Page 1

WIJKBLAD BEKKERVELD AARVELD 14E JAARGANG NUMMER 54

MAART 2019

250

de

BLAUWE ZONE

mooiste plekken van Heerlen

VERKEER EN HANDHAVING LEUKE

voorjaarsactiviteiten

WWW.AARBEK.NL

EEN NIEUWE

WEBSITE


BELANGRIJKE

TELEFOONNUMMERS Noodnummers Ambulance, brandweer, politie (spoed) Idem voor doven en slechthorenden Handhaving Huisartsenpost OZL (Nightcare) Dierenambulance Storing gas of elektra Storing water Blokkeren bankpassen en pincode

112 0800-8112 14-045 045-5778844 0900-0245 0800-9009 043-3090909 0800-0313

Belangrijke andere nummers A Gene Bek Buurtsteun (burenhulp) Dierenmishandeling of -verwaarlozing Gemeente Heerlen Meld Misdaad Anoniem Politie (geen spoed) RD4 Servicepunt Sociaal Buurtteam Wijkagent Wijkraad Zichtbare Schakel Zuyderland ziekenhuis

045-8516726 info@aarbek.nl 144 14-045 0800-7000 0900-8844 045-5437100 045-5604004 0900-8844 info@aarbek.nl 06-18228368 088-4597777

Overig Informatie over buurt Melding openbare ruimte Gevonden/verloren voorwerpen Dier vermist of gevonden Buurtberichten door bewoners Hulpplatforms

2

aarbek.nl heerlen.nl heerlen.nl amivedi.nl nextdoor.nl wehelpen.nl nlvoorelkaar.nl sevragramconnect.nl


VOORWOORD Inmiddels zijn we alweer een stuk op weg in 2019. In de afgelopen maanden is er hard gewerkt in het bestuur, redactie en door vrijwilligers. Ik ben blij dat ik hier mag melden dat we inmiddels twee bestuursleden rijker zijn geworden. Jeu Schröder en Jeroen Gulpen zijn de gelederen aan het versterken. Super! Na deze aanvulling hebben we de functies bepaald in het bestuur, Penningmeester: Margriet Roozen, Secretaris: Desirée Stok en de voorzitter: ondergetekende. We hebben een vrijwilligersbijeenkomst gehouden waar zich de nodige vrijwilligers hebben gemeld. Helaas, denken wij, nog niet alle vrijwilligers. Bij deze de oproep om je als vrijwilliger te melden via info@aarbek.nl. In ieder geval heeft deze bijeenkomst al geleid tot een uitbreiding van onze redactie. De begroting van 2019 is door de gemeente goedgekeurd. Verder kan ik melden dat het bestuur de samenwerking met de drie andere Wijkraden, de Groene Wijk, Welten en de Heerlerbaan heeft geïntensiveerd. Het bestaande overleg, genaamd het Kernteam, heeft de vergaderfrequentie opgevoerd om overkoepelende zaken, zoals jeugdbeleid en jeugdaccommodaties, buurtsteun en buurthulp en leefbaarheid en veiligheid gezamenlijk te bespreken om te komen tot gezamenlijk beleid. In deze editie van het wijkblad informatie over: de uitbreiding van de Blauwe Zone, de verhuizing van de Tarcisiusschool en de verdere gevolgen hiervan (op 27-02 heeft de gemeente een definitief besluit genomen), veiligheid in onze wijk, onze wijkagent, Leon Janssen, schijft hierover en we hebben een voorlichtingsavond inbraakpreventie georganiseerd op 25 maart, het prachtige boek over 250 mooiste plekken van Heerlen waaronder foto`s van onze wijk, aankondigingen van komende activiteiten zoals de Kinderconferentie en de BekkerBios. Verder nog veel meer informatie over onze wijk. Ik ben ervan overtuigd dat gezien alle ontwikkelingen en inzet van zoveel mensen uit de wijk er een geweldige toekomst op ons wacht. Namens het bestuur wens ik u een mooi, gezellig en productief voorjaar toe.

Frans van Velzen Voorzitter Wijkraad Bekkerveld/Aarveld 3


INHOUD MAART 2019

2 Belangrijke telefoonnummers 3 Voorwoord 4 5

Gedicht Sandarijn

6 8

Inhoud

Wijkblad

Heerlen in gesprek met inwoners

9 Blauwe zone, verkeer en handhaving

11 Activiteiten IVN 12Wijkagent 14 Tarcisius 16 Activiteiten Wijkraad 18 250 mooiste plekken 20 Uitbreiding blauwe zone nieuwe website

21 Rotonde Heesberg 22 Heerlen mijn stad 23 Stadsprins in de wijk 27

De wijk op facebook

30/31 Het wijkkijkertje / Sudoku 4


Warme liefde stroomt door mijn hart. Liefde voor het poëtische woord: eenvoudig verpakt in glinsterend bewustzijn, zonder overdaad. Daadkrachtig, teer woord.

