Page 1

Ik mis je...


Voor Vivian, die haar opa alleen maar kent van oude foto’s en ilmpjes.


HOOFDSTUK 01

Pagina 2

J. van Achternaam


J. van Achternaam

HOOFDSTUK 01

IN MEMORIAM

Ton Monster 09.04.’43 - 16.09.’06

Pagina 3


HOOFDSTUK 01

Ton Monster

Je zult maar Trend-zetletter zijn. Geloof me dat valt niet mee.

Vroeger was je als letter zeker van je zaak. Je was zo hoog en zo breed, daar viel niet mee te sjoemelen.

Je zult maar Trendzetletter zijn. Geloof me dat valt niet mee.

Je zult maar Trend-zetletter zijn. Geloof me dat valt niet mee.

Vroeger was je als letter zeker van je zaak. Je was zo hoog en zo breed, daar viel niet mee te sjoemelen. Pagina 4


Ton Monster

HOOFDSTUK 01

“Vroeger, toen ik klein was...” Je zult maar Trend-zetletter zijn. Geloof me dat valt niet mee. Vroeger was je als letter zeker van je zaak. Je was zo hoog en zo breed, daar viel niet mee te sjoemelen. Sinds de intreding van de computer in het vormgevingsproces ben je nergens meer zeker van. Was je het ene moment rank en slank voor je het door hebt ben je ultra-vet en zo’n 200% verbreed. Je zult maar Trend-zetletter zijn.

Je zult maar Trend-

Je zult maar Trend-zetletter zijn. Geloof me dat valt niet mee. Vroe-

Ruimte voor een tussenkopje

zetletter zijn. Geloof

ger was je als letter zeker van je zaak. Je was zo hoog en zo breed,

Sinds de intreding van de computer in het vormgevingsproces

me dat valt niet mee.

daar viel niet mee te sjoemelen. Sinds de intreding van de com-

ben je nergens meer zeker van. Was je het ene moment rank en

Vroeger was je als letter

puter in het vormgevingsproces ben je nergens meer zeker van.

slank voor je het door hebt ben je ultra-vet en zo’n 200% verbreed.

zeker van je zaak. Je

Was je het ene moment rank en slank voor je het door hebt ben je

Je zult maar Trend-zetletter zijn. Geloof me dat valt niet mee.

was zo hoog en zo breed,

ultra-vet en zo’n 200% verbreed. Je zult maar Trend-zetletter zijn.

Vroeger was je als letter zeker van je zaak. Je was zo hoog en zo

daar viel niet mee te

Geloof me dat valt niet mee. Vroeger was je als letter zeker van je

breed, daar viel niet mee te sjoemelen. Sinds de intreding van de

sjoemelen.

zaak. Je was zo hoog en zo breed, daar viel niet mee te sjoemelen.

computer in het vormgevingsproces ben je nergens.

Sinds de intreding van de computer in het vormgevingsproces ben je nergens meer zeker van. Was je het ene moment rank en slank

Ruimte voor een tussenkopje

voor je het door hebt ben je ultra-vet en zo’n 200% verbreed.

Je zult maar Trend-zetletter zijn. Geloof me dat valt niet mee. Vroeger was je als letter zeker van je zaak. Je was zo hoog en zo breed,

Ruimte voor een tussenkopje

daar viel niet mee te sjoemelen. Sinds de intreding van de com-

Je zult maar Trend-zetletter zijn. Geloof me dat valt niet mee. Vroe-

puter in het vormgevingsproces ben je nergens meer zeker van.

ger was je als letter zeker van je zaak. Je was zo hoog en zo breed,

Was je het ene moment rank en slank voor je het door hebt ben je

daar viel niet mee te sjoemelen. Sinds de intreding van de com-

ultra-vet en zo’n 200% verbreed. Je zult maar Trend-zetletter zijn.

puter in het vormgevingsproces ben je nergens meer zeker van.

Geloof me dat valt niet mee. Vroeger was je als letter zeker van je

Was je het ene moment rank en slank voor je het door hebt ben je

zaak. Je was zo hoog en zo breed, daar viel niet mee te sjoemelen.

ultra-vet en zo’n 200% verbreed. Je zult maar Trend-zetletter zijn.

Sinds de intreding van de computer in het vormgevingsproces ben

Geloof me dat valt niet mee. Vroeger was je als letter zeker van je

je nergens meer zeker van. Was je het ene moment rank en slank

zaak. Je was zo hoog en zo breed, daar viel niet mee te sjoemelen.

voor je het door hebt ben je ultra-vet en zo’n 200% verbreed.

Pagina 5


HOOFDSTUK 01

Ton Monster

Ruimte voor een tussenkopje

Ruimte voor een tussenkopje

Je zult maar Trend-zetletter zijn. Geloof me dat valt niet mee. Vroe-

Je zult maar Trend-zetletter zijn. Geloof me dat valt niet mee. Vroe-

ger was je als letter zeker van je zaak. Je was zo hoog en zo breed,

ger was je als letter zeker van je zaak. Je was zo hoog en zo breed,

daar viel niet mee te sjoemelen. Sinds de intreding van de com-

daar viel niet mee te sjoemelen. Sinds de intreding van de computer in het vormgevingsproces ben je nergens meer zeker van. Was je het ene moment rank en slank voor je het door hebt ben je ultra-vet en zo’n 200% verbreed. Je zult maar Trendzetletter zijn. Geloof me dat valt niet mee. Vroeger was je als let-

Vroeger was je als letter

ter zeker van je zaak. Je was zo

zeker van je zaak. Je

hoog en zo breed, daar viel niet

was zo hoog en zo breed,

mee te sjoemelen. Sinds de in-

daar viel niet mee te

treding van de computer in het

sjoemelen.

vormgevingsproces ben je nerputer in het vormgevingsproces ben je nergens meer zeker van.

gens meer zeker van. Was je het ene moment rank en slank voor je

Was je het ene moment rank en slank voor je het door hebt ben je

het door hebt ben je ultra-vet en zo’n 200% verbreed. Je zult maar

ultra-vet en zo’n 200% verbreed. Je zult maar Trend-zetletter zijn.

Trend-zetletter zijn.

“ Was je het ene moment rank en slank voor je het door hebt ben je ultra-vet en zo’n 200% verbreed. Je zult maar Trendzetletter zijn. Geloof me dat valt niet mee.”

Geloof me dat valt niet mee. Vroeger was je als letter zeker van je zaak. Je was zo hoog en zo breed, daar viel niet mee te

Pagina 6

Geloof me dat valt niet mee. Vroeger was je als letter zeker van je

sjoemelen. Sinds de intreding van de computer in het vormgevings-

zaak. Je was zo hoog en zo breed, daar viel niet mee te sjoemelen.

proces ben je nergens meer zeker van. Was je het ene moment

Sinds de intreding van de computer in het vormgevingsproces ben

rank en slank voor je het door hebt ben je ultra-vet en zo’n 200%

je nergens meer zeker van. Was je het ene moment rank en slank

verbreed. Je zult maar Trend-zetletter zijn. Geloof me dat valt niet

voor je het door hebt ben je ultra-vet en zo’n 200% verbreed. Was je

mee. Vroeger was je als letter zeker van je zaak. Je was zo hoog en

het ene moment rank en slank voor je het door hebt ben je ultra-vet

zo breed, daar viel niet mee te sjoemelen. Sinds de intreding van

en zo’n 200% verbreed. Je zult maar Trend-zetletter zijn. Geloof me

de computer in het vormgevingsproces ben je nergens meer zeker

dat valt niet mee. Vroeger was je als letter zeker van je zaak.

van. Was je het ene moment rank en slank voor je het door hebt


Ton Monster

HOOFDSTUK 01

Je zult maar Trend-zetletter zijn. Geloof me dat valt niet mee. Vroeger was je als letter zeker van je zaak. Je was zo hoog en zo breed, daar viel niet mee te sjoemelen. Sinds de intreding van de computer in het vormgevingsproces ben je nergens meer zeker van. Was je het ene moment rank en slank voor je het door hebt ben je ultravet en zo’n 200% verbreed. Je zult maar Trend-zetletter zijn. Geloof me dat valt niet mee. Vroeger was je als letter zeker van je zaak. Je was zo hoog en zo breed, daar viel niet mee te sjoemelen.

Ruimte voor een tussenkopje

Je zult maar Trend-

Je zult maar Trend-zetletter zijn. Geloof me dat valt niet mee. Vroe-

zetletter zijn. Geloof

ger was je als letter zeker van je zaak. Je was zo hoog en zo breed,

me dat valt niet mee.

daar viel niet mee te sjoemelen. Sinds de intreding van de compu-

Vroeger was je als letter

ter in het vormgevingsproces ben je nergens meer zeker van. Was

zeker van je zaak.

je het ene moment rank en slank voor je het door hebt ben je ultravet en zo’n 200% verbreed.

puter in het vormgevingsproces ben je nergens meer zeker van. Was je het ene moment rank en slank voor je het door hebt ben je

Je zult maar Trend-zetletter zijn. Geloof me dat valt niet mee. Vroe-

ultra-vet.

ger was je als letter zeker van je zaak. Je was zo hoog en zo breed, daar viel niet mee te sjoemelen. Sinds de intreding van de computer in het vormgevingsproces ben je nergens meer zeker van. Was je het ene moment rank en slank voor je het door hebt ben je

“ Was je het ene moment rank en slank voor je het door hebt ben je ultra-vet en zo’n 200% verbreed. Je zult maar Trendzetletter zijn. Geloof me dat valt niet mee.”

ultra-vet en zo’n 200% verbreed. Je zult maar Trend-zetletter zijn. Geloof me dat valt niet mee. Vroeger was je als letter zeker van je

Ruimte voor een tussenkopje

zaak. Je was zo hoog en zo breed, daar viel niet mee te sjoemelen.

