvözletét és buzdítását a nevelőtestületnek. „Az iskola fontos partner a Jezsuita rend apostoli közösségében, a tanári kar tagjai és az iskola dolgozói társak a Jézus Társasága missziójában.” „Feladtunk a nevelés területén, most, itt Kelet-Európában, a társadalomban és az egyházban egyaránt, a megbékélés, kiengesztelődés előmozdítása.” „Átmeneti korszakban élünk, úton a múltból a jövőbe. Minket a múlt formált, de azokat, akiket fel kell készítenünk a jövőre, a fiatalokat, már nem igazán érdekli a múlt; ők egy globalizált, és erősen szekularizált világban szerzik meg saját identitásukat. Fontos tehát, hogy segítsük őket abban, hogy nyitottak és befogadóak legyenek, de megőrizzék saját identitásukat is. Ezért mindenekelőtt hitet és értékeket közvetítsünk feléjük, és a hit a legfontosabb. Fontos, hogy Szent II. János Pál pápa analógiáját a jelenlegi helyzetre értelmezve, mi is megtanuljunk két tüdővel lélegezni.”

104

EMLÉKKÖNYV|2014 - 2016


105


106

EMLÉKKÖNYV|2014 - 2016


szeretetteljes szerete retetteljes teljes reményteli őszinte

bölcs hálás prófétai hívő tevékeny figyelmes választékos együttérző érdeklődő jó ítélőképességű nagylelkű művelt tudatos

Jezsuita diák profil

107


IRÁNY A

Nyár!

108

EMLÉKKÖNYV|2014 - 2016


109


Nyári képzőművész tábor Pap Csaba tanár úr tervezte, és bonyolította le a tábor művészeti részét, Nagy Attila tanár úr pedig a délutáni túrák szervezését vállalta magára. Művészeti tábor lévén, minden délután foglalkoztunk kicsit belső művész-énünkkel is. Sokszínű és változatos foglalkozásaink során elindultunk az önmegvalósítás nikecellel göröngyös útján, megismerkedtünk a szénnel rajzolás könnyedségével, a pasztellkréta finomságával, valamint a tempera érzékeny hidegségével is. Csaba bácsi természetesen nem várt el tőlünk mesterműveket - talán éppen ennek köszönhetően sikerült könnyedén, egyedit alkotnunk. Lelkes Gergő 11. A

Beregszászi gyerekek nyaraltatása Miskolcon 2015 augusztusában 14 beregszászi diák táboroztatását bonyolítottuk le, Németh Anna tanárnő vezetésével. Ez alatt a hét alatt sok új barátságot kötöttünk és rengeteg dolgot megtanultunk tőlük, mind az életfelfogásukról és az emberekhez való hozzáállásukról: ilyen nehéz körülmények között sem panaszkodnak, és büszkén élik magyarként a mindennapjaikat. Köszönjük a Polgármesteri Hivatal sok-sok segítségét a programok megszervezésében, Anna néni fáradhatatlan munkáját valamint a szülők segítőkészségét és anyagi támogatását. Juhász Anna, Hirkó Hanna 10. A

110

EMLÉKKÖNYV|2014 - 2016


… Teljesen máshogy élnek, mint mi és mégis, azt kell, hogy mondjam sokkal boldogabbak, mint az itt élő emberek. Míg mi panaszkodunk, hogy nincsen meg a legújabb telefonunk, ők még egy kis doboz Nutellának is úgy örülnek mintha életfordító dolgot adnánk nekik. Az ő nyaralásuk után egy kicsit én is átértékeltem a dolgokat. A legapróbb dolgokat. Hogy milyen iskolába járhatok, milyen könyvekből tanulhatok, hogy egyáltalán van egy kocsink. Nekik köszönhetem, hogy ezeket megtanultam értékelni. És azt még sokan nem is tudják, hogy miután elmentek, találtam egy levelet, amiben köszönetet mondanak, és elmondják milyen jó volt itt. Egy karkötőt is hagytak itt, amit azóta is sokat hordok. Talán nem is nekik kellene köszönetet mondaniuk, hanem nekem. 2016. nyár, Vladár Csilla, 7.b

Balatoncsicsó osztálytábor Remek nyári tábor volt! Köszönjük szépen Fogarasi Virág néninek és Sike Laci bácsinak a szállást és a szervezést. Gáldi Péter 7.b

Balatonmáriafürdő – nemzetközi tábor 2015 augusztus elején nemzetközi táborban vettünk részt Balatonmáriafürdőn. Miskolc városának iskoláin kívül még testvérvárosai is részt vettek a programokon. Rajtunk magyarokon kívül voltak még bolgárok, csehek, finnek, dél-koreaiak, lengyelek és szlovákok. ... A programok nagyon változatosak voltak. A táborban űzhető sportokból versenyeket szerveztek. Ezek közül számunkra a biliárdverseny volt a legizgalmasabb, valamint Polák Péter tanár úr csapatversenyei. Pecze Máté, Pistai Titusz, Szrenka Gergely

Ismerkedési tábor Úgy gondolom, a tábor alatt nem csak egymást, magunkat is még jobban megismerhettük. Izgatottan várjuk a szeptembert, amikor már egy jó közösségként találkozunk egy csodálatos iskolában.” Kardos Eszter 9. C

Tihany 8b! Köszönjük Kaffka Margit néninek a szállást, Fogarasi András bácsinak a szörfözést és végül, de nem utolsó sorban Sike Laci bácsinak a szervezést.

111


Eurogym Fesztivál, 2016.07.18-24., České Budějovice, Csehország Iskolánk csapatának tagjai: Brezsnyák Nóra (12.b), Brezsnyák Ágnes (10.a), Zemlényi Hanna (10.a), Mérai Lilian (9.a), Mérai Alexa (6.b), Poncsák Nikolett (6.s), Molnár Lilla (7.a), Barják Dorottya (9.b), Szabados Evelin (9.b)

Kultúrák Közötti Kommunikáció a Kárpát-medencében nyári tábor Budaörsön

A 2016-os KKKK táborban 7 különböző országból érkeztek tanulók és tanárok egyaránt. Ennek az egy hétnek a fő célja a határon túli magyarok megismerése, illetve a különböző kultúrák és az iskolákban lévő hagyományok öszszehasonlítása volt. Németh Anna tanárnő vezetésével, Kutas Gerdáva (l9.b), Sztankovics Andrással és Kovács Bálinttal (9.c.) vettem részt. Németh Csenge 10.a

Biciklitábor 2016 Nyári élményeink közé tartozik a mára már jezsus hagyománnyá vált biciklitábor. Idén Németországból a Duna mentén vezetett utunk. Összesen 18-an - Ferenc Atya, Vica néni, egy öregdiákunk szülei és egy „külsős” szülő és 8-9. évfolyamos diákok - 6 napon át kb. 450 km-t tettünk meg. Átlagosan napi 70-80 km-t tekertünk, a leghosszabb táv 100 km, a legrövidebb 40 km volt. A diákok nagy része Vica nénivel, vonattal és menetrend szerinti busz járattal ment, Ferenc atya pedig a többi kísérővel és néhány diákkal, a kisbusszal, utánfutón vitték a bicikliket. Egyébként nagyjából az egész tábor alatt esett, kisebb megszakításokkal, de akkor is nagyon jó volt! Ismét megtapasztalhattuk, hogy a sport mennyire közösségépítő és összetartó erő. Vascsák Csenge és Oláh Soma

112

EMLÉKKÖNYV|2014 - 2016


113


„Ez jó mulatság, férfimunka volt!”

114

EMLÉKKÖNYV|2014 - 2016


115


Kiemelt versenyeredmények a 2014-15. tanévben Elhangzott a Tanévzáró Te Deum-on, 2015. június 20-án A 2014-2015. tanévben is nagyon sok szép versenyeredmény született. Az eredmények megjelentek az iskola honlapján, illetve a hétfő reggeli közösségi együttlétek során kerültek kihirdetésre. A honlapról letöltött táblázat a mai napig 717 eredményt tartalmaz. Most néhány eredményt szeretnék kiemelni az évi teljesítmények közül. Kérem, hogy a megnevezett diákok és felkészítő tanáraik jöjjenek ki az ünneplő közösség elé. Az Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny országos döntőjének három résztvevője volt iskolánkból:

Hatala Imre 12. b osztályos diákunk földrajzból 2. helyezést ért el.

Szűcs Botond 11. b osztályos diákunk földrajzból 6. helyezést ért el.