Het draagt leven, verborgen onder ongekende schoonheid, in zich. Gewoon wordt bijzonder. Klein is groots, terwijl het woord zich als gouden blauwdruk openbaart. Veranderlijk. In jouw visie blootgelegd.

Het is als een spiegelbeeld: doodgewoon bijzonder, verbeeld, verwoord, verklaard vanuit gedachten, die laten stilstaan in eenvoud, verpakt in ons glinsterend bewustzijn. Het poëtische woord.

© Sandarijn Hilkhuijsen


Dit is alweer het 14e jaargang en nummer 54 van het wijkblad Bekkerveld Aarveld! Op de oproep in het vorige wijkblad en de inloopavond voor vrijwilligers is heel veel response gekomen. Komende maand gaan we met met een maar liefst 9-koppige redactie aan de slag om de uitgave van juni 2019 te maken. 7

WIJKBLAD BEKKERVELD AARVELD

Donderdag 14 februari jl heeft een eerste oriĂŤnterende bijeenkomst plaatsgevonden. Tijdens deze bijeenkomsten zijn al tal van leuke ideeĂŤn naar voren gekomen over hoe wij invulling kunnen geven aan ons wijkblad! Wij hopen in ieder naar de toekomst toe een leuk en informatief wijkblad voor u te kunnen blijven maken!


Drie bijeenkomsten in maart en april

Heerlen in gesprek met inwoners Heerlen zoekt meer samenwerking met haar inwoners. Wethouder Adriane Keulen (o.a. buurtgericht werken / burgerbetrokkenheid en publieke dienstverlening) nodigt u daarom uit om ideeën en wensen voor een beter contact met de gemeente te delen. Er zijn drie bijeenkomsten in maart en april. Meepraten over meer invloed Wilt u meepraten over mogelijkheden om als inwoner invloed uit te oefenen? Bij bijvoorbeeld het maken van beleid of plannen? Of bij besluiten die de gemeente neemt? Invloed bij onderwerpen die voor u en uw buurt belangrijk zijn? Of hoe de gemeente u beter van dienst kan zijn?

Kom naar een van de drie bijeenkomsten: Dinsdag 26 maart 2019 • Locatie: Amicitia (Markt 9, 6431 LG Hoensbroek) • Tijd: 19.30-21.30 uur

Donderdag 28 maart 2019 • Locatie: Corneliushuis (Groeët Genhei 14, 6413 GN Heerlen) • Tijd: 19.30-21.30 uur

Woensdag 3 april 2019 • Locatie: A Gene Bek (Tacitusstraat 130, 6417 TZ Heerlen) • Tijd: 19.30-21.30 uur

Meld u even aan als u wilt komen Wilt u komen? Stuur dan een mail naar bgw@heerlen.nl. Noem hierin: -Uw naam -Of u op 26 maart, 28 maart of 3 april wilt komen Of bel met de gemeente via tel.: 14 045.

8


BLAUWE ZONE

VERKEER EN HANDHAVING

Naar aanleiding van diverse opmerkingen van buurtbewoners heeft er een gesprek plaatsgevonden met onze wijkhandhavers. Het lijkt er af en toe op dat er steeds een beetje slordiger wordt omgegaan met het correcte gebruik van de parkeer blauwe zone in onze wijk. Met name wordt er in de avond en het weekend meer buiten de vakken geparkeerd. Parkeren met parkeerschijf voor 2 uur of met vergunning in de blauwe zone geldt van maandag t/m zaterdag van 9.00 uur-18.00 uur. Buiten de vakken parkeren, waar vakken zijn in de wijk, is altijd verboden. En die weggedeelten waar daar geen vakken zijn, moeten vrij blijven om doorstroming van verkeer goed mogelijk te maken en met name ook om hulpverleningsvoetuigen als brandweer en ambulance snel toegang te geven als dat nodig is. Houd daarvoor ook de speciale “brandweerplaatsen” en straathoeken vrij. U wilt toch zeker niet dat door uw toedoen de ambulance of brandweer belemmerd wordt. De handhavers geven aan ook in het weekend en in de avond te controleren. Een bon kost inmiddels al inclusief administratiekosten €104,-. Als we allemaal een beetje zorgvuldig parkeren volgens de regels en misschien elkaar aanspreken, daar waar het mis dreigt te gaan; dan zorgen we voor een veilige omgeving wat verkeer betreft en sparen we veel geld uit aan verkeersboetes. Wat betreft het drukke schoolverkeer. Hier is vooral ook onderling begrip voor elkaar en bijpassend gedrag de beste remedie. We vragen dan ook aan bewoners en ouders/ verzorgers van schoolkinderen om met elkaar rekening te houden. Brengers en halers van schoolkinderen, parkeer op lege plaatsen als u de wijk inrijdt en probeer niet altijd tot aan de school te komen. Verspreiding helpt enorm tegen opstoppingen en gevaarlijke situaties. Het probleem zal na verhuizing van Tarcisius over circa 2 jaar zich van zelf oplossen in Aarveld. Op Bekkerveld is meer ruimte en zal met een goed verkeersplan en verstandig gedrag van de verkeersdeelnemers een goed beheersbare verkeerssituatie ontstaan.


