Duurzaamheid & Energiegids editie 1 van 2024

Page 1

Inventum Technologies opent tweede Nederlandse fabriek met groot auditorium voor trainingen installateurs

Waterstof in de Industrie Van papier naar praktijk Jaargang 2 | Editie 1 | Januari 2024

DE

Duurzaamheid & Energiegids Powered by NBD & HC

l a i c e Sp VSK 2024

VSK 2024: ‘Oplossingen voor uitdagingen rond de energietransitie’ Op de VSK beursvloer

‘Er zijn veel technieken om warmte te verduurzamen’ 1


Hebben jouw klanten last van droge lucht?

ACTIECODE: VSK24HOME

energiezuinig werkt automatisch hygiënisch 2

info@homevap.com | 024-355 6059 | www.homevap.nl 10% extra korting op bestellingen tijdens VSK 5-9 februari 2024

jaargang 2024


Inhoud 4

10

18

30

4 10 18 30

Nieuws

33 42

‘Er zijn veel technieken om warmte te verduurzamen’

33

VSK 2024: ‘Oplossingen voor uitdagingen rond de energietransitie’ Waterstof in de Industrie. Van papier naar praktijk Inventum Technologies opent tweede Nederlandse fabriek met groot auditorium voor trainingen installateurs Agenda

DE

Duurzaamheid & Energiegids Powered by NBD & HC

Duurzaamheid & Energiegids is een print en online uitgave van Jetvertising b.v., onder redactie van Nederlandse Bouw Documentatie en De HandelsCourant. Uitgever Jetvertising b.v. Tiendweg 12 2671 SB Naaldwijk Tel. +31 (0)70 - 399 00 00 directie@jetvertising.nl

Redactie Gebouwde omgeving Nederlandse Bouw Documentatie (NBD-Online) redactie@jetvertising.nl Industrie De HandelsCourant (HC) redactie@jetvertising.nl Persberichten info@jetvertising.nl

Vormgeving MSU Nikkelstraat 1C 8211 AJ Lelystad Advertenties Jetvertising b.v. Tiendweg 12 2671 SB Naaldwijk Tel. +31 (0)70 - 399 00 00 rob@jetvertising.nl Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen, gekopieerd of hergebruikt zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever.

3


Bron en beeldmateriaal: AM

AM gaat Oude Rechtbank Amersfoort herontwikkelen tot innovatieve kantoorlocatie Met een sterke focus op duurzaamheid Gebiedsontwikkelaar AM gaat de voormalige rechtbank in Amersfoort herontwikkelen tot een innovatieve werk- en ontmoetingsplek voor de stad. Na een intensieve tenderprocedure heeft de gemeente Amersfoort gekozen voor het transformatieplan van AM, dat zich onderscheidt door aandacht voor verbinding met het Stationsplein, het opvallende ontwerp en een sterke focus op duurzaamheid, waarbij een groot deel van het bestaande gebouw wordt hergebruikt. De oude rechtbank wordt getransformeerd tot het nieuwe visitekaartje van Amersfoort en sluit naadloos aan bij de herinrichting van het stationsgebied. Het gebouw vervult daarin een sleutelpositie aan het Stationsplein en weerspiegelt tegelijkertijd de identiteit van de Utrechtse Heuvelrug. Met recht een nieuwe representatieve plek voor de stad, waarbij toegankelijkheid, innovatie, duurzaamheid en verbinding centraal staan. Het ontwerp is van de hand van de architecten van

4

jaargang 2024

Rijnboutt uit Amsterdam en SVP uit Amersfoort. -JY UWTOJHY TR[FY JJS ‫ܫ‬J]NGJQ NSdeelbaar en multifunctioneel kantoor voor meerdere gebruikers, inclusief vergaderzalen, kantoorruimten en QZSHMKFHNQNYJNYJS TSIJW JJS ѢTK‫ܪ‬HJ operator’-concept. De begane grond, met een open en actieve plint aan het Stationsplein, moet huisvesting bieden aan publieke voorzieningen zoals horeca, detailhandel en een health club, die een diverse groep gebruikers

FFSYWJPPJS -JY J]FHYJ UWTLWFRRF wordt nog bepaald. EEN PLEK VAN LEVEN -JY SNJZ\J PFSYTTW JS MFFW J]UWJXXNJ is als een biotoop, een plek van leven. Een gemeenschap waar een grote diversiteit van gebruikers – ondernemers, werknemers, bezoekers, studenten, passanten, buurtbewoners en Amersfoorters – met elkaar in verbinding komen. Een uithangbord voor Amersfoort, passend bij de onlangs verworven eretitel ‘Beste stad van Europa’. Het gebouw heeft een buitengewoon ontwerp dat aan alle zijden interessant oogt en zeer zorgvuldig aansluit bij de schaal van omgeving. De originele uitstraling en de levendige entree zorgen voor een fraai vormgegeven


Nieuws verbinding met het Stationsplein. Door de transparante plint communiceert het gebouw actief met de stad en ontstaat een doorkijk naar de groene binnenwereld. De begane grond is voor iedereen drempelloos toegankelijk vanaf het Stationsplein. De ontwikkeling sluit aan bij ‘reinvenYNSL YMJ TK‫ܪ‬HJѣ MJY PFSYTWJSHTSHJUY van AM. Hierbij gaat het bij de gedroomde werkomgeving niet over gebouwen, maar over ruimtes die mensen inspireren. Kantoren waar beweging, ontmoeting en verbinding centraal staan. Met zorgzame aandacht voor duurzaamheid, gezondheid en welzijn. Jan Ruitenberg, directeur ontwikkeling commercieel vastgoed bij AM: “Met deze transformatie voegen we een sprankelende werk- en ontmoetingsplek toe aan het stationsgebied van Amersfoort. Dit past bij onze visie op en grote vraag naar toekomstbestendige en super duurzame kantoren op belangrijke OV-knooppunten. In het ontwerp wordt bewust gekozen voor aansluiting met de bestaande XYJIJQNOPJ HTSYJ]Y RFFW RJY JJS RFWPFSYJ JS JNLJS_NSSNLJ J]UWJXXNJ Een bijzondere verrijking die past bij Amersfoort.” Duurzaamheid; niet slopen, tenzij… Deze gebouwtransformatie heeft een verregaande focus op duurzaamheid, vanuit het leidmotief ‘niet slopen, tenzij…’. Wat goed is wordt hergebruikt en nieuwe toevoegingen zijn circulair en bio-based. Een groot deel (40%) van het gebouw wordt behouden. Dit betreft het westelijk deel, inclusief bijbehorende kelder, de voormalige rechtszaal en bovenliggende verdiepingen. De ambitie is om voor de toevoegingen zoveel mogelijk gebruik te maken van hout en hergebruikt staal. Voor de inzet voor het lokale klimaat wordt het gebouw zichtbaar natuurinclusief en klimaatadaptief. Er worden veel groene maatregelen toegepast die een positieve impact hebben op klimaatadaptatie, biodiversiteit en de gezondheid en beleving van gebruikers en omwonenden. Het gebouw slaat meer CO2 op dan ze uitstoot, gedurende de hele levensloop.

Afbeelding: RESi

Eerste Europese siliciumfabriek op basis van hernieuwbare energie Plan voor fabriek op Nederlandse bodem

Een consortium onder leiding van RESi B.V. wil in 2025 de eerste duurzame fabriek bouwen die de grondstof levert voor zonnepanelen, halfgeleiders en batterijen. Het gaat om zeer zuiver silicium en afgeleiden daarvan. In de Europese Grondstoffenwet zijn duidelijke doelstellingen [FXYLJQJLI XUJHN‫ܪ‬JP [TTW IJ zonne-energie-industrie en haar strategische grondstof polysilicium. Tegen 2030 moet 40% van de Europese vraag binnen de EU worden geproduceerd. Momenteel bevindt meer dan 90% van de polysiliciumproductiecapaciteit zich in China. De markt voor polysilicium groeit enorm, vanwege de energietransitie en de EU Green Deal is er de noodzaak om de productiecapaciteit voor polysilicium aanzienlijk te vergroten. Dit is een kans om strategische onafhankelijkheid te creëren en zonnepanelen met een lage CO2-voetafdruk te maken door polysilicium van

hoge kwaliteit te produceren op basis van hernieuwbare energie in Europa. De fabriek moet de eerste in zijn soort worden die geheel draait op groene stroom. Verder gaat de fabriek gebruikt silicium recyclen. Daarmee wordt een halvering van de CO2-uitstoot voor zonnepanelen mogelijk. RESi heeft inmiddels een stevig consortium weten te vormen bestaande uit een EPC-contractor en technologieleverancier met zeer grote ervaring in het realiseren van zuiver siliciumfabrieken. Waar de fabriek precies komt is mede afhankelijk [FS IJ ‫ܪ‬SFSHNJWNSLXRTLJQNOPMJden.

5


Condair Luchtbevochtigers Condair B.V. is gespecialiseerd in luchtbevochtiging en luchtontvochtiging en het verbeteren van luchtkwaliteit met oplossingen voor diverse sectoren. Condair is ‘s werelds marktleider op het gebied van commerciële en industriële luchtbevochtiging. Aan ons merk stellen we hoge eisen op gebied van hygiëne, JK‫ܪ‬HNएSYNJ JS P\FQNYJNY 4SYIJP innovatieve systemen voor optimale luchtvochtigheid op gebieden zoals industrie, gezondheidszorg, musea en commerciële gebouwen. Met een uitgebreid portfolio aan luchtbevochtigings- en luchtontvochti-

Condair Nederland voor optimale relatieve luchtvochtigheid, welzijnsGJ[TWIJWNSL UWTIZHYNJ JK‫ܪ‬HNएSYNJ JS opslagoptimalisatie. Bezoek Condair tijdens de VSK voor live demo’s in luchtbevochtiging!

gingssystemen biedt Condair voor elke toepassing de juiste oplossing. Leer hoe Condair B.V. bijdraagt aan het creëren van gezond en comfortabel klimaat voor binnenomgevingen. Vertrouw op de expertise van

Stand: 10.A040 Gyroscoopweg 21 1042 AC Amsterdam T +31(0)20 705 82 00 E info@condair.nl I www.condair.nl

NBD-Online De Nederlandse Bouw Documentatie (NBD-Online. nl) is het verbindende platform tussen toeleveranciers en afnemers in de bouw in de meest brede zin van het woord. Installateurs gebruiken NBD-Online voor het vinden van onder andere technische informatie over installaties, bouwmaterialen, product- en leveranciersinformatie. Of juist om inspiratie op te doen of oplossingen te vinden voor aankomende projecten.

Bezoekers kunnen bestekteksten, CAD-details en BIMobjecten downloaden en video’s en foto’s raadplegen. Voor toeleveranciers betekent NBD-Online een plaats om in contact te komen met architecten, aannemers, installateurs en voorschrijvers op het moment dat ze hieraan een concrete behoefte hebben. Wat kan NBD-Online voor jou betekenen? We informeren jou graag op stand 08.F040.

De professionele radiator ventilator ClimateBooster, is de innovatieve oplossing voor comfort- en vermogens problemen die ontstaan bij overgang van bestaande radiatoren en convectoren, naar lageYJRUJWFYZZW[JW\FWRNSLXX^XYJRJS ࣢ ClimateBoosters zijn noodzakelijk bij de overstap naar warmtepompen. Ook bij de nieuwe 19°c wens van de overheid helpt ClimateBooster de bewoners hun energierekening te verlagen met behoud van het comfort. Zowel bij Hr-ketels als YTJPTRXYNLJ \FWRYJUTRUJS ࣢

6

jaargang 2024

ClimateBooster wordt in Nederland geproduceerd en is de best geteste radiatoren- en convectorventilator op de markt. Onze producten worden geleverd met de grootste ventilatoren, een zeer laag geluid niveau en daardoor veel meer vermogen dan de concurrenten. Bovendien worden ClimateBoosters gemaakt van hoogwaardig aluminium en passen we de RJJXY LJF[FSHJJWIJ YJHMSTQTLNJ YTJ ࣢ Bezoek onze stand voor meer NSKTWRFYNJ JS UWT‫ܪ‬YJJW [FS JJS speciale beurskorting. We staan klaar om al uw vragen te beantwoorden.

Standnummer: 12A049

Contactgegevens: Markweg 5 6883JL Velp E info@climatebooster.nl


Nieuws

Bron: RVO

Subsidieregeling voor verduurzaming woningen en gebouwen opnieuw open 600 miljoen euro beschikbaar voor o.a. isolatie en warmtepompen

Huiseigenaren en bedrijven kunnen komend jaar opnieuw subsidie aanvragen voor het verduurzamen van hun woning of (kantoor)gebouw. Vanaf 1 januari 2024 is de Investeringssubsidie Duurzame Energie en Energiebesparing (ISDE) weer beschikbaar gesteld, onder meer voor isolerende maatregelen of een (hybride) warmtepomp. Het budget is met 40 miljoen euro verhoogd tot 600 miljoen euro. Daarnaast is de ISDE op een aantal punten gewijzigd zodat de regeling toegankelijker wordt voor de isolatie van monumentale woningen en het gebruik van biobased milieuvriendelijke isolatiematerialen. ISDE Huiseigenaren kunnen met de ISDE een deel van hun investeringen vergoed krijgen als zij investeren in isolatie, een (hybride) warmtepomp, zonneboiler, elektrische kookvoorziening of een aansluiting op het warmtenet. Zakelijke gebruikers kunnen naast warmtepompen en zonneboilers subsidie aanvragen voor kleine windmolens. Ruim 200.000 woningeigenaren vroegen de ISDE in 2023 aan. Het budget wordt dit jaar daarom verhoogd tot 600 miljoen euro. Daarnaast is er 5 miljoen euro beschikbaar voor kleine windmolens.

olatie kan worden ingediend voor monumentale woningen verlaagd. Door deze wijzigingen wordt de regeling toegankelijker voor monumentale woningen. EXTRA SUBSIDIE BIOBASED MILIEUVRIENDELIJK ISOLATIEMATERIAAL Biobased isolatiemateriaal is duurzaam geproduceerd materiaal zoals hout, vezelhennep en vlas. Dit materiaal is vaak duurder dan minder duurzame isolatiematerialen. Om het gebruik van biobased milieuvriendelijk isolatiemateriaal aan te moedigen \TWIY JW JJS J]YWF GJIWFL UJW [NJWPFSte meter aan subsidie toegekend.

