Wijkkrant Noord Editie 7 2021

Page 1

Wijkkrant Noord is het nieuwsblad voor TilburgNoord. De krant wordt gemaakt door vrijwilligers en verschijnt in 2021 achtmaal.

NOORD EDITIE 7 | NOV 2021 | JAARGANG 22 | OPLAGE 10.250

W I J K K R A N T N O O R D. N L | F A C E B O O K . C O M / W I J K K R A N T N O O R D

p.04 p.04

Krijgt Tilburg-Noord een eigen stadshart met hoogbouw en stadspark?

p.08

Meer Heikant een wereldwijk op de dubbele fotopagina

p.15

Herfst? Boerenkool! Ik kook jij ook?

Heikant een Wereldwijk Door: Ab Kuiper

‘Heikant een wereldwijk’ beleeft een spectaculair slotweekend op 2 en 3 oktober, een wandeling door de tijd waarbij ik veel mensen spreek en zoveel mogelijk evenementen bezoek. Met dank aan allen die dit weekend zo fantastisch georganiseerd hebben!

Harmonie Heikant

In café Schalken kom ik Peter Smulders tegen, oud slagwerker van Harmonie Heikant. Zijn pauken mooi in het gelid, het vaandel op zijn statief en zelfs de kleine trom is aanwezig. Op het lessenaar ligt een prachtig boek met foto’s van vroeger. En dan de verhalen: hoe de Harmonie vanaf de brug de pastoor en kapelaan ophaalde en naar de pastorie bracht, de marsen op straat en de processieoptredens. Harmonie Heikant is gestart als drumband en daarna doorgegroeid. Opgericht op 10 juni 1958 en opgeheven in 2013: geen aanwas van nieuwe leden.

De autofluisteraar

Bij autobedrijf Probaat word ik ontvangen door Frans van Blitterswijk met koffie en iets lekkers. De aankleding is buitengewoon; je gaat zó 50 jaar terug in de tijd. Twee professionals vertolken met verve de rol van autofluisteraar.

Timmerwerkplaats

Ook Jan Kennis spreek ik, de Hyundai dealer van weleer. Zijn vader had een timmerwerkplaats en was tevens organist in de kerk. Zijn opa begon met de timmerwerkplaats. Jan heeft de bedrijfsadministratie van toen nog; handgeschreven boeken met daarin alle posten van het werk, de urenstaten en de bedragen. Zijn vader nam het bedrijf over en heeft de werkplaats na zijn pensionering achtergelaten met alle gereedschappen van vroeger, een monument uit het verleden. Dit alles was bestemd voor het stadsmuseum van Tilburg. Dat kwam echter op losse schroeven te staan toen de subsidie werd ingetrokken. Het is nu afwachten wat de toekomst brengt.

Mannenkoor La Renaissance

In de Mariakerk aan De Schans hoor ik mannenkoor La Renaissance. De zang en het orgelspel zijn inspirerend. De kerk zit vol met fijn publiek dat met een warm applaus bedankt. De leeftijd in het koor is gevorderd, er is ruimte voor nieuwe aanwas. Interesse? www.mannenkoor-la-renaissance.nl.

Op de foto

Op het grasveld voor de kerk verzorgt fotoclub AFV Kontrast een fotoshoot. Ik heb de fotowand van Kontrast in De Symfonie gezien en ben onder de indruk. Dus u kunt

FYSIOTHERAPIE KREVERPLEIN fysio-, manuele- en bekkentherapie

VERTROUWD, DICHTBIJ PERSOONSGERICHTE AANDACHT EN TIJD!

Kreverplein 26 Tilburg | 013-4565410

wel iets verwachten als u op de foto bent gegaan. De fotoclub bestond in november 2020 vijftig jaar. Elke maandagavond is er clubavond in De Symfonie van 20.00 – 22.00 uur. Lid worden? www.afvkontrast.nl.

L` Aventure Noord

Harmonieorkest L’Aventure Noord speelde Despacito: hits van Bruno Mars Foto's: AFV Kontrast. Liesbeth van Groenendaal

Op zondag speelt dit orkest in De Symfonie. Sinds kort mag er weer gerepeteerd worden en gelet op die korte tijd heeft dit jeugdorkest een heel goede uitvoering neergezet. Het is mooi en er is veel publiek. Het orkest is ontstaan uit een samenwerkingsproject van basisscholen in Tilburg-Noord, Factorium en Art-Fact. Het doel: zoveel mogelijk kinderen laten kennismaken met muziek en laten samenspelen. Dit heeft geleid tot veel mooie concerten tijdens festivals voor Tilburg-Noord, Spoorpark en Reeshof en uitdagende projecten in samenwerking met Theatercollectief EELT. Het orkest staat onder leiding van Peter-Paul van Esch en repeteert wekelijks op donderdag van 16.15 tot 17.15 uur in De Symfonie.

‘t Wit Paardje herleeft

Ze leerden elkaar bij ‘t Wit Paardje kennen tijdens de zondagse dansavond, zes decennia geleden. Die herinnering wordt op het parkeerterrein in een aangepaste hoek als voorstelling gebracht. Gedanst wordt door Henk en Jo de Rooij. De regie is in handen van Iris van Rooij. Bij velen roept het leuke en ontroerende herinneringen op. En wie kent Bob Smit nog, de zanger op zaterdag? Er worden veel herinneringen opgehaald.

De kwestie Oppermans.

Dit garagebedrijf zit vanaf 1953 aan het vroegere Lijnsheike en verkoopt voornamelijk Oosteuropese automerken. Oppermans is niet alleen hiermee uitzonderlijk. Voor de aanleg van het Wagnerplein moet het bedrijf het veld ruimen. Eigenaar Ad Oppermans blijkt echter een standvastige dwarsligger. Hij voert van 1968 tot 1982 strijd met de gemeente over de onteigening van zijn grond. Het is voor het eerst in de Tilburgse historie dat een particulier zich zo

heftig en langdurig verzet tegen de gemeentelijke overheid. Hierbij kalkt hij zelfs de resultaten van taxatierapporten op zijn buitenmuur. Een prachtige vertolking van die jaren in de oppositie wordt gespeeld door de Steile Want met Harrie Verkerk en Patrick de Kort. Op indringende en eigen wijze maken ze duidelijk hoe destijds de verhoudingen lagen tussen Oppermans en de gemeente.

Vertelling Denis Hendrickx

Abt Denis Hendrickx geeft een presentatie over het leven en werk van zijn Norbertijnen. Het 900-jarig bestaan wordt thans gevierd. Vanaf 1964 zijn ze aanwezig in de pastorie op De Schans. Wat mij raakt is hun sociale betrokkenheid en openheid, de afschaffing van de pastorale hiërarchie en de initiatieven waarbij zij betrokken zijn. Het komplete verslag met alle foto's kunt u vinden op onze website www.wijkkrantnoord.nl


P. 2 | W I J K K R A N T N O O R D | N O V 2 0 2 1

Exotische ganzen in de Nieuwe Warande Door: Lambert Winkelmolen Wie nu door de Nieuwe Warande wandelt of fietst kan daarbij stuiten op groepen foeragerende ganzen. Twee soorten die te zien zijn, de Canadese gans en de Nijlgans, komen oorspronkelijk niet in Nederland voor en worden daarom exoten genoemd. Waar komen ze vandaan en wat doen ze hier?

C OLOFON CORRESPONDENTIEADRES:

Wijkkrant Noord, De Symfonie, Eilenbergstraat 250, 5011 EC Tilburg. www.wijkkrantnoord.nl Facebook: facebook.com/wijkkrantnoord Twitter: @wijkkrantnoord/#wijkkrantnoord

De Canadese gans

Deze forse ganzen komen oorspronkelijk voor in Noord-Amerika. Het gaat hier om exemplaren die ontsnapt zijn uit parken of volières en vanaf de jaren vijftig van de vorige eeuw in Nederland tot broeden komen. De dieren leven van gras, moerasplanten en ook zaden en granen zoals mais. Vandaar dat ze in het najaar behalve weilanden ook kale maisakkers als een rijk gevulde dis beschouwen waar ze naar oogstresten zoeken. Broeden doen ze in de buurt van water waardoor ze vaak worden gesignaleerd op en rond de Brabantse vennen. De Canadese gans is het jaar rond in steeds grotere aantallen in Nederland aanwezig. Dat wordt niet overal gewaardeerd; boeren klagen over de vraatzucht van de dieren waar grasland en ingezaaide graanakkers onder te lijden hebben en ook natuurliefhebbers zijn niet altijd even enthousiast. Bij broedplaatsen op en rond de vennen zorgen ze met hun uitwerpselen voor een vergroting van de voedselrijkdom van het water, waardoor bepaalde planten in het gedrang komen of zelfs helemaal verdwijnen. De grootste vijanden van de ganzen zijn zwarte kraaien, eksters en vossen die het voorzien hebben op hun eieren. Helaas zijn zij niet in staat om de populatie in toom en daarmee de schade beperkt te houden. Vandaar dat er tijdelijk afschotvergunningen kunnen worden verstrekt. Positief daarbij is dat de gans gegeten kan worden. Het schijnt bij de poelier een gewaardeerd stukje wild te zijn.

De Nijlgans

Zoals de naam al verraadt, komt deze gans oorspronkelijk uit Egypte. Sinds de jaren zestig komt hij voor in Nederland. Ook hier gaat het om uit gevangenschap ontsnapte exemplaren, waaruit de huidige populatie is voortgekomen. De gans voelt zich ondanks zijn Afrikaanse afkomst uitstekend thuis in ons milde klimaat (Waar blijven de winters?). Het meest vallen zijn felgele ogen op in een kastanjebruin ooglapje rond de ogen. Ze zijn vaak vaal grijsbruin gekleurd met roodbruine bovendelen. Vandaar dat ze ook wel vosganzen genoemd worden. De vleugels zijn opvallend met een groenglanzend en een groot wit vlak. De ganzen staan op een paar roodgekleurde poten. Als je ze ziet dan gaat het om kleine groepjes. In aantallen komt deze gans veel minder voor dan de Canadese gans.

Scan de code hiernaast om naar onze facebookpagina te gaan.

DE KRANT WORDT VERZORGD DOOR DE VOLGENDE VRIJWILLIGERS:

Groep Canadese ganzen

Foto’s Johannes Klapwijk

Coördinator: Peter Korsmit Redactie: Myriam Krol, Ab Kuiper, Jacques van der Borght, Miek Korsmit, Hans Happel en Ria de Kock Lay-out: Ria de Kock en Jasper Razenberg Medewerkers: Henk de Kock, Marco van der Sijpt, Jessica Köhler-Bracke, Ad van Dun, Safaa Bouzambou en Cora Rooijakkers Wijkkrant Noord valt als werkgroep onder juridische verantwoordelijkheid van de wijkraden Noordraad Heikant-Quirijnstok en Stokhasselt DRUKWERK: DKZET E-MAIL

Nijlganzen

De vogel eet voornamelijk grassen, bladeren en stengels. De Nijlgans broedt in bomen, in grote nesten van andere vogels, in de vork van boomstammen, of tussen dichte vegetatie. Broeden doet de Nijlgans o.a. in de Leemkuilen in Udenhout. Ze leggen 6 tot 8 eieren waarvan de meeste jongen de volwassenheid bereiken. De Nijlgansouders beschermen hun jongen met een aan fanatisme grenzende agressie. Een naar karaktertrekje dat niet alleen naar voren komt bij de bescherming van hun jongen. Ze hakken met hun sterke snavels in op alles wat in de buurt van de jongen komt, waarbij ze niet schuwen om slachtoffers te maken. Verder kraken ze met het grootste gemak nesten van kraaien of reigers. Als meerkoet of eend kun je in het broedseizoen maar beter uit hun buurt blijven.

