Page 1

Hvad er en klumme?


Hvad er en klumme? Definition • Oprindeligt en betegnelse for en side eller en spalte i en trykt bog eller avis. • I dag bruges udtrykket mest om en fast, tilbagevendende kommentar i en avis. •

Oftest skrevet af den samme journalist eller forfatter – benævnt en klummeskribent

• I en klumme giver man udtryk for sin holdning og mening. • Minder meget om essay eller en kommentar, da teksten er meget personlig. • Emnerne er ofte ”smarte” og højaktuelle. • Det er i øjeblikket meget på mode at have en klumme. En af de mere kendte, fiktive klummeskribenter er Carrie Bradshaw (spillet af Sarah Jessica Parker), der i tv-serien Sex & the City har en klumme i den fiktive avis, The New York Star om emnet Sex & the City.

Analysemodel. Hvis du skal analysere en klumme, kan du bruge denne analysemodel. 1. Hvordan er denne tekst i forhold til definitionen? (Vurdér teksten i forhold til ALLE dele af definitionen!. Vurdér KLUMMEN i forhold til definitionerne af ESSAYog KOMMENTAR.Hvad er SMART?Hvad er IN?)

2. Titel? Overskrift? 3. Indhold/referat? (Hvad er SMART? IN?)

4. Kommunikationssammenhæng:

a: Afsender? (På hvilken måde er forfatterne SELV involveret?)

b: Målgruppe? (Tror du, at målgruppen rammes?Er emnet specielt interessant for bestemte målgrupper?)

c: Budskab? (På hvilken måde argumenterer forfatteren af teksten?)


5. Ordvalg? (Svære ord? Bandeord? Ungdomsord? Udenlandske ord? Slang? Ironi? Hvordan er ordvalget i forhold til målgruppen? O.a.)

6. Hvilke følelser er involveret? (På hvilken måde viser de sig?)

7. Er der billeder tilknyttet? (Lav en analyse af disse!)

8. Hvor er den fundet/set? 9. Er det et aktuelt emne? (Vil emnet være specielt interessant i lang tid?)

10. Er du enig med forfatteren? (Begrund!)

11. Sæt emnet i PERSPEKTIV! (Har du læst, hørt eller set noget om emnet før? Hvad betyder det for dig? For andre? For Danmark? For Verden? For fremtiden?)

12.

Andet?

Hvad er en klumme?  

Definition og analysemodel om genren klumme.

Hvad er en klumme?  

Definition og analysemodel om genren klumme.

Advertisement