Vroeger was je als letter zeker van je zaak. Je was zo hoog en zo

Sinds de intreding van de computer in het vormgevingsproces ben

breed, daar viel niet mee te sjoemelen. Sinds de intreding van de

je nergens. Je zult maar Trend-zetletter zijn. Geloof me dat valt niet

computer in het vormgevingsproces ben je nergens meer zeker

mee. Vroeger was je als letter zeker van je zaak. Je was zo hoog en

van. Was je het ene moment rank en slank voor je het door hebt

zo breed, daar viel niet mee te sjoemelen. Sinds de intreding van

ben je ultra-vet en zo’n 200% verbreed. Je zult maar Trend-zetletter

de computer in het vormgevingsproces ben je nergens meer zeker

zijn. Geloof me dat valt niet mee. Vroeger was je als letter zeker van

van. Was je het ene moment rank en slank voor je het door hebt

je zaak. Je was zo hoog en zo breed, daar viel niet mee te sjoemelen.

ben je ultra-vet en zo’n 200% verbreed. Je zult maar Trend-zetletter

Sinds de intreding van de computer in het vormgevingsproces ben

zijn. Geloof me dat valt niet mee. Sinds de intreding van de com-

je nergens meer zeker van. Was je het ene moment rank en slank

Pagina 7


HOOFDSTUK 01

Pagina 8

J. van Achternaam


Ton Monster

HOOFDSTUK 01

Today an angel held my hand It was the most peculiar feeling I have ever had Before my world was safe and grey But then she turned up all the colours in my day Artiest - Titel song

Pagina 9


OTHER THINGS MAY CHANGE US, BUT WE START AND END WITH FAMILY

Pagina 10


Ton Monster

HOOFDSTUK 01

Eerste plank 1 - Je zult maar Trend-zetletter zijn. Geloof me dat valt niet mee. Vroeger was je als letter zeker van je zaak. 2 - Je was zo hoog en zo breed, daar viel niet mee te sjoemelen. Sinds de intreding van de computer in het vormgevingsproces ben je nergens meer zeker van. 3 - Sinds de intreding van de computer in het vormgevingsproces ben je nergens meer zeker van. Geloof me dat valt niet mee. Vroeger was je als letter zeker van je zaak. Je was zo hoog en zo breed, daar viel niet mee te sjoemelen.

Tweede plank 1 - Was je het ene moment rank en slank voor je het door hebt ben je ultra-vet en zo’n 200% verbreed. Je was zo hoog en zo breed, daar viel niet mee te sjoemelen. Sinds de intreding van de computer in het vormgevingsproces. 2 - Je zult maar Trend-zetletter zijn. Geloof me dat valt niet mee. 3 - Sinds de intreding van de computer in het vormgevingsproces ben je nergens meer zeker van. Sinds de intreding van de computer in het vormgevingsproces ben je nergens meer zeker van.

Eerste plank: 1 - Was je het ene moment rank en slank voor je het door hebt ben je ultra-vet en zo’n 200% verbreed. 2 - Vroeger was je als letter zeker van je zaak. Je was zo hoog en zo breed, daar viel niet mee te sjoemelen. Sinds de intreding van de computer in het vormgevingsproces ben je nergens meer zeker van. 3 - Sinds de intreding van de computer in het vormgevingsproces ben je nergens meer zeker van. Geloof me dat valt niet mee. Vroeger was je als letter zeker van je zaak.

Pagina 11


HOOFDSTUK 02

Ton Monster

Je was zo hoog en zo breed Je zult maar Trend-zetletter zijn. Geloof me dat valt niet mee. Vroeger was je als letter zeker van je zaak. Je was zo hoog en zo breed, daar viel niet mee te sjoemelen. Sinds de intreding van de computer in het vormgevingsproces ben je nergens meer zeker van. Was je het ene moment rank en slank voor je het door hebt ben je ultra-vet en zo’n 200% verbreed. Je zult maar Trend-zetletter zijn.

Je zult maar Trend-

Je zult maar Trend-zetletter zijn. Geloof me dat valt niet mee. Vroe-

Ruimte voor een tussenkopje

zetletter zijn. Geloof

ger was je als letter zeker van je zaak. Je was zo hoog en zo breed,

Sinds de intreding van de computer in het vormgevingsproces ben

me dat valt niet mee.

daar viel niet mee te sjoemelen. Sinds de intreding van de compu-

je nergens meer zeker van. Was je het ene moment rank en slank

Vroeger was je als letter

ter in het vormgevingsproces ben je nergens meer zeker van. Was

voor je het door hebt ben je ultra-vet en zo’n 200% verbreed. Je zult

zeker van je zaak. Je

je het ene moment rank en slank voor je het door hebt ben je ultra-

maar Trend-zetletter zijn. Geloof me dat valt niet mee. Vroeger was

was zo hoog en zo breed,

vet en zo’n 200% verbreed. Je zult maar Trend-zetletter zijn. Geloof

je als letter zeker van je zaak. Je was zo hoog en zo breed, daar viel

daar viel niet mee te

me dat valt niet mee. Vroeger was je als letter zeker van je zaak. Je

niet mee te sjoemelen. Sinds de intreding van de computer in het

sjoemelen.

was zo hoog en zo breed, daar viel niet mee te sjoemelen. Sinds de

vormgevingsproces ben je nergens.

intreding van de computer in het vormgevingsproces ben je nergens meer zeker van. Was je het ene moment rank en slank voor je

Ruimte voor een tussenkopje

het door hebt ben je ultra-vet en zo’n 200% verbreed.

Je zult maar Trend-zetletter zijn. Geloof me dat valt niet mee. Vroeger was je als letter zeker van je zaak. Je was zo hoog en zo breed,

Pagina 12

Ruimte voor een tussenkopje

daar viel niet mee te sjoemelen. Sinds de intreding van de compu-

Je zult maar Trend-zetletter zijn. Geloof me dat valt niet mee. Vroe-

ter in het vormgevingsproces ben je nergens meer zeker van. Was

ger was je als letter zeker van je zaak. Je was zo hoog en zo breed,

je het ene moment rank en slank voor je het door hebt ben je ultra-

daar viel niet mee te sjoemelen. Sinds de intreding van de compu-

vet en zo’n 200% verbreed. Je zult maar Trend-zetletter zijn. Geloof

ter in het vormgevingsproces ben je nergens meer zeker van. Was

me dat valt niet mee. Vroeger was je als letter zeker van je zaak. Je

je het ene moment rank en slank voor je het door hebt ben je ultra-

was zo hoog en zo breed, daar viel niet mee te sjoemelen. Sinds de

vet en zo’n 200% verbreed. Je zult maar Trend-zetletter zijn. Geloof

intreding van de computer in het vormgevingsproces ben je ner-

me dat valt niet mee. Vroeger was je als letter zeker van je zaak. Je

gens meer zeker van. Was je het ene moment rank en slank voor je

was zo hoog en zo breed, daar viel niet mee te sjoemelen.

het door hebt ben je ultra-vet en zo’n 200% verbreed.


Ruimte voor een kopje Je zult maar Trend-zetletter zijn. Geloof me dat valt niet mee. Vroeger was je als letter zeker van je zaak. Je was zo hoog en zo breed, daar viel niet mee te sjoemelen. Sinds de intreding van de computer in het vormgevingsproces ben je nergens meer zeker van.


HOOFDSTUK 02

Ton Monster

Foto links: Je zult maar

Ruimte voor een tussenkopje

je het ene moment rank en slank voor je het door hebt ben je ultra-

Trend-Zetletter zijn, geloof

Je zult maar Trend-zetletter zijn. Geloof me dat valt niet mee. Vroe-

vet en zo’n 200% verbreed. Je zult maar Trend-zetletter zijn. Geloof

me dat valt niet mee.

ger was je als letter zeker van je zaak. Je was zo hoog en zo breed,

me dat valt niet mee. Vroeger was je als letter zeker van je zaak. Je

daar viel niet mee te sjoemelen. Sinds de intreding van de compu-

was zo hoog en zo breed, daar viel niet mee te sjoemelen.

Foto rechts: Je zult maar

ter in het vormgevingsproces ben je nergens meer zeker van. Was

Sinds de intreding van de computer in het vormgevingsproces ben

Trend-Zetletter zijn, geloof

je het ene moment rank en slank voor je het door hebt ben je ultra-

je nergens meer zeker van. Was je het ene moment rank en slank

me dat valt niet mee.

vet en zo’n 200% verbreed. Je zult maar Trend-zetletter zijn. Geloof

voor je het door hebt ben je ultra-vet en zo’n 200% verbreed. Je zult

me dat valt niet mee. Vroeger was je als letter zeker van je zaak. Je

maar Trend-zetletter zijn. Geloof me dat valt niet mee. Vroeger was

was zo hoog en zo breed, daar viel niet mee te sjoemelen. Sinds de

je als letter zeker van je zaak. Je was zo hoog en zo breed, daar viel

intreding van de computer in het vormgevingsproces ben je ner-

niet mee te sjoemelen.

gens meer zeker van. Was je het ene moment rank en slank voor je het door hebt ben je ultra-vet en zo’n 200% verbreed.