10


IVN Heerlen activiteiten voorjaar 2019

Zaterdag 18 mei: Vogelsafari Heerlen centrum. Tijdens deze safari gaan we uitzoeken welke vogels we in de stad kunnen tegenkomen. Waarom zie je sommige soorten alleen in de stad en hoe kunnen we de stad aantrekkelijk maken voor vogels. Deze en nog andere onderwerpen komen aan de orde tijdens deze safari. Ook kijken we of er nog meer natuur is zo midden tussen de huizen en winkels. Deze activiteit vind plaats in het kader van de Nationale Vogelweek. Vertrek is om 14.00 uur. Vrijdag 7 juni: Waarom Limburg geen heuvellandschap is? Noor Föllings houdt een verhaal over het landschap en de geologie van onze streek. Aanvang: 19.30 uur Zaterdag 8 juni: Wandeling door de holle weg onder leiding van Noor Föllings. Ze vervan het landschap en over de (bloeitegenkomen. Vertrek om 10 uur vanKommert in Welten(Heerlen)

van Welten richting Ubachsberg telt iets over de geologische aspecten ende) orchideëen die we onderweg af de parkeerplaats einde Mergelsweg/

Vrijdag 14 juni: Wie kijkt er met zijn oren? Lezing over de vleermuis. Tijdens de lezing ervaar je alles over het bijzondere leven van de in Limburg voorkomende vleermuizen. Geen enge verhalen maar een kijkje naar het leven van de vleermuis door de seizoenen. Na afloop heb je geen angst meer, deze heeft plaats gemaakt voor bewondering van deze fladderaars van de nacht. Aanvang is om 19.30 uur. Zaterdag 15 juni: Vleermuisexcursie. Deze avond gaan we, na een korte inleiding, in de omgeving van het IVN home met de batdetector op zoek naar vleermuizen. Al naar gelang we vleermuizen tegen komen gaan we richting de Weltervijver en eventueel verder naar Benzenrade. Vertrek is om 21.00 uur. Alle activiteiten vinden plaats in/ vertrekken van het IVN home Gallusstraat 1 in Heerlen (Aarveld) tenzij anders vermeld. De activiteiten zijn gratis. Contactpersonen: Alexander Timmers; e-mail timmers22@zonnet.nl, tel 06 20649872 Noor Föllings: 06 29503547 zie ook website:

www.ivnheerlen.nl

11 11


Geachte buurtbewoners, Zoals wellicht bij u bekend wordt de Regio Parkstad sedert meerdere weken geteisterd door meerdere woninginbraken. Ook onze buurt is helaas door het inbrekersgilde bezocht. Inmiddels is er een rechercheteam geformeerd welke in deze verder onderzoek doen. Na elke woninginbraak wordt door forensische opsporing, indien de personeelsbezetting dit toelaat, een sporenonderzoek gedaan en vindt er een buurtonderzoek plaats.

Voorkomen is beter als genezen derhalve volgen hieronder tips en uitleg over de meest gebruikte methodes. - Bulgaarse methode, er worden gaatjes geboord in de spanjoletsluiting om de hendel open te klappen en het raam te openen. - Flipperen; met een dun kunststof of metalen plaatsje wordt, via de de ruimte tussen het kozijn en het slot , de dagschoot naar binnen geduwd. - Hengelen; Middels deze methode wordt er via uw brievenbus een verbogen stuk ijzerdraad naar binnen geduwd om vervolgens het slot open te trekken of de deurklink te bewegen. - De laatste tijd komt er ook een overrompel tactiek voor. Er wordt aangebeld, er staan dan meerdere vrouwen voor de deur en met een smoes proberen ze binnen te komen. Een vrouw trekt de aandacht en de anderen gaan razend

12


snel op zoektocht door de woning en nemen alles van waarde mee, zelfs autosleutels. Enkele tips om het het inbrekersgilde zo lastig mogelijk te maken zijn ; -Goede buitenverlichting met een bewegingsmelder, inbrekers staan niet graag in de schijnwerpers. - Genoemde spanjoletsluitingen voorzien van een slot. - Bij het verlaten van de woning alles fatsoenlijk afsluiten. - Als er vreemden aan de deur staan deze niet binnenlaten, moet u binnen iets pakken, sluit dan de voordeur en laat de vreemden buiten wachten. - Indien u niet thuis bent geef de woning dan een bewoonde indruk, laat het licht branden en sluit gordijnen en de rolluiken.

