Wijkkrant Noord

Page 1

Wijkkrant Noord is het nieuwsblad voor TilburgNoord. De krant wordt gemaakt door vrijwilligers en verschijnt in 2022 achtmaal.

NOORD EDI T IE 67 | NOVEMBER 2022 | JA A RG A NG 23 | OP L AGE 10.250

WIJK K RAN T NOORD.NL | FACEBOOK.COM/ WIJK K RAN T NOORD

Muziekids

p.05

p.11

Muziek als medicijn in het ETZ Elisabeth.

Hoe een jongeman uit Marokko een bestaan opbouwde in Tilburg-Noord.

p.08

De omgekeerde kruistocht van Ralf Bodelier; “een verlichte wandeling.”

p.14

Geluidsoverlast tijdens evenementen op het MOB-complex.

The Scène gaat verhuizen naar Studio Noord onder de Heikant! Tekst: Myriam Krol. Foto’s: The Scène.

Sinds twee jaar komt een groep jonge vrouwen van 17 tot 27 jaar iedere woensdagavond samen op het Verdiplein. In de winkel van ForwArt treffen ze elkaar om te eten, om nieuwe dingen te ontdekken, om te leren van elkaar én van andere coole vrouwen die aanhaken. The Scène nodigt wekelijks inspirerende vrouwen uit om workshops te geven over fotografie, dans, kunst, journalistiek of schrijven. Elke week kookt een van de vrouwen of een moeder uit de wijk een heerlijk gerecht. Ook gaan ze regelmatig op fieldtrip of bezoeken een event. Zomaar even een greep uit de vrouwen die workshops gaven: Meryem Slimani, Wennah Wilkers, Houda Bibouda en Nikè Marchand. Met Halima Özen hebben ze nu iemand binnen gehengeld die de komende weken met de vrouwen een eigen verhaal gaat schrijven. The Scène is een project van R-Newt en Het Zuidelijk Toneel.

dan vervolgens elke week te moeten komen. Als je wilt, kom je langs. Er hebben nu al zo’n 40 vrouwen meegedaan, maar de groep blijft veranderen, je kunt dus op elk moment aanhaken.” Amber vertelt dat er inmiddels

Amber, een van de initiatiefnemers van The Scène vertelt: “Het is zo leuk en inspirerend, ik kom iedere woensdag vol energie thuis. De Scène is zonder twijfel een van de leukste projecten die ik doe, samen met Pien, Nissrine, Feride en Halima. Iedere jonge vrouw is welkom om aan te haken. Oleksandr en Maryna Er is geen verplichting om

“Het is zo leuk en inspirerend, ik kom iedere woensdag vol energie thuis.”

ook een jongenstak voor jonge mannen uit de wijk bijgekomen is: The Scène Boys, onder leiding van Soufiane Moussouli. Het succes snelt hen dus echt vooruit! Binnenkort verlaat The Scène zelfs de winkel op het Verdiplein om onder in de plint van de Heikant, tegenover het Wagnerplein, een veel grotere ruimte te mogen betrekken. “Dat is ook een ruimte van Wonenbreburg die aan ons ter beschikking wordt gesteld. Er zit een grote keuken in, zodat we daar samen kunnen koken i.p.v. thuis. Wij kunnen hier met andere groepen uit Noord terecht. Deze veelzijdige ruimte gaat Studio Noord heten. In Studio Noord kunnen (jongere) wijkbewoners met eigen initiatieven terecht. We werken nu nog aan de website. Binnenkort kun je daar dus veel meer publiciteit over verwachten!” Onlangs speelde The Scène zich in de kijker doordat ze een ontwerp mochten leveren voor de zijwand van een flat aan de Corellistraat om te beschilderen. Amber: “Ook dat was een uitkomst van een van de creatieve projecten. We wilden een keer een groot statement in de

The Scène leverde het ontwerp voor de zijwand van een flat aan de Corellistraat om te beschilderen. Het staat symbool voor de krachtige vrouwen in Tilburg-Noord. wijk maken, een groter object beschilderen, een eigen mural in Noord. Via WonenBreburg, een van de 11 partners binnen ForwArt, kregen we de beschikking over materialen en ondersteuning. Het is uiteindelijk ons ontwerp, een krachtig ontwerp, geworden, dat je nu in volle glorie op de wand ziet. Het staat symbool

voor de krachtige vrouwen die in Noord wonen.” Wil je meer weten van The Scène? Je kunt ze volgen op Instagram en via hun website www.thescene.club of scan de QR-code:


P. 2 | W I J K K R A N T N O O R D | N O V E M B E R 2 0 2 2

Een verantwoordelijke hondenbezitter

Door: Lambert Winkelmolen

Iedereen kan en mag genieten van een wandeling door het Noorderbos of het landbouwgebied van de Zwaluwenbunders en Nieuwe Warande. Nieuwe wandelpaden, zoals het recent geopende Pauwelspad, maken het gebied steeds toegankelijker. Helaas zijn er hondenbezitters die hun viervoeter tijdens een wandeling onaangelijnd laten lopen.

C OLOFON Wijkkrant Noord hét nieuwsblad voor Tilburg-Noord

Wijkkrant Noord valt als werkgroep onder juridische verantwoordelijkheid van de wijkraden Noordraad Heikant-Quirijnstok en Stokhasselt

De krant wordt gemaakt door vrijwilligers en verschijnt in 2022 achtmaal.

CORRESPONDENTIEADRES Wijkkrant Noord, De Symfonie, Eilenbergstraat 250, 5011 EC Tilburg. www.wijkkrantnoord.nl Facebook: facebook.com/wijkkrantnoord Twitter: @wijkkrantnoord/#wijkkrantnoord

DRUKWERK DKZET

DEZE KRANT WORDT GEMAAKT DOOR DE VOLGENDE VRIJWILLIGERS:

Jachtinstinct…

Veel wandelaars of fietsers hebben geen last van honden, maar sommige mensen vinden het niet prettig. Zij vinden het niet leuk als een hond tegen hen aanspringt of luid blaffend achter ze aanrent. Ook paarden kunnen schrikken van honden. Een vaak gehoord argument van bezitters die hun honden los laten lopen is: “dat doet mijn hond niet, mijn hond luistert heel goed”. Maar… alle honden hebben een jachtinstinct. Vrijwel elk dier in het buitengebied en de bossen is bang voor honden, ook als ze niets doen. Reeën, konijnen, hazen, dassen en andere dieren voelen zich bedreigd, schieten in de stress en slaan op de vlucht. Soms lopen ze zich letterlijk dood op autowegen of tegen prikkeldraad. Jaarlijks worden reeën doodgebeten door honden. Als weidevogels vluchten voor honden, zijn de eieren of jonge kuikens een gemakkelijke prooi voor roofdieren. Verder is het opruimen van de uitwerpselen van een hond ook in de natuur of het buitengebied een goede zaak. Deze bevatten namelijk fosfor en stikstof, die zorgen voor verrijking van de bodem en daarmee voor afname van de biodiversiteit.

Honden kunnen vee besmetten Honden kunnen drager zijn van het parasiet Neaspora caninum, zonder zelf ziek te zijn.

Neaspora is een parasiet die bij koeien de belangrijkste oorzaak is van abortus, en daarnaast afname van de melkgift veroorzaakt. Een rund dat eenmaal is besmet met Neospora kan niet worden genezen, en moet doorgaans uiteindelijk voortijdig worden geslacht. De financiële schade voor een bedrijf kan in de duizenden euro’s per jaar lopen. Preventie is de enige mogelijkheid om Neospora terug te dringen omdat behandeling niet mogelijk is. De afgelopen jaren zijn in het gebied enkele koeien besmet geraakt en hebben betrokken boeren zich genoodzaakt gezien vee te ruimen. De ontlasting die honden in de wei of aan de rand daarvan achterlaten kan met Neospora zijn besmet, en is daarmee een risico voor de koeien. De (melk)veehouders vragen daarom aan de hondenbezitters hun hond aan te lijnen wanneer zij in het landelijk gebied wandelen, en de hond in geen geval (los of aangelijnd) in een weiland uit te laten. Ook niet in of bij weilanden waar geen koeien lopen, want ook gemaaid en ingekuild gras kan een besmettingsbron zijn. Mocht uw hond daar per ongeluk zijn uitwerpselen deponeren, dan wordt u vriendelijk doch dringend verzocht dit zelf op te ruimen.

De leefomgeving delen

In een land waar de ruimte zo schaars is als in Nederland zullen mens en dier deze beperkte ruimte moeten delen. Een dier kan zijn stem niet verheffen, het is dan ook de verantwoordelijkheid van de mens om dieren en hun natuurlijke omgeving te respecteren zodat zij en wij kunnen blijven genieten van het buitengebied. Vragen, opmerkingen: lajwinkelmolen@hotmail.com

E-MAIL redactie@wijkkrantnoord.nl tips@wijkkrantnoord.nl jeugdpagina @wijkkrantnoord.nl

Ab

Ad

Cora

Hans

Henk

Jack

Jacques

Jasper

Jessica

Myriam

Lambert

Peter

Marco

Ria

Miek

Safaa

Alle edities zijn ook digitaal te lezen op onze website: wijkkrantnoord.nl

BEZORGKLACHTEN Stuur binnen een week na verspreiding een e-mail met vermelding van adres en postcode naar bezorging @wijkkrantnoord.nl ADVERTENTIES VIA advertenties @wijkkrantnoord.nl of tel. (06)10 26 08 89 DIGITALE FOTO’S APART AANLEVEREN Minimaal 2500px (bxh) Maximaal 4000px (bxh) in jpg AANLEVEREN Voor editie 8 van 2022, die uitkomt op 17 t/m 19 december 2022 moet de kopij binnen zijn op 18 november 2022 DE REDACTIE IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR DE INHOUD VAN INGEZONDEN STUKKEN EN BEHOUDT ZICH HET RECHT VOOR KOPIJ IN TE KORTEN OF TE WEIGEREN. Scan de code hiernaast om naar onze facebookpagina te gaan.

Wijkkrant Noord, een van de mooiste wijkkranten van Tilburg, zoekt een:

medewerker acquisitie • Je vindt het leuk om de ondernemers uit Noord te leren kennen.

• Je bent een enthousiaste persoon die makkelijk

contact legt. Je weet ook wat een ondernemer belangrijk vindt. • Je zorgt ervoor dat de krant telkens haar advertentieruimte kan verkopen aan onze adverteerders en de ondernemers van Noord. Want zonder de inkomsten van advertenties kan er geen krant gedrukt worden. • Je komt terecht in een enthousiast team van vrijwilligers die samen Wijkkrant Noord maken. Wil je meer weten over deze uitdagende functie? Je vindt hier meer informatie: www.wijkkrantnoord.nl


W I J K K R A N T N O O R D | N O V E M B E R 2 0 2 2 | P. 3

Om over naar huis te schrijven Persoonlijke notities over opmerkelijke zaken De zwakkeren…

Beschamend…

In de provincie Groningen op het platteland, ver weg van de bewoonde wereld staan zeecontainers opgesteld in een vierkant om een beetje beschutting te bieden tegen de wind die onbarmhartig over de vlakte blaast. Ertussenin staan grote witte tenten. Het geheel is omringd met hekken, de ingang geblokkeerd door een slagboom. Het ziet eruit als een kruising tussen een concentratiekamp en een militair kamp in Afghanistan van Dutchbat. Wij waren geschokt; het is één ding om via de media nieuws te horen over vluchtelingenopvang in Nederland maar dat kan je niet voorbereiden op de werkelijke situatie. Het is mensonterend en gespeend van elke vorm van naastenliefde of

HET RONDE TAFELHUIS ACTIVITEITEN IN EN ROND HET RONDE TAFELHUIS

Door: Jacques van der Borght

In de plannen die met Prinsjesdag gepresenteerd zijn, wordt als reactie op de energiecrisis ingezet op het financieel steunen van de zwakkeren in de samenleving. Jarenlang liberaal beleid waarbij marktwerking werd losgelaten op collectieve voorzieningen zoals wonen, zorg en energie, hebben geleid tot een maatschappelijke ontreddering die zijn weerga niet kent. Huizen zijn niet meer te betalen, energie om ze te verwarmen evenmin en de zorg verschraalt en kent eindeloze wachtlijsten. Ondertussen worden aandeelhouders almaar rijker en hebben gewone mensen het nakijken. Dat komt ervan als winst het hoofddoel wordt in plaats van goede zorg of betaalbare huisvesting. Je komt niet meer aan leven toe maar enkel nog aan overleven waarbij wanhopig het ene gat met het andere wordt gevuld. Overleven in zijn uiterste vorm betekent knokken, ieder voor zich; redden wie zich redden kan. We herkennen de symptomen hiervan in het huidige tijdsgewricht. Solidariteit is verdampt, het maatschappelijk klimaat wordt gekenmerkt door wantrouwen, woede en angst.

www.rondetafelhuis.nl

VerWijs spreekuur zoekt met spoed:

Iedere maandag- en vrijdagmorgen melden zich vele wijkbewoners met vragen in het Ronde Tafelhuis of bij de Ouderkamer in MFA de Dirigent. Daar verzorgt een team van deskundige en enthousiaste vrijwilligers het VerWijs spreekuur. Wij zoeken vrijwilligers die ons team willen versterken en volgens een gezamenlijk af te stemmen rooster willen meewerken. Je helpt wijkbewoners die in enkele gevallen de Nederlandse taal niet machtig zijn. Soms gaat het om eenvoudige zaken, maar de vragen kunnen ook wat ingewikkelder zijn. Het is een boeiende klus, waar je heel veel mensen mee helpt. Heb je belangstelling? Stuur dan een mailtje naar info@rondetafelhuis.nl en wij nemen snel contact met je op.

