Page 1

Digt dåseåbner. •

Præsentation Titel, digter, digtsamling og udgivelses år. - hvad slags digt er det ? (salme, sang, rim digt, prosa digt/et der ikke rimer, portrætdigt) - første oplevelse af digtet

Du for åbnet et digt, ved at stille spørgsmål – ved at undre dig!!!. Hvad er mærkeligt og hvor sker der noget anderledes ? - frustration er godt – stil mange spørgsmål, prøv at svare – kom med ideer ! - læs digtet op igen og igen og/eller skriv digtet af – her får du digtet ”ind under huden”/ind i dit hoved. - Læg et papir over digtet og læs det linie for linie, som du talte ud i luften

Hvordan er opbygning/komposition i digtet ? - hvor mange strofer er der i digtet ? hvor mange vers er der i hver strofe ? - giv de enkelte strofer numre og/eller inddel digtet i afsnit efter hvad der sker – giv de enkelte afsnit en overskrift.

Er der rim i digtet ?– se bilag om rim-typer

Hvordan bliver sproget brugt ? - er der gentagelser i digtet – starter/slutter nogle eller alle vers med det samme - hvis ja, hvorfor mon ? - alm. sprog, fag sprog, nye ord, korte-/lange sætninger og ordklasser.

Hvilke rum bevæger digtet sig i ? - hvor foregår digtet - i en by, en skov eller et andet sted ? - skiftes der rum, hvor og hvordan ? - et rum giver en stemning – mærk/føl efter – der har betydning for hele digtet !

Hvordan bevæger digtet sig ? - digtets titel fortæller oftest hvad digtet handler om - er en nøgle til betydningen/meningen. - der er næsten altid et ”jeg”, et ”han” eller ”hun”, et ”du” eller en person der træder frem - det viser ofte betydningen/meningen ! - hvad føler/fornemmer du … det er tit den stemning du oplever/ fornemmer, der afgør hvilket problem/oplevelse ”jeg’et” har i digtet. - hvordan har ”jeg”, ”han” … osv. personen det ? - det er altid en god ide, at finde modsætninger i digtet – de peger på tema ! - oftest er det kun den ene halvdel af et/flere modsætningsspar der vises !

Er der ordbilleder (sammenlign., metaforer, symboler osv.) i digtet ? – se bilag om billedsprog.

Tema-/Budskabs vurdering, Tema Budskab Andre erfaringer Personligt Oplæsning

egen mening og oplæsning. - hvad mener jeg digtet handler om ... - skriv 3-4-linier om hvilke(n) mening du mener digtet har. - har jeg erfaringer om det samme andre steder fra … - sammenlign med første oplevelse af digtet - jeg synes teksten er … , begrundelse … - øv oplæsning med patos ! (indlevelse)

Analyse af digte  
Analyse af digte  

Analyse- og fortolkningsmodel til digte. Kort version.

Advertisement