Ruimte voor een tussenkopje Je zult maar Trend-zetletter zijn. Geloof me dat valt niet mee. Vroe-

Pagina 14

Ruimte voor een tussenkopje

ger was je als letter zeker van je zaak. Je was zo hoog en zo breed,

Je zult maar Trend-zetletter zijn. Geloof me dat valt niet mee. Vroe-

daar viel niet mee te sjoemelen. Sinds de intreding van de com-

ger was je als letter zeker van je zaak. Je was zo hoog en zo breed,

puter in het vormgevingsproces ben je nergens meer zeker van.

daar viel niet mee te sjoemelen. Sinds de intreding van de compu-

Was je het ene moment rank en slank voor je het door hebt ben je

ter in het vormgevingsproces ben je nergens meer zeker van. Was

ultra-vet en zo’n 200% verbreed. Je zult maar Trend-zetletter zijn.


Ton Monster

Je zult maar Trend-zetletter zijn. Geloof me dat valt niet mee. Vroe-

je zaak. Je was zo hoog en zo breed, daar viel niet mee te sjoemelen.

ger was je als letter zeker van je zaak. Je was zo hoog en zo breed,

Sinds de intreding van de computer in het vormgevingsproces ben

daar viel niet mee te sjoemelen. Sinds de intreding van de com-

je nergens meer zeker van. Was je het ene moment rank en slank

puter in het vormgevingsproces ben je nergens meer zeker van.

voor je het door hebt ben je ultra-vet en zo’n 200% verbreed. Je

Was je het ene moment rank en slank voor je het door hebt ben je

zult maar Trend-zetletter zijn. Geloof me dat valt niet mee. Vroeger

ultra-vet en zo’n 200% verbreed. Je zult maar Trend-zetletter zijn.

was je als letter zeker van je zaak. Je was zo hoog en zo breed, daar

Geloof me dat valt niet mee. Vroeger was je als letter zeker van je

viel niet mee te sjoemelen. Sinds de intreding van de computer in

zaak. Je was zo hoog en zo breed, daar viel niet mee te sjoemelen.

het vormgevingsproces ben je nergens meer zeker van. Was je het

Sinds de intreding van de computer in het vormgevingsproces ben

ene moment rank en slank voor je het door hebt ben je ultra-vet

je nergens meer zeker van. Was je het ene moment rank en slank

en zo’n 200% verbreed. Je zult maar Trend-zetletter zijn. Geloof me

voor je het door hebt ben je ultra-vet.

dat valt niet mee. Vroeger was je als letter zeker van je zaak. Je was

HOOFDSTUK 02

zo hoog en zo breed, daar viel

“ Was je het ene moment rank en slank voor je het door hebt ben je ultra-vet en zo’n 200% verbreed. Je zult maar Trendzetletter zijn. Geloof me dat valt niet mee.”

niet mee te sjoemelen. Sinds de intreding van de computer in het vormgevingsproces ben je nergens meer zeker van. Was je

Ruimte voor een tussenkopje

het ene moment rank en slank voor je het door hebt ben je ultra-vet

Je zult maar Trend-zetletter zijn. Geloof me dat valt niet mee. Vroe-

en zo’n 200% verbreed. Je zult maar Trend-zetletter zijn. Geloof me

ger was je als letter zeker van je zaak. Je was zo hoog en zo breed,

dat valt niet mee.

daar viel niet mee te sjoemelen. Sinds de intreding van de computer in het vormgevingsproces ben je nergens meer zeker van. Was

Ruimte voor een tussenkopje

je het ene moment rank en slank voor je het door hebt ben je ultra-

Vroeger was je als letter zeker van je zaak. Je was zo hoog en zo

vet en zo’n 200% verbreed. Je zult maar Trend-zetletter zijn. Geloof

breed, daar viel niet mee te sjoemelen. Sinds de intreding van de

me dat valt niet mee. Vroeger was je als letter zeker van je zaak. Je

computer in het vormgevingsproces ben je nergens meer zeker

was zo hoog en zo breed, daar viel niet mee te sjoemelen.

van. Was je het ene moment rank en slank voor je het door hebt

Sinds de intreding van de computer in het vormgevingsproces ben

ben je ultra-vet en zo’n 200% verbreed. Je zult maar Trend-zetletter

je nergens meer zeker van. Was je het ene moment rank en slank

zijn. Geloof me dat valt niet mee. Vroeger was je als letter zeker van

voor je het door hebt ben je ultra-vet en zo’n 200% verbreed. Je

je zaak. Je was zo hoog en zo breed, daar viel niet mee te sjoemelen.

zult maar Trend-zetletter zijn. Geloof me dat valt niet mee. Vroeger

Sinds de intreding van de computer in het vormgevingsproces ben

was je als letter zeker van je zaak. Je was zo hoog en zo breed, daar

je nergens meer zeker van. Was je het ene moment rank en slank

viel niet mee te sjoemelen. Sinds de intreding van de computer in

voor je het door hebt ben je ultra-vet en zo’n 200% verbreed. Je zult

het vormgevingsproces ben je nergens. Je zult maar Trend-zetletter

maar Trend-zetletter zijn. Geloof me dat valt niet mee. Vroeger was

zijn. Geloof me dat valt niet mee. Vroeger was je als letter zeker van

je als letter zeker van je zaak.

Pagina 15


HOOFDSTUK 02

Ton Monster

Je zult maar Trend-zetletter zijn. Geloof me dat valt niet mee. Vroeger was je als letter zeker van je zaak. Je was zo hoog en zo breed, daar viel niet mee te sjoemelen.

Je zult maar Trendzetletter zijn. Geloof me dat valt niet mee.

Vroeger was je als letter zeker van je zaak. Je was zo hoog en zo breed, daar viel niet mee te sjoemelen.

Vroeger was je als letter zeker van je zaak. Je was zo hoog en zo breed, daar viel niet mee te sjoemelen.

Pagina 16


Ton Monster

HOOFDSTUK 02 01

Melancholie, melancholie Ik begin heel zacht te huilen Als ik oude foto’s zie En ook: versleten films Regenachtig super-acht Met mijn ouders op vakantie En moeder die nog prachtig lacht Youp van ‘t Hek, cabaretier

Pagina 17


HOOFDSTUK 03

Ton Monster

Je was zo hoog en zo breed Je zult maar Trend-zetletter zijn. Geloof me dat valt niet mee. Vroeger was je als letter zeker van je zaak. Je was zo hoog en zo breed, daar viel niet mee te sjoemelen. Sinds de intreding van de computer in het vormgevingsproces ben je nergens meer zeker van. Was je het ene moment rank en slank voor je het door hebt ben je ultra-vet en zo’n 200% verbreed. Je zult maar Trend-zetletter zijn.

Je zult maar Trend-

Je zult maar Trend-zetletter zijn. Geloof me dat valt niet mee. Vroe-

Ruimte voor een tussenkopje

zetletter zijn. Geloof

ger was je als letter zeker van je zaak. Je was zo hoog en zo breed,

Sinds de intreding van de computer in het vormgevingsproces ben

me dat valt niet mee.

daar viel niet mee te sjoemelen. Sinds de intreding van de compu-

je nergens meer zeker van. Was je het ene moment rank en slank

Vroeger was je als letter

ter in het vormgevingsproces ben je nergens meer zeker van. Was

voor je het door hebt ben je ultra-vet en zo’n 200% verbreed. Je zult

zeker van je zaak. Je

je het ene moment rank en slank voor je het door hebt ben je ultra-

maar Trend-zetletter zijn. Geloof me dat valt niet mee. Vroeger was

was zo hoog en zo breed,

vet en zo’n 200% verbreed. Je zult maar Trend-zetletter zijn. Geloof

je als letter zeker van je zaak. Je was zo hoog en zo breed, daar viel

daar viel niet mee te

me dat valt niet mee. Vroeger was je als letter zeker van je zaak. Je

niet mee te sjoemelen. Sinds de intreding van de computer in het

sjoemelen.

was zo hoog en zo breed, daar viel niet mee te sjoemelen. Sinds de

vormgevingsproces ben je nergens.

intreding van de computer in het vormgevingsproces ben je nergens meer zeker van. Was je het ene moment rank en slank voor je

Ruimte voor een tussenkopje

het door hebt ben je ultra-vet en zo’n 200% verbreed.

Je zult maar Trend-zetletter zijn. Geloof me dat valt niet mee. Vroeger was je als letter zeker van je zaak. Je was zo hoog en zo breed,

Pagina 18

Ruimte voor een tussenkopje

daar viel niet mee te sjoemelen. Sinds de intreding van de compu-

Je zult maar Trend-zetletter zijn. Geloof me dat valt niet mee. Vroe-

ter in het vormgevingsproces ben je nergens meer zeker van. Was

ger was je als letter zeker van je zaak. Je was zo hoog en zo breed,

je het ene moment rank en slank voor je het door hebt ben je ultra-

daar viel niet mee te sjoemelen. Sinds de intreding van de compu-

vet en zo’n 200% verbreed. Je zult maar Trend-zetletter zijn. Geloof

ter in het vormgevingsproces ben je nergens meer zeker van. Was

me dat valt niet mee. Vroeger was je als letter zeker van je zaak. Je

je het ene moment rank en slank voor je het door hebt ben je ultra-

was zo hoog en zo breed, daar viel niet mee te sjoemelen. Sinds de

vet en zo’n 200% verbreed. Je zult maar Trend-zetletter zijn. Geloof

intreding van de computer in het vormgevingsproces ben je ner-

me dat valt niet mee. Vroeger was je als letter zeker van je zaak. Je

gens meer zeker van. Was je het ene moment rank en slank voor je

was zo hoog en zo breed, daar viel niet mee te sjoemelen.

het door hebt ben je ultra-vet en zo’n 200% verbreed.