‘Het recht om te zijn’. 3 november 2022

Wethouder Esmah Lahlah in gesprek met Zuster Maria Magdalena over ‘het recht om te zijn’. De laatste avond van onze serie bijeenkomsten rond het thema ‘Het Recht om te zijn”, wordt een bijzondere. Deze avond gaan we in gesprek met twee vrouwen over de vraag wat identiteit eigenlijk is. En hoe wordt deze gevormd door onze levensbeschouwelijke achtergrond? Maar ook… wat betekent dit voor de manier waarop wij in de wereld staan, onze keuzes maken? medemenselijkheid. Ik schaam me dat mijn land zo met mensen omgaat die huis en haard achter moesten laten om hun heil elders te zoeken.

Ikke, ikke en de rest…

Ik had ooit een nogal solistische baan waarbij het risico levensgroot was dat je er altijd alleen voor stond. Dan kan de wereld ondraaglijk zwaar in je nek liggen. Mijn credo was toen: een enkeling is een drenkeling. Je redt het niet in je eentje; niemand redt het in zijn eentje. We hebben elkaar nodig en als jij wilt dat die ander er is voor jou, ben er dan zelf ook voor die ander. Want, zoals mijn ome Ferry al zei: “Je krijgt niks voor niks en weinig vur ’n bietje”. Wat je krijgt moet je eerst verdienen door er te zijn voor je buren, je vrienden, je familie. Dat kost niks en dat levert een hele wereld op. Oh ja… Laat je nooit meer uitmaken voor de zwakkere in de samenleving. Als je kunt overleven onder het bestaansminimum ben je echt een hele grote en verdien je ons aller respect, steun en liefde.

Stadswandelingen op inschrijving 2022: Zondag 6 november Fietstocht begraafplaatsen. Inschrijven: reijnen@stadsgidserij.nl Start: voor de kerk Korvelplein Tilburg. Kosten € 5,00 p.p. Zaterdag 12 november 13.00 Spoorzonewandeling. Inschrijving: gastel@stadsgidserij.nl Start: Burgemeester Stekelenburgplein, Tilburg. Kosten € 5.00 p.p. Zaterdag 19 november 13.00 uur Oorlog, Bevrijding en Herdenking wandeling. Inschrijven: volkering@stadsgidserij.nl Start: Vrijheidspark, Bisschop Zwijsenstraat Tilburg. Kosten 5,00 p.p.

Uw iphone is kapot ? Uw laptop of pc is heel traag ? Bij CityComputers in Tilburg Noord bent u op het juiste adres voor een supersnelle en goedkope reparatie van uw laptop, pc, tablet of smartphone ! Dit al 16 jaar ! Bijv:Uw iphone scherm gerepareerd al vanaf 35,Bijv:Uw laptop/pc 5x sneller met ssd upgrade 99,-

Bel voor afspraak of kom langs ! De meeste reparaties zijn klaar binnen 30 minuten terwijl u wacht, onder genot van een verse kopje koffie of thee ! City Computers Tilburg, sinds 2002 úw computer en smartphone winkel in Tilburg Noord ! Leharstraat 107-b (tegenover dierenspeciaalzaak Baloeke) Telnr: 0135820322 / app : 0641495215 / www.citycomputers.nl

Zuster Maria Magdalena is priores van de Norbertinessen abdij in Oosterhout. De zusters van deze abdij zijn enkele jaren geleden begonnen met een project waarbij de inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een van de speerpunten is. Esmah Lahlah is wethouder van de gemeente Tilburg met in haar pakket onder meer het lastige thema bestaanszekerheid. Inmiddels is zij meermaals te zien in landelijke nieuwsuitzendingen en deelt zij haar inzichten over de gevolgen van armoede aan talkshowtafels. Beide vrouwen laten zien dat de wereld anders kan en anders moet, daarbij geïnspireerd door de ‘grond waarop zij staan’. U bent van harte welkom op donderdagavond 3 november. Het programma begint om 19.30 uur en de zaal is open om 19.00 uur. Entree € 10,– incl. koffie en thee.

Filmavond: La bonne épouse 8 november 2022

Een film over een jonge vrouw die in de Elzas een huishoudschool leidt. Als haar man overlijdt, ontdekt zij dat de school zo goed als failliet is. Dat is in de tijd dat in Frankrijk protesten uitbreken tegen de conservatieve maatschappij. Meer en meer beseft Paulette dat het leven van een vrouw ook andere kanten kan hebben dan dat van perfecte huisvrouw. U bent van harte welkom! Zaal open om 19.00 uur. Aanvang 19.30 uur. Entree € 6,– incl. koffie en thee

Vrijdag 25 november 13.00 uur Vincent van Gogh wandeling. Inschrijven: schrijver@stadsgidserij.nl Start: op het St. Anna plein Tilburg. Kosten: € 5,00 p.p. Vrijdag 9 december en zaterdag 10 december, 14.00 uur Smakelijke dwaalwandeling. Inschrijven: reuver@stadsgidserij.nl Start: info volgt. Kosten 22.50 p.p.

Wijzigingen wandelingen voorbehouden. Meer informatie over de wandelingen vindt u op onze website www.stadsgidserij.nl of scan de QR code hiernaast.


P. 4 | W I J K K R A N T N O O R D | N 0 V E M B E R 2 0 2 2

Het Zwaailicht.............. Bevoegdheden van de politie Agenten mogen het volgende doen: identiteitscontrole; tassencontrole; aanhouden en staandehouden; harder rijden in het verkeer; met signaallicht en sirene rijden; geweld gebruiken; onderzoek verrichten in een woning met een huiszoekingsbevel; telefoon tappen; personen observeren.

• • • • • • • • •

Strenge regels rond bevoegdheid Deze bevoegdheden zijn aan zeer strenge regels gebonden. Sommige bevoegdheden mag de politieagent zelf toepassen. Zwaardere opsporingsbevoegdheden, zoals een telefoon tappen, iemand observeren of een woning doorzoeken (huiszoeking) mogen pas worden toegepast na toestemming van de officier van justitie of de rechtercommissaris.

Politie heeft vrijstelling van verkeersregels

De politie heeft een wettelijke vrijstelling gekregen om van de algemene verkeersregels af te wijken, als dit nodig is voor het werk. In de vrijstelling staat dat de ambtenaar van politie vrijstelling heeft van de bepalingen in het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990. Van welke verkeersregels mag de politie afwijken? doorrijden bij een rood verkeerslicht; rijden over de vluchtstrook; rijden op plaatsen waar anderen dit niet mogen zoals een trambaan, busbaan en stoep; inhalen over een doorgetrokken streep; parkeren of stilstaan waar dit voor anderen verboden is.

• • • • •

Babbelaars

Daarnaast zijn er voorwaarden aan de vrijstelling verbonden: de verkeersveiligheid mag niet in gevaar komen; het gebruik van de vrijstelling is gezien de situatie noodzakelijk; de voorschriften van de Brancherichtlijn Verkeer Politie worden nageleefd.

• • •

Mag de politie te hard rijden met zwaailichten en sirene?

Door: Marco van der Sijpt

De politie gebruikt zwaailichten en sirene voornamelijk bij spoedeisende situaties. Om snel ter plaatse zijn, wordt dan vaak hard gereden. Dit betekent niet dat politieagenten roekeloos mogen rijden, of dat ze het overige verkeer in gevaar mogen brengen. Uiteraard kunt u over roekeloos verkeersgedrag van de politie een officiële klacht indienen.

Het was natuurlijk herfst maar wel een mooie en warme. Ik heb het over begin oktober. Het is mijn papa-dag, zo noem ik mijn vrije maandag nog steeds, als ik tussen de middag naar het park wandel achter de twee Sweelinck flats. Het is 17 graden en er schijnt een vriendelijk zonnetje. Het gras is nog groen en nat en her der komen paddenstoelen tevoorschijn. Bladeren knisperen onder mijn schoenen en een mooi oranjerood tapijt ligt voor mij uitgestrekt. De atmosfeer is uitgesproken vredig en rustig en ik accepteer, beleef de hele situatie en ook mijn leven zoals het is. Dat effect heeft deze sereniteit nu eenmaal op mij.

Gebruikt de politie altijd zwaailichten en sirene in het verkeer bij een spoedgeval? De politie mag uitsluitend met toestemming van de meldkamer gebruikmaken van optische en geluidssignalen. Deze toestemming vervalt als bijvoorbeeld een andere hulpdienst al op de plek van het incident is aangekomen. Zo kan het dus gebeuren dat een politievoertuig met zwaailichten en sirene een kruising oversteekt, om snel daarna met het normale verkeer verder te rijden. In sommige situaties rijdt de politie met spoed, maar zonder zwaailichten en sirene. Bijvoorbeeld bij gijzelingen, overvallen, inbraken en zelfdodingen. Dit doet de politie om de kans op een heterdaadsituatie te vergroten en daders te kunnen aanhouden, of om te voorkomen dat zaken (nog) ernstiger worden. Meer info: www.politie.nl/onderwerpen/ bevoegdheden-politie.html

Ik zit al een tijdje op een bankje als een oude man komt aangeschuifeld. Ik schat hem tegen de tachtig en hij loopt gebogen over zijn rollator. Zijn kledingstijl is verzorgd en eigentijds. Een donkerblauwe spijkerbroek, een lichtblauwe pullover met een overhemd eronder. Hij ploft naast mij op de bank en duwt met zijn rechterwijsvinger zijn bril wat verder terug op de neus. Hij zegt niets en ook ik kijk ongestoord voor me uit naar de zwemmende eenden in de vijver.

