Page 1

POWER CHM 5.7 TẠO E-BOOK BÀI 16 NGÀY 18.8.2009 UTBINH SOẠN CHM (định dạng tập tin) File CHM là 1 dạng file trong đĩa cứng lưu trữ nhiều trang Web và được tổ chức dưới dạng cây thư mục. Nó còn được gọi là một HTML Help. Đặc điểm : Ưu điểmVề độ linh hoạt khi sao chép sang máy khác,file có thể chạy được ở mọi máy tính sử dụng hệ điều hành Window XP SP2 trở lên, không cài đặt thêm gì.Về cấu trúc, file được tổ chức dưới dạng cây thư mục dễ có một cái nhìn tổng quát.Về dung lượng, file CHM có kích thước thấp hơn các file dạng khác cùng nội dung.Nhược điểm :Kiểu định dạng file này hầu như không có nhược điểm gì.Soạn thảo : Để soạn thảo file CHM, bạn cần sử dụng các phần mềm chuyên dụng để tạo file CHM Các tính năng chính:             

Tạo ra HTML Help nhanh chóng. Tạo ra Context-Sensitive Help Chuyển đổi 1 HTML Help Chuyển đổi 1 HTML Help (CHM) sang định dạng mà PDA có thể đọc nó. Chỉnh sửa file HTML Help (CHM) trực tiếp Nhập nhiều file HTML Help (CHM) Decompile (Biên dịch ngược) nhiều file HTML Help (CHM) Tách file nguồn từ file CHM Thiết kế bảng cho (TOC) và Indexes trong mode WYSIWYG Hợp nhất dễ dàng các Flash movies (.swf files) sang file HTML Help (CHM) Xuất Microsoft HTML Help Workshop project (.hhp file) Xuất Fly Help project (.pcm file) sang Microsoft HTML Help Workshop project (.hhp file) Chỉnh sửa HTML files (.htm, .html files) trong chức năng WYSIWYG

Bạn đã bao giờ thắc mắc, các file help hay đi cùng các phần mềm, đƣợc làm nhƣ thế nào chƣa? Có rất nhiều phần mềm để tạo ra file help nhƣ : Help WorkShop (của Microsoft), Fast- Help (của DevHost). Với phần mềm Power CHM thì việc tạo file help của bạn trở lên vô cùng đơn giản.

I.DOWNLOAD VÀ CÀI ĐẶT 1. Download File nén PowerCHM (1.64MB) tại : http://tinyurl.com/utbinh0016 > Giải nén , bạn có 2 Files . 2. Nhấp File setup ( 1.638KB ) để băt đầu cài đật > Next > Chọn I accept the agreement > Next > Next > Next > Install > Finish . 3. Nhấp File Keygen ( 71KB ) > Nhấp Generate > Ra HT Choose Power CHM v5 x file to Open , nhấp lên File Power CHM > Hàng File name đã hiện ta tên Power CHM > Open > Hàng Serial đã hiện ra Dãy Chữ và số > Copy Dãy chữ và số này > Nhấp Exit . 1


4. Ra Desktop , nhấp lên Shortcut Power CHM > Ra Bảng Power CHM 5.7 , nhấp Register > Ra Bảng Power CHM Registration , dán vào Khung Registration Code > Ok . 5. Ra Bảng Power CHM yêu cầu Restart lại máy để code mới có gúi trị > Ok .

II.SỬ DỤNG : 1. Nhấp Shortcut Power CHM 5.7 tại Desktop > Ra giao diện của Chƣơng Trình . 2. Nhấp Công cụ Import Directory Including Surpport File > HT Please Select a Folder hiện ra , Hàng Please Select the File Type chọn định dạng .doc cần tạo File CHM ( Có nhiều định dạng để tạo ra CHM là html – htm – nht – txt ) > Nhấp Select . Folder phải nằm Hàng Look in và Khung có các Files .doc . (H1) .