Gilányi Gibárt 11. a osztályos diákunk földrajzból 15. helyezést ért el.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiállított oklevelet kérem, vegyétek át Ferenc atyától. Köszönjük Udvarhelyiné Hyross Amelita tanárnőnek az eredményes felkészítő munkáját. Hatala Imre kimagasló eredményeiért Egyházmegyei Díjban részesült. A „Szép magyar beszéd” verseny Kazinczy-érmét nyerte Németh Márta 11. b osztályos diákunk. Felkészítését Herpainé Velkey Klára segítette. A XXI. Országos József Attila Mese-, vers- és novellaíró pályázaton Gimnáziumunk diákja, Csiba Ágota 8. b osztályos tanuló két pályaművével 1. és 2. helyezést ért el a korosztályi kategóriában. Szemerszki Mihályné magyar tanárként segítette Ágotát a szép eredmény elérésében. Ábrahám Örzse Emlékverseny országos döntőjében Lauer Áron 11. b osztályos és Kakuk Zita 9. A osztályos diákunk 2. helyezést ért el. Az Arany János irodalmi verseny országos döntőjében Molnár Eszter 10. c osztályos diákunk bronzminősítést kapott. Gratulálunk Soltész Ágnes tanárnőnek a felkészítésért. A Curie Matematikaverseny országos döntőjében Gajdócsi András 6. a osztályos diákunk 3. helyezést ért el. Ambrus Judit segítette a felkészülését. A művészeti oktatás terén több országos pályázaton is eredményesen szerepeltek diákjaink. Kiemelem, a „Tervezz egy designos közösségi teret” az iskolában országos pályázatán 1. helyezést ért el Kapi Boglárka (10.b), Kereskes Kis Anna (7.b), Mádli Boglárka (9.b) és Szunyog Katalin (9.b) osztályos diákok. A Diákalkotók VI. Or-

116

EMLÉKKÖNYV|2014 - 2016


szágos Tűzzománc Pályázatán Mádli Boglárka 1. helyezést, Szunyogh Katalin kiemelt díjat ért el. A diákokat Vincze Judit tanárnő és Majorszki András tanár úr segítette munkájában. A Tiszán Innen Dunán Túl Országos Népdalversenyen Németh Márta kiemelt arany minősítést érdemelt ki. Felkészítő tanár: Herpainé Velkey Klára. Sport területen nagyon sok országos helyezést értek el diákjaink: Demeter Ambrus 8. a osztályos diákunk a tájfutás országos diákolimpián rövidtávon, normáltávon is egyéni 1. helyezést ért el. Judo Diákolimpia Országos Döntő: I.hely: Fülöp Vanda 5. b I.hely: Kriza Anna 6.a I.hely: Feczkó Botond 10. a Beszterczey Kristóf 5. b osztályos diákunk a sí diákolimpián kategóriájában 1. helyezést szerzett. Judo Diákolimpia Országos Döntő: II.hely: Kövesi Karina 6. b II.hely: Veréb Balázs 8.b II.hely: Feczkó Csanád 8.b Judo Diákolimpia Országos Döntő: III.hely: Beszterczey Kristóf 5.b III.hely: Cseke Dániel 7.a Szűcs Botond 11. b osztályos diákunk a tájfutás országos diákolimpia normáltávú versenyén 3. helyezett lett. A tájfutó országos diákolimpia váltócsapat tagjaként első helyezést ért el Szűcs Botond és Demeter Ambrus. Csapatban országos 2. helyezést értek el a diákjaink a Duatlon országos döntő V. korcsoportjában: Csapattagok: Kertész Anna, Nyárádi Fanni, Nagy-Csoma Luca, Bozsik Annamária

117


Köszönjük a testnevelő kollégák Virosztekné Szakál Ildikó, Molnár Attila, Tóth Gyula és edzőik felkészítő munkáját. Köszönöm az itt felsorolt, illetve felsorakozott diákok és felkészítő tanárok közös munkáját. A 2015-2016- os tanévben is buzdítom valamennyi diákunkat a tanulmányi, kulturális, sportversenyekre való felkészülésre és eredményes részvételre.

A 2014-2015. évi május-júniusi érettségi vizsga: 117 diákunk 506 vizsgán teljesítette az érettségi követelményeket. Középszinten 384 felelet volt, melyek átlageredménye 78,6 %, az osztályzatok átlaga 4,48. Emelt szinten a 122 felelet átlageredménye 72,0 %, 4,66 átlagos osztályzattal. A 12. évfolyamon 93 diák vehette át az érettségi bizonyítványt. A vizsgák átlageredménye 76,8% lett. Az évfolyam osztályzatainak átlaga: 4,49. 28 kitűnő érettségi bizonyítvány született.

118

EMLÉKKÖNYV|2014 - 2016


A 2015-2016. TANÉV TANULMÁNYI EREDMÉNYEI DIÓHÉJBAN Országos középiskolai rangsor: 38. hely Diákok száma: 675 Iskolai tanulmányi átlag: 4,51 Szaktárgyi dicséret: 689 (Ének-zene: 89, Testnevelés: 77, Hittan: 77, Történelem 68) Kitűnő: 113 diák Magatartás: 4,70; Szorgalom: 4,52

TANULMÁNYI VERSENYEK EREDMÉNYEI ORSZÁGOS

• • • • • • • • • • • • • •

Földrajz OKTV Gilányi Gibárt, 12. a – 7. hely Biológia OKTV Szűcs Botond 12. b – 18. hely Országos Kémiaverseny Gajdócsi András 7. a – 8. hely Less Nándor Földrajz Verseny Mátraházi Krisztián 7. b – 11. hely, Kádár Gellért 9. c, Oláh Soma 9. a – 7.hely Lóczy Lajos Földrajz Verseny Oláh Soma 9. a – 24. hely Hetedhét Határ Kárpát-medencei Matematikaverseny: Boldogh Benedek 6. b – 7. hely Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny (csapat): 6. évf. Boldogh Benedek 6. b, Fegyverneki Lilien 6. b, Szarka Edit 6. b, Vékony Benedek 6. b – 19. hely Dürer fizikaverseny (csapat) Lelkes Gergely 12. a, Pammer Tamás 12. b, Sztankovics Anna 12. b – 4. hely EU választási verseny Gulyás István Flórián 11. a, Kuripla János 11. a, Mondok Dávid 11. a, Szabó Bence 11. a – 2. hely Curie matematika verseny Németh Mária 6. a – 7. hely, Gajdócsi András 7. a – 10. hely, Várkonyi Dóra Mária 6. a – 12. hely Madarak és Fák Napja Országos Tanulmányi Verseny biológia Boldogh Benedek 6. b, Szűcs Kende Fülöp 6. b, Pusztai Leó Áron 7. b – 13. hely Hevesy György országos kémia verseny 8. Gajdócsi András 7. a – 8. hely Országos Általános Iskolai Tanulmányi Verseny (OÁT) német nyelv Sallai Zsombor 8. b, Krajnik Fanni 8.a - 3. hely Savaria Országos Történelem Verseny – Tóth Ádám 9. b 2. hely

119


MEGYEI

• • • • • • • •

• • • • • • • • • • •

120

Teleki Pál Földrajz és Földtan Verseny Kara Gábor 8. b – 3. hely; Kalmár László Matematikaverseny Bakondi Gábor 8. a – 2. hely Varga Tamás Matematikaverseny Mátraházi Krisztián 7. b – 3. hely, Gajdócsi András 7. a – 5. hely, Várhegyi Csaba, 8. b – 3. hely, Megyei Matematikaverseny Boldogh Benedek 6. b – 3. hely, Gajdócsi András 7. a – 3. hely Zrínyi Ilona Matematikaverseny: Fojtán Szabolcs 6. a – 2. hely (az országos döntőbe jutott), Csapatban 5. osztály – 3. hely, tagok: Kovács Kende 5. a, Mráz Márton 6. a, Köcski Nikolett 6.b. Csapatban 6. osztály – 2. hely, tagok: Boldogh Benedek 6. b, Fojtán Szabolcs 6. a, Vargay András 6.a. Szép magyar beszéd: Ágoston Zsófia 11. a – 1. hely, Gyenes Donát 11. c – 3. hely Simonyi Zsigmond helyesírási verseny: Simon Szonja Szolanzs 5. b – 3. hely Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny (csapat): o Boldogh Benedek 6. b, Fegyverneki Lilien 6. b, Szarka Edit 6.b, Vékony Benedek 6. b – 1. hely. o Dudra Zsófia 5. a, Imre Eszter Anna 5. a, Kovács Kende 5. a, Sólyom Csillag Virág 5. a – 1. hely o Köcski Nikolett 5. b, Rácz Balázs 5. b, Sike Barnabás, 5. b Simon Szonja Szolanzs 5. b – 2. hely o Czegle Bendegúz Zsombor 6. a, Ladányi Anna 6. a, Németh Mária 6. a, Takács Donát 6. a – 3. hely o Ambrus Virág 11. c, Bársony Kata 11. c, Kriston Ágnes 11. c, Molnár Eszter Panni 11. c – 3. hely Bolyai Matematika Csapatverseny: Mátraházi Krisztián Márk 7. b, Nagy Dominik 7. b, Nagy Laura Boglárka 7. b, Raisz Gellért Balázs 7. b – 3. hely VII. megyei idegen nyelvű szavalóverseny, német nyelv: Érsok Gábor 12. a – 3. hely Szent Imre Katolikus Ált. Iskola nyelvi versenye, angol nyelv: Mérai Lilian Pilar 8. a – 1. hely, Mátraházi Krisztián Márk 7. b – 3. hely Bibliai szövegértési verseny, angol nyelv: Buza Boglárka 7. b – 1. hely, Nagy Dominik – 2. hely, Mérai Lilian Pilar 8. a – 1. hely ECL Nyelvi Verseny, angol nyelv: Szelenge Anand Bertalan 11. b – 2. hely Implom József Középiskolai Helyesírási Verseny: Ágoston Zsófia11. a – 2. hely Varga Tamás Matematikaverseny: Mátraházi Krisztián Márk 7. b – 3. hely, Várhegyi Csaba 8. b – 3. hely Kaán Károly Országos Természetismereti Verseny: Boldogh Benedek 6. b – 2. hely Bendegúz matematikaverseny: Várkonyi Dóra Mária 6. a – 1. hely Megyei Elsősegélynyújtó Verseny: (csapat) Latorcai Nimród Örs 7. b, László Hunor Dávid 8. a, Bodolai Anna 8. b, Kara Gábor 8. b, Szklenár Eszter 8. b, Hirkó Hanna 10. a, Urbán Laura Dóra 10. a, Latorcai Levente Hunor 9. a, Tóth Gergő Tamás 9. a, Rimaszéki Áron 10. b – 1. hely OXFORD BIG READ 2016 500+ fős iskola kategóriban iskolánk – 1. hely, a „Legtöbbet olvasó diák” Nónay Kamilla 10. c – 1. hely