WARMTEPOMPEN Een warmtepomp moet vanaf 2024 minimaal energielabel A++ hebben om ISDE te ontvangen. De meeste warmtepompen voldoen al aan dit label. Warmtepompen met energielabel A+ of lager komen in 2024 niet meer in aanmerking voor subsidie. Warmtepompen vanaf energielabel A+++ krijgen een aanvullende subsidiebonus van € 225. Wie in 2023 een warmtepomp met energielabel A+ of lager heeft gekocht en laat installeren in 2024, kan wel subsidie aanvragen. Deze wijziging geldt niet voor warmtepompboilers en voor warmtepompen met een thermisch vermogen van 71 kW of hoger.

MONUMENTALE WONINGEN De ISDE wordt komend jaar toegankelijker voor woningeigenaren die wonen in een monumentale woning. Vanwege het behoud van het monumentale karakter kan een deel van de eigenaren van monumenten geen HR++ glas of buitengevelisolatie toepassen. Ook hebben veel monumenten geen spouwmuur, wat isoleren ingewikkeld maakt. Investeringen in maatregelen voor monumenten voldoen hierdoor vaak niet aan de eisen van de ISDE. De minimale isolatiewaarden voor monumenten worden vanaf 1 januari 2024 versoepeld. Ook worden de minimale afmetingen waarvoor een aanvraag voor glasis7


Bron en foto: RVO

Nieuwe subsidieronde zet in op bruikbare innovaties om CO2-uitstoot te verlagen Een nieuwe subsidieronde nodigt ondernemers, overheden en kennisorganisaties uit om bruikbare innovatieve oplossingen te bedenken om de CO2-uitstoot te verlagen. De nadruk ligt daarbij nog meer op de kans dat innovaties slagen in de Nederlandse markt en maatschappij. Vanaf 19 maart 2024 tot en met 18 april 2024 kunnen samenwerkingsverbanden hun project vooraanmelden voor de subsidie Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie (MOOI). De MOOI-regeling stimuleert consortia van organisaties uit verschillende sectoren om samen aan een missie te werken, met als doel innovaties die de CO2-uitstoot in Nederland verminderen. Het gaat hierbij om onderzoeksen ontwikkelingsprojecten voor de industrie, gebouwde omgeving en elektriciteitssector. In de consortia komen technische, sociale, organisatorische en juridische kennis samen. Innovaties krijgen daardoor een nog grotere kans op succes. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voert de MOOI-regeling uit voor het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. NIEUW IN 2024 Bij de MOOI-missie ‘Elektriciteit’

8

jaargang 2024

vraagt men de elektriciteitssector om oplossingen voor arbeids- en materiaalbesparing. Het doel is de opwek van duurzame energie op land te versnellen. Een knelpunt in de overgang van fossiele brandstoffen naar een compleet hernieuwbaar elektriciteitssysteem is de schaarste van materialen en voldoende en goed opgeleid personeel. Daarom wordt gezocht naar oplossingen waarbij minder mensuren en minder materiaal nodig zijn. Drijvende zonneparken op de Noordzee doen deze keer niet mee. Bij de MOOI-missie ‘Gebouwde omgeving’ gaat het vooral om kleine aanpassingen vergeleken met de vorige subsidieronde. We vragen samenwerkingsverbanden nu naar een bredere kijk dan alleen duurzame alternatieven voor het gebruik van aardgas. Hun

innovatieprojecten helpen de systeemverandering die nodig is voor een CO2-vrije gebouwde omgeving. Ze betrekken gebruikers, eigenaren van gebouwen en bouwers bij deze verandering. Het doel is de bouw- en technieksector te veranderen tot een industrie waar duurzaamheid het vertrekpunt is. Bij de MOOI-missie ‘Industrie’ vraagt men de industriesector om oplossinLJS YJ GJIJSPJS [TTW JJS ‫ܫ‬J]NGJQJW NS_JY [FS JQJPYWN‫ܪ‬HFYNJ MJY LJGWZNP van elektrische energie) in industriële processen. BRUIKBARE OPLOSSINGEN Het criterium ‘slaagkans in markt en maatschappij’ is nu belangrijker bij de beoordeling. Samenwerkingsverbanden worden aangemoedigd om al in een vroege fase mogelijke hindernissen voor marktintroductie helemaal aan te pakken. Het is nu net zo belangrijk als de criteria voor de bijdrage aan het doel en de kwaliteit van het samenwerkingsverband. Men zoekt naar bruikbare oplossingen voor de Nederlandse markt en maatschappij.


Nieuws

Bron en foto: Energy Shift

Per 1 januari 2024 is Zonnepanelen op het dak omgedoopt tot Energy Shift De naam ‘Zonnepanelen op het dak’ was duidelijk gekoppeld aan de bedrijfsactiviteiten: het realiseren van (grote) zonnepaneleninstallaties op daken van bedrijven. De laatste jaren heeft het bedrijf ook volop ingespeeld op de ontwikkelingen, die veel veranderen in de energiewereld. De huidige dienstverlening gaat dus verder dan alleen een zonnepaneleninstallatie. Ondernemers ontdekken voortdurend nieuwe manieren om bedrijven te optimaliseren. Een opkomende trend die steeds meer aandacht krijgt, is de integratie van energieproductie met energieopslag. Accu’s slaan overtollige energie op voor momenten dat er geen stroom wordt opgewekt. Dit vermindert de afhankelijkheid van het reguliere stroomnet, wat zowel kostenbespa-

rend is als betrouwbaarder. Een ander opvallend voordeel van energieopslag is dat het ondernemers in staat stelt meer energie op te wekken dan normaal gesproken op hun aansluiting mogelijk is. In veel gebieden in Nederland is door de netcongestie uitbreiding van de aansluiting niet mogelijk. Doordat een accu gefaseerd terug levert, kan je tot vier keer meer zonnepanelen installeren zonder dat de energie-aansluiting uitgebreid hoeft te worden. Met een accu is men altijd verzekerd van de beste stroomprijs. Want je kunt stroom inkopen op momenten dat

de prijs laag is en deze opslaan tot het moment van verbruik. Daarnaast biedt het de mogelijkheid om opgeslagen energie pas te verkopen aan het stroomnet op momenten van hoge stroomprijzen.

Bron: CBS

Van 9 naar 15 procent hernieuwbare energie

Het percentage hernieuwbare energie in Nederland steeg van 9 in 2019 naar 15 in 2022. De doelstelling van Nederland is dat 27 procent van het energieverbruik in 2030 uit hernieuwbare bronnen komt, zoals biomassa, zon en wind. De doelstelling hangt samen met de Europese Green Deal, die precies vier jaar geleden door de Europese Commissie werd gepresenteerd. Dit meldt het CBS. Verschillende soorten hernieuwbare energie worden steeds meer gebruikt. In 2022 vormde energie uit biomassa 5,9 procent van het totale energieverbruik, windenergie 4,2 procent en zonne-energie 3,4 procent. Het aandeel energie uit warmtepompen is met 1,1 procent een stuk lager, maar neemt de laatste jaren toe. De doelstelling van 27 procent wordt waarschijnlijk aangescherpt vanwege nieuwe afspraken binnen de Europese Unie. Hoe het in Nederland loopt met deze en andere doelen uit de Green Deal is te zien op het Green Deal dash-

board www.cbs.nl/nl-nl/visualisaties/ dashboard-green-deal MINDER UITSTOOT VAN BROEIKASGASSEN Het groeiende verbruik van hernieuwbare energie helpt mee om de broeikasgasuitstoot te verminderen. Sinds 2019 daalde de uitstoot met 15 procent. De uitstoot daalde het meest bij de klimaatsector Elektriciteit (26 procent). De broeikasgasuitstoot van de elektriciteitsproductie daalde ook voor de Europese Green Deal al sterk. Dit komt vooral door het sluiten van

kolencentrales. In 2022 speelden ook hoge energieprijzen en het dalende aardgasgebruik een rol bij de daling van de broeikasgasuitstoot. Het effect hiervan is te zien in de klimaatsectoren Industrie, Landbouw en Gebouwde omgeving. BROEIKASGASUITSTOOT IN 2022 BIJNA 31 PROCENT LAGER DAN IN 1990 In 2030 moet de broeikasgasuitstoot minimaal 55 procent lager zijn dan die in 1990. Dit doel is vastgelegd in de Klimaatwet. Dit betekent dat Nederland in 2030 nog 103 miljard kg CO2-equivalent mag uitstoten. Tussen 2019 en 2022 daalde de uitstoot met 27 miljard kg CO2-equivalent. Om de doelstelling te halen moet de uitstoot nog 55 miljard kg CO2-equivalent omlaag. 9


Foto: Michiel Ton

10 jaargang 2024


Interview Van 6 tot en met 9 februari 2024 vindt in de Jaarbeurs in Utrecht de tweejaarlijkse installatievakbeurs VSK plaats. Hoofdthema van deze editie is de energietransitie, een onderwerp dat bedrijven en professionals voor uitdagingen stelt. De VSK helpt ze door oplossingen aan te dragen, stelt Joyce van de Hoef, beursmanager bij VSK-organisator Jaarbeurs.

VSK 2024

‘Oplossingen voor uitdagingen rond de energietransitie’ “Voor de installatiesector zijn het hectische tijden”, stelt Van de Hoef. “Veel bedrijven kampen met een personeelstekort, terwijl ze omkomen in het werk. Daardoor ontbreekt de rust om goed na te denken over stappen die in het kader van de energietransitie kunnen worden gezet.” Een VSK-bezoek kan hier volgens haar bij helpen, door inspiratie op te doen over tools, oplossingen en innovaties die de productiviteit verhogen en de energietransitie versnellen. “Ik ben ervan overtuigd dat je als beursbezoeker hoe dan ook slimmer naar huis gaat. Dat is precies waar we op doelen met de beursslogan ‘VSK zet je op voorsprong!’. Inspiratie doen beursbezoekers volgens Van de Hoef niet alleen op IJ GJZWX[QTJW RJY J]UTXFSYJS TU Voor de VSK-editie van 2024 wordt het inhoudelijke programma opnieuw verder uitgebreid, onder meer met een tweede kennistheater en verschillende ‘kennisroutes’ die bezoekers kunnen lopen. Verder zijn er rondetafel-sessies, het VSK NieuwsCafé in samenwerking met Installatie.nl, het Loopbaanplein, het NVKL Paviljoen met bedrijven die actief zijn in de koeltechniek, en een Start-up-plein. Op de eerste beursdag vindt uiteraard de traditionele uitreiking van de VSK Awards plaats. Van de Hoef: “Als je op de VSK-site kijkt, zie je twaalf verschillende activiteiten waar je bij kunt aanhaken, en het wordt nog aangevuld. Een van de nieuwe onderdelen waar ik erg naar uitkijk, is het Installatie Festival. Hier kunnen bezoekers-

gereedschap testen bij Tools & Try, er vinden wedstrijden plaats en er worden demonstraties gegeven. Zoals het bij een festival hoort, staan er ook foodtrucks. Bij dit beursonderdeel staan fun en gezelligheid centraal, onderling met collega’s en met andere vakgenoten.”

kennisniveau van bestaand personeel; niet alleen voor de kwaliteit van geleverd werk, maar ook om het werk interessant te houden. In dat kader heeft de beursorganisatie onder andere de ‘VSK Academy’ in het leven geroepen, waar installateurs tijdens de VSK-trainingen kunnen volgen.