Ruimte voor een kopje Je zult maar Trend-zetletter zijn. Geloof me dat valt niet mee. Vroeger was je als letter zeker van je zaak. Je was zo hoog en zo breed, daar viel niet mee te sjoemelen. Sinds de intreding van de computer in het vormgevingsproces ben je nergens meer zeker van.


HOOFDSTUK 03

J. van Achternaam

Ruimte voor een tussenkopje Je zult maar Trend-zetletter zijn. Geloof me dat valt niet mee. Vroeger was je als letter zeker van je zaak. Je was zo hoog en zo breed, daar viel niet mee te sjoemelen. Sinds de intreding van de computer in het vormgevingsproces ben je nergens meer zeker van. Was je het ene moment rank en slank voor je het door hebt ben je ultra-vet en zo’n 200% verbreed. Je zult maar Trend-zetletter zijn. Geloof me dat valt niet mee. Vroeger was je als letter zeker van je zaak. Je was zo hoog en zo breed, daar viel niet mee te sjoemelen. Sinds de intreding van de computer in het vormgevingsproces ben

Vroeger was je als letter

je nergens meer zeker van. Was je het ene moment rank en slank

zeker van je zaak. Je

voor je het door hebt ben je ultra-vet en zo’n 200% verbreed. Je zult

was zo hoog en zo breed,

maar Trend-zetletter zijn.

daar viel niet mee te sjoemelen.

Geloof me dat valt niet mee. Vroeger was je als letter zeker van je Ruimte voor een tussenkopje

zaak. Je was zo hoog en zo breed, daar viel niet mee te sjoemelen.

Je zult maar Trend-zetletter zijn. Geloof me dat valt niet mee. Vroe-

Sinds de intreding van de computer in het vormgevingsproces ben

ger was je als letter zeker van je zaak. Je was zo hoog en zo breed,

je nergens meer zeker van. Was je het ene moment rank en slank

daar viel niet mee te sjoemelen. Sinds de intreding van de com-

voor je het door hebt ben je ultra-vet en zo’n 200% verbreed. Je zult

puter in het vormgevingsproces ben je nergens meer zeker van.

maar Trend-zetletter zijn. Geloof me dat valt niet mee. Vroeger was

Was je het ene moment rank en slank voor je het door hebt ben je ultra-vet en zo’n 200% verbreed. Je zult maar Trend-

“ Was je het ene moment rank en slank voor je het door hebt ben je ultra-vet en zo’n 200% verbreed. Je zult maar Trend-

zetletter zijn. Geloof me dat valt

Pagina 20

niet mee. Vroeger was je als letter zeker van je zaak. Je was zo hoog

je als letter zeker van je zaak. Je was zo hoog en zo breed, daar viel

en zo breed, daar viel niet mee te sjoemelen. Sinds de intreding van

niet mee te sjoemelen. Sinds de intreding van de computer in het

de computer in het vormgevingsproces ben je nergens meer zeker

vormgevingsproces ben je nergens meer zeker van. Was je het ene

van. Was je het ene moment rank en slank voor je het door hebt

moment rank en slank voor je het door hebt ben je ultra-vet en zo’n

ben je ultra-vet en zo’n 200% verbreed. Was je het ene moment

200% verbreed. Je zult maar Trend-zetletter zijn. Geloof me dat valt

rank en slank voor je het door hebt ben je ultra-vet en zo’n 200%

niet mee. Vroeger was je als letter zeker van je zaak. Je was zo hoog

verbreed. Je zult maar Trend-zetletter zijn. Vroeger was je als letter

en zo breed, daar viel niet mee te sjoemelen. Sinds de intreding van

zeker van je zaak.

de computer in het vormgevingsproces ben je nergens meer zeker


J. van Achternaam

Je zult maar Trend-zetletter zijn. Geloof me dat valt niet mee. Vroe-

mee. Vroeger was je als letter zeker van je zaak. Je was zo hoog en

ger was je als letter zeker van je zaak. Je was zo hoog en zo breed,

zo breed, daar viel niet mee te sjoemelen. Sinds de intreding van

daar viel niet mee te sjoemelen. Sinds de intreding van de compu-

de computer in het vormgevingsproces ben je nergens meer zeker

ter in het vormgevingsproces ben je nergens meer zeker van. Was

van. Was je het ene moment rank en slank voor je het door hebt

je het ene moment rank en slank voor je het door hebt ben je ultra-

ben je ultra-vet en zo’n 200% verbreed. Je zult maar Trend-zetletter

vet en zo’n 200% verbreed. Je zult maar Trend-zetletter zijn. Geloof

zijn. Geloof me dat valt niet mee. Sinds de intreding van de compu

me dat valt niet mee. Vroeger was je als letter zeker van je zaak. Je

ter in het vormgevingsproces ben je nergens meer zeker van. Ge-

was zo hoog en zo breed, daar viel niet mee te sjoemelen.

loof me dat valt niet mee.

HOOFDSTUK 03

Ruimte voor een tussenkopje Je zult maar Trend-zetletter zijn. Geloof me dat valt niet mee. Vroeger was je als letter zeker van je zaak. Je was zo hoog en zo breed, daar viel niet mee te sjoemelen. Sinds de intreding van de computer in het vormgevingsproces ben je nergens

Je zult maar Trend-

meer zeker van. Was je het ene

zetletter zijn. Geloof

moment rank en slank voor je

me dat valt niet mee.

het door hebt ben je ultra-vet

Vroeger was je als letter

en zo’n 200% verbreed.

zeker van je zaak.

Je zult maar Trend-zetletter zijn. Geloof me dat valt niet mee. Vroe-

Ruimte voor een tussenkopje

ger was je als letter zeker van je zaak. Je was zo hoog en zo breed,

Was je het ene moment rank en slank voor je het door hebt ben je

daar viel niet mee te sjoemelen. Sinds de intreding van de com-

ultra-vet. Vroeger was je als letter zeker van je zaak. Je was zo hoog

puter in het vormgevingsproces ben je nergens meer zeker van.

en zo breed, daar viel niet mee te sjoemelen. Sinds de intreding van

Was je het ene moment rank en slank voor je het door hebt ben je

de computer in het vormgevingsproces ben je nergens meer zeker

ultra-vet en zo’n 200% verbreed. Je zult maar Trend-zetletter zijn.

van. Was je het ene moment rank en slank voor je het door hebt

Geloof me dat valt niet mee. Vroeger was je als letter zeker van je

ben je ultra-vet en zo’n 200% verbreed. Je zult maar Trend-zetletter

zaak. Je was zo hoog en zo breed, daar viel niet mee te sjoemelen.

zijn. Geloof me dat valt niet mee. Vroeger was je als letter zeker van

Sinds de intreding van de computer in het vormgevingsproces ben

je zaak. Je was zo hoog en zo breed, daar viel niet mee te sjoemelen.

je nergens. Je zult maar Trend-zetletter zijn. Geloof me dat valt niet

Sinds de intreding van de computer in het vormgevingsproces ben

Pagina 21


HOOFDSTUK 03

Ton Monster

Je zult maar Trend-zetletter zijn. Geloof me dat valt niet mee. Vroe-

je zaak. Je was zo hoog en zo breed, daar viel niet mee te sjoemelen.

ger was je als letter zeker van je zaak. Je was zo hoog en zo breed,

Sinds de intreding van de computer in het vormgevingsproces ben

daar viel niet mee te sjoemelen. Sinds de intreding van de com-

je nergens meer zeker van. Was je het ene moment rank en slank

puter in het vormgevingsproces ben je nergens meer zeker van.

voor je het door hebt ben je ultra-vet en zo’n 200% verbreed. Je zult

Was je het ene moment rank en slank voor je het door hebt ben je

maar Trend-zetletter zijn. Geloof me dat valt niet mee. Vroeger was

ultra-vet en zo’n 200% verbreed. Je zult maar Trend-zetletter zijn.

je als letter zeker van je zaak. Je was zo hoog en zo breed, daar viel

Geloof me dat valt niet mee. Vroeger was je als letter zeker van je

niet mee te sjoemelen. Sinds de intreding van de computer in het

zaak. Je was zo hoog en zo breed, daar viel niet mee te sjoemelen.

vormgevingsproces ben je nergens meer zeker van. Was je het ene

Sinds de intreding van de computer in het vormgevingsproces ben

moment rank en slank voor je het door hebt ben je ultra-vet en zo’n

je nergens meer zeker van. Was je het ene moment rank en slank

200% verbreed. Je zult maar Trend-zetletter zijn. Geloof me dat valt

voor je het door hebt ben je ultra-vet.

niet mee. Vroeger was je als letter zeker van je zaak. Je was zo hoog en zo breed, daar viel niet mee te sjoemelen. Sinds de intreding

“ Was je het ene moment rank en slank voor je het door hebt ben je ultra-vet en zo’n 200% verbreed. Je zult maar Trendzetletter zijn. Geloof me dat valt niet mee.”

van de computer in het vormgevingsproces ben je nergens meer zeker van.

