Wijkblad december 2018

Page 1

WIJKBLAD BEKKERVELD AARVELD 13E JAARGANG NUMMER 53

THUISKOOR

DECEMBER 2018

DANKWOORD

VOSSENJACHT

OPROEP

BEKKERBIOS


BELANGRIJKE

TELEFOONNUMMERS Noodnummers Ambulance, brandweer, politie (spoed) Idem voor doven en slechthorenden Handhaving Huisartsenpost OZL (Nightcare) Dierenambulance Storing gas of elektra Storing water Blokkeren bankpassen en pincode

112 0800-8112 14-045 045-5778844 0900-0245 0800-9009 043-3090909 0800-0313

Belangrijke andere nummers A Gene Bek Buurtsteun (burenhulp) Dierenmishandeling of -verwaarlozing Gemeente Heerlen Meld Misdaad Anoniem Politie (geen spoed) RD4 Servicepunt Sociaal Buurtteam Wijkagent Wijkraad Zichtbare Schakel Zuyderland ziekenhuis

045-8516726 info@aarbek.nl 144 14-045 0800-7000 0900-8844 045-5437100 045-5604004 0900-8844 06-47600307 06-18228368 088-4597777

Overig Informatie over buurt Melding openbare ruimte Gevonden/verloren voorwerpen Dier vermist of gevonden Buurtberichten door bewoners Hulpplatforms

2

aarbek.nl heerlen.nl heerlen.nl amivedi.nl nextdoor.nl wehelpen.nl nlvoorelkaar.nl sevragramconnect.nl


VOORWOORD In het voorwoord van het vorige wijkblad heeft Frans Thuis het voorwoord beëindigd met de volgende woorden “Maar vooral heb ik vertrouwen in de buurt en in u, als bewoner. U bent gewoon een toffe buurt. Toch nog even over mij persoonlijk. Ik heb intussen al veel en heel warme reacties mogen ontvangen. Dat doet me goed en ze betekenen veel voor me. En ze helpen me absoluut om dat wat mij nu overkomt te dragen. Heel veel dank daarvoor!”

Nu is het onze beurt om Frans te bedanken!! Voor zijn jarenlange tomeloze inzet, betrokkenheid voor onze wijk. Wij hebben op een bijzondere wijze afscheid van hem genomen, indrukwekkend georganiseerd door familie en scouting. Dit wijkblad is voor een groot deel gewijd aan Frans en zijn afscheid. Dit voorwoord schrijf ik, Frans van Velzen als plaatsvervangend voorzitter van uw wijk. Want de wijk, wijkraad , alle vrijwilligers en alle betrokkenen moeten en willen verder. Er komen allerlei uitdagingen op ons pad. Ik noem hier: verhuizing Tarcisius, Blauwe Zone, Welterlaan en jaarplan(activiteiten) en begroting 2019. Allemaal onderwerpen waar ook het bestuur zich in moet verdiepen, evenals samenwerking met buursteun, buurtzorg, rosarium en vrijwilligers. Daarbij willen wij ook heel graag iedereen leren kennen! Let daarom op de uitnodiging verderop in dit blad. Het bestuur gaat ervoor. Wij delen het door Frans Thuis beschreven vertrouwen in de wijk Bekkerveld/Aarveld en rekenen op u allen!! Namens het bestuur wens ik u fijne feestdagen en een heel goed, gezond 2019.

Frans van Velzen Plv Voorzitter wijkraad

3


INHOUD DECEMBER 2018

2 Belangrijke telefoonnummers 3 Voorwoord 4 5 6

Inhoud

Thuiskoor

Dankwoord

10/11 In Memoriam Rosarium 12/13 In Memoriam Wijkraad 14

Wijkraad

15 Scouting / Kerstmarkt 16/17 Voorstellen 18 Gedicht Sandarijn 19 BuurBBQ 20 Bekkerbios 21 Herfstplantjes 22/23 Vossenjacht 24/25 Advertenties 26 Het wijkkijkertje 27 Sudoku 28 Oproep