3. Ra Bảng Importing Files From Directory có kính lúp đang tìm . (H2) .

2


4. Xong , nhấp Công Cụ Save The Current Project and Create a CHM File > Bảng Power CHM 5.7 hiện ra , chọn nơi lƣu là Desktop > Nhấp Nút Compile . (H3) .

5. Bảng Powe CHM hiện ra đang building . (H4) .

6. Xong , hiện ra File CHM . (H5) .

3


7. Trở về nơi lƣu Folder chứa các Files doc ban đầu , chọn các Files không cần dùng > Delete . (H6) .

8. Kết quả đã tạo 1 File CHM : 8 Lessons Dreamweaver CS3 do utbinh biên soạn ( 3.48MB ) : http://www.mediafire.com/download.php?zozwutkw0tw

BÀI 70 NGÀY 23.3.2008 JACKIE ĐÔ HƢỚNG DẪN CHM có nghĩa là 'File trợ giúp dƣợc biên soạn bởi Windows HTML'. Nó là một tập hợp các thủ thuật giúp đỡ và có nội dung Web nhờ sử dụng Hypertext Markup Language (HTML). HTML Help đuoc thiết kế cho tác giả hoặc nguồn phát triển phần mềm, tiêu đề đa phƣơng tiện, mạng nội bộ, mạng nội bộ mở rộng, hoặc cho Internet. HTML Help có cách điều khiển định hƣớng (nhƣ các nút Back/Forward, menu search nhƣ trong các trình duyệt Web) giúp ngƣời sử dụng dễ dàng tìm kiếm và thu thập thông tin. CHM là sự thay thế của hệ thống file giúp đỡ của Windows, và nó cũng là một dạng file E-Book phổ biến trên Internet. CHM nhỏ gọn nhƣng có chức năng tìm kiếm rất mạnh, vì vậy nên càng ngày càng có nhiều ngƣời nhận ra điều này và sử dụng nó.

I.DOWNLOAD : 1. Download Bản Trial , vô : http://www.dawningsoft.com/products/powerchm.htm 4


2. Download Software và Crack , dung lƣợng 1.53 MB : http://utbinh.com/NOV/powerCHM55.zip

II.CÀI ĐẶT : Jackie Đô hƣớng dẫn ngày 23.3.2008 1. Nhấp Phải Folder : Cr@ck PowerCHM v5.5 built 0401 > Chọn Extract To Cr@ck PowerCHM v5.5 built 0401 > Rê thanh trƣợt xuống Đáy đã có Folder Cr@ck PowerCHM v5.5 built 0401 > Nhấp Đúp lên Folder nầy > Ra 2 Files : File Crack và File PowerCHM Setup . 2. Cài đặt : Nhấp PowerCHM Setup > Next > I Accept … > Next > Next > Next > Bỏ chọn Create a Quick Launch > Next > Install > Bỏ chọn Launch CHM > Finish 3. Bẻ Crack : Copy File Crack > Ra Desktop > Nhấp Phải lên ShortCut Power CHM > Properties > Thẻ Final Target > Nhấp Phải chổ trống > Paste > Nhấp Đúp lên File vừa Paste vào > Apply Patch > Hiện ra chữ Patch Succesfully OK > Exit > Xóa 2 Files : Crack Power CHM và Power CHM . BAK File > Close . 4. Nhấp Phải Thùng Rác > Empty Recycle Bin để 2 Files vừa xóa không quay nhập trở lại liền sau nầy . 5. Kiểm tra xem đã bẻ khóa thành công chƣa ? . Nhấp Shortcut Power CHM ở Desktop > Menu Help > About Power CHM > Ra chữ REGISTED VERSION là bạn đã đƣợc phép sử dụng vĩnh viễn .