Vragen of opmerkingen? Ga naar lajwinkelmolen@hotmail.com

redactie@wijkkrantnoord.nl tips@wijkkrantnoord.nl jeugdpagina@wijkkrantnoord.nl BEZORGKLACHTEN: Stuur binnen een week na verspreiding een e-mail met vermelding van adres en postcode naar bezorging@wijkkrantnoord.nl ADVERTENTIES VIA: advertenties@wijkkrantnoord.nl of tel. 06-10260889 Digitale foto’s apart aanleveren: Minimaal 2500px (bxh) Maximaal 4000px (bxh) in jpg Alle edities zijn ook digitaal te lezen op onze website: www.wijkkrantnoord.nl DE REDACTIE IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR DE INHOUD VAN INGEZONDEN STUKKEN EN BEHOUDT ZICH HET RECHT VOOR KOPIJ IN TE KORTEN OF TE WEIGEREN Voor editie 8 van 2021, die uitkomt op 17 t/m 21 november 2021 moet de kopij binnen zijn op 19 november 2021

OPROEPJE Fotoclub AFV Kontrast Is al ruim 50 jaar actief in Tilburg-Noord en uitgegroeid tot een groep gedreven fotografen uit Tilburg en omstreken. Ze komen wekelijks bijeen om die passie met elkaar te delen en samen fotografische uitdagingen aan te gaan. Interesse? Bezoek de website www.afvkontrast.nl of mail uw vragen: secretariaat@afvkontrast.nl.

Wandelingen op inschrijving 2021 De Stadsgidserij verzorgt weer een aantal mooie wandelingen. Deelname is alleen op basis van inschrijving. Ingeval U niet over Internet beschikt kunt U zich telefonisch aanmelden op (06) 48 26 27 11. Ook de Corona Crisis speelt een belangrijke rol ten aanzien van de wandelingen. Onze maximale groepsgrootte is 12 pers. We respecteren de 1,5 mtr. norm en ingeval van verkoudheidsklachten verzoeken we om niet mee te wandelen. Ingeval nodig en mogelijk worden extra wandelingen ingezet. Onze agenda is onder voorbehoud. Afhankelijk van de besluitvorming kabinet inzake Covid-19 zullen wandelingen wel of geen doorgang vinden. Zaterdag 13 november 13.00 uur Van Gogh wandeling. Inschrijven: schrijver@stadsgidserij.nl Wie kent niet Van Gogh? Waar leefde en woonde hij in zijn Tilburgse periode? Waar studeerde hij? Een prachtige wandeling, gebaseerd op de route die Vincent dagelijks liep. We besluiten deze wandeling in het Paleis waar hij tekenlessen volgde. Start: St. Anna plein. Kosten: € 5,00 p.p. Zondag 14 november 13.00 uur Oorlogsmonumenten en Struikelstenen. Inschrijven: clijsen@stadsgidserij.nl Een wandeling in het kader van 75 jaar bevrijding. Start bij het Vrijheidspark achter het Factorium aan de Bisschop Zwijsenstraat. Een mooie gelegenheid om eens mee te

gaan op een route die vanuit deze tuin langs plekken voert die stuk voor stuk op een andere wijze een relatie leggen met Tilburg en de 2e Wereldoorlog. Start: Vrijheidspark Bisschop Zwijsenstraat. Kosten 5,00 p.p. Zaterdag 20 november 13.00 uur Architectuurwandeling. Inschrijven: bijsterveldt@stadsgidserij.nl Veel Tilburgers kunnen hebben geen idee van de Architectuur in Tilburg. In veel straten staan prachtige panden, nagelaten door bekende architecten die ooit in Tilburg hun sporen en geld verdienden. Niet voor niets staan Jos Bedaux, Jos Donders, Jos Schijvens, Ide Bloem en Jan van der Valk centraal in deze wandeling door de Stad.

Start: Standbeeld van Koning Willem II op de Heuvel. Kosten € 5,00 p.p. Zondag 21 november 13.00 uur Korvelwandeling. Inschrijven: hal@stadsgidserij.nl “Corvel”wordt al in 1418 genoemd. In 1430 spreekt men over de “heertganck van Corvel” en in 1440 over “Corvel aan den Berkdijk. Tot deze oude herdgang behoren ook het Laar en de Poel. Het Korvelplein is het voornaamste plein van dit gebied, waarin vroeger boerderijen en textielfabrikanten de werkverschaffers waren. Start: Korvelse Kerk aan de Korvelseweg. Kosten € 5,00 p.p.

Wijzigingen voorbehouden.


P. 3 | W I J K K R A N T N O O R D | N O V 2 0 2 1

Om over naar huis te schrijven Persoonlijke notities over opmerkelijke zaken

Door: Jacques van der Borght

Nieuwe herinneringen Wij waren in het Zuidfranse plaatsje Dieulefit wat letterlijk vertaald betekent: God heeft het gemaakt. Dat klopt ook wel, het ligt midden in de streek Drôme provençale waar je kunt leven als God in Frankrijk. De temperatuur is er goed en het land is rijk; het Rhônedal herbergt fantastische wijngaarden, de abrikozen en olijven tieren er welig, net zoals de lavendel en de zonnebloemen. Op de kerktoren staat de volgende tekst: ‘lou tems passo, passo lou ben.’ Ik ben er niet zeker van of dit een oud Provençaals dialect is of Occitaans, een vergeten taal, maar het betekent: ‘de tijd gaat voorbij, gebruik hem goed.’ Midden in het dorpje ligt het restaurantje La Bicyclette Tango. Als je de menukaart vraagt, geeft de eigenaar de suggestie maar een foto te maken van het schoolbord. Een kleine kaart en dus een beperkte keus. Ik ga voor de Brandade de Morue waarvan ik weet dat het een soort stamppotje is van gedroogde en gezouten vis met aardappel. Een uitstekende keus, een mooi opgemaakt bord bevat een heerlijke vismousse, een aardappeltaartje en een salade. De smaken combineren fantastisch; de bittere salade met fris zure dressing, de zachte smaak van de aardappels en de romige mousse. Het vult elkaar aan en maakt dit eenvoudige maal tot een sensatie. Als ik de eigenaar complimenteer met de voortreffelijke smaakcombinatie antwoordt hij bescheiden dat hij alleen kookt wat hij zelf lekker vindt. Op de achtergrond klinkt tangomuziek. De eigenaar, overigens een statige man van midden zestig, vraagt een Française ten dans die ook op het terras zit te eten. De vrouw van middelbare leeftijd is er een beetje verlegen mee maar staat op en laat zich door hem naar het midden van de straat leiden. Samen dansen ze de tango waarbij ze sierlijk om elkaar heen draaien op de maat van de muziek. De vrouw met blozende wangen, de restaurateur met een serieuze en fiere uitdrukking op zijn gezicht. Het is prachtig en intiem en ik ben ontroerd door deze spontane, sierlijke pas de deux midden op straat. Na afloop leidt de man haar terug naar haar tafeltje en bedankt met een buiging. Alle gasten klappen, ik pink een traantje weg uit dankbaarheid voor dit cadeautje van het leven. Mijn eerste associatie met tango was altijd de traan van Maxima toen Carel Kraayenhof ‘Adios Nonino’ speelde op haar huwelijk. Als ik vanaf nu tangomuziek hoor, zal ik steeds weer even terug zijn in Dieulefit bij dit prachtige danspaar.

Uw iphone is kapot ? Uw laptop of pc is heel traag ? Bij CityComputers in Tilburg Noord bent u op het juiste adres voor een supersnelle en goedkope reparatie van uw laptop, pc, tablet of smartphone ! Dit al 16 jaar ! Bijv:Uw iphone scherm gerepareerd al vanaf 35,Bijv:Uw laptop/pc 5x sneller met ssd upgrade 99,-

Bel voor afspraak of kom langs ! De meeste reparaties zijn klaar binnen 30 minuten terwijl u wacht, onder genot van een verse kopje koffie of thee ! City Computers Tilburg, sinds 2002 úw computer en smartphone winkel in Tilburg Noord ! Leharstraat 107-b (tegenover dierenspeciaalzaak Baloeke) Telnr: 0135820322 / app : 0641495215 / www.citycomputers.nl

www.rondetafelhuis.nl

HET RONDE TAFELHUIS ACTIVITEITEN IN EN ROND HET RONDE TAFELHUIS Kijk op de website (www.rondetafelhuis.nl) welke evenementen en activiteiten zijn gepland in de komende tijd. Hieronder beschrijven we er alvast een paar.

Filmavond

Op 9 november is de film La source des femmes te zien: In Noord-Afrika halen vrouwen iedere dag water bij een afgelegen bron. De pasgetrouwde Leila organiseert een liefdesstaking en eist dat de mannen uit het dorp voor een waterleiding zorgen. Zaal open: 19.00 uur; begin film: 19.30 uur Entree: € 5,00 (inclusief koffie/thee en een hapje bij het nagesprek) Aanmelden: reserven@rondetafelhuis.nl

Wereldkeuken (special)

In de Wereldkeuken kunt u van maandag t/m zaterdag terecht voor een heerlijke lunch, verzorgd door vrijwilligers afkomstig uit allerlei regio’s van de wereld. Naast de Wereldkeuken Lunch, organiseren we ook één keer per maand een Wereldkeuken Special. Dit is een diner voor wijkbewoners en belangstellenden, waarvoor we steeds een andere groep of persoon vragen om het diner te verzorgen.

Stik- en strijklessen

(elke maandag van 11.00 tot 13.00 uur) Stik en Strijk geeft vrouwen uit onze wijk gelegenheid om bij elkaar te komen rond de naaimachine en strijkplank. Met hulp van enkele enthousiaste vrijwilligers leren zij de fijne kneepjes van het maken en strijken van kleding. Het is niet alleen een gezellig en sociaal samenzijn. Het helpt deze vrouwen ook om met een lapje van de markt zelf kleding te maken voor het hele gezin. Wellicht kan de ervaring op de strijkplank ook een extra zakcentje opleveren als men strijkt voor tweeverdieners met een druk leven

Zonnebloem Heikant-Quirijnstok 2021 Goed nieuws ! WIST U DAT we de inloopmiddag weer opgestart hebben: iedere tweede donderdagmiddag van de maand van 13.45 tot 16.00 uur in het RondeTafelhuis, Wagnerplein 4. Voor deze middag worden gasten van de Zonnebloem en overige wijkbewoners weer van harte uitgenodigd. Er is gelegenheid om samen een spelletje te spelen zoals kaarten, sjoelen, rummikub of gewoon een praatje maken. De entree is € 2,50, inclusief koffie of thee en het is ook nog mogelijk om iets anders te drinken. De kosten hiervoor bedragen € 1,00. WIST U DAT wij ook weer gestart zijn met kleine activiteiten. WIST U DAT het nog altijd mogelijk is om aan te melden als deelnemer van onze afdeling. Het gaat om mensen met een lichamelijke beperking, voor wie zelfstandig eropuit gaan niet zo vanzelfsprekend is. Wilt u meer weten van wat er mogelijk is binnen de Zonnebloem, neem dan contact op met onze secretaris, Marian Schipper, (013) 455 90 13 of marian.schipper@ziggo.nl. WIST U DAT in Tilburg de Zonnebloemauto te huur is. De uitgifte vindt plaats vanuit Toyotadealer Louwman aan de Kraaivenstraat 10 in Tilburg. De aangepaste auto is exclusief te huur voor mensen die gebruik maken van een rolstoel of scootmobiel. De bediening van de Zonnebloemauto is niet aangepast. De bestuurder moet in bezit zijn van rijbewijs B. Voor meer informatie over de Zonnebloemauto ga naar: www.zonnebloem.nl/zonnebloemauto. Wij hopen dat wij u binnenkort een keertje mogen ontmoeten. Zonnebloem afdeling Heikant-Quirijnstok Marian Schipper, secretaris.


P. 4 | W I J K K R A N T N O O R D | N O V 2 0 2 1

Een Stadshart voor Noord, kan dat? Door: Hans Happel Maandag 13 september was het dan zo ver. Projectontwikkelaar BPD en de Gemeente Tilburg ontvouwden tezamen het vervolg van hun plannen met het Wagnerplein. BPD is van 2007 al betrokken bij de herontwikkeling van het Wagnerplein en onder meer verantwoordelijk voor de nieuwe Drieburcht, de hoogbouw van Zorgcentrum Heikant en de renovatie van het winkelcentrum.

De Wethouder opent

Op de online-informatieavond heette wethouder Rick Grashof maar liefst 110 belangstellenden welkom. Zij hoorden hem in zijn openingszinnen de volgende, indringende vragen stellen: “Een stadshart voor Noord waar je graag naar toegaat, kan dat? Wat voor soort woningen willen we daar hebben en wat voor voorzieningen? Hoe kunnen we het Von Weberpark behouden en mooier maken en de verkeerssituatie verbeteren?” Op deze informatieavond werden de eerste schetsen van de architecten en stedenbouwkundigen gepresenteerd en moest een proces worden ingezet waarbij geïnteresseerde wijkbewoners betrokken zouden worden bij het samen met de Gemeente en BPD vormgeven van de plannen voor de toekomst.