- Berg waardevolle spullen goed op, laat sleutels, laptops en waardevolle papieren niet voor het grijpen liggen. - Vaak worden er met gestolen autosleutels ook auto’s gestolen. - De slaapkamer is vaak een favoriete plek voor inbrekers omdat ze denken dat daar vooral juwelen te vinden zijn, vaak is dat ook zo, verberg daarom uw sieraden goed. Meld vreemde dingen wanner u iets verdachts in uw buurt ziet, de politie is geïnteresseerd in belangrijke details van “vreemde” personen, auto’s en kentekens Bel daarom bij een verdachte situatie met 0900-8844 of bij spoed 112. De wijkagent, Leon Janssen

13


In de commissie vergadering van de gemeenteraad op 13 februari bleek veel steun voor het voorstel van de wethouder betreffende het voorgestelde plan voor de verhuizing van Tarcisius naar de voormalige HTS op het Bekkerveld. Wethouder Clemens gaat nog een paar (technische) vragen van raadsleden beantwoorden alvorens er over gestemd gaat worden en hij heeft op het inspreken namens bewoners en wijkraad tijdens die vergadering een paar toezeggingen gedaan. Nadat bewoners en wijkraad kennis hadden genomen van de plannen betreffende de verhuizing van Tarcisius naar Bekkerveld, kwamen de volgende ideeĂŤn naar boven: Als Tarcisius van Aarveld naar Bekkerveld verhuist, moet er een goed functionerend verkeersplan voor het Bekkerveld gereed zijn. Waarom dependance Celsusstraat slopen terwijl dit gebouw veel beter is als het nu gebruikte houten (IVN) gebouw aan de Gallusstraat. De gebruikers hier kunnen naar de Celsustraat, daar moeten wel meer gebruikers bij, omdat er meer ruimte is. Misschien kan Gered Gereedschap die een nieuw onderkomen nodig heeft als het voormalig Sporthotel aan de Spoorsingel afgebroken wordt, hier een plekje vinden. Dat geldt ook voor andere


groepen en activiteiten al dan niet wijkgebonden. Muziek- en dansgroepen, kunstenaars op zoek naar atelierruimte, ouderen- en jongerengroepen. Meld je al aan als je op zoek bent naar een eigen ruimte voor je activiteiten. Als de school van de Aarweg verhuist, moeten de gebouwen niet te lang leeg komen te staan. De nieuwe eigenaar woningbouwvereniging Wonen Limburg en de gemeente willen hier wonen (voor ouderen) met zorg realiseren, in eerste instantie in de bestaande gebouwen. Dus hier snel beginnen met plannen voor ontwikkeling, samen met omwonenden. Van daaruit was ons verhaal opgebouwd naar 3 verzoeken als toevoegingen aan de plannen Tarcisius, namelijk: Gemeenteraad neem op in de plannen: - Samen met betrokkenen een verkeersplan maken voor het Kindcentrum Tarcisius. - Samen met omwonenden nu beginnen met planontwikkeling voor de Aarweg. - Samen met bewoners en wijkraad serieus de mogelijkheden van gebouw Celsusstraat onderzoeken. (I.p.v. voor â‚Ź 84000 gaan slopen). In de toezeggingen en actielijst van de commissievergadering is letterlijk opgenomen: -Er volgen gesprekken inzake mogelijkheden m.b.t. de invulling van de dependance Celsusstraat. -Er wordt gezocht naar een passende invulling voor de terreinen/gebouwen Aarweg. -T.a.v. de ingestelde verkeersklankbordgroep worden naast de bewoners/direct omwonenden ook vertegenwoordigers van de scholen, schoolbestuur Innovo, ouders en VVN (Veilig Verkeer Nederland) betrokken.

Genoeg werk aan de winkel, komende 2 jaar. Wie helpt mee?

15


ACTIVITEITEN KINDER

CONFERENTIE Ergens komende dagen zal de uitnodiging voor de nieuwste editie van de kinderconferentie weer in de brievenbus bij kinderen uit onze wijk vallen.

Koningsdag 27 April Koningsdag is vanzelfsprekend op de eerste plaats de verjaardag van Koning Willem Alexander. Het is overigens een officiele nationale feestdag. Iedereen heeft vrij. We vieren dit traditioneel door samen met de kinderen fietsen te versieren en in optocht naar het centrum te trekken. Hoe jij je fiets versiert, maakt niet uit. Wij zorgen ook voor wat slingers, ballonnen, pvc buizen en nog meer versiersels. Maar je mag ook van thuis spullen meenemen. Kom jij ook je fiest versieren vanaf 12:00 uur bij de oude HTS aan het Bekkerveld?