KENNIS EN OPLEIDING Binnen het beursprogramma gaat ook veel aandacht uit naar kennis en opleiding. Zoals vrijwel alle technische sectoren kampt de installatiebranche met aanhoudende personeelstekorten. Om jongeren te motiveren voor de installatietechniek te kiezen, vindt op de eerste beursdag de VSK Studentenroute plaats, bedoeld om aankomend talent te enthousiasmeren. Minstens even belangrijk is het behoud van het

Met een enorme beursvloer en minimaal twaalf inhoudelijke onderdelen is het zaak ervoor te zorgen dat bezoekers overzicht houden. Ook dit jaar biedt organisator Jaarbeurs daarom de VSK-app als hulpmiddel. “In de app zie je een volledig overzicht van alle beursactiviteiten”, legt Van de Hoef ZNY Ѧ?T _NOS FQQJ J]UTXFSYJS JS MZS hal- en stand nummer erin opgenomen, en een interactieve plattegrond zodat je ziet waar je bent en hoe je bij

Foto: RIJK IN BEELD

11


JJS GJUFFQIJ J]UTXFSY PTRY 'Tvendien kun je het volledige inhoudelijke programma inzien en je direct aanmelden voor deelname aan een sessie. De app heeft ook een matchmaking-functie; je kunt hem gebruiken om rechtstreeks afspraken te maken [TTW JJS TU JJS LJXUWJPPJS RJY J]posanten of bezoekers. Een handige manier om je netwerk te verbreden en kennis op te doen.” ‘W’ NIET MEER ZONDER ‘E’ Een opvallende gemene deler in het programma is de aandacht voor ‘E’-installaties. In 2024 krijgt de VSK bijvoorbeeld voor het eerst een Fedet-paviljoen waar alle disciplines rond elektrotechniek zijn vertegenwoordigd. Van de Hoef: “Vroeger was de VSK op werktuigbouwkunde gericht; het was een echte ‘W’-beurs. Dat is veranderd; om de energietransitie tot een succes te maken, kan ‘W’ niet meer zonder ‘E’. Installaties worden steeds slimmer aangestuurd, en uitdagingen zoals netcongestie worden alleen opgelost als de ‘W’- en ‘E’-sector hun kennis en ervaring bundelen.” Het maakt de installatiesector enorm dynamisch, stelt de beursmanager. “Je ziet steeds meer samenwerking over sectoren heen. Bedrijven ontplooien samen initiatieven om niet meer in losse componenten te denken, maar te investeren in totaalsystemen.” Nog een andere ontwikkeling die Van de Hoef ziet, en die ook terugkomt op de VSK, is de aandacht voor de ‘materialentransitie’. Waar in de bouwwereld al langer kritisch wordt gekeken naar materiaalgebruik en circulariteit, wordt dit nu ook in de installatiebranche opgepakt. “Bij vrijwel alle inzendingen voor de VSK Awards viel dit jaar op hoeveel aandacht er voor dit onderwerp is. Bedrijven kijken serieus naar het terugdringen van grondstofgebruik en manieren om materiaal effectief te hergebruiken.” OPBOUW VAN PROGRAMMA Het roept de vraag op hoe je zo’n uitgebreid en breed programma samenstelt zonder de samenhang uit 12 jaargang 2024


Interview

Foto: Gijs de Kruijf

13


Foto: Gijs de Kruijf

14 jaargang 2024


Interview het oog te verliezen. Om dat laatste te voorkomen, speelt Van de Hoef naar eigen zeggen de rol van architect. “Als Jaarbeurs monitoren we de marktontwikkelingen; welke behoeften spelen er en welke thematieken zijn actueel? Op basis daarvan schets ik een ontwerp met alle beursonderdelen die nodig zijn. Dit wordt vervolgens onder andere besproken met de VSK-adviesHTRRNXXNJ \FFW J]UTXFSYJS GJ_TJkers en brancheorganisaties deel van uitmaken, en uiteindelijk zetten we gezamenlijk de schouders eronder om een beurs op te zetten die alle belangrijke onderwerpen dekt.” Bij het proces dat Van de Hoef schetst, is het cruciaal dat de tussenliggende periode tussen beursedities zo wordt overbrugd dat de beursorganisatie geen tweejaarlijkse ‘rennen en stilstaan’-cyclus wordt. In dat kader onderhoudt Jaarbeurs het hele jaar door nauw contact met alle betrokken UFWYSJWX JS J]UTXFSYJS Ѧ*JS GJQFSLrijke factor die continuïteit waarborgt, is dat VSK niet ons enige event is. Zo organiseren we ook de BouwBeurs, een event dat mooie raakvlakken met de VSK heeft. Verder verhuren we jaarrond ruimten voor seminars en andere bijeenkomsten. Al die activiteiten hebben als bijeffect dat we in contact blijven met de branche en voeling houden met wat er speelt. Tot slot hebben we Bouw en Installatie Hub in het leven geroepen, een online UQFYKTWR IFY J]UTXFSYJS WZNRYJ GNJIY om 24/7 in contact te blijven met

onze achterban en te laten zien aan welke innovaties ze werken.” ‘EXPOSANTEN ALS KENNISDELERS’ Over de aankomende VSK-editie kan Van de Hoef alvast melden dat hij groter zal zijn dan die van 2022, een editie die wegens de nasleep van de coronapandemie een paar maanden werd uitgesteld. Van de Hoef: “Die VSK was als eerste grote post-coronabeurs een succes, al hadden het uitstel en de situatie rond corona effect op het aantal aangemelde J]UTXFSYJS ;JJQ J]UTXFSYJS INJ NS 2022 afhaakten, hebben zich voor de 2024-editie echter weer aangemeld. Ik verwacht dat we tussen de 330 en J]UTXFSYJS [JW\JQPTRJS ѧ Het hoofdthema van de 2024-editie – de energietransitie – moet een belangrijke aantrekkingskracht voor J]UTXFSYJS _NOS .S IFY PFIJW ITJY Van de Hoef een beroep op bedrijven in de sector. De VSK is er niet alleen om marktkansen te creëren, maar vooral ook voor kennisdeling, benadrukt ze. “Deze beurs is het grootste fysieke platform van Nederland waar bedrijven in de installatiebranche hun toegevoegde waarde voor de energietransitie kunnen tonen. Het is belangrijk dat ze laten zien met welke innovaties ze de markt helpen bij het formuleren van antwoorden op duurzaamheidsvraagstukken. Daarom zie ik het als de morele plicht van bedrijven om kennis te delen, en de VSK biedt daar alle ruimte voor.”

PRAKTISCHE INFORMATIE VSK • •

Locatie: Jaarbeurs Utrecht Openingstijden

6 februari, 9:30 uur – 17:30 uur 7 februari, 9:30 uur – 17:30 uur 8 februari, 9:30 uur – 20:30 uur 9 februari, 9:30 uur – 17:00 uur •

Registratie en inhoudelijk programma: www.vsk.nl

15


Betaalbare, breed inzetbare én toekomstbestendige klimaatoplossingen

Tijdens de VSK 2024 presenteert ClimaRad BV haar decentrale klimaatoplossingen voor onder meer de bestaande woningbouw en zorgvastgoed. De producten, waaronder de onlangs gelanceerde ClimaRad Vita H1C-S, zijn in combinatie met LT-verwarming en/of koeling niet alleen energiebesparend en breed inzetbaar. Ook met het oog op de toekomst bieden ze eindgebruikers de nodige voordelen. Kortom, ClimaRad heeft dé sleutel in handen, zodat u de energietransitie succesvol kunt doorlopen. De eerder dit jaar geïntroduceerde ClimaRad Vita H1C-S ventilatie-unit, mede uitgerust met een convector voor actieve koeling en verwarming, is speFoto: Gijs de Kruijf ciaal ontworpen voor lage temperatuursystemen in de woningbouw. Vooral dát gegeven zal er naar ver16 jaargang 2024

wachting voor zorgen dat het nieuwe toestel stevig wordt omarmd door woningbouwcorporaties die op zoek zijn naar een duurzame en tegelijk betaalbare decentrale ventilatie-oplossing. In alle opzichten een no-regret oplossing die meegroeit met de stand van de techniek en volop toekomstbestendig is: zet de bestaande hr-ketel op een lagere stooklijn en het LT-warmteafgiftesysteem van de unit presteert direct uitstekend. Kies je later voor een (hybride) warmtepomp, dan kan de unit daar probleemloos aan worden gekoppeld. Behalve verschillende sensoren waarmee de luchtkwaliteit kan worden gemeten, is de Vita H1C-S ook uitgerust met een ingebouwde lucht-luchtwarmtewisselaar en convector aan de voorzijde van de unit. Deze convector is voorzien van aanvullende ventilatoren die afhankelijk van de verwarmings- of koelbehoefte kunnen worden uitgebreid met maximaal drie extra fancassettes.


In Nederland worden slaapkamers niet of nauwelijks verwarmd. Het enige vertrek in huis waar de verwarming wél vaak aan staat, is de woonkamer. Wanneer je daar gaat ventileren, moet je ervoor zorgen dat de warmte uit de ventilatielucht wordt hergebruikt en deze vervolgens in het vertrek wordt teruggebracht. En juist dát doet de Vita, door middel van compartimenteren. Het is een betaalbare, duurzame oplossing waarmee de gebruiker in de toekomst bovendien probleemloos de overstap kan maken richting de inzet van andere warmtebronnen of-systemen. Het principe ´warm wonen, fris slapen´ wordt inmiddels al in veel marktconcepten succesvol toegepast.

seerd kunnen worden door middel van renovaties RJY IJ (QNRF7FI ;NYF )NY _NOS GJXUFWNSLJS INJ ‫ܫ‬NSP kunnen oplopen. Zo is het mogelijk om met onze decentrale klimaatunit de verwarmingskosten tot wel 40 procent te reduceren.

Bezoek ClimaRad op de VSK 2024 in hal 11, stand E040. Wij praten u graag bij over de laatste ontwikkelingen op het gebied van ventilatie en klimaat, daarnaast werken wij graag een bespaarcheck uit met behulp van onze TCO-tool. Deze tool geeft onder andere woningcorporaties direct inzicht in de besparingen die voor hun woningbestand gereali17


Nederland werkt hard aan de ontwikkeling van een duurzame waterstofeconomie: van waterstofvoorziening, groene en blauwe waterstofproductie, de import van waterstof(dragers), de realisatie van een waterstof backbone en opslagfaciliteiten tot installaties die waterstof kunnen gebruiken. Tijdens de bijeenkomst Dutch Hydrogen Days: Waterstof in de Industrie op Industrial Heat & Power werd ingegaan op diverse ontwikkelingen. Moderator Jelle Blekxtoon, Business Development Manager Hydrogen bij FME en spreker Stijn Schlatmann, Director BlueTerra blikken terug.

Waterstof in de Industrie Van papier naar praktijk

18 jaargang 2024


Actueel Ѧ&QJ] 0FFY FI[NXJZW GNO 31 -^IWTgen beet het spits af. Hij stond stil GNO MTJ MJY \FYJWXYT‫ܫ‬FSIXHMFU JW momenteel uitziet in Nederland en waar waterstof op dit moment en naar verwachting in de toekomst het meest zal worden gebruikt”, zegt 'QJP]YTTS Ѧ)J NSIZXYWNJ NX PTUQTUJW voor hoge temperatuurprocessen en als grondstof voor de productie van bijvoorbeeld kunstmest of methanol, gevolgd door zwaar transport en de luchtvaart, maar ook grootschalige opslag als de zon niet schijnt en de wind niet waait. Waar in 2019 waterstof als restgas of met aardgas werd geproduceerd, zal dit in 2050 voor het merendeel uit elektrolyse komen of via import. Dat is tenminste het doel. Maar gaat dat lukken? De industrie zal geleidelijk aan overstappen van grijze, naar blauwe en uiteindelijk groene waterstof. Toch zal dit nog niet op heel korte termijn gebeuren. Kaat liet een overzicht zien waaruit blijkt dat ongeveer 98% van de waterstofprojecten op MW-schaal zich RTRJSYJJQ NS IJ UFUNJWJS J]JWHNYNJ bevinden. Ze zitten in de conceptfase of er wordt een haalbaarheidsstudie uitgevoerd. De techniek moet met andere woorden nog door een steile leercurve. Dat maakt de ambities voor 2030 erg uitdagend. Een bijkomende uitdaging is de kostprijs. Groene waterstof is vooralsnog veel duurder dan grijze waterstof of fossiel waardoor het niet concurrerend is.” 0NOP OJ FQQJJS SFFW IJ ‫ܪ‬SFSHNएQJ PJWSgetallen, dan wordt het een moeilijke zaak om een waterstofmarkt van de LWTSI YJ PWNOLJS 'QJP]YTTS Ѧ2FFW JW zijn nog andere factoren die meespelen. Als we de CO2-footprint in de industrie willen terugdringen zullen we ondanks een moeilijke business case moeten nadenken welke stimulans nodig is om de zaak in beweging te krijgen. Zo kan beleid draagvlak creëren door het bieden van de juiste randvoorwaarden. Bedrijven willen zekerheden hebben dat de investeringen die ze doen ook door juiste \JY JS WJLJQLJ[NSL JS ‫ܪ‬SFSHNJWNSL worden ondersteund. Kortom naast

Air Liquide en Vattenfall hebben een nieuwe Power Purchase Agreement (PPA) ondertekend voor 115 MW aan hernieuwbare energie.

opschaling, een steile leercurve en kostendaling is een actieve industriepolitiek heel belangrijk. Deze moet de industrie steunen bij de overstap naar waterstof, moet zorgen voor vertrouwen bij producenten om CO2-arme en groene waterstof te produceren, er moet een infrastructuur komen _TSIJW IJ MZNINLJ J]TWGNYFSY MTLJ netkosten.” Anouk van den Berg is Commercial Manager Hydrogen Networks bij Gasunie. Zij ging dieper in op de uitrol van de waterstof-gasinfrastructuur in 3JIJWQFSI 'QJP]YTTS Ѧ,FXZSNJ WNHMY zich op transport, import, opslag en offshore. Van den Berg legde uit hoe het waterstofnetwerk richting 2030 en verder eruit zal komen te zien. Belangrijke mijlpaal is natuurlijk het TK‫ܪ‬HNएQJ XYFWYXJNS IFY 0TSNSL <NQ-

QJR &QJ]FSIJW TPYTGJW LFK [TTW de aanleg van het landelijke waterstofnetwerk. Het eerste deel van het waterstofnetwerk, een traject van meer dan 30 kilometer, loopt in Rotterdam van de Tweede Maasvlakte naar Pernis, en kan naar verwachting in 2025 in gebruik worden genomen. De aanleg van het landelijke waterstofnetwerk vindt in diverse faseringen plaats, van de aanpassing van bestaande gasleidingen tot de aanleg van nieuwe leidingen. Van den Berg beklemtoonde dat de nodige kennis al enige tijd aanwezig is. Zo loopt er sinds 2018 tussen Dow en Yara al een bestaande gasleiding die is TRLJGTZ\I YTY \FYJWXYT‫ܫ‬JNINSL JS dat gaat zonder problemen. En ook in Emmen is een 3,7 km nieuwe waterstofpijpleiding gebouwd in 2022.” Het NX RTTN YJ _NJS IFY IJ \FYJWXYT‫ܪ‬SKWF19


Silvio Erkens Foto: NL Hydrogen.