III.SỬ DỤNG : Các tính năng của PowerCHM : 

Tự đông tạo file CHM từ file HTML, file văn bản, file Word hay file pdf Với PowerCHM bạn có thể tạo file CHM từ file Html (bao gồm .htm, .html và .mht), file văn bản (.txt), file word (.doc) và định dạng văn bản của Adobe Acrobat (.pdf). Tạo file CHM bằng cách nhập thƣ mục và tất cả thƣ mục con Với PowerCHM bạn có thể nhập một thƣ mục chuẩn bị trƣớc và tất cả thƣ mục con của nó, và xuất ra file CHM. Trong thƣ mục đc chuẩn bị sẵn, tất cả các định dạng file dc hỗ trợ sẽ đc nhập. Mở và lƣu trực tiếp file Microsoft HTML Help Workshop Project (.hhp file) Với PowerCHM bạn có thể mở/lƣu trực tiếp dự án của chƣơng trình Microsoft HTML Help Workshop project (.hhp file). Điều này giúp PowerCHM có thể làm việc cùng với các công cụ biên tập file giúp đỡ khác. Tính năng của chƣơng trình nầy là Biên tập file .htm hoặc .html trực tiếp Với PowerCHM bạn có thể hiệu chỉnh file .htm hay .html trực tiếp. Ví dụ nhƣ tô sáng (highlight - làm nổi bật một đối tƣợng nào đó, thƣờng sử dụng các tô các màu lên đối tƣợng) đoạn văn bản quan trọng, thay đổi màu chữ, thay đổi URL, v.v. Từ bây h, bạn có thể làm những việc hiệu chỉnh đơn giản mà k cần phải thƣờng xuyên chuyển đổi giữa PowerCHM và các công cụ hiệu chỉnh file HTML khác. Tự động tạo ra tên topic và tiêu đề chỉ mục bằng cách phân tích từ tiêu đề, tên file hoặc đoạn văn bản của một dòng nào đó 5


Phân tích một file CHM file hoặc nhiều file CHM cùng một lúc Với PowerCHM bạn có thể phân tích một file CHM và xuất tất cả các thành phần của nó. Bạn cũng có thể phân tích nhiều hơn 1 file 1 lúc nhờ sử dụng lệnh phân tích theo khối (batch). Đây là một tính năng rất hữu dụng.

Có gì mới trong phiên bản này?   

Sửa lỗi lƣu file. Thay đổi giấy phép bản quyền. Cải tiến và sửa một số thành phần khác. Dịch Bởi the_onlysun-Softvnn.com

TRONG BÀI VIẾT NẦY TÁC GIẢ CHỈ DÙNG CÓ 1 TÍNH NĂNG CỦA CHƢƠNG TRÌNH LÀ TẠO E-BOOK TỪ 1 FOLDER CHỨA CÁC BÀI BIÊN SOẠN CỦA UTBINH VỚI ĐỊNH DẠNG .DOC 1. Nhấp Shortcut của chƣơng trình nầy ở Desktop > Nhấp Phím Ctrl+D để mở Bảng Please Select a Folder ( Bạn xem Hƣớng dẫn sử dụng khi Bảng nầy hiện ra ) .(H0).

2. Mục Please Select The File Type chọn : Microsoft Word Documents (*.doc) > Đến Folder chứa các bài Viết Định Dạng .doc của bạn > Nhấp Thẻ Select.(H1).

6


3. Ra bảng Importing Support Files From Directory có kính Lúp đang thao tác > Xong Bảng nầy biến mất . (H2).

4. Menu Tools > Chọn HCM Complite ( Phím F6) > Ra Bảng Power CHM 5.5 Build 0401 > Mục Export CHM File Path , nhấp biểu tƣợng Browse là Quyển tập màu vàng > Chọn Desktop > Ok > Select Compile . (H3).