VOORJAAR Ben jij tussen de 4 en 12 jaar en vind je het leuk om op 14 april mee te doen aan een te gekke kinderworkshop op het Bekkerveld, dan kun je je met die uitnodiging opgeven. De ouders zijn natuurlijk ook welkom...zeker als ze ergens een handje willen helpen.

Bioscoop op het Bekkerveld met de Annakerk als scherm. Is dat niet uniek als locatie? DE AFGELOPEN EDITIE kwamen geschat 150 tot 200 mensen de voorstelling bekijken. Je dekentje uitspreiden, glaasje wijn erbij en … genieten. DE VOLGENDE EDITIE STAAT GEPLAND OP 1 JUNI, DEZE DATUM IS NOG NIET BEVESTIGD, WIJ HOUDEN U OP DE HOOGTE!

S O I B R E K K E B ld

en op het Bekkerve

Openlucht Film kijk

voor iedereen

GRATIS igd!!!

vest Datum is nog niet be

1 juni ZATERDAGavond www.aarbek.nl


250

de

mooiste plekken van Heerlen Mat Snijders

‘Wenn inne get va Heële zeët!‘ we zingen het uit volle borst tijdens carnaval. Wiel Knipa schreef dit liedje in een tijd dat Heerlen een rijke stad was en de mijnbouw floreerde. Later kwamen de beruchte donkere jaren met mijnsluitingen, de verloedering en drugs. Een tijd ook waarin veel mooie gebouwen verloren gegaan zijn. Daarover zijn al veel boeken geschreven, ook ik heb het er in deze rubriek al vaker over gehad. Echter niets van dit alles komt naar voren in dit boek. De maker van het boek, Mat Snijders wil ons juist Heerlen op zijn mooist laten zien en trok daarom door onze stad. Het idee voor het boek ontstond nadat hij de film ‘Heerlen secret beauty’ afgerond had. Mensen werden gevraagd om de mooiste plekken van Heerlen te nomineren. Van Welten tot Mariarade en van de Heerlerbaan tot Hoensbroek overal kwamen nominaties vandaan en zijn de mooiste plekken gefotografeerd. Voor sommige foto’s was geduld nodig. Zoals de foto van de muurschildering bij de Quatro. Daarvoor moest Mat een lange warme zomer wachten. Net als de foto van de synagoge, misschien wel het best verstopte geheim van Heerlen. Het idee was in eerste instantie om de honderd mooiste plekken op beeld vast te leggen. Echter bleek het animo vanuit de samenleving groot, zodat van 100, 250 mooiste plekken werd gemaakt. Zo groot dat er uiteindelijk een schifting moest plaatsvinden. ‘Er waren mensen die niet geloofden dat het mogelijk was om zoveel mooie plekken in Heerlen te vinden,’ aldus Mat Snijders als ik hem spreek in Café Pelt, overigens ook te vinden in het boek. Mat is afkomstig uit Maastricht en ikzelf ben geboren in Kerkrade. Zowel ‘de Mestreechteneer’ als ‘ d’r Kirchröatsjer’ lijken een aangeboren gave te hebben om trots te zijn op hun geboorteplaats, de ‘Heerlenaar’ is misschien wel te bescheiden over zijn stad. Want Heerlen heeft veel moois te bieden. Juist omdat

18


we van ‘buiten’ komen hebben we deze stad leren waarderen en in ons hart gesloten. Naast het feit dat Heerlen veel mooie plekken kent moet het boek ook als een oproep gezien worden om al dat moois te koesteren. Elke foto is met aandacht gemaakt. Ze hebben een tijdloze uitstraling, doen soms zelfs een beetje nostalgisch aan. De gerichte kijker zal zien dat er weinig tot geen auto’s op staan, ook geen rolluiken of verkeersborden. Alles om de perfecte foto te maken. Al doorbladerend komen veel ‘aha, dat is toch daar en daar!’ plekken voorbij, maar ook plekken die verbazen. Daarom is er een handige index met informatie opgenomen, zodat u deze plekken ook zelf eens kunt bezoeken. Het boek blijkt dan ook een groot succes. Inmiddels is het boek toe aan de derde druk. Wat dit boek extra charmant maakt is dat de beschrijvingen van de foto’s ook in het Heerlens dialect te lezen zijn. Op de achterflap van het boek staat geschreven: ‘Dit boek hoort thuis in de boekenkast van elke Heerlenaar, die trots is op zijn of haar stad.’ Daar kan ik het alleen maar mee eens zijn.