0TSNSL <NQQJR &QJ]FSIJW LJJKY TU 9\JJIJ 2FFX[QFPYJ XYFWYXJNS [TTW FFSQJL JJWXYJ IJJQ [FS NS YTYFFQ PNQTRJYJW \FYJWXYT‫ܪ‬SKWFXYWZHYZZW +TYT ITTW ,FXZSNJ

20 jaargang 2024


Actueel transport (vrachtverkeer en scheepvaart). De snelheid en grootte van de uitrol is hier nog een vraagteken door andere technologische ontwikkelinLJS _TFQX JQJPYWN‫ܪ‬HFYNJ 0NOP OJ [JWIJW naar de industrie, dan zullen eerst de toepassingen waar een hoge temperatuur nodig is, in beeld komen zoals T[JSX \FFW JQJPYWN‫ܪ‬HFYNJ RTJNQNOP NX ITTW IJ MTLJ YJRUJWFYZWJS # ө Andere opties zijn hybride toepassingen met combinaties van waterstof en elektrisch waarbij waterstof wordt ingezet als elektriciteit schaars en duur is. Voor lagere temperaturen komen er steeds meer andere oplossingen in beeld: mechanische dampcompressie, elektrisch boilers, allerlei vormen van warmtepompen en andere technieken. Hier wordt het gebruik van waterstof als decentrale elektriciteitsproductie voor het opvangen van pieken mogelijk een interessante optie. En het zou deels een oplossing kunnen zijn om netcongestie te voorkomen.”

structuur steeds meer vorm krijgt, [NSIY 'QJP]YTTS Ѧ-JY NX JJS GJQFSLrijke voorwaarde om een waterstofeconomie van de grond te krijgen aangezien het vraag en aanbod bij elkaar brengt.” Stijn Schlatmann, managing director bij Blueterra ging in zijn bijdrage in op de visie op waterstof vanuit de producerende industrie. Schlatmann: “De industrie moet in 2040 al CO2 neutraal zijn dus de druk om te veranderen is enorm groot. Dat betekent dat bedrijven fundamenteel moet nadenken over de CO2-voetafdruk van zowel hun product (grondstofkeuzes), het productieproces als het hergebruik over de hele keten.” Waterstof kan een belangrijke rol krijgen in de transitie. “Belangrijk is dat waterstof wordt toegepast waar het de meeste toegevoegde waarde heeft, bijvoorbeeld als grondstof (kunstmest, chemie, petrochemie, ijzer/staal). Daarnaast kan het een rol spelen voor lange afstand

Kijk je naar het gebruik van waterstof in de industrie, dan is de volgorde van het nemen van aantal stappen erg belangrijk, stelt Schlatmann. “Zo moet je eerst je eigen proces en product goed tegen het licht houden. Kijk je naar het proces dan zijn de [TQLJSIJ XYFUUJS GJQFSLWNOP JK‫ܪ‬HNएStieverbetering, restwarmtebenutting, hybridisering van je energiebronnen, ‫ܫ‬J]NGNQNXJWNSL [FS OJ UWTHJX JS ZYNQYNJX JQJPYWN‫ܪ‬HFYNJ RJY \FWRYJUTRUJS infrarood, magnetron, e-boilers en buffers. Pas daarna komt waterstof of komen andere duurzame brandstoffen in beeld. Vóór 2030 zullen we in de volle breedte nog niet kunnen rekenen op waterstof in de industrie terwijl er toch al veel doelstellingen moeten worden gehaald. Daarom is het belangrijk om al met de andere stappen aan de slag te gaan.” Peter Craeghs, market unit director industries van Air Liquide tot slot gaf tijdens de bijeenkomst aan waar de focus binnen Air Liquide ligt op het LJGNJI [FS \FYJWXYTK 'QJP]YTTS [FY het samen. “Ze focussen op twee belangrijke aspecten: de industrie en

mobiliteit en hebben als doel om in 2030 3GW aan elektrolysecapaciteit te hebben. Ze geven daarmee aan dat het belangrijk is om groot te denken. Het bedrijf zet vanuit hun bestaande J]UJWYNXJ TTP XYJWP NS TU ((8 TR CO2 te kunnen afvangen bij de productie van grijze waterstof. Men ontkomt er namelijk niet aan dat blauwe waterstof noodzakelijk is om de doelstelling in 2030 te behalen voor het terugdringen van de CO2-footprint. Air Liquide heeft diverse technieken in huis om CO2 af te vangen bij de productie van grijze waterstof.” De industrie heeft een belangrijke opgave om te zorgen dat er voldoende groene waterstofproductie is. Belangrijk aspect daarbij is dat de industrie onderzoekt in welke toepassingen waterstof kan worden gebruikt. “Branders die nu 100% op aardgas werken zullen moeten worden aangepast om 100% op waterstofgas te kunnen draaien. Ook daar kan Air Liquide bedrijven ondersteuning bieden en oplossingen aandragen.” 'QJP]YTTS GJXQZNY Ѧ*W LJGJZWY [JJQ TU diverse fronten en we horen of lezen gelukkig steeds vaker over succesvolle waterstofontwikkelingen. Maar hoe breng je alle losse puzzelstukjes nu bij elkaar zodat het leidt tot meer actie? De tijd van praten is namelijk voorbij. We moeten met z’n allen nu in actie komen om van papier naar praktijkprojecten te komen. Dit vergt een aanpak waarin het gehele ecosysteem goed met elkaar samenwerkt. Zonder samenwerking heb je geen projecten. Zonder projecten is er geen groene waterstof en kunnen we de CO2-footprint in de industrie niet terugdringen.”

21


Ventilatieoplossingen voor de toekomst Vol uitdaging en potentieel De uitdaging om Nederland duurzamer te maken staat voor de deur, vooral omdat er ambitieuze klimaatdoelstellingen op tafel liggen. De installatiesector speelt daar een cruciale rol in. Op vlak van ventilatie zet DUCO mee de schouders onder die transitie naar een duurzamere toekomst. De focus ligt op energiezuinige ventilatieoplossingen die klaar zijn om een woning voor een lange periode naar een hoger niveau te tillen. Voor nieuwe én bestaande woningen. OPWAARDEREN VAN WONINGEN DOOR RENOVATIE Nederland staat voor een grote uitdaging met heel wat woningen die dringend aan renovatie toe zijn. Dat bestaande woningbestand nieuw leven inblazen is een van de belangrijke aspecten om de toekomst wat LWTJSJW YJ QFYJS PQJZWJS )J )ZHT'T] Reno is inmiddels een vaste waarde. Een compact ventilatietoestel met stevige ventilatieprestaties die elke bestaande woning een energieboost kan geven. Naast dit toestel pakt DUCO ook uit met een eigen luchtkanalensysteem: )ZHT+QJ] )J_J RFPPJQNOP YJ NSXYFQQJ22 jaargang 2024

ren en monteren kanalen zorgen met hun hoge luchtdichtheid voor een XYNQQJ JS JK‫ܪ‬HNएSYJ NSXYFQQFYNJ )TTW MZS beperkte diameter vallen ze zeer gemakkelijk weg te werken in bestaande bouw. NIEUWE CONSTRUCTIES MET OOG OP DUURZAAMHEID Nieuwe woningen moeten vanaf het eerste ontwerp klaar zijn voor een duurzame toekomst. DUCO draagt het concept zonaal ventileren al een tijd lang hoog in het vaandel. Een concept dat perfect past binnen nieuwbouw en comfort combineert met energiezuinigheid. )J )ZHT'T] *SJWL^ (TRKTWY 5QZX past zonale ventilatie toe en kan uitgerust worden met een optionele 2-zoneklep. Deze slimme WTW-unit zorgt zo voor 30% minder geluid én verbruikt ook nog eens tot 40%

minder energie. Ook voor collectieve afvoer is er een duurzame oplossing. De Duco RoofFan is een drukgestuurde dakventilator die kan geconnecteerd worden met slimme iAV regelkleppen (op basis van vocht en/of CO2 sturing). Zo wordt in elk appartement enkel geventileerd waar en wanneer dat nodig is. ONTDEK GREEN VENTILATION De smaak al te pakken gekregen? Ervaar deze mogelijkheden en nog vele andere helemaal zelf op de DUCO-stand, waar het team voor jou klaar staat. Naast een goed gesprek en het beantwoorden van vragen wordt er ook een workshop voorzien \FFW FQQJ [TTWIJQJS [FS MJY )ZHT+QJ] luchtkanalensysteem aan bod komen. Vraag er ook naar onze nieuwe Duco Installation App. Deze handige tool werd ontwikkeld met het doel om de installateur te ontzorgen voor elke ventilatie-installatie van DUCO. The Future is Green. Stand VSK 11.D030


Op de VSK beursvloer

Duurzame energie in eigen hand Als pionier op het gebied van slimme energieopslag, biedt Blauhoff een oplossing voor iedereen die streeft naar energieonafhankelijkMJNI JS ‫ܪ‬SFSHNएQJ GJXUFWNSLJS Ѧ2JY MJY 'QFZMTKK -TRJ 2F]ZX systeem streven we naar een wereld waarin iedereen de controle heeft over zijn eigen energiegebruik, tegen een eerlijke prijs”, zegt de woordvoerder van Blauhoff. “Ons doel is om mensen in staat te stellen geld te besparen met hun thuisbatterijen, terwijl ze genieten van de vrijheid om hun eigen stroomleverancier te kiezen.” “Wij bieden een hoge kwaliteit en service tegen een scherpe prijs, een compleet systeem, inclusief omvormer, liquid cooling en brandbeveiQNLNSL FQ [FSFK ӏ UJW P<M J]HQ BTW10 jaar garantie en 8000 cycles & 80% DOD. De Blauhoff Home &

2F]ZX X^XYJRJS [FWNएWJS [FS P<M tot 7 megawatt en zijn modulair eenvoudig uit te breiden. “Onze batterijen zijn gebaseerd op lithiumijzerfosfaat (LFP), het veiligste en meest gebruikte materiaal met FQQJ STINLJ GWFSI[JNQNLMJNIXHJWYN‫ܪ‬HFten,” legt de woordvoerder uit. “Veiligheid staat voorop bij Blauhoff, en we willen ervoor zorgen dat onze klanten gemoedsrust hebben bij het gebruik van onze producten, een erkende installateur is hier ook onderdeel van.” <FY MJY 'QFZMTKK -TRJ 2F]ZX systeem echt onderscheidt, is het slimme algoritme dat dagelijks de thuisbatterij oplaadt op basis van de laagste stroomprijs (bij gebruik

van een dynamisch energiecontract) van de door de gebruiker gekozen stroomleverancier. Daarnaast houdt het systeem rekening met gratis overtollige stroom van zonnepanelen en biedt het de mogelijkheid tot peakshaving om de hoofdaansluiting te ontlasten. Met 10 jaar garantie op batterijen en een focus op duurzaamheid en onafhankelijkheid, is Blauhoff klaar om bezoekers van VSK 2024 te inspireren en hen de kracht van slimme energieopslag te laten ervaren. “Wij geloven dat de toekomst van energie in eigen handen ligt, en we willen iedereen uitnodigen om deel te nemen aan deze revolutie,” besluit de woordvoerder. Stand VSK 8.E055