Foto: Miek Korsmit

Een van die eenden heeft zijn zwemmen afgebroken en komt snaterend naar ons toe gewaggeld. Het beest kwettert om aandacht en verwacht waarschijnlijk brood. Blijkbaar hebben we allebei niets bij ons want de man haalt zijn schouders op en verontschuldigt zich tegenover de eend. Ik moet er even om lachen en zeg iets over verwend zijn en niet goed opgevoed en al gauw zijn we in gesprek. Hij begint eerst over zijn eigen opvoeding, hoe dat toen ging, net na de oorlog en hij zegt dat hij er wel moeite mee had dat de Duitsers na een aantal jaren gewoon ons land in mochten. Dat die gewoon naar ‘ons’ strand mochten en kuilen graven en zo en dat je dat toch niet zomaar zou moeten accepteren. En dan hebben we het over acceptatie en over loslaten. En over de vrede. En over ergens vrede mee hebben. Hij zegt dat hij voetballer is geweest bij Willem II en vertelt over toernooien, bekers van goud en champagne daaruit drinken. Over zijn blessures, het ouder worden, de achteruitgang, de gebreken en hij vindt het goed zo. Hij geniet van de dingen zoals ze zijn. Verzoent zich met het zonnetje van vandaag maar is ook dankbaar voor de stortbui want dat is in ieder geval goed voor de natuur en ik verbaas me. Ben verwonderd over de kracht van zijn acceptatievermogen, het verzoenen. Het is niet zich nonchalant neerleggen omdat de dingen nu zo eenmaal gaan. Het is geen lijdzaam toezien en apathisch aan de kant staan kijken. Het is een actief accepteren van het leven. Het omarmen van al wat je gegeven of niet gegeven is. Ook dat is een gegeven, een feit; of moet ik zeggen: een ge-geven; het is een gift, een kadootje van hierboven. Meer dan een uur later kijk ik omzichtig op mijn horloge. Ik vond het gesprek fascinerend en het woelt een hoop in me los. Ik wens hem een goede dag en loop terug naar huis, ik ben een beetje stijf van dat harde bankje. Onderweg naar huis voel ik mijn linkerhiel en ik vrees dat mijn hardloopblessure nog even van zich laat horen. En ik besef dat ook dàt een ge-geven moet zijn; een gift met een bedoeling. Een tegenslagje om bij stil te staan en je te bezinnen. Om je even bezig te houden met andere zaken dan hardlopen en dan voel ik ook mijn acceptatie. Als die hiel nog vervelend moet doen dan is dat maar zo. Dan zal ik hem minder zwaar belasten en de ruimte geven die hij vraagt, mij bezig houden met andere zaken en ik besef dat ik zojuist geaccepteerd heb. Mijn ge-geven met twee handen heb aangenomen en met een glimlach op mijn gezicht kom ik thuis en schop mijn hardloopschoenen onder het bed.

Ergotherapie Ervaart u problemen bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten zoals douchen, koken, werken, uitvoeren van hobby’s, verplaatsen binnenshuis en buitenshuis? Wij zoeken samen met u naar praktische oplossingen zodat u weer zo zelfstandig mogelijk uw activiteiten uit kan voeren.

Benatzkystraat 38 • Beethovenlaan 330 013 5470257 • info@fysiosport-mb.nl • www.fysiosport-mb.nl


W I J K K R A N T N O O R D | N O V E M B E R 2 0 2 2 | P. 5

Kijk, mijn wijk... Door: Jacques van der Borght, beeld Miek Korsmit

Bij de presentatie van de documentaire ‘Tilburg-Noord: Beleving en Betrokkenheid’ van het Wereldpodium op 2 maart, was Hind Hakki een van de aanwezigen. Hind is een artistieke vrije geest en opgegroeid in Noord. Ze beaamde een van de conclusies dat er niks is veranderd: “Ik luister al 40 jaar naar dezelfde tape”. En schetst hoe haar vader vereenzaamt. “Doordat er voor mensen uit andere culturen te weinig is geïnvesteerd in hun persoonlijke groei, verliezen ze op latere leeftijd de verbinding.” Hind kwam al eerder aan het woord in Kijk mijn Wijk en ik besloot weer contact te zoeken maar dan nu om samen met haar en haar vader te praten over zijn situatie als ouder wordende arbeidsmigrant. Dat was makkelijker gezegd dan gedaan. Zijn verslechterende gezondheidstoestand maakte een gesprek uiteindelijk niet haalbaar. Vader lijdt aan Lewy body dementie (LBD), een ziektebeeld dat onder meer gepaard gaat met symptomen van Parkinson en wisselende stemmingen. We besloten toch een afspraak te maken maar dan zonder hem. Van Casablanca naar Tilburg-Noord De vader van Hind heet Mbarek Hakki en is op 11 november 1942 geboren in Casablanca. Als jongeman in Marokko werkte hij als automonteur en hield

een plaatje met een praatje

Tilburg-Noord belichaamt de multiculturele samenleving met inwoners van wel 120 verschillende nationaliteiten. De wijkkrant portretteert deze mensen; Miek fotografeert, Jacques interviewt. In iedere editie een mooi plaatje met een praatje.

Dezelfde tape...

hij van verschillende sporten o.a. voetbal én muziek maken. Een fijn bestaan maar met weinig toekomstmogelijkheden. Werken in Europa trok hem daarom aan; geld verdienen en dan weer terug naar Marokko. Hij vertrok eerst een tijdje naar Frankrijk, kwam weer terug naar Marokko om in 1968 naar Nederland te komen waar hij uiteindelijk via Utrecht en Eindhoven in Tilburg belandde. Hij woonde met een paar vrienden op kamers waarbij ze het heel gezellig hadden samen en werkte bij Textiel Fabriek TKT. In de loop van de tijd gingen zijn maten zich settelen en trouwde ook Mbarek met Henia Bellah. Dat was in 1969 maar pas op 1 januari 1971

“Papa was een hardwerkende jongeman op avontuur. Hij wilde meer van de wereld zien en geld verdienen.”

De reis naar binnen… “Mijn vader is een gelovige islamitische free spirit, misschien is dat zijn artistieke inslag. Een intelligente en hoog sensitieve man die een afkeer heeft van drukte en small talk. Een fiere man die niet zo goed begrijpt wat er nu met hem gebeurt. Hij vindt het heel moeilijk om afhankelijk te zijn en het is hartverscheurend om dat aan te zien (de tranen beginnen te stromen). Je wilt het voor hem oplossen maar dat gaat niet. Je kunt alleen een luisterend oor bieden en er zijn voor hem.”

kwam zij naar Nederland. Aanvankelijk woonden ze samen op kamers maar uiteindelijk verhuisden ze naar Tilburg-Noord. Er kwamen vier kinderen waarvan Hind de jongste is. Deel van de Marokkaanse gemeenschap… Hind: “Papa was een hardwerkende jongeman

Persoonlijk, transparant en professioneel Waarom naar de mondhygiënist: U kunt een bezoek brengen aan de mondhygiënist om bestaande mondproblemen te verhelpen of te verminderen. Daarnaast is de mondhygiënist er ookom gaatjes en tandvleesontstekingen te voorkomen. Heeft u dus geen last van mondproblemen, maar wilt u wel een fris en gezond gebit behouden? Ook dan bent u van harte welkom. Wist u dat u voor de mondhygiënist geen verwijzing nodig heeft? U kunt rechtstreeks een afspraak maken. Tel. 013-2083450

www.mondhygiene-akkerman.nl

Beethovenlaan 171, 5011 LE Tilburg

Drie werelden… Voor Hind betekende dat opgroeien en leven in drie werelden; enerzijds de traditionele cultuur vanuit Marokko tegenover de Westerse samenleving en dan nog de spirituele wereld van Hind zelf. Het leverde haar veel conflicten met beide ouders op. Nu ze zelf wat ouder is, begrijpt ze veel beter de worsteling die haar ouders hebben moeten leveren. Zij hebben zich in een buitenlands avontuur gestort waarbij ze geen handleiding hadden hoe het er in die wereld aan toe gaat. Zij hebben naar beste vermogen een leven opgebouwd en vormgegeven met de kennis die ze van thuis uit hebben meegekregen. Aanpassen en overleven in een vreemde wereld.

Plan snel een eerste afspraak in en krijg een

GRATIS AG GOODIEB T.W.V. €20,-

op avontuur. Hij wilde meer van de wereld zien en geld verdienen. Hij was natuurlijk gevormd door zijn opvoeding in Marokko en kwam naar Nederland met de taal en de normen van thuis; gehoorzaam zijn, hard werken en doen wat er gevraagd wordt. Zijn werkgevers waren ook altijd heel tevreden. Papa heeft

de langste tijd in Drunen gewerkt bij Lips en dat bedrijf bood veel mogelijkheden zoals bijvoorbeeld taallessen onder werktijd. Maar toch blijf je ook bij de Marokkaanse gemeenschap horen. Mijn ouders gingen op vakantie naar Marokko en ook in Nederland maak je toch vooral deel uit van de Marokkaanse gemeenschap.”

80 jaar… Op 11 november wordt Mbarek Hakki 80 jaar, de leeftijd van de zeer sterken. Namens zijn vrouw, de kinderen en de kleinkinderen wil Hind haar vader van harte feliciteren en haar dankbaarheid uitspreken voor alles wat hij voor hen gedaan heeft. “We wensen je een dag vol liefde, vreugde, licht en gezondheid. En hopen dat je nog jaren bij ons bent. We houden van je!”

Op zoek naar contact of een steuntje in de rug? Omdat je bijvoorbeeld te maken krijgt met eenzaamheid, financiële problemen, verlies of een verslaving. Of wil je gewoon gezellig een praatje maken? Of nieuwe mensen leren kennen? Kom naar onze wijkinloop. Iedereen is welkom. Wijkcentrum Symfonie iedere woensdag 14-16 uur Wijkcentrum Ypelaer iedere donderdag 14-16 uur

www.hetkiemuur.nl


P. 6 | W I J K K R A N T N O O R D | N O V E M B E R 2 0 2 2

Straatklinkers: Schumannpad

een achteraf gelegen paadje voor twee topmuzikanten Door: Hans Happel, foto’s Ab Kuiper

Hebben ze tezamen niet meer verdiend dan een pad met beukenhagen naar een begraafplaats…? Twee aparte straten bijvoorbeeld? Of misschien zelfs wel lanen, zoals Händel, Bruckner, Strauss en Van Anrooij? Robert en Clara Schumann behoren zonder meer tot de grootste muzikanten van de Duitse Romantiek. Misschien was Roberts vrouw Clara zelfs beroemder dan haar man. “Bent u ook muzikaal?”

Tijdens een bezoek aan Den Haag waar Clara een pianoconcert gaf aan het hof van prins Frederik, de broer van onze koning Willem II, vroeg de prins aan Robert Schumann “of hij ook muzikaal was”. Schumann had zich toen al ontwikkeld tot een van de productiefste componisten van zijn tijd. Het stoorde hem daarom vaak dat Clara op hun internationale tournees de hoofdrol speelde. Hij leek niet veel meer te zijn dan haar meereizende echtgenoot. Tot aan zijn huwelijk schreef Schumann voornamelijk pianomuziek. De grote pianoen liederencycli, waarmee hij beroemd zou worden, ontstonden in deze tijd. Na zijn huwelijk werd de breedte van het compositorisch oeuvre vergroot. In 1841 ontstond de beroemde “Frühlingssymfonie” (Lentesymfonie). De première in Leipzig onder leiding van Felix Mendelssohn was een van de grootste successen in Schumanns carrière.

een boekhandelaar, schrijver en uitgever, zijn zoons literaire en muzikale belangstelling. Op zevenjarige leeftijd kreeg Robert Schumann zijn eerste pianolessen. Het bijwonen van een concert van de virtuoze violist Niccolò Paganini was het kantelpunt. Schumann besloot zich helemaal aan de muziek te wijden. Hij nam pianolessen bij de befaamde Friedrich Wieck. Evenals andere studenten ging Schumann te Leipzig bij Wieck inwonen. Daar leerde hij zijn dochter Clara kennen. Samen met Clara Wieck richtte hij in 1834 het Neue Zeitschrift für Musik op. Het werd het meest vooraanstaande tijdschrift op

muziekgebied in Duitsland. Schumann voelde zich sterk tot Clara Wieck aangetrokken. Maar zijn liefde voor haar leidde tot ernstige conflicten met haar vader, zijn pianoleraar, die bijzonder trots was op zijn oogappel en veelbelovend pianiste. Zij was de kroon op zijn leraarschap. Het kwam tot een openlijke breuk. Wieck verbood Schumann Clara te ontmoeten en vertrok met haar op concertreis. Maar Clara bleef in Schumanns gedachten en zijn muziekstukken liefdevol aanwezig. In 1837 verloofde het paar zich tegen de wil van vader Wieck. Via de rechtbank moest toe-

stemming voor het huwelijk geforceerd worden. Op 12 september 1840, daags voor de 21e verjaardag van Clara, kon het paar touwen. De eerste huwelijksjaren waren de gelukkigste van hun leven. Clara en Robert kregen zeven kinderen. Clara ging tijdens haar huwelijk door met optredens. Haar carrière als pianiste ontwikkelde zich voorspoedig, en de inkomsten uit haar concerten waren onmisbaar voor het gezin Schumann.