EMLÉKKÖNYV|2014 - 2016


MŰVÉSZETI EREDMÉNYEK • • • • •

Városi Wass Albert szavalóverseny Szrenka Ágoston 11.b – 2. hely, Gyenes Donát 11. c – 3. hely Tompa Mihály szavalóverseny Kovács Laura Marianna 5. b – 2. hely Versíró pályázat a Szent Márton-év tiszteletére (országos, egyéni): Czár Anna Csenge 7. a – 1. hely Vécsey-Vásárhelyi Kamara Néptánc és Népdaléneklési Verseny – Bodzavirág énekegyüttes (8. a): Gunda Veronika, Imolay Gréta, Kruppa Katalin, Seszták Anna, Spekker Dorina, Velkey Borbála – 3. hely, Velkey Borbála 8. a – 3. hely MAGYAR KÓRUSOK ÉS ZENEKAROK SZÖVETSÉGE 17. ORSZÁGOS TÉRSÉGI SZINTŰ NÉPZENEI MINŐSÍTŐ VERSENY Pántlika énekegyüttes (9.a, 10.a) Dudás Borbála, Dudás Katalin, Szemerszky Anna, Bőke Fruzsina, Litkei Klára, Tóth Virág Eszter, Velkey Sára, Bodzavirág énekegyüttes (8. a): Gunda Veronika, Imolay Gréta, Kruppa Katalin, Seszták Anna, Spekker Dorina, Velkey Borbála – kiváló fokozat, Velkey Borbála 8.a – ezüst fokozat XVII. ORSZÁGOS RAJECZKY BANJAMIN GREGORIÁN- ÉS NÉPDALÉNEK- ÉS NÉPI HANGSZERES VERSENY Bodzavirág énekegyüttes (8. a): Gunda Veronika, Imolay Gréta, Kruppa Katalin, Seszták Anna, Spekker Dorina, Velkey Borbála – kiemelt arany minősítés, Velkey Borbála 8. a, Feczkó Villő 6. b, Németh Márta 12. b – arany minősítés, Pántlika énekegyüttes (9.a, 10.a) Dudás Borbála, Dudás Katalin, Szemerszky Anna, Bőke Fruzsina, Litkei Klára, Tóth Virág Eszter, Velkey Sára, Németh Márta 12. b és Németh Mária 6. a – ezüst minősítés. FÖLSZÁLLOTT A PÁVA – ORSZÁGOS TEHETSÉGKUTATÓ NÉPZENEI VERSENY: Feczkó Villő 6. b, és a Vadgesztenye énekegyüttes (6.b) Feczkó Villő, Fedor Anna, Fülöp Vanda, Horváth Csenge, Molnár Gabriella, Tóbiás Panni, Tóth Dóra – regionális döntőbe jutott.

KÉPZŐMŰVÉSZETI VERSENY EREDMÉNYEK • • • • •

Megyei középiskolai rajzverseny Mádli Boglárka 10. b – 1. hely, Sike Gábor 10. a – 2. hely BorsodChem környezetvédelmi rajzpályázat Kövesi Karina 7. b – 2. hely Aranyecset rajzpályázat Nagy Csoma Sára 6. a – 2. hely, Nagy Gréta 6. a – 6. hely „Magyar vagyok… Határtalanul” Nemzetközi rajzpályázat Holló Hanna 5. b „A kedvenc miskolci látnivalóm” turisztikai rajzpályázat Kucsma Kinga 5. s – 2. hely, Szabó Zsanett 5. s – 3. hely, Vass Zoltán 5. s – 3. hely, Szilágyi Hanna 6. a – 4. hely, Sike Gábor 10. a – különdíj

121


SPORTOLÓINK JELENTŐSEBB DOBOGÓS EREDMÉNYEI NEMZETKÖZI EREDMÉNYEK Úszás

• • •

Martti Ollgren-Uinnit, Finnország, 200 m mellúszás, Vécsei Réka 7. a – 1. hely XXXVII. ARANY ÜST, NEMZETKÖZI, KOROSZTÁLYOS ÚSZÓVERSENY 100 m és 200 m mellúszás Vécsei Réka 7. a - 2. hely Olimpiai Reménységek Nemzetközi Úszóversenye Vécsei Réka 7. a 100m, 200m, és a váltó – 1. hely, 50m – 3. hely

Judo

• • • • • • • • •

Judo Európa Kupa, Follonica, Olaszország, Feczkó Csanád 9. b 3. hely, Ifjúsági Európa Kupa, Zágráb Feczkó Csanád 9. b II. hely, Ifjúsági Judo Európa Kupa, Teplice Feczkó Csanád 9. b 5. hely, Ifjúsági Judo Európa Kupa, Bielsko Biala, Lengyelország Feczkó Csanád 9. b – 3. hely Ifjúsági Európa-bajnokság, Vantaa, Finnország Feczkó Csanád 9. b – 2. hely Budapest Kupa Nemzetközi judo verseny – Feczkó Csanád 9. b 1. hely, Kövesi Karina 7. b, - – 1. hely, Gecsei Dorottya 7. b – 2. hely, Nemzetközi Judo Bajnokság, Málta Kövesi Karina 7. b, 1. hely; Nemzetközi Judo verseny, Rimaszombat Szlovákia Kövesi Karina 7. b 1. hely, Kriza Anna 7. b 2. hely Gecsei Dorottya 7. b – 1. hely, Internationaler Thüringer Messe-Cup 2016, Erfurt – Gecsei Dorottya 7. b – 2. hely

Műkorcsolya

• • •

7. Zilinska Piruetka Nemzetközi Műkorcsolya Verseny. (Zilina, Szlovákia) Fedor Anna 6. b – 1. hely, Avas Kupa, Nemzetközi Műkorcsolya Verseny: Fedor Anna 6. b – 3. hely Walley Cup (Krakow): Fedor Anna 6. b – 2. hely

Szinkronúszás

122

Nemzetközi Szinkronúszás verseny, Monor, Ónodi Lilla 5. b, Rózsahegyi-Bóta Kata 5.s Csapatával – 1. hely

EMLÉKKÖNYV|2014 - 2016


Szinkronkorcsolya

• • • • • • • • • • • • • • • • • •

„Mozart Cup” Nemzetközi Szinkronkorcsolya Bajnokság, Salzburg, Simon Szonja Szolanzs 5. b – Csapatával 3. hely Latin Tánc Magyar Bajnokság Somoskői László 8. b, Pós Polett 8. a – 3. hely, Sportlövészet diákolimpia – Vékony Bálint 12. a 1. hely Gyorskorcsolya diákolimpia – Pós Bertalan 10. c, rövidtáv: 3. hely, Szalay Boldizsár 5. a, hosszútáv – 2. hely, rövidtáv – 2. hely. Alpesi Sí Diákolimpia: Beszterczey Kristóf 6. b – 1. hely Alpesi Sí Magyar Kupa Beszterczey Kristóf 6. b – 2. hely és két 3. hely Kéttusa Országos Bajnokság Szabó Alexa 5. s – 2. hely 2016. Évi Országos Szinkronkorcsolya Bajnokság, Simon Szonja Szolanzs 5. b – Csapatával 2. hely, Országos Műkporcsolya Bajnokság: Fedor Anna 6. b – 2. hely Serdülő Országos Judo Diákolimpia Gecsei Dorottya 1. hely, Kövesi Karina – 1. hely, Feczkó Botond 11. a – 1. hely 23. Ifjúsági Országos Rangsor Verseny, Kövesi Karina 7. b – 3. hely, Ifjúsági Judo OB Kövesi Karina 7. b – 3. hely; Judo Junior Magyar Kupa Feczkó Botond 11. a – 3. hely, Észak-Keleti Liga Kupa vízilabda bajnokság Szirmai Márton 5. s és Molnár Balázs 5. s csapatukkal – 2. hely Kajak-Kenu Országos Diák Kupa Hudák Zsombor Zsolt 5. s, csapatával – 3. hely Országos Graboplast Maraton Magyar Kajak-Kenu Bajnokság TC-4 5000 m, csapatával Hudák Zsombor Zsolt 5. s – 2. hely Országos Ifjúsági Vízilabda Bajnokság, (Országos Alsóház) MVLC (Miskolci Vízilabda Klub) csapatban Szemerszki Mihály 11. a – 1. hely Kosárlabda diákolimpia: Ács Dénes 8. b, Bozsik József 8. b, Bulla Gerald 8. b, Földházi Péter 8. b, Marton Domonkos 8. b, Soltész Dániel 8. b, Somoskői László 8. b, Csobádi Viktor 7. b, Mátraházi Krisztián 7. b, Papp Szabolcs 7. b, Raisz Gellért 7. b, Simkó Gergely 7. b – 8. hely.