23


Blackbird Monoblock warmtepomp Weheat introduceert de Blackbird, een innovatieve warmtepomp die IJ NSIZXYWNJSTWRJS MJWIJ‫ܪ‬SNJJWY :NYLJWZXY RJY JJS JSJWLNJQFGJQ [FS & NX MJY JJS YTTSGJJQI [FS JK‫ܪ‬HNएSYNJ JS IZZW_FFRMJNI )J Blackbird maakt gebruik van R290 (propaan) als koudemiddel en heeft een vermogen van 8 kW. De warmtepomp is ontwikkeld met een focus op duurzaamheid; elk component is volledig recyclebaar, met een nadruk op het gebruik van WJH^HQJGFFW *]UFSIJI 5TQ^UWTpyleen (EPP). Dit draagt bij aan een circulaire economie en vermindert afval. De Blackbird biedt niet alleen JK‫ܪ‬HNएSYJ [JW\FWRNSL RFFW NX TTP ontworpen voor gebruiksgemak. Een eenvoudige software-update maakt het mogelijk om te schakelen tussen een hybride en een volledig elektrisch systeem, waardoor het een toekomst24 jaargang 2024

bestendige keuze is. De technische XUJHN‫ܪ‬HFYNJX _NOS NSIWZP\JPPJSI JJS SCOP van 4.7 en een COP (A7/W27) [FS \FY \NOXY TU MTLJ JK‫ܪ‬HNएSYNJ Het thermisch vermogen is ook 8 kW bij een buitentemperatuur van -10°C en een watertemperatuur van 35°C. De geluidsdruk is beperkt tot 49 dB(A), JS IJ RF]NRFQJ ZNYLFSLXYJRUJWFYZZW is 70°C. De Blackbird is uitgerust met 4G-connectiviteit en AI-besturing, wat zorgt voor een intelligente en naadloze gebruikerservaring. De prijs-kwaliteitverhouding is onver-

slaanbaar, mede dankzij Weheat’s inhouse ontwikkeling en productie. Het bedrijf biedt uitgebreide garantievoorwaarden en uitzonderlijke technische ondersteuning. De after-sales service is ook ongeëvenaard, met AI-gestuurde software en een toegewijd team om optimale prestaties te garanderen. )J 'QFHPGNWI \TWIY FFSLJXQTYJS TU ] 230V (16A). Kortom, de Blackbird van Weheat is een hoogwaardige, duurzame en gebruiksvriendelijke warmtepomp INJ ZNYGQNSPY NS JK‫ܪ‬HNएSYNJ IJXNLS JS functionaliteit. Het is de ideale keuze voor iedereen die op zoek is naar een betrouwbare en toekomstbestendige verwarmingsoplossing. Stand VSK 12.F060


Op de VSK beursvloer

Werkkleding van de toekomst Als een van de marktleiders op het gebied van werkkleding, begrijpt MASCOT wat medewerkers in de installatiebranche nodig hebben. Met een team van eindgebruiker-specialisten en een uitgebreid dealernetwerk, biedt MASCOT oplossingen voor elke professional in de organisatie. MASCOT presenteert op de VSK hun nieuwe en innovatieve werkkledingcollectie MASCOT® CUSTOMIZED, met producten die nog lichter zijn, nog sterker zijn en nog meer stretch bevatten. De collectie bevat verschillende producten die gemaakt zijn van gerecyclede materialen. Door de vele kleuren en kleurcombinaties kan de kleding aangepast worden aan het GJIWNOKXUWT‫ܪ‬JQ TK IJ UJWXTTSQNOPJ XYNOQ De collectie beschikt daarnaast T[JW XUNOPJW_FPPJS RJY JJS ‫ܫ‬J]NGJQ kliksysteem, waarmee deze geplaatst

kunnen worden daar waar de gebruiker dat wil. De spijkerzakken kunnen eenvoudig verplaatst worden van de ene werkbroek naar de andere werkbroek en er kunnen meerdere zakken toegevoegd worden. De werkkleding is grondig getest voordat deze in gebruik genomen wordt, zowel in het laboratorium als door professionals. MASCOT biedt ook speciale pasvormen voor vrouwen, waardoor vrouwen in de installatiebranche ook comfort en functionaliteit kunnen ervaren. Naast

de werkkleding van de toekomst kunt op de MASCOT-stand op de VSK ook andere collecties ontdekken. De VSK biedt de perfecte gelegenheid om vrijblijvend kennis te maken met MASCOT® WORKWEAR. Wees klaar voor de toekomst en stap binnen in de wereld van comfort, functionaliteit en duurzaamheid. Stand VSK 11.B066

BONFIX introduceert FittingFix Voor BONFIX staat het jaar 2024 bol van beurzen, maar VSK is één die als hoogtepunt wordt beschouwd. “Het enthousiasme onder de mensen die VSK bijwonen, is groot”, aldus Marcel van Buul, directeur van BONFIX. “Bezoekers kijken uit naar het allernieuwste op gebied van technieken, oplossingen en diensten. Het is een broedplek van innovatie, waar verwachtingen hooggespannen zijn.” BONFIX is vastbesloten om deze verwachtingen te overtreffen, met de inYWTIZHYNJ [FS +NYYNSL+N] *JS NSST[FYNJK PTFE-schroefdraad afdichtingskoord dat zich aanpast tijdens installatie. En met z’n duurzame karakter sluit het perfect aan op het thema van VSK: energietransitie.

disciplines samenkomen en ideeën worden uitgewisseld.” BONFIX streeft ernaar haar klanten te voorzien van hoogwaardige opQTXXNSLJS INJ SNJY FQQJJS JK‫ܪ‬HNएSY JS duurzaam zijn, maar ook de hoogste kwaliteitsnormen van veiligheid en

prestaties bieden. “We kijken dan ook uit naar VSK 2024, waar cutting-edge technologie en innovatie samenkomt TR MJY \JWP [FS UWTKJXXNTSFQX JK‫ܪ‬HNenter en effectiever te maken.” Stand VSK 11.C033

ELEKTROTECHNIEK OP VSK Marcel benadrukt het belang van elektrotechniek in de energietransitie en pleit voor het delen van kennis en J]UJWYNXJ )NY XYJQY IJ XJHYTW NS XYFFY bij te dragen aan de realisatie van milieuvriendelijke en energiezuinige oplossingen. “De volledige automatisering van ons orderpick-systeem laat zien hoe technologische vooruitgang JJS HWZHNFQJ WTQ XUJJQY NS MJY JK‫ܪ‬HNएSter maken van het orderpicken. En door deze op te nemen in de VSK bied je een platform waar alle relevante 25


Inzetten op toekomstbestendige warmtepomp op propaan middel. Bijvoorbeeld de Aquarea L-serie warmtepomp. Deze volledig elektrische lucht-water warmtepompserie is ontworpen om de eigenschappen van het 7 PTZIJRNIIJQ YJ RF]NRFQNXJWJS Dat maakt een cv-aanvoertemperatuur tot 75 °C mogelijk, zelfs met een buitentemperatuur van -10 °C, en daarmee een ideale vervanger van de cv-ketel. Daarnaast kan het systeem gebruik maken van de bestaande leidingen en radiatoren in de woning. Dat maakt deze warmtepomp zeer geschikt voor renovatieprojecten.

De warmtepomp heeft zich in de QTTU IJW OFWJS ‫ܫ‬NSP TSY\NPPJQI JS is steeds milieuvriendelijker geworden. Zo werkt iedere warmtepomp met een koudemiddel, dat nodig is om warmte uit de bron (lucht of bodem) te halen en over te brengen aan het water van de installatie. Jarenlang was R410A dé standaard als koudemiddel in warmtepompen, dat wordt nu geleidelijk vervangen door het natuurlijke R290, oftewel propaan.

Ter vergelijking, het f-gas R410A heeft een aardopwarmingsvermogen (GWP) van 2.088 terwijl het natuurlijk koudemiddel R290 (geen f-gas!) gelijk is aan 3. Dat betekent dat het schadelijke opwarmende effect van R410A ten opzichte van CO2 vele malen groter is dan bij propaan (R290), wat bijna nihil is. RENOVATIEWONING De nieuwste generatie warmtepompen van Panasonic, die te zien zullen zijn op de VSK, maken gebruik van dit koude-

“Klik-en-Klaar” oplossingen Met een compleet en breed assortiortiRJSY GNJIY 3NJIF] TUQTXXNSLJS RJY RJY TTL TU RF]NRFQJ ‫ܫ‬J]NGNQNYJNY RTSYFSYFgesnelheid en duurzaamheid. Tijdens dens ;80 YTTSY 3NJIF] MFFW LJMJQJ XJWNJ JWNJ Ѣ0QNP JS 0QFFWѣ IJ 3NJIF] 29( XJWNJ JWNJ Deze klikbare draadgoten zijn naast ast de traditionele U-vorm ook verkrijgjgbaar in de G- en V-modellen. Waararmee de universele vormstuk en vele accessoires het geheel completeren eren voor zowel de utiliteit als industrie. e. Stand VSK 7.D058

26 jaargang 2024

GROTERE TOEPASSINGEN Voor grote commerciële, industriële of residentiële toepassingen met meerdere woningen laat Panasonic de nieuwe IZZW_FRJ JS _JJW JK‫ܪ‬HNएSYJ *(4N < AQUA-G BLUE lucht-water warmtepomp op VSK 2024 zien. Met 4 formaten van 50 kW tot 80 kW biedt Panasonic een unieke reeks warmtepompen met R290-koudemiddel en scroll compressor-technologie. Bovendien kan de serie het vermogen verhogen tot 480 (kW) door tot 6 units in cascade aan te sluiten. Stand VSK 12.C120


Op de VSK beursvloer

Zakkenfilter met circulair frame )TTW IJ OFWJS MJJS _NOS .SYJW‫ܪ‬QYJW en Deltrian vooruitstrevend wat betreft het ontwikkelen, produceren en leveren van duurzame oplossingen op het gebied van QZHMY‫ܪ‬QYWFYNJ ?FPPJS‫ܪ‬QYJWX _NOS IJ RJJXY LJGWZNPYJ QZHMY‫ܪ‬QYJWX NS QZHMYGJMFSIJQNSLXNSXYFQQFties. Deze dienen vervangen te worden op het moment dat ze verzadigd zijn en vormen een groot deel van de afvalberg bij installateurs en eindgebruikers. Om deze afvalberg te reduceren heeft .SYJW‫ܪ‬QYJW XFRJS RJY )JQYWNFS JJS SNJZ\ IZZW_FFR JS *ZWT[JSY LJHJWYN‫ܪ‬HJJWI _FPPJS‫ܪ‬QYJW NS MFFW FXXTWYNRJSY opgenomen: het Lean Filter met CircuQFNW KWFRJ Ѧ2JY INY _FPPJS‫ܪ‬QYJW _JYYJS wij weer een stap richting een circulaire economie.” aldus Nick van Sliedregt, Managing Director. 2JY 1+( _FPPJS‫ܪ‬QYJWX GJQFSIJS ‫ܪ‬QYJWKWFRJX SNJY RJJW XFRJS RJY MJY ‫ܪ‬QYJWRJINZR TU IJ FK[FQGJWL RFFW \TWIJS MJWLJGWZNPY YNOIJSX ‫ܪ‬QYJWTSIJWMTZI -JY QTX YJ GJXYJQQJS ‫ܪ‬QYJWRJINZR is eenvoudig verwisselbaar en er wordt een garantie van 10 jaar verleend op de

frames bij regulier gebruik. Monteurs hoeven dankzij dit concept minder volume en gewicht mee te nemen en te verplaatsen op projectlocaties. In onze instructievideo is te zien hoe het

‫ܪ‬QYJW\NXXJQHTSHJUY NS _NOS \JWP LFFY JS welke besparingen gerealiseerd worden RJY MJY ‫ܪ‬QYJW Stand VSK 10.D022

Shuttle Liftsysteem

Lift voor zonnepanelen en gereedschap Het Shuttle liftsysteem is een lift voor jouw rolsteiger. Met een lier en een accuboormachine kun je materialen – en dus gewichten – van 60 kilogram omhoog hijsen. Het hele X^XYJJR GJXYFFY ZNY LJQJNINSLXUWT‫ܪ‬Jlen, lieren en het hijssysteem (Solar Console). Aan het hijssysteem bevestig je een hulpstuk speciaal voor zonnepanelen, waarin je twee zonnepanelen vast kunt zetten. Met een accuboormachine haal je vervolgens binnen enkele luttele seconden, héél gemakkelijk, jouw panelen naar de gewenste hoogte. En nu? De lastdrager is 90

graden te draaien, waardoor jij direct jouw PV-panelen kunt binnenhalen. Stand VSK 11.B100 27


Ned Air introduceert op VSK 2024 SkyFlow Ned Air is een innovatieve fabrikant van ventilatie- en luchtbehandelingssystemen, warmteterugwinunits en dakventilatoren. Vanuit haar passie voor techniek creëert zij voor iedere situatie een duurzame en gezonde luchttechnische oplossing. Installateurs, adviseurs én eindgebruikers kunnen vertrouwen op uitgebreide productkennis en ruime services.

woonoppervlakte. Dat vraagt om slimme indelingen én ruimtebesparende oplossingen. Dit stelt ook nieuwe eisen aan het ventilatiesysteem. Ned Air speelt op deze ontwikkeling in met de introductie van SkyFlow. In combinatie met de EveryLine en RotorLine luchtbehandelingskasten ontstaat hierdoor een innovatief nieuw ventilatieconcept.

Vanwege de schaarste aan bouwgrond kiezen steeds meer projectontwikkelaars, beleggers en ontwikkelende bouwers ervoor om hoogbouw toe te passen. Bovendien worden appartementen kleiner qua

Vraaggestuurd SkyFlow is innovatief omdat de ventilatie per appartement vraaggestuurd geregeld wordt. Dit gebeurt op basis van kloktijden, relatieve vochtigheid of CO2. Hierdoor wordt nooit meer geventileerd dan nodig. Ook wordt de regeling van SkyFlow-eenheid nauw afgestemd met de regeling van de centrale luchtbehandelingskast. Hierdoor weet Ned Air exact in welke klepstanden de ventilatie-eenheden staan en kan gevarieerd worden met luchthoeveelheden (luchtdrukken). Hiermee wordt het energieverbruik fors gereduceerd terwijl het comfort voor bewoners gelijk blijft.

www.nedair.nl

U vindt Ned Air in hal 10/ A021.