Düsseldorf

In 1850 kreeg Schumann het aanbod om stedelijke muziekdirecteur in Düsseldorf te worden. Hij werd verantwoordelijk voor de abonnementsconcerten van de Städtische Allgemeine Musikverein, de repetities van de verschillende koren en adviseur voor bijzondere muzikale festiviteiten in twee rooms-katholieke kerken. Hij was zeer ambitieus en het eerste concert, waarop Clara

Robert en Clara Schumann, 1847 als soliste optrad, was een overweldigend succes. Maar zijn zwijgzaamheid, zijn sterke bijziendheid, zijn zachte stem en gebrek aan pedagogische vaardigheid om orkestleden te motiveren, leidden tot een gebrekkige discipline in het orkest. In november 1853 werd hem meegedeeld dat hij uitsluitend nog eigen werk kon dirigeren: een regelrecht verkapt ontslag. Schumann kreeg steeds meer last van depressies en angstvisioenen. Op 27 februari 1854 sprong hij tijdens het plaatselijke carnavalsfeest in een vlaag van innerlijke verscheurdheid in de Rijn. Hij werd gered, maar ontoerekeningsvatbaar

Robert en Clara

Reeds op jonge leeftijd stimuleerde Roberts vader,

verklaard en in een inrichting voor geesteszieken opgenomen. Daar woonde hij tot zijn overlijden in 1856, totaal geïsoleerd. Zelfs zijn vrouw Clara heeft hem hier pas twee dagen voor zijn dood voor het eerst opgezocht. Na de dood van Robert plaatste Clara vijf van haar zeven kinderen uit huis. Alleen de twee jongsten, hield ze bij zich. Haar leven bleef gevuld met succesvolle concertreizen in talrijke steden in Duitsland en Europa. Ze was en bleef de overal gevierde pianiste. Ze was daarnaast ook componiste. Hoewel er velen, waaronder Brahms en Chopin, zeer te spreken waren over haar werk, was het moeilijk om als vrouw in de negentiende eeuw serieus genomen te worden en erkenning te krijgen als componist. Clara hield zich na Roberts dood ook bezig met het uitgeven van zijn werken en publicaties. Ze verzorgde een uitgave van zijn geschriften en dagboeken. Op 12 maart 1891 gaf ze haar laatste concert, ze was toen 71. Op 26 maart 1896 kreeg Clara een beroerte en enkele maanden later overleed ze op 76-jarige leeftijd.

RTV QUIRIJN TRAKTEERT Gezellig, betrokken en natuurlijk sportief; drie woorden die prima passen bij deze levendige tennisvereniging voor jong en oud in Tilburg-Noord! En wie betrokken is, denkt natuurlijk niet alleen aan zichzelf. Quirijn trakteert daarom de eigen jeugdleden maar ook vele basisschoolkinderen op een sportieve verrassing. Vriendenloterij

Veel Quirijners (leden) hebben deelgenomen aan de wervingsactie van de Vriendenloterij om hun vereniging te steunen. Van elk lot dat iemand koopt, gaat een deel naar de vereniging. Daarnaast kunnen alle aangesloten clubs meedingen, om ‘Club van de maand’ te worden. Voor een goed plan krijgt de club dan maar liefst € 5.000. Het plan van RTV Quirijn om zoveel mogelijk jeugd te verrassen en in beweging te krijgen, was voor de Vriendenloterij aanleiding om de cheque van € 5000 te overhandigen om dit plan uit te kunnen voeren. Zo is de eigen jeugd getrakteerd op een speciale tennisactiviteit onder begeleiding van Tennisschool SimonTennis. Daarnaast zijn alle basisscholen in Noord en Oud-Noord benaderd om de kinderen van groep 5 & 6 op een leuke manier kennis te laten maken met de tennissport. Zij mogen allemaal deelnemen aan een tennisclinic, verzorgd door Tennisschool SimonTennis, met ondersteuning van een aantal enthousiaste seniorleden van de club.

Game, set, MATCH!

De traktatie is een directe match met de sportieve kinderen uit Tilburg-Noord. Door de vele inschrijvingen werden wekelijks

meerdere clinics gepland van eind september tot half oktober. Die zijn inmiddels achter de rug. Aan talent geen gebrek, blij en enthousiast kwamen de kinderen van de baan waarna ze verwend werden met een lekkere versnapering. Alsof dat nog niet genoeg is, ontvangen alle deelnemers een sterk gereduceerd aanbod van Quirijn en SimonTennis om bij interesse 8 tennislessen te volgen voor maar € 50,-- inclusief een prachtig nieuw tennisracket! Mochten de kosten EETHOEKEN vanaf €49,00 een barrière vormen voor KASTEN vanaf €99,00 sommige kinderen om deel te BANKEN vanaf €39,00 nemen, dan kan de club daar TAFELS vanaf €23,00 nog financiële ondersteuning STOELEN vanaf €4,00 bieden, dankzij een bedrag vanuit het Tilburgse initiatief: CONTACT WINKEL MAGAZIJN ‘Gewoon Gaon’. 013 - 53 59 858 Korvelseweg 159 Kapelmeesterlaan 114 info@peerke.biz 5025 JD Tilburg 5049 NL Tilburg Om in tennistermen af te www.peerke.biz di. t/m za. open do. t/m za. open sluiten: een mooi initiatief met een prachtig aanbod dat je In- en Verkoop gebruikte meubels, woonaccessoires en vintage kleding niet kan afslaan!

Zuinig op de aarde en je geld? Koop gebruikte meubels

2000m2 - kapelmeesterlaan 114


W I J K K R A N T N O O R D | N O V E M B E R 2 0 2 2 | P. 7

GEMEENTENIEUWS Wegwerkzaamheden Tilburg Noord

Bericht voor woningeigenaren in Quirijnstok

De Heikantlaan krijgt nieuw asfalt. Op dit moment is de aannemer bezig met het laatste stukje tussen de Haendellaan en de Quirijnstoklaan (bij het tankstation). Woensdag 9 november wordt begonnen met het asfalteren van de Stokhasseltlaan. Al deze werkzaamheden betekenen helaas wel dat u misschien om moet rijden. Deze omleidingsroutes staan op tilburg.nl/asfalt.

Wijkbijeenkomst Symfonie groot succes

Vervangen asfalt Heikantlaan, Stokhasseltlaan en Vlashoflaan

Werkzaamheden van maandag 19 september tot vrijdag 23 december 2022 en maandag 13 maart tot 6 april 2023 Burg.Be ch t w eg

Stokhasseltla

an

Componistenlaan

Fase

6

laan

3 5

nstok

n

Quirij

2

Heikantlaa

Mozartlaan

1

Haendel

laan

Wagnerplein

4

Ha ze nn es tW es t

9

Vlashoflaan

Offenbachstraat

Midden-Brabantweg

8

Borodinstraat

7

1

Periode Heikantlaan maandag 19 t/m woensdag 28 september 2022

2

Heikantlaan donderdag 29 september t/m dinsdag 11 oktober 2022

3

Heikantlaan woensdag 12 t/m dinsdag 25 oktober 2022

4

Kruising Heikantlaan - Midden Brabantweg zaterdag 15 en zondag 16 oktober 2022

5

Heikantlaan woensdag 26 oktober t/m dinsdag 8 november 2022

6

Stokhasseltlaan woensdag 9 t/m dinsdag 29 november 2022

7

Stokhasseltlaan woensdag 30 november t/m vrijdag 23 december 2022

8

Vlashoflaan maandag 13 t/m vrijdag 24 maart 2023

9

Vlashoflaan maandag 27 maart t/m donderdag 6 april 2023

www.tilburg.nl/asfalt

Uitkomsten locatieonderzoek Urban Factory Inwoners en de gemeente hebben gekeken naar mogelijke plekken voor ontmoetingsruimtes, jongerenruimtes en een dansstudio. Er lag een voorstel om dit in één gebouw te doen: een Urban Factory aan de Bellinistraat. De buurt vond dit geen geschikte plek. Bewoners en de gemeente hebben 7 plekken onderzocht. Belaveld Bewoners, jongeren en kinderen die in de buurt van het Belaveld wonen, zijn onlangs bijgepraat over de plannen voor dit gebied. De gemeente gaat de buitenruimte bij het Belaveld vernieuwen. Ook zijn er plannen voor een nieuwe, grotere gymzaal. De oude gymzaal blijft behouden. Daar komt een dansschool. De locatie Belaveld is daarom ook meegenomen in het locatieonderzoek. Uitkomsten onderzoek Op woensdag 2 november zijn omwonenden en geïnteresseerden bijgepraat over het locatieonderzoek.

Ook is er meer verteld over de plannen voor het Belaveld, over de ideeën voor aanpassing van de plint (de onderste laag van de flat, red.) van de Parkzichtflat en woningbouw aan de Bellinistraat. Vervolg Op de bijeenkomst op 2 november konden bewoners aangeven of ze achter de uitkomsten van de locatieonderzoeken staan. De gemeente neemt nu een besluit over het verder uitwerken van plannen voor o.a. de gymzaal op het Belaveld, het braakliggende terrein aan de Bellinistraat en de plintenaanpak bij Parkzichtflat. Eind 2022 komt er een definitief besluit over de locaties.

Met een opkomst van zo’n 45 inwoners was de wijkbijeenkomst in de Symfonie op 6 oktober zeer geslaagd. Wethouder Yusuf Çelik opende de avond. Bewoners gingen met elkaar en de gemeente in gesprek. Aanwezigen konden zich inschrijven voor onder andere warmtescans en energiebesparende producten. De avond werd afgesloten met een prijsvraag, deze delen we ook graag met jullie. Win 1000,- euro ‘Als jij morgen een energiebesparende maatregel (deels) mag (laten) uitvoeren met 1000,- euro welke maatregel is dit dan?’ Meedoen aan de prijsvraag kan tot 25 november! • Schrijf je in door een mail te sturen naar jeroen.van.rozendaal@tilburg.nl. • Deelnemers ontvangen de spelregels • Stuur het idee/initiatief voor 25 november in en omschrijf waarom jij vindt dat jouw/jullie initiatief of idee de prijs verdiend. • Het beste initiatief wint 1000,- euro om de uitvoering mee te betalen. • De informatie staat op duurzamertilburg.nl/quirijnstok.

WEET JE HOE LANG DIT INGEN? DE NATUUR BLIJFT LIG PLASTIC:

Houd de webpagina www.tilburg.nl/ypelaerpark in de gaten voor de laatste informatie. Hier staan binnenkort ook het verslag en de presentatie van de afgelopen informatiebijeenkomst.

Halbijeenkomsten in flats over (energie)armoede Al zijn er maatregelen rondom de stijgende energiekosten, nog steeds hebben veel inwoners moeite om de eindjes aan elkaar te knopen. Veel mensen proberen te besparen, maar hoe doe je dat? Er zijn veel verschillende regelingen, krijg jij wel al het geld waar je recht op hebt? Voorlichting en ondersteuning Om bewoners hierbij te helpen, hebben ContourdeTwern, WonenBreburg, De Toegang en de gemeente de afgelopen weken extra voorlichting en ondersteuning gegeven. Tijdens halbijeenkomsten in de flats in de Mahlerstraat, de Griegstraat en de Sibeliusstraat konden bewoners informatie krijgen over extra financiële regelingen, verschillende duurzaamheids- en ondersteuningsprojecten in de wijk en de rest van de stad. Materiaal beschikbaar Ook was er isolatiemateriaal beschikbaar en werden veel handige tips gegeven. Als het nodig was, kon direct een afspraak worden gemaakt met een professional. De bijeenkomsten worden de komende weken gehouden in de flats in Stokhasselt en op andere centrale plekken in de wijk. Ook op zoek naar tips: werkeninkomentilburg.nl/inkomen-en-schulden

VERKRUIMELT; VERGAAT NIET

NOORD SCHOON

Laat je afval niet zwerven! Gooi het in een afvalbak of neem het mee naar huis.

Op de hoogte blijven van ontwikkelingen in uw wijk? Abdelkader Barkane, omgevingsmanager abdelkader.barkane@tilburg.nl / 06-25739978, Twitter: @Tilburg_Noord Instagram: tilburgnoord Facebook: www.facebook.com/TeamTilburgNoord

GEDUMPT AFVAL? CONTAINER VOL? Wil je iets melden over jouw buurt? Download de Fixi app en meld het direct aan de gemeente.