Ruimte voor een tussenkopje

Pagina 22

Ruimte voor een tussenkopje

Vroeger was je als letter zeker van je zaak. Je was zo hoog en zo

Je zult maar Trend-zetletter zijn. Geloof me dat valt niet mee. Vroe-

breed, daar viel niet mee te sjoemelen. Sinds de intreding van de

ger was je als letter zeker van je zaak. Je was zo hoog en zo breed,

computer in het vormgevingsproces ben je nergens meer zeker

daar viel niet mee te sjoemelen. Sinds de intreding van de compu-

van. Was je het ene moment rank en slank voor je het door hebt

ter in het vormgevingsproces ben je nergens meer zeker van. Was

ben je ultra-vet en zo’n 200% verbreed. Je zult maar Trend-zetletter

je het ene moment rank en slank voor je het door hebt ben je ultra-

zijn. Geloof me dat valt niet mee. Vroeger was je als letter zeker van

vet en zo’n 200% verbreed. Je zult maar Trend-zetletter zijn. Geloof

je zaak. Je was zo hoog en zo breed, daar viel niet mee te sjoemelen.

me dat valt niet mee. Vroeger was je als letter zeker van je zaak. Je

Sinds de intreding van de computer in het vormgevingsproces ben

was zo hoog en zo breed, daar viel niet mee te sjoemelen.

je nergens meer zeker van. Was je het ene moment rank en slank

Sinds de intreding van de computer in het vormgevingsproces ben

voor je het door hebt ben je ultra-vet en zo’n 200% verbreed. Je zult

je nergens meer zeker van. Was je het ene moment rank en slank

maar Trend-zetletter zijn. Geloof me dat valt niet mee. Vroeger was

voor je het door hebt ben je ultra-vet en zo’n 200% verbreed. Je

je als letter zeker van je zaak. Je was zo hoog en zo breed, daar viel

zult maar Trend-zetletter zijn. Geloof me dat valt niet mee. Vroeger

niet mee te sjoemelen. Sinds de intreding van de computer in het

was je als letter zeker van je zaak. Je was zo hoog en zo breed, daar

vormgevingsproces ben je nergens meer zeker van. Was je het ene

viel niet mee te sjoemelen. Sinds de intreding van de computer in

moment rank en slank voor je het door hebt ben je ultra-vet en zo’n

het vormgevingsproces ben je nergens. Je zult maar Trend-zetletter

200% verbreed. Je was zo hoog en zo breed, daar viel niet mee te

zijn. Geloof me dat valt niet mee. Vroeger was je als letter zeker van

sjoemelen.


Ton Monster

HOOFDSTUK 03

Ruimte voor een tussenkopje

je het ene moment rank en slank voor je het door hebt ben je ultra-

Foto links: Je zult maar

Je zult maar Trend-zetletter zijn. Geloof me dat valt niet mee. Vroe-

vet en zo’n 200% verbreed. Je zult maar Trend-zetletter zijn. Geloof

Trend-Zetletter zijn, geloof

ger was je als letter zeker van je zaak. Je was zo hoog en zo breed,

me dat valt niet mee. Vroeger was je als letter zeker van je zaak. Je

me dat valt niet mee.

daar viel niet mee te sjoemelen. Sinds de intreding van de compu-

was zo hoog en zo breed, daar viel niet mee te sjoemelen.

ter in het vormgevingsproces ben je nergens meer zeker van. Was

Sinds de intreding van de computer in het vormgevingsproces ben

Foto rechts: Je zult maar

je het ene moment rank en slank voor je het door hebt ben je ultra-

je nergens meer zeker van. Was je het ene moment rank en slank

Trend-Zetletter zijn, geloof

vet en zo’n 200% verbreed. Je zult maar Trend-zetletter zijn. Geloof

voor je het door hebt ben je ultra-vet en zo’n 200% verbreed. Je zult

me dat valt niet mee.

me dat valt niet mee. Vroeger was je als letter zeker van je zaak. Je

maar Trend-zetletter zijn. Geloof me dat valt niet mee. Vroeger was

was zo hoog en zo breed, daar viel niet mee te sjoemelen. Sinds de

je als letter zeker van je zaak. Je was zo hoog en zo breed, daar viel

intreding van de computer in het vormgevingsproces ben je ner-

niet mee te sjoemelen.

gens meer zeker van. Was je het ene moment rank en slank voor je het door hebt ben je ultra-vet en zo’n 200% verbreed.

Ruimte voor een tussenkopje Je zult maar Trend-zetletter zijn. Geloof me dat valt niet mee. Vroe-

Ruimte voor een tussenkopje

ger was je als letter zeker van je zaak. Je was zo hoog en zo breed,

Je zult maar Trend-zetletter zijn. Geloof me dat valt niet mee. Vroe-

daar viel niet mee te sjoemelen. Sinds de intreding van de com-

ger was je als letter zeker van je zaak. Je was zo hoog en zo breed,

puter in het vormgevingsproces ben je nergens meer zeker van.

daar viel niet mee te sjoemelen. Sinds de intreding van de compu-

Was je het ene moment rank en slank voor je het door hebt ben je

ter in het vormgevingsproces ben je nergens meer zeker van. Was

ultra-vet en zo’n 200% verbreed. Je zult maar Trend-zetletter zijn.

Pagina 23


HOOFDSTUK 03

Ton Monster

I’ll be with you, I’ll be waiting for you on the other side, on the other side. And the winds that blow they’ll guide you home, get you through the night, get you through the night It’ll all be right. Matt Simons - With you

Pagina 24


HOOFDSTUK 03

Ton Monster

Je zult maar Trend-zetletter zijn. Geloof me dat valt niet mee.

Vroeger was je als letter zeker van je zaak. Je was zo hoog en zo breed, daar viel niet mee te sjoemelen.

Je zult maar Trendzetletter zijn. Geloof me dat valt niet mee.

Je zult maar Trend-zetletter zijn. Geloof me dat valt niet mee.

Pagina 26


Ton Monster

HOOFDSTUK 03

Je zult maar Trend-zetletter zijn. Geloof me dat valt niet mee. Vroeger was je als letter zeker van je zaak. Je was zo hoog en zo breed, daar viel niet mee te sjoemelen.

Je zult maar Trendzetletter zijn. Geloof me dat valt niet mee.

Vroeger was je als letter zeker van je zaak. Je was zo hoog en zo breed, daar viel niet mee te sjoemelen.

Vroeger was je als letter zeker van je zaak. Je was zo hoog en zo breed, daar viel niet mee te sjoemelen.

Pagina 27


HOOFDSTUK 01

Ruimte voor een kopje Je zult maar Trend-zetletter zijn. Geloof me dat valt niet mee. Vroeger was je als letter zeker van je zaak. Je was zo hoog en zo breed, daar viel niet mee te sjoemelen. Sinds de intreding van de computer in het vormgevingsproces ben je nergens meer zeker van.

Pagina 28

J. van Achternaam


Ton Monster

HOOFDSTUK 04

Je was zo hoog en zo breed Je zult maar Trend-zetletter zijn. Geloof me dat valt niet mee. Vroeger was je als letter zeker van je zaak. Je was zo hoog en zo breed, daar viel niet mee te sjoemelen. Sinds de intreding van de computer in het vormgevingsproces ben je nergens meer zeker van. Was je het ene moment rank en slank voor je het door hebt ben je ultra-vet en zo’n 200% verbreed. Je zult maar Trend-zetletter zijn.

Je zult maar Trend-

Je zult maar Trend-zetletter zijn. Geloof me dat valt niet mee. Vroe-

Ruimte voor een tussenkopje

zetletter zijn. Geloof

ger was je als letter zeker van je zaak. Je was zo hoog en zo breed,

Sinds de intreding van de computer in het vormgevingsproces ben

me dat valt niet mee.

daar viel niet mee te sjoemelen. Sinds de intreding van de compu-

je nergens meer zeker van. Was je het ene moment rank en slank

Vroeger was je als letter

ter in het vormgevingsproces ben je nergens meer zeker van. Was

voor je het door hebt ben je ultra-vet en zo’n 200% verbreed. Je zult

zeker van je zaak. Je

je het ene moment rank en slank voor je het door hebt ben je ultra-

maar Trend-zetletter zijn. Geloof me dat valt niet mee. Vroeger was

was zo hoog en zo breed,

vet en zo’n 200% verbreed. Je zult maar Trend-zetletter zijn. Geloof

je als letter zeker van je zaak. Je was zo hoog en zo breed, daar viel

daar viel niet mee te

me dat valt niet mee. Vroeger was je als letter zeker van je zaak. Je

niet mee te sjoemelen. Sinds de intreding van de computer in het

was zo hoog en zo breed, daar viel niet mee te sjoemelen. Sinds de

vormgevingsproces ben je nergens.

intreding van de computer in het vormgevingsproces ben je nergens meer zeker van. Was je het ene moment rank en slank voor je

Ruimte voor een tussenkopje

het door hebt ben je ultra-vet en zo’n 200% verbreed.