5. Ra kết quả . (H4).

7


6. Đƣa File CHM vừa tạo lên Host Server để lấy Link giới thiệu với Bạn hữu , dung lƣợng 1.26 MB : Hƣớng Dẫn Tạo Blog : http://utbinh.com/NOV/BLOG.chm

BỔ SUNG BÀI VIẾT POWER CHM 5.5 BUIL 0410 Nếu có trở ngại , các bạn thực hiện nhƣ sau : Các Files .doc trong Folder bạn nên Rename lại , Chƣơng trình nầy sẽ tạo E-Book cho bạn rất nhanh dù có lớn MB .utbinh đã Test rồi và cho kết quả 1 Ebook có đến 200 MB với gần 100 Files .doc Cách Rename : Chọn hết các Files > Phím F2 > Nhập tên bất kỳ > Rename File đầu thành (0). NGÀY 23.3.2008 : 70.E-BOOK : Tạo E-Book bằng Chƣơng Trình Power CHM 5.5 <center><img src=http://utbinh.com/MARCH08/230308/EBOOK.jpg></center> [img]http://utbinh.com/MARCH08/230308/EBOOK.jpg[/img] http://utbinh.com/MARCH08/230308/EBOOK.jpg http://utbinh.com/MARCH08/230308/EBOOK.doc http://utbinh.com/MARCH08/230308/EBOOK.pdf DOC 552 KB – PDF 692 KB – JPG 471 KB Download File CHM , dung lƣợng 2.92 MB http://utbinh.com/NOV/WVM.chm

LINKS E-BOOKS TẠO BẰNG HOST : http://www.mediafire.com/ 8


MediaFire - Dịch vụ chia sẻ tập tin trực tuyến UTBINH ĐÁNH GIÁ : KING OF HOST FREE 09:13:00, 01/11/2007

Phạm Lê Minh Định (TNO) Dịch vụ chia sẻ tập tin trực tuyến MediaFire đang đƣợc ngƣời dùng đón nhận bởi những ƣu điểm vƣợt bậc của nó. Khi sử dụng dịch vụ này, bạn có thể lƣu trữ tập tin trên máy chủ, hỗ trợ tải dữ với nhiều file cùng lúc, hỗ trợ upload mọi loại file với kích thƣớc 100MB. Quan trọng hơn hết là không giới hạn dung lƣợng lƣu trữ trên Server. Ngƣời sử dụng có thể tải tập tin mà không phải chờ đợi lâu. Cho phép ngƣời dùng tải về bằng các chƣơng trình download chuyên dụng. Ngoài ra, bạn có thể đem lên blog, website, forum… Trang web sử dụng không cần đăng ký. Tại địa chỉ http://www.mediafire.com, bạn chọn I want to upload, sau đó chọn số file muốn upload (tối đa 10 file). Bấm nút Browse... và chọn file bạn cần chia sẻ. Cuối cùng, bạn click Upload File To MediaFire. Sau khi hoàn tất, MediaFire sẽ cung cấp các thông tin liên quan đến dữ bao gồm: đƣờng dẫn tải file (Download Link), chèn đƣờng dẫn tải file vào các diễn đàn (Forum Link Code). Khi đó, tùy theo mục đích chia sẻ mà ngƣời đƣợc chia sẻ có thể tải tập tin nhanh chóng thông qua đƣờng dẫn bạn cung cấp.

Phạm Lê Minh Định Mediafire còn hạn chế về dung lƣợng 1 file gửi. Hãy vào đây nè: www.uploadbigfiles.net , cho gởi file đến 2GB (không cần đăng ký). File chỉ bị xóa sau 90 ngày nếu ko có ngƣời download