Een stedenbouwkundig plan

In de schets voor het stedebouwkundig plan wordt gedacht aan de bouw van 270 appartementen met 300 parkeerplaatsen en 1700 m2 voor maatschappelijke en commerciële voorzieningen aan het plein. De gemeente wil daar minimaal 20 % aan sociale huurwoningen realiseren en 10% in de categorie met een middel-dure huur bouwen. De overige 70% van de woningvoorraad zal breed gedifferentieerd zijn, met onder meer starterswoningen en woningen voor ouderen. Het gaat dan voornamelijk om hoogbouw. Het Von Weber park verandert in een open stadstuin, waar ruimte is voor activiteiten en recreatie door wijkbewoners. Rond het plein komt een wandel- en

Schets van het Stedenbouwkundig plan voor een nieuw Stadshart in Tilburg Noord

fietsroute. Deze wordt aangelegd op het oude tracé van het Lijnsheike. De oude noord-zuidlijn wordt in nieuwe glorie hersteld. Zo krijgt Tilburg-Noord en met name het te realiseren ‘stadshart’ van de wijk zijn oude verbinding met de rest van Tilburg weer terug en wordt het Wagnerplein verbonden met het groen en de recreatie van een toekomstig nieuw stadspark aan het kanaal. Grootse plannen en daar mag u over komen meedenken indien u zich geroepen voelt.

Participatie van wijkbewoners

Aan het eind van de bijeenkomst gaf Abdelkader Barkane, omgevingsmanager van Noord, toelichting over hoe deze participatie van betrokkenen via twee trajecten zal gaan verlopen. Bij het ruimtelijk traject van bestemmingsplan

en zienswijzen zullen vooral de direct omwonenden en stakeholders, zoals de winkeliersvereniging, betrokken worden. De Gemeente wil begin 2022 een bestemmingsplan gereed hebben waarover de Gemeenteraad in de zomer van dat jaar een definitieve beslissing neemt. In het sociaal maatschappelijk traject wordt de PACT-aanpak gevolgd. Alle wijkbewoners zijn nadrukkelijk uitgenodigd mee te denken over de invulling én het gebruik van het park en over het type woningen dat gerealiseerd moet worden. De omgevingsmanager wil twee sessies aan deze thematieken besteden. Het resultaat van de besprekingen hierover wordt samen met een eerste aanzet tot een bestemmingsplan op een informatieavond aan het eind van dit jaar gepresenteerd.

STRAATKLINKERS: DENVERPLEIN John Denver, singer-songwriter en activist Door: Hans Happel In de Noorderstreek vinden we verschillende lanen, straten en pleinen vernoemd naar beroemde Amerikaanse componisten en singer-songwriters. Het Denverplein verwijst naar John Denver, muzikant, acteur, schrijver, dichter en activist.

Leaving on a Jet Plane

In 1969 schreef John Denver het liedje 'Leaving On A Jet Plane' voor Peter, Paul & Mary. Deze Amerikaanse nummer-1 hit had een onvoorziene, voorspellende waarde. Want bijna dertig jaar later verongelukte John Denver met een door hem zelf bestuurd vliegtuigje. Daarmee kwam veel te vroeg een einde aan het leven van een zeer geliefd zanger die zich gedurende zijn carrière inzette voor een verbetering van de wereld. De grote passie voor vliegtuigen, lucht- en ruimtevaart zat er als zoon van een Amerikaanse luchtmachtofficier van kleins af aan in. Hij was zelfs deelnemer aan een NASA-programma voor burger-astronauten. Wanneer hij op 12-jarige leeftijd een Gibson jazzgitaar van zijn grootmoeder krijgt, komt daar de passie voor muziek bij. In de jaren zestig begint hij zijn zangcarrière bij The Chad Mitchell Trio, een folkgroep die vooral politieke en sociale protestsongs ten gehore brengt. In 1969 gaat hij als soloartiest verder. De naam Denver ontleende John, wiens oorspronkelijke naam Henry John Deutschendorf luidt, aan de gelijknamige stad in de Rocky Mountains, hoofdstad van de staat Colorado. Het grootste deel van zijn leven woonde hij in Aspen, Colorado. In 1971 scoorde John Denver zijn eerste solohit met de single 'Take Me Home, Country Roads'. Daarna volgden het succes van grote hits als 'Rocky Mountain High', 'Thank

God I’m A Country Boy' en 'Annie’s Song', een ode aan zijn toenmalige echtgenote. In 1975 brak John ook door in Europa. Dat gebeurde met de hit 'Calypso', een nummer dat is opgedragen aan de Franse diepzeeduiker Jacques Cousteau en diens schip de Calypso.

Wereldvrede

In de jaren die volgen bleef John Denver tientallen platen uitbrengen. Hij maakte zijn debuut als acteur in een komische speelfilm, en was tweemaal te gast in The Muppet Show. Hij trad op met artiesten uit geheel andere genres dan het folk- en country-repertoire, zoals met Julie Andrews, Frank Sinatra en Placido Domingo. Het politiek engagement bleef hij zijn leven lang trouw. Hij zette zich in voor de Democratische partij, UNICEF en diverse natuur- en humanitaire hulporganisaties. Ook beijverde hij zich voor de wereldvrede. In 1985 is John Denver de eerste Westerse artiest die door de voormalige Sovjet Unie toerde. Twee jaar later keerde hij terug voor een benefietconcert ten bate van de slachtoffers van de ramp in Tsjernobyl. In 1992 toerde hij door China. Een jaar later ontving John de prestigieuze Albert Schweitzer Music Award als waardering voor zijn belangeloze inzet voor een betere wereld.

Refrein van Leavin' on a jet plane So kiss me and smile for me Tell me that you'll wait for me Hold me like you'll never let me go 'Cause I'm leavin' on a jet plane Don't know when I'll be back again Oh babe, I hate to go

John Denver, 1969


W I J K K R A N T N O O R D | N O V 2 0 2 1 | P. 5

Kijk, mijn wijk ...

een plaatje met een praatje

Tilburg-Noord belichaamt de multiculturele samenleving met inwoners van wel 120 verschillende nationaliteiten. De wijkkrant portretteert deze mensen; Miek fotografeert, Jacques interviewt. In iedere editie een mooi plaatje met een praatje.

Door: Jacques van der Borght en Miek Korsmit

Miek en ik kennen elkaar al zo’n veertig jaar vanuit de tijd dat we collega’s waren bij Huis in de Bocht in Goirle. Miek als directiesecretaresse en ik als hulpverlener op een leefgroep voor zwangere meisjes en vrouwen. De samenstelling van die leefgroep was steeds heel wisselend en divers. Er konden tegelijkertijd maximaal dertien vrouwen wonen en ik heb wel meegemaakt dat die alle dertien ook een verschillende nationaliteit hadden. Ik heb daar vijftien jaar gewerkt en Miek tot aan haar pensioen. In de periode dat ik er werkte hebben we steeds samen in de redactie gezeten van het personeelsblad. Wij maakten dus een eeuwigheid geleden ook al samen krantjes. Ik ben altijd blijven schrijven. Miek is al enkele jaren actief lid van fotoclub AFV Kontrast.

Pas op de plaats

Af en toe is het goed om een pas op de plaats te maken. Even kijken of je nog op het goede spoor zit. Een paar jaar terug vroegen we ons af hoe we de wijkkrant representatiever konden maken voor de wijk waarin we wonen. In Tilburg-Noord wonen zoals al vermeld inwoners met wel 120 verschillende nationaliteiten. Het plan was om in iedere editie iemand met een andere achtergrond te portretteren. Inmiddels heb ik daartoe een groot aantal mensen gesproken terwijl Miek hen fotografeerde. Het waren mooie gesprekken, soms ook aangrijpend en vaak verrassend. Ik heb het als een groot voorrecht ervaren dat deze mensen hun levensverhaal met mij wilden delen. Ik wil dan ook zeker doorgaan met deze rubriek. Het is echter niet altijd gemakkelijk om mensen (op tijd) te vinden die prominent in de wijkkrant willen staan. Als ik eenmaal een naam en een e-mailadres heb, gaat er vaak nog heel wat tijd overheen voordat contact en een afspraak geregeld is. Ik neem de gesprekken nooit op, ik maak aantekeningen en probeer aan de hand daarvan een verhaal te schrijven dat recht doet aan de persoon in kwestie. Dat verhaal moet worden gecontroleerd door de geïnterviewde. Ik maak altijd de afspraak dat er geen letter, punt of komma in de krant komt waar de geportretteerde niet volledig achter staat. Het is geen kritische journalistiek, daar zijn andere media voor. Maar voordat we een krantenartikel hebben dat ieders goedkeuring kan wegdragen zijn we heel wat tijd verder. Terwijl de deadline altijd in mijn nek staat te hijgen…

Kent u iemand?

Wilt u ons helpen? ‘Kijk mijn wijk’ is een mooie rubriek voor deze krant. Een artikelenreeks ook die verbindend kan werken. Kent u iemand die zijn of haar verhaal aan ons wil vertellen? Of wilt u zelf een keer geportretteerd worden? We hanteren eigenlijk als enige criteria dat de persoon in kwestie in Tilburg-Noord woont of werkt en een niet Nederlandse afkomst heeft. Maar dat kan natuurlijk ook een in Nederland geboren zoon of dochter zijn van gastarbeiders of migranten. Kijk eens om u heen en meld het ons als u een kandidaat hebt: redactie@wijkkrantnoord.nl

Het dynamische duo dat ‘Kijk mijn wijk’ realiseert.

Over vooroordelen gesproken… Ik had een afspraak in het RondeTafelhuis voor een interview met Amira, een moslima die ik niet kende en waarvan ik geen idee had waar ze vandaan kwam. Steeds als iemand met een hoofddoekje binnenkwam die zoekend rondkeek, vroeg ik of ze toevallig Amira heette. Elke keer ving ik bot. Uiteindelijk vond Amira mij en bleek ze een westers geklede vrouw uit Egypte met een weelderige bos haar…

Persoonlijk, transparant en professioneel

Sportfysiotherapie Heeft u klachten waardoor u het sporten niet (goed) kunt uitoefenen? Of heeft u tijdens het sporten een blessure opgelopen?

013 5470257 Benatzkystraat 38

Foto: Martin Broesterhuizen

Bij ons kunt u terecht voor advisering, begeleiding en training van sporters, mensen met een chronische aandoening en andere doelgroepen, ongeacht leeftijd en andere persoonlijke omstandigheden.

info@fysiosport-mb.nl www.fysiosport-mb.nl

Waarom naar de mondhygiënist: U kunt een bezoek brengen aan de mondhygiënist om bestaande mondproblemen te verhelpen of te verminderen. Daarnaast is de mondhygiënist er ookom gaatjes en tandvleesontstekingen te voorkomen. Heeft u dus geen last van mondproblemen, maar wilt u wel een fris en gezond gebit behouden? Ook dan bent u van harte welkom. Wist u dat u voor de mondhygiënist geen verwijzing nodig heeft? U kunt rechtstreeks een afspraak maken. Tel. 013-2083450

www.mondhygiene-akkerman.nl

Beethovenlaan 171, 5011 LE Tilburg

Plan snel een eerste afspraak in en krijg een

GRATIS AG GOODIEB T.W.V. €20,-


P. 6 | W I J K K R A N T N O O R D | N O V 2 0 2 1

GEMEENTENIEUWS Terugblik op succesvolle buurtbijeenkomst Quirijnstok Met een opkomst van zo’n 75 geïnteresseerde buurtbewoners was de buurtbijeenkomst over de energietransitie in Quirijnstok een succes. De bijeenkomst was op dinsdagavond 28 september in MFA De Symfonie. Het podium was voor Maaike Wolfs, de duurzaamheidsmakelaar in Quirijnstok. Tientallen buurtbewoners hebben na afloop een afspraak gemaakt met Maaike voor een gratis energieadvies aan huis of om eens samen te praten over duurzame maatregelen. Wil jij als huiseigenaar ook vrijblijvend een afspraak met haar maken? Kijk voor een gratis energieadvies op duurzamertilburg.nl/quirijnstok.