Onlangs introduceerde Ned Air haar laatste innovatie, SkyFlow, een adaptieve en vraaggestuurde ventilatieeenheid voor appartementengebouwen, die een hoog comfort, een goede vochtregulering en exact de juiste hoeveelheid schone en frisse lucht combineert met eenvoudig onderhoud én een compacte vormgeving.

28 jaargang 2024


Onderhoudsvrij )J QZHMY‫ ܪ‬QYJWX [FS 8P^+QT\ _NOS SNJY NS IJ PQJURTIZQJX zelf, maar in de centrale luchtbehandelingskast LJUQFFYXY -NJWITTW MTJ[JS IJ ‫ ܪ‬QYJWX SNJY FHMYJW YFQQT_J voordeuren vervangen te worden en wordt veel tijd en kosten bespaard. Het systeem in de appartementen is dus volledig onderhoudsvrij.

Geruisloze werking Door de ingebouwde sensor in de klepmodule en door toepassing van geavanceerde technologie zorgt het SkyFlowsysteem ervoor dat er altijd gebalanceerd wordt geventileerd. Door de goede vochtregulering en een juiste hoeveelheid schone en frisse lucht wordt een hoog comfort gerealiseerd. Daarnaast functioneert het systeem geheel geruisloos vanwege MJY TSYGWJPJS [FS JJS [JSYNQFYTW JS QZHMY‫ ܪ‬QYJW )NY alles draagt bij aan een optimaal comfort en een gezond binnenklimaat. Compact Afhankelijk van de ventilatiebehoefte wordt elk appartement uitgerust met twee of drie compacte klepmodules, die eenvoudig en op alle mogelijke manieren gemonteerd kunnen worden. Hierdoor ondervinden bewoners geen hinder in hun ruimteindeling en inrichting. Op afstand monitoren De SkyFlow klepmodules kunnen eenvoudig online en op afstand benaderd en gemonitord worden. Hierdoor kunnen afwijkingen al gesignaleerd en verholpen worden vóórdat gebouwgebruikers hier iets van merken. Zo creert Ned Air meerwaarde voor gebruikers en installateurs én wordt de levensduur van de luchtbehandelingskasten nog verder verlengd. 29


Auteur: Harmen Weijer. Foto’s: Inventum Technologies

De nieuwe, tweede fabriek komt precies naast de al jaren bestaande fabriek van Inventum Technologies in Houten.

Steeds meer woningen in Nederland worden aardgasloos. Dat betekent dat de vraag naar warmtepompen IJ PTRJSIJ OFWJS ‫ܫ‬NSP _FQ XYNOLJS 4R INJ RFWPYGTTXY LTJI YJ PZSSJS KFHNQNYJWJS MJJKY .S[JSYZR 9JHMSTlogies naast de huidige fabriek in Houten, een nieuwe tweede fabriek gebouwd, speciaal bedoeld voor de productie van binnenwarmtepompen. Deze nieuwe fabriek heeft een extra capaciteit van 80.000 binnenwarmtepompen per jaar. Bovendien biedt het nieuwe pand volop ruimte om trainingen en kennissessies [TTW NSXYFQQFYJZWX JS PQFSYJS YJ TWLFSNXJWJS 'JLNS IJHJRGJW NX IJ KFGWNJP TK‫ܪ‬HNJJQ LJTUJSI YNOI [TTW JJS kijkje in deze nieuwe fabriek.

Inventum Technologies opent tweede Nederlandse fabriek

met groot auditorium voor trainingen installateurs De nieuwe fabriek staat pal naast de al bestaande fabriek. Wat opvalt bij binnenkomst is het mooie auditorium met een supergroot led-scherm.

De nieuwe fabriek heeft een capaciteit voor 80.000 binnenwarmtepompen. Vorige maand werd nog hard gewerkt aan de afwerking van de productievloer.

30 jaargang 2024

De ruimte is bedoeld voor grotere bijeenkomsten. De naast het auditorium gelegen instructieruimte is op zijn beurt bedoeld voor trainingen van installateurs. De verschillende boilers en binnenwarmtepompen zijn hier werkend opgehangen, om de trainingen zo praktisch mogelijk te maken. En het grote magazijn laat zien dat Inventum Technologies grootse plannen heeft. “De nieuwe fabriek wordt geheel gebruikt voor de productie van binnenwarmtepompen”, vertelt Jorn van Strien, COO bij Inventum Technologies, niet zonder een trotse blik.

Ѧ)FFWITTW MJGGJS \J JJS J]YWF HFUFciteit van 80.000 warmtepompen per jaar. Met deze uitbreiding kunnen we Nederland nóg sneller voorzien van slimme oplossingen.” ZELF PRODUCEREN Op beide locaties worden de apparaten door Inventum Technologies geheel zelf geproduceerd. Alleen het plaatwerk voor de afwerking, binnenleidingen en enkele kleinere componenten worden als halffabricaat aangeleverd. Daarna worden alle apparaten zelf geproduceerd en


Actueel in elkaar gezet door eigen medewerkers van Inventum Technologies. De productielijn, die in de bestaande locatie volop in gebruik is, laat dat ook zien. Vakmensen zijn bezig met de bouw van binnenwarmtepompen: [FS MJY ‫ܪ‬OSXYJ XTQIJJW\JWP YTY JS RJY de test aan het eind van de lijn. Het is anno 2024 bijzonder te zien hoe ambachtelijk Inventum Technologies zijn warmtepompen maakt. Van Strien: “Door onze boilers en ventilatiewarmtepompen op Nederlandse bodem te blijven produceren en veruit de meeste componenten uit eigen land en de EU te betrekken, reduceren we ook onze eigen CO2-footprint zoveel mogelijk.” 8e generatie binnenwarmtepompen Hoewel warmtepompen nog relatief nieuw zijn, en de meeste woningen nog voorzien zijn van cv-ketels, is de technologie voor Inventum Technologies allerminst nieuw. “We maken al 35 jaar binnenwarmtepompen; we zijn inmiddels toe aan de 8e generatie”, vertelt Richard Vermeeren, New Business Manager bij Inventum Technologies. “We focussen ons ook XUJHN‫ܪ‬JP TU GNSSJS\FWRYJUTRUJS dus warmtepompen die geen buitenunit hebben én kunnen ventileren. Dat zijn ventilatiewarmtepompen die hun energie halen uit de ventilatielucht van de woning in plaats van uit de buitenlucht, zoals de lucht-water warmtepompen in de markt. Door de ventilatielucht verder af te koelen dan de buitentemperatuur wordt de ventilatiewarmtepomp een bron van hernieuwbare energie. We hebben hem wel zo gebouwd dat hij weinig tot geen lawaai in huis maakt.” En ook voor Inventum Technologies staat de ontwikkeling niet stil, vertelt Vermeeren. “Zo kijken wij naar hoe we de verschillende componenten in een warmtepomp afzonderlijk zouden kunnen vervangen zonder de gehele warmtepomp te moeten vervangen. Dat past in een circulaire economie. Onze R&D-afdeling is daar druk mee bezig en die nieuwe warmtepomp willen we eind volgend jaar lanceren. We kunnen dat ook doen, omdat wij een

De naast het auditorium gelegen instructieruimte is bedoeld voor trainingen van installateurs. De verschillende boilers en binnenwarmtepompen zijn hier werkend opgehangen, om de trainingen zo praktisch mogelijk te maken.

Het grote magazijn laat zien dat Inventum Technologies grootse plannen heeft.

van de weinige spelers in deze markt zijn die lokaal produceren.” COMPACTER Een andere ontwikkeling is dat vooral de all electric binnenwarmtepomp die niet alleen warmte kan leveren, maar ook warm tapwater en koeling én kan ventileren - compacter gemaakt wordt, vertelt Vermeeren. “We zijn nu bezig met een apparaat – de Compacto – deze komt dit eerste kwartaal op de markt. Op de VSK laten we deze nieuwe binnenwarmtepomp al zien; hij is tevens genomineerd voor de VSK Awards 2024 in de categorie Gezond & Comfort. De naam zegt het al, deze is compacter: van een hoogte van 1 meter 60 naar nu eentje van 1 meter 20, want dat is wat de klant graag wil. Dit soort ontwikkelingen en verbeteringen op onze producten doen we ook het liefst op de vragen vanuit de markt.” “Deze nieuwe warmtepomp is niet

COO Jorn van Strien en New Business Manager Richard Vermeeren van Inventum Technologies in het gloednieuwe auditorium van de tweede fabriek.

De nieuwste loot aan de stam bij Inventum Technologies is de Compacto, die – zoals zijn naam al zegt – met zijn 1 meter 20 hoog compact is, maar toch een 4 in 1 binnenwarmtepomp is.

het enige wat we ontwikkelen op XUJHN‫ܪ‬JPJ PQFSY[WFLJS ?T [WFLJS vooral woningcorporaties om meer mogelijkheden voor dashboarding en monitoring. Dus dat nemen we dan mee in het ontwerp van de nieuwe modellen. Maar we luisteren ook naar wensen van projectontwikkelaars, bouwers, energieadviseurs, groothandel en natuurlijk installateurs”, besluit Vermeeren. 31


Wij maken appartementen gasloos Om appartementen en kleine woningen gasvrij te maken heeft ETHERMA een nieuw concept ontwikkeld. De basis van dit concept wordt gevormd door de Fire+Ice warmtepomp. Deze lucht-luchtwarmtepomp is speciaal ontwikkeld TR TU JJS JK‫ܪ‬HNएSYJ JS XSJQQJ manier de hoofdvertrekken in kleine woningen te verwarmen. De overige ruimtes worden verwarmd met LAVA infraroodpanelen (in bijvoorbeeld de slaapkamer en badkamer) en eFLOOR vloerverwarming (in bijvoorbeeld de badkamer). Voor warmwater zorgt de AQUA warmtepompboiler of doorstroomheater. In de zomer kan de Fire+Ice bovendien de hoofdvertrekken aangenaam koel houden. Het concept van ETHERMA vergroot de mogelijkheden om appartementen en kleine woningen gasloos te maken. In dergelijke woningen is het plaatsen van een warmtepomp vaak een dure en technisch lastige oplossing. Een klassieke lucht-lucht-warmtepomp heeft een lawaaierige en lelijke buitenunit. De Fire+Ice heeft geen buitenunit nodig, er zijn geen gespecialiseerde monteurs nodig en de installatie is snel en eenvoudig. Dat maakt de oplossing haalbaar en betaalbaar.

32 jaargang 2024

Met het plaatsen van de Fire+Ice warmtepomp in het hoofdvertrek, en eventueel de hoofd slaapkamer, gecombineerd met de AQUA warmte-pompboiler, voldoet de oplossing aan de gestelde eisen. Aanvullend in de badkamer en slaapkamers wordt gebruik gemaakt van infraroodpanelen en elektrische vloerverwarming. Voor aangename lokale verwarming op zitplaatsen in de keuken en/of de woonkamer kunnen hier ook infraroodpanelen geplaatst worden. De oplossing bij bestaande appartementencomplexen Met name bij bestaande appartementencomplexen met meerdere eigenaren is het vervangen van gasgestookte CV ketels voor een all electric oplossing lastig. Het ETHERMA concept is een decentrale oplossing. Niet alle appartementen hoeven in één keer om te schakelen, en zelfs binnen een appartement kan de transitie in stappen uitgevoerd worden. Doordat er geen buitenunit wordt geplaatst, zullen buren zich niet storen aan geluidsoverlast of ontsierende gevels.

De nieuwste ETHERMA ontwikkeling Met de ontwikkeling van de Fire+Ice heeft ETHERMA weer een nieuwe stap gezet in het bieden van oplossingen voor de energietransitie. Kenmerkend voor de ETHERMA producten is de eenvoud van de installatie, de lage onderhoudskosten (een tweejaarlijkse inspectie wordt geadviseerd), lange levensduur en lage total cost of ownership. Door het speciaal ontwikkelde, geïntegreerde verwarmingselement, is de Fire+Ice niet vergelijkbaar met een standaard airconditioning. Het verwarmingsvermogen is 4,85 kW, bij een COP van 3,28. Bij -7OC is het verwarmingsvermogen nog 3,4kW, ruim voldoende voor een ruimte van 40 m2. Door dit concept toe te passen kun je met recht stellen: Verwarm je huis, niet de aarde. Meer informatie: ETHERMA Benelux BV Stand: 08.C054 Robijnstraat 6 7554 TB Hengelo T +31(0)88 889 88 00 I www.etherma.nl


Actueel

CO2-reductie door verduurzaming van warmte. Dat was het onderwerp van één van de kennissessies tijdens het event Industrial Heat & Power. Gespreksleider Tessa Hermens blikt terug en geeft aan waar kansen liggen voor de industrie.