MEGYEI EREDMÉNYEK • • • • •

Borsod-Abaúj- Zemplén Megyei Sífutó Diákbajnokság 2016. Németh Luca 7. a 1. hely Távolugrás diákolimpia – Dunai Zsolt 6. s – 1. hely Mountain Bike diákolimpia – Kucsma Kinga 2. hely, és Szalay Boldizsár 5. s – 3. hely Síkfutás, távolugrás –MVSI KUPA MOB Sport XXI.: Kocsis Balázs 5. b 300 m síkfutás, egyéni 1. hely. 60 m síkfutás, egyéni 2. hely. Távolugrás, egyéni 3. hely, 4x 50 m szembeváltó, csapat – 2. hely. Mezei futás diákolimpia – csapat: Kmetz Ottó 12. a , Nagy Levente 12. a, Feczkó Botond 11.a,

123


• • • •

124

Gyenes Donát 11. c, Priam Márk 12. a, Szűcs Botond 12.b - 3. hely, egyéni: Szedlák Ádám – 3. hely Úszás diákolimpia – Egyéni: Gedeon Máté Károly 8. b, gyorsváltó csapat: Pecze Dániel, Bulla Gerald, Gedeon Máté Károly 8. b, Kara Gábor 8. b – 3. hely Sakk diákolimpia – Egyéni: Horváth Bence 12. b – 3. hely, csapat: Boldogh Benedek 6. b, Kovác József Dénes 8. a, Turóczi Gergely 8. a, Várhegyi Csaba 8. b – 3. hely Atlétika Ötpróba diákolimpia csapat, Bodolai Anna 8. b, Jármi Szófia 7. a, Kövesi Karina 7. b, Pós Polett 8. a, Szabados Evelin 8. b és Zelena Zóra 7. b. – 1. hely Kosárlabda megyei diákolimpia: Csobádi Viktor 7. b, Mátraházi Krisztián Márk 7. b, Papp Szabolcs Sándor 7. b, Raisz Gellért Balázs 7. b, Simkó Gergely 7. b, Szilágyi Balázs 7. b, Veselényi Márton 7. b, Ács Dénes 7. b, Bozsik József 7. b, Bulla Gerald 7. b, Fogarasi Botond 7. b, Földházi Péter 7. b, Marton Domonkos 7. b, Soltész Dániel 7. b – 1. hely. Sportlövészet csapat Pál Dávid 12. a, Palócz Bence 12.a , Vékony Bálint 12. a – 1. hely, egyéni Vékony Bálint 12. a – 2. hely, Pál Dávid 12. a – 3. hely

EMLÉKKÖNYV|2014 - 2016


125


126

EMLÉKKÖNYV|2014 - 2016


ÉRETTSÉGI 2016. Diákok száma: 98 Vizsgák száma: 377 Emelt szinten: 73,9% (4,73) Emelt vizsga: 89 Középszinten: 79.8% (4,53) Közép vizsga: 286 12. évfolyam: 4,56 – 77,9% Kitűnő: 17 diák Informatika emelt (1): 92% Angol emelt (18): 80,4% Testnevelés emelt (2): 81% Történelem emelt (15): 79,3% Előrehozott (32): 4,88 – 87,9 %

A szép felvételi eredményekre nagyon büszkék vagyunk. Ez nemcsak a diákok, de tanáraik, sőt szüleik büszkesége is, hiszen azt látjuk, hogy igazán az a diák veszi könnyen az akadályokat, aki figyel a pályaorientációra, aki mellett ott vannak szülei, és aki tanárai tanácsát is megfogadja. Ám azt gondolom, igazán akkor lehetünk majd büszkék valamennyien, amikor volt diákjaink a megszerzett diplomával a kézben a társadalom hasznos tagjaivá válnak, s hűséges házastársak, jó szülők és a munkában is örömét lelő, boldog emberek lesznek. De erről már nem készül statisztika! Soltész Ágnes


DÍJAZOTTAK 2014/15 és 2015/16 Díj

2014/15

2015/2016

Kaszap István Díj

Ötvös Olivér, Papp Gergely, Herpai Ágoston, Edöcsény Klára

Kertész Anna

Egyházmegyei Díj

Hatala Imre

Teleki Pál Díj Morus Díj

Demjén Dorottya, Edöcsény Klára

Jezsuita Nevelésért Díj

Juhász Nagy Andrea

Molnár Attila

„Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium és Kollégium Jó Tanuló, jó sportolója” Díj

Szűcs Botond, Feczkó Botond

Feczkó Csanád, Vécsey Réka

„B.A.Z. Megye Jó tanuló, jó sportolója” Díj

Demeter Ambrus, Feczkó Botond, Vécsei Réka

Feczkó Botond, Kövesi Karina, Vécsei Réka

„Magyarország jó tanuló, jó sportolója” Díj

Bajáky András Olivér, Feczkó Botond

Miskolc Város Megyei Jogú Város Önkormányzata kitüntetése

128

Kozma Júlia, Orosz Álmos,

Bajáky András Olivér, Kövesi Karina, Feczkó Botond, Vécsei Réka Oktatás kategóriában Németh Márta Kultúra kategóriában Gedeon András

EMLÉKKÖNYV|2014 - 2016


Díj

2014/15

2015/2016

Ezüst Fényi Díj

Hatala Imre, Janka György

Németh Márta

Bronz Fényi Díj Xaver Kollégiumi Díj Kosztka Szent Szaniszló

Loyola Lelkiségi Díj

Emri Dorottya, Szabó Attila, Gilányi Gibárt , Pammer TaKovács Bence más, Szűcs Botond Darányi László Tóth Virág, Eszter, Oláh Soma, Csiba Ágota, Tinon Augustin Demjén Dorottya, Molnár Krisztián, Dudás Benedek, Kondás Eszter, Molnár Ádám, Szabó Eszter, Szabó Benedek, Mészáros Gergely

Pammer Tamás, Kozma Júlia Gedeon Máté András, Spekker Dorina Gilányi Gibárt Szögeczki Kata, Kozma Richárd

Pázmány Péter Díj

Balák Bálint, Einbeck Adrienn, Gajdócsi Gergely

Nadubinszky Áron

Musica Sacra Díj

Papp András, Dely Péter, Jaszik Júlia

Sztankovics Anna, Kmetz Ottó, Lelkes Gergely

Pedro Arrupe SJ Díj Faludi Ferenc SJ Művészeti Díj

György Ágnes, Szőke Virág, Barják Annamária, Bozsik Riczu Réka, Cs. Nagy KriszAnnamária, Puskás Mária, tina, Lupkovics Réka Porubszki Dóra, Szabó Nóra Kmetz Barbara

Farkas Panna 129


130

EMLÉKKÖNYV|2014 - 2016


Közösségünk


Varga Péter Slam Poetry a költészet napjára Tizenhat éves voltam én, mikor megtetszett néhány költemény. Ady, Babits. Persze nem csak ők, hanem sok kortárs, akik a mikrofon mögül tolták, alterek és repperek, amolyan régimódi hipszterek. Szóval mióta nekem a vers üzen, rá nagyon is sokszor hallgatok. Megtanultam, hogy ha valamit érzek, de elmondani nem tudok, kinyitok egy könyvet, s megnézem mit rittyentettek róla a költők, ezek az érzés–dalnokok. Mi fáj olyankor, ha elhagy a kedves, és olcsó rímtől lesz a szemed nedves. Mit gondolj, ha a világ nem ért meg, mert a saját egód a szellemi vezéred. Nyiss ki te is egy könyvet barátom, s hidd el gyorsan rácsodálkozol, hogy olyan is lehet egy táj, amit az egyszerű ember nem is pipál, a színek lehetnek érzések, a szavak meg agyament képek, hogy illata lehet egy versnek, mert a költő úgy írta meg, hogy érezhesd a tavaszt, a szellőket, meg az összes odaillőket.

Mert versek nélkül mi maradna? Egy rakás törvény meg számítás? és semmi szellemi ámítás? Az örök emberi érzések mondd, hova lennének? Szóval addig vagyunk biztonságban, amíg sokan gondolkodnak, köztük a költő olyan, akinek nemcsak térkép e táj, mert tudja hol lakott itt Vörösmarty Mihály. S tudja, hogy ki viszi át a szerelmet a tulsó partra, mert színes tintákról álmodik, hisz ő Góg és Magógtól származik. Lila dalra kelt egy nyakkendőt, és szelleme is egyre dicsőbb, kinek friss rózsái elhervadtanak, és aki szóra bírja a walesi bárdokat. Itt vannak velünk mind, a költő pénz, mindennapi lelki forint. Gazdagodj vele okosan. S ha örülsz, hogy Péter bá inkább verset ír, és többé nem nyelvtant tanít, semmi remény. Én inkább a jezsusokat fogom, középiskolás fokon taní-tani.