P. 8 | W I J K K R A N T N O O R D | N OV E M B E R 2022

Een omgekeerde kruistocht die een blijde boodschap wil overbrengen Door: Hans Happel

Op donderdag 29 september deed Ralf Bodelier in het Ronde Tafelhuis verslag van zijn omgekeerde kruistocht van de Heilig Grafkerk in Jeruzalem naar het kasteel van Godfried van Bouillon in de Ardennen. The Worlds Best News

Tijdens een vakantie in de Ardennen en een bezoek aan het slot van Godfried van Bouillon, de voorman van de eerste kruistocht in de Middeleeuwen, ontstond het idee dezelfde tocht over te doen. In 2020 en 2021 liep Ralf Bodelier deze kruistocht in omgekeerde richting van Jeruzalem naar Bouillon om zo in woord en geschrift zijn eigenzinnige, verlichte boodschap van het ‘worlds best news’ aan de man te brengen. Bodelier weet inderdaad als geen ander op een onnavolgbare en bevlogen manier het goede nieuws over te brengen over de verworvenheden van de economische groei en van het wereldwijd halen van de millenniumdoelen. “Het gaat goed met de wereld. Veel minder kindersterfte! Extreme armoede is wereldwijd gehalveerd. Maar liefst 90 procent van alle kinderen in ontwikkelingslanden heeft toegang tot onderwijs. En het aantal mensen met toegang tot verbeterd drinkwater steeg sinds de start van het millennium met twee miljard.” Het

brengen van dit goede nieuws is Bodeliers missie óf kruistocht tegen negativiteit en pessimisme en tegen het slechte nieuws, dat incident na incident dagelijks over ons wordt uitgestort door krant en tv. In 2016 startte hij de landelijke campagne Worlds Best News om met dit goede nieuws te onderstrepen dat ontwikkelingssamenwerking wel degelijk positieve resultaten kan opleveren.

‘’Een verlichte wandeltocht”

De wandeltocht van Jeruzalem naar Bouillon moet ook in dit kader van het goede nieuws gezien worden. Bodelier wilde tijdens zijn tocht oog hebben voor hoe de wereld er daadwerkelijk uitziet. Het moest een ‘verlichte’ manier van wandelen worden. Rondom de meeste lange-afstandswandelingen en pelgrimages, bijvoorbeeld naar Santiago en Rome, hangt vaak een waas van romantiek. De wandelaar c.q. de pelgrim gaat op zoek naar zichzelf of naar een verbinding

Het brengen van goed nieuws is Bodeliers missie tegen negativiteit en pessimisme.

Ralf Bodelier voor zijn vertrek uit Jeruzalem

met de natuur waar hij in opgaat. Het bijvoeglijk naamwoord ‘verlicht’ in ‘verlichte wandeling’ staat tegenover dit soort van zweverige romantiek. Het gaat bij Bodelier om Verlichting zoals we die kennen van de filosofen Kant en Voltaire: rationeel, meten en bestuderen hoe de wereld eruit ziet én dat te boek stellen. Ralf brengt wat hij

Voorverkoop Colors of the Sixties van start Het Seniorenorkest Tilburg staat op zaterdag 26 november in Poppodium 013 met hun themaconcert Colors of the Sixties. Dit concert staat volledig in het teken van muziek uit de jaren zestig. Het orkest wordt voor deze gelegenheid versterkt door de band The Explosion Rockets en een rock ’n roll-dansgroep. Poppodium 013 wordt op 26 november omgetoverd tot een echte sixties-zaal, waar het publiek aan een tafeltje met hapje en drankje kan genieten van de show. Maar er is ook gedacht aan een dansvloer voor wie niet stil kan blijven zitten. Een mooie gelegenheid om in dit mooie poppodium een concert bij te wonen. Het Seniorenorkest Tilburg geeft graag concerten in een speciaal thema. Zo was er vier jaar geleden het Keltische concert, samen met de band Ogham en de Dutch Pipes & Drums. De plannen voor het sixties-thema moesten door corona even de ijskast in, maar intussen zijn de muzikanten alweer volop aan het repeteren. Aanvang concert 26 november: 15.00 uur Kaarten á € 20,– inclusief servicekosten verkrijgbaar via https://www.013.nl/programma/7304/senioren-orkest of via de Boxoffice van 013. Deze is van ma t/m vrij geopend van 13-17 uur

gedurende zijn wandeltocht ziet in verband met statistieken en data over de landstreek die hij doorkruist… En wat vond hij zo al? De kindersterfte was in landen waar hij door heen liep enorm gedaald. In Turkije was dat rond 1960 nog 25%. Nu zijn dat nog maar 2 á 3 kinderen op honderd per jaar. In 1900 ging slechts 2 % van de kinderen in Turkije naar school tegen 90 tot 100 % vandaag de dag. Uiteraard maakte hij tijdens dit herdenken van de eerste kruistocht ook een cijfermatige vergelijking tussen het aantal oorlogsslachtoffers toen en nu. Gedurende de kruistocht van Godfried van Bouillon vielen er 500 doden per 100.000 mensen. Vergelijk de Tweede Wereldoorlog: toen waren het wereldwijd 680 per 100.000. In de jaren vijftig van de twintigste eeuw waren dat er nog maar 55 en het is tot 2020 teruggelopen tot 1 op de 100.000. Als we terugkijken naar de cijfers en data vanaf de tijd van de Tweede Wereldoorlog tot nu gaat het alleen maar beter met de mensheid.

Een omgekeerde kruistocht

Waarom liep Ralf deze kruistocht van het goede nieuws in omgekeerde richting van Jeruzalem terug naar de Ardennen. De eerste inspiratiebron was het boek van collega journalist Herman Vuijsje, die de weg naar Santiago in omgekeerde richting liep. Vuijsje was nieuwsgierig naar de beweegredenen van de mensen die op pelgrimage gingen. Om er zo veel mogelijk tegen te komen en te ontmoeten kun je dan het best vertrekken vanuit Santiago en dan de route terug nemen. Je loopt ze dan successievelijk tegemoet. De tweede reden was, dat Ralf zich gewetensvol afvroeg of hij zich met zijn positieve en optimistische instelling wel in de moorddadige voetstappen van de kruisridders mocht verplaatsen? Hij wilde positieve ervaringen opdoen… En, hij vond die ook in de gastvrijheid, de solidariteit en de moed van de mensen die hij op zijn wandeltocht in het voormalige land van de kruisridders tegenkwam: in Tripoli, op de Westbank van Palestina en in de Libanon. Wil je jezelf wat meer verdiepen in Ralfs blijde boodschap lees dan zijn onlangs uitgegeven boek: Lange leve de mens.


W I J K K R A N T N O O R D | N O V E M B E R 2 0 2 2 | P. 9

Foto’s Miek Korsmit

BEROEPEN IN NOORD

De afgelopen weken horen en lezen we volop dat er in álle beroepen mensen tekort komen. Er worden premies beloofd als je ergens wilt komen werken. Winkels/bedrijven sluiten vanwege hoge energiekosten, maar ook vanwege te weinig personeel. Dit inspireerde om eens rond te kijken welke beroepen er zijn. Een kleine greep:

Deze directeur van de basisschool spreekt ouders en kinderen tijdens een toffe bijeenkomst toe met een feestelijke boodschap.

Dé uitkomst als u zin hebt in een heerlijke snack en wanneer u geen zin hebt om zelf te koken: de frituur om de hoek. De snackbarman brengt de uitkomst.

Jongeren leren om op een sportieve manier met elkaar om te gaan en inspireren om gevoelens te uiten. Wat een mooie uitdaging en mooi werk.

De tandtechnieker. Een beroep waarbij je meteen in de praktijk gaat werken, maar waar je wel een aantal jaren een dag per week een opleiding voor volgt.

De steenhouwer: een van de beroepen die niet veel meer voorkomen, maar ook daar is behoefte aan.

Er is geen goede naam voor de werkzaamheden van moeder en zoon die druk zijn met de kringloopwinkel. Zij zijn geen verkoper, geen sociaal werker, maar verenigen deze capaciteit met nog een aantal andere vaardigheden en zijn daardoor onmisbaar voor veel mensen in de wijk.


P. 1 0 | W I J K K R A N T N O O R D | N O V E M B E R 2 0 2 2

KRUISWOORDPUZZEL Puzzel gemaakt door Ad van Dun

Horizontaal 1. beroemde Nederlandse schilder; 7. aanrijding; 12. explosieven opruimingsdienst (afk.); 13. gereedschap; 14. elektrisch geladen materieel deeltje; 15. casu quo (afk.); 17. aanlegplaats voor schepen; 19. zoon van Adam en Eva; 21. muzieknoot; 22. tuinafscheiding; 24. leedwezen; 27. onderricht; 28. plaats in Gelderland; 30. imitatie (namaak); 31. telwoord; 32. hoofdbescherming; 33. nachtroofvogel; 35. soort schaatsen; 37. jongensnaam; 38. plaats in Limburg; 41. goedzak; 42. hoenderachtige vogel; 44. rond chocolaatje; 46. Europese hoofdstad; 47. deel van hand; 48. deel van paardenhoofdstel; 49. gemakzuchtig; 50. op zeker tijdstip (eens); 52. binnenste van iets; 54. geluk (meevaller); 56. gietvorm; 58. bewerking van huiden; 61. aanzien (roem); 62. plavuis; 64. kever; 65. grondsoort; 67. landkikker; 68. lidwoord; 70. schoolvak; 72. smalle onderzeese rug; 73. zeer prijzig; 76. Koninklijke Militaire Academie (afk.); 77. operatiekamer (afk.); 78. pul bier; 79. glibberig; 81. Amsterdamse tijd (afk.); 82. vlaktemaat; 83. voorkeursrecht (keus); 84. ontkenning; 86. chaos (zootje); 87. bescheiden (onderdanig). Verticaal 1. een weinig nat; 2. muzieknoot; 3. drinkbeker; 4. plaats in Noord-Holland; 5. plaats in Gelderland; 6. niet breed; 7. bereidingswijze van vlees; 8. telwoord; 9. muzieknoot; 10. voorzetsel; 11. natuurlijke vloerbedekking (crypto); 16. quod erat inveniendum (afk.). 18. naaldboom; 20. kleine vrucht; 21. hevig; 23. zijrivier van de Maas; 25. heldendicht; 26. bevroren neerslag; 27. rivier in Rusland; 29. vrijen (aaien); 32. soort noot; 34. deel van oor; 36. zwembeweging; 37. vruchtengelei; 39. dopheide; 40. in het geheel niets; 42. zoetwatervis; 43. blootje; 45. huisdier; 46. elasticiteit; 51. sterk ijzerhoudende grondsoort; 53. bedorven; 54. dame (lady); 55. keukengerei; 56. honingdrank; 57. droefenis; 59. land in Azië; 60. onachtzaam (slordig); 62. militaire muziekuitvoering; 63. onwaarheid; 66. boomsoort; 67. schrijfgerei; 69. zero; 71. alleenstaande minderjarige asielzoeker (afk.); 73. wandelhoofd; 74. soldatenkost; 75. omlijsting; 78. voor (in samenstelling); 80. rivier in Engeland; 82. meisjesnaam; 85. erbium (scheik. afk.).

De oplossing van puzzel 6 - 2022 is: VERBOUWINGSKOSTEN Uit de vele inzendingen die we ontvingen is als prijswinnaar getrokken:

Fransçoise Methorst, Bachlaan, Tilburg.

De prijs bestaat uit een cadeaubon van Kaatje Jans. De winnaar krijgt de prijs thuisbezorgd. De oplossing van deze puzzel voor 18 november naar redactie@wijkkrantnoord.nl sturen of naar Eilenbergstraat 250, 5011 EC Tilburg. De winnaar van deze puzzel krijgt een cadeaubon van Magnolia.

INGEKOMEN POST

U I TAG E N DA NOV

08

NOV

18 NOV

13 NOV

16 NOV

17

DE C

04 DE C

07

DE C

15

Kom je ook bij ons spelen?