U I T B R E I D I N G

BLAUWE ZONE In september 2018 is er een enquĂŞte gehouden over de parkeerproblematiek in het Bekkerveld. De uitslag van deze enquĂŞte heeft geleid tot een uitbreiding van de blauwe zone in een gedeelte van het Bekkerveld. Op 15 februari zijn de straten hieronder aangewezen als blauwe zone: - Mr. Adriaan Sassenstraat, - Pluijmaekersstraat (huisnummer 1-7 oneven en 2-14 even), - Van Sonsbeeckstraat, - Mgr. Schrijnenstraat, - Burg. van Rooystraat, - Lintjensstraat - Kemmerlingstraat Vanaf 1 april kunt u via de website (https://www.heerlen.nl/parkeren-in-een-blauwe-zone.html) van de Gemeente Heerlen een parkeerontheffing voor de blauwe zone aanvragen. Die krijgt u wanneer u woonachting bent in een van de genoemde straten. Daarnaast moet u eigenaar of aantoonbaar gebruiker, zoals bij een lease-auto. zijn van het voertuig waarvoor u ontheffing aanvraagt. Na 15 februari brengen we de blauwe belijning aan en plaatsen we de borden. Deze worden afgedekt totdat de ontheffingen verstrekt zijn.

DE NIEUWE WEBSITE VAN AARVELD | BEKKERVELD De website www.aarbek.nl is door Jeroen Gulpen in een volledig nieuw jasje gestoken. Een moderne, frisse en vooral informatieve website is het resultaat. U vindt er overzichtelijk alles terug wat betreft activiteiten, voorzieningen, zorg en leefomgeving. Wat zeker ook de moeite waard is, is de activiteitenkalender. Check eens wat er in de wijk allemaal te doen is. Dat is misschien wel meer als je denkt! Wil je op de hoogte gehouden worden over nieuws in de wijk, meldt je dan aan voor de nieuwsbrief. U ontvangt alleen Bog-berichten met informatieve berichtgeving zonder reclame.

20


ROTONDE AKERSTRAAT HEESBERGSTRAAT Vooraankondiging wegwerkzaamheden Heesbergstraat In overleg met de wijkraad Douve Weien-Caumerveld en een groep bewoners, wordt de rotonde Heesbergstraat-Akerstraat veiliger gemaakt voor verkeer. De fietspaden worden gescheiden van de rijweg. Tegelijkertijd wordt de kruising Heesbergstraat-Zandweg en kruising Heesbergstraat-Johannes XXIII Singel-Nieuwhuisstraat verbeterd. De planning is dat er eind juni 2019 wordt gestart. De werkzaamheden gaan ongeveer 3 weken duren. De bewoners ontvangen 2 weken voor aanvang een nieuwsbrief van de gemeente met meer informatie.

KENNISMAKINGSOCHTEND

Te Voerendaal, bij Parkstad en Maastricht !

Hoenshuis

Programma op zaterdag of zondag :

SCHRIJF U IN ! info@hoenshuis.nl 045-575 33 00

• 11u00 Ontvangst deelnemers (€5 p.p.) • 11u15 Rondleiding • 13u00 Drankje en uitleg: hoe te beginnen met golf

Go

lf &

lu C o u ntry C

b

• 11u30 GOLFLES EN DEMONSTRATIE

www.hoenshuis.nl

ONTDEK GOLF !

elk weekend !


Heerlen in 2018: mĂŠĂŠr dan 60 evenementen in de binnenstad Centrumorganisatie Heerlen Mijn Stad maakte de balans op en de teller eindigde op ruim 60 evenementen in 2018 in Heerlen-Centrum. Denk onder meer aan Limburgs Mooiste, Lentekriebels, Geluksweekend, Euregionale Veiligheidsdag, Splashmob, Pro Freestyle, Cultura Nova, Notorious IBE Kidsweekend en - meest recent - Wintertijd. De Heerlense binnenstad verwelkomde hiermee jong en oud op de overwegend vrij toegankelijke evenementen veelal in de buitenlucht. Van kleurrijke parades tot dansen in de straten, van stunten op het ijs tot soulvolle gospel in de kerk. Te veel om op te noemen. Kijk maar gewoon! Check ook onze website voor de actuele evenementenkalender, we vullen doorlopend aan!


STADSPRINS IN DE WIJK De afgelopen periode heeft een wijkbewoner een hele bijzondere functie gehad, hij was namelijk Stadsprins van de Winkbulle. Sandarijn Hilkhuijsen schreef hierover een stuk in parkstadactueel.