Vagy gondolj bele, hogy elkapsz egy kiváló metaforát, ami egy rohadt nehéz helyzeten segít át, amiből tanulhatsz, és ami meglesz ha a vasvilágból rend lesz. De ha csak az van meg, hogy Morzsa kutya hegyezi a fülét, vagy Bóbita táncol az az erdő szélén, akkor is megvan az alap, hiszen már oviban is ritmusra toltad magad. már akkor is megvan a lüktetés, a tam tara ram tara ram érzés. Varga Péter (rajz: Pap Csaba)

132

EMLÉKKÖNYV|2014 - 2016


5. A osztály 1. sor: 2. sor: 3. sor:

Szemerszki Mária, Suba Veronika Csenge, Vida Kamilla Zsanna, Nagy Noémi Anna, Szőgyi Lili Hanga, Ágos Panna, Czipa Klára, Dusza Kamilla, Varga Réka, Sólyom Csillag Virág, Dudra Zsófia, Tutinka Sára Eszter, Litkei Gergely, Kovács Kende, Czégé Levente, Bakos Dániel, Szélyes Dávid, Juhász Endre, Barati Aliza, Kiss Petra, Csizmarik Irén társosztályfőnök, Pákozdi Marcell, Gyurkó Bence, Oroszi Márk, Papp Dominik, Czár Botond, Bodnár Norbert, Magyar Levente, Felházi András, Váczy Milán, Hutka József osztályfőnök

Hiányzók: Demeter Zsombor, Boldogh Domonkos, Kovács-Csizmadia Márton, Imre Eszter, Mráz Márton

133


5. B osztály 1. sor: 2. sor: 3. sor: 4. sor: 5. sor:

134

Szirmai Flóra, Földházi Anna Eszter, Dobos Lilla, Váradi Mirjam, Mázik Laura, Holló Hanna, Kiss Júlia, Ónodi Lilla, Mérai Alexa, Tóth Zsófia Riczu Luca, Köcski Nikoletta, Iváskovics Lili, Simon Szonja, Szolanzs, Kovács Laura Marianna, Szabó Dorka, Illés Rebeka, Marincsák Anna, Kustyán Gréta Kocsis Balázs, Újhelyi Balázs, Takács Donát, Tinon Darius, Surányi Örs, Molnár Gábor, László Vince, Szirmai Márton Gyula Rácz Balázs, Koncz Bálint, Subert Ákos, Cziáky Gergő, Zalányi Márton, Kovác Márk, Kovács Áron, Makkai Domonkos, Sike Barnabás Szabó Flóra társosztályfőnök, Szemerszki Mihályné osztályfőnök

EMLÉKKÖNYV|2014 - 2016


5. S osztály 1. sor: 2. sor: 3. sor: 4. sor:

Borbély Blanka, Kucsma Kinga, Jacso Borbála, Szabó Alexa, Szabó Zsanett, Gál Nikolett, Hegedűs Aténé Kata Vass Zoltán, Veréb Áron, Poncsák Nikolett, Rózsahegyi-Bóta Kata, Finta Fanni, Dojcsák Adrienn osztályfőnök, Hudák Lilla, Hudák Zsombor, Mindszenti Ákos, Hutka Luca, Velkey Éva társosztályfőnök Molnár Balázs, Buza Balázs, Mészáros Márk, Geszti Imre, Veit Milán, Kövessy Tamás, Novotny Zoltán Megyesi Márk, Szalay Boldizsár, Tóth Kristóf, Hámori Miklós, Agárdy Norbert

135


6. A osztály 1. sor: 2.sor: 3.sor:

Szilágyi Hanna, Nagy Gréta, Nagy-Csoma Sára, Kovács Nóra, Panyi Zselyke, Várhegyi Boróka, Krajnyák Réka, Várkonyi Dóra, Ladányi Anna Szabó András, Szalóki Csilla társosztályfőnök., Czegle Bendegúz, Gaskó Lilla Borbála, Lukács Barnabás, Molnár Lilla, Bojti Boglárka, Fojtán Szabolcs, Németh Mária, Szabó Dorina, Tóth Tibor osztályfőnök. Kovács Menyhért, Izsvák Gergő, Balogh László, Sike Zsombor, Dsupin Áron, Gulybán Csongor, Tóth Áron Benedek, Dely Gábor, Németh Benjámin, Takács Donát, Szilágyi Gellért

Hiányzik: Kovács Karolina, Lévai Lilla, Vargay András, Gál Csongor Mátyás

136

EMLÉKKÖNYV|2014 - 2016


6. B osztály 1. sor: 2. sor: 3. sor:

Polák Péter osztályfőnök, Polyák Panna, Horváth Csenge, Tóth Dóra, Feczkó Villő, Fülöp Vanda, Murvai Anna, Fegyverneki Lilien, Fedor Anna, Tóbiás Panna Gulya Orsolya, Vladár Csilla, Szedlák Ádám, Palocsai Ákos, Szűcs Kende, Bűdi Péter, Juhász-Vankó Gellért, Kis Gergely, Szarka Edit, Balogh Zoé Kisfalusi Imre, Dabasi-Halász Gellért, Csurilla Bertalan, Juhász Zoltán, Vékony Benedek, Dobai Dániel, Fogarasi Levente, Nagy Vencel, Dunai Zsolt, Kovács András

Hiányzik: Virosztekné Szakál Ildikó társosztályfőnök, Beszterczey Kristóf, Boldogh Benedek, Eperjesi Kamilla, Molnár Gabriella

137


7. A osztály Ülő sor: Kondás Réka, Szabó Eszter, Kornidesz Petra, Jármi Szófia, Bosnyák Lilla, Vécsei Réka, Oláh Dorottya, Szabó Réka, Vincze Borbála 1. sor: Sallai Noémi, Gunda Eszter, Kiss Annamária, Veres Noémi Lili, Velkey Julianna, Litkei Kinga, Németh Luca, Vass Tünde Lilla, Árgyel Anna, Prekop Dorottya, 2. sor: Gajdócsi András, Szabó Márton, Vály Áron György, Lőrincz Bálint, Sárkány Egon, Demeter Ágoston, Tinon Mehdi, Bordás Alex, Csapó Bálint, Nagy Ferenc, Szűcs Bence 3. sor: Horváth Kolos, Pethő Ákos, Majorszki András osztályfőnök, Pacsai Cirill, Sorbán Zalán Hiányzók: Dr. Marincsákné Nagy Ildikó társosztályfőnök, Henez Hanna, Czár Anna, Ősz Kamilla, Barabás Zsombor

138

EMLÉKKÖNYV|2014 - 2016


7. B osztály Ülő sor: Bencs Fruzsina, Nagy Laura, Csókay Lilla, Tóth Ágnes, Csorkász Adél, Kövesi Karina, Kriza Anna, Spisák Lea, Szirmai Júlia 1. sor: Tóth Karina, Bencs Flóra, Majoros Gréta, Farkas Nóra, Szőgyi Jázmin, Nagy Anna, Tóth Blanka, Cseh Blanka, Gecsei Dorottya, Buza Boglárka, Zelena Zóra, Urbán Boglárka 2. sor: Csobádi Viktor, Mátraházi Krisztián, Rencsicsovszki Bence, Latorczai Nimród, Papp Szabolcs, Mozgó Endre osztályfőnök, Veselényi Márton, Hejczei Balázs, Káplár Bálint, Danyi Kristóf 3. sor: Nagy Dominik, Simkó Gergely, Szilágyi Balázs, Raisz Gellért, Jacsó József, Pusztai Leó Hiányzik: Vincze Judit társosztályfőnök, Pecze Dániel, Szalóki Sára

139


8. A osztály 1. sor: 2. sor: 3. sor: 4. sor:

Mérai Lilian Pilar, Spekker Dorina, Imolay Gréta, Krajnik Fanni, Szabó Viktória, Vasas Anna, Frankó Boglárka, Kisfalusi Terézia Cseke Dániel, Koseczki Tamásné osztályfőnök, Gunda Veronika Csenge, Pós Polett, Kruppa Katalin, Seszták Anna, Velkey Borbála, Németh Anna társosztályfőnök, Szabó Dominik Hámori Mátyás, Kovács Lőrinc, Oláh Marcell, Kovác József Dénes, Gecsei Bendegúz István, Hangácsi Zsolt, László Hunor Dávid, Dananay János Csaba, Henez Botond Vancz Máté, Magyarcsák Norbert Ágoston, Molnár Zsombor, Berecz Máté, Turóczi Gergely, Piskóti Levente, Csapó Dániel

Hiányzók: Bakondi Gábor, Kamerman Mona

140

EMLÉKKÖNYV|2014 - 2016


8. B osztály 1. sor: 2. sor: 3. sor: 4. sor:

Bodolai Anna, Béres Bernadett, Üszögh Angelika, Szklenár Eszter, Dsupin Loretta, Barják Dorottya, Szabados Evelin, Kovács Nóra Sike László osztályfőnök, Kerekes Kisanna, Szűcs Boglárka, Molnár Liza, Nagy Gabriella, Seszták Lilla, Dr. Demjén Péterné Rivasz-Tóth Kinga társosztályfőnök Lovasi Balázs, Somoskői László, Ács Dénes, Gáldi Péter, Földházi Péter, Bozsik József, Király Máté, Soltész Dániel, Czipa András, Várhegyi Csaba, Gedeon Máté, Sallai Zsombor Marton Domonkos, Juhász András, Gordoni Dániel, Kara Gábor, Bobkó Gyula, Bulla Gerald

Hiányzók: Dakó-Kovács Lili, Fogarasi Botond, Kocsis Anna

141


9. A osztály 1, sor: 2. sor: 3. sor: 4. sor:

Novotny Éva, Velkey Sára, Bőke Fruzsina, Tóth Viág Eszter, Danyi Kinga, Fogarasi Nikolett, Demjén Orsolya, Sirokai Petra, Grenda Luca. Ambrus Judit társosztályfőnök, Kovács Zsófia, György Eszter, Csire Panna, Gaskó Hanga, Barati Noémi, Mészáros Petra, Gyurkó Kinga, Kriston Boglárka, Molnár Attila osztályfőnök. Kondás Péter, Fauszt Gábor, Liska Tamás, Tóth Gergő, Barati Barnabás, Marcsik Máté, Guba Dávid, Szaszkó Péter. Demeter Ambrus, Latorcai Levente, Zemlényi Hanna, Holobrádi Mátyás, Simkó Máté, Kövessy Péter.