E-BOOK của utbinh ngày 23.3.2008 Hƣớng Dẫn Download : Nhấp lên Link > Mở ra Trang Web MediaFire > Chờ 1 lát hiện ra chữ : Click here to start download > Nhấp Phải lên Chữ nầy > Chọn Download with IDM ( Nếu trƣớc đó có cài đặt Internet Download Manager ) > Ra Bảng Download File Info > Nhấp Nút Start Download . E-BOOK Flash 9 , dung lƣợng 1.16 MB : http://download135.mediafire.com/imfxezlapzyg/6wmeixbuw3t/+FLASH9.chm E-BOOK Thiết kế Web bằng EXPRESSION WEB 2007 , dung lƣợng 1.45 MB : http://download163.mediafire.com/e5nvxl9hi1mg/802g6x121xm/EXPRESSIONWEB. chm E-BOOK Tạo bài giảng bằng SNAG-IT , dung lƣợng 3.14 MB : http://download81.mediafire.com/gyymjnvddlkg/admtfynjmgv/8_Bai_Snag_It.chm E-BOOK 15 bài Tạo Actions trong Photoshop , dung lƣợng 3.81 MB : http://download320.mediafire.com/z1ymfx1mmm0g/0bi0ljy1gtx/15_Bai_Actions_P hotoshop.chm E-BOOK Bóng Đổ trong Photoshop , dung lƣợng 4.29 MB : http://download345.mediafire.com/vwtmjh3wltmg/4jkxta5xxbn/17_Bai_BongDo.ch m E-BOOK Phục Hồi Ảnh Chuyên Nghiệp , dung lƣợng 6.28 MB : 9


http://download223.mediafire.com/mfmyi3gb2yyg/d1z1n4ijmyz/23_Bai_PhucHoiAn hChuyenNghiep.chm E-BOOK Tạo BLOG , dung lƣợng 1.26 MB : http://download294.mediafire.com/zjtotun3tlng/ayzyymcmmyu/BLOG.chm E-BOOK Corel 13 , dung lƣợng 1.57 MB : http://download55.mediafire.com/uvg1jnydvymg/5bf30ml1zj4/COREL13.chm E-BOOK Thiết Kế Web EXPRESSION WEB 2007 , dung lƣợng 1.45 MB : http://download163.mediafire.com/1x19ygjwdzmg/802g6x121xm/EXPRESSIONWEB .chm E-BOOK Thiết Kế Web DREAMWEAVER 8 , dung lƣợng 23.50 MB : http://download84.mediafire.com/kxyxb0mc2o6g/5kx1glb2xui/DREAMWEAVER8.ch m E-BOOK FLASH 8 , dung lƣợng 5.21 MB : http://download187.mediafire.com/yj0oyzndy5og/0meecht9yva/FLASH8.chm E-BOOK WORD 2007 , dung lƣợng 2.56 MB : http://download227.mediafire.com/zmxsyhcx5lcg/aggnmnx1lye/Lessons_+word_+ 2007.chm E-BOOK Tìm Hiểu GOOGLE , dung lƣợng 6.58 MB : http://download85.mediafire.com/vtwofxebzjyg/ejyxrzjmham/GOOGLE.chm E-BOOK Thiết Kế Web Front Page 2003 , dung lƣợng 45.49 MB : http://download313.mediafire.com/9b1jnb1o1mkg/evmk0yyx2ju/FRONTPAGES2003 .chm E-BOOK Mạng NETWORKING , dung lƣợng 51.08 MB : http://download473.mediafire.com/bo0v0ez01yjg/7cuvlvfln22/NETWORKING.chm E-BOOK Photoshop CS2 , dung lƣợng 35.19 MB : http://download286.mediafire.com/jz1yxtmeqtig/bbdxglyvzk3/PHOTOSHOP_+CS2.c hm E-BOOK 8 Kiểu tách nền trong Photoshop , dung lƣợng 2.87 MB : http://download233.mediafire.com/dwbgt15gkxtg/b9tge9tuqpl/PHOTOSHOP_TachN en.chm E-BOOK Chữ VIỆT trong Proshow Gold , dung lƣợng 1.57 MB : http://download212.mediafire.com/luyaxxtttigg/ftez2yw4hxf/proshowchuViet.chm E-BOOK Chƣơng Trình tạo Slide Show PROSHOW GOLD , dung lƣợng 1.59 MB : http://download246.mediafire.com/lj2mz4xac3jg/3sax9xjemwa/PROSHOWGOLD.ch m E-BOOK Power Point 2003-2007 , dung lƣợng 46.26 MB : http://download330.mediafire.com/ysrnzmxihygg/aihfvygxez2/POWERPOINT2003_ 2007.chm http://download330.mediafire.com/1hl2ymvhozxg/aihfvygxez2/POWERPOINT2003_ 2007.chm E-BOOK Sổ tay Cracker , dung lƣợng 55.94 MB : http://download116.mediafire.com/d929nyhmcgyg/9kp1t4gxhx2/SoTayCracker1.0.c hm E-BOOK Photoshop CS3 , dung lƣợng 52.55 MB : http://download43.mediafire.com/2xlhhebgb00g/4jfdjbvle2z/PHOTOSHOP_+CS3.ch m E-BOOK Sổ tay Tin Học , dung lƣợng 10.00 MB : http://download94.mediafire.com/qkwxdzzmwjgg/eajmgma9lmt/sotaytinhoc.chm E-BOOK : Windows Video Maker , dung lƣợng 2.91 MB : http://download107.mediafire.com/j1415smtcmwg/bgadfz1wi2m/WindowsVideoMa ker.chm E-BOOK Tuần Báo tin Học , dung lƣợng 32.95 MB : 10


http://download240.mediafire.com/1hf2tpjxmfyg/1zmpgvxzz29/TUANBAOTINHOC.c hm E-BOOK Yahoo Mash , dung lƣợng 3.00 MB : http://download285.mediafire.com/mhb2ylxwejcg/53mdzxgdgve/YahooMash.chm E-BOOK Macromedia Flash , dung lƣợng 211 KB : http://download313.mediafire.com/1wdv3a0m39lg/3k3y0ovt0m3/Macromedia+Flas h.pdf E-BOOK Căn bản PHP , dung lƣợng 2.84 MB : http://download300.mediafire.com/mlt4egmgxi0g/dxdl6y4vweg/Can+ban+PHP.pdf E-BOOK Sổ tay Yahoo! toàn tập , dung lƣợng 1.28 MB : http://www.echip.com.vn/echiproot/Softwares/2007/sotayyahoo.rar E-BOOK Lessons tháng 7 năm 2006 , dung lƣợng 43.08 MB : http://download167.mediafire.com/1yxdmxb2njbg/f2hm2f9z4zg/lessonsJUL06.chm E-BOOK : EXPRESSION WEB TỪ BÀI 1 ĐẾN BÀI 10 NGÀY 8.2.2008 10 Bài Expresion Web 2007 do utbinh soạn theo sách của KS PHẠM THANH PHONG , có dung lƣợng 12.10 MB. Utbinh tạo E-BOOK 10 bài nầy , dung lƣợng 2.62 MB. Link Download E-BOOK nầy : http://download56.mediafire.com/lompgxsb5zog/cz1npjyzmcy/EXPRESSIONWEB20 07.chm E-BOOK : DREAMWEAVER 8 , 30 bài viết do utbinh soạn 7.71 MB : http://download239.mediafire.com/cncnzh3ilxxg/3j2t8minody/DREAM8.chm Các bài sƣu tầm trong tháng JANUARY 2008 , 9.88 MB : http://download305.mediafire.com/mlmyvg3e9kjg/mhdszxz9xv4/FileDOCJANUARY2 008.chm E- BOOK :Làm Chủ YAHOO MASH .chm , 4.16 MB : http://download100.mediafire.com/zndmfujtcpmg/bybxkh0fmnr/LamChuYAHOOMA SH.chm

11

POWERCHM  

I.DOWNLOAD VÀ CÀI ĐẶT Bạn đã bao giờ thắc mắc, các file help hay đi cùng các phần mềm, đƣợc làm nhƣ thế nào chƣa? Có rất nhiều phần mềm để t...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you