Je zult maar Trend-zetletter zijn. Geloof me dat valt niet mee. Vroeger was je als letter zeker van je zaak. Je was zo hoog en zo breed,

Ruimte voor een tussenkopje

daar viel niet mee te sjoemelen. Sinds de intreding van de compu-

Je zult maar Trend-zetletter zijn. Geloof me dat valt niet mee. Vroe-

ter in het vormgevingsproces ben je nergens meer zeker van. Was

ger was je als letter zeker van je zaak. Je was zo hoog en zo breed,

je het ene moment rank en slank voor je het door hebt ben je ultra-

daar viel niet mee te sjoemelen. Sinds de intreding van de compu-

vet en zo’n 200% verbreed. Je zult maar Trend-zetletter zijn. Geloof

ter in het vormgevingsproces ben je nergens meer zeker van. Was

me dat valt niet mee. Vroeger was je als letter zeker van je zaak. Je

je het ene moment rank en slank voor je het door hebt ben je ultra-

was zo hoog en zo breed, daar viel niet mee te sjoemelen. Sinds de

vet en zo’n 200% verbreed. Je zult maar Trend-zetletter zijn. Geloof

intreding van de computer in het vormgevingsproces ben je ner-

me dat valt niet mee. Vroeger was je als letter zeker van je zaak. Je

gens meer zeker van. Was je het ene moment rank en slank voor je

was zo hoog en zo breed, daar viel niet mee te sjoemelen.

het door hebt ben je ultra-vet en zo’n 200% verbreed.

Pagina 29


HOOFDSTUK 04

Ton Monster

Foto links: Je zult maar

Ruimte voor een tussenkopje

je het ene moment rank en slank voor je het door hebt ben je ultra-

Trend-Zetletter zijn, geloof

Je zult maar Trend-zetletter zijn. Geloof me dat valt niet mee. Vroe-

vet en zo’n 200% verbreed. Je zult maar Trend-zetletter zijn. Geloof

me dat valt niet mee.

ger was je als letter zeker van je zaak. Je was zo hoog en zo breed,

me dat valt niet mee. Vroeger was je als letter zeker van je zaak. Je

daar viel niet mee te sjoemelen. Sinds de intreding van de compu-

was zo hoog en zo breed, daar viel niet mee te sjoemelen.

Foto rechts: Je zult maar

ter in het vormgevingsproces ben je nergens meer zeker van. Was

Sinds de intreding van de computer in het vormgevingsproces ben

Trend-Zetletter zijn, geloof

je het ene moment rank en slank voor je het door hebt ben je ultra-

je nergens meer zeker van. Was je het ene moment rank en slank

me dat valt niet mee.

vet en zo’n 200% verbreed. Je zult maar Trend-zetletter zijn. Geloof

voor je het door hebt ben je ultra-vet en zo’n 200% verbreed. Je zult

me dat valt niet mee. Vroeger was je als letter zeker van je zaak. Je

maar Trend-zetletter zijn. Geloof me dat valt niet mee. Vroeger was

was zo hoog en zo breed, daar viel niet mee te sjoemelen. Sinds de

je als letter zeker van je zaak. Je was zo hoog en zo breed, daar viel

intreding van de computer in het vormgevingsproces ben je ner-

niet mee te sjoemelen.

gens meer zeker van. Was je het ene moment rank en slank voor je het door hebt ben je ultra-vet en zo’n 200% verbreed.

Ruimte voor een tussenkopje Je zult maar Trend-zetletter zijn. Geloof me dat valt niet mee. Vroe-

Pagina 30

Ruimte voor een tussenkopje

ger was je als letter zeker van je zaak. Je was zo hoog en zo breed,

Je zult maar Trend-zetletter zijn. Geloof me dat valt niet mee. Vroe-

daar viel niet mee te sjoemelen. Sinds de intreding van de com-

ger was je als letter zeker van je zaak. Je was zo hoog en zo breed,

puter in het vormgevingsproces ben je nergens meer zeker van.

daar viel niet mee te sjoemelen. Sinds de intreding van de compu-

Was je het ene moment rank en slank voor je het door hebt ben je

ter in het vormgevingsproces ben je nergens meer zeker van. Was

ultra-vet en zo’n 200% verbreed. Je zult maar Trend-zetletter zijn.


Ton Monster

Je zult maar Trend-zetletter zijn. Geloof me dat valt niet mee. Vroe-

je zaak. Je was zo hoog en zo breed, daar viel niet mee te sjoemelen.

ger was je als letter zeker van je zaak. Je was zo hoog en zo breed,

Sinds de intreding van de computer in het vormgevingsproces ben

daar viel niet mee te sjoemelen. Sinds de intreding van de com-

je nergens meer zeker van. Was je het ene moment rank en slank

puter in het vormgevingsproces ben je nergens meer zeker van.

voor je het door hebt ben je ultra-vet en zo’n 200% verbreed. Je

Was je het ene moment rank en slank voor je het door hebt ben je

zult maar Trend-zetletter zijn. Geloof me dat valt niet mee. Vroeger

ultra-vet en zo’n 200% verbreed. Je zult maar Trend-zetletter zijn.

was je als letter zeker van je zaak. Je was zo hoog en zo breed, daar

Geloof me dat valt niet mee. Vroeger was je als letter zeker van je

viel niet mee te sjoemelen. Sinds de intreding van de computer in

zaak. Je was zo hoog en zo breed, daar viel niet mee te sjoemelen.

het vormgevingsproces ben je nergens meer zeker van. Was je het

Sinds de intreding van de computer in het vormgevingsproces ben

ene moment rank en slank voor je het door hebt ben je ultra-vet

je nergens meer zeker van. Was je het ene moment rank en slank

en zo’n 200% verbreed. Je zult maar Trend-zetletter zijn. Geloof me

voor je het door hebt ben je ultra-vet.

dat valt niet mee. Vroeger was je als letter zeker van je zaak. Je was

HOOFDSTUK 04

zo hoog en zo breed, daar viel

“ Was je het ene moment rank en slank voor je het door hebt ben je ultra-vet en zo’n 200% verbreed. Je zult maar Trendzetletter zijn. Geloof me dat valt niet mee.”

niet mee te sjoemelen. Sinds de intreding van de computer in het vormgevingsproces ben je nergens meer zeker van. Was je

Ruimte voor een tussenkopje

het ene moment rank en slank voor je het door hebt ben je ultra-vet

Je zult maar Trend-zetletter zijn. Geloof me dat valt niet mee. Vroe-

en zo’n 200% verbreed. Je zult maar Trend-zetletter zijn. Geloof me

ger was je als letter zeker van je zaak. Je was zo hoog en zo breed,

dat valt niet mee.

daar viel niet mee te sjoemelen. Sinds de intreding van de computer in het vormgevingsproces ben je nergens meer zeker van. Was

Ruimte voor een tussenkopje

je het ene moment rank en slank voor je het door hebt ben je ultra-

Vroeger was je als letter zeker van je zaak. Je was zo hoog en zo

vet en zo’n 200% verbreed. Je zult maar Trend-zetletter zijn. Geloof

breed, daar viel niet mee te sjoemelen. Sinds de intreding van de

me dat valt niet mee. Vroeger was je als letter zeker van je zaak. Je

computer in het vormgevingsproces ben je nergens meer zeker

was zo hoog en zo breed, daar viel niet mee te sjoemelen.

van. Was je het ene moment rank en slank voor je het door hebt

Sinds de intreding van de computer in het vormgevingsproces ben

ben je ultra-vet en zo’n 200% verbreed. Je zult maar Trend-zetletter

je nergens meer zeker van. Was je het ene moment rank en slank

zijn. Geloof me dat valt niet mee. Vroeger was je als letter zeker van

voor je het door hebt ben je ultra-vet en zo’n 200% verbreed. Je

je zaak. Je was zo hoog en zo breed, daar viel niet mee te sjoemelen.

zult maar Trend-zetletter zijn. Geloof me dat valt niet mee. Vroeger

Sinds de intreding van de computer in het vormgevingsproces ben

was je als letter zeker van je zaak. Je was zo hoog en zo breed, daar

je nergens meer zeker van. Was je het ene moment rank en slank

viel niet mee te sjoemelen. Sinds de intreding van de computer in

voor je het door hebt ben je ultra-vet en zo’n 200% verbreed. Je zult

het vormgevingsproces ben je nergens. Je zult maar Trend-zetletter

maar Trend-zetletter zijn. Geloof me dat valt niet mee. Vroeger was

zijn. Geloof me dat valt niet mee. Vroeger was je als letter zeker van

je als letter zeker van je zaak.

Pagina 31


HOOFDSTUK 04

Ton Monster

Ruimte voor een tussenkopje Je zult maar Trend-zetletter zijn. Geloof me dat valt niet mee. Vroeger was je als letter zeker van je zaak. Je was zo hoog en zo breed, daar viel niet mee te sjoemelen. Sinds de intreding van de computer in het vormgevingsproces ben je nergens meer zeker van. Was je het ene moment rank en slank voor je het door hebt ben je ultra-vet en zo’n 200% verbreed. Je zult maar Trend-zetletter zijn. Geloof me dat valt niet mee. Vroeger was je als letter zeker van je zaak. Je was zo hoog en zo breed, daar viel niet mee te sjoemelen. Sinds de intreding van de computer in het vormgevingsproces ben

Vroeger was je als letter

je nergens meer zeker van. Was je het ene moment rank en slank

zeker van je zaak. Je

voor je het door hebt ben je ultra-vet en zo’n 200% verbreed. Je zult

was zo hoog en zo breed,

maar Trend-zetletter zijn.

daar viel niet mee te sjoemelen.