19.30 film: RTH-Wagnerplein La bonne épouse

Reactie van Jacques: “Beste briefschrijver, dank voor uw inzending. De overlast die u ervaart is vervelend. Maar dacht u dat wij, zo dicht op het centrum, geen hangjongeren, zwerfvuil en scheurende auto’s hebben? En dan heb ik het nog niet over overlast gevende studenten, uitgaanspubliek en de Kermis. Zonder daarvoor mijn ogen te sluiten, kijk ik liever naar de mooie dingen die in onze stad gebeuren. En Tilburgse groeten terug hè!”

20.00 opening Expo Kontrast in MFA de Symfonie, Eilenbergstraat 250 14.00 “Muziek verbindt” MFA de Symfonie

Jacques van der Borght

Seniorenorkest Tilburg Poppodium 013 - 15.00 uur Peuter voorlezen in de Bibliotheek Wagnerplein Thema: Moppereend Familiedag met vrijmarkt, lunch en bingo van 12.00 tot 16.00 uur in De Ypelaer Maandelijkse bijeenkomst van de Wijkraad Stokhasselt in De Ypelaer Sluiting kandidaatstelling Wijkburger 2022

“Goedemiddag, ik reageer nooit op ingezonden stukken, maar nu wel. Ik vraag me af of Jacques onder een steen leeft in oud Noord. Ik ben 72 jaar en woon al van af mijn 18 jaar in de wijk Vlashof en heb de wijk zien veranderen. Wij hebben al jaren last van hangjongeren, zwerfvuil, scheurende auto’s en migranten die niet integreren. Er zijn inderdaad positieve dingen maar het paradijs wat Jacques beschrijft, bestaat alleen in zijn hoofd. Brabantse groet,” Naam en adres bekend bij de redactie

Wij bieden: Kinderopvang (0-4 jaar) VVE gecertificeerde peuteropvang (2-4 jaar) Kleinschalige voor- & naschoolse opvang op verschillende locaties in Tilburg Noord Voor meer informatie bezoek onze website:

www.kindercreche.nl/locaties

Rectificatie: In Wijkkrant 6 stond een groot artikel over het 50e Groot Heikants Rikconcours. Daar stond per abuis de verkeerde naam bij. Wil van Gool luidt de juiste naam; hij is de initiator van het eerste uur van dit rikconcours in de Heikant.


P. 1 1 | W I J K K R A N T N O O R D | N O V E M B E R 2 0 2 2

Muziekids

Muziek als medicijn in het ETZ Elisabeth

Door: Monica Tijdink, Muziekids.

Op 20 mei 2014 is de Muziekids Studio in het ETZ, St. Elisabeth geopend. In deze vrolijke ruimte kunnen de patiëntjes muziek komen maken zodat ze even hun pijn, verdriet en gemis van thuis kunnen vergeten. Ook hun familieleden zijn van harte welkom. Zo kunnen ze samen muziek maken en weer even kind zijn in plaats van patiënt. Locatieleider van het eerste uur; John Verbunt, bekende Tilburgse muzikant, heeft samen met Christel van der Bruggen aan de ‘wieg gestaan’ van het concept en hij is in alle jaren dat hij voor Muziekids werkzaam was, van onschatbare waarde geweest, niet alleen voor de kinderen maar hij hield zich ook bezig met bijvoorbeeld sponsorwerving. Zijn hartenwens was om de studio weer 365 dagen per jaar geopend te laten zijn. Vanwege de afgelopen Corona jaren, de oorlog in de Oekraïne en het sterk verhoogde levensonderhoud, is het ‘Geefgedrag’ van mensen veranderd en daarom is Muziekids helaas genoodzaakt de studio nog maar 3 dagen per week te openen. ‘Onze’ John is helaas in februari overleden. Het gemis is groot, op allerlei vlakken. Daarom is Muziekids ook op zoek naar een plaatsvervanger en daarnaast natuurlijk ook altijd naar musicerende vrijwilligers, zonder hen kan Muziekids de kinderen niet voorzien van ‘Muzikale Pleister’. Muziekids is inmiddels aanwezig in een aantal ziekenhuizen. Zo zijn er soortgelijke locaties in het Prinses Máxima Centrum in Utrecht en de Kinderkliniek in Almere. In de ziekenhuizen waar nog geen permanente studio mogelijk is, wordt alvast gestart met de troubadourtrolley, zodat de kinderen alvast kunnen genieten van de muzikale afleiding, zo ook op de poli’s waar het maken en beluisteren van muziek ook supergoed werkt, bijvoorbeeld voor de kinderen die moeten wachten op hun behandeling of op de ‘prikpoli’. Zoals vriend van Muziekids; Professor Erik Scherder ook altijd zegt: ‘het maken en beluisteren van muziek verlaagd het stressniveau en draagt bij aan een versneld herstel’. Tal van onderzoeken tonen de positieve invloed van muziek op het brein en gedrag aan, zo is ook de overtuiging van de ETZ-directie. Muziekids roept dan ook alle Tilburgers op om een actie op te zetten, dat kan een sponsorloop zijn, ophalen van lege flessen, een kerstmarkt op scholen, een actie bij bedrijven, noem het maar op. Samen kunnen we de hartenwens van John in vervulling laten gaan. Stichting Muziekids is uiteraard bereikbaar voor meer informatie. Zie: www.muziekids.nl Een gedichtje van Sara (9 jaar)


P. 1 2 | W I J K K R A N T N O O R D | N O V E M B E R 2 0 2 2

N IE UWS WIJ KR ADE N NOO RD SECRETARIAAT@NOORDRAAD.NL

CARIN VAN VOORST

INFO.WIJKRAAD@STOKHASSELT.NL

DE HUISKAMER IN DE SYMFONIE

Nieuw project:

“FIETSEN VOOR LICHT” IN DE SYMFONIE Wijkcentrum De Symfonie wil graag nieuwe verlichting in het Atrium. En daar hebben we een ludieke actie voor bedacht. We gaan een ‘kroonluchter’ van gerecyclede PET-flessen maken. Dat doen we via het circulaire project “van pet naar pret” (zie www.vanpetnaarpret.nl en kijk maar eens op YouTube). De PET-flessen worden namelijk ‘al fietsend’ vermalen tot korrels die de grondstof vormen voor de PET-lampen. Het moet uiteindelijk een kroonluchter worden van zo’n 50 PET-lampen. Hoe? Wijkbewoners, in groepjes of individueel, jong en oud, vermalen de PET-flessen fietsend tijdens ‘challenges’. Per team (of persoon) wordt voor 1 (of meer) PETlamp(en) gefietst. Zo ontstaat een kroonluchter die de wijkbewoners bij elkaar hebben gefietst. De werkgroep De Huiskamer van de Noordraad Heikant-Quirijnstok organiseert samen met ContourdeTwern de komende maanden deze ‘challenges’.

De werkgroep en het activiteitenprogramma van de Noordraad Heikant-Quirijnstok heet voortaan “De Huiskamer”. De Huiskamer staat synoniem voor activiteiten in een gezellige huiskamersfeer in De Symfonie. We starten dit najaar en bieden een breed scala van activiteiten. Naast kleinschalige activiteiten blijven we ook de successen uit het verleden zoals het Tonpraotersgala (noteer 12 februari 2023 alvast in uw agenda) en het Kindercarnaval (een weekje later) organiseren. Maar ook nieuwe activiteiten zoals een gezellige Kerstbingo. Wij willen graag weten wat u als wijkbewoner zou willen zien/doen. Mail uw wensen naar: evenementen@noordraad.nl , dan gaan wij ermee aan de slag.

WIE WORDT WIJKBURGER 2022? Begin 2023 is het eindelijk weer zo ver. Tenminste dat hopen we: dat we de nieuwe wijkburger bekend kunnen maken. De coronapandemie heeft door heel veel evenementen en activiteiten roet in het eten gegooid. Zo was ook de jaarlijkse verkiezing van de wijkburger niet mogelijk. Maar nu zien we er naar uit om die verkiezing weer eens te organiseren. En daar hebben we u bij nodig. Wij willen van u weten of er iemand is waarvan u vindt dat die persoon in het zonnetje gezet moet worden en de titel wijkburger waard is. Wij zoeken een persoon die een opmerkelijke bijdrage levert of heeft geleverd aan het leefklimaat in onze wijken in Noord. Dit kan iemand zijn, die in Noord woont maar het kan ook iemand zijn die hier werkzaam is (al dan niet op vrijwillige basis). Wilt u eens goed in uw omgeving nagaan of er iemand is die zich op een bijzondere manier inzet voor een ander persoon of voor ons aller leefklimaat? Tot 15 december kunt u kandidaten voor deze verkiezing aanmelden. Kandidaten van de voorgaande jaren die het (net) niet gehaald hebben, mogen uiteraard opnieuw genomineerd worden. Als u iemand

nomineert, vergeet dan niet uw eigen naam en adres door te geven, want de verkiezingscommissie zal onder de inzenders een prijs verloten. De uitslag van de verkiezing en verloting zal in 2023 (tijdens de nieuwjaarsreceptie van de Noordraad HQ) bekend worden gemaakt. De gegevens (naam + adres kandidaat en van uzelf + motivatie/reden) kunt u ons via mail (secretariaat@ noordraadhq.nl) of per post (Noordraad HQ, p/a Wijkcentrum De Symfonie, Eilenbergstraat 250, 5011 EC Tilburg) toesturen. Wij zijn benieuwd naar de kandidaten!

 freelancecreative.nl

WEER FAMILIEDAGEN MET VRIJMARKT IN YPELAER De Familiedagen op de eerste zondag van de maand in wijkcentrum De Ypelaer zijn weer opgestart. De eerstvolgende data zijn 6 november en 4 december. De familiedagen met vrijmarkt zijn van 12:00 tot 16:00 uur. De toegang is gratis. In de ontmoetingsruimte wordt van 12:00 tot 13:00 uur tegen een kleine vergoeding een lunch aangeboden. Er is een standaard lunch van € 2,00 of een kleine lunch voor € 1,00. Kinderen waarvan een van de ouders een betaalde lunch gebruiken, lunchen gratis. Om 13:30 uur start de bingo waaraan deelgenomen kan worden vanaf 16 jaar. Kosten: 50 cent per plankje en de prijzen bestaan uit levensmiddelenpakketten.

Wijkbewoners kunnen informatie krijgen over de familiedag of zich aanmelden om mee te helpen via: familiedag.ypelaer@ stokhasselt.nl. Aanmelden voor en informatie ontvangen over de vrijmarkt kan via: vrijmarkt.ypelaer@stokhasselt.nl of bel Wil Groenewoudt (06-51 13 72 87).


W I J K K R A N T N O O R D | N O V E M B E R 2 0 2 2 | P. 1 3

N IE UWS WIJ KR ADE N NOO RD SECRETARIAAT@NOORDRAAD.NL

CARIN VAN VOORST

INFO.WIJKRAAD@STOKHASSELT.NL

WIJZIGING LANDELIJKE SUBSIDIE WONINGISOLATIE Duurzaamheid; omgaan Het kabinet heeft besloten de subsidieregeling voor het verduurzamen van woningen aan te passen. Eerder waren woningeigenaren verplicht om twee maatregelen te nemen (bijvoorbeeld verschillende isolaties, evt. warmtepomp) om voor subsidie in aanmerking te komen. Vanaf 2023 verandert dit en is één maatregel voldoende voor 15% subsidie. Bij twee (isolatie)maatregelen wordt de subsidie ongeveer 20%. Aanvragen kan vanaf 1 januari 2023 en is mogelijk met terugwerkende kracht tot 2 april 2022. Isolatiemaatregelen

Bij woningisolatie kun je denken aan verschillende vormen/maatregelen: dakisolatie, spouwisolatie, vloerisolatie, isolatie van kruipruimte, HR++ glas of (nog beter) triple glas. HR++ glas past veelal in bestaande kozijnen terwijl triple glas daar meestal te dik voor is. Wil je het dak isoleren kijk dan wat de mogelijkheden zijn. Een plat dak moet van buiten geïsoleerd worden en een schuin dak van binnen. Soms kan worden volstaan met het isoleren van de zoldervloer (als de zolder niet of nauwelijks wordt gebruikt). Gevelisolatie met voorzetwanden is ook mogelijk maar hiervoor is wel een vergunning nodig. Voor de aanschaf van zonnepanelen is geen subsidie beschikbaar maar kun je wel de btw terugvragen. De leverancier van de zonnepanelen weet hier alles van.