4


Alhoewel we al enige tijd onze stemmen laten samensmelten in het wijkkoor, was het vinden van een passende naam best een hele kluif. Dat het overlijden van Frans Thuis ons daarbij geholpen heeft, laat geen toeval heten: veel leden van het koor hebben van dichtbij ervaren hoezeer Frans zich met hart en ziel inspande voor de mensen uit de wijk. Ook het oprichten van ons wijkkoor is hand in hand gegaan met de steun van Frans. “Met elkaar verder komen door: elkaar weten te vinden, een verbinding aan te gaan en tot afstemming te komen.” Het was het motto van Frans, waar we ons nu op beroepen. Wanneer het verder komen, het elkaar weten te vinden, de verbinding aan te gaan en tot afstemming te komen, werkelijk bereikt wordt, roept dat een enorm gevoel op van innerlijk thuiskomen. Ook koorzang is een oefening in het afstemmen op elkaar. Als eerbetoon aan Frans Thuis, de bindende factor om innerlijk thuis te mogen komen, hebben we samen besloten ons koor voortaan “Het Thuiskoor” te noemen. Hierbij laten we ons leiden door de centrale gedachte om vaste en nieuwe deelnemers binnen het koor een gelegenheid te bieden, om ook hier thuis te mogen komen! We oefenen slechts één uur per twee weken onder leiding van dirigent Michel Erens. We zingen omdat we willen verbinden en ontmoeten, maar vooral ook om samen muzikaal plezier te uiten. Ons Thuiskoor is groeiende en daar zijn we heel trots op. Het koor krijgt hiermee steeds meer body en de mogelijkheden om het aantal muzikale uurtjes plezier uit te kunnen breiden. De contributie is bewust laag, om de drempel voor zoveel mogelijk mensen weg te nemen. Zin om op zondag om de week ook deel te nemen aan een uurtje muzikaal plezier, neem dan contact op met Jacqueline Mulders. mail@jacqueline-mulders.nl Ook mannen zijn van harte welkom!

THUISKOOR

BUURTKOOR KRIJGT PASSENDE NAAM

5


DANKWOORD Wat was het een bijzondere dag! Zaterdag 6 oktober was er een prachtig afscheid voor Frans, midden op zijn eigen Bekkerveld. Helemaal in zijn stijl, buiten in het groen. Helaas alleen veel sneller dan hij en wij verwacht hadden. Voor ons als familie was het erg troostend om zoveel mensen op het Bekkerveld te treffen. Vooral uit de buurt, maar ook van de Scouting of vanuit een ander verband. En samen met jullie als buurtgenoten; met de vrijwilligers van het Rosarium en alle vrienden van Scouting, konden we Frans het afscheid geven dat hij verdiende. Onder een stralende zon en te midden van fraaie herfstkleuren. Natuurlijk wisten we uit zijn verhalen dat hij erg druk was in Aarveld/Bekkerveld. Maar uit de enorme aantallen kaartjes en mailtjes hebben we ook kunnen lezen hoe betekenisvol zijn inzet is geweest. En dat geeft ons een enorm fijn gevoel. Wij zijn trots op onze broer! Mede namens mijn broers en zussen veel dank voor al deze prachtige verhalen. Het heeft ons ook een kant van Frans laten zien waar hij zelf niet veel over zei. Daarvoor was hij te bescheiden; hij vond dat normaal. Ook dank voor alle steun en bezoekjes aan hem in de periode dat duidelijk was dat hij niet meer beter zou worden. Hij vertelde ons heel regelmatig hoe zeer hij genoot van de aandacht en de lieve woorden. Zoals hij zelf ook gezegd heeft, maakte het feit dat hij van betekenis kon zijn voor anderen in deze mooie wijk, ook zijn eigen leven iedere dag opnieuw weer betekenisvol! Irene Thuis