Infomarkt Inlooppunt Of kom langs bij het inlooppunt op de hoek van de Nobelstraat en de Van Kalmthoutlaan. Maaike is hier elke vrijdagochtend tussen 9 en 12 uur. Infomarkt Na een welkomstwoordje van wethouder Oscar Dusschooten ging de groep uit elkaar op de infomarkt. Buurtbewoners konden daar kennismaken met Maaike en haar vragen voorleggen. Er waren ook twee huiseigenaren die al ervaring hadden met het energiezuiniger maken van hun huis. Bijvoorbeeld met zonnepanelen, isolatie, HR++ glas en vloerverwarming. Zij beantwoordden met plezier de vragen van buurtbewoners.

Klimaatklusser Frans Dubeau gaf klustips en vertelde over de klimaatklussers. Vincent Voorheijen, één van de twee huiseigenaren met een ‘voorbeeldwoning’, was erg enthousiast na afloop: “Ik vond het heel mooi om de grote opkomst te zien. Het geeft aan dat verduurzaming echt leeft in de wijk. Het was fijn om mensen te kunnen helpen door te vertellen welke maatregelen ik heb genomen en daarover vragen te kunnen beantwoorden. Dat verlaagt voor buurtbewoners hopelijk de drempel om ook hun huis te verduurzamen.” Op dinsdag 30 november is de volgende buurtbijeenkomst in MFA De Symfonie. Het programma en een uitnodiging daarvoor volgen later.

Prikken zonder afspraak in Tilburg Noord in oktober en november 2021 Ook in oktober en november kunnen mensen uit Tilburg Noord zich door de GGD Hart voor Brabant laten vaccineren tegen corona. Vaccinatie is gratis. Je kunt zonder afspraak komen. Neem wel je identiteitsbewijs mee.

Alles over duurzaamheid op een nieuwe website Duurzamertilburg.nl is de nieuwe gemeentelijke website waar alles te vinden is over duurzaamheid en verduurzamen. Van inspirerende verhalen van Tilburgers tot subsidiemogelijkheden, voordeelacties en tips om je woonomgeving energiezuinig en klimaatbestendig te maken. En van energieadvies op maat tot informatie over groene daken en geveltuinen. De voormalige website Aan de slag met je Huis is opgegaan in deze nieuwe site. Alle duurzame thema’s zijn nu op 1 plek te vinden. De informatie over het verduurzamen van je huis is op duurzamertilburg.nl nu te vinden onder Aan de slag -> Huis en tuin.

LOCATIE:

DATUM:

Wijkcentrum

Dinsdag

12 oktober

van 9.00 tot 15.00 uur

Symfonie

Dinsdag

19 oktober

van 9.00 tot 15.00 uur

Eilenbergstraat 250

Dinsdag

26 oktober

van 9.00 tot 15.00 uur

Dinsdag

TIJD:

2 november

van 9.00 tot 15.00 uur

Dinsdag

9 november

van 9.00 tot 15.00 uur

Dinsdag

16 november

van 9.00 tot 15.00 uur

Dinsdag

23 november

van 9.00 tot 15.00 uur

Dinsdag

30 november

van 9.00 tot 15.00 uur

Heb je vragen over de coronavaccinatie? Wil je eerst meer weten over vaccineren? Op iedere vaccinatielocatie is een arts aanwezig. Met deze arts kun je in gesprek gaan over vaccineren. Besluit je dat je gevaccineerd wilt worden? Dat kan dan direct op de locatie worden gedaan. Wil je er nog over nadenken? Dan maak je thuis je beslissing. Terugkomen voor nog een gesprek of voor de vaccinatie mag altijd.

Op de hoogte blijven van ontwikkelingen in uw wijk? Abdelkader Barkane Omgevingsmanager abdelkader.barkane@tilburg.nl 06-25739978 Twitter: @Tilburg_Noord Instagram: tilburgnoord Facebook: www.facebook.com/TeamTilburgNoord


W I J K K R A N T N O O R D | N O V 2 0 2 1 | P. 7

Zonnepanelen op Tilburgse daken ‘Zon op je dak’ is het aanbod van de gemeente waarmee inwoners voordelig en makkelijk zonnepanelen kunnen aanschaffen. Sinds de start van het project begin 2021, zijn er 2500 panelen geïnstalleerd bij ruim 200 Tilburgse huishoudens. Samen hebben zij al zo’n 130 megawattuur aan stroom opgewekt. Dit is evenveel energie als 48 huishoudens in een jaar verbruiken.

Fiets over?

Ook besparen op de energierekening met zonnepanelen? Maar heeft u geen spaargeld en weet u niet waar te beginnen? De gemeente helpt met het alles-inéén-pakket voor de financiering, installatie en 15 jaar service en onderhoud. Meer informatie en aanmelden op duurzamertilburg.nl/zonopjedak.

Maak er een kind blij mee!

Lever je gebruikte fiets in bij La Poubelle, Quiet Community of BeterStokhasselt Ieder kind een goede, veilige fiets. Daar gaan we voor in Tilburg. Helaas is een goede, veilige fiets niet voor elk kind vanzelfsprekend. Heb jij thuis een fiets in de schuur staan die je kunt missen? Lever de fiets dan in bij een van de inzamelpunten. We knappen de fietsen op en geven ze aan Tilburgse kinderen uit gezinnen die dat nodig hebben. Zo kunnen alle kinderen veilig meters maken, gezond bewegen en meedoen in onze stad. www.tilburg.nl/kinderfietsenplan

Inspiratie tijdens Open Huizenroute Huiseigenaren met zonnepanelen op het dak, een warmtepomp of een geïsoleerd huis, kunnen zich aanmelden voor De Nationale Duurzame Huizen Route. Dat geldt ook voor mensen die graag een kijkje nemen bij Tilburgers die al duurzame maatregelen hebben genomen. Op zaterdag 30 oktober en zaterdag 6 november openen honderden huiseigenaren hun deuren om uitleg te geven over duurzame maatregelen in hun woning. Ook voor mensen die op zoek zijn naar energiebesparende tips voor een duurzamer huis, is inschrijven een aanrader. Anderen horen vertellen over duurzame maatregelen of een kijkje nemen bij anderen, kan door aan te melden via: duurzamehuizenroute.nl/aanmelden.

ZWERFAFVAL?

Fiets nodig?

Is de fiets van je kind te klein geworden, of is de fiets niet meer te repareren? Neem contact op met Stichting Leergeld via www.stichtingleergeld.nl/tilburg

Samen op pad in Tilburg-Noord Donderdagmiddag 7 oktober gingen bewoners en instanties uit Stokhasselt samen wandelen in de wijk. Waarom? De gemeente Tilburg en partners wilden graag een aantal initiatieven laten zien aan bewoners en professionals. Tijdens de coronaperiode hebben ze in Noord namelijk niet stilgezeten. De wijk is volop in ontwikkeling. De wandeling ging na een kop koffie van start bij wijkcentrum De Ypelaer aan de Corellistraat. Op het Verdiplein kon iedereen kennismaken met het atelier van Second Skin, een initiatief van ForwArt en UIA. Yassmine en Akin legden uit dat dit project over mode in de breedste zin van het woord gaat. Akin: “Het draait allemaal om het vormgeven en uitdrukken van je identiteit. Mode is tenslotte je tweede huid.” Nieuwsgierig geworden? Jong en oud is welkom bij Yassmine en Akin. Loop gerust eens binnen bij de werkplaats aan het Verdiplein. Buurtbus De volgende stop was bij de buurtbus van R-Newt. Soumeiya Hachin legde uit dat de bus in coronatijd is ingezet om de jongeren in Noord toch te kunnen bereiken. Gelukkig kunnen zij elkaar nu steeds vaker persoonlijk ontmoeten. Soumeiya is ook betrokken bij The Scène, een initiatief van R-Newt in samenwerking met het Zuidelijk Toneel. Zij organiseren allerlei avonden, speciaal voor jonge vrouwen. Er zijn workshops, ze eten samen en soms komt er een inspirerende vrouwelijke gastspreker. “We kijken vooral waar de behoeftes van jonge vrouwen liggen”, legt Soemeiya uit. “En daar proberen we wat mee te doen. Het doel is om steeds weer wat van elkaar te leren.”

Wil je iets melden over jouw buurt? Download de Fixi app en meld het direct aan de gemeente. Sportief In de gymzaal van basisschool De Vlashof werd flink gefreestyled met een voetbal. Younes en Hasmieu lieten het publiek de kunsten zien die ze hebben opgedaan bij de Corpo Máquina Society. Zij maken voorstellingen waarbij invloeden van de straat en hedendaagse dans samenkomen. Nasser El Jackson, professioneel straatvoetballer en geboren en getogen in Noord, wilde daar graag zijn steentje aan bijdragen. Nu geeft hij eens per week les aan jongeren tussen de 8 en 14 jaar. Binnenkort start er ook een meidengroep. Plannen Ypelaerpark Veel bewoners waren vooral benieuwd naar het Ypelaerpark. Paul Cornelissen van ForwArt legde aan de hand van een maquette en tekeningen uit wat de plannen zijn voor het park. Zo is er ruimte voor een naaiatelier, een podium aan de rand van het water, een brommerwerkplaats en een grote speeltuin. Hans en Til Wouters wonen al sinds 1978 in Stokhasselt en zien de plannen wel zitten. Hans: “Wij komen veel in het park met onze kleinkinderen. Het zou heel mooi zijn als dit allemaal gerealiseerd kan worden.” Werelds buffet De middag werd afgesloten in het buurthuis in de Mascagnistraat. Bewoner en vrijwilliger Loubna zorgde samen met een aantal vrouwen uit de wijk voor een werelds buffet: Libanees, Afrikaans en Curaçaos. Er werd gegeten en gedanst. “En dat is precies waar deze ruimte voor is bedoeld”, vertelt Loubna. Ze wil een restaurant openen in het pand aan de Mascagnistraat. ‘Van ontbijt tot lunch en diner, als het maar gezond is. En Iedereen is dan welkom!” Op de website www.forwart.nu is nog veel meer te lezen over alle initiatieven.

Start wandeling bij buurtcentrum de Ypelaer

De kokkinnen van het wereldse buffet Paul Cornelissen laat plannen zien voor Ypelaerpark.


P. 8 | W I J K K R A N T N O O R D | N O V 2 0 2 1

De leden van fotoclub AFV Kontrast doen op deze pagina’s verslag van het afsluitingsweekend Heikant een wereldwijk. De fotoclub heeft onderdak in MFA de Symfonie en enkele leden wilden op deze manier een steentje bijdragen aan het project van Stichting Straat.