Loate vier d’r vasteloavend same viere! Gezónkheed! Loate vier vasteloavend same viere, is de boodschap die Pascal I als stadsprins aan carnaval vierend Heerlen wil meegeven. En daarmee proost hij op ieders gezondheid, maar vooral op het uitkomen van een droom om als stadsprins te mogen regeren over Heerlen. Een droom, die al in mei 2018 vorm kreeg, toen Pascal nietsvermoedend benaderd werd door de prinsencommissie van de Winkbülle Een geboren carnavalist in hart en nieren, wiens wieg in Kerkrade stond, maar ondertussen verweven is met het leven van een echte Winkbuul. Tegenwoordig is Pascal woonachtig in de Burgemeester van Rooystraat te Heerlen, waar hij samen met zijn vrouw Nicole en zijn kinderen Eva en Stan geniet van de saamhorigheid van de wijk. Naast zijn liefde voor carnaval, heeft Pascal ook een liefde voor sport. Zo is hij te vinden op de tennisbaan van TVON, laat hij zijn gezicht af en toe zien op de sportschool en rent hij menig rondje door de prachtige natuur van ós Heële. Als familiemens is hij graag op pad met zijn gezin, Weekendjes weg zijn geen uitzondering. Ook hun favoriete eiland


Mallorca is en blijft een plek, waar ze graag neerstrijken voor een paar weekjes rust. Om de kost te verdienen, kunnen we hem tegenkomen op de afdeling Intensive Care van Zuyderland. Daar is hij werkzaam als Physician Assistant. Dat Pascal het carnaval vieren niet van een vreemde heeft, wordt duidelijk als Pascal uitvoerig vertelt over zijn familie én schoonfamilie. Vader Paul is al jaren lid van het 36er regiment in Kerkrade, terwijl schoonvader Jo oud-voorzitter van de Winkbülle en Gouden ezeldrager is. Schoonbroer John Paffen heeft niet alleen de prachtige persoonlijke orde van Pascal ontworpen, maar is tevens commandant van de klingste jarde van de welt. (De kling kirchroatsjer sjtadjarde anno 1898). Ook Carla, de zus van Pascal, heeft nog geen carnaval overgeslagen. Jacqueline, de zus van Nicole is vanaf 1988 lid van carnavalsgroep Rossinante. En vriend en tevens schoonbroer Mark is muzikaal nauw betrokken bij herriemenie Miserabel met de winnende sjlager van dit jaar. Tenslotte zorgt schoonmoeder Tiny er al 10 jaar voor dat de hemden, strikjes en zelfs de handschoenen van Pascal telkens gewassen en gesteven worden. Je snapt dat Pascal en zijn vrouw Nicole hun kinderen opvoeden met de kleuren rood, geel en groen. Zo lopen ze al vanaf hun geboorte mee in de optocht, danste Eva in 2015 en 2016 mee in het Winkbülle ballet en was Stan in 2018 een jaar lid van de jeugdraad van 11. In 2012 richten ze o.a. met zijn eigen gezin en het gezin van adjudant Diederik van Ulsen de carnavalsgroep Kwansies op. Pascal zelf heeft nog nooit een carnavalsseizoen gemist. Door de jaren heen is hij onderscheiden met de orde van de Sjwatse Zauw en houder van de grootorde, ‘jemuutlich beklopt’. Sinds 10 jaar zit Pascal bij de raad van 11 van HVV de Winkbülle, waarvan 2 jaar penningmeester en sinds 3 jaar voorzitter van dit illustere gezelschap. Echter, dit jaar is Pascal onze trotse stadsprins. Samen met zijn vrouw, gezin, familie, vrienden en natuurlijk niet te vergeten adjudant en goede vriend Diederik van Ulsen gaat hij er een fantastisch seizoen van maken. De verbondenheid die carnaval met zich meebrengt, is niet alleen in heel Limburg voelbaar, maar overduidelijk in zijn gezin. Zoon Stan kan ontzettend genieten van de voorberei-

24


dingen, die nodig zijn voor vertrek. Het is dan echt even een onderonsje tussen vader en zoon. Als jonge jongen droomde Pascal er al van. Prins worden stond steevast op zijn lijstje. Toen de voorzitter van de vereniging de vraag aan Pascal stelde of hij dit jaar stadsprins wilde worden, twijfelde hij dan ook geen moment. Dat Diederik van Ulsen als adjudant aan zijn zij staat, is ook niet verrassend. De bindende factor voor hun diepgaande vriendschap kwam voort uit de kinderen, die elkaar al vroeg vonden op het kinderdagverblijf. Nu de kinderen al groter zijn, heeft Pascal en zijn gezin al heel wat mooie herinneringen mogen maken met Diederik en zijn gezin. De keus om voor Diederik te kiezen was dan ook niet moeilijk. Pascal I gaat er een knallend seizoen van maken, dat is één ding wat zeker is. Dat hij er niet alleen voor staat, maakt het sprookje compleet. Niets mooier dan dit soort feestelijkheden mogen delen met vrienden en familie. En waar anders is het intens genieten van Heerlen als op het Pancratiusplein, waar de lachende ezel altijd in gezelschap is. En waar Murals de stad karakter geven en het oprijzende Maankwartier een prominent beeld vanuit de trein zal zijn. Dit en de weerspiegeling van de 250 mooiste plekken, maakt Heerlen tot de stad waar Pascal met recht trots op is. Hoe fantastisch is het dan ook om als stadsprins te mogen regeren over Heerlen. Een onmiskenbare eer! De aandacht die Pascal in deze functie mag geven aan scholen, hospice of andere maatschappelijke projecten is geweldig. Pascal staat dan ook te popelen om zich één te kunnen laten worden met alle mensen, die langs de optocht naar de bontgekleurde stoet van carnavalsvierders staan te kijken. Even geen rangen en standen, maar proosten op de gemeenschappelijke deler: Carnaval. Gezónkheed!