Hiányzók: Bodnár Benedek, Litkei Klára, Oláh Soma, Szabó Judit

142

EMLÉKKÖNYV|2014 - 2016


9. B osztály 1.sor: 2. sor: 3. sor: 4. sor:

Horváth Laura; Bencs Bianka; Váradi Mónika; Pacsai Luca; Molnár Johanna Veronika; Brezsnyák Ágnes; Huszár Boglárka; Kiss Mercédesz Miléna; Kenyeres Dorina Dorka; Takács Anna; Kutas Gerda Romhányi Rita társosztályfőnök Rimaszéki Áron; Káplár Ákos; Kucsma Veronika; Szauervein Zsanett; Hacsi Boglárka; Csiba Ágota; Balogh Réka; Gergely Luca; Gáspár Bence Ferenc; Szatur Anett osztályfőnök Malejkó Marcell; Mező Kristóf; Havas-Volczer Edvárd Márk; Kriza Áron; Molnár Gábor Bálint; Berindza Vilmos Norman; Magyari Dávid; Tinon Augustin; Veréb Balázs Péli Farkas; Rimán Áron; Feczkó Csanád

Hiányzók: Lövei Dávid; Tallós Marcell

143


9. C osztály 1.sor: 2.sor: 3. sor: 4.sor:

Demjén Henriett, Miczán Panna, Bratu Csenge Fáta, Stefán Kinga, Papp Glória, Papp Eszter Anna, Puskás Viktória, Smid Emese, Sztankovics Márta Halmai Levente, Harangozó Dávid, Szlifka Anna, Löveiné Árva Melinda társosztályfőnö, Bredács Éva osztályfőnök, Szabó Orsolya Csilla, Vascsák Csenge, Kovács Bálint, Bíró Benedek Szabolcs, Ribényi Soma Gyenes Botond, Torma Márton, Szlukovinyi Áron, Sztankovics Attila, Kádár Gellért, Bársony Csanád, Csamangó Dávid Antal, Szilágyi Miklós, Németh Bence Kovács Bálint, Román István László, Gönczy Márk Milán, Sztankovics András, Szemán Ákos, Csengő Gábor, Soltész Ábel András

Hiányzók: Bialkó Rebeka, Kocsis Gergely Attila, Tőzsér Loretta

144

EMLÉKKÖNYV|2014 - 2016


10. A osztály 1. sor: 2. sor: 3. sor:

Balajti Melinda, Dudás Borbála, Kovács Kincső, Váczy Lili, Demjén Borbála, Németh Csenge, Juhász Anna, Kollár Kitti, Dudás Katalin Piskóti Liliána, Dobai Gabriella, Kakuk Zita, Baloghné Gyüre Judit – társosztályfőnök, Földházi Tamás – osztályfőnök, Debreceni Eszter, Katinszki Boglárka, Szepesi Marcell Pacsai Kristóf, Tilk Zsombor, Kovács Áron, Tóth Márk, Németh Máté, Sike Gábor, Batuczki Szabolcs, Piskóti Patrik

Hiányzók: Csokai Lilliána, Németh Mihály, Ötvös Anna, Soltész Erik, Szabó András, Szemán Szabina, Szemerszki Anna, Urbán Laura

145


10. B osztály 1. sor: 2. sor: 3. sor: 4. sor:

Mádli Boglárka, Nagy Valentina, Lucák Laura, Juhász Eszter, Vályné Gál Csilla osztályfőnök, Szabados Natália, Kovács Nikolett, Fogarasi Zengő, Zsimala Fanni Gilányi Anna, Polyák Dominika, Berindza Petra, Szunyogh Kata, Molnár Ivonn, Szabó András társosztályfőnök, Csapó Dóra, Révész Eszter, Homolya Panni, Kis Luca Bianka, Pecze Máté Szrenka Gergely, Ács Kristóf, Vibranyec Márton, Bajáky Olivér, Taksár Tamás, Poncsák Ádám, Tucsek Máté, Bóka Zsombor Madzin Botond, Imregh András, Szabó András, Pistai Titusz

Hiányzó: Tóth Klára

146

EMLÉKKÖNYV|2014 - 2016


10. C osztály 1. sor: 2. sor: 3. sor: 4. sor:

Anducska Anna, Szögeczki Luca, Bölkény Zsuzsanna, László Boglárka, Soltész Ágnes of. , Király Luca, Nónay Kamilla, Gál Anna, Kollár Alexandra, Janka Anasztázia, Demjén Csenge, Fógel Blanka, Breuer-Lábady Veronika, Benke Zsófia, Bazsó Anna, Makláry Izidor, Tóth Milán, Jeviczki Damján, Pós Bertalan, Beszkid Mátyás, TóthSzántai Kristóf, Ferencsik Róbert, Hajas Tamás Boldizsár, Bakos Dániel, Szabó Dániel, Tóth Levente, Rékó Szabolcs, Buséter Zsombor, Kecskés Kreszcensz, Lipták Máté, Hámori Márton

Hiányzók: Dudás Dorina, Erős Lucia, Forrai Kata, Klausz Veronika

147


11. A osztály 1. sor: 2. sor: 3. sor: 4. sor:

Nagy Fruzsina, Dráviczki Eszter, Bulla Bettina, Gramantik Boglárka, Sallai Réka, Kocsis Fanni, Béres Vera, Ágoston Zsófia, Józsa Judit Gedeon András, Baranyai Zoltán, Szalóki Anna, Csokai Levente, György Klára, Bodrogi Tamás osztályfőnökf., Nagy Fanni, Mondok Dávid, Kuripla János, Szőcs Tamás, Szabó Dalma társosztályfőnök. Csapó Máté, Oláh Bence, Bojszkó Bence, Nemes Márk, Lövei Patrik, Utry Máté, Szabó Bence, Török Tamás Szabó Alen, Bozsik András, Feczkó Botond

Hiányzók: Gulyás István, Szalóki Anna, Szemerszki Mihály

148

EMLÉKKÖNYV|2014 - 2016


11. B osztály 1. sor: 2. sor: 3. sor:

Sándor Petra, Bíró Imola, Hejczei Laura, Buzáné Kiss Judit osztályfőnök, Brezsnyák Nóra, Kovács Eszter, Raisz Dorottya, Tallós Petra, Riz Henrietta Szelenge Anand, Pákozdi Máté, Enyedi Áron, Somosi Gábor, Brogli Panna, Torma Rebeka, Vajda Réka, Polyák Sára, Farka Zsófia, Szentkirályi-Tóth Anna, Kapi Boglárka Sallai Gábor, Tóth Marcell, Bihari Kristóf, Sike Botond, Béres Dávid, Kucsma Norbert, Szrenka Ágoston, Szemán Gergely, Szemán Richárd, Tringel István

Hiányzók: Fogarasi Virág, Prokopics Máté, Tóth Gyula társosztályfőnök

149


11. C osztály 1. sor: 2. sor: 3. sor:

Polyák Rebeka, Pénzeli Gabriella, Hatala Réka, Dobos Dóra, Molnár Eszter, Porubszki Judit, Német Nóra, Hári Zsófia, Farkas Kinga Gyenes Donát, Kriston Ágnes, Ládi Zoé, Báthori Bernadatt, Udvarhelyiné Hyross Amelita társoszályfőnök, Nagy Attila osztályfőnök, Somoskői Dóra, Soltész Liliána, Korpa Julianna, Bársony Kata Nagy Levente, Kocsis Zsombor, Demjén Krisztián, Kaposvári Lóránt, Jeviczki János, Berta Zoltán, Zórád István, Kmetz Ákos, Oravetz Fábián

Hiányzók: Ambrus Virág, Balczó Ákos, Jordán Mirjam, Nagy Levente, Szabó Balázs, Szomolai Bálint

150

EMLÉKKÖNYV|2014 - 2016


2015. évi ballagó évfolyam „Az ember a külsőt látja, Isten pedig a szívedben olvas, Az ember a tetteket méri le, Isten pedig a szándékokat.” (Kempis Tamás)

Balák Bálint Bobcsák Máté Bölkény Gábor Bulla Barbara Demjén Dorottya Dudás Benedek Einbeck Adrienn Emri Dorottya Gajdócsi Gergely

György Ágnes Kaiser Zsófi Képes Luca Kiser Bernadett Kmetz Barbara Kocsis Fruzsina Kocsis Gergő Kondás Eszter Miklós Gabriella

12. A osztály Osztályfőnök: Udvarhelyiné Hyross Amelita Pótosztályfőnök: Dojcsák Adrienn

Molnár Ádám Molnár Krisztián Nagy-Csoma Luca Orosz Ákos Ötvös Olivér Papp András Papp Gergely Semsey Áron Solymosi Miklós

Subert Balázs Szabó Eszter Szigeti Antal Szobonya Marietta Szőke Virág Zajácz István

A

osztály

151


B

osztály

C

osztály

152

„Kezdjetek el élni, hogy legyen mit mesélni Majd az unokáknak, mikor körbeállnak...” (Pásztor A.-Kiss T.)