De aardappeleters

Hoe je de communicatie met je auto onderhoudt, weet de autofluisteraar bij garage Probaat duidelijk te maken Fotograaf: Henk Boelens

De blokken in het winkelcentrum Wagnerplein worden op zaterdag regelmatig in een andere Heikant afbeelding gelegd Fotograaf: Martin Broesterhuizen

Bezoekers van het VerHalenHuis genieten van kookworkshops en lekkere hapjes van de Wereldkeuken Fotograaf: Martin Broesterhuizen

Een toneelspel waarbij de bezoeker de hoofdrol speelt Fotograaf: Liesbeth van Groenendaal

De lagereschooltijd van Jet Verbeek kan helaas niet ten tonele worden gebrachte vanwege ziekte van de actrice Fotograaf: Henk Boelens

Gastvrouw Bieneke is op zaterdag én zondag de mascotte voor de fotoshoot van AFV Kontrast. Zij weet met aanstekelijk enthousiasme mensen voor de camera te krijgen. Fotograaf: Laurens Janus

Denis Hendrickx geeft in de Mariakerk een presentatie over het leven en werken van de Norbertijnen in Tilburg-Noord Fotograaf: Jan Staps


W I J K K R A N T N O O R D | N O V 2 0 2 1 | P. 9

Theatervoorstelling ‘Toeristen’ gaat kamperen op een onalledaagse plek en houdt ons een spiegel voor

’t Wit Paardje herleeft dankzij het echtpaar dat er twee middagen vrolijk op los danst. Soms dansen bezoekers mee. Fotograaf: Claudia van den Dries

Bij café Schalken wordt gretig gegraaid in de berg fotomateriaal van Harmonie Heikant Fotograaf: Claudia van den Dries

Fotograaf: Claudia van den Dries

In het Peerke Donders Paviljoen wordt de film ‘In de voetsporen van Peerke’ gedraaid Fotograaf: Hans Sterk

De kwestie Oppermans; Garage Oppermans verzet zich van 1968 tot 1982 tegen de gemeente omdat zijn zaak op het Lijnsheike moet sluiten Fotograaf: Hans Sterk

Op fotopanelen wordt de historie van het Lijnsheike verteld Fotograaf: Jan Staps


P. 10 | W I J K K R A N T N O O R D | N O V 2 0 2 1

KRUISWOORDPUZZEL 2

1

3

4

5

12 15

16

22

23

19

29

25

34

39

35

21

32 37

41

42

43

46

48 50

54

49

51

52

55

56

61

57

62

66

67

72 77

58

68

73

59

69

70 75

78

79

71 76

80

83

84

86

60

64

74

82

Verticaal

53

63

81 85

87 2

13

32

60

71

36

18

63

48

49

73

51

87

65

Horizontaal 1. vakgenoot (medewerker); 7. ongeordend huishouden; 12. eigenschap van kippen; 13. kleine onderbroek; 14. familielid; 15. lengtemaat (afk.); 17. mannetjesvarken; 19. herkenningsteken (label); 21. naamloze vennootschap (afk.); 22. ZuidKoreaans automerk; 24. iemand die niets uitvoert; 27. jongensnaam; 28. deel van koeienmaag; 30. voormalig tv-programma van Jan Lenferink; 31. sterk ijzerhoudende grondsoort; 32. gentleman; 33. helemaal gevuld; 35. deel van auto; 37. schrijfgerei; 38. tak van sport; 41. armzalige woning; 42. jaarlijkse audio- en videobeurs; 44. luizenei; 46. deel van de nek; 47. boerenplaats; 48. komisch (leuk); 49. zwemvogel; 50. grondsoort (turf); 52. wang; 54. rivier in Rusland; 56. vertragingsmiddel; 58. militaire muziekuitvoering; 61. Engels bier; 62. bloedgever; 64. plaaggeest; 65. woonplaats; 67. rivier in Engeland; 68. plechtige belofte; 70. verbinding van twee stukken stof; 72. kever; 73. onvriendelijk mens (chagrijn); 76. voor (in samenstelling); 77. doorschijnend (dun); 78. grote zanggroep; 79. pijnlijk (erg); 81. Evangelische Omroep (afk.); 82. voor (in samenstelling); 83. monopoly-straat; 84. (koor)dans; 86. deel van uur; 87. reuzenhagedis.

11

27

36

45

47

10

20

31

40

9

26

30

44

65

8 14

18 24

33 38

7

13 17

28

6

Puzzel gemaakt door Ad van Dun

1

46

5

28

1. stuurcabine in een vliegtuig; 2. laatstleden (afk.); 3. deel van koeienmaag; 4. insecteneter; 5. centrale ruimte in een Romeinse woning; 6. meisjesnaam; 7. uitroep van teleurstelling; 8. kortaf (bokkig); 9. koetsiersbank; 10. openbaar ministerie (afk.); 11. havenplaats in Italië; 16. Chinese vermicelli; 18. Europa (afk.); 20. roem; 21. ontkenning; 23. Algemene Nederlandse Vereniging van Reisbureau’s (afk.); 25. opgekropte bittere haat; 26. schijf (part); 27. rivier in Rusland; 29. Nederlandse cabaretier; 32. schedel; 34. waterloop; 36. een heildronk uitbrengen; 37. geneesmiddel; 39. uitspreken (te kennen geven); 40. kleurling; 42. houten blaasinstrument; 43. Zuid-Amerikaanse dans; 45. Engels telwoord; 46. samentrekking van het middenrif; 51. plaats in Gelderland; 53. Organisatie van Amerikaanse Staten (afk.); 54. voorheen; 55. tijdsperiode; 56. deel van schip; 57. holle cilinder met schroefdraad; 59. ladder; 60. loofboom (ahorn); 62. plaats in Noord-Brabant; 63. dierlijk vet (ongel); 66. doortochtgeld; 67. tweetal muzikanten; 69. aanwijzend voornaamwoord; 71. vlaktemaat; 73. kus; 74. siervogel; 75. beendervet; 78. Nederlandse omroepvereniging; 80. mannetjeshond; 82. personal computer (afk.); 85. dierengeluid.

De oplossing van puzzel 6 - 2021 is: HYPOTHEEKADVISEUR Uit de vele inzendingen die we ontvingen is als prijswinnaar getrokken:

A. van Iersel, Hoffmannlaan 275, Tilburg. De prijs bestaat uit een cadeaubon van Kaatje Jans. De winnaar krijgt hiervan bericht, waarna de prijs bij u thuis wordt afgeleverd. De oplossing van deze puzzel voor 19 november naar redactie@wijkkrantnoord.nl sturen of naar Eilenbergstraat 250, 5011 EC Tilburg. De winnaar krijgt een cadeaubon van Kaatje Jans.

De arrogantie van de macht?

Kom je ook bij ons spelen?

Wij bieden: Kinderopvang (0-4 jaar) VVE gecertificeerde peuteropvang (2-4 jaar) Kleinschalige voor- & naschoolse opvang op verschillende locaties in Tilburg Noord Voor meer informatie bezoek onze website:

www.kindercreche.nl/locaties

In de laatste editie van de wijkkrant lees ik dat de Wijkraad aandacht vraagt aan de Tilburgse politiek voor de onderwerpen Onderwijs en Armoede en daarover in gesprek wil met de betrokken wethouders. Inmiddels heeft zo’n gesprek plaatsgevonden met Esmah Lahlah (armoede) waarin zij haar beleid heeft toegelicht. De wijkraad plaatst daar weliswaar vraagtekens bij maar ze zijn tenminste in gesprek. Anders ligt dat met Marcella Hendrickx (onderwijs). Allereerst zou er een afspraak komen die afgezegd werd met daarbij de mededeling dat oplossingen voor de problemen door het onderwijs zelf moeten worden aangedragen. Half augustus is er een nieuwe poging ondernomen om een afspraak te bewerkstellingen en daartoe is een brief gestuurd naar de wethouder. Helaas is daar nog geen reactie op gekomen. De eerste brief van de wijkraad aan het college is van een jaar geleden (november 2020) en ondertussen is er dus nog geen gesprek geweest met wethouder Hendrickx. Wat mij betreft is er dan sprake van minachting voor de wijkraad terwijl iedereen steeds de mond vol heeft van PACT en Wijk aan Zet. Helaas zijn dat

Wethouder Marcella Hendrickx.

Foto: gemeente Tilburg

enkel mooie woorden waar je niks aan hebt als de wethouder je links laat liggen. Misschien moeten wij dat dan ook maar doen met haar bij de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen. Naam en adres bekend bij de redactie.


W I J K K R A N T N O O R D | N O V 2 0 2 1 | P. 1 1

EDITH MAAKT HAAR DROMEN WAAR Edith van Beurden is een geboren verhalenverteller; als ze begint, hangen de kinderen aan haar lippen. Logisch dus dat ze haar carrière startte als lerares op de basisschool.

Tekst: Myriam Krol

“Ik vertelde spannende verhalen in de klas. Om dan te zien hoe geboeid en enthousiast de kinderen reageerden, dat is zó leuk. Een van mijn verhalen ging over Pietje, het vogeltje uit mijn klas. Dit verhaal ontstond in de klas waar altijd een vogelkooi stond. Ik bouwde het verhaal helemaal uit door de jaren heen. Uiteindelijk heb ik het ingesproken en is het als een serie te luisteren via Spotify. Pietje en de Blauwwaspraktijk heet het.”

Foto: Edith van Beurden

Edith ging verder met het bedenken en schrijven van verhalen. “Het is gewoon zo leuk om bezig te zijn met taal, maar ook om kinderen te stimuleren actief te wor-

“Maak je dromen waar, het kan echt!”

Wil je meer weten van Edith van Beurden? Ze komt uit onze wijk, woont samen en heeft een zoon van 10 jaar. Je kunt haar volgen op haar Instagrampagina:

Ditboekwiljelezen

den met taal en lezen. Dat is wat ik graag wil bereiken, dat kinderen meer boeken gaan lezen.” Ze stopte met lesgeven om zich deels op een schrijfcarrière te werpen. Ze werd in 2019 lid van het Schrijfatelier van Bibliotheek Wagnerplein. Iedere donderdag in de oneven weken komen schrijvers (in spe) daar samen en lezen elkaars werk, geven tips en

trucs. Dat is het doel van het Schrijfatelier: de deelnemers enthousiasmeren en helpen elkaar door feedback te geven op elkaars werk. Af en toe schuift er een professional aan en worden er workshops gegeven. En ze hebben in maart 2020 ook een eigen boek uitgebracht; het Boekenparadijs.

gelukkig een van de prijswinnaars!”

Edith werd getipt op een schrijfwedstrijd door uitgeverij Neckar. De wedstrijd betrof het schrijven van een avonturenverhaal van maximaal 2000 woorden, gericht op lezers van 8 tot 12 jaar met als thema ‘De rommelzolder’. Met als prijs dat de 15 beste verhalen worden opgenomen in de verhalenbundel De rommelzolder. Daarin staan ook twee verhalen van kinderboekenschrijvers Suzanne Buis en Inge Spaan.

“Ik verbaas me er over wat er nu allemaal gebeurt. Ineens begint de bal te rollen. Weet je, je moet het zelf regelen, maar dan leveren je inspanningen ook iets op. Dat ik deze richting ben ingeslagen, dat heb ik altijd in me gehad. Nu ben ik vastbesloten er het beste uit te halen.”

Ze schreef een verhaal over broer en zus Jonas en Lily, die bij oma gaan logeren. Oma heeft een oude en mysterieuze zolder. De kinderen mogen eigenlijk alleen vooraan komen, want achteraan is de vloer niet betrouwbaar. Een krakende vloer, oma’s kat Mix en een ontdekking, daarmee neemt het verhaal zijn spannende wending. Edith: “Mijn verhaal is gebaseerd op waargebeurde feiten uit de Nederlandse geschiedenis. Het is geschiedenis met een twist. En met dit verhaal werd ik

Inmiddels is het boek De Rommelzolder verschenen. Het ligt in een aantal boekwinkels en is online te koop via bol.com of te bestellen bij je eigen boekhandel. Van elk verkocht exemplaar gaat 1 euro naar Stichting Kinderen Kankervrij (KiKa).

Edith heeft zich ruim op tijd voor de Kinderboekenweek, die van 6 tot en met 17 oktober plaatsvond in de kijker gespeeld. “Bij de bibliotheek Wagnerplein ging ik in gesprek met kinderen over het boek. Bij Gianotten Mutsaers en de basisscholen Hazennest, Jeanne d’Arc, Noorderlicht en Berkeloo heb ik voorgelezen en een boekpromotie gehouden. Het thema van de Kinderboekenweek was ‘Worden wat je wil.’ Een thema waar ik me helemaal in thuis voel. Het is heel belangrijk om te doen wat je leuk vindt, dat heb ik de kinderen ook meegegeven. Maak je dromen waar, het kan echt!”


P. 12 | W I J K K R A N T N O O R D | N O V 2 0 2 1

N IE UWS WIJ KR ADE N NOO RD SECRETARIAAT@NOORDRAAD.NL

CARIN VAN VOORST

INFO.WIJKRAAD@STOKHASSELT.NL

Nog geen Familiedagen met vrijmarkt in De Ypelaer De Familiedagen op de eerste zondag van de maand in wijkcentrum De Ypelaer worden voorlopig nog niet opgestart. Voor de lunch en de bingo wordt altijd gebruik gemaakt van een ruimte in het wijkcentrum die een horecafunctie heeft. Daarvoor geldt dat alle bezoekers gescand moeten worden op de CoronaPas (QR-code). Dat is lastig voor een wijkcentrum met heenen-weer lopende bezoekers voor bv. toiletbezoek en om buiten te roken. Ook is de vaccinatiegraad in de wijk nog erg laag. Er wordt dan ook verwacht dat veel

belangstellenden daarom de toegang geweigerd moet worden. Pas zodra het scannen van de CoronaPas door de overheid niet meer nodig wordt gevonden, kunnen de lunch en de bingo weer starten. Dat wordt trouwens dit jaar niet meer verwacht. Zodra deze activiteit op de eerste zondag van de maand weer van start gaat, staat dat in deze Wijkkrant en op de website www.stokhasselt.nl. Wat de vrijmarkt betreft, is het probleem nog wat groter. De organisator van dit onderdeel is om gezondheidsredenen voorlopig niet in staat om deze activiteit door te laten gaan. Er zijn ook onvoldoende vrijwilligers om zijn taak over te nemen. De verwachting is dat deze vrijmarkt de hele winterperiode niet zal worden gehouden en pas in oktober van het volgende jaar weer van start kan gaan. Personen die al eerder kramen gehuurd hadden voor deze vrijmarkt, kunnen dat bedrag terugvragen door een e-mail met hun bankrekeningnummer te sturen naar vrijmarkt.ypelaer@stokhasselt.nl.