Geloof me dat valt niet mee. Vroeger was je als letter zeker van je Ruimte voor een tussenkopje

zaak. Je was zo hoog en zo breed, daar viel niet mee te sjoemelen.

Je zult maar Trend-zetletter zijn. Geloof me dat valt niet mee. Vroe-

Sinds de intreding van de computer in het vormgevingsproces ben

ger was je als letter zeker van je zaak. Je was zo hoog en zo breed,

je nergens meer zeker van. Was je het ene moment rank en slank

daar viel niet mee te sjoemelen. Sinds de intreding van de compu-

voor je het door hebt ben je ultra-vet en zo’n 200% verbreed. Je zult

ter in het vormgevingsproces ben je nergens meer zeker van. Was

maar Trend-zetletter zijn. Geloof me dat valt niet mee. Vroeger was

je het ene moment rank en slank voor je het door hebt ben je ultra-

je als letter zeker van je zaak. Je was zo hoog en zo breed, daar viel

vet en zo’n 200% verbreed. Je zult maar Trend-zetletter zijn. Geloof me dat valt niet mee. Vroeger was je als letter zeker

“ Was je het ene moment rank en slank voor je het door hebt ben je ultra-vet en zo’n 200% verbreed. Je zult maar Trendzetletter zijn. Geloof me dat valt niet mee.”

van je zaak. Je was zo hoog en

Pagina 32

zo breed, daar viel niet mee te sjoemelen. Sinds de intreding van

niet mee te sjoemelen. Sinds de intreding van de computer in het

de computer in het vormgevingsproces ben je nergens meer zeker

vormgevingsproces ben je nergens meer zeker van. Was je het ene

van. Was je het ene moment rank en slank voor je het door hebt

moment rank en slank voor je het door hebt ben je ultra-vet en zo’n

ben je ultra-vet en zo’n 200% verbreed. Was je het ene moment

200% verbreed. Je zult maar Trend-zetletter zijn.

rank en slank voor je het door hebt ben je ultra-vet en zo’n 200%

Geloof me dat valt niet mee. Vroeger was je als letter zeker van je

verbreed. Je zult maar Trend-zetletter zijn. Je was zo hoog en zo

zaak. Je was zo hoog en zo breed, daar viel niet mee te sjoemelen.

breed, daar viel niet mee te sjoemelen.

Sinds de intreding van de computer in het vormgevingsproces ben


Ton Monster

Je zult maar Trend-zetletter zijn. Geloof me dat valt niet mee. Vroe-

mee. Vroeger was je als letter zeker van je zaak. Je was zo hoog en

ger was je als letter zeker van je zaak. Je was zo hoog en zo breed,

zo breed, daar viel niet mee te sjoemelen. Sinds de intreding van

daar viel niet mee te sjoemelen. Sinds de intreding van de compu-

de computer in het vormgevingsproces ben je nergens meer zeker

ter in het vormgevingsproces ben je nergens meer zeker van. Was

van. Was je het ene moment rank en slank voor je het door hebt

je het ene moment rank en slank voor je het door hebt ben je ultra-

ben je ultra-vet en zo’n 200% verbreed. Je zult maar Trend-zetletter

vet en zo’n 200% verbreed. Je zult maar Trend-zetletter zijn. Geloof

zijn. Geloof me dat valt niet mee. Sinds de intreding van de compu-

me dat valt niet mee. Vroeger was je als letter zeker van je zaak. Je

ter in het vormgevingsproces ben je nergens meer zeker van. Je zult

was zo hoog en zo breed, daar viel niet mee te sjoemelen.

maar Trend-zetletter zijn.

HOOFDSTUK 04

Ruimte voor een tussenkopje Je zult maar Trend-zetletter zijn. Geloof me dat valt niet mee. Vroeger was je als letter zeker van je zaak. Je was zo hoog en zo breed, daar viel niet mee te sjoemelen. Sinds de intreding van de computer in het vormgevingsproces ben je nergens

Je zult maar Trend-

meer zeker van. Was je het ene

zetletter zijn. Geloof

moment rank en slank voor je

me dat valt niet mee.

het door hebt ben je ultra-vet

Vroeger was je als letter

en zo’n 200% verbreed.

zeker van je zaak.

Je zult maar Trend-zetletter zijn. Geloof me dat valt niet mee. Vroe-

Ruimte voor een tussenkopje

ger was je als letter zeker van je zaak. Je was zo hoog en zo breed,

Was je het ene moment rank en slank voor je het door hebt ben je

daar viel niet mee te sjoemelen. Sinds de intreding van de com-

ultra-vet. Vroeger was je als letter zeker van je zaak. Je was zo hoog

puter in het vormgevingsproces ben je nergens meer zeker van.

en zo breed, daar viel niet mee te sjoemelen. Sinds de intreding van

Was je het ene moment rank en slank voor je het door hebt ben je

de computer in het vormgevingsproces ben je nergens meer zeker

ultra-vet en zo’n 200% verbreed. Je zult maar Trend-zetletter zijn.

van. Was je het ene moment rank en slank voor je het door hebt

Geloof me dat valt niet mee. Vroeger was je als letter zeker van je

ben je ultra-vet en zo’n 200% verbreed. Je zult maar Trend-zetletter

zaak. Je was zo hoog en zo breed, daar viel niet mee te sjoemelen.

zijn. Geloof me dat valt niet mee. Vroeger was je als letter zeker van

Sinds de intreding van de computer in het vormgevingsproces ben

je zaak. Je was zo hoog en zo breed, daar viel niet mee te sjoemelen.

je nergens. Je zult maar Trend-zetletter zijn. Geloof me dat valt niet

Sinds de intreding van de computer in het vormgevingsproces ben

Pagina 33


OTHER THINGS MAY CHANGE US, BUT WE START AND END WITH FAMILY


Ton Monster

HOOFDSTUK 04

Eerste plank 1 - Je zult maar Trend-zetletter zijn. Geloof me dat valt niet mee. Vroeger was je als letter zeker van je zaak. 2 - Je was zo hoog en zo breed, daar viel niet mee te sjoemelen. Sinds de intreding van de computer in het vormgevingsproces ben je nergens meer zeker van. 3 - Sinds de intreding van de computer in het vormgevingsproces ben je nergens meer zeker van. Geloof me dat valt niet mee. Vroeger was je als letter zeker van je zaak. Je was zo hoog en zo breed, daar viel niet mee te sjoemelen.

Tweede plank 1 - Was je het ene moment rank en slank voor je het door hebt ben je ultra-vet en zo’n 200% verbreed. Je was zo hoog en zo breed, daar viel niet mee te sjoemelen. Sinds de intreding van de computer in het vormgevingsproces. 2 - Je zult maar Trend-zetletter zijn. Geloof me dat valt niet mee. 3 - Sinds de intreding van de computer in het vormgevingsproces ben je nergens meer zeker van. Sinds de intreding van de computer in het vormgevingsproces ben je nergens meer zeker van.

Eerste plank: 1 - Was je het ene moment rank en slank voor je het door hebt ben je ultra-vet en zo’n 200% verbreed. 2 - Vroeger was je als letter zeker van je zaak. Je was zo hoog en zo breed, daar viel niet mee te sjoemelen. Sinds de intreding van de computer in het vormgevingsproces ben je nergens meer zeker van. 3 - Sinds de intreding van de computer in het vormgevingsproces ben je nergens meer zeker van. Geloof me dat valt niet mee. Vroeger was je als letter zeker van je zaak.

Pagina 35


HOOFDSTUK 05

Ton Monster

Je zult maar Trend-zetletter zijn. Geloof me dat valt niet mee.

Vroeger was je als letter zeker van je zaak. Je was zo hoog en zo breed, daar viel niet mee te sjoemelen.

Je zult maar Trendzetletter zijn. Geloof me dat valt niet mee.

Je zult maar Trend-zetletter zijn. Geloof me dat valt niet mee.

Vroeger was je als letter zeker van je zaak. Je was zo hoog en zo breed, daar viel niet mee te sjoemelen. Pagina 36


Ton Monster

HOOFDSTUK 05

“Vroeger, toen ik klein was...” Je zult maar Trend-zetletter zijn. Geloof me dat valt niet mee. Vroeger was je als letter zeker van je zaak. Je was zo hoog en zo breed, daar viel niet mee te sjoemelen. Sinds de intreding van de computer in het vormgevingsproces ben je nergens meer zeker van. Was je het ene moment rank en slank voor je het door hebt ben je ultra-vet en zo’n 200% verbreed. Je zult maar Trend-zetletter zijn.

Je zult maar Trend-

Je zult maar Trend-zetletter zijn. Geloof me dat valt niet mee. Vroe-

Ruimte voor een tussenkopje

zetletter zijn. Geloof

ger was je als letter zeker van je zaak. Je was zo hoog en zo breed,

Sinds de intreding van de computer in het vormgevingsproces

me dat valt niet mee.

daar viel niet mee te sjoemelen. Sinds de intreding van de com-

ben je nergens meer zeker van. Was je het ene moment rank en

Vroeger was je als letter

puter in het vormgevingsproces ben je nergens meer zeker van.

slank voor je het door hebt ben je ultra-vet en zo’n 200% verbreed.

zeker van je zaak. Je

Was je het ene moment rank en slank voor je het door hebt ben je

Je zult maar Trend-zetletter zijn. Geloof me dat valt niet mee.

was zo hoog en zo breed,

ultra-vet en zo’n 200% verbreed. Je zult maar Trend-zetletter zijn.