7Frans Thuis geboren, 12-12-1956 overleden, 29-09-2018 Belangrijk is niet alleen de weg die je gaat, maar ook het spoor dat je achter laat. Zo veel voor anderen, zo weinig voor zichzelf! “Door van betekenis te zijn voor anderen, geef ik betekenis aan mijn eigen leven.” Van betekenis zijn voor anderen, dát was voor Frans kwaliteit van leven. “Bedankt voor je reactie. Alle steun die ik nu ervaar, ook in jouw bericht, doet me erg goed. Sinds 3 weken heb ik morfine(achtige) pleister in een lichte dosering en ben ik pijnvrij. Dat is een wereld van verschil! Het maakt mijn hoofd vrij en mijn lijf en geeft weer energie. Ik heb de draad weer opgepakt en ben druk als voorheen. Ik regel, vergader, praat, mail, zet in gang, zit achter de broek als vanouds. Ofwel: ik doe, als altijd, de dingen die ik leuk en belangrijk vind. Mooi toch? Daar komen heel veel bezoekjes aan mij bij. Natuurlijk familie (we zijn met negen broers en zussen) en vrienden, maar ook veel bewoners uit de buurt en professionals van alle disciplines waar ik mee te maken heb vanwege mijn activiteiten in de wijkraad. Ik voer veel mooie, vaak emotionele en diepgaande gesprekken. Die zijn waardevol, voor mij en voor de ander. Zelfs nu voeg ik waarde toe aan mijn leven! Ik mag alleen maar blij en dankbaar zijn dat me dat gegund is. In mijn omgeving zie ik dat het ook heel anders kan lopen. Maar... ik pleeg roofbouw op mijn lichaam en daar was de kanker ook al mee bezig. Het gaat dus een keer stoppen. Tot die tijd haal ik er het maximale uit!” Groet, Frans


ROSA IN MEMORIAM

Frans Thuis was de drijvende kracht achter het rosarium. Toen in 2009, uit geld gebrek, de gemeente de rozentuin dreigde op te heffen en op die plek een grasveld wilde aan leggen, heeft Frans de gok gewaagd en het rosarium als wijkproject aangemeld . Met een handje vol vrijwilligers die op een advertentie waren afgekomen, is hij begonnen . De eerste jaren kostte het hem moeite om de gemeente te overtuigen dat de rosarium groep echt zelfstandig kon opereren, dat de vrijwilligers samen goed onderhoud pleegden en goede verantwoorde stappen namen om het park weer nieuw leven in te blazen. Frans geloofde in de kracht van burgers. Door zijn goede contacten met de gemeente kreeg hij veel voor elkaar, ook financieel. Er was een apart potje voor het rosarium. Hij zocht contact met de rozenkwekers in Lottum en de hele groep vrijwilligers ging in Lottum op werkbezoek. Hij had onder de vrijwilligers een paar ter zake kundige mensen die hem met hun kennis, kunde en bereidwilligheid ter zijde stonden . Er werden perken vernieuwd,vrijwilligers leerden hoe te snoeien, en Frans schreef stukjes over het rosarium in het wijkblad. Het aantal vrijwilligers groeide aan, er moesten ook wel eens mensen ophouden met het werk door verhuizing o.a., maar er bleef toch altijd een enthousiaste harde kern. Oudmedewerkers kwamen op de koffie, de band bleef. Frans wilde absoluut niet de Leider worden genoemd. We doen het allemaal samen was zijn devies. Iedereen mocht mee doen naar vermogen. En bezoekers die wat gezelligheid zochten waren ook tijdens koffietijd welkom. Snoeien en wieden waren de hoofdactiviteiten, maar er moest ook Culterra (extra plantenvoeding) gestrooid worden en kalk. Een keer in de 14 dagen werd er van 10- 12uur gewerkt, Frans was er bijna altijd. Ook door de week was hij vaak in het rosarium te vinden, even nog wat snoeien, een praatje maken met bezoekers en voorbijgangers. Frans geloofde in de wijk, in het verbinden van mensen, en dat het rosarium daarvoor een goed ,,medium�was. Hij was betrokken bij alles , en inspireerde de vrijwilligers , nooit opdringerig maar heel rustig op de achtergrond ,wist hij een sfeer te creeren waar iedereen zich gezien wist en zich in de groep thuis voelde. En dus graag kwam werken op de zaterdagochtend.

10


ARIUM Er was een burendag, we deden mee aan een landelijke wedstrijd van vrijwilligersprojecten , we vierden verjaardagen samen. In de Paastijd maakten we samen een paas-ontbijt.