Atletiekaccommodatie Attila verhuist niet naar Noord

Opera in Symfonie is gestopt

Deze zomer bereikte ons het trieste bericht dat Opera in Symfonie na vele seizoenen van operavertoningen is gestopt. Ruim tien jaren trok deze werkgroep veel belangstellenden die maandelijks in wijkgebouw De Symfonie naar een operavertoning kwamen kijken. Een van de initiatiefnemers van deze werkgroep was de inmiddels overleden Sjef van Roessel. Al snel bleek het idee een schot in de roos want al kort na de start trok Opera in Symfonie een grote schare trouwe bezoekers vanuit heel Tilburg. De laatste vijf jaren waren Peter Franken, Thijs van Groeninge en Tini Jansen de kartrekkers. Omdat het hen fysiek niet meer lukt, zijn zij nu genoodzaakt te stoppen met deze mooie activiteit. Dat is verschrikkelijk jammer. De Noordraad betreurt het besluit maar heeft bijzonder veel waardering voor hetgeen de kartrekkers hebben neergezet en wil hen dan ook héél, héél hartelijk te bedanken.

Wagnerplein

Vanwege de vergaande plannen voor een nieuwe woonwijk in Stappegoor, heeft de gemeente het afgelopen anderhalf jaar onderzoek gedaan naar het verplaatsen van Attila, de atletiekaccommodatie die gevestigd is op Stappegoor. Er werden uiteindelijk drie locaties onderzocht: Prinsenhoef, de Gershwinstraat (in Noord) en Landgoed De Groene Kamer. Daarnaast bestond ook de optie om Attila op Stappegoor te laten blijven. De gemeente heeft vervolgens een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar de drie locaties en een digitale bijeenkomst georganiseerd waar omwonenden, buurtbewoners en belanghebbende organisaties aan konden deelnemen. Voor de omwonenden van de Gershwinstraat in de wijk Quirijnstok (nabij het Quirijnstokpark) was het een spannende periode. Vooral omdat deze locatie al snel als meest geschikte werd bestempeld. Een aantal daar al aanwezige sportorganisaties en bewoners zagen veel obstakels zoals

het verplaatsen van recentelijk vernieuwde panden van een petanquevereniging, het verdwijnen van een aanzienlijk deel van het park (met daarbij beschermde boom-, dier- en vogelsoorten) en geluids- licht- en verkeersoverlast. Ook Attila zelf had een voorkeur voor Prinsenhoef. De Noordraad zag evenwel potenties voor ons stadsdeel met een grote atletiekaccommodatie. Uiteindelijk werd in september bekend dat de verhuizing van het sportcomplex naar de Gershwinstraat niet doorgaat en dat Attila gehuisvest blijft op Stappegoor. De sportaccommodatie zal worden ingepast in andere daar te behouden sportfaciliteiten (o.a. voor de onderwijsinstellingen) en binnen een te ontwikkelen Stappegoorpark. Voor meer informatie (zoals raadsvoorstellen en haalbaarheidsonderzoek) heeft de gemeente een website beschikbaar gesteld: www.tilburg.nl/stappegoor.

Vergaderingen Noordraad en wijkraad Stokhasselt De bestuursvergaderingen van de beide wijkraden zijn openbaar. Wil je een keer een vergadering bijwonen? Dat kan. De Noordraad vergadert in 2021 op 18 november en 16 december om 19:30 uur in MFA De Symfonie. Wel even vooraf aanmelden via secretariaat@noordraad.nl . De wijkraad Stokhasselt vergadert om 19:30 uur in De Ypelaer op de volgende data: 3 november, en 1 december. Aanmelden via wijkraad@stokhasselt.nl .

 freelancecreative.nl

Het Wagnerplein wordt over enkele jaren nogmaals fors uitgebreid. Ontwikkelaar BPD en de gemeente Tilburg onderzoeken het komende half jaar de haalbaarheid van een uitbreidingsplan. De gemeente heeft een website geopend waar antwoord wordt gegeven op de meest gestelde vragen: https://www.tilburg.nl/actueel/gebiedsontwikkeling/ meestgestelde-vragen-wagnerplein/ Onderwerpen zijn woningbouw (270 woningen), Von Weberpark, verkeer, voorzieningen en ruimte voor maatschappelijke initiatieven. Er worden verschillende (online) bijeenkomsten georganiseerd waarbij je kunt meedenken over de plannen. Je kunt je hiervoor aanmelden bij de omgevingsmanager Abdelkader Barkane via abdelkader. barkane@tilburg.nl of (013) 532 60 47. De gemeenteraad zal zo mogelijk begin 2022 besluiten nemen. Daarna volgt (ergens in 2023) een nieuw bestemmingsplan (inclusief inzage en ruimte voor het indienen van zienswijzen). De bouwwerkzaamheden zullen waarschijnlijk plaatsvinden tussen 2023 en 2028.


W I J K K R A N T N O O R D | N O V 2 0 2 1 | P. 1 3

N IE UWS WIJ KR ADE N NOO RD SECRETARIAAT@NOORDRAAD.NL

CARIN VAN VOORST

INFO.WIJKRAAD@STOKHASSELT.NL

Een mestfabriek in Tilburg-Noord? Op 14 augustus lezen we als wijkraden een bericht in het Brabants Dagblad dat ons volkomen overvalt: ‘Bouw mestfabriek kan van start …. Die wordt gebouwd op De Spinder in Tilburg-Noord’. Het gaat om mestoverschotten van varkensboeren met een afstand tot zo’n 30 km van Tilburg. Het bedrijf VTTI Bio Energy Tilburg gaat de mestfabriek bouwen en exploiteren. De start van de bouw (aan de Vloeiveldweg bij afvalverwerker Attero) staat dit najaar gepland. De vergunningen zijn rond. En als alles volgens plan verloopt is de fabriek in de tweede helft van 2023 operationeel.

opnieuw Tilburg-Noord wordt opgezadeld met een zeer ongewenste situatie (Tilburg-Noord het afvoerputje?).

Stappen gemeente

Na verschillende publicaties in de media en acties van de wijkraden heeft de gemeente eind augustus een brief gestuurd naar de Provinciale Staten met het verzoek de vergunning in te trekken. De gemeente beroept zich op het feit dat de vergunning uit 2018 is maar de situatie in 2021 echt anders is. De maatschappelijke, economische en politieke inzichten zijn wezenlijk gewijzigd en de zorgen bij bewoners groot (hetgeen voor meer steden geldt). Gezien alle ontwikkelingen zou een vergunning van drie jaar oud volgens de gemeente niet meer ingezet kunnen worden. Ook politici van Loon op Zand hebben aan de bel getrokken bij de provincie. In Loon op zand zijn de zorgen groot vanwege de consequenties voor de natuurgebieden Loonse en Drunense Duinen, Landgoed ter Heide, de natuurbegraafplaats in De Moer, recreatieplas het Blauwe Meer en voor het toerisme in de omgeving (wat te denken van De Efteling?).

naar plaatsvinden. De wethouder geeft nog eens aan dat stikstof nu een echt probleem is waar we ons in 2018 geen zorgen over maakten. Alle partijen waren het er die avond ook over eens dat de veeteelt om nieuw beleid vraagt. Ga daar eerst mee aan de slag. De wijkraden willen niet afwachten en stil blijven zitten. We dringen bij de gemeente aan op een open communicatie met de inwoners van Tilburg-Noord en die van Loon op Zand als de meeste feiten en het proces bekend zijn. De provincie zou er beter aan doen om biologische landbouw als prioriteit te stellen. Bio-boeren gebruiken geen kunstmest en veroorzaken geen mestoverschot. Ook veel beter voor de kwaliteit van onze rivieren, beken en grondwater. En uiteindelijk ons drinkwater.

Presentatie in milieucafé Paradox

Vergunning jaren geleden verleend

De wijkraden schrikken zich een hoedje en nemen contact op met de eigen wijkwethouder Rik Grashoff. Dan blijkt – volgens de informatie van de wethouder – dat ook voor de gemeenteraad de publicatie een verrassing is. Het college en de raad zijn tegenstander van een dergelijke installatie nabij een woonwijk. De ambtenaren van de gemeente Tilburg worden aan het werk gezet om uit te zoeken hoe een en ander is gelopen. Duidelijk wordt dat de provincie Noord-Brabant het bevoegd gezag is en zij de vergunning al geruime tijd geleden heeft verleend. De plannen voor een mestverwerker dateren al van 2009 en zijn jaren later pas weer uit de kast gehaald. De vergunning is vervolgens in 2018 verleend. De gemeente Tilburg is daarin gekend en is ook in de gelegenheid gesteld om een zienswijze in te dienen maar heeft daar geen gebruik van gemaakt, noch van de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen de vergunningverlening. De gemeente heeft zelfs een Verklaring van geen bedenkingen afgegeven.

Wat een proces!

Hoe is het mogelijk dat de gemeente (het college) geen stappen heeft ondernomen tegen de aanpak van de provincie (die een mestverwerkingsbedrijf wel ziet zitten in Tilburg)? We begrijpen dat de maatschappelijke inzichten destijds anders waren dan nu als het gaat om landbouw en milieu. Maar het blijft vreemd dat er geen ruchtbaarheid aan is gegeven. Dat wij, maar ook gemeenteraadsleden, niet of nauwelijks op de hoogte waren. En een mestverwerker nabij een woonwijk en nabij natuur is anno 2021 ongehoord maar eigenlijk was het dat in 2018 ook al. Waar we ons vooral zorgen om maken is de geuroverlast. De vergunning is gebaseerd op berekeningen die niet correct zijn. De geuruitstoot van een mestverwerker is bijna drie keer zo hoog (2,83 x) als waarmee is gerekend bij de vergunning drie, vier jaar geleden. De wijkraden hebben de verantwoordelijk wethouder Oscar Dusschooten verschillende e-mails gestuurd en de media benaderd. In ieder geval hebben we ervoor gezorgd dat de gemeenteraad is wakker geschud. De wijkraden staan ook op hun achterste benen omdat

Op 30 september kon na een lange onderbreking wegens corona het milieucafé Paradox weer van start gaan. Daar stond het onderwerp Mestfabriek prominent op de agenda. De voorzitter van onze wijkraden, Harrie Meeuwesen, kreeg de gelegenheid om daarover een presentatie te houden. Dat deed hij samen met Geert Verstegen, de voorzitter van het Brabants Burgerplatform. Deze laatste organisatie heeft met verschillende publicaties ook van zich laten horen. Wethouder Oscar Dusschooten was aanwezig om de stand van zaken toe te lichten. Bij de presentatie in Paradox bleek het onderwerp erg te leven onder het publiek. Harrie en Geert gingen in op de consequenties van een mestfabriek nabij onze woonwijken en dorpen. Allereerst is daar de stankoverlast die in praktijk altijd erger is dan de wettelijke normen maar die bij deze mestfabriek rekenkundig zelfs vele malen hoger ligt dan waarop de vergunning is gebaseerd. Daarnaast zal de omgeving te maken krijgen met zwaar transport met gevolgen voor de wegen en het pas vernieuwde fietspad in de omgeving van De Spinder. De mestverwerking zal gepaard gaan met veel stikstofuitstoot (o.a. ammoniak), fijnstof (dat overal doorheen gaat) en mogelijk ook bacteriën en virussen. En dan is er nog een ander argument. Er zal onvoldoende mest zijn voor nóg een mestverwerker. Er gaan steeds meer geluiden op dat boeren nu al te weinig mest aanleveren om de huidige installaties rendabel te laten produceren. En dat er een krimp van de veestapel aankomt, is gezien de klimaatmaatregelen die genomen moeten worden, onvermijdelijk. Waarom dan juist nu een mestverwerker bouwen die medio 2023 operationeel zal zijn?