‘Er zijn veel technieken om warmte te verduurzamen’ “De industrie is de laatste jaren in een stroomversnelling gekomen als het gaat om het verduurzamen van de processen en energiestromen. Het gros van de energie die de industrie

nodig heeft – tot wel twee-derde – gaat daarbij naar warmte. Het verduurzamen van die warmte is daarom zo cruciaal. Dit kan op meerdere manieren. Waar het vaakst aan wordt

LJIFHMY NX JQJPYWN‫ܪ‬HFYNJ RFFW JQJPYWN‫ܪ‬HJWJS NX SNJY FQYNOI RTLJQNOP TK NX niet altijd de beste oplossing. Het is belangrijk dat de gekozen methode past bij het bedrijf, het proces, de 33


omgeving én de toekomst. In de kennissessie ‘CO2-reductie door verduurzaming van warmte’ hebben we daarom een aantal andere technieken onder de loep genomen, ieder met zijn eigen karakteristieken en uitdagingen. Er zijn tenslotte meer wegen die naar Rome leiden”, zegt Tessa Hermens. Zij is programmaleider Verduurzaming Industrie en Glastuinbouw, bij de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE), maatschappelijke belangenbehartiger die zich sterk maakt voor een maatschappij die volledig is gebaseerd op hernieuwbare energie. (ULTRA)DIEPE GEOTHERMIE Een eerste methode om de warmtevraag te verduurzamen is door gebruik te maken van (ultra)diepe geothermie. Eveline Rosendaal, manager business development Warmtetransitie bij EBN, gaf hierover uitleg. In de glastuinbouw en gebouwde omgeving (voor warmtenetten) wordt al regelmatig gebruik gemaakt van 34 jaargang 2024

geothermie, maar in de industrie gebeurt dit nog maar zelden. Hermens: “Of geothermie een interessante optie is, hangt sterk af van de ondergrond. Nederland heeft – in vergelijking met een aantal andere landen in Europa en wereldwijd – qua warmte een gunstige ligging. Tegelijkertijd is de speci‫ܪ‬JPJ QTHFYNJ NS 3JIJWQFSI _JQK TTP JWL bepalend of deze techniek zinvol kan zijn of niet.” SPANNINGEN Op dit moment zijn de twee grootste uitdagingen voor geothermie spanningen en kosten, legt Hermens uit: “Het ontginnen van de ondergrondse gasvelden in het Noorden van Nederland en de daarmee gepaard gaande aardbevingen hebben een weerslag op de beeldvorming van geothermie. En dat terwijl bij geothermie geen gas of water uit de bodem wordt gehaald, waardoor er geen drukverschil ontstaat. Drukverschil kan leiden tot aardbevingen. Naast dit verschil zijn er ook

gelijkenissen met aardgaswinning. Zo kunnen we onder meer veel ervaring UZYYJS ZNY IJ J]UJWYNXJ INJ 3JIJWQFSI rond aardgasboringen heeft opgedaan. Die ervaring kan leiden tot een versnelling van de uitrol van (ultra) diepe geothermie.” KOSTEN De techniek staat nog in zijn kinderschoenen, waardoor de kosten vooralsnog erg hoog zijn. “Momenteel bevinden we de fase van kennisopbouw. Er zijn veel testen nodig – zoals seismische testen – die al gauw een investering van tien miljoen euro met zich meebrengen. Dit is nodig om te bepalen op welke diepte zich een geschikte laag bevindt, waardoor je warmte van rond de 150 tot 180 graden Celsius naar boven kunt halen. Eenmaal de geschikte plek is gevonden, kan dit leiden tot een duurzame oplossing die bedrijven voor een zeer lange periode van warmte kan voorzien. (Ultra)diepe geothermie heeft


Actueel dus veel potentie, maar vooral op de langere termijn, zodra we de dure fase van kennisopbouw achter ons kunnen laten”, stelt Hermens. BIOMASSA Een tweede techniek om warmte te verduurzamen is biomassa. John Bouterse, CEO van het bedrijf Twinnovate, legde het reilen en zeilen rond dit YMJRF ZNY <FFW JQJPYWN‫ܪ‬HFYNJ LJJS TUtie is, bijvoorbeeld door netcongestie, is biomassa misschien een oplossing. Je kunt hiermee hoge temperaturen bereiken. Hermens: “Een aspect waar bedrijven rekening mee moeten houden, willen ze deze techniek onderzoeken, is de maatschappelijke perceptie. Er is op dit moment weerstand tegen biomassa, omdat veel mensen veronderstellen dat hiervoor bomen moeten worden gekapt. Maar dat is niet het geval. Er worden duurzame grondstoffen zoals duurzame houtige restmaterialen gebruikt als bron. Wie gebruik wil maken van biomassa, zal IFY FQYNOI [NF LJHJWYN‫ܪ‬HJJWIJ WTZYJX moeten doen. Europa is hierbij het strengst in de wereld en Nederland is dan weer een van de strengste landen binnen Europa. Met andere woorden: er zijn diverse duurzaamheidscriteria en beoordelingsprocessen waarmee bedrijven te maken zullen krijgen voor ze aan de slag kunnen met biomassa. Het verkrijgen van vergunningen is bij deze techniek dus erg bepalend voor de ingewikkeldheid van implementatie.” Tegelijkertijd moet rekening worden gehouden met stikstofuitstoot. “Hiervoor zijn inmiddels diverse technische oplossingen op de markt. Mogelijk is deze techniek niet voor alle bedrijven geschikt, maar het is een optie die zeker het overwegen waard is”, concludeert Hermens.

geleverd aan bijvoorbeeld de glastuinbouw of andere sectoren die CO2 als grondstof gebruiken. “De installatie werkt op elektriciteit of op restwarmte. Deze laatste optie is voor bedrijven het zinvolste, aangezien restwarmte vaak voldoende aanwezig is. Hierdoor slaan bedrijven twee vliegen in één klap. Ze hergebruiken een deel van hun restwarmte terwijl daarnaast CO2 wordt afgevangen”, zegt Hermens. Restwarmte inzetten is vaak ook binnen eigen industriële processen mogelijk. “Hiermee wordt een energieverlies voorkomen en wordt bespaard op energieopwekking. Natuurlijk kan restwarmte ook aan derde partijen geleverd worden. Daar volgt zelfs een wet voor, dat industriële restwarmte middels een ‘ophaalrecht’ breder kan worden ingezet.” MEER TECHNIEKEN “Er zijn nog veel meer opties voor de industrie om warmte te verduurzamen die tijdens de kennissessie niet aan bod kwamen, maar zeker de moeite waard zijn om te benoemen”, stelt Hermens. “De e-boiler is een techniek die eenvoudig is te implementeren en meteen vruchten afwerpt. Toch moet je deze optie kritisch bekijken, aange_NJS IJ_J YJHMSNJP JJS (45 (TएK‫ܪ‬ciënt of Performance) van één heeft. Een eenheid elektriciteit genereert met andere woorden één eenheid

warmte. Een all electric warmtepomp daarentegen heeft een COP van drie of hoger wat leidt tot een veel hogere JK‫ܪ‬HNएSYNJ 2FFW TTP JJS HTRGNSFYNJ van deze twee kan voor bedrijven een interessante optie zijn, net als de combinatie met warmteterugwinning.” THERMISCHE BATTERIJ Hermens benoemt ook nog de thermische batterij als techniek: “Dit is een vrij nieuwe techniek waar je nog niet zo vaak wat over leest of hoort. Met een elektrische weerstand wordt een vaste stof – bijvoorbeeld stenen – opgewarmd tot een erg hoge temperatuur (1200 - 1400 graden). Laat je er vervolgens lucht overheen stromen, dan kan er warmte uit worden gehaald. Deze oplossing is, eenmaal geïnstalleerd, goedkoop, effectief en onderhoudsvriendelijk. De techniek is nog vrij nieuw, maar heeft zeker potentie.” ENERGIEHUBS Hermens concludeert: “Warmte verduurzamen is ook mogelijk met behulp van waterstof of door samen te werken met andere bedrijven op industrieterreinen in zogenoemde microgrids of energiehubs, waarbij restwarmte kan worden uitgewisseld. Kortom, er zijn meer wegen die naar Rome leiden.”

RESTWARMTE VOOR DIRECT AIR CAPTURE-TECHNOLOGIE Ot Messemaker, global proposition manager van Skytree, nam het derde onderwerp voor zijn rekening. Het bedrijf ontwikkelde een Direct Air Capture (DAC)-technologie die onder meer CO2 ZNY IJ QZHMY PFS ‫ܪ‬QYJWJS Deze CO2 kan vervolgens worden 35


Made by robather

Geen gebouw is hetzelfde. Maatwerk vraa

Een gezond en veilig werk- en leefmilieu staat bij iedereen hoog op de agenda. Binnenklimaatbeheersing is niet alleen voldoen aan bouwbesluiten en regelgeving, maar is juist gericht op mens en milieu. Hoe zorg ik dat werknemers en bewoners verzekerd zijn van frisse en gezonde lucht. Hoe garandeer ik de hoogste hygiëne bij voedselproductie of in een clean-room. Daarnaast spelen ook kostenbeheersing en energietransitie een belangrijke rol.

36 jaargang 2024

.JIJW LJGTZ\ MJJKY XUJHN‫ܪ‬JPJ JNXJS )J GJXYJRRNSL van het gebouw is medebepalend voor de technische invulling van een veilig en schoon binnenklimaat; een producent van babyvoeding heeft andere eisen voor klimaatbeheersing dan een binnenzwembad. Samen met de creativiteit van de architect of de beperkingen van bestaande bouw vraagt dit om expertise en een oplossing op maat.


rm

agt maatwerk.

Jouw partner in luchttechniek robatherm staat voor kwaliteit en technologisch leiderschap. Al meer dan 30 jaar de vertrouwde partner op het gebied van HVAC-luchtbehandeling met geïntegreerde regel- en koeltechniek en warmtepomptechnieken. Jouw vraag vertalen wij in een luchtbehandelingskast op maat. Geproduceerd volgens de hoogste kwaliteitsstandaarden in onze ultramoderne fabriek in Zuid-Duitsland waarbij veiligheid en duurzaamheid voorop staan. Onze JW[FWJS GFHPTK‫ܪ‬HJ NS 1JQ^XYFI XYFFY PQFFW [TTW professioneel advies en geven indien nodig alle support tijdens installatie. Met onze totaaloplossingen ontzorgen wij de installateur van ontwerp tot installatie.

Stand VSK 10.E030 37


De energietransitie drijft op elektrotechnische innovaties Om de energietransitie te laten slagen, zijn innovaties nodig die werktuigbouwkunde en elektrotechniek HTRGNSJWJS *K‫ܪ‬HNएSYJ JS XQNRRJ X^XYJRJS INJ SNJY FQQJJS IJ T[JWLFSL [FS KTXXNJQJ SFFW MJWSNJZ\GFWJ energie versnellen, maar deze ook bereikbaar maken voor een breed publiek. Een Nederlands bedrijf dat al jaren met haar prijswinnende slimme innovaties de energietransitie aanzwengelt, is Triple Solar. Bijvoorbeeld met haar geavanceerde PVT-warmtepompsysteem dat inmiddels al in ruim 5000 woningen werd geïnstalleerd. Cees Mager, CEO, over de missie van zijn bedrijf: ‘Triple Solar wil impact maken door CO2-reductie. Daarom moeten onze innovaties een betaalbare en voorspelbare energierekening voor iedereen bereikbaar maken.’ TOEKOMSTBESTENDIGHEID Het PVT-systeem van Triple Solar 38 jaargang 2024

combineert PV-panelen met een thermische collector die zich op de meest logisch beschikbare ruimte op het dak bevindt, namelijk aan de achterkant van de panelen. Deze PVT-panelen zijn de energiebron voor de PVT-warmtepomp, die de opgewekte energie omzet in bruikbare warmte voor verwarming en warm tapwater. Op de VSK-beurs 2024 introduceert Triple Solar opnieuw een innovatie als uitbereiding op haar product range. Deze nieuwste innovatie van het PVT-systeem is geschikt voor met name nieuwbouwwoningen, waar ruimtebesparing en geluidsbeperking cruciaal zijn.