     

Benzenraderweg 120 6417 SV Heerlen Tel: 045- 5713642 Openingstijden ! Dinsdag t/m Vrijdag van 9.00 uur tot 18.00 uur Zaterdag van 9.00 tot 15.30 uur Maandag GESLOTEN

tŝũǁĞƌŬĞŶnjŽŶĚĞƌĂĨƐƉƌĂĂŬ͊ ƵƐůŽŽƉŐĞƌƵƐƚĞĞŶƐďŝŶŶĞŶ͘


de wijk op


beter AD DAN De beste!

VER

TEN

TIES

Al 120 jaar verstand van lekker vlees! Onze eerlijke ambachtelijke producten, u proeft het verschil!

keurslagerij

sinds 1892

Benzenraderweg 90, Heerlen tel. 045-5716471 Holzstraat 28, Kerkrade tel. 045-5452998 www.lochtman.keurslager.nl

Hoensbroek, Hommerterweg 119 T. 045 521 26 60 Amstenrade, Hoofdstraat 6 T. 046 442 15 66 Heerlen, Benzenraderweg 88-90 T. 045 571 55 07 Oirsbeek, Provincialeweg Zuid 79 T. 046 442 14 04 Brunssum, ‘t Winkelcentrum 6 T. 045 400 98 28


De beste voorbereiding op de basisschool Hompeltje/Pompeltje (VVE) p/a dependance basisschool Tarcisius Celsusstraat 99, 6417 VB Heerlen 06 - 535 188 17

sam e spel n end leren

HKZgecertificeerd

Dribbel (VVE) p/a basisschool de Tovercirkel Benzenraderweg 270, 6417 SZ Heerlen 06 - 535 190 62 Kijk voor meer informatie op onze site: www.peuteropvangheerlen.nl

Verstel-atelier

voor al Uw kleding tevens stomerij depot

• Her- en verstelwerk aan kleding. • Bedrijfskleding reparatie en onderhoud. • Maatkleding voor dames, heren en kinderen. • Ontwerpen en (ver-)maken van: • Bruids- en communiekleding. • Gelegenheidskleding. • Lessen voor beginners en gevorderden. • Het vermaken en maken van gordijnen. • Herstellen van leren kledingstukken. • Alle andere werkzaamheden kunnen in overleg.

Atelier ’t Schaartje Dr. Goossensstraat 46 6419 CE Heerlen Mobiel +31 (0) 6 - 51 391 067 Email: tschaartje@bima.nl www. Ateliertschaartje.nl Bel of mail gerust voor inlichtingen, een afspraak, of op verzoek ook service aan huis.


HET WIJK

KIJKERTJE

DEADLINE

Het vorig wijkkijkertje heeft helaas geen winnaar opgeleverd. Misschien was deze wel te moeilijk?

Ingezonden stukken voor de wijkbladeditie van juni 2019, graag inleveren voor

Zullen we het deze keer weer wat makkelijker proberen te maken?

31 mei 2019

Misschien komt u onderstaande foto wel tegen op een wandeling door onze mooie wijk. U kunt nu ook weer een bon naar keuze winnen door ons te laten weten waar onderstaande foto gemaakt is: Stuur uw oplossing met naam en adres naar redactie@aarbek.nl.

Alvast dank De redactie

WINNAAR SUDOKU december editie *M. Geuskens*

COLOFON Redactieadres: Wijkkrant Aarbek redactie@aarbek.nl advertenties - redactie@aarbek.nl De redactie behoudt zich het recht voor advertenties en/of berichten te weigeren Druk: de Printgalerij Heerlen 045-570 81 05 lay-out: Bart Janssen Heerlen

30


SUDOKU

NAAM:................................. ADRES:.................................... E-MAIL:................................ TELEFOON:............................ LOS DEZE SUDOKU OP, LEVER HET JUISTE ANTWOORD IN EN WIN EEN FANTASTISCHE BOEKENBON! STUUR UW ANTWOORD OP NAAR BURG SAVELBERGSTRAAT 14, 6417CN HEERLEN

31


Profile for jeroen.gulpen

WijkBlad maart 2019  

WijkBlad maart 2019  

Advertisement