Berdefi Tünde

Jaszik Julia

12. C osztály Osztályfőnök: Löveiné Árva Melinda EMLÉKKÖNYV|2014 - 2016 Pótosztályfőnök: Lövei Ferenc

Montvajszki Virág

Szunyogh Esztella


C

osztály

„Kezdjetek el élni, hogy legyen mit mesélni Majd az unokáknak, mikor körbeállnak...” (Pásztor A.-Kiss T.)

Berdefi Tünde Breuer-Lábady Péter Cseh Noémi Darányi László Dely Péter Galambosi Beatrix Horváth Pál Horváth Zsófia Janka György

Jezsu ballagási meghívó_2015 - finish.indd 1

Jaszik Julia Kenyeres Fruzsina Konkoly Balázs Kovács Tünde Kovács Vivien Kruppa Tamás Makláry János Mészáros Gergely Molnár Enikő

12. C osztály Osztályfőnök: Löveiné Árva Melinda Pótosztályfőnök: Lövei Ferenc

Montvajszki Virág Papp Vanda Poczkodi Gergely Polyák Makrina Porubszki Dóra Puskás Mária Saláta Bálint Sárkány Nelli Szabó Nóra

Szunyogh Esztella Tiba Fanni Tóth Laura Tóth Tibor Végh Bálint Verseghi-Nagy Borbála

2015.04.04. 15:09:28

153


2016. évi ballagó évfolyam 12. A osztály

„Fény vagy te is, lobogj hát, Melegíts és égess, Hinned kell, hogy a világ Teveled is ékes.” (Tóth Árpád) Berindza István Donát Csehi Bálint Csík Aurél Cs. Nagy Krisztina Érsok Gábor Farkas Panna Fazekas Eszter Gilányi Gibárt Karcagi Gréta Gabriella

Osztályfőnök: Juhász-Nagy Andrea Pótosztályfőnök: Herpainé Velkey Klára

Klausz András Kmetz Ottó Kondás Fanni Kozma Júlia Kozma Richárt Levente Lelkes Gergely Lénárt Lilla Lupkovics Réka Milicz Gábor

Nadubinszky Áron Nagy Boglárka Nagy-Búza Bence Nagy Eszter Orbán Lehel Palócz Bence Pál Dávid Priam Márk Róth Réka

Rozinay Ráhel Rebeka Saláta Zsuzsa Subert Bence Szarka Béla Szentgyörgyi Kincső Szögeczki Kata Szucskó Péter Timkó Ákos Vékony Bálint

A

osztály

154

EMLÉKKÖNYV|2014 - 2016


B

osztály

12. B osztály

„Az idő lassan elszivárog, nem lógok a mesék tején, Hörpintek valódi világot, habzó éggel a tetején.” (József Attila) Bánvölgyi Nándor Barati Balázs Bíró Boldizsár Csima Lucia Dorony Balázs Fazekas Anna Gergely Gergő Hajkó Dániel

Jezsu ballagási meghívó_2016 - finish.indd 1

Osztályfőnök: Herpainé Velkey Klára Pótosztályfőnök: Juhász-Nagy Andrea

Hedrik Gábor Hora Gábor Horváth Bence Kerekes Kristóf Kertész Anna Kiskun Emília Kiss Marcell Lóránd Kosárkó Petra

Lauer Áron Marcsik Milán Németh Márta Nyárádi Fanni Orosz Álmos Botond Pákozdi Sarolta Zita Pákozdi Zsófia Dóra Pammer Tamás

Papp János Radnai Dániel Riczu Réka Anna Seres Ábel Szendrey Kristóf Sztankovics Anna Szűcs Botond

2016.04.15. 11:48:48

155


Tantestület

Ülő sor: Szabó Flóra, Németh Anna, Dojcsák Adrienn, Szatur Anett, Soltész Ágnes, dr. Demjén Péterné Rivasz-Tóth Kinga igh., Gulyásné Vastag Irén igh., Ambrus Judit, Vincze Judit, Vályné Gál Csilla, Bredács Éva, Szabó Dalma, Csizmarik Irén 2. sor: Szelenge Judit, Mislai-Szilasi Ildikó, Portik Judit, Mlinár Zsuzsa, Koseczki Tamásné, Lőveiné Árva Melinda, Erdei Edit, Buzáné Kiss Judit, Baloghné Gyüre Judit, Romhányi Rita, Velkey Éva, Gubányi Éva, Szabó Imréné, HerpainéVelkey Klára 3. sor: Molnár Attila, BidaultValentine, Szemerszki Mihályné, Ötvös Lajos, Velkey Balázs igh., Földházi Tamás, P. Holczinger Ferenc SJ igazgató, Polák Péter igh., Sike László, Jancsó Árpád SJ, Tóth Gyula, Szabóné Farkas Emma, András Csaba SJ, Radányi Judit, Siekmann Luka, Miklós Julianna, 4. sor: Körmöndi Tamás, Szabó András, Nagy Attila, Tóth Tibor, Bodrogi Tamás, dr. Velkey László, Varga Péter, Boronkai József, Mozgó Endre, Majorszki András, P. Koronkai Zoltán SJ Hiányzók: Bobcsákné Berzi Ibolya, Bialkó Mónika, Gonda Gáspár, Hutka József, Juhász Nagy Andrea, Dr. Kormos Vilmos, Köllő András, Kőszegi Judit, Majó Márk Gábor, dr. Marincsákné Nagy Ildikó, Milen Vukicevic, Mozgó Endréné, Pap Csaba, Szalóki Csilla, Toró Csaba, Tóthné Szarka Judit, Udvarhelyiné Hyross Amelita, Vadászné Pelles Judit, Virosztekné Szakál Ildikó

156

EMLÉKKÖNYV|2014 - 2016


Kollégiumi nevelők

Szent Erzsébet Leánykollégium Miklós Julianna, Bobcsákné Berzi Ibolya prefekta, Bialkó Mónika, Kőszegi Judit

Xavéri Szent Ferenc Fiúkollégium Pap Csaba, Majó Márk Gábor, András Csaba SJ, Köllő András prefektus

157


Gazdasági iroda 1. sor: 2. sor: 3. sor :

Businszkiné Márton Hajnalka, Nyilas Kálmánné, Stampel Adrienn, Bodainé Bejuska Márta Braun Jánosné, Bodnár Katalin, Tringel Istvánné Kovács Attila, Subert Tímea, Gyengéné Lipták Edina, Horovitz Norbert

1. sor: 2. sor:

Máté Mihályné, Berdár Istvánné, Bakos Zita, Dsupinné Kléri Szilvia Hegedűs Ferencné, Vargáné Orosz Mária, Papp Attila, Baloghné Méder Zsuzsa, Buza Ildikó Bernadett

Loyola Étterem

158

EMLÉKKÖNYV|2014 - 2016


Iskolapszichológus - Radányi Judit Az iskolapszichológus szolgálatának fő célja a prevenció. Nem betegek járnak ide, nem végzek pszichoterápiát, hanem a pedagógussal és a szülővel együttműködve segítjük a gyerekeket személyiségük fejlesztésben, és a problémák megelőzésében vagy megoldásában… A gyerekek iskolás éveik alatt tanulják meg azt, hogy anélkül adjanak hangot saját igényeiknek és szükségleteiknek, hogy másokat ezzel megbántatnának vagy háttérbe szorítanának. Ez egy hosszas tanulási folyamat, amelynek egész életükben hasznát fogják venni.Ha egy mondattal összefoglalhatnám, mi ben szeretnék segíteni, ezt mondanám:

Azért vagyok itt, hogy jobban érezd magad a saját bőrödben, az osztályodban, az iskolában és az életedben.

159


A JEZSUITA NEVELÉSÉRT

Alapítvány


A Jezsuita Nevelésért Alapítvány A Jezsuita Nevelésért Alapítványt 2001-ben alapította a Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium és Kollégium, működésének és fenntartásának támogatására és a diákok megsegítésére. Az alapítvány számos egyéb tevékenységgel együtt a jezsuita pedagógiai hagyományok ápolására és továbbadására is hivatott, így a Gimnázium oktatási és nevelési céljai, feladatai mentén felmerülő feladatok végzésében is segítséget nyújt. Az alapítványhoz vállalkozások, szülők és öregdiákok, illetve jezsuita rendhez kötődő magánszemélyek, és időnként külföldi jótevőink járulnak hozzá. A pénzadományokon túl az Alapítványi jótékonysági bál és a tanév végi juniális bevételei is az alapítványba kerülnek. Érkeznek rendszeres támogatások, például az iskola minden évben kiadott jó tanuló jó sportoló díja, vagy eseti, egy-egy programhoz vagy beruházáshoz érkező célzott támogatások, például az iskolai hálózat fejlesztése, a sportpálya burkolata, a MAGIS kórus munkájának támogatása. A támogatások köre: • gimnázium működésének és fenntartásának, az oktatás körülményeinek fej lesztésére és minőségének javítása támogatása; • a gimnáziumba járó, szegényebb sorsú diákok támogatása (étkezés, tankönyv, iskolai egyenruha); • diák tanulmányi utak, lelkigyakorlatok, zarándoklatok támogatása (Római zarándoklat, Csíksomlyói zarándoklat, külföldi ösztöndíjak, nemzetközi projek tekre utaztatás költségei), • kulturális támogatások (a néptánc oktatás és a Magis kórus munkájának, fellé péseinek támogatása); • táborok, tanulmányi versenyek, sportversenyek támogatása (nevezési költsé gek) A gimnázium saját járművével utaztatja a diákokat számos versenyre, mely szintén támogatásiforma az iskola részéről; Ezek a támogatások évente összesen mintegy 200 diákot érintenek. Adományokat főleg banki átutalással, illetve online, a jezsu.hu honlapon keresztül lehet eljuttatni hozzánk. Amennyiben az Ön üzleti vállalkozása támogatni kívánja a Jezsuita Nevelésért Alapítványt vagy az iskolai Diáksport Egyesületet, a támogatás összegével a Társasági Adó Törvény szerint csökkentheti nyereségadó alapját. A támogatási forma kiválasztásával kapcsolatban kérjük, hívja Tringel Mariannt a Gazdsági Osztályon. Telefonszám: 06/46-560- 458/115-ös mellék.