Vroeger was je als letter zeker van je zaak. Je was zo hoog en zo

daar viel niet mee te

Geloof me dat valt niet mee. Vroeger was je als letter zeker van je

breed, daar viel niet mee te sjoemelen. Sinds de intreding van de

zaak. Je was zo hoog en zo breed, daar viel niet mee te sjoemelen.

computer in het vormgevingsproces ben je nergens.

Sinds de intreding van de computer in het vormgevingsproces ben je nergens meer zeker van. Was je het ene moment rank en slank

Ruimte voor een tussenkopje

voor je het door hebt ben je ultra-vet en zo’n 200% verbreed.

Je zult maar Trend-zetletter zijn. Geloof me dat valt niet mee. Vroeger was je als letter zeker van je zaak. Je was zo hoog en zo breed,

Ruimte voor een tussenkopje

daar viel niet mee te sjoemelen. Sinds de intreding van de com-

Je zult maar Trend-zetletter zijn. Geloof me dat valt niet mee. Vroe-

puter in het vormgevingsproces ben je nergens meer zeker van.

ger was je als letter zeker van je zaak. Je was zo hoog en zo breed,

Was je het ene moment rank en slank voor je het door hebt ben je

daar viel niet mee te sjoemelen. Sinds de intreding van de com-

ultra-vet en zo’n 200% verbreed. Je zult maar Trend-zetletter zijn.

puter in het vormgevingsproces ben je nergens meer zeker van.

Geloof me dat valt niet mee. Vroeger was je als letter zeker van je

Was je het ene moment rank en slank voor je het door hebt ben je

zaak. Je was zo hoog en zo breed, daar viel niet mee te sjoemelen.

ultra-vet en zo’n 200% verbreed. Je zult maar Trend-zetletter zijn.

Sinds de intreding van de computer in het vormgevingsproces ben

Geloof me dat valt niet mee. Vroeger was je als letter zeker van je

je nergens meer zeker van. Was je het ene moment rank en slank

zaak. Je was zo hoog en zo breed, daar viel niet mee te sjoemelen.

voor je het door hebt ben je ultra-vet en zo’n 200% verbreed.

Pagina 37


HOOFDSTUK 05

Ton Monster

Ruimte voor een tussenkopje

Ruimte voor een tussenkopje

Je zult maar Trend-zetletter zijn. Geloof me dat valt niet mee. Vroe-

Je zult maar Trend-zetletter zijn. Geloof me dat valt niet mee. Vroe-

ger was je als letter zeker van je zaak. Je was zo hoog en zo breed,

ger was je als letter zeker van je zaak. Je was zo hoog en zo breed,

daar viel niet mee te sjoemelen. Sinds de intreding van de com-

daar viel niet mee te sjoemelen. Sinds de intreding van de computer in het vormgevingsproces ben je nergens meer zeker van. Was je het ene moment rank en slank voor je het door hebt ben je ultra-vet en zo’n 200% verbreed. Je zult maar Trendzetletter zijn. Geloof me dat valt

Vroeger was je als letter

niet mee. Vroeger was je als let-

zeker van je zaak. Je

ter zeker van je zaak. Je was zo

was zo hoog en zo breed,

hoog en zo breed, daar viel niet

daar viel niet mee te

mee te sjoemelen. Sinds de in-

sjoemelen.

treding van de computer in het vormgevingsproces ben je nerputer in het vormgevingsproces ben je nergens meer zeker van.

gens meer zeker van. Was je het ene moment rank en slank voor je

Was je het ene moment rank en slank voor je het door hebt ben je

het door hebt ben je ultra-vet en zo’n 200% verbreed. Je zult maar

ultra-vet en zo’n 200% verbreed. Je zult maar Trend-zetletter zijn.

Trend-zetletter zijn.

“ Was je het ene moment rank en slank voor je het door hebt ben je ultra-vet en zo’n 200% verbreed. Je zult maar Trendzetletter zijn. Geloof me dat valt niet mee.”

Geloof me dat valt niet mee. Vroeger was je als letter zeker van je zaak. Je was zo hoog en zo breed, daar viel niet mee te

Pagina 38

Geloof me dat valt niet mee. Vroeger was je als letter zeker van je

sjoemelen. Sinds de intreding van de computer in het vormgevings-

zaak. Je was zo hoog en zo breed, daar viel niet mee te sjoemelen.

proces ben je nergens meer zeker van. Was je het ene moment

Sinds de intreding van de computer in het vormgevingsproces ben

rank en slank voor je het door hebt ben je ultra-vet en zo’n 200%

je nergens meer zeker van. Was je het ene moment rank en slank

verbreed. Je zult maar Trend-zetletter zijn. Geloof me dat valt niet

voor je het door hebt ben je ultra-vet en zo’n 200% verbreed. Was je

mee. Vroeger was je als letter zeker van je zaak. Je was zo hoog en

het ene moment rank en slank voor je het door hebt ben je ultra-vet

zo breed, daar viel niet mee te sjoemelen. Sinds de intreding van

en zo’n 200% verbreed. Je zult maar Trend-zetletter zijn. Geloof me

de computer in het vormgevingsproces ben je nergens meer zeker

dat valt niet mee. Vroeger was je als letter zeker van je zaak.

van. Was je het ene moment rank en slank voor je het door hebt


Ton Monster

HOOFDSTUK 05

Je zult maar Trend-zetletter zijn. Geloof me dat valt niet mee. Vroeger was je als letter zeker van je zaak. Je was zo hoog en zo breed, daar viel niet mee te sjoemelen. Sinds de intreding van de computer in het vormgevingsproces ben je nergens meer zeker van. Was je het ene moment rank en slank voor je het door hebt ben je ultravet en zo’n 200% verbreed. Je zult maar Trend-zetletter zijn. Geloof me dat valt niet mee. Vroeger was je als letter zeker van je zaak. Je was zo hoog en zo breed, daar viel niet mee te sjoemelen.

Ruimte voor een tussenkopje

Je zult maar Trend-

Je zult maar Trend-zetletter zijn. Geloof me dat valt niet mee. Vroe-

zetletter zijn. Geloof

ger was je als letter zeker van je zaak. Je was zo hoog en zo breed,

me dat valt niet mee.

daar viel niet mee te sjoemelen. Sinds de intreding van de compu-

Vroeger was je als letter

ter in het vormgevingsproces ben je nergens meer zeker van. Was

zeker van je zaak.

je het ene moment rank en slank voor je het door hebt ben je ultravet en zo’n 200% verbreed.

puter in het vormgevingsproces ben je nergens meer zeker van. Was je het ene moment rank en slank voor je het door hebt ben je

Je zult maar Trend-zetletter zijn. Geloof me dat valt niet mee. Vroe-

ultra-vet.

ger was je als letter zeker van je zaak. Je was zo hoog en zo breed, daar viel niet mee te sjoemelen. Sinds de intreding van de computer in het vormgevingsproces ben je nergens meer zeker van. Was je het ene moment rank en slank voor je het door hebt ben je

“ Was je het ene moment rank en slank voor je het door hebt ben je ultra-vet en zo’n 200% verbreed. Je zult maar Trendzetletter zijn. Geloof me dat valt niet mee.”

ultra-vet en zo’n 200% verbreed. Je zult maar Trend-zetletter zijn. Geloof me dat valt niet mee. Vroeger was je als letter zeker van je

Ruimte voor een tussenkopje

zaak. Je was zo hoog en zo breed, daar viel niet mee te sjoemelen.

Vroeger was je als letter zeker van je zaak. Je was zo hoog en zo

Sinds de intreding van de computer in het vormgevingsproces ben

breed, daar viel niet mee te sjoemelen. Sinds de intreding van de

je nergens. Je zult maar Trend-zetletter zijn. Geloof me dat valt niet

computer in het vormgevingsproces ben je nergens meer zeker

mee. Vroeger was je als letter zeker van je zaak. Je was zo hoog en

van. Was je het ene moment rank en slank voor je het door hebt

zo breed, daar viel niet mee te sjoemelen. Sinds de intreding van

ben je ultra-vet en zo’n 200% verbreed. Je zult maar Trend-zetletter

de computer in het vormgevingsproces ben je nergens meer zeker

zijn. Geloof me dat valt niet mee. Vroeger was je als letter zeker van

van. Was je het ene moment rank en slank voor je het door hebt

je zaak. Je was zo hoog en zo breed, daar viel niet mee te sjoemelen.

ben je ultra-vet en zo’n 200% verbreed. Je zult maar Trend-zetletter

Sinds de intreding van de computer in het vormgevingsproces ben

zijn. Geloof me dat valt niet mee. Sinds de intreding van de com-

je nergens meer zeker van. Was je het ene moment rank en slank

Pagina 39


HOOFDSTUK 01

Ton Monster

Afscheid nemen bestaat niet Ik ga wel weg maar verlaat je niet Lief, je moet me geloven Al doet het pijn... Ik wil dat je me los laat En dat je morgen weer verder gaat Maar als je eenzaam of bang bent Zal ik er zijn Marco Borsato - Afscheid nemen bestaat niet

Pagina 40


Ik mis je  

Dit is een voorbeeld van een troostboek. Een uniek boek waarmee je mooie herinneringen aan iemand die er niet meer is, kunt ophalen. Ik maak...