Frans was een zeer bescheiden mens, een man van de eenvoud. Hij was met weinig tevreden, zocht de luxe niet en besloot vervroegd op te houden met werken, omdat hij met het inkomen, dat hij dan zou krijgen, rond kon komen. Zo kon hij zich nog meer voor het wijkenwerk inzetten. Luxe interesseerde hem niet, we kenden hem altijd in zijn dagelijkse kloffie. Hij kon goed luisteren naar en meedenken met de vrijwilligers, gaf soms ook ongezouten zijn mening en was wat zijn idealen betreft, vasthoudend. Hij nam het ook vaak op voor de jongeren, die veel rotzooi achterlieten op de picknickplaats. Waar konden ze anders heen? Dan ruimde hij de rotzooi weer op en probeerde de jongeren vriendelijk daarop aan te spreken. Hij kon niet tegen negativiteit of mopperen over triviale dingen. Het ging hem altijd om de mens en het contact. Hoe gaan we verder? Twee vrijwilligers zullen proberen zo goed mogelijk Frans te vervangen, ĂŠĂŠn voor de sociale gang van zaken, de contacten met de gemeente, de ander voor het onderhouds beleid en de aansturing van het werk wat gedaan moet worden. Frans vervangen kan eigenlijk niet. We zullen op onze eigen manier om moeten gaan met deze mooie erfenis, ik heb al begrepen dat de gemeente daar ook een ondersteunende rol in wil vervullen, om ons in ieder geval weg wijs te maken in de aanspreekpunten voor bepaalde zaken. Overdracht vond Frans moeilijk omdat hij zoveel wegen kende om op de goede plaats uit te komen, we zullen zelf weer onze contacten moeten leren leggen. De harde werkers in de tuin gaan gewoon door, uit naam van Frans, met de zelfde inzet.

11


WIJKR

IN MEMORIAM

Voor Frans

Beste familie, vrienden en genodigden en alle wijkgenoten van aarveld en bekkerveld. Ik ben sinds korte tijd lid van de wijkraad en als zodanig wil ik u allen mee laten beleven welke rol Frans vervulde in de wijk. In de wijk was Frans een drijvende kracht van de wijkraad. Zijn tomeloze inzet is bekend bij alle bewoners van de wijk. Namens alle wijkbewoners wil ik hem hier nu uitdrukkelijk voor bedanken. Sinds eind 2006 was Frans voorzitter van de wijkraad, erbij gehaald door zijn broer Hans (althans volgens de notulen) Sindsdien is de samenstelling van de wijkraad voortdurend gewisseld, maar Frans werd het boegbeeld en middelpunt. Wekelijks verstuurde Frans het document “Bijblijven� zodat de wijkraad, gemeente, wijkagent en handhaving op de hoogte bleven van zijn activiteiten van die week. Alle zaken die de wijk en de wijkraad raakten, werden door Frans vol passie en enthousiasme opgepakt. Ik wil hier van graag enkele zaken met u delen. Het Rosarium, het meest tastbare voorbeeld. Samen met vele vrijwilligers heeft Frans dit mogelijk gemaakt. Zonder Frans zou dit er nu niet zijn geweest. Zijn strijd tegen de buxusrups en ander ongedierte is bij vele bekend. Een bekroning zijn,recent, de nieuwe geasfalteerde paden en de skatebaan voor de jeugd. Het Rosarium is altijd open voor iedereen. Een ander tastbaar voorbeeld is het wijkblad. Samen met de redactie werd er 4 maal per jaar een blad bij u bezorgd, waarin Frans het voorwoord en vele artikelen heeft geschreven. Hier zal hij erg gemist worden. Even tastbaar was Frans op zijn fiets door de wijk. Ogen en oren open voor wijkbewoners en zaken die geregeld moesten worden. Ik denk hierbij ook aan zijn goede contacten met de jeugd op het Bekkerveld en zijn betrokkenheid naar de algemene middelen in de wijk. Hierover wendde hij zich vaak tot de gemeente met allerlei plannen en verzoeken. Eerlijkheid gebied ons te zeggen dat hij hierin vaak werd teleurgesteld. Zijn

12


KRAAD gedrevenheid paste niet altijd bij het tempo van de gemeente. Dit raakte hem diep persoonlijk en hield hem de laatste maanden erg bezig. Minder tastbaar, maar zeker niet minder belangrijk, was zijn dienstbaarheid voor de wijk als zodanig, maar ook voor de individuele wijkbewoner. Zijn organisatie van buursteun, de bijeenkomsten van het zorgnetwerk, buren voor buren en het kernteam zijn hiervan enkele voorbeelden. Daarnaast zag je Frans ook de container van de wijkbewoner buiten zetten of iemand naar de huisarts begeleiden. Deze voorbeelden zijn slechts een kleine greep uit al zijn ondersteunende en begeleidende activiteiten. Enkele maanden geleden werd Frans geconfronteerd met de verschrikkelijke ziekte, kanker. Dit sloeg in als een bom, voor alle betrokkenen. Het tekende Frans dat hij direct begon al zijn kennis, contacten en activiteiten zichtbaar te maken en over te dragen. Hierbij heeft hij herhaaldelijk benoemd dat dit ook verandering betekent. Zijn realisme gaf ons direct ruimte om met hem mee te gaan in de overdracht. Helaas is hem de tijd niet gegund om dit proces af te ronden. Wij als wijkraad hebben nu de taak zijn werk voort te zetten. Dit kunnen wij niet alleen, wij doen dan hier een beroep op alle vrijwilligers en betrokken wijkbewoners om ons te steunen. Wij gaan Frans missen!!!! Afsluiten wil ik u allen te vragen met mij een verdiend groot applaus als dank te geven voor Frans, zoals hij was.