Informatie over subsidies

Op verschillende plekken is informatie te vinden over subsidies. Bij de gemeente Tilburg vind je deze op https://www.

duurzamertilburg.nl/ hulp-nodig/energieadviesop-maat/ . De rijksoverheid maakt gebruik van Milieu Centraal op www. verbeterjehuis.nl.

Grote kans dat je daarna een afspraak met haar kunt maken voor een huisbezoek en een energieadvies op maat.

Kijk ook eens op www. duurzamertilburg.nl/aande-slag/buurt/quirijnstok.

Energieadvies op maat

Voor woningeigenaren geeft de gemeente Tilburg korting op een onafhankelijk energieadvies. In Quirijnstok is een energieadvies zelfs gratis. Ga eens op bezoek bij duurzaamheidsmakelaar Maaike Wolfs. Je vindt haar elke vrijdagochtend in het Hazennest, Kreverplein 27, van 9.00 – 12.00 uur.

Zwerfafval ruimen met een groep De Noordraad heeft een werkgroep zwerfafval voor de wijken Heikant en Quirijnstok. Deze werkgroep bestaat momenteel uit zo’n dertien gemotiveerde personen die om de paar weken een middag de handen uit de mouwen steekt. De werkgroep komt elke drie weken bij elkaar. Voor dit jaar is dat op de volgende data: dinsdag 15 november, woensdag 7 december en donderdag 29 december. We starten in de regel om 13.30 uur en eindigen rond 15.30 uur. Een gezellig en sociaal moment is de afsluiting in een wijkgebouw met koffie, thee of een koud drankje. Heb je zin om (een keer) mee te helpen met de werkgroep? Of wil je meer informatie over ons, heb je tips (bijvoorbeeld over vervuilde locaties)? Stuur dan een mailtje naar carin.van.voorst@planet.nl .

met water

Zuinig met water

In Nederland en ook elders op de wereld wordt droogte een steeds groter probleem. En dat terwijl water een levensbehoefte is. Water wordt steeds schaarser en vooral ook schoon water. Het is dan ook belangrijk om stil te staan bij ons watergebruik. Zowel binnens -als buitenshuis. Water dat buiten wordt gebruikt (autowassen, tuin sproeien, zwembadje vullen) verdwijnt in het milieu en op straat. Water dat binnen wordt gebruikt (douche, afwas, toilet) gaat terug naar het waterbedrijf/waterzuivering. Dat water is feitelijk circulair. Maar de overheid / waterschappen vragen de burgers ook hier zuinig mee om te gaan. Regenwater is tegenwoordig kostbaar. Er is dan ook alles voor te zeggen om dat in je tuin op te vangen. De regenton is een goed alternatief. Regenwater is prima bruikbaar voor binnenen buitenplanten, om de auto te wassen of de vloer mee te dweilen. Je bespaart zo op kostbaar drinkwater. Lees het artikel blauwe tuinen op www.noordraad.nl voor meer informatie over regentonnen en de (gratis) hulp die de gemeente hierbij biedt.

Verontreiniging van water

Weer even terug naar het schaarser wordende schoon water. Het kost waterbedrijven niet alleen meer moeite om bij normaal gebruik water te zuiveren, water wordt ook steeds meer verontreinigd. We hebben de industrie en de landbouw die water gebruiken. Bij de industriële productie komen chemische middelen in het water terecht. Bij de landbouw en bio-industrie worden bestrijdingsmiddelen en mest gebruikt die in onze sloten en rivieren belanden. En rivierwater is een van de bronnen van ons drinkwater. Maar ook huishoudens hebben een rol bij de vervuiling van water. Door het gebruik van medicijnen – maar ook drugs – komen chemische stoffen in het water. Dat zijn stoffen die de mensen uitscheiden maar die heel slecht door de waterzuiveringsbedrijven te verwijderen zijn. We willen allemaal schoon drinkwater maar dat wordt steeds moeilijker te realiseren. Wat ook een probleem is, zijn de verontreinigingen en verstoppingen doordat bewoners spullen door de gootsteen of het toilet spoelen die daar niet in thuis horen. Denk aan (frituur)olie, restanten van medicijnen, vochtige doekjes, etc. Breng frituurolie naar chemokar op het winkelcentrum, medicijnen naar de apotheek en doe vochtige doekjes bij het restafval. Zo is er voor al het afval de juiste route.


P. 1 4 | W I J K K R A N T N O O R D | N O V E M B E R 2 0 2 2

N IE UWS WIJ KR ADE N NOO RD SECRETARIAAT@NOORDRAAD.NL

CARIN VAN VOORST

INFO.WIJKRAAD@STOKHASSELT.NL

Geluidsoverlast MOB-complex In de vorige editie van de wijkkrant hebben wij u geïnformeerd over de plannen van de gemeente Tilburg om het MOB-complex aan de IJpelareweg te kopen (in noord, aan de overzijde van de Midden-Brabantweg). De gemeenteraad moet hierover nog een besluit nemen en dat zal waarschijnlijk snel gebeuren. Het terrein is nu in handen van de Provincie. Het is de bedoeling dat er evenementen georganiseerd gaan worden die nu op andere plekken in de stad plaatsvinden. Het zou niet gaan om grootschalige evenementen vanwege de ligging van het terrein in het Natuur Netwerk Brabant (NNB). Een paar jaar geleden

We gaan even een paar jaar terug. De wijkraden hebben toen contact gehad met de gemeente en de wethouder over het gebruik van het MOB-complex als festivalterrein. De gemeente zou het gebruik onderzoeken en daarbij rekening houden met mogelijke geluidsoverlast. We zouden als wijkraden ook bij de resultaten van dit onderzoek betrokken worden. Een van de onderdelen van dit onderzoek was een experiment met het Draaimolenfestival. Ondanks het feit dat het destijds vanwege Corona in een afgeslankte vorm invulling heeft gekregen, hebben wij ook toen al aangegeven dat de geluidsoverlast voor de bewoners van met name Stokhasselt-Noord te groot zou zijn. Daarna werd het stil en zijn we door de gemeente op geen enkele manier betrokken bij het onderzoek en de resultaten daarvan. Ook niet bij de gevolgen die het beoogde gebruik van het terrein (festivals) voor de bewoners van Tilburg-Noord zou kunnen hebben.

Het festival afgelopen september

In het weekend van 9 tot 11 september hebben we een voorproefje gehad van het beoogd gebruik van het terrein. Nu met een volledige uitvoering van het Draaimolenfestival.

Geluidsoverlast tijdens het Draaimolenfestival op het MOB- complex

De impact op ons stadsdeel was groot. In de week daarna kregen de wijkraden van diverse kanten verzoeken om actie te ondernemen en vooral de geluidsoverlast, zoals de bewoners die dat weekend hadden ervaren, te voorkomen. Wat ook gemeld mag worden is dat de wijkraad Stokhasselt zowel na vorige edities als ook vóór deze editie van het festival contact heeft gehad met de organisatie over de geluidsoverlast. De wijkraad heeft daarbij gewezen op de medische consequenties voor bezoekers met kans op tinnitus/oorsuizen en gehoorschade, waarvoor audiologen en oorartsen waarschuwen. De organisatie beloofde dat het dit keer wel mee zou vallen met het geluid. Er zouden maatregelen genomen worden; een andere opstelling van de stages, de geluidsboxen zouden richting Dongen worden geplaatst en er zou nieuwe geluidsapparatuur worden gehuurd die beter gericht kan worden. Het geluid zou binnen de norm van 80 decibel blijven. Ook zouden oordoppen worden uitgereikt aan bezoekers. Wat dat laatste betreft verbaasde de wijkraad zich daar al direct over. Want het is toch veel effectiever om het geluid te verminderen? Al bij al heeft de uitvoering van dit Draaimolenfestival veel commotie veroorzaakt in de wijk. Diverse bewoners hebben klachten ingediend en verschillende organisaties hebben (schriftelijk) bij de gemeente en de wijkraden aan de bel getrokken; zelfs over de klachtenprocedure voor overlastmeldingen. Ook het Brabants dagblad heeft meerdere keren aandacht gegeven aan de enorme overlast die het festival heeft veroorzaakt.

2. Waarom worden de bewoners van Tilburg-Noord niet aangemerkt als belanghebbenden? Het terrein ligt slechts 150 meter verwijderd van hun woning. 3. Hoeveel klachten zijn er dat weekend ingediend over dit evenement en hoe zijn die te categoriseren? 4. Hoe worden wij, conform eerdere toezeggingen, wel betrokken/geïnformeerd bij beslissingen die genomen gaan worden over het gebruik van het MOB-terrein? Daarbij gaat het om zaken als: welke geluidsnormen gehanteerd worden; wat voor evenementen er georganiseerd gaan worden; hoeveel evenementen er zullen komen en de omvang daarvan; welke parkeermaatregelen er worden getroffen; welke overlast veroorzaakt dit en in welke mate ondervindt de snelfietsroute Tilburg-Waalwijk hier hinder van; kan het geluid zodanig worden beperkt door verlaging van de geluidsnorm (en hierop te handhaven) dat bewoners daarvan nu en in de toekomst geen overlast meer ondervinden; wat is er waar van de stelling van de politie, dat zij als toezichthouder niet op het terrein mogen controleren; waar kunnen bewoners hun klacht indienen en op welke wijze krijgen ze daar ook een reactie op? Het is nu onduidelijk of dat bij de Omgevingsdienst MWB moet, bij de Omgevingsdienst OBN, de gemeente of de politie.

• • • • • • • •

Brief wijkraden aan wethouder en gemeenteraad

Wat we ook hebben vermeld is dat Tilburg-Noord al vaak belast is met onwenselijke situaties en ontwikkelingen: de mestfabriek en de uitbreiding van de overslagstations voor elektriciteit.

1. Hoe groot is de kans dat het MOB-terrein in de toekomst een permanent evenemententerrein wordt?

Maar er is meer, zoals de overlast van vrachtverkeer op de Sweelincklaan, de gaswinning bij Loon op Zand en Waalwijk die verlengd wordt, de toename van maar liefst 5000 woningen in noord waarbij bewoners vrezen voor een aantasting van het groene karakter van ons stadsdeel en dan nog de prikkelarme woningen die er – zonder informatie, laat staan overleg - niet meer voor bewoners van noord maar voor Brabant moeten komen. En last but not least de sluiting van de Voedselbank in De Ypelaer.

De wijkraden willen stappen zetten en om te beginnen het onderwerp met wijkwethouder Rik Grashoff bespreken. We hebben – ter voorbereiding op dat gesprek - de wijkwethouder en de leden van de gemeenteraad per brief een aantal vragen voorgelegd. En in die brief hebben we veel punten en vragen meegenomen die bewoners en buurt-/ bewonersorganisaties hebben aangegeven.

Verrijk je wijk (vjw) Nu de coronamaatregelen van de baan zijn stelt dat wellicht ook bewoners weer in staat om kleinschalige buurtactiviteiten te organiseren. Heeft de activiteit een sociaal doel dan kan wellicht gebruik worden gemaakt van Verrijk-Je-Wijk-subsidie. De wijkraad Stokhasselt gaat over de woningen met de postcode 5049 en de Noordraad over de postcodes 5011 en 5012. Op de websites van zowel Noordraad als Stokhasselt kun je een formulier downloaden en vind je informatie over Verrijk je Wijk. Mailen kan ook. Voor de Noordraad; verrijkjewijk@noordraad.nl en voor wijkraad Stokhasselt; verrijkjewijk@stokhasselt.nl .

Vergaderingen wijkraden De bestuursvergaderingen van de beide wijkraden zijn openbaar. Wil je een keer een vergadering bijwonen? Dat kan. De Noordraad vergadert in 2022 nog op de donderdagen 17 november en 15 december, steeds om 19:30 uur in MFA De Symfonie. Wel even vooraf aanmelden via secretariaat@noordraad.nl .De wijkraad Stokhasselt vergadert om 19:30 uur in De Ypelaer op woensdag 7 december. Aanmelden kan via wijkraad@stokhasselt.nl .