Hoe zijn de plannen nog tegen te houden?

De wethouder heeft duidelijk gemaakt dat de gemeente geen juridische mogelijkheden heeft om de plannen tegen te houden. De provincie is het bevoegd gezag. De gemeente wil op basis van ‘gezond verstand’ met de provincie in gesprek gaan en hoopt dat de Provinciale Staten tot inkeer komen. De vergunning is een feit, een juridisch gegeven. Maar als er verkeerde berekeningen aan ten grondslag liggen zou dat een motief moeten zijn om alsnog in actie te komen. Dat de geuroverlast bijna drie keer zo hoog is als waarop de vergunning is gebaseerd, was bovendien al in 2018 bekend bij de Omgevingsdienst maar dat gegeven is toen achtergehouden. Hier moet (vooral) volgens het Brabants Burgerplatform onderzoek

Mestverwerkingsinstallatie

Petitie tegen mestfabriek in Tilburg-Noord

Voor het geval dat de Provincie niet overstag gaat, willen de wijkraden een petitie voorbereiden tegen de bouw van de mestfabriek in Tilburg-Noord en de opeenstapeling van milieubelastende activiteiten rond De Spinder. Indien de mestfabriek niet tegengegaan kan worden willen de wijkraden in ieder geval dat de handhaving van de randvoorwaarden van de vergunning stringent zal zijn en dat er qua transport ook ingrijpende maatregelen worden genomen. Deze petitie kun je dan vinden op de websites van de wijkraden en van de wijkkrant: noordraad.nl/petitie-mestfabriek, stokhasselt.nl (kijk bij highlights) en wijkkrantnoord.nl (laatste nieuws). Het tekenen van de petitie is dan belangrijk. Tenslotte zal het indruk maken als veel bewoners van Tilburg-Noord hun zorg uitspreken.

Dansmiddag in De Symfonie De Noordraad organiseert op zondag 12 december een (tweede) dansmiddag in De Symfonie. De aanvang is 14:00 uur en het evenement eindigt rond 17:00 uur. Meer informatie is te vinden op www.noordraad.nl


P. 1 4 | W I J K K R A N T N O O R D | N O V 2 0 2 1

Het Zwaailicht..............

Babbelaars

Dierenpolitie

De overheid pakt dierenmishandeling en -verwaarlozing harder aan. Daarom werken bij de politie zogeheten ‘Taak accenthouders handhaving dierenwelzijn en opsporing dierenleed’. In de volksmond worden deze agenten ook wel de dierenpolitie genoemd. Bent u getuige van een dier in nood door een ongeluk, of wordt u geconfronteerd met mishandeling of verwaarlozing van dieren? Neem dan contact op met het centrale meldpunt 144.

Wat doet de dierenpolitie?

De dierenpolitie treedt op tegen mensen die dieren verwaarlozen en/of mishandelen, verleent hulp en probeert dierenleed te voorkomen. De dierenpolitie werkt samen met de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), de stichting Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) en de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren (Dierenbescherming). Afhankelijk van wat u meldt, wordt de dierenpolitie, de Dierenbescherming of de NVWA ingeschakeld.

Wanneer komt de dierenpolitie in actie?

De dierenagenten behandelen onder andere meldingen over gezelschapsdieren en hobbymatig gehouden landbouwhuisdieren, waarbij sprake is van een redelijk vermoeden van een strafbaar feit. Meldingen worden zowel zelfstandig als in samenwerking met één van bovengenoemde partners afgehandeld. De dierenagenten treden onder andere op tegen: • dierenmishandeling; • dierenverwaarlozing; • ontuchtige handelingen met dieren en dierenporno; • doden of mishandelen van een dier, ook van iemand anders; • aanhitsen van een dier; • stroperij (wild/vis) en verstoren van nesten.

Wat voor opleiding volgen de dierenagenten? • • • • • •

Taak accenthouders volgen een opleiding tot agent. Zij specialiseren zich met de opleiding ‘Opsporing en handhaving in het kader van dierenwelzijn’. Tijdens hun opleiding leren zij: de wet- en regelgeving met betrekking tot dieren; dierenleed te herkennen; wat de bevoegdheden van de dierenpolitie zijn; hoe ze dieren in beslag kunnen nemen; hoe ze moeten rapporteren over dierenmishandeling (zoals een proces-verbaal opstellen).

Wat doet de overheid nog meer tegen dierenleed?

Er is één landelijk meldpunt voor hulp aan dieren in nood: het meldpunt 144. Meldpunt 144 neemt uw melding aan en zorgt voor de coördinatie daarvan naar de verschillende uitvoerende instanties. Dit kan de (dieren)politie zijn, maar ook de NVWA of de Dierenbescherming.

Door: Marco van der Sijpt

Foto: Miek Korsmit

Het was op de Veluwe of het kan ook iets zuidelijker geweest zijn. We waren in ieder geval nog in boomrijk gebied. Ik zit naast haar in de auto terwijl zij rijdt. Ik hang met mijn hoofd een beetje steunend tegen de gordel en zie warme kleuren voorbij flitsen. Warm rood, stralend oranje, een beetje geel. Het glijdt langs me heen als een muur die af en toe van kleur verandert. Een lichtkunstwerk. "Glow" maar dan op geheel natuurlijke wijze. Normaal gezien word ik daar vrolijk van. Ik hou van die prachtige afscheidskleuren, de laatste warmte die nog in de bladeren knispert, de laatste eekhoorn die nog wat verzamelt en de boom inschiet, de laatste wolkjes opstijgend vocht als de zon net het gras weet te verwarmen. Gisteren was het compleet anders. De wind probeerde alles weg te blazen. De regen probeerde alles weg te spoelen. Weg met dat vorige seizoen. Tijd voor iets nieuws. Gisteren was het net te koud in de woonkamer volgens de regels van het huis. Ik ben geen koukleum dus wat mij betreft hoeft de verwarming niet snel aan. Ik heb uiteraard wel rekening te houden met de andere vier dus daar hebben we afspraken over. En nu mag hij dus aan. Hoge gasprijs of niet. Vandaag zit ik op de bank en is het stil in huis. Op tafel staat een schaal chocolade pepernoten en die zijn hier favoriet. Gecombineerd met een kop koffie vind ik ze nog lekkerder. Ik zit onder een fleecedeken want dat vind ik toch behaaglijker en de verwarming staat dus niet aan. Ik staar voor me uit in zuidelijk richting en zie donkere wolken aan komen drijven. Niet op hun gemakje maar best snel. Even later regent het en veel warmer dan een graad of zes zal het niet zijn geweest. Als het regent koelt het snel af. Ik huiver ervan. Ik zucht want ik word er melancholisch van. De scheurkalender wordt steeds dunner en de digitale mapjes met fotoherinneringen van dit jaar worden steeds dikker. Qua opslagruimte dan. Dat alles bij elkaar opgeteld is toch weer een heel jaar en gaat me veel te snel.

Wat kan ik melden bij 144?

Bij dierverwaarlozing en/of –mishandeling kunt u melding maken bij 144. Ziet u een (gewond) dier in nood, bel dan meteen 144. Ook wanneer een dier een gevaar voor zichzelf en de veiligheid van mensen oplevert, belt u met 144.

De stilte wordt doorbroken door de voordeur. Er waait een wolk frisheid naar binnen door de open deur. Van een naar vijf personen in dit huis en ik vind het heerlijk. Tassen ploffen op de grond. Na enkel het tikken van de klok is er nu levendig lawaai. Ik hoor twee draagbare geluidsboxen door elkaar heen. Van fleecedeken naar verwarming op de afgesproken temperatuur. Ik hoef niet eens zelf aan de thermostaat te draaien. Van alleen naar gezin. Hoe het is geweest. Van kou naar warmte. Dat het fris is buiten. Van melancholie naar weer vooruit kijken. We gaan er samen weer voor. Doet u gezellig mee?

Bron: https://www.politie.nl/themas/dierenpolitie.html

Stop altijd!

Heb oog voor de witte stok. Door: Ab Kuiper Op 15 oktober is het de Internationale ‘Dag van de Witte Stok’. Op deze dag start de oogvereniging de campagne: Stop voor de Witte Stok. De actie loopt gedurende vier weken. In deze bewustwordingscampagne staat de jongere weggebruiker vanaf 12 jaar centraal. Allerlei acties vinden dan ook op scholen plaats.

Te weinig bekendheid..

Uit onderzoek, uitgevoerd in opdracht van de oogvereniging, is gebleken dat 40% van de jongere weggebruikers onvoldoende bekend is met het oversteeksignaal: de opgeheven witte stok en de daarbij horende voorrangregels. Helaas geldt dit niet alleen voor jongere weggebruikers, ook ouderen kennen soms dit oversteeksignaal niet. De regel is: Stoppen en die weggebruiker voorrang geven. Slechtzienden horen vaak de moderne elektrische ver-

voermiddelen niet aankomen en ook de snelheid kan niet ingeschat worden. Helaas wordt hieraan onvoldoende aandacht geschonken met vaak ernstige gevolgen.

hoog houdt. Daar kun je niet vroeg genoeg mee beginnen. Het zou in ieder verkeersexamen op school aan bod moeten komen.”

Ongezien en ongehoord.

Voor nadere info: brabant@oogvereniging.nl

Corry Visser (66 jaar) uit Noord-Scharwoude kan hierover meepraten: “Ik wilde het zebrapad oversteken om naar de winkel in de buurt te gaan. Ik stak mijn witte stok uit en luisterde of er geen verkeer aankwam. Zodra de kust veilig was, zette ik me in beweging. Opeens hoorde ik een schreeuw van links en voordat ik kon reageren botste een stille e-bike tegen me op. De fietser probeerde me overeind te helpen, mopperend dat ik beter had moeten opletten, dat ik moest beseffen dat hij onmogelijk nog kon remmen... Ik wist niet goed wat ik moest zeggen... met een gebroken been werd ik door een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.”

Verzoek aan alle weggebruikers:

Luuk-Jan Boon, directeur Oogvereniging: “Voorkom ongelukken en stop altijd voor iemand die een witte stok om-


W I J K K R A N T N O O R D | N O V 2 0 2 1 | P. 1 5

IK KOOK - JIJ OOK?

COLUMN

Jessica Köhler-Bracke

D IK E RO P

Tekst: Jacques van der Borght Als je kunt lezen, kun je koken. Gewoon doen wat ik opschrijf en je tovert heel gemakkelijk lekkere en gezonde gerechten op tafel. Deze keer een paar variaties op boerenkoolstamppot omdat het herfst is. Minder vlees eten helpt mee aan een beter milieu, daarom houden we het deze keer vegetarisch en ik beloof dat je het vlees niet gaat missen. Eet je mee? Nodig voor de stamppot • 1¼ kg kruimige aardappelen; • 600 gr gesneden boerenkool; • Vegetarische rookworst; • Zout; • Melk; • Boter; • Zongedroogde tomaatjes; • Strooikaas; • Paneermeel. Nodig voor vegetarische jus: • 1 groentebouillonblokje; • 10 gr roomboter; • 10 gr tarwebloem; • Paprikapoeder of tomatenpuree. Op z’n ouderwets maar toch anders: Schil de aardappelen en snijd ze wat kleiner (allemaal ongeveer even groot). Kook de aardappelen met de boerenkool en wat zout gaar in een pan. Leg de vegetarische rookworst erbovenop. Haal de rookworst uit de pan en houd hem warm. Giet de aardappelen/ boerenkool af, doe er wat klontjes boter bij en een flinke scheut (warme) melk. Stamp het geheel fijn en roer er de gedroogde tomaatjes door (als vervanging voor de gebruikelijke spekjes) en klaar is je stamppot. Lekker met een likje mosterd. Liever uit de oven met kaas? Verwarm de oven voor op 2000 C. Beboter een ovenschaal en vul hem met de stamppot. Snijd de rookworst in schijfjes, verdeel die over de stamppot en druk ze er een beetje in. Strooikaas erover verdelen en er wat paneermeel overheen strooien. Leg hier en daar een klontje boter. Ongeveer 15 minuten in de oven tot het een mooie bruine korst heeft gekregen en eten maar. (wel blazen want het is heet) De jus: Maak met het bouillonblokje en ¼ l water een krachtige bouillon, proef een lepeltje of hij niet te zout is, anders wat water toevoegen tot de smaak goed is. Smelt de boter maar laat die niet bruin worden, voeg de bloem toe en roer goed. Het gaat klonteren maar dat geeft niks. Onder voortdurend roeren op laag vuur een minuutje bakken. Voeg nu scheutje voor scheutje de bouillon toe en roer goed met een garde. Voeg net zoveel bouillon toe tot u de juiste dikte heeft. Roer er een tl paprikapoeder doorheen voor een mooie kleur (een tl tomatenpuree kan ook). Geniet ervan!