13


WIJKRAAD BESTUURSZAKEN Frans Cleven heeft afscheid genomen van het bestuur. Via deze weg wil de raad en de wijk Frans uitermate danken voor zijn inzet in de wijkraad. Wij zijn blij met zijn blijvende inzet als vrijwilliger van het Rosarium. Het bestuur heeft besloten om een voorlopige taakverdeling af te spreken. Plaatsvervangend voorzitter: Frans van Velzen Secretaris (tijdelijk): Leonore Stollwerk Penningmeester: Margriet Roozen Algemeen bestuurslid: Desiree Stok Gezien het feit dat er nu nog maar 4 bestuursleden zijn doen we hierbij een dringende oproep voor meer bestuursleden. Voor meer informatie kunt u zich melden via info@aarbek.nl

UITNODIGING Op donderdag 24 januari 2019 organiseert de wijkraad Bekkerveld/Aarveld een inloop cq informatie avond. Het bestuur wil graag kennismaken met de activiteiten en de betrokken vrijwilligers. Wij hebben vastgesteld dat wij geen goed overzicht hebben wie de vrijwilligers zijn en wat ze precies doen. Daarom nodigen wij alle vrijwilligers uit voor een inloop avond in het IVN gebouw. Ook als u nog geen vrijwilliger bent, maar graag mee wilt doen bent u van harte welkom. Indien u verhinderd bent, maar wel graag bij de wijk betrokken blijft of wilt zijn kunt u een email sturen naar: info@aarbek.nl Wij beginnen om 19.00 uur en verwachte eindtijd is 21.00 uur Wij hopen op een grote opkomst!!

14


SCOUTING BEKKERVELD ZOEKT LEIDING

Ben jij: Avontuurlijk? Creatief? Kindvriendelijk? Enthousiast? Sportief? Op zoek naar een uitdaging? 17 jaar of ouder? Dan zoeken wij jou !!! Kijk vooral op: www.scoutingbekkerveld.nl Neem voor meer informatie contact op met anja@scoutingbekkerveld.nl

15


VOORSTELLEN WIJKAGENT Geachte buurtbewoners; Binnen het Basisteam Heerlen heeft onlangs een herverdeling plaats gevonden van wijkagenten. Gekozen is voor een wijkagent voor de wijken ABCDE alsmede het Eikenderveld. Mijn naam is Leon Janssen. Vanaf 1 oktober ben ik u nieuwe wijkagent en ik volg Roger Kusters op. Iets over mij zelf; Ik ben 59 jaar oud, gehuwd en 40 jaar werkzaam bij de Politie. Ik ben in 1978 begonnen met de opleiding voor de toenmalige Gemeente Politie Geleen. Ik heb daar in de algemene dienst gewerkt tot medio 1997. Van 1997 ben ik voor de duur van 1 jaar gedetacheerd geweest in een rechercheteam, na dat jaar ben ik voor de duur van 1 jaar gedetacheerd geweest op de Regionale Meldkamer te Maastricht. Daar mijn voorkeur uitging naar het zogenaamde straatwerk koos ik ervoor om vanaf november 1999 over te stappen naar de Politiebasiseenheid Heerlen. Na circa 1 jaar werd ik bevorderd tot brigadier/wijkagent en heb gewerkt in de wijken Centrum/Zeswegen/ Eikenderveld en als laatste de wijk GMS. U begrijpt ongetwijfeld dat ik enige tijd nodig zal hebben om mijn nieuwe wijk te leren kennen. De bewoners, instellingen, netwerkpartners , specifieke problemen zal ik mij eerst eigen moeten maken. Bovendien zal mijn dienstplanning opnieuw afgestemd moet worden. Daarbij komt ook dat ik de wijk GMS op een goede manier wil overdragen aan mijn opvolger aldaar. Ik hoop dat u mij deze tijd gunt, in het begin zal niet altijd alles vlekkeloos verlopen. Momenteel ben ik bezig met het inventariseren van het veiligheidsbeeld van de wijk. Bij mijn werkzaamheden word ik overigens geassisteerd door mijn collega Jeoffery Scheepers alsook door twee gemeentelijke buitengewone opsporingsambtenaren genaamd Maurice Costongs en Joshi Laven. Laatstgenoemde tweetal kunt u benaderen voor o.a parkeerproblematiek, milieu-