KOSTENEFFECTIEF CEO Cees Mager: ‘Via intelligente monitoring kunnen we bij de Triple Solar onze PVT-warmtepompen diagnose op afstand doen, zodat de installateur niet hoeft uit te rijden. Zo worden kosten, tijd én CO2 bespaard.’ De nieuwe uitbreiding van onze product range vormt wederom een cruciale stap in de verdere acceptatie en implementatie van PVT als technologie in de energietransitie. Triple Solar blijft een pionier in duurzame energieoplossingen. Stand VSK 11.A071


Op de VSK beursvloer

From line to loop LEDVANCE verhoogt haar inspanningen om de verlichtingsindustrie te transformeren in een groenere industrie

Met “LEDVANCE LOOP” introduceert de verlichtingsexpert een sub-merk voor al de duurzaamheidsinspanningen en -maatregelen in het hele bedrijf. Dit omvat nieuwe productassortimenten, het verminderen van CO2-niveaus met een miljoen ton per jaar in transport en het ver-beteren van de vraagplanning met behulp van AI. Het concept achter het submerk LEDVANCE LOOP is een grote stap en zal naar verwachting de toekomst veranderen: “We hebben veel geïnvesteerd in onderzoek en ontwikkeling zodat we kunnen bijdragen aan een duurzamere industrie,” zegt Derek Mc 2NQQFS (*4 GNO 1*);&3(* 'JSJQZ] “In dit tijdperk van transformatie bij LEDVANCE is duurzaamheid geen bestemming maar een continue reis. Het gaat over meer dan alleen milieubewust zijn; het gaat over het opnieuw vormgeven van onze werkwijzen, het verminderen van onze ecologische voetafdruk en het bevorderen van ethisch zakendoen. Terwijl we ons ontwikkelen, vergroten we niet alleen onze concurrentiekracht, maar zorgen we ook voor een duurzame toekomst voor ons bedrijf, het milieu en onze mensen. Dit is waar LEDVANCE LOOP voor staat.” Naast de talrijke activiteiten die het bedrijf zelf zullen transformeren, zal LEDVANCE binnenkort twee nieuwe productfamilies lanceren onder de LEDVANCE LOOP-paraplu. EVERLOOP is een reeks innovatieve professionele producten waarmee professionele klanten bepaalde onderdelen van een armatuur kunnen ver-vangen, waardoor de levensduur

van een product wordt verlengd en afval wordt verminderd. NATURELOOP, een productlijn voor consumenten, zal producten aanbieden die gemaakt

zijn van gerecycleerde materialen zoals ledlampen en led armaturen. Stand VSK 7.E068

Duurzaamheid centraal Viega is verheugd deel te nemen aan de VSK 2024. Marlies Berkhof, Marketing Manager bij Viega, benadrukt: “Duurzaamheid is cruciaal voor onze bedrijfsidentiteit. We geloven dat de toekomst alleen duurzaam kan zijn met betrokkenheid en expertise uit onze sector,” zegt Berkhof. Als lid van de “50 Sustainability & Climate Leaders,” tonen we actieve bijdragen aan klimaatdoelstellingen. Op de stand inspireert Viega met innovaties en visie. Tijdens VSK 2024 presenteren we een breed scala aan producten, systemen en oplossingen, ondersteund door decennia aan kennis in de installatiebranche. *JS MTTLYJUZSY NX MJY 9JRUTST] leidingsysteem, speciaal voor gesloten verwarmings- en koelinstallaties en leidingen tussen buiten- en binnenunit van een warmtepompsysteem. “Een staaltje

technologische innovatie dat onze toewijding aan duurzame oplossingen belichaamt,” zegt Marlies Berkhof. De Prevista Challenge keert terug, een spannende en educatieve activiteit waar bezoekers ons Prevista voorwandsysteem kunnen ervaren. Marlies Berkhof: “Interactieve kennismaking op zijn best.” Viega deelt haar visie op duurzaamheid en innovatie op VSK 2024. Marlies Berkhof sluit af: “We kijken ernaar uit om bezoekers te inspireren en samen te werken aan een duurzamere toekomst.” Stand VSK 11.C030

39


Protherm spoel en aftapkraan Spoelen, aftappen en vullen maar dan met 1 kraan … hoe slim en handig is dat? Protherm heeft deze bijzondere kraan in haar assortiment. Een bijzondere kraan met slechts één appendage voor 2 losse kogelafsluiters en aftapper. Dankzij deze perfecte combinatie bespaart u op arbeid en op materiaal. Met veel minder onderdelen en dus snel te installeren. Deze kraan is leverbaar met diverse maten knelaansluitingen of met een binnendraad aansluiting. Te monteren in iedere gewenste positie. Volg bij montage altijd de voorschriften van de fabrikant op. Door plaatsing van spoelaftapkranen in zowel de aanvoer en retour wordt het spoelen en vullen van installaties kinderspel. Het circuit van de warmte-

pomp of zonnecollector wordt afgesloten door de hoofdkogelafsluiters. Zowel de installatiezijde als de bron (warmtepomp of zonnecollector) zijn nu onderbroken van elkaar en kunnen beide individueel gevuld of gespoeld

worden. Op de vul- en aftapkraantjes van de aanvoer en retour wordt het spoel- en vulapparaat aangesloten. Het spoelen of vullen begint. Daarna worden de kraantjes weer gesloten en worden de hoofdafsluiters in be-

Warmtepomp-SKIDS Inventor binnen no-time geleverd Het zal veel installateurs als muziek in de oren klinken: een compleet gemonteerde all-electric warmtepomp in een SKID bestellen en binnen een paar dagen in huis hebben. Plug & Play, hoe snel wil je je klanten bedienen? Inventor maakt dit mogelijk in samenwerking met importeur Gafco Koude & Klimaat. Tijdens de vakbeurs VSK wordt deze nieuwe SKID gepresenteerd. )NY NX [TTW TSX FQX J]HQZXNJ[J importeur van Inventor ,een mooie gelegenheid om ook te laten zien dat Inventor meer in huis heeft dan airconditioners’’, meldt Bas Faaij, Commercieel Directeur bij Gafco. ,,We zijn er trots op dat we volgend jaar deze gestandaardiseerde SKID’s met warmtepompen van 4 tot 10 kW, met een korte levertijd kunnen aanbieden via een van onze zusterbedrijven.’’ Momenteel wordt er nog volop gewerkt om de SKID volledig naar wens te krijgen. Tijdens VSK is de Inventor-SKID te zien, inclusief het 3D-model. Bas Faaij is trots dat 40 jaargang 2024


Op de VSK beursvloer

drijfstand gezet. Het vul- en aftapkraantje wordt vergrendeld door het los schroeven van de hendels, deze 180 graden te draaien en weer vast te schroeven. Deze bijzondere kranen zijn leverbaar met diverse maten knelaansluitingen (15-22-28mm) of met een ѧ GNSSJSIWFFI FFSXQZNYNSL )J ੇ aansluitingen (om te spoelen/vullen/aftappen) zijn voorzien van een afdichtingsdop. De spoelaftapkraan van Protherm: dat betekent makkelijker spoelen, ook fungerend als FKXQZNYJW ‫ܫ‬J]NGJQ YTJUFXGFFW JS MJJQ belangrijk, met een veel kortere inbouwmaat. En dus met veel minder onderdelen die je normaliter voor dit soort kranen nodig hebt … met andere woorden, ook hier besparing van tijd en minder kans op faalkosten. Stand VSK 11.E080

Bijzondere frequentieregelaar voor de HVAC markt Informatievoorziening naar de markt is zeer belangrijk zeker als je iets bijzonders in je leveringspakket hebt. De VSK-e beurs is een uitgelezen mogelijkheid om deze bijzonderheid in levenden lijve te YTSJS )NY NX JJS WJIJ \FFWTR -N‫ܫ‬J] &ZYTRFYNXJWNSLXYJHMSNJP ' ; deelneemt aan de VSK-e. Tegenwoordig zie je innovaties razendsnel op het internet. Documentatie en video’s laten je alles over het product zien. Toch geeft het zien met eigen ogen een veel GJYJWJ NSIWZP -N‫ܫ‬J] \NQ IJ_J RTgelijkheid bieden door op de VSK-e een live opstelling te tonen van de NFO Sinus frequentieregelaar aangesloten op een luchtbehandelingskast. Ѧ9NOIJSX IJ ;80 J LFFY -N‫ܫ‬J] JJS luchtbehandelingskast aandrijven door een ‘gewone’ PWM-frequentieregelaar én door de NFO Sinus

frequentieregelaar. Met een oscilQTXHTTU LFFY -N‫ܫ‬J] MJY [JWXHMNQ aantonen tussen de twee verschillende frequentieregelaars. Zo kunnen bezoekers live de effecten zien van een aandrijving met een PWM-signaal en een aandrijving met een zuivere sinuscurve. Een PWM-regelaar veroorzaakt allerlei problemen zoals EMC vervuiling, een regelaar met een zuivere sinus doet dat niet” aldus Jeffrey Jaakke, FFSIWNOKXUJHNFQNXY [FS -N‫ܫ‬J] Stand VSK 7.E045

Gafco, naast koeltechnische producten en airconditioningapparatuur, ook deze noviteit kan presenteren. ,,Naast het verwelkomen van nieuwe klanten, hopen we natuurlijk ook veel van onze bestaande klanten te mogen begroeten.’’ Naast Gafco zal ook zusterbedrijf Verholt op de beursstand aanwezig zijn Verholt staat bekend als specialist in meetapparatuur en is TK‫ܪ‬HNJJQ NRUTWYJZW [FS 27: RJJYNSXYWZRJSYJS NS IJ 'JSJQZ] 3FFXY het kalibreren van meetapparatuur biedt Verholt een uitgebreid assortiment meetinstrumenten van diverse merken aan. Stand VSK 12.D126 41


Op de VSK beursvloer

Super Stars gereedschappen Voor warmtepompen en airconditioning Ruim een jaar timmert Super Stars in Nederland aan de weg als nieuwe leverancier van koeltechnisch gereedschap. Dit nieuwe merk richt zich hiermee op de groeiende vraag vanuit de markt naar speciale gereedschappen voor het onderhouden en installeren van airconditioning en warmtepompen. Tijdens ;80 UWT‫ܪ‬QJJWY 8ZUJW 8YFWX _NHM RJY een eigen stand waarin de nieuwe en reeds bestaande producten worden gepresenteerd aan HVAC professionals. “Voor ons was het niet meer dan logisch om, na een jaar pionieren en innoveren waarin we een heel assortiment hebben ontwikkeld, deze te presenteren tijdens de VSK-beurs” aldus Jelte van de Coolwijk, productmanager van Super Stars. “Het is voor ons de uitgelezen kans om met beslissers en eindgebruikers in contact te komen. We bieden de gelegenheid kennis te maken met onze producten welke zich onderscheiden door hun goede kwaliteit en gunstige prijsstelling. Tegelijkertijd staan we open voor feedback en ervaringen die we meenemen in onze nabije ontwikkelingen.” Nu de energietransitie in volle gang is veranderd het installatiewerk in rap tempo. Dat betekent nieuwe werkmethoden en nieuwe gereedschappen. Super Stars speelt sinds eind 2022 in op deze veranderende markt door een lijn gereedschappen te introduceren die geschikt is voor het werken aan dergelijke installaties. Stand VSK 11.B090

Agenda VSK 2024

VSK is dé beurs waar je in één bezoek op de hoogte bent van alle ontwikkelingen in de wereld van installatie. Of het nu gaat om W-installatie of E-installatie; VSK is de beurs voor de totale installatiebranche. Exposanten delen hun kennis en tonen het nieuwste aanbod van oplossingen, toepassingen, technieken, innovaties en diensten.

• •

Green Heating Solutions

Green Heating Solutions is de vakbeurs voor duurzame klimaattechnieken in de Benelux. Nu de energietransitie op gang komt, is dit de plek waar alle vragen beantwoord worden over verwarming, koeling en ventilatie. Green Heating Solutions draait om de nieuwste innovaties, praktische seminars en netwerkgesprekken. Green Heating Solutions biedt exposanten en bezoekers uit de HVAC-sector de kans om met elkaar in contact te komen, zich te laten informeren en de nieuwste ontwikkelingen in de industrie te leren. De vakbeurs vindt gelijktijdig plaats met Solar Solutions International, de grootste vakbeurs voor zonne-energie in Noordwest-Europa. Zo kunt u zich in één klap laten informeren over zowel duurzame verwarming als energieopwekking.

• •

19 - 21 maart 2024 Locatie: Expo Greater Amsterdam

Solar Solutions International Solar Solutions Amsterdam is de grootste vakbeurs voor zonne-energie in Noordwest-Europa en draait om meer dan 500 innovaties en ruim 100 praktische seminars over de nieuwste ontwikkelingen rondom energieopslag, slimme producten en een steeds breder aanbod aan zonnepanelen. Als exclusief B2B-evenement biedt Solar Solutions Amsterdam exposanten en bezoekers een onmisbare kans om te netwerken op hoog niveau.

• •

42 jaargang 2024

6 - 9 februari 2024 Locatie: Jaarbeurs, Utrecht

19 - 21 maart 2024 Locatie: Expo Greater Amsterdam


Volledige controle over energieverbruik? SDM72 series MID gekeurd • 3 fase 100A • Duidelijke LCD display • Verkrijgbaar in diverse modellen > D, Standaard model > Bi, Met separaat register import en export > DR, Met separaat register welke welke resetbaar is > DM, met RS485 Modbus • Allen MID gekeurd, dus toegestaan voor verrekening

Direct uit voorraad leverbaar

SDM630 Modbus MID • 3 fase 100A of -/5A i.c.m. stroomtrafo’s • Meet kWh Kvarh, KW KW, K Kvar, KVA, KVA P, P F, F PF PF, Hz, H dmd, d d V, V A, A etc. t • Bidirectionele meting, import en export Direct • RS485 Modbus naar de • MID gekeurd, mag voor verrekening gebruikt worden WEBSHOP

E&S Electrading

Distributeur van Eastron energie en kWh meters voor de Benelux

6-9 FEBRUARI DE BEURS VOOR DE TOTALE E+W INSTALLATIEBRANCHE

MELD JE GRATIS AAN VIA VSK.NL

ONZE TOEKOMST DRAAIT OM JOU VSK ZET JE OP VOORSPRONG

43


Kies voor onze warmtepompen zonder buitenunit Onze warmtepompen zonder buitenunit voor zowel bestaande bouw als nieuwbouw. Gasloos en hybride. Onze binnenwarmtepompen hebben een geïntegreerd ventilatiesysteem. Daardoor is een traditionele MV-box of WTW-unit overbodig. Zo sla je twee vliegen in één klap: je combineert ventileren en verwarmen in één opstelling. En dat bespaart weer ruimte!

Weten of een binnenwarmtepomp in de woning past? Download dan ons p conceptenboek!

Innovation lives here 44 jaargang 2024


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.