Az Önök támogatásával sikerült! Köszönjük szépen!

Szeretném megköszönni a művészeti ösztöndíjat, amelyben tavaly részesülhettem. Az ösztöndíj segítette a felkészülésemet több versenyre, mint a Borsod-AbaújZemplén Megyei Középiskolai Rajzverseny, ahol első helyezést értem el. Egy másik verseny a „Játék határokkal” című képzőművészeti pályázat volt, melyet az Ökumenikus Segélyszervezet és a Szerencsejáték Zrt. hirdetett meg. A pályázat célja egyrészt az volt, hogy a fiatalok körében felhívja a figyelmet a szerencsejáték-függőség veszélyeire, másrészt pozitív alternatívákat mutasson, melyek védelmet jelenthetnek eme függőséggel szemben. A kiválasztott illetve díjazott munkákat a Szinvaparkban állították ki. Így az enyémet is, amellyel első helyezést értem el. Ezek mellett indultam IX. Országos Zománcművészeti Biennálén, a Szent-Márton év alkalmából kiírt képzőművészeti pályázaton és a Regionális Középiskolai Rajzversenyen. És év vége felé átvettem az iskolaújság, a Magis tervezőszerkesztését. A nyár folyamán pedig részt vettem több jezsussal a XXII. Nyári Képzőművészeti Szabadiskolán a miskolci Alkotóházban, ahol tanulmányrajzok készítése mellett különböző sokszorosító grafikai nyomdatechnikákat is kipróbálhattunk. Mint a litográfia (ismertebb nevén kőnyomat), linómetszet, rézkarc vagy hidegtű. De lehetett érdekes állatszobrokat készíteni purhabból vagy stencillel graffitit fújni. (Természetesen csak papírra :)) A művészeti ösztöndíj segített, először is, hogy befizessem a rajzversenyek nevezé-

163


si díjait, és mindenekfelett abban, hogy megvegyem a szükséges, sokszor igen költséges rajzeszközöket: különböző papírokat (akvarell, engree, maker, pasztell, fotó karton stb.), szénceruzákat, rajzszenet, különböző hegyű tűfilceket (0.01, 0.05, 0.1, 0.2, 0.5), ecseteket, radírokat (amiből sosem elég, mert mindig megszöknek) és a kedvencemet, egy rajzbábut. <3 Még egyszer, nagyon köszönöm! :) Mádli Bogi 11. B Testvéremmel, Mónikával, nagyon hálásak vagyunk mindenkinek, aki támogatott minket az alapítványi támogatással. Nagyon sokat segített ez nekünk. Mi ötödik óta részesei vagyunk ennek, és ez óriási segítség. Hiszen, bármi kérésünk volt mindig segítettek. Például alapítványi támogatás segítségével tudtuk megvásárolni a ruhákat, és elutazni az osztálykiráándulásokra,és ezen kívül az osztálypénzhez is így sikerült hozzájutnunk. Még egyszer nagyon nagyon köszönjük! Váradi Mirjam 6. B Öcsém, Feczkó Csanád, és én nagyon hálásak vagyunk a nagylelkű adományért, melyet a „jó tanuló, jó sportoló” iskolai pályázat keretében nyertünk. A felajánlott összegből öcsém egy új versenyruhát vett magának, melyet a Koroska Open nevű nemzetközi versenyen használt, és amiben felállhatott a dobogó tetejére. Jómagam egy kerékpárt vettem, amit gyakran használok. Még egyszer szeretnék köszönetet mondani a felajánlásért, ösztönzök minden diákot, hogy egészítsék ki életüket a sportolással, mert megannyi örömteli pillanatot tud a testmozgás szerezni nekik. Feczkó Botond 12. A

164

EMLÉKKÖNYV|2014 - 2016


Az Emlékkönyv 2014-2016 cikkeinek teljes szövege itt olvasható: https://issuu.com/jezsu


TARTALOMJEGZÉK Szabadságra nevelünk… az igazgató atya beköszöntője

3

Jezsuita oktatási intézmények világszerte

4

Szeretetszolgálat

6

Lelkiségünk

12

Zarándoklatok

14

Iskolalelkészség

20

Egy az úr, egy a hit, egy a keresztség

26

Jezsuitáink

32

Köszönet a munkájukért!

34

Táguló világ

38

Előadó művészet

52

Képzőművészet

70

Lelkiség köré épült kollégium

76

Cserkészet

82

Sport

88

Emlékezetes pillanatok

94

Vendégeink

102

Irány a nyár!

108

„Ez jó mulatság, férfimunka volt!”

114

2014-15 eredményei

118

2015-16 eredményei

119

Díjazottak

128

Közösségünk

130

A Jezsuita Nevelésért Alapítvány

160


Ê Ê Ê Ê

Ê Ê

ACER FAISKOLA GAZDABOLT KKT.

3516 Miskolc Pesti út 56. Tel.: 46/431-303 e-mail: tkk4@t-online.hu Ê

ÊÊÊÊÊÊÊÊ

Ê

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ Ê

Szeretné, ha gyereke magabiztos nyelvtudással és életre szóló élménnyel lenne gazdagabb?

Középiskolai tanév egy másik országban

További információ Miskolcon:

Külföldi diák fogadása

E-mail: margo.miklosne@afs.org

• Választás 50 országból • 3, 6, 11 hónapos programok • Nemzetközi szervezet tagja • Magyarországon 27 éve Jelentkezzen programjainkra!

afs_75x75_hird.indd 1

Telefon: +36.30.915.0482 afs.hu facebook.com/afshun

2017. 05. 11. 16:45

167


A Bükki Víz Közalapítvány missziója a Bükkhöz és vizeihez kapcsolódó ismeretterjesztés. Az iskola környezetvédelmi értékrendjével összhangban ápoljuk a kapcsolatot az iskola diákjaival, tanáraival. Várjuk a környezetünkért tenni akaró önkéntes segítőket és támogatókat! bukkivizkozalapitvany@miviz.hu

168

EMLÉKKÖNYV|2014 - 2016


TÖBB MINT 100 ÉVE BÜKKI FORRÁSBÓL

MIVÍZ: MINDENÜNK A VÍZ A víz pótolhatatlan, és ennek megfelelően kell bánni vele. Földünk édesvíz készlete A víz pótolhatatlan, és ennek megfelelően kellvetítjük, bánni vele.aFöldünk készlete állandó, de ha állandó, de ha egy főre fogyásédesvíz drámai. egy főre vetítjük, a fogyás drámai. Miskolc városvezetése és a MIVÍZ Kft. igyekszik modern válaszokat adni a kihíváMiskolc városvezetése és a MIVÍZ Kft. igyekszik modern válaszokat adni a kihívásokra. sokra. Miskolcon a másfél éve átadott, világviszonylatban is a legmodernebb ultraszűréses technológia biztosítja a vízellátást a miskolctapolcai karsztvízből. Az ultraszűrő a baktériumokat és vírusokat nem engedi át, ám a Miskolcon a másfél éve átadott, világviszonylatban is a legmodernebb ultraszűréses kalcium- és magnéziumsókat – az emberi szervezet számára létfontosságú ásványi anyagokat – a vízben technológia biztosítja a vízellátást a miskolctapolcai karsztvízből. Az ultraszűrő a hagyja, ezért kiváló ízű és egészséges a miskolci ivóvíz. baktériumokat és vírusokat nem engedi át, ám a kalcium- és magnéziumsókat – az MIVÍZ Kft. nyitva tartja ajtajátlétfontosságú az egyetemisták, a középiskolások, az általános és – az a óvodás csoportok, látogatók emberi Aszervezet számára ásványi anyagokat vízben hagyja, ezért előtt. Úgy gondoljuk, nem lehet elég korán kezdeni annak rögzítését, hogy legnagyobb kincsünk az ivóvíz. kiváló ízű és egészséges a miskolci ivóvíz. Mindannyian, közösen, – Miskolcon így vigyázzunk a vízre. Töltsük együtt A MIVÍZ Kft. nyitva tartjaegyütt ajtaját az egyetemisták, a középiskolások, azpoharainkat általános és minden nap miskolci ásványvízzel, a csapból! az óvodás csoportok, látogatók előtt. Úgy gondoljuk, nem lehet elég korán kezdeni annak rögzítését, hogy legnagyobb kincsünk az ivóvíz. Mindannyian, közösen, együtt – Miskolcon így vigyázzunk a vízre. Töltsük együtt poharainkat minden nap miskolci ásványvízzel, a csapból!

3527 Miskolc, József A. u. 78. • Tel.: 06-46/519-300 • www.miviz.hu

169


Emlékkönyv 2014/2016  
Emlékkönyv 2014/2016  
Advertisement