16


zaken, overlast jeugd en leefbaarheid in het algemeen. Zij zijn telefonisch te bereiken onder nr. 14045 of via de mail; m.costongs@heerlen.nl of j.w.laven@heerlen.nl Uiteraard ben ik alsmede ook de BOA’s , niet altijd bereikbaar vanwege dienstplanning, opleiding, werkzaamheden elders, vrije dagen etc. Bij spoedgevallen kunt u uiteraard 112 bellen, Minder dringende zaken kunt u contact opnemen met 0900-8844 ( ik ontvang dan een klantverzoek bericht ) of u neemt contact op middels de mail. https://www.politie.nl/mijn-buurt/wijkagenten)

GEBIEDSREGISSEUR Mijn naam is Karin van Meelis geboren en opgegroeid in het Brabantse dorp Beek en Donk. Na afronding van de opleiding culturele en maatschappelijke vorming in Sittard heb ik gewerkt bij Parkstad Limburg Theaters. Sinds 2005 werk ik voor de gemeente Heerlen waarvan de eerste jaren als cultuurscout Parkstad. In deze functie begeleidde ik scholen en culturele aanbieders bij de implementatie van cultuureducatie, zo ook bij basisschool Tarcisius en Windekind. Na inmiddels 4 jaar als gebiedsregisseur te hebben gewerkt in verschillende buurten heb ik deze zomer het stokje overgenomen van mijn voormalige collega Adriane Keulen. In deze periode heb ik verschillende bijzonder fijne gesprekken met Frans Thuis mogen hebben waarvoor ik hem zeer dankbaar ben. Hoewel ik zijn kennis en betrokkenheid enorm zal missen, ben ik blij samen te mogen werken met de fijne mensen van de Wijkraad Aarveld Bekkerveld. We maken er samen dan ook het beste van! Hartelijke groet, Karin van Meelis

17


Op het Bekkerveld, over het uitgestrekte groen waar wijkgenoten ontmoeten, fluistert een spel van verbonden elementen zo fijn als kantwerk, waar de wind speelt en bladeren als Tibetaanse vlaggetjes hun boodschap over de wijk verspreiden “ontdek de glinstering van elk moment”. Zie ons staan. Imposant donkergekleurde stammen met knoesten van persoonlijkheden, natuurlijke inkerving in uw geliefde hart. Kom zitten en omarm je duizend gedachten, met de spirit of Creation als warme bries op je gezicht, schuilend in angst onder onze laaghangende takken. Stilte op het fluwelen mos, als het onvermijdelijke gebeurd is. In de verte alleen het getjilp als repeterend zacht geluid. Sta stil in deze krachtige groene omgeving, waar onze geliefde boom laat inzien hoe wonderbaarlijk ‘t leven kan zijn, in een contrast van onvoorspelbaar loslaten om stilzwijgend te buigen voor afscheid van hier en nu. © Sandarijn Hilkhuijsen