Ik mag in mijn columns graag een beetje overdrijven. De dames van het vreetclubje weten dat. Maar die kunnen er zelf ook wat van. Organiseren wij een avondje voor ons zevenen, dan staat er steevast voor een heel weeshuis op tafel. Want niemand wil voor de ander onderdoen. Zo komt het dat wij in de loop der jaren enorm zijn gegroeid. Dikke vriendinnen dus. Met allemaal dikke buiken of een enorme kont. En ook nog allemaal in de overgang. Daarom is troostvoer nodig, veel troostvoer. En af en toe een weekendje weg. Een keer per jaar boeken we een huisje op een park. Ook dan leggen we het er dik bovenop. Vrijstaand, met sauna én bubbelbad. Minimaal vier slaapkamers, twee badkamers, een veranda met ligbedden, een tuinset en een parasol. En een grote keuken met dubbele koelkast. In de praktijk is dat bubbelbad al jaren defect en wil er uiteindelijk niemand in de sauna. Maar die grote keuken is een absolute must! Het is namelijk traditie dat we de boodschappen voor het hele weekend meenemen. Afgelopen maand betrokken we ons droomhuis in Hellevoetsluis. Het boodschappenteam had flink ingeslagen. Van alles het beste én het dubbele! Helaas troffen we dit keer slechts één kleine koelkast. Daar zaten we dan met onze volle kratten boodschappen. Paniek in de tent! Maar het park kende geen genade: we kregen geen extra koeling. Dus zat er maar één ding op: dóórvreten! “Dubbel is eens zo dik”, zeiden wij vroeger thuis als we onszelf verwenden met een berg hagelslag op ons brood. Daar konden we echt van genieten. Maar het mocht alleen bij bijzondere gelegenheden. Ik weet intussen dat we ons vrouwenweekend wel een héél speciale gelegenheid mogen noemen! “Smaakt het?” informeerden we toen een van ons gretig hapte in een beschuitje met driedubbel jam. “Ja, ik weet het, antwoordde ze., “lekker dik erop. Daar ben ik ook zo dik van. Maar ja, het is wel lekker hè? En we hebben genoeg.” Meer dan genoeg zelfs! “Vijftien euro aan rosbief en rookvlees, is dat niet een beetje overdreven?” “Welnee, dat is zo weg”, meenden de dames, “want we vroegen nog in de winkel aan elkaar: Hoe leg jij het erop? En toen zeiden we allebei: lekker dik. Dus een beetje extra kan geen kwaad.” Hetzelfde gold blijkbaar voor het gourmetvlees, de borrelplanken, de kaasplateaus, de chips, de nootjes, de worstenbroodjes, de bonbons, de koek en snoep. Alles lekker dik erop! Je zou denken dat je dan een heel weekend in je huisje blijft om alles weg te knauwen. Niks daarvan! Zaterdag uit lunchen en zondag een high-tea op het terras. Gevolgd door een frietje mét en een ijsje toe. Maathouden is nou eenmaal niet onze sterkste kant. Dat bleek ook weer tijdens het fietstochtje van maar liefst drieënveertig kilometer! Doodmoe ploften we ‘s avonds neer op onze zere kont. “Ik zou nog wel iets lusten”, klonk het. En hup: daar stond al een kaasplank op tafel. En tapas. Kaboutermutsjes met vier tubes kaas, salades, toastjes, nootjes, chips, het ging er allemaal grif in. ‘Carpe diem’, ‘Liever te dik in de kist’ en ‘Lijnen doen we ‘s nachts’ zijn onze lijfspreuken. Die extra kilo’s nemen we voor lief. En als iemand daar iets van vindt, zeggen we: “Tja, die hormonen hè?” Tot die tijd overleven wij het wel. Gewoon alles lekker dik erop. Maar dat fietsen kan best wat minder, je kunt tenslotte alles overdrijven!

Maak je dromen waar met Try Out Tilburg! Op donderdagochtend 23 september werd op basisschool de Vlashof het startschot gegeven voor een nieuw seizoen Try Out Sports. Wethouder sport Rolph Dols verrichtte samen met professioneel basketballer Nené Kiameso de aftrap waarbij ze kinderen enthousiast maakten om nieuwe sporten uit te proberen. De in Tilburg opgegroeide Nené Kiameso gaf daarnaast een basketbaldemonstratie. alleen goed voor je gezondheid en conditie, maar het zorgt er ook voor dat je nieuwe vriendjes en vriendinnetjes leert kennen. Veel kinderen zijn al lid van een sportvereniging, maar misschien lijkt het je leuk om eens iets anders te proberen. Hoe zou het bijvoorbeeld zijn om te kunnen boogschieten? Of schaatsen? Of wil je juist leren boksen of breakdancen? Via Try-Out Tilburg kun je op een leuke en goedkope manier kennismaken met veel verschillende sporten. Misschien ontdek je wel een verborgen talent!”

Try Out Sports

Try Out Sports is een programma waar basisschoolleerlingen van 58 scholen de kans krijgen nieuwe sporten uit te proberen bij een of meerdere Tilburgse sportclubs of organisaties. Elk jaar krijgen 12.000 kinderen de kans om mee te doen. Kinderen kunnen meerdere sporten kiezen en de meeste sporten bieden enkele lessen of trainingen aan die ze kunnen volgen. Wethouder sport Rolph Dols: “In Tilburg vinden wij het belangrijk dat iedereen kan sporten. Dat is namelijk niet Team Alzheimer Café Tilburg Team Alzheimer Café Tilburg

Sinds twee jaar is het een onderdeel van Try Out Tilburg. Op de website wordt zowel het aanbod van Try Out Sports als Try Out Cultuur getoond. Try Out Sports vindt plaats rond de herfstvakantie Try Out Cultuur na de Kerstvakantie. Het doel van deze programma's is kinderen op een laagdrempelige manier kennis te laten maken met een grote verscheidenheid aan sporten en creatieve activiteiten in de gemeente Tilburg, zonder meteen lid te hoeven worden. Hierdoor kunnen kinderen zich eerst rustig oriënteren op de sportieve/culturele 'markt' en zo hun talenten ontdekken. Van Try Out Sports naar Amerika De 24-jarige Nené Kiameso is een oud leerling van basisschool de Vlashof. Hij had een passie voor voetbal, maar door Try Out Sports kwam hij in aanraking met basketbal. Nené bleek talent te hebben, hij werd gescout door Eiffeltowers Den Bosch en kwam in het Nederlands Team. Hij speelde enkele EK’s en nam deel aan de Olympische Spelen. In 2013 ging hij vier jaar studeren en basketballen in Amerika en won daar veel prijzen. Vorig jaar speelde hij voor het eerst als prof in Italië. Op zijn oude basisschool de Vlashof liet Nené nogmaals zien waarom sporten zo ont-

zettend leuk is en dat je je dromen kunt verwezenlijken. Hij hoopt kinderen te enthousiasmeren om te bewegen en een sport te vinden die bij hen past. “Ik wil laten zien dat alles mogelijk is, als je er maar voor gaat en je dromen niet opgeeft. Door mee te doen aan Try Out Sports heb ik mijn passie gevonden en mijn dromen kunnen waarmaken.”

Bestel de Proefbox!

Bestel nu 3 maaltijden voor maar

15,00

Verse gerechten bij u thuisbezorgd. U proeft dat er met zorg voor u is gekookt. Probeer het nu zelf!

Edwin&Marina

Bestellen? Bel Edwin en Marina Smits: 013-8200 954 smits@etenmetgemak.nl, www.etenmetgemak.nl De Wouwerd 39, Udenhout


P. 16 | W I J K K R A N T N O O R D | N O V 2 0 2 1

ContourdeTwern Noord

Ook stadsdichter Rodgairo Dalnoot kwam langs. Hij droeg een mooi bedankgedicht voor: Een handje helpen Soms voelt het als water naar zee dragen Naar de bekende weg vragen Langs het strand met kapotte schelpen Elke barst heeft zijn eigen verhaal te vertellen Elke dag is er een nieuwe verhalenverteller Een handje helpen Is een lichtpuntje zijn in andermans

Jaar van de Vrijwilliger

leven Van onschatbare waarde zijn en dat toch willen delen Niet ontmoedigt raken met wind tegen En zelfs de meest uitzichtloze tijden zin

2021 is uitgeroepen tot het Jaar van de Vrijwilliger. Dat

Zomaar een prachtig mens

betekent dat er het hele jaar door activiteiten worden

Zomaar een uitzicht in de leegte

georganiseerd om vrijwillige inzet te promoten en om

Zomaar een lach en een traan

vrijwillige inzet te bedanken. In de week van 13 september

Zomaar ‘t gevoel van niet alleen zijn

werden ruim 8.000 vrijwilligers in Tilburg bedankt voor

Ik ben zo blij met jouw bestaan

hun inzet. Zo ook de vrijwilligers van Wijkcentrum De Ypelaer.

Zomaar die rots in de branding Zomaar dat liefelijk woord

Op dinsdag 14 september werd er een gezellige lunch voor

Zomaar jouw hand in de mijne

de vrijwilligers georganiseerd op het terras. Het was heerlijk

Daarom voel ik me gehoord…….

weer en er waren lekkere broodjes. Maria en Babiche van VrijwilligersTilburg kwamen langs met een extra verrassing.

Ref:

Ze hadden voor iedereen een glaasje bubbels en een prach-

En met jouw steuntje in mijn rug

tig lied meegenomen. Mariëlle Does schreef en zong dit lied

En jouw warmte in de kou

speciaal voor alle vrijwilligers in Tilburg.

Ben jij voor mij die ene brug En waarom ik zo van je hou……

Zomaar…..een prachtig mens Dit nummer is bedacht en ingezongen door Mariëlle Does

Zomaar een arm om mijn schouder

speciaal voor alle vrijwilligers uit gemeente Tilburg. Het

Zomaar een liefelijk woord

kwam tot stand door de belangeloze medewerking van Niels

Zomaar het licht in het duister

Coehorst en Roy Stienen van Roy Stienen Productions.

Door jou voel ik me gehoord Zomaar een rots in de branding

geven Een handje helpen Is een luisterend oor bieden Schouders eronder zetten Met onder het hart gestoken riemen Een handje helpen Want zelfs als hoop wegebt is er liefde in overvloed en maakt het niet uit wie er gestrand raakt of wie de kraan verder open doet Jij bent het die er voor een ander klaar staat Jij bent het die het voor een ander waar maakt Jij bent er en wij zijn jullie dankbaar Want jij bent een superheld ook als je geen cape draagt Lieve vrijwilliger, bij welke organisatie je ook werkt: heel erg bedankt voor jouw inzet. Jij maakt Tilburg, en daarmee de wereld, echt een beetje mooier.

Zomaar een simpel gebaar Zomaar je hand in de mijne Je staat voor iedereen klaar………… Ref: Wat ben jij toch een held Jij zorgt dat iedereen telt En daar zie ik je gaan Voor mens en dier ga je staan Vervult een ieders wens Wat ben jij toch een held ’t Wordt tijd dat dit je wordt verteld Met je hartje van goud Je houdt van jong en oud Zo onvoorwaardelijk intens

MFA De Symfonie • Eilenbergstraat 250 • 5011 EC Tilburg • 013 355 38 00 Wijkcentrum De Ypelaer • Corellistraat 10 • 5049 EM Tilburg • 013 455 29 28 internet www.contourdetwern.nl

Wil je je ook actief inzetten voor een ander? Kijk dan eens op vrijwilligerstilburg.nl Hier vind je allerlei leuke vacatures. Heb je hier wat hulp bij nodig? Bel dan met Babiche Klijs, coördinator van Vrijwilligerspunt Noord, 06 238 61 635


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.