W I J K K R A N T N O O R D | N O V E M B E R 2 0 2 2 | P.15

IK KOOK - JIJ OOK?

COLUMN

Jessica Köhler-Bracke

LO SLATEN “Als zij nog soep wil, dan zorgt ze maar dat ze hier gewoon om zes uur is. Dat is nou opvoeden mama,” stellig kijkt mijn oudste me aan. We zitten samen aan tafel. Zijn vader is werken en zijn zus zit in de sportschool. Want ‘s avonds te druk en nog 83 andere afspraken, dus ze eet daarna wel iets, lees ik op mijn app. “Je moet eens wat strenger optreden”, vindt mijn zoon (die normaalgesproken met oortjes in aan tafel YouTube filmpjes zit te kijken). Nu we met z’n tweeën zijn, heb ik de volle aandacht. Of beter gezegd mijn opvoedingsmethoden. Want ik ben zo’n theemuts die een warme prak bewaart tot mevrouw eindelijk rond een uur of tien uitgefeest en moe gesport de keuken inschiet. Op zoek naar een lekker hapje. “Kind, er zit nog wat in de pan voor je. En er is ook nog een kopje soep”, zeg ik geeuwend vanaf de bank. Ik hoor hoe ze de stoel voor de koelkast schuift, want in het bovenkastje ligt de chips. Voorzichtig opent ze het deurtje, maar ik hoor het toch. “Bedankt mam, maar ik heb al gegeten.” Blijkbaar kan er nog wel een handje Nibbits bij.

Door: Jacques van der Borght

Als je kunt lezen, kun je koken. Gewoon doen wat ik opschrijf en je tovert heel gemakkelijk lekkere en gezonde gerechten op tafel. Deze keer een beetje Grieksig (mijn variant, afgekeken bij ‘de Griek’) Niet moeilijk, wel lekker. Nodig: tip: die ene supermarkt (u weet wel welke) heeft vaak Griekse producten in het assortiment zoals Retsina (harswijn), gevulde wijnbladeren en speciale kruidenmengsels. . 500 gr. mager rundergehakt; . ei; . souvlakikruiden (maar Mexicaanse gehaktkruiden doen het ook goed!); . witte rijst; . 1 blikje tomatenpuree; . 2 rode uien; . 1 rode paprika; . tomaten; . zwarte olijven; . olijfolie; . witte wijnazijn; . mosterd; . honing; . oregano; peper; zout.

Een beetje Tzatziki doet het hier goed bij maar ook knoflooksaus of chilisaus voor op de burgertjes.

Koken maar! Snipper anderhalve rode ui en de paprika en fruit die in een beetje olijfolie. Kook de rijst volgens de gebruiksaanwijzing in ruim water met een tl. zout. Meng het gehakt met het ei en de souvlakikruiden en vorm er kleine hamburgertjes van. Bak de hamburgertjes om en om bruin in een koekenpan met een beetje olie. Giet de rijst af en laat hem even uitdampen in de pan. Voeg de tomatenpuree toe en de gefruite paprika en ui. Roer goed door elkaar. Snijd de tomaten in mooie plakjes en leg ze op een bord of schaal. Snijd de halve rode ui in dunne ringen en sprenkel die over de tomaten. Strooi er rijkelijk olijven en oregano over. Maak van de olijfolie, wijnazijn, mosterd, honing, peper en zout een dressing en giet die over de salade. En dan… Smullen maar!

Accordeons integreren met De Bent en L’Aventure Noord In editie 6 hebben we hierover een incompleet artikel geplaatst, de aanvulling hiervan vindt u hieronder. Zondagmiddag 13 november a.s. zal Les Musiciens Joyeux samen met De Bent en L’Aventure Noord in MFA De Symfonie, Eilenbergstraat 250, Tilburg-Noord een muzikale middag verzorgen onder het motto “Muziek Verbindt”. De muziekgezelschappen zullen laten zien en horen dat passie voor muziek letterlijk en figuurlijk mensen kan verbinden. Accordeon, Rockband De Bent en L’Aventure Noord kennen geen beperkingen. De entree aan de zaal is gratis.

En zo gaat het elke avond. “Je hoeft niks te bewaren hoor mam, ik regel vanavond zelf wel iets.” Dat is haar geraden, vindt mijn zoon. Zes uur is zes uur en dan gaan we aan tafel. “Zij moet zich ook gewoon aan de afspraken houden. Verantwoordelijkheid nemen heet dat. Doe ik ook. En ze mag ook wel eens wat meer meehelpen in huis. Maar ja, als ze er nooit is…” Overtuigd van zijn gelijk, neemt hij nog een flinke hap van de door mij bereide maaltijd. Aan de door mij gedekte tafel. Van het door mij afgewassen bord. Hij heeft natuurlijk een punt. Ik ben een slapjanus. En een controlefreak. Zelfs nu ze allebei volwassen zijn, zie ik erop toe dat er elke dag voldoende vitamientjes in gaan. “Je moet ze nu echt loslaten”, adviseert mijn man, die zelf ook liever chips dan een extra schep groenten neemt. “Met al dat gepamper gaan ze helemaal nooit meer uit huis!” Hij ziet het doemscenario al voor zich. Dat we tot in de eeuwigheid ‘s nachts liggen te luisteren tot iedereen weer in zijn eigen bed ligt. Hoe vaak ben ik niet midden in de nacht naar beneden geslopen om jassen en schoenen te tellen? Waar ik dan vervolgens onderaan de trap haast m’n nek over breek. Hèhè, het spul is weer thuis. Dikwijls ligt er dan ook eentje uitgeteld op de bank te ronken. Beker warme melk en weer terug naar boven. Moeders kan gaan slapen. Ik weet dat ik niet de enige ben. Maar misschien wel de ergste… als ik mijn kids moet geloven. “Mama bemoeit zich echt overal mee! En dan klaagt ze ook nog dat ze niet kan slapen, tsss!” Toch vinden ze het maar wat fijn als hun wasje gedaan is, hun wastafel gepoetst en hun lievelingshapjes elke week door de kaboutertjes op hun bord getoverd worden. Opvoeden is loslaten. Ik weet het. Maar loslaten is eeuwig wachten tot er eindelijk iemand actie onderneemt, chaos in de badkamer, altijd vieze pannetjes op het aanrecht en nooit meer een oog dicht doen. “Of je wordt gewoon eens wat consequenter, regels zijn regels.” Met een schuin oog loeren broer en zus naar elkaar. Ze spreken het verder niet uit, maar ik weet precies wat ze bedoelen. Aanpakken die hap! Ja ja, mijn tijd komt nog wel. Als ze echt zo streng in de leer zijn, krijg ik straks perfect afgerichte kleinkindertjes waar oma geen omkijken naar heeft. Die zelf hun jas aan de kapstok hangen en stipt om zes uur aan tafel zitten. Aan oma’s zelfgemaakte groentesoep. Vol vitamientjes. Wat een heerlijk vooruitzicht! En mochten het ook van die draakjes worden, dan bel ik gewoon hun ouders. “Jullie hadden gelijk. Kom ze maar halen, ik laat het los.”

Met aandacht bereid, met liefde gebracht Als zelf koken lastig wordt of als u er gewoon niet zo’n zin meer in hebt, dan kookt Maaltijd Thuis - Smits voor u. Lekkere gezonde Hollandse pot zoals u zelf ook op tafel zou zetten. De maaltijden worden door een vaste bezorger persoonlijk bij u gebracht. Hoe makkelijk dat is, kunt u nu heel voordelig ontdekken.

013 - 82 00 954

Proefpakket 3 maaltijden

15.00 Bestel nu

maaltijdthuis.nl


P . 16 | W I J K K R A N T N O O R D | N O V E M B E R 2 0 2 2

ContourdeTwern Noord

Word ook AutoMaatje! ANWB AutoMaatje, meer dan een vrijwillige chauffeur Ook in Tilburg zijn er veel mensen aan huis gebonden doordat vervoer lastig is. Mede hierdoor komen velen van hen nauwelijks nog uit hun huis en kunnen zij in een isolement raken. Wij richten ons op buurtgenoten voor wie het lastig is om vervoer te regelen. En voor wie geen beroep kan doen op vervoer met indicatie. Weer meedoen aan het maatschappelijk leven ANWB AutoMaatje biedt mensen de gelegenheid weer deel te nemen aan het maatschappelijk leven. Als vrijwilliger vervoer je met je eigen auto minder mobiele

Ruilwinkel Ypelaer Nieuwe ruimte, nieuwe regels

plaatsgenoten naar hun bestemming. Bijvoorbeeld naar het ziekenhuis, de dokter of de tandarts. Maar men kan ANWB AutoMaatje ook inschakelen om koffie te drinken in de stad, familie of kennissen te bezoeken, naar de kaartclub te gaan of om een boodschapje te doen. Onderweg heb

Iedereen is welkom

je een praatje en waar nodig bied je de

Een fijne winkelbeleving en een gezellige sfeer. Iedereen is

helpende hand.

welkom. Om meer mensen de kans te geven om mee te doen, hebben we ruimere openingstijden. Op de vertrouwde tijden

Hoe kun je AutoMaatje worden?

op dinsdag- en donderdagochtend van 10.00 tot 12.30 uur en

Wil je ook een AutoMaatje worden voor

sinds oktober zijn we ook extra open op maandag- en woens-

minder mobiele plaatsgenoten? Je ont-

dagmiddag van 15.00 tot 18.00 uur. Zo kunnen bezoekers ook

vangt als vrijwilliger € 0.35 per kilometer

na werktijd langskomen om spullen te brengen of te halen.

plus eventuele parkeerkosten. Je auto

Natuurlijk is de eerste zaterdag van de maand ook een leuke

dient APK-gekeurd te zijn en minimaal een

De ruilwinkel, gelegen in wijkcentrum De Ypelaer, opent

gelegenheid voor een bezoek. Dan is tussen 10.30 en 14.30 uur

WA-verzekering met inzittendendekking te

zaterdag 5 november feestelijk haar nieuwe ruimte. U bent

het Repaircafé ook open om uw spullen of kleding te repare-

hebben. Vrijwilligers moeten een Verkla-

tussen 10.30 en 14.30 uur van harte welkom om spullen te

ren.

ring Omtrent Gedrag kunnen overleggen. ContourdeTwern vergoedt deze. Bel ANWB

ruilen of te krijgen. Wordt vrijwilliger

AutoMaatje Tilburg 06 813 30 298 of mail

Krijgen? Ja, inderdaad. De spullen zijn gratis, je betaalt niet

Door mee te doen met de Ruilwinkel bent u hartstikke duur-

pascallevanpoppel@contourdetwern.nl om

met geld, maar door iets terug te geven of terug te doen. Dat

zaam bezig. Wilt u nog iets meer doen? We hebben ruimte in

je aan te melden als vrijwilliger.

hoeft niet eens iedere keer. We vinden het gewoon fijn om

het vrijwilligersteam. Neem gerust contact op door langs te

mensen blij te maken met spullen, daar gaat het om.

komen, te bellen met wijkcentrum De Ypelaer (013 455 29 28) of door te mailen naar carolakiewied@contourdetwern.nl

Hoe werkt het? Je wordt klant van de ruilwinkel en krijgt een nummer waarmee je je ‘aankopen’ kunt doen. Kleding, huishoudelijke apparaten, interieuraccessoires, speelgoed, muziek, tasjes, schoenen. Alles wat per fiets te vervoeren is, is in de winkel te vinden. Deze spullen zijn van goede kwaliteit en compleet. Allemaal gecheckt door de betrokken vrijwilligers. De spulletjes waar iets mee is, worden niet weggedaan, maar krijgen een plaatsje in de altijd toegankelijke weggeefkast in De Ypelaer. Daar wordt door wijkbewoners gretig gebruikt van gemaakt. Het is een fijn idee dat iemand anders blij is met de voor u overbodige spulletjes.

MFA De Symfonie • Eilenbergstraat 250 • 5011 EC Tilburg • 013 355 38 00 Wijkcentrum De Ypelaer • Corellistraat 10 • 5049 EM Tilburg • 013 455 29 28 internet www.contourdetwern.nl


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.