18


BuurBBQ Op zondag 16 september was het weer zover! De jaarlijkse buurtbarbecue van het Bekkerveld en de Burg. Savelbergstraat. Stralend weer (hadden we natuurlijk van tevoren besteld), een springkussen voor de kids (ook voor volwassen mochten ze daar zin in hebben) en veel gezellig buren! Na de nodige voorbereidingen, hoeveel vlees gaan we bestellen, wat gaan we bestellen en zijn de tenten, tafels en stoelen beschikbaar, waren er op de dag van de barbecue veel helpende handen om alles op tijd klaar te zetten. Spannend of het weer zo gezellig wordt als ieder jaar, maar daar hoeven we eigenlijk niet bang voor te zijn met deze fijne buurt. Het is weer een hele gezellig middag waarbij alle buren, ook nieuwe bewoners, leuke gesprekken met elkaar hebben, elkaar beter leren kennen en lol hebben samen. Daar gaat het toch uiteindelijk om! Ook een hele fijne middag omdat Frans Thuis nog heeft kunnen meegenieten van deze buurbarbecue. Hij was nog vol levenslust en heeft genoten van de middag. Veel buren hebben nog met hem kunnen praten en daar kijken we met een warm gevoel naar terug. Wat een geslaagde dag weer, met voldoende eten (ondanks dat we ieder jaar denken te weinig te hebben), mooi weer, gezelligheid en hulpvaardigheid! De kinderen hebben genoten, lekker gegeten en heerlijk buiten gespeeld! Voor herhaling vatbaar, op naar volgend jaar!

19


BEKKERBIOS

Zo’n twee jaar geleden werd het voor de eerste keer uitgesproken: “Wat zou het leuk zijn om een film af te spelen op de Annakerk, zo op ons eigen Bekkerveld....” Het heeft even geduurd maar het zaadje dat toen geplant werd is uitgekomen! Wat gaat het weer doen, hoe gaan we iedereen uitnodigen? Zaterdag 8 september werd een mooie dag, dus dit werd de datum waarop het allemaal zou gebeuren. Welke film gaan we draaien? Deze moet immers alle leeftijden aanspreken, de keuze viel op ET. De flyers werden gedrukt en door de wijk verspreid. Spannend, hoeveel mensen gaan hier op af komen? Op de avond zelf nog wat sfeer creëren met lampjes, ballonnen en uiteraard popcorn. De apparatuur werd geplaatst en langzaam was alles klaar voor de start.... Van alle kanten kwamen de wijkbewoners aan met stoelen, picknickkleden en tassen vol lekker eten en drinken. In een mum van tijd zat het gedeelte voor het scherm vol met zo’n 120 man! De film werd gestart, na wat strubbelingen in het Nederlands, en iedereen kon gaan genieten. Jong en oud heeft weer van ons mooie Bekkerveld kunnen genieten op een geheel nieuwe wijze. De reacties waren zeer enthousiast en het idee is zeker voor herhaling vatbaar. Welke film het de volgende keer gaat worden......? Tot ziens!

20


HERFSTPLANTJES FLEUREN DE GEVELS OP

Al een aantal jaar worden diverse gevels aan het Bekkerveld en de Burgemeester Savelbergstraat in de lente en zomer opgevrolijkt met fleurige plantjes. Bij het vallen van de bladeren in oktober verkleurden deze plantjes mee. Met als resultaat dat in de wintermaanden de meeste gevels wat verdord aandeden. Hoog tijd voor een nieuw initiatief in de vorm van een herst/wintervariant van de buurtplantjes. Op zaterdag 13 oktober hebben de buurtbewoners die deelnemen, onder een kopje koffie en wat lekkers, gezamenlijk de plantenbakken gevuld met sfeervolle en vrolijke planten. Ook deze keer weer in fijne samenwerking met Stox. Het resultaat winter vrolijke gevels aan beide straten en een gezellige ochtend. Inmiddels zijn de eerste lampjes al gesignaleerd in de plantenbakken voor nog meer sfeer nu de donkere dagen begonnen zijn.

21


VOSSENJACHT 22

BASISSCHOOL ST. TARCISIUS Op vrijdag 7 september jl. werd voor de leerlingen en ouders van BS Tarcisius een vossenjacht georganiseerd. Tussen 18:0021:00u werd in kleine groepjes gezocht naar de vossen. De vossen - verklede leerkrachten – waren verspreid door de hele wijk Bekkerveld-Aarveld. Ze waren verkleed als monnik, bouwvakker, onderzoek, klaar-over, politieagent, jogger, oud dametje etc. De groepjes kregen van elke vos een stempel en alle stempels samen vormden de oplossing van deze vossenjacht. De hele wijk was gevuld met enthou- siaste kinderen en ouders op zoek naar de vossen. Na afloop was er voor iedereen nog een drankje en wat lekkers op school. Het was een super gezellige en geslaagde activiteit en voor herhaling vatbaar!


23


AD DAN De

beter

beste!

Al 120 jaar verstand van lekker vlees!

VER

TEN TIES

Onze eerlijke ambachtelijke producten, u proeft het verschil!

keurslagerij

sinds 1892

Benzenraderweg 90, Heerlen tel. 045-5716471 Holzstraat 28, Kerkrade tel. 045-5452998 www.lochtman.keurslager.nl

Hoensbroek, Hommerterweg 119 T. 045 521 26 60 Amstenrade, Hoofdstraat 6 T. 046 442 15 66 Heerlen, Benzenraderweg 88-90 T. 045 571 55 07 Oirsbeek, Provincialeweg Zuid 79 T. 046 442 14 04 Brunssum, ‘t Winkelcentrum 6 T. 045 400 98 28


De beste voorbereiding op de basisschool Hompeltje/Pompeltje (VVE) p/a dependance basisschool Tarcisius Celsusstraat 99, 6417 VB Heerlen 06 - 535 188 17

sam e spel n end leren

HKZgecertificeerd

Dribbel (VVE) p/a basisschool de Tovercirkel Benzenraderweg 270, 6417 SZ Heerlen 06 - 535 190 62 Kijk voor meer informatie op onze site: www.peuteropvangheerlen.nl

Verstel-atelier

voor al Uw kleding tevens stomerij depot

• Her- en verstelwerk aan kleding. • Bedrijfskleding reparatie en onderhoud. • Maatkleding voor dames, heren en kinderen. • Ontwerpen en (ver-)maken van: • Bruids- en communiekleding. • Gelegenheidskleding. • Lessen voor beginners en gevorderden. • Het vermaken en maken van gordijnen. • Herstellen van leren kledingstukken. • Alle andere werkzaamheden kunnen in overleg.

Atelier ’t Schaartje Dr. Goossensstraat 46 6419 CE Heerlen Mobiel +31 (0) 6 - 51 391 067 Email: tschaartje@bima.nl www. Ateliertschaartje.nl Bel of mail gerust voor inlichtingen, een afspraak, of op verzoek ook service aan huis.


HET WIJK

KIJKERTJE

DEADLINE

Het vorig wijkkijkertje heeft helaas geen winnaar opgeleverd. Misschien was deze wel te moeilijk?

Ingezonden stukken voor de eerste wijkbladeditie van 2019, graag inleveren voor

Zullen we het deze keer weer wat makkelijker proberen te maken?

9 FEBRUARI 2019

Misschien komt u onderstaande foto wel tegen op een wandeling door onze mooie wijk. U kunt nu ook weer een bon naar keuze winnen door ons te laten weten waar onderstaande foto gemaakt is: Stuur uw oplossing met naam en adres naar redactie@aarbek.nl.

Alvast dank De redactie

WINNAAR SUDOKU september editie *Maria Merken*

COLOFON Redactieadres: Wijkkrant Aarbek redactie@aarbek.nl advertenties - redactie@aarbek.nl De redactie behoudt zich het recht voor advertenties en/of berichten te weigeren Druk: de Printgalerij Heerlen 045-570 81 05 lay-out: Bart Janssen Heerlen

26


SUDOKU

NAAM:................................. ADRES:.................................... E-MAIL:................................ TELEFOON:............................ LOS DEZE SUDOKU OP, LEVER HET JUISTE ANTWOORD IN EN WIN EEN FANTASTISCHE BOEKENBON! STUUR UW ANTWOORD OP NAAR BURG SAVELBERGSTRAAT 14, 6417CN HEERLEN

27


OPROEP WIJKBLAD BEKKERVELD AARVELD

Waarschijnlijk ken je ons wijkblad wel. Het valt immers bij de meeste mensen vier keer per jaar in de bus. Om dit ook in de toekomst te kunnen blijven doen zijn wij dringend op zoek naar versterking van het redactieteam! Vind je het leuk om te schrijven, eventueel zelf dingen uit te zoeken en daar een bericht over te schrijven? Ben je niet zo sterk in woorden, maar zijn juist foto’s je sterke kant? Of ligt jouw kracht meer aan de organisatorische kant en vind je het een uitdaging processen met een deadline tot een goed einde te brengen? En in alle gevallen: vind je het leuk om met anderen iets moois tot stand te brengen?

Neem dan eens contact op met Bart Janssen (06-52411267) om vrijblijvend van gedachten te wisselen over een mogelijke